+DV]QiODWL XWDVtWiV GH XWLOL]DUH

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ">KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH"

Átírás

1 +DV]QiODWL XWDVtWiV GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo

2 Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés eltt...2 Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések...3 A károk okai...3 Az Ön új sütje... 4 Kezelfelület...4 Funkcióválasztó kapcsoló...4 Szabályozógombok és kijelzfelület...4 Hmérséklet-választó kapcsoló...5 A süt belseje...5 Tartozékok...5 Az els használat eltt... 6 Óra beállítása...6 A süt felftése...6 A tartozékok tisztítása...6 A süt beállítása... 6 Ftéstípus és hmérséklet...6 Gyors felftés...7 Idfunkciók beprogramozása... 7 Jelzóra...7 Fzési idtartam...7 Elkészítési id...8 Órabeállítás...8 Gyermekbiztonsági zár... 9 Az alapbeállítások módosítása... 9 Tisztítás funkció... 9 A tisztítás eltt...9 Beállítás...9 A tisztítás után Megóvás és tisztítás Tisztítószerek Világítás funkció A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek be- és kiakasztása 11 A sütajtó ki- és beakasztása Az ajtóüvegek be- és leszerelése Mi a teend meghibásodás esetén?...12 Meghibásodási táblázat Sütlámpa cseréje Üvegbura Ügyfélszolgálat...13 E-szám és FD-szám Energiatakarékossági és környezetvédelmi tanácsok...14 Energiamegtakarítás Hulladékok környezetbarát módon történ eltávolítása Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek...14 Torták és sütemények Sütési javaslatok és hasznos tanácsok Hús, szárnyas, hal Tippek sütéshez és grillezéshez Csben sültek, felfújtak, pirítósok Készételek Különleges ételek Kiolvasztás Szárítás Lekvárkészítés Akrilamid az élelmiszerekben...20 Próbaételek...21 Sütés Grillezés Produktinfo További információkat a termékekrl, a tartozékokról, az alkatrészekrl és a szervizzel kapcsolatban internetes oldalunkon: és az Online-Shop-ban: talál. Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a kézikönyv utasításait. rizze meg a használati és összeszerelési utasítást. Ha a készülék új tulajdonoshoz kerül, a vonatkozó kézikönyvet is át kell adni. Jelen használati utasítás vonatkozik mind az önálló sütkre, azaz azokra, amelyeken csak a sütnek vannak gombjai, mind azokra, amelyeken a sütnek is és a fzlapnak is vannak gombjai. A fzlap kapcsolóit is tartalmazó süt esetén a kapcsolók funkcióinak leírását lásd a fzlap használati utasításában. Beszerelés eltt Szállítás során keletkezett károk A csomagolás eltávolítása után vizsgálja meg a készüléket. Amennyiben a készülék szállítás közben károsodott, ne csatlakoztassa, hanem forduljon a vevszolgálathoz, és írásban jelentse be a bekövetkezett károkat. Ellenkez esetben mindenfajta kártérítési jogtól elesik. Elektromos csatlakoztatás A készülék bekötését kizárólag megfelelen képzett szakember végezheti. A nem megfelel csatlakoztatásból ered károk esetén a garancia nem érvényes. Mieltt elször használná a készüléket, gyzdjön meg arról, hogy az Ön lakásában lév elektromos hálózat földelve van, valamint megfelel az összes hatályos biztonsági elírásnak. A készülék összeszerelését és bekötését csak megfelelen képzett szakember végezheti el. Ha a készüléket földelés nélkül vagy helytelenül összeszerelve használja - bár nagyon valószíntlen - igen komoly károkat is okozhat (személyi sérülést vagy áramütés általi halált). A nem elírásszer elektromos csatlakoztatásból ered nem megfelel mködésért és esetleges károkért a gyártó semmilyen felelsséget nem vállal. 2

3 Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések Ezt a készüléket kizárólag háztartásban történ használatra tervezték. A készülék kizárólag ételek készítésére használható. A testi vagy értelmi fogyatékkal él, illetve a szükséges ismeretekkel vagy tapasztalattal nem rendelkez gyermekek és felnttek csak felügyelet mellett használhatják a készüléket. Ügyeljen, hogy a gyermekek ne használják a készüléket játékszerként. Sütajtó Amíg a süt mködik, a sütajtót zárva kell tartani. Biztonsági szempontból ajánlott a sütajtót mindig zárva tartani, a süt kikapcsolt állapotában is. Ne támaszkodjon a sütajtóra, ne üljön rá és ne játsszon vele, még az ajtó csukott állapotában sem. Forró süttér ã=égésveszély!! Soha ne érjen a süt forró bels felületéhez és a forró ftelemekhez. A sütajtót óvatosan nyissa ki. Forró gz szállhat ki. A kisgyermekeket tartsa távol a készüléktl. Ne öntsön vizet a meleg süttérbe. Forró gz keletkezhet. Az ételekor készítésekor ne használjon nagy mennyiségben magas alkoholtartalmú italokat. Az alkoholgz meggyulladhat a süttérben. Magas alkoholtartalmú italt csak kis mennyiségben használjon, és ilyenkor a sütajtót óvatosan nyissa ki. ã=tzveszély!! Soha ne tegyen gyúlékony tárgyakat a sütbe. Ha a készülékbl füst távozik, ne nyissa ki a sütajtót. Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékot a biztosítékpanelen. A készülék elmelegítésekor rögzítse megfelelen a sütpapírt a tartozékokhoz. A készülék ajtajának kinyitásakor légáram keletkezik. Ekkor a sütpapír hozzáérhet a ftelemekhez és meggyulladhat. Mindig rögzítse a sütpapírt egy edény vagy sütforma segítségével. Csak a megfelel területet fedje le sütpapírral. A sütpapír ne legyen nagyobb, mint a tartozék. ã=rövidzárlat veszélye!! Az elektromos készülékek csatlakozókábelét tilos a forró sütajtóhoz rögzíteni. A kábel szigetelése megolvadhat. Forró tartozékok és edények Az ajtó biztonságosabbá tétele Bizonyos receptek esetén, melyek magas hmérsékleten hosszú idn át tartó sütést írnak el, a sütajtó nagyon felmelegedhet. Ha otthonában kisgyermek van, legyen rá külön figyelemmel, amíg a tzhely mködik. Létezik egy biztonsági kiegészít, ami meggátolja a sütajtóval történ közvetlen érintkezést. Az opcionális tartozék (671383) vevszolgálatunkon keresztül megrendelhet. A károk okai Figyelem! Tartozékok, edények, fólia, sütpapír vagy alufólia a süt alján: Ne tegye a tartozékokat a süt aljára. Ne takarja le a süt alját fóliával vagy papírral. Ne helyezzen edényt a süt aljára, ha a beállított hmérséklet több, mint 50 ºC. Ilyenkor az edény túlzottan felmelegszik, a jelzett sütési és fzési id módosul, és tönkremegy a zománc. Víz a meleg sütben: Ne öntsön vizet a meleg süttérbe. Ilyenkor ugyanis pára keletkezik, és a hingadozás károsíthatja a zománcot, illetve a tartozékokat. Folyadékok: Ne tároljon hosszabb ideig folyadékot a süttérben, csukott sütajtó mellett. Ez károsítja a zománcot. Gyümölcslé: Amikor lédús gyümölcsös süteményt készít, ne töltse túlságosan tele a tepsit. A tepsibl kicsöpög gyümölcslé miatt keletkezett foltokat nem lehet eltávolítani. Szükség esetén használja a mély zománcozott tepsit. A süt lehtéséhez kinyitotta a süt ajtaját: A süt kizárólag csukott sütajtó mellett hthet le. A készülék közelében lév bútorokban idvel kár keletkezhet, még akkor is, ha a sütajtót csak résnyire hagyja nyitva. Ha a süt tömítése nagyon szennyezett: Ha a süt tömítése nagyon szennyezett, a sütajtó nem záródik megfelelen a süt használata során. A készülék közelében lév bútorokban kár keletkezhet. Ezért mindig tartsa tisztán a süt tömítését. A sütajtó támasztófelületként történ használata: Ne támaszkodjon és ne üljön a nyitott sütajtóra. Ne tegyen edényeket vagy tartozékokat a sütajtóra. A készülék szállítása: Ne szállítsa vagy rögzítse a készüléket a sütajtó fogantyújánál fogva, mivel a fogantyú nem bírja el a készülék súlyát és eltörhet. az ajtó üvege elmozdulhat, és hézag keletkezhet a süt eleje és az ajtó üvege között. Grillezés: Grillezéskor ne helyezze a normál mély tepsit és a lapos süttepsit a 3. szintnél magasabbra. Az intenzív hhatás miatt a tepsi deformálódhat, és a kihúzásakor megsérülhet a zománcréteg. A 4. és 5. szint csak a közvetlenül a sütrácson történ sütéshez használható. ã=égésveszély!! A forró tartozékokat és edényeket fogókesztyvel vegye ki a sütbl. Nem megfelel javítások ã=elektromos kisülés veszélye!! A nem megfelel javítások veszélyesek. A javításokat kizárólag a vevszolgálat megfelelen képzett szakemberei végezhetik el. Hibás készülék esetén húzza ki a csatlakozódugót, vagy kapcsolja le a biztosítékot a biztosítékpanelen. Hívja a vevszolgálatot. 3

4 Az Ön új sütje A következkben bemutatjuk új sütjét. Ebben a részben ismertetjük a kezelfelület és elemeinek funkcióit. Továbbá információt nyújtunk a tartozékokról és a süttér részeirl. Kezelfelület Következzen a kezelfelület áttekintése. A kijelzfelületen nem jelenik meg egyszerre az összes szimbólum. A kijelzések modelltl függen eltérhetnek. Besüllyeszthet forgatógombok Bizonyos sütk besüllyeszthet forgatógombokkal rendelkeznek. A forgatógomb besüllyesztéséhez és visszaállításához nyomja meg a kikapcsolt állásban lév gombot. Funkcióválasztó kapcsoló A funkcióválasztó a ftéstípus kiválasztására szolgál. Állás Használat Kikapcsolt állás A süt kikapcsol. Forró leveg* Süteményekhez és édességekhez. A sütés történhet két szinten. A süt hátsó falán található turbina egyenletesen osztja el a forró levegt a sütben. Fels és alsó ftés* Sütemények, csben sült ételek, sovány sültek (pl. borjú, vadhús) elkészítéséhez egy szinten. A h egyenletesen áramlik az alsó és fels izzószálakból. Grillezés forró levegvel Hús, szárnyas és hal sütéséhez. A grill izzószála és a ventillátor váltakozva kapcsol be és ki. A ventilátor a grill által kibocsátott ht keringteti az étel körül. Nagy felület grill Bifsztek, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószála alatt lév teljes felület felmelegszik. Kis felület grill Kis mennyiség bifsztek, kolbász és hal grillezéséhez, pirítós készítéséhez. A grill izzószálának középs része forrósodik fel. Alsó ftés Befzéshez, sütéshez és pirításhoz A ht az alsó ftszál bocsátja ki. * Az EN szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelel ftéstípus. Állás Kiolvasztás Pl. hús, szárnyas, kenyér és sütemények kiolvasztásához. A ventilátor forró levegt keringtet az étel körül. Világítás A sütben található lámpa felkapcsolása. A ftéstípus kiválasztásakor kigyullad a sütben lév lámpa, továbbá egyes sütknél a funkcióválasztó gomb fölötti jelzlámpa is. Szabályozógombok és kijelzfelület A gombok a különböz kiegészít funkciók beállítására szolgálnak. A kijelzfelületen megjelennek a beállított értékek. Gomb Használat Idfunkciók A jelzóra, a fzési idtartam, az elkészítési id és az óra kiválasztása. Csökkentés A beállított értékek csökkentése. Növelés A beállított értékek növelése. Tisztítás funkció Gyermekbiztonsági zár Használat * Az EN szabvány szerinti energiahatékonysági osztálynak megfelel ftéstípus. A tisztítás funkció elindítása a süttér öntisztító felületein. A kezelfelület lezárása és feloldása. Gyors felftés A süt szokásosnál gyorsabb felftése. A kijelzfelületen a nyíl az éppen aktív idfunkció szimbóluma eltt látható. 4

5 Hmérséklet-választó kapcsoló A hmérséklet-választó kapcsoló a hmérséklet és a grillfokozat kiválasztására szolgál. Állás A süt ftése közben a hmérséklet-választó kapcsoló jelzlámpája kigyullad. A ftési szünetekben a lámpa kialszik. A jelzlámpa nem gyullad ki, ha a világítás vagy a kiolvasztás funkció aktív. Utasítás: A grill használatakor, 15 percnél hosszabb elkészítési id esetén állítsa a hmérséklet-szabályozó gombot enyhe grillfokozatra. A süt belseje A süt ventilátorral és lámpával rendelkezik. Htventillátor A ventillátor szükség szerint be- és kikapcsol. A meleg leveg az ajtó fels részén keresztül távozik. Figyelem! Ne takarja le a szellznyílást. A süt túlmelegedhet. A süt leállítását követen a ventillátor egy ideig még mködik, a süt gyorsabb lehtése érdekében. Világítás Jelentés Kikapcsolt állás Nem ft a süt Hmérsékleti tartomány A süt hmérséklete ( ºC).,, Grillfokozatok A kis felület grill és a nagy felület grill fokozatai. = 1. fokozat, enyhe = 2. fokozat, közepes = 3. fokozat, ers Tisztítás funkció. A süt mködése közben a sütben található lámpa folyamatosan világít. A lámpa kikapcsolt sütnél is felkapcsolható, ehhez állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következ állásba:. Tartozékok A tartozékokat a süt 5 különböz szintjén helyezheti el. A tartozék billenés nélkül kihúzható a 2/3-áig. Így az ételek könnyedén kivehetk. A felforrósodott tartozékok deformálódhatnak. Miután kihltek, az alakváltozás eltnik. Ez nincs hatással a megfelel mködésre. Az Ön által vásárolt süt az alább felsorolt tartozékokkal rendelkezhet. A tartozékok beszerezhetk a vevszolgálatnál, a szaküzletekben és az interneten. Adja meg a HZ kódot. Sütrács Edényekhez, formákhoz, sültekhez, rostonsültekhez és fagyasztott élelmiszerekhez. Tolja be a sütrácsot a görbülettel lefelé. Lapos zománcozott süttepsi Süteményekhez, tésztákhoz és aprósüteményekhez. Helyezze a tepsit a sütbe úgy, hogy az eltér magasságú része a sütajtó felé nézzen. Mély zománcozott tepsi Töltött süteményekhez, édességekhez, fagyasztott és nagy adagokban sütött élelmiszerekhez. A zsír felfogására is használható abban az esetben, ha közvetlenül a sütrácson süt. Helyezze a tepsit a sütbe úgy, hogy az eltér magasságú része a sütajtó felé nézzen. Különleges tartozékok HZ kód Használat Különleges tartozékok A különleges tartozékok a vevszolgálatnál és szaküzletekben szerezhetk be. Katalógusainkban és az interneten a süttartozékok széles választéka található. A különleges tartozékok elérhetsége és az online rendelés lehetsége az adott országtól függ. Lásd a vásárláskor kapott dokumentumokat. A különleges tartozékok nem feltétlenül használhatók minden készülékhez. Tartozék vásárlásakor mindig adja meg a készüléke pontos adatait (E-Nr.). Lapos zománcozott süttepsi HZ Süteményekhez, tésztákhoz és aprósüteményekhez. Mély zománcozott tepsi HZ Töltött süteményekhez, édességekhez, fagyasztott és nagy adagokban sütött élelmiszerekhez. A zsír felfogására is használható abban az esetben, ha közvetlenül a sütrácson süt. Sütrács HZ Edényekhez, formákhoz, sültekhez, rostonsültekhez és fagyasztott ételekhez. Pizzatepsi HZ Ideális pizzához, fagyasztott ételekhez, nagyméret kerek süteményekhez. A pizzatepsi használható a normál mély tepsi helyett. Helyezze a tepsit a sütrácsra, majd kövesse a táblázatokban megadott adatokat. 5

6 Különleges tartozékok HZ kód Használat Fémedény HZ26000 Az edény az üvegkerámia fzlap sützónáin használható. Alkalmas az érzékels technikával történ fzéshez, az "automatikus" program és az "automatikus sütés" használatához. Az edény külsejét zománcréteg, belsejét tapadásmentes bevonat takarja. Üvegedény HZ Az üvegedény párolt és csben sült ételek sütben történ elkészítésére alkalmas. Ideális az "automatikus program" és az "automatikus sütés" használatához. Teljesen kihúzható hármas vezetsín HZ Az 1., 2. és 3. szinten található kihúzható sínek segítségével a tartozékok teljesen kihúzhatók, anélkül, hogy megbillennének. Az els használat eltt Itt megtudhatja, hogy mit kell tennie, mieltt elször készítene ételt a sütjével. Olvassa el elbb a Biztonsági útmutató cím fejezetet. Óra beállítása Bekapcsoláskor a kijelzfelületen kigyullad a szimbólum és három nulla. Állítsa be az órát. 1.Nyomja meg a gombot. A kijelzn megjelenik az id :. 2.Állítsa be az órát a gombok vagy segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított id. A süt felftése A szag eltávolítása érdekében csukott sütajtó mellett melegítse fel az üres sütt. A leghatékonyabb megoldás, ha a sütt egy órán keresztül melegíti fels és alsó ftéssel 240 C-on. Ellenrizze, hogy nem található-e maradék csomagolóanyag a süttérben. 1.A funkcióválasztó kapcsoló segítségével válassza ki a fels és alsó ftést. 2.A hmérséklet-választó kapcsoló segítségével válassza ki a 240 C-ot. Egy óra elteltével kapcsolja ki a sütt. Ehhez állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A tartozékok tisztítása Az els használat eltt alaposan tisztítsa meg a tartozékokat enyhén mosószeres meleg vízben, egy kend segítségével. A süt beállítása A süt több beállítási lehetséggel rendelkezik. A következkben bemutatjuk, hogyan történik a ftéstípus, a hmérséklet és a grillfokozat beállítása. A sütn lehetséges az egyes ételek fzési idejének (idtartamának) és elkészítési idejének beállítása. További információ az Idfunkciók beprogramozása részben található. 2.Válassza ki a kívánt hmérsékletet vagy a grillfokozatot a hmérséklet-választó kapcsoló segítségével. Utasítás: Az étel behelyezése eltt minden esetben ajánlatos elmelegíteni a sütt, mivel így megakadályozható az üveg túlzott párásodása. Ftéstípus és hmérséklet A képen látható példa: fels és alsó ftés 190 ºC-on. 1.Válassza ki a ftéstípust a funkcióválasztó kapcsoló segítségével. A süt felftése elkezddik. A süt kikapcsolása Forgassa a funkcióválasztót nullára. A beállítások módosítása A ftési módot és a hmérsékletet vagy a grillfokozatot bármikor megváltoztathatja a hozzájuk tartozó választókapcsolóval. 6

7 Gyors felftés A gyors felftés funkcióval a süt gyorsabban éri el a beállított hmérsékletet. A gyors felftés 100 ºC-nál magasabb hmérséklet esetén használható. Az alábbi ftéstípusok megfelelek: Forró leveg Fels és alsó ftés Alsó ftés Az egyenletes sütés érdekében az ételt csak a gyors felftési szakasz befejezte után helyezze a sütbe. 1. Válassza ki a ftéstípust és a hmérsékletet. 2. Nyomja meg röviden a gombot. A kijelzfelületen kigyullad a szimbólum. A süt felftése elkezddik. Gyors felftés vége Megszólal egy jelzhang. A szimbólum eltnik a kijelzfelületrl. Tegye be az ételt a sütbe. Gyors felftés törlése Nyomja meg röviden a gombot. A szimbólum eltnik a kijelzfelületrl. Idfunkciók beprogramozása A süt különböz idfunkciókkal rendelkezik. A gomb megnyomásával megnyithatja a menüt, és lépkedhet a funkciók között. Az idfunkciók szimbólumai a beállítás alatt világítanak. Az éppen kiválasztott idfunkciót a nyíl jelzi. A korábban beállított idfunkciók a gombok vagy segítségével módosíthatók. A nyílnak a módosítandó funkció szimbóluma eltt kell állnia. Jelzóra A jelzóra a süttl függetlenül mködik. A jelzóra saját hangjelzéssel rendelkezik. Így a hang segítségével megkülönböztet, hogy a jelzóra vagy a süt automatikus kikapcsolási ideje (a fzési id) járt-e le. 1. Nyomja meg egyszer a gombot. A kijelzfelületen kigyulladnak az idt jelz szimbólumok: a nyíl és mellette a. 2. Állítsa be a jelzóra idejét a és gombok segítségével. gomb értéke = 10 perc gomb értéke = 5 perc Néhány másodperc múlva megjelenik a beprogramozott idtartam. Elindul a jelzóra. A kijelzfelületen kigyullad a szimbólum, és megjelenik a jelzóra ideje. Az idfunkció többi szimbóluma kialszik. Fzési idtartam A sütn bármely ételtípushoz beállítható a fzési idtartam. A fzési id leteltével a süt automatikusan kikapcsol. Így nem kell megszakítania egyéb tevékenységet azért, hogy kikapcsolja a sütt, illetve elkerülhet a fzési id véletlen túllépése is. A képen látható példa: 45 perc fzési idtartam. 1. Válassza ki a ftéstípust a funkcióválasztó kapcsoló segítségével. 2. Válassza ki a kívánt hmérsékletet vagy a grillfokozatot a hmérséklet-választó kapcsoló segítségével. 3. Nyomja meg kétszer a gombot. A kijelzfelületen megjelenik a jelzés :. Kigyulladnak az idt jelz szimbólumok, a nyíl és mellette a. Ha letelt a jelzórán beállított id Megszólal egy jelzhang. A kijelzfelületen megjelenik a jelzés: :. Kapcsolja ki a jelzórát a gombbal. A jelzóra idejének módosítása A jelzóra idejének módosításához használja a gombokat vagy. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. A jelzóra idejének törlése Állítsa vissza a jelzórán beállított idt értékre a gomb segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. A jelzóra kialszik. 4. Programozza be a fzési idt a gombok vagy segítségével. gomb értéke = 30 perc gomb értéke = 10 perc Idbeállítások megtekintése A különböz idfunkciók beprogramozásakor a kijelzfelületen kigyulladnak a megfelel szimbólumok. A nyíl az éppen aktív idfunkció szimbóluma eltt látható. A jelzóra, a fzési idtartam, az elkészítési id vagy az id megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a nyíl ki nem gyullad a kívánt szimbólum eltt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzfelületen. Néhány másodperc múlva bekapcsol a süt. A kijelzfelületen megjelenik a fzési id, és kigyullad a szimbólum. Az idfunkció többi szimbóluma kialszik. Ha a fzési id lejár Megszólal egy jelzhang. A süt felftése leáll. A kijelzfelületen megjelenik a jelzés :. Nyomja meg a gombot. Programozzon be új fzési idt a gombok vagy segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot, és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A süt kikapcsol. 7

8 Fzési idtartam módosítása Módosítsa a fzési idt a és gombok segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. Ha a jelzóra be van programozva, elször nyomja meg a gombot. Fzési id törlése Állítsa vissza a fzési idt értékre a gomb segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. Az id törldött. Ha a jelzóra be van programozva, elször nyomja meg a gombot. Idbeállítások megtekintése A különböz idfunkciók beprogramozásakor a kijelzfelületen kigyulladnak a megfelel szimbólumok. A nyíl az éppen aktív idfunkció szimbóluma eltt látható. A jelzóra, a fzési idtartam, az elkészítési id vagy az id megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a nyíl ki nem gyullad a kívánt szimbólum eltt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzfelületen. Elkészítési id A sütn beállítható az étel elkészítésének ideje. A süt automatikusan be- és kikapcsol a beállított idpontokban. Például reggel beteheti az ételt a sütbe, és beállíthatja a sütt, hogy az ételt délre készítse el. Ügyeljen, hogy az étel ne romoljon meg, ha túl sokáig a sütben van. A képen látható példa: az id 10:30, a fzési id 45 perc, a süt kikapcsolási idpontja 12:30. 1.Állítsa be a funkcióválasztó kapcsolót. 2.Állítsa be a hmérséklet-választó kapcsolót. 3.Nyomja meg kétszer a gombot. 4.Programozza be a fzési idt a gombok vagy segítségével. 5.Nyomja meg a gombot. A nyíl a jel eltt található. Megjelenik az étel elkészülésének idpontja. 6.Késleltesse az elkészítési idt a gombok vagy segítségével. Ha a fzési id lejár Megszólal egy jelzhang. A süt felftése leáll. A kijelzfelületen megjelenik a jelzés :. Nyomja meg a gombot. Programozzon be új fzési idt a gombok vagy segítségével. Vagy nyomja meg kétszer a gombot, és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót kikapcsolt állásba. A süt kikapcsol. Az elkészítési id módosítása Módosítsa az elkészítési idt a gombok vagy segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. Ha a jelzóra be van programozva, elször nyomja meg kétszer a gombot. Ne módosítsa az elkészítési idt akkor, ha a fzési id visszaszámlálása már elkezddött. Ez befolyásolhatja a végeredményt. Az elkészítési id törlése Állítsa vissza az elkészítési idt az aktuális idre a gombbal. Néhány másodperc múlva megjelenik a módosított idtartam. A süt bekapcsol. Ha a jelzóra be van programozva, elször nyomja meg kétszer a gombot. Idbeállítások megtekintése A különböz idfunkciók beprogramozásakor a kijelzfelületen kigyulladnak a megfelel szimbólumok. A nyíl az éppen aktív idfunkció szimbóluma eltt látható. A jelzóra, a fzési idtartam, az elkészítési id vagy az id megtekintéséhez nyomja meg többször egymás után a gombot, amíg a nyíl ki nem gyullad a kívánt szimbólum eltt. A vonatkozó érték néhány másodpercre megjelenik a kijelzfelületen. Órabeállítás Bekapcsoláskor vagy áramkimaradás után a kijelzfelületen kigyullad a szimbólum és három nulla. Állítsa be az órát. 1.Nyomja meg a gombot. A kijelzfelületen megjelenik az id :. 2.Állítsa be az órát a gombok vagy segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított id. Id módosítása Egyéb idfunkció ne legyen beállítva. 1.Nyomja meg négyszer a gombot. A kijelzfelületen kigyulladnak az idt jelz szimbólumok: a nyíl és mellette a. 2.Módosítsa az idt a gombok vagy segítségével. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított id. Idkijelzés kikapcsolása Az idkijelzést kikapcsolhatja. Ennek utánanézhet az Alapbeállítások megváltoztatása cím fejezetben. Néhány másodperc múlva megjelenik a beállított id, a süt készenléti módra vált. A kijelzfelületen megjelenik az étel elkészülésének ideje, illetve a szimbólum eltt nyíl látható. A szimbólumok és kialszanak. A süt bekapcsolásakor megjelenik a fzési id, és a nyíl látható a szimbólum eltt. A szimbólum kialszik. 8

9 Gyermekbiztonsági zár A süt gyermekbiztonsági zárral rendelkezik, melynek segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek véletlenül bekapcsolják a készüléket. Nem végezhetk el beállítások a sütn. A jelzóra és az óra bekapcsolt gyermekbiztonsági zár mellett is beállítható. Ha a ftéstípus, a hmérséklet vagy a grillfokozat be van programozva, a gyermekbiztonsági zár megszakítja a felftést. Gyermekbiztonsági zár bekapcsolása Fzési idtartam vagy elkészítési id beállítása nem lehetséges. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. négy másodpercig. A kijelzfelületen megjelenik a szimbólum. A gyermekbiztonsági zár aktív. Gyermekbiztonsági zár kikapcsolása Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. négy másodpercig. A kijelzfelület szimbóluma kialszik. A gyermekbiztonsági zár kikapcsolt. Az alapbeállítások módosítása A süt különböz alapbeállításokkal rendelkezik. Ezek a beállítások a felhasználó egyedi igényeihez igazíthatók. Alapbeállítások lehetség lehetség Óra kijelzése mindig* csak a gomb megnyomásakor A fzési id és a jelzóra idejének lejártakor megszólaló hangjelzés idtartama A beállítások mentése eltti várakozási id * Gyári beállítás lehetség kb. 10 mp kb. 2 p* kb. 5 p kb. 2 mp kb. 5 mp* kb. 10 mp - Egyéb idfunkció ne legyen beállítva. 1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig. A kijelzfelületen megjelenik az óra alapbeállítása, pl. a lehetség esetén. 2. Módosítsa az alapbeállítást a gombok vagy segítségével. 3. Nyugtázza a gombbal. A kijelzfelületen megjelenik a következ alapbeállítás. A gombbal végignézhet az összes lehetség, és a gombokkal vagy módosítható a beállítás. 4. A befejezéshez nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot kb. 4 másodpercig. Az összes alapbeállítást mentette. Az alapbeállítások bármikor módosíthatók. Tisztítás funkció A tisztítás funkció helyreállítja a süttér öntisztító felületeit. A süt belsejének hátsó fala, oldalsó falai illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a süt be van kapcsolva. A funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztulnak meg eléggé. A tisztítás eltt Vegye ki a süttérbl a funkcióhoz nem alkalmas edényeket, tartozékokat. A zománcozott felületek és a süttér alsó részének tisztítása A tisztítás funkció beállítása eltt tisztítsa meg a süttér nem öntisztító felületeit. Ellenkez esetben eltávolíthatatlan foltok keletkeznek. A tisztításhoz használjon törlkendt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet. Ers szennyezdés esetén használjon speciális fémszivacsot vagy süttisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezdjen hozzá, amikor a süt belseje már kihlt. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszivacsot vagy süttisztító szert. Beállítás A tisztítás körülbelül egy órát vesz igénybe. 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a "forró leveg" állásba. 2. Állítsa a hmérséklet-választó kapcsolót állásba. 3. Nyomja meg a gombot. A kijelzfelületen megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum eltt nyíl látható. Néhány másodperc múlva megkezddik a tisztítás. A kijelzn követhet az id múlása, és a nyíl a szimbólum eltt látható. A szimbólum kialszik. Ha a tisztítás befejezdött Megszólal egy jelzhang. A süt felftése leáll. A kijelzfelületen megjelenik a jelzés :. Nyomja meg kétszer a gombot, és forgassa a funkcióválasztó kapcsolót állásba. A süt kikapcsol. A tisztítás törlése Nyomja meg a gombot, és állítsa a funkcióválasztó kapcsolót állásba. A süt kikapcsol. 9

10 A befejezési id késleltetése Beállítható a tisztítás végének ideje. Így a tisztítás pé ldául éjszaka is elvégezhet, és a süt nappal zavartalanul használható. Végezze el a beállítást az 1-3. pontban leírtak szerint. A tisztítás megkezdése eltt késleltesse a befejezési idt a gomb vagy segítségével. A süt készenléti módba kapcsol. A kijelzfelületen megjelenik a tisztítás befejezési ideje, illetve a szimbólum eltt nyíl látható. A tisztítás kezdetekor megjelenik az idtartam, illetve a nyíl látható a szimbólum eltt. A szimbólum kialszik. A tisztítás után Ha a süttér teljesen kihlt, egy nedves kend segítségével távolítsa el a sómaradványokat az öntisztító felületekrl. Megóvás és tisztítás Amennyiben megfelelen tisztítja és ápolja a sütt, az hosszú ideig megrzi fényes felületét és funkcióit. A következkben bemutatjuk, hogyan történik a süt ápolása és tisztítása. Utasítások Az egyes anyagok (üveg, manyag, fém) miatt a készülék ellapján különböz elszínezdések jelenhetnek meg. A sütajtó üvegén látható foltok, amelyek szennyezdésnek tnnek, valójában a sütlámpa okozta fényvisszaverdések. Nagyon magas hmérsékleten a zománc megéghet. Ez enyhe elszínezdést okozhat. Ez a jelenség normális, és nincs hatással a süt mködésére. A tepsik vékony peremét nem lehet teljesen bevonni zománccal. Emiatt tapintáskor a felület nem mindenhol sima, de ez nem befolyásolja a korrózióálló képességet. Tisztítószerek Tartsa be a táblázat útmutatásait, így elkerülhet, hogy a nem megfelel tisztítószerek miatt károsodjanak a süt különböz felületei. Ne használja a következket: karcoló vagy maró hatású tisztítószerek, erteljes hatású, alkoholtartalmú termékek, durva mosógatószivacs, szivacs, nagynyomású vagy gzzel tisztító készülék. Az új tisztítókendket használat eltt alaposan öblítse ki. Tisztítandó terület Süt eleje Tisztítószerek Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlronggyal, majd puha kendvel törölje szárazra. Ne használjon üvegtisztító szert, sem üvegkaparót. Rozsdamentes acél Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg törlronggyal, majd puha kendvel törölje szárazra. A mész-, zsír-, kukoricaliszt- és tojásfehérje-foltokat azonnal törölje le, mivel a foltok alatti felületen rozsda keletkezhet. Üveg Kijelz A vevszolgálatnál és a szaküzletekben kaphatók olyan speciális tisztítószerek rozsdamentes acélhoz, melyek forró felületeken is használhatók. Hordja fel a tisztítószert egy puha és vékony kendvel. Üvegtisztító szer: Puha kendvel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót. Üvegtisztító szer: Puha kendvel tisztítsa meg. Ne használjon alkoholt, ecetet, illetve egyéb karcoló vagy maró hatású tisztítószereket. Tisztítandó terület Ajtó üvege Sütlámpa burája Tömítés Ne vegye le! Rostélyok és sínek Vezetsínek Tartozékok A süttér öntisztító felületeinek tisztítása Bizonyos sütk esetén a készülék belsejének hátsó fala, oldalsó falai, illetve teteje nagy porozitású kerámiabevonattal rendelkezhet. Ez a bevonat magába szívja a sütés során keletkezett foltokat, majd feloldja azokat, amíg a süt be van kapcsolva. Minél magasabb a hmérséklet és minél hosszabb ideig van bekapcsolva a süt, annál hatékonyabb a tisztítási folyamat. A tisztítás funkció segítségével helyreállíthatók azok az öntisztító felületek, amelyek maguktól már nem tisztulnak meg eléggé. Lásd a Tisztítás funkció c. részt. A bevonat enyhe elszínezdése nincs hatással az öntisztító funkció mködésére. Figyelem! Tisztítószerek Üvegtisztító szer: Puha kendvel tisztítsa meg. Ne használjon üvegkaparót. Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendvel. Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendvel. Ne dörzsölje. Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendvel vagy kefével. Enyhén szappanos meleg víz: Tisztítsa meg egy kendvel vagy kefével. Ne áztassa vízbe, és ne tisztítsa mosogatógépben. Enyhén szappanos meleg víz: Áztassa vízbe, majd tisztítsa meg egy kendvel vagy kefével. Ne használjon olyan tisztítószereket, amelyek karcolnak. Ezek megkarcolják és károsítják a nagy porozitású réteget. A kerámiabevonathoz ne használjon süttisztító szereket. Ha véletlenül süttisztító kerül a bevonatra, azonnal törölje le egy szivaccsal és b vízzel. A zománcozott felületek és a süt alsó részének tisztítása A tisztításhoz használjon törlkendt és enyhén mosószeres vagy ecetes meleg vizet. Ers szennyezdés esetén használjon speciális fémszivacsot vagy süttisztító termékeket. A tisztításhoz csak akkor kezdjen hozzá, amikor a süt belseje már kihlt. Az öntisztító felületeken ne használjon fémszivacsot vagy süttisztító szert. 10

11 Világítás funkció A süt tisztítását megkönnyíti, ha bekapcsolja a sütben található lámpát. Süt lámpájának bekapcsolása Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következ állásba:. A lámpa bekapcsol. A hmérséklet-választó kapcsoló legyen kikapcsolva. Süt lámpájának kikapcsolása Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következ állásba:. A sütajtó ki- és beakasztása Az ajtó könnyebb leszerelése és az üvegek egyszerbb tisztítása érdekében a sütajtó levehet. A sütajtó csuklópántjai biztosítóelemmel rendelkeznek. Zárt biztosítóelem esetén (A ábra) az ajtó nem vehet le. Ha az ajtó kiakasztásához kinyitja a biztosítóelemet (B ábra), a csuklópántok rögzülnek. Így elkerülhet a hirtelen bezáródás. A bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek beés kiakasztása A tisztításhoz a bal és jobb oldali rostélyok vagy sínek kivehetk. A süt legyen hideg. Rostélyok vagy sínek kiakasztása 1. Emelje fel a rostélyt vagy sínt az elüls részénél fogva, 2. majd akassza ki (A ábra). 3. Ezután húzza ki teljesen a rostélyt vagy sínt (B ábra). ã=sérülésveszély!! Ha nem rögzíti a csuklópántokat a biztosítóelem segítségével, hirtelen bezáródhatnak. Ügyeljen, hogy a biztosítóelemek mindig zárva legyenek, kivéve az ajtó levételekor, amikor nyitva kell lenniük. Az ajtó kiakasztása 1. Nyissa ki teljesen a sütajtót. 2. Húzza ki a jobb és bal oldalon lév biztosítóelemeket (A ábra). 3. Csukja be a sütajtót ütközésig (B ábra). Fogja meg az ajtót két kézzel, a jobb és bal oldalon. Enyhén csukja vissza, majd húzza ki. A rostélyokat és a síneket mosogatógépben vagy egy szivacs segítségével tisztítsa meg. A makacs foltok eltávolításához kefe használata ajánlott. Rostélyok vagy sínek beakasztása 1. A rácsot vagy a sínt elször a hátsó vájatba illessze be (ehhez nyomja enyhén hátrafelé, A ábra), 2. majd az elüls vájatba (B ábra). Sütajtó visszahelyezése Szerelje vissza a sütajtót. Ehhez hajtsa végre a megadott lépéseket fordított sorrendben. 1. Az ajtó visszahelyezésekor ügyeljen, hogy mindkét csuklópánt tökéletesen illeszkedjen a megfelel nyílásba (A ábra). 2. A csuklópántok alsó vájatának mindkét oldalon illeszkednie kell (B ábra). A rostélyok vagy sínek bal és jobb oldalon beilleszthetk. A görbület mindig alul legyen. Ha a csuklópánt felszerelése nem megfelelen történt, az ajtó elmozdulhat. 11

12 3.Zárja vissza a biztosítóelemeket (C ábra). Csukja be a süt ajtaját. A három üveggel rendelkez ajtók esetén hajtsa végre a következ kiegészít lépést: 4.Vegye ki az alsó üveget (C ábra). ã=sérülésveszély!! Ha a sütajtó leesik vagy az egyik csuklópánt hirtelen becsukódik, ne érjen a csuklópánthoz. Hívja a vevszolgálatot. Az ajtóüvegek be- és leszerelése A tisztítás megkönnyítése érdekében a sütajtó üvegei kivehetk. Szétszerelés 1.Vegye le a sütajtót, és fogantyúval lefelé helyezze egy kendre. 2.Csavarozza ki a sütajtó fels fedlapját. Ehhez csavarozza ki a bal és jobb oldalon található csavarokat (A ábra). 3.Emelje meg és vegye ki a fels üveget (B ábra). Az üveget üvegtisztító szerrel és puha kendvel tisztítsa meg. Ne használjon súroló hatású, ill. rozsdásodást okozó tisztítószereket, üvegkaparót vagy fém súrolószivacsot, mivel az üveg károsodhat. Összeszerelés A két üveggel rendelkez ajtók esetén a 2-4. lépést hajtsa végre. 1.Döntse hátrafelé az alsó üveget, és helyezze vissza (A ábra). Az üvegek visszahelyezésekor ügyeljen, hogy a bal alsó "right above" felirat fordítva helyezkedjen el. 2.A fels üveg sima oldala nézzen kifelé. Döntse az üveget hátrafelé, és helyezze vissza. 3.Tegye a helyére, majd csavarozza be a fedlapot. 4.Helyezze vissza a sütajtót. Miután megfelelen visszaszerelte az üvegeket, ismét használhatja a sütt. Mi a teend meghibásodás esetén? Meghibásodás esetén gyakran csak egy kisebb és könnyen elhárítható hibáról van szó. Mieltt értesítené a vevszolgálatot, próbálja elhárítani a hibát a következ táblázat segítségével. Meghibásodási táblázat Hiba Lehetséges ok Megoldás / Tanácsok Nem mködik a süt. Hibás a biztosíték. Áramkimaradás. Ellenrizze a biztosítékpanelen, hogy a biztosíték megfelel állapotban van. Ellenrizze, hogy a sütben mködik-e a világítás, illetve a többi háztartási készülék mködik-e. Hiba Lehetséges ok Megoldás / Tanácsok Nem melegszik a süt. A kijelzn kigyullad a jelzés több nulla kíséretében. Áramkimaradás. Por került az érintkezkre. Állítsa be újra az órát. Forgassa a forgatógombokat többször mindkét irányba. 12

13 Hibaüzenetek Ha a kijelzfelületen hibaüzenet jelenik meg az szimbólum kíséretében, nyomja meg a gombot. Az üzenet eltnik. A beállított id törldik. Ha a hibaüzenet nem tnik el, hívja a vevszolgálatot. Az alábbi hibaüzenetek okát a készülék használója is megszüntetheti. Hibaüzenet Lehetséges ok Megoldás / Tanácsok Túl hosszan tartott lenyomva egy gombot, vagy egy gomb beragadt. Nyomja meg egyesével az összes gombot. Ellen- rizze, hogy van-e olyan gomb, amely beragadt, le van takarva vagy szennyezett. Sütlámpa cseréje Ha a süt lámpája megsérült, ki kell cserélni. A magas hmérsékletnek ellenálló (T300 ºC) cserelámpa ( V, E14 foglalat, 25 W) a vevszolgálatnál vagy szaküzletekben szerezhet be. Kizárólag ilyen lámpát használjon. ã=elektromos kisülés veszélye!! Válassza le a készüléket az elektromos hálózatról. Ellenrizze, hogy a leválasztás megfelelen megtörtént. 1. A sérülések megelzése érdekében terítsen le egy konyharuhát a kihlt süt belsejében. 2. Csavarja balra az üvegburát, majd vegye le. ã=elektromos kisülés veszélye!! A nem megfelel javítások veszélyesek. A javításokat kizárólag a vevszolgálat megfelelen képzett szakemberei végezhetik el. 3. A lámpát egy azonos típusú lámpára cserélje ki. 4. Csavarja vissza az üvegburát. 5. Vegye ki a konyhakendt, majd kapcsolja vissza a készüléket az elektromos hálózatra. Üvegbura A sérült üvegburákat cserélni kell. Az üvegbura a vevszolgálatnál szerezhet be. Vásárláskor adja meg a készülék típusszámát és gyártási számát. Ügyfélszolgálat Amennyiben az Ön készülékét javítani kell, vevszolgálatunk a rendelkezésére áll. Mindig megtaláljuk a megfelel megoldást már csak azért is, hogy elkerüljük szerviztechnikusaink szükségtelen kiszállásait. E-szám és FD-szám Telefonos megkeresés esetén adja meg a termékszámot (E-szám) és a gyártási számot (FD-szám), hogy szakszer segítséget nyújthassunk Önnek. A számmal ellátott típustáblát a jobb oldalon, a sütajtó oldalán találja. Hogy szükség esetén ne kelljen sokáig keresgélnie, felírhatja ide a készülékének adatait és az ügyfélszolgálat telefonszámát. Vegye figyelembe, hogy a szerviztechnikus kiszállása hibás kezelésbl ered hibák esetén a garanciális idszakban sem ingyenes. Az egyes országok kapcsolati adatait megtalálja a mellékelt ügyfélszolgálati jegyzékben. Javítási megrendelés és tanácsadás zavarok esetén H Bízzon a gyártó hozzáértésében. Ezzel biztosítja, hogy a javításokat szakképzett szerviztechnikusok fogják elvégezni, akik háztartási készülékébe eredeti pótalkatrészeket fognak beszerelni. Eszám. FDszám (gyártási szám) Ügyfélszolgálat 13

14 Energiatakarékossági és környezetvédelmi tanácsok Ebben a részben olyan tanácsokat adunk, melyek segítségével energiát takaríthat meg a sütési ciklus során, és megfelel módon helyezheti el az elhasználódott készüléket. Energiamegtakarítás A sütt csak akkor melegítse el, ha a recept vagy a vonatkozó táblázat elírja. Használjon sötét szín, feketére lakkozott vagy zománcozott sütformát. Ezek jobban magukba szívják a ht. A fzési és sütési ciklusok során tartsa csukva a sütajtót. Ha több süteményt süt, lehetség szerint közvetlenül egymás után készítse el azokat. Így a már meleg sütt használhatja, és a második sütemény rövidebb id alatt elkészül. Egyszerre két téglalap alakú sütformát is behelyezhet egymás mellé. Hosszú elkészítési id esetén kikapcsolhatja a sütt 10 perccel az id letelte eltt, így a hátralév idben a maradékhvel süthet. Hulladékok környezetbarát módon történ eltávolítása A csomagolást környezetbarát módon helyezze el. Ez a készülék megfelel az elektromos és elektronikus készülékek hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelvnek. Ez az irányelv rögzíti a használt készülékek újrahasznosítására és újrafelhasználására vonatkozó, az Európai Unió területén érvényes szabályokat. Kísérleti konyhánkban teszteltük Önnek Ebben a fejezetben ételek és azok optimális beállításai találhatók. Megmutatjuk Önnek, melyik ftési mód és hmérséklet a legmegfelelbb a kiválasztott ételhez. Adatok is olvashatók a megfelel tartozékokról és arról, melyik szintre kell betolni azokat. Tippeket adunk Önnek az edényekhez és az elkészítéshez. Utasítások A táblázatban lév értékek mindig a hideg és üres süttérbe való betolásra érvényesek. Csak akkor melegítsen el, ha ez a táblázatban szerepel. A tartozékot csak az elmelegítés után bélelje ki sütpapírral. A táblázatokban megadott idtartamok irányértékek. Függnek az élelmiszer minségétl és tulajdonságaitól. A mellékelt tartozékokat használja. További tartozékok kiegészít tartozékként a szakkereskedésben vagy a vevszolgálatnál kaphatók. Használat eltt minden olyan tartozékot vegyen ki a süttérbl, amelyre nincs szüksége. Mindig használjon edényfogót, ha a forró tartozékot vagy az edényt kiveszi a süttérbl. Torták és sütemények Sütés egy szinten A legjobb eredmény érdekében, sütemények sütéséhez használja a fels és alsó ftést. Ha forró levegvel süt, a tartozékokat ajánlott a következ szintekre helyezni: Sütemény készítése formában: 2. szint Sütemény készítése tepsiben: 3. szint Sütés több szinten Használja a forró levegt. A két szinten történ sütéskor használatos szintek: Zománcozott tálca: 3. szint Alumíniumtálca: 1. szint A sütbe egy idben betett tepsik tartalma nem azonos idben készül el. A táblázatokban számos tanácsot talál az egyes ételek elkészítéséhez. Ha egyszerre 3 téglalap alakú formát használ, az ábrán látható módon helyezze azokat a sütrácsra. Sütformák: A sötét, fémbl készült sütformák a legalkalmasabbak. Vékony falú fémbl készült világos sütforma vagy üveg sütforma használata esetén a sütési id meghosszabbodik és a sütemény nem pirul meg olyan egyenletesen. Ha szilikonformát szeretne használni, vegye figyelembe a gyártó adatait és receptjeit. A szilikonformák gyakran kisebbek, mint a normál formák. A tésztamennyiségek és a receptben megadott adatok eltérhetnek. Táblázatok A táblázatban feltüntettük az egyes sütemények és desszertek készítésekor használatos ftéstípusokat. A hmérséklet és az elkészítési id a tészta mennyiségétl és állagától függ. Ezért az elkészítési táblázatban minden esetben értéktartományok szerepelnek. Az elkészítéskor elször a legalacsonyabb értéket alkalmazza. Ha alacsonyabb hmérsékletet állít be, a sütés egyenletesebb lesz. Szükség esetén a következ alkalommal magasabb értéket használhat. Ha elmelegíti a sütt, a feltüntetett sütési idk 5-10 perccel csökkennek. Tovább információ a táblázatokhoz tartozó "sütési javaslatok" részben található. Ha egyetlen tortát süt egyetlen szinten, tegye a sütformát a zománcozott tepsibe. Ha egyszerre több süteményt készít, a sütformákat egymás mellé helyezheti a sütrácson. 14

15 Sütformában készítend sütemények Sütrácsra helyezett sütforma Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Torta Bádog tortaforma, Ø 31 cm Lepény Bádog tortaforma, Ø 31 cm Sütemények* Bádog süteményforma, Ø 28 cm. * Ha egyszerre több süteményt szeretne sütni, helyezzen több formát a sütrácsra Fzési id (perc) Sütemények a süttepsiben Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Pizzák Süttepsi Alumíniumtepsi + lapos süttepsi Alumíniumtepsi + normál mély tepsi Rétestészta Süttepsi Alumíniumtepsi + lapos süttepsi Alumíniumtepsi + normál mély tepsi Kiegészít süttepsi beszerezhet a szaküzletekben és a vevszolgálatnál Fzési id (perc) Kenyér és zsömle Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Éleszts kenyér, 1,2 kg lisztbl* (elmelegítéssel) Kovászos kenyér 1,2 kg lisztbl*, (elmelegítés) Zománcozott tálca Zománcozott tálca Zsömle (pl. rozs) Zománcozott tálca * Soha ne öntsön vizet közvetlenül a forró süt belsejébe. Fzési id (perc) Édesség Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Tea- és aprósütemények Zománcozott tálca Sütési javaslatok és hasznos tanácsok Alumíniumtepsi + lapos süttepsi Alumíniumtepsi + normál mély tepsi Habcsók Zománcozott tálca Fánk Zománcozott tálca Mandulás sütemény Zománcozott tálca Alumíniumtepsi + lapos süttepsi Alumíniumtepsi + normál mély tepsi A kiegészít tepsik választható tartozékként beszerezhetk a szaküzletekben Fzési id (perc) Saját recept használata. Hogyan lehet ellenrizni, hogy elkészült-e a piskótatésztából készült sütemény? A torta lapos maradt. A torta közepe magasra kelt, de a szélei kevésbé magasak. Az elkészítési táblázatban feltüntetett hasonló terméket vehet alapul. Kb. 10 perccel a receptben szerepl sütési id lejárta eltt szúrja meg a süteményt egy vékony fapálcikával a legvastagabb pontján. Ha a pálcikára nem ragad rá a tészta, a sütemény elkészült. Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, vagy válasszon 10 C-kal alacsonyabb sütési hmérsékletet. A tészta készítésekor vegye figyelembe a receptben megadott idt. Ne kenje be zsiradékkal a formát. Amikor a sütemény elkészült, egy kés segítségével óvatosan vegye ki a formából. 15

16 A sütemény teteje túlságosan megsült. A sütemény túl száraz lett. A kenyér vagy az édesség (pl. a túrótorta) külseje megfelel, de a belseje pépes (helyenként nedves). A tészta egyenetlenül sült át. A gyümölcsös sütemény alja nem sült át. Kifolyt a gyümölcs leve. Az élesztvel készült kisebb sütemények összeragadhatnak a sütben. A sütés egyszerre több szinten történt. A fels tepsiben a sütemény sötétebbre sült, mint az alsó tepsiben lév. Töltött sütemények készítésekor vízpára keletkezhet. Helyezze a süteményt a süt alacsonyabb szintjére, válasszon alacsonyabb sütési hmérsékletet, és hagyja sülni hosszabb ideig. Egy pálcikával többször szúrja meg a már kész süteményt. Öntsön a tetejére néhány csepp gyümölcslevet vagy valamilyen alkoholos italt. Legközelebb állítsa a sütési hmérsékletet 10 C-kal alacsonyabbra, és csökkentse a sütési idt. Legközelebb használjon kevesebb folyadékot, és hagyja egy kicsit tovább sülni, alacsonyabb hmérsékleten. Ha olyan süteményt süt, amelyen lédús feltét van, akkor elször a sütemény alját süsse meg. Ezután szórjon rá mandulát vagy hintse be zsemlemorzsával, majd ezt követen tegye rá a feltétet. Vegye figyelembe a recept utasításait és az elkészítési idt. Válasszon alacsonyabb hmérsékletet, a tészta így egyenletesebben fog átsülni. A kényesebb tésztákat egy szinten, alsó és fels ftéssel süsse. A kilógó sütpapír befolyásolhatja a leveg keringését a sütben. A papírt mindig igazítsa a tepsi méretéhez. Legközelebb egy alacsonyabb szinten süsse a süteményt. Legközelebb használja a normál tepsit (ha van). Ezért próbáljon kb. 2 cm távolságot hagyni közöttük. Így minden oldalon elegend hely lesz a süteményeknek, hogy feldagadjanak és átsüljenek. Ha egyszerre több szinten süt, mindig használja a forró levegt. Bár Ön egyszerre több tepsiben süt, ez nem jelenti azt, hogy a különböz ételeknek egyszerre kell elkészülniük. Sütéskor pára keletkezhet. A pára egy része a süt ajtaján keresztül távozik, és vízcseppek formájában a kezelfelületen vagy a környez bútorokon csapódhat le. Ez természetes fizikai folyamat. Hús, szárnyas, hal Edények Bármilyen hálló edényt használható. A nagyméret sültekhez a zománcozott tepsi is használható. A legjobb, ha üvegedényt használ. Ellenrizze, hogy a fed megfelelen illeszkedik az edényre, és jól zár. Zománcozott edények esetén több folyadék hozzáadása szükséges. Rozsdamentes acél edények használata esetén a hús nem sül át tökéletesen, st nyers maradhat. Ebben az esetben növelje az elkészítési idt. A táblázatokban megadott adatok: Edény fed nélkül = fedetlen Edény fedvel = fedett Az edényt mindig a sütrács közepére helyezze. A felforrósodott üvegedényeket tegye egy száraz konyharuhára. Az üveg megrepedhet, ha nedves vagy hideg felülethez ér. Sültek A sovány húshoz adjon egy kevés folyadékot. Az edény alján kb. ½ cm folyadék legyen. Párolt sültekhez bven adjon folyadékot. Az edény alján 1-2 cm folyadék legyen. A folyadék mennyisége függ a hús fajtájától és az edény anyagától. Ha zománcozott sütedényben készít húst, valamivel több folyadékra van szükség, mint az üvegedények esetében. A nemesacélból készült sütedények csak feltételesen használhatók. A hús lassabban f és kevésbé pirul meg. Magasabb hmérsékletet és/vagy hosszabb sütési idt használjon. Grillezés Grillezéskor a süt ajtaja mindig legyen csukva. Mieltt behelyezné az ételt a sütbe a grillezéshez, melegítse el a sütt kb. 3 percig. Az ételt közvetlenül a rácsra helyezze. Ha csak egy darabot készít, ajánlott azt a rács közepére helyezni. Tegye be a zománcozott tepsit az 1. szintre. Ez felfogja a hús levét, és a süt is tisztább marad. A süttepsit és a normál tepsit ne helyezze a 4. és 5. szintre. Az intenzív hhatás miatt a tepsi deformálódhat, és a kihúzásakor megsérülhet a süt. Lehetség szerint azonos méret darabokat süssön. Így egyenletesen sülnek meg és nem száradnak ki. Grillezés után sózza meg a hússzeleteket. Ha az elkészítési id -a eltelt, fordítsa meg a szeleteket. A grill izzószála automatikusan kapcsol be és ki. A jelenség normális. Gyakorisága a kiválasztott grillfokozattól függ. Hús Az idtartam felénél fordítsa meg a húsdarabokat. Amikor a sült elkészült, hagyja még 10 percig a kikapcsolt, zárt sütben pihenni. Így a hús szaftja jobban eloszlik. A sült hátszínt fzés után tekerje alufóliába és hagyja 10 percig a sütben pihenni. A brös sertéscombnál vágja be a brt keresztbe, és a sültet elször brével lefelé tegye az edénybe. Húsok Súly Edény Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C), grillfokozat Párolt marhahús (pl. borda) 1,0 kg fedett ,5 kg ,0 kg Hátszín 1,0 kg fedetlen ,5 kg ,0 kg Fzési id (perc) 16

17 Húsok Súly Edény Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C), grillfokozat Marhasült angolosan* 1,0 kg fedetlen Bifsztek jól átsütve Sütrács Bifsztek angolosan Sertéshús szalonna nélkül (pl. tarja) 1,0 kg fedetlen ,5 kg ,0 kg Sertéshús szalonnával (pl. lapocka, comb) 1,0 kg fedetlen ,5 kg ,0 kg Füstölt sertésborda, csontos 1,0 kg fedett Sült vagdalt 750 g húsból fedetlen Kolbász kb. 750 g Sütrács Borjúsült 1,0 kg fedetlen ,0 kg Kicsontozott báránycomb 1,5 kg fedetlen Fzési id (perc) Szárnyasételek A táblázatban feltüntetett súlyértékek töltelék nélküli és sütéshez elkészített szárnyashúsra vonatkoznak. Az egész szárnyast az els sütrácsra helyezze, a mellehúsával lefelé. A becsült id -ának eltelte után fordítsa meg. A sülteket, pulykaszeletet, mellehúsát az elkészítési id felének letelte után fordítsa meg. A szárnyasokat az elkészítési id -a után fordítsa meg. Kacsa és liba sütésekor szúrja át a brt a szárnyak alatt, így a zsiradék ki tud folyni. A szárnyasok ropogósra sülnek, ha az elkészítési id végéhez közeledve vajjal, sós vízzel vagy narancslével keni be a húst. Ha a grillezést közvetlenül a sütrácson végzi, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Szárnyasételek Súly Edény Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Fzési id (perc) Fél csirke, 1-4 db Bontott csirke darabonként 400 g darabonként 250 g Sütrács Sütrács Egész csirke, 1-4 adag adagonként 1,0 kg Sütrács Kacsa 1,7 kg Sütrács Liba 3,0 kg Sütrács Fiatal pulyka 3,0 kg Sütrács pulykacomb darabonként 800 g Sütrács Halételek Ha az elkészítési id -a eltelt, fordítsa meg a halszeleteket. Az egészben elkészített halat nem szükséges megfordítani. Az egész halat úszási helyzetben, hátuszonnyal fölfelé tegye a sütbe. Hogy a hal stabilan álljon, helyezzen a hal belsejébe összevágott burgonyát vagy egy sütben használható, kisméret edényt. Halszeletek sütésekor, az átsütés érdekében adjon az ételhez néhány evkanál folyadékot. Ha a grillezést közvetlenül a sütrácson végzi, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Halételek Súly Edény Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C), grillfokozat Fzési id (perc) Grillezett hal 300 g Sütrács Sült halfilé 1,0 kg ,5 kg darabonként 300 g Sütrács

18 Tippek sütéshez és grillezéshez A sült pontos súlyára vonatkozóan nincsenek adatok a táblázatban. Hogyan állapítható meg, hogy a sült elkészült-e. A sült túl sötét és a br helyenként megégett. Ha a sült jól néz ki, de a mártás megégett. Ha a sült jól néz ki, de a mártás túl világos és vízíz. A sült felöntésekor vízgz keletkezik. Az adatokat a legközelebbi legalacsonyabb súlynak megfelelen válassza ki, és hosszabbítsa meg az idt. Használjon húshmért (a szakkereskedésben kapható), vagy végezze el a kanál-próbát. Nyomja meg a kanállal a sültet. Ha a húst feszesnek érzi, készen van. Ha enged a nyomásnak, még süsse egy darabig. Ellenrizze a betolási magasságot és a hmérsékletet. Válasszon a következ alkalommal kisebb sütedényt, vagy adjon hozzá több folyadékot. Válasszon a következ alkalommal nagyobb sütedényt, és adjon hozzá kevesebb folyadékot. Ez fizikai jelenség és normális. A vízgz nagy része a gzrésen át távozik. A vízgz lecsapódhat a hvösebb kapcsolótáblán vagy a szomszédos bútorlapokon, és kondenzvízként lecsepeghet. Csben sültek, felfújtak, pirítósok Az edényt mindig a sütrácsra helyezze. Ha edény használata nélkül, közvetlenül a sütrácson szeretne sütni, helyezze a zománcozott tepsit az 1. szintre. Így a süt könnyebben tisztán tartható. A csben sült étel állaga az edény méretétl és az étel szintjétl függ. A táblázatban szerepl értékek csak tájékoztató jellegek. Étel Edény Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C ), grillfokozat Készételek Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait. Ha a tartozékot sütpapírral takarja le, bizonyosodjon meg arról, hogy a papír ellenáll a magas hmérsékletnek. Az elkészítend ételnek megfelel méret sütpapírt használjon. A végeredmény nagyban függ a felhasznált alapanyagtól. Az alapanyagok jellemzi, színe változó. Fzési id (perc) Édes felfújt (pl. gyümölcsös túrófelfújt) Szufléforma Fszeres csben sültek, ftt hozzávalókkal (pl. csben sült tészta) Fszeres csben sültek, nyers hozzávalókkal* (pl. csben sült burgonya) Szufléforma vagy zománcozott tepsi Forma csben sült ételek készítéséhez vagy zománcozott tepsi Pirítós készítése Sütrács Bundáskenyér Sütrács * A csben sült étel ne legyen 2 cm-nél magasabb. Étel Tartozékok Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Id (perc) Sült burgonya Sütrács vagy zománcozott tepsi Pizza Sütrács Pizza baguette Zománcozott tálca Utasítás: A tepsi mélyhtött termékek sütésekor deformálódhat. Ezt a hmérséklet-ingadozás okozza. A sütés végeztével az alakváltozás megsznik. 18

19 Különleges ételek Alacsony hmérsékleten finom krémes joghurt vagy lágy kelt tészta készíthet. Ehhez elször vegye ki a süttérbl a tartozékokat, továbbá a bal és jobb oldali rostélyokat vagy síneket. Joghurt készítése 1. Forraljon fel 1 liter (3,5 %-os zsírtartalmú) tejet, majd hagyja lehlni kb. 40 C-ra. 2. Keverjen bele 150 g (hideg) joghurtot. 3. Öntse a masszát csészékbe vagy edénykékbe, és takarja le fóliával. 4. Melegítse el a sütt az utasítások szerint. 5. Ezután helyezze a csészéket vagy edényeket a süt alsó szintjére, és kövesse az elkészítési utasításokat. Éleszts tészta kelesztése 1. Készítse el az éleszts tésztát a szokásos módon. Öntse a masszát hálló kerámiaedénybe, és fedje le. 2. Melegítse el a sütt az utasítások szerint. 3. Kapcsolja ki a készüléket, majd kelessze a tésztát a kikapcsolt készülékben. Étel Edények Szint Ftéstípus Hmérséklet Id Joghurt Éleszts tészta kelesztése Helyezze a csészéket vagy edényeket Helyezzen egy hálló edényt a süttér aljára Melegítse el 50 C-ra 5 perc 50 C 8 óra a süttér aljára Melegítse el 50 C-ra 5-10 perc kapcsolja ki a készüléket, és perc tegye a kelt tésztát a süttérbe. Kiolvasztás A kiolvasztási id az étel típusától és mennyiségétl függ. Kövesse a gyártó csomagoláson feltüntetett utasításait. Vegye ki a fagyasztott élelmiszert a csomagolásból, és helyezze a sütrácsra egy megfelel edényben. A szárnyast a mellehúsával lefelé helyezze el. Fagyasztott termékek Tartozékok Szint Ftéstípus Hmérséklet Pl. tejszínhabos torta, vajkrémes torta, csokoládé- vagy cukormázzal bevont torta, gyümölcs, csirke, felvágott és hús, kenyér és zsömle, sütemény és egyéb édesség Szárítás Csak minségi és alaposan megmosott gyümölcsöket és zöldségeket használjon. Hagyja megszáradni ket. Sütrács 1 A hmérséklet-választó kapcsoló kikapcsolt állapotban marad A zománcozott tepsibe és a sütrácsra helyezzen speciális sütpapírt vagy pergamenpapírt. Idnként fordítsa meg a gyümölcsöket és zöldségeket. Ha megsültek, szárítsa meg ket, és távolítsa el a papírt. Étel Szint Ftéstípus Hmérséklet ( C) Fzési id (óra) 600 g karikára szeletelt alma kb. 5 óra 800 g szeletelt körte kb. 8 óra 1,5 kg szilva kb óra 200 g megtisztított fszernövény kb. 1 ½ óra Lekvárkészítés A fzés eltt tisztítsa meg és készítse el az üvegeket és a gumikat. Lehetség szerint azonos méret befttesüvegeket használjon. A táblázatban feltüntetett értékek egyliteres, kerek befttesüvegekre vonatkoznak. Figyelem! Ne használjon nagyobb térfogatú vagy magasabb üvegeket. Az üvegek fedele megrepedhet. Kizárólag kifogástalan minség zöldséget és gyümölcsöt használjon. Az alapanyagot alaposan tisztítsa meg. A táblázatban szerepl idértékek tájékoztató jellegek. A konkrét érték a környezeti hmérséklet, az üvegek száma, illetve az üvegek tartalmának mennyisége és hmérséklete függvényében változik. A készülék kikapcsolása eltt ellenrizze, hogy a befttesüvegekben buborékok képzdtek. Elkészítés 1. Tegye a zöldséget vagy a gyümölcsöt a befttes üvegekbe, de ne töltse teljesen tele az üvegeket. 2. Alaposan tisztítsa meg az üvegek peremét. 3. Minden üvegre tegyen egy befttesgumit és egy tett. 4. Leszorító segítségével szorítsa rá a fedelet az üvegre. Egyszerre maximum hat üveg helyezhet a süttérbe. Beállítás 1. Tegye be a zománcozott tepsit a 2. szintre. Tegye a befttesüvegeket a tepsire úgy, hogy ne érjenek egymáshoz. 2. Öntsön a zománcozott tepsibe ½ liter forró (kb. 80 C-os) vizet. 3. Csukja be a süt ajtaját. 4. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót alsó ftés helyzetbe. 5. Állítsa a hmérsékletet 170 és 180 C közé. 19

20 Lekvárkészítés Kb perc után sr buborékok keletkeznek. Kapcsolja ki a sütt. Kb perc után vegye ki a befttes üvegeket a sütbl (ez alatt az id alatt a maradékht használta). Ha hosszabb ideig a sütben hagyja az üvegeket, csírák keletkezhetnek, és a lekvár megsavasodhat. Gyümölcsbeftt (egy liter) amikor a buborékok megjelennek Maradékh Alma, ribizli, eper kikapcsolás kb. 25 perc Cseresznye, sárgabarack, szibarack, ribizli kikapcsolás kb. 30 perc Alma-, körte-, szilvapüré kikapcsolás kb. 35 perc Zöldségek elkészítése Amint kis buborékok jelennek meg az üvegekben, állítsa a hmérsékletet kb C-ra. Kb perc a zöldség típusától függen. Ha az id letelt, kapcsolja ki a sütt, és használja a maradékht. "Hideg fzéssel" elkészített zöldségek egyliteres üvegekben Üvegek kivétele a sütbl A fzés befejezését követen vegye ki a befttesüvegeket a sütbl. Figyelem! Ne tegye hideg vagy nedves felületre az üvegeket, mivel megrepedhetnek. A buborékok megjelenésétl C-on Maradékh Uborka - kb. 35 perc Cékla kb. 35 perc kb. 30 perc Kelbimbó kb. 45 perc kb. 30 perc Bab, karalábé, vörös káposzta kb. 60 perc kb. 30 perc Borsó kb. 70 perc kb. 30 perc Akrilamid az élelmiszerekben Akrilamid fként a magas hmérsékleten elkészített gabonát és burgonyát tartalmazó ételekben keletkezik, mint például sült burgonya, pirítós, zsömle, kenyér és sütemény (aprósütemény, fszeres sütemény, karácsonyi sütemény). Tanácsok alacsony akrilamidtartalmú ételek készítéséhez Általános információk Törekedjen a lehet legrövidebb fzési idre. Az ételt enyhén süsse meg, ne süsse túl. A nagy mennyiség, magas ételek kevés akrilamidot tartalmaznak. Sütés Fels és alsó ftéssel, max. 200 C Tea- és aprósütemények Sütben sült burgonya Forró levegvel, max. 180 C. Fels és alsó ftéssel, max. 190 C. Forró levegvel, max. 170 C. A tojás és a tojássárgája csökkentik az akrilamidképzdés esélyét. Rendezze el a tepsiben egyenletesen, egy rétegben. Tepsinként legalább 400 g burgonyát süssön, így elkerülhet az étel kiszáradása 20

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG600100W http://hu.yourpdfguides.com/dref/629047 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG600100W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681

HBA36B6.0. [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 HBA36B6.0 [hu] Használati utasítás...3 *9000612681* 9000612681 á Tartalomjegyzék Biztonsági útmutató... 4 Beszerelés előtt...4 Útmutatás az Ön biztonsága érdekében...4 A károsodások okai...4 Az Ön új

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907

Az Ön kézikönyve SAMSUNG RT63VBSM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611907 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás

Beépíthető sütő HBN231.0. [hu] Használati utasítás Beépíthető sütő HBN231.0 [hu] Használati utasítás á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások... 3 A károsodások okai...4 Az Ön új sütője... 5 Kezelőfelület...5 Funkcióválasztó...5

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678

Az Ön kézikönyve SIEMENS HM423200H http://hu.yourpdfguides.com/dref/3564678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274

Az Ön kézikönyve BOSCH AQUA-STOP http://hu.yourpdfguides.com/dref/1850274 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BOSCH AQUA-STOP. Megtalálja a választ minden kérdésre az BOSCH AQUA-STOP a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

B3191-5. Beépíthetõ elektromos sütõ. Használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ B3191-5 Használati útmutató Beépíthetõ elektromos sütõ 2 Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy csúcsminõségû AEG-Electrolux készülékeink közül választott. Ez a készülék mint ezt Ön is tapasztalni fogja kiváló

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKV5601 http://hu.yourpdfguides.com/dref/635604 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKV5601. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140

Az Ön kézikönyve PALSON CAPRICE http://hu.yourpdfguides.com/dref/2892140 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200 http://hu.yourpdfguides.com/dref/812122 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX CAFE PERFETTO CP2200. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA

Használati útmutató. Tűzhely ZCV540G1WA HU Használati útmutató Tűzhely ZCV540G1WA Tartalom Biztonsági információk 2 Biztonsági utasítások 3 Termékleírás 6 Az első használat előtt 7 Főzőlap - Napi használat 7 Főzőlap Hasznos tanácsok és javaslatok

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT63TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/3585102 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató beépíthető sütőhöz

Használati útmutató beépíthető sütőhöz Használati útmutató beépíthető sütőhöz használati útmutató Köszönjük, hogy termékünket választotta. Bízunk benne, hogy a megvásárolt háztartási készülék megfelel majd elvárásainak. Ennek érdekében kérjük

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva!

BEVEZETÉS VIGYÁZAT! 3. Soha ne emeljük meg a tűzhelyt a sütőajtó fogantyújánál fogva! BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az egyik minőségi termékünket választotta, amely képest a legjobb szolgáltatást nyújtani Önnek. Mielőtt üzembe helyezné és használni kezdené készülékét, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314

Az Ön kézikönyve BOSCH HBN780750 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3555314 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MW 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MW 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: MW 32 BIS Teljesítményfelvétel: 3300 W Grill teljesítmény: 1500 W Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: 1000

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929

Az Ön kézikönyve SAMSUNG BT65TDFST http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611929 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EOK76030X http://hu.yourpdfguides.com/dref/630170

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EOK76030X http://hu.yourpdfguides.com/dref/630170 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EOK76030X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541

Az Ön kézikönyve SAMSUNG WF0600NXW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3584541 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX ESF68010 http://hu.yourpdfguides.com/dref/628678 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX ESF68010. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Mosogatógépek Használati utasítás

Mosogatógépek Használati utasítás Mosogatógépek Használati utasítás GS61110BW 1 Olvassa el a használati utasítást! Ez a kézikönyv biztonsági, működési, beszerelési utasításokat, valamint hibaelhárítási ötleteket, stb. tartalmaz. A mosogatógép

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZWF2105W http://hu.yourpdfguides.com/dref/652198 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0

KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 08.2004 2430.29.WE1.01.00.0 KERÁMIALAPOS TŰZHELY CH-54 VB 4 8.4 4.9.WE... KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 6 HIBAELHÁRÍTÁS HIBAELHÁRÍTÁS FIGYELEM! Bármilyen javítás előtt a tűzhelyet le kell választani az elektromos hálózatról! Ha

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2627743 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E6831-4-A R05. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHS746K http://hu.yourpdfguides.com/dref/634441 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHS746K. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TG 41W,G,Z TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: TG 41W TG 41G TG 41Z A készülék kialakítása: mobil Max. teljesítmény: 2,5 kw 1,3 kw 2,4 kw Teljesítmény:

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKG51351OX HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA P Q A B C D A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA A termosztát gomb B időkapcsoló gomb C ellenőrző lámpa D funkcióválasztó gomb E üvegajtó F alsó fűtőszál G lapos sütőrács H zsírfelfogó tálca I íves sütőrács (egyes modelleknél) L morzsatálca

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER MIKROHULLÁMÚ SÜTÔ MW-920 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu

EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. preciz.hu EKG54151OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...9 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EKK54553OW HU TŰZHELY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK... 3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 3. TERMÉKLEÍRÁS...8 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT!

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK VESZÉLY! VIGYÁZAT! 3 FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A tudnivalók weboldalunkon is megtalálhatók: www.whirlpool.hu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS A kézikönyv és a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket nyújt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX E3051-4-M http://hu.yourpdfguides.com/dref/2626853 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX E3051-4-M. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél

ã=figyelmeztetés Biztonsági útmutatások Miel tt a készüléket használatba veszi Kiszállításnál Ha gyermek van a háztartásban Beszerelésnél Tartalomjegyzék Biztonsági útmutatások............. 4 Mieltt a készüléket használatba veszi 4 Kiszállításnál.................... 4 Beszerelésnél................... 4 A mindennapi használatban........ 4

Részletesebben

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23

. Mosogatószer... 18. / Programtáblázat... 21. 1 A készülék kezelése... 23 SM SB Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz.

Veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, súlyos sérülést okoz. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH

*904272* Robert Bosch Hausgeräte GmbH Az új szárítógép Javasolt használat Elkészítés beszerelésre, lásd a 8. oldalon Gratulálunk! Egy modern, csúcsminség Bosch háztartási eszköz tulajdonosa lett. A hszivattyúval és automatikus hcserél-tisztító

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( )

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TKI 145 D ÉS A TGI 120 D TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat ( ) Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: TEKA Azonosító jel: TKI 145 D TGI 120 D Hûtõszekrény kategória Alacsony hõmérsékletû tér nélkül Fagyasztó szekrény ( ) Energiahatékonysági osztály

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon

FIGYELMEZTETÉS. Súlyos vagy halálos sérülés veszélyének jelzésére szolgáló ikon FIGYELMEZTETÉS A sérülések, balesetveszély elkerülése és helytelen használat elkerülése érdekében olvassa el az alábbi tájékoztatót, majd őrizze meg. A gép további használóihoz is juttassa el a tájékoztatót.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258

Az Ön kézikönyve TEKA DW7 60 http://hu.yourpdfguides.com/dref/830258 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el.

Veszélyes helyzetet jelez, amely súlyos sérülést okoz, ha nem kerülik el. FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket tartalmaz, amelyeket el kell olvasni és mindig figyelembe

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EKG6701 http://hu.yourpdfguides.com/dref/629058 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EKG6701. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 75398 KG3 Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/NY31. (07.) 200371437 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Típus: HM6925. Olajsütő CE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Típus: HM6925 Olajsütő CE Olvassa el figyelmesen a tájékoztatót mielőtt használná a készüléket, és a jövőre nézve is tartsa kötelező érvényűnek a benne foglaltakat! Fontos védelmi előírások!

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX F89020IM http://hu.yourpdfguides.com/dref/2629212 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX F89020IM. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EWW12470W http://hu.yourpdfguides.com/dref/635966 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EWW12470W. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l.

Szárítás. Ajtó. Kezel tábla. 2. A pihéket távolítsa el a pihefogó rekeszéb l. Az Ön új szárítógépe Gratulálunk Ön egy korszer, kiváló minség, Siemens márkájú háztartási készüléket választott. A kondenzációs szárítógép takarékos energiafogyasztású. A gyártó minden kiszállított szárítógép

Részletesebben

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200

használati útmutató Sütõ http://www.markabolt.hu/ EOC68200 használati útmutató Sütõ EOC68200 2 electrolux Electrolux. Thinking of you. Share more of our thinking at www.electrolux.com Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók... 3 A készülék leírása... 4 Az elsõ használat

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION

PERFEKT IN FORM UND FUNKTION S 70402 KG Chladnička Hûtõszekrény Návod k použití Használati utasítás KE/AE/4. (06.) 200370656 PERFEKT IN FORM UND FUNKTION Tisztelt vevõnk! Mielõtt az új hûtõszekrényt üzembe helyezi, kérjük olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EHGT326X http://hu.yourpdfguides.com/dref/634836 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EHGT326X. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CE283GN-S http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611756

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CE283GN-S http://hu.yourpdfguides.com/dref/2611756 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22

- Edény... 13.. Mosogatószer... 17. / Programtáblázat... 20. 1 A készülék kezelése... 22 SM SB hu Tartalomjegyzék 8 Rendeltetésszer használat... 4 ( Biztonsági útmutatások...... 4 Mieltt a készüléket használatba veszi.......................... 5 Kiszállításnál.................... 5 Beszerelésnél...................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027

Az Ön kézikönyve LIEBHERR TX 1021 COMFORT http://hu.yourpdfguides.com/dref/5080027 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató LIEBHERR TX 1021 COMFORT. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Használati útmutató. www.gorenje.com

Használati útmutató. www.gorenje.com Használati útmutató HU www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse a termék használatát. Az utasításokon

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója:

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 20 BIT TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 20 BIT. A készülék típusazonosítója: Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia: Szükséges

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény

Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény Használati utasítás Kombinált hűtő-fagyasztószekrény 070313 7082813-00 CTP(sl)21../25../29..... 1 A készülék áttekintése Tartalomjegyzék 1 A készülék áttekintése... 2 1.1 A készülék és a felszerelés áttekintése...

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MWL 22 EGL / MWL 22 EGR TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MWL 22 EGR. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Névleges teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Mikrohullámú frekvencia:

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV. Vezeték nélküli távirányító készlet ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Vezeték nélküli távirányító készlet MODELLEK: BRC4C65 BRC4C66 Köszönjük, hogy Daikin gyártmányú klímaberendezést választott! Olvassa el figyelmesen ezt az üzemeltetési kézikönyvet,

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben