EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)"

Átírás

1 EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes megelégedését, és mindenben megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a gép megismerését és biztonságos körülmények között történő hatékony használatát. Ne felejtse el, hogy a használati utasítás a gép szerves részét képezi, ezért tartsa mindig kéznél, hogy bármikor bárminek utána tudjon nézni. Amikor a gépet másoknak átengedi, vagy akár csak kölcsönadja, ne felejtse el a használati utasítást is vele együtt átadni. Az Ön új gépét a hatályos törvények előírásainak megfelelően terveztük és kiviteleztük, ha a jelen használati utasítás (rendeltetésszerű használat) valamennyi útmutatását betartja a gép biztonságos és megbízható. Bármilyen más használat vagy a használat biztonságára, karbantartásra és javításra vonatkozó feltüntetett előírások be nem tartása nem rendeltetésszerű használatnak ( 5..) minősül, és a garancia elévülését vonja magával, valamint mentesíti a Gyártót mindennemű felelősség alól, a felhasználóra hárítva a saját magán, vagy másokon okozott károkból illetve sérülésekből származó kötelezettségeket. Amennyiben kisebb különbségeket vél felfedezni az itt leírtak és az Ön tulajdonában lévő gép között, tartsa szem előtt, hogy a termék folyamatos javítása és újítása következtében a jelen használati utasításban feltüntetett információk előzetes értesítés és frissítési kötelezettség nélküli módosítások tárgyát képezhetik, kivéve a biztonság és működőképesség tekintetében fennálló alapvető jellemzőket. Kétség esetén forduljon viszonteladójához. Jó munkát! MÁRKASZERVIZ Ebben a használati utasításban megtalálja a gép kezeléséhez és a felhasználó által elvégezhető helyes alap karbantartásához szükséges összes útmutatást. A füzetben le nem írt beavatkozásokért forduljon területi viszonteladójához vagy a márkaszervizhez. Kívánságra viszonteladója előterjeszti Önnek, az igényeinek megfelelően személyre szabott karbantartási tervet. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy új szerzeménye tökéletesen hatékony maradjon, és megóvja befektetése értékét.

2 TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 A gép biztonságos használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza 2. A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA... 7 Elmagyarázza, hogyan azonosítsa a gépet, és az azt alkotó főbb részeket 3. KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS... 9 Elmagyarázza, hogyan távolítsa el a csomagolóanyagot, és hogyan szerelje fel a különálló elemeket 4. VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK... 2 Megadja az összes vezérlés elhelyezkedését és funkcióját 5. HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 6 A jó és biztonságos munkához szükséges összes útmutatást tartalmazza 5. Biztonsági tanácsok Biztonsági berendezések beavatkozásának kritériumai Előkészítő műveletek a munka megkezdése előtt A gép használata Használat dombos terülten Szállítás Néhány jó tanács, hogy a fűnyírás tökéletes legyen KARBANTARTÁS A gép hatékonyságának megőrzéséhez szükséges összes információt tartalmazza 6. Biztonsági tanácsok Rendes karbantartás A gépen történő beavatkozások KÖRNYEZETVÉDELEM Néhány tanácsot tartalmaz a gép környezetbarát használatával kapcsolatban 8. ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ... 3 Segít gyorsan megoldani a használat során esetlegesen felmerülő problémákat 9. RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK Különleges felhasználási igényekre rendelkezésre álló kiegészítők bemutatása 0. MŰSZAKI JELLEMZŐK Összefoglalja gépének alapvető műszaki jellemzőit 2

3 . BIZTONSÁGI SZABÁLYOK. HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI A használati utasítás szövegében néhány, a biztonság vagy a használat szempontjából különösen fontos információt tartalmazó bekezdetést eltérő módon kiemeltünk az alábbi kritérium szerint: erőátvitel típusa: mechanikus váltó vagy folyamatos sebességszabályozás. A sebességszabályozós modelleket az azonosító címkén ( 2..) található ELV63 feliratról tudja megismerni; A használati utasításban a gép több változata van leírva, amelyek alapvetően a következőkben térhetnek el egymástól: különleges felszerelések. MEGJEGYZÉS Az összes első, hátsó, jobb és bal megjelölést az ülő kezelő helyzetéből kell értelmezni. FONTOS A motor és az akkumulátor használatára és karbantartására vonatkozó, ebben a használati utasításban le nem írt műveletekhez tanulmányozza a külön füzeteket, melyek az átadott dokumentáció szerves részét képezik. Az jel a használat szempontjából felmerülő eltéréseket jelöli, mely után az érintett változat megjelölését találja. A a használati utasítás egy másik részére utal, ahol további felvilágosításokat, tájékoztatást találhat. A szövegben kiemeltünk néhány, a biztonság vagy a használat szempontjából különösen fontos információt tartalmazó bekezdetést az alábbi kritérium szerint: MEGJEGYZÉS vagy FONTOS Az előző részekben feltüntetettekre vonatkozó pontosításokat, vagy egyéb információt tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép megrongálódását, illetve egyéb károk okozását. FIGYELEM! Amennyiben nem tartja be saját magán, vagy másokban sérüléseket okozhat. VESZÉLY! Saját magán vagy másokban okozható súlyos illetve életveszélyes balesetek kockázata a szabályok be nem tartása esetén..2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK FIGYELEM! előtt. A) BETANÍTÁS Figyelmesen olvassa el a gép használata ) Olvassa el figyelmesen az útmutatásokat. Ismerje meg a vezérléseket, és sajátítsa el e gép rendeltetésszerű használatát. 2) Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, illetve olyan személyre, aki nem ismeri ezeket az útmutatásokat. A helyi törvények szabályozhatják a gép használatához előírt minimális életkort. 3

4 3) Soha ne használja a gépet, ha a közelében emberek különösen gyerekek vagy állatok tartózkodnak! 4) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy felhasználója felelős a más személyeken bekövetkező balesetekért és váratlan eseményekért, illetve azok tulajdonában keletkező károkért. 5) Nem alkalmas személyszállításra! 6) A vezetőnek a vezetést külön meg kell tanulnia, mely során különösen a következőket kell elmélyítenie: a munka során figyelemre és koncentrációra van szükség; hogy egy lejtőn csúszó gép feletti uralmat nem lehet a fék használatával visszaszerezni. A gép feletti uralom elvesztésének alapvető okai: a kerekek nem tapadnak; túlzott sebesség; nem megfelelő fékezés; az adott használatra alkalmatlan gép; a talajviszonyokból eredő hatások ismeretének hiánya, különös módon dombos területen. B) ELŐKÉSZÍTÉS ) Fűnyírás közben mindig masszív cipőt és hosszúnadrágot viseljen. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. 2) Gondosan nézze át a teljes munkaterületet, és távolítson el minden olyat, amit a gép kilökhet. 3) VESZÉLY! A benzin tűzveszélyes. az üzemanyagot annak tárolására alkalmas edényekben tárolja; üzemanyagot csak a szabadban töltsön be. Tankolás közben ne dohányozzon; az üzemanyagot a motor indítása előtt töltse a gépbe. Járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a tanksapkát, és ne töltsön üzemanyagot; ha a benzin kifolyt, ne indítsa be a motort, hanem távolítsa el a gépet arról a területről, ahova a benzin kifolyt, és kerülje tűzveszély okozását egészen addig, amíg a benzingőz szét nem oszlott. tankolás után a tanksapkát és a benzines kanna kupakját gondosan csavarja vissza a helyére és alaposan húzza meg. 4) Cserélje ki a meghibásodott kipufogódobot. 5) A használat előtt mindig végezzen egy általános felülvizsgálatot, és ellenőrizze, hogy a fűnyírókés, a csavarok és a nyíróegység ne legyen kopott vagy sérült. Az egyensúly megtartása végett a sérült vagy kopott fűnyírókést és csavarokat blokkban cserélje ki. C) HASZNÁLAT ) A motort nem szabad zárt térben működtetni a szénmonoxid mérgezés veszélye miatt. 2) Kizárólag nappal vagy jó világítás mellett dolgozzon. 3) A motor beindítása előtt kapcsolja ki a fűnyírókéseket, a hatóművet tegye üresbe. 4) Ne nyírjon füvet 0 -nál (7%-nál) meredekebb területen! 5) Ne felejtse el, hogy nincs biztonságos lejtő! Dombos pázsiton a haladás különleges figyelmet igényel. A felborulás elkerülése végett: ne álljon meg vagy induljon újra hirtelen emelkedőn vagy lejtőn; óvatossan kapcsolja be a meghajtást, és mindig tartsa sebességben, különösen lejtőn; lejtőn és éles ívekben csökkentse a sebességet; figyeljen a bukkanókra, huppanókra és a nem látható veszélyekre; soha ne nyírjon a lejtő irányára merőlegesen; 6) Kapcsolja ki a fűnyírókést, amikor nem füves területen halad keresztül. 7) Soha ne használja a gépet, ha a védművek sérültek, vagy ha a biztonsagi berendezések nincsenek felszerelve. 8) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne járassa különösen magas fordulatszámon. A túl nagy sebességen használt motor megnöveli a személyi sérülések kockázatát. 9) A vezetőülés elhagyása előtt: kapcsolja ki a fűnyírókéseket, és eressze le a nyírótányért; 4

5 tegye üresbe, és húzza be a kéziféket; állitsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot (elektromos indítású modelleknél). 0) Kapcsolja ki a fűnyírókést, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot (elektromos indítású modelleknél): a kivezető szállítóberendezés tisztítása vagy eltömődésének eltávolítása előtt; a gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon valamilyen munkálatot végez; idegen test hozzáütődésekor. Ellenőrizze, hogy a gép megsérült-e, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újra beindítaná a motort, és újra használná a gépet; amennyiben a gép rendellenes módon vibrálni kezd (haladéktalanul ellenőrizze a kiváltó okot). ) Szállításkor és minden olyan alkalommal, amikor nem használja, kapcsolja ki a fűnyírókést. 2) Állítsa le a motort, és kapcsolja ki a fűnyírókést: mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe; mielőtt levenné a gyűjtőzsákot. 3) Vegyen vissza a gázból a motor leállítása előtt. 6) A sérült vagy kopott részeket biztonsági okokból cserélje ki. 7) Amennyiben le kell ürítenie a tartályt, azt a szabadban végezze. 8) Amikor a gépet használaton kívül vagy felügyelet nélkül hagyja, engedje le a nyírótányért. D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS ) A csavarokat és a csavaranyákat mindig tartsa meghúzva, hogy a gép mindig üzembiztos legyen. 2) Amikor a tartályban benzin van ne helyezze a gépet olyan helyiségbe, ahol a benzingőz nyílt lángnak vagy szikrának lehet kitéve. 3) Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a gépet bárhol elhelyezné. 4) A tűzveszély csökkentése céljából a motort, a kipufogódobot, az akkumulátor helyét és a benzintárolót mindig tisztítsa meg a fű-, levélmaradványoktól vagy a felesleges kenőanyagtól. 5) Gyakran ellenőrizze a gyűjtőzsákot, hogy elkopott- vagy megsérülte. 5

6 .3 BIZTONSÁGI CÍMKÉK A gépét óvatosan kell használnia. Emlékeztetőül piktogramokat ábrázoló címkéket tettünk a gépre, melyek az alapvető használati óvintézkedésekre emlékeztetik. Ezek a címkék a gép szerves részét alkotják. Amennyiben egy címke lejön vagy olvashatatlanná válik, forduljon viszonteladójához a cseréért. Jelentésük az alábbi. 4 2a 5 és olvassa el az utasításokat bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt! 2b Figyelem (kézi indítású modelleknél): Csatolja le a gyújtógyertya sapkáját, és olvassa el az utasításokat bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt! 3 Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: Ne dolgozzon anélkül, hogy a zsákot felszerelte volna. 4 Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: Tartsa távol az embereket! 5 Veszély! Gép felborulásának veszélye: Ne használja ezt a gépet 0 -nál meredekebb területen! 6 Veszély! Csonkítás veszélye: Ellenőrizze, hogy a gyerekek kellő távolságra tartózkodjanak a géptől, amikor a motor be van kapcsolva. 7 Vágásveszély. Mozgó fűnyírókés. Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyírókés tartójába! 2b a Figyelem: Olvassa el az utasításokat gép használata előtt! Figyelem (elektromos indítású modelleknél): vegye ki az indítókulcsot, 6

7 2. A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA 2. A GÉP AZONOSÍTÁSA Az ülés alatt elhelyezett azonosító címkén vannak feltüntetve minden gép legfontosabb adatai. Az azonosító szám (6) nélkülözhetetlen minden műszaki beavatkozás, valamint a pótalkatrészek megrendeléséhez.. A 2000/4/EK irányelv szerinti zajkibocsátási szint 2. A 2006/42/EK irányelv szerinti minőségazonossági jelzés 3. Gyártási év 4. Motor teljesítménye és működési sebessége 5. Gép típusa 6. Azonosító szám 7. Súly kg-ban 8. A gyártó neve és címe 9. Erőátvitel típusa (ha fel van tüntetve) 0. Cikkszám kw - kg /min Írja ide gépének azonosító számát! LWA db 2.2 A FŐBB ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÂSA A gép egy sor főbb alkatrészből tevődik össze, amelyek a következő funkcióknak felelnek meg: Nyírótányér: a forgó nyírókést magában foglaló karter Fűnyírókés: a fűnyírásra szolgáló elem. A végén található bordák elősegítik a lenyírt fű továbbítását a kidobó csatorna felé. 3. Kidobó csatorna: összekötő elem a nyírótányér és a gyűjtőzsák között

8 Előírásokat tartalmazó és biztonsági címkék: a biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető rendelkezésekre emlékeztetik, jelentésük az. fejezetben van elmagyarázva. 9. Motorháztető: lehetővé teszi a hozzáférést a motorhoz Gyűjtőzsák: a lenyírt fű összegyűjtésén túl biztonsági szerepet is játszik, mivel megakadályozza, hogy a fűnyírókés által esetlegesen összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja. 5. Motor: a fűnyírókés és a kerekek meghajtója. Jellemzői és használatának szabályai egy külön füzetben vannak leírva. 6. Akkumulátor (kizárólag az elektromos indítású modelleknél): a motor beindításához szükséges energiát szolgáltatja. Jellemzői és használatának szabályai egy külön füzetben vannak leírva. 7. Vezetőülés: a kezelő munkahelye. Olyan érzékelővel láttuk el, mely érzékeli a vezető jelenlétét a biztonsági berendezések működésbe lépése céljából. 8

9 3. KICSOMAGOLÁS ÉS FELSZERELÉS Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány elemét nem szereltük fel közvetlenül a gyárban. Ezeket a csomagolóanyag eltávolítása után kell felszerelnie, a következő utasításokat követve. FONTOS A gépet motorolaj és benzin nélkül szállítjuk le. A motor beindítása előtt töltse fel azokat a motor használti utasításában található használati utasítások szerint. FIGYELEM! A gép kicsomagolását és összeszerelését szilárd, sík felületen kell végezni, továbbá elegendő helyet kell biztosítani a gép és a csomagolás mozgatásához a megfelelő szerszámok alkalmazásával. Valamint, Elektromos indítású egy akkumulátortöltőt (ha van); 2 indítókulcsot; egy 0 A-es tartalék olvadóbiztosítékot, melyet őrizzen meg az esetlegesen felmerülő szükségekre. A csomagolóanyagok selejtezését mindig a helyi hatályos előírásoknak megfelelően kell elvégezni. 3.2 KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE 3. KICSOMAGOLÁS A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne veszítse el az egyes alkatrészeket, a géphez szolgáltatott készletet és a dokumentációs anyagot. MEGJEGYZÉS A nyírótányér sérülésének elkerülése végett, állítsa azt a legmagasabb helyzetbe, és különösen figyeljen, amikor leveszi az alapraklapról. A készlet tartalmazza: az akkumulátort; laz összeszereléshez szükséges csavarkészletet; a motorolaj leeresztésére szolgáló fecskendőt. Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe, és állítsa egyenesbe az első kerekeket.. helyezze a harmonikaelemet () a kormányoszlopra (2); 2. szerelje fel a kormánykereket a kormányoszloppal (2) a kiálló tengelyre (3). Rögzítse a készletben található csavarokkal (4) és az anyákkal (5) úgy, hogy a tengelyen (3) található mindkét furatot felhasználja

10 3.3 ÜLÉS FELSZERELÉSE Szerelje fel az ülést () a lemezre (2) a csavarok (3) segítségével AKKUMULÁTOR BEKÖTÉSE Elektromos indítású. Helyezze az akkumulátort () az ülés alatt kialakított helyére; 2. csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját (2) a gép csatlakozójához (3); 3. szerelje fel az akkumulátortartó rugót (4). 4. töltse fel az akkumulátort a füzetben található útmutatások szerint ( 6.2.3) FŰNYÍRÓKÉS KAPCSOLÓKAR- JÁNAK FELSZE- RELÉSE Szerelje fel a kar () végét a pecek (2) kiálló részére, és rögzítsen mindent a csavar (3) és az anya (4) alapos meghúzásával. 2 3 FONTOS Soha ne indítsa be a motort az akkumulátor teljes feltöltése előtt! FIGYELEM! Tartsa be az akkumulátor Gyártója által a biztonságos kezelésre és az ártalmatlanításra vonatkozóan megadott utasításokat! 0

11 3.6 ZSÁK FELSZERELÉSE A valós méretű rajz segítségével keresse ki a felhasználandó csavarokat Csúsztassa a felső keretet () a szövetzsák (3) felső befűző nyílásaiba (2); 2. kapcsolja össze a keret két részét ( és 4) a csavarok (5) segítségével. Szerelje fel a két feszítő huzalt (6), és rögzítse a csavarokkal (7); kapcsolja az összes műanyagprofilt (8) az alsó kerethez (4) egy csavarhúzó segítségével (9); 4. helyezze a fogantyút (0) a tető () furataiba. Rögzítse az egészet a kerethez a csavarokkal (2); szerelje fel a hátsó fogantyút (3), és rögzítse a csavarokkal (4) CLAK 5 (x 2) 2 (x 2) 7 (x 4) 4 (x 2)

12 4. VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK hozza működésbe FONTOS Különös figyelmet fordítson arra, hogy a tengelykapcsolás szakasza ne legyen túl hosszú, hogy túl ne melegedjen a motor hajtószíja, melynek következményében károsodhat MEGJEGYZÉS Menet közben ne tartsa lábát a pedálon! 4.3 KÉZIFÉK KARJA A kézifék megakadályozza, hogy a gép elmozduljon, miután leparkolta. A karnak két állása van, melyek a következőknek felelnek B A 4.3 meg: 4. KORMÁNYKERÉK Az első kerekek elfordulását vezérli. 4.2 TENGELYKAPCSOLÓ / FÉKPEDÁL Ez a pedál kettős funkciót lát el: a menet elején tengelykapcsolóként működik, be- vagy kikapcsolja a kerekek meghajtását, később a féket «A» = Fék kiengedve «B» = Fék behúzva A kézifék behúzásához nyomja le padlóig a pedált ( 4.2), és állítsa a kart «B» állásba. Amikor leveszi a lábát a pedálról, az alsó állásban marad. A kézifék kiengedéséhez nyomja le a pedált ( 4.2) és a kar visszaáll «A» állásba. 2

13 Modellek EL63 4.4a SEBESSÉGVÁLTÓKAR A sebességváltókarnak öt állása van, melyek a három előremenet sebességnek, az üresnek «N» és a hátramenetnek «R» felelnek meg. Sebességváltáskor nyomja le félig a pedált (4.2) és állítsa a sebességváltókart a címkén látható útmutatások szerint a kívánt sebességbe. FIGYELEM! A hátramenetet álló helyzetben kell kapcsolni. Modellek ELV63 4.4b SEBESSÉGSZABÁLYOZÓ KAR A kar funkciója a kerekek meghajtásának bekapcsolása és a 4.4b gép előremenetben való F sebességének szabályozása. N Előremenetben a gép sebessége fokozatosan növekszik, ha a kart R az «F» irányba mozdítja el; a hátramenet (melynek sebessége állandó) a kar «R» irányba való elmozdításával kapcsolhatja be. A kart mindig fokozatosan kell mozgatni a sebességváltáshoz, R N 4.4a 2 3 ezért mindig kerülje a kar hirtelen mozgatását. Az álló helyzetből való induláskor a 4.2. pedállal fokozatosan kapcsolja a kerekek meghajtását. FONTOS FIGYELEM! kapcsolni. 4.5 NYÍRÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÓ KAR Ennek a karnak öt állása van, melyet a megfelelő adatlapon -től «5»-ig tüntettünk fel. Mindegyik egy eltérő nyírásmagasságnak felel meg 3 cm és 7,5 cm között. Amennyiben az egyik állásból egy másikba óhajtja áttenni, mozdítsa el oldalirányban a kart, és helyezze egy másik állásnak megfelelő vájatba. A kart csak járó motor mellett mozgassa. A hátramenetet álló helyzetben kell 4.6 FŰNYÍRÓKÉS BEKAPCSOLÁSÁT ÉS FÉKEZÉSÉT VEZÉRLŐ KAR A karnak két állása van, melyekre egy címke utal, jelentésük: «A» = Fűnyírókés kikapcsolva «B» = Fűnyírókés bekapcsolva Ha az előírt biztonsági feltételek 4.5 B A 3

14 betartása nélkül bekapcsolja a fűnyírókést, a motor kikapcsol, vagy nem lehet beindítani ( 5.2). A fűnyírókés kikapcsolásával («A» állás) egyidejűleg működésbe lép egy fék, amely néhány másodperc alatt leállítja a forgását. «LASSÚ» motor minimális fordulatszámon «GYORS» motor maximális fordulatszámon Elektromos indítású 4. KULCSOS KAPCSOLÓ Ennek a kulcsos vezérlésnek három állása van, melyek a következőknek felelnek meg: 4. «LEÁLLÁS» minden kikapcsolva; «MENET» az összes szolgáltatás működésben van; «BEINDÍTÁS» bekapcsolja az önindítót. Ha elengedi a kulcsot a «BEINDÍTÁS» állásban, az automatikusan visszatér a «MENET» állásba. A «STARTER» (ha van) állás a keverék dúsítását okozza, hidegindításkor és csak a ténylegesen szükséges ideig szabad használni. Kimenetelkor a «LASSÚ» és a «GYORS» közötti köztes állást válassza. Fűnyíráskor a kart tegye «GYORS» állásba. Kézi indítású 4.2 INDÍTÓZSINÓR FOGANTYÚJA A motor indításához meg kell fogni az indítózsinór fogantyúját, és egy határozott mozdulattal meg kell rántani. Miután megrántotta, ne engedje el a zsinórt, hanem kövesse kezével, amíg automatikusan feltekerődik, és a fogantyú visszatér a helyére. 4.2 GÁZKAR A motor fordulatszámát szabályozza. Az adatlapon megjelölt állások a következőknek felelnek meg: «STARTER» (ha van) = hidegindítás GÁZKAR A fordulatszámot szabályozza, és leállítja a motort. Az adatlapon megjelölt állások a következőknek felelnek meg: «LEÁLLÁS» motor leállítása 4.2 4

15 «STARTER» (ha van) = hidegindítás 4.22 «LASSÚ» motor minimális fordulatszámon «GYORS» motor maximális fordulatszámon A «STARTER» (ha van) állás a keverék dúsítását okozza, hidegindításkor és csak a ténylegesen szükséges ideig szabad használni. Kimenetelkor a «LASSÚ» és a «GYORS» közötti köztes állást válassza. Fűnyíráskor a kart tegye «GYORS» állásba. 5

16 5. HASZNÁLATI SZABÁLYOK 5. BIZTONSÁGI TANÁCSOK VESZÉLY! A gépet kizárólag rendeltetési céljára használja (fűnyírás és -gyűjtés). Bármilyen más használat helytelen használatnak minősül és a garancia elévülését, valamint a Gyártó bárminemű felelősség alóli mentesülését vonja maga után, a használóra hárítva a saját magán vagy másokon okozott károkból illetve sérülésekből származó kötelezettségeket. Helytelen használatnak minősülnek az alábbiak (példaként és nem kizárólagosan): más személyek, gyermekek vagy állatok szállítása a gépen vagy az utánfutón; terhek tolása vagy vontatása; a gép használata instabil, síkos, jeges, köves vagy egyenetlen talajon, a talaj állagának megállapítását akadályozó pocsolyás vagy víztükrökkel borított felületen. a gép használata lomb vagy törmelék összegyűjtésére. a vágókés működtetése a nem füves szakaszokon. VESZÉLY! A gépre felszerelt biztonsági berendezéseken ne változtasson, azokat ne távolítsa el! NE FELEDJE, HOGY A KEZELŐ MINDIG FELELŐS HARMADIK SZEMÉLYNEK OKOZOTT KÁROKÉRT! A gép használata előtt: olvassa el az általános biztonsági előírásokat (.2), Fordítson különös figyelmet a dombos területekre vonatkozó menet- és nyírási előírásokra; olvassa el figyelmesen a használati utasítást, sajátítsa el a vezérléseket, valamint azt, hogy hogyan lehet gyorsan leállítani a fűnyírókést és a motort. kezét és lábát mindig tartsa távol a forgó részektől, és mindig legyen távol a kidobó nyílástól! Ne használja a gépet nem megfelelő egészségi állapotban vagy gyógyszerek és egyéb más olyan szerek hatása alatt, melyek csökkenthetik a reakcióképességét és éberségét. A felhasználó felelőssége a munkaterület talajviszonyaiból eredő potenciális veszélyek értékelése, valamint a saját és mások biztonsága garantálásához szükséges óvintézkedések alkalmazása, különösen dombos, egyenetlen, csúszós vagy bizonytalan területeken. Ne hagyja a gépet álló helyzetben, járó motorral magas fűben, hogy ne okozzon tűzesetet! Irányváltoztatáskor mindig csökkentse a sebességet, különösen éles íveknél. FIGYELEM! Ezt a gépet nem lehet használni olyan területen, melyen a szintkülönbség 0 -nál (7%-nál) nagyobb ( 5.5). FONTOS A vezérlések állásaira vonatkozó összes utalás a 4. fejezetben található. 5.2 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK BEAVATKOZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI A biztonsági berendezések két kritérium szerint hatnak: a motor beindítását megakadályozzák, amikor nincs betartva az összes biztonsági feltétel; leállítják a motort, amint az egyik biztonsági feltétel megszűnik. 6

17 a) A motor indításának nélkülözhetetlen feltételei: hogy az erőátvitel üresben legyen; hogy a fűnyírókés kikapcsolva legyen; hogy a kezelő üljön, vagy hogy be legyen húzva a kézifék. b) A motor leáll, amikor: a kezelő elhagyja az ülést, miközben a fűnyírókés be van kapcsolva; a kezelő elhagyja az ülést, miközben a gép sebességben van; felemelkedik a zsák anélkül, hogy a fűnyírókés ki lenne kapcsolva; a fűnyírókést bekapcsolja felszerelt gyűjtőzsák nélkül; úgy húzza be a kéziféket, hogy nem kapcsolta ki a fűnyírókést; kapcsolják a sebességváltót ( 4.4.a) vagy a sebességszabályozó kart ( 4.4b), miközben a kézifék be van húzva Gumiabroncsok nyomása A gumiabroncsok megfelelő légnyomása alapvető feltétel a nyírótányér tökéletes beállításához, és ezért a pázsit egyenletes nyírásához.. csavarja le a védősapkákat; 2. csatlakoztassa a szelepeket egy manométerrel ellátott sűrített levegő csaphoz, és állítsa be a nyomást a megadott értékekre. 3. csavarja vissza a védősapkákat.,8 bar,3 bar 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT Ezek az ellenőrzések biztosítják, hogy eredményesen és a lehető legbiztonságosabb körülmények között dolgozzon Ülés beállítása Az ülést a beállításhoz csúsztassa el a tartóelemen található vájatok mentén.. Lazítsa meg a négy csavart (); 2. miután megtalálta a megfelelő helyzetet, húzza meg a négy csavart () Olaj- és benzinutántöltés VESZÉLY! Az utántöltést álló motorral, nyílt vagy jól szellőző helyen kell elvégezni. Ne feledje soha, hogy a benzingőz gyúlékony! SOHA NE KÖZELÍTSEN NYÍLT LÁNGGAL A TARTÁLY NYÍLÁSÁHOZ, HOGY ELLENŐRIZZE A BENZIN MENNYISÉGÉT, ÉS NE DOHÁNYOZZON TANKOLÁS KÖZBEN! MEGJEGYZÉS A motor használati utasítás füzetében adtuk meg a felhasználandó olaj és benzin típusát. 7

18 Álló motor mellett ellenőrizze a motor olajszintjét:. szerelje le a motorháztetőt (2) egy csavarhúzó segítségével, így hozzáférhet a kupakhoz (); 2. a motor használati utasításában megadott pontos módozat szerint az olajszintnek a rúd (3) MIN és MAX rovátkája között kell lennie. 3. helyezze mindig vissza a kupakot () és a motorháztetőt (2). 2 3 MAX MIN FONTOS Ne öntsön benzint a műanyag részekre, mert károsíthatja azokat. Ha véletlenül azokra mégis benzin kerül, haladéktalanul öblítse le vízzel. A garancia nem vonatkozik a karosszéria vagy a motor műanyag részein a benzin által okozott károkra Kimenet védőberendezésének felszerelése (zsák) FIGYELEM! Soha ne használja a gépet anélkül, hogy felszerelte volna a kimenet védőberendezését! Kapcsolja fel a zsákot () a tartókra (2), és állítsa be a hátsó lemezhez képest úgy, hogy a két hivatkozási pont (3) egybeessen. 2 3 Üzemanyag utántöltéséhez (mindig álló motor mellett kell elvégezni!):. csavarja le az ülés mögött található benzintank sapkáját (4); 2. az üzemanyag utántöltéshez használjon tölcsért. Ügyeljen arra, hogy ne töltse teljesen tele a tartályt. A tartály űrtartalma kb. 3,5 liter. 3. helyezze mindig vissza a benzintank sapkáját (4) Gép üzembiztosságának és hatékonyságának ellenőrzése. Vizsgálja felül, hogy a biztonsági berendezések a megjelölt 5.2) módon működnek-e. 2. Győződjön meg arról, hogy a fék szabályosan működik-e. 3. Ha a fűnyírókés vibrál vagy nem biztos, hogy éles-e, ne kezdje hozzá a fűnyíráshoz. Soha ne feledje, hogy: A nem éles fűnyírókés a fűvet kitépi, és a pázsit elsárgulását okozza. A meglazult fűnyírókés rendellenes vibrálást okoz, és veszélyforrást jelenthet. 8

19 FIGYELEM! Ne használja a gépet, ha nem biztos hatékonyságában és biztonságos voltában. Haladéktalanul forduljon viszonteladójához a szükséges ellenőrzések és javítások elvégzése céljából. 5.4 A GÉP HASZNÁLATA 5.4. Motor beindítása VESZÉLY! Az indítási műveleteket szabadban vagy jól szellőző helyen kell elvégezni! SOHA NE FELEDJE, HOGY A MOTOR KIPUFOGÓ GÁZA MÉRGEZŐ! A motor beindításához:. üljön fel az ülésre, és húzza be a kéziféket ( 4.3); 2. az erőátvitelt tegye üresbe («N») ( 4.4a vagy 4.4b); 3. kapcsolja ki a fűnyírókést ( 4.6); 4. hidegindításkor a gázkart állítsa a címkén jelzett STARTER (ha van) állásba ( ), vagy, ha a motor már meleg vagy nincs a gépen starter, állítsa a kart a LASSÚ és GYORS állás közé; Kézi indítású 5. fogja meg az indítózsinór fogantyúját ( 4.2) és határozottan rántsa meg; 6. miután beindult a gép, kézzel kísérje vissza a fogantyút a helyére. 7. Néhány másodperc után állítsa a gázkart «GYORS» majd «LASSÚ» állásba. FONTOS A startert (ha van) amint lehetséges, ki kell kapcsolni. Ha meleg motor mellett használja, szennyezheti a gyújtógyertyát, és a motor szabálytalan működését okozhatja. MEGJEGYZÉS Amennyiben az indítás nehézkes, ne kísérletezzen folyamatosan, hogy a motor ne szívja meg túlzottan magát, és az akkumulátor (ha van) ne merüljön le. Ellenőrizze, hogy fennállnak-e a motor indításához szükséges feltételek. Tegye vissza az indítókulcsot (elektromos indítás) vagy a gázkart (kézi indítás) «LEÁLLÁS» pozícióba, várjon néhány másodpercet, és ismételje meg az indítás műveletét. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, nézze meg a használati utasítás «8» fejezetét és a motor használati utasítása füzetet. Elektromos indítású 5. dugja be az indítókulcsot ( 4.), ordítsa el «MENET» állásba az áramkör bekapcsolásához, majd az «INDÍTÁS» állásba a motor beindításához; 6. miután megtörtént az indítás, engedje el a kulcsot Előremenet és kimenet FIGYELEM! Ez a jármű nem közlekedhet közutakon! Használata (a KRESZ értelmében) kizárólag forgalom elöl elzárt magán területeken lehetséges. 9

20 MEGJEGYZÉS Kimenet közben ki kell kapcsolni a fűnyírókést, és a nyírótányért a legmagasabb állásban («5» állás) kell tartani. Haladás megkezdésénél:. a sebességvezérlőt állítsa a «LASSÚ» és a «GYORS» állás közötti helyzetbe; Modellek EL63 2. nyomja le padlóig a pedált ( 4.2) és a sebességváltókart tegye -esbe ( 4.4a). 3. fokozatosan engedje fel a pedált a mozgás megkezdéséhez. Érje el a kívánt sebességet a gázkar és a sebességváltó segítségével. Sebességváltáshoz mindig használja, a pedál lenyomásával, a tengelykapcsolót ( 4.2). FIGYELEM! Mindig fokozatosan engedje fel a pedált, hogy a túl hirtelen kapcsolás miatt ne emelkedjen fel a gép első része, és ne veszítse el az uralmat a gép felett. Modellek ELV63 2. ellenőrizze, hogy a sebességszabályozó kar ( 4.4b) «N» üresjáratban legyen. 3. nyomja meg padlóig a pedált ( 4.2) a kézifék kioldásához; 4. engedje fel fokozatosan a pedált; 5. mielőtt teljesen felengedné a pedált, állítsa a sebességszabályozó kart az «F» irányba, az előremenet megkezdéséhez; 6. amikor a gép elindul, engedje fel teljesen a pedált, majd állítsa be a kívánt sebességet a sebességszabályozó karral és a gázkarral. FIGYELEM! Ne engedje fel hirtelen a pedált, és ne induljon el úgy, hogy a sebességszabályozó kar az «F» irányba az útja /3-ánál távolabb álljon, ezzel elkerülheti, hogy a túl hirtelen kapcsolás miatt a gép első része felemelkedjen és elveszítse az uralmat a gép felett Fékezés Fékezésnél:. először csökkentse a gép sebességét a motor fordulatszámának csökkentésével; 2. nyomja le padlóig a pedált ( 4.2) ezzel tovább csökkenti a sebességet, egészen addig, míg a gép meg nem áll. Modellek ELV63 3. állítsa a sebességszabályozó kart ( 4.4b) az «N» üresjáratba a fokozatos induláshoz Hátramenet FONTOS váltani. Modellek EL63 A hátramenetbe mindig álló helyzetben KELL. Állítsa le a gépet, kapcsolja be a hátramenetet a kar oldalirányú elmozdításával és az «R» állásba való állításával ( 4.4a); 2. fokozatosan engedje fel a pedált a tengelykapcsoló bekapcsolásához, és kezdje meg a hátramenetet. 20

21 Modellek ELV63. Állítsa le a gépet és nyomja be félig a pedált ( 4.2); 2. engedje fel fokozatosan a pedált; 3. mielőtt teljesen felengedné a pedált, állítsa a sebességszabályozó kart ( 4.4b) az «R» irányba, a hátramenet megkezdéséhez; 4. amikor a gép elindul, engedje fel teljesen a pedált Fűnyírás FONTOS A gép nem alkalmas nehéz feladatok elvégzésére, valamint nagy mennyiségű fű eltávolítására. 2. győződjön meg arról, hogy a zsák helyesen van-e felszerelve; 3. vigye a gázkart «GYORS» állásba; 4. a fűnyírókés bekapcsolása előtt állítsa a nyírótányért a legmagasabb helyzetbe; 5. a kést ( 4.6) csak a pázsit felett indítsa be, ne álljon meg a köztes állásokban, és soha ne indítsa be a kést kavicsos talajon vagy túl magas fűben. 6. nagyon fokozatosan és különösen óvatosan kezdjen a füves területen haladni, ahogy azt már a korábbiakban leírtuk; 7. egyenetlen területeken úgy állítsa be a nyírás magasságát, hogy a fűnyírókés ne ütődhessen neki a talaj egyenetlenségeinek vagy idegen tárgyaknak, mert ezek a fűnyírókés és tartója károsodását idézhetik elő; Modellek EL63 FONTOS A fűnyírókés bekapcsolása egy tengelykapcsolós berendezésen keresztül történik. A súrlódó elemek károsodásának vagy idő előtti elhasználódásának elkerülése végett a következő útmutatásokat szigorúan be kell tartani. A fűnyírás megkezdéséhez:. távolítsa el a pázsitról az összes olyan idegen tárgyat, melyekhez a fűnyírókés hozzáérhet (kavics, faág, csont, drót, stb.), és jelölje meg az el nem távolítható rejtett tárgyak helyzetét (gyökerek, öntözőrendszer, stb.); 8. Kapcsoljon a kívánt sebesség elérésének leginkább megfelelő sebességbe (-es vagy 2-es), és állítsa be a nyírás magasságát ( 4.5) A lenyírandó fű mennyisége ne legyen túlzottan nagy, mert ellenkező esetben a fűnyírókés elakadhat, vagy a csatorna eltömődhet. Modellek ELV63 8. Állítsa be a haladási sebességet ( 4.4b) és a nyírásmagasságot ( 4.5) úgy, hogy a levágandó fű mennyisége ne legyen túl nagy, mivel ellenkező esetben a kés megakadhat vagy a csatorna eltömődhet; továbbá mindig tanácsos a fűnyírást alacsony sebességen kezdeni, majd fokozatosan növelni, a szabályozókar útjának kb. 2/3-áig. 2

22 FIGYELEM! Amikor dombos területen nyírja a füvet, csökkentenie kell a sebességet: a biztonságos munka feltételeit csak így biztosítja (.2-5.5). Mindig csökkentse a sebességet, amikor a motor fordulatszáma csökken. Ne feledje, ha a lenyírt fű mennyiségéhez képest magas a sebesség, a fűnyírás soha sem lesz jó minőségű. Minden alkalommal, amikor egy akadályon vagy egy huppanón kell áthaladnia, kapcsolja ki a fűnyírókést, és a nyírótányért állítsa a legmagasabb állásba. Modellek EL63 3-asba csak a kimenet során tegye a sebességváltókart. Modellek ELV63 A legnagyobb sebességfokozatba csak a kimenet során tegye a sebességváltókart. 4. dombos területeken húzza be a kéziféket; 5. fogja meg a hátsó fogantyút, és fordítsa meg a zsákot a kiürítéshez; MEGJEGYZÉS A zsákot csak kikapcsolt fűnyírókés mellett lehet kiüríteni, ellenkező esetben a motor leáll Kivezető csatorna kiürítése FIGYELEM! Ezt a műveletet mindig álló motor mellett kell elvégezni! Amennyiben eltömődik a kivezető csatorna (teli zsák miatt összegyűlt fű vagy a lenyírandó fű mennyiségéhez képest magas sebesség miatt) a következőt kell tennie:. állítsa meg a menetet, kapcsolja ki a fűnyírókést és a motort; 2. vegye le a zsákot; 3. távolítsa el az összegyűlt füvet a kivezető csatorna nyílásán keresztül Zsák kiürítése A zsák akkor van tele, amikor a lenyírt fű a pázsiton kezd maradni. Ha folytatja a fűnyírást tele zsákkal, eltömődhet a kivezető csatorna. A zsák kiürítéséhez:. csökkentse a motor fordulatszámát; 2. tegye üresbe (N) ( 4.4a vagy 4.4b) és állítsa meg a gép haladását; 3. kapcsolja ki a fűnyírókést ( 4.6); Fűnyírás vége A fűnyírás végeztével kapcsolja ki a fűnyírókést, és csökkentse a motor fordulatszámát. Visszamenet közben tartsa a nyírótányért a legmagasabb állásban Munka vége A munka végeztével állítsa meg a gépet, és húzza be a kéziféket. 22

23 Elektromos indítású. vigye a gázkart «LASSÚ» állásba; 2. fordítsa el az indítókulcsot «LEÁLLÁS» helyzetbe és kapcsolja ki a motort. FIGYELEM! Az indítókulcsot mindig húzza ki, mielőtt a gépet a felügyelet nélkül hagyja! FONTOS Soha ne hagyja a kulcsot «MENET» állásban, amikor a motor nem jár, hogy le ne merüljön az akkumulátor. Kézi indítású. vigye a gázkart «LEÁLLÁS» helyzetbe. FIGYELEM! Mielőtt a gépet felügyelet nélkül hagyná, mindig győződjön meg arról, hogy a gázkar «LEÁLLÁS» helyzetben legyen! A gép tisztítása FONTOS Soha ne használjon mosóborotvát vagy agresszív folyadékokat a karosszéria és a motor tisztításához! FIGYELEM! A gép optimális hatékonysága és biztonsága érdekében ügyeljen arra, hogy a vágótárcsa felső részén ne gyűljön fel a száraz levágott fű és egyéb szennyeződés. Minden használat után tisztítsa meg gondosan a vágótárcsát, és távolítsa el a fűmaradékot és az egyéb szennyeződéseket. FIGYELEM! A vágótárcsa tisztítása során viseljen védőszemüveget, és távolítsa el a gép közeléből a személyeket, állatokat. a) A vágótárcsa és a kivezető csatorna belső részének lemosását szilárd talajon végezze, közben:. szerelje fel a zsákot; 2. csatlakoztasson egy vízcsövet az erre a célra szolgáló csatlakozóhoz (), és folyasson bele vizet; 3. üljön a vezetőülésbe; 4. engedje le teljesen a nyírótányért; Minden használat után tisztítsa meg kívülről a gépet, ürítse ki a zsákot, és rázza meg, hogy a fű- és földmaradékokat eltávolítsa. FIGYELEM! Mindig ürítse ki a zsákot, és ne hagyja a lenyírt füvet tartalmazó tárolókat zárt helyiségben. A karosszéria műanyag részeit vizes-tisztítószeres szivaccsal törölje át. Ügyeljen arra, hogy ne vizezze be a motort, az elektromos részeket és a műszerfalon található elektronikus kártyát. 23

24 5. indítsa be a motort, és tartsa az erőátvitelt üresben; 6. kapcsolja be a fűnyírókést, és hagyja néhány percig forogni. Vegye le a zsákot, ürítse ki, öblítse ki, és úgy tegye el, hogy hamar megszáradjon. b) A vágótárcsa felső részének tisztításakor engedje le teljesen a vágótárcsát (-es állás); sűrített levegő befúvásával tisztítsa meg a fűmaradéktól Tárolás és hasznélat felfüggesztése huzamos időre Amennyiben előreláthatóan huzamosabb ( hónapnál hosszabb) ideig nem fogja használni a gépet, kövesse a motor füzetében tartalmazott útmutatásokat. Ürítse ki az üzemanyagtartályt a benzinszűrő (2) bemeneténél található cső () kihúzásával, az üzemanyagot megfelelő edényben tárolja. 2 3 Csatlakoztassa ismét a csövet (), ügyeljen a csőbilincs (3) megfelelő visszaszerelésére. FIGYELEM! Gondosan távolítsa el a motor és a kipufogódob közelében esetlegesen felhalmozódott száraz fűmaradványokat, hogy elkerülje a munka újrakezdésekor az esetleges tűzeseteket! Száraz, az időjárás viszontagságaitól védett helyen tárolja a gépet, amennyiben lehetséges takarja le ponyvával. Elektromos indítású Kapcsolja szét az akkumulátor () csatlakozóit (2 és 3). FONTOS Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja. Hosszú ( hónapot meghaladó) üzemen kívüli időszak előtt és a 2 3 tevékenység megkezdése előtt mindig töltse fel az akkumulátort ( 6.2.3). A munka újrakezdésekor győződjön meg arról, hogy a csövekből és a karburátorból nem szivárog-e benzin. 5.5 HASZNÁLAT DOMBOS TERÜLTEN Tartsa be a megadott korlátozásokat (max 0-7%), a dombos pázsiton a lejtő/emelkedő irányában kell haladni, és sohasem arra merőlegesen. Különösen ügyeljen irányváltoztatáskor, hogy a felső kerekek ne ütközzenek akadálynak (kavicsok, faágak, gyökerek, stb.), melyek miatt a gép oldal irányban elcsúszhatna, felborulhatna, vagy elveszíthetné felette az uralmát. max 0 (7%) 24

25 VESZÉLY! 2. Ajánlatos minden esetre a füvet akkor nyírni, amikor a pázsit DOMBOS TERÜLETEN IRÁNYVÁLTOszáraz. ZATÁS ELŐTT MINDIG CSÖKKENTSE A SEBESSÉGET. Soha ne 3. A fűnyírókés legyen ép és éles, hogy a füvet tisztán és ne tépve használja a hátramenetet a sebesség csökkentésére lejtőn: nyírja le, ellenkező esetben a fűvégek elsárgulhatnak. elveszítheti az uralmát a járművön, különösen csúszós talajon. 4. A motor maximális fordulatszámon kell használni, mind a fű tiszta Soha ne haladjon lejtőn úgy, hogy a sebességváltó üresben van lenyírása érdekében, mind azért, hogy a lenyírt füvet megfelelő vagy kikapcsolt tengelykapcsolóval! Tegye az egyik alacsony erővel továbbítsa a kivezető csatornán keresztül. sebességbe, és húzza be a kéziféket mindig, mielőtt álló helyzetben felügyelet nélkül hagyja a gépet. 5. A fűnyírás gyakoriságának a fű növekedéséhez kell igazodnia. Kerülje, hogy két fűnyírás között a fű nagyon megnőjön. 6. Az év legmelegebb és legszárazabb időszakaiban ajánlatos hagyni a füvet egy kicsit magasabbra nőni, hogy elkerülje a talaj kiszáradását. FIGYELEM! Dombos területeken az előremenet megkezdésekor mindig különösen óvatosnak kell lennie, hogy elkerülje a gép első részének felemelkedését. Csökkentse a sebességet, mielőtt dombos területen kezd haladni, különösen lejtő esetén. 5.6 SZÁLLÍTÁS FIGYELEM! Amennyiben a gépet teherautóval vagy utánfutóval kell szállítani, használjon megfelelő teherbírású, szélességű és hosszúságú rámpát. A gépet álló motorral, vezető nélkül és csak megfelelő számú személy alkalmazásával tolja a szállító eszközre.. Szállítás közben zárja el a benzincsapot (ha van), engedje le a nyírótányért, húzza be a kéziféket, és megfelelően rögzítse a gépet a szállító járműhöz kötelekkel vagy láncokkal. 5.7 NÉHÁNY JÓ TANÁCS, HOGY A FŰNYÍRÁS TÖKÉLETES LEGYEN. Amennyiben szép, zöld és puha pázsitot szeretne, azt rendszeresen kell nyírnia anélkül, hogy a füvet megsértené. 7. Ha a fű nagyon magas jobb, ha a fűnyírást két alkalommal, egy nap kihagyásával végzi el. Először a nyírást a legmagasabb állásban és esetleg csökkentett vágószélességen végezze, másodszor pedig a kívánt magasságon A pázsit szebben fog kinézni, ha a nyírást a két irányban váltakozva végzi. 9. Amennyiben a kivezető csatorna gyakran eltömődik fűvel, csökkentse a sebességet, mert az a pázsit viszonyaihoz képest magas lehet. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lehetséges kiváltó okok lehetnek a nem kellően éles kés vagy az, hogy a bordák profilja deformálódott. 0. Különösen figyeljen, amikor bokrok és alacsony szegélyek közelében nyírja a füvet, mert azok károsíthatják a nyírótányér párhuzamos helyzetét és peremét, valamint a kést. 25

26 6. KARBANTARTÁS 6. BIZTONSÁGI TANÁCSOK FIGYELEM! Vegye le a gyújtógyertya sapkáját, vegye ki az indítókulcsot (elektromos indítású modelleknél) vagy tegye a gázkart «LEÁLLÁS» helyzetbe (kézi indítású modelleknél), és bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt olvassa el az arra vonatkozó utasításokat! Viseljen megfelelő ruházatot és munkavédelmi kesztyűt a fűnyírókés le- és felszereléséhez, valamint az összes olyan helyzetben, mikor a keze veszélynek van kitéve. Nem megfelelő műhelyekben, vagy nem szakember által végzett műveletek a garancia bármely formájának elévülését és a gyártó mindennemű felelősség alóli mentesülését vonják maguk után. Különösen fontos, hogy haladéktalanul jelezze a viszonteladónak vagy a szakszerviznek, ha az alábbi géprészek működésében rendellenességet észlel: fék, a kés bekapcsolása és leállítása,, az előre vagy hátramenet bekapcsolása. FIGYELEM! Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült alkatrészekkel. A meghibásodott vagy sérült alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon: A nem eredeti illetve helytelenül felszerelt cserealkatrészek használata veszélyeztetheti a gép biztonságát, balesetet vagy személyi sérüléseket okozhat, továbbá felmenti a gyártót a mindennemű kötelezettség és felelősség alól. FONTOS Soha ne hagyjon a környezetben fáradt olajt, benzint, és semmi egyéb szennyező anyagot! 6.2 RENDES KARBANTARTÁS 6.2. Motor Tartsa be a motor használati utasítása füzetben feltüntetett összes előírást. A motorolaj leürítéséhez: 3 FIGYELEM! A használati utasításban le nem írt összes beállítást, valamint karbantartási műveletet viszonteladójánál vagy egy szakszervizben kell elvégeztetni, ahol rendelkeznek a tökéletes munka elvégzéséhez szükséges tudással és felszereléssel, és nem változtatják meg a gép eredeti üzembiztonsági szintjét.. csavarja ki a kupakot (); 2. szerelje fel a csövet (2) a fecskendőre (3), és nyomja mélyen a furatba; 3. a fecskendővel (3) szívja ki 2 26

27 az összes motorolajat. A teljes leürítéshez ismételje meg néhányszor a műveletet Erőátviteli és differenciál berendezés Lezárt egyetlen egységből állnak, nem igényelnek semmilyen karbantartást. Állandó kenésre vannak feltöltve, amelyet nem kell cserélni vagy utántölteni Akkumulátor Elektromos indítású Alapvetően fontos az akkumulátor gondos karbantartása ahhoz, hogy élettartama hosszú legyen. Gépének akkumulátorát fel kell tölteni: a gép első használata előtt; a gép minden huzamosabb állási időszaka előtt; a gép üzembe helyezése előtt huzamosabb állási időszak után; figyelmesen olvassa el, és tartsa be az akkumulátorhoz mellékelt használati utasításban leírt utántöltési eljárást. Amennyiben nem tartja be az eljárást, vagy az akkumulátor nem töltődik fel, az akkumulátor részei helyrehozhatatlan károkat szenvedhetnek. A lemerült akkumulátort a lehető legrövidebb időn belül újra kell tölteni. FONTOS A feltöltést állandó feszültségű készülékkel kell elvégezni. Egyéb töltőrendszerek helyrehozhatatlan károkat okozhatnak az akkumulátorban. A gépen az akkumulátor mellett található egy, a feltöltésre szolgáló csatlakozó (), melyet a géphez adott (ha van) vagy rendelhető CB02 fenntartó akkumulátortöltő megfelelő aljzatához kell csatlakoztatni ( 9.2). FONTOS Ezt a csatlakozóaljzatot kizárólag a CB02 fenntartó akkumulátortöltő csatlakoztatására használja. Alkalmazásához: kövesse az arra vonatkozó használati utasításban megadott útmutatásokat; kövesse az akkumulátor füzetében megadott útmutatásokat. 6.3 A GÉPEN TÖRTÉNŐ BEAVATKOZÁSOK 6.3. A gépen történő beavatkozások A vágótárcsa megfelelő beállítása alapvető fontosságú a pázsit egyenletes nyírásához és a vibráció csökkentéséhez. Ha a nyírás egyenetlen, ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Amennyiben ez nem elegendő az egyenletes nyíráshoz, forduljon a márkakereskedőhöz és kérje a szükséges ellenőrzések elvégzését, továbbá a vágótárcsa beállítását. 27

28 6.3.2 Kerékcsere. Állítsa a gépet sík helyzetbe, és helyezzen alátéteket az alváz egyik tartóeleme alá a cserélendő kerék oldalán. 2. csavarhúzóval távolítsa el a rugalmas gyűrűt () és az alátétet (2); 3. vegye le a kereket FONTOS Kenje meg zsírral a tengelyt, és a kerék visszaszerelése után gondosan helyezze vissza az alátétet (2) és a rugalmas gyűrűt (). MEGJEGYZÉS Az egyik vagy mindkét hátsó kerék cseréje esetén ellenőrizze, hogy azok külső átmérőjének különbsége ne legyen 8 0 mm nél nagyobb, ellenkező esetben, az egyenetlen nyírás elkerülése érdekében végezze el a vágótárcsa párhuzamosságának beállítását lvadóbiztosíték cseréje Elektromos indítású Az elektromos berendezést és az elektronikus kártyát olvadóbiztosíték védi. Beavatkozása leállítja a motort. Ebben az esetben:. távolítsa el a motorháztetőt () egy csavarhúzóval; 2. cserélje ki az olvadóbiztosítékot (2) egy egyező kapacitású olvadóbiztosítékkal; 3. szerelje vissza a motorháztetőt (). 2 Az olvadóbiztosíték kapacitása az olvadóbiztosítékon magán van feltüntetve. FONTOS A kiolvadt olvadóbiztosíték cseréjekor mindig ugyanolyan típusú és kapacitású olvadóbiztosítékot kell használni. Amennyiben a biztosíték kiolvadását kiváltó okot nem tudja elhárítani, forduljon a márkaszervizhez Abroncsok javítása vagy cseréje A cserét illetve a defekt javítását minden esetben gumijavítónak kell elvégeznie a felhasznált abroncstípusnak megfelelően. Kézi indítású Az elektromos berendezést és az elektronikus kártyát nem védi olvadóbiztosíték. A biztonsági rendszerek nem megfelelő működése vagy feltehetően az elektromos berendezés által okozott problémák esetén a márkaszervizhez kell fordulni. 28

29 6.3.5 A fűnyírókés leszerelése, cseréje és visszaszerelése FIGYELEM! Mikor a fűnyírókéssel dolgozik, viseljen munkavédelmi kesztyűt! FIGYELEM! A sérült vagy elgörbült fűnyírókéseket mindig cserélje ki, soha ne próbálja megjavítani! CSAK EREDETI MEGJELÖLT FŰNYÍRÓKÉSEKET HASZNÁLJON! Ezen a gépen a következő kóddal jelölt fűnyírókéseket kell alkalmazni: /0 29

30 7. KÖRNYEZETVÉDELEM A környezet védelmét a gép használata során elsődleges fontossági szempontként kell figyelembe venni, mivel ez a békés egymás mellett élés és környezetünk érdeke. Ne zavarjon másokat a környezetében. Szigorúan kövesse a helyi előírásokat a levágott növényzet megsemmisítését illetően. Szigorúan tartsa be a helyi előírásokat a csomagolóanyagok, olaj, benzin, akkumulátorok, szűrők, használt alkatrészek vagy bármi egyéb, környezetszennyező elem selejtezésére vonatkozóan; ezeket a hulladékokat ne helyezze a háztartási hulladékba, hanem szelektív hulladékkezelés keretében szállítsa a megfelelő gyűjtőtelepekre, ahol gondoskodnak azok újrahasznosításáról. Az üzemen kívül való helyezéskor ne szennyezze a géppel a környezetet, hanem a hatályos helyi előírások értelmében adja le egy gyűjtőtelepen. 30

31 8. ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK ELHÁRÍTÁS. Kulcs «INDÍTÁS» állásban, az önindító motor nem forog Az elektronikus kártya leállása az alábbi okok miatt: Tegye a kulcsot «LEÁLLÁS» pozícióba, és keresse meg a meghibásodás okait: lemerült akkumulátor kiolvadt biztosíték bizonytalan testelés motoron vagy alvázon töltse fel az akkumulátort ( 6.2.3) cserélje ki az olvadóbiztosítékot (0 A) ( 6.3.4) ellenőrizze a fekete testvezetékek csatlakozását mikrokapcsolók testelés csatlakozásainak megszakadása ellenőrizze a csatlakozásokat önindító motor testelése bizonytalan ellenőrizze a testvezetékek csatlakozását Elektromos indítású 2. Kulcs «INDÍTÁS» állásban, önindító motor forog, de a motor nem indul be nincsenek meg az indítás feltételei nem érkezik benzin gyújtási probléma ellenőrizze, hogy az indításhoz szükséges feltételek be legyenek tartva ( 5.2.a) ellenőrizze a szintet a tartályban ( 5.3.3) ellenőrizze az üzemanyagcsapot megnyitó vezérlés vezetékeit ellenőrizze a benzinszűrőt ellenőrizze a gyújtógyertya sipkájának rögzítését ellenőrizze, hogy az elektródok tiszták-e, és hogy közöttük a távolság megfelelő-e 3. A motor leáll Az elektronikus kártya leállása az alábbi okok miatt: Tegye a kulcsot «LEÁLLÁS» pozícióba, és keresse meg a meghibásodás okait: mikrokapcsolók testelés csatlakozásainak megszakadása lemerült akkumulátor akkumulátor nincs jól bekötve (bizonytalan érintkezések) motor testelése bizonytalan ellenőrizze a csatlakozásokat töltse fel az akkumulátort ( 6.2.3) ellenőrizze a csatlakozásokat ( 3.5) ellenőrizze a motor testelését 3

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3364-915 A. változat TX 525 kompakt rakodógép Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 22323 Szériaszám: 310000001-tól felfelé Modell: 22324 Szériaszám: 310000001-tól felfelé CE Angol

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv

Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 7200 Patents Pending The safe scrubbing alternativet Angol/Hungarian/HU Felhasználói kézikönyv 331182 Rev.09 *331182* Ezt a kézikönyvet valamennyi új TENNANT Model 7200 típusú géphez mellékeljük. A kézikönyv

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: WEEVSY1909.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÚRÓGÉP AUTOMATIKUS ELŐTOLÁSSAL Z5035 B Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz

Használati útmutató. Pneumatikus mikrogranulátumszóró. ED 02 típushoz Használati útmutató az Pneumatikus mikrogranulátumszóró ED 02 típushoz MG1148 BAG0009.0 04.05 Printed in Germany Üzembevétel előtt kérjük olvassa el és tartsa be a használati útmutató előírásait és a biztonsági

Részletesebben

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz

VIBRO MASTER. Kezelési utasítás. VIBRO MASTER Magágykészítő kombinátorokhoz Kongskilde - Polska Spółka z o.o. ul. Metalowa 15, 99-300 Kutno, Polska tel: (024) 355 15 15, fax: (024) 355 15 35 E-mail: mail@kpl.kongskilde.com VIBRO MASTER Kezelési utasítás VIBRO MASTER Magágykészítő

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ ÖNJÁRÓ OLLÓS SZEMÉLYEMELŐ H12S XL - H15S XL - H18S XL 242 032 6560 - E 01.06 HU Forgalmazók Miért használjon kizárólag eredeti Haulotte pótalkatrészeket? 1. A VONATKOZÓ

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Modellszám: PFEVEX73813.0 Sorszám: Későbbi hivatkozás céljából a fenti helyre írja be a sorozatszámot. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KÉRDÉSEK? Gyártóként, arra törekszünk, hogy vásárlóink minden igényét kielégítsük.

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 1 12394_12398HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIEL TT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST! GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN200S-6A LN200S 7

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN200S-6A LN200S 7 VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege nem lehet a műszaki

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

BALANCE BOARD. Használati utasítás

BALANCE BOARD. Használati utasítás BALANCE BOARD Használati utasítás 1. A Balance Board biztonságos használata. 1.1 A biztonságos használatról Reméljük, hogy minden használó biztonságosan fogja tudni irányítani a kétkerekű Balance Board-ot,

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 LREQ5B7Y1 LREQ6B7Y1 LREQ8B7Y1 LREQ10B7Y1 LREQ12B7Y1 LREQ15B7Y1 LREQ20B7Y1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BUGGY PRIM GYERMEKKOCSI szimbolikus fotó Figyelem! Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Vasaló gőzállomással Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Kedves Vásárlónk! Új, gőzállomással rendelkező vasalójának köszönhetően könnyen megy majd a vasalás.

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

SERIES 6000 HO 5 FORM NO. 769-01826

SERIES 6000 HO 5 FORM NO. 769-01826 SERIES 6000 HO 5 FORM NO. 769-01826 1 TARTALOMJEGYZÉK INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ RÉSZÉRE.... 2 INFORMÁCIÓK LEKÉRÉSE TELEFONON.... 2 MODELL- ÉS SOROZATSZÁM FELÍRÁSA.... 3 A TRAKTOR HELYES HASZNÁLATA... 4

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor

Kezelési utasítás AMAZONE. Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX. Mulcskultivátor Kezelési utasítás AMAZONE Cenius 4003-2TX Cenius 5003-2TX Cenius 6003-2TX Cenius 7003-2TX Mulcskultivátor MG5259 BAG0112.5 06.15 Printed in Germany hu Az első üzembe helyezés előtt, kérjük, olvassa el

Részletesebben

559222-65 H DW017 2 3 4 5 6 7 8 9 FEJEZŐ ÉS GÉRVÁGÓ FŰRÉSZ DW017 Szívből gratulálunk Önnek, hogy a nagy tradíciójú DEWALT cég gyártmán ya mellett döntött. Nagyszámú teszt által értékelt, kiforrott minőségű

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS LR 38 P - G 38 P H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.

2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms. www.atnplatforms.com 2, rue Pont de Garonne - BP 36 47400 TONNEINS - FRANCE Tél: 33 (0)5 53 79 80 60 Fax: 33 (0)5 53 79 96 90 Email: contact@atnplatforms.com Kezelési utasítás Az eredeti útmutató fordítása

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU

Üzemeltetési utasítás. Emelővillás vontató targonca KANVAN-05. Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Üzemeltetési utasítás Emelővillás vontató targonca KANVAN-05 1051 Azonosító szám 4 401 685-12.2008 - HU Tartalomjegyzék g 1 Előszó Az ipari targonca... 2 Általános információk..... 2 EUmegfelelőséginyilatkozat,EUmegfelelőségijelzés...

Részletesebben

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA

SB108 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZCILLÁLÓ SZALAGCSISZOLÓ GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez

Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Kezelési útmutató a szál-szóró berendezéshez Először olvassa el! Majd akassza ki a munkahelyen! Kizárólag képzett személyzet üzemeltetheti ezt a berendezést! Tartalom Műszaki adatok 2 Kezelő-/Funkció-elemek

Részletesebben

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm

Ø 260x50mm 2800W 1750W II/ 3400min -1 2900 min -1. 522x315mm Súly 22,5 kg 28,5 kg. 522x315mm 633079A Műszaki adatok NRP 90 NRP 90 Névleges feszültség 230V 400V A merőlegesen mért marási ék mélység Max. 85mm Max. 85mm Lapozófej marás mélység terjedelem max. 90 mm max. 90 mm Elfordítási tartomány

Részletesebben