hu Használati utmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hu Használati utmutató"

Átírás

1 hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße München Cod H

2 Tartalomjegyzék Biztonsági el írások A készülék Gázrózsák Kézi gyújtás Automatikus gyújtás Biztonsági rendszer Ég eloltása Er sségi fokozatok F kapcsoló / F z lap lezárása (Main Switch) Megjegyzések Megfelel edények Tartozékok Kiegészít rostély wok edényhez. Wok edény Kiegészít rostély kávéf zéshez Simmer plate (kiegészít f z lap) Simmer cap (kiegészít ég ) Ételkészítési tanácsok Elektromos f z lapok Állandó energiakontrollal rendelkez elektromos f z lapok Javaslatok Használati szabályok Tisztítás és karbantartás Tisztítás Nem megfelel termékek Karbantartás Műszaki rendellenességek Vev szolgálat Jótállási feltételek Csomagolás és használt készülék Hulladékok környezetbarát módon történ eltávolítása

3 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy bizalmával megtisztelt bennünket, és termékünket választotta! Ezt a praktikus, modern és funkcionális készüléket olyan kiváló min ségű anyagokból gyártották, amelyeket a gyártás egész ideje alatt szigorú min ségvizsgálatoknak és alapos próbának vetettek alá annak érdekében, hogy kielégítsen minden, a tökéletes f zéssel szemben támasztott igényt. A készüléket csak az üzembe helyezéskor vegye ki a véd csomagolásból. Kérjük, olvassa el figyelmesen az utasításokat a készülék üzembe helyezése és használata el tt. Ezek az információk szükségesek a készülék megfelel működéséhez, és ami még ennél is fontosabb, a biztonságos használathoz. A készülék csomagolása kizárólag olyan anyagokból készült, melyek feltétlenül szükségesek a biztonságos szállításhoz. Ezek az anyagok maradéktalanul újrahasznosíthatók, így csökkentve a környezetet ért károkat. Kérjük, óvja Ön is a környezetet a következ tanácsok megfogadásával: - A csomagolást a megfelel szelektív hulladékgyűjt be helyezze. - A készülék kiselejtezése el tt tegye azt használhatatlanná. A készüléket megfelel hulladékgyűjt telepen adja le (a lakóhelyéhez legközelebbi újrahasznosítható hulladékot gyűjt telepr l érdekl djön a helyi önkormányzatnál). - A használt olajat ne öntse a mosogatóba. Tárolja zárt tartályban, majd adja le a megfelel gyűjt helyen, vagy ennek hiányában dobja a szemétbe (így a hulladéklerakó-helyre kerül, ami ugyan nem a legjobb megoldás, de ezzel legalább elkerüljük a vízszennyezést). FONTOS: Ha várakozásainkkal ellentétben a készülék sérült vagy min sége nem megfelel, kérjük, hogy err l a lehet leghamarabb tájékoztasson minket. A garancia akkor érvényes, ha a készüléken nem végeztek módosításokat ill. csak rendeltetésszerűen használták. 4

4 Biztonsági előírások Olvassa el figyelmesen a következ utasításokat. Csak ezt követ en tudja a készüléket hatékonyan és biztonsággal használni. A beszereléssel, beállítással és más típusú gázra való átállítással kapcsolatos szerelést megfelel en képzett szakembernek kell végeznie, az érvényben lév szabályok és a helyi áram- és gázszolgáltatók el írásainak betartásával. A más típusú gázra való átállítás esetén kérjük, hogy forduljon vev szolgálatunkhoz. Az új f z lap beszerelése el tt bizonyosodjon meg arról, hogy az üzembe helyezés a szerelési útmutató szerint történik. A készüléket csak jól szell z helyre szabad beszerelni, az érvényben lév szabályozások és a szell zésre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével. Ne kapcsolja a készüléket égéstermékek eltávolítására szolgáló berendezéshez. Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történ használatra tervezték. Kereskedelmi és nagyüzemi használata nem megengedett. A készüléket tilos jachton vagy lakókocsiban üzembe helyezni. A jótállás kizárólag rendeltetésszerű használat esetén érvényes. A helyiség, ahol a készüléket üzembe helyezi, rendelkezzen tökéletesen működ, szabályszerű szell zéssel. Ne helyezze a készüléket huzatos helyre. Az ég k lángja kialudhat. A készüléket a gyártás során adott, a műszaki adatlapon jelölt gáztípus használatára állították be. Ha módosításra van szükség, kérjük, olvassa el a szerelési útmutatóban található információkat. Ne nyúljon a készülék belsejébe. Ha szükséges, hívja vev szolgálatunkat. rizze meg a használati és beszerelési útmutatót, és az esetleges új tulajdonosnak a készülékkel együtt adja át azokat. Ha bármilyen sérülést észlel a készüléken, ne csatlakoztassa azt. Lépjen kapcsolatba vev szolgálatunkkal. A f z készülékek egyes felületei működés közben felmelegednek. Ezekkel legyen óvatos. Tartsa távol a gyermekeket a készülékt l. 5

5 A készüléket kizárólag ételek készítésére használja, soha ne fűtésre. A túlzottan felmelegített zsiradék vagy olaj könnyen lángra lobbanhat. Zsiradék vagy olaj melegítése közben ne hagyja a f z lapot felügyelet nélkül. Ha lángra lobbant, ne próbálja vízzel eloltani a tüzet. Égésveszély! Fedje be az edényt, hogy a lángot elfojtsa, majd zárja el a f z felületet. A készülék sérülése esetén válassza le a készüléket a gáz- és elektromos hálózatról. A javítás ügyében hívja vev szolgálatunkat. Ha valamelyik kapcsoló nem forog, ne er ltesse. A javítás vagy csere érdekében hívja azonnal a vev szolgálatot. A f z lapra és az ég kre ne helyezzen alakjukat vesztett, bizonytalan egyensúlyú edényeket, mivel ezek könnyen felborulhatnak. A f z lap tisztításához ne használjon g zzel működ készülékeket. Áramütés veszélye! Ez a f z lap a gázkészülékekre vonatkozó EN es szabvány szerinti 3. osztályba sorolandó: bútorba beépített készülék. Ne tároljon vagy használjon maró hatású vegyszereket, gáz halmazállapotú vagy gyúlékony anyagokat, illetve semmi egyebet élelmiszeren kívül az elektromos háztartási készülékek alatt vagy közelében. A készüléket testi, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal él, illetve tapasztalat vagy ismeretek hiányában hozzá nem ért személyek (a gyermekeket is beleértve) csak felel s feln tt felügyelete vagy irányítása mellett használhatják. Működés közben a készüléket ne hagyja felügyelet nélkül. Az ezen használati kézikönyvben szerepl ábrák csak tájékoztató jellegűek. A kézikönyv utasításainak figyelmen kívül hagyása esetén a gyártót semmilyen felel sség nem terheli. 6

6 A készülék Rostélyok 2 Kapcsolók 3 Pótég, max. 1 kw 4 Mérsékelten gyors ég, max. 1,75 kw 5 Gyorség, max. 3 kw 6 Kétsoros ég, max. 3,3 kw 7 Háromsoros ég, max. 4,0 kw 8 Kett s kétsoros ég, max. 5,0 kw 9 Elektromos f z lap, 1500 W 10 Main Switch (választható) 7

7 Gázrózsák Használat 1. ábra Mindegyik kapcsolón fel van tüntetve, hogy melyik ég t vezérli. 1. ábra 2. ábra A készülék megfelel működése érdekében mindenképpen ellen rizze, hogy a rostélyok és az ég k elemei megfelel en vannak-e elhelyezve ábra 3. ábra Kézi gyújtás Automatikus gyújtás 1. Nyomja be a kiválasztott ég t vezérl kapcsolót, és fordítsa el balra, a kívánt pozícióba. 2. Tartson az ég höz közel valamilyen tűzforrást (öngyújtó, gyufa stb.). Ha a f z lap rendelkezik automatikus gyújtással (gyertya): 1. Nyomja be a kiválasztott ég t vezérl kapcsolót, és fordítsa el balra, a legnagyobb er sségi fokozatig. A kapcsoló lenyomásakor az összes ég ben szikra képz dik. A láng meggyullad (a kapcsolót nem szükséges tovább lenyomva tartani). 2. Forgassa a kapcsolót a kívánt pozícióba. Ha a gyújtás nem sikerült, forgassa a kapcsolót kikapcsolt helyzetbe, majd ismételje meg az el bbi lépéseket. Ez alkalommal hosszabb ideig tartsa lenyomva a kapcsolót (max. 10 másodpercig). Figyelem! Ha a láng 15 másodperc elteltével sem gyullad meg, zárja el az ég t, és nyissa ki a helyiség ajtaját vagy ablakát. Várjon legalább egy percet, miel tt újra megpróbálja az ég meggyújtását. 8

8 Biztonsági rendszer Ég eloltása Er sségi fokozatok Állás Gyertya Termoérzékel Kikapcsolt állás A készülék típusától függ en a f z lap biztonsági rendszerrel van felszerelve (termoérzékel ), amely megakadályozza a gáz áramlását, ha az ég k véletlenül kialszanak. A berendezés biztos aktiválásához gyújtsa meg az ég t a szokásos módon, majd a láng meggyújtása után ne engedje el a kapcsolót, hanem tartsa lenyomva további 4 másodpercig. Forgassa a megfelel kapcsolót jobbra, a 0 pozícióba. A folyamatos szabályozású kapcsolók lehet vé teszik a megfelel teljesítmény beállítását a legkisebb és legnagyobb er sségi fokozatok között. Nagy láng Legnagyobb fokozat és teljesítmény, elektromos gyújtás Kis láng Legkisebb fokozat és teljesítmény Kett s kétsoros ég k esetén lehetséges a bels és küls lángsor egymástól üggetlen szabályozása. A lehetséges er sségi fokozatok a következ k: A küls és bels lángsor egyaránt a legnagyobb teljesítményen ég. A küls lángsor a legkisebb teljesítményen, a bels lángsor a legnagyobb teljesítményen ég. A bels lángsor a legnagyobb teljesítményen ég. 9

9 A bels lángsor a legkisebb teljesítményen ég. F kapcsoló / F z lap lezárása (Main Switch) A f z lap rendelkezhet egy f kapcsolóval, amellyel elzárható a gáz áramlása és egyszerre kikapcsolható az összes ég. Ez a f kapcsoló nagyon praktikus, ha gyermekek vannak a lakásban, vagy ha bármilyen okból hirtelen kell kikapcsolnia az összes ég t. A f z lap lezárásához: 1. Nyomja le a f kapcsolót. Minden addig bekapcsolt ég kialszik. A f z lap le van zárva. A f z lap lezárásának feloldásához: 1. Állítsa az összes kapcsolót kikapcsolt helyzetbe. 2. Nyomja le a f kapcsolót és forgassa ütközésig az óramutató járásával megegyez irányban. Megindul a gáz áramlása. Ezután ismét a megszokott módon használhatja a f z lapot. Megjegyzések 10 Normális jelenség, hogy az ég működése közben halk sípoló hang hallatszik. Az els néhány használatkor normális, ha szagok keletkeznek. Ez nem jelent veszélyt vagy működési rendellenességet, és id vel megszűnik. Az ég kikapcsolása után néhány másodperccel éles hangjelzés hallatszik. Ez nem hibára utal, hanem a biztonsági rendszer kikapcsolását jelzi. Ügyeljen a f z lap tisztaságára. Ha a gyertyákon szennyez dés van, a gyújtás nem lesz megfelel. Tisztítsa meg ket rendszeresen egy kisebb, nem fémszálas kefével. Ne feledje, hogy a gyertyákat óvni kell az er sebb ütésekt l. A narancssárga színű láng normális jelenség. Okozhatja por, kiömlött folyadék stb. A gáztűzhely használata a helyiségben meleget és párát eredményez.

10 Biztosítsa a konyha megfelel szell zését: hagyja nyitva a természetes szell zést biztosító nyílásokat, vagy szereltessen be egy mechanikus szell ztet készüléket (elszívó kürt ). A berendezés hosszan tartó használata esetén szükség lehet kiegészít szell zésre (pl. nyissa ki az ablakot) vagy hatékonyabb szell zésre (pl. növelje a gépi szell ztetés teljestményét, ha ez lehetséges). Az ég lángjának váratlan kialvása esetén zárja el az ég t vezérl kapcsolót, és várjon legalább 1 percet az újragyújtás el tt. Megfelel edények Wok edény Tartozékok Kiegészít rostély wok edényhez Wok edény Ég Két- vagy háromsoros ég Edény min. átmér je 22 cm Edény max. átmér je Gyorség 22 cm 26 cm Mérsékelten gyors ég 14 cm 20 cm Pótég 12 cm 16 cm Elektromos f z lap 18 cm A kínai eredetű wok f z edény egy könnyű, kerek és mély serpeny fajta, fülekkel és egyenes vagy homorú aljjal. A wokban az ételek különböz módon készíthet k el (f zés, sütés, lassú tűzön történ elkészítés, grillezés vagy párolás). A wok tulajdonképpen serpeny és fazék egyben, alakjának és méretének köszönhet en alkalmas nagy mennyiségű alapanyag elkészítésére. A wokban a h egyenletesebben oszlik el, a nagyobb h mérsékleten az ételek rövidebb id alatt készülnek el, és ehhez kevesebb olajra van szükség. Így ez az egyik leggyorsabb és legegészségesebb ételkészítési mód. Wok edény használatakor kövesse a gyártó el írásait. A készülék típusától függ en a f z lap az alábbi tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok a vev szolgálatnál is beszerezhet k. Kiegészít rostély wok edényhez: kizárólag két- és háromsoros ég n használható, homorú aljú edényekkel. Az ilyen típusú edények használata a zsírfogó tálca enyhe, átmeneti alakváltozásához vezethet. Ez normális jelenség és nem befolyásolja a készülék működését. Öntöttvas rostély (4/5 kw): kódszám: HEZ Öntöttvas rostély (3,3 kw): kódszám: HEZ Zománcozott acél rostély: kódszám: HEZ Wok edény: kódszám: HEZ

11 Kiegészít rostély kávéf zéshez Kizárólag a pótég n használható, 12 cm-nél kisebb átmér jű edényekkel. Öntöttvas rostély: kódszám: HEZ Zománcozott acél rostély: kódszám: HEZ Simmer Plate (kiegészít f z lap) Simmer Cap (kiegészít ég ) Ez a tartozék a h fokozat legkisebb teljesítményre történ csökkentésére szolgál. A tartozékot közvetlenül a rostélyra helyezze (a dudorokkal rendelkez oldalával fölfelé), soha ne közvetlenül az ég re. Az edényeket a tartozék közepére helyezze. Kódszám: HEZ Kizárólag a lassú tűzön történ ételkészítésre szolgál. Használata el tt vegye le a pótég t, majd helyezze fel a Simmer Cap ég t. Kódszám: HEZ A gyártót semmilyen felel sség nem terheli, ha Ön nem használja a tartozékokat, vagy ha nem rendeltetésszerűen használja ket. Ételkészítési tanácsok Ég Két- vagy háromsoros ég Gyorség Mérsékelten gyors ég Pótég Legnagyobb Nagy Forralás, f zés, sütés, pirítás; paella és ázsiai jellegű (wok) ételek. Rántott szelet, bifsztek, tortilla, sültek. Párolt burgonya, friss zöldségek, f zelékek, tészták. F zés: f tt ételek, tejberizs, karamell. Közepes Gyenge Újramelegítés és melegen tartás: készételek, f tt ételek. Rizs, besamel, ragu. Párolás: halak, zöldségek. Újramelegítés és melegen tartás: f tt ételek és ínyenc fogások. Kiolvasztás és lassú f zés: zöldségek, gyümölcsök, fagyasztott termékek. Olvasztás: vaj, csokoládé, zselatin. 12

12 Elektromos főzőlapok A f z lap els használata el tt a szabályozót állítsa maximumra, és 5 percig működtesse a f z lapot anélkül, hogy edényt tenne rá. Ilyenkor teljesen normális, ha a f z lapból füst és különböz szagok áradnak, ez a használat során teljesen meg fog szűnni. Az els működtetés kivételével soha ne használja a f z lapot edény nélkül. A f zés megkezdésekor ajánlatos a kapcsolót a maximális er sségre állítani, majd az élelmiszerek mennyiségét l és min ségét l függ en kés bb át lehet térni egy kisebb fokozatra. Az energiamegtakarítás érdekében a f z lapot már kevéssel a f zés befejezése el tt is kikapcsolhatja, hiszen a f z helyen felhalmozódott h továbbra is melegít. Használjon teljesen lapos és vastag aljú edényeket, amelyek a fűt felület nagyságával azonos méretűek, és annál semmi esetre sem kisebbek. Kerülje el, hogy a f z lap felületére folyadék ömöljön, és ne dolgozzon rajta vizes edénnyel. Amennyiben a hosszú használat során zománcozott felületr l lekopott a bevonat, kenje be azt egy kis olajjal vagy más, az üzletekben erre a célra árusított termékkel. Állandó energiakontrollal rendelkez elektromos f z lapok 4. ábra Ezek a f z lapok energiakontroll-szabályozóval rendelkeznek, melynek segítségével Ön kiválaszthatja az elkészítend ételnek megfelel teljesítményt. 4. ábra A f zési id és az élelmiszer mennyiségének figyelembe vételével, valamint az alábbi táblázat segítségével válassza ki az elkészítend ételnek megfelel pozíciót, majd fordtsa el a kapcsolót balra, a választott pozícióig. A működést jelz lámpa kigyullad. A f z lap kikapcsolásához forgassa a kapcsolót a 0 pozícióba. A működést jelz lámpa kialszik. 13

13 Javaslatok Az ajánlott fokozatok csak tájékoztató jellegűek. A teljesítményt növelni kell az alábbi esetekben: - nagy mennyiségű folyadék, - nagy ételmennyiség, 9 fokozatú f z lap Olvasztás: csokoládé, vaj, zselatin 1-2 F zés: rizs, besamel, ragu 2-3 F zés: burgonya, tészta, zöldségek 4-5 Pirítás: egybesültek, hústekercsek 4-5 Párolás: halak 5 Melegítés, melegen tartás: készételek Sütés: rántott szelet, bifsztek, tortilla Sütés és pirítás 9 - fedél nélküli edényekkel történ f zés. 14

14 Használati szabályok A következ tanácsok segítenek az energiamegtakarításban és az edények sérüléseinek megel zésében: Mindig az adott ég nek megfelel edényt használjon. Ne használjon a nagy ég kön kis edényeket. A láng ne érje el az edény oldalát. Ne használjon deformálódott edényeket, amelyek nem állnak stabilan a f z lapon. Az ilyen edények felborulhatnak. Kizárólag vastag és egyenletes aljú edényeket használjon. Ne f zzön fed nélkül vagy elmozdult fed vel, mivel így elvész az energia egy része.. Az edényeket mindig az ég közepére helyezze. Ellenkez esetben az edény felborulhat. Ne tegyen nagy edényeket azokra az ég kre, amelyek közel vannak a kapcsolókhoz. Ez károkat okozhat a túl magas h mérséklet miatt. Az edényeket ne közvetlenül az ég re, hanem a rostélyokra helyezze. A f z lapon lév edényekkel óvatosan bánjon. Ne ütögesse a f z lapot, illetve ne tegyen rá nagy súlyt. Használat el tt ellen rizze, hogy a rostélyok és az ég k fedelei megfelel en állnak. 15

15 Tisztítás és karbantartás Tisztítás Nem megfelel termékek Ha a készülék kihűlt, tisztítsa meg szivacs, víz és szappan segítségével. Minden használat után tisztítsa meg az ég elemeit, miután az kihűlt. Az ételmaradékok (odaégett étel, zsiradék stb.) könnyen rászáradnak a f z felületre, és kés bb nehezebb lesz ket eltávolítani. Az ég megfelel lángja érdekében fontos, hogy a lyukak és vájatok tiszták legyenek. Egyes edények mozgatásakor fémes foltok keletkezhetnek a rostélyokon. Az ég ket és a rostélyokat tisztítsa meg szappanos vízzel és dörzsölje át egy nem fémszálas kefével. Ha a rostélyokon véd gumi van, legyen óvatos a tisztításkor. A tömítés leeshet, és a rostély megkarcolhatja a f z lapot. Mindig hagyja teljesen megszáradni az ég ket és a rostélyokat. A vízcseppek vagy nedves területek a f zés megkezdésekor károsíthatják a zománcot. Miután megtisztította és megszárította az ég ket, ellen rizze, hogy a fúvókákra jól visszatette-e azok fedelét. A tisztításhoz ne használjon g zzel működ készülékeket. Ezek károsíthatják a f z lapot. Ha a f z lap rendelkezik üveg vagy alumínium lappal, ne használjon kést, kaparót vagy hasonló eszközt az üveg és fém találkozásának tisztításához. Karbantartás A kiömlött folyadékot azonnal törölje fel, így megel zheti a kés bbi, id igényesebb tisztítást. Ne hagyjon maró hatású folyadékot (citromlé, ecet stb.) a f z lapon. Lehet ség szerint ügyeljen, hogy az elektromos f z lap felületére ne kerüljön só. A magas h mérsékletnek köszönhet en, a két- vagy három lángú gázf z ég jének a borító felülete, valamint a f z lap, tűzhely egyéb rozsdamentes acél felületei, mint maga a gyűrű, a rácsok és a gázf z ég környéke stb. az id teltével, a használat miatt elszínez dhetnek. Ez egy teljesen normális folyamat. Ezeket a felületeket minden használat után tisztítsa meg egy, a rozsdamentes acél felületek tisztítására alkalmas termékkel. A kapsolók közelében ne használjon rozsdamentes acél tisztítására alkalmas tisztítószert. A jelölések (szímbólumok) letörl dhetmek. 16

16 Műszaki rendellenességek Az észlelt rendellenességek a legtöbbször könnyen megszüntethet k. Miel tt a vev szolgálathoz fordulna, olvassa el a következ tanácsokat: Rendellenesség Lehetséges ok Megoldás A teljes elektromos ellátás meghibásodott. Az automatikus gyújtás nem működik. Az ég lángja nem egyenletes. A gáz kiáramlása rendellenesnek tűnik, vagy nem jön gáz. A konyhában gázszag van. Nem működnek az egyik ég biztonsági szelepei. Hibás a biztosíték. Az automata biztosíték vagy egy biztosíték nem működik. Lehetséges, hogy a gyertyák és az ég k között étel- vagy tisztítószer-maradékok vannak. Nedvesek az ég k. Rosszul van visszatéve az ég fedele. A készülék nincs földelve, nem megfelel en van földelve vagy a földelés hibás. Az ég egyes alkatrészei rosszul vannak visszatéve. Szennyez dés van az ég vájatain. Egy közbees gázcsap elzárta a gáz útját. Amennyiben gázpalackot használ, ellen rizze, hogy nem ürült-e ki. Valamelyik gázcsap nyitva maradt. Elképzelhet, hogy gáz szivárog a gázpalack csatlakozásánál. Túl rövid ideig tartotta benyomva a kapcsolót. Szennyez dés van a fúvóka vájatain. Ellen rizze a kapcsolótáblán, hogy hibás-e a biztosíték, és ha szükséges, cserélje ki. Ellen rizze a f vezérl egységen, hogy működike az automata biztosíték ill. kiégett-e egy biztosíték. Meg kell tisztítani a gyertya és az ég közötti részt. Alaposan szárítsa meg az ég k fedelét. Ellen rizze, hogy a fedelek megfelel en vannak-e visszatéve. Lépjen kapcsolatba egy villamossági szakemberrel. Helyezze vissza megfelel en az egyes elemeket. Tisztítsa meg a fúvóka vájatait. Nyissa ki az esetleges közbees gázcsapokat. Cserélje ki a gázpalackot. Zárja el a gázcsapokat. Ellen rizze, hogy a csatlakozás megfelel -e. Az ég meggyújtása után tartsa a kapcsolót benyomva még néhány másodpercig. Tisztítsa meg a fúvóka vájatait. 17

17 Vevőszolgálat Ha vev szolgálatunkhoz fordul, meg kell adnia a készülék típusszámát (E-Nº) és gyártási számát (FD). Ezt az információt megtalálja a f z lap alsó részén lév műszaki adatlapon és a használati utasítás címkéjén. Jótállási feltételek Az érvényes jótállási feltételeket annak az országnak a márkaképviselete határozza meg, amelyben a készüléket vásárolta. Részletes információkért forduljon a forgalmazókhoz. A jótállás érvényesítéséhez szükséges a vásárlási bizonylat bemutatása. A változtatás jogát fenntartjuk. Csomagolás és használt készülék Ha a készülék műszaki adatlapján szerepel a szimbólum ), vegye figyelembe a következ információkat. Hulladékok környezetbarát módon történ eltávolítása A készülék kicsomagolása után környezetbarát módon helyezze el a csomagolást. Jelen készülék megfelel a 2002/96/EK számú, az elektromos és elektronikus készülékekre vonatkozó európai uniós irányelvnek (WEEE, waste electrical and electronic equipment). 18

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

Tojásfőző Használati útmutató

Tojásfőző Használati útmutató Tojásfőző Használati útmutató HU A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Használati útmutató és biztonsági eloírások

Használati útmutató és biztonsági eloírások MA_HOFER_Aurora-Nuovo_IM_HU_2015-08-11_FK_DE 12.08.15 16:02 Seite 63 Használati útmutató és biztonsági eloírások Most az www.aldi.hu AURORA NUOVO HU Használati útmutató és biztonsági eloírások. Figyelmesen

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró

Használati utasítás. Bluetooth hangszóró Használati utasítás Bluetooth hangszóró 1 FONTOS MEGJEGYZÉSEK A legnagyobb élvezet eléréséhez és a hangszóró használata érdekében olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást. Ha a terméket az

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás

Wärme-Unterbett. H Melegítő ágybetét Használati utasítás Wärme-Unterbett H H Melegítő ágybetét Használati utasítás BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: + 49 (0)731 / 39 89-144 Fax: + 49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT ÉS GÁZ FŐZŐLAP Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02

Vasaló gőzállomással. Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Vasaló gőzállomással Használati útmutató és jótállási jegy Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 62194FV01XII02 Kedves Vásárlónk! Új, gőzállomással rendelkező vasalójának köszönhetően könnyen megy majd a vasalás.

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek,

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115

IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 IK 35 TC / 105843 IK 35 TCS / 105843S V1/0115 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 237 1.3 Veszélyforrások...

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről

ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről ÓVINTÉZKEDÉSEK GONDOSAN OLVASSA EL, MIELŐTT TOVÁBBLÉP! A hálózati adapterről VIGYÁZAT Ez a hálózati adapter csak Yamaha/Steinberg eszközökkel használható. Ne használja semmilyen más célra. Csak beltéri

Részletesebben

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085

Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 Mosógép WMD 65125 WMD65105S WMD 65105 WMD 65085 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép. Ez pedig problémákat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

Elektromos ágymelegítő GYVH12

Elektromos ágymelegítő GYVH12 Elektromos ágymelegítő GYVH12 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! FONTOS BIZTONSÁGI JAVASLATOK Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

Elektromos gyorsforraló Használati útmutató

Elektromos gyorsforraló Használati útmutató Használati útmutató A termék első használata előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló termékek használatát már ismeri. Csak az ebben a használati útmutatóban leírtaknak megfelelően

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

EM 25. H Po-Trainer. Használati utasítás... 2. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com

EM 25. H Po-Trainer. Használati utasítás... 2. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com EM 25 H Po-Trainer Használati utasítás... 2 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com Tartalom 1. A készülék ismertetése... 2 1.1 Mi is a Po-Trainer?... 2 1.2 Mi az EMS és mit

Részletesebben

FZR 2004-E 3 4 FZR 2004-E 5 6 FZR 2004-E Tartalom 59 HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az elektromos kerti fűnyírót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar

Általános biztonsági óvintézkedések Magyar Általános biztonsági óvintézkedések Általános biztonsági óvintézkedések Magyar 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1 Általános biztonsági óvintézkedések 1.1 A dokumentum bemutatása Az eredeti dokumentum

Részletesebben

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és

KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és KOMBI KÁVÉFŐZŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MODEL: OCCM-4611 Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és őrizze meg jövőbeni hivatkozásokra. FONTOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen elektromos készülék

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal.

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. VX82 - M 2 6 Y Ön mostantól egy PULSAR analóg, kvarc-szerkezetű karóra boldog

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás

DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás DEM 28 TLX Turbo elektromos csavarozógép kezelési utasítás A csavarozógép a lágy és kemény csavarozási kötésekre különbözőképp reagál. Az érvényes a lágy és kemény csavarozásra egymás között is, mivel

Részletesebben

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14

New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 New Boracay ZE_IB&IM_DB68-05691A-00_HU.indd 1 2015/12/4 13:38:14 Az ön új klímaberendezésének tulajdonságai 2-step cooling (2 lépéses hűtés) A 2 lépéses hűtés funkció gyorsan lehűti a helyiséget a kívánt

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

BF 400. H Diagnosztikai mérleg. Használati utasítás

BF 400. H Diagnosztikai mérleg. Használati utasítás BF 400 H H Diagnosztikai mérleg Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Magyar

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be.

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. 507CE2.313EHDQ(W) Kezelési útmutató Elektromos sütővel ellátott kerámialapos A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. IO-CFS-0021 (03.2015./1) TISZTELT VÁSÁRLÓ, az Amica tűzhely

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 A konyhai mérleg leírása 5 A konyhai mérleg használata 8 Karbantartás TARTALOM 1 Gratulálunk az új konyhai mérlegének megvásárlásához.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben