KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM"

Átírás

1 KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely

2 FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót.. A t zhely hálózati csatlakoztatását és javítását csak arra feljogosított üzembehelyez szakember vagy a márkaszerviz technikusa végezheti az érvényes el írásoknak megfelel en.. A t zhely nem tartalmaz a környezetre veszélyes anyagokat. 4. A felhasznált csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. 5. A csomagolás egyes elemei veszélyesek lehetnek a gyerekekre, vigyázzunk, hogy ezekhez ne férhessenek hozzá. 6. Az elhasználódott, leselejtezett t zhelyet tegye használhatatlanná. Vegye le az ajtót, mivel veszélyforrás lehet, különösen a gyerekekre. Ezután a készüléket adja át a másodlagos nyersanyagok hasznosítására vagy felvásárlására szakosodott egységeknek. 7. A sérült t zhelyet ne használjuk, amíg nem javították meg. A gyártó nem visel semmilyen felel sséget a készülék helytelen üzembehelyezése vagy használata következtében bekövetkez sérülésekért vagy károkért. 8. Magunk ne végezzünk semmilyen javítást, kivéve az izzócserét a süt ben, mert elveszítjük a garanciális jogokat. 9. A t zhely az áramütés elleni I. védelmi osztályba tartozik, és elektromos bekötéséhez hatásos küls véd áramkör szükséges.. A t zhelyet 85mm-nél nem magasabb konyhabútorokkal állíthatjuk egy sorba.. A készülék felszerelése és üzembehelyezése el tt legalább 8 órával kerüljön a konyhahelyiségbe.. A t zhelyet ne emeljük a süt ajtajának fogantyújánál fogva.. A gyártó fenntartja magának a változtatások lehet ségét a felhasználók el zetes értesítése nélkül a termék korszer sítése és min ségének állandó javítása céljából. Ezek a változtatások azonban nem fognak nehézséget okozni a felhasználás során. A t zhely eleget tesz a következ irányelvek követelményeinek:. 7//EEC Kisfeszültség elektromos készülékek. 89/6/EEC Elektromágneses kompatibilitás

3 TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK RENDELTETÉS M SZAKI ADATOK A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE A f z zónák elhelyezkedése A f z zónák üzemi kijelz je A t zhelyek kezel paneljei Jelz lámpák FONTOS TANÁCSOK... 6 ÜZEMBEHELYEZÉS A T ZHELY ELHELYEZÉSE ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS... 9 A T ZHELY HASZNÁLATÁNAK EL KÉSZÍTÉSE... 4 KERÁMIA F Z FELÜLET A KERÁMIA F Z FELÜLET HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI A F Z ZÓNÁK KEZELÉSE Fokozatonkénti szabályozás Állandó f z zóna folyamatos szabályozása Változtatható f z zóna folyamatos szabályozása AZ EDÉNYEK MEGVÁLASZTÁSA... 5 SÜT FELÉPÍTÉS ÉS TARTOZÉKOK SZABÁLYOZÁS Üzemmód választó gomb H mérsékletszabályozó gomb A süt belsejének világítása A SÜT BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA MI TÖRTÉNIK A SÜT BEKAPCSOLÁSA UTÁN F TÉSI MÓDOK TANÁCSOK A SÜTÉSHEZ TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A KERÁMIA F Z FELÜLET TISZTÍTÁSA A SÜT TISZTÍTÁSA A süt ajtajának leszerelése A süt belsejének tisztítása HIBAELHÁRÍTÁS... 5

4 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. RENDELTETÉS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A t zhely háztartási használatra, ételek elkészítésére készült. Ne használja más célra!. M SZAKI ADATOK. Táblázat A t zhely befoglaló méretei Magasság [mm] Szélesség [mm] 5 6 Mélység [mm] 6 6 Magasság [mm] A süt belméretei Szélesség [mm] Mélység [mm] Névleges tápfeszültség N ~ 4V 5Hz A t zhely névleges teljesítménye kw] 7,8 7,8 8,4 9, Kerámialap F z zónák STANDARD [db.] F z zónák Hi Light [db.] 45mm, kw 8mm,7 kw mm, kw 45mm, kw / mm, kw 75 x 65mm,4 kw fels f tés,7 kw alsó f tés kw,,,5,5 Elektromos Süt grillez f t test, kw kerek f t test, kw légfúvó venillátor süt világítás 5 W A süt h mérsékletszabályozó gombja A süt zománcozott tepsi db. tartozékai süt rács db. 4

5 . A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 9 4 B A C C C D ábra kerámia f z felület elektromos süt süt ajtó 4 edénytároló 5 D f z zóna 6 C f z zóna 7 B f z zóna 8 A f z zóna 9 üzemmód választó gomb h mérsékletszabályozó gomb zománcozott tepsi süt rács.. A F Z ZÓNÁK ELHELYEZKEDÉSE 48 és 4 t zhelyek 74 t zhely 744 t zhely x 65 8 A 45 A f z zónák üzemi kijelz je A 45. ábra / A 45.. A F Z ZÓNÁK ÜZEMI KIJELZ JE B A C D A f z zónák meleg állapotát az üzemi kijelz mutatja. Az üzemi kijelz négy lámpája az egyes f z zónákhoz tartozik. A f z zóna kikapcsolása után megváltozik a jelz lámpa színe. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a f z zóna ilyen gyorsan kih l. Amikor a f z zóna h mérséklete meghaladja az 5 C-ot, kigyullad a neki megfelel jelz lámpa.. ábra 5

6 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Az üzemi kijelz jelz lámpái kiéghetnek, és ekkor semmi nem jelzi, hogy a f z zóna forró. Ilyen esetben értesítsük a meghatalmazott márkaszervizt... A T ZHELYEK KEZEL PANELJEI C C C C ábra a t zhely f üzemi jelz lámpája; a h mérsékletszabályozó jelz lámpája..4 JELZ LÁMPÁK A f üzemi jelz lámpa (narancssárga szín ) jelzi a t zhely bármelyik elemének, azaz valamelyik f z zónának vagy a süt nek a m ködését. Vörös szín lámpa jelzi a h mérsékletszabályozó m ködését. A lámpa világítani kezd, ha a süt h mérsékletét beállítjuk valamilyen értékre. Amikor a süt eléri ezt h mérsékletet, a jelz lámpa elalszik, ha pedig a süt h mérséklete a kívánt értéknél alacsonyabbra süllyed, újra kigyullad..4 FONTOS TANÁCSOK. Használat közben a készülék felhevül. Legyünk óvatosak, nehogy megérintsük a süt belsejének forró részeit! Égési sérülés elkerülése érdekében különös figyelmet fordítsunk a gyermekek távoltartására!. A bekapcsolt t zhely közelében használt elektromos háztartási berendezések hálózati csatlakozó vezetékeit tartsuk távol a t zhely forró részeit l. Ügyeljünk arra, hogy a vezetékeket ne csípje be a süt forró ajtaja.. A felhevült zsírok és olajok könnyen meggyulladhatnak, ezért bennük az ételeket, pl. sült burgonya mindig felügyelet mellett készítsük. 4. Használjunk véd keszty t amikor levesszük az ételeket a kerámia f z felületr l vagy kivesszük a süt formákat a süt b l. 6

7 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 5. A süt ben és az edénytárolóban ne tartsunk gyúlékony és magas h mérsékletre érzékeny tárgyakat. 6. Ne terheljük túl a süt nyitott ajtaját. Nem szabad rátámaszkodni. 7. A készüléket ne használjuk a helyiségek f tésére. 7

8 5 ÜZEMBEHELYEZÉS Figyelmeztetés!.. Amennyiben a kerámia lap f z zónáin bármiféle repedést észlelünk, azonnal kapcsoljuk le a t zhelyet, és hívjuk ki a szervizt.. A f z zónák kikapcsolás után bizonyos ideig még forrók maradnak, amit jelez a f z zónák üzemi kijelz je(a-val jelölve a. ábrán). ÜZEMBEHELYEZÉS. A T ZHELY ELHELYEZÉSE P³ytki ceramiczne csempe 5 5 min mm min 65mm (felirat az ábrán:plytki ceramiczne = csempe ford.) 5. ábra Kicsomagolás után a t zhelyet úgy helyezzük el, hogy könnyen hozzáférhessünk a kerámia f z felülethez és a süt ajtajához. Nem ajánljuk, hogy a t zhelyet emelvényre állítsák. A konyhahelyiség legyen száraz és jól szell ztethet. Távolítsuk el a címkéket a kerámia f z felületr l és a süt ajtajáról, ezután mindenhonnan mossuk le a ragasztó maradványait. A t zhelyet úgy helyezzük el a konyhabútorok között, hogy a t zhely és a szekrények oldalfalai között tartsuk meg a szükséges legkisebb távolságot, legalább mm-t (5. ábra). A t zhely fölött szabad teret kell biztosítani a f zés közben keletkez pára elvezetésére. Abban az esetben, ha konyhai elszívót szerelünk fel, távolsága a kerámia f z laptól legalább 65 mm legyen. A t zhely f kapcsolója, vagy az aljzat, amelyhez a t zhely csatlakozik legyen a felhasználó számára könnyen elérhet helyen. A t zhely szabályozható lábakkal van felszerelve, amelyek segítségével kiegyenlíthetjük a padló egyenetlenségeit, illetve beállíthatjuk a t zhely fels szélének magasságát a bútorokhoz. A lábak beállítását az alábbiakban megadott eljárások egyikével végezhetjük el: A t zhely beállítása:. A t zhelyb l vegyük ki az edénytárolót (6. ábra), ezután a nyíláson keresztül helyezzünk lapos csavarhúzót a láb tetején lev bevágásba, és ennek forgatásával igény szerint állítsuk be a láb magasságát. 8

9 ÜZEMBEHELYEZÉS. A t zhelyet döntsük meg annyira, hogy alulról hozzáférjünk a lábakhoz(7. ábra). A szabályozást kézzel vagy 8mm-es imbusz kulccsal végezhetjük. A kulcsot helyezzük a láb alján lév hatszöglet nyílásba, és szükség szerint forgassuk vele a lábat. 6. ábra 7. ábra. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS A t zhely csatlakoztatását az elektromos hálózatra csak arra feljogosított szakember végezheti. A t zhely elektromos kapcsolásának átalakítása tilos. A csatlakozó terminál hat menetes csatlakozóval a t zhely hátsó falára van fölszerelve, közülük három fáziscsatlakozó L -L -L szimbólumokkal jelölve, két csatlakozó a nullvezetéknek N-N bet kkel jelölve, ezeket rövidre zárva kell tartani (8. ábra). db. rövidzár kapocs mellékelve van a csatlakozó terminálhoz. A véd csatlakozót szimbólum jelöli A t zhely táplálását ellátó elektromos hálózatnak rendelkeznie kell biztonsági leválasztó kapcsolóval, amely üzemzavari helyzetben lehet vé teszi az áramellátás megszakítását. A biztonsági leválasztó kapcsoló érintkez i között kikapcsolt helyzetben legalább mm távolságnak kell lennie. Az tápvezetéket a csatlakozó terminálhoz kell bekötni (9. ábra), és csavarokkal biztosítani megfelel rögzítését a kengyelbe. N ~4V 5Hz 5 x,5 mm N ~V 5Hz x6mm 4 7 L L L N N L L L N N 8 L L L N PE L N PE 4 V V V V ábra 9. ábra A vezetéket a kengyelben rögzít csavarokhoz való hozzáférést a 7 borítólemezen található nyílások teszik lehet vé, a 6 nyílások alatt. A t zhely csatlakoztatása után csavarjuk ki a 4 csavarokat (9. ábra), vegyük le a takarólemezt és 8 elfordítva az 5 füleket a 6 9

10 ÜZEMBEHELYEZÉS nyílásokba helyezve szorítsuk a 7 takarólemezhez, és a 4 csavarokkal rögzítsük. A T ZHELY HASZNÁLATÁNAK EL KÉSZÍTÉSE. A zománcozott és üveg felületeket töröljük át puha, nedves törl kend vel.. A süt tartozékait tisztítsuk ki forró mosogatószeres oldattal.. Használatbavétel el tt a különböz f z zónákat kapcsoljuk be kb. percre, ezúttal kivételesen anélkül, hogy edényt tennénk rájuk. 4. A süt t kapcsoljuk be kb. órára a legmagasabb h mérsékleten. Az eközben fellép füst és szag jelentéktelen, ha gondoskodunk a helyiség megfelel szell ztetésér l, pl. kinyitjuk az ablakot. Leh lés után a süt t mossuk és szárítsuk ki.

11 4 KERÁMIA F Z FELÜLET KERÁMIA F Z LAP 4. A KERÁMIA F Z FELÜLET HASZNÁLATÁNAK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI. Vigyázzunk, hogy ne ejtsünk kemény tárgyakat a f z felületre, mivel ennek következtében elpattanhat.. Fordítsunk figyelmet arra, hogy a f z felületet ne sértsük fel az edények vagy más tárgyak éles szélével.. Az edényeket helyezzük a grafikusan megjelölt f z zónák közepébe. Az edényeket ne húzzuk, hanem óvatosan helyezzük át, hogy ne karcoljuk össze a f z felületet. 4. A f z zónákat csak azután kapcsoljuk be, hogy elhelyeztük rajtuk az edényeket az étellel. Nem szabad bekapcsolni a f z zónát, ha üres vagy deformált aljú edény áll rajta, mivel károsodhat ez a zóna. 5. A f z felületen ne készítsünk ételeket alufóliában vagy m anyag edényben. Ne tegyünk rá semmilyen m anyag tányért stb. 4. A F Z ZÓNÁK KEZELÉSE A f z zónákat a megfelel gombokkal kapcsoljuk be és ki. A 48, 4 és 74 t zhelyeken a zónák teljesítményét hétállású kapcsoló segítségével fokozatonként szabályozhatjuk. A 744 t zhelyen vannak állandó és változtatható f t felület zónák, a teljesítmény pedig folyamatosan változtatható az energiaszabályozók gombjaival. a) b) c). ábra a) állandó f t felület zónák b) és c) változtatható f t felület zónák A f z zóna bekapcsolása el tt gy z djön meg arról, hogy a használni kívánt zónának megfelel gombot akarjuk-e elforgatni. Bármelyik f z zóna bekapcsolása után bekapcsol a narancssárga jelz lámpa. 4.. FOKOZATONKÉNTI SZABÁLYOZÁS ábra A forgatógomb hétfokozatú szabályozást tesz lehet vé, és mindkét irányban 6 szögtartományban körbeforgatható (. ábra). A legkisebb teljesítményt akkor kapjuk, ha a gombot - ból az helyzetbe forgatjuk. A gomb továbbforgatása az óramutató járásával ellentétes irányban a teljesítmény növekedését eredményezi. A legnagyobb teljesítményt a 6 pozícióban kapjuk. Az étel gyors felmelegítése vagy felforralása céljából legjobb, ha a gombot a 6 pozícióba állítjuk, majd csökkentjük a teljesítményt.

12 KERÁMIA F Z LAP 4.. ÁLLANDÓ F Z ZÓNA FOLYAMATOS SZABÁLYOZÁSA. ábra Az állandó f t felület zóna szabályozógombja mindkét irányban 6 szögtartományban körbeforgatható (. ábra). A gombot az óramutató járásával megegyez irányban forgatva a zóna teljesítményét fokozatosan növelhetjük (a szabályozógomb kerületén látható szélesed sávval arányos mértékben). 4.. VÁLTOZTATHATÓ F Z ZÓNA FOLYAMATOS SZABÁLYOZÁSA Az változtatható f t felület zóna szabályozógombja kerületén a következ grafikus szimbólum is megtalálható:. A gombot csak a helyzet és a szimbólum közötti tartományban lehet elforgatni (. ábra). A kisebb felület f z zónát a szabályozógomb óramutató járásával megegyez irányban történ elforgatásával kapcsoljuk be. A maximális elfordulásnál (érezhet ugrás) érjük el a legnagyobb teljesítményt (4. ábra). A szabályozógomb további finom elfordításával az érezhet ellenállással szemben a szimbólum felé bekapcsol a zóna másik f t felülete is (5. ábra). Ebben az állásban az egész zóna maximális teljesítményen bekapcsolva üzemel. A szabályozógombot az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva csökkenthetjük a zóna teljesítményét egészen a kikapcsolásáig a helyzetbe állítva.. ábra Az els f t felület bekapcsolása 4. ábra A második f t felület bekapcsolása 5. ábra

13 KERÁMIA F Z LAP A zóna változtatása nagyobbról kisebbre 6. ábra. A szabályozógombot forgassuk az óramutató járásával ellentétes irányba és állítsuk helyzetbe. Az egész f t felület kikapcsol.. Kapcsoljuk be a f z zóna kisebb felületét (4. ábra). 4. AZ EDÉNYEK MEGVÁLASZTÁSA A kerámia f z felület helyes használatának alapfeltétele a megfelel edények megválasztása. Használjunk tiszta és száraz edényeket, mivel ekkor jól vezetik és megtartják a h t. A f z edények alja legyen sík, sima és vastag, a használt f z zónákkal megegyez vagy annál kissé nagyobb átmér j. Ha az edény átmér je kisebb, mint a f t felület, akkor sok h megy veszend be. Az egyenetlen aljú edények használata megnöveli a f zési id t és nagyobb elektromos energia fogyasztást okoz. F zés közben az edényeket fedjük be hézagmentesen fed vel. Rosszul megválasztott edény Nagy áramfogyasztás Rossz h vezetés Hosszú f zési id 7. ábra Helyesen megválasztott edény Kis áramfogyasztás Jó h vezetés az edény kissé nagyobb a f z zónánál sík aljú helyesen van befedve Edény túl kicsi a f z zónához Egyenetlen az edény alja 8. ábra Szennyezett a f z zóna vagy az edény alja

14 5 SÜT 5. FELÉPÍTÉS ÉS TARTOZÉKOK SÜT ; [4] [] [] [] [4] [] [] [] [4] [] [] [] 9. ábra [], [], [], [4] polctartók; fels f t test; grillez f t test; alsó f t test; 4 a kerek f t test és a ventillátor takarólemeze; 5 - lámpa a süt ben; 6 h mérséklet érzékel ; A süt ben a négy polctartón, [], [], [] és [4], négy szinten helyezhetjük el az ételeket a tepsiken vagy a süt rácson. A süt fels részében van felszerelve a fels f t test, a grillez f t test valamint a süt belsejét megvilágító lámpa 5, az aljában pedig (nemláthatóan) az alsó f t test. A 4, 74 és 744 t zhelyben a süt hátsó falán található a forró leveg megfelel keringését biztosító perforált takarólemez TARTOZÉKOK. ábra 5. SZABÁLYOZÁS A tepsi húsok, sütésére szolgál. Használhatjuk a rácson sül húsokról lecsöpög zsír felfogására is. A süt rácsra tehetjük a süt ben használt edényeket. Közvetlenül a rostra helyezve grillezhetünk bizonyos ételeket, pl. halakat stb. A süt m ködésének szabályozására szolgál: üzemmód választó gomb, h mérsékletszabályozó gomb 5.. ÜZEMMÓD VÁLASZTÓ GOMB Az üzemmód választó gomb mindkét irányban forgatható. A üzemmód választó gomb üzemi helyzetbe állítása után bekapcsol a narancssárga jelz lámpa és a süt világítás. 4

15 5 SÜT A sütés befejezése után a gombot mindig állítsuk nullhelyzetbe. 48; 4; 74; 744 Kierunek bekapcsolás w³¹ czenia iránya Kierunek wy³¹czenia iránya kikapcsolás 5 5. ábra Üzemmód választó gomb. ábra (felirat az ábrán: Kierunek wlaczenia = bekapcsolás iránya Kierunek wylaczenia = kikapcsolás iránya ford.) A szabályozógomb a következ helyzetekbe állítható: alsó f tés bekapcsolva alsó és fels f tés bekapcsolva grillez f tés bekapcsolva grillez f tés és ventillátor bekapcsolva fels f tés bekapcsolva h keringetés bekapcsolva süt kikapcsolva 5.. H MÉRSÉKLETSZABÁLYOZÓ GOMB A h mérsékletszabályozó gomb (. ábra) lehet vé teszi a süt ben a h mérséklet beállítását és automatikus tartását a kívánt szinten. A szabályozó gombon meg vannak jelölve a beállítások, amelyek a süt ben 5 5 C tartományban beállított h mérsékletnek felelnek meg. A h mérséklet beállításánál a gombot forgassuk az óramutató járásával megegyez irányba, kikapcsolásnál pedig az ellenkez irányba. A h mérséklet beállítása után bekapcsolnak a f t testek és a vörös jelz lámpa. A kívánt h mérséklet elérése után a f t testek automatikusan kikapcsolnak, és a jelz lámpa kialszik. A f t testek és a vörös jelz lámpa ki-be kapcsolnak a h mérsékletszabályozó m ködése következtében. 5.. A SÜT BELSEJÉNEK VILÁGÍTÁSA Annak érdekében, hogy biztonságosan és kényelmesen megfigyelhessük sütés közben az ételeket, m ködés közben világít a süt belsejét megvilágító lámpa. 5. A SÜT BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA Bekapcsolás: 5

16 SÜT. az üzemmód választó gombbal állítsuk be a süt f tésének m ködési módját,. a h mérsékletszabályozó gomb segítségével állítsuk be a kívánt h mérsékletet, Kikapcsolás: Az üzemmód választó gombot és a h mérsékletszabályozó gombot állítsuk nullhelyzetbe. 5.4 MI TÖRTÉNIK A SÜT BEKAPCSOLÁSA UTÁN A süt bármelyik m ködési módjának kiválasztása után bekapcsol: a narancsszín jelz lámpa, a süt világítás, a légfúvó venillátor vagy a nyárs forgatása (amennyiben ezek közül valamelyik m ködését kiválasztottuk) A h mérséklet beállítása után automatikusan bekapcsolnak: az elektromos f t testek (a kiválasztott m ködési módtól függ en), a vörös jelz lámpa. Ha a recept azt írja el, hogy az ételt el hevített süt be kell tenni, akkor addig várjunk ezzel, amíg a vörös jelz lámpa el ször kialszik. 5.5 F TÉSI MÓDOK F TÉS AZ ALSÓ F T TESTTEL Ez a sütési mód lehet vé teszi a sütemények aljának átsütését. A sütés utolsó -5 percében alkalmazzuk KONVENCIONÁLIS RENDSZER (alsó és fels f t test) Ebben a sütési módban az ételt alulról és felülr l hevítjük. Ez a sütési mód kiválóan alkalmas sütemények, húsok, halak, kenyér és pizza sütésére. Az ételeket csak egyetlen szinten, lehet leg a süt második szintjén helyezzük el. F TÉS A FELS F T TESTTEL Ez a m ködési mód a sütés befejezésére szolgál. Segítségével a sütemények tetejét pirosra süthetjük. Ezt a sütési módot egyes fogások (melegszendvicsek, rakott ételek) gyors sütésére szintén használhatjuk. HAGYOMÁNYOS GRILLEZÉS A hagyományos grillezéshez készítsünk el kis adagokban húst. A sütnivaló étel vastagsága ne legyen több mint - cm. Az ételeket tehetjük a tepsire vagy a süt rácsra is. Sütés el tt a húst és a halat kenjük be egy kevés olajjal vagy zsírral. A sütés ideje kb. 8 - perc az étel vastagságának minden centiméterére számítva. 6

17 SÜT FIGYELEM!. Sütés közben ne hagyjuk felügyelet nélkül a t zhelyet. Sütés idején a t zhely er sen fölmelegszik. Legyünk nagyon óvatosak, hogy elkerüljük a t zhely felforrósodott részeinek megérintését. Fordítsunk különösen nagy figyelmet a gyermekekre!. Sütésnél az ételt ne tegyük a legfels szintre közvetlenül a grillez f t test alá. GRILLEZÉS FORRÓLEVEG BEFÚVÁSSAL Ez a sütési mód nagy adag húsok sütésére szolgál a rácson (karaj, csirkék egészben stb.). Ebben az esetben nem feltétlenül szükséges el zetesen felhevíteni a süt t. Az ételeket nagyságuktól függ en a süt harmadik vagy negyedik szintjén helyezzük el. Ennek a sütési módnak az alkalmazása lehet vé teszi az ízérték fokozását; ilyen módon az ételeket ropogósra süthetjük A süt kezelése: a húst tegyük a süt be, az üzemmód választó gombot állítsuk helyzetbe, állítsuk be a kívánt h mérsékletet és csukjuk be a süt ajtaját. H KERINGETÉS A h keringetés m ködési elve azon alapul, hogy a ventillátoros befúvás következtében forró leveg kering a süt belsejében. Ennél a sütési módnál a sütés h mérséklete legyen alacsonyabb, mint a hyagyományos sütésnél, és ne haladja meg a C-ot. A h keringetéses mód kiválóan alkalmas egyidej leg két egyforma vagy különböz étel (pl. hús és hal) sütésére. Az ételeket a süt ben különböz szintekre helyezzük el. Vegyük figyelembe, hogy olyan ételeket készíthetünk együtt, amelyek megközelít leg azonos sütési h mérsékletet igényelnek. A sütés végefelé a süteményes formát érdemes hátával el re megfordítani. Két étel sütésénél az egyetlen étel elkészítéséhez ajánlottnál kissé magasabb sütési h mérsékletet és hosszabb id t válasszunk. Két étel egyidej sütése esetén az el írt id eltelte után vegyük ki mindkét ételt a süt b l, és ellen rizzük, hogy kell képpen átsültek-e. Ha valamelyik étel nincs még készen, tegyük vissza, és süssük tovább. KIOLVASZTÁS A h keringetésnek köszönhet en a süt kiválóan alkalmas mélyfagyasztott ételek kiolvasztására. Általában azt lehet javasolni, hogy a tepsit a fagyasztott termékkel toljuk be a második vagy harmadik szintre. A kiolvasztási folyamat h mérsékletének megválasztása függ az étel fajtájától. Cukrásztermékeket, gyümölcs- és húskocsonyákat a h keringetést beindítva de h mérséklet beállítása nélkül olvasztjuk ki. 7

18 SÜT Ha húst vagy baromfit olvasztunk ki, csomagoljuk alufóliába, hogy megel zzük a forró leveg közvetlen hatását, ezután helyezzük a süt be, a középs -alsó részen, kapcsoljuk be a süt t, és állítsunk be kb. 5 7 C h mérsékletet. A fogyasztható fagyasztott termékeket pl. zöldségeket (alufóliába csomagolva) azonnal, kiolvasztás nélkül süthetjük. 5.6 TANÁCSOK A SÜTÉSHEZ Sütemények sütéséhez használhatunk hagyományos bádogformákat és úgyszintén teflonbevonatú, kerámia, üveg és alufóliából készült formákat is (. ábra). Tekintettel a változatos formákra és alkalmazási lehet ségekre, a legáltalánosabban használhatók a bádogformák. Az els használat el tt a bádogformát süssük ki er sen felhevített süt ben. A kívánt h mérséklet elérését az jelzi, hogy kialszik a vörös jelz lámpa. Ha a t zhelyhez tartozó tepsin kívül még más süt formákat is használunk, akkor ezeken helyezzük a rács közepére. A sütéshez használt h mérséklet megválasztásánál a következ szabályokat vegyük figyelembe: Vékonyra kinyújtott tészta nagy teljesítmény, rövid sütési id. Vastag réteg tészta vagy szétfolyó tészta kisebb teljesítmény, hosszabb sütési id. A formákat magasságuk /-ig töltsük meg tésztával, elegend en sok helyet hagyva arra, hogy megn nek. Hús sütéséhez használhatunk kerámia, üveg, zománcozott acél és öntöttvas edényeket a magas h mérséklet hatásának ellenálló fogókkal (4. ábra). Pontosan tartsuk be a süt el melegítésére vonatkozó tanácsokat, mivel a különböz tésztákra eltér el írások vonatkoznak. Sütés közben a tésztát egyenletesen kell melegíteni. Ezt a feltételt a vagy sütési mód kiválasztásával teljesíthetjük. A gyakorlatban a sütemény fajtájától függ en az egyik vagy másik módon kapunk jobb eredményt. Kenyeret, kevert tésztát vagy tiroli rétest legjobb ebben az állásban sütni, ugyanakkor linzertésztát, túrótortát és rétest jobb bekapcsolt h keringetéssel sütni.. ábra 4. ábra 8

19 SÜT Ha a sütemény teteje túl sötét, akkor a következ alkalommal a süteményes formát tegyük a süt alacsonyabb szintjére, válasszunk alacsonyabb h mérsékletet, de valamivel hosszabb ideig süssük. Ha a sütemény alja túl sötét, akkor a jöv ben tegyük magasabbra és válasszunk alacsonyabb h mérsékletet. Sütemény sütésénél tartózkodjunk a túl magas h mérséklett l, mert a tészta nem n meg, szalonnás maradhat. Ha viszont túl sokáig tartjuk a tésztát a felhevült süt ben, akkor leéghet és kiszáradhat. A sütés h mérsékletének és idejének mégválasztásánál vegyük figyelembe a tészta tömegét és konzisztenciáját. Az edényeket az ételekkel a süt akármelyik szintjén elhelyezhetjük, ajánljuk a második szintet. Ezzel együtt, a felhasználónak saját megfigyelései és tapasztalatai alapján kell megválasztania a leginkább optimális szintet a különböz ételek számára. Az els sütés alkalmával legjobb a receptekben megadott közepes h mérséklet értékekkel kezdenünk, és szükség esetén a következ alkalommal állítsunk be magasabb h mérsékletet. Alacsonyabb h mérsékleten egyenletesebben pirul a sütés. Azt, hogy a sütés elkészült-e már, úgy ellen rizhetjük, hogy pár perccel a süt kikapcsolása el tt fapálcikát dugunk bele; ha a tészta nem ragad a pálcikához a sütés elkészült. Miután megsült, a süteményt hagyjuk a süt ben még kb. 5 percig. A süt használata során tartsuk be a következ tanácsokat: ne tartsunk a süt ben szükségtelen tartozékokat, a süt formákat illetve a hús sütéséhez használt edényeket állítsuk a süt központi helyén a rácsra, és ne a tepsire (5., 6. ábra), a sütés paramétereinek megválasztásánál vegyük figyelembe az edény fajtáját; az edények h vezet képessége különböz lehet anyaguk fajtájától, falvastagságuktól és színükt l függ en. 5. ábra 6. ábra Az alábbi táblázatokban tájékoztató jelleggel megadtuk különböz ételekre a sütés h mérsékletét és idejét. A gyakorlatban lehetnek eltérések, amiket a felhasználó saját tapasztalatai alapján korrigálhat. Legjobb, ha néhány próbát végzünk különböz ételekkel, majd ezután feljegyezzük az optimális id t és h mérsékletet 9

20 Sütemények tájékoztató paraméterei SÜT. táblázat Sütemény fajtája Sütési id H mérséklet Óra:perc [ C] Kuglóf vajastésztából :5 : 6 75 Kuglóf kelt tésztából :5 : 75 9 Piskóta : :4 7 8 Linzertészta : :5 El hevített süt ( ) Fonott kalács : :4 9 Lepény linzermorzsával : : Hús saját levében sütve a sütési mód alkalmazásával sikerül a legjobban, különösen a sovány hús. Minden más húsféleséget, így a darált húst és a baromfit is süthetjük a sütési módban. Hús sütése. táblázat Hús fajtája Mennyiség [kg] H mérséklet [ C] Sütési id Óra:perc Marhahús 5 : : Sertéshús 5 : : Borjúhús 5 :45 : Birkahús 5 : : Csirke 5 5 :45 : Hal - 5 :45 : Sütemények tájékoztató paraméterei h keringetés alkalmazásával 4. táblázat Sütemény fajtája H mérséklet [ C] Id [óra:perc] Habcsók : : Kuglóf vajastésztából 6 :5 : Kuglóf kelt tésztából 6 : : Kelt tészta 75 :4 :45 Lepény linzermorzsával 75 : : Gyümölcs lepény 75 :4 :55 Piskóta 6 : :4 Húsok sütése és párolása h keringetés használatával 5. táblázat Hús fajtája H mérséklet [ C] Id [óra:perc] Csirke 8 :5 : Vadhús 6 : :

21 SÜT Sertéshús 75 :5 : Marhahús 6 : : Liba, kacsa 75 ) ) az id t a súlytól függ en válasszuk meg Grillezés a rácson 6. táblázat Étel fajtája Sütési id [perc] els oldal második oldal Sertésborda és -szelet 8 6 Egybesült sertéshús 6 8 Kolbász Saslik Marha steak Egybesült marhahús Borjúkaraj Borjú steak Fél csirke 5 (bels oldal) (küls oldal) Baromfi mellfilé Pisztráng Pirítós Melegszendvics - 5 -

22 6 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS FIGYELEM! Miel tt nekifogunk a tisztításhoz, a t zhelyet húzzuk ki a hálózati csatlakozó aljzatból, és várjuk meg amíg leh l. 6. ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK A megfelel m szaki állapot és az esztétikus kinézet kedvéért a t zhelyet tisztítsuk rendszeresen. A t zhely tisztításához ne használjunk a felületet összekarcoló durvaszemcsés súrolószert, fémszivacsot, agresszív vegyianyagokat és éles tárgyakat. A rozsdamentes lemezb l készült részeket, a szabályozógombokat és a kapcsolótáblát tisztítsuk súrolószert nem tartalmazó karcolásmentes folyékony tisztítószerekkel. A zománcozott részeket tisztítsuk finom mosogatószeres meleg vízben nedvesített puha kend vel vagy szivaccsal, kerülve feleslegesen sok víz használatát. Az er s szennyez dést speciális t zhelytisztító szerekkel távolítsuk el. A süteményes tepsiket és formákat valamint a hússüt tepsiket használat után áztassuk mosogatószeres meleg vízben, gondosan mossuk le és törölgessük el. Ellen rizzük a süt tömítésének tisztaságát. 6. A KERÁMIA F Z FELÜLET TISZTÍTÁSA A kerámia f z felületet használat után rendszeresen minden alkalommal tisztítsuk, mivel még a legapróbb szennyez dések is odaégnek a következ használat alkalmával. A f z felületet erre a célra szolgáló speciális szerekkel mossuk. A tisztításához ne használjunk fémszivacsot, súrolóporokat és folyékony súrolószereket. A könnyen eltávolítható szennyez déseket finom mosószeres meleg vízben megnedvesített kend vel vagy szivaccsal (7. ábra) töröljük le, ezután töröljük szárazra. a) b) 7. ábra Az er s szennyez dést speciális kerámia f z felület tisztító szerek segítségével távolítsuk el. Az ételmaradékot legjobban falapátka vagy speciális kaparó segítségével távolíthatjuk el a kerámia f z felületr l (7. ábra), ügyelve, hogy ne karcoljuk össze az üvegfelületet.

23 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS FIGYELEM! A kerámia f z felület tisztításához ne használjunk süt tisztító szereket, mivel azok nagyon agresszívek, és a f z felület tartós károsodását okozhatják. Az olyan tárgyakat, amelyek megolvadhatnak, mint pl. alufólia vagy m anyag, tartsuk távol a forró f z zónáktól. Abban az esetben, ha ilyen tárgyak mégis megolvadnak, azonnal (forró állapotban) távolítsuk el a f z felületr l. Ugyanezt kell tennünk akkor is, ha sok cukrot tartalmazó étel ömlött ki; a felhevült f z felületen a cukor gyorsan megolvad, és ennek következtében állandó foltok maradhatnak. A f z felület elszínez dése nem befolyásolja normális m ködését. A felület lemosása után használhatunk pl. CERA FIX konzerváló szert. A kerámia f z felületen használt edényeket mindig tartsuk tisztán és szárazon. Fordítsunk különös figyelmet az edények aljára, mivel a hozzátapadó ételmaradékok a használat során ráégnek a felületre. 6. A SÜT TISZTÍTÁSA FIGYELEM!. Miel tt hozzákezdünk a tisztításhoz, várjuk meg amíg kih l a süt. A forró f t testek égési sérüléseket okozhatnak.. Tilos nagynyomású vízpárát fejleszt berendezésekkel tisztítani a süt t.. Legjobb, ha használat után minden alkalommal kitisztítjuk a süt t Tisztításának megkönnyítése érdekében kivehetjük a süt ajtaját. 6.. A SÜT AJTAJÁNAK LESZERELÉSE Az ajtót teljesen nyissuk ki, Mindkét forgópántot rögzítsük olymódon, hogy az bilincset rátesszük a forgópánt kengyelének reteszére (8. ábra), Az ajtót fogjuk meg két kézzel, forgassuk el kb. 45 szöggel (a zárás irányában), és húzzuk ki a forgópántok fészkéb l. FIGYELEM!. A forgópánt kengyele jelent s er vel meg van feszítve, ezért az ajtó kiemelése közben óvatosan járjunk el, hogy ne vágjuk meg az ujjunkat.. A süt fels falának mosása közben ügyeljünk az ott lév elektromos f t testekre, h mérséklet érzékel re illet leg a süt t megvilágító lámpára; ne mozdítsuk el az érzékel t.. A süt aljára ne öntsünk vizet, mivel az esetleges tömítetlenségeken keresztül kifolyhat, és elöntheti az alsó f t testet. 8. ábra A süt ajtajának leszerelése

24 TISZTÍTÁS ÉS KONZERVÁLÁS 6.. A SÜT BELSEJÉNEK TISZTÍTÁSA Az ajtó eltávolítása után kimoshatjuk a süt belsejét. A zománcozott felületet tisztíthatjuk konyhai tisztítószerekkel. A nehezen eltávolítható odaégett foltok tisztításához használhatunk speciálisan süt k tisztítására szolgáló szereket. Ezek azonban maró preparátumok, amelyeket minimális mennyiségben és nagyon óvatosan használjunk, betartva a gyártójuk utasításait. Az ajtót a leszereléséhez képest fordított sorrendben tesszük vissza. Abban az esetben, ha a süt t megvilágító lámpa burkolata beszennyez dött, csavarjuk ki, mossuk meg, töröljük szárazra és újra er sítsük fel. 4

25 7 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Miel tt nekikezdünk a hiba elhárításának, az esetleges elektromos áramütés elkerülésének érdekében a t zhely csatlakozó kábeljét húzzuk ki a hálózati csatlakozó aljzatból. Ha a t zhely használata közben zavarok lépnek fel, ellen rizzük az alábbiakban megadott útmutatások alapján, hogy önállóan el tudjuk-e hárítani a hibát A süt nem kapcsol be Kiégtek a biztosítékok cseréljük ki. Ha a biztosítékok ismételten kiégnek, ez azt jelentheti, hogy egyidej leg túl sok készülék m ködik. Nem m ködik a süt világítás Ha a süt használatban volt és forró, várjuk meg, amíg kih l. Kilazult izzó csavarjuk ki a lámpa üvegbúráját a foglalatból és csavarjuk be az izzót (9. ábra). Kiégett izzó csavarjuk ki a lámpa üvegbúráját és cseréljük ki az izzót újra a következ paraméterekkel: E4; V; 5W; h mérsékletállóság C. 9. ábra A süt ben nagy füst keletkezik A grillezésnél keletkez füst normális jelenség. A füstöt csökkenthetjük alacsonyabb h mérséklettel vagy a zsír és víz mennyiségének csökkentésével a süt edényben. Szennyezett nyárs- A nyárs, amelyen zsír maradt az el z használat után, egy bizonyos ideig füstöt keltve kiég. Ügyeljünk arra, hogy minden használat után a nyársat alaposan mosogassuk el. 5

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva!

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva! BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az egyik minőségi termékünket választotta, amely képest a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. Mielőtt üzembe helyezné és használni kezdené készülékét, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be.

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. 507CE2.313EHDQ(W) Kezelési útmutató Elektromos sütővel ellátott kerámialapos A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. IO-CFS-0021 (03.2015./1) TISZTELT VÁSÁRLÓ, az Amica tűzhely

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy

Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell. Használati útmutató és jótállási jegy Grillez és süt automata STEBA G 80/31 modell Használati útmutató és jótállási jegy Az Európai Unióban forgalomba hozza: STEBA GmbH & Co KG Pointstr.2. D-96129 Strullendorf Magyarországon forgalomba hozza:

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő. (A képen a DX-28.88K modell látható.) HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-16.46K/DX-20.62K/DX-28.88K/DX-29.80DK Borhűtő (A képen a DX-28.88K modell látható.) FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! 1 TARTALOM 1 BIZTONSÁGI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

Asztali mixer Használati útmutató

Asztali mixer Használati útmutató Asztali mixer Használati útmutató HU SBL 3271SS SBL 3272RD A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

Elektromos tűzhely beépítése

Elektromos tűzhely beépítése Elektromos tűzhely beépítése Kedves Vásárlónk! Nagyon szépen köszönjük vásárlását. Győződjön meg róla személyesen: Termékeinkben megbízhat. A készülék könnyebb kezelése miatt részletes útmutatót állítottunk

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos pirolitikus sütő Elektromos pirolitikus sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárló! Adattábla Gratulálunk a vásárlásához! Győződjön meg a saját szemeivel termékeink megbízhatóságáról.

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA TANÁCSOK HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Feltöltés olajjal vagy zsírral H A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

THE SCRAPER MIXER PRO KM 8011 PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER

THE SCRAPER MIXER PRO KM 8011 PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER THE SCRAPER MIXER PRO PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER KM 8011 PROFESSZIONÁLIS MIXER TARTALOM 5 Biztonság az első helyen 10 Ismerkedjen meg új Catler készülékével 12 Összeszerelés

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB

FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB ZANUSSI FRYSER MRAZNIČKA ZAMRAŻARKA FAGYASZTÓSZEKRÉNY CONGELATOR ZFX 5 JB BRUKSANVISNING NÁVOD K OBSLUZE INSTRUKCJA OBSŁUGI NÁVOD NA OBSLUHU KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MANUAL DE INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE NO CZ

Részletesebben

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás Beépíthető sütő HBN231.0 [hu] Használati utasítás á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások... 3 A károsodások okai...4 Az Ön új sütője... 5 Kezelőfelület...5 Funkcióválasztó...5

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS FELTÖLTÉS OLAJJAL VAGY ZSÍRRAL A készülék beállítása és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Csak így lehetséges biztonságos használat mellett a legjobb eredményt elérni a készülékkel. A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (lásd

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítások Elektromos sütő Elektromos sütő Tisztelt Vásárlónk! Köszönjük vásárlását. Bízunk benne, hogy hamarosan megbízhatónak fogja találni termékeinket.

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek,

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben