K750. Használati utasítás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K750. Használati utasítás"

Átírás

1 Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian

2 A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható szimbólumok: VIGYÁZAT A gép veszélyes eszköz lehet szabálytalan vagy gondatlan használat esetén, és súlyos vagy végzetes sérüléseket okozhat a felhasználónak vagy másoknak. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Viseljen mindig: VédŒsisak HallásvédŒ VédŒszemüveg vagy arcvédœ maszk LégzésvédŒ A használati utasításban található szimbólumok: EllenŒrzést és/vagy karbantartást leállított motorral végezzen, a leállítógombbal STOPállásban. Mıködési helyzet. Leállítás, rugóval a mıködési helyzetbe. Leállítás, fixált helyzetben. Ez a termék megfelel a CE-normák követelményeinek. VIGYÁZAT Vágáskor por keletkezik, melynek belégzése károsodásokat okozhat. Viseljen jóváhagyott arcvédœt. Kerülje a benzingœzök és kipufogógázok belégzését. Gondoskodjon megfelelœ szellœzésrœl. VIGYÁZAT A vágókorongról lepattanó szikrák tüzet okozhatnak, ha tızveszélyes anyagokkal érintkeznek, mint például: benzin, fa, száraz fı, stb. A környezet zajszennyezése az Európai Gazdasági Közösség direktívája szerint. A gép zajkibocsátása a Mıszaki adatok címı fejezetben és a címkén szerepel. Használjon mindig megfelelœ védœkesztyıt. Rendszeres tisztítás szükséges. Szemrevételezés. VédŒszemüveg vagy arcvédœ maszk használata kötelezœ. A gépen szereplœ többi jel/címke egyes piacok specifikus vizsgáztatási követelményeire vonatkozik. 2 Hungarian

3 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható szimbólumok:... 2 A használati utasításban található szimbólumok:... 2 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 3 MI MICSODA? Mi micsoda a betonvágón?... 4 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Az új betonvágó használatbavétele elœtti tennivalók... 5 Személyi védœfelszerelés... 5 A gép biztonsági felszerelése... 6 A gép biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése... 7 Általános biztonsági intézkedések... 8 Általános munkavédelmi utasítások... 9 Vágókorongok ÖSSZESZERELÉS A hajtótengely és a peremalátétek ellenœrzése A vágókorong felszerelése Vágókorong-védelem ÜZEMANYAGKEZELÉS Üzemanyagkeverék K K750 OilGuard Tankolás BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Beindítás és leállítás KARBANTARTÁS A hajtószíj megfeszítése A hajtószíj cseréje Szíjtárcsa és tengelykapcsoló Porlasztó ÜzemanyagszırŒ LevegŒszırŒ Indítószerkezet Gyújtógyertya A hıtœrendszer Kipufogódob Általános karbantartási utasítások MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok Vágófelszerelés Termékazonossági EGK-bizonyítvány Hungarian 3

4 MI MICSODA? Mi micsoda a betonvágón? 1 ElsŒ fogantyú 2 Vízcsap 3 FigyelmeztetŒ címke 4 A légszırœ zárófedele 5 Motorházfedél 6 Szívató 7 Gázadagoló-retesz 8 Gázadagológomb 9 Indítógáz-szabályozó zárja 10 Leállító kapcsoló 11 Az OilGuard lekapcsolási funkciója (K750 OilGuard) 12 Indítófogantyú 13 Indítószerkezet 14 Kipufogódob 15 Üzemanyagtartály 16 NyomáscsökkentŒ szelep 17 Vágókorong-védelem 18 VédŒburkolat állítófogantyúja 19 SzíjvédŒ burkolat 20 Vízcsatlakozás szırœvel 21 Vágókar 22 Típusjelzés 23 SzíjfeszítŒ 24 Vágóaggregát 25 Vágókorong 26 Kombinált kulcs 27 Használati utasítás 4 Hungarian

5 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Az új betonvágó használatbavétele elœtti tennivalók Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Ismerkedjen meg a vágókorong szerelésével, lásd az Összeszerelés címı fejezetet. Indítsa be a motort és ellenœrizze az alapjárat beállítását, lásd a Karbantartás cím alatti utasításokat. Ha a porlasztó helyesen van beállítva, a vágókorong alapjáraton mozdulatlan. Az alapjárat fordulatszámának beállítását a használati utasítás írja le. Állítsa be a fordulatszámot helyesen az itt szereplœ utasítások szerint. Ne használja a betonvágót, ha az alapjárat fordulatszáma nincs helyesen beállítva Tegye lehetœvé, hogy a Husqvarna-értékesítŒ rendszeresen ellenœrizze a vágógépet, és végezze el a szükséges beállításokat és javításokat. Személyi védœfelszerelés VédŒsisak HallásvédŒ VIGYÁZAT Amikor a gépet használja, viseljen mindig jóváhagyott személyi biztonsági felszerelést. A személyi biztonsági felszerelés nem küszöböli ki a sérülések kockázatát, de csökkenti a sérülés mértékét, ha bekövetkezik a baleset. A megfelelœ felszerelés kiválasztásához kérje kereskedœ segítségét. VédŒszemüveg vagy arcvédœ maszk VIGYÁZAT A gép eredeti kivitelezésén a gyártó cég engedélye nélkül semmilyen módosítást sem szabad végezni. Csak eredeti pótalkatrészeket használjon. Nem engedélyezett módosítások és/vagy pótalkatrészek komoly sérülésekhez vagy halálos balesetekhez vezethetnek. VIGYÁZAT Anyagok vágására, csiszolására, fúrására, finomítására illetve alakítására használt termékekkel végzett munka során káros kémiai anyagokat tartalmazó por és gœzök keletkezhetnek. Ismerje meg a vágandó anyag tulajdonságait, és viseljen megfelelœ arc- illetve légzésvédœt. VIGYÁZAT A betonvágó, helytelenül vagy gondatlanul használva veszélyes eszköz lehet, amely súlyos, akár életveszélyes sérüléseket is okozhat. Nagyon fontos, hogy Ön elolvassa és megértse e használati utasítás tartalmát. LégzésvédŒ ErŒs, csúszásmentes kesztyık. Testhez simuló, erœs és kényelmes ruházat, melyben könnyı mozogni. VIGYÁZAT A gép gyújtásrendszere mıködés közben elektromágneses mezœt hoz létre. Ez bizonyos körülmények esetén hatással lehet a szívritmus-szabályozókra. A súlyos vagy halálos sérülés kockázatának csökkentése érdekében azt javasoljuk, hogy a szívritmusszabályozót használó személyek a gép alkalmazása elœtt kérjék ki orvosuk vagy a szívritmus-szabályozó készülék gyártójának tanácsát. Viseljen a vágásra váró anyaghoz ajánlott lábvédelmet is. Csúszásmentes talpú, acélorrú csizma Mindig legyen a közelben elsœsegélykészlet. A Husqvarna Construction Products a termékek kialakításának állandó javítására törekszik. A Husqvarna ezért fenntartja a jogot arra, hogy a termékek kialakításán elœzetes figyelmeztetés, illetve kötelezettségek nélkül változtasson. Az ebben a használati utasításban szereplœ információk és adatok azon a dátumon voltak érvényesek, amikor a használati utasítás nyomtatásra került. Hungarian 5

6 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK A gép biztonsági felszerelése Ez a fejezet elmagyarázza a gép különbözœ biztonsági felszereléseit, azok mıködését, valamint azt az ellenœrzést és karbantartást, amelyrœl a biztonságos használat érdekében gondoskodnia kell. Lásd a Mi micsoda címı fejezetet arról, hogy a különbözœ alkatrészek hol találhatók meg a gépen. VIGYÁZAT Soha ne használjon olyan gépet, amelynek hibás a biztonsági felszerelése. Végezze el az alább felsorolt ellenœrzési, karbantartási és szervizmıveleteket. Rezgéscsillapító rendszer Az Ön gépe rezgéscsillapító rendszerrel van ellátva, amelyet úgy konstruáltak, hogy csökkentse a vibrációkat, és könnyebbé tegye a használatot. A gép rezgéscsillapító rendszere csökkenti a motorblokk/ vágószerkezet rezgéseinek a gép fogantyúja felé történœ terjedését. A motortest, a vágófelszereléssel együtt a fogantyúhoz csatlakozik, egy ún. rezgéscsillapító egységen keresztül. FONTOS INFORMÁCIÓ Nagyon fontos, hogy a felhasználó kövesse a kipufogódobra vonatkozó ellenœrzési, karbantartási és szervizelœírásokat. Lásd A gép biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése címı fejezetben szereplœ utasításokat. VIGYÁZAT A hangtompító belsejében rákkeltœ vegyi anyagok is lehetnek. Ügyeljen arra, hogy a hangtompító esetleges sérülésekor ne érintse meg ezeket az anyagokat. Gázadagoló-retesz A gázszabályozó zárja úgy van kialakítva, hogy megakadályozza a véletlen gázadást. A zár (A) benyomásakor a gázszabályozó (B) kioldódik. Leállító kapcsoló Használja a leállító kapcsolót a motor leállítására. A gázszabályozó zárja mindaddig benyomott helyzetben marad, amíg a gázszabályozó meg van nyomva. Amikor elengedjük a markolatot, mind a gázszabályozó, mind a gázszabályozó zár visszaáll eredeti kiindulóhelyzetébe. Mindez két egymástól független rugórendszeren keresztül történik. Ez a helyzet azt takarja, hogy a gázszabályozó automatikusan üresjáratba záródik. Vágókorong-védelem Kipufogódob VIGYÁZAT A kipufogódob használat alatt nagyon forró, és a használat után is az marad egy rövid ideig. Ne érjen hozzá a kipufogódobhoz, amikor az forró Ez a védelem a vágóburkolat fölött helyezkedik el, azzal a céllal, hogy megakadályozza, hogy a korongról, vagy a vágott anyagról a felhasználó felé csapódjanak anyagok. A kipufogódobot arra a feladatra tervezték, hogy a zajszintet minimálisra csökkentse, és hogy a kipufogógázokat a kezelœ közelébœl elvezesse. VIGYÁZAT A motor kipufogógázai forróak, és lehet bennük szikra, mely tüzet okozhat. Soha ne indítsa be a gépet zárt helyiségben vagy gyúlékony anyagok közelében 6 Hungarian

7 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK A gép biztonsági felszerelésének vizsgálata, karbantartása és szervizelése Gázadagoló-retesz GyŒzŒdjön meg arról, hogy felengedett reteszgombbal a gázadagológomb üresjárati helyzetben rögzített. VIGYÁZAT A gép szervizeléséhez és javításához speciális szakmai kiképzésre van szükség. Ez különösen érvényes a gép biztonsági felszerelésére. Ha az Ön gépe nem felel meg az alábbi vizsgálatok valamelyikénél, akkor forduljon szervizmıhelyéhez. Bármely termékünk megvásárlásakor garantáljuk a szakképzett javítást és szervizelést. Ha a gépet nem szervizmıhellyel rendelkezœ szakkereskedœtœl vásárolta, akkor kérje el tœle a legközelebbi szervizmıhely címét. Nyomja le a reteszgombot, és gyœzœdjön meg arról, hogy az visszatér az eredeti állásába miután felengedi. Rezgéscsillapító rendszer EllenŒrizze rendszeresen a rezgéscsillapító elemeket, repedések és torzulások szempontjából. GyŒzŒdjön meg arról, hogy a rezgéscsillapító elemek szilárdan kapcsolódnak a motortesthez és a fogantyúkhoz. A fogantyúkat mindig tartsa tisztán és szárazon. EllenŒrizze, hogy a gázadagológomb és a reteszgomb szabadon mozog, és, hogy a nyomórugók megfelelœen mıködnek. Leállító kapcsoló Indítsa be a motort, és gyœzœdjön meg arról, hogy az leáll, ha a leállítókapcsolót stopállásba helyezi. Indítsa be a betonvágót és adjon teljes gázt. Engedje el a gázszabályozót és ellenœrizze, hogy a vágókorong leáll-e és mozdulatlan marad-e. Ha a vágókorong forog, amíg a gázszabályozó alapjáraton van, a porlasztó alapjáratbeállítását ellenœrizni kell. STOP Kipufogódob Soha ne használjon olyan gépet, amelynek hibás a kipufogódobja. Lásd a Karbantartás cím alatt szereplœ utasításokat. A pengevédœ ellenœrzése Rendszeresen ellenœrizze, hogy a kipufogódob biztonságosan hozzá van rögzítve a géphez. VIGYÁZAT A készülék indítása elœtt mindig ellenœrizze, hogy a védœlap megfelelœen fel van-e felszerelve. EllenŒrizze azt is, hogy a vágókorong helyesen van-e felszerelve, és ép-e. Egy sérült vágókorong személyi sérüléseket okozhat. Lásd az Összeszerelés címı fejezetben szereplœ utasításokat. EllenŒrizze, hogy a védœlap nem sérült és nincs rajta repedés vagy deformáció. Hungarian 7

8 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Általános biztonsági intézkedések A beton- és fémdaraboló kemény anyagok, például falazat vágására szolgál. Puha anyag vágása esetén számoljon a visszarúgás nagyobb kockázatával. Lásd a Hogyan kerüljük el a visszarúgást címı fejezetben szereplœ utasításokat. Ne dolgozzon a betonvágóval addig, amíg e használati utasítást el nem olvasta és tartalmát meg nem értette. A betonvágó biztonsági berendezésének ellenœrzése, karbantartása és szervize címı fejezetben felsoroltakon kívül minden szervizmunkát szakképzett személyzetnek kell elvégeznie. Soha ne használja a gépet, ha fáradt, ha szeszesitalt fogyasztott, vagy ha olyan gyógyszert szed, amely befolyásolhatja a látását, az ítélœképességét vagy a koordinációs képességét. Viseljen személyi védœfelszerelést. Lásd a Személyi védœfelszerelés címı fejezetben szereplœ utasításokat. Soha ne használjon olyan gépet, amelynek eredeti konstrukcióján bármilyen módon is változtattak. Soha ne használjon olyan gépet, amely hibás. Végezze el az ebben a használati utasításban elœírt ellenœrzési, karbantartási és szervizmunkálatokat. Bizonyos karbantartási és szervizmunkákat szakképzett szerelœnek kell elvégeznie. Lásd a Karbantartás címı fejezetben szereplœ utasításokat. Csak olyan személyeknek engedje meg a gép használatát, akikrœl tudja, hogy elsajátították a használati utasítás tartalmát. Soha ne használja a gépet házon belül. Tudatosítsa a motor kipufogógázainak belégzésével járó veszélyeket. Szállitás és tárolás Ne tárolja illetve ne szállítsa a betonvágót felszerelt vágókoronggal. Tárolja a betonvágót zárható helyen, hogy gyermekek és illetéktelen személyek ne férjenek hozzá. Használat után minden pengét el kell távolítani a vágóból, és azt biztonságos helyen kell tárolni. A vágókorongokat száraz, fagymentes helyen kell tartani. A csiszolókorongok különleges gondozást igényelnek. A csiszolókorongokat sima, vízszintes felületen kell tárolni. Ha a pengéket alátéttel szállítják, távtartóval kell biztosítani, hogy egyenesek maradjanak. A nedvesen tárolt abrazív vágótárcsa kiegyensúlyozatlanságot okozhat, amely sérülésekhez vezethet. Az új korongokat vizsgálja meg, nem sérültek-e meg a szállítás vagy a tárolás során. Üzemanyagbiztonság (Tankolás/Üzemanyagkeverés/Tárolás) VIGYÁZAT Bánjon óvatosan az üzemanyaggal. Ne feledkezzen meg a tız- és robbanás-veszélyrœl, a gœzök belégzésének veszélyeirœl. Soha ne próbálja a gépet mıködés közben megtankolni. Gondoskodjon bœséges szellœztetésrœl tankoláskor és üzemanyagkeveréskor (kétütemı motorok számára). Vigye el a gépet legalább 3 méterre a tankolás helyétœl, mielœtt beindítaná. Soha ne kapcsolja be a gépet: - Ha töltés közben ráfolyt az üzemanyag. Töröljön le mindent, és hagyja a kifolyt benzint elpárologni. - Ha az üzemanyag ráfolyt Önre illetve a ruhájára, azonnal öltözzön át. Öblítse le azokat a testrészeket, amelyek kapcsolatba kerültek az üzemanyaggal. Használjon szappant és vizet. - Ha a gépbœl üzemanyag szivárog. EllenŒrizze rendszeresen, nincs-e szivárgás az üzemanyagtartály kupakjánál és az üzemanyagvezetékeken. A gépet és az üzemanyagot úgy tárolja illetve szállítsa, hogy az esetlegesen kiszivárgó gœzök ne érintkezhessenek villamos gépekbœl, villanymotorokból, erœkapcsolókból/ árammegszakítókból, fıtœkazánokból, stb. származó szikrákkal vagy nyílt lánggal. Mindig tárolja az üzemanyagot erre a célra jóváhagyott tartályban. Hosszabb tárolás elœtt ürítse ki a gép üzemanyagtartályát. ÉrdeklŒdje meg a legközelebbi benzinkútnál, hogy hová lehet lefejteni az elhasznált üzemanyagot. Mindig túlcsordulás-védelemmel ellátott Husqvarna üzemanyagtartályt használjon. VIGYÁZAT Ne feledkezzen meg a tız- és robbanás-veszélyrœl, a gœzök belégzésének veszélyeirœl. Üzemanyag-betöltés elœtt mindig állítsa le a motort. Csak annyi üzemanyagot töltsön be, hogy az ne csorduljon ki. A kifolyt üzemanyagot törölje fel a talajról és a géprœl. Ha üzemanyag került Önre vagy a ruhájára: öltözzön át. Vigye el a gépet legalább 3 méterre a tankolás helyétœl, mielœtt beindítaná. 8 Hungarian

9 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Általános munkavédelmi utasítások Vágás VIGYÁZAT Ez a fejezet alapvetœ biztonsági szabályokat tartalmaz a betonvágóval végzett munkára vonatkozóan. Az adott információ soha nem helyettesítheti azt a tudást, amely egy szakember birtokában van, képzettség és gyakorlat eredményeképpen. Ha Ön olyan helyzetbe kerül, amelyben bizonytalannak érzi magát a munka folytatását illetœen, forduljon szakemberhez. Forduljon viszonteladójához, szervizmıhelyéhez, vagy egy tapasztalt betonvágó-felhasználóhoz. Kerülje az olyan használatot, amelyhez nem érzi magát eléggé gyakorlottnak. VIGYÁZAT A biztonsági távolság 15 méter. Ön felel azért, hogy a munkaterületen állatok és szemlélœk ne tartózkodjanak. Ne kezdje el a munkát addig, amíg a munkaterület nem szabad, és Ön nem áll szilárd talajon. Általános tudnivalók A munkát a legmagasabb motorfordulatszámon kezdje. Tartsa a gépet mindig határozottan, két kézzel. A hüvelykujjak és az ujjak fogják körül fogantyúkat. AlapvetŒ munkavédelmi szabályok Figyelje környezetét: - Hogy meggyœzœdjön arról, hogy nincsenek személyek, állatok, vagy olyan tárgyak a közelben, amelyek befolyásolhatják a gép fölötti uralmát. - Hogy az említettek ne kerüljenek kapcsolatba a vágókoronggal. Ne használja a gépet kedvezœtlen idœjárási körülmények között. Például sırı köd, esœ, erœs szél és hideg esetén. A rossz idœjárási viszonyok között végzett munka fárasztó, és veszélyes helyzeteket teremthet, például síkos felület. Soha ne kezdje el a munkát a géppel, ha a munkaterület nem szabad, és ha Ön nem szilárd talajon áll. Ha váratlanul helyváltoztatás történik, ügyeljen az esetleges akadályokra. GyŒzŒdjön meg róla, hogy munka közben semmilyen anyag nem eshet le és okozhat sérüléseket. LejtŒs terepen végzett munka esetén legyen nagyon körültekintœ. Ügyeljen arra, hogy ruházata és testrészei ne érjenek hozzá a forgó vágófelszereléshez. Tartsa magát távol a forgó vágófelszereléstœl. Amikor a gép üzemel, a vágófelszerelés védelmének mindig rögzítve kell lennie. A biztonságos munkakörülmények megteremtése végett gondoskodjon a munkaterület megfelelœ megvilágításáról. Ne változtasson a gép helyén, amikor a vágófelszerelés forog. A gép a leállási idœ lerövidítése érdekében súrlódásos fékkel rendelkezik. Mindig biztonságos és stabil munkahelyzetben dolgozzon. EllenŒrizze, hogy a munkaterületen nincsenek-e csœvezetékek illetve elektromos kábelek. VIGYÁZAT A gépet csak jól szellœzœ helyen használja. A gondatlanság súlyos, akár halálos sérüléshez is vezethet. Vágási technika VIGYÁZAT A rezgéseknek való túlzott kitétel vérkeringési vagy idegsérüléseket okozhat olyan személyeknél, akiknek vérkeringési zavaraik vannak. Forduljon orvoshoz, ha annak jeleit tapasztalja, hogy túlzottan ki van téve rezgéseknek. Ezek a panaszok többek között zsibbadás, érzéketlenség, bizsergés, szúrás, fájdalom, erœtlenség, a bœr színének és felületének megváltozása. Ezek a panaszok többnyire az ujjakban, a kezekben és a csuklókban jelentkeznek. Az itt leírt technika általános jellegı. EllenŒrizze az egyes korongtípusok vágótulajdonságait (pl. a gyémánt vágótárcsák kisebb nyomást igényelnek, mint az abrazív tárcsák). Támassza meg a megmunkálandó anyagot úgy, hogy elœre lehessen látni, hogy mi történhet, és hogy a vágat a munka folyamán nyitott maradjon. A korong semmihez ne érjen hozzá a gép beindításakor. Mindig a legmagasabb fordulatszámon dolgozzon. Kezdje a munkát óvatosan, ne erœltesse a gépet, és ne helyezze nyomás alá a korongot. Hungarian 9

10 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Mozgassa a korongot lassan elœre-hátra, hogy a korong és a vágásra váró anyag között egy kisebb érintkezési felület alakuljon ki. Így a korong hœmérséklete alacsony marad, és a munka hatékony lesz. Irányítsa a gépet lefelé, a koronggal egy vonalban. Az oldalirányú nyomás megrongálhatja a vágókorongot, és nagyon veszélyes. Hogyan kerüljük el a visszarúgást Mi a visszarúgás? VIGYÁZAT ErŒteljes visszarúgások hirtelen, pillanatok alatt felléphetnek, és a betonvágót és a vágókorongot a felhasználó felé lökhetik. Ha a vágókorong a felhasználót eltalálva mozgásban van, nagyon súlyos, sœt életveszélyes sérüléseket is okozhat. Fontos, hogy Ön megértse, mi okoz visszarúgást, és hogy a visszarúgás óvatossággal és helyes munkamódszerekkel elkerülhetœ. A visszarúgás elnevezés azt a hirtelen reakciót jelenti, amikor a betonvágó és a vágókorong visszavetœdik, annak következtében, hogy a korong fölsœ körnegyede, az ún. visszarúgás-szektor, egy tárgyhoz hozzáér. A vágófelszerelés védelmét úgy kell beállítani, hogy a hátulsó rész a megmunkálandó anyagnak feszüljön. A vágott anyagból származó részeket és szikrákat a védœegység felfogja, és a felhasználótól elvezeti. Általános szabályok Soha ne vágjon a penge felsœ negyedével ezt a részt visszarúgási tartománynak is nevezik (lásd az ábrát). VIGYÁZAT Ne vágjon a korong oldalával; szinte biztos, hogy megsérül, eltörik, és súlyos sérüléseket okozhat. Csak a vágórészt használja. Ne fordítsa oldalra a betonvágót; ez beszoríthatja, illetve eltörheti a korongot, amely személyi sérülésekhez vezethet. Tartsa a gépet mindig határozottan, két kézzel. A hüvelykujjak és az ujjak fogják körül fogantyúkat. Gyémánt vágótárcsák élezése A gyémánt vágótárcsák helytelen munkanyomás esetén, vagy egyes anyagok, mint például vasalt beton, vágása esetén életlenné válhatnak. Az életlen vágótárcsával végzett munka során túlhevülés léphet fel, amely a gyémánt-egység kilazulásához vezethet. A tárcsa élezése puha anyag, például homokkœ vagy tégla vágásával történik. A korong rezgése Magas munkanyomás esetén a korong formája megváltozhat és rezgés léphet fel. Alacsonyabb munkanyomás megszüntetheti a rezgést. Ha ez nem segít, cserélje ki a korongot. Minden anyagot a megfelelœ típusú koronggal kell vágni. Tartsa meg egyensúlyát, és álljon szilárdan. Mindig a legmagasabb fordulatszámon dolgozzon. Kényelmes távolságra helyezkedjen el a megmunkálandó anyagtól. Legyen óvatos a vágat megmunkálásánál. Soha ne vágjon vállmagasság fölött. Ügyeljen arra, hogy a megmunkálandó anyag elmozdulhat, illetve olyan dolog történhet, ami a vágat bezárulását és a korong beszorulását eredményezheti. Behúzás Behúzás akkor lép fel, amikor a korong alsó része hirtelen akadályba ütközik, vagy amikor a vágat bezáródik. (Az elkerülés végett, lásd az Alapszabályok és a Beszorulás/forgás címek alatt.) 10 Hungarian

11 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK Beszorulás/forgás Beszorulás akkor történik, amikor a vágat bezárul. A gép egy hirtelen, erœteljes mozdulattal lerántódhat. A beszorulás elkerülése Támassza meg a megmunkálandó anyagot olyan módon, hogy a vágat a munka során és után nyitva maradjon. Vágókorongok VIGYÁZAT A vágókorong tönkremehet, és súlyos személyi sérüléseket okozhat. Soha ne használjon olyan vágókorongot, melynek jelzett fordulatszáma a betonvágóé alatt van. Soha ne használja a vágókorongot más anyag vágására, mint amihez való. VIGYÁZAT Ha a gyémántpengével vagy mentéshez való pengével mıanyagot vág, akkor az anyag megolvadásakor a gép visszarúghat, mert a vágás közben hœ fejlœdik, és az anyag hozzátapadhat a pengéhez. Általános tudnivalók A vágókorongok két alapvetœ típusa: abrazív vágótárcsák és gyémánt vágótárcsák. Szállítás elœtt mindig szerelje le a vágókorongot a géprœl. Gondoskodjon róla, hogy a megfelelœ csapszeget használja a munkához kiválasztott vágókoronghoz. Lásd a Vágókorong felszerelése cím alatt szereplœ utasításokat. A jó minœségı vágókorongok általában a leggazdaságosabbak is. A gyengébb minœségı vágókorongok vágóképessége általában rosszabb, és élettartamuk is rövidebb, amely azt jelenti, hogy a költségek magasabbak a feldolgozott anyag mennyiségéhez képest. Vízhıtés Abrazív vágótárcsa vízhıtéses használata után járassa a tárcsát körülbelül fél percig, hogy megszáradjon. A nedvesen tárolt abrazív vágótárcsa kiegyensúlyozatlanságot okozhat, amely sérülésekhez vezethet. Nagy fordulatszámú kézi készülékek Vágókorongjainkat magas fordulatszámú kézi betonvágókhoz alakítottuk ki. Más gyártmányú vágókorong használata esetén ellenœrizze, hogy a korong megfelel-e minden, erre a betonvágótípusra vonatkozó elœírásnak és követelménynek. Speciális típusok VIGYÁZAT A betonvágásnál alkalmazott vízhıtés lehıti a vágókorongot, növeli annak élettartamát és csökkenti a porképzœdést. Egyik hátránya, hogy nagyon alacsony hœmérsékleteken a padló és egyéb építkezési elemek megsérülhetnek, valamint csúszásveszély léphet fel. Egyes vágókorongok rögzített felszereléshez és tartozékokkal való használathoz vannak kialakítva. Ezeket a vágókorongokat ne használja kézi betonvágókhoz. Mindig vegye fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, és kövesse az elœírásokat. Abrazív vágótárcsák Az abrazív vágótárcsák vágóanyaga csiszoló szemcsékbœl áll, amelyek szerves kötœanyaggal rögzülnek egymáshoz. Az erœsített vágókorongok' textil- vagy rostalapanyagból készültek, amely megakadályozza a teljes szétesést a legmagasabb munkafordulatszámon, ha a korong megrepedne vagy megsérülne. Egy vágókorong teljesítményét a csiszolóelemek típusa és mérete, valamint a kötœanyag típusa és szilárdsága határozza meg. Abrazív vágótárcsák típusai és használata Használat Korongtípus Anyagok Vízhıtés Beton Fém Beton, aszfalt, kœfalazat, öntöttvas, alumínium, réz, sárgaréz, kábelek, gumi, mıanyag, stb. Acél, acélötvözet és egyéb keményfémek. PorképzŒdés csökkentésére használható. Abrazív vágótárcsa vízhıtéses használata után járassa a tárcsát körülbelül fél percig, hogy megszáradjon. NEM ajánlott A vágókorongnak ugyanazzal, vagy magasabb fordulatszám jelzéssel kell rendelkeznie, mint ami a gép jelzésén áll. Soha ne használjon olyan vágókorongot, melynek jelzett fordulatszáma a betonvágóé alatt van. Hungarian 11

12 MUNKAVÉDELMI UTASÍTÁSOK EllenŒrizze, hogy a korongon nincsenek-e repedések és egyéb sérülések. Gyémánt vágótárcsák nedves vágáshoz VIGYÁZAT Hıtse le a nedves vágáshoz való gyémánt vágótárcsát vízzel, hogy ezzel megakadályozza a túlhevülést, amely a tárcsát eltörheti, vagy egyes részek kilazulásához vezet. EllenŒrizze az abrazív vágótárcsát, egy ujjal felemelve, és könnyedén megütögetve egy csavarhúzó nyelével, vagy ahhoz hasonló tárggyal. Ha a korong nem egyenletes, csengœ hangot hallat, az azt jelenti, hogy megsérült. A nedves vágáshoz való gyémánt vágótárcsát a munka folyamán vízzel kell hıteni, amely a vágás során keletkezœ port is megköti. Gyémánt vágótárcsák száraz vágáshoz A száraz vágáshoz való gyémánt vágótárcsák a vizes hıtést nem igénylœ vágókorongok új generációja. Túlhevülés miatt azonban megsérülhetnek a gyémánt vágótárcsák. Gazdaságos megoldás a tárcsát hılni hagyni, úgy, hogy másodpercenként kihúzzuk a vágatból, és 10 másodpercig hagyjuk a levegœben forogni. Gyémánt vágótárcsák A gyémánt vágótárcsák acélvázzal rendelkeznek, amelyhez ipari gyémántokat tartalmazó szelvények vannak erœsítve. A gyémánt vágótárcsák vágásonként kevesebb költséggel és kevesebb pengecserével járnak, valamint állandó vágási mélységet biztosítanak. Gyémánt vágótárcsa használata esetén gyœzœdjünk meg róla, hogy a penge abba az irányba forog, amely felé a pengén lévœ nyíl mutat. Mindig éles gyémánt vágótárcsát használjon. A tárcsa élezése puha anyag, például homokkœ vagy tégla vágásával történik. A gyémánt vágótárcsák különféle keménységi fokozattal bírnak. Egy puha' gyémánt vágótárcsa viszonylag rövid élettartamú, és igen hatékony. Ezt kemény anyagokhoz használják, például gránithoz és kemény betonhoz. Egy kemény' gyémánt vágótárcsa hosszabb élettartamú, kisebb teljesítményı, és puhább anyagokhoz való, például téglához és aszfalthoz. Anyagok Gyémánt vágótárcsákat falazási munkálatokhoz, vasbetonhoz és egyéb összetett anyagokhoz használnak. Gyémánt vágótárcsák használata fémekhez nem ajánlott. 12 Hungarian

13 ÖSSZESZERELÉS A hajtótengely és a peremalátétek ellenœrzése EllenŒrizze, hogy a hajtótengely menetei épek-e. EllenŒrizze, hogy a pengén és az aláttétárcsán találtható csatlakozó felületek sértetlenek, megfelelœ méretıek, tiszták, és megfelelœen tudnak futni a meghajtótengelyen. A vágókorongot tartó csavart Nm nyomatékkal kell meghúzni. A tengely megszorítása csavarhúzó, acélpálca vagy ahhoz hasonló szerszám lehetœ legmélyebbre való behelyezésével történik. A korong az óramutató járásával megegyezœ irányban szorítható meg. Ha gyémántpengét szerel a vágószerszámra, akkor ellenœrizze, hogy a gyémántpenge a pengén látható nyílnak megfelelœ irányba fog forogni. Ne használjon ferde, sérült szélı, megütött, vagy szennyezett peremalátéteket. Ne használjon eltérœ méretı peremalátéteket. Ha a pengét egy újra cseréli, akkor ellenœrizze az alátéttárcsákat és a meghajtótengelyt. Lásd az utasításokat a Meghajtótengely és az aláttétárcsa ellenœrzése fejezetben. Vágókorong-védelem A vágókorong felszerelése A Husqvarna pengéi a kézi vágószerszámhoz használhatók. A pengék három különbözœ középsœ lyukátmérœvel készülnek: 20 mm, 22,2 mm és 25,4 mm. A gép tengelyére persely szerelhetœ, hogy gépet a penge középsœ lyukához állítsa. A megfelelœ átmérœjı perselyt használja A pengéken a középsœ lyuk átmérœjét tüntetik fel. A védelemnek mindig rögzítve kell lennie a gépen. A vágófelszerelés védelmét úgy kell beállítani, hogy a hátulsó rész a megmunkálandó anyagnak feszüljön. A vágott anyagból származó részeket és szikrákat a védœegység felfogja, és a felhasználótól elvezeti. A pengét a perselyre (C) kell helyezni, a belsœ alátéttárcsa (A) és az alátéttárcsa közé (B). Az alátéttárcsa esztergált, így illeszkedik a tengelyre. Hungarian 13

14 ÜZEMANYAGKEZELÉS Üzemanyagkeverék FIGYELEM A gép egy kétütemı motorral van felszerelve, amely benzin és kétütemı motorok számára elœállított olaj keverékével mıködik. Fontos, hogy az olaj részarányát pontosan megmérjük, hogy biztosak lehessünk abban, hogy helyes lesz a keverék. Kis mennyiségı üzemanyag keverésénél már kis eltérések is drasztikus módon befolyásolják a keverék összetételét. Benzin VIGYÁZAT Az üzemanyagkezelésnél gondoskodjék mindig jó szellœztetésrœl. Használjon jó minœségı ólommentes vagy ólomtartalmú benzint. Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket. Töltse hozzá a benzin hátralevœ részét. Alaposan keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket, mielœtt azt a gép üzemanyagtartályába töltené. Ne tartalékolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor ki kell üríteni és kitisztítani az üzemanyagtartályt. K750 OilGuard Kétütemı olaj HUSQVARNA OilGuard kétütemı olajat használjon. Keverékarány 1:50 (2%) HUSQVARNA OilGuard olajjal A legalacsonyabb ajánlott oktánszám (RON): 90. Ha 90 oktánosnál gyengébb minœségı üzemanyaggal üzemelteti a motort, úgynevezett kopogás léphet fel. Ez a motor felmelegedéséhez vezet, ami a motor súlyos károsodását eredményezheti. K750 Kétütemı olaj A legjobb eredmény és teljesítmény elérése érdekében használjon HUSQVARNA kétütemı motorolajat, amely kifejezetten léghıtéses, kétütemı motorokhoz készül. Soha ne használjon vízhıtéses, kívül szerelt motorokhoz készült kétütemı (más néven TCW vagy outboard olajat). Soha ne használjon négyütemı motorokhoz használatos olajat. Keverékarány 1:50 (2%) HUSQVARNA kétütemı olajjal vagy hasonlóval. 1:33 arány (3%) más, léghıtéses, kétütemı motorokhoz tervezett olajjal, amely megfelel a JASO FB/ISO EGB. Benzin, liter Kétütemı olaj, liter 2% (1:50) 3% (1:33) 5 0,10 0, ,20 0, ,30 0, ,40 0,60 Keverék A benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára jóváhagyott tartályban keverje. Benzin, liter OilGuard kétütemı olaj, liter 2% (1:50) 5 0, , , ,40 Keverék A benzint és az olajat mindig tiszta, benzin számára jóváhagyott tartályban keverje. Kezdje mindig a szükséges benzinmennyiség felével. Töltse ehhez hozzá a teljes olajmennyiséget. Keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket. Töltse hozzá a benzin hátralevœ részét. Alaposan keverje (rázza) össze az üzemanyagkeveréket, mielœtt azt a gép üzemanyagtartályába töltené. Ne tartalékolja egy hónapnál tovább az üzemanyagot Ha a gépet hosszabb ideig nem használja, akkor ki kell üríteni és kitisztítani az üzemanyagtartályt. Az OilGuard lekapcsolási funkciója Az OilGuarddal felszerelt gépek beépített rendszerrel rendelkeznek a helytelen üzemanyag-keverékek észlelésére. A gép mıködése közben egy érzékelœ meghatározza az üzemanyag-mennyiséget, ami kb. 10 másodpercig tart. MegfelelŒ mennyiségı Husqvarna OilGuard olaj felhasználása esetén a gép normál fordulatszámon mıködik. Ha az olaj helytelen típusú, a gép érzékeli ezt, és a motor károsodásának megelœzése érdekében 3800 ford/percre korlátozza a fordulatszámot. Annak érdekében, hogy a gép ismét normál fordulatszámon mıködjön, le kell ereszteni a nem megfelelœ üzemanyag-keveréket, és megfelelœ arányú (2%) Husqvarna OilGuard olajat tartalmazó keveréket kell tölteni a gépbe. Az újonnan szállított gép tartályába be van illesztve az OilGuard dugó A (kék) és a kék jelzœcsap B. Amennyiben nem tud Husqvarna OilGuard olajat beszerezni, de rendelkezik hasonló minœségı olajjal, akkor a lekapcsolási funkcióval deaktiválhatja az 14 Hungarian

15 ÜZEMANYAGKEZELÉS OilGuard rendszert. A funkció deaktiválásához feszítse le az OilGuard dugót egy csavarhúzóval, és törje le a jelzœcsapot. A tartály nyílását a lekapcsoló dugóval C (narancssárga) zárja el. Ha ismét aktiválni szeretné az OilGuard rendszert, újra nyomja be az OilGuard dugót. A rendszer újra aktív lesz, a letört jelzœcsapot azonban nem lehet visszahelyezni. A törött jelzœcsap alapján állapítható meg, hogy az OilGuard rendszer le volt kapcsolva. Vásárolhat új jelzœcsapot pótalkatrészként, de csak szürke színben, ami azt jelzi, hogy az OilGuard rendszert deaktiválták, miután a gép elhagyta a gyárat. Tankolás VIGYÁZAT A következœ óvintézkedések csökkentik a tızveszélyt: Ne dohányozzon, és ne helyezzen meleg tárgyakat az üzemanyag közelébe. Tankolás elœtt mindig állítsa le a motort. A tanksapkát óvatosan nyissa ki, hogy az esetleges túlnyomás lassan kiegyenlítœdhessen. Szorítsa rá alaposan a tanksapkát tankolás után. Mindig vigye el a gépet a tankolás helyérœl beindítás elœtt. A fogantyúkat tartsa szárazon, és ne engedje, hogy olaj és üzemanyag kerüljön rájuk. Az üzemanyag betöltése elœtt mozgassa meg alaposan a tartályt hogy az üzemanyag jól összekeveredjen. Üzemanyag-feltöltésnél mindig legyen körültekintœ. Indítás elœtt vigye a gépet az üzemanyag-feltöltés helyétœl legalább 3 méter távolságra. EllenŒrizze, hogy a tanksapka jól meg van-e szorítva. Tisztítsa meg a tanksapka körüli területet. Rendszeresen tisztítsa meg az üzemanyag- és olajtartályt. Az üzemanyagszırœt évente legalább egyszer kell cserélni. A tartályokban lévœ szennyezœdések üzemzavart okoznak. Hungarian 15

16 BEINDÍTÁS ÉS LEÁLLÍTÁS Beindítás és leállítás Beindítás VIGYÁZAT Indítás elœtt a következœkre ügyeljen: Ne indítsa be a betonvágót, ha a szíjtok nincs felszerelve. EllenkezŒ esetben a tengelykapcsoló meglazulhat és személyi sérüléseket okozhat. Mindig vigye el a gépet a tankolás helyérœl beindítás elœtt. EllenŒrizze, hogy Ön is és a gép is szilárdan állnak-e, és hogy a vágókorong akadály nélkül tud-e forogni. Tartson minden személyt és állatot távol a munkavégzés helyétœl. VIGYÁZAT Amikor a motor beindul, a vágókorong forogni kezd. Gondoskodjon róla, hogy a korong szabadon forogjon. Fogja meg az elülsœ fogantyút bal kézzel. Helyezze a jobb lábát a hátsó fogantyú alsó részére és nyomja lefelé a gépet a talajhoz. Soha ne tekerje rá a kezére az indítózsinórt. Hideg motor beindítása Gyújtás: Állítsa a gyújtáskapcsolót indítási helyzetbe. Szívató: Teljesen húzza ki a szívatószabályozót. Indítógáz-adagoló retesze: Nyomja be a gázszabályozó zárat, a gázszabályozót, majd ezután a startgáz zárat (A). Engedje fel a gázszabályozót, és az félgáz állásban rögzül. A zár akkor oldódik ki, amikor a gázszabályozót teljesen benyomjuk. Ragadja meg jobb kézzel az indítófogantyút, húzza ki lassan az indítózsinórt, amíg ellenállásba nem ütközik (az indítóhorgok kapaszkodnak), majd gyors, erœteljes mozdulatokkal rántsa be a motort. FIGYELEM Ne húzza ki az indítózsinórt teljesen, és ne engedje el az indítófogantyút, ha a zsinór teljesen kihúzott állapotban van. Ez a gép károsodását okozhatja. Nyomja be a szívatógombot, amint a motor begyullad, és végezzen újabb indítási kísérleteket. A motor beindulásakor rövid idœre kapcsolja azt teljes gázra a gyors üresjárat automatikus kikapcsolása érdekében. NyomáscsökkentŒ szelep: Nyomja be a szelepet, hogy a hengerben csökkenjen a nyomás; ez megkönnyíti a betonvágó beindítását. A dekompressziós szelepet indításkor mindig használni kell. A gép beindulása után a szelep automatikusan visszatér kiindulóhelyzetébe. Leállítás A motor a gyújtás stop-kapcsolóval történœ kikapcsolásával állítható le. Meleg motor beindítása Ugyanazokat a mıveleteket ismételje, mint hideg motor indítása esetében, de a szívatószabályozót ne tegye szívató állásba. 16 Hungarian

17 KARBANTARTÁS A hajtószíj megfeszítése Vegye le a szíjat a szíjtárcsáról. Ezzel kioldotta a vágófejet, és kiveheti azt a gépbœl. Vegye le a hátsó szíjvédœ burkolatot az azt tartó két csavar kioldásával. Ha a gép súrlódásos fékkel rendelkezik, a pengék kézi forgatásakor kaparás hangja szırœdhet ki a csapágyházból. Ez nem rendellenesség. Ha kérdése van, forduljon a Husqvarna hivatalos szervizmıhelyéhez. A hajtószíj teljesen zárt helyen van, jól védve a portól és a szennyezœdéstœl. Ha meg kell feszíteni a hajtószíjat, oldja ki a vágókart tartó csavarokat. Csavarja az állítócsavart olyan helyzetbe, hogy a négylapú anya a fedélen található jelzéssel szembe kerüljön. Ez automatikusan biztosítja, hogy a szíjnak megfelelœ legyen a feszessége. Cserélje ki a hajtószíjat. Az összeszerelés a szétszerelés mozzanatainak fordított sorrendjében történik. Vizsgálja meg, hogy nincsenek-e repedések vagy egyéb sérülések a tárcsavédœn. Ha sérült, cserélje ki. Szíjtárcsa és tengelykapcsoló Soha ne indítsa be a motort, ha a szíjtárcsa és a tengelykapcsoló karbantartás céljából le vannak szerelve. Porlasztó VIGYÁZAT Ne indítsa be a gépet, ha a vágókar és a vágóaggregát nincsenek felszerelve. EllenkezŒ esetben a tengelykapcsoló meglazulhat és személyi sérüléseket okozhat. Húzza meg T-kulccsal a vágófejet tartó két csavart. FONTOS INFORMÁCIÓ Egy új szíj feszességén egy vagy két üzemanyag-feltöltésnyi használat után állítani kell. A hajtószíj cseréje ElŒbb oldja ki a két csavart, majd a beállítócsavar segítségével eressze meg a szíjat. A porlasztó fix tıkkel rendelkezik annak biztosítására, hogy a gép mindig megfelelœ üzemanyag-levegœ keveréket kapjon. Ha a motornak csökken a teljesítménye, vagy nehezen gyorsul, tegye a következœket: EllenŒrizze, és ha szükséges, cserélje ki a légszırœt. Ha ez nem oldja meg a problémát, forduljon szakszervizhez. Az alapjárati fordulatszám beállítása Állítsa be az üresjárati fordulatszámot a T csavarral. Ha módosításra van szükség, akkor csavarja elœbb az óramutató járásával egyezœ irányba, amíg a korong forogni nem kezd. Ezután csavarja ellenkezœ irányba, amíg a korong meg nem áll. T Ezután csavarja ki a csavarokat, és szerelje le a szíjvédœ burkolatot. Javasolt alapjárati fordulatszám: 2700 ford/perc VIGYÁZAT Ha az alapjáratot nem lehet úgy beállítani, hogy a vágófelszerelés ne forogjon, forduljon szervizmıhelyhez/ kereskedœhöz. Ne használja a gépet addig, amíg az nincs helyesen beállítva illetve megjavítva. Hungarian 17

18 KARBANTARTÁS ÜzemanyagszırŒ Az üzemanyagszırœ az üzemanyagtartályban helyezkedik el. Az üzemanyagtartályt üzemanyag-feltöltéskor védeni kell a szennyezœdésektœl. Ez csökkenti az üzemanyagtartályban elhelyezkedœ szırœ eltömœdése esetén fellépœ üzemzavar veszélyét. Az üzemanyagszırœ nem tisztítható, hanem eltömœdés esetén ki kell cserélni. A szırœt évente legalább egyszer ki kell cserélni. LevegŒszırŒ A légszırœt rendszeresen meg kell tisztítani a portól és szennyezœdésektœl, a következœk elkerülése végett: A porlasztó üzemzavarai Indítási problémák A motor teljesítményének csökkenése A motor részeinek fölösleges kopása Szokatlanul nagy üzemanyagfogyasztás. A légszırœrendszer egy beolajozott habszivacs-szırœbœl (1) és egy papírszırœbœl (2) áll: 1 2 Helyezze bele a szırœt egy mıanyagtasakba, majd öntse bele a szırœolajat. Gyúrja át a mıanyagtasakot, hogy az olaj jól eloszoljon. Emelje ki a szırœt a mıanyagtasakból, és mielœtt visszaszerelné, távolítsa el a fölösleges olajat belœle. FIGYELEM Soha ne használjon hagyományos motorolajat. 2 A papírszırœhöz a B burkolat alatt lehet hozzáférni. Ezt a szırœt akkor kell cserélni/tisztítani, ha csökken a motor teljesítménye, illetve havonta egyszer. A szırœ rázással tisztítható. Mosni nem szabad. FIGYELEM A nagynyomású sırített levegœ kárt tehet a szırœben. Egy bizonyos idœn túl használt levegœszırœt nem lehet teljesen megtisztítani. Ezért rendszeres idœközönként új levegœszırœre kell azt kicserélni. Egy megrongálódott levegœszırœt mindig ki kell cserélni. FONTOS INFORMÁCIÓ A légszırœ nem megfelelœ karbantartása lerakódásokat eredményez a gyertyán, és rendellenes kopást a motor részein. Indítószerkezet 1 A habszivacs-szırœhöz könnyen hozzá lehet férni az A szırœborítás alatt. Ezt a szırœt hetente egyszer ellenœrizni kell, és szükség esetén ki kell cserélni. A B VIGYÁZAT A visszahúzórugó elœfeszített állapotban van az indítószerkezet-házba beszerelve, elœvigyázat nélküli kezelés esetén kiugorhat és sérüléseket okozhat. Mindig legyen elœvigyázatos, amikor visszahúzórugót vagy indítózsinórt cserél. Viseljen mindig védœszemüveget. Elszakadt vagy elkopott indítózsinór cseréje A tökéletes szırœteljesítményhez a szırœ rendszeres cseréje, vagy tisztítása és beolajozása szükséges. Erre a célra a HUSQVARNA kifejlesztett egy speciális olajat. Távolítsa el a habszivacs-szırœt. Mossa át a szırœt alaposan langyos, szappanos vízzel. Tisztítás után öblítse át a szırœt alaposan, tiszta vízzel. Csavarja ki és szárítsa meg. FIGYELEM Túl magas légnyomás esetén a habszivacs megsérülhet. Lazítsa meg az indítószerkezetet a forgattyúsházhoz rögzítœ csavarokat és vegye le az indítószerkezetet. 18 Hungarian

19 KARBANTARTÁS Húzza ki kb. 30 cm-re az indítózsinórt, és akassza a tárcsa peremén levœ bevágásba. Ha a zsinór sértetlen: engedje a tárcsát lassan visszapörögni, amíg a rugó meg nem lazul. Törött visszahúzórugó cseréje Csavarja ki a tárcsa közepén levœ csavart, és vegye ki a tárcsát. Távolítsa el a régi indítózsinór minden maradványát, és ellenœrizze, mıködik-e a helyretoló rugó. Vezesse át az új indítózsinórt az indítószerkezet házán levœ lyukon és a zsinórtárcsán. Ne feledje, hogy a helyretoló rugó meg van feszítve az indítószerkezet házában. Lazítsa meg a rugókazettát tartó csavarokat. Rögzítse az indítózsinórt a zsinórtárcsa körül az ábra alapján. Jól húzza meg a rögzítést, úgy, hogy a zsinór szabad vége a lehetœ legrövidebb legyen. Rögzítse az indítózsinór végét az indítófogantyún. Távolítsa el a visszahúzó rugót az indítószerkezet átfordításával és a horgok kilazításával, csavarhúzó segítségével. A horgok tartják a helyretoló rugóegységet az indítószerkezeten. Vezesse át a zsinórt a tárcsa peremén lévœ nyíláson, és 3-szor tekerje vele körbe a zsinórtárcsa közepét az óramutató járásával egyezœ irányban. Ezután húzza meg az indítófogantyút, hogy a rugó megfeszüljön. Ismételje meg ezt még egyszer, ezúttal négyszeres körbetekeréssel. Figyelje meg, hogy az indítófogantyú a rugó megfeszülése után visszahúzódik-e a megfelelœ alapállásba. EllenŒrizze, hogy a rugó az indítózsinór teljes kihúzásával nem húzódik-e végállásába. Lassítsa le hüvelykujjával a zsinórtárcsát, és ellenœrizze, hogy el tudja-e forgatni a tárcsát legalább további fél fordulattal. Olajozza meg a visszahúzórugót híg olajjal. Szerelje be a zsinórtárcsát és feszítse elœ a visszahúzó rugót. Az indítószerkezet visszaszerelése Húzza ki elœször az indítózsinórt, majd helyezze fel az indítószerkezetet a forgattyúsházra. Engedje vissza lassan az indítózsinórt úgy, hogy a tárcsa ráakadjon a tengely indítófogaira. A visszahúzórugó elœfeszítése Emelje ki az indítózsinórt a tárcsa peremén levœ bevágáson keresztül és fordítson a tárcsán 2 fordulatnyit az óra járásával megegyezœ irányba. Húzza meg a csavarokat. Hungarian 19

20 KARBANTARTÁS Gyújtógyertya A hıtœrendszer A gyújtógyertya mıszaki állapotát befolyásolja: Helytelen üzemanyagkeverék (túl sok olaj). Piszkos szırœk. Ezek a tényezœk lerakódásokat okozhatnak a gyújtógyertya elektródáin, ami üzemzavarokhoz és indítási problémákhoz vezethet. A lehetœ legalacsonyabb üzemi hœmérséklet megtartása érdekében a gép hıtœrendszerrel van felszerelve. A hıtœrendszer a következœkbœl áll: A gép kis teljesítménnyel mıködik, nehezen indul, vagy alapjáraton rosszul mıködik: mielœtt további lépéseket tenne, elœször mindig ellenœrizze a gyújtógyertyát. Ha a gyújtógyertya piszkos, tisztítsa meg, és azt is ellenœrizze, hogy 0,5 milliméteres-e a szikraköz. FIGYELEM Használja mindig az elœírt típusú gyújtógyertyát Nem megfelelœ gyújtógyertya komolyan károsíthatja a hengert és a dugattyút. 1 Az indítószerkezeten található levegœbeszívó nyílás 2 LevegŒterelŒlemez 3 Ventillátorlemezek a lendkeréken 4 HıtŒbordák a hengeren 5 Motorházfedél Tisztítsa meg kefével a hıtœrendszert hetente egyszer, erœs igénybevétel esetén gyakrabban is. Szennyezett vagy eltömœdött hıtœrendszernek a gép túlmelegedése az eredménye, ami a dugattyú és a henger károsodását okozza. Kipufogódob 1 A kipufogódobot arra a feladatra tervezték, hogy csökkentse a zajszintet, és, hogy a kipufogógázokat a kezelœtœl elvezesse. A kipufogógázok forróak,és szikrákat tartalmazhatnak, amelyek tüzet okozhatnak, ha száraz és gyúlékony anyaggal érintkeznek. Ne üzemeltesse a gépet hibás hangfogóval. 20 Hungarian

21 Általános karbantartási utasítások Az alábbiakban néhány általános karbantartási utasítást talál. Ha ezenkívül van kérdése, forduljon azzal szakkereskedœhöz. KARBANTARTÁS Napi karbantartás 1 EllenŒrizze a gázszabályozó részeit biztonsági szempontból (gázszabályozó és startgázkapcsoló). 2 EllenŒrizze a hajtószíj feszességét. 3 EllenŒrizze a tárcsa és a meghajtókerék állapotát. 4 EllenŒrizze a tárcsavédœ állapotát. 5 EllenŒrizze az indítószerkezetet és az indítózsinórt, valamint tisztítsa meg az indítószerkezet légbeszívását kívülrœl. 6 EllenŒrizze, hogy a csavarok és csavaranyák megfelelœen meg vannak-e húzva. 7 EllenŒrizze, hogy a leállító kapcsoló mıködik-e. Heti karbantartás 8 EllenŒrizze, tisztítsa meg vagy cserélje ki a mıanyaghab szırœt. 9 EllenŒrizze, hogy a fogantyúk és a rezgéscsillapítók épek-e. 10 EllenŒrizze a gyújtógyertyát és a szikraközt. A helyes szikraköz 0,5 mm. 11 Tisztítsa meg a lendkerék ventillátorlemezeit. EllenŒrizze az indítószerkezetet és a visszahúzó rugót. 12 Tisztítsa meg a henger hıtœbordáit. 13 EllenŒrizze, hogy a hangtompító megfelelœen van-e rögzítve és nem sérült-e. 14 EllenŒrizze és szükség esetén módosítsa az alapjárat beállítását. Havi karbantartás 15 EllenŒrizze a papírszırœt. 16 EllenŒrizze, hogy ép-e a tengelykapcsoló központja, a hajtótárcsa és a tengelykapcsolórugó. 17 Tisztítsa meg kívülrœl a porlasztót. 18 EllenŒrizze az üzemanyagszırœt. Ha szükséges, cserélje ki. 19 EllenŒrizze, nem sérült-e a tanksapka és annak tömítése. 20 EllenŒrizze az összes villamos vezetéket és csatlakozást. Hungarian 21

22 MÙSZAKI ADATOK Mıszaki adatok Motor K750 Hengerırtartalom, cm 3 74 HengerátmérŒ, mm 51 Löket, mm 36 Fordulatszám alapjáraton, ford/perc 2700 Javasolt max. fordulatszám, megterhelés nélkül, ford/perc 9300 (+/- 150) Teljesítmény, kw/ford/perc 3,7/9000 Gyújtásrendszer A gyújtásrendszer gyártója SEM A gyújtásrendszer típusa CD Gyújtógyertya Champion RCJ 6Y Elektródatávolság, mm 0,5 Üzemanyag-/kenŒrendszer Porlasztó gyártója Zama Porlasztó típusa C3 Benzintartály ırtartalma 0,9 Tömeg Betonvágó, üzemanyag és vágókorong nélkül, kg 12 (300 mm) 9,4 14 (350 mm) 9,8 Zajkibocsátás (1.sz.jegyzet) Zajszint, mért, db(a) 112 Zajszint, garantált L WA db(a) 113 Zajszintek (2.sz.jegyzet) A kezelœ fülénél mért ekvivalens zajnyomásszint, db(a) 97 Ekvivalens rezgésszintek, a hveq (lásd 3. megjegyzés) 12 (300 mm) 14 (350 mm) ElsŒ fogantyú, m/s 2 3,2 3,0 Hátsó fogantyú, m/s 2 4,6 5,0 1. megjegyzés: A környezet zajszennyezése zajteljesítményszintként (L WA ) mérve a 2000/14/EG EGK-dírektíva szerint. 2. megjegyzés: Az ekvivalens hangnyomásszintet az EN 1454 értelmében a különbözœ hangnyomásszintek idœhöz viszonyított összenergiájaként számítják ki, változó munkakörülmények között. A gép ekvivalens hangnyomásszintjére vonatkozó jelentési adatok az 1 db (A) tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. 3. megjegyzés: Az ekvivalens rezgésszintet az EN ISO értelmében a rezgésszintek idœhöz viszonyított összenergiájaként számítják ki, változó munkakörülmények között. Az ekvivalens rezgésszintre vonatkozó megküldött adatok az 1 m/s 2 tipikus statisztikus ingadozásával (szórásával) rendelkeznek. Vágófelszerelés Vágókorong Legmagasabb periferikus sebesség, m/s A maximális fordulatszám, kifelé haladó tengely, ford./perc. 12 (300 mm) (350 mm) Hungarian z+uc9 8 z+uc9 8

23 Termékazonossági EGK-bizonyítvány (Kizárólag Európára vonatkozik) MÙSZAKI ADATOK A Husqvarna AB, SE Göteborg, Svédország (tel.: ) saját felelœsségére kijelenti, hogy azok a Husqvarna K 750 beton- és fémdarabolók, amelyek a 2010-as évben vagy ezt követœen kaptak sorozatszámot (az év jól láthatóan fel van tüntetve az adattáblán, a sorozatszám elœtt), megfelel az EGK Tanácsa következœ irányelvei követelményeinek: GépekrŒl szóló 2006/42/EK irányelv (2006. május 17.) 2004 december 15, "az elektromágneses kompatibilitást illetœen" 2004/108/EEC május 8, "a környezet zajszennyezését illetœen", 2000/14/EG. A zajszennyezését illetœen lásd a Mıszaki adatok címı fejezetet. Alkalmazott szabványok: SS EN ISO 12100:2003, EN ISO 19432:2006, EN 1454:1997, CISPR12:2007 A SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE Uppsala, Svédország önkéntes típusellenœrzést végzett a 2000/14/EK irányelvet illetœen a Husqvarna AB vállalat számára. A bizonyítvány száma: 01/169/017 - K750 Göteborg, 2009 december 29. Henric Andersson Beton- és fémdarabolókért, valamint építœgépekért felelœs alelnök Husqvarna AB (A Husqvarna AB technikai dokumentációért felelœs hivatalos képviselete.) Hungarian 23

24 Eredeti útmutatás z+uc9 8 z+uc rev2

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

123HD60. Használati utasítás

123HD60. Használati utasítás Használati utasítás 123HD60 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2163 CS 2165 CS 2171 CE-länder Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2156, CS 2159 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata VIGYÁZAT A motorfırészek

Részletesebben

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar Használati utasítás 281XP 288XP Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar A fırészen látható szimbólumok: A SZIMBÓLUMOK

Részletesebben

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás 355 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar Szimbólumok A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2141 CS 2141S CS 2145S CS 2150 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA SK SI HU A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes jelek VIGYÁZAT! Atisztító,bokorvágó és trimmelő fűrészek veszélyesek lehetnek! A vigyázatlan vagy helytelen használat komoly vagy halálos kimenetelű sérülésekhez

Részletesebben

340 340e 345e 350. Használati utasítás

340 340e 345e 350. Használati utasítás Használati utasítás 340 340e 345e 350 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A gépen látható szimbólumok:

Részletesebben

227RJ 232RJ 240RJ. Használati utasítás 101 91 68-58

227RJ 232RJ 240RJ. Használati utasítás 101 91 68-58 227RJ 232RJ 240RJ Használati utasítás Kérjük, hogy a szerszám használata elœtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást és gyœzœdjenek meg arról, hogy jól megértették a benne foglaltakat. 101 91

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08 Használati utasítás 435 435e 440e Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R

225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R 225R/RD 227R/RD 232R/RD 235R Használati utasítás Kérjük, hogy a szerszám használata elœtt figyelmesen olvassák el a használati utasítást és gyœzœdjenek meg arról, hogy jól megértették a benne foglaltakat.

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215T Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak

Tartalomjegyzék. Az üzembe helyezœnek. A felhasználónak Tartalomjegyzék A felhasználónak Biztonsági tudnivalók 3 - Elhelyezés és szerviz - Gyermekbiztonság - Használat közben - Selejtezés A készülék bemutatása 4-5 A készülék használata 6 - A szárítógép elsœ

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos damilos fűkasza HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EN Tartalom 51 HU Elektromos damilos fűkasza Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a damilos fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató

John Gardener G81061 benzines fűkasza. Használati útmutató John Gardener G81061 benzines fűkasza Használati útmutató Üzembe helyezés előtt olvassa el a kezelési útmutatót és a biztonsági előírásokat. Mindig tartsa be a vonatkozó utasításokat! 2 4 5 6 Tartalomjegyzék

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó J15 FORM NO. 769-01834F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 18 24 30 37 43 49 55 61 69 77 86 93 100 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében.... 4 Kicsomagolás/összeszerelés....

Részletesebben

Model 231 Shaper/Router Table

Model 231 Shaper/Router Table Model 231 Shaper/Router Table H HR remel Europe The Netherlands www.dremel.com 2610004525 310309 ll Rights Reserved FIG. 1 M N P Q L R O I S K H J G F E 612 650 615 652 640 654 655 FIG. 2 FIG. 6 FIG. 7a

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kerti aprítógép HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZD 5010 E Tartalom 51 HU Kerti aprítógép Tisztelt ügyfelünk, nagyon köszönjük az irántunk táplált bizalmát! Az első üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa el ezt a használati útmutatót! Minden utasítást

Részletesebben

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX1340 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Javítás DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2480A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

522101-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141

522101-29 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141 522101-29 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült D28011 D28111 D28113 D28130 D28132C D28134 D28135 D28139 D28141 1. ábra a e d D28113/D28130/ D28132C/ D28134/D28135/D28141 b c p 2 2. ábra

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó a=nn cloj=klk=tsvjmtmun jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó N O P Q R S U 4 11 19 27 34 42 50 56 63 70 77 85 94 101 Magyar Tartalomjegyzék A dokumentum kezelése...... 94 Az Önök biztonsága

Részletesebben

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót!

Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Gratulálunk új HECHT termékének vásárlásához. Az első használat előtt, kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót! Ez a használati útmutató fontos információkat tartalmaz az eszköz biztonságos

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89

English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 FZN 2001-E 1 English... 1 13 eština... 14 25 Sloven ina... 26 37 Magyarul... 38 49 Polski... 50 61... 62 75 Lietuvi... 76 89 1 3 4 1 2 7 6 5 2 FZN 2001-E Tartalom 38 HU Elektromos sövényvágó HASZNÁLATI

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 HU MAGYAR 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 1.1 ÁLTALÁNOS Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a biztonságtechnikai útmutatót. Ismerkedjen meg a vezérlőszervekkel és a gép

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Biztonsági kézikönyv

Biztonsági kézikönyv Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön

Részletesebben

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6

6 KIEGÉSZÍTŐ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK GYALUKHOZ... 6 7 BEÁLLÍTÁSOK... 6 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (ÁBRA A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót!

Tartalom. Mûszaki adatok. Használt szimbólumok. Szimbólumok a készüléken Üzemhelyezés elõtt olvassa el a kezelési útmutatót! Tartalom Mûszaki adatok Használt szimbólumok............... 126 Mûszaki adatok..................... 126 Az elsõ pillantásra................... 127 Az Ön biztonsága érdekében.......... 128 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉMLEMEZ VÁGÓ HSM 1 500, 2 000 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. A készülék csak így tudja a legjobb szolgáltatást és a maximális biztonságot nyújtani. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Az Ön kézikönyve APRILIA SR 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3795967

Az Ön kézikönyve APRILIA SR 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3795967 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató APRILIA SR 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az APRILIA SR 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus

Tilos az értékesítése! www.jawamoped.hu. BABETTA se. egédmotorkerékpár 210, 225 típus BABETTA se egédmotorkerékpár 210, 225 típus HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYÁRTÓ: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ a BABETTA 210, 225 típusú mopedhez ZMV KOVA MOTOR, a. s. 946 03 KOLÁROVO SZLOVÁKIA TARTALOM: Bevezető Műszaki

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK Kézi körfűrész / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Pila kotoučová / CZ Píla kotúčová / SK / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és EXTOL termékünket választotta.

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Fúrókalapács HR2230 HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Fúrókalapács HR2230 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LÁNCFŰRÉSZT ÉLEZŐ GÉP 33298 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a KH Trading s.r.o termékét választotta! Készségesen felajánljuk Önnek cégünk szolgáltatásait termékünk megvásárlása előtt,

Részletesebben

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0032 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW707 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FZV 4001-E 3 4 FZV 4001 E 5 6 FZV 4001 E 7 Tartalom 45 HU TARTALOM Gyeplazító HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk kerti gyeplazítójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

545167631 Rev. 3 12/15/07 BRW

545167631 Rev. 3 12/15/07 BRW HU PL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIO: Kérjük, a gép használata előtt olvassa el figyelmesen az utasításokat, míg nem bizonyos benne, hogy megértette őket. A kezelési útmutatót későbbi tájékozódás

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a BOZÓTVÁGÓ HU Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a terméket továbbajándékozza valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is. A gyártó

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

BC 270 - DS 2700 (27.2 cm 3 ) - BC 300 - DS 3000 (30.5 cm 3 ) HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

BC 270 - DS 2700 (27.2 cm 3 ) - BC 300 - DS 3000 (30.5 cm 3 ) HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS BC 270 - DS 2700 (27.2 cm 3 ) - BC 300 - DS 3000 (30.5 cm 3 ) H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS AZ EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

Aprilia Scarabeo 500

Aprilia Scarabeo 500 Aprilia Scarabeo 500 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô

Részletesebben

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300

SJ300. Az eredeti használati útmutató fordítása SJ 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ GARANCIALEVÉL. Termék: Sj 300 / 1 LEMEZHENGERÍTŐ Típus: Sj300 GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL

HS998 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FÉKOLAJ SZIVATTYÚ TARTOZÉKOKKAL GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével

Részletesebben

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás.

HITACHI UM 16 VST UM 12VST. Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás. HITACHI UM 16 VST UM 12VST Figyelmesen olvassa el és tanulmányozza a használati utasítást a használat előtt. Használati utasítás Hitachi Koki Jelölés Megnevezés 1 Szénkefe sapka 2 Sebességszabályozó 3

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800)

Fordulatszám 1/perc 11000 11000 290011000 21007500 Teljesítményfelvétel (> 110 V) 1400 (1300) Teljesítményleadás W 1010 1400 (1300) W 610 880 (800) Tartalom Használt szimbólumok............... 159 Mûszaki adatok.................... 159 Az elsõ pillantásra................... 160 Az Ön biztonsága érdekében.......... 161 Zaj és vibráció.....................

Részletesebben

Használati utasítás. Benzinüzemű vágógép BTS. 630, 635, 635s 12.2011. 0217780hu / 006

Használati utasítás. Benzinüzemű vágógép BTS. 630, 635, 635s 12.2011. 0217780hu / 006 Használati utasítás Benzinüzemű vágógép BTS 630, 635, 635s 12.2011 0217780hu / 006 Gyártó Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban L602VR Tartalom Használt szimbólumok........... 133 Mûszaki adatok................ 133 Az elsõ pillantásra.............. 134 Az Ön biztonsága érdekében...... 135 Zaj és vibráció................. 137 Használati

Részletesebben

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ

DARABOLÓFŰRÉSZ HC-14K EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ 110708HC-14K(CE)_110708HC-14K(CE).qxd 14/12/2011 11:50 Page 2 www.keyang.com DARABOLÓFŰRÉSZ HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ HC-14K A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak el kell olvasnia

Részletesebben

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS

GV5010 GV6010. Korongcsiszoló gép HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Korongcsiszoló gép GV5010 GV6010 KETTOS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata elott OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSOBBI FELHASZNÁLÁSRA ORIZZE

Részletesebben

ecocompact CZ; HU; TR

ecocompact CZ; HU; TR ecocompact CZ; HU; TR Üzemeltetők számára Kezelési útmutató ecocompact Kompakt kondenzációs gázkészülék HU Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai Javasolt tartozékok Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások

GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások GOLYÓS SZELEP D Sorozat Telepítési, Karbantartási és Üzemeltetési Utasítások 1 D 71 hu 4/2013 2 1 D 71 hu Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 3 1.1 A kézikönyv terjedelme... 3 1.2 A szelep leírása...

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650

KEZELÉSI UTASÍTÁS. 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 KEZELÉSI UTASÍTÁS 3 W-650 Benzinmotoros háti permetező Az eredeti kezelési utasítás fordítása 3W-650 TARTALOM MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ... 3 BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK... 3 LEGFONTOSABB ALKALMAZÁSOK... 6 A SZERKEZET

Részletesebben

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató

GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 Vevőtájékoztató GARDENA Csendes aprító Cikksz.:3988 LH 2500 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével ismerkedjen

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PNEUMATIKUS FÚRÓ - ÁTMÉRŐ 13 MM GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 The Electrolux Group.

ITALIA Phone + 39 0341 203111 - Fax +39 0341 581671 The Electrolux Group. Electrolux Outdoor Products Via Como 7 3868 Valmadrera (Lecco) ITALIA Phone + 39 034 03 - Fax +39 034 5867 Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from

Részletesebben