Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: oldalon 2008 Panasonic HA Air-Conditioning (M) Sdn. Bhd. (11969-T). Minden jog fenntartva. a jelzés azt mutatja, hogy az adott mûvelet TILOS! A távvezérlôt tartsa távol kiskorúaktól, gyermekektôl, ne engedje, hogy játsszanak vele, megakadályozva ezzel, hogy véletlenül lenyeljék az elemeket. Távolítsa el az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb ideig nem használja. Az elemcserénél új, két darab, azonos típusú elemet helyezzen a távvezérlôbe, ügyelve azok polaritására, hogy megelôzze a távvezérlô meghibásodását (hibás mûködését). Beltéri egység Ne telepítse, ne távolítsa el vagy ne helyezze át másik helyre saját maga a készüléket. A helytelen felszerelés (telepítés) vízcsöpögést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ne használja más célra mint például élelmiszerek frissen tartására stb. a készüléket. Ne helyezzen semmiféle lánggal mûködô készüléket a légkondicionáló légáramlatának útjába. Ne tartózkodjon hosszabb ideig a közvetlen hideg légáramban. Gondoskodjon arról, hogy a vízelvezetés csatlakoztatása megfelelô legyen. A nem megfelelôen csatlakoztatott vízelvezetés vízcsöpögést eredményez a készülékbôl. Rendszeresen szellôztesse a szobát. Levegô Levegô kiáramlás beáramlás Tápfeszültség-ellátás Kapcsolja ki a tápfeszültséget, és bontsa a tápfeszültségellátást, mielôtt tisztítja vagy karbantartja a készüléket. Tápfeszültség-ellátás Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amelybe több készülék is csatlakoztatható. Ne módosítsa a hálózati csatlakozókábelt. Ne használjon hosszabbító vezetéket. Ne kezelje a készüléket vizes kézzel. Csak az elôírt hálózati csatlakozókábelt használja. Ha a hálózati csatlakozókábel megsérült, vagy cserére szorul, csak a gyártó vagy a szakszerviz által elôírt speciális kábelre szabad kicserélni, szakember által, a veszély elkerülése érdekében. Ezt a légkondicionáló berendezést védôföldeléssel kell ellátni. Javasoljuk, hogy különbözeti áram mûködtetésû védô kapcsolót (RCD) vagy szivárgóáram-védô kapcsolót (ELCB) is telepítsen. Ellenkezô esetben a nem megfelelô földelés, meghibásodás esetén, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ha üzemzavart vagy rendellenességet (égésszagot stb,) tapasztal, kapcsolja le a készülék tápfeszültség-ellátását, bontsa a hálózati csatlakozást és forduljon a márkaszervizhez. Levegô beáramlás Kapcsolja ki a tápfeszültséget, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. Levegô beáramlás Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültségvédelemmel rendelkezik. Annak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlásból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültségellátását. Ne érintse meg a légkondicionálót vihar, villámlás során, mert ez elektromos áramütést okozhat. Levegô kiáramlás Kültéri egység Ne üljön rá, ne lépjen rá a kültéri egységre. Ne érintse meg az éles alumínium bordázatot, mert ez sérülést okozhat. Biztosítsa, hogy a vízelvezetô csôrendszer megfelelôen legyen csatlakoztatva. Ellenkezô esetben vízcsöpögés léphet fel. Rendszeresen ellenôrizze, hogy a készülék felerôsítése nem sérült-e meg hosszabb használat során. Kültéri egység Ne helyezze ujját vagy tárgyat a kültéri egységbe, mert az éles részek sérülést okozhatnak. 2 F A szabályokkal kapcsolatos információk Köszönjük, hogy Ezt a készüléket nem gyermekek, fizikailag, idegrendszerileg vagy szellemileg korlátozott személyek használatára szánták, vagy akiknek nincs gyakorlata és ismerete a készülék használatával kapcsolatban, csak olyan személy felügyelete mellett, aki felelôs a biztonságáért. Gyermekek esetében ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak a készülékkel. Panasonic légkondicionálót vásárolt. TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági óvintézkedések 2 Mûködési feltételek A következô hômérséklethatárok között használja ezt a légkondicionálót. Típus Inverter (GBE5, DBE5, DBE8 sorozat) Hômérséklet ( C) HÛTÉS FÛTÉS HÛTÉS Belsô tér Külsô tér A szabályokkal kapcsolatos információk....

3 ... 3 Termék áttekintés és mûködtetés (vezeték nélküli távvezérlô) 4 Termék áttekintés és mûködtetés (vezetékes távvezérlô) Karbantartás és tisztítás Hibaelhárítás Adatlap Mûszaki adatok Rövid kezelési ismertetô Hôszivattyú FÛTÉS Hûtô HÛTÉS Megjegyzés Ez a készülék még képes hûteni, ha a külsô hômérséklet 15 C* / 10 C**-nál alacsonyabb, nem lakószobában, mint például számítógép-teremben, amennyiben a szoba hômérséklete 21 C vagy magasabb, és a belsô tér relatív légnedvessége nem nagyobb 45%-nál. (CU-YL24HBE5, CU-YL28HBE5, CU-YL34HBE5, CU-YL43HBE5) Hômérséklet ( C) HÛTÉS FÛTÉS Megjegyzés Ez a készülék még képes hûteni, ha a külsô hômérséklet 5 C-nál alacsonyabb, nem lakószobában, mint például számítógép-teremben, amennyiben a szoba hômérséklete 21 C vagy magasabb, és a belsô tér relatív légnedvessége nem nagyobb 45%-nál. Belsô tér Külsô tér MEGJEGYZÉS Ebben a kezelési útmutatóban szereplô illusztrációk példaként szolgálnak, és különbözhetnek a valódi készüléktôl. A változtatás jogát fenntartjuk elôzetes bejelentés nélkül, a jövôbeni javítás érdekében. Információk a végfelhasználók számára az elhasználódott (elöregedett) készülékek és a kimerült elemcute;s) Távvezérlô jelének érzékelôje Automatikus mûködés ki/be kapcsoló gomb A légkondicionáló mûködtetésére szolgál, amikor a vezeték nélküli távvezérlô nincs kéznél vagy meghibásodott. Mûködtetés (AUTO OFF/ON) Egyszer megnyomva. Üzemmód Automatikus Hûtés Függôleges levegôáramlást irányító lapok Beáramló levegô rács Levegôszûrô Tartsa nyomva, amíg 1 beep hangot hall, ezután engedje el. 1. Tartsa megnyomva, amíg 2 beep hangot hall, majd engedje el másodpercig tartsa nyomva a gombot. Fûtés Jeladó Maximális távolság: 8 m Távvezérlô kijelzôje Kikapcsoláshoz újra nyomja meg ezt a gombot. Távvezérlô elôkészítése Nyomja és húzza ki az elemtartó fedelét. Helyezzen be 2 db AAA vagy R03 fajtájú elemet. (Az elemek kb. 1 évig használhatók.) Nyomja meg az óra gombot [CLOCK]. Állítsa be az óraidôt. Nyugtázza [SET]. Zárja az elemtartó fedelét. A KÉSZÜLÉK BE- VAGY KIKAPCSOLÁSÁRA A HÔMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA A kiválasztható hômérséklet-tartomány: 16 C ~ 31 C. A ÜZEMMÓDOK KIVÁLASZTÁSA AUTO üzemmód Automatikus mûködés az Ön kényelméért. A készülék kiválasztja a mûködési üzemmódot a hômérséklet beállításától, a kültéri hômérséklettôl és a szobahômérséklettôl függôen. HEAT Fûtés üzemmód Élvezze a meleg levegôt. inverter és a hôszivattyús típusoknál alkalmazható.) FAN Ventilátor üzemmód A levegôt keringeti a szobában. COOL Hûtés üzemmód egnyomásával. VÁLASZTHATÓ (OPCIONÁLIS) BEÁLLÍTÁSOK A véletlenszerû (nem kívánt) mûködtetés megakadályozása: minden egyes szobához különbözô címzést rendelhet hozzá. Ismételten nyomja meg az ADDRESS gombot a kívánt címzés beállítására. Gyári beállításban az ADDRESS 1 (1. cím) van beállítva. Normál mûködésnél önnek nincs szüksége ennek a beállításnak a megváltoztatására. Ha a GROUP (csoport) beállítást választotta, egynél több beltéri egységet tud mûködtetni ugyanakkor (azonos idôben) Nyomja meg a RESET (törlés) gombot a távvezérlô beállításának gyári állapotra hozásához. Általános normál használat során nincs szüksége ennek a gombnak a használatára. ODOUR WASH SZAGELTÁVOLÍTÁS Minden típusnál alkalmazható ez az üzemmód. A szageltávolító funkció bekapcsolható a megfelelô gomb egyszeri megnyomásával. Ennek az üzemmódnak a bekapcsolására legalább 3 másodpercig tartsa nyomva az gombot. percig, majd automatikusan kikapcsolódik. Azt javasoljuk, hogy ezalatt a mûködés alatt nyissa ki az ablakokat. ÖTLETEK Körülbelül 10% elektromos energia takarítható meg, ha hûtésnél 1 C-kal magasabb, míg fûtésnél 2 C-kal alacsonyabb hômérsékletet állít be a kívánt hômérsékletnél.

4 Csökkentheti az elektromos energia fogyasztást hûtés üzemmódban, ha behúzza a függönyöket, hogy megakadályozza a napsugárzás és annak melegének bejutását a helyiségbe. F Termék áttekintés és mûködtetés (vezetékes távvezérlô) Vízszintes levegôáramlást irányító lapok Függôleges levegôáramlást irányító lapok Beáramló levegô rács Levegôszûrô A KÉSZÜLÉK BE- VAGY KIKAPCSOLÁSA A HÔMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA A kiválasztható hômérséklet-tartomány 16 C 31 C. AZ ÜZEMMÓDOK KIVÁLASZTÁSA AUTO üzemmód Automatikus mûködés az Ön kényelméért. A készülék kiválasztja a mûködési üzemmódot a hômérséklet beállításától. a kültéri hômérséklettôl és a szobahômérséklettôl függôen. HEAT Fûtés üzemmód Élvezze a meleg levegôt. Ismételje meg a 2. és percig, majd automatikusan kikapcsolódik. Idôzítô üzemmódra lépés. 2. A nap kiválasztása. Jelzi a kiválasztott napot. A kiválasztott idô (10 perces lépésekben). Kikapcsolási idôzítô Automatikusan kikapcsolja a készüléket. Bekapcsolási idôzítô: Automatikusan bekapcsolja a készüléket. A kiválasztható napok. A kijelzô átkapcsolása 1. 3 másodpercig tartsa nyomva a zítô kijelzésére történô átváltásra. gombot a heti idô- 3. A kijelzô minden egyes kiválasztott nap programját fogja mutatni. Az idôzítô módosítása vagy program hozzáadása Hajtsa végre az idôzítô ellenôrzését a nap kiválasztásához. Ismételje meg a 4-tôl 8-ig terjedô lépéseket a már meglévô idôzítô program módosítására, vagy adjon meg egy új idôzítô programot. Az idôzítô törlése Hajtsa végre az alábbi lépéseket egy adott nap idôzítô programjának törléséhez. 1. Idôzítô üzemmódra lépés. 2. A nap kiválasztása. A napok kiválasztása, amikor az idôzítô mûködjön 2. Nyomja meg a gombot a nap beállítására. 3. Nyomja meg a vagy gombot a kívánt nap kiválasztására. A kiválasztott napot a megjelenô jel mutatja. Nyomja meg a gombot a jel kiválasztására vagy eltüntetésére. Ismételje meg ezt a lépést más napok esetében is. A be-/kikapcsolás idôzítô választása 4. Nyomja meg a sára. gombot az idôzítô1 (Timer1) megadá- 3. Nyomja meg a nap beállítására. 4. Nyomja meg az idôzítô beállítás törlésére. A heti idôzítô mûködésének kiiktatása A heti idôzítô beállításainak kiiktatására nyomja meg a, majd nyomja meg a gombot. 5. Nyomja meg a vagy gombot a be [ON] vagy a kikapcsolás [OFF] kiválasztására. A heti idôzítô mûködésének visszaállítása 6. Nyomja meg a Az idôzítô választása 7. Nyomja meg a vagy gombot a kívánt idô kiválasztására. Ha ezzel együtt a hômérsékletet is be kívánja állítani, nyomja meg az gombot a hômérséklet kiválasztására. gombot a választások jóváhagyására. Az elôzôleg beállított heti idôzítô beállítások visszaállítására nyomja meg a, majd nyomja meg a gombot. 8. Nyomja meg a gombot a választás jóváhagyására. Ismételje meg az 5-tôl 8-ig terjedô lépéseket az idôzítô 2 6ig (Timer 2 6) esetében, vagy nyomja meg a gombot az adott idôzítô törlésére. F Karbantartás és tisztítás A tisztítás elôtt kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást, és bontsa a csatlakozást. Ne érintse meg az alumínium bordázatot, mert az éles részek sérülést okozhatnak. FIGYELMEZTETÉS TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÁSOK Ne használjon benzint, festékhígítót vagy súrolóport a tisztításhoz. A tisztításhoz szappant vagy semleges kémhatású (~ph7) háztartási tisztítószert használjon. nélküli távvezérlô esetében. ) Ne szárítsa hajszárítóval vagy szárítókészülékkel. A levegôszûrô bármilyen sérülésénél cserélje ki. F Hibaelhárítás A következô jelenségek nem jelentenek meghibásodást. Jelenség Köd áramlik ki a beltéri egységbôl. Mûködés közben olyan hang hallatszik, mint amikor víz áramlik. Furcsa szag érzôdik a szobában.

5 Ok q Páralecsapódás keletkezik hûtés üzemmódban. q A készülék belsejében áramló hûtôközeg áramlása okozza. q Ez a szoba falaiból, bútoraiból, szônyegeibôl vagy az ott lévô ruhákból származó nyirkosságból adódik. q Ez segít eltávolítani a környezeti szagokat. A beltéri egység ventilátora idônként leáll automatikus ventilátorsebesség beállításnál. Az újraindításnál néhány perc telik el a mûködésig. q A késleltetést a belsô védelem okozza, a készülék kompresszorának védelmében. q Páralecsapódás vagy pára keletkezése a csövekben. q Az idôzítô be van kapcsolva és annak beállítása naponta ismétlôdik. q Ez megakadályozza a nem kívánt hûtést. A kültéri egységbôl víz vagy gôz távozik. Az idôzítô kijelzôje állandóan világít. A beltéri egység ventilátora idônként leáll fûtés üzemmódban. Kattogó zaj hallatszik mûködés közben. A készülék ventilátor (FAN) üzemmódra kapcsolódik, és a levegô párás lesz. q A hômérséklet változása a készülék kiterjedését, összehúzódását okozza. q Ebben az esetben a szoba hômérséklete elérte a beállított értéket és a készülék ventilátor (FAN) üzemmódra kapcsolódik és a légnedvesség megnövekszik. q Ez a hûtôközeg áramlási irányának a megváltozásából ered, amikor a mûködés leáll és elindul. q A hô leadása folyamatban van. A mûködés automatikusan leáll kb. 60 másodperc után. q A készülék leolvasztás üzemmódra kapcsolódik, és a leolvasztott dér eltávozik a kültéri egységbôl. q A készülék felmelegszik, hogy meleg levegôt szolgáltathasson. A kültéri egységbôl zaj hallatszik hûtés üzemmódban. A mûködés nem áll le azonnal, miután kikapcsolta a készüléket az OFF/ON gombbal. A készülék idônként leáll. A DEFROST (jégtelenítés) jelenik meg a távvezérlô kijelzôjén. A levegô áramlása nem kezdôdik meg azonnal a mûködés bekapcsolásával. A PREHEAT (elôfûtés) jelenik meg a távvezérlô kijelzôjén. A hálózati feszültség visszatérése után a készülék bekapcsolódik. Párátlanítási üzemmódban hideg levegô áramlik ki. q Az automatikus újraindítási funkció bekapcsolja a készüléket, az elôzôleg beállított üzemmódra. q A készülék hûtési üzemmódban mûködik lassú ventilátorsebességgel, a szoba párátlanítására. q A szoba hômérséklete elérte a távvezérlôvel beállított értéket. Ha a szoba hômérséklete újra csökken, a ventilátor sebessége visszatér a távvezérlôvel beállított értékre. q Ez a hôleadó jégtelenítô funkciójából adódik. A ventilátor sebessége idônként változik fûtés üzemmódban. A kültéri egységbôl gôz távozik fûtési üzemmódban. A levegôáramlás-irány funkció 1, 2, 3 esetében nem változtatható a levegôáramlás iránya. q A mennyezetre szerelt típusnál csak egy levegôáramlás-irány lehetséges. 10 F Hibaelhárítás Jelenség (folytatás) Ellenôrizze a következôket, mielôtt a szervizhez fordulna. A készülék hûtési üzemmódra kényszerül, nem lakószobában, hanem például számítógépteremben. q Ellenôrizze, hogy a készülék vízszintesen van-e telepítve, vagy a levegôbelépô rács megfelelôen van-e rögzítve. q Polaritás helyesen helyezze be az elemeket. q Cserélje ki a kimerült elemeket. A légkondicionáló nem hût vagy fût kellôen. A fûtési üzemmódot nem lehet mûködtetni. Zaj hallatszik mûködés közben. A távvezérlô nem mûködik. (A vezeték nélküli távvezérlô kijelzôje sötét vagy a távvezérlô-jel gyenge.) A készülék nem mûködik. q Ellenôrizze, hogy biztosító nem lépett-e mûködésbe. Bizonyos fénycsövek fénye interferálhat a távvezérlô jelével. Kérjük forduljon a márkakereskedôhöz vagy szervizhez. A készülék nem érzékeli a távvezérlô jelét. Ha CHECK (Ellenôrzés) kijelzés jelenik meg a vezetékes távvezérlôn. Jelenség Ha a CHECK (Ellenôrzés) kijelzés villog a vezetékes távvezérlôn. q Kapcsolja ki a készüléket. q 3 perc után kapcsolja be újra. q Ha a CHECK jelzés folyamatosan villog, nyomja meg a gombot a hibaüzenet megjelenítésére.

6 Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a márkaszervizhez. Ellenôrzés F Hibaelhárítás (folytatás) SZEZONÁLIS FELÜLVIZSGÁLAT, HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLTA A KÉSZÜLÉKET Ellenôrizze, hogy szükséges-e a távvezérlô elemeinek cseréje (vezeték nélküli távvezérlônél). Ellenôrizze, hogy nincs-e akadály a levegô belépô és kilépô nyílások elôtt. A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Hûtés: 8 C Fûtés: 14 C AMIKOR A SZERVIZHEZ KELL FORDULNIA KAPCSOLJA KI A TÁPFESZÜLTSÉG-ELLÁTÁST, ÉS BONTSA A CSATLAKOZÁST, majd forduljon a márkaszervizhez a következô esetekben: Rendellenes zaj esetében, mûködés közben. Ha víz vagy idegen tárgy jutott a távvezérlôbe. Ha a víz szivárog a beltéri egységbôl. Ha a hálózati biztosító ismételten kikapcsolódik. HA HOSSZABB IDEIG NEM HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET Fûtés üzemmódban (Inverter/hôszivattyús típusnál) vagy FAN (ventilátor) üzemmódban (hûtô típusnál) 2-3 óráig mûködtesse a készüléket, hogy a belsô részekbôl teljesen kiszáradjon a nedvesség. Kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást. Távolítsa el a távvezérlôbôl az elemeket (vezeték nélküli távvezérlônél). Ha a hálózati csatlakozókábel természetellenesen meleg. A kapcsolók vagy nyomógombok nem mûködnek megfelelôen. A kellemetlen szag megmarad, bár a szagtalanító funkciót folyamatosan használja. 12 F Adatlap a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveirôl való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján A gyártó védjegye: Importáló neve, címe: Panasonic Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep 1117 Budapest, Neumann János utca 1. CS-F28DTE5 CU-YL28HBE5 CS-F34DTE5 CU-YL34HBE5 CS-F50DTE5 CU-L50DBE8 A beltéri egység típusazonosítója: A kültéri egység típusazonosítója: Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony Éves energiafogyasztás (500 órányi használaton alapuló tájékoztató jellegû éves energiafogyasztás kwh-ban): Hûtési teljesítmény (kw): (A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználásától és a klímától függ.) Energiahatékonysági tényezô hûtô üzemmódban teljes terhelés mellett: A berendezés típusa: Hûtô üzemmód: Fûtési teljesítmény (kw): Fûtô üzemmód energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony Zajteljesítmény [db(a)-re 1 pw] beltéri/kültéri egység hûtés: fûtés: C D C , , ,00 2,81 Hûtés/fûtés Léghûtés 8,00 2,61 Hûtés/fûtés Léghûtés 11,20 2,91 Hûtés/fûtés Léghûtés 16,00 D C B 62/62 62/62 64/64 64/64 67/68 67/70 13 Mûszaki adatok Jelmagyarázat: Beltéri egység Típus Kültéri egység CS-F28DTE5 CU- YL28HBE5 HÛTÉS FÛTÉS HÛTÉS CS-F34DTE5 CU-YL34HBE5 FÛTÉS HÛTÉS CS-F50DTE5 CU-L50DBE8 FÛTÉS Egyfázisú, ~ 230 V, 50 Hz Hálózati teljesítmény és áramfelvétel Egyfázisú, ~ 230 V, 50 Hz 3,83 (1,30 4,10) 17,5 3,49 (1,15 4,20) 16,0 3-fázisú, ~ V, 50 Hz 4,81 (1,35 5,10) 7,4 4,69 (1,30 6,00) 7,2 [kw] 2,53 (0,70 2,70) 11,3 2,855 (0,65 3,25) 12,8 Hûtôközeg R410A 2,05 R410A 2,80 R410A 3,50 Hûtôkapacitás 7,10 (2,10 7,50) 10,00 (3,80 10,50) 14,00 (4,00 16,00) Fûtôkapacitás 8,00 (2,20 8,30) 11,20 (3,80 12,50) 16,00 (4,00 18,00) 45 Zajszint Eurovent 6/C/ szerint Zajszint Zajteljesítményszint Levegôáramoltatás Tömeg 65 Méretek (magasság szélesség mélység) Vizsgálati körülmények: Hûtés: Fûtés: Beltéri száraz hômérô: 27 C nedves hômérô: 19 C Beltéri száraz hômérô: 20 C Kültéri Kültéri száraz hômérô: 35 C nedves hômérô: 24 C száraz hômérô: nedves hômérô: 7 C 6 C 14 F Rövid kezelési ismertetô VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVVEZÉRLÔ Inverter / Hôszivattyús típus Válassza ki a kívánt üzemmódot. Hûtô típus HEAT = Fûtés DRY = Párátlanítás COOL = Hûtés FAN = Ventilátor A mûködés indítása/leállítása.

7 Powered by TCPDF ( Válassza ki a kívánt hômérsékletet. VEZETÉKES TÁVVEZÉRLÔ A mûködés indítása/leállítása. Válassza ki a kívánt üzemmódot. Inverter / Hôszivattyús típus Hûtô típus HEAT = Fûtés DRY = Párátlanítás COOL = Hûtés FAN = Ventilátor Válassza ki a kívánt hômérsékletet. F A készülék megfelel a 2004/108/EK 9(2) szakaszának. Panasonic Testing Centre Panasonic Service Europe, a Panasonic Marketing Europe GmbH divíziója, Winsbergring 15, Hamburg, F. R. Germany Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Weboldal: Felelôs kiadó: Panasonic Marketing Europe GmbH South-East Europe Fióktelep. Minden jog fenntartva. Szedés, tördelés: Szignet Kft. Nyomás, kötés: Poster Press Kft. 16 F

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-E7HKD http://hu.yourpdfguides.com/dref/4936424 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-RE9HKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/3978731 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval Kérjük, Before using olvassa your el azt air conditioner, az útmutatót please a készülék readhasználatbavétele elõtt, majd this manual õrizze meg carefully Késõbb and szüksége keep it for lehet future

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát:

JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: Egység típusa:.. Sorozatszáma(i):.. A sorozatszámokat a berendezések oldalára ragasztott címkén találja. Eladó cég neve, címe:.. Vásárlás

Részletesebben

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532

Ваша инструкция PANASONIC CSCE12GKEW http://ru.yourpdfguides.com/dref/5108532 Вы можете прочитать рекомендации в руководстве пользователя, техническом руководстве или руководстве по установке. Вы найдете ответы на вопросы о в руководстве (характеристики, техника безопасности, размеры,

Részletesebben

Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5

Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5 HU Split légkondicionáló Kezelési útmutató ACH-09CI, ACH-12CI INVERTER A jótállási feltételek teljesítése érdekében a légkondicionáló berendezést szakszerviznek kell beszerelnie. TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés

Részletesebben

Kezelési Leírás. Vezeték nélküli távvezérlõ MR-BH01 FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH RUSSIAN

Kezelési Leírás. Vezeték nélküli távvezérlõ MR-BH01 FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH RUSSIAN Kezelési Leírás Vezeték nélküli távvezérlõ MR-BH01 RUSSIAN DEUTSCH PORTUGUÊS ITALIANO FRANÇAIS E S F I P D G R A DB98-27997A(2) Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja: Kezelési útmutató 2 3 Hulladék kezelés Ha ezt a légkondícionálót az Európai Únión belül használja, a következőket tartsa be: HULLADÉK: Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló

Részletesebben

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló Használati útmutató Oldalfali split típusú légkondicionáló WSZ 09.K WSZ 12.K WSZ 18.K WSZ 24.K WSZ 09.DK WSZ 09.KH WSZ 12.KH WSZ 18.KH WSZ 24.KH WSZ 12.DK 2003 2004 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A készülék használatba

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK Felépítés és telepítés Jegyezze fel 2 Tartalomjegyzék Funkciók 3 4 Műszaki adatok 4 Üzemi feltételek 5 Telepítés 6 Üzemeltetés Felépítés A távirányító

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094

Az Ön kézikönyve NOKIA BH-601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/824094 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató NOKIA BH-601. Megtalálja a választ minden kérdésre az NOKIA BH-601 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató vezeték nélküli kézi egységhez. Magyar. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Kezelési útmutató vezeték nélküli kézi egységhez. Magyar. OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A MODE TURBO TIMER CANCEL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Kezelési útmutató vezeték nélküli kézi egységhez Magyar SWING FAN TURBO MODE QUIET SLEEP ON TIMER OFF CLOCK OM-GS02-1011(1)-Daikin Part No.: R08019037090A GS02 távirányító bemutatása

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA ARYG-07LLTB ARYG-09LLTB ARYG-12LLTB ARYG-14LLTB ARYG-18LLTB Őrizze meg ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR * A Plasmacluster jelölés a Sharp Corporation védjegye. BELTÉRI EGYSÉG AY-XP9LSR AY-XPLSR KÜLTÉRI EGYSÉG AE-X9LSR AE-XLSR Figyelem: A terméket

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK Ne telepítse és ne használja a párátlanítót mielőtt elolvasta volna az összes utasítást. Ezek az utasítások a párátlanító üzemeltetésének

Részletesebben

Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon TG8070-8090HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 4, 2007 9:20 AM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8070HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8090HG

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató HU SAC 0910C SAC 0922CH Ezen klímaberendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri.

Részletesebben

TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM. Típus KX-TG8011HG. Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon

TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM. Típus KX-TG8011HG. Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon TG8011-8021HG(hg-hg).book Page 1 Tuesday, September 16, 2008 1:22 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG8011HG Digitális zsinórnélküli üzenetrögzítős telefon Típus KX-TG8021HG

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751

Az Ön kézikönyve OLYMPUS FL-36 R http://hu.yourpdfguides.com/dref/4293751 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató OLYMPUS FL-36 R. Megtalálja a választ minden kérdésre az OLYMPUS FL-36 R a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AY-XP12GHR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360080

Az Ön kézikönyve SHARP AY-XP12GHR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360080 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Hajszárító Használati útmutató

Hajszárító Használati útmutató Hajszárító Használati útmutató HU A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés Beltéri egység / Kültéri egység FSPI-181B / FSOI-181B FSPI-241B / FSOI-241B FSPI-361B / FSOI-361B-3F FSPI-451B

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492

Az Ön kézikönyve PANASONIC SC-HTB18 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5832492 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

Kezelési útmutató FREE BEE MATCH

Kezelési útmutató FREE BEE MATCH Kezelési útmutató FREE BEE MATCH 2 TARTALOM Jegyezze fel................................... 2... oldal. 2. oldal Figyelmeztetés................................. 4-7.. 4-7. oldal oldal A Műszaki készülék

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPH12AJ-K3NNA1D Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása... 4 Üzemmódok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD. Minőségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PROFESSZIONÁLIS HAJSZÁRÍTÓ H-183LCD TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú elektronikai készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641

Az Ön kézikönyve LG CS09AF http://hu.yourpdfguides.com/dref/3911641 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS KLÍMABERENDEZÉS

ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS KLÍMABERENDEZÉS ÁLMENNYEZETI KAZETTÁS KLÍMABERENDEZÉS Kezelési útmutató mielőtt használatba veszi a készüléket! JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: Egység típusa:... Sorozatszáma(i):... A

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató

CF 250. Eszpresszó kávéautomata. Használati útmutató CF 250 Eszpresszó kávéautomata Használati útmutató 2 3 4 5 6 7 Kialakitás (1. kép) Felülnézet (2. kép) A B C D E F G H I J K L M N O Felülnézet (lásd 2. kép) Szemes kávé tartály - fedövel Szerviz fedél

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX. Típus Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Tartalék akkumulátor KX-HNP100FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum a tartalék akkumulátor megfelelő felszerelését ismerteti.

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK 21/7 GO http://hu.yourpdfguides.com/dref/668040 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416

Az Ön kézikönyve PANASONIC SL-CT820 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4210416 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Használati útmutató PNQX1108ZA DC0808DD0. Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG1311HG KX-TG1312HG

Használati útmutató PNQX1108ZA DC0808DD0. Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG1311HG KX-TG1312HG TG1311_1312HG(hg).book Page 1 Friday, August 1, 2008 11:55 AM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon Típus KX-TG1311HG KX-TG1312HG Az ábrán a KX-TG1311 típus látható. A készülék rendelkezik

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZC 2051 http://hu.yourpdfguides.com/dref/667257 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt.

Telepítési útmutató. Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX. Típus. Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Típus Telepítési útmutató Otthoni hálózati rendszer Smart Plug KX-HNA101FX Köszönjük, hogy Panasonic terméket vásárolt. Ez a dokumentum azt ismerteti, hogy a smart plug-ot hogyan kell megfelelően felszerelni.

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

RP-BTS30. Kezelési útmutató. Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató SQW0606

RP-BTS30. Kezelési útmutató. Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató SQW0606 Kezelési útmutató Digitális vezeték nélküli sztereó fülhallgató Típussz. RP-BTS30 Manufactured by: Panasonic Corporation Kadoma, Osaka, Japan Importer for Europe: Panasonic Marketing Europe GmbH Panasonic

Részletesebben

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Üzemeltetési útmutató Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

Használati útmutató. Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3. Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz...

Használati útmutató. Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3. Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz... Modell: KSWK-0602DahG Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tanácsok... 2 Termék funkciói... 3 Fő műszaki paraméterek... 4 Elektromos kapcsolási rajz... 4 Részek nevei... 4 Üzemeltetési instrukciók...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr

HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr HASZNÁLATI UTASÍTÁS BC2001E Laica Baby Line audio bébiőr Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS

ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS RHD-262CE[7741380]_RHD-262CE[7741380].qxd 03/11/2011 20:23 Page 2 www.keyang.com ELEKTROMOS FÚRÓKALAPÁCS HU EREDETI HASZNÁNATI ÚTMUTATÓ RHD-262 A sérülés kockázatának csökkentése érdekében a felhasználónak

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Légkondicionáló. Használati kézikönyv. érzékekre hangolva

Légkondicionáló. Használati kézikönyv. érzékekre hangolva AQ09EWAN / X AQ12EWAN / X AQV09EWAN / X AQV12EWAN / X Légkondicionáló Használati kézikönyv érzékekre hangolva Köszönjük, hogy klimaberendezése megvásárlásakor a Samsungot választotta. Kérjük regisztrálja

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956

Az Ön kézikönyve PANASONIC S80MW1E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/5849956 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM KEZELÉSI KÉZIKÖNYV Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM TARTSA KÉZNÉL EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY KÉSŐBB

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás

Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Kezelési utasítás Eredeti kezelési utasítás Figyelem: Kérjük, pontosan tartsa be a biztonsági előírásokat. A sövénynyíró helytelen használata balesetet okozhat! Gondosan őrizze meg a kezelési utasítást!

Részletesebben

Szellõztetõ vezetékes távszabályzó

Szellõztetõ vezetékes távszabályzó LG LG Szellõztetõ vezetékes távszabályzó Kezelési és telepítési útmutató Modell: PZRCUSB0 Fontos Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót a termék használatba vétele elõtt. A telepítést az ide vonatkozó érintésvédelmi

Részletesebben

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 9. oldal.

Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első lépések fejezetet, lásd: 9. oldal. TG8611PD(hg-hg).book Page 1 Thursday, June 9, 2011 2:23 PM Használati útmutató Digitális zsinórnélküli telefon színes TFT kijelzővel Típus KX-TG8611PD Az első használatbavétel előtt, olvassa el Az első

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289

Az Ön kézikönyve PANASONIC NN-CF760 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4232289 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HSA24520. Használati útmutató

HSA24520. Használati útmutató HSA24520 HU Használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Azl, R600a (csak bizonyos körülmények között gyúlékony) teljesen környezetberát gázzal mőködı hőtıberendzés normális mőködésének eléréséhez, kövesse a következı

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés előtt Biztonsági előírások... 3 Alkatrészek neve és funkciója... 5

Részletesebben

Model TC3-038 ARTUS MASSZÁZSFOTEL KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Model TC3-038 ARTUS MASSZÁZSFOTEL KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Model TC3-038 ARTUS MASSZÁZSFOTEL KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Távirányító Kezelőgombok megnevezései és funkciói: ANGOL MAGYAR TIMER THIGH STERN LUMBAR BACK INTENSI TY MODE HEAT ON / OFF AUTO IDŐZÍTŐ

Részletesebben

2008 Lakásklíma katalógus

2008 Lakásklíma katalógus 2008 Lakásklíma katalógus A Pekingi Olimpiai Központi stadion klímaberendezéseit a Haier üzemelteti Basic Zaj (db(a)) Negatívion generátor Automatikus újraindítás HSU-09HD03/R2 HSU-12HD03/R2 HSU-18RE03/R2

Részletesebben

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv

Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv Szivargyújtóra csatlakoztatható vezeték nélküli Nokia kihangosító (HF-6W) Felhasználói kézikönyv MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelõsségére kijelenti, hogy a HF-6W termék megfelel

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató

LB 88 H Levegőpárásító Használati útmutató LB 88 H H Levegőpárásító Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany www.beurer.com MAGYAR Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük, hogy a kínálatunkban szereplő termékek egyikét választotta.

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX50KMV1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A levegőáramlás felfelé

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPC09AK-K6NNA1A Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

Modell sz. Kompact 16

Modell sz. Kompact 16 16,000 BTU Hőszivattyús hordozható légkondicionáló, párátlanító, fűtő berendezés és ventilátor Modell sz. Kompact 16 Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Részletesebben