Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40"

Átírás

1 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

2 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan kapcsoljuk ki a f z zónát?... 7 Hogyan használjuk a programozó gombokat?... 7 Két indukciós f z lap egyidej használata... 7 Biztonsági rendelkezések...7 Az indukciós f z zónában... 8 Az üvegkerámiás f z zónában... 8 Blokkolás... 8 Indukciós t zhely...9 Melyek a megfelel edények?... 9 Melyek az alkalmatlan edények?... 9 Edénypróba... 9 Üvegkerámia t zhely...10 Edények kiválasztása...10 Használati tanácsok...11 Általános kérdések...11 Az indukciónál szükséges különleges óvintézkedések...12 Az üvegkerámiánál szükséges különleges óvintézkedések...12 Tanácsok az indukciós f zéshez...13 Táblázat az indukciós f zéshez...13 Tanácsok az üvegkerámiás f zéshez...14 Tisztántartás...15 Tisztítás...15 Átlagos szennyez dés...15 Er s szennyez dés...15 Mi a teend, ha?...16 A f z lap biztonságos elhelyezése...17 A hely kiválasztása...17 A f z lap biztonságos elhelyezése...18 A f z lap beépítéséhez szükséges méretek...20 Beépítési tanácsok...20

3 Általános leírás Ön egy olyan többfunkciós indukciós üvegkerámiás f z lap birtokosa lett, amelyben két, egymástól eltér f zési mód ötvöz dik. Indukció A f z lap elüls részén található kapcsológombok segítségével helyezheti áram alá a készüléket, amivel a f z lapra helyezett, erre alkalmas edény alján áramot indukál. Ez az úgynevezett indukált áram azonnal felmelegíti az edényt, ami a benne lév ételnek h t ad át. A h közvetlenül az edény belsejében keletkezik, így a f zés gyakorlatilag energiaveszteség nélkül valósul meg a f z lap és az étel között. A berendezés felmelegítésére szolgáló energia jelent sen lecsökkenthet. Elegend levenni az edényt a f z lapról, vagy egyszer en kikapcsolni a készüléket a vezérl gombok segítségével, hogy azonnal leállíthassuk a f zési folyamatot. A f zést teljes egészében egy elektronikus áramkör végzi, amely nagy használati rugalmasságot és beállítási pontosságot tesz lehet vé. Az üvegkerámia GYORSSUGÁRZÓ f z lapokkal m ködik, fels részükön melegít szalaggal, és a f z lapok h fokszabályozóval vannak ellátva. A h vezet lapok a h t az üvegkerámia lapnak, a lap az edénynek, az pedig az ételnek adja át. Ez a f zési mód a lassú t zön f zend ételek elkészítésére alkalmas.

4 A f z zónák elhelyezkedése A f z lapok h mérsékletét szabályozó gombok Maradékh -kijelz A f z lap ki-be kapcsolója Direkt kapcsológomb: 10 Blokkoló gomb A f z lapon beállítandó h mérséklet kijelz je Programozó gombok csak a hátsó lapokhoz Kijelz k Beállító gombok

5 A f z zónák elhelyezkedése Maradékh -kijelz A f z lap ki-be kapcsolója Direkt kapcsológomb: 10 Blokkoló gomb A f z lapok h mérsékletét szabályozó gombok A f z lapon beállítandó h mérséklet kijelz je Programozó gombok csak a hátsó lapokhoz Kijelz k Beállító gombok

6 Használat Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat? Azonosítsa a használni kívánt f z lap gombjait, majd helyezze a f z zónára az edényt. Nyomja le a kapcsológombot Állítsa be a kívánt h mérsékletet A gyors beállítás érdekében tartsa az ujját a gombokon A gomb segítségével azonnal a 10-es állásba tud lépni Ha a gomb lenyomása után nem választja ki azonnal a kívánt h mérsékletet, a parancs 10 másodperc elteltével automatikusan törl dik. A h mérséklet beállítása f zés közben A f zés bármelyik szakaszában a megváltoztatható a f zési h mérsékletet. gombok lenyomásával 1-t l 12-ig A 280-as átmér j indukciós f zési zóna alkalmazkodik, és azonnal felismeri 120 és 320 mm között a használt f z edény átmér jét, amivel a lehet legjobb h elosztást biztosítja, és automatikusan meghatározza a legalkalmasabb m ködési módozatot, a lehet legjobb f zési eredmény, s így az egyenletes f zés érdekében. Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál) M ködés A kiegészít felmelegít zónát csak a f melegítési zóna m ködése közben használjuk. Használat A kiegészít zónát úgy használhatjuk, hogy: - lenyomjuk a gombot, majd a + gomb + jelét - vagy lenyomjuk a + gomb + jelét, amikor a kijelz n felt nik a 12-es szám (maximum). A kiegészít impulzust a + gomb lenyomásával hozhatjuk m ködésbe, amivel a kiegészít f zési zóna is m ködésbe lép és egy fényes pont jelenik meg a kijelz n. A kiegészít melegít zóna bekapcsolását követ en a h mérsékletet (1-t l 12-ig) a gombokkal állíthatjuk be.

7 Leállítás Nyomja le a kapcsológombot. Hogyan kapcsoljuk ki a f z zónát? Nyomja le a használatban lév zóna gombját Hogyan használjuk a programozó gombokat? Minden egyes hátsó f z zónához programozó gomb tartozik (maximális id tartam: 99 perc), de a zóna enélkül is m ködik. Nyomja le a programozó bekapcsoló gombját! Ennek a gombnak a lenyomásával a programozó m ködésbe lép, és a kijelz n megjelenik a programozható id egészen -ig (percekben). Tartsa lenyomva, amíg a kívánt id t el nem éri. MEGJEGYZÉS A kijelz n megjelen lehet vé teszi a hátralév f zési id követését. Amikor az id letelt, a f z lap kikapcsol, és a kijelz n elt nik a szám. Ett l kezdve a készülék folyamatos sípoló hangjelzést ad. A leállításhoz nyomja meg az adott f z laphoz tartozó bármelyik kapcsológombot. A f zési id módosítása Bármikor módosíthatja a f zési id t, ha lenyomva tartja a programozó ameddig 0-át nem mutat. gombját A programozó leállítása f zés közben Tartsa lenyomva a gomb ( ) jelét, amíg 0-t nem mutat. Ezzel kikapcsolhatja a programozót. A f zési zóna ekkor a programozó nélkül m ködik tovább. Két indukciós f z lap egyidej használata Az els és a hátsó f z lap együtt 2800 watt teljesítmény, ami a lapok között automatikus módon, egyenletesen oszlik el. MEGJEGYZÉS: a 160-as átmér j f z lap els bbséget élvez, bekapcsoláskor automatikusan korlátozza a nagyméret 280-as lapot, amelynek csak középs zónája lép m ködésbe. Biztonsági rendelkezések

8 Az indukciós f z zónában Rendszeresen ellen rizze, nincs-e por, ami eltömítheti a berendezés alján lév szell z nyílást. Elektronikus biztonsági berendezés Egy szonda folyamatosan figyeli az elektronikus áramkörök h mérsékletét. Túlmelegedés esetén csökkenti a f z lap teljesítményét. Üres lábos biztonsági berendezés Minden egyes f z zóna olyan szondával van ellátva, amely állandóan ellen rzi a h mérsékletet, ezzel elkerülhet a túlmelegedés, ha valamelyik f z lapon üres lábost hagytunk. Tárgy vagy edény érzékelése a f z zónán A f z lapra helyezett kisméret tárgyakat, villát, kiskanalat, s t akár gy r t az érzékel nem edényként érzékeli. A kijelz villogni kezd, de a felmelegedés nem kezd dik meg. A biztonsági rendszer ugyanúgy m ködik ilyenkor, mint amikor olyan edényt helyezünk a t zhelyre, amely alkalmatlan az indukciós f zésre. A mellékelt listán azokat az edényeket ajánljuk, amelyek a legalkalmasabbak az ilyen t zhelyen való f zéshez. Az üvegkerámiás f z zónában A maradékh kijelz je A maradékh kijelz je akkor gyullad ki, amikor a megfelel f z zóna meleg. Ha kikapcsoljuk a f z lapot, addig villog, amíg a zóna meleg. Figyelem! Ne érjen a f z zónákhoz, amíg a maradékh kijelz je nem alszik el teljesen, mert égési sérülést szenvedhet. H mérsékletbiztonsági berendezés A túlterhelésb l származó károsodások elkerülése érdekében a biztonsági berendezés korlátozza t zhelyének m ködését: a f z lapokhoz tartozó elektromos áram kijelz je és a maradékh kijelz je villog. A f z lapot akkor lehet újra használni, amikor (kb. 30 perc múlva) a két kijelz kialszik. Blokkolás A blokkoló kapcsoló a tisztítás közben véletlenszer en elindított minden hibás m veletet kizár. A kezel gombok ki- és bekapcsolt állapotban is lezárhatók (a folyamatban lév m veletek érvényben maradnak, a beállítások továbbra is megjelennek a kijelz n).

9 A kezel gombok lezárása: Nyomja le a blokkoló gombot: a gomb fölött lév kijelz kigyullad és folyamatos sípoló hangot ad. Biztonság: A blokkolás alatt a f z zónák egyenként is leállíthatók az adott zóna LEÁLLÁS gombjának megnyomásával (kifut az étel stb). A kezel gombok felengedése: Tartsa lenyomva a blokkoló gombot, amíg a kijelz ki nem alszik (1 2 másodperc). A m velet alatt hangjelzést hall (két hosszú sípoló hang). Indukciós t zhely Melyek a megfelel edények? Zománcozott acéledények Mindenféle méret lábos, fazék stb. kapható. Öntöttvas edények Hogy a f z lap üvegkerámia-felülete ne karcolódjon, használjon zománcozott aljú edényt. Rozsdamentes acélból készült edények Többréteg, speciális aljú, rozsdamentes acél, vagy alumínium edények. Használjon vastag aljú edényeket, amivel egyenletesebb f zés érhet el (jobban eloszlik a h ). Melyek az alkalmatlan edények? üvegb l, kerámiából vagy agyagból készült edények; alumíniumból vagy rézb l készült edények; nem mágnesezett rozsdamentes acélból készült edények; minden olyan edény, amelynek alja nem teljesen sima felület. Edénypróba A beépített mikroprocesszor segítségével az indukciós f z zónák képesek felismerni a megfelel edényeket. Kapcsolja be az egyik f z lapot, állítsa be a 4-es állást, majd helyezze rá az edényt. Ha a gombokhoz tartozó, teljesítményt mutató fénykijelz k villognak, az edény alkalmatlan.

10 Üvegkerámia t zhely Edények kiválasztása Használjon villanyt zhelyhez tervezett edényeket. Használjon olyan lapos aljú edényeket, amelyek pontosan illeszkednek a f z lap felszínéhez: háromréteges, vagy szendvicses aljú rozsdamentes acélból készült edényt; vastag, sima aljú alumínium edényt; zománcozott acéledényt.

11 Használati tanácsok Általános kérdések Az edényt a f z zónára kell elhelyezni. A túlságosan elhasználódott aljú edényekre olyan anyagok ragadhatnak rá, amelyek beszennyezhetik vagy összekarcolhatják a f z lapot. Kerülje az edények húzását, mert ezzel hosszú távon károsíthatja az üvegkerámia fels részének díszítését. A garancia nem terjed ki az ilyen jelleg károsodásokra, amelyek nem feltétlenül akadályozzák a helyes m ködést, és nem mindenképpen teszik alkalmatlanná a t zhelyet a használatra. Nem ajánlatos üres edényt hagyni a f z lapon. Ne melegítsen zárt konzervdobozt, mert fölrobbanhat. Az üvegkerámia felülete nagyszilárdságú, de nem törhetetlen: kerülje az edények hozzáüt dését. Ne tároljon semmit a t zhely tetején. Ne tároljon tisztítószert vagy gyúlékony anyagot a t zhely alatti konyhabútorban. Ha valamilyen háztartási gépet közeli konnektorba csatlakoztat, gy z djön meg róla, hogy annak vezetéke nem ér-e hozzá valamelyik f z zónához. Az üvegkerámián észlelt karcolás esetén azonnal kapcsolja le a hálózatról a berendezést, vegye ki a biztosítékokat, vagy nyomja meg a kikapcsoló gombot. Az üvegkerámia lapjának kicserélése el tt a t zhely egyetlen részét se használja.

12 Az indukciónál szükséges különleges óvintézkedések Ha bels felületén tapadást gátló réteggel ellátott (teflon típusú) edényt használ, igen kevés zsírral vagy zsír nélkül, a 9-es vagy a 10-es állásban rövid ideig melegítse el az edényt. Soha ne használja a 12-es állást erre a célra, mert az károsíthatja az edényt. Ne hagyjon fémb l készült konyhai eszközöket, ev eszközt, kést vagy hasonló fémtárgyat a t zhelyen. Ezek egy m köd f z zóna közelében nagyon felizzhatnak. Ellentétben a hagyományos (gáz- vagy villany-) t zhelyekkel, energiaveszteség nélkül is lehet az üvegkerámiára rajzolt f z lapnál kisebb méret edényt használni. A f zésnél soha ne használjon alufóliát, és ne is tegyen az indukciós t zhely tetejére alumíniumba csomagolt terméket. Az alumínium megolvadhat, és végleges károsodást okozhat a berendezésben. Az üvegkerámiánál szükséges különleges óvintézkedések Felügyelet nélkül soha ne hagyjon forró zsírral vagy olajjal teli lábost, fazekat a f z zónán. A még meleg f z felületekre ne tegyen m anyagból készült tárgyakat vagy alufóliát. A lehet legjobb eredmény akkor érhet el, ha olyan edényt használ, amelynek átmér je pontosan megegyezik a t zhelyre rajzolt f z lapéval. Az üvegkerámiás f z lapon történ használat el tt tisztítsa meg az edény alját.

13 Tanácsok az indukciós f zéshez A megfelel h fok és f zési id tartam kiválasztásához bizonyos tapasztalatra van szükség. Ajánljuk, hogy jegyezze fel az egyes ételek elkészítéséhez alkalmazott h fokot és id t. Ajánlatos kezdetben kisebb h fokra beállítani a f z lapot, és gyakran megkeverni az ételt, hogy elkerülhesse annak odaégését. Az indukciós m ködésnek köszönhet en a f zés azonnal leállítható: a h kibocsátás megszakad, amint kikapcsoljuk a berendezést (gyakorlatilag nincs semmiféle inercia, csak a lábosé). Gyakorlatilag azonnali a h mérsékletnövekedés vagy csökkenés, ami megkönnyíti a berendezés használatát. Táblázat az indukciós f zéshez F ZÉSI MÓDOZATOK 1 2 SZUPERLASSÚ vaj, csokoládé felolvasztása, szószok, krémek melegen tartása stb. 3 4 NAGYON LASSÚ tejberizs; ételek felmelegítése 5 6 LASSÚ pürék, zöldségfélék, f zelék, édesség, kompót KÖZEPES tészta, rizs, forralt tej ER S húsfilé, roston sültek, palacsinták 12 NAGYON ER S sült ételek, levesek

14 Tanácsok az üvegkerámiás f zéshez Magasabb h mérsékletet kell választani: - ha nagyobb mennyiség van a lábosban; - fedél nélküli f zésnél; - üveg- vagy kerámiaedény használata esetén. Alacsonyabb h mérsékletet kell választani: - könnyen odakozmáló ételek esetében (kezdje az alábbi táblázatban feltüntetettnél alacsonyabb h mérséklettel, mivel azt szükség esetén növelni lehet); - kifutásnál (vegye le a fed t, vagy húzza le a lábost a f z lapról, és csökkentse a h mérsékletet). Energiamegtakarítás: A f zés befejezéséhez nyomja le a kikapcsoló gombot, és hagyja az edényt a t zhelyen, így felhasználhatja a maradék h t is (ezzel energiát takarít meg). Lehet ség szerint mindig használjon fed t, hogy kevesebb h illanjon el. Táblázat az üvegkerámiás f zéshez F ZÉSI MÓDOZATOK 1 2 MELEGENTARTÁS 3 4 NAGYON LASSÚ 5 6 LASSÚ KÖZEPES el készített ételek, tálalandó ételek, lassú t zön való f zés besamel mártás, f zelékek, tejberizs, közepes t zön való f zés, fölmelegítés tészta, f tt burgonya, leves, édesség, lassú t zön való forralás krokett, friss zöldség, leves, mélyh tött húsok, sült burgonya ER S rántotta, forralt tej 12 NAGYON ER S borjúkaraj, rostonsült, filé, sültek

15 Tisztántartás Könnyebben eltávolítható a szennyez dés, ha a t zhelyet kih lés el tt letisztítja. Tisztítás Soha ne használjon érdes felület törl rongyot vagy mosóport. Ellen rizze, nem került-e homokszem a t zhely felületére, vagy az edény aljára, mert a f z lap megkarcolódhat. A keret végleges károsodásának elkerülése érdekében ne használjon érdes felület eszközöket, fémszálas törl ket vagy vágóeszközt (kést stb.) Átlagos szennyez dés Az enyhe szennyez dést tisztítószeres melegvízzel távolítsa el. Ha az üvegkerámiás f z zónára kifut az étel, borotvapengével távolítsa el az üvegkerámia lapról a szennyez dést. Amint kih l a zóna, törölje le a maradékot tisztítószerrel benedvesített ronggyal. Ha az étel az indukciós f zési zónára fut ki, mivel az üvegkerámia lap csak mérsékelten melegszik fel az edénnyel érintkezve, az üvegre öml étel nem ég oda. Ezért a szennyez dés nedves szivaccsal is könnyen eltávolítható. Er s szennyez dés Az ilyen szennyez dés rendszeres tisztítással, továbbá síkaljú, a f z lap átmér jéhez hasonló méret edény használatával elkerülhet. Égett cukrot, lekvárt, zselatint stb. késsel azonnal el kell távolítani a meleg üvegkerámia f zési zónáról, így elkerülhet a berendezés károsodása.

16 Mi a teend, ha? Ha kétségei lennének t zhelyének helyes m ködése fel l, az még nem feltétlenül jelent meghibásodást. Mindenesetre gy z djön meg a következ kr l: JELENSÉG LEHETSÉGES OKOK HIBAELHÁRÍTÁS A t zhely bekapcsolásakor a kapcsológomb kiugrik Bekapcsoláskor a t zhelynek csak az egyik oldala m ködik Bekapcsoláskor kigyullad egy lámpa A t zhely nem m ködik. A gombokhoz tartozó kijelz k nem gyulladnak fel A t zhely rosszul van bekötve A t zhely rosszul van bekötve Normális jelenség A berendezés nem kap áramot. Helytelen bekötés vagy áramellátás Ellen rizze a bekötés helyességét Ellen rizze a bekötés helyességét Nincs teend. Lásd bekötési fejezet Ellen rizze az elektromos bekötést, a biztosítékokat és az elektromos kapcsolót A t zhely hirtelen kikapcsol, és szaggatott sípoló hangjelzést ad Lejárt a beprogramozott id. Kifutott az étel, vagy egy tárgy akadályozza a kapcsolók m ködését Nyomjon meg egy tetsz leges gombot és megsz nik a sípoló hangjelzés. Távolítsa el a tárgyat és folytassa a f zést A programozón kigyullad a - jel A t zhely nem m ködik, a kijelz n egy másik üzenet t nik fel Az elektronikus áramkörök túlmelegedtek Helytelenül m ködik az elektronikus áramkör Gy z djön meg a t zhely helyes m ködésér l, különösen a szell zésr l Hívja a karbantartókat Valamelyik f z zóna bekapcsolása után továbbra is villog a kijelz Az edény nem alkalmas az indukciós f zésre, vagy átmér je 12 cm-nél kisebb Használjon megfelel típusú és átmér j edényt (lásd. a mellékelt listát) A szell z berendezés a t zhely kikapcsolása után néhány percig még tovább m ködik Az elektronika h tése miatt Természetes jelenség A t zhely fels része (az indukciós oldalon) állandóan remeg (még kikapcsolt állapotban is) Feszültség alatt az elektronika Természetes jelenség A t zhely halk kattogó hangot bocsát ki Ez a két indukciós lap közötti h megosztás miatt van Természetes jelenség

17 A f z lap biztonságos elhelyezése A hely kiválasztása Konyhájának kialakítását figyelembe véve a t zhelyet elhelyezheti: ajtós, fiókos vagy fiók nélküli konyhabútoron süt tetején Hiba! Nincs megadva a témakör. Indukciós f z lapjának minden esetben jó szell zésre van szüksége. Lehet leg hagyja szabadon a hátsó résznél lév ventilátor rácsait. Ezeknek a tanácsoknak a be nem tartása a f z lap túlmelegedéséhez, így a lap azonnali biztonsági kikapcsolódásához vezet (egy sor szaggatott vonal jelenik meg a kijelz n). Hiba! Nincs megadva a témakör. Ne tegye a f z lapot mosógépre, h t szekrény vagy fagyasztószekrény tetejére. Hiba! Nincs megadva a témakör. A csatlakozókábel töredezettsége, szakadása esetén, a baleset elkerülése érdekében a hibás kábelt a gyártóval, forgalmazóval vagy megfelel en képzett más szakemberrel ki kell cseréltetni.

18 A f z lap biztonságos elhelyezése A f z lap ajtós vagy fiókos szekrényre történ elhelyezése A f z lap asztal alatti szell ztetése 1. Elegend egy kis hosszanti hézag, semmi különleges megkötés nincs. 2. Szögletes, zárt szelvény esetében a szelvényen nyílást kell vágni a szell zés biztosítására 3. Ha több f z lapot egyszerre, hosszabb ideig kíván m ködtetni, ajánlatos a konyhabútor mindkét oldalára nyílást vágni, hogy könnyebben eltávozhasson a felmelegedett leveg.

19 A f z lapot süt tetejére kell elhelyezni Hiba! Nincs megadva a témakör. Figyelem: a f z lapokra vonatkozó biztonsági el írások tiltják a lapok használatát a sütés pirolízises szakaszában. A f z lap és a süt között feltétlenül h szigetelést kell alkalmazni (h szigetel készlet a forgalmazónál beszerezhet ). Legalább 4 milliméter távolságot kell tartani. Ha így helyezzük el a f z lapot, a süt nem lehet a konyhabútor alsó részén. A süt alul van

20 A f z lap beépítéséhez szükséges méretek. Szélesség Mélység A konyhabútor mérete 56/75 cm 49 cm Maximális méret a f z lap alatt 6,4 cm Teljes méret a f z lap alatt 54,7/73,5 cm 48 cm Teljes méret a f z lap felett 58/77* cm 51 cm * a 800-as modellnél Beépítési tanácsok A munkadarabot vágja a megfelel méretre: A 40 mm-es minimális távolságot a hátsó és a két oldalsó faltól kell kimérni (hátfal és oldalfalak). A levágott oldalak védelme: A jó illeszkedést a f z laphoz illeszték biztosítja. - az illeszték a f z lap alatt van, így azt közvetlenül a falapba helyezheti - az illeszték a mellékelt zacskóban található; az asztal aljára kell felragasztani A munkadarab elkészítéséhez használt farostlemez nedvesség hatására viszonylag gyorsan vetemedik. Az illesztéseknél használjon különleges szigetel anyagot vagy lakkot, hogy a munkadarabot megvédje az esetlegesen keletkez kondenzvíz káros hatásától.

21 Használati és üzembe helyezési utasítás Indukciós és üvegkerámiás kombinált t zhely

22 /01 FAGOR 230V 50Hz 6000W gyártó referenciaszáma: 214 Típus: 3IFT-22R 3IFT IFT-800S.

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás

Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás HU Használati, beszerelési és csatlakoztatási utasítás Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN

HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN HU Használati útmutató 2 Tűzhely RO Manual de utilizare 37 Aragaz 47795IQ-MN 47795IQ-WN 47995IQ-MN 2 TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 8 4. AZ ELSŐ

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ 4 CF-56 VM Kerámia f z felület elektromos t zhely FIGYELEM!. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót..

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás EH8..SB1.., EH8..SC1.. Főzőfelület á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Biztonsági előírások...3 A károk okai...3 Környezetvédelem...

Részletesebben

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

VIGYÁZAT! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés jelenik meg, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Tanácsoljuk Önnek, olvassa át a jelen használati utasítást, és a benne

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG

DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG TARTALOM 2 Gratulálunk 3 Biztonság az első helyen 4 A konyhai mérleg leírása 5 A konyhai mérleg használata 8 Karbantartás TARTALOM 1 Gratulálunk az új konyhai mérlegének megvásárlásához.

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

Protimeter. Grainmaster i. Használati útmutató

Protimeter. Grainmaster i. Használati útmutató Protimeter Grainmaster i Használati útmutató GE Protimeter plc, Meterhouse, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks SL7 1LW, Uk Magyarországi forgalmazó: Spitzer Bt. Budapest 1203 Közm helytelep u. 5. Tel: 06-20-342-70-03

Részletesebben

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/

Használati útmutató. Mosogatógép ESL 66010. http://www.markabolt.hu/ Használati útmutató Mosogatógép ESL 66010 1 Önre gondoltunk, amikor megalkottuk ezt a terméket. Üdvözöljük az Electrolux világában! Köszönjük, hogy egy első osztályú Electrolux terméket választott. Az

Részletesebben

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató

EKC51350OW. HU Tűzhely Használati útmutató EKC51350OW HU Tűzhely Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 5 3. TERMÉKLEÍRÁS... 7 4. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT...8 5. FŐZŐLAP - NAPI

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT

FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT Használati utasítás Asztali olajsütőkhöz FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT Szabványoknak való megfelelőség A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak,

Részletesebben

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv

Daikin szobai klimaberendezés. Üzemeltetési kézikönyv Daikin szobai klimaberendezés Üzemeltetési kézikönyv FDXS25EAVMB FDXS35EAVMB FDXS50CVMB FDXS60CVMB FDKS25EAVMB FDKS35EAVMB FDKS50CVMB FDKS60CVMB TARTALOMJEGYZÉK ÜZEMELTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK Biztonsági

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ FONTOS INFORMÁCIÓK, UTASÍTÁSOK ÉS TANÁCSOK KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kedves Vevő, Ön megvásárolta a beépíthető elektromos készülékek új termékcsaládjának egyik termékét. Kívánságunk, hogy a gyártmány jól szolgáljon Önnek. Tanácsoljuk Önnek,

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS

HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS HU HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS CSATLA- KOZTATÁSI UTASÍTÁS ÜVEGKERÁMIA INDUKCIÓS BEÉPÍTHETŐ FŐZŐLAP BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! Használati utasítás A csatlakoztatásra vonatkozó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A IR 64 /IB 64 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: IR/IB 64 A készülék kialakítása: beépíthetõ Fõzõmezõk teljesítménye: (kw) 7,1 1. Fõzõmezõ: jobb elsõ 1,4

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról.

FIGYELEM! Ha a főzőlap felületén bármilyen repedés keletkezését észleli, azonnal kapcsolja le a készüléket a hálózatról. Tisztelt vásárló, Ön megvásárolta termékcsaládunk egyik kitűnő készülékét. Kívánjuk, hogy termékünk sokáig gond nélkül szolgálja Önt. Kérjük, hogy saját érdekében tartsa be az ezen használati utasításban

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX 66301K-MN 96G http://hu.yourpdfguides.com/dref/2633908 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX 66301K- MN 96G. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EOB8851AA... HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EOB8851AA...... HU SÜTŐ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................ 3 2. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK..............................................................

Részletesebben

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D UTILISATION GEBRUIKS- EN MONTAGE-INSTRUCTIES ISTRUZIONI PER L USO ED IL MONTAGGIO INSTRUCCIONES PARA EL USO

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

háztartási 08 gépek 09

háztartási 08 gépek 09 08 09 háztartási gépek 08 09 háztartási gépek _A Fagor vigyáz a családra és a környezetre energiatakarékos A legjobb energiahatékonysági minősítés: A+ Energiaosztály A Fagor Innovation háztartási gépei

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X

KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X KEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ KOMBINÁLT T ZHELY 4CH-64MSP B 4CH-64MSP X 4CH-64MS B 4CH-64MS X 1 FIGYELEM! 1. A készülék üzembehelyezése és használatbavétele el tt kérjük figyelmesen olvassa el a kezelési

Részletesebben

THE SCRAPER MIXER PRO KM 8011 PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER

THE SCRAPER MIXER PRO KM 8011 PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER THE SCRAPER MIXER PRO PROFESIONÁLNÍ MIXÉR PROFESIONÁLNY MIXÉR SZAKMAI MIXER KM 8011 PROFESSZIONÁLIS MIXER TARTALOM 5 Biztonság az első helyen 10 Ismerkedjen meg új Catler készülékével 12 Összeszerelés

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Specifikáció. Rádió-zavarok (interferencia) Mielőtt szerelőt hívnánk. Elhelyezés HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Az utasításokat olvassuk át figyelmesen és őrizzük meg! Specifikáció Energia-felhasználás... 230V~50Hz,1400W Kimeneti teljesítmény... 900W Grill-égő... 1200W Működési frekvencia:...

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

MITACA i9 kávégép Használati útmutató

MITACA i9 kávégép Használati útmutató MITACA i9 kávégép Használati útmutató Általános információk Hova helyezzük a kávégépet Olyan helyre tegyük ahol senki nem löki fel. Csak beltéren használható. Ne hagyja a gépet 5 C foknál hidegebb helyiségben.

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA HASZNÁLATI KÖNYV Kérem, olvassa el a használati könyvet, mielőtt üzembe helyezi a főzőautomatát! Importőr: Bitalon Kft, Pécs www.avair.hu, biofa@hu.inter.net Mit tud

Részletesebben

11/2010. Mod: PV600X. Production code: UR600/OUT430

11/2010. Mod: PV600X. Production code: UR600/OUT430 11/2010 Mod: PV600X Production code: UR600/OUT430 Model: UR200-UR400-UR600 UF200-UF400-UF600 Uživatelská příručka CZ 45 Užívateľská príručka SR 50 Kezelői kézikönyv HU HU Fontos biztonsági tudnivalók 1.

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCE 32 BIH TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCE 32 BIH. A készülék típusazonosítója: 220-240 V/50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény:

Részletesebben

Használati, üzembe helyezési és csatlakoztatási

Használati, üzembe helyezési és csatlakoztatási HU Használati, üzembe helyezési és csatlakoztatási utasítások Beépíthető indukciós üvegkerámia főzőlap BEÉPÍTHETŐ INDUKCIÓS ÜVEGKERÁMIA FŐZŐLAP Tisztelt Vásárló! A használatra vonatkozó utasítások Üzembe

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563

Az Ön kézikönyve TEKA HA-850 http://hu.yourpdfguides.com/dref/2345563 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer?

Alkotórészek. Hogyan mőködik a rendszer? Tartalomjegyzék Alkotórészek...3 Hogyan mőködik a rendszer?...3 Kulcs definíciók...4 A Távirányító elıkészítése...5 A Nyakörv elıkészítése... 6 A Nyakörv felpróbálása... 8 Találja meg a legkedvezıbb Impulzusszintet

Részletesebben

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be.

Kezelési útmutató. Elektromos sütővel ellátott kerámialapos 507CE2.313EHDQ(W) A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. 507CE2.313EHDQ(W) Kezelési útmutató Elektromos sütővel ellátott kerámialapos A tűzhelyet csak a kezelési útmutató elolvasása után kapcsolják be. IO-CFS-0021 (03.2015./1) TISZTELT VÁSÁRLÓ, az Amica tűzhely

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz

HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz HASZNÁLATI UTASÍTÁS a BCW-48 és BCW-70-es termoelektromos borhűtőkhöz Tartalom A készülék részei... 2 Hőmérsékletszabályozás... 3 Áramkör rajza... 4 Figyelmeztetések/megjegyzések... 4 Szellőzés... 5 Hibaelhárítás...

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások--------------------------------------------------------------------------21 Környezetvédelem-----------------------------------------------------------------------------22

Részletesebben

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ZANUSSI HŰTŐSZEKRÉNY ZU 9144 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Csomagoló anyagokra vonatkozó tudnivalók Használat 5 A belső részek tisztítása 5 Üzembe helyezés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató. Üveg tolótetős fagyasztó láda . HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ IGLOO-PLUS89 Fagyasztó láda használati útmutató Üveg tolótetős fagyasztó láda Mielőtt a készüléket üzembe helyezné, figyelmesen olvassa el jelen használati útmutatót. Olvassa el,

Részletesebben

Tojásfőző Használati útmutató

Tojásfőző Használati útmutató Tojásfőző Használati útmutató HU A készülék első használatba vétele előtt olvassa el a használati útmutatót, akkor is, ha hasonló készülékek használatát már ismeri. A készüléket a jelen használati útmutatóban

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A MCL 32 BIS TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat MCL 32 BIS. A készülék típusazonosítója: 38 kg 230 V 50 Hz Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat A gyártó védjegye: A készülék típusazonosítója: Teljesítményfelvétel: Grill teljesítmény: Meleg levegõ teljesítmény: Mikrohullámú kimenõ teljesítmény:

Részletesebben

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP All-in-One készülékkel A nyomtató részei...5 A kezelőpanel jellemzői...6 Állapotjelző fények...7 Vezeték nélküli kapcsolat

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME

A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT A KÖRNYEZET VÉDELME A BORPINCE HASZNÁLATA ELŐTT Az Ön által vásárolt készülék egy borpince - vagyis egy kizárólag borok tartására használható profi készülék. A készülék hatékony használatához figyelmesen olvassa el ezt az

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Cikkszám: 0911860000. Dátum: 2014.07.13 Oldal: 1/8 NU_0911860000_000_03072014_HU

Cikkszám: 0911860000. Dátum: 2014.07.13 Oldal: 1/8 NU_0911860000_000_03072014_HU Cikkszám: 0911860000 Dátum: 2014.07.13 Oldal: 1/8 Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Integral Power egy független berendezés, amely nappal vagy éjszaka is működik az gépkocsi motorjától függetlenül.

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY

FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK FIGYELMEZTETÉS VESZÉLY MAGYAR Üzembe helyezés 2. oldal Használati útmutató oldal FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági figyelmeztetéseket

Részletesebben

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ

RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ HU RÉSZLETES HASZNÁLATI UTASÍTÁS KOMBINÁLT KOMBINÁLT GŐZ SÜTŐHÖZ www.gorenje.com Köszönjük a készülék megvásárlásával irántunk tanúsított bizalmát! E részletes használati utasítás célja, hogy megkönnyítse

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 420 Infravörös termométer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Figyelmeztetés... 2 3. Működési leírás...3 4. Mérés menete... 3 5. Karbantartás... 4 6. Megjegyzések... 5 7. Tulajdonságok...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Szolár töltőállomás. Üzemeltetési útmutató. Üzemeltetési útmutató. Az üzemeltető számára. auroflow exclusiv. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Üzemeltetési útmutató Az üzemeltető számára Üzemeltetési útmutató Szolár töltőállomás auroflow exclusiv HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2

HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 HASZNÁLATI UTASÍTÁS ELEMENT 2 SERIES ASH-09AIE2, ASH-12AIE2 ASH-18AIE2, ASH-24AIE2 1 Figyelem: Ez az ikon a készüléken azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus készülékek nem likvidálhatók a háztartási

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben