Protimeter. Grainmaster i. Használati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Protimeter. Grainmaster i. Használati útmutató"

Átírás

1 Protimeter Grainmaster i Használati útmutató GE Protimeter plc, Meterhouse, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks SL7 1LW, Uk Magyarországi forgalmazó: Spitzer Bt. Budapest 1203 Közm helytelep u. 5. Tel: Tel./Fax: (06-1)

2 Tartalom 1. Ismerkedés a termékkel A kezel felület Kalibráció és mérési beállítások, funkciók 4 2. Az rölt minta nedvességtartalmának és h mérsékletének mérése Az el re beprogramozott kalibrációk egyéni módosítása 7 8. Adatok A m szer tömege: 1 kg Mérete: hossza 195 mm magassága 185 mm szélessége 100 mm Áramforrás: 1db 6F22R 9V-os elem Folyadékkristályos kijelz felbontása: 0.1 M ködtetése 0-40 C között %H 2 O mérési terjedelem: 3. Opcionális küls szondák a nedvességtartalom és a h mérséklet mérésére 8 Búza: 11,3-29,3 Borsó: 12,0-30,9 Kávé: 9,8-23,9 Rizs: 13,2-26, A nedvességtartalom és a h mérséklet mérésére szolgáló küls szonda GRN3005 használata A h mérséklet mérésére szolgáló küls szonda GRN6046 használata 9 Zab: 10,9-29,3 Repce: 7,0-26,0 Árpa: 10,9-29,3 Lenmag: 7,0-16,5 Napraforgó: 6,2-23,0 Kukorica: 10,4-26,2 Szója: 7,4-22,2 Bab: 12,4-25,0 Cirok: 10,2-26,9 Hántolatlan rizs: 10,4-26, ig relatív 3.3. A bála szondák GRN6137,GRN6138-S használata 10 Figyelem! Nem minden kalibráció rölt gabonára vonatkozik. 4. Beállítások Setup Mode A m szer karbantartása A kalibráció ellen rzése A kijelz n megjelen szimbólumok értelmezése Adatok 15 A használati utasításban szerepl információk segít szándékkal íródtak. Mivel a gyártónak nem áll módjában a készülék és kellékeinek helyes használatát és a fent leírtak értelmezését ellen rizni, a használatból származó hiányosságokért és annak következményeiért felel sség nem terheli. 2 15

3 7. A kijelz n megjelen szimbólumok értelmezése A készülék számos, különböz állapotot jelz hibaüzenetet képes megjeleníteni, a következ képpen Hibajel: u - r o - r C vagy F! Jelentés: Készenléti mód. Megjelenésekor használja a és gombokat a kívánt gabonafajta kiválasztásához, vagy várjon 7 másodpercet, amikor is a készülék automatikusan kikapcsol. Under measurement range = Mérési terjedelem alatt. A gabonaminta túl száraz, illetve a h mérséklet túl alacsony ahhoz, hogy értéket rendeljen hozzá. Over measurement range = Mérési terjedelem fölött. A gabonaminta túl nedves ahhoz, hogy értéket rendeljen hozzá. (villog) Az automata gabona-kalibráció ki van kapcsolva. (villog) Az eredeti kalibráció ekkor módosítható. Részletesebben lásd a 2.1 pontban. [! ] Alacsony elemtöltés. Cserélje ki az elemet. Ha ezeken kívül más hibaüzenetek jelennek meg a kijelz n, forduljon a Protimeter szolgáltatóhoz vagy a területi képvisel höz Bevezet A Protimeter Grainmaster i egy sokoldalú nedvességtartalom-mér m szer, ami gabonák, és egyéb termények h mérsékletének és nedvességtartalmának mérésére szolgál. Az rl -s rít egység segítségével a betakarítás és szárítás alatt is lehetséges kis gabona-minták mérése. Továbbá, az opcionális szondákat használva, a tárolt gabona h mérsékletét és nedvességtartalmát, valamint a bálázott széna és szalma nedvességtartalmát is vizsgálhatjuk. 1. Ismerkedés a termékkel A Protimeter Grainmaster-i egy darab, a m szer alján lev elemtárolóban elhelyezett, 9V-os 6F22R elemmel üzemel. A szerkezeten található az rl s rít egység csatlakoztatásához szükséges, 3 rögzít pontot tartalmazó felület, egy folyadékkristályos kijelz és egy négygombos vezérl egység, amellyel a m ködési mód vezérelhet. A készülék bal oldalán található az opcionális szondák illesztéséhez szükséges csatlakozó. (lásd 3. Fejezet) A m szer a következ kiegészít elemeket tartalmazza: rl -s rít egység, ennek csatlakoztatásához szükséges alumínium gy r, mintavev kanál (10ml), tisztító ecset, Quick Check gyorstesztel erszény, használati útmutató. 1.1 A kezel felület A gomb a készülék bekapcsolására és a mérések elvégzésére szolgál. A gomb segítségével választhatunk a készülék kétféle m ködési módja közül. A bels mérési mód, az rl -s rít egységgel kombinálva, az rl rekeszbe helyezett, kis mennyiség minta mérésére használható. Ekkor a és gombok használandók a kívánt kalibráció kiválasztására, illetve a h mérséklet és nedvességtartalom-mérés közötti átkapcsolásra. A küls mérési módot az opcionális szondák használatakor kell kiválasztani. 14 3

4 1.2 Kalibráció és mérési beállítások, funkciók Grainmaster i az alábbi 16, el re beprogramozott kalibrációt tartalmazza: Figyelem! A kijelz angol nyelv, ezért az alábbi táblázatban megadjuk a termények magyar neveit is. Wheat Búza Oats Zab OSR Repce Barley Árpa Canola Repce Linseed Lenmag Sunflower Napraforgó Corn Kukorica Coffe Kávé Soya Szója (Szójabab) Beans Bab Peas Borsó Rice Rizs Sorghum Cirok Paddy Hántolatlan rizs relative relatív A Canola és az OSR egyaránt a repcére vonatkozó beállítást takar, a különbség oka az angol ill. amerikai megnevezések eltérése, a két kalibráció gyakorlatilag megegyezik egymással. Figyelem! Nem minden beállított kalibráció rölt mintára vonatkozik. Meg kell jegyeznünk, hogy a fentiek közül néhány beállítás a küls Moisture and Temperature módban (lásd 3.1 fejezet) nem elérhet. 6. A kalibráció ellen rzése A Grainmaster i tartalmaz egy gyorsellen rz egységet, amivel meggy z dhetünk arról, hogy a m szer kalibráció-beállítása helyesek-e, figyelembe véve a gyári beállításokat. Lépés 1 Teend : Ellen rizze, hogy küls szonda nem csatlakozik a m szerhez, és a gabonatár üres és száraz. 2 Kapcsolja ki az ATC-t, a 4.0 pontban leírtak szerint Válassza a ig relatív kalibrációfajtát a 2.0 pontban leírtak szerint. Helyezze a gyorsellen rz t a gabonatárra, és tartsa ott, hogy a koncentrikus elektródák biztosan érintkezzenek. Nyomja le és tartsa nyomva a gombot. A kijelz n egy 36,5 1,0 intervallumba es érték kell, hogy megjelenjen. Ha nem ez történik, a m szert javításra vissza kell juttatni a Protimeter-hez. További gabonatesztelés el tt aktiválja újra az ATC-t a 4.0 pontban leírtak szerint. A felhasználó az alábbi funkciók közül választhat a Set Up mód választása után (lásd 4.0 fejezet): A h mérséklet megjelenítése: ºC-ban vagy ºF ben, Az automata h mérséklet-korrekció (ATC) be- és kikapcsolása. (Javasolt a gabona nedvességtartalmának mérésekor mindig bekapcsolva tartani.) Amikor az automata h mérséklet-korrekció (ATC) ki van kapcsolva, a mérési eredmény kijelzésekor a ºC illetve ºF szimbólum (a kiválasztás szerint) villog. 4 13

5 5. Karbantartás és ápolás A készüléket száraz, pormentes környezetben tárolja, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. Ha a kijelz n elemek alacsony töltését jelz szimbólum világít, vagy 4 hétnél hosszabb ideig nem használja a készüléket, távolítsa el az elemet. Rendszeresen ellen rizze a készülékhez csatlakoztatható kiegészít egységek állapotát, és cserélje le ket, ha károsodottak, illetve elhasználódtak. 2. Az rölt-s rített minta nedvességtartalmának és h mérsékletének mérése: A következ táblázta lépésr l lépésre leírja, hogyan mérjük meg a 10ml-es mintánk nedvességtartalmát és h mérsékletét. Lépés Teend 5.1 Az rl -s rít egység Az rl -s rít egység rendszeres tisztítást és kenést igényel, különösen nedves és olajos magvak tesztelésekor, hiszen ezek eltömhetik az rl orsó menetvágatait. A karbantartás m veletei a következ k: Lépés Teend : A sárga zárógy r óramutató járásával ellentétes irányba történ forgatásával, majd a két rész széthúzásával szedje szét az rl s rít egységet Nyissa ki a penge-visszahúzó füleket, és emelje ki az rl szerkezetet. Válassza le a pengét az rl fejr l, majd távolítsa el a sárga adagológy r t az rl -s rít egység föls felének belsejér l. Az ecsettel tisztítsa meg a pengét, az adagológy r t és az rl s rít egység mindkét felét. Tisztítsa meg a menetvágatokat is, és gy z djön meg róla, hogy akadálytalanul forog. Kenje meg egy kevés olajjal. Helyezze vissza az adagológy r t az rl -s rít egység fels részére. Helyezze a pengét az rl fejre, majd helyezze vissza az rl szerkezetet az rl -s rít egység alsó részére. Rögzítse véglegesen a helyére a visszahúzó fülekkel. Csúsztassa össze az rl -s rít egység két felét. Gy z djön meg róla, hogy a fülek és az rl -orsó helyesen illeszkedik egymáshoz. 9 Helyezze vissza a sárga zárógy r t Gy z djön meg arról, hogy küls szonda nem csatlakozik a m szerhez! Kapcsoljon bels mérési módba a gomb megnyomásával és felengedésével. Ha a helyes mód lett kiválasztva, a kijelz bal-fels sarkában %H 2 O látható, ezen kívül 3 vízszintes vonal és az el z leg kiválasztott gabonafajta. Ha a kijelz n egy szám, vagy a BALEPROBE vagy PROBE felirat látható (ekkor a küls mérési mód lett kiválasztva), nyomja meg a gombot bels mérési mód kiválasztásához. A és gombokat használva válassza ki a kívánt kalibrációt (vagy a között választhatót). Gy z djön meg róla, hogy a m szer gabonarekesze tiszta-e. Ha nem, tisztítsa meg az ecsettel. Helyezze a matt alumínium gy r t m szeren lev csatlakozási felületre. Ellen rizze, hogy az rl -s rít egység tiszta és helyesen üzemel. Ha nem, szerelje szét és tisztítsa meg az 5.1 fejezetben leírtak szerint. Miel tt az rl -s rít egységet ráhelyezné a m szerre, ellen rizze, hogy annak toló lapja teljesen vissza van-e húzva az egység-házba. Csúsztassa el re, s rít pozícióba a forgatható nyél alján lev kapcsolót, és forgassa el a nyelet az óramutató járásával ellenkez irányba, amíg a megakasztó villák kattogó hangját nem hallja. Figyelem! A nyél alján lev kapcsoló állása csak akkor változtatható, ha a forgatható nyél tetején lev fekete jelek illeszkednek a sárga kereszthez. Húzza a nyél alján lev kapcsolót rl pozícióba, majd helyezze az rl -s rít egységet a gy r re. Az egység óramutató járásával megegyez irányba történ fordításával az, a három rögzít pont segítségével a helyére pozícionálható. 12 5

6 Öntse a mintát a 10 ml-es mintavev kanállal az rl -s rít egység oldalán található garatba. Figyelem! Csak 10 ml-es mintát használjon! Helyezze a m szert egy lapos, vízszintes felületre, majd az rléshez forgassa el a nyelet az óramutató járásával megegyez irányba, amíg a minta teljesen át nem jut az azt befogadó részbe. Ha szükséges, gy z djön meg róla, hogy az egész minta átjutott-e az rl -pengén. Ehhez fordítsa el a nyelet az ellenkez irányba egy negyed fordulattal, és nézzen a garatba. Illessze a nyél tetején lev fekete jeleket a sárga keresztekhez, majd állítsa s rít pozícióba a kapcsolót. A nyélnek az óramutató járásával megegyez irányba történ forgatásával a toló lap az rölt mintára szorítható. Helyes s rítést értünk el, ha a megakasztó villák kattogó hangját halljuk. A minta nedvességtartalmának kijelzéséhez nyomja le, és tartsa nyomva a gombot. Amint a mért érték stabilizálódott, engedje fel a gombot, aminek hatására ez az érték lesz látható kb. 7 másodpercig. Jegyezze fel ezt az értéket. Ha szükséges, a kijelz n a minta h mérsékletére vonatkozó mérés is megjeleníthet. Ez a gomb felengedése után a és gombok használatával tehet. Jegyezze fel ezeket az értékeket is. Miután a kívánt mérési eredményeket feljegyezte, forgassa a nyelet az óramutató járásával ellentétes irányba, kattanásig (ez a toló lap teljes visszahúzásához szükséges). Távolítsa el a csatlakozó felületr l az alumínium gy r t és a mintát, majd tisztítsa meg az ecsettel a következ mérés elvégzése el tt. Lépés Opció Leírása 0 = 0 Nincs hatása. 0 = 1 1 = 0 1 = 1 2 = 0 2 = 1 Minden, a felhasználó által módosított beállítás visszaállítása az alapértelmezettre. (ºC, ATC bekapcsolása, módosított kalibrációs értékek nullázása) H mérséklet kijelzését ºC-ra állítja (ºC megjelenik a kijelz n). H mérséklet kijelzését ºF -ra állítja (ºF megjelenik a kijelz n). Bekapcsolja az automata h mérséklet-korrekciót (ATC) Kikapcsolja az automata h mérséklet-korrekciót (ATC),! a kijelz n Példa: Váltsa ºC-ról ºF-re a h mérséklet kijelzést, és kapcsolja ki az ATC-t! Nyomja le, és tartsa lenyomva a gombot, röviden nyomja meg a gombot, majd engedje el mindkett t. Várjon, amíg a 0=0 megjelenik a kijelz n, nyomja le a gombot, hogy az 1=0, ºC látszódjon. Nyomja le a gombot, hogy a kijelzést 1=1, ºF-re módosítsa, Nyomja le a gombot, hogy elmentse ezt a változtatást, 2=0 látszik, Nyomja le a gombot, hogy a kijelzést 2=1,!-re módosítsa, (ATC ki van kapcsolva), Nyomja le a gombot, hogy elmentse ezt a változtatást, 0=0 látszik, Nyomja le a gombot, hogy kilépjen. Figyelem! A Protimeter ajánlása szerint csak a m szer kalibrációját ellen rz gyorstesztel használatakor (lásd 6.0 fejezet) tartsa kikapcsolva az ATC-t. Amikor az automata h mérséklet-korrekció (ATC) ki van kapcsolva, a méréseredmény kijelzésekor a ºC illetve ºF szimbólum (a kiválasztás szerint) villog. 6 11

7 3.3 A bála szondák GRN6137 és GRN6138-S használata A Grainmaster i-vel használt bála szonda a széna- és szalmabála nedvességtartalmának ellen rzésére szolgál. A szonda két féle hosszúságban szerezhet be: 600mm (GRN6138) és 300mm (GRN6138- S)Nyomja a szondát a bálába. Csatlakoztassa a fent leírtak szerint a szondát a m szerhez. Figyelem! Szonda használatakor a m szeren lev bels garatnak üresnek kell lennie. Lehet leg ne érintkezzen semmi a m szeren lev csatlakozófelülethez, amíg a szondát használja. A bekapcsoláshoz nyomja be, majd engedje fel a gombot, ellen rizze, hogy a m szer érzékeli a bála szondát, amit a kijelz n látható BALEPROBE felirat jelez, - ha nem, nyomja le egyszer a gombot. A bála szonda használatakor nincs lehet ség a fajta kiválasztására. 4. Beállítások Setup Mode Kikapcsolt állapotban a gomb lenyomásával, majd a készülék bekapcsolásával ( gomb) juthatunk a beállítások elvégzéséhez szükséges módba. Ennek hatására a kijelz n a készülék verziószáma lesz látható (pl.:1.00), amíg az összes gomb fel nincs engedve. Ekkor a termék verziószáma (pl.:grn3000), majd a gyártás dátuma (pl.: ) és az els beállítási kód, 0=0 gördül át jobbról balra a kijelz n. Ekkor van lehet ségünk a gyári beállítások visszaállítására (ºC, ATC bekapcsolása, a felhasználó által módosított kalibrációs értékek törlése); illetve megváltoztatható az alapértelmezett beállítás a h mérséklet kijelzésére (ºC vagy ºF) és az ATC (automata h mérséklet-korrekció) kivagy bekapcsolt állapotára vonatkozóan. A gombok ebben a módban a következ kre szolgálnak: kilépés a beállításokból, további változtatások nélkül változtatások elmentése, és a következ opcióra ugrás és az aktuális opció módosítása 2.1 Az el re beprogramozott kalibrációk egyéni módosítása A gabonafajták változatosságából, a termel i környezet valamint a földrajziéghajlati viszonyok eltéréseib l adódó kis mérték változások korrigálásának céljából, szükség esetén, a 15 el re beprogramozott kalibráció (kivétel a között választható ) egyénileg ±1.5%-kal módosítható. Tapasztalt felhasználók az el z leg esetleg más m szerrel - nyert mérési eredményekhez is igazíthatják a tárolt értékeket. Figyelem! Felhasználó általi beállítás aktiválása esetén egy! szimbólum villog a kijelz jobb-alsó sarkában. A kalibráció módosításához kövesse az alábbi táblázat utasításait. Lépés Teend Válassza ki a kívánt gabonafajtát, és mérje meg minta a nedvességtartalmát a 2.0 fejezetben leírtak szerint. Amíg a %H 2 O érték megjelenítéséhez nyomva tartja a gombot, növelje, illetve csökkentse a kalibrációt 0.1-enként a és gombok ismételt megnyomásával. A kijelz jobb-alsó sarkában villogó! jelzi, hogy az érték egyénileg lett beállítva. Kalibrációs érték eltávolításához a nyomva tartott gomb mellett nyomja meg a gombot. Ekkor a kijelz jobb-alsó sarkában lév! elt nik. Figyelem! Minden egyes gabonafajtához külön módosítás tartozhat. A módosított értékek nem az ideiglenes memóriában tárolódnak, tehát változatlanok maradnak, amíg a fenti 3. lépésben leírtak szerint vagy a User Setup -ban törlésre nem kerülnek. A h mérsékletre vonatkozó értékek módosítására nincs lehet ség. 10 7

8 3. Opcionális küls szondák a nedvességtartalom és a h mérséklet mérésére Számos nedvességtartalom és a h mérséklet mér küls szonda áll a Grainmaster i-t használók rendelkezésére. Az opcionális szondák a készülék bal oldalán található csatlakozófelület segítségével köthet k a m szerhez, amit egy elcsúsztatható fed lap véd, amikor nincs használatban 3.1 A nedvességtartalom és a h mérséklet mérésére szolgáló küls szonda GRN3005 használata A következ 8, el re beprogramozott kalibráció használható a nedvességtartalom és h mérséklet mérésére szolgáló küls szondával: Búza Borsó Zab Lenmag Repce Bab Árpa relatív A Grainmaster i-vel használt szonda a tárolt gabona nedvességtartalmának és h mérsékletének becslésére szolgál. A szonda a tárolt gabona állapotának gyors kimutatására szolgál, nem helyettesíti a 2.0 fejezetben leírt, rölt gabonamintán végzett, annak nedvességtartalmára vonatkozó mérést. Az rölt mintákon végzett mérések sokkal megbízhatóbbak, mint a nedvességtartalom-mér szondával végzettek. Nyomja a szondát a gabonába, és el ször várjon pár percet a h mérsékletkiegyenlít désig. Csatlakoztassa a fent leírtak szerint a szondát a m szerhez. Figyelem! Szonda használatakor a m szeren lev bels garatnak üresnek kell lennie. Lehet leg ne érintkezzen semmi a m szeren lev csatlakozófelülethez, amíg a szondát használja. A bekapcsoláshoz nyomja be, majd engedje fel a gombot, ellen rizze, hogy a m szer érzékeli a nedvességtartalom és h mérséklet mérésére szolgáló küls szondát, amit a kijelz n látható PROBE felirat jelez, - ha nem, nyomja le egyszer a gombot. Ugyanúgy, mint a bels mérési módnál, válassza ki a kívánt gabonafajtát a és gombokkal; meg kell azonban jegyeznünk, hogy néhány fajta ebben a módban nem elérhet. Nyomja le, és tartsa nyomva a gombot mind a nedvességtartalom, mind a h mérséklet méréséhez. Engedje fel a gombot, és a és gombokkal szabályozza, hogy a két mérési eredmény közül melyik legyen látható a kijelz n. A gomb visszakapcsol bels mérési módba. Figyelem! A felhasználónak itt is lehet sége van egyéni kalibrációk tárolására, a bels mérési módban leírtakkal azonos módon. Ezek az értékek külön tárolódnak. A spirálisan csévélt elektródák (amelyek a nedvességtartalom-mérést végzik) ronggyal történ tisztítását rendszeresen végezzük el, hiszen így megakadályozhatjuk a por felhalmozódását, amely magához vonva a nedvességet, esetleg téves mérési eredményhez vezethet. 3.2 A h mérséklet mérésére szolgáló küls szonda GRN6046 használata A Grainmaster i-vel használt szonda a tárolt gabona h mérsékletének ellen rzésére szolgál. Nyomja a szondát a gabonába, és el ször várjon pár percet a h mérsékletkiegyenlít désig. Csatlakoztassa a fent leírtak szerint a szondát a m szerhez. A bekapcsoláshoz nyomja be, majd engedje fel a gombot, ellen rizze, hogy a m szer érzékeli h mérséklet mérésére szolgáló küls szondát, amit a kijelz n látható PROBE felirat jelez, - ha nem, nyomja le egyszer a gombot. Nyomja le, és tartsa nyomva a gombot a h mérséklet méréséhez. A és gomboknak itt nincs funkciójuk. A gomb visszakapcsol bels mérési módba. A h mérsékletre vonatkozó kalibrációs értékek módosítására nincs lehet ség. 8 9

MC-36 távkioldó. Használati utasítás

MC-36 távkioldó. Használati utasítás 1 2 MC-36 távkioldó Használati utasítás Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében 4 Felhívások 5 Bevezetés 6 Az MC-36 részei 6 Készüléktest 6 Vezérlőpanel 7 Elemek behelyezése 7 Elemcsere 7 Amikor az

Részletesebben

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40

Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Használati és üzembehelyezési utasítás 3IFT-22 3IFT-40 Tartalomjegyzék Általános leírás...3 Használat...6 Hogyan kapcsoljuk be a f z zónákat?... 6 Kiegészít zóna (az üvegkerámiás f zési zónánál)... 6 Hogyan

Részletesebben

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató

10003580, 10003579. Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor. Használati útmutató 10003580, 10003579 Klarstein multifunkciós robotporszívó Cleantouch/Cleanrazor Használati útmutató Tisztelt Vásárlónk, először is szeretnénk gratulálni Önnek a termék megvásárlásához. Kérjük, olvassa el

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal.

Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. Használati útmutató analóg karórához Cal. 1N00, Cal. VJ32, Cal. VJ33 Cal. VX3K, Cal. VX32, Cal. VX42, Cal. VX50, Cal. VX51, Cal. VX82 - M 2 6 Y Ön mostantól egy PULSAR analóg, kvarc-szerkezetű karóra boldog

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS

HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS HÁZTARTÁSI LÚGOSVÍZ ELİÁLLÍTÓ VÍZKEZELİ BERENDEZÉS TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTOZÉKOK 3 2. FIGYELMEZTETİ JELZÉSEK 3 3. BEÉPÍTÉSI VÁZLAT 8 4. FİBB MŐSZAKI ADATOK 9 5. HIBAÜZENETEK 10 6. HÁZTELEPÍTÉS 11 7. AZ

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR BEVEZETÉS ELSŐ LÉPÉSEK CÍMKE SZERKESZTÉSE CÍMKENYOMTATÁS HIBAELHÁRÍTÁS FÜGGELÉK TÁRGYMUTATÓ MAGYAR P-touch H00 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A P-touch készülék használata előtt olvassa el ezt a Használati útmutatót. Mindig tartsa kéznél ezt a Használati útmutatót, mert a későbbiekben

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

PM-450 szemnedvességmérő

PM-450 szemnedvességmérő PM-450 szemnedvességmérő (4501 modellváltozat) KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK 1.Leírása... 4 2. Műszaki adatok... 5 3. Megnevezések... 6 4. Kijelző / billentyűzet... 7 5. Előkészület és konfigurálás...

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő

Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS. beépíthető sütő HU DE Használati és Karbantartási útmutató DECOR 900 TCS beépíthető sütő HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy az általunk gyártott terméket választotta. Bízunk benne, hogy ez a háztartási készülék hosszú

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ PROGRAMTÁBLÁZAT HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK GYORS ÁTTEKINTŐ ÚTMUTATÓ A RUHANEMŰ ELŐKÉSZÍTÉSE A PROGRAM ÉS A FUNKCIÓK KIVÁLASZTÁSA PROGRAM INDÍTÁSA ÉS EFEJEZÉSE PROGRAM MÓDOSÍTÁSA PROGRAM MEGSZAKÍTÁSA PROGRAMTÁLÁZAT NAPI KARANTARTÁS

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ FELHASZNÁLÓI REFERENCIA-ÚTMUTATÓ EHBH04CA EHBH08CA EHBH6CA EHBX04CA EHBX08CA EHBX6CA EHVH04S8CA EHVH08S8CA EHVH08S6CA EHVH6S8CA EHVH6S6CA EHVX04S8CA EHVX08S8CA EHVX08S6CA EHVX6S8CA EHVX6S6CA Általános

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ

MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ MEGANE RÖVID ÚTMUTATÓ 1 ÜDVÖZÖLJÜK AUTÓJA FEDÉLZETÉN Előszó Gratulálunk a választáshoz és köszönjük a vásárlást. Az Ön új gépkocsiját a RENAULT munkatársai úgy alakították ki, hogy megfeleljen a hétköznapok

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések

Kezelési útmutató. Kazettás fan coil berendezések Kezelési útmutató Kazettás fan coil berendezések 1 Figyelem: Az Ön termékén ez a jelölés van feltüntetve Ez a jelölés azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikai készülékeket nem szabad a háztartási

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FEDELES GÁZ-GRILL: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TIPUSSZÁM: 401S-BM /Yorker Basic KIZÁRÓLAG SZABADTÉRI HASZNÁLATRA ÖSSZESZERELÉS ELŐTT OLVASSA EL A JELEN ÚTMUTATÓT AZ ÚTMUTATÓT ŐRIZZE MEG FIGYELEM! Az útmutatások

Részletesebben

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés Eredeti használati útmutató Fényszóró állító berendezés 2 HTD 8xx HTD 8xx 3 hu 4 HTD 8xx Tartalomjegyzék 1. Alkalmazott szimbólumok 5 1.1 A dokumentációban 5 1.1.1 A figyelmeztetések felépítése és jelentése

Részletesebben

WF1. Hibaelhárítás. 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás...

WF1. Hibaelhárítás. 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás... WF1 Hibaelhárítás 1 Bevezető... 2 2 Tételek... 3 3 Pótalkatrészek... 3 4 A dokumentumban használt jelölések... 4 5 Hibaelhárítás... 5 5.1 FONTOS: a szoftverváltozat tanúsítványa... 5 5.2 PÁRBAJTŐR: előfordul,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Gáz-elektromos sütő CFH-564 B NAT 1 Ezt a készüléket az érvényben lévõ rendelkezések szerint kell felszerelni és csak jól szellõzött helyiségben szabad használni. Felszerelés és üzembe

Részletesebben

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M

2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva - 2014 - Black plate (1,1) 2014 Kezelői kézikönyv Chevrolet Captiva M Röviden....................... 1-1 Kezdeti vezetési információk... 1-1 Kulcsok.......................

Részletesebben

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany

Használati utasítás. AMADOS III-D Fedélzeti számítógép. MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany Használati utasítás AMADOS III-D Fedélzeti számítógép MG 1083 DB 547 (HU) 03.00 Printed in Germany HU Üzembehelyezés előtt olvassa el és vegye figyelembe a használati utasítást, valamint a biztonsági előírásokat!

Részletesebben

Szerelési és szervizutasítás

Szerelési és szervizutasítás Szerelési és szervizutasítás Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS Kezelőegység RC35 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt kérjük, figyelmesen olvassa el. 6 720 619

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HP Deskjet 3050 All-in-One series

HP Deskjet 3050 All-in-One series HP Deskjet 3050 All-in-One series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP All-in-One készülékkel A nyomtató részei...5 A kezelőpanel jellemzői...6 Állapotjelző fények...7 Vezeték nélküli kapcsolat

Részletesebben

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul.

Működési elv (1. ábra) A főzőberendezések többségére jellemző elektromágneses tulajdonságokon alapul. E D F GB I NL P DK SF S GR RU PL H CN NO EZ A TERMÉK HÁZTARTÁSI HASZNÁLTRA KÉSZÜLT. A SZABÁLYTALAN BESZERELÉSBŐL ILLETVE NEM RENDELTETÉSSZERŰ VAGY HELYTELEN HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESETLEGES SZEMÉLYI VAGY ANYAGI

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 420 Infravörös termométer TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Figyelmeztetés... 2 3. Működési leírás...3 4. Mérés menete... 3 5. Karbantartás... 4 6. Megjegyzések... 5 7. Tulajdonságok...

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés

Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Waterair Wi-Fi h szivattyúk Szerelési útmutató 1./14 oldal 2014. fejlesztés Tartalomjegyzék 1 A h szivattyú helye 2 1.1 A talapzat... 2 1.2 Betartandó minimális távolságok... 3 1.3 Távolság a medencét

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben

Zebra XiIII sorozat. Felhasználói kézikönyv

Zebra XiIII sorozat. Felhasználói kézikönyv Zebra XiIII sorozat Felhasználói kézikönyv Kapcsolat létrehozása A rendszerhez kapcsolódó tudnivalók Portok A gép adatforráshoz való csatlakoztatási módja a nyomtatóra telepített kommunikációs opcióktól

Részletesebben

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer

FL 400HA-G Automata ferdesík-kitűző szintezőlézer Jótállási jegy Az FL 400HA-G típusú.... gyártási számú termékre a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem

Részletesebben

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás

Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás + hu Nagy hatásfokú falra szerelhető gáztüzelésű kazánok Felszerelési és használati utasítás Tisztelt Vásárló! Biztosak vagyunk abban, hogy az Ön új kazánja meg fog felelni az Ön összes követelményének.

Részletesebben

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series

HP Deskjet 3510 e-all-in-one series HP Deskjet 3510 e-all-in-one series Tartalom 1 Hogyan lehet?...3 2 Ismerkedés a HP Deskjet 3510 series készülékkel A nyomtató részei...5 A vezérlőpanel funkciói...6 A vezeték nélküli kapcsolat beállításai...6

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6234C Fordulatszámmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Termékjellemzők... 2 2. Műszaki jellemzők... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Működési leírás... 3 5. Mérési folyamat... 4 6. Elem cseréje...

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel

Berendezéspélda TKR NKR BKA. Klima PRO vezérléssel 9126111 Berendezéspélda HU TKR NKR BKA Klima PRO vezérléssel Verzió: 1.1 Kiadás: 2013/06 Nyomtatás: kétoldalú Szerkesztette: TZ Dresdener Straße 88 D-02625 Bautzen Telefon: +49 3591 360-0 Fax: +49 3591

Részletesebben

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D

SMD Kiforrasztó Állomás. Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D SMD Kiforrasztó Állomás Hőmérséklet kontroll, Digitális kijelző, Antisztatikus kivitel SP-HA800D Figyelem! A fúvóka hőmérséklete 400 C, ezért nem megfelelő használat esetén sérülést, tüzet vagy egyéb veszélyt

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 MENU TRIPOD TIMER? max. min 7,8,9

10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 MENU TRIPOD TIMER? max. min 7,8,9 Leica Racer 100 Leica Racer 100 Leica Racer 100 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MEU UIT REET IPO BEEP OOFF 21 22 23 27 24 28 25 29 26

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E

Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E 3 5 Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E TM Kezelési útmutató HU IM-NE-C29-E-01-11/05 A készülék használata előtt Tartalom A készülék használata előtt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági előírások... 4

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

Beltéri egység Használati útmutató

Beltéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA1D/I TWH12QB-K3DNA1D/I Beltéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 4 Kijelző/Működési útmutató Gombok a távirányítón...

Részletesebben

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27

ESF 8620ROW ESF 8620ROX. HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 ESF 8620ROW ESF 8620ROX HU Mosogatógép Használati útmutató 2 RO Maşină de spălat vase Manual de utilizare 27 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...3 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3.

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu

Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK Ezek az útmutatások hamarosan weboldalunkon is elérhetőek lesznek: www.whirlpool.eu AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS Ez a kézikönyv és maga a készülék fontos biztonsági

Részletesebben

Opel Astra GTC Kezelési útmutató

Opel Astra GTC Kezelési útmutató Opel Astra GTC Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 34 Tárolás... 52 Műszerek és kezelőszervek... 64 Világítás... 101

Részletesebben

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA

ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA ELEKTROMOS PROGRAMOZHATÓ FŐZŐAUTOMATA HASZNÁLATI KÖNYV Kérem, olvassa el a használati könyvet, mielőtt üzembe helyezi a főzőautomatát! Importőr: Bitalon Kft, Pécs www.avair.hu, biofa@hu.inter.net Mit tud

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE TARTALOMJEGYZÉK 1 / A VÁSÁRLÓ FIGYELMÉBE Biztonsági előírások 21 Környezetvédelem 22 Energiamegtakarítás 22 2 / A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA A szárítógép általános bemutatása 23 3 / A SZÁRÍTÓGÉP ÜZEMBEHELYEZÉSE

Részletesebben

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI

HR2800 HR2810 HR2810T HR2811F HR2811FT. GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL. PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI GB Rotary Hammer INSTRUCTION MANUAL UA PL Wiertarka udarowa INSTRUKCJA OBS UGI RO Ciocan rotopercutor MANUAL DE INSTRUC IUNI DE Bohrhammer BEDIENUNGSANLEITUNG HU Fúrókalapács HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV SK V

Részletesebben

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH

A hűtőszekrény. Felhasználói útmutató RH56J69* Szabadon álló berendezés SEH A hűtőszekrény Felhasználói útmutató RH56J69* SEH Szabadon álló berendezés DA68-03176H (HU)-00.indd 1 15. 1. 15. 4:41 Tartalom Biztonsági tudnivalók 3 Tartalom Fontos biztonsági előírások 4 A szállításra

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés

Táblázat. 1 Előmosogatás hideg Késleltetés Később elmosogatandó edények. 4,0 0,03 14. 2 Gyors 45 C Késleltetés. 3 Eco 2) 50 C Késleltetés Gyors útmutató Táblázat PROGRAMVÁLASZTÓ GOMB Addig nyomja meg (ismételten) a Programok gombot, amíg fel nem gyullad a kívánt program jelzőfénye (lásd alább a Programtáblázat c. részt). START/FOLYTATÁS

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató

BM Kezelőegység. Szakkereskedők részére Szerelési útmutató Szakkereskedők részére Szerelési útmutató BM Kezelőegység Wolf Kft. Postafiók 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0 www.wolf-heiztechnik.de Cikkszám: 3062610_201208 Változtatás joga fenntartva HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 76. H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. H JBY 76 H Digitális gőzsterilizáló Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék ismertetése...2 2 Jelmagyarázat...2

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

R3 medencetisztító robot Kezelési útmutató 1./15 oldal

R3 medencetisztító robot Kezelési útmutató 1./15 oldal Kezelési útmutató 1./15 oldal TARTALOMJEGYZÉK 1 BEVEZETÉS 2 2 MŰSZAKI ADATOK 2 3 FIGYELMEZTETÉSEK ÉS BIZTONSÁGI TANÁCSOK 2 3.1 FIGYELMEZTETÉSEK... 2 3.2 BIZTONSÁGI TANÁCSOK... 2 4 A MEDENCETISZTÍTÓ ROBOT

Részletesebben

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom

W276-EU. Használati utasítás. Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom W276-EU Használati utasítás Köszönjük, hogy Timex órát vásárolt! Tartalom BEVEZETŐ... 2 FŐBB JELLEMZŐK... 2 NYOMÓGOMBOK... 2 AZ ÁLLAPOTJELZŐ IKONOK ÉRTELMEZÉSE... 3 A RUN TRAINER TM KARÓRA FELTÖLTÉSE...

Részletesebben

Üzemzavarok. Csomagolás. Tisztítás és karbantartás

Üzemzavarok. Csomagolás. Tisztítás és karbantartás Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Jay-Tech kombo szkenner, PS970 Rend. sz.: 88 21 75 A rendeltetésszerű

Részletesebben

ábra 1 LabelPOINT 250 elektromos feliratozógép Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb

ábra 1 LabelPOINT 250 elektromos feliratozógép Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb Címkekimeneti nyílás Vágóél LCD kijelző Bekapcsológomb Stílus/Nyelv billentyű Igazítás/ Aláhúzás-keret billentyű Fix hosszúság/ Betűtípus billentyű Memória/Extra billentyű Numerikus billentyűk Nyomtatás

Részletesebben

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH

>KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH >KX@ +DV]QiODWL XWDVtWiV >UR@,QVWUXFŘLXQL GH XWLOL]DUH +% % +% 6 +% 7 +% 5 %HpStWKHWŌ V WŌ &XSWRU vqfrusrudelo Tartalomjegyzék[hu] Használatiutasítás Biztonsági tanácsok és figyelmeztetések... 2 Beszerelés

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S

CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S CM 58200 CS 58000 CM 51210 S CM 51210 CM 51010 S CM 51010 CS 51010 CS 51010 S Gáz/elektromos, többfunkciós tűzhely Használati Útmutató - 1 - Fontos A készülék hatékonyságának és biztonságának biztosítása

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

MITACA i9 kávégép Használati útmutató

MITACA i9 kávégép Használati útmutató MITACA i9 kávégép Használati útmutató Általános információk Hova helyezzük a kávégépet Olyan helyre tegyük ahol senki nem löki fel. Csak beltéren használható. Ne hagyja a gépet 5 C foknál hidegebb helyiségben.

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben