Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz"

Átírás

1 Kezelési utasítás Celsius Faelgázosító kazánokhoz 1

2 Kedves Vásárló! Ön egy Celsius Faelgázosító kazán fa tüzelésére alkalmas, melegvíz üzemő kazán tulajdonosa lett. Meggyızıdésünk, hogy jól választott, amikor a kiváló mőszaki paraméterekkel rendelkezı kazánt vásárolt. Ahhoz, hogy kifogástalanul üzemeljen, kérjük még az üzembe helyezés elıtt sziveskedjen a kezelési utasítást gondosan áttanulmányozni és az abban foglaltakat betartani. A főtésszerelı / üzembehelyezı jótállási jegy rá vonatkozó részét feltétlenül töltese ki! Tartalomjegyzék 1 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 2 SZERKEZETI ISMERTETÉS... 3 SZERELÉS ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS... 4 BEÜZEMELÉS... 5 KARBANTARTÁS... 6 FONTOS TUDNIVALÓK... 7 EGYÉB ELİÍRÁSOK... 8 JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK... 9 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNYEK BEKÖTÉSI VÁZLATRAJZOK

3 1. Általános tudnivalók A Celsius Faelgázosító kazánok melegvízüzemő főtési rendszerekhez csatlakoztathatók. Alkalmasak családiházak, mőhelyek, gazdasági épületek, üzemcsarnokok, intézmények gravitációs, vagy szivattyús főtésére. A Celsius Faelgázosító kazánok különbözı teljesítményő készülékek, melyek egy gyártmánycsaládot alkotnak. Lehetıséget biztosítanak arra, hogy a vásárló főtésrendszeréhez a legmegfelelıbb teljesítményő berendezést válassza. Mőszaki adatok Típus Celsius Celsius Celsius Faelgázosító 25 Faelgázosító 35 Faelgázosító 45 Max. teljesítmény (kw) Tüzelıajtó mérete 420x x x320 Főthetı légtér (m3) Hatásfok (%) Főtıvíz csatlakozás 2" 2" 2" Füstcsı csatlakozás (mm) Magasság (mm) Szélesség (mm) Mélysége (mm) Tömeg (Kg) Víztérfogat (l) Üzemi nyomás (bar) Üzemi hımérséklet (C ) Próbanyomás (bar) Huzatigény (mbar) 0,2 0,2 0,2 Tőztér mérete (mm) 450x600x x600x x600x600 Kéménykeresztmetszet 6 méter magas kéményhez (cm2)

4 A kazán tartozékai: - Kezelési utasítás - Huzatszabályzó - Tılı ürítı csap - Hőtıköri termikus biztonságiszelep - Vezérlıegység (beépítve) Megvásárolható kiegészítı tartozékok: - Biztonsági szelep (2 bar) - Keringetıszivattyúk - Szivattyút vezérlı termosztát - Szobatermosztát (220 V) - Háromjáratú szelep - Kiegyenlítı tartály - Puffertartály - Indirekt bojler - Acél füstcsövek - Negarra rozsdamentes szerelt kémény - stb. Ajánlott tüzelıanyag: - Száraz hasábfa A faelgázosító kazánok száraz tőzifa gazdaságos elégetésére lettek kifejlesztve. A berendezésbe más éghetı anyagot elégetni nem ajánlatos robbanásveszély miatt. (Főrészpor, forgács, gumi, háztartási- mezıgazdasági hulladékok égetése, TILOS!) Faelgázosító kazán elınyei: - Hosszú élettartam - Tőzállóbeton betétek - Automatikus üzemmód - Hosszú főtési terminus - Kiemelkedıen magas hatásfok - Minimális karbantartási igény A kazán tőztere 5 mm vastagságú acéllemezbıl készül élhajlítással, hegesztett kötéssel. A kazántesten a kezelı ajtók (2 db) lemezbıl készülnek tőzálló betonnal béleve. Az üzemeltetéshez szükséges valamennyi funkciót kielégítik. (feltöltés, tisztítás) A levegıszabályzás a kazán oldalán elhelyezkedı leffentyőajtón keresztül történik, huzatszabályzó vezérlésével. A Celsius Faelgázosító kazánok egyaknásak és elöltöltısek. 4

5 2. Szerkezeti ismertetés Elıremenı csonk 2 Vezérlés Primér / szekunder levegıcsappantyú kar Füstjárat-átállító kar Felsı tőztér Töltıajtó Égetıkamra Hamuzó-ajtó A kazán jobb oldalán helyezhetı el ¾ -os karmantyúbe a huzatszabályzó, mely az alatta lévı leffentyőajtót vezérli. Ezen oldal felsı harmadában helyezhetı el a biztonsági hőtıkört vezérlı egység. Hőtıkör kivezetı csonk Huzatszabályzó csonk Merülıhüvely biztonsági hőtıkörhöz Visszatérıcsonk Töltı- ürítı csonk Hőtıkör bevezetı csonk Leffentyőajtó a huzatszabályzóhoz 5

6 3. Szerelés és üzembehelyezés A kazánokat 12 légköbméternél kisebb helységbe elhelyezni tilos! A kazánház levegı utánpótlásáról folyamatosan gondoskodni kell a tökéletes égés biztosításához. A kazánt lakótérbe építeni tilos és balesetveszélyes, a szükséges takarítás elmulasztásával a füstjáratok elzáródhatnak, és a füstgázok kiáramolhatnak a lakótérbe, amely fulladásos balesetet okozhat. A kazánt megfelelı mérető füstcsıvel (max. 1 m hosszú a kazántól a kémény becsatlakozásig és 2,5 mm falvastagság alatti méretben), szintén megfelelı mérető kéményhez kell csatlakoztatni. A kémény magassági méretét a füstcsı csatlakozástól kell számítani. 3.1 Kémény A szilárd tüzeléső kazánok részére külön kéményt kell létesíteni vagy rozsdamentes acélból készült szigetelt Negarra kéményt vásárolni, amely a kazánok teljesítményéhez méretezve, kellı gondossággal kivitelezve, tömörzáróan kerüljön alkalmazásra. A kémény feladata részben az égéshez szükséges levegı átszívása ventilátor segítségével a tőztérben elhelyezett tüzelıanyagon keresztül, másrészt a füstgázok elvezetése a szabadba. Az égéshez szükséges levegıt abból a helységbıl biztosítjuk, ahová a kazánt telepítettük. A kazán huzatigénye: 0,2 mbar. A kazán füstcsövét lehetıleg egy könyökkel csatlakoztassuk a kéményhez. A füstcsı a kémény felé legyen rövid (max. 1 m) lehetıleg egy könyökkel emelkedıen csatlakoztatva. A kéménybe vezetés a kedvezı áramlás miatt legyen felfelé irányuló. A füstcsı legyen tömörzáróan kiképezve és csatlakoztatva úgy, hogy a kazánház légterébe füst ne juthasson! 3.2 Főtésrendszer csatlakoztatása A kazánhoz kapcsolódó melegvíz üzemő főtési rendszer kialakítását (az épületgépész tervei alapján) csak gyakorlattal rendelkezı szakemberrel végeztessük. A kazánt akár gravitációs, akár szivattyús rendszerhez kapcsoljuk, a nyomás maximálisan 2 bar lehet. A kazánt a főtési rendszerhez két darab 2 -os menettel (karmantyúval) csatlakoztatjuk. A telepítést követıen a teljes főtési rendszert a kazántöltı-, ürítı csapon keresztül töltsük fel vízzel. A kazántöltı csap csatlakoztatására a kazán oldalán lévı ½ -os mérető karmantyú szolgál, melybe egy T-idomot csatlakoztatva, egyik oldalra a feltöltı ürítı csapot, másik oldalra egy 2 bar-os biztonsági szelepet csatlakoztathatunk. Kazántöltı segítségével nem csak feltölteni tudjuk a rendszert, hanem szükség szerint itt le is tudjuk engedni a főtı vizet. A töltés megkezdése elıtt a főtıtestek elzárócsapjait nyissuk ki. A töltést lassan megindíthatjuk, melyet addig végezzünk, míg a tágulási tartály túlfolyóján meg nem jelenik a víz. A fagyveszélyes helyre (pl: padlástérbe) helyezett tágulási tartály és az odavezetı csıvezeték hıszigetelésérıl gondoskodni szükséges. Nyomott rendszer esetén a nyitott légtelenítıkkel, addig töltjük, amíg a víz megjelenik, majd a légtelenítıket lezárjuk és 1 bar, nyomásra feltöltjük a rendszert (főtés közben ez 1,5-1,6 bar nyomásra emelkedik mely elég a biztonságos üzemeléshez). 6

7 3.3 Puffertartály csatlakoztatása Amennyiben a kazán teljesítménye meghaladja a főtési rendszer hıigényét (pl: 20 kw a lakás max. hıigénye a kazán 25, 35 vagy 45 kw-ot ad le) akkor puffertartály rendszerbe építése szükséges. Ebben az esetben az égés során keletkezı plusz hı (5 kw, 15 kw vagy 25 kw) a puffertartályban tárolódik, és ezen keresztül jut el a főtési rendszerbe, mikor a kazán már nem üzemel. Ezzel a főtési idı meghosszabbítható a tartály őrtartalmának és a főtıvíz hımérsékletének függvényében 4-8 órát is. Puffertartály méretezése: maradék kazánteljesítmény kw*25 liter. 3.4 Huzatszabályzó csatlakoztatása A kazánba jutó levegı mennyiségét, a kazán jobb oldalán az erre a célra kiképzett ¾ os karmantyúban elhelyezhetı huzatszabályzó határozza meg, a kazánban lévı vízhımérséklet alapját. A huzatszabályzót úgy kell beállítani, hogy hideg állapotban teljesen nyitott legyen. Felfőtés után azon a hımérsékleten zárjon, amennyire a vezérlés hıfokát állította a felhasználó. (Minimális légjárat, a gyártó által meghatározott mm) - Ha: a huzatszabályzó nem zár le a beállított hımérsékleten, akkor a felfőtött kémény megnövekedett huzata az égést táplálja a levegı átszívásával, ez a kazán hőtıvíz felforrásához vezet. Ezzel a kazán és a főtésrendszer károsodhat. - Ha: a huzatszabályzó elıbb zár le a beállított hımérsékletnél, úgy a ventilátor szívóereje nem képes elég oxigént juttatni az égéshez, ezért a ventilátor feleslegesen fogyaszt energiát, a tőz kialudhat vagy tökéletlen égést eredményez. 3.5 Töltıajtó nyitása, zárása A Celsius Faelgázosító kazán (felsı) töltıajtó nyitásához elıször a forgókart vízszintes helyzetbe kell állítani. Az ajtó forgatókarjának elfordításával az ajtót kinyitjuk. Újratöltés esetén várjunk kb. 10 mp-et a forgatókar elfordítása után, annak érdekében, hogy a füst az ajtó nyitásakor ne tudjon kiáramolni a nyitott ajtón. A tüzelıanyag betöltése után zárjuk az ajtót, majd a forgatókart állítsuk függıleges helyzetbe. 3.6 Általános biztonsági elıírások - Üzembe helyezés elıtt gondosan olvasson el minden útmutatást - A kazán beszerelése (főtıberendezés, elektromos csatlakozás, biztonságtechnikai felszerelés) megfeleljen a mindenkori mőszaki elıírásoknak, terveknek - A kazán beszerelését csak főtésszerelésben jártas szakember végezheti - Az elektromos csatlakoztatást csak villanyszerelı szakember végezheti - A berendezés közelében éghetı vagy hıérzékeny anyagok megfelelı távolságra legyenek elhelyezve - Gyızıdjön meg a megfelelı biztonsági berendezések mőködıképességérıl, végezzen mőködési ellenırzést - Ne hagyja a kazánt nyitott töltı vagy hamuzó ajtóval felügyelet nélkül - A kazán főtıvízének utántöltését kizárólag üzemen kívüli állapotban végezhetjük 7

8 4. Beüzemelés 4.1 Gyızıdjünk meg: - a kazán és a kéménycsatlakozás tökéletességérıl - a főtésrendszer zárható szelepeinek nyitott állapotáról - a biztonsági berendezések mőködıképességérıl - a főtésrendszer teljes feltöltésérıl - elektromos csatlakozók helyes bekötésérıl - a termikus biztonsági hőtıkör bekötésének szakszerőségérıl 4.2 Napi főtés: 1. A töltıtérrıl hamut el kell távolítani. A tisztításkor a hamut toljuk az égetınyílásba. Ne lökjük át sérülési veszély! A töltıtérben lévı hamut ne porszívóval távolítsuk el. 2. Faminıség szerint 1-2 naponta húzzuk ki az égıkamrából a hamut, és a kamrabordákat is söpörjük ki. Az alsó tőztér tisztítására használható porszívó. 3. Újságpapírral vagy grillgyújtóval és száraz apró fával az átömlı nyílás fölött gyújtsunk tüzet majd tegyünk hozzá apró fát. 4. Zárt töltıajtónál és nyitott hamuajtónál hagyjuk égni a tüzet, és esetlegesen tegyünk hozzá apró fát. 5. Kb perc múlva a töltıtérben elég parázs van, a parazsat óvatosan osszuk el, és tegyünk rá kis fahasábokat. Zárjuk a töltıajtót és az indítócsappantyút, valamint a vezérlésen a start gombal indítsuk el a rendszert. Hamarosan az égıkamrában kialakul a fagáz lángja. 6. Kb. 15 perc múlva elegendı parázs képzıdött (a tőztér közepét a parázsnak be kell fednie) tegyünk hozzá egy kis aprófát, és a töltıteret igény szerint fahasábokkal töltsük meg. 7. A fahasábok CFG 25-ösnél 38 cm, CFG 35-ös 48 cm CFG 45-ös 58 cm hosszúak, illetve maximum 20 cm átmérıjőek lehetnek, és legalább egyszer hasítva legyenek. Ügyelni kell arra, hogy a fahasábokat sőrőn tegyük, és ne képzıdjenek üres terek, mert így üreges égés veszélye áll fenn, és a kazán nem tudja leadni teljes teljesítményét. 8. Ha az égés után elegendı parázs van a töltıtérben újragyújtáshoz, akkor többnyire elegendı a parazsat elrendezni a tőztér közép felületén, és a hamut kihúzni az égıkamrából. Ügyeljünk arra, hogy szabad huzat legyen az égıtér körül, hogy a füstgázok eltávozhassanak. 9. Aprófával ismét gyújtsunk tüzet a parázson, és a fentiek szerint folytassuk. 8

9 4.3 Égetıfunkció: A Celsius kazán a fa égetés területén a legmodernebb technikával rendelkezik. Az égetés két fázisban történik: 1. A fa a töltıtérben elég, ahogy ezt a hagyományos kazánoktól ismerjük. A keletkezı gázok magas el nem égett anyagtartalommal rendelkeznek. Ezek egyik fı alkotóeleme a kátrány. 1 kg fa elégetésekor 170 g kátrány keletkezik. A kátrány több mint 99 %-a elég a fagáz lángjában. Ha ez nem így lenne, akkor igen hamar eltömıdne a kazán és a kémény. Ezért elıírás az, hogy a faelgázosítók mindig tiszta lánggal égjenek és ne álljanak hosszabb ideig füstölgı égésben. Ezt a követelményt csak egy megfelelı nagyságú puffertartállyal lehet teljesíteni. Mivel a kátrány már 300 C alatt lecsapódik, egy kis része lerakódik a töltıtér falaira. Felsıégéső kandallókkal vagy kályhákkal ellentétben ez nem hiányos égésre vezethetı vissza, hanem a faelgázosító kazán elvébıl adódik. Amíg az égıtérben csak szürke por található és kátrány nem képzıdik, a kazán jól üzemel. 2. A ventillátor által a töltıtérben létrehozott szívóhatás a füstgázt lefelé szívja, az izzó faszénen keresztül, és friss elımelegített levegıvel a tőztérközépbe teljesen elégeti. Az égıkamrában résnyire nyitott hamuajtónál látható láng kékes - sárgás színő fagázláng. Ennek megfelelıen a főtési felületeken száraz, szürkés-barna hamu megjelenése tapasztalható. Fontos! A töltıajtó minden egyes nyitásakor teljesen fordítsuk el az indító csappantyút, kis várakozás után nyissuk ki a tüzelı-ajtót és csukjuk be a hamuzó-ajtót, hogy füst ne lépjen ki. 4.4 A fa, mint tüzelıanyag A fa egy folyamatosan képzıdı tüzelıanyag, mely égésekor annyi széndioxidot bocsát ki, amennyit a fa növekedése alatt megkötött. A széndioxid mellett a fejlıdéshez még víz és napfény szükséges, így tehát a fa tárol napenergiát. A frissen vágott fa még kb. 60 % vizet tartalmaz, és így nem alkalmas az égetésre. Ahhoz, hogy tüzelınek használhassuk a fát, kb. 20 % víztartalomra kell szárítani. A magasabb víztartalom megnöveli a tüzelıanyag szükségletet (45 % víztartalom mellett kétszeres a fogyasztás) és tökéletlen égéshez vezet, mely a füstjáratok és a kémény eltömıdését eredményezheti. Ahhoz, hogy a fa száradjon, minimum 1 évig tárolni kell. Ügyelni kell arra, hogy fa jól szellızzön. A hasított fa jobban szárad. A főtés elıtti utolsó hónapokban a fát száraz helyen kell tárolni, itt is ügyelni kell a hasábok jó szellızésére. 9

10 5. Karbantartás, gondozás A használat gyakoriságától függıen a kazánt alaposan meg kell tisztítani, és ellenırizni a megfelelı mőködést. A töltıteret megtisztítjuk a kérgesedéstıl (kátrányosodástól). Itt különösen ügyelni kell az égési levegı belépési nyílásaira, a tömítı peremekre, valamit a töltıajtó tömítésére. A lehulló hamut a tisztító kefe segítségével elıre lehet húzni, és eltávolítani. A töltıajtó szigetelése érzékeny a kátrány lerakódásokkal szemben. Itt különösen pontosnak kell lennünk, hogy elkerüljük a füst kilépését, ha szükséges cseréljük. A meleg kazánon kaparóval könnyen eltávolíthatjuk a kátrány redıket. Tartsuk mindig szabadon az égetı levegı belépı nyílásait, hogy a légcsatornába ne tudjon kátrány befolyni. Különben a fúvóka fedél ragacsossá válik. Ez különösen érvényes a primer/szekunder levegı csappantyúira, melyek fontosak az üzemelés során. Sérült tömítéseket ki kell cserélni. A kazán nem üzemelhet tömítések nélkül. A felsı és alsó lap közötti teret 3-4 hetente meg kell tisztítani a hamutól. Ha ezt nem folyamatosan tisztítjuk, nem történik tiszta égetés. A töltı és hamu ajtó ajtószigetelésit ellenırizzük, ha szükséges cseréljük. Minden mozgórészt egy csepp olajjal kenjünk meg, hogy a következı alkalommal is könnyen mozoghasson. 5.1 Heti tisztítás Hetente egyszer az égıtér alatti bordákat alaposan meg kell tisztítani és a hamut el kell távolítani. 5.2 Havi tisztítás Távolítsunk el minden hamut a töltıtérbıl. Az alsó részt egy seprővel vagy porszívóval lehet alaposan megtisztítani. Tartsuk szem elıtt, hogy egy tiszta kazánnak magasabb a hatásfoka, és megbízhatóbban jobban ég. Kíméli a környezetet és tüzelıt spórol. Figyelem: A tisztítás utáni elsı indításnál jelentıs porképzıdés történhet. Vigyázzon arra, hogy az ellensúly a csappantyúval könnyen mozogjon, és a burkolat az ellensúlyt mozgásában nem akadályozza. Kérdésekkel vagy problémákkal kérjük, forduljon a gyártóhoz, vagy közvetlenül a forgalmazó céghez. Mindig adják meg a kazán gyártási számát és a gyártás évét. 10

11 5.3 Tennivalók zavarok esetén: Zavar Elhárítás 1. Begyújtáskor a, Füst jön ki a töltıajtóból - a huzatszabályzó gyengén van beállítva - kicsi a kéményátmérı - alacsony a kémény - még hideg a kémény - a füstcsı nem tömített - a füstcsı sarkos kiképzéső és nem emelkedı - nyitott töltıajtónál a hamuzó-ajtó még nyitva van b, Nem képzıdik fagázláng, hanem csak füst - ventilátor nem mőködik - gyújtósfa túl nedves vagy túl vastag parázságy túl kicsi - túl nagy hasítatlan fát tettünk a parázságyra - a tőztérközépnél túl sok a hamu, a láng elfojtódik - ventilátor piszkos és nem szállít elég levegıt - a tőz nem kap levegıt - indítócsappantyú túl laza c, A ventilátor nem mőködik - a startgomb nincs benyomva 2. Főtıüzemben a, Fagázláng kicsi, a kazánnak nincs teljesítménye - a fa nedves - a tuskók nagyok - a kazán üregesen ég - a turbótárcsa hamuval eltömıdött - a ventilátorkerék piszkos - a levegıfojtók nem jók a tőzifához, túl kevés primerlevegı kerül be - a ventilátorcsappantyú ragacsos - a ventilátor hibás és nem szállít elég levegıt 11

12 b, A láng kicsap a nyitott hamuajtón, a kazánnak nincs teljesítménye c, Túl nagy láng csap ki a nyitott hamuzó-ajtón d, A kazán túlhevül, gyakran 95º-ra, a láng normál nagyságú e, A láng erıs sárga és füstös, a ventilátor mőködik - a hamuláda alatti és mögötti füstgáz-utak eltömıdöttek - a kéményhez vezetı füstcsı eltömıdött - a kémény eltömıdött - kedvezıtlen idı miatt nincs huzata a kéménynek - a fa túl száraz, nem lehetne 18%-nál kevesebb maradványnedvesség - a fa túl kicsi - a szekunder levegı csatorna eltömıdött - a levegıfojtók nem jók a tőzifához - túl kevés szekunderlevegı kerül be - a kazán túl nagy a főtésrendszerhez - a puffer a berendezéshez túl kicsi - a szivattyú teljesítménye túl kicsi - kisebb mennyiségő fát tegyünk rá - nagyobb fatuskókkal főtsünk - a kazán az égıtérben elkoszolódott - vizsgáljuk meg a fúvóka teljesítményét - ventilátor csappantyú ragacsos - ventilátor futókereke koszos - a tőzifához mőanyag keveredett f, Kazánköri szivattyú be és kikapcsol - a szivattyú túl sok vizet szállít, vegyük alacsonyabbra a kazánköri szivattyú fordulatszámát - főtsünk a kazánnal erıteljesebben és hosszabban g, A parázstartás nem mőködik - tegyünk az utolsó betöltésnél nagy fatuskókat - a kémény túl erısen húz, állítsuk gyengébbre a huzatszabályzót További kérdéseivel forduljon a forgalmazóhoz, vagy a gyártóhoz! 12

13 5.4 A kazánméret kiválasztása A főtési berendezésekre vonatkozó szabvány meghatározza, ház számított hıigényéhez megfelelı kazánteljesítményt. Puffertartályos fatüzelésnél más szabályok érvényesek. A főtıkazánnak a nap minden órájában meleg főtıvízzel kell ellátnia a főtıtesteket. Azonban egy fatüzeléső kazán 24 órán keresztül nem tudja leadni a teljes teljesítményét, mint ahogy egy pellet vagy gázkazán. A fát pótolni kell, a hamut el kell távolítani. Ha késın teszünk a tőzre, megtörténhet, hogy egy ideig nem képzıdik hı. Teljes töltés esetén a fakazán kb. 3-4 óráig ég. Éjszakánként talán teljesen le is áll. Puffertartály rendszerbeépítésével lehetıségünk nyílik a kazán energiáját elraktározni és miután a kazán tüze kialszik automatikusan felhasználhatjuk az elraktározott hıenergiát. Az így kialakított rendszer hıszükséglet számításánál, számolnunk kell a puffer tartály őrtartalmával, mely 25 literenként 1kW. 6. Fontos tudnivalók 1. A kazánhoz tartozó főtési rendszer megtervezése épületgépész tervezı feladata és a jó terv egyben garancia arra, hogy egy jól mőködı, üzembiztos főtési rendszer tulajdonosa legyen. 2. Melegvizet a főtésrendszerbıl bármilyen célra kivenni tilos. Használati melegvizet hıcserélı beépítésével biztosíthatjuk. (Indirekt bojler) 3. üzemeltetéskor ügyeljünk arra, hogy a főtıvíz hımérséklete ne emelkedjen C fölé. A főtıvíz maximális hımérséklete 90 C. 4. A főtıberendezésbe üzemelés közben vizet tölteni, vagy azt leüríteni tilos. Töltést, ürítést csak hideg állapotban (max. 30 C) végezhetjük. 5. Elıfordulhat, fıleg az elsı begyújtáskor, hogy a nedves füstgáz lecsapódik a hideg kazántesten, amelybıl a víz a lerakódott kormot magával viszi, és fekete lé formájában kifolyik. Ez a jelenség a kazán felmelegedésével magától megszőnik. 6. Azonnal nyissuk meg a főtési rendszer zárva maradt csapjait, ha a főtıvíz hımérséklete gyorsan emelkedne. Tilos a tőzre vizet önteni! 7. 2 bar biztonsági szelep rendszerbe építése kötelezı! 7. Egyéb elıírások A kazánt csak olyan helyiségbe szabad telepíteni, ahol a rendeltetésszerő üzemeltetés során tőz és robbanás veszély nem áll fenn. A helyiségben csak annyi tüzelıanyagot szabad tárolni, ami a napi begyújtáshoz szükséges. A kazánt úgy kell elhelyezni, hogy könnyen megközelíthetı, körüljárható legyen, és elegendı levegıáramlást kell biztosítani az égéshez. A szivattyút csak csı- (szivattyú-) termosztáttal üzemeltethetı (mely 55 C-nál indítja a szivattyút). 13

14 8.Jótállási feltételek Celsius Plussz Kft. javítószolgálatán keresztül a Celsius CFG típusú szilárdtüzeléső melegvíz üzemő kazánra 12 hónap garanciát vállal és az eladás napjától számított 8 évig biztosítja a készülék alkatrészeit. A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat, forgalmazókat terhelı kötelezettségeket a 151/2003./IX.22. számú kormányrendelet tartalmazza. A jótállási jegy alapján a vásárlót a jótállási idın belül meghibásodott kazán díjmentes javítása, vagy ha lehetséges, annak cseréje illeti meg. A jótállás kezdete az üzembe helyezés napja. Amennyiben az üzembe helyezés a vásárlás napjától számított 3 hónapon belül nem történik meg, úgy a jótállás kezdete a vásárlás napja. Jótállási jegy Termék megnevezése, típusa: Gyártási száma: Gyártási ideje: Eladó tölti ki! Vásárlás helye, ideje: 200.hó.. nap... aláírás Főtésszerelı vagy üzembe helyezı tölti ki! Főtésszerelı neve:. Főtésszerelı címe, telefonszáma:. Üzembe helyezés helye, ideje: hó. nap bélyegzı bélyegzı.. aláírás 14

15 8.1 A termék cseréjét lehet kérni: - Ha a vásárlástól számított 3 napon belül hibásodott meg, ebben az esetben a cserét közvetlenül az értékesítı kereskedelmi egység végzi. A cseréhez a szerviz cserére jogosító igazolása nem szükséges. - Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstıl) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt. A forgalmazó köteles a fogyasztási cikket kicserélni feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerő használatot akadályozza. - A jótállási határidı a fogyasztási cikk vásárló részére történı átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdıdik. - A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt külön kérés nélküljótállási jegyet átadni. - A jótállási jegynek utalnia kell arra, hogy a jótállás a fogyasztó törvénybıl eredı jogait nem érinti. - A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történı átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. - A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. - A javítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 8.2 Jótállással kapcsolatos fontos tudnivalók A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért gondosan ırizze meg! Elveszett jótállási jegyet csak a vásárlás napjának hitelt érdemlı bizonyításával pótolunk. (Dátummal és bélyegzıvel ellátott számla.) Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának és a készülék gyártási számának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken és a jótállási jegyen. Jótállási munkát kizárólag érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a javító szervizek. A jótállási jegyen történı bármilyen javítás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 8.3 Jótállási kötelezettség kizárása Jótállási felelısség nem áll fenn, ha az üzemeltetést nem a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz végzi, továbbá ha bizonyíthatóan a nem rendeltetésszerő használat, átalakítás, szakszerőtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlást követıen keletkezett okból következett be. 15

16 - Fagyás, túlnyomás esetén - Szivattyúvezérlés nélküli üzemeltetés - Nem megfelelı kémény - Tisztítás karbantartás elmulasztása - Alacsony hıfokon (60 C alatti) történı üzemeltetés - Padlófőtésnél hıcserélı nélküli üzemeltetés - Túlfőtésbıl eredı túlnyomás esetén - Használati útmutatóban elıírtak betartásának elmulasztása - Főtésszerelı vagy üzembehelyezı rovat kitöltésének elmulasztása 9. Jótállási szelvények Levágandó jótálási szelvények Jótállási szelvények a kötelezı jótállási idıre Jótálási szelvény Bejelentés idıpontja:. Típus:..Hiba megszüntetésének idıpontja.. Gyártási szám:..bejelentett hiba:. Eladás kelte: Az elhárított hiba leírása Celsius Plussz Kft év..hónap.nap Eladó szerv: (PH.) aláírás A jótállás új határ ideje: Szerviz neve:.munkalapszám:. 200.év..hónap..nap (PH:)aláírás Levágandó jótálási szelvények Jótállási szelvények a kötelezı jótállási idıre Jótálási szelvény Bejelentés idıpontja:. Típus:..Hiba megszüntetésének idıpontja.. Gyártási szám:..bejelentett hiba:. Eladás kelte: Az elhárított hiba leírása Celsius Plussz Kft év..hónap.nap Eladó szerv: (PH.) aláírás A jótállás új határ ideje: Szerviz neve:.munkalapszám:. 200.év..hónap..nap (PH:)aláírás 16

17 10. Bekötési vázlatrajzok Szivattyús vagy gravitációs rendszer puffer és indirekt tartály nélkül Szükséges tartozékok 1db zárt vagy nyitott tágulási tartály 1db keringetı szivattyú szivattyús rendszer esetén 1db 2 báros biztonsági szelep 17

18 Szivattyús rendszer puffer nélkül indirekt tartállyal Szükséges tartozékok: 2db keringetı szivattyú 2db csapos hollander 1db szivattyúvezérlı termosztát 1db Zártkiegyenlítı tartály 1db 2 báros biztonsági szelep 1db indirekt melegvíztároló 18

19 Szivattyús rendszer pufferrel indirekt tartállyal 19

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221

Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Szilárd tüzelésű kazán 6 720 809 698 (2014/03) HU Kezelési útmutató az üzemeltető számára Logano G221 Teljesítmény-tartomány 20 kw-tól 40 kw-ig Kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Celsius Plussz Kft Termelı Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Kezelési utasítás Celsius P-V típusú szilárdtüzeléső kazánokhoz Alkalmasak családi házak, kis lakások, fólia és üvegházak, kisebb üzemcsarnokok

Részletesebben

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz.

HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. HASZNÁLATI, KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a TOLDI Tb30 (2015-N) típusú beépíthető vízteres kandallóhoz. Gódor József EV. (telephely: 2115 Vácszentlászló, Zsámboki út 043/9hrsz.) mint gyártó

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz.

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ és JÓTÁLLÁSI JEGY a Toldi T-ECO-5.5-B típusú kályhákhoz. Jótállási felelősségünk kizárása: Kérjük, maradéktalanul tartsa be a kezelési és használati útmutatóban foglaltakat, az eltérő használat és kezelésből bekövetkezett hibára garanciális javítást nem vállalunk,

Részletesebben

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között

Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső kazánok között Fokolus nevő vegyestüzeléső kazán (Majdnem-faelgázosító-kategória! És talán pellet-égı is felszerelhetı rá?) Használati útmutató a felhasználónak 2010.12. hónaptól Fokolus TOP kategória az egyszerő vegyestüzeléső

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Használati utasítás Jótállási jegy

Használati utasítás Jótállási jegy Használati utasítás Jótállási jegy Használati utasítás 1. Beépítési javaslatok A tűztér beépítését csak szakember végezheti, aki megfelelő szakmai bizonyítvánnyal és jogosultsággal rendelkezik; ez a tűztér

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480

Használati útmutató. Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ. Termék kód: 123480 Használati útmutató Fa és széntüzeléső tőzhely SALGÓ Termék kód: 123480 Tisztelt Vásárló! Köszönjük megtisztelı bizalmát, hogy cégünk készülékét vásárolta! A SALGÓ tőzhely egy nagyon közkedvelt készülék

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás az UST-SKY típusú szűrőberendezéshez

Szerelési és kezelési utasítás az UST-SKY típusú szűrőberendezéshez Szerelési és kezelési utasítás az típusú szűrőberendezéshez Tisztelt Vásárlónk! Gratulálunk, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta. Bizonyára alig várja már, hogy használhassa, de mielőtt

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS

ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS ÜZEMELTETÉSI ÉS HASZNÁLATI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott HS 80K; HS 120K és HS 150K (kéményes) és HS 80KN; HS 120KN és HS 150KN (kémény nélküli) gázüzem, tárolós rendszer vízmelegít khöz.

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére

VIESMANN. Szervizre vonatkozó utasítás VITOLIGNO 100-S. a szakember részére Szervizre vonatkozó utasítás a szakember részére VIESMANN Vitoligno 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max. 50 cm hosszúságú hasábfa elégetésére VITOLIGNO 100-S 12/2008 Kérjük, őrizze meg! Biztonságtechnikai

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! 6720617293-00.1JS Gázüzemű, átfolyó rendszerű vízmelegítő Therm 4000 OC W125 V2 P... Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 375 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

Agripellet kazán Kezelési utasítás 8154 Polgárdi, Bálintmajor; T T e e l l.. : : 06 30/ 9 561 891, 06 30/ 6 036 105

Agripellet kazán Kezelési utasítás     8154 Polgárdi, Bálintmajor; T T e e l l.. : : 06 30/ 9 561 891, 06 30/ 6 036 105 Agripellet kazán Kezelési utasítás KKaazzáánn ggyyáárrt t ááss KKaann ddaa lll llóó gg yyáár rt ttááss FFéém ss zzeer rkkeezzeet tteekk ggyyáár rt ttááss aa 88115544 Polgáárrdi i,, Báál linttmaaj jorr;;

Részletesebben

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú

Gardena. 4000/6 Inox Art. 1474. Használati utasítás Mélykúti szivattyú Gardena 4000/6 Inox Art. 1474 H Használati utasítás Mélykúti szivattyú GARDENA Mélykúti szivattyú 4000/6 Inox Üdvözöljük a kertben GARDENA val Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT

FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT Használati utasítás Asztali olajsütőkhöz FE-30 EL (ELT) FE-60 EL (ELT) FE-66 ELT FE-31 ELT FE-61 ELT Szabványoknak való megfelelőség A gyártó kijelenti, hogy a berendezés megfelel a CEE 90/396 szabványnak,

Részletesebben

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/

HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. http://www.markabolt.hu/ HŰTŐSZEKRÉNY ZUS 6140 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK Figyelmeztetések és fontos útmutatások Útmutatások a csomagoló anyagokhoz A használók számára A készülék bemutatása 5 Használat 5 A belső részek

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Beépíthető kombinált és gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló

OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló OGNIK 12, OGNIK 18 szabadon álló vízteres kandalló beszerelési és felhasználói útmutató 2014. Üzembehelyezés és működtetés előtt kérem olvassa el a használati útmutatót! PN-EN13240:2008 szabvány szerint

Részletesebben

Meduza medenceporszívó összeszerelési utasítása

Meduza medenceporszívó összeszerelési utasítása Meduza medenceporszívó összeszerelési utasítása A könnyű összeszerelhetőségnek köszönhetően néhány perc alatt működésre alkalmassá teheti porszívóját! Fontos! Gondosan kövesse az utasításokat. 1.oldal

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PREMAX FTPi sorozat (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

Elektromos ágymelegítő GYVH12

Elektromos ágymelegítő GYVH12 Elektromos ágymelegítő GYVH12 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! FONTOS BIZTONSÁGI JAVASLATOK Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk.

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. HU Fagyasztópult Kedves Vásárló! Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta a mi új fagyasztóspultunkat, amelynek használatához nagyon sok sikert kívánunk. A fagyasztópult háztartási használatra készült. A fagyasztópult

Részletesebben

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

Beépíthet elektromos f z lap... 3

Beépíthet elektromos f z lap... 3 Beépíthet elektromos f z lap HU Tisztelt Vev! A beépíthet elektromos f z lap a háztartásban való felhasználasra készült. A csomagoláshoz környezetbarát anyagokat használunk, melyek a környezet veszélyeztetése

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető kombinált és gáz főzőlap BEÉPÍTHETŐ KOMBINÁLT ÉS GÁZ FŐZŐLAP Tisztelt vásárlónk! A beépíthető kombinált és gáz főzőlap háztartásban való

Részletesebben

gyümölcsbetakarító rázógép

gyümölcsbetakarító rázógép LIPCO Kezelési útmutató HSA típusú gyümölcsbetakarító rázógép Gyártja:Lipco GmbH Forgalmazza: BARTIFARM KFT Am Fuchsgraben 5 b 6345 Nemesnádudvar D-77880 Sasbach Petőfi út 89 Tel: 49 7841 209 440 Tel:

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FESTÉKSZÓRÓ PISZTOLY, HVLP RENDSZERŰ GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Logalux SU60/ SU300/ tároló vízmelegítő Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 0 558 09/006 HU Tartalomjegyzék Általános

Részletesebben

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás

Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Hideg- és melegvíz adagoló berendezés Használati utasítás Modell: WFD-410L A berendezés használatának megkezdése előtt kérjük figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, a legjobb használat és a hosszú élettartam

Részletesebben

Kültéri egység Használati útmutató

Kültéri egység Használati útmutató Modell: TWH09QB-K3DNA6D/O TWH12QB-K3DNA6D/O Kültéri egység Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató Elővigyázatosság... 2 Alkatrészek nevei... 3 Beszerelési útmutató Beszerelési ábra... 4

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Split rendszerű légkondicionáló FFQ5CVE FFQ5CVE FFQ50CVE FFQ60CVE 6 7 9 4 5 A 8 4 A5 RR7-00-5 RQ7-00-5 RXS5-5-50-60 8-5 -8 8-5 -8-4- 80% 80% 80% 5~46 5~46 0~46 MXS40-50 0~46 MXS40-5-68-80%

Részletesebben

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok

Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regumaq K kaszkád-kapcsolású frissvízmodulok A készülékek beépítése és üzembe helyezése előtt jelen szerelési és használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Budapest, 2012. MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átfolyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MZV-18-S tipusú, gáztüzelésű, átflyórendszerű, használati-vízmelegítőhöz VARA-FÉG Kft. 1139 Budapest, Fáy út 23. Tel.: (1) 262 7475, Fax: (1) 262 7471 Budapest, 2012 Tartalmjegyzék Üdvözöljük

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK

ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK ADIABATIKUS EVAPORÁCIÓS HŰTŐBERENDEZÉSEK Comfort és Basic változatok SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 2013.09.02. TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3 1. TULAJDONSÁGOK... 4 1.1 A ColdAIR típusú, evaporatív hűtőberendezés...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

........ EDP2074PDW HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EDP2074PDW...... HU SZÁRÍTÓGÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2 www.electrolux.com TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK.............................................................. 3 2. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS

OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS OV - GAMER HASZNÁLATI UTASÍTÁS KEZELÉS ÉS KARBANTARTÁS 1. Ne szerelje szét vagy ne próbálja megjavítani a készüléket és tartozékait, mert ez a garancia automatikus megszűnését eredményezi. 2. A TV-hez

Részletesebben

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez

Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Használati útmutató X9-s Iperespresso kávégéphez Általános működtetési szabályok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót és a garanciára vonatkozó hivatkozásokat. A kávégépet csak földelt konnektorba

Részletesebben