MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN"

Átírás

1 MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék 184 o Elõkészületek a megemeléshez 184 o Emelési elõírások 185 o LEMERÜLT AKKUMULÁTOR INDÍTÓKÁBELES INDÍTÁS 188 o Elõkészületek 188 o Az indítókábeles indítás folyamata 189 o ELAKADT GÉPKOCSI KISZABADÍTÁS 190 o VONTATÓ SZEMEK 191 o Elülsõ vontatószem használata 191 o Hátsó vontatószem használata 192 o VÁLTÓKAR OVERRIDE

2 o MEGHIBÁSODOTT GÉPKOCSI VONTATÁSA 193 o Gyújtáskulccsal 193 o Gyújtáskulcs nélkül

3 VÉSZVILLOGÓ A vészvillogó kapcsolója a mûszerfalon, a klímaberendezés kezelõszervei alatt található. Nyomja meg a vészvillogó kapcsolóját a bekapcsoláshoz. A vészvillogó bekapcsolt állapotában valamennyi irányjelzõ villogni fog és figyelmezteti a forgalomban lévõket. Nyomja meg ismételten a kapcsolót és a vészvillogó kikapcsol. Ez egy biztonsági, figyelmeztetõ rendszer, ne használja a vészvillogót, ha a gépkocsi mozgásban van. Csak akkor használja, ha a gépkocsija meghibásodott, és veszélyt jelent az úton közlekedõk számára. Amikor elhagyja a gépkocsit a segítségkérés idejére, a vészvillogó a gyújtáskulcs kivétele és a gépkocsi lezárása után is tovább villog. MEGJEGYZÉS: A vészvillogók tartós használata lemerítheti az akkumulátort. HA A MOTOR TÚLMELEGSZIK Az alábbi helyzetek bármelyikében a megfelelõ intézkedésekkel csökkentheti a túlmelegedéskockázatát. o Országúton lassítson. o Városi forgalomban álló helyzet-ben kapcsolja a sebességváltót ÜRES állásba, de ne növelje a motor alapjárati fordulatszámát. MEGJEGYZÉS: A következõ módon lassítható egy túlmelegedéssel fenyegetõ helyzet: o Ha a légkondicionáló be van kapcsolva, kapcsolja ki azt. A légkondicionáló rendszer hõt ad át a motor hûtõrendszerének. A légkondicionáló kikapcsolása segít a hõ csökkentésében. o A hõmérsékletszabályozó maximális hõmérsékletre, az üzemmód szabályozó a padlóra, ventilátor szabályozó pedig magas fokozatra állítandó. Így a fûtõtest a hûtõ funkcióját kiegészítve elõsegíti a hõ elvonását a mo-tor hûtõrendszerébõl. A túlmelegedett hûtõrendszerrel történõ üzemeltetés károsíthatja a gépkocsit. Ha a hõfokjelzõ a H (forró) tartományba kerül, biztonságosan húzódjon félre, és álljon meg a gépkocsival. Járassa alapjáraton a motort kikapcsolt légkondicionálóval, amíg a mutató vissza nem tér a normál tartományba. Ha a hõfokjelzõ mutatója a H (forró) tartományban marad több mint egy percig, azonnal állítsa le a motort, és lépjen kapcsolatba a márkaszervizzel. Ön vagy mások súlyos égési sérülést szenvedhetnek a forró hûtõfolyadéktól (fagyálló) vagy a hûtõbõl felcsapó párától. Ha azt hallja vagy észleli, hogy a motorháztetõ alól gõz tör ki, ne nyissa fel a motorháztetõt mindaddig, amíg a hûtõ le nem hûl. Ne csavarja le a hûtõrendszer záró sapkáját, amíg a hûtõ és a hûtõfolyadék tartály le nem hûlt. 183

4 AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ TÚLMELEGEDÉSE Meleg idõben tartósan nagy sebességgel haladva vagy utánfutó vontatása során az automata sebességváltó olaja túlmelegedhet. Ebben az esetben a sebességváltó túlmelegedését jelzõ lámpa bekapcsol, és a gépkocsi kissé lassul, míg az automata sebességváltó eléggé le nem hûl a kívánt sebességhez való visszatéréshez. Ha továbbra is nagy sebességgel közlekedik, a túlmelegedés ismételten elõfordul. A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE o Ne cseréljen kereket a gépkocsinak a forgalom felé esõ oldalán. A gépkocsi e- meléséhez és a kerékcseréhez húzódjon le az útról annyira, hogy a forgalomtól biztonságban legyen. (Folytatás) (Folytatás) o A felemelt gépkocsi alá feküdni veszélyes. A gépkocsi bármikor lecsúszhat az emelõrõl és rázuhanhat az alatta fekvõ személyre. Az így lezuhanó gépkocsi akár össze is nyomhatja. Ügyeljen rá, hogy egyetlen testrésze se kerüljön az emelõvel alátámasztott gépkocsi alá. o Soha ne indítsa be és ne járassa a motort, míg a gépkocsi az emelõn van. o A gépkocsiemelõ kizárólag kerékcseréhez alkalmas. Tilos az emelõt a gépkocsi szerviz céljából történõ emeléséhez használni. A gépkocsit kizáró-lag szilárd, vízszintes felületen szabad felemelni. Kerülje a jeges, csúszós felületeket. Az emelõ elhelyezése Az emelõ és az emelõkar a hátsó tárolórekesz fedele alatt található a csomagtartóban. A PÓTKERÉK ÉS AZ EMELÕ HELYE A pótkerék helye A szükségpótkerék a hátsó csomagtérpadló alatt található. A pótkerék kiemelése Emelje fel a csomagtérpadló tetejét és távolítsa el a rögzítõt. Elõkészületek a gépkocsi megemeléséhez Parkoljon le a gépkocsival szilárd talajon, kerülje a jeges vagy csúszós területeket. 184

5 Ne cseréljen kereket a gépkocsinak a forgalom felé esõ oldalán. A gépkocsi e- meléséhez és a kerékcseréhez húzódjon le az útról annyira, hogy a forgalomtól biztonságban legyen. 2. Kapcsolja be az elakadásjelzõt. 3. Mûködtesse a rögzítõ féket. 4. Állítsa a sebességváltó kart P (Parkoló) állásba. 5. Kapcsolja ki a gyújtást. 6. Támassza meg a megemelt kerékhez képest átlósan elhelyezkedõ kereket elölrõl és hátulról. Például, ha a jobb el-sõ kereket cseréli ki, támassza meg a bal hátsó kereket. MEGJEGYZÉS: Utasok nem tartózkodhatnak a gépkocsiban emelés közben. Utasítások a gépkocsi emeléséhez Tartsa be a kerékcserére vonatkozó a- lábbi utasításokat, hogy megelõzze az esetleges személyi sérüléseket vagy a gépkocsi sérülését: Emelés elõtt a gépkocsival szilárd, vízszintes felületen parkoljon le, az út szélétõl minél távolabb. Kapcsolja be az elakadásjelzõt. Támassza meg a megemelt kerékhez képest átlósan elhelyezkedõ kereket. Mûködtesse a rögzítõ féket, és kapcsolja az automata sebességváltót P (Parkoló) állásba, a manuális sebességváltót HÁT- RAMENET-be. A motort ne indítsa be és ne járassa, míg a gépkocsi az emelõn van. Ne engedjen senkit a gépkocsiban tartózkodni emelés közben. (Folytatás) (Folytatás) Ne engedjen senkit a gépkocsi alá, míg azt az emelõ tartja. Az emelõt kizárólag a kerékcsere céljából megjelölt pontokon használja a gépkocsi emelésére. Ha út mentén cserél kereket, legyen rendkívül óvatos a közlekedõ gépkocsikkal szemben. A pótkerék biztonságos tárolása érdekében akár lapos, akár fel van fújva ügyeljen rá, hogy a szelep mindig lefelé nézzen. EMELÉSI FIGYELMEZTETÕ CÍMKE Ne emelje meg a gépkocsit más helyen, mint amit a gépkocsi emelési utasítása mutat. 185

6 MEGJEGYZÉS: A pótkerékrõl további információk az Indítás és vezetés címû fejezet Gumiabroncs Általános információk részében találhatók. 1.Vegye ki az ollós emelõt és a kerékkulcsot a pótkerékbõl. Fordítsa az emelõcsavart balra a kerékkulcs meglazításához, majd vegye ki a kulcsot az emelõegységbõl. 2.Lazítsa meg balra egy fordulattal, de ne vegye ki a kerékanyákat, és a mû-velet közben a kerék legyen még a föl-dön. MEGJEGYZÉS: A gépkocsi mindkét oldalán, elõl és hátul vannak emelés pontok. Az elülsõ emelési pontnál két háromszög alakú, a hátsónál két téglalap alakú kivágás található. A mûanyag küszöbborítással ellátott gépkocsiknál egy vágás is jelzi az emelési pontokat. ELÜLSÕ EMELÉSI PONT HÁTSÓ EMELÉSI PONT Ne emelje fel addig a gépkocsit, amíg az emelõt biztonságosan nem rögzítette. 3.Fordítsa az emelõcsavart balra addig, amíg az emelõt az emelési hely alá tudja helyezni. Az emelõcsavart fordítsa el jobbra addig, amíg az emelõfej pontosan a cserélendõ kerékhez legközelebb lévõ alátámasztási pontba illeszkedik. A gépkocsi a kívántnál magasabbra történõ megemelése a gépkocsi stabilitá-sát veszélyezteti. Lecsúszhat az eme-lõrõl, és sérülést okozhat a közelben tartózkodóknak. Csak annyira emelje meg a gépkocsit, hogy a kereket le tudja szerelni. 186

7 4.Emelje meg a gépkocsit az emelõcsavar jobbra történõ forgatásával és a csuklós kulcs segítségével. Csak annyira emelje meg a gépkocsit, amíg a cserélendõ kerék éppen elemelkedik a talajtól, hogy a pótkereket fel lehessen szerelni. A minimális megemelés a maximális stabilitást biztosítja. 5. Távolítsa el a kerékanyákat, és húzza le a kereket a kerékagyról. Helyezze fel a pótkereket és a kerékanyákat kúpos oldalukkal a kerék irányába. Lazán húzza meg a kerékanyákat. Ne húzza meg teljesen a kerékanyákat addig, amíg a gépkocsit le nem eresztette, mivel esetleg az leeshet az emelõrõl. Ennek figyelmen kívül hagyása sérülést okozhat. FIYGELEM! Gyõzõdjön meg arról, hogy a pótkerék szelepe a külsõ oldalon helyezkedik el. Nem megfelelõen felhelyezett pótkerék a gépkocsi sérülését okozhatja. A PÓTKERÉK FELHELYEZÉSE A lehetséges személyi sérülés megelõzése érdekében, óvatosan kezelje a dísztárcsát, hogy annak éles széleivel ne kerüljön kapcsolatba. MEGJEGYZÉS: A dísztárcsát a kerékcsavarok rögzítik a kerékhez. Amikor az eredeti kerék visszakerül a kerékagyra megfelelõ pozícióban kell felhelyezni a dísztárcsát a szelephez képest, majd rögzíteni azt a kerékcsavarokkal. 6. Az emelõcsavar balra fordításával engedje le a gépkocsit. 7. Véglegesen húzza mega kerékanyákat. A kulcsot csavarás közben nyomja is, hogy még jobban meghúzza a csavarokat. Váltakozó sorrendben húzza meg a kerékanyákat. amíg mindegyiket kétszer meghúzta. A kerékanyák helyes meghúzási nyomatéka 135 Nm. Ha kétsége van afelõl, hogy elég jól meghúzta-e a kerékanyákat, márkaszervizben nyomatékkulccsal ellenõriztesse le. 8. Távolítsa el a kitámasztó ékeket és engedje le az emelõt. Szerelje össze a kerékanyakulcsot az emelõ berendezéssel, és helyezze vissza a pótkerék helyére. Minden alkatrészt rögzítsen megfelelõen. A nem rögzített kerék vagy emelõ elõrerepülhet, ha egy másik gépkocsival ütközik, vagy hirtelen fékez, így a gépkocsi utasainak sérülését okozhatja. Az emelõt és részeit, illetve a pótkereket mindig az ezek számára kialakított helyen tárolja. 9. Helyezze a defektes (lapos) kereket a hátsó csomagtérbe, és amint lehet, javíttassa meg, vagy szerezzen be helyette újat. 187

8 A nem rögzített kerék balesetben vagy hirtelen fékezéskor elõrelendülhet, és a gépkocsi utasainak sérülését okozhatja. Azonnal javíttassa meg, vagy cserélje le a hibás kereket. 10. Amint lehet ellenõrizze le az aktuális pótkerék abroncsnyomását. Állítsa be a helyes nyomásértéket. LEMERÜLT AKKUMULÁTOR INDÍTÓKÁBELES INDÍTÁSA Ha lemerült a gépkocsi akkumulátora, indítókábelek és egy másik gépkocsiban lévõ akkumulátor, illetve hordozható segédakkumulátor készlet segítségével újraindítható. A külsõ segítséggel történõ indítás veszélyes lehet, ha azt nem szakszerûen hajtják végre, ezért ponto-san kövesse a következõ utasításokat. MEGJEGYZES: Hordozható segédakkumulátor készlet használata esetén kövesse a gyártó utasításait és a vonatkozó óvintézkedéseket. Ne használjon hordozható segédakkumulátor készletet vagy más olyan segédindító forrást, melynek nagyobb a feszültsége mint 12 V, különben károsodhat az akkumulátor, az indítómotor, a generátor vagy az elektromos rendszer. Ne próbálja külsõ segítséggel beindítani a motort az akkumulátor fagyott állapotában. Az akkumulátor kilyukadhat és felrobbanhat, személyi sérülést okozva ezzel. FELKÉSZÜLÉS A KÜLSÕ SEGíTSÉGGEL TÖRTENÕ INDÍTÁSRA A gépkocsi akkumulátora a motortérben a motor elõtt, a levegõcsatorna alatt található. Az akkumulátor eléréséhez vegye le a bejövõ levegõcsatornát a két szárnyas csavar kihajtásával, amelyek a hûtõradiátoron találhatóak. LEVEGÕCSATORNA CSAVAROK AKKUMULÁTOR POZITÍV KIVEZETÉS 188

9 Ügyeljen arra, hogy nyitott motorháztetõnél ne érjen hozzá a hûtõventilátorhoz. A gyújtáskapcsoló bekapcsolt állapotában bármikor elforoghat. A ventilátor mozgó lapátjai sérülést okozhatnak. Vegyen le minden fém ékszert, például fém óraszíjat vagy karkötõt, melyek akaratlanul is elektromos csatlakozást hozhatnak létre. Súlyosan megsérülhet. Az akkumulátorok kénsavat tartalmaznak, amely a bõrön és a szemen égést okozhat, és gyúlékony, robbanásveszélyes hidrogéngázt fejleszt. A nyílt lángot és szikrákat tartsa távol az akkumulátortól. 1.Húzza be a kéziféket, automata sebességváltónál kapcsolja a P (Parkoló) állást, a gyújtáskapcsolót pedig tegye LOCK (Zárt) pozícióba. 2. Kapcsolja ki a fûtést, a rádiót és a szükségtelen elektromos tartozékokat. 3. Ha egy másik gépkocsi akkumulátora segítségével indítja be a gépkocsit, parkoljon a gépkocsival úgy, hogy az indítókábelek elérjenek a gépkocsihoz, mûködtesse a rögzítõ féket, és kapcsolja ki a gyújtást. Ügyeljen arra, hogy a gépkocsik ne érjenek egymáshoz, mert ez testcsatlakozást hozhat létre és személyi sérülésekhez vezethet. Indítási eljárás Ha nem követi pontosan ezt az eljárást, az akkumulátor robbanása miatt személyi sérülés vagy anyagi kár következhet be. Ha nem követi pontosan ezt az eljárást, az károkat okozhat a segítséget nyújtó gépkocsi vagy a lemerült akkumulátorral rendelkezõ gépkocsi töltési rendszerében. MEGJEGYZÉS: Szerelje le a belépõ levegõcsövet mielõtt elkezdi a mûveletet. 1. Csatlakoztassa az indítókábel pozitív (+) végét a lemerült gépkocsi pozitív (+) kivezetõ csapjához. 2. Csatlakoztassa a pozitív (+) indítókábel ellentétes végét a segédakkumulátor pozitív (+) kivezetõ csapjához. 3. Csatlakoztassa az indítókábel negatív végét (-) a segédakkumulátor negatív (-) kivezetõ csapjához. 4. Csatlakoztassa a negatív (-) indítókábel ellentétes végét a lemerült akkumulátorral rendelkezõ gépkocsi jó motor testeléséhez (szabadon álló fémrész a lemerült akkumulátoros gépkocsi motorján), távol az akkumulátortól és az üzemanyag ellátó rendszertõl. Ne használjon hordozható segédakkumulátor készletet vagy más olyan segédindító forrást, melynek nagyobb a feszültsége mint 12 V, különben károsodhat az akkumulátor, az indítómotor, a generátor vagy az elektromos rendszer. Ne próbálja külsõ segítséggel beindítani a motort az akkumulátor fagyott állapotában. Az akkumulátor kilyukadhat és felrobbanhat, személyi sérülést okozva ezzel. FELKÉSZÜLÉS A KÜLSÕ SEGíTSÉGGEL TÖRTENÕ INDÍTÁSRA A gépkocsi akkumulátora a motortérben a motor elõtt, a levegõcsatorna alatt található. Az akkumulátor eléréséhez vegye le a bejövõ levegõcsatornát a két szárnyas csavar kihajtásával, amelyek a hûtõradiátoron találhatóak. 189

10 Ne csatlakoztassa a kábelt a töltendõ akkumulátor negatív (-) pólusához. A keletkezõ elektromos szikra miatt az akkumulátor felrobbanhat. 5. Indítsa el a motor az indítóakkumulátoros gépkocsiba, járassa néhány percig alapjáraton, majd indítsa be a motort a lemerült akkumulátoros gépkocsiban. Amennyiben a gépkocsi motorja beindult, fordított sorrendben szerelje le a vezetékeket: 6. Kösse le a negatív (-) indítókábel egyik végét a lemerült akkumulátorral rendelkezõ gépkocsi motor testelésérõl. 7. Kösse le az indítókábel negatív végét (-) a segédakkumulátor negatív (-) kivezetõ csapjáról. 8. Kösse le a pozitív (+) indítókábel egyik végét a segédakkumulátor pozitív (+) kivezetõ csapjáról. 9. Kösse le az indítókábel pozitív (+) végét a lemerült gépkocsi pozitív (+) kivezetõ csapjáról. 10. Szerelje vissza a belépõ levegõcsövet. Ha gyakran van szükség külsõ indítási segítségre a gépkocsi beindításához, vizsgáltassa meg az akkumulátort és a töltési rendszert a hivatalos márkaszervizben. A gépkocsi elektromos aljzataiba csatlakoztatható tartozékok (pl. mobiltelefonok stb.) kikapcsolt állapotban is energiát vesznek fel a gépkocsi akkumulátorából. Szélsõséges esetben, ha elég hosszú i- deig vannak csatlakoztatva, akkor a gépkocsi akkumulátora olyan mértékben képes töltést veszíteni, hogy az károsan befolyásolja az akkumulátor élettartamát és/vagy megakadályozza a motor indítását. ELAKADT GÉPKOCSI KISZABADÍTÁSA Ha gépkocsija sárban, homokban vagy hóban elakadt, legtöbbször hintáztatással kiszabadítható. Fordítsa el a kormánykereket jobbra és balra, ezzel megtisztítja az elsõ kerekek körüli területet. Ezután kapcsoljon odavissza az ELÕREMENETI 1. és a HÁTRAMENETI fokozat között. A legideálisabb, ha a hintáztató mozgás fenntartására a lehetõ legkisebb mértékben nyomja le a gáz-pedált úgy, hogy a kerekek ne pörögjenek. A motor túlpörgetése vagy a kerekek kipörgetése az erõátviteli rendszer túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet. Minden ötödik hintáztatás után ÜRES állásba kapcsolt sebességváltóval hagyja a motort alapjáraton járni legalább egy percig. Ezzel minimálisra csökkenthetõ a túlmelegedés, és az elakadt gépkocsi kiszabadítására tett hosszabb kísérletek alatt csökken az erõátviteli rendszer meghibásodásának kockázata. MEGJEGYZES: Ha gépkocsija kipörgésgátlóval van felszerelve, a gépkocsi hintáztatása elõtt kapcsolja ki a rendszert. További információért lásd az Elektronikus stabilitási program (ESP) címû részt A gépkocsi megismerése címû fejezetben. 190

11 Miközben hintáztatja az elakadt gépkocsit az 1. sebességfokozat és a hátramenet között, ne pörgesse a kerekeket 24 km/h sebességnél gyorsabban, ellenkezõ esetben a hajtáslánc megsérülhet. A motor túl magas fordulatszámon való használata, vagy a kerekek túl nagy sebességgel történõ pörgetése az erõátviteli rendszer túlmelegedéséhez és meghibásodásához vezethet. Károsíthatja a gumiabroncsokat is. Sebességben (sebességváltás nélkül) ne pörgesse a kerekeket 48 km/h-nál gyorsabban. A gyorsan pörgõ kerekek veszélyesek lehetnek. A túl magas kerékfordulatszám által létrehozott erõk károkat vagy akár meghibásodást is okozhatnak a tengelyekben és a gumiabroncsokban. A gumiabroncs felrobbanhat és valakit megsebesíthet. Ne pörgesse folyamatosan a kereket 48 km/h sebességnél gyorsabban vagy megállás nélkül 30 másodpercnél hosszabban, ha a gépkocsi elakadt, továbbá ügyeljen rá, hogy senki ne legyen a pörgõ kerék közelében, függetlenül annak sebességétõl. VONÓSZEM Gépkocsija rendelkezik egy vonószemmel, amelynél fogva a gépkocsi elakadás esetén vontatható. VONÓSZEM A vonószem kizárólag vészhelyzetben történõ használatra való, az elakadt gépkocsi vontatására. Ne használja a vonószemeket teherautó után történõ vagy országúti vontatásra. Ez károsíthatja a gépkocsit. A gépkocsi vontatásakor vontatókötél használata javasolt, a lánc kárt okozhat a gépkocsiban. Ne álljon vonószemmel vontatott gépkocsi közelébe. A vontatókötél vagy lánc elszakadhat, és súlyos sérülést okozhat. Az elsõ vonószem használata Az elsõ vonószem foglalata az elsõ lökhárító jobb alsó részén található. A vonószem felszereléséhez vegye le a gumi fedõkupakot, és csavarja be a vonószemet a foglalatba. 191

12 Illessze be az emelõkar lapos végét a szembe, és húzza meg. Erre vonatkozóan további információt talál A gépkocsi megemelése és kerékcsere címszó alatt a 6. fejezetben. A vonószemnek az elsõ lökhárítón keresztül teljesen fel kell ülnie a felfogató bakra, az ábra szerint. Ha a vonószem nem csatlakozik tökéletesen a felfogató bakhoz, a gépkocsi nem vontatható.elsõ vonószem csatla-koztatása ELSÕ VONÓSZEM CSATLAKOZTATÁSA A hátsó vonószem használata A hátsó vonószem foglalata a bal hátsó lökhárítóburkolaton lévõ nyitható fedél mögött található. 192 A vonószem felszereléséhez hajtsa ki a nyitható fedelet egy kulcs vagy egy kis csavarhúzó segítségével, és csavarja be a vonószemet a foglalatba. Illessze be az emelõkar lapos végét a szembe, és húzza meg. Erre vonatkozóan további információt talál A gépkocsi megemelése és kerékcsere címszó alatt. A vonószemnek a hátsó lökhárítón keresztül teljesen fel kell ülnie a felfogató bakra, az ábra szerint. Ha a vonószem nem csatlakozik tökéletesen a felfogató bak-hoz, a gépkocsi nem vontathat. HÁTSÓ VONÓSZEM CSATLAKOZTATÁSA SEBESSÉGVÁLTÓ KAR KIRETESZELÉSE Ha egy meghibásodás miatt a sebességváltó kar nem mozdítható el a P (Parkoló) állásból, a következõ folyamatot kell követni a sebességváltó kar idõ-leges elmozdításához: 1.Errõsen húzza be a kéziféket. 2.Vegye le a sebességváltó kar alatt, a jobb oldalon található fedelet a kireteszeléshez. 3.Fordítsa a gyújtáskulcsot ON (Gyújtás) állásba, a motor elindítása nélkül. 4.Nyomja meg és tartsa erõsen nyomva a fékpedált. 5.Használjon egy kis csavarhúzót, vagy valamilyen hasonló eszközt, majd nyomja és kireteszelõ kart elõre. 6.Mosgassa a sebességváltó kart N (Üres) helyzetbe. 7.A gépkocsi a sebességváltó N (Üres) helyzetében indítható. 8. Helyezze vissza a kireteszeléshez leszerelt fedelet.

13 ÜZEMKÉPTELEN GÉPKOCSI VONTATÁSA Gyújtáskulccsal Automata sebességváltó esetén Elsõkerék-hajtású (FWD) gépkocsikat az elsõ kerekeket felemelve lehet vontatni, vagy platón lehet szállítani, ahol egyik kerék sem érintkezik a talajjal. Összkerék-meghajtású (AWD) gépkocsikat platón kell szállítani, ahol egyik kerék sem érintkezik a talajjal. NE vontasson ilyen gépkocsit négy kerékkel a talajon. A hajtáslánc megsérülhet. Kézi kapcsolású sebességváltó esetén Elsõkerék-hajtású (FWD) és összkerékhajtású (AWD) gépkocsi vontatható (mind a négy kerék a talajon), amennyi-ben a sebességváltó ÜRES állásban van. Elsõkerék-hajtású (FWD) gépkocsik az elsõ kerekek megemelésével is vontathatóak. Elsõkerék-hajtású (FWD) és összkerékhajtású (AWD) gépkocsi szállítható platón (egyik kerék sem érintkezik a talajjal. Minden típusú sebességváltó Ha vontatás közben szükséges a segédberendezések használata (ablaktörlõ, ablakfûtés, stb.), a gyújtáskulcs legyen az ON (Gyújtás) állásban, és ne az ACC (Tartozék) állásban. Tartsa a sebességváltó kart mindig ÜRES állásban. Ha a gépkocsi akkumulátora lemerült, lásd a Sebességváltó kar kireteszelése részt ebben a fejezetben, amely bemutatja az elõválasztó kar kimozdításának lehetõségét a P (Parkoló) állásból. Ha a vontatott gépkocsit kormányozni kell, a gyújtáskapcsoló legyen ON (Gyújtás) vagy ACC (Tartozék) helyzetben, és ne LOCK (Zárt) pozícióban. Vontatáshoz ne használjon hevederes vontatóeszközöket. A gépkocsi lapos platós vontatójármûvön való rögzítésekor ne erõsítse azt az elsõ vagy hátsó felfüggesztés alkatrészeihez. A helytelen vontatás a gépkocsi károsodását okozhatja. Gyújtáskulcs nélkül Különös figyelemmel kell eljárni, ha a gépkocsit a gyújtáskapcsoló LOCK (Zárt) állásában vontatják. A javasolt vontatási módszer a lapos platós vontatójármûvön történõ szállítás. A gépkocsi károsodásának megelõzése érde-kében megfelelõ vontatóeszközre van szükség. 193

14 194

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!*

OPEL Movano. Kezelés, biztonság, karbantartás. Csak Euro Diesel EN 590!* OPEL Movano Csak Euro Diesel EN 590!* Az Opel gépkocsik dízelmotorjait az autóipari kutatások legújabb eredményei alapján fejlesztették ki, így magas mûszaki színvonalat és kifinomult technológiát képviselnek,

Részletesebben

Spark. Üzemeltetői kézikönyv

Spark. Üzemeltetői kézikönyv Spark Üzemeltetői kézikönyv Tartalom Bevezetés... 2 Rövid áttekintés... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 63 Világítás...

Részletesebben

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU

Javítás. Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Javítás Mark VII Max, Mark X Premium és Mark X Max levegõ nélküli elektromos festékszórók 3A2404A HU Építészeti bevonatok és festékek hordozható eszközzel történõ levegõ nélküli felhordására. Kizárólag

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt

Megjegyzés az egytengelyes lakókocsikhoz. Fontos kezelési megjegyzések. 1. A biztonságot mindig tartsa szem előtt Kezelési instrukciók Mindig tartsa szem előtt a kezelési utasítás Fontos megjegyzések -ben leírtakat. A készülék helyes kezelésért a jármű tulajdonos tartozik felelősséggel. MŰKÖDÉSI LEÍRÁS A készülék

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 53 Műszerek és kezelőszervek... 70 Világítás... 99 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

OPEL CORSA. Kezelési útmutató

OPEL CORSA. Kezelési útmutató OPEL CORSA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 54 Műszerek és kezelőszervek... 71 Világítás... 100 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V. Compass

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V. Compass K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V Compass 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BEVEZETÉS 4 MIT KELL TUDNI A GÉPKOCSIRÓL ELINDULÁS ELÕTT 9 A GÉPKOCSI MEGISMERÉSE 53 A MÛSZERFAL MEGISMERÉSE 107 INDÍTÁS ÉS VEZETÉS 141 MIT

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

a gyújtáskapcsolót a LOCK állásba, várjon 10-15 másodpercet, majd ismételje meg a normál indítási eljárást.

a gyújtáskapcsolót a LOCK állásba, várjon 10-15 másodpercet, majd ismételje meg a normál indítási eljárást. INDÍTÁSI ELJÁRÁSOK Mielőtt elindítja a járművet, állítsa be az ülést, valamint a belső és külső tükröket, csatolja be a biztonsági övet, és ha vannak utasok, őket is figyelmeztesse az övek becsatolására.

Részletesebben

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109

Használati utasítás MOSÓGÉP. Összefoglalás AVL 109 Használati utasítás MOSÓGÉP Magyar AVL 109 Összefoglalás Üzembehelyezés, 62-63 Kicsomagolás és vízszintbe állítás, 62 Víz és elektromos csatlakozás, 62-63 Elsõ mosási ciklus, 63 Mûszaki adatok, 63 Mosógép

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek!

Az útmutató biztonsági előírásai betartandók! A felszerelés helyiségének meg kell felelnie a szellőzési igényeknek! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14/18-2 G... hu Beszerelés és használati utasítás Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

WEB EDITION QUICK GUIDE

WEB EDITION QUICK GUIDE WEB EDITION QUICK GUIDE VÄLKOMMEN! Ez a Quick Guide az új XC90 Twin Engine bizonyos funkcióit írja le. A középkonzolon elérhető kezelési útmutató tartalmaz átfogó információkat a Volvójáról. A kesztyűtartóban

Részletesebben

i-miev Mentési Kézikönyv

i-miev Mentési Kézikönyv i-miev Mentési Kézikönyv Bevezetés Az utasok mentése során egy balesetet szenvedett járműből, illetve a sérült jármű kezelésekor ennek az utasításnak az előírásait kell követni. Ha nem tartja be ezeket

Részletesebben

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ

SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ SCENIC RÖVID ÚTMUTATÓ RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választásához: új gépkocsija a család számára lett tervezve és kialakítva, kivételes modularitást és otthonosságot,

Részletesebben

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató

OPEL MOVANO. Kezelési útmutató OPEL MOVANO Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 59 Műszerek és kezelőszervek... 67 Világítás... 86 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató

OPEL ANTARA. Kezelési útmutató OPEL ANTARA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 36 Tárolás... 56 Műszerek és kezelőszervek... 75 Világítás... 110 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Javítás DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2480A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ VQA MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ 1 800 W VQA110 KH TRADING, Kft. Pf. 142 Tel.: 06/40/900-800 Fax: 06/1/99-999-77 1506 Budapest (csak egy helyi hívás díját fizeti) Nyitvatartási idő: INTERNET: www.uni-max.hu Hétfő - péntek: 8:00-17:00 ertekesites@uni-max.hu

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Ampera 08/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 57 Világítás... 95 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3367-170 A. változat Z-Master G3 meghajtó egység 122 cm-es TURBO FORCE oldalkidobós vágóasztallal Modell: 3367-170 Szériaszám: 311000001 és felfelé A termék

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás

CSAVARBEHAJTÓ. Használati utasítás MAKITA CSAVARBEHAJTÓ 6822 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

Renault ESPACE. Kezelési útmutató

Renault ESPACE. Kezelési útmutató Renault ESPACE Kezelési útmutató szenvedély és teljesítmény Az ELF a World Series by Renault partnere A RENAULT az ELF-et ajánlja Az autóipar csúcstechnológiás partnerei, az Elf és a Renault egyesítik

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Aprilia Scarabeo 500

Aprilia Scarabeo 500 Aprilia Scarabeo 500 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô

Részletesebben

Használati Utasítás az Vetõgép D9 MG 688 B 6- H 06.0 Printed in Germany Üzembe helyezés elõtt a Használati Utasítást és a Biztonsági Elõírásokat olvassa el és vegye figyelembe! Copyright 00 by MZONEN-Werke

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

HOLIDAY. A kerékpár főbb részei

HOLIDAY. A kerékpár főbb részei HASZNÁLATI UTASÍTÁS FONTOS: Ez a kézikönyv fontos biztonsági, teljesítmény és szolgáltatás információkat tartalmaz.olvassa el, mielőtt megteszi az első kört az új kerékpárjával. HOLIDAY A kerékpár főbb

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. L3906 C sarokköszörû L3906 C sarokköszörû Tartalom Használt szimbólumok............... 152 Mûszaki adatok..................... 152 Az elsõ pillantásra................... 153 Az Ön biztonsága érdekében.......... 154 Zaj és

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ Tisztelt Vásárló! termékünk megvásárlásával Ön a MORA termékcsalád új, modern, kombinált üzemű tűzhely tulajdonosa lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek. Kérjük részletesen

Részletesebben

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-94 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker.

A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-94 H. Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült. www.blackanddecker. A kéziszerszám iparszerű használatra nem aján lott. 533223-94 H Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült www.blackanddecker.eu CLM3820 A B C D E F 2 G H I J K L 3 M N O P Q R 4 S T U V W 5

Részletesebben

1134 Budapest, Lehel u. 17/b-c. tel.: +36-1-8774430 euromotor@euromotor.hu www.euromotor.hu

1134 Budapest, Lehel u. 17/b-c. tel.: +36-1-8774430 euromotor@euromotor.hu www.euromotor.hu N-Com Bluetooth Kit2.1 HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gratulálunk, Ön nagyszerűen döntött, amikor a Nolan N-Com Bluetooth Kit2.1 sisakkommunikációs rendszert választotta! Az N-Com Bluetooth Kit2.1 sisakkommunikációs

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS LIEBHERR IPARI MÉLYHÛTÕSZEKRÉNYEK (GG TÍPUS) BEÉPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Importálja: ASSUR Kft 1117 Budapest, Budafoki út 183. Tel: 481-95-95, fax : 481-95-99 e-mail:assur@assur.hu web-site:www.assur.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek

A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A jármővek méreteire vonatkozó üzemeltetési mőszaki feltételek A mezıgazdasági vontatóból vagy lassú jármőbıl és egy pótkocsiból álló jármőszerelvény hosszúsága a 18,00, a mezıgazdasági vontatóból és két

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

Üzemeltetõi kézikönyv

Üzemeltetõi kézikönyv Üzemeltetõi kézikönyv karbantartási tudnivalókkal Second Third Edition Seventh First Printing Printing Part No. 97780HU 43645 Üzemeltetői kézikönyv Harmadik kiadás Első nyomtatás Fontos A munkagép használata

Részletesebben

Thule Coaster XT. Útmutató. FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985

Thule Coaster XT. Útmutató. FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985 Thule Coaster XT Útmutató FONTOS Őrizze meg ezt az útmutatót. B 51100985 TARTALOM 1 BEVEZETÉS 1.1 A kézikönyv rendeltetése 04 1.2 Az utánfutó rendeltetése 04 1.3 Műszaki adatok 04 2 ALKATRÉSZEK LEÍRÁSA

Részletesebben

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M

2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M 2012 Kezelői kézikönyv Chevrolet Malibu M Kulcsok, ajtók és ablakok... 1-1 Kulcsok és zárak.........1-2 Ajtók......................... 1-12 Gépkocsivédelem.......1-13 Külső visszapillantó tükrök... 1-16

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban

Tartalom. Használt szimbólumok. Mûszaki adatok. Szimbólumok a készüléken. Szimbólumok az útmutatóban L602VR Tartalom Használt szimbólumok........... 133 Mûszaki adatok................ 133 Az elsõ pillantásra.............. 134 Az Ön biztonsága érdekében...... 135 Zaj és vibráció................. 137 Használati

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4200/M ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4200/M ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4200/M ÖNHAJTÓS KEREKESSZÉK TARTALOM A. Előszó... 3 B. Szerkezeti felépítés... 3 C. Biztonsági utasítások... 4 D. A kerekesszék használata... 5 E. Beállítások... 6 F. Nyomatékok,

Részletesebben

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Részletesebben

Leica A60 F Kézikönyv

Leica A60 F Kézikönyv Leica A60 F Kézikönyv Tartalomjegyzék A Leica A60 F sztereomikroszkóp 12 Gratulálunk 13 A Leica A60 F áttekintése 14 A Leica A60 F összeszerelése 15 Az asztali rögzítő 16 A mozgatható karú állvány és az

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én

85. Melléklet: 86. számú Elõírás. A hatályba lépett az Egyezmény Mellékleteként 1990. augusztus 1-én E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.1/Add.85. 1993. március 5. ENSZ-EGB 86. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215T Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW6451 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (FIG. A)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ NÉHÁNY FONTOS INFORMÁCIÓ HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Tisztelt Vásárló! A termékünk megvásárlásával Ön egy új termékcsalád modern gáztűzhely használója lett. Kívánjuk, hogy a készülék minél jobb szolgálatot tegyen Önnek.

Részletesebben

Kezelési és karbantartási utasítás

Kezelési és karbantartási utasítás Dokumentum sz. 3363-966 A. változat Groundsmaster 7200 és 7210 meghajtó egység Kezelési és karbantartási utasítás Modell: 30360 Szériaszám: 310000001 és felfelé Modell: 30363 Szériaszám: 310000001 és felfelé

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPC09AK-K6NNA1A Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása...

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ CITROËN BERLINGO KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A CITROËN a -t választotta Innovatív együttmûködés A CITROËN és a TOTAL immár 35 esztendeje azon dolgozik, hogy a legújabb technológiák alkalmazásával a lehetõ legjobb

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D

AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP. Használati utasítás 8270D 8280D 8390D AKKUMULÁTOROS ÜTVEFÚRÓ ÉS CSAVARBEHAJTÓ GÉP Használati utasítás 8270D 8280D 8390D 2 Magyarázatok az ábrák számozott részleteihez 1. Nyomógomb 2. Blokkakkumulátor 3. Kioldó kapcsoló 4. Irányváltó kapcsolókar

Részletesebben

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép

Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200. Vontatott permetezőgép Kezelési utasítás AMAZONE UX 3200 UX 4200 UX 5200 Vontatott permetezőgép MG 2328 BAG0054.0 11.07 Printed in Germany Az első üzembevétel előtt kérjük, olvassa el és tartsa be ezt a kezelési utasítást! A

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SEKCIONÁLT KAPUK. Serelési útmutató

SEKCIONÁLT KAPUK. Serelési útmutató Damjanichova 3138, 945 01 Komárno, tel. 035/ 7731 094, 7731 095, 7731 085, fax 035/ 7731 770 Mobil: 0905 831 686, 0903 253 906 Email: taolymp@taolymp.sk www.taolymp.sk SEKCIONÁLT KAPUK OLYMPS DOOR Serelési

Részletesebben

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató

OPEL ZAFIRA TOURER. Kezelési útmutató OPEL ZAFIRA TOURER Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 21 Ülések, biztonsági rendszerek... 38 Tárolás... 65 Műszerek és kezelőszervek... 97 Világítás...

Részletesebben

Használati és beszerelési útmutató

Használati és beszerelési útmutató Használati és beszerelési útmutató KIYO D LITE parkolósegéd Használati és beszerelési útmutató A KIYO D LITE parkolósegéd-berendezés gépjárművünk hasznos kiegészítője. A tolatóradarokkal ellentétben amelyek

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA

ACAP2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GUMISZERELŐ GÉP KIEGÉSZÍTŐ GÖRGŐ ÁLLVÁNYA GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

AGRO SAT 2000 KFT. 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS AGRO SAT 2000 KFT 8948 NOVA 92-377434 József A út 5/A 92-377107 fax:92-577003 www.agrosat.hu agrosat@axelero.hu TRAKTORRA FÜGGESZTETT FORGÓGÉMES RAKODÓGÉP HU 6 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS és HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Részletesebben