Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221"

Átírás

1 Szilárd tüzelésű kazán (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók Szimbólumok magyarázata Fontos biztonsági tudnivalók A készülékre vonatkozó adatok Rendeltetésszerű használat Szabványok, előírások és irányelvek Termékismertetés Adattábla Műszaki adatok Általános tudnivalók a tüzelőanyagokról Üzembe helyezés és kezelés Üzemeltetésre vonatkozó tudnivalók Üzembe helyezés előtti teendők Az üzemi nyomás ellenőrzése, fűtővíz utántöltése és a fűtési rendszer légtelenítése Üzemi nyomás ellenőrzése Fűtővíz utántöltése és a fűtési rendszer légtelenítése A huzatszabályozó beállítása Bevezetett levegő A kazán begyújtása Energiafelvevő képesség Tüzelőanyag utántöltése Állandó fűtő üzemmód (a tűz éjszaka is ég) A fűtőkazán üzemen kívül helyezése Kazán üzemen kívül helyezése vészhelyzetben Tisztítás és karbantartás A kazán tisztítása A fűtőgázjáratok és a tűztér tisztítása A hamutér kiürítése A füstgázgyűjtő tisztítása Üzemi nyomás ellenőrzése Környezetvédelem/megsemmisítés Üzemzavarok elhárítása Index Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

3 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1.1 Szimbólumok magyarázata Figyelmeztetések A következő jelzőszavak vannak definiálva és kerülhetnek felhasználásra a jelen dokumentumban: ÉRTESÍTÉS azt jelenti, hogy anyagi károk keletkezhetnek. VIGYÁZAT azt jelenti, hogy könnyű vagy közepesen súlyos személyi sérülések léphetnek fel. FIGYELMEZTETÉS azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések léphetnek fel. VESZÉLY azt jelenti, hogy súlyos, akár életveszélyes személyi sérülések történhetnek. Fontos információk A figyelmeztetések a szövegben mindig figyelmeztető háromszöggel vannak jelölve. Ezenkívül jelzőszavak jelölik a következmények fajtáját és súlyosságát, ha a veszély elhárítására vonatkozó intézkedések nem történnek meg. Az emberre vagy tárgyakra vonatkozó, nem veszélyt jelző információkat a szöveg melletti szimbólum jelöli. További szimbólumok Szimbólum Jelentés Teendő Kereszthivatkozás a dokumentum más helyére Felsorolás/listabejegyzés Felsorolás/listabejegyzés (2. szint) 1. tábl. 1.2 Fontos biztonsági tudnivalók Általános biztonsági tudnivalók A biztonsági útmutatások figyelmen kívül hagyása személyi sérülésekhez - akár halálesethez is - valamint anyagi és környezeti károkhoz vezethet. Ügyeljen arra, hogy a szerelést, a füstgáz csatlakozást és az első üzembe helyezést, valamint a karbantartási és állagmegóvási munkákat csak szakvállalat végezze. Gondoskodjon arról, hogy a berendezés átvételét az engedélyező hatóság elvégezze. A használattól függően végezze el a tisztítást. Vegye figyelembe a Tisztítás c. fejezetben megadott tisztítási intervallumokat. A tapasztalt hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg. Évente legalább egyszer végezze el a karbantartást (a fűtési időszak kezdete előtt). Ennek során ellenőrizze a teljes rendszer kifogástalan működését. A felderített hiányosságokat haladéktalanul szüntesse meg. Üzembe helyezés előtt gondosan olvassa el a biztonsági útmutatásokat. Saját biztonságának vészhelyzetekben, pl. tűz esetén, való figyelmen kívül hagyása miatt fenyegető veszély Soha ne tegye ki magát életveszélynek. A saját biztonsága mindennél fontosabb. Károk kezelési hiba miatt A kezelési hibák személyi sérülésekhez és/vagy anyagi károkhoz vezethetnek. Biztosítsa, hogy csak olyan személyeknek férjenek hozzá a készülékhez, akik képesek a készüléket szakszerűen kezelni. A szerelést és az üzembe helyezést, valamint a karbantartást és a tisztítást csak szakszerviz végezheti el. Felállítás, működés A készüléket arra feljogosított szerződéses céggel szereltesse be. Ne változtassa meg a füstgázvezető alkatrészeket. Ne működtesse a készüléket elegendő víz nélkül. Működés közben tartsa mindig zárva a berendezés nyílásait (ajtókat, karbantartási fedeleket, feltöltő nyílásokat). Csak adattábla szerinti, engedélyezett tüzelőanyagokat használjon. Ne zárja le vagy ne csökkentse az ajtókban, ablakokban és a falakban lévő levegő-bevezető és -kivezető nyílásokat. Ellenőrzés/karbantartás Javaslat az ügyfélnek: kössön karbantartási és ellenőrzési szerződést egy engedéllyel rendelkező szerződött céggel és végeztesse el évente a készülék karbantartását. A berendezés biztonságos és környezetbarát működéséért az üzemeltető felelős. Vegye figyelembe a "Karbantartás és tisztítás" c. fejezetben lévő biztonsági tudnivalókat. Eredeti alkatrészek A nem a gyártó által szállított alkatrészek miatt bekövetkezett károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. Csak a gyártó eredeti alkatrészeit és külön rendlehető tartozékait használja. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 3

4 2 A készülékre vonatkozó adatok Mérgezés veszélye A nem kielégítő levegőbevezetés veszélyes füstgázkilépéshez vezethet. Ügyeljen arra, hogy az égési levegő bevezető és kivezető?nyílások ne legyenek leszűkítve vagy elzárva. Ha ezt a hiányosságot nem szüntetik meg azonnal, akkor a kazánt nem szabad tovább üzemeltetni. Ha füstgáz lép ki a felállítási helyiségbe, akkor szellőztesse ki felállítási helyiséget. hagyja el a felállítási helyiséget. szükség esetén hívja a tűzoltókat. A rendszer üzemeltetőjét írásban értesítse a hibáról és annak veszélyességéről. Megégés/leforrázás miatti veszély A kazán, a füstgázrendszer és a csőrendszer forró felülete, a kilépő fűtő,- vagy füstgáz, valamint a biztonsági berendezéseknél kilépő forró víz égési/leforrázási sérülést okozhat. A forró felületeket csak a megfelelő védőfelszereléssel érintse meg. Óvatosan nyissa ki a kazánajtókat. A kazánon végzendő munkák előtt hagyja lehűlni a kazánt. Felügyelet nélküli gyermekeknek nem szabad a meleg kazán közelében tartózkodniuk. Rendszerkárosodás veszélye a kémény minimális szállítónyomásától való eltérés esetén Nagyobb szállítónyomás esetés nagyobb lesz a kazánberendezés terhelése és a kazán károsodást szenvedhet. Ügyeljen arra, hogy a kémény és a füstgáz csatlakozás megfeleljen az érvényes előírásoknak. Ügyeljen arra, hogy a szállítónyomások be legyenek tartva. Ellenőriztesse a szükséges szállítónyomást egy arra feljogosított szakvállalattal. Robbanásveszélyes és könnyen éghető anyagok Ne tároljon gyúlékony anyagot vagy folyadékot a kazán közvetlen közelében. Az éghető agyagoktól való minimális távolságokat be kell tartani. Égési levegő/helyiséglevegő Az égési levegőnek/helyiséglevegőnek agresszív anyagoktól (pl. klórvagy fluorvegyületeket tartalmazó halogén szénhidrogénektől) mentesnek kell lennie. Így elkerülhető a korrózió. Rendszerkárosodás veszélye túlnyomás miatt A túlnyomás okozta károsodás elkerülése érdekében felfűtés közben víz léphet ki a fűtővízkör és a melegvíz ellátás biztonsági szelepénél. A biztonsági szelepeket semmiképpen ne zárja el. Semmiképpen ne zárja el a fűtővízkört. Semmiképpen ne állítsa le a hűtővízkört. 2 A készülékre vonatkozó adatok Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a rendszer üzemeltetője számára a kazán biztonságos kezelésével kapcsolatban. 2.1 Rendeltetésszerű használat A kazán Logano G221 egy öntvény kazán, amely szilárd tüzelőanyagokkal való tüzelésre szolgál családi vagy társasházakban (Tüzelőanyagokat lásd 3. fejezet, 7. oldal). A rendeltetésszerinti használat biztosítása érdekében ügyelnie kell az adattáblán lévő adatokra és a műszaki adatokra. Az ott megadott hőmérséklethatárok betartásához megfelelő eszközt kell beépíteni. A kazánnak lakóhelyiségekben és folyosókon történő felállítása nem megengedett. A szilárd tüzelésű kazán általános elnevezése a következőkben: kazán. A kazán csak fűtővíz felmelegítésére és indirekt melegvíz termelésre szabad használni. További adatokat a rendeltetésszerű használathoz lásd 4.1. fejezet, 8. oldal és 2.3. fejezet, 4. oldal. 2.2 Szabványok, előírások és irányelvek Üzemeltetés közben figyelembe kell venni az adott ország speciális előírásait és szabványait! 2.3 Termékismertetés A Logano G221 kazán szilárd tüzelésű kazán és koksz, feketeszén és fa tüzelésére engedélyezett. A kazán elemei: Vonórúd a füstgázcsappantyúhoz [1] Töltőajtó [2] Szekunder levegő beállító, kémlelőlyukkal [3] Hamuajtó [4] Hőmérő/nyomásmérő [5] Huzatszabályozó [6] Levegőcsappantyú [7] A töltőajtó [2] a tűztér tüzelőanyaggal való feltöltésére szolgál. A tűztér viszi át a termelt hőt a fűtővízre. A huzatszabályozó [6] lánccal van összekötve a levegőcsappantyúval [7] és a kazán levegőellátását szabályozza. Minél melegebbé válik a fűtőkazán, annál jobban záródik a levegőcsappantyú, hogy a kazánvízhőmérséklete ne lépje túl a beállított értékét. A hamuajtó [4] mögött található a hamutartály. A burkolat szigetelőanyaggal van kibélelve, ezáltal minimalizálja a sugárzási és készenléti veszteségeket. A hőmérő/nyomásmérő a kazán hőmérsékletét és a víznyomást jelzi ki. A kazán a környezetből szívja be a szükséges égési levegőt. A kazánt csak állandóan jól szellőztetett helyiségekben szabad felállítani és üzemeltetni! 4 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

5 A készülékre vonatkozó adatok ábra Termékáttekintés T Füstgázcsappantyú A füstgázcsappantyút hideg kazán felfűtésekor vagy rossz kéményhuzat esetén ki kell nyitni ( 2. ábra, fent). Ezáltal a forró füstgázok gyorsabban jutnak be a kéménybe, és a kémény jobban "húz". A normál üzemben és kielégítő kéményhuzat esetén a füstgázcsappantyú részben zárva lehet ( 2. ábra, lent). Így kevesebb a kihűlési veszteség a kéményen keresztül. 2. ábra Füstgázcsappantyú (fent nyitva, lent zárva) 2.4 Adattábla Az adattábla a kazánblokk jobb oldalán található. Az adattáblán sorozatszámra, teljesítményadatokra és engedélyezési adatokra vonatkozó információkat találhat. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 5

6 2 A készülékre vonatkozó adatok 2.5 Műszaki adatok Kazánméret [kw] Egység Fűtőkazán-osztály az EN megfelelően Kazántagok száma Víztartalom l Tűztér űrtartalma l Hatásfok % Kazánvíz-hőmérséklet tartomány C Minimális visszatérő hőmérséklet C Füstgáz hőmérséklet névleges teljesítménynél C Füstgáz tömegáram (névleges teljesítménynél), kb. g/sec 17,7 23,0 28,3 31,8 Szükséges szállítónyomás (huzatigény) névleges Pa teljesítményű üzem esetén Megengedett üzemi nyomás bar Maximális vizsgálati nyomás bar Koksz tüzelőanyag Hőteljesítmény koksz esetén (névleges teljesítmény) kw Tüzelőanyag-fogyasztás névleges teljesítménynél, kb. kg/h 2,8 3,6 4,7 5,8 Égési időtartam névleges teljesítménynél, kb. h Kőszén tüzelőanyag Névleges hőteljesítmény kőszén esetén (névleges kw teljesítmény) Tüzelőanyag-fogyasztás névleges teljesítménynél, kb. kg/h 3,5 4,6 5,2 6,5 Égési időtartam névleges teljesítménynél, kb. h MJ/kg fűtőértékű és max. 20 % nedvességtartalmú fa tüzelőanyag Hőteljesítmény névleges teljesítménynél kw Tüzelőanyag-fogyasztás névleges teljesítménynél, kb. kg/h 5,5 7,1 8,5 9,8 Égési időtartam névleges teljesítménynél, kb. h A fahasábok maximális hossza (150 mm átmérő) mm tábl. Műszaki adatok 6 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

7 Általános tudnivalók a tüzelőanyagokról 3 3 Általános tudnivalók a tüzelőanyagokról A fűtőkazán koksz, feketeszén és fa tüzelőanyagok eltüzelésére használható. Tüzelőanyagként az alábbi anyagok megengedettek (csökkentett teljesítmény és rövidebb karbantartási intervallumok): Feketeszén dió 1 ( mm) Koksz dió 1 ( mm) Szén- és kokszdarabok ( mm) Fa VESZÉLY: A kilépő szénmonoxid (CO) életveszélyt okoz! A kazán nem alkalmas barnaszén elégetésére. Barnaszén elégetésekor a kazán eliszaposodhat és CO léphet ki. Tüzeléshez ne használjon barnaszenet. VESZÉLY: Egészség- és/vagy a berendezés károsodása más vagy nem megfelelő tüzelőanyagok használata miatt! Más vagy nem megfelelő tüzelőanyagok használata miatt egészségre veszélyes és/vagy a fűtési rendszert károsító anyagok keletkeznek. Ne használjon a tüzeléshez műanyagot, háztartási hulladékot, vegyileg kezelt famaradékot, használt papírt, rőzsét, fakéreg- és farostlemez-maradékot, valamint pelletet vagy por alakú anyagokat. Kondenzátum- és kátrányképződés A kazán helytelen kezelése fokozott kondenzátum- és kátrányképződéshez vezet. Emiatt károk keletkezhetnek a kazánban, valamint a füstgázrendszerben. A hideg kazán első begyújtásakor víz csapódik le a kazánban és lefolyik a belső falakon. Emiatt az a benyomás keletkezhet, hogy szivárog a kazán. A kazánnak ez az "izzadása" megszűnik, mihelyt repülőhamu rakódik le a kazán belső falain. A 65 C alatti, alacsony kazánvíz-hőmérséklet vagy magas nedvességtartalmú tüzelőanyaggal végzett üzemeltetés esetén szintén kondenzáció jön létre a fűtőfelületeken. Ilyenkor is kondenzátum folyik le a falakon. A túl alacsony kazánvíz-hőmérsékleten történő fűtés kátrányképződéshez vezet, ami behatolhat a füstgázrendszerbe és annak károsodását okozhatja. A kazán működési módját figyelembe kell venni. Üzemeltesse a kazánt a javasolt üzemi hőmérsékletekkel. A kazánt csak a javasolt tüzelőanyagokkal fűtse. Távolítsa el, még meleg kazán esetén a kátránylerakódásokat a tisztítókefével (a kazánnal szállított tartozék). Szabályos üzemmódban a füstgáz hőmérséklet C. A helyi feltételektől, az alkalmazott tüzelőanyagoktól (fa vagy szén) és a tisztasági állapottól függően ezek az értékek túlléphetők. Fatüzelés Az előírt tüzelőanyag hasított és szárított hasábfa, 150 mm átmérővel és 20 % max. fanedvességgel. A hasábfa vagy darabolt Kazántípus fa maximális hossza Logano G mm Logano G mm Logano G mm Logano G mm 3. tábl. A hasábfa vagy darabolt fa maximális hossza Csak száraz, természetes állapotú, darabolt fát használjon. 20 % fölötti fanedvesség esetén csökken a kazánteljesítmény. Ezen kívül fokozódik a kátrányképződés, ami pedig csökkenti a kazán élettartamát. A megadott teljesítményértékek, valamint a kazán korlátozás nélküli működése csak max. 20 % fanedvességig garantálható. Fafajta Fűtőérték 1) kwh/kg kwh/rm bükk, tölgy, kőris 4, juhar, nyír 4, nyárfa 4, erdeifenyő, vörösfenyő, 4, duglászfenyő lucfenyő, jegenyefenyő 4, tábl. A különböző fafajták energiaértékei 1) Légszáraz állapotú fa 20% fanedvességgel. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 7

8 4 Üzembe helyezés és kezelés 4 Üzembe helyezés és kezelés 4.1 Üzemeltetésre vonatkozó tudnivalók A fűtési rendszer üzemeltetésekor figyelembe kell venni a következő tudnivalókat: A fűtőkazánt csak olyan felnőtteknek szabad üzemeltetniük, akik jól ismerik az utasításokat és a kazán üzemeltetését. Ügyeljen arra, hogy gyermekek felügyelet nélkül ne tartózkodjanak az üzemelő kazán közelében. Ne adjon éghető folyadékokat a tűzhöz és a fűtőkazán teljesítményének növeléséhez. A töltő- és tűztér közelében, valamint a kazán körül legalább 200 mm biztonsági távolságban ne tároljon éghető tárgyakat. Ne helyezzen éghető tárgyakat a kazánra. A kazán felületét csak nem éghető szerekkel tisztítsa. Ne tároljon gyúlékony anyagokat a fűtőkazán felállítási helyiségében (pl. petróleumot, olajat). A kazán működése közben soha ne növelje a kazán névleges teljesítményét (pl. túlfűtéssel). A hamut zárt fedelű tűzbiztos edényben tárolja. A fűtőkazánt csak 90 C maximális hőmérséklettel üzemeltesse és működés közben rendszeresen ellenőrizze. A kazánt 65 C minimális visszatérő hőmérséklettel üzemeltesse. Ügyelni kell arra, hogy ez a hőmérséklethatár egy megfelelő berendezés segítségével betartható legyen. A minimális kazánvíz-hőmérsékletnek 65 C felett kell lennie, mert alacsonyabb hőmérsékleten kondenzálódhat a vízgőz és ez kátrányképződéshez vezethet. Ez negatívan hat a fűtőkazán rendeltetésszerű üzemére és élettartamára. A kazán üzemeltetőjének a kezelési útmutató szerint kell eljárnia. Neki csak a kazán üzembe helyezését, üzemen kívül helyezését és tisztítását szabad elvégeznie. Minden más munkát arra feljogosított szervizvállalatnak kell elvégeznie. Robbanásveszély, tűz, éghető gázok vagy gőzök keletkezése (pl. linóleum, PVC stb. ragasztása esetén) ne üzemeltesse a kazánt. Vegye figyelembe az építőanyagok éghetőségét. 4.2 Üzembe helyezés előtti teendők VESZÉLY: Sérülésveszély a nyitott kazánajtók miatt! Működés közben tartsa zárva a kazán tűztérajtaját. VESZÉLY: Sérülésveszély a füstgázgyűjtő magas hőmérséklete miatt ( 2.ábra,5.oldal)! Működés közben ne érintse meg a füstgázgyűjtőt. FIGYELMEZTETÉS: Rendszerkárok! Az elegendő mennyiségű víz nélküli üzembe helyezés tönkreteszi a készüléket. Mindig elegendő vízzel üzemeltesse a kazánt. Személyes biztonsága érdekében üzembe helyezés előtt ügyeljen a következőkre: A kazán felügyelet nélküli üzemeltetése nyitott ajtóval nem megengedett. Gyújtásgyorsítóknak a kazánban történő használata tilos. 4.3 Az üzemi nyomás ellenőrzése, fűtővíz utántöltése és a fűtési rendszer légtelenítése Az újonnan betöltött fűtővíz az első napokban jelentős mértékben veszít a térfogatából, mivel még erős a kigázosodás. Ezáltal a fűtési rendszer működését zavaró légzsákok képződnek. Új fűtési rendszerek esetén kezdetben naponta ellenőrizze az üzemi nyomást, szükség esetén töltsön utána fűtővizet és légtelenítse a fűtési rendszert és a fűtőtesteket. Később havonta ellenőrizze az üzemi nyomást, szükség esetén töltsön utána fűtővizet és légtelenítse a fűtési rendszert és a fűtőtesteket Üzemi nyomás ellenőrzése A fűtéstechnikai szakvállalat beállította a min. 1 bar üzemi nyomást és bejegyezte azt a 5. táblázatba. Általában nyitott és zárt rendszereket különböztetünk meg. A gyakorlatban már csak ritkán fordul elő nyitott fűtési rendszer. Ezért a zárt fűtési rendszer példáján magyarázzuk el Önnek, hogyan ellenőrizheti a víznyomást. Ellenőrizze az üzemi nyomást. Ha a rendszer nyomása 1 bar alá (a piros mutató alá) csökken, akkor vizet kell utána tölteni. 3. ábra Hőmérő/nyomásmérő 8 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

9 Üzembe helyezés és kezelés Fűtővíz utántöltése és a fűtési rendszer légtelenítése Kérdezze meg a fűtéstechnikai szakvállalatot, hogy hol található az Ön fűtési rendszerénél a fűtővíz utántöltésére szolgáló töltő- és ürítőcsap. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárok a hőmérséklet ingadozások miatt! Ha a fűtési rendszert meleg állapotban tölti fel, a hőmérséklet ingadozások miatti feszültség repedéseket okozhat. Emiatt a kazán tömítetlenné válhat. A fűtési rendszer feltöltését csak hideg állapotban végezze (az előremenő hőmérsékletnek maximum 40 C-nak szabad lennie) 4.4 A huzatszabályozó beállítása Vegye figyelembe az alkalmazott huzatszabályozó kezelési útmutatóját. Állítsa a huzatszabályozót a piros jelölésre (85 C) ( 4. ábra). A kar állításával (vagy a lánc lerövidítésével) szabályozza be a lánc feszítését úgy, hogy a levegőcsappantyú 85 C kazánvízhőmérsékletnél a minimális méretig (5 mm) zárva legyen, a lánc pedig kissé lazán lógjon. ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás gyakori utántöltés miatt! Ha gyakran kell fűtővizet utántölteni, a fűtési rendszer, a vízminőségtől függően, korrózió és kazánkő-képződés miatt károsodhat. Kérdezze meg a kivitelezőt, hogy az adott helyen a víz előkészítés nélkül is használható-e, vagy szükség esetén elő kell készíteni. Értesítse a fűtéstechnikai szakcéget, ha gyakran kell pótvizet utántölteni. VIGYÁZAT: Egészségkárosodás veszélye az ivóvíz szennyezettsége miatt. Az ivóvíz (pl. a fűtési rendszerből bekerülő víz miatti) szennyeződésének elkerülése érdekében tartsa be az adott országban érvényes előírásokat és szabványokat. Lassan töltse fel a fűtési rendszert. Közben figyelje a nyomáskijelzést (hőmérőt/nyomásmérőt). Ha a nyomás elérte a kívánt üzemi nyomást,akkor zárja el a vízcsapot és a töltő- és ürítőcsapot. Légtelenítse a fűtési rendszert a fűtőtesteken lévő légtelenítő szelepeken. Ha a légtelenítés miatt esik az üzemi nyomás, akkor vizet kell utántölteni. Üzemi nyomás/vízminőség Minimális üzemi nyomás (az érték alá csökkenés esetén bar után kell tölteni) Üzemi nyomás parancsolt értéke (optimális érték) bar A fűtési rendszer maximális üzemi nyomása (a biztonsági szelep kapcsolási nyomása) bar Pótvizet elő kell készíteni. Igen/Nem 5. tábl. Üzemi nyomás (a fűtési szakvállalat tölti ki) 4. ábra A huzatszabályozó beállítása [1] Piros jelölés (85 C) Ezzel akadályozható meg az elért kazánvíz-hőmérsékletnél a félkokszgáz képződése. Ha a levegőcsappantyú teljesen záródik, akkor nincs tökéletes égés. Kátrány rakódik le a fűtőfelületekre, ami növeli a tisztítási ráfordítást. 4.5 Bevezetett levegő VESZÉLY: Életveszély a felállítási helyiségben kialakuló oxigénhiány miatt! Gondoskodjon róla, hogy elegendő friss levegő jusson be a helyiségbe a szabadba nyíló nyílásokon keresztül. Ügyeljen arra, hogy ezek a?nyílások ne legyenek elzárva vagy leszűkítve. FIGYELMEZTETÉS: Rendszerkárosodás és sérülésveszély a helytelen üzembe helyezés miatt! Az égési levegő hiánya miatt kátrányosodás és félkokszgáz képződése is előfordulhat. Gondoskodjon róla, hogy elegendő friss levegő jusson be a helyiségbe a szabadba nyíló nyílásokon keresztül. Ügyeljen arra, hogy ezek a?nyílások ne legyenek elzárva vagy leszűkítve. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 9

10 4 Üzembe helyezés és kezelés ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás a bevezetett levegőben lévő agresszív anyagok miatt! A klór- vagy fluorvegyületeket tartalmazó halogén szénhidrogének égés közben fokozott korróziót okoznak a kazánban. A bevezetett levegőnek agresszív anyagoktól mentesnek kell lennie. A kazán a környezetből szívja be a szükséges égési levegőt. A kazánt csak tartósan jól szellőztetett helyiségekben szabad felállítani és üzemeltetni! 4.6 A kazán begyújtása FIGYELMEZTETÉS: Rendszerkárosodás hibás kezelés miatt! A tűztér tüzelőanyaggal történő túltöltése túlhevülést és a kazán károsodását okozhatja. Hangolja össze a tüzelőanyag mennyiségét a fűtési rendszer energiafelvevő képességével ( 4.7. fejezet, 11. oldal). A kazánban végbemenő tiszta leégés szempontjából a kazán helyes kezelése és a füstgázrendszer megfelelő szállítónyomása döntő fontosságú. Nyissa ki a hamuajtót. A kazán huzatának növelése céljából nyissa ki a füstgázcsappantyút. 6. ábra Apró gyújtóanyag elhelyezése a felfűtéshez [1] Tűztéri védőajtó [2] Hamuajtó Hagyja percig égni a tüzelőanyagot, amíg parázs nem keletkezik. Csukja be a hamuajtót. Nyissa ki a töltőajtót és töltse fel a tűzteret [1] térfogatának ¼-éig tüzelőanyaggal. Mielőtt feltöltené a tűzteret [1], a behelyezett tüzelőanyagnak teljesen le kell égni és elegendő parázsnak kell a tűztérben lenni T 5. ábra Füstgázcsappantyú nyitása Helyezzen be egy réteg papírt. Helyezzen a papírrétegre kb cm vastag tüzelőanyag-réteget (vékony gyújtóst). Ne használjon vastag fahasábokat. Gyújtsa meg a kazán belsejében lévő fát. Csukja be a tűztér védőajtaját. Hagyja kissé nyitva a hamuajtót. 7. ábra A tüzelőanyag utánpótlása (felfűtés) [1] Tűztér T 10 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

11 Üzembe helyezés és kezelés 4 Zárja be a töltőajtót. A kéményben keletkező a hőveszteségek elkerülése érdekében a kéményhuzattól függően a lehető legjobban zárja el a füstgázcsappantyút ( 8. ábra, lent). Ha a füstgázok elszívása nem megfelelő (a kéményhuzat nem elegendő), akkor ismét nyissa ki kissé a füstgázcsappantyút ( 8. ábra, fent). 4.7 Energiafelvevő képesség A fűtési rendszer energiafelvevő képessége a vízhőmérséklet tényleges értékétől és a fűtött objektum hőveszteségétől függ. A fűtőberendezés gazdaságos működéséhez össze kell hangolni a felhasznált tüzelőanyagmennyiséget a mindenkori energiafelvételi mennyiséggel. Ezáltal elkerülhető a kazán túlmelegedése és csökken a káros anyagok kibocsátása is. 4.8 Tüzelőanyag utántöltése VIGYÁZAT: Sérülésveszély belobbanás miatt! Ne használjon folyékony tüzelőanyagokat (benzint, petróleumot). Soha ne permetezzen folyékony tüzelőanyagot a tűzbe vagy a parázsra. A tüzelőanyag fajtájától és minőségétől függően egy kazántöltet égési időtartama a kazán névleges teljesítménye esetén kb óra. A töltőajtó időközbeni kinyitása zavarja az égést. A kinyitás rosszabb leégéshez és fokozott fűtőgázkilépéshez vezethet. Ne hagyja leégni a töltetet. Lehetőleg legyen még parázs. 8. ábra Füstgázcsappantyú (fent nyitva, lent zárva) A felfűtési idő a kazán tisztasági állapota, a helyi feltételek, a felhasznált tüzelőanyagok és az időjárás (vákuum a füstgázrendszerben) miatt változhat. Fatüzelés esetén a következőkre kell ügyelni: A túl rövid és túl vastag fahasábok egyenetlen égési viselkedéshez vezetnek. Az égőrostélyt teljesen le kell fedni tüzelőanyaggal. Csak a megadott vastagságú és hosszúságú fahasábokat használja ( 3. fejezet, 7. oldal). A legtöbb kőszén és koksz hosszabb ideig ég, túl nagy mennyiségű tüzelőanyag esetén csökkenhet a teljesítmény. Rövidebb időközönként ellenőrizze és szítsa fel a tüzet. A tüzelőanyag utántöltéséhez vagy a töltésszint ellenőrzéséhez elvégzendő teendők: Nyissa ki résnyire a töltőajtót [1] és várjon kb. 10 másodpercet, hogy a töltőtérben lecsökkenjen a fűtőgáz mennyisége. Ha kevesebb lett a fűtőgáz mennyisége, akkor nyissa ki teljesen a töltőajtót. Nyissa ki a füstgázcsappantyút, hogy az utántöltés miatti füstképződés kisebb legyen a felállítási helyiségben ( 8. ábra, 11. oldal, fent). Szítsa fel a tüzet a piszkavassal és helyezze be a kívánt tüzelőanyagmennyiséget. A rendszeres piszkálással egyenletes leégés érhető el és a kazán teljesítmény-leadása állandó lesz. A parázs fahasábokkal történő gyors letakarása csökkenti a fűtőgázok kilépését a tűztérből. Fatüzelés esetén a következőkre kell ügyelni: Csak annyi tüzelőanyagot töltsön utána, hogy a legfelső fahasáb és a töltőtér felső széle között legalább 50 mm maradjon ( 9. ábra). Koksz esetén a következőkre kell ügyelni: A kokszot csak a töltőajtó alsó széléig szabad betölteni. Csukja be a töltőajtót [1] és zárja el a füstgázcsappantyút ( 8. ábra, 11. oldal). Szekunder levegő beállító A töltőajtó állítható levegőcsappantyúján keresztül ( 1.ábra,5.oldal, [3]) a szekunder levegő beszívásra kerül. Az égést a szekunder levegő befolyásolja. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 11

12 4 Üzembe helyezés és kezelés 4.10 A fűtőkazán üzemen kívül helyezése FIGYELMEZTETÉS: Rendszerkárok a fagyveszély miatt! Ha a fűtési rendszer fagyveszély esetén nem működik, akkor befagyhat. Védje a fűtési rendszert a befagyástól. Fagyveszély esetén, valamint ha nem üzemelteti a kazánt, akkor ürítse le a rendszert. Üzemen kívül helyezéshez hagyja teljesen leégni a kazánt anélkül, hogy mesterséges módon meggyorsítaná a leégési folyamatot. 9. ábra Fa tüzelőanyag utántöltése T 4.9 Állandó fűtő üzemmód (a tűz éjszaka is ég) VESZÉLY: Életveszély félkokszgáz miatt! Csökkentett teljesítményű üzemelétetéskor félkokszgázok keletkezhetnek, amelyek belélegzése füstmérgezést okozhat. Ne lélegezze be a látható füstöt. Gondoskodjon a felállítási helyiség jó szellőztetéséről. Tisztítsa meg a kazánt és a füstgáz-utat ( 5.1. fejezet, 13. oldal ). Ellenőriztesse a kémény szállítóhuzatát. VIGYÁZAT: Berendezéskárok kátrány és kondenzátum miatt! 65 C alatti kazánvíz hőmérsékletnél több kátrány és kondenzátum keletkezik a tűztérben és erősen lecsökken a kazán élettartama. Mindig 65 C és 90 C közötti kazánvíz hőmérséklettel üzemeltesse a kazánt. Hosszú idejű üzemen kívül helyezés esetén (pl. a fűtési időszak végén) tisztítsa meg gondosan a fűtőberendezést, mert a hamu nedvességtartalma miatt korrózió keletkezhet. Védje a fűtési rendszert a befagyástól. Ürítse le a vizet tartalmazó vezetékeket, vagy pedig töltse fel a rendszert fagyálló szerrel (a gyártó információira ügyelni kell). Fűtőkazán átmenetileg történő üzemen kívül helyezése Hagyja kihűlni a kazánt. Nyissa ki a töltőajtót és tisztítsa meg a tűzteret. Nyissa ki a hamuajtót és vegye ki a hamuládát. Ártalmatlanítsa a hamut. Tisztítsa meg a hamuteret. Helyezze vissza a hamuládát és csukja be a hamuajtót. Zárja be a töltőajtót Kazán üzemen kívül helyezése vészhelyzetben ÉRTESÍTÉS: Viselkedés vészhelyzetben! Vészhelyzetben (pl. tűz esetén) életveszélyes helyzetek jelentkezhetnek. A leírt eljárásmódtól függetlenül az üzemen kívül helyezésre a következő érvényes: Soha ne tegye ki magát veszélynek. Intézkedések a kazán túlfűtése esetén: Zárja a levegőcsappantyút. Zárja a külső égési levegő nyílásokat. Hagyja leégni a kazánt. Ne oltsa el vízzel a kazánt. Ne adagoljon további tüzelőanyagot. Gondoskodjon a fűtési rendszer hőátadásáról. Ellenőriztesse a berendezést egy, engedéllyel rendelkező szakvállalattal. Intézkedések tűz esetén: Zárja a levegőcsappantyút. Zárja a külső égési levegő nyílásokat. Hívja a tűzoltókat. A vészhelyzet után: Ellenőriztesse a berendezést egy, engedéllyel rendelkező szakvállalattal. 12 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

13 Tisztítás és karbantartás 5 5 Tisztítás és karbantartás ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás a szakszerűtlen karbantartás miatt! A kazán hiányos vagy szakszerűtlen karbantartása károsodásokhoz vezethet. Gondoskodjon a fűtési rendszer rendszeres, átfogó és szakember által végzett karbantartásáról. Nem megfelelő karbantartás vagy tisztítás esetén a gyártó nem tud semmilyen felelősséget sem vállalni. A fűtési rendszer rendszeres, szakember által végzett karbantartásával megőrizheti annak hatásfokát, garantálhatja a nagy üzembiztosságot és a környezetbarát égést. A fűtési rendszer tisztítása a tüzelőanyag minőségétől és a környezeti feltételektől függ. 5.1 A kazán tisztítása A fűtési rendszer tisztítása a fa minőségétől és a környezeti feltételektől függ. Tisztítási intervallumok A tisztítási intervallumok a tüzelőanyagtól, a visszatérő hőmérséklettől és a fűtési szokásoktól függenek. A következő táblázatban a tisztítási intervallumokat adtuk meg: Tisztítási munkák A hamutér tisztítása. A fűtőgázjáratok és a tűztér tisztítása tisztítókefével. A tűztéri védőajtó megtisztítása tisztítókefével. A füstgázgyűjtő és az összekötő darab tisztítása. A kémény tisztítása. A füstgázrendszer ellenőrzése. 6. tábl. Tisztítási intervallumok Intervallum naponta legalább heti rendszerességgel legalább negyedéves rendszerességgel Az országspecifikus előírások és a szennyeződés szerint Az országspecifikus előírások szerint A fűtőgázjáratok és a tűztér tisztítása Nyissa ki a töltőajtót és a hamuajtót. Tisztítsa meg tisztítókefével a fűtőgázjáratokat és a tűzteret a hamumaradékoktól. Tisztítsa le a tűztéri védőajtóról a hamumaradékot tisztítókefével. Az előretoló rostély rendszertelen tisztítása esetén rossz lesz az égés a lecsökkent oxigén-bevezetés miatt. A kazán belső falain keletkező korom- és hamulerakódások lecsökkentik a hőátvitelt. Az elégtelen tisztítás növeli a tüzelőanyag-fogyasztást és környezetszennyezéssel járhat. VIGYÁZAT: Sérülésveszély a helytelen tisztítás miatt! Tisztításkor az égési maradványok és az éles szélek sérüléseket okozhatnak. Tisztításkor viseljen védőkesztyűt. VIGYÁZAT: Az egészség veszélyeztetése füstgázok miatt! A vízzel történő tisztítás füstgázoldali tömítetlenséget okozhat. Ne tisztítsa vízzel a kazán belső terét. VIGYÁZAT: Környezeti károk a kedvezőtlen üzemállapot miatt! Tisztítsa ki rendesen, a tüzelőanyag-fogyasztástól függően a kazánt. Mindig a fűtés megkezdése előtt és csak kihűlt tűztér mellett végezze a tisztítást. 10. ábra A fűtőgázjáratok tisztítása Zárja be a töltőajtót. Távolítsa el a hamut T Kátránylerakódások eltávolításakor azonban fel kell melegíteni a kazánt. Így könnyebben eltávolíthatók a kátránylerakódások. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 13

14 6 Környezetvédelem/megsemmisítés A hamutér kiürítése ÉRTESÍTÉS: Rendszerkárosodás a hiányos karbantartás és tisztítás miatt! A tűztérben lévő nagyobb mennyiségű hamu a kazán túlmelegedéséhez és károsodáshoz vezethet. Távolítsa el rendszeresen a hamut a kazánból. Nyissa ki a hamuajtót [2]. Söpörje az égési maradékokat a hamutérbe. Távolítsa el a égési maradványokat a hamuládával [1] a hamutérből A füstgázgyűjtő tisztítása A füstgázgyűjtő alsó oldalán tisztítónyílás található a tisztításhoz. Csavarja le a tisztítófedél [2] szárnyas anyáit. Vegye le óvatosan a tisztítófedelet. Távolítsa el az égési maradványokat a tisztítónyíláson keresztül. Zárja le a tisztítónyílást a tisztítófedéllel. Ügyeljen a tömítés helyes elhelyezkedésére. Zárja le szorosan a tisztítófedelet a szárnyas anyákkal. Ne töltsön forró hamut műanyag hulladékgyűjtő kukákba. 12. ábra Tisztítófedél a füstgázgyűjtőn [1] Tartóbetét [2] Tisztítófedél [3] Szárnyas anya Üzemi nyomás ellenőrzése fejezet és fejezet, 9. oldal T 11. ábra A hamutér tisztítása [1] Hamuláda [2] Hamuajtó 6 Környezetvédelem/megsemmisítés A környezetvédelem a Bosch csoport vállalati alapelvét képezi. A termékek minősége, a gazdaságosság és a környezetvédelem számunkra egyenrangú célt képez. A környezetvédelmi törvények és előírások szigorúan betartásra kerülnek. A környezet védelmére a gazdasági szempontokat figyelembe véve a lehető legjobb technológiát és anyagokat alkalmazzuk. Csomagolás A csomagolásnál részesei vagyunk az ország-specifikus értékesítési rendszereknek, amelyek optimális újrafelhasználást biztosítanak. Minden általunk használt csomagolóanyag környezetbarát és újrahasznosítható. Régi készülék A régi készülékek újra felhasználható anyagokat tartalmaznak. A szerelvény csoportokat könnyen szét lehet válogatni, és a műanyagok megjelölést kaptak. Így a különböző szerelvény csoportok osztályozhatók, és az egyes csoportok újrafelhasználásra továbbíthatók, ill. megsemmisíthetők. 14 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

15 Üzemzavarok elhárítása 7 7 Üzemzavarok elhárítása Ha olyan zavar áll fenn, ami nem vezethető vissza a kezelésre, akkor értesítse a kivitelezőjét. A rendszer üzemeltetőjének csak olyan javításokat szabad végeznie, ami a tömítőszalag egyszerű kicseréléséből áll. Üzemzavar Ok Megoldás Túl kicsi a kazánteljesítmény Túl alacsony a használt tüzelőanyag fűtőértéke, a tüzelőanyag nedvességtartalma magasabb 20 %-nál. Használjon előírt nedvességtartalmú tüzelőanyagot előírt. Nem tartották be az üzemi feltételeket. Ellenőrizze a kéményhuzatot. Ellenőrizze a visszatérő hőmérsékletet. Nem elegendő kéményhuzat esetén: Végezze el a kémény összehangolását. Koromlerakódások vannak a fűtőgázjáratokban és/vagy Tisztítsa meg a fűtőgázjáratokat. a füstgázgyűjtőn. Tisztítsa meg a füstgázgyűjtőt. Nyitva van a füstgázcsappantyú. Csukja be a füstgázcsappantyút. Túl sok kondenzátum képződik a kazán Túl nagy kazánteljesítmény Helyezzen be kevesebb tüzelőanyagot. tűzterében, a töltőajtóból vagy a primerlevegőnyílásokból Ellenőrizze a huzatszabályozó beállítását. fekete folyadék lép ki Túl kevés égési levegő Ellenőrizze az égési levegő útját. Tisztítsa meg az égési levegő útját. Helytelen vagy túl nedves tüzelőanyag Használjon előírt nedvességtartalmú tüzelőanyagot előírt. Alacsony kazánvíz hőmérséklet Ellenőrizze/növelje meg a minimális kazánvíz-hőmérsékletet. A keverőszelep helyes beállításával biztosítsa a 65 C minimális hőmérsékletet a visszatérőben. A kazán nem szabályozható. Nem zár tömítetten a hamuajtó. Ellenőrizze a tömítőzsinórt. Ellenőrizze és újból igazítsa be vagy cserélje ki a tömítőzsinórt. Túl nagy a kéményhuzat. A füstgázcsappantyú segítségével csökkentse a kéményhuzatot. Szükség esetén állítsa be a kéményt. Változtassa meg a huzathatároló beállítását. Víz lép ki a termikus áteresztő szelepből (ha van). Túl magas a kazánvíz-hőmérséklet. Csökkentse a tüzelőanyag mennyiségét, gondoskodjon a hőelvételről. 7. tábl. Zavarok áttekintése Nem zár helyesen a termikus áteresztő szelep. Elszennyeződött, hibás. Öblítse át a termikus áteresztő szelepet. Szükség esetén cserélje ki a termikus áteresztő szelepet. Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 15

16 Index Index A A huzatszabályozó beállítása... 9 C Csomagolás F Fatüzelés... 7 Füstgázcsappantyú... 5 H Huzatszabályozó... 4 K Környezetvédelem M Megsemmisítés Műszaki adatok... 6 R Régi készülék S Szimbólumok magyarázata... 3 T Tüzelőanyag... 7 U Újrahasznosítás Üzemen kívül helyezés vészhelyzetben V Vészhelyzet Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

17 Feljegyzések Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 17

18 Feljegyzések 18 Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03)

19 Feljegyzések Szilárd tüzelésű kazán Logano G (2014/03) 19

20

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára

Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Szilárdtüzelésű kazán Logano G221 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 20 kw 25 kw 32 kw 40 kw 6 720 802 652 (2012/06) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott,

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrsz.) mint gyártó

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62

Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szilárd tüzelésű fűtőkazán Solid 3000 H K 20-1 G61 K 26-1 G61 K 32-1 G61 K 36-1 G61 K 42-1 G61 K 20-1 G62 K 26-1 G62 K 32-1 G62 K 36-1 G62 K 42-1 G62 Szerelési, kezelési és karbantartási utasítás HU 2

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató

H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Version: Stand: Ausgabe: 3134hu #340_2010 01/10ut H Összeszerelési és üzemeltetési útmutató Munkakezdés előtt, kérjük, olvassa el!..a jelen útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása kedvezőtlenül befolyásolhatja

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Használati utasítás Jótállási jegy

Használati utasítás Jótállási jegy Használati utasítás Jótállási jegy Használati utasítás 1. Beépítési javaslatok A tűztér beépítését csak szakember végezheti, aki megfelelő szakmai bizonyítvánnyal és jogosultsággal rendelkezik; ez a tűztér

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXS60GVB FTXS7GVB Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és TUDNIVALÓK cím alatt figyelmeztető jellegű információk olvashatók.

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK

DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV. R410A Split rendszerű sorozat MODELLEK DAIKIN SZOBAI KLÍMABERENDEZÉS SZERELÉSI KÉZIKÖNYV R0A Split rendszerű sorozat MODELLEK FTXGJVBW FTXGJVBW FTXG0JVBW CTXG0JVBW FTXGJVBS FTXGJVBS FTXG0JVBS CTXG0JVBS Biztonsági előírások FIGYELMEZTETÉS és

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Üzemeltetési kézikönyv

Üzemeltetési kézikönyv rendszerű inverter klímaberendezések FXDQ20PBVE FXDQ25PBVE FXDQ32PBVE FXDQ40NBVE FXDQ50NBVE FXDQ63NBVE FXDQ20PBVET FXDQ25PBVET FXDQ32PBVET FXDQ40NBVET FXDQ50NBVET FXDQ63NBVET A 2 2 3 5 9 8 0 4 7 6 6 B

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ NEW UNI DC INVERTER ASD-xxAIN CSATORNÁS EGYSÉGEK 1 Tartalomjegyzék 1 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 3 2 AZ EGYSÉG FŐ RÉSZEI... 4 3 BESZERELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE... 5 3.1 Alaptartozékok... 5 3.2 A

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315

HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315 HASZNÁLATI UTASÍTÁS MASTROWELD MIG-190N, MIG-250AI, MIG-250S, MIG-250B, MIG250, MIG-315 Biztonsági megjegyzések Figyelmesen olvassa el a kézikönyvet, mielőtt használni kezdi a berendezést Ezen kézikönyv

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL

KEZELÉS. Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés LWZ 404 SOL Hővisszanyerős központi szellőztető berendezés»» LWZ 304 SOL»» LWZ 404 SOL TARTALOM KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KÜLÖNLEGES TUDNIVALÓK KEZELÉS 1. Általános tudnivalók 3 1.1 Biztonsági tudnivalók 3 1.2 A dokumentumban

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

distributed by www.dyras.com

distributed by www.dyras.com 3 4 5 2 1 6 3 7 8 3 User's Manual for SC-KA-1000-AZ.indd 1 2015.04.15. 11:08:40 distributed by www.dyras.com No part of the content (including logos, design, photos, text, colour scheme, arrangements,

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás

STIHL SG 51, 71. Használati utasítás { STIHL SG 5, 7 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. Ehhez

Részletesebben

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Wavin Tempower CW-90 Szerelési útmutató LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató CW-90 2007. június, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról 3 1.1. Címzettek 3 1.2.

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU

Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára 6 720 647 389 (01/2011) HU Puffer tároló P500-1000 -80S/-120S Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók..............................

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845. Használati utasítás

Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845. Használati utasítás Készlet common-rail szívattyúk vizsgálatához 1 687 001 845 Használati utasítás Tartalomjegyzék 1. Fontos megjegyzések Felhasználói utasítások Biztonsági útmutatás Elektromágneses kompatibilitás (EMC) A

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus)

SZERELÉSI KÉZIKÖNYV FUQ71CVEB FUQ100CVEB FUQ125CVEB. MODELLEK (4-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) SZERELÉSI KÉZIKÖNYV SPLIT RENDSZER Klímaberendezések MODELLEK (-utas kifúvás, mennyezetre erősített típus) FUQ7CVEB FUQ00CVEB FUQCVEB OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT.

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára

Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Mechanizált átalakító készlet összeszerelési útmutató, PC-1300/1600 számára Használati útmutató (HU) 0558008706 BIZTOSÍTSA, HOGY EZ AZ INFORMÁCIÓ ELJUT A BERENDEZÉS KEZELŐJÉHEZ.A SZÁLLÍTÓTÓL KÜLÖN PÉLDÁNYOKAT

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben