Használati utasítás PRM0600

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati utasítás PRM0600"

Átírás

1 Használati utasítás PRM0600

2

3 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes megelégedését, és mindenben megfeleljen elvárásainak. Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a gép megismerését és biztonságos körülmények között történő hatékony használatát. Ne felejtse el, hogy a használati utasítás a gép szerves részét képezi, ezért tartsa mindig kéznél, hogy bármikor bárminek utána tudjon nézni. Amikor a gépet másoknak átengedi, vagy akár csak kölcsönadja, ne felejtse el a használati utasítást is vele együtt átadni. Az Ön új gépét a hatályos törvények előírásainak megfelelően terveztük és kiviteleztük, ha a jelen használati utasítás (rendeltetésszerű használat) valamennyi útmutatását betartja a gép biztonságos és megbízható. Bármilyen más használat vagy a használat biztonságára, karbantartásra és javításra vonatkozó feltüntetett előírások be nem tartása nem rendeltetésszerű használatnak minősül, és a garancia elévülését vonja magával, valamint mentesíti a Gyártót mindennemű felelősség alól, a felhasználóra hárítva a saját magán, vagy másokon okozott károkból illetve sérülésekből származó kötelezettségeket. Amennyiben kisebb különbségeket vél felfedezni az itt leírtak és az Ön tulajdonában lévő gép között, tartsa szem előtt, hogy a termék folyamatos javítása és újítása következtében a jelen használati utasításban feltüntetett információk előzetes értesítés és frissítési kötelezettség nélküli módosítások tárgyát képezhetik, kivéve a biztonság és működőképesség tekintetében fennálló alapvető jellemzőket. Kétség esetén forduljon viszonteladójához. Jó munkát! MÁRKASZERVIZ Ebben a használati utasításban megtalálja a gép kezeléséhez és a felhasználó által elvégezhető helyes alap karbantartásához szükséges összes útmutatást. A füzetben le nem írt beavatkozásokért forduljon területi viszonteladójához vagy a márkaszervizhez. Kívánságra viszonteladója előterjeszti Önnek, az igényeinek megfelelően személyre szabott karbantartási tervet. Ez lehetővé teszi az Ön számára, hogy új szerzeménye tökéletesen hatékony maradjon, és megóvja befektetése értékét.

4 HU 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 A gép biztonságos használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza 2. A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA... 6 Elmagyarázza, hogyan azonosítsa a gépet, és az azt alkotó főbb részeket 3. KICSOMAGOLÁS ÉS ÖSSZESZERELÉS... 8 Elmagyarázza, hogyan távolítsa el a csomagolóanyagot, és hogyan szerelje fel a különálló elemeket 4. VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK... Megadja az összes vezérlés elhelyezkedését és funkcióját 5. HASZNÁLATI SZABÁLYOK... 5 A jó és biztonságos munkához szükséges összes útmutatást tartalmazza 5. Biztonsági tanácsok Biztonsági berendezések beavatkozásának kritériumai Előkészítő műveletek a munka megkezdése előtt A gép használata Használat dombos terülten Szállítás Néhány jó tanács, hogy a fűnyírás tökéletes legyen KARBANTARTÁS A gép hatékonyságának megőrzéséhez szükséges összes információt tartalmazza 6. Biztonsági tanácsok Időszakos karbantartás Ellenőrzések és beállítások Szétszerelés és alkatrészcsere ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ Segít gyorsan megoldani a használat során esetlegesen felmerülő problémákat 8. RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK Különleges felhasználási igényekre rendelkezésre álló kiegészítők bemutatása 9. MŰSZAKI JELLEMZŐK Összefoglalja gépének alapvető műszaki jellemzőit

5 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK HU 3. BIZTONSÁGI SZABÁLYOK. HOGYAN KELL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ÉRTELMEZNI Nel manuale sono descritte diverse versioni di macchina, che possono differire tra loro principalmente per: A használati utasításban a gép több változata van leírva, amelyek alapvetően a következőkben térhetnek el egymástól: különleges felszerelések. Az jel a használat szempontjából felmerülő eltéréseket jelöli, mely után az érintett változat megjelölését találja. A a használati utasítás egy másik részére utal, ahol további felvilágosításokat, tájékoztatást találhat. A szövegben kiemeltünk néhány, a biztonság vagy a használat szempontjából különösen fontos információt tartalmazó bekezdetést az alábbi kritérium szerint: MEGJEGYZÉS vagy FONTOS Az előző részekben feltüntetettekre vonatkozó pontosításokat, vagy egyéb információt tartalmaz a célból, hogy segítsen elkerülni a gép megrongálódását, illetve egyéb károk okozását.! FIGYELEM! Amennyiben nem tartja be saját magán, vagy másokban sérüléseket okozhat.! VESZÉLY! Saját magán vagy másokban okozható súlyos illetve életveszélyes balesetek kockázata a szabályok be nem tartása esetén. MEGJEGYZÉS Az összes első, hátsó, jobb és bal megjelölést az ülő kezelő helyzetéből kell értelmezni. FONTOS A motor és az akkumulátor használatára és karbantartására vonatkozó, ebben a használati utasításban le nem írt műveletekhez tanulmányozza a külön füzeteket, melyek az átadott dokumentáció szerves részét képezik.

6 HU 4 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK.2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK (figyelmesen olvassa el, mielőtt elkezdené használni a gépet) A) BETANÍTÁS ) Olvassa el figyelmesen az útmutatásokat. Ismerje meg a vezérléseket, és sajátítsa el e gép rendeltetésszerű használatát 2) Tilos gyermekekre bízni a gép használatát, illetve olyan személyre, aki nem ismeri ezeket az útmutatásokat. A helyi törvények szabályozhatják a gép használatához előírt minimális életkort. 3) Soha ne használja a gépet, ha a közelében emberek különösen gyerekek vagy állatok tartózkodnak! 4) Ne feledje, hogy a gép kezelője vagy felhasználója felelős a más személyeken bekövetkező balesetekért és váratlan eseményekért, illetve azok tulajdonában keletkező károkért. 5) Nem alkalmas személyszállításra! 6) A vezetőnek a vezetést külön meg kell tanulnia, mely során különösen a következőket kell elmélyítenie: a munka során figyelemre és koncentrációra van szükség; hogy egy lejtőn csúszó gép feletti uralmat nem lehet a fék használatával visszaszerezni. A gép feletti uralom elvesztésének alapvető okai: a kerekek nem tapadnak; túlzott sebesség; nem megfelelő fékezés; az adott használatra alkalmatlan gép; a talajviszonyokból eredő hatások ismeretének hiánya, különösen dombos területen; B) ELŐKÉSZÍTÉS ) Fűnyírás közben mindig masszív cipőt és hosszúnadrágot viseljen. Ne működtesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban. 2) Gondosan nézze át a teljes munkaterületet, és távolítson el minden olyat, amit a gép kilökhet. 3) VESZÉLY! A benzin tűzveszélyes. az üzemanyagot annak tárolására alkalmas edényekben tárolja; üzemanyagot csak a szabadban töltsön be. Tankolás közben ne dohányozzon; az üzemanyagot a motor indítása előtt töltse a gépbe. Járó, vagy meleg motornál ne nyissa ki a tanksapkát, és ne töltsön üzemanyagot. ha a benzin kifolyt, ne indítsa be a motort, hanem távolítsa el a gépet arról a területről, ahova a benzin kifolyt, és kerülje tűzveszély okozását egészen addig, amíg a benzingőz szét nem oszlott. tankolás után a tanksapkát és a benzines kanna kupakját gondosan csavarja vissza a helyére és alaposan húzza meg. 4) Cserélje ki a meghibásodott kipufogódobot. 5) A használat előtt mindig végezzen egy általános felülvizsgálatot, és ellenőrizze, hogy a fűnyírókés, a csavarok és a nyíróegység ne legyen kopott vagy sérült. Az egyensúly megtartása végett a sérült vagy kopott fűnyírókést és csavarokat blokkban cserélje ki. C) HASZNÁLAT ) A motort nem szabad zárt térben működtetni a szénmonoxid mérgezés veszélye miatt. 2) Kizárólag nappal vagy jó világítás mellett dolgozzon. 3) A motor beindítása előtt kapcsolja ki a fűnyírókést, az erőátvitelt tegye üresbe. 4) Ne nyírjon füvet 0 -nál (7%-nál) meredekebb területen! 5) Ne felejtse el, hogy nincs biztonságos lejtő! Dombos pázsiton a haladás különleges figyelmet igényel. A felborulás elkerülése végett: ne álljon meg, vagy induljon újra hirtelen emelkedőn vagy lejtőn; óvatosan kapcsolja be a meghajtást, és mindig tartsa sebességben, különösen lejtőn; lejtőn és éles ívekben csökkentse a sebességet; figyeljen a bukkanókra, huppanókra és a nem látható veszélyekre; soha ne nyírjon a lejtő irányára merőlegesen; 6) Kapcsolja ki a fűnyírókést, amikor nem füves területen halad keresztül. 7) Soha ne használja a gépet, ha a védművek sérültek, vagy ha a biztonsági berendezések nincsenek felszerelve. 8) Ne változtasson a motor alapbeállításán, ne járassa különösen magas fordulatszámon. A túl nagy sebességen használt motor megnöveli a személyi sérülések kockázatát. 9) A vezetőülés elhagyása előtt: kapcsolja ki a fűnyírókést, és eressze le a nyírótányért; tegye üresbe, és húzza be a kéziféket; állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot ( elektromos indítású modelleknél). 0) Kapcsolja ki a fűnyírókést, állítsa le a motort, és vegye ki az indítókulcsot ( elektromos indítású modelleknél): a kivezető szállítóberendezés tisztítása vagy eltömődésének eltávolítása előtt; a gép ellenőrzése, tisztítása előtt, vagy mielőtt azon valamilyen munkálatot végez; idegen test hozzáütődésekor. Ellenőrizze, hogy a gép megsérült-e, és végezze el a szükséges javításokat, mielőtt újra beindítaná a motort, és újra használná a gépet;

7 BIZTONSÁGI SZABÁLYOK HU 5 amennyiben a gép rendellenes módon vibrálni kezd (haladéktalanul ellenőrizze a kiváltó okot). ) Szállításkor és minden olyan alkalommal, amikor nem használja, kapcsolja ki a fűnyírókést. 2) Állítsa le a motort, és kapcsolja ki a fűnyírókést: mielőtt üzemanyagot tölt a gépbe; mielőtt levenné a gyűjtőzsákot. 3) Vegyen vissza a gázból a motor leállítása előtt. D) KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS ) A csavarokat és a csavaranyákat mindig tartsa meghúzva, hogy a gép mindig üzembiztos legyen. 2) Amikor a tartályban benzin van, ne helyezze a gépet olyan helyiségbe, ahol a benzingőz nyílt lángnak vagy szikrának lehet kitéve. 3) Hagyja kihűlni a motort, mielőtt a gépet bárhol elhelyezné. 4) A tűzveszély csökkentése céljából a motort, a kipufogódobot, az akkumulátor helyét és a benzintárolót mindig tisztítsa meg a fű-, levélmaradványoktól vagy a felesleges kenőanyagtól. 5) Gyakran ellenőrizze a gyűjtőzsákot, hogy elkopott- vagy megsérült-e. 6) A sérült vagy kopott részeket biztonsági okokból cserélje ki. 7) Amennyiben le kell ürítenie a tartályt, azt a szabadban végezze. 8) Amikor a gépet használaton kívül vagy felügyelet nélkül hagyja, engedje le a nyírótányért..3 BIZTONSÁGI CÍMKÉK A gépét óvatosan kell használnia. Emlékeztetőül piktogramokat ábrázoló címkéket tettünk a gépre, melyek az alapvető használati óvintézkedésekre emlékeztetik. Ezek a címkék a gép szerves részét alkotják. Amennyiben egy címke lejön vagy olvashatatlanná válik, forduljon viszonteladójához a cseréért. Jelentésük az alábbi.. Figyelem: Olvassa el az utasításokat gép 4 használata előtt! 2a 2a. Figyelem: elektromos indítású modelleknél: vegye ki az indítókulcsot, és olvassa el az utasításokat bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt! 2b. Figyelem: kézi indítású modelleknél: Csatolja le a gyújtógyertya sapkáját, és olvassa el az utasításokat bármilyen karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt! 5 2b 6 3. Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: Ne dolgozzon anélkül, hogy a zsákot felszerelte volna. 4. Veszély! Tárgyak kidobásának veszélye: Tartsa 3 távol az embereket! 7 5. Veszély! Gép felborulásának veszélye: Ne használja ezt a gépet 0 -nál meredekebb területen! 6. Veszély! Csonkítás veszélye: Ellenőrizze, hogy a gyerekek kellő távolságra tartózkodjanak a géptől, amikor a motor be van kapcsolva. 7. Vágásveszély. Mozgó fűnyírókés. Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyírókés tartójába!

8 HU 6 A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA 2. A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA 2. A GÉP AZONOSÍTÁSA min - S/N kg LWA db Az ülés alatt elhelyezett azonosító címkén vannak feltüntetve minden gép legfontosabb adatai. Az azonosító szám (6) nélkülözhetetlen minden műszaki beavatkozás, valamint a pótalkatrészek megrendeléséhez. Írja ide gépének azonosító számát!. A 2000/4/EK irányelv szerinti zajkibocsátási szint 2. A 98/37/EGK irányelv szerinti minőségazonossági jelzés 3. Gyártási év 4. Motor működési sebessége fordulatszám / percben (ha fel van tüntetve) 5. Gép típusa 6. Azonosító szám 7. Súly kg-ban 8. A gyártó neve és címe 9. Erőátvitel típusa (ha fel van tüntetve) 2.2 A FŐBB ALKATRÉSZEK AZONOSÍTÂSA A gép egy sor főbb alkatrészből tevődik össze, amelyek a következő funkcióknak felelnek meg:. Nyírótányér: a forgó nyírókést magában foglaló karter. 2. Fűnyírókés: a fűnyírásra szolgáló elem. A végén található bordák elősegítik a lenyírt fű továbbítását a kidobó csatorna felé.

9 A GÉP ÉS ALKOTÓRÉSZEINEK AZONOSÍTÁSA HU 7 3. Kidobó csatorna: összekötő elem a nyírótányér és a gyűjtőzsák között. 4. Gyűjtőzsák: a lenyírt fű összegyűjtésén túl biztonsági szerepet is játszik, mivel megakadályozza, hogy a fűnyírókés által esetlegesen összegyűjtött tárgyakat a gép kidobja. 5. Motor: a fűnyírókés és a kerekek meghajtója. Jellemzői és használatának szabályai egy külön füzetben vannak leírva. 6. Akkumulátor ( kizárólag az elektromos indítású modelleknél): a motor beindításához szükséges energiát szolgáltatja. Jellemzői és használatának szabályai egy külön füzetben vannak leírva. 7. Vezetőülés: a kezelő munkahelye. Olyan érzékelővel láttuk el, mely érzékeli a vezető jelenlétét a biztonsági berendezések működésbe lépése céljából. 8. Előírásokat tartalmazó és biztonsági címkék: a biztonságos munkavégzéshez szükséges alapvető rendelkezésekre emlékeztetik, jelentésük az. fejezetben van elmagyarázva. 9. Motorháztető: lehetővé teszi a hozzáférést a motorhoz

10 HU 8 KICSOMAGOLÁS ÉS FELSZERELÉS 3. KICSOMAGOLÁS ÉS FELSZERELÉS FONTOS A gépet motorolaj és benzin nélkül szállítjuk le. A motor beindítása előtt töltse fel az paragrafusban és a motor füzetében található előírások szerint. Tárolási és szállítási okok miatt a gép néhány elemét a csomagolóanyag eltávolítása után kell felszerelni, a következő utasításokat követve. 3. KICSOMAGOLÁS A csomagolóanyag eltávolításakor ügyeljen arra, hogy ne veszítse el az egyes alkatrészeket, a géphez szolgáltatott készletet és a dokumentációs anyagot. MEGJEGYZÉS A nyírótányér sérülésének elkerülése végett, állítsa azt a legmagasabb helyzetbe, és különösen figyeljen, amikor leveszi az alapraklapról. A készlet tartalmazza: az akkumulátort; laz összeszereléshez szükséges csavarkészletet; a motorolaj leeresztésére szolgáló fecskendőt. Valamint, ( elektromos indítású modelleknél): egy akkumulátortöltőt; 2 indítókulcsot; egy 0 A-es tartalék olvadóbiztosítékot, melyet őrizzen meg az esetlegesen felmerülő szükségekre. 3.2 KORMÁNYKERÉK FELSZERELÉSE Állítsa a gépet vízszintes helyzetbe, és állítsa egyenesbe az első kerekeket.. helyezze a harmonikaelemet () a kormányoszlopra (2); 2. szerelje fel a kormánykereket a kormányoszloppal (2) a kiálló tengelyre (3). Rögzítse a készletben található csavarokkal (4) és az anyákkal (5) úgy, hogy a tengelyen (3) található mindkét furatot felhasználja

11 KICSOMAGOLÁS ÉS FELSZERELÉS HU ÜLÉS FELSZERELÉSE 2. Szerelje fel az ülést () a lemezre (2) a csavarok (3) segítségével FŰNYÍRÓKÉS KAPCSOLÓKARJÁNAK FEL- SZERELÉSE. Szerelje fel a kar () végét a pecek (2) kiálló részére, és rögzítsen mindent a csavar (3) és az anya (4) alapos meghúzásával AKKUMULÁTOR BEKÖTÉSE ( kizárólag az elektromos indítású modelleknél):. Helyezze az akkumulátort () az ülés alatt kialakított helyére; 2. csatlakoztassa az akkumulátor csatlakozóját (2) a gép csatlakozójához (3); 3. szerelje fel az akkumulátortartó rugót (4). 4. töltse fel az akkumulátort a füzetben található útmutatások szerint ( 6.2.5) FONTOS Soha ne indítsa be a motort az akkumulátor teljes feltöltése előtt!! FIGYELEM! Tartsa be az akkumulátor Gyártója által a biztonságos kezelésre és az ártalmatlanításra vonatkozóan megadott utasításokat!

12 HU 0 KICSOMAGOLÁS ÉS FELSZERELÉS 3.6 ZSÁK FELSZERELÉSE A valós méretű rajz segítségével keresse ki a felhasználandó csavarokat.. Csúsztassa a felső keretet () a szövetzsák (3) felső befűző nyílásaiba (2); 2. kapcsolja össze a keret két részét ( és 4) a csavarok (5) segítségével. Szerelje fel a két feszítő huzalt (6), és rögzítse a csavarokkal (7); 3. kapcsolja az összes műanyagprofilt (8) az alsó kerethez (4) egy csavarhúzó segítségével (9); 4. helyezze a fogantyút (0) a tető () furataiba. Rögzítse az egészet a kerethez a csavarokkal (2); 5. szerelje fel a hátsó fogantyút (3), és rögzítse a csavarokkal (4) CLAK 5 (x 2) 2 (x 2) 7 (x 4) 4 (x 2)

13 5 VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK HU 4. VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK 4.. KORMÁNYKERÉK Az első kerekek elfordulását vezérli. 4.2 TENGELYKAPCSOLÓ / FÉKPEDÁL Ez a pedál kettős funkciót lát el: a menet elején tengelykapcsolóként működik, be- vagy kikapcsolja a kerekek meghajtását, később a féket hozza működésbe. FONTOS Különös figyelmet fordítson arra, hogy a tengelykapcsolás szakasza ne legyen túl hosszú, hogy túl ne melegedjen a motor hajtószíja, melynek következményében károsodhat. MEGJEGYZÉS Menet közben ne tartsa lábát a pedálon! 4.3 KÉZIFÉK KARJA A kézifék megakadályozza, hogy a gép elmozduljon, miután leparkolta. A karnak két B B A A R N 2 3

14 HU 2 VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK állása van, melyek a következőknek felelnek meg: «A» = Fék kiengedve «B» = Fék behúzva A kézifék behúzásához nyomja le padlóig a pedált (4.3), és állítsa a kart «B» állásba. Amikor leveszi a lábát a pedálról, az alsó állásban marad. A kézifék kiengedéséhez nyomja le a pedált (4.3) és a kar visszaáll «A» állásba. 4.4 SEBESSÉGVÁLTÓKAR A sebességváltókarnak öt állása van, melyek a három előremenet sebességnek, az üresnek «N» és a hátramenetnek «R» felelnek meg. Sebességváltáskor nyomja le félig a pedált (4.3) és állítsa a sebességváltókart a címkén látható útmutatások szerint a kívánt sebességbe.! FIGYELEM! A hátramenetet álló helyzetben kell kapcsolni. 4.5 NYÍRÁSMAGASSÁG BEÁLLÍTÓ KAR Ennek a karnak öt állása van, melyet a megfelelő adatlapon -től «5»-ig tüntettünk fel. Mindegyik egy eltérő nyírásmagasságnak felel meg 3 cm és 7,5 cm között. Amennyiben az egyik állásból egy másikba óhajtja áttenni, mozdítsa el oldalirányban a kart, és helyezze egy másik állásnak megfelelő vájatba. 4.6 FŰNYÍRÓKÉS BEKAPCSOLÁSÁT ÉS FÉKEZÉSÉT VEZÉRLŐ KAR A karnak két állása van, melyekre egy címke utal, jelentésük: «A» «B» = Fűnyírókés kikapcsolva = Fűnyírókés bekapcsolva Ha az előírt biztonsági feltételek betartása nélkül bekapcsolja a fűnyírókést, a motor kikapcsol, vagy nem lehet beindítani ( 5.2). A fűnyírókés kikapcsolásával («A» állás) egyidejűleg működésbe lép egy fék, amely néhány másodperc alatt leállítja a forgását. SKizárólag Tecumseh motoros gépeknél: A fűnyírókést csak padlóig kinyomott pedállal (4.6.) lehet bekapcsolni. A pedál felengedésékor a kar automatikusan visszaáll «A» állásba, és kikapcsolja a fűnyírókést.

15 VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK HU 3 Elektromos indítású modelleknél: 4. KULCSOS KAPCSOLÓ Ennek a kulcsos vezérlésnek három állása van, melyek a következőknek felelnek meg: 4. «LEÁLLÁS» minden kikapcsolva; «MENET» az összes szolgáltatás működésben van; «BEINDÍTÁS» bekapcsolja az önindítót. 4.2 Ha elengedi a kulcsot a «BEINDÍTÁS» állásban, az automatikusan visszatér a «MENET» állásba. 4.2 GÁZKAR A motor fordulatszámát szabályozza. Az adatlapon megjelölt állások a következőknek felelnek meg: «STARTER» «LASSÚ» «GYORS» hidegindítás motor minimális fordulatszámon motor maximális fordulatszámon A «STARTER» állás a keveréket dúsítja, hidegindításkor és csak a ténylegesen szükséges ideig szabad használni. Kimenetelkor a «LASSÚ» és a «GYORS» közötti köztes állást válassza. Fűnyíráskor a kart tegye «GYORS» állásba. Kézi indítású modelleknél: 4.2 INDÍTÓZSINÓR FOGANTYÚJA A motor indításához meg kell fogni az indítózsinór fogantyúját, és egy határozott moz-

16 HU 4 VEZÉRLÉSEK ÉS ELLENŐRZŐ MŰSZEREK dulattal meg kell rántani. Miután megrántotta, ne engedje el a zsinórt, hanem kövesse kezével, amíg automatikusan feltekerődik, és a fogantyú visszatér a helyére GÁZKAR RA fordulatszámot szabályozza, és leállítja a motort. Az adatlapon megjelölt állások a következőknek felelnek meg: «LEÁLLÁS» «STARTER» «LASSÚ» «GYORS» motor leállítása hidegindítás motor minimális fordulatszámon motor maximális fordulatszámon A «STARTER» állás a keverék dúsítását okozza, hidegindításkor és csak a ténylegesen szükséges ideig szabad használni. Kimenetelkor a «LASSÚ» és a «GYORS» közötti köztes állást válassza. Fűnyíráskor a kart tegye «GYORS» állásba.

17 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU 5 5. HASZNÁLATI SZABÁLYOK 5. BIZTONSÁGI TANÁCSOK! VESZÉLY! A gépet kizárólag rendeltetési céljára használja (fűnyírás és - gyűjtés). A gépre felszerelt biztonsági berendezéseken ne változtasson, azokat ne távolítsa el! NE FELEDJE, HOGY A KEZELŐ MINDIG FELELŐS HARMADIK SZEMÉLYNEK OKOZOTT KÁROKÉRT! A gép használata előtt: olvassa el az általános biztonsági előírásokat (.2), Fordítson különös figyelmet a dombos területekre vonatkozó menet- és nyírási előírásokra; olvassa el figyelmesen a használati utasítást, sajátítsa el a vezérléseket, valamint azt, hogy hogyan lehet gyorsan leállítani a fűnyírókést és a motort. kezét és lábát mindig tartsa távol a forgó részektől, és mindig legyen távol a kidobó nyílástól! Ne használja a gépet nem megfelelő egészségi állapotban vagy gyógyszerek és egyéb más olyan szerek hatása alatt, melyek csökkenthetik a reakcióképességét és éberségét. A felhasználó felelőssége a munkaterület talajviszonyaiból eredő potenciális veszélyek értékelése, valamint a saját és mások biztonsága garantálásához szükséges óvintézkedések alkalmazása, különösen dombos, egyenetlen, csúszós vagy bizonytalan területeken. Ne hagyja a gépet álló helyzetben, járó motorral magas fűben, hogy ne okozzon tűzesetet! Irányváltoztatáskor mindig csökkentse a sebességet, különösen éles íveknél.! FIGYELEM! Ezt a gépet nem lehet használni olyan területen, melyen a szintkülönbség 0 -nál (7%-nál) nagyobb ( 5.5). FONTOS található. A vezérlések állásaira vonatkozó összes utalás a 4. fejezetben 5.2 BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK BEAVATKOZÁSÁNAK KRITÉRIUMAI A biztonsági berendezések két kritérium szerint hatnak: a motor beindítását megakadályozzák, amikor nincs betartva az összes biztonsági feltétel; leállítják a motort, amint az egyik biztonsági feltétel megszűnik.

18 HU 6 HASZNÁLATI SZABÁLYOK a) A motor indításának nélkülözhetetlen feltételei: hogy az erőátvitel üresben legyen; hogy a fűnyírókés kikapcsolva legyen; hogy a kezelő üljön, vagy hogy be legyen húzva a kézifék. b) A motor leáll, amikor: a kezelő elhagyja az ülést, miközben a fűnyírókés be van kapcsolva; a kezelő elhagyja az ülést, miközben a gép sebességben van; felemelkedik a zsák anélkül, hogy a fűnyírókés ki lenne kapcsolva; a fűnyírókést bekapcsolja felszerelt gyűjtőzsák nélkül; úgy húzza be a kéziféket, hogy nem kapcsolta ki a fűnyírókést. 5.3 ELŐKÉSZÍTŐ MŰVELETEK A MUNKA MEGKEZDÉSE ELŐTT Ezek az ellenőrzések biztosítják, hogy eredményesen és a lehető legbiztonságosabb körülmények között dolgozzon ÜLÉS BEÁLLÍTÁSA Az ülést a beállításhoz csúsztassa el a tartóelemen található vájatok mentén.. Lazítsa meg a négy csavart (); 2. miután megtalálta a megfelelő helyzetet, húzza meg a négy csavart () GUMIABRONCSOK NYOMÁSA A gumiabroncsok megfelelő légnyomása alapvető feltétel a nyírótányér tökéletes beállításához, és ezért a pázsit egyenletes nyírásához.. Csavarja le a védősapkákat; 2. csatlakoztassa a szelepeket egy manométerrel ellátott sűrített levegő csaphoz, és ellenőrizze, hogy a légnyomás megfelel-e a következő értékeknek: Első gumiabroncsok,8 bar Hátsó gumiabroncsok,3 bar 3. csavarja vissza a védősapkákat.

19 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU OLAJ- ÉS BENZINUTÁNTÖLTÉS! VESZÉLY! Az utántöltést álló motorral, nyílt vagy jól szellőző helyen kell elvégezni. Ne feledje soha, hogy a benzingőz gyúlékony! SOHA NE KÖZELÍTSEN NYÍLT LÁNGGAL A TARTÁLY NYÍLÁSÁHOZ, HOGY ELLENŐRIZZE A BENZIN MENNYISÉGÉT, ÉS NE DOHÁNYOZZON TANKOLÁS KÖZBEN! MEGJEGYZÉS A motor használati utasítás füzetében adtuk meg a felhasználandó olaj és benzin típusát. Álló motor mellett ellenőrizze a motor olajszintjét: 2. szerelje le a motorháztetőt (2) egy csavarhúzó segítségével, így hozzáférhet a kupakhoz (); 2. a motor használati utasításában megadott pontos módozat szerint az olajszintnek a rúd (3) MIN és MAX rovátkája között kell lennie. 3. helyezze mindig vissza a kupakot () és a motorháztetőt (2). 3 Üzemanyag utántöltéséhez (mindig álló motor mellett kell elvégezni!):. csavarja le az ülés mögött található benzintank sapkáját (4); 2. az üzemanyag utántöltéshez használjon tölcsért. Ügyeljen arra, hogy ne töltse teljesen tele a tartályt. A tartály űrtartalma kb. 3,5 liter. 3. helyezze mindig vissza a benzintank sapkáját (4). MAX MIN 4 FONTOS Ne öntsön benzint a műanyag részekre, mert károsíthatja azokat. Ha véletlenül azok mégis benzin kerül, haladéktalanul öblítse le vízzel.

20 HU 8 HASZNÁLATI SZABÁLYOK KIMENET VÉDŐBERENDEZÉSÉNEK FELSZERELÉSE (ZSÁK)! FIGYELEM! Soha ne használja a gépet anélkül, hogy felszerelte volna a kimenet védőberendezését! Kapcsolja fel a zsákot () a tartókra (2), és állítsa be a hátsó lemezhez képest úgy, hogy a két hivatkozási pont (3) egybeessen BIZTONSÁGI BERENDEZÉSEK HATÁKONYSÁGÁNAK ELLENŐRZÁSE Néhány helyzet ( 5.2) szimulálásával vizsgálja felül a biztonsági rendszerek hatékonyságát. Ellenőrizze, hogy mindegyik esetben a megadott hatást éri-e el. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat mutat ki, haladéktalanul forduljon a márkaszervizhez FÉKRENDSZER ELLENŐRZÉSE Győződjön meg arról, hogy a gép fékhatása megfelel-e a felhasználás körülményeinek. Ne kezdjen dolgozni, ha kételyei vannak a fék hatékonyságával kapcsolatban. Szükség esetén, állítsa be a féket ( 6.3.4) Amennyiben a hatékonyságára vonatkozó kételyei továbbra is fennállnak, forduljon a márkaszervizhez FŰNYÍRÓKÉSEK ELLENŐRZÉSE! FIGYELEM! kesztyűt! Mikor a fűnyírókéssel dolgozik, viseljen munkavédelmi Ellenőrizze, hogy a fűnyírókés kellően éles-e, és hogy stabilan van-e rögzítve a tartóelemhez. Az életlen fűnyírókés a füvet kitépi, és a pázsit elsárgulását okozza. A meglazult fűnyírókés rendellenes vibrálást okoz, és veszélyforrást jelenthet. Amennyiben az ellenőrzés hiányosságokat mutat ki, meg kell élezni, vagy megfelelően kell rögzíteni a fűnyírókést ( 6.3.).

21 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU A GÉP HASZNÁLATA 5.4. MOTOR BEINDÍTÁSA! VESZÉLY! Az indítási műveleteket szabadban vagy jól szellőző helyen kell elvégezni! SOHA NE FELEDJE, HOGY A MOTOR KIPUFOGÓ GÁZA MÉRGEZŐ! A motor beindításához:. üljön fel az ülésre, és húzza be a kéziféket ( 4.3); 2. az erőátvitelt tegye üresbe («N») ( 4.4); 3. kapcsolja ki a fűnyírókést ( 4.6); 4. hidegindításkor a gázkart állítsa a címkén jelzett «STARTER» állásba ( ), vagy, ha a motor már meleg, állítsa a kart a «LASSÚ» és «GYORS» állás közé; Elektromos indítású modelleknél: 5. dugja be az indítókulcsot ( 4.), ordítsa el «MENET» állásba az áramkör bekapcsolásához, majd az «INDÍTÁS» állásba a motor beindításához; 6. miután megtörtént az indítás, engedje el a kulcsot. Kézi indítású modelleknél: 5. fogja meg az indítózsinór fogantyúját ( 4.2) és határozottan rántsa meg; 6. miután beindult a gép, kézzel kísérje vissza a fogantyút a helyére. 7. Néhány másodperc után állítsa a gázkart «GYORS» majd «LASSÚ» állásba. FONTOS A startert amint lehetséges ki kell kapcsolni. Ha meleg motor mellett használja, szennyezheti a gyújtógyertyát, és a motor szabálytalan működését okozhatja. MEGJEGYZÉS Amennyiben az indítás nehézkes, ne kísérletezzen folyamatosan, hogy a motor ne szívja meg túlzottan magát, és az akkumulátor (ha van) ne merüljön le. Ellenőrizze, hogy fennállnak-e a motor indításához szükséges feltételek. Tegye vissza az indítókulcsot ( elektromos indítás) vagy a gázkart ( kézi indítás) «LEÁLLÁS» pozícióba, várjon néhány másodpercet, és ismételje meg az

22 HU 20 HASZNÁLATI SZABÁLYOK indítás műveletét. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, nézze meg a használati utasítás «7» fejezetét és a motor használati utasítása füzetet ELŐREMENET ÉS KIMENET! FIGYELEM! Ez a jármű nem közlekedhet közutakon! Használata (a KRESZ értelmében) kizárólag forgalom elöl elzárt magán területeken lehetséges. MEGJEGYZÉS Kimenet közben ki kell kapcsolni a fűnyírókést, és a nyírótányért a legmagasabb állásban («5» állás) kell tartani. Haladás megkezdésénél:. a sebességvezérlőt állítsa a «LASSÚ» és a «GYORS» állás közötti helyzetbe; 2. nyomja le padlóig a pedált ( 4.2) és a sebességváltókart tegye -esbe ( 4.4). 3. fokozatosan engedje fel a pedált a mozgás megkezdéséhez. Érje el a kívánt sebességet a gázkar és a sebességváltó segítségével. Sebességváltáshoz mindig használja, a pedál lenyomásával, a tengelykapcsolót ( 4.2).! FIGYELEM! Mindig fokozatosan engedje fel a pedált, hogy a túl hirtelen kapcsolás miatt ne emelkedjen fel a gép első része, és ne veszítse el az uralmat a gép felett Fékezés Fékezésnél:. először csökkentse a gép sebességét a motor fordulatszámának csökkentésével; 2. nyomja le padlóig a pedált ( 4.2) ezzel tovább csökkenti a sebességet, egészen addig, míg a gép meg nem áll HÁTRAMENET A hátramenetbe mindig álló helyzetben KELL váltani. A hátramenet sebesség kapcsolása a fent említett módozattal azonos ( 5.4.2), mozdítsa el oldal irányban a kart, és tegye «R» állásba.

23 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU FŰNYÍRÁS FONTOS A gép nem alkalmas nehéz feladatok elvégzésére, valamint nagy mennyiségű fű eltávolítására. FONTOS A fűnyírókés bekapcsolása egy tengelykapcsolós berendezésen keresztül történik. A súrlódó elemek károsodásának vagy idő előtti elhasználódásának elkerülése végett a következő útmutatásokat szigorúan be kell tartani. A fűnyírás megkezdéséhez:. távolítsa el a pázsitról az összes olyan idegen tárgyat, melyekhez a fűnyírókés hozzáérhet (kavics, faág, csont, drót, stb.), és jelölje meg az el nem távolítható rejtett tárgyak helyzetét (gyökerek, öntözőrendszer, stb.); 2. győződjön meg arról, hogy a zsák helyesen van-e felszerelve; 3. vigye a gázkart «GYORS» állásba; 4. a fűnyírókés bekapcsolása előtt állítsa a nyírótányért a legmagasabb helyzetbe; 5. kapcsolja be a fűnyírókést ( 4.6) még mielőtt a magas fűbe menne, ne vesztegesse idejét a köztes állásokban; 6. nagyon fokozatosan és különösen óvatosan kezdjen a füves területen haladni, ahogy azt már a korábbiakban leírtuk; 7. egyenetlen területeken úgy állítsa be a nyírás magasságát, hogy a fűnyírókés ne ütődhessen neki a talaj egyenetlenségeinek vagy idegen tárgyaknak, mert ezek a fűnyírókés és tartója károsodását idézhetik elő; 8. Kapcsoljon a kívánt sebesség elérésének leginkább megfelelő sebességbe (-es vagy 2-es), és állítsa be a nyírás magasságát ( 4.5) A lenyírandó fű mennyisége ne legyen túlzottan nagy, mert ellenkező esetben a fűnyírókés elakadhat, vagy a csatorna eltömődhet.! FIGYELEM! Amikor dombos területen nyírja a füvet, csökkentenie kell a

24 HU 22 HASZNÁLATI SZABÁLYOK sebességet: a biztonságos munka feltételeit csak így biztosítja (.2-5.5). Mindig csökkentse a sebességet, amikor a motor fordulatszáma csökken. Ne feledje, ha a lenyírt fű mennyiségéhez képest magas a sebesség, a fűnyírás soha sem lesz jó minőségű. Minden alkalommal, amikor egy akadályon vagy egy huppanón kell áthaladnia, kapcsolja ki a fűnyírókést, és a nyírótányért állítsa a legmagasabb állásba. 3-asba csak a kimenet során tegye a sebességváltókart ZSÁK KIÜRÍTÉSE A zsák akkor van tele, amikor a lenyírt fű a pázsiton kezd maradni. Ha folytatja a fűnyírást tele zsákkal, eltömődhet a kivezető csatorna. A zsák kiürítéséhez:. csökkentse a motor fordulatszámát; 2. tegye üresbe (N) ( 4.4) és állítsa meg a gép haladását; 3. kapcsolja ki a fűnyírókést ( 4.6); 4. dombos területeken húzza be a kéziféket; 5. fogja meg a hátsó fogantyút, és fordítsa meg a zsákot a kiürítéshez; MEGJEGYZÉS A zsákot csak kikapcsolt fűnyírókés mellett lehet kiüríteni, ellenkező esetben a motor leáll KIVEZETŐ CSATORNA KIÜRÍTÉSE! FIGYELEM! Ezt a műveletet mindig álló motor mellett kell elvégezni! Amennyiben eltömődik a kivezető csatorna (teli zsák miatt összegyűlt fű vagy a lenyírandó fű mennyiségéhez képest magas sebesség miatt) a következőt kell tennie:. állítsa meg a menetet, kapcsolja ki a fűnyírókést és a motort; 2. vegye le a zsákot; 3. távolítsa el az összegyűlt füvet a kivezető csatorna nyílásán keresztül.

25 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU FŰNYÍRÁS VÉGE A fűnyírás végeztével kapcsolja ki a fűnyírókést, és csökkentse a motor fordulatszámát. Visszamenet közben tartsa a nyírótányért a legmagasabb állásban MUNKA VÉGE A munka végeztével állítsa meg a gépet, és húzza be a kéziféket. Elektromos indítású modelleknél:. vigye a gázkart «LASSÚ» állásba. 2. fordítsa el az indítókulcsot «LEÁLLÁS» helyzetbe és kapcsolja ki a motort! FIGYELEM! nélkül hagyja! Az indítókulcsot mindig húzza ki, mielőtt a gépet a felügyelet FONTOS Soha ne hagyja a kulcsot «MENET» állásban, amikor a motor nem jár, hogy le ne merüljön az akkumulátor. Kézi indítású modelleknél:. vigye a gázkart «LEÁLLÁS» helyzetbe.! FIGYELEM! Mielőtt a gépet felügyelet nélkül hagyná, mindig győződjön meg arról, hogy a gázkar «LEÁLLÁS» helyzetben legyen! TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS! FIGYELEM! Mindig ürítse ki a zsákot, és ne hagyja a lenyírt füvet tartalmazó tárolókat zárt helyiségben. Minden használat után tisztítsa meg kívülről a gépet, ürítse ki a zsákot, és rázza meg, hogy a fű- és föld maradékokat eltávolítsa. A karosszéria műanyag részeit vizes-tisztítószeres szivaccsal törölje át. Ügyeljen arra, hogy ne vizezze be a motort, az elektromos részeket és a műszerfalon található elektronikus kártyát. FONTOS Soha ne használjon mosóborotvát vagy agresszív folyadékokat a karosszéria és a motor tisztításához! A nyírótányér és a kivezető csatorna belső részének lemosását szilárd

26 HU 24 HASZNÁLATI SZABÁLYOK talajon végezze:. szerelje fel a zsákot; 2. csatlakoztasson egy vízcsövet az erre a célra szolgáló csatlakozóhoz (), és folyasson bele vizet; 3. üljön a vezetőülésbe; 4. engedje le teljesen a nyírótányért; 5. indítsa be a motort, és tartsa az erőátvitelt üresben; 6. kapcsolja be a fűnyírókést, és hagyja néhány percig forogni. Vegye le a zsákot, ürítse ki, öblítse ki, és úgy tegye el, hogy hamar megszáradjon. Száraz, az időjárás viszontagságaitól védett helyen tárolja a gépet, amennyiben lehetséges takarja le ponyvával HASZNÁLAT FELFÜGGESZTÉSE HUZAMOS IDŐRE! FIGYELEM! Gondosan távolítsa el a motor és a kipufogódob közelében esetlegesen felhalmozódott száraz fűmaradványokat, hogy elkerülje a munka újrakezdésekor az esetleges tűzeseteket! Amennyiben előreláthatóan huzamosabb ( hónapnál hosszabb) ideig nem fogja használni a gépet, kövesse a motor füzetében tartalmazott útmutatásokat, és kenje meg az összes illesztést, a megadottak szerint ( 6.2.). Elektromos indítású modelleknél: Kapcsolja szét az akkumulátor () csatlakozóit (2 és 3). FONTOS Az akkumulátort száraz, hűvös helyen tárolja. Hosszú ( hónapot meghaladó) üzemen kívüli időszak előtt és a tevékenység megkezdése előtt mindig töltse fel az akkumulátort ( 6.2.5). 2 3 Az üzemanyagtartály kiürítéséhez a benzinszűrő bemeneténél található csövet () húzza ki

27 HASZNÁLATI SZABÁLYOK HU 25 a kivezető csatorna feletti jobb oldalról tud hozzáférni, majd ne feledje a csövet visszacsatolni. A munka újrakezdésekor győződjön meg arról, hogy a csövekből és a karburátorból nem szivárog-e benzin. 5.5 HASZNÁLAT DOMBOS TERÜLTEN Tartsa be a megadott korlátozásokat (max 0-7%), a dombos pázsiton a lejtő/emelkedő irányában kell haladni, és sohasem arra merőlegesen. Különösen ügyeljen irányváltoztatáskor, hogy a felső kerekek ne ütközzenek akadálynak (kavicsok, faágak, gyökerek, stb.), melyek miatt a gép oldal irányban elcsúszhatna, felborulhatna, vagy elveszíthetné felette az uralmát. TÉVES! max 0 (7%) HELYES!! VESZÉLY! DOMBOS TERÜLETEN IRÁNYVÁLTOZATÁS ELŐTT MINDIG CSÖKKENTSE A SEBESSÉGET. Soha ne használja a hátramenetet a sebesség csökkentésére lejtőn: elveszítheti az uralmát a járművön, különösen csúszós talajon. Soha ne haladjon lejtőn úgy, hogy a sebességváltó üresben van vagy kikapcsolt tengelykapcsolóval! Tegye az egyik alacsony sebességbe, és húzza be a kéziféket mindig, mielőtt álló helyzetben felügyelet nélkül hagyja a gépet.! FIGYELEM! Dombos területeken az előremenet megkezdésekor mindig különösen óvatosnak kell lennie, hogy elkerülje a gép első részének felemelkedését. Csökkentse a sebességet, mielőtt dombos területen kezd haladni, különösen lejtő esetén. 5.6 SZÁLLÍTÁS! FIGYELEM! Amennyiben a gépet teherautóval vagy utánfutóval kell szállítani, felemeléséhez használjon megfelelő eszközöket és az alkalmazott emelési eljárásnak, valamint a gép súlyának megfelelő számú személyt. A gépet

28 HU 26 HASZNÁLATI SZABÁLYOK soha nem szabad kötelekkel és csigasorral emelni. Szállítás közben engedje le a nyírótányért, húzza be a kéziféket, és megfelelően, kötelekkel vagy láncokkal rögzítse a gépet a szállító járműhöz. 5.7 NÉHÁNY JÓ TANÁCS, HOGY A FŰNYÍRÁS TÖKÉLETES LEGYEN. Amennyiben szép, zöld és puha pázsitot szeretne, azt rendszeresen kell nyírnia anélkül, hogy a füvet megsértené. 2. Ajánlatos minden esetre a füvet akkor nyírni, amikor a pázsit száraz. 3. A fűnyírókés legyen ép és éles, hogy a füvet tisztán és ne tépve nyírja le, ellenkező esetben a fűvégek elsárgulhatnak. 4. A motor maximális fordulatszámon kell használni, mind a fű tiszta lenyírása érdekében, mind azért, hogy a lenyírt füvet megfelelő erővel továbbítsa a kivezető csatornán keresztül. 5. A fűnyírás gyakoriságának a fű növekedéséhez kell igazodnia. Kerülje, hogy két fűnyírás között a fű nagyon megnőjön. 6. Az év legmelegebb és legszárazabb időszakaiban ajánlatos hagyni a füvet egy kicsit magasabbra nőni, hogy elkerülje a talaj kiszáradását. 7. Ha a fű nagyon magas jobb, ha a fűnyírást két alkalommal, egy nap kihagyásával végzi el. Először a nyírást a legmagasabb állásban és esetleg csökkentett vágószélességen végezze, másodszor pedig a kívánt magasságon A pázsit szebben fog kinézni, ha a nyírást a két irányban váltakozva végzi. 9. Amennyiben a kivezető csatorna gyakran eltömődik fűvel, csökkentse a sebességet, mert az a pázsit viszonyaihoz képest magas lehet. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, lehetséges kiváltó okok lehetnek a nem kellően éles kés vagy az, hogy a bordák profilja deformálódott. 0. Különösen figyeljen, amikor bokrok és alacsony szegélyek közelében nyírja a füvet, mert azok károsíthatják a nyírótányér párhuzamos helyzetét és peremét, valamint a kést.

29 KARBANTARTÁS HU KARBANTARTÁS 6. BIZTONSÁGI TANÁCSOK! FIGYELEM! Vegye le a gyújtógyertya sapkáját, vegye ki az indítókulcsot ( elektromos indítású modelleknél) vagy tegye a gázkart «LEÁLLÁS» helyzetbe ( kézi indítású modelleknél), és bármilyen tisztítási, karbantartási vagy javítási művelet elvégzése előtt olvassa el az arra vonatkozó utasításokat! Viseljen megfelelő ruházatot és munkavédelmi kesztyűt a fűnyírókés le- és felszereléséhez, valamint az összes olyan helyzetben, mikor a keze veszélynek van kitéve.! FIGYELEM! Soha ne használja a gépet kopott vagy sérült alkatrészekkel. A meghibásodott vagy sérült alkatrészeket ne javítsa, hanem cserélje ki. Csak eredeti cserealkatrészeket használjon: a minőségileg nem megfelelő alkatrészek károsíthatják a gépet, és veszélyeztethetik az Ön és mások biztonságát. FONTOS Soha ne hagyjon a környezetben fáradt olajt, benzint, és semmi egyéb szennyező anyagot! 6.. FÜGGŐLEGES HELYZETBE ÁLLÍTÁS Amennyiben kényelmesen hozzá kell férnie az alsó részhez, a gépet függőleges helyzetbe tudja állítani.! FIGYELEM! Állítsa a gépet szilárd sík területre, és kérje legalább két olyan személy segítségét, akik képesek a műveletet hozzáértéssel és biztonságosan elvégezni.. Ürítse ki a tankból az üzemanyagot; 2. állítsa a nyírótányért «5»-ös állásba; 3. helyezzen egy körülbelül 60 mm-es alátétet () a hátsó lemez alá. Ügyeljen arra, hogy a lemez pereme és a kivezető csatorna kimeneti nyílása közé helyezze; 4. emelje meg a gépet az első részénél fogva. Olyan részeken fogja meg, melyek lehetővé teszik a biztonságos emelést (nem a kormánynál fogva). Támassza a megadott pontokra. Ügyeljen arra, hogy a zsák tartóelemei ne sérüljenek meg! 60 mm! VESZÉLY! Mielőtt hozzákezdene bármilyen művelet elvégzéséhez,

30 HU 28 KARBANTARTÁS győződjön meg a gép stabilitásáról. Kerülje az olyan műveleteket, melyek a gép felborulását idézhetik elő! 6.2 IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS 6.2. ÁLTALÁNOS KARBANTARTÁS ÉS KENÉS A rajz azokat a pontokat tünteti fel a kenőanyag típusának és a beavatkozások gyakoriságának megadásával, melyeken időszakosan el kell végezni az ellenőrzést, kenést és karbantartást. 25 ÜZEMÓRA 25 ÜZEMÓRA OLAJ - SAE 30

31 KARBANTARTÁS HU MOTOR Tartsa be a motor használati utasítása füzetben feltüntetett összes előírást. A motorolaj leürítéséhez:. csavarja ki a kupakot (); 2. szerelje fel a csövet (2) a fecskendőre (3), és nyomja mélyen a furatba; 3. a fecskendővel (3) szívja ki az összes motorolajat. A teljes leürítéshez ismételje meg néhányszor a műveletet SEBESSÉGVÁLTÓ ÉS DIFFERENCIÁLMŰ Lezárt egyetlen egységből állnak, nem igényelnek semmilyen karbantartást. Állandó kenésre vannak feltöltve, amelyet nem kell cserélni vagy utántölteni AKKUMULÁTOR ( kizárólag elektromos indítású modelleknél) Alapvetően fontos az akkumulátor gondos karbantartása ahhoz, hogy élettartama hosszú legyen. Gépének akkumulátorát fel kell tölteni: a gép első használata előtt; a gép minden huzamosabb állási időszaka előtt; a gép üzembe helyezése előtt huzamosabb állási időszak után. Figyelmesen olvassa el, és tartsa be az akkumulátorhoz mellékelt használati utasításban leírt utántöltési eljárást. Amennyiben nem tartja be az eljárást, vagy az akkumulátor nem töltődik fel, az akkumulátor részei helyrehozhatatlan károkat szenvedhetnek. A lemerült akkumulátort a lehető legrövidebb időn belül újra kell tölteni. FONTOS A feltöltést állandó feszültségű készülékkel kell elvégezni. Egyéb töltőrendszerek helyrehozhatatlan károkat okozhatnak az akkumulátorban.

32 HU 30 KARBANTARTÁS A gépen az akkumulátor közelében található egy feltöltésre szolgáló csatlakozóaljzat (), melyet a géphez adott CB02 fenntartó akkumulátortöltő megfelelő aljzatához kell csatlakoztatni. FONTOS Ezt a csatlakozóaljzatot kizárólag a «CB02» fenntartó akkumulátortöltő csatlakoztatására használja. Alkalmazásához: kövesse az arra vonatkozó használati utasításban megadott útmutatásokat; kövesse az akkumulátor füzetében megadott útmutatásokat. 6.3 ELLENŐRZÉSEK ÉS BEÁLLÍTÁSOK 6.3. FŰNYÍRÓKÉS LESZERELÉSE, ÉLEZÉSE ÉS KIEGYENSÚLYOZÁSA Ellenőrizze, hogy a fűnyírókés kellően éles-e, és hogy szilárdan rögzítve van-e a tartóelemhez. Az életlen fűnyírókés a füvet kitépi, és a pázsit elsárgulását okozza. A meglazult fűnyírókés rendellenes vibrálást okoz, és veszélyforrást jelenthet.! FIGYELEM! Valamennyi a késekkel kapcsolatos művelet (leszerelés, élezés, kiegyensúlyozás, visszaszerelés és/vagy csere) felelősségteljes munka, mely különleges ismeretet igényel a megfelelő szerszámok használatán túl. Biztonsági okokból a műveletek végzéséhez mindig ajánlatos szakszervizhez fordulni, ha nem rendelkezik megfelelő szerszámokkal vagy elegendő ismerettel. A leszereléshez munkavédelmi kesztyűben fogja meg erősen a fűnyírókést, és csavarja ki a két anyát (). Közepes szemcseméretű köszörűvel élezze meg mindkét vágóeszközt, majd a középső furatba helyezzen egy 8 mm-es átmérőjű kör alakú rudat, és így ellenőrizze, hogy kiegyensúlyozott-e a fűnyírókés.! FIGYELEM! A sérült vagy elgörbült fűnyírókést mindig cserélje ki, soha ne próbálja megjavítani! CSAK EREDETI MEGJELÖLT FŰNYÍRÓKÉSEKET HASZNÁLJON!! FIGYELEM! Felszereléskor húzza meg a két rögzítő anyát () egy Nm-re beállított Ø 8 mm

33 KARBANTARTÁS HU 3 dinamómetrikus kulccsal. Szükség esetén a rögzítő csavarkészletet EREDETI ALKATRÉSZEKKEL helyettesítse! NYÍRÓTÁNYÉR BEÁLLÍTÁSA A tányér megfelelő beállítása alapvető fontosságú a pázsit egyenletes nyírásához. MEGJEGYZÉS Az eredményes fűnyíráshoz ajánlatos, hogy az első rész a hátsónál 5-6 mm-rel lejjebb legyen.. Állítsa a gépet sík területre, és ellenőrizze, hogy a gumiabroncsok légnyomása megfelelő-e; 2. helyezze a 26 mm-es alátéteket () a tányér első és a 32 mm-es alátéteket (2) a tányér hátsó pereme alá, majd tegye az emelőkart -es állásba; 3. lazítsa meg az anyákat (3-5) és a biztosítóanyákat (4 6) mind a jobb, mind a bal oldalon, valamint az anyákat (7-8), hogy a tányér az összes meglazított rögzítéssel szilárdan támaszkodjon az alátétekre; 4. rögzítse az anyát (3) és a biztosítóanyát (4); 5. csavarja az anyát (7) egészen addig, amíg a tányér első része elkezd felemelkedni; 6. csavarja az anyát (5) egészen addig, amíg a tányér hátsó része elkezd felemelkedni, és szorítsa meg a biztosítóanyát (6); 7. ellenőrizze az első részt, és szükség esetén állítson az anyán (7); 8. rögzítse az anyát (8) a peceknél (9) Amennyiben nem sikerült megfelelően beszabályoznia, forduljon a márkaszervizhez FŰNYÍRÓKÉS BEKAPCSOLÁSÁNAK ÉS FÉKEZÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA Amikor működésbe hozza a fűnyírókést kikapcsoló kart, egyidejűleg működésbe lép egy fék, amely néhány másodperc alatt leállítja a forgását. Szabálytalan működés esetén forduljon a márkaszervizhez.

34 HU 32 KARBANTARTÁS FÉK BEÁLLÍTÁSA Amennyiben a fékút megnövekszik, szükségessé válik a fék rugójának beállítása. A beállítást BEHÚZOTT kézifékkel kell elvégezni. 3. Távolítsa el a kivezető csatornát (), melyet egy zárszeges (3) pecek (2) tart: 2. állítson a szabályozón (4) (a motorháztető eltávolításával fér hozzá) úgy, hogy a kengyel (5) és a kar (6) felső része közötti távolság mm legyen. 3. szerelje vissza a kivezető csatornát (), és tegye mindig vissza a pecket (2) és a zárszeget (3) mm! FIGYELEM! Amennyiben a beállítás elvégzése után a fék továbbra sem működik megfelelően, haladéktalanul forduljon a márkaszervizhez! A LEÍRT BEA- VATKOZÁSON TÚL SEMMILYEN MÁS BEAVATKOZÁST NE PRÓBÁLJON ELVÉGEZNI A FÉKEN! A HAJTÓSZÍJ FESZESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA 2 Amennyiben a gép haladása nem megfelelő, a feszítő rugóján kell állítani. A beállítás elvégzéséhez (miután meggyőződött arról, hogy a gép nem mozdul el) a kéziféket KI KELL ENGEDNI, és a nyírótányért «3»-as állásba kell tenni. 5. Távolítsa el a kivezető csatornát (), melyet egy zárszeges (3) pecek (2) tart: 2. ellenőrizze, hogy a kapcsolás vezetékének sapkája (4) megfelelően a helyén van-e; 3. állítson az anyákon (5), míg a rugó (6) teljes hossza nem lesz mm a spirálok külső oldalán; mm 4

35 KARBANTARTÁS HU ellenőrizze a kapcsolás vezetékének rugóját (7), hogy ne legyen feszes, vagy túl laza, hanem szabadon mozoghasson. Ellenkező esetben állítson a szabályozón (8) addig, míg el nem éri a megadott feltételt; 5. ellenőrizze még egyszer a rugó (6) méretét; 6. szerelje vissza a kivezető csatornát (), és tegye mindig vissza a pecket (2) és a zárszeget (3) SZÉTSZERELÉS ÉS ALKATRÉSZCSERE 6.4. KERÉKCSERE. Állítsa a gépet sík helyzetbe, és helyezzen alátéteket az alváz egyik tartóeleme alá a cserélendő kerék oldalán. 2. csavarhúzóval távolítsa el a rugalmas gyűrűt () és az alátétet (2); 3. vegye le a kereket FONTOS Kenje meg zsírral a tengelyt, és a kerék visszaszerelése után gondosan helyezze vissza az alátétet (2) és a rugalmas gyűrűt (). 2 MEGJEGYZÉS A kerekek vagy abroncsok cseréje esetén ellenőrizze, hogy a jobb oldali és a bal oldali kerekek átmérője egyező-e, és ellenőrizze a nyírótányér beállítását, hogy a nyírás szabályos legyen ABRONCSOK JAVÍTÁSA VAGY CSERÉJE A cserét illetve a defekt javítását minden esetben gumijavítónak kell elvégeznie a felhasznált abroncstípusnak megfelelően.

36 HU 34 KARBANTARTÁS ELEKTROMOS BERENDEZÉS ÉS VÉDELEM Elektromos indítású modelleknél: Az elektromos berendezést és az elektronikus kártyát olvadóbiztosíték védi. Beavatkozása leállítja a motort. Ebben az esetben:. távolítsa el a motorháztetőt () egy csavarhúzóval; 2. cserélje ki az olvadóbiztosítékot (2) egy egyező kapacitású olvadóbiztosítékkal; 3. szerelje vissza a motorháztetőt (). Az olvadóbiztosíték kapacitása az olvadóbiztosítékon magán van feltüntetve. FONTOS A kiolvadt olvadóbiztosíték cseréjekor mindig ugyanolyan típusú és kapacitású olvadóbiztosítékot kell használni. 2 NAmennyiben a biztosíték kiolvadását kiváltó okot nem tudja elhárítani, forduljon a márkaszervizhez. Kézi indítású modelleknél: Az elektromos berendezést és az elektronikus kártyát nem védi olvadóbiztosíték. A biztonsági rendszerek nem megfelelő működése vagy feltehetően az elektromos berendezés által okozott problémák esetén a márkaszervizhez kell fordulni SZÍJ CSERÉJE A szíj kicserélését a márkaszerviznek kell elvégeznie. MEGJEGYZÉS Haladéktalanul cserélje ki a szíjakat, amint azokon a kopás jelei láthatók! CSAK EREDETI SZÍJAKAT HASZNÁLJON!

37 ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ HU ÚTMUTATÓ A PROBLÉMÁK AZONOSÍTÁSÁHOZ PROBLÉMA VALÓSZÍNŰ OK ELHÁRÍTÁS. Kulcs «INDÍTÁS» állásban, az önindító motor nem forog Az elektronikus kártya leállása az alábbi okok miatt: lemerült vagy szulfátos akkumulátor kiolvadt biztosíték bizonytalan testelés motoron vagy alvázon Tegye a kulcsot «LEÁLLÁS» pozícióba, és keresse meg a meghibásodás okait: töltse fel az akkumulátort ( 6.2.5) cserélje ki az olvadóbiztosítékot (0 A) ( 6.4.3) ellenőrizze a fekete testvezetékek csatlakozását mikrokapcsolók testelés csatlakozásainak megszakadása ellenőrizze a csatlakozásokat önindító motor testelése bizonytalan ellenőrizze a testvezetékek csatlakozását Elektromos indítású modelleknél 2. Kulcs «INDÍTÁS» állásban, önindító motor forog, de a motor nem indul be nincsenek meg az indítás feltételei nem érkezik benzin gyújtási probléma ellenőrizze, hogy az indításhoz szükséges feltételek be legyenek tartva ( 5.2.a) ellenőrizze a szintet a tartályban ( 5.3.3) ellenőrizze az üzemanyagcsapot megnyitó vezérlés vezetékeit ellenőrizze a benzinszűrőt ellenőrizze a gyújtógyertya sipkájának rögzítését ellenőrizze, hogy az elektródok tiszták-e, és hogy közöttük a távolság megfelelő-e 3. A motor leáll Az elektronikus kártya leállása az alábbi okok miatt: Tegye a kulcsot «LEÁLLÁS» pozícióba, és keresse meg a meghibásodás okait: mikrokapcsolók testelés csatlakozásainak megszakadása lemerült akkumulátor akkumulátor nincs jól bekötve (bizonytalan érintkezések) ellenőrizze a csatlakozásokat töltse fel az akkumulátort ( 6.2.5) ellenőrizze a csatlakozásokat ( 3.5) motor testelése bizonytalan ellenőrizze a motor testelését

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 N-BM 46 HW Kezelési útmutató Benzines fűnyíró Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 1 2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági útmutatások 2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem 3. Rendeltetésszerű

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3367-170 A. változat Z-Master G3 meghajtó egység 122 cm-es TURBO FORCE oldalkidobós vágóasztallal Modell: 3367-170 Szériaszám: 311000001 és felfelé A termék

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 HU MAGYAR 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 1.1 ÁLTALÁNOS Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a biztonságtechnikai útmutatót. Ismerkedjen meg a vezérlőszervekkel és a gép

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Biztonsági kézikönyv

Biztonsági kézikönyv Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A. INTERNET: www.uni-max.hu Termék: AKKUMULÁTOR TERHELHETŐSÉGI TESZTER 500A Típus: 446500 Gyártás dátuma: Eladás dátuma, pecsét, aláírás: GARANCIAKÁRTYA??? 1. A KH Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ WJ300 LUX GYALUGÉP W0101 GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo DEUTSCH... 1 FRANÇAIS... 6 A Model:................ Type:........... LWA db DE FR IT CZ PL SI NL SE FI DK NO GB ES PT RU Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani

Részletesebben

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ

WS 34A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ALSÓMARÓ GARANCIALEVÉL 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 12 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg

Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Jármű-azonosító adatok Jármű-azonosító adatok Kérjük, hogy a jármű-azonosító adatait rögzítse és gondosan őrizze meg Alvázszám Az alvázszám a központi csővázon található a belső lábvédő idom mögött, melynek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

Üzemeltetői kézikönyv

Üzemeltetői kézikönyv karbantartási tudnivalókkal Third Edition Third Printing Part No. 1000061HU CE Models Harmadik kiadás Harmadik utánnyomás Fontos A munkagép használata előtt olvassa el, értse meg, majd tartsa be ezeket

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Figyelem: Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat. A sövénynyíró helytelen használata balesetet okozhat! Gondosan őrizze meg a kezelési utasítást!

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS

KH-SLP1kW HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELEKTROMOS HORNYOLÓGYALU, 1 KW PLUS GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 HUSKY 150 Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 hu Tartalomjegyzék HUSKY 150 Tartalomjegyzék 1 A kézikönyvhöz... 7 1.1 Alkalmazása... 7 1.2 Szövegrészek jelölése...

Részletesebben

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP

HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYUNDAI ASZTALI KÖSZÖRŰGÉP HYD-78M Eredeti használati útmutató Hálózati feszültség 230 V Hálózati frekvencia 50 Hz Motor teljesítmény 200W A motor sebességeinek száma 1 fokozat Amotor üresjárati sebessége

Részletesebben

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

4 2 3 8 A B FZP 6005-E

4 2 3 8 A B FZP 6005-E FZP 6005-E 3 4 2 3 8 A B FZP 6005-E 5 4 2 1 A 5 A B 8 6 6 7 22 FZP 6005-E 7 8 27 9 30 0 15 0 0 0 8 10 B 9 A 11 A FZP 6005-E 9 12 28 17 13 31 32 19 29 30 10 14 A B 34 15 16 37 32 38 0,6 mm 35 36 FZP 6005-E

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GQ - 100 ELEKTROMOS LEFOLYÓTISZTÍTÓ EPC032100 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele

Részletesebben

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A

MTX-1A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MOTORKERÉKPÁR EMELŐ MTX - 1A GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Delta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ UNI - AIR FEST KÉSZLET PWSG810J GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat.

Kérjük, vegyék figyelembe az üzemeltetési terület kialakításakor a M.SZ. 1600-1:1977, valamint a M.SZ-05-20.0510:1992 számú szabványokat. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LinePainter Útburkolatjelfestő AirLess kiegészítő Rendelési szám: 0555000 (a szórópisztoly és a magasnyomású tömlő nem tartozik a szállítási kiszereléshez) ÚTMUTATÓ Ez a gépkönyv különböző

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat

HU BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat LG 430/LGF 43 és 40 / LG 755 I Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Üzemeltetõi kézikönyv

Üzemeltetõi kézikönyv Üzemeltetõi kézikönyv karbantartási tudnivalókkal Second Third Edition Seventh First Printing Printing Part No. 97780HU 43645 Üzemeltetői kézikönyv Harmadik kiadás Első nyomtatás Fontos A munkagép használata

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET

CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET CSALÁDI MEDENCE KÉSZLET Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt, kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Megjegyzés: Ez a leírás

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LEMEZHENGERÍTŐ SRG - 1300/1,5 SRG50 Tisztelt vásárló, köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o. cég termékét választotta. Cégünk kész Önnek szolgálatait felajánlani a termék megvétele előtt,

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

PXCPE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI SAROKFÉNYEZŐ / CSISZOLÓ GÉP, CP - E

PXCPE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÉZI SAROKFÉNYEZŐ / CSISZOLÓ GÉP, CP - E GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA

PW035 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. HORDOZHATÓ MOSÓKÁD 13 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész

FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész FERTILOC + Összeszerelés Kezelés - Alkatrész Ref. 38010201 Updated 15.02.10 Importőr: SZ-AGRO 2007. Kft. H-9172 Győrzámoly, Bartók Béla u. 45. Mobil: +36307687851 Email: szagro2007@gmail.com www.szagro.hu

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST HŰTŐSZEKRÉNY HASZNÁLATI UTASÍTÁS MODELLSZÁM: FMB50-2 OLVASSA EL A BIZTONSÁGI TUDNIVALÓKAT ÉS A HASZNÁLATI UTASÍTÁST A HŰTŐSZEKRÉNY BIZTONSÁGA Az Ön és mások biztonsága nagyon fontos. Az útmutatóban a készülék

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX07551T HU 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 4 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 4 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 4 4 JELZÉSEK... 5 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 5 5.1 Munkakörnyezet... 5 5.2 Elektromos biztonság... 5 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA

PW200 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. MOSÓASZTAL 75 l GARANCIA KARTYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása

RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása 766091 Eredeti használati utasítás / Alkatrész jegyzék RHP 18 PLUS ütvefúrógép Eredeti használati utásítas fordítása Tartalom 1 Jelek 2 Műszaki adatok 3 Rendeltetés szerinti használat 4 Működtető elemek

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6

6 BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 4. 6.1 Mit kell tenni... 5 6.2 Mit nem szabad tenni... 5 7 A KOMPRESSZOR HASZNÁLATA... 6 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi

Részletesebben

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1186 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 JAVASLATOK... 4 6 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 6.1 Munkakörnyezet... 4 6.2 Elektromos biztonság... 4 6.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG

Kezelési utasítás. Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A. LEMKEN GmbH & Co.KG Kezelési utasítás Szántóföldi kultivátor T.L.T áthajtóm vel TOPAS 140 A Biztosítjuk biztonságát LEMKEN GmbH & Co.KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen / Postafiók 11 60, D-46515 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0,

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Javítás DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2480A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11

LW1400 LW1401. EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6. PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI 11 EN Portable Cut-Off INSTRUCTION MANUAL 6 PL Przecinarka do metalu INSTRUKCJA OBSŁUGI HU Hordozható gyorsdaraboló HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV 7 SK Prenosná rozbrusovačka NÁVOD NA OBSLUHU 3 CS Rozbrušovačka NÁVOD

Részletesebben

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ

AL02 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLATÓS MOTORKERÉKPÁR-EMELŐ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus BABETTA se egédmotorkerékpár 210, 225 típus HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYÁRTÓ: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a BABETTA 210, 225 típusú mopedhez ZMV KOVA MOTOR, a. s. 946 03 KOLÁROVO SZLOVÁKIA TARTALOM: Bevezető Műszaki

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135

English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135 FZP 4001-B 2 English... 11-29 Čeština... 31-49 Slovenčina... 51-69 Magyarul... 71-90 Polski... 91-111 Русский... 119-135 FZP 4001-B 3 4 5 6 7 8 9 10 FZP 4001-B 5 11 12 (8) 13 14 15 16 6 18 19 20 21 FZP

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Használt szimbólumok................ 163 Mûszaki adatok..................... 163 Az elsõ pillantásra................... 164 Az Ön biztonsága érdekében........... 165 Zaj és vibráció......................

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben