Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: Vízszintezô 3. kulcs (4 mm) 5. Villáskulcs 6. Csôvágó 7. Lyuktágító 8. Kés 9. Gázszivárgás-detektor 10. Mérôszalag 11. Hômérô 12. Ohmmérô 13. Multiméter A készülékkel szállított tartozékok Biztonsági óvintézkedések Válassza ki a legkedvezôbb helyet Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája BELTÉRI EGYSÉG A felerôsítôlap rögzítése A nyílás kivágása a falban, és a csôátvezetô behelyezése 7 4. A beltéri egység telepítése A kültéri egység telepítése A csôrendszer csatlakoztatása.... készülék légtelenítése A kábel csatlakoztatása a kültéri egységhez A csövek szigetelése A csövek levágása és kibôvítése.. 15 Az elôlaprács eltávolítása ECO érzékelô Mûködtetés az automatikus üzemmód kapcsolóval Felerôsítôlapot rögzítô csavarok 5 A kültéri egység vízelvezetésének megoldása Ellenôrizze a vízelvezetést A készülék mûködésének kiértékelése.

3 Távvezérlô 1 Ellenôrzési tételek Elemek 2 Alkalmazható csôrendszer kit CZ-3F5, 7BP Csôméret Gázoldal 9,52 mm (3/8 ) 12,7 mm (1/2 ) 15,88 mm (5/8 ) Folyadékoldal 6,35 mm (1/4 ) 6,35 mm (1/4 ) 6,35 mm (1/4 ) 5 Távvezérlôtartó 1 CZ-4F5, 7, 10BP 6 Távvezérlôtartót felerôsítô csavarok 2 CZ-52F5, 7, 10BP 7 Vízelvezetô könyök 1 Csôszûkítô adapter (CZ-MA1P, CZ-MA3P) és bôvítô adapter (CZ-MA2P), vagy kültéri multi összekötés CS-E15***, CS-XE15*** CS-E18***, CS-XE18*** CS-E21***, CS-XE21*** CS-E24*** Lásd a Kültéri egység csatlakoztatása ቤ fejezetben leírtakat. 2 F Biztonsági óvintézkedések A telepítés elôtt gondosan olvassa el a következô Biztonsági óvintézkedéseket. A villanyszerelési munkákat engedéllyel rendelkezô villanyszerelônek kell végeznie. Ügyeljen arra, hogy csak megfelelô teljesítményû hálózati tápkábelezést használjon a telepítéshez és megfelelô teljesítményû hálózathoz csatlakoztassa. Az itt felsorolt figyelmeztetô pontokat be kell tartani, mivel ezek összefüggnek a biztonsággal. Az egyes figyelmeztetô jelzések jelentését az alábbiak tartalmazzák. A telepítési útmutatóban leírtaktól eltérô telepítésbôl eredô kár, vagy meghibásodás és annak súlyosságát a következô jelzések mutatják. Veszély Figyelmeztetés Ez a jelzés súlyos vagy halálos baleset elôfordulására figyelmeztet. Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történhet a vagyontárgyakban. A figyelmeztetô részek a következôképpen vannak jelölve: Ez a fehér alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûvelet TILOS! A fekete alapon lévô jel azt mutatja, hogy az adott mûveletet végre kell hajtani. Hajtsa végre a tesztmûködtetést, hogy nem lép-e fel rendellenes mûködés a telepítés után. Ezután ismertesse a kezelôvel a készülék használatát, a karbantartást, ahogy az a kezelési útmutatóban szerepel. Kérjük figyelmeztesse a vásárlót arra, hogy ôrizze meg a kezelési útmutatót, hogy a késôbbiekben is segítségére lehessen. VESZÉLY Ne telepítse a kültéri egységet veranda korlátjának a közelébe. Ha magas épület verandájára telepíti a légkondicionálót, gyermekek felmászhatnak a kültéri egységre és áteshetnek a korláton és balesetet szenvedhetnek. Ne használjon nem specifikált, módosított, hosszabbított vagy hosszabbítókábelt a tápfeszültség-ellátáshoz. Az egyszeres hálózati csatlakozóaljzatot ne használja más elektromos készülék táplálására. A rossz kontaktus, a rossz szigetelés vagy a túláram elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ne tekerje kötegbe a hálózati csatlakozókábelt kábelkötegelôvel. Rendellenes túlmelegedést okozhat a kábelben. Ne helyezze ujját vagy egy tárgyat a készülékbe, mert a gyorsan forgó ventilátor sérülést okozhat. Ne üljön rá, ne lépjen rá a készülékre, mert véletlenül leeshet. A vékony mûanyag védôfóliát (a csomagolóanyagot) tartsa távol gyermekektôl, mert az a szájukhoz, orrukhoz tapadhat és megakadályozza a légzést.

4 Amikor a légkondicionálót telepíti vagy áthelyezi és a csôcsatlakoztatásokat végzi, ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az elôírt hûtôközegen kívül más légnemû anyag mint például levegô a hûtôrendszerbe. Ellenkezô esetben kisebb lesz a kapacitás, rendellenesen nagy nyomás jön létre, robbanás, meghibásodás, sérülés keletkezik. Ne adjon hozzá, vagy ne helyettesítse a hûtôközeget mással, csak a specifikált hûtôközeggel. Ez a készülék sérülését, károsodását, balesetet stb. okozhat. Az R410A-t használó készüléknél a csôrendszer csatlakoztatásánál ne használja az esetleg már meglévô csövezést (R22 számára), vagy csavaranyát. Ilyen esetben rendellenesen nagy nyomás jöhet létre a hûtôrendszerben (csövezetékben), és az robbanást és sérülést okozhat. Csak R410A hûtôközeghez alkalmas anyagokat használjon. A réz csôrendszernek 0,8 mm-nél vastagabb falúnak kell lennie R410A használatánál. Ne használjon 0,8 mm-nél vékonyabb falú rézcsövet. A maradék olaj mennyisége kevesebb legyen, mint 40 mg/10 m. A telepítést megfelelôen képzett szakember végezze. Ha a felhasználó által történt telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okoz. A telepítés során szigorúan tartsa be a telepítési utasításokat. Ha a telepítés hibás, az vízszivárgást, elektromos áramütést vagy tüzet okoz. A telepítéshez a mellékelt tartozékokat és a specifikált alkatrészeket használja. Ellenkezô esetben a készülék leeshet, vízszivárgás, elektromos áramütés, vagy tûz keletkezhet. F Biztonsági óvintézkedések (folytatás) A készüléket erôs, szilárd helyre telepítse, amely elbírja a készülék súlyát. Ha az nem elég erôs, vagy a telepítést nem megfelelôen végezték, a készülék leesik, és balesetet okoz. Az elektromos bekötésnél az adott ország elôírásai, szabályozásai, valamint ennek a telepítési útmutatónak a követelményei szerint kell eljárni. Független elektromos bekötést, és csak önálló egyes csatlakozóaljzatot kell használni. Ha az elektromos hálózat (vezetékez&eacutete;rgezô gázt okozhat, ha tûzzel érintkezik. Ezt a készüléket megfelelô védôföldeléssel kell ellátni. A védôföldelést nem szabad a gázcsôhöz, vízcsôhöz, villámhárítóhoz vagy telefonvezetékhez rögzíteni. Ellenkezô esetben elektromos áramütés keletkezhet, amikor a készülék zárlatos lesz, vagy a szigetelése leromlik. FIGYELMEZTETÉS Ne telepítse olyan helyre a készüléket, ahol gyúlékony gázszivárgás fordulhat elô. Gázszivárgás esetében a gáz felgyülemlik a készülék környezetében, és tüzet okozhat. Ne hagyja ôrizet nélkül a hûtôközeget a telepítés csövezése során, újratelepítésnél, vagy a légkondicionáló részeinek javítása alatt. Ügyeljen arra, hogy a folyékoml;zvetlen napsugárzás és az esô ellen, ügyeljen arra, hogy az a kondenzátor hôleadását ne akadályozza. s Semmilyen állat vagy növény ne legyen a közelben, amely befolyásolná a meleg levegô kiáramlását. s Biztosítsa, hogy a nyíllal jelölt távolságok a faltól, mennyezettôl, a környezettôl vagy más akadályoktól nagyobbak legyenek. s Ne helyezzen el olyan akadályt, amely a kiáramló levegô útját rövidre zárná. s Ha a csôvezeték hosszabb mint amely esetében hozzáadott hûtôközegre van szükség, a lenti táblázat szerint számítsa ki. Példa: az E9*** esetén Ha a készüléket 10 m távolságra helyezte, a hozzáadott hûtôközeg mennyisége 50 g legyen. (10 7,5) m 20 g/m = 50 g Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája Csôvezetés iránya Jobb Jobb hátul Jobb alul (Elôlap) Bal Bal Bal alul hátul Figyelem! Ne hajlítsa felfelé a vízelvezetô csövet! A telepítéshez szükséges alkatrészeket, amelyeket F jellel jelöltünk, meg kell vásárolni. Felerôsítôlap 1 Csôkarmantyú (F) Átvezetô szigetelô (F) 50 mm vagy több 65 mm vagy több Ragasztás (gumiragasztó, lezáráshoz) (F) (A bal és jobb oldalon azonos) Amennyire csak lehetséges, hajlítsa meg a csövet a fal felé, de ügyeljen arra, hogy ne törje meg. A csôcsatlakozások szigetelése A szigeteléseket a gázszivárgás ellenôrzése után és mûanyag szigetelôszalaggal végezze. Hálózati csatlakozó kábel (F) Mûanyag ragasztószalag (széles) (F) A vízelvezetés ellenôrzése után használja.

5 A vízelvezetés ellenôrzéséhez távolítsa el a légszûrôket és öntsön vizet a hôkicserélôbe. Mûanyag szalag (F) A távvezérlô-tartó felerôsítése a falra Távvezérlô-tartót rögzítô csavarok 6 Távvezérlô 3 Csôbilincs (F) Távvezérlô-tartó 5 Hálózati csatlakozó kábel (F) Összekötô kábel (F) Folyadékoldali csô (F) A készülék irányának megválasztásával ajánlatos megelôzni, hogy több mint 2 irányban a szellôzés gátolt legyen. A jobb ventiláció és több kültéri egység telepítésénél forduljon szakszervizhez/ szakkereskedôhöz. Az illusztráció csak példaként szerepel. A beltéri egység aktuális külseje eltér ettôl. 10 vag 0 mm y tö bb m m 0 bb 00 y tö 1 g va 10 va 0 m gy m töb b Gázoldali csô (F) Kiegészítô vízelvezetô csô m m b 0 töb 30 gy va Csôhosszúság, aminél hosszabb csôvezésnél hûtôközeget kell hozzáadni (m) 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10 Csôméret Lóerô (LE) Típus Gázoldal Folyadékoldal Átlagos csôvezeték hosszúság (m) Maximális magasságkülönbség (m) Minimális csôvezeték hosszúság (m) Maximális csôvezeték hosszúság (m) Hozzáadott hûtôközeg (g/m) E7***, E9***, E12***, E15***, E18***, E21***, XE7*** XE9*** XE12*** XE15*** XE18*** XE21*** 3/4 1,0 1,5 1,75 2,0 2,25 2,5 9,52 mm (3/8 ) 12,7 mm (1/2 ) 15,88 mm (5/8 ) 6,35 mm (1/4 ) E24*** F B E L T É R I E G Y S É G 2 VÁLASSZA KI A LEGKEDVEZÔBB TELEPÍTÉSI HELYET (Ezt az elôzôekben ismertetett Válassza ki a legkedvezôbb helyet fejezet alapján végezze) ( 5. o.) A FELERÔSÍTÔLAP RÖGZÍTÉSE A fal, amelyre felerôsíti a készüléket, erôs és kellôen szilárd legyen, hogy megakadályozza a rezgéseket. Fal Fal Több mint ቢ 2 Csavar Több mint ባ Több mint ቢ Fal Felerôsítôlap Mérôszalag 1 Méretek Típus A felerôsítôlap közepének legalább ቢ-nek vagy többnek kell lennie jobbra és balra a faltól. A felerôsítôlap peremétôl (szélétôl) a mennyezetig legalább ባ legyen. A felerôsítôlap közepe ቤ-ra van a készülék bal oldalától. A felerôsítôlap közepe ብ-re van a készülék jobb oldalától. : bal oldali csövezéshez a folyadékcsô csatlakoztatásának kb. ቦ-re kell lennie ettôl a vonaltól. kell lennie ettôl a vonaltól. 1. a csôátvezetôt a lyukba. 2. Vágja le a csôátvezetôt, hogy kb. 15 mm-re nyúljon ki a falból. JOBB HÁTSÓ CSÖVEZÉSHEZ 1. Az alsó csövezés burkolata lépés 4. lépés 1. lépés 2. lépés 3. lépés 4. lépés 5. lépés 6. lépés 7. lépés 8. csô Kábel B E L T É R I E G Y S É G Átvezetô a csôrendszer lyukában Csôrendszer (Jobb oldali csövezésnél hasonlóképpen járjon el.) Hogyan húzza ki a csöveket és a vízelvezetô csövet beépített csövezés esetében. Használjon ragasztó-, tömítôanyagot, a falon lévô nyílás lezárására. int bm Töb 0 mm 115 Több mint 700 mm Csatlakozó kábel Csövek Töb bm int PVC-csô a vízelvezetô csô részére Beltéri egység 72 mm Kábel Csövek Vízelvezetô csô a fô készülék részére PVC-csô (VP-65) a csatlakozó kábel és a csövek részére PVC-csô a vízelvezetô csô részére (VP-30) PVC-csô a vízelvezetô csô részére (VP-20) F B E L T É R I E G Y S É G A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A BELTÉRI EGYSÉGHEZ A hálózati, valamint a beltéri és a kültéri egység csatlakozó kábelét az elôlaprács nélkül is csatlakoztathatja. ቢ Helyezze fel a beltéri egységet a felerôsítô tartóra, amelyet már a falra épített. ባ Nyissa fel az elôlapot és az elôlap rácsot a csavar oldásával. ቤ A hálózati kábel csatlakoztatása a tápfeszültséghez, leválasztó kapcsolón keresztül (amely a készülék leválasztására szolgál a hálózat tápfeszültségrôl) Jóváhagyott, mûanyag tömlôvezetéket használjon hálózati kábelként, 3 1,5 mm2 (3/4 1,75 LE), 3 2,5 mm2 (2,0 2,5 LE) érkeresztmetszettel vagy vastagabbat, amely megfelel a IEC 57 elôírásainak. A hálózati kábel egyik végét a készülék csatlakozó paneljához, míg másig végét a leválasztó kapcsolóhoz csatlakoztassa. Ne használjon meghosszabbított ( toldott ) hálózati kábelt.

6 Ha a már meglévô hálózat kábel rövid (rejtett, beépített kábel vagy hasonló), cserélje ki megfelelôre. Elkerülhetetlen esetben, amikor meg kell hosszabbítani a hálózati kábelt a légkondicionáló és a leválasztó kapcsoló között, 15/16 A-es, jóváhagyott csatlakozó dugót és aljzatot kell alkalmazni, amely védôföldelés csatlakozóval rendelkezik. A vezetékezési munkákat mind a csatlakozó dugónál, mind az aljzatnál a nemzeti bekötési elôírások figyelembevételével kell elvégezni. ብ Ragasztószalaggal fogja össze a hálózati kábel vezetékeit és vezesse át a hálózati kábelt a bal oldali rögzítôn. ቦ A kültéri és a beltéri egység közötti csatlakozó kábel jóváhagyott, hajlékony, tömlô kábel legyen 4 1,5 mm2 (3/4 1,75 LE) vagy 4 2,5 mm2 (2,0 2,5 LE), amely megfelel a IEC 57 elôírásainak, vagy vastagabb. Ne használjon meghosszabbított kábelt. Ha a már meglévô kábel rövid (rejtett, beépített kábel vagy hasonló), cserélje ki megfelelôre. ቧ Ragasztószalaggal fogja össze a kültéri és a beltéri egység közötti csatlakozó kábel mindkét végén a vezetékeket és vezesse át a csatlakozó kábelt a jobb oldali rögzítôn. ቨ Távolítsa el a ragasztószalagot és csatlakoztassa a hálózat tápfeszültség kábelt a kültéri, beltéri egység közötti csatlakozó kábel a diagram szerint. Kültéri egység csatlakozói Vezetékek színei (csatlakozó kábel) Beltéri egység csatlakozói (Hálózati tápfeszültség kábel) Leválasztó kapcsoló csatlakozás (A hálózatról történô leválasztáshoz) ቩ Rögzítse a hálózati kábelt és a csatlakozókábelt a csatlakozópanelhez a kábelrögzítôvel. ቪ Rögzítse az elôlaprácsot a csavarral és csukja le az elôlapot. Javasolt hosszúság (mm) Javasolt hosszúság (mm) VAGY Csatlakoztatás a multi inverter típusokhoz (Kültéri egység, tápfeszültség) Csatlakozó panel Vezérlôpanel A földelô vezeték hosszabb legyen, mint a többi hálózati vezeték, biztonsági okokból. VESZÉLY Ezt a készüléket védôföldeléssel kell ellátni. Kábelrögzítô Ragasztószalag Kábelrögzítô Ragasztószalag Megjegyzés Leválasztó készülék (a hálózatról történô lekapcsoláshoz) legalább 3,0 mm légközzel rendelkezzen az érintkezôk között. Ügyeljen arra, hogy a kültéri egység vezeték színei és a csatlakozók színei azonos helyre legyenek bekötve a beltéri egységen is. A védôföldelés vezetéke zöld/sárga legyen és hosszabb legyen mint a többi vezeték, ahogyan azt az ábra mutatja az elektromos biztonság érdekében, arra az esetre, ha kicsúszna a kábel a kábelrögzítôbôl. Hálózati tápfeszültség kábel Hálózati tápfeszültség kábel Leválasztó kapcsoló Kültéri és beltéri egység csatlakozó kábel Kültéri egység Csatlakozó kábel 10 F A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A BELTÉRI EGYSÉGHEZ (folytatás) VEZETÉK VÉGÉNEK LECSUPASZÍTÁSA ÉS CSATLAKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A vezetôrészt teljesen helyezze be A vezetôrészt hosszan helyezte be A vezetôrészt nem teljesen helyezte be Vezeték csupaszítása Beltéri/ kültéri csatlakozó panel 5 mm vagy több Ne legyen különálló szál, amikor rögzíti. (távolság a vezetékek között) MEGFELELÔ TILOS TILOS VESZÉLY TÛZ VESZÉLYE A KÁBELEK TOLDÁSA (ÖSSZEKÖTÉSE) TÚLMELEGEDÉST ÉS TÜZET OKOZHAT. vagy Ne toldja meg (ne kösse össze) a kábeleket. B E L T É R I E G Y S É G vagy vagy Egybefüggô, toldás (összekötés) nélküli kábeleket használjon. Jóváhagyott csatlakozó aljzatot és dugót használjon, védôföldelés érintkezôvel. A kábel csatlakoztatásánál az Ön környezetében érvényes nemzeti elôírások szerint járjon el. F K Ü L T É R I E G Y S É G VÁLASSZA KI A LEGKEDVEZÔBB TELEPÍTÉSI HELYET (Ezt az elôzôekben ismertetett Válassza ki a legkedvezôbb helyet fejezet alapján végezze) ( 5. o.) 2 A KÜLTÉRI EGYSÉG TELEPÍTÉSE Miután kiválasztotta a legkedvezôbb helyet, kezdje el a telepítést a beltéri/kültéri egység telepítési ábrája szerint. 1. Rögzítse a készüléket betonra, vagy szilárd tartóra csavarokkal (Ø 10 mm). 2. a csôvezetékeket. a csövek közepét a szelepekhez, és húzza meg az anyát nyomatékmérô kulccsal a táblázatban közölt nyomatékkal.

7 K Ü L T É R I E G Y S É G Folyadék oldal Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) Kúpos anya Csatlakozó csô ( anya oldal) A gáz oldali csövezéshez kérjük ôrizze meg a táblázatot és a diagramot. Gáz oldal Kültéri, többszörösen osztott (multi) típusok Csôméret (lásd a diagramot) Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) Csôméret szûkítô (CZ-MA1P) Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) Csatlakozó csô (belsô anya oldal) Kúpos anya Tömítés Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) (kültéri egység) Csôméret szûkítô (CZ-MA2P) Tömítés Kúpos anya Csatlakozó csô (belsô anya oldal) Kúpos anya Csatlakozó csô (belsô anya oldal) Csôméret szûkítô Kúpos anya Fix csavarorsó (CZ-MA3P) Kiegészítô csô (orsós apa oldal) (beltéri egység) Tömítés Fix csavarorsó Kiegészítô csô (orsós apa oldal) (kültéri egység) Tömítés Csatlakozó csô (belsô anya oldal) Csôméret bôvítô (CZ-MA2P) F K Ü L T É R I E G Y S É G A KÉSZÜLÉK LÉGTELENÍTÉSE AMIKOR A LÉGKONDICIONÁLÓT TELEPÍTI, ÜGYELJEN ARRA, HOGY TÁVOLÍTSA EL A LEVEGÔT A BELTÉRI EGYSÉGBÔL ÉS A CSÔRENDSZERBÔL, a következô eljárás szerint. Beltéri egység Folyadékoldal Két-utas szelep Kültéri egység Zárt Gázoldal NYITOTT Három-utas szelep Zárt Vákuumszivattyú ZÁRT 1. Csatlakoztassa a töltôcsövet nyomótûs csatlakozóval a töltô készülék kisnyomású oldalára, valamint a 3-utas szelep szervizcsatlakozójához. Ügyeljen arra, hogy a töltôcsô végét nyomótûs csatlakozóval csatlakoztassa a szervizcsatlakozóhoz. 2. Csatlakoztassa a töltô készülék középsô csövét a vákuumszivattyúhoz. 3. Kapcsolja be a vákuumszivattyút és ellenôrizze, hogy a mûszer mutatója 0 Hgcm (0 MPa)-tól 76 Hgcm ( 0,1MPa)-ig kitér-e. Ezután távolítsa el a levegôt kb. 10 percen keresztül. 4. Zárja a töltô készülék kisnyomású oldali szelepét majd kapcsolja ki a vákuumszivattyút. Ügyeljen arra, hogy a mûszer mutatója kb. 5 percig ne mozduljon meg. Megjegyzés ÜGYELJEN ARRA, HOGY TARTSA BE EZT AZ ELJÁRÁST, HOGY MEGAKADÁLYOZZA A HÛTÔKÖZEG SZIVÁRGÁSÁT. 5. Bontsa a töltôcsövet a vákuumszivattyúról és a 3-utas szelep szervizcsatlakozójáról. 6. Helyezze fel a 3-utas szelep szervizcsatlakozójára a lezáró anyát, és 18 Nm nyomatékkal húzza meg a nyomatékmérô kulccsal. 7. Távolítsa el mind a 2-utas, mind a 3-utas szelep lezáró anyáit. Mindkét szelepet állítsa OPEN (nyitott) helyzetbe, hatlapfejû kulccsal (4 mm). 8. Szerelje fel a szelep lezáró anyákat a 2-utas és a 3-utas szelepre. Ellenôrizze a gázszivárgást. Ha a mûszer mutatója nem tér ki 0 Hgcm (0 MPa)-tól 76 Hgcm ( 0,1 MPa)-ig a 3. lépésnél, hajtsa végre a következô méréseket: Ha a szivárgás megszûnik, ha a csôcsatlakozásokat újra meghúzza, folytassa a munkát a 3. lépéstôl. Ha a csatlakoztatások ismételt meghúzására nem szûnik meg a szivárgás, javítsa meg a szivárgás helyét. Ne engedje szabadon a hûtôközeget a csövezési munkák során telepítéskor, vagy újratelepítéskor. Ügyeljen arra, hogy a folyékony hûtôközeg fagyást okozhat. 14 F A KÁBEL CSATLAKOZTATÁSA A KÜLTÉRI EGYSÉGHEZ 1. Távolítsa el a készülék csatlakozópaneljának burkolatát, a csavar oldásával. 2. A kültéri és a beltéri egység közötti csatlakozó kábel hajlékony, tömlô szigetelésû legyen, IEC 57 szerinti, bevizsgált, jóváhagyott, 4 1,5 mm2 érkeresztmetszetû a 3/4 ~ 1,75 LE-s, 4 2,5 mm2-es a 2 ~ 2,5 LE-s típusoknál (vagy vastagabb). Ne használjon hosszabbított ( toldott ) kábelt. Ha a már meglévô kábel rövid (rejtett beépítésû kábel vagy hasonló), cserélje ki megfelelôre. Csatlakozópanel A földelô vezeték hosszabb legyen, mint a hálózati vezeték, biztonsági okokból Kábelrögzítô VESZÉLY Ezt a készüléket megfelelô védôföldeléssel kell ellátni. Megjegyzés: A megszakító (leválasztó kapcsoló) minimum 3,0 mm-es légközzel rendelkezô, kétpólusú kapcsoló legyen. A védôföldelés vezetéke zöld/ sárga színû legyen, és biztonsági okokból hosszabb legyen mint a hálózati vezetékek.

8 Beltéri és kültéri egység összekötôkábel Beltéri egység A beltéri egység csatlakozói Vezetékek színei (összekötô kábel) A kültéri egység csatlakozói vagy Csatlakozó a multi inverter típusokhoz (Kültéri egység, tápfeszültség 3. Rögzítse a hálózati kábelt és az összekötô kábelt a csatlakozópanelre a kábelrögzítôvel (szorítókengyellel). 4. Helyezze vissza a csatlakozópanel borítását az eredeti helyzetébe a csavarral. 5. A vezetékek végének lecsupaszítását és csatlakoztatási követelményeit a beltéri egység 5. pontjában találja meg. K Ü L T É R I E G Y S É G 6 A CSÖVEK SZIGETELÉSE 1. Kérjük végezze el a csôcsatlakozásoknál a szigeteléseket, amint azt a Beltéri/kültéri egység telepítési ábrája mutatja. Burkolja be a szigetelt csövek végét, hogy megakadályozza a víz bejutását a csôrendszer mentén. 2. Ha a vízelvezetô csô vagy a csatlakozó csövek a szobában vannak (és ahol páralecsapódás keletkezhet) erôsítse meg a szigetelést, 6 mm-es (vagy vastagabb) alkalmas POLY-E FOAM (vagy hasonló) anyaggal. A CSÖVEK LEVÁGÁSA ÉS KIBÔVÍTÉSE 1. Használjon csôvágót a méretre vágáshoz, majd távolítsa el a sorját. 2. Távolítsa el a sorját lyuktágító szerszámmal. Ha nem távolítja el a sorját, az gázszivárgást okozhat. Fordítsa lefelé a csô végét, hogy megakadályozza a fém részecskék bejutását a csôbe. 3. Készítse el a csôbôvítést miután behelyezte a bôvítô szerszámot a rézcsôbe. s Helytelen csôtágítás s Csô Lyuktágító Lap Kar Kengyel Sablon Irányítsa lefelé Szorító kar Vörös nyíl jelzés Rézcsô Elhajolt A felület sérült Repedt Egyenetlen vastagság Lap 0 0,5mm 1. Levágás 2. A sorja eltávolítása 3. Csôbôvítés Ha a csôtágítás megfelelô, a tölcséres rész belsô felülete egyenletesen fényes, és egyenletes vastagságú. Amikor a tágított csôrészt a csatlakoztatáshoz illeszti, gondosan ellenôrizze annak minôségét. F AZ ELÔLAPRÁCS ELTÁVOLÍTÁSA Kérjük, kövesse a következô lépéseket az elôlap rácsának eltávolítására, ha az szükséges, mint például a szervizelésekor. 1. Távolítsa el az elôlap bal és jobb oldalán lévô díszítô burkolatot, ahogyan azt a jobb oldali ábra mutatja, majd távolítsa el a 2 db rögzítô csavart. 2. Nyissa fel az elôlapot és távolítsa el az 1 db csavart, ahogyan az ábra mutatja (csak a 2,0~2,5 LE-s típusoknál. 3. Húzza az elülsô rácsot maga felé, az elülsô rács eltávolítására. AUTOMATIKUS ÜZEMMÓD Az automatikus üzemmód az AUTO kapcsoló megnyomása után azonnal bekapcsolódik, ha 5 másodpercnél rövidebb ideig nyomja meg a kapcsolót. 2. TESZT ÜZEMMÓD (SZERVIZ CÉLOKRA/KOMPRESSZOR LEÁLLÁS) A teszt üzemmód az AUTO kapcsoló több mint 5, de rövidebb mint 8 másodpercig történô megnyomásával indítható. Egy pep hang fog hallatszani az 5. másodperc után, amely jelzi, hogy a teszt üzemmód bekapcsolódott. 3. FÛTÔ PRÓBA MÛKÖDÉS Több mint 8, de rövidebb mint 11 másodpercig tartsa nyomva az AUTO gombot, majd engedje el, amikor a 8. az 5. Pep, pep, pep, pep hang hallatszik a 16. másodpercben. b) Egyszer nyomja meg a távvezérlô A/C RESET gombját. A távvezérlô jele aktiválni fogja a távvezérlô jelét visszajelzô hang beállítási üzemmódot. c) Egyszer nyomja meg az AUTO gombot a távvezérlô jelét visszajelzô hang be-/kikapcsolására. Rövid pep hang jelzés a visszajelzô hang kikapcsolását, míg egy hosszú peep hang a bekapcsolást jelzi. A KÜLTÉRI EGYSÉG VÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSA Ha a vízelvezetô könyököt használja, akkor a készüléket 3 cm-rel magasabbra helyezze az állványon. Ha a készüléket olyan környezetben használja, ahol a hômérséklet 2 vagy 3 napig 0 C alá süllyed rendszeresen, azt javasoljuk, hogy ne használja a vízelvezetô könyököt, mivel a víz megfagy és a ventilátor nem fog forogni. Vízelvezetô könyök 7 Vízcsô Olyan szögben helyezze el a csövet, hogy a víz enyhe lejtéssel kifelé folyjék. F ELLENÔRIZZE A VÍZELVEZETÉST Nyissa fel az elôlapot, és távolítsa el a levegôszûrôket. (A vízelvezetés ellenôrzését az elülsô rács eltávolítása nélkül is elvégezheti.) Öntsön egy pohár vizet a vízelvezetô csô styrofoam tálcájába. Ellenôrizze, hogy a víz átáramlik a beltéri egység vízelvezetô csövén.

9 Powered by TCPDF ( Styrol-hab vízelvezetô tálca A KÉSZÜLÉK MÛKÖDÉSÉNEK KIÉRTÉKELÉSE Kapcsolja a készüléket hûtés/fûtés üzemmódra, legalább 15 percig. Mérje meg a belépô és a kilépô levegô hômérsékletét. Ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége legalább (vagy nagyobb) mint 8 C legyen hûtés üzemmódban, míg legalább 14 C (vagy nagyobb) fûtés üzemmódban. Kiáramló levegô Ellenôrzési tételek Tapasztalható valamilyen mértékû gázszivárgás a csôcsatlakoztatásoknál? Végrehajtotta a hôszigeteléseket a csatlakoztatás csavaranyáinál? A csatlakozókábelt fixen csatlakoztatta a csatlakozó dobozban? A csatlakozókábelt fixen rögzítette? A vízelvezetés megfelelô? ( Ellenôrizze a vízelvezetést részben található információ. ) Megfelelôen van kivitelezve a védôföldelés csatlakoztatása? A beltéri készüléket megfelelôen rögzítette a felerôsítôlapra? A hálózati tápfeszültség megfelel a készülék névleges tápfeszültségének? Rendellenes hang hallatszik? A hûtés/fûtés üzemmód megfelelô? A hômérséklet-szabályozás megfelelôen mûködik? A távvezérlô folyadékkristályos kijelzôje (LCD) megfelelôen mûködik? Felhatalmazott képviselô az EU-ban Panasonic Testing Centre Panasonic Marketing Europe GmbH Winsbergring 15, Hamburg, F. R. Germany Panasonic Corporation Weboldal: Felelôs kiadó: Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep Minden jog fenntartva. F

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Telepítési útmutató Szobai légkondicionáló. Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE. Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic elepítési útmutató zobai légkondicionáló Beltéri egység C-U9PK C-U12PK Kültéri egység CU-U9PK CU-U12PK Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa el ezt a telepítési

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR

BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MAGYAR BELTÉRI EGYSÉG AY-XPC18LR MAGYAR A problémamentes telepítés érdekében olvassa el és tartsa be gondosan ezeket az utasításokat. Ez a kézikönyv

Részletesebben

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 HU MAGYAR 1 ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETŐ jelzés Ha nem tartják be pontosan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR

UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR B E S Z E R E L É S I É S H A S Z N Á L A T I Ú T M U T A T Ó UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓS KÖZPONTIZÁR 4 AJTÓHOZ A DOBOZ TARTALMA 4 db központizár mozgató motor (2 db vezérlő 2 db vezérelt) 4 db mozgató pálca

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat. Modellek FTK35GV1B FTX25JV1B FTX35JV1B SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat Modellek FTX0GVB FTXGVB FTXGVB FTX0JVB FTXJVB FTXJVB FTK0GVB FTKGVB FTKGVB Biztonsági előírások A helyes üzembe helyezés érdekében olvassa el figyelmesen

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

CROSS 30 30E kapunyitó automatika

CROSS 30 30E kapunyitó automatika CROSS 30 30E kapunyitó automatika Szerelési és karbantartási útmutató Verzió: 01/2005 Dátum: 2005 december Rev: 2005.02.07 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Részletesebben

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ

KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ KONZOLOS LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK) és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Vésőkalapács HK1820L HASZNÁLATI UTASÍTÁS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Vésőkalapács HK1820L KETTŐS SZIGETELÉS FIGYELEM! Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa eco Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

i-miev Mentési Kézikönyv

i-miev Mentési Kézikönyv i-miev Mentési Kézikönyv Bevezetés Az utasok mentése során egy balesetet szenvedett járműből, illetve a sérült jármű kezelésekor ennek az utasításnak az előírásait kell követni. Ha nem tartja be ezeket

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS20J2V1B FTXS25J2V1B FTXS35J2V1B FTXS42J2V1B FTXS50J2V1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS0JVB FTXSJVB FTXSJVB FTXSJVB FTXS0JVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3600A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568766 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B

Szerelési kézikönyv. R410A Split rendszerű sorozat FTYN50EV1B FTYN60EV1B FTN50EV1B FTN60EV1B R0A Split rendszerű sorozat FTYN0EVB FTYN60EVB FTN0EVB FTN60EVB FTYN0EVB FTN0EVB R0A Split rendszerű sorozat FTYN60EVB FTN60EVB Tartalomjegyzék Oldal Biztonsági előírások... Tartozékok... A berendezés

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FHQ140CAVEB. MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (Mennyezetre erősített típus) FHQ5CAVEB FHQ50CAVEB FHQ60CAVEB FHQ7CAVEB FHQ00CAVEB FHQ5CAVEB FHQ0CAVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT

Részletesebben

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS

IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS IBT HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ WREN 07IBT, 1IBT, 3IBT, 5IBT, 8IBT, 10IBT, 20IBT, 25IBT, 35IBT ÉS 50IBT NÉGYSZÖGKIHAJTÁSÚ HIDRAULIKUS NYOMATÉKKULCSOKHOZ Olvassa el ezt

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

RENDSZERŰ klímaberendezések

RENDSZERŰ klímaberendezések SZERELÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ klímaberendezések TÍPUSOK ( utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) FXUQ7AVEB FXUQ00AVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT. A KÉZIKÖNYV

Részletesebben

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ

PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) KAPUMOZGATÓ MOTOR TOLÓ- ÉS ÚSZÓKAPUKHOZ TERMÉK LEÍRÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSI TERÜLETE PROTECO MOVER (MEKO DESIGN) elektromechanikus motor lakó és kereskedelmi ingatlanok fogasléces

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN

MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN MIT KELL TENNI VÉSZHELYZETBEN 6 o VÉSZVILLOGÓ 183 o HA A MOTOR TÚLMELEGEDET 183 o AZ AUTOMATA SEBESSÉGVÁLTÓ o TÚLMELEGEDÉSE 184 o A GÉPKOCSI MEGEMELÉSE ÉS A KEREKEK CSERÉJE 184 o Az emelõ helye 184 o Pótkerék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS. 500 VA 100 Vac. 750 VA 100/120/230 Vac. Tower szünetmentes tápegység Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS 500 VA 100 Vac 750 VA 100/120/230 Vac Tower szünetmentes tápegység 990-1587A 12/2005 Bevezetés Az APC szünetmentes tápegységet (UPS) arra tervezték, hogy megvédje

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI TÍPUSÚ GÁZFŐZŐLAPOKHOZ CGW LUX 60 4G AI AL CI CGW LUX 70 5G AI AL TR CI COD. 04067DE - 10.09.2012 A FŐZŐLAPOK LEÍRÁSA MODELL: CGW LUX

Részletesebben

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer Jótállási jegy Az FL 400HA-G típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783

Az Ön kézikönyve BOSCH B1WTV3800A http://hu.yourpdfguides.com/dref/3568783 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről Magyar ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri használatra

Részletesebben

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv

Kondenzációs fali gázkazánok. Felhasználói és szerelői kézikönyv A HU Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Kedves Ügyfelünk! Vállalatunk meg van győződve arról, hogy az új kazánja minden igényét ki fogja elégíteni. Egy BAXI termék megvásárlása

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

FDB 2001-E FDB 2002-E

FDB 2001-E FDB 2002-E FDB 2001-E FDB 2002-E 3 4 FDB 2001/2002-E Tartalom 47 HU Elektromos szögcsiszoló HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szögcsiszolójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

TSW Tempomat adapter bekötése (v3)

TSW Tempomat adapter bekötése (v3) TSW Tempomat adapter bekötése (v3) A tempomat adapter a gyári tempomat kapcsolók kiváltására szolgál, a rádió távvezérlőjének, valamint a bajuszkapcsoló AUTO gombjának segítségével. Az adapter (TSW). A

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK KÓD: 9L1271 K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ELECTROLUX KÉSZÜLÉK CSALÁD AUTOMATIKUS MŰKÖDÉSŰ JÉGKÁSA KÉSZÍTŐ BERENDEZÉS ELECTROLUX LEHEL Kft.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872

Az Ön kézikönyve BOSCH WOL1650PL http://hu.yourpdfguides.com/dref/3655872 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RL39WBMS http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611860 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

CentroPelet ZS10 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ FŰTÉSTECHNIKA. a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához FŰTÉSTECHNIKA Centrometal d.o.o. - Glavna 12, 40306 Macinec, Horvátország, tel: +385 40 372 600, fax: +385 40 372 611 MŰSZAKI ÚTMUTATÓ a pellettüzelésű kompakt kályhák telepítéséhez, használatához és szabályozásához

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium)

RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP. 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) RAC 180 HIDROPNEUMATIKUS SZEGECSELŐGÉP 2,4* 6,0** MM-ES SZEGECSEKHEZ (* Nem alumínium, **Csak alumínium) HASZNÁLATI UTASÍTÁS KARBANTARTÁS FELJEGYZÉSEK FIGYELEM!!! Minden elvégzendő műveletet a biztonsági

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1

User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 1 3 1 18 9 10 13 2 8 4 12 11 19 5 17 14 16 6 7 15 14 3 User'sManual code for BSSV-2400BH 12.9.2008 10:45 Page 2 Copyright The dyras wwe.factory LLC

Részletesebben

Elektromos ágymelegítő GYVH12

Elektromos ágymelegítő GYVH12 Elektromos ágymelegítő GYVH12 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! FONTOS BIZTONSÁGI JAVASLATOK Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt

Részletesebben

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A

MAGYAR törzsfájl. g60 TEN, TEL K085109A HU MAGYAR törzsfájl g60 TEN, TEL K085109A 0814 Ezennel kijelentjük, hogy az alább megnevezett termék klalakitésa és épitési módja alapján, valamint az általunk forgalmezott kivitelben megfelel az idevágó,

Részletesebben

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu

Gázfőzőlap. Modell EHG 30215 35689-5702 HU. http://www.markabolt.hu Gázfőzőlap HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TÓ Modell EHG 30215 35689-5702 HU Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minoségu terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint

Részletesebben

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL

PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL PEZSGŐFÜRDŐ IONIZÁTORRAL HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. FELHASZNÁLÁSI CÉL

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

PT-32EH Plazmaíves vágópisztolyok

PT-32EH Plazmaíves vágópisztolyok PT-32EH Plazmaíves vágópisztolyok Használati útmutató (HU) 0558003746 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT IGÉNYELHET. FIGYELEM Ezek az UTASÍTÁSOK

Részletesebben

L 3206 CD/CDT L 3208 CD

L 3206 CD/CDT L 3208 CD Tartalom Használt szimbólumok.......... 155 Mûszaki adatok............... 155 Az elsõ pillantásra.............. 156 Az Ön biztonsága érdekében..... 157 Zaj és vibráció................. 160 Használati útmutató............

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

3-083-085-11 (1) Flash. Blesk Návod k obsluze. Blesk Návod na použitie. Lampa błyskowa Instrukcja obsługi. Vaku Kezelési útmutató HVL-F32X

3-083-085-11 (1) Flash. Blesk Návod k obsluze. Blesk Návod na použitie. Lampa błyskowa Instrukcja obsługi. Vaku Kezelési útmutató HVL-F32X 3-083-085-11 (1) Flash Blesk Návod k obsluze Blesk Návod na použitie Lampa błyskowa Instrukcja obsługi Vaku Kezelési útmutató CZ SK PL HU HVL-F32X Sony Corporation 2003 Printed in Czech Republic 2 HU Magyar

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS

Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Lefejtő haszna lati utasí ta s VRR12L/VRR24L VRR12L-OS/VRR24L-OS Jelen használati utasítás nem teljes. Kérjük, az ábrák értelmezéséhez használják a készülékhez mellékelt angol nyelvű használati utasítást

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA Változat: 04/2002 Dátum: Összeállította: 2002 március Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754

Az Ön kézikönyve VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/1180754 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató VAILLANT VU/VUW HU 280/2-5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR

MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR MULTI RENDSZERŰ LÉGKONDICIONÁLÓ SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HU SZERELÉSI ÚTMUTATÓ MAGYAR A termékről megállapították, hogy megfelel az Európai Unió kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelvének (2006/95/EK)

Részletesebben

Model 231 Shaper/Router Table

Model 231 Shaper/Router Table Model 231 Shaper/Router Table H HR remel Europe The Netherlands www.dremel.com 2610004525 310309 ll Rights Reserved FIG. 1 M N P Q L R O I S K H J G F E 612 650 615 652 640 654 655 FIG. 2 FIG. 6 FIG. 7a

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/6 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/667991 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben