Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5"

Átírás

1 HU Split légkondicionáló Kezelési útmutató ACH-09CI, ACH-12CI INVERTER A jótállási feltételek teljesítése érdekében a légkondicionáló berendezést szakszerviznek kell beszerelnie.

2 TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés és karbantartás Üzemeltetési utasítások...1 A használattal kapcsolatos megjegyzések...3 Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói...6 Kényszerüzem...11 Tisztítás és ápolás...12 Problémák meghatározása és a megoldásaik...14 Likvidálás, Az alkalmazott hűtőanyagra vonatkozó tájékoztatás...17 Szerviz, Műszaki adatok...17 Ez a jelölés a tiltott tételeket jelöli. Ez a jelölés a követendő utasítást tartalmazó tételeket jelöli. Az útmutatóban feltüntetett termékek típustól függően eltérhetnek a valós termékektől; egyes típusok kijelzővel rendelkeznek, mások pedig nem - a kijelző elhelyezése és külalakja végett lásd a valós terméket. Ezt a berendezést nem használhatják csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is) vagy olyan személyek, melyek nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel illetve gyakorlattal, amennyiben nincsenek felügyelet alatt vagy nincsenek ismertetve a berendezés használatával a biztonságukért felelős személy által. Figyeljen a gyerekekre, hogy ne játszanak a berendezéssel. Ezt a berendezést ne likvidálja szelektálatlan háztartási hulladékként. Adja le egy erre szakosodott hulladékgyűjtő helyre.

3 Üzemeltetés és karbantartás - üzemeltetési utasítások Földelés: Csatlakoztatni kell a földelő rendszerhez! Ha a légkondicionáló berendezést hosszabb ideig nem fogja használni, húzza ki a csatlakozóaljzatból a csatlakozódugót. Mindig válassza meg a legmegfelelőbb hőmérsékletet. A benti hőmérséklet max 5 fokkal legyen alacsonyabb a kintinél Ha nem így van, kérjen meg egy szakképzett szerelőt, hogy végezze el a beszerelést. Továbbá ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gázcsőhöz, vízvezetékhez, szennyvízvezetékhez vagy egyéb nem megfelelő helyekhez. Üzemeltetés közben ne hagyja hosszabb ideig nyitva az ablakokat és ajtókat. Csökkentheti a légkondicionáló berendezés teljesítményét. Ellenőrizze, hogy elég szilárd-e a beszerelt tartószerkezet. Ha sérült lenne, az egység leeshet, és sérülést okozhat. Különben a felgyülemlett por tüzet vagy áramütést okozhat. Ne blokkolja sem a kültéri, sem a beltéri egység levegő bevezető és kifúvó nyílásait Csökkentheti a légkondicionáló berendezés teljesítményét vagy meghibásodást okozhat. Ne álljon a kültéri egységre, és ne helyezzen rá semmilyen tárgyat. A kültéri egységről veszélyes lehet leesni. -1- Elektromos energiát takaríthat meg. A gyúlékony szpréket az egységektől legalább 1 m távolságban tárolja. Tüzet vagy robbanást okozhat. Ne kísérelje meg egyedül megjavítani a légkondicionáló berendezést. A helytelen szerelés áramütést vagy tüzet okozhat; ezért a szerelés tekintetében forduljon a szervizközponthoz.

4 Üzemeltetési utasítások Ha sérült a tápkábel, azt a gyártónak vagy a meghatalmazott szerviznek vagy hasonlóképpen feljogosított személynek kell kicserélnie, hogy megakadályozza a veszélyt. A légáramlat beállítható a megfelelő irányba. Üzemeltetés közben állítsa be a levegő függőleges irányát a fel, ill. lefelé terelő lamella segítségével. Majd fogja meg az oldalirányba terelő lamella mindkét végét, és állítsa be a levegő vízszintes áramlási irányát. Jobbra/balra terelés lamellája Felfelé/lefelé terelés lamellája Ne tegye a kezét, illetve semmilyen tárgyat sem a levegő bevezető- és kifúvónyílásokba. Ne irányítsa a levegőt közvetlenül az állatokra és növényekre. Negatív hatással lehet rájuk. Különben megsérülhet. Ne fújassa magára a hideg levegőt hosszabb ideig. A légkondicionáló berendezést ne használja más célokra, például ruhaszárításra, élelmiszerek konzerválására, stb. Egészségügyi problémákat okozhat. Víz csorgatása a légkondicionáló egységre áramütést vagy meghibásodást okozhat. Ne helyezzen hőforrást a berendezés közelébe. A tökéletlen égés mérgező szénmonoxidot (CO) termelhet

5 A használattal kapcsolatos megjegyzések Hűtés üzemmód elve és speciális funkciói Működési elv: A légkondicionáló berendezés elnyeli a benti hőt és kivezeti azt, ezzel csökken a helyiség hőmérséklete. A hűtési teljesítmény a kinti hőmérséklet szerint növekszik vagy csökken. Jegesedés elleni védelem funkciója: Ha az egység alacsony hőmérsékletnél HŰTÉS üzemmódban üzemel, a hőcserélőn jegesedés keletkezhet. Ha a belső hőcserélő hőmérséklete 0 C alá csökken, a beltéri egység mikroszámítógépe leállítja a kompresszort, és ezzel védi az egységet. Fűtés üzemmód elve és speciális funkciói Működési elv: A légkondicionáló berendezés elnyeli a kinti hőt és a belső helyiségnek adja át. Ezáltal növekszik a helyiség hőmérséklete. Ez a hőszivattyú elve. A berendezés fűtési teljesítménye a kinti hőmérséklet csökkenésével gyengül. Hogyha a kinti hőmérséklet túlságosan lecsökken, kérem, alkalmazzon más hőforrást. Leolvasztás: Ha a kinti hőmérséklet alacsony, viszont magas a páratartalom, hosszantartó üzemelés alatt a kültéri egységen jegesedés keletkezhet, amely befolyásolja a fűtés hatékonyságát. Ebben a pillanatban elindul az automatikus leolvasztás funkció, és a fűtés funkció 8-10 percre kikapcsol. Az automatikus leolvasztás ideje alatt leállnak a beltéri és a kültéri egység ventilátorai. Leolvasztás közben villog a beltéri egység indikátora, és a kültéri egységből pára távozhat. Ez a leolvasztással van összefüggésben, nem számít meghibásodásnak. A leolvasztás befejeztével a fűtés automatikusan újraindul. Hideg levegő fújatása elleni védelem funkciója: Amennyiben FŰTÉS üzemmódban a beltéri egység hőcserélője nem melegszik fel a szükséges hőmérsékletre, a beltéri egység ventilátora nem indul el, hogy ne fújjon hideg levegőt a helyiségbe. (2 percen belül eléri a kellő hőmérsékletet): 1. Fűtés üzemmód indításakor. 2. Az automatikus leolvasztás befejezésekor. 3. Alacsony hőmérséklet melletti fűtéskor. A fennmaradó hő kifújatása: A következő helyzetekben előfordulhat, hogy a légkondicionáló még egy bizonyos ideig üzemel, hogy kifújhassa a beltéri egységben fennmaradó hőt. 1. FŰTÉS üzemmódban a levegő hőmérséklete eléri a kívánt értéket, leáll a kompresszor, és körülbelül 1 percig tovább forog a ventilátor. 2. FŰTÉS üzemmódban való üzemeltetést követő kikapcsoláskor, leáll a kompresszor, és körülbelül 10 másodpercig tovább forog a ventilátor

6 A használattal kapcsolatos megjegyzések Üzemeltetési hőmérsékletek terjedelme Maximális hűtés Maximális fűtés Beltéri oldal DB/WB ( C) 32/23 27/- Kültéri oldal DB/WB ( C) 43/26 24/18 Az üzemeltetési hőmérsékletek terjedelme (kinti hőmérséklet): -7 C ~ 43 C

7 Az egyes részek megnevezése és funkcióik Vnútorná jednotka Befelé áramló levegő Kifelé áramló levegő Kívánt hőmérséklet (Set temp.) Vezeték nélküli távvezérlő (1) Tápkábel (2) Távvezérlő Hűtés (Cool) Párátlanítás (Dry) (3) Előlap Fűtés (Heat) Üzemelés (Run) (4) Szűrő (5) Légterelő lamella (6) *Csőbilincs Kültéri egység (7) *Burkolószalag Befelé áramló levegő (8) *Összekötő cső (9) *Kivezető tömlő Kifelé áramló levegő * Ezek a tartozékok és az összekötő csővezeték nem része a csomagolásnak. Ezek szállítása és kiszámlázása a szakszerviz általi beszereléskor valósul meg. -5-

8 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói Elindítja, vagy leállítja az üzemelést. Üzemmód megválasztása (AUTO/COOL/DRY/FAN/HEAT). Csökkenti a kívánt hőmérsékletet. Növeli a kívánt hőmérsékletet. A ventilátor sebességének beállítása. A függőlegesen állítható lamellák irányának beállítása. (9. oldal) Az egészség funkció bekapcsolása vagy kikapcsolása. A vízszintesen állítható lamellák irányának beállítása. (9. oldal) (9. oldal) Az automatikus bekapcsolás/kikapcsolás időzítőjének beállítása. (9. oldal) (10. oldal) Az egység fényjelzéseinek bekapcsolása/kikapcsolása. -6-

9 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói MODE ikon A MODE nyomógomb megnyomásakor megjelenik az aktuális üzemmód ikonja (AUTOMATIKA), (HŰTÉS), (PÁRÁTLANÍTÁS), (VENTILÁTOR), vagy (FŰTÉS) LAMELLA FORGATÁS ikon A fel-/lefelé terelés nyomógombjának megnyomásakor megjelenik a ikon. A nyomógomb ismételt megnyomásakor az ikon eltűnik a kijelzőről. LAMELLA FORGATÁS ikon LEZÁRÁS ikonja A jobbra/balra terelés nyomógombjának megnyomásakor megjelenik a ikon. A nyomógomb ismételt megnyomásakor az ikon eltűnik a kijelzőről. Ha egyidejűleg megnyomja a + és - ikon. A gombokat, megjelenik a kijelzésének megszüntetésére nyomja meg a gombokat ismét. VILÁGÍTÁS ikon A LIGHT nyomógomb megnyomásakor megjelenik a ikon. A LIGHT nyomógomb ismételt megnyomásakor az ikon eltűnik a kijelzőről. ALVÁS ikon A SLEEP nyomógomb megnyomásakor ikon. A nyomógomb megjelenik a ismételt megnyomásakor az ikon eltűnik a kijelzőről. AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA A TIMER nyomógomb megnyomásakor az ON vagy az OFF jelzés villog. Ebben a menüben lesz látható a beállított idő. DIGITÁLIS KIJELZŐ Ebben a mezőben látható a kívánt hőmérséklet. A SAVE (takarékos) üzemmódban itt az SE jelzés látható. TEMP ikon A TEMP (hőmérséklet) nyomógomb megnyomásakor ciklikusan megjelenik a (kívánt hőmérséklet), (beltéri hőmérséklet), (kültéri hőmérséklet) vagy hőmérséklet ikonjának kijelzése nélküli állapot. Megjegyzés: A funkció csak némely modell esetében elérhető. VENTILÁTORSEBESSÉG A FAN nyomógomb megnyomásával beállíthatja a ventilátor kívánt sebességét (auto-alacsony-közepesmagas). Az AUTO fokozaton kívül a sebességet az LCD kijelzőn látható oszlopok jelzik. -7-

10 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói A vezeték nélküli távvezérlő funkcióinak leírása ON/OFF: A nyomógomb megnyomásával elindítja az egységet. Ismételt megnyomásával kikapcsolja az egységet. MODE: A gomb megnyomásával megválaszthatja az üzemmódot a következő sorrendben AUTO, COOL (HŰTÉS), DRY (PÁRÁTLANÍTÁS), FAN (VENTILÁTOR) és HEAT (FŰTÉS): A bekapcsolást követően alapértelmezetten az AUTO üzemmód van beállítva. A beállított hőmérséklet az LCD kijelzőn nem jelenik meg. Az egység az üzemmódot automatikusan fogja megválasztani a helyiség hőmérséklete alapján úgy, hogy kellemes környezetet biztosítson. -: A gomb megnyomásával csökkenti a beállított hőmérsékletet. Ha a nyomógombot 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a beállított hőmérséklet értéke gyorsan fog csökkenni. Az Automatika üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. +: A gomb megnyomásával növeli a beállított hőmérsékletet. Ha a nyomógombot 2 másodpercnél tovább tartja lenyomva, a beállított hőmérséklet értéke gyorsan fog nőni. Az Automatika üzemmódban nem lehet beállítani a hőmérsékletet. FAN: Ezzel a nyomógombbal a ventilátor sebességét lehet fokozatosan beállítani a következő sorrendben: AUTO,,, majd ismét AUTO. Alacsony Közepes Magas sebesség LAMELLA FORGATÁS A gomb megnyomásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a lamellák fel- és lefelé fordított mozgatását. A távvezérlő alapértelmezett beállítása a folyamatos forgatás. A + és a gomb egyidejűleges megnyomásával az egység kikapcsolt állapotában átkapcsolhat a folyamatos forgatás és az állandó irányba való beállítás között; 2 másodpercig villogni fog a ikon. Az állandó irányba való beállítás esetében a gomb megnyomásával a levegőt felvagy lefelé terelő lamellák irányának szöge a következőképpen változik: Ha az egységet a lamellák folyamatos forgatásának funkciója közben kikapcsolja, a lamellák az aktuális helyzetükben maradnak

11 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói HEALTH SAVE: A gomb bal felének megnyomásával be-/kikapcsolhatja a HEALTH (egészség) funkciót. A gomb jobb felének (SAVE) megnyomására megjelenik az jelzés, és az egység átáll SAVE (energiatakarékos) üzemmódra. A gomb SAVE felének megnyomására megszűnik a SAVE funkció. Ha a funkció aktív, nem állítható a hőmérséklet és a ventilátor sebessége. LAMELLA FORGATÁS: ez a funkció nem aktív A gomb megnyomásával bekapcsolja vagy kikapcsolja a lamellák jobbra és balra fordított mozgatását. A távvezérlő alapértelmezett beállítása a folyamatos forgatás. A + és a gomb egyidejűleges megnyomásával az egység kikapcsolt állapotában átkapcsolhat a folyamatos forgatás és az állandó irányba való beállítás között; 2 másodpercig villogni fog a ikon. Az állandó irányba való beállítás esetében a gomb megnyomásával a levegőt jobbra vagy balra terelő lamellák irányának szöge a következőképpen változik: Ha az egységet a lamellák folyamatos forgatásának funkciója közben kikapcsolja, a lamellák az aktuális helyzetükben maradnak. X-FAN: Az X-FAN nyomógomb megnyomásával HŰTÉS vagy PÁRÁTLANÍTÁS üzemmódban megjelenik az "X FAN" ikon, és a beltéri egység ventilátora 10 percig üzemelni fog, hogy kiszárítsa a belsejét, még akkor is, ha közben kikapcsolná az egységet. Az egység bekapcsolásakor ez a funkció alapértelmezetten ki van kapcsolva (X-FAN OFF). Az AUTO, VENTILÁTOR és FŰTÉS üzemmódokban nem elérhető az X-FAN funkció. Megjegyzés: az X-FAN funkció jelentése azonos a BLOW elnevezés jelentésével. TEMP: A nyomógomb megnyomásával megválaszthatja a helyiség kívánt vagy valós hőmérsékletének kijelzését. A kijelzés a távvezérlőn a következőképpen változik: ikon nélkül Ha a távvezérlő segítségével a, vagy az ikon nélküli megjelenítést választja, a beltéri egység hőmérsékletkijelzője a kívánt hőmérsékletet fogja megjeleníteni. Ha a állapotot választja, megjelenik a benti hőmérséklet. 3 másodperc után, vagy ha 3 másodpercen belül másik jel érkezik a távvezérlőből, a kijelzés visszaáll a kívánt hőmérséklet megjelenítésére. Ez a típus nem rendelkezik a kinti hőmérséklet megjelenítésének funkciójával. A távvezérlővel kiválaszthatja a funkciót, de az egység a kívánt hőmérsékletet mutatja. A bekapcsolást követően a kijelzőn alapértelmezetten a kívánt hőmérséklet lesz látható. A leírtak csak a hőmérséklet-kijelzővel ellátott beltéri egységekre vonatkoznak. TIMER:A kikapcsolás időzítőjének beállítására az egység bekapcsolt állapotában nyomja meg a TIMER nyomógombot. A HOUR OFF jelzés villog. A bekapcsolás időzítőjének beállítására az egység kikapcsolt állapotában nyomja meg a TIMER nyomógombot. A HOUR ON. A + vagy a - nyomógomb segítségével beállítja az időt. Ha lenyomva tartja a gombok valamelyikét, az idő értéke gyorsan fog változni. A beállítás tartománya 0,5-24 óra. A TIMER nyomógomb következő megnyomásával megerősíti a beállítást, A HOUR ON/OFF jelzés villogása abbamarad. Ha a HOUR ON/OFF jelzés villogása közben 5 másodpercen belül nem nyomja meg a nyomógombot, az időzítő beállítása megszűnik. TURBO: A gomb megnyomásával be-/kikapcsolható a Turbo funkció, mely lehetővé teszi mihamarabb elérni a beállított hőmérsékletet. HŰTÉS üzemmódban az egység a ventilátor magas sebességével fújatja a hideg levegőt. FŰTÉS üzemmódban az egység a ventilátor magas sebességével fújatja a meleg levegőt. (Egyes típusoknál e funkció nem elérhető)

12 A vezeték nélküli távvezérlő funkciói SLEEP: A nyomógomb megnyomásával bekapcsolja az alvás üzemmódot. A gomb ismételt megnyomásával megszünteti a funkciót. Ez a funkció csak a hűtés és a fűtés üzemmódban (a fűtésre is alkalmas modellek esetében) elérhető, a legkellemesebb hőmérséklet elérése érdekében. LIGHT: Nyomja meg a LIGHT nyomógombot a fényjelzések feloldására. A gomb ismételt megnyomásával letiltja a fényjelzéseket. Amikor a fényjelzések fel vannak oldva, a ikon látható. Amikor le vannak tiltva, a ikon eltűnik. A + és - nyomógombok kombinációja: a nyomógombok lezárása Ha egyidejűleg megnyomja a + és - gombokat, lezárja, illetve feloldja a távvezérlő billentyűzetét. Ha a távvezérlő le van zárva, a ikon látható. Ha ilyenkor bármelyik gombot megnyomja, a ikon háromszor felvillan. MODE és a - nyomógombok kombinációja: A C és F közti átkapcsolás. Az egység kikapcsolt állapotában a MODE és a - nyomógombok egyidejűleges megnyomásával átkapcsolhat a C és F között. Elemek cseréje 1. Vegye le a távvezérlő hátoldalán az elemtartó fedelét. (Lásd az ábrát.) 2. Vegye ki az öreg elemeket. (Lásd az ábrát.) 3. Helyezzen be két darab új, száraz AAA típusú 1,5 voltos elemet, és közben ügyeljen a polaritásra. (Lásd az ábrát.) 4. Helyezze vissza az elemek fedelét a távvezérlőn. (Lásd az ábrát.) MEGJEGYZÉSEK: Elemcserekor cserélje ki az összes elemet egyszerre, és ne használjon különböző típusú elemeket, mert az a távvezérlő meghibásodásához vezethet. Amennyiben a távvezérlőt hosszabb ideig nem fogja használni, kérem, vegye ki belőle az elemeket, hogy ne folyhassanak ki, és ne rongálják meg a távvezérlőt. Használat közben vegye figyelembe a hatótávolságot. A távvezérlőnek 1 m-nél nagyobb távolságra kell lennie a televíziótól vagy a hifi berendezéstől. Ha a távvezérlő nem működik megfelelően, vegye ki az elemeket, majd 30 másodperc elteltével helyezze vissza azokat. Ha nem fog ismét megfelelően működni, cserélje ki az elemeket

13 Kényszerüzem A beltéri egység fényjelzéseinek kezelése A LIGHT nyomógomb speciális funkciója: a funkció azok számára való, akik nem akarják hogy éjszaka zavarja őket a beltéri egység kijelzőinek fénye. A fényjelzések bekapcsolása: ha a fényjelzések le vannak tiltva, nyomja meg a LIGHT nyomógombot, és a fényjelzések bekapcsolnak. A fényjelzések kikapcsolása: ha a fényjelzések világítása be van kapcsolva, nyomja meg a LIGHT nyomógombot, és a fényjelzések kikapcsolnak. Megjegyzés: Ha semmilyen fényjelzés sem világít a beltéri egységen, a távvezérlő segítségével ellenőrizze a világítás beállításának állapotát. Kényszerüzem Ha a távvezérlő elveszik vagy meghibásodik, kérem, használja a kézi kapcsolót. Ilyen esetben az egység automatika üzemmódban fog üzemelni, és nem lehet állítani a kívánt hőmérsékletet és a ventilátorsebességet. A kézi kapcsoló a következőképpen használható: Nyissa fel az előlapot, a manuális kapcsoló a kijelző dobozán található. Kézi kapcsoló Az egység bekapcsolása: Hogyha az egység ki van kapcsolva, és megnyomja ezt a gombot, az egység azonnal elkezd automatika üzemmódban üzemelni. A mikroszámítógép a helyiség hőmérséklete alapján automatikusan fogja beállítani az üzemmódot (HŰTÉS, FŰTÉS, VENTILÁTOR), hogy komfortos környezetet biztosítson. Az egység kikapcsolása: Ha az egység be van kapcsolva, és megnyomja ezt a gombot, az egység leáll

14 Tisztítás és ápolás Figyelmeztetések A légkondicionáló berendezés tisztítása előtt kapcsolja ki a tápellátást, különben fennáll az áramütés veszélye. A beltéri egységre soha ne engedjen vizet tisztítás céljából sem, mert áramütést okozhat. A maró folyadékok (pl. hígítók vagy benzin) rongálják a légkondicionáló berendezést. (Tehát az egységeket csak száraz, puha ronggyal, esetleg vízzel vagy semleges tisztítószerrel enyhén benedvesített törlőkendővel tisztítsa.) Az előlap tisztítása Az előlap tisztításakor mártson egy textil darabot 45 C-os, vagy hidegebb vízbe, majd csavarja ki, és törölje le az előlap szennyezett részét. Megjegyzés: Ne merítse vízbe az előlapot, mert rajta vannak a mikroszámítógép rendszerének alkatrészei és egyéb áramkörök. A légszűrő tisztítása (1x negyedévente) MEGJEGYZÉS: A levegőszűrők tisztítása negyedévente ajánlott. ha a légkondicionáló berendezés porosabb környezetben üzemel, a légszűrőt gyakrabban kell tisztítani. A szűrő kiszerelésekor ne érjen hozzá a beltéri egység bordáihoz, nehogy megsérüljenek az ujjai. Légszűrő kiszerelése Nyissa ki az előlapot és lefelé húzva vegye ki a légszűrőt a jobboldali (a, b) ábra szerint. Légszűrő tisztítása A szűrőkön felgyülemlett por eltávolítására használhat porszívót vagy megmoshatja a szűrőket meleg vízzel (semleges tisztítószeres víz, melynek hőmérséklete alacsonyabb kell hogy legyen, mint 45 C), majd árnyékban szárítsa meg. MEGJEGYZÉS: A légszűrő tisztítására soha ne használjon 45 C-nál melegebb vizet, mert eldeformálódhat vagy elszíneződhet. Soha ne helyezze láng fölé, mert meggyulladhat vagy deformálódhat. Légszűrő behelyezése A nyíl irányába helyezze vissza a szűrőt, majd csukja be az előlapot

15 Tisztítás és ápolás Használat előtti ellenőrzés Biztosítsa, hogy semmi se blokkolja a beltéri és kültéri egység kifúvó és bevezető nyílásait. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a földelő vezeték. Ellenőrizze, megfelelően vannak-e behelyezve az elemek a légkondicionáló távvezérlőjébe Ellenőrizze, hogy a kültéri egység konzolja vagy állványzata nincs-e meghibásodva. Amennyiben meghibásodott, kérem, vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel. Kapcsolja ki a főkapcsolót. Használat utáni karbantartás Tisztítsa meg a szűrőt és törölje le a beltéri és kültéri egység borítását Tisztítsa meg a kültéri egységet a portól és távolítsa el róla az idegen tárgyakat. Fesse le a kültéri egység rozsdás részeit, hogy a rozsdásodás ne terjedjen tovább. A kültéri egységet speciális takaró fedéllel lássa el, hogy ne kerülhessen bele esővíz és a por, illetve ne rozsdásodhasson

16 Problémák meghatározása és a megoldásaik FIGYELMEZTETÉS Ne kísérelje meg a berendezést egyedül megjavítani, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Mielőtt szervizhez fordulna, kérem ellenőrizze az alábbi tételeket, ezzel időt és pénzt takaríthat meg. Megnyilvánulás Ha a légkondicionáló berendezést újból bekapcsolja, nem üzemel azonnal. Vár... Elhárítás Ha a légkondicionáló berendezést kikapcsolja, saját védelme érdekében 3 percig nem kezd el újból üzemelni. Az üzemeltetés elindítását követően szokatlan szagot fúj ki a kifúvó. Üzemelés közben vízcsobogás hallatszik. Maga a berendezés nem áraszt szagot. Ha mégis, ezt a környezetből felgyülemlett szag okozza. Megoldás: Tisztítsa ki a szűrőt. Ha a probléma továbbra is fennáll, ki kell tisztítani a légkondicionálót. (Kérem, lépjen kapcsolatba a felhatalmazott szervizközponttal.) Az egység bekapcsolásakor vagy kikapcsolásakor vagy a kompresszor indulásakor vagy leállásakor időnként vízcsobogáshoz hasonló zajt hallhat. Ez nem meghibásodás. A hűtőközeg áramlása okozza az egység belsejében. HŰTÉS üzemmódban az levegő kifúvóból időnként köd száll kifelé. Ezt a jelenséget akkor észlelheti, hogyha a helyiségben nagyon magas a hőmérséklet és a páratartalom. Ezt a helyiség levegőjének gyors lehűtése okozza. Üzemeltetés közben rövid idő elteltével lecsökken a helyiség hőmérséklete és páratartalma, és a köd eltűnik. Az egység elindításakor vagy leállításakor csikorgó zaj hallatszik. Ezt a hőmérsékletváltozás miatt a műanyagok deformálódása okozza

17 Problémák meghatározása és a megoldásaik Az egység nem indul el. Megnyilvánulás Megszakítá s Nem megfelelő a hűtés (fűtés) hatékonysága. A vezeték nélküli távvezérlő nem működik. Ha víz szivárog a helyiségbe. Ha víz szivárog a kültéri egységből. A beltéri egység zajt bocsájt ki. Elhárítás Ki volt kapcsolva a tápellátás? Ki van húzva a hálózati csatlakozódugó? Szétkapcsolt a berendezés áramköreinek védelme? Túl magas vagy túl alacsony a feszültség? (Szakértő ellenőrizze) Megfelelően van használva az időzítő? Megfelelően van beállítva a hőmérséklet? Akadályozza valami a levegő bevezető és kifúvó nyílásokat? Szennyezett a légszűrő? Csukva vannak az ablakok és az ajtók? Alacsonyra van állítva a ventilátor sebessége? Valamilyen más hőforrás van a helyiségben? Ha az egység gyakori funkcióváltogatással van zavarva, ilyenkor előfordul, hogy nem működik a vezérlőegység. Ilyen esetben húzza ki a hálózati csatlakozódugót, majd csatlakoztassa újra. Hatótávolságon belül van? Akadályozza valami? Ellenőrizze, rendben van-e a vezeték nélküli távvezérlő tápellátása, ellenkező esetben cserélje ki az elemeket. A vezeték nélküli távvezérlő meghibásodhatott. Magas a levegő pártatartalma. Túlcsordult a kondenzátum. Kilazult a beltéri egység elvezető csövének csatlakozója. Ha az egység HŰTÉS üzemmódban üzemel, a csöveken és azok csatlakozásán a víz lehűlésének hatására lecsapódik a nedvesség. Ha az egység automatikus leolvasztás üzemmódban üzemel, felolvadt a jég, és ennek a vize csurgott ki. Ha az egység FŰTÉS üzemmódban üzemel, lecsepegett a víz a hőcserélőről. A ventilátor vagy a kompresszor reléje bekapcsolásának vagy kikapcsolásának hangja. A hangot a leolvasztás elindítása, illetve befejezése közben lehet hallani. A hűtőközeg áramlási irányának változása okozza

18 Problémák meghatározása és a megoldásaik Megnyilvánulás A beltéri egység nem fúj ki levegőt. Nedves a levegőkifúvó nyílás. C5: A konnektor hídjának meghibásodása. F1: A beltéri hőmérséklet érzékelőjének meghibásodása. F2: A hőcserélő hőérzékelőjének meghibásodása. A leolvasztás vagy az olaj elkülönítése folyamatban van. H6: A beltéri ventilátor blokkolása. Elhárítás Ha fűtés üzemmódban a beltéri egység hőcserélőjének hőmérséklete nagyon alacsony, szünetel a levegő kifújása, hogy ne hűtse le a levegőt. (2 percig tart.) Ha fűtés üzemmódban a kinti hőmérséklet alacsony vagy a páratartalom magas, a kültéri egység hőcserélőjén jegesedés keletkezik. Az egység automatikusan leolvasztani kezd, és a beltéri egység 3-12 percre megszakítja a levegő kifújását. A leolvasztás alatt a kültéri egységből kifolyik a víz vagy pára keletkezik. Párátlanításkor néha leáll a beltéri egység ventilátora, hogy megakadályozza a kondenzátum ismételt elpárolgását. Ha az egység magas páratartalom mellett hosszabb ideig üzemel, a nedvesség lecsapódik a levegőkifúvó rácsozatán és a víz csepegni kezd. Ellenőrizze, hogy rendben van-e a konnektor hídjának érintkezése. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a beltéri hőérzékelő. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a hőcserélő hőérzékelője. Ez normális állapot. Villog a fűtés üzemmód fényjelzője - 0,5 mpes megszakításokkal 10 mp-ig világít. Ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva a beltéri ventilátor vezetéke. Ha továbbra sem működik, cserélje ki a ventilátor motorját vagy a vezérlőpanelt. A következő esetekben azonnal állítsa le az üzemeltetést, húzza ki az elektromos csatlakozódugót és lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a szervizzel. Üzemelés közben szokatlan éles hang hallatszik. Üzemelés közben erős szagot áraszt. Víz szivárog a helyiségbe. Gyakran kikapcsol a védőbiztosíték vagy a kismegszakítók. Óvatlanságból víz vagy más folyadék került az egységbe. A tápkábel vagy a csatlakozódugó rendellenesen túlhevül Állítsa le az üzemelést és húzza ki a csatlakozódugót.

19 Likvidálás Ezt a készüléket ne likvidálja a válogatatlan háztartási hulladékkal együtt. Adja le speciális likvidálásra szolgáló gyűjtőhelyre. Az elektromos készülékek szakszerűtlen likvidálása vagy az erdőben, ill. határban létesített illegális hulladék lerakóhelyek károsak az egészségre, mert veszélyes anyagok szivároghatnak ki belőlük a felszín alatti vizekbe ahonnan bekerülhetnek az élelmiszerláncba. Az alkalmazott hűtőanyagra vonatkozó tájékoztatás A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. A karbantartást és a likvidálást szakértőknek kell végezniük. A hűtőanyag típusa: R410A A hűtőanyag összetétele R410A: (50 % HFC-32, 50 % HFC-125) A hűtőanyag mennyisége: lásd a készülék adatcímkéjét, Hermetikusan zárt rendszer GWP érték: 1975 GWP = Global Warming Potential (globális felmelegedési potenciál) Szerviz Műszaki problémák esetén, kérem, lépjen kapcsolatba a helyi eladóval vagy a felhatalmazott szervizközponttal. HU telefonos elérhetőség: minden munkanap 8:00-16:00 óra között Bővebb információkat a termékekről a oldalon talál. Küldjön üzenetet: Műszaki adatok Modell ACH-09CI ACH-12CI Kapacitás Hűtőteljesítmény kw / BTU 2,6 / ,5 / Fűtőteljesítmény kw / BTU 3,0 / ,8 / Energiaosztály A+ / A A / A Ajánlott szoba méret m Elektromos adatok Tápfeszültség / frekvencia / fázis V / Hz / P / 50 / / 50 / 1 Hűtés/fűtés névleges áramfelvétel A 3,8 / 4,0 5,1 / 4,9 Hűtés/fűtés teljesítményfelvétel W 870 / / 1100 Teljesítmény SEER W/W 5,6 5,1 SCOP W/W 3,8 3,8 Légáramlás m 3 /h Párátlanítás liter/h 0,8 1,4 Hűtőközeg Hűtőközeg * típusa/kg R-410A / 0,7 R-410A / 1,0 Globális felmelegedési potenciál GWP Zajszint Max. - beltéri egység ** db(a) Max. - kültéri egység db(a) Berendezések méretei (szél x mag.x mély.) és tömege (kg) Beltéri egység méretei mm 770x283x x283x201 Kültéri egység méretei mm 848x540x x540x320 Beltéri egység tömege kg 8 9 Kültéri egység tömege kg Csomagolás méretei (szél x mag.x mély.) és tömege (kg) Beltéri egység méretei mm 844x342x x342x261 Kültéri egység méretei mm 878x580x x580x360 Beltéri egység tömege kg Kültéri egység tömege kg 32 33,5 A Kiotói Jegyzőkönyv hatálya alá tartozó fluortartalmú üvegházhatású gázokat tartalmaz. * R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125) ** Zajszint mérése: 1 méterre a berendezés előtt, hűtés üzemmódban

Kezelési útmutató ELEMENT SERIES ASH-09AIE, ASH-12AIE, ASH-18AIE, ASH-24AIE

Kezelési útmutató ELEMENT SERIES ASH-09AIE, ASH-12AIE, ASH-18AIE, ASH-24AIE Kezelési útmutató ELEMENT SERIES ASH-09AIE, ASH-12AIE, ASH-18AIE, ASH-24AIE 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve. Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPH12AJ-K3NNA1D Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Biztonsági tanácsok... 2 Működési környezet... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása... 4 Üzemmódok...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló Használati útmutató Oldalfali split típusú légkondicionáló WSZ 09.K WSZ 12.K WSZ 18.K WSZ 24.K WSZ 09.DK WSZ 09.KH WSZ 12.KH WSZ 18.KH WSZ 24.KH WSZ 12.DK 2003 2004 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A készülék használatba

Részletesebben

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Használati útmutató. Split Légkondícionáló. Köszönjük, hogy termékünket választotta! Használati útmutató Split Légkondícionáló Köszönjük, hogy termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében, kérjük figyelmesen olvassa el és tartsa meg ezt az útmutatót! Tartalom Használati utasítások-

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E KEZELÉSI ÚTMUTATÓ DEHUMIDIFIER CFO-16E FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK Ne telepítse és ne használja a párátlanítót mielőtt elolvasta volna az összes utasítást. Ezek az utasítások a párátlanító üzemeltetésének

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés. Beltéri egység / Kültéri egység KEZELÉSI ÚTMUTATÓ PARAPET/MENNYEZETI split rendszerű inverteres légkondicionáló berendezés Beltéri egység / Kültéri egység FSPI-181B / FSOI-181B FSPI-241B / FSOI-241B FSPI-361B / FSOI-361B-3F FSPI-451B

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX50KMV1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A levegőáramlás felfelé

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPC09AK-K6NNA1A Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FS-94HFI FS-124HFI FS-94+124HFI (Inverter) Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató

Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató Fali osztott típusú klímaberendezés Használati útmutató HU SAC 0910C SAC 0922CH Ezen klímaberendezés használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri.

Részletesebben

Beltéri egység Használati útmutató

Beltéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA1D/I TWH12QB-K3DNA1D/I Beltéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 4 Kijelző/Működési útmutató Gombok a távirányítón...

Részletesebben

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK Felépítés és telepítés Jegyezze fel 2 Tartalomjegyzék Funkciók 3 4 Műszaki adatok 4 Üzemi feltételek 5 Telepítés 6 Üzemeltetés Felépítés A távirányító

Részletesebben

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14

Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 Koolbreeze Hordozható légkondicionáló használati útmutató Modell: CLIMATEASY 14 P14HCP Tartalom 1. Beszerelés.. 2 2. Általános biztonsági előírások.. 4 3. Termékbiztonság.... 5 4. Biztonsági óvintézkedések....

Részletesebben

Modell sz. Kompact 16

Modell sz. Kompact 16 16,000 BTU Hőszivattyús hordozható légkondicionáló, párátlanító, fűtő berendezés és ventilátor Modell sz. Kompact 16 Kérjük, a berendezés használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót.

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R. Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FPR-90-120-140DE-R Mobil légkondicionáló berendezés infra távirányítóval Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ

SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Mielõtt használatba venné a légkondícionálót, kérjük figyelmesen olvassa el azt az útmutatót SPLIT -INVERTER TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt az útmutatót Az útmutatóban hasznos tanácsokat

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A. Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSPMI-180A Parapet/Mennyezeti Inverteres multi-split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR * A Plasmacluster jelölés a Sharp Corporation védjegye. BELTÉRI EGYSÉG AY-XP9LSR AY-XPLSR KÜLTÉRI EGYSÉG AE-X9LSR AE-XLSR Figyelem: A terméket

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELEK FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT HASZNÁLATI UTASÍTÁS MATRIX 2 SERIES ASH-09AIM2 PT, ASH-13AIM2 PT ASH-18AIM2 PT, ASH-24AIM2 PT 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja:

HULLADÉK: Az elektronikai hulladék kezelésének módja: Kezelési útmutató 2 3 Hulladék kezelés Ha ezt a légkondícionálót az Európai Únión belül használja, a következőket tartsa be: HULLADÉK: Ne válogatás nélkül, háztartási hulladékként dobja ki a csomagoló

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WH Magasfali fan-coil berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL-A-WH050229 Biztonsági

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval

SPLIT - TYPE TÍPUSÚ VERTU SOROZAT. A légkondicionáló beszerelése elõtt egyeztessen a helyi áramszolgáltatóval Kérjük, Before using olvassa your el azt air conditioner, az útmutatót please a készülék readhasználatbavétele elõtt, majd this manual õrizze meg carefully Késõbb and szüksége keep it for lehet future

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK. Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PÁRÁTLANÍTÓ KÉSZÜLÉKEK Használatba helyezés előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót 1 Tartalomjegyzék Leírás... 2 Tulajdonságok...2 Műszaki adatok... 3 Funkciókalapelvei...4 Párátlanító

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2. Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-Pro-94AE2 FSAIF-Pro-124AE2 FSAIF-Pro-184AE2 FSAIF-Pro-244AE2 Inverteres split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV rendszerű inverter légkondicionálók FXNQ20A2VEB FXNQ25A2VEB FXNQ32A2VEB FXNQ40A2VEB FXNQ50A2VEB FXNQ63A2VEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTT OLVASSA EL Alkatrészek neve és funkciója...2

Részletesebben

FULL DC INVERTER SYSTEMS HASZNÁLATI UTASÍTÁS SDV4-xxxEAF S D V 4 K E R E S K E D E L M I K L Í M A B E R E N D E Z É S

FULL DC INVERTER SYSTEMS HASZNÁLATI UTASÍTÁS SDV4-xxxEAF S D V 4 K E R E S K E D E L M I K L Í M A B E R E N D E Z É S FULL DC INVERTER SYSTEMS HASZNÁLATI UTASÍTÁS SDV4-xxxEAF S D V 4 K E R E S K E D E L M I K L Í M A B E R E N D E Z É S Az eredeti útmutató fordítása Tartalom 1. DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE... 1 2.

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA KEZELÉSI KÉZIKÖNYV LÉGCSATORNÁZHATÓ Split klímaberendezés ARYG-07LLTA ARYG-09LLTA ARYG-12LLTA ARYG-14LLTA ARYG-18LLTA ARYG-07LLTB ARYG-09LLTB ARYG-12LLTB ARYG-14LLTB ARYG-18LLTB Őrizze meg ezt a kézikönyvet,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV FTXG25JV1BW FTXG35JV1BW CTXG50JV1BW FTXG25JV1BS FTXG35JV1BS CTXG50JV1BS Jellemzők Kényelem és energiatakarékosság FIGYELŐ SZEM A FIGYELŐ

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C6 BRC4C6 BRC4C63 BRC4C64 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési

Részletesebben

Kezelési útmutató FREE BEE MATCH

Kezelési útmutató FREE BEE MATCH Kezelési útmutató FREE BEE MATCH 2 TARTALOM Jegyezze fel................................... 2... oldal. 2. oldal Figyelmeztetés................................. 4-7.. 4-7. oldal oldal A Műszaki készülék

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC7CA52 BRC7CA57 Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet, mielőtt a berendezést

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC7EB518 BRC7EB519 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN HŐSZIVATTYÚ-KONVEKTOR ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FWXV15AVEB FWXV20AVEB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

Osztott rendszerű légkondicionáló

Osztott rendszerű légkondicionáló Osztott rendszerű légkondicionáló Kezelési útmutató Lakás légkondicionáló Köszönjük, hogy a mi lakás légkondicionáló berendezéseinket választotta, kérjük, olvassa el ezt a kezelési útmutatót, mielőtt a

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM KEZELÉSI KÉZIKÖNYV Multi SPLIT TÍPUSÚ SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ INVERTER Hűtő/Fűtő modell ASYA 7 LACM ASYA 9 LACM ASYA 12 LACM ASYA 14 LACM ASYA 18 LACM TARTSA KÉZNÉL EZT A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY KÉSŐBB

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS Üzemeltetési kézikönyv MODELLEK FTX50GV1B FTX60GV1B FTX71GV1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 4 Üzemeltetés

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2. Split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSAIF-HT-90AE2 FSAIF-HT-120AE2 FSAIF-HT-180AE2 Split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Párásító Készülék GYVH21 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Általános leírás Otthonunk megfelelő páratartalmának biztosítása egészségünk

Részletesebben

Viola GWH09RB-K3DNXXC GWH12RB-K3DNXXC

Viola GWH09RB-K3DNXXC GWH12RB-K3DNXXC Kezelési útmutató Viola GWH09RB-K3DNXXC GWH12RB-K3DNXXC FRIOTECH KFT. H-2040 Budaörs, Vasút u. 9. Tel./Fax: +36 23 430 674, +36 23 428 243 H-5400 Mezőtúr, Földvári út 2. Tel.: +36 56 351 412 Web: www.friotech.hu

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK 2 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített, kazettás típus FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ125AVEB

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Mobil légkondicionáló KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Olvassa el ezt az útmutatót. Az útmutatóban hasznos tanácsokat talál a kezelésre és karbantartásra vonatkozóan. Egy kis odafigyeléssel sok időt és pénzt takaríthat

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK 2-utas kifúvás, mennyezetre erősített, kazettás típusú FXCQ20AVEB FXCQ25AVEB FXCQ32AVEB FXCQ40AVEB FXCQ50AVEB FXCQ63AVEB FXCQ80AVEB FXCQ25AVEB

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FBQ40B8VB FCQ5C7VEB FCQ50C7VEB FCQ60C7VEB FCQ7C7VEB FCQ00C7VEB FCQ5C7VEB FCQ40C7VEB FCQH7C7VEB

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXL20G2V1B FTXL25G2V1B FTXL35G2V1B TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági előírások... 2 Alkatrészek... 5 Üzemeltetés előtti teendők...

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FTXS20D(A)VMW(L) FTXS25D(A)VMW(L) FTXS35D(A)VMW(L) FTXS20D2(3)VMW(L) FTXS25D2(3)VMW(L) FTXS35D2(3)VMW(L) CTXS50D(2)VMW(L) FTXS50D2V1W(L) FTKS20D(A)VMW(L)

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

Kezelési útmutató. CHANGE (inverter)

Kezelési útmutató. CHANGE (inverter) Kezelési útmutató CHANGE (inverter) 2 TARTALOM Jegyezze fel................................... 2... oldal. 2. oldal Figyelmeztetés................................. 4-7.. 4-7. oldal oldal A Műszaki készülék

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN SZOBAI LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELLEK FTXZ25NV1B FTXZ35NV1B FTXZ50NV1B TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés előtt Biztonsági előírások... 3 Alkatrészek neve és funkciója... 5

Részletesebben

Tartalom. Működés és karbantartás Használati tudnivalók. Kezelési útmutató. Meghibásodás. Telepítés

Tartalom. Működés és karbantartás Használati tudnivalók. Kezelési útmutató. Meghibásodás. Telepítés NPH12AJ-K3NNA1D Működés és karbantartás Használati tudnivalók Tartalom Környezetvédelem... 1 Biztonsági előírások... 1 Alkatrészek elnevezései.... 3 Kezelési útmutató A vezérlőpanel.... 4 Üzemmódok...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653

Az Ön kézikönyve LG CC18AWV http://hu.yourpdfguides.com/dref/3903653 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű klímaberendezés RWEYQ0MY RWEYQ0MY RWEYQ0MY a 5 7 5 5 8 9 0 6 5 0 6 9 7 8 a b 5 7 5 8 9 6 NOT AVAILABLE 0 7 6 0 6 9 5 7 8 b 5 6 5 6 7. 7. 7. 7. 7. 7. 8 8 9 9 0 0 A B RWEYQ0MY RWEYQ0MY RWEYQ0MY

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB FCQ5B8VB FDQ5B8VB

Részletesebben

JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát:

JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: JEGYEZZE FEL Jegyezze fel ide az egység típus- és sorozatszámát: Egység típusa:.. Sorozatszáma(i):.. A sorozatszámokat a berendezések oldalára ragasztott címkén találja. Eladó cég neve, címe:.. Vásárlás

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TEKA TMW 22 BI-S ÉS A TMW 22 BI-T TÍPUSÚ MIKROHULLÁMÚ SÜTŐKHÖZ TMW 22 BI-S, BI-T 1 A használati útmutatóhoz Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy a TEKA termékét választotta. Biztosak

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZERŰ Klímaberendezések RENDSZERŰ Klímaberendezések TÍPUSOK (4 utas levegőfúvás, mennyezetre erősített típus) SPLIT RENDSZER FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQ5CVEB VRV RENDSZER FXUQ7AVEB

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FREE JOINT MULTI TÍPUSÚ KLÍMABERENDEZÉS (Hűtés és fűtés) CE Biztonsági előírások Az alábbi biztonsági előírásokra kell tekintettel lenni a klímaberendezés használatánál. VIGYÁZAT! Áramütésveszély!

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

4 Programozás 4 Környezetvédelem 4 Óvintézkedések 5 Alkatrészek megnevezése

4 Programozás 4 Környezetvédelem 4 Óvintézkedések 5 Alkatrészek megnevezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta HISENSE készülékünket. Kérjük, gondosan olvassa el ezt a kezelési útmutatót, hogy helyes kezeléssel hosszú ideig hibátlanul üzemeltethesse a berendezést.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA. (Hűtés) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Beltéri egység Kültéri egység MULTI-OSZTOTT TÍPUSÚ SZOBAKLÍMA (Hűtés) CE Biztonsági előírások A klímaberendezés használatakor az alábbi biztonsági előírásokat kell betartani. 1 Ügyeljen

Részletesebben

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani!

Aventa eco. Használati utasítás Beszerelési utasítás. 2. oldal 10. oldal. Kérjük a járműben tartani! Aventa eco Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 10. oldal Aventa eco Tartalomjegyzék Alkalmazott szimbólumok... 2 Biztonsági utasítások... 2 Utasítások a klímarendszerek

Részletesebben

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy www.air-o-swiss.hu AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc Lőrinci út 24. Tel: 253-72-85

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO DD8L Adszorpciós

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO DD8L Adszorpciós HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO DD8L Adszorpciós BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP AY-XP12GHR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360080

Az Ön kézikönyve SHARP AY-XP12GHR http://hu.yourpdfguides.com/dref/4360080 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20

HUSKY 150. Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 HUSKY 150 Felhasználói kézikönyv Eredeti Kezelési utasítás HBHUSKY150HU0815SO 460 985-20 hu Tartalomjegyzék HUSKY 150 Tartalomjegyzék 1 A kézikönyvhöz... 7 1.1 Alkalmazása... 7 1.2 Szövegrészek jelölése...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER. e l e c t r o n i c. Természetes hideg párásító EH-70. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c Természetes hideg párásító EH-70 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Automatikus szűrőtisztítás funkcióval ellátott díszítőpanel Megfelelő használattal energiatakarékosság Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az öntisztító panelt. Ez a kézikönyv olyan

Részletesebben

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B

Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B Mosogatógépek Használati útmutató WQP8-9117 WQP8-9001B FONTOS! Figyelmesen olvassa el az utasításokat az első használatbavétel előtt! A mosogatógép használatakor mindig kövesse a pontos utasításokat az

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Falra szerelhető szobai légkondicionáló B típusú távirányítóval Hűtő és hűtő/fűtő típusok. Magyarul FUJITSU GENERAL LIMITED

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Falra szerelhető szobai légkondicionáló B típusú távirányítóval Hűtő és hűtő/fűtő típusok. Magyarul FUJITSU GENERAL LIMITED KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Falra szerelhető szobai légkondicionáló B típusú távirányítóval Hűtő és hűtő/fűtő típusok Magyarul TARTSA KÉZNÉL A KEZELÉSI ÚTMUTATÓT, HOGY BÁRMIKOR MEGNÉZHESSE FUJITSU GENERAL LIMITED

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HŰTŐSZEKRÉNY ERU 14300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Gondoskodás 2 Figyelmeztetések és fontos útmutatások A készülék bemutatása 4 Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés 5 Hőfokszabályzás

Részletesebben

A PROGRAMOK FUTTATÁSA

A PROGRAMOK FUTTATÁSA A PROGRAMOK FUTTATÁSA További tudnivalókért tekintse meg a Használati útmutató című dokumentumot. Osztályozza a ruhaneműt a kezelési szimbólumok szerint. Nem szárítható gépben! Alacsony hőmérsékleten szárítható

Részletesebben

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS DT 154-194-244-344 DS 64-94-134-164 DSC 98-168 DSCL 98-168 DA 28 Kutatások bebizonyították, hogy szoros összefüggés van a levegő tisztasága és a benne élő emberek egészsége között.

Részletesebben

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EWT 41262TW HU MOSÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...6 4. KEZELŐPANEL...6 5. PROGRAMTÁBLÁZAT...7 6. FOGYASZTÁSI

Részletesebben

Légkondicionáló. Használati kézikönyv. érzékekre hangolva

Légkondicionáló. Használati kézikönyv. érzékekre hangolva AQ09EWAN / X AQ12EWAN / X AQV09EWAN / X AQV12EWAN / X Légkondicionáló Használati kézikönyv érzékekre hangolva Köszönjük, hogy klimaberendezése megvásárlásakor a Samsungot választotta. Kérjük regisztrálja

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben