OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató"

Átírás

1 OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma:

2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati útmutató azért készült, hogy Ön a berendezést rendeltetés szerűen tudja használni, és így az a lehető legtovább rendelkezésre álljon. A technológiai fejlesztésekre, berendezésre vonatkozó szabályok és előírások országonként változhatnak, így a használati útmutatóban szereplő specifikációkat és információkat a gyártó előzetes tájékoztatás nélkül megváltoztathatja. A használati útmutatóban látható képek bemutatják a legfontosabb lépéseket a berendezés használata során. Amennyiben bármilyen probléma vagy kérdés merülne fel a berendezéssel kapcsolatban, kérjük keresse fel kereskedőjét/szervizét. A használati útmutatót mindig tartsa a berendezés közelében, bármikor szüksége lehet rá. Amennyiben eladja a berendezést, adja vele a használati útmutatót is. A használati útmutatót tilos írásos engedély nélkül sokszorosítani. TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági figyelmeztetések 2 Biztonsági matricák 4 Azonosító adatok 5 Technikai információk 5 Az ágaprító részegységei 6 Az ágaprító összeszerelése 7 Az ágaprító használata 12 A készülék tárolása 13 A készülék szállítása 14 A vágókések cseréje (a cseréhez szakképzett szerelő szükségeltetik) 14 Hibaelhárítás 15 Karbantartás 15 A készülék tisztítása 15 BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK Fordítson különös figyelmet a következő szimbólumokkal jelöltek elolvasására és értelmezésére: FIGYELEM A jelölés súlyos vagy végzetes sérülés esetleges bekövetkezésére hívja fel a figyelmet, amennyiben a felhasználó figyelmen kívül hagyja a használati útmutatóban leírtakat. FIGYELEM: A jelölés személyi sérülés vagy a készülékben keletkező kárra hívja fel a figyelmet, amennyiben a felhasználó nem követi a használati útmutatóban leírtakat. MEGJEGYZÉS: hasznos információkat közöl. A jelölés felhívja a figyelmet, hogy a gép kezelője fokozott óvatossággal végezze el az aktuális műveletet. Amennyiben bármilyen problémája vagy kérdése lenne az ágaprítóval kapcsolatban, kérjük keresse fel viszonteladóját. FIGYELEM: az ágaprítót úgy tervezték, hogy a használati útmutatóban leírtak betartása mellett hosszú ideig megbízhatóan szolgálja önt. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el és értse meg a használati útmutatóban leírtakat. A készülék nem megfelelő használata meghibásodáshoz vagy akár személyi sérüléshez is vezethet

3 Használat/információk - Mielőtt megkezdené a berendezés használatát, kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, így informálódhat a berendezés irányításáról és a betartandó biztonsági előírásokról. A használatba vétel előtt legyen tisztában azzal, hogyan lehet a motort gyorsan leállítani. - A berendezést csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad üzemeltetni. - Ne feledje, hogy minden esetben a gépkezelő felelős a körülötte lévő emberek épségéért. A gépkezelő felelős a használat közben fellépő esetleges veszélyek elhárításáért. - A készüléket nem használhatják olyan személyek (beleértve a gyermeket is) akik fizikai, érzékszervi vagy mentális sérüléssel rendelkeznek vagy olyan személyek, akik nem sajátították el az ágaprító kezeléséhez szükséges tudást. Minden esetben ügyeljen rá, hogy a gyermekek ne tudjanak a készülékkel játszani. - Egyes országokban helyi törvények szabályozzák a berendezés használójának minimális életkorát. - Ne használja a berendezést amennyiben olyan gyógyszerek vagy más szerek hatása alatt áll, melyek lassítják a reakció időt vagy elálmosítanak. - A berendezés használata közben mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, biztonsági lábbelit, hosszú szárú nadrágot, munkavédelmi szemüveget, kesztyűt és fülvédőt. Ne viseljen laza ruházatot, sálat, nyakkendőt a berendezés használata közben. - A berendezést csak a használati útmutatóban leírtak szerint szabad használni. Minden más felhasználási balesethez vagy a berendezés sérüléséhez vezethet. Előkészítés - Gondosan ellenőrizze az aprítandó anyagot és távolítson el belőle minden veszélyes tárgyat (köveket, vezetékeket, üvegeket, fém tárgyakat, stb.). - A készülék elindítása előtt ellenőrizze a csavarok és anyák és egyéb részegységek rögzítettségét valamint a biztonsági elemek meglétét. Amennyiben a figyelmeztető vagy a használatot szemléltető matricák sérültek vagy elvesztek, kérjük azonnal pótolja őket. - Időszakonként ellenőrizze le a berendezés elektromos vezetékét, hogy meggyőződhessen annak megfelelő állapotáról. - Ellenőrizze a készüléket szivárgásokat keresve (olaj, üzemanyag, stb.). - Ne használja a berendezést amennyiben más személyek 5 méternél közelebb tartózkodnak. - A készüléket csak nyílt, szilárd és sík területen használja (pl. ne használja falak vagy más nagyméretű tárgyak között). - Ne használja az ágaprítót kőburkolaton vagy kavicson, ahol a felaprított, kiömlő anyag sérüléseket okozhat. Figyelem! Veszély! Az üzemanyag kifejezetten gyúlékony! - Az üzemanyagot csak és kizárólag üzemanyag tárolására alkalmas kannában tárolja. Csak nyílt területen töltse fel a készüléket üzemanyaggal. Üzemanyag feltöltés közben tilos a dohányzás! - Járó és túlmelegedett motornál ne távolítsa el az üzemanyagtartály fedelét és ne töltse fel az üzemanyagtartályt. - Amennyiben feltöltés közben kiömlött az üzemanyag a földre, vigye távolabb a készüléket a helyszíntől és várja meg amíg az üzemanyag elpárolog. A kiömlött üzemanyag közelében nyílt láng használata tilos. - Az ágaprítót egy száraz helységben tárolja. Ne tárolja az ágaprítót olyan helységben ahol az elpárolgó benzingőzt begyújthatja szikra, láng vagy egyéb erős hőforrás. - Minden alkalommal húzza meg az üzemanyagtartály sapkáját. - Lehetőség szerint járassa ki az üzemanyagot a tárolás idejére, ezzel csökkentheti az üzemanyag kifröcskölődésének veszélyét. - Ne üzemeltesse a készüléket zárt térben, mivel készülék által kibocsátott szénmonoxid akár halált is okozhat. - Az üzemanyagtankot ne töltse fel zárt helységben. Használat - Ne használja az ágaprítót lejtőn (az ágaprító elgurulhat). - A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy a beömlő garat üres. - Az ágaprítót ne emelje meg és ne gurítsa odébb járó motor mellett. - A motor indításakor tartsa be a használati útmutatóban leírtakat és ügyeljen rá, hogy az arca és a teste távol legyen a beömlő garattól. - Amennyiben nem használja az ágaprítót, állítsa le a motorját. - Ne tegye a kezét vagy egyéb tárgyat a készülék házára, ne tegyen ruhaneműt vagy egyéb tárgyat a beömlő garatba, a kilépő nyílás elé illetve bármely más mozgó alkatrész közelébe. - Ügyeljen rá, hogy az ágaprító minden körülmények között szilárdan álljon a talajon. A készüléket nem szabad alátámasztani. A készülék betöltése közben mindig a készülékkel egy szinten helyezkedjen el, ne álljon rá semmilyen tárgyra. - Mindig tartson kellő távolságot az ágaprítótól. A készülék töltésekor különösen ügyeljen rá, hogy ne kerüljön fémdarab, kő, üveg, bádog vagy egyéb idegen test az ágaprítóba. - Amennyiben a következőkben felsoroltak egyikét (vagy akár egyszerre többet közülük) észleli, azonnal állítsa le a motort, húzza le a gyertya pipát és engedje kihűlni. Vizsgálja meg a berendezést és amennyiben szükséges egy szakember segítségével javíttassa meg azt az újbóli használatba vétel előtt: szokatlan hanghatás szokatlan vibráció, idegen tárgy kerül a garatba, az elektromos vezeték sérülése esetén. - A vágóélek sérülése esetén lásd. az ágvágó használata fejezetet. - Ne engedje, hogy a kiömlő nyílásnál túlságosan felgyűljön az aprólék, mivel ez aprólék esetleges visszajutását okozhatja a beömlő garatba. - Amennyiben a készülék eltömődött állítsa le az ágaprítót, húzza le a gyertyapipát majd távolítsa el az elzáródást okozó tárgyat (lásd a készülék használata fejezet). Tartsa tisztán az ágaprító motorját, ezzel elkerülheti az esetleges tűzeseteket, Ne feledje, hogy a motor elindítása azonnal mozgásba hozza a vágószerkezetet

4 - A készülék használata közben minden biztonsági elemnek és berendezésnek a helyén kell lennie. - A készüléket csak napfénynél vagy megfelelő világítás mellett szabad használni. - Nem eredeti kiegészítők használata a berendezés sérüléséhez vezethet, valamint azonnal maga után vonja a garancia elvesztését. - A készüléket ne szállítsa úgy, hogy közben csatlakoztatva van az elektromos hálózathoz. - Minden alkalommal amikor elhagyja a munkaterületet győződjön meg róla, hogy leállította a készüléket és lehúzta a gyertyapipát a gyújtógyertyáról - Ne billentse meg az ágaprítót miközben a motor jár. Karbantartás/tárolás - Tisztítás, átvizsgálás, beállítás, karbantartás és/vagy késcsere előtt minden esetben állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és várja meg amíg a készülék forgó alkatrészei teljesen megállnak. - Állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és várja meg amíg a készülék forgó alkatrészei teljesen megállnak mielőtt lecserélné a vágókéseket. A művelethez minden esetben használjon védőkesztyűt. - A vágó egység karbantartása alatt ügyeljen arra, hogy annak ellenére, hogy kinyitotta a karbantartó fedelet a kések még mozgásban lehetnek. - Rendszeresen ellenőrizze le a berendezésen található csavarok, anyák rögzítettségét. - A készüléket olyan helységben tárolja, ahol az esetlegesen kiáramló benzingőz nem képes szikrával vagy lánggal érintkezni. Hosszabb idejű tárolás esetén eressze le az üzemanyagot nyílt területen a benzintankból és úgy tárolja a berendezést. Téli, vagy hosszabb idejű leállás előtt járassa ki a tankból/karburátorból az összes benzint. Minden esetben várja meg míg lehűl a berendezés a tárolás megkezdése előtt. - Az esetleges tűz elkerülése érdekében mindig tartsa tisztán a motor egységeit a kipufogót az üzemanyagtartályt stb. Távolítsa el a kiömlött olajat, a felesleges kenőzsírt a berendezésről. - A készüléket ne üzemeltesse sérült kipufogóval. Amennyiben szükséges egy szakember segítségével cseréltesse ki a kipufogót. - Ne javítsa meg a megrongálódott alkatrészeket. A megrongálódott alkatrészeket egy szakember segítségével cseréltesse ki eredeti gyári alkatrészekre. - A saját biztonsága érdekében ne változtassa meg a berendezés karakterisztikáját, ne változtassa meg a karburátor beállítását. Az általános karbantartás a biztonságos használatot és a gép teljesítményét is nagyban befolyásolja - Ne iktassa ki a készülékbe épített biztonsági kapcsolót! Irányítás, kezelés, szállítás - A készülék nem alkalmas személyek szállítására. - A készüléken történő bármilyen karbantartást, munkavégzést csak a készülék leállítása után, a fogó alkatrészek megállása után szabad végrehajtani. - Ne szállítsa az ágaprítót bekapcsolt motorral. - Használat: Ne emelje fel egymaga a készüléket. A készülék tömegét megtalálhatja a gépen lévő azonosítón illetve a használati útmutatóban. - A készülék szállítása előtt minden esetben várja meg, amíg a vágókés teljesen megáll. - Amennyiben a készüléket utánfutón vagy platón kívánja szállítani a fel és lepakoláshoz használjon rámpát. - A biztonságos szállítás érdekében megfelelően rögzítse az ágaprítót a szállító járművön. - A készüléket csak kikapcsolt állapotban kihúzott elektromos vezetékkel és álló vágókésekkel szabad szállítani egy arra alkalmas jármű segítségével. Ne szállítsa a készüléket más módon. - A készüléket nem szabad vontatni. BIZTONSÁGI MATRICÁK Kérjük, fokozott figyelemmel használja az ágaprítót. Az ebben a fejezetben látható biztonsági matricákat megtalálja a berendezésen. Ezek a biztonsági matricák segítik Önt a berendezés biztonságos kezelésében. A matricák lényeges jelentését ebben a fejezetben láthatja. Ezek a biztonsági matricák az ágaprító részét képezik. Amennyiben valamelyik leesik, vagy nehezen olvashatóvá válik, kérjük keresse fel kereskedőjét vagy szervizét és cserélje le azt. Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket. Veszély! Forgó kések. Tartsa a kezét és a lábát megfelelő távolságban a készülék nyílásaitól. Veszély! Kirepülő tárgyak. Tartson kellő távolságot. Veszély! 1. Viseljen munkavédelmi szemüveget és fülvédőt. 2. Viseljen munkavédelmi kesztyűt

5 1. Minden javítási, karbantartási művelet előtt húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. 2. Olvassa el a használati útmutatót. FIGYELEM Ne használja az ágaprítót deflektor nélkül. Várjon addig, amíg a forgó alkatrészek megállnak, mielőtt megfogná őket. Gázkar 1. gyors fokozat 2. lassú fokozat 3. STOP Garantált zajnyomás szint AZONOSÍTÓ ADATOK A - névleges teljesítmény B - tömeg kg-ban C - szériaszám D gyártási év E az ágaprító típusa F a gyártó neve és címe G CE azonosítás H motor fordulatszáma TECHNIKAI INFORMÁCIÓK Subaru EP 17 tömeg névleges teljesítmény motorfordulatnál garantált zajnyomás szint, 2000/14/EC hangnyomás a gépkezelő helyén, EN 13683:2007 bizonytalanság mért hangnyomás, 2000/14/EC, 2005/88/EC bizonytalanság 64 kg 3,7 kw /perc 100 db(a) 90,0 db(a) ± 1dB(A) 95,0 db(a) ± 1dB(A) - 5 -

6 AZ ÁGAPRÍTÓ RÉSZEGYSÉGEI 1. szállító fogantyú 2. vágókés burkolat 3. tisztító nyílás 4. tisztító nyílás biztosító zavar 5. kerekek 6. beömlő garat 7. védő gumilemez 8. tároló polc 9. vágótér takaró biztonsági lemez 10. deflektor 11. levegőszűrő ház 12. gyújtógyertya 13. kipufogó dob 14. üzemanyagtank sapka 15. berántó 16. szivató 17. olajszint nívópálca - 6 -

7 AZ ÁGAPRÍTÓ ÖSSZESZERELÉSE Bontsa ki az ágaprító dobozát. Figyelem: a doboz felbontása után a következő alkatrészeket kell a dobozban találnia. Figyelem: A berendezés összeszerelésekor ügyeljen rá, hogy az elektromos motor ne legyen csatlakoztatva az elektromos hálózathoz. A doboz tartalma: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 1 géptest 1 9 kerék persely 2 2 beömlő garat 1 10 lapos alátét Ø12 mm 4 3 láb összekötő cső 2 11 rögzítő alátét Ø12 mm 2 4 jobb láb 1 12 M6-os anya 4 5 bal láb 1 13 M6 x 16 csavar 4 6a tömör kerekek 2 14 M8 x 16 csavar 4 6b gumi kerék 2 15 M8 x kerék tengely 1 16 M8-as anya 12 8 tároló polc 1 A készüléket kérheti gumi vagy tömör kerékkel. A lábak és a géptest összeszerelése (FIGYELEM a lábak felszerelésének megkönnyítése érdekében először hagyja lazára a csavarokat, majd miután minden csavart a helyére tett és összeszerelte az egész gépet csak utána húzza meg őket.) - 7 -

8 Vegye ki a géptestet a dobozból (2 személy szükséges a művelethez) Helyezze fel az ágaprítót egy asztalra 2 egyforma méretű lécre (minimális vastagság: 60mm) az oldalára borítva. Győződjön meg róla, hogy csak a vágókés ház fekszik fel az asztalon (ne érjen le a csapágyház műanyag védőburkolata, a rögzítő csavarok, stb.). Szerelje fel a jobb oldali lábat és a jobb oldali láb összekötő csövet: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 3 láb összekötő cső 1 15 M8 x 40 csavar 4 4 jobb láb 1 16 M8-as anya 6 14 M8 x 16 csavar 2-8 -

9 Szerelje fel a kerék tengelyt, a bal lábat és a bal oldali láb összekötő csövet: (ügyeljen rá, hogy először a kerék tengelyt csúsztassa be a már felszerelt láb furatába, utólag nem lesz rá lehetősége). s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 3 láb összekötő cső 1 14 M8 x 16 csavar 2 5 bal láb 1 15 M8 x 40 csavar 4 7 kerék tengely 1 16 M8 anya 6 Szerelje fel a tároló polcot a lábakra: s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 8 tároló polc 1 13 M6 x 16 csavar 4 12 M6-os anya 4-9 -

10 A kerekek és a kerék perselyek felszerelése s.sz. megnevezés db s.sz. megnevezés db 6a tömör kerekek 2 10 lapos alátét Ø12 mm 4 6b gumi kerék 2 11 rögzítő alátét Ø12 mm 2 9 kerék persely Helyezze le az ágaprítót a földre (figyelem: 2 ember szükséges a művelethez). Távolítsa el a vágótér takaró biztonsági lemezt

11 A beömlő garat felszerelése Győződjön meg róla, hogy a 4db M8-as anyát, kitekerte a tőcsavaron. Illessze a beömlő garat furatait a géptesten lévő csavarokhoz. Kapassa fel a rögzítő csavarokat majd húzza meg őket. Az üzemanyagtartály feltöltése A motor feltöltése motorolajjal FIGYELEM! A NO OIL felirat azt jelenti, hogy Önnek a gép első indítása előtt fel kell töltenie a motort motorolajjal. Minden esetben ellenőrizze le a motorolaj szintjét

12 AZ ÁGAPRÍTÓ HASZNÁLATA A motor elindítása A motort az ágaprító jobb oldalán állva indítsa be. Használat Javaslatok Az ágaprítóval aprítható anyagok: virágok, sövények ágai, 35 mm átmérőnél kisebb faágak. TILOS az ágaprítóba tenni: üveget, köveket, fém vagy műanyag tárgyakat. Az aprítás előtt minden esetben ellenőrizze le, hogy az aprítandó anyag nem tartalmaz idegen, oda nem illő tárgyakat. Amennyiben egy oda nem illő anyag került az ágaprítóba, azonnal állítsa le a motort, húzza ki az elektromos kábelt a hálózati csatlakozóból majd távolítsa el az idegen tárgyat az ágaprítóból. Amennyiben a készülék megsérült egy szakszerviz segítségével javíttassa meg azt. - Mielőtt behelyezné az aprítandó anyagot a garatba, várja meg amíg a motor eléri a maximális fordulatszámát. - Ne álljon közvetlenül a beömlő garat nyílása elé, mert az esetlegesen kirepülő tárgyak sérülést okozhatnak. - Győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a kiömlő nyílás közelében. - FIGYELEM Semmilyen körülmények között ne üzemeltesse az ágaprítót a kiömlő nyílás deflektora nélkül (a deflektor hiányában tárgyak repülhetnek ki a nyíláson melyek súlyos sérüléseket okozhatnak). - Mindig várja meg, amíg az aprító végzett az aktuális adaggal, csak utána tegye be a következő aprítandó mennyiséget, ezzel elkerülheti az esetleges eltömődést. - Amennyiben a motor fordulatszáma folyamatosan csökken használat közben egy kicsit óvatosan fogja vissza a behelyezett ágat, ezzel lehetőséget adva a motornak, hogy ismételten elérje a maximális fordulatszámát. - Amennyiben az ágaprító hajlamos behúzni a behelyezett ágat, majd így eltömíteni önmagát óvatosan fogja vissza az behelyezett aprítandó ágat - Amennyiben lehetséges ne helyezzen nedves növényeket az ágaprítóba (eltömődés veszélye állhat fenn). - Amennyiben lehetséges kerülje a teljesen száraz ágak ágaprítóba történő helyezését (ezek lényegesen nagyobb terhelést jelentenek a vágókések számára). - Az egyszerűbb és könnyebb munkavégzés érdekében mindig éles vágókésekkel dolgozzon

13 A motor leállítása Mindig várja meg amíg a beömlő garatból teljesen elfogynak a behelyezett aprítandó ágak, így elkerülheti az újraindítás utáni eltömődést. Figyelem: a motor tehetetlensége miatt a leállás viszonylag hosszú időt vesz igénybe. Az esetleges dugulás elhárítása (minden esetben viseljen védőkesztyűt) - Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Távolítsa el a beömlő garatban lévő ágakat. - Teljesen csavarja ki a tisztító nyílás rögzítő csavarját. - Húzza meg maga felé a csavar fogantyúját, majd nyissa le az ajtót. - Tisztítsa ki az eltömődést (mindig ellenőrizze le, hogy nem maradt ág a beömlő garatban és a kiömlő csőben) - Zárja vissza az ajtót (kövesse a fent leírtakat fordított sorrendben). Győződjön meg róla, hogy a rögzítő csavart teljesen visszatekerte és meghúzta (a motort csak azután tudja ismét beindítani, amennyiben a rögzítő csavar a helyén van és rögzítette azt). - AZ ÁGAPRÍTÓ TÁROLÁSA - Húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Zárja el a benzincsapot. - Távolítsa el a beömlő garatban lévő ágakat. - Távolítsa el a beömlő garatot. - Helyezze vissza a berendezésre a vágótér takaró biztonsági lemezt és húzza meg a 2 db rögzítő csavart. - Helyezze fel a beömlő garatot a készülékre a képen látható módon

14 AZ ÁGAPRÍTÓ SZÁLLÍTÁSA Állítsa le a motort, húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról és zárja el a benzincsapot. Rögzítési pontok az ágaprító szállításához Ne emelje fel az ágaprítót. Az ágaprítót csak utánfutón vagy platón szabad szállítani. Minden esetben használjon arra alkalmas rámpát a felpakoláshoz. Hevederek segítségével kösse ki az ágaprítót a szállítás előtt. A lepakoláshoz kövesse a fenti instrukciókat fordított sorrendben. A VÁGÓKÉSEK CSERÉJE (a cseréhez szakképzett szerelő szükségeltetik) - Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Nyissa ki a géptest alján található vágótér takaró biztonsági ajtót (lásd Az esetleges eldugulás elhárítása fejezetben). - Szerelje le a beömlő garatot. - Egy 5-ös imbuszkulcs és egy 13-es villáskulcs segítségével lazítsa meg a késeket (3) rögzítő 4 csavart (1) és anyát (2). - A 2 db vágókést mindig egyszerre cserélje le. Minden csere alkalmával cserélje le a csavarokat és az anyákat is. (Figyelem: csak gyári alkatrészeket építsen be a kések cseréjekor). - Szerelje fel az új vágókéseket. Ne feledje el visszaszerelni a kések ellensúlyozására szolgáló lemezt (4) (a csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm). A késeknek párhuzamosan kell állniuk a felszerelés után

15 HIBAELHÁRÍTÁS Az ágaprítót nem lehet elindítani - Ellenőrizze le az üzemanyag szintet. - Ellenőrizze le, hogy a gyertyapipa megfelelően van-e csatlakoztatva. - Ellenőrizze le, hogy a biztonsági kapcsoló benyomott állapotban van-e (a vágótér takaró biztonsági lemez rögzítő csavarjának teljesen meghúzott állapotban kell lennie). - Ellenőrizze le, hogy a beömlő garat megfelelően van felszerelve a helyére (egy biztonsági kapcsoló helyezkedik el alatta). A vágókések nem vágnak megfelelően - Élezze meg a vágókéseket egy élező segítségével betartva a vágóélre vonatkozó élezési szögeket (a jobb eredmény elérése érdekében kérjük forduljon szakemberhez a művelet elvégzéséhez). - Amennyiben a vágókések sérültek, cserélje ki őket. KARBANTARTÁS Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. Várja meg amíg a motor kihűl. Minden esetben viseljen munkavédelmi kesztyűt. Minden használat előtt ellenőrizze le a következőket az ágaprítón: - Ellenőrizze a vágókések állapotát és rögzítettségét, a késeken nem lehetnek nagyobb sérülések. - Ellenőrizze a kiömlő nyílás deflektorának állapotát és rögzítettségét. - Ellenőrizze a beömlő garat állapotát és rögzítettségét. - Ellenőrizze a készülékhez használt elektromos kábel állapotát. Amennyiben az elektromos kábelek közül valamelyik sérült, úgy az a biztonsági rendszerek működésképtelenségéhez vezethet. Ilyen esetben az ágvágó extrém veszélyessé válhat. - Ellenőrizze l motorolaj szintjét, amennyiben szükséges töltsön utána. - Ellenőrizze az üzemanyag szintjét. 20 üzemóránként végezze el a következő műveleteket: - Ellenőrizze a kések élességét és rögzítettségét (a vágókéseket rögzítő csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm). - Ellenőrizze a gépen lévő összes csavar és anya feszességét. - Zsírozza meg a kerekek perselyeit. 50 üzemóránként vagy évente végeztesse el egy szakképzett szerelővel a következőket: - Zsírozza meg a csapágyazást. - Cserélje le a motorolajat. - Ellenőrizze a biztonsági kapcsolók működését. - Ellenőrizze az ellenkések állapotát (3 mm hézagnak kell lennie a vágókés és az ellenkés között). - Cserélje le a vágókéseket és az azokat rögzítő csavarokat újakra. A vágókés rögzítő csavarok meghúzási nyomatéka 24 Nm. Figyelem: csak a gyártó által forgalmazott, eredeti vágókéseket és csavarokat építsen be! A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA - Minden használat után. - Állítsa le a motort és húzza le a gyertyapipát a gyújtógyertyáról. - Várja meg amíg a motor lehűl, így elkerülhet egy esetleges égési sérülést. - Viseljen munkavédelmi kesztyűt. - A vágó részek tisztításához használjon seprűt vagy ecsetet. Ne tisztítsa a készüléket vízsugár segítségével (rozsdásodást, motor meghibásodást, elektromos zárlatot okozhat)

16 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT Alulírott EMAK spa via Fermi, Bagnolo In Piano (RE) ITALY saját felelőssége tudatában kijelenti, hogy az alábbi ágaprító: OLEO-MAC SH 400 megfelel a 2006/42/EC 2006/95/EC /108/EC /14/EC irányelv előírásainak. A készülék gyártója az EMAK SPA, modellszáma: KL00XX01XX, típusa EP 17, megnevezése SH 400 ágaprító. A készülék megfelel a következő összehangolt normák rendelkezéseinek: NF EN Kelt: Bagnolo in piano (RE) Italy via Fermi, 4 Dátum: 2011/03/16 M. Giacomo FERRETTI GARANCIA Ezt a berendezést a modern technológiát felhasználva tervezték és gyártották. A gyártó 24 hónap garanciát vállal hobby, 6 hónap garanciát professzionális és 3 hónap garanciát kölcsönzői felhasználás esetén Minden egyéb garanciális információt megtalálhat a jótállási jegyen. EMAK s.p.a. Via Fermi, Bagnolo in piano (Reggio Emilia) Italy Member of the YAMA group Gen/

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv

2 8. évfolyam:: Kínai nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2014. június 4. Cimke 8. évfolyam KÍNAI nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. Három feladatsort kell megoldanod: először a hallott szöveg

Részletesebben

BC 240 D - PU (21.7 cm 3 ) 原 文 说 明 的 翻 译 介 绍 为 了 正 确 操 作 本 机, 防 止 事 故 的 发 生, 在 开 始 工 作 前, 必 须 仔 细 阅 读 本 手 册 这 本 手 册 中 对 各 个 构 件 的 运 行 操 作 进 行 了 说 明, 并 对 必 要 的 控 制 件 及 其 维 修 进 行 了 说 明 备 注 : 本 手 册 中 的

Részletesebben

untitled

untitled GS 180E - GS 200E 中 文 操 作 手 册 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 原 文 说 明 的 翻 译 介 绍 为 了 正 确 操 作 本 机, 防 止 事 故 的 发 生, 在 开 始 工 作 前, 必 须 仔 细 阅 读 本 手 册 这 本 手 册

Részletesebben

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63>

<4D F736F F D CF58E7382CC8AC28BAB A919B89B AE E646F63> 43 352780 35 6002200 50 55 60 2200 600 40 45 50 36 36 6002200 2200600 60 55 65 60 37 37 6002200 2200600 70 65 45 40 3 4 7 1 1 4 (2780 ) (38) 38 8001800 600800 18002100 2100600 75 75 70 65 65 55 3 1 39

Részletesebben

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * *" * " 利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南

I 宋 出 认 V 司 秋 通 始 司 福 用 今 给 研 除 用 墓 本 发 共 柜 又 阙 杂 既 * * *  利 牙 激 I * 为 无 温 乃 炉 M S H I c c *c 传 统 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 a 开 始 用 牡 壳 煅 烧 石 灰 南 尽 对 古 证 K 避 不 B 要 尽 也 只 得 随 包 国 古 代 建 筑 的 砺 灰 及 其 基 本 性 质 传 统 国 古 代 建 筑 的 顿 灰 及 其 基 本 性 质 李 黎 张 俭 邵 明 申 提 要 灰 也 称 作 贝 壳 灰 蜊 灰 等 是 煅 烧 贝 壳 等 海 洋 生 物 得 的 氧 化 钙 为 主 要 成 分 的 材 料 灰 作 为 国 古 代 沿 海 地 区 常 用 的 建

Részletesebben

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550

EC(2013-1 4)13 第 2 頁 (b) 把 總 目 100 在 2013-14 年 度 常 額 編 制 內 所 有 非 首 長 級 職 位 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 總 值 上 限 提 高 12,480,540 元, 即 由 461,070,000 元 增 至 473,550 EC(2013-1 4)13 財 務 委 員 會 人 事 編 制 小 組 委 員 會 討 論 文 件 2014 年 1 月 8 日 總 目 100- 海 事 處 分 目 000 運 作 開 支 總 目 92- 律 政 司 分 目 000 運 作 開 支 總 目 158- 政 府 總 部 : 運 輸 及 房 屋 局 ( 運 輸 科 ) 分 目 000 運 作 開 支 請 各 委 員 向 財 務 委 員

Részletesebben

1 前言

1 前言 环 境 影 响 报 告 书 建 设 单 位 : 中 国 南 方 电 网 有 限 责 任 公 司 评 价 单 位 : 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 西 南 电 力 设 计 院 有 限 公 司 国 环 评 证 甲 字 第 3207 号 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 中 南 电 力 设 计 院 有 限 公 司 国 环 评 证 甲 字 第 2604 号 二 一 五 年 十 月 成 都 目

Részletesebben

12_04.indd

12_04.indd 1 02 09 13 20 26 33 41 45 51 56 08 12 19 25 50 61 62 2 3 4 ö 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Részletesebben

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc

Microsoft Word - Kinai_nyelv_kozep_irasbeli_1112.doc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. KÍNAI NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应

因 味 V 取 性 又 鸟 U 且 最 大 罗 海 惜 梅 理 春 并 贵 K a t h l ee n S c h w e r d t n er M f l e z S e b a s t i a n C A Fe rs e T 民 伊 ' 国 漳 尤 地 视 峰 州 至 周 期 甚 主 第 应 国 ' 东 极 也 直 前 增 东 道 台 商 才 R od e ric h P t ak 略 论 时 期 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 * 冯 立 军 已 劳 痢 内 容 提 要 国 与 东 南 亚 的 窝 贸 易 始 于 元 代 代 大 规 模 开 展 的 功 效 被 广 为 颂 扬 了 国 国 内 市 场 窝 的 匮 乏 窝 补 虚 损 代 上 流 社 会 群 体 趋 之 若 鹜 食 窝

Részletesebben

14440_Quadro_HCN_lay.indd

14440_Quadro_HCN_lay.indd Quadro 2 Quadro 3 Quadro Quadro Quadro Quadro 180 Quadro Quadro Quadro 4 Quadro Slient System Quadro Quadro Push to open 5 6 Quadro 30 7 8 www.hettich.com EN 15338 EN 6270 72 EN 15338 500 mm EN 15338 EN

Részletesebben

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小

33 丘 京 南 国 家 统 计 局 统 计 教 育 培 训 中 心 副 主 任 34 白 涛 云 南 昆 明 十 中 高 级 教 师 35 白 先 春 南 京 财 经 大 学 统 计 学 系 教 授 36 吕 珩 河 南 信 息 统 计 职 业 学 院 科 研 处 处 长 / 讲 师 37 吕 小 中 国 统 计 教 育 学 会 第 六 届 理 事 名 单 ( 按 姓 氏 笔 画 排 序 ) 2014 年 8 月 序 号 姓 名 单 位 职 称 / 职 务 1 丁 洁 丽 武 汉 大 学 讲 师 2 于 声 涛 烟 台 职 业 学 院 会 统 系 系 主 任 / 教 授 3 万 国 京 江 西 省 信 息 科 技 学 校 副 校 长 4 万 崇 华 广 东 医 学 院 教 授 5 马 骏 天

Részletesebben

表1 前言

表1 前言 建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护 验 收 监 测 表 陕 环 验 ( 表 ) 字 2016 第 055 号 项 目 名 称 : 空 气 化 工 产 品 ( 榆 林 ) 有 限 公 司 4 85000Nm 3 /H 空 分 项 目 建 设 单 位 : 空 气 化 工 产 品 ( 榆 林 ) 有 限 公 司 报 告 日 期 : 二 一 六 年 七 月 陕 西 省 环 境 监 测 中 心 站 陕 西

Részletesebben

第三节 防 疫

第三节  防  疫 192 1978 3353 34 3 1979 30 24 30 1980 10 1980-1981 1 2 2734 13 65 2 0 n 55 1 5-1 0 73 71 1 0 14 74 1981 3 13 5696 2342 167 69 1 1146 665 58 03 1983 4 2 510 100 1984 7 7n 3421 2200 1985 12 2636 30 1941

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf f e L/ b I I P AD c b b P 131 132 133 b 134 W b b W 135 e d b AB b F F f f E E E E E G G G G G G E G E A B C D ABCD A B A B C D AB AB ABC D A BD C A B C D D D D E E E D b ED ED b ED b G E b b b b b

Részletesebben

目 录 目 录 前 言... 1 第 一 章 总 则... 7 1.1 评 价 目 的... 7 1.2 编 制 依 据... 7 1.2.1 国 家 法 律 法 规... 7 1.2.2 地 方 法 规 规 章 及 相 关 规 划... 9 1.2.3 技 术 性 依 据... 9 1.2.4 与 项 目 有 关 的 其 它 依 据... 10 1.3 环 境 功 能 区 划 及 评 价 标 准...

Részletesebben

DPU 100-70

DPU 100-70 0109983cn 007 2011 1 DPU 100-70 Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com +49-(0)89-354 02-0 +49-(0)89-354 02-390 1 1 Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson Wacker Neuson

Részletesebben

78-78 -

78-78 - 77-77 - 78-78 - 79-79 - 80-80 - 81-81 - 82-82 - 83-83 - 84-84 - 85 14652 12504 1545 7588 5259 1192 5259 2286 20 0 1 2 2286 230 10.1 92 4.0 128 5.6 207 9.1 184 8.0 332 14.5 50 2.2 149 6.5 284 12.4 75 3.3

Részletesebben

目 录 1 足 阳 明 胃 经... 3 2 足 太 阴 脾 经... 4 3 手 少 阴 心 经... 5 4 手 太 阳 小 肠 经... 6 5 足 太 阳 膀 胱 经 :... 7 6 足 少 阴 肾 经... 8 7 手 厥 阴 心 包 经... 9 8 手 少 阳 三 焦 经... 10

目 录 1 足 阳 明 胃 经... 3 2 足 太 阴 脾 经... 4 3 手 少 阴 心 经... 5 4 手 太 阳 小 肠 经... 6 5 足 太 阳 膀 胱 经 :... 7 6 足 少 阴 肾 经... 8 7 手 厥 阴 心 包 经... 9 8 手 少 阳 三 焦 经... 10 1 中 里 巴 人 口 述 各 条 经 络 穴 位 的 位 置 和 作 用 简 介 目 录 1 足 阳 明 胃 经... 3 2 足 太 阴 脾 经... 4 3 手 少 阴 心 经... 5 4 手 太 阳 小 肠 经... 6 5 足 太 阳 膀 胱 经 :... 7 6 足 少 阴 肾 经... 8 7 手 厥 阴 心 包 经... 9 8 手 少 阳 三 焦 经... 10 9 足 少 阳

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D203132A4EBAB50BE50B0EAAFE8ADF4B4B5B946ACD3AB61B8B9A661A4A4AEFCB66CBDFC202832292E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D203132A4EBAB50BE50B0EAAFE8ADF4B4B5B946ACD3AB61B8B9A661A4A4AEFCB66CBDFC202832292E646F63> 搭遊輪 遊世界 搭乘遊輪旅行 它不再只是一個交通工具 因為遊輪本身就是一個旅遊的目的地 與海洋共舞 是多麼 美麗的旅遊方式 尤其是清晨來 倏然發現美麗的蔚藍海岸就在窗前 眼前是一片用陽光與靈魂調和的 畫作 靜待您慢慢欣賞 懶洋洋的躺在涼椅上 讓陽光沐浴全身 心情是自由且毫無壓力的 沒有鞋履 沒有行事曆 更沒有時間的限制 細細品味圍繞在周圍的晨光夕陽 海鷗與魚群 慢慢隨著優雅的船身 進入美麗的大自然景觀

Részletesebben

1 1 10 1 2008 9 5 2008 9 5 2010 6 25 1 10 111 12 18 4 1 1 1. 2008 9 2. 2010 6 1. 2008 9 2. 2010 6 1. 11 2. 2009 7 3. 1. 2. 1. 2. 3. 1. 1 2 3 2. 1 2 SPA 3 3. 1 2 4. 1 2 1. 2. 3. 1. 2. 1 2 1 2 3 4 5 1. 1

Részletesebben

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国

1 重 要 提 示 基 金 管 理 人 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 基 金 托 管 人 中 国 易 方 达 安 心 回 报 债 券 型 证 券 投 资 基 金 2016 年 第 1 季 度 报 告 2016 年 3 月 31 日 基 金 管 理 人 : 易 方 达 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 托 管 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 报 告 送 出 日 期 : 二 〇 一 六 年 四 月 二 十 一 日 第 1 页 共 14 页 1 重 要 提 示 基 金 管

Részletesebben

new_born_with_EB

new_born_with_EB 大 疱 性 表 皮 松 解 症 新 生 儿 1. 导 言 一 个 患 有 或 疑 似 EB 的 新 生 儿 来 到 这 个 世 界 上, 就 像 其 他 婴 儿 一 样, 需 要 特 别 的 活 动 空 间 安 全 食 物 亲 密 关 系 和 有 新 鲜 刺 激 的 环 境 由 于 他 们 皮 肤 脆 弱, 宝 宝 也 需 要 专 业 的 医 疗 和 护 理 宝 宝 的 头 几 天 总 是 令 人

Részletesebben

untitled

untitled HYB10 四 冲 50 零 件 目 录 PARTS CATALOGUE 华 鹰 机 车 目 录 一 锁 总 成 LOCK ASSY-------------------------------------------------------------------------------------03 二 仪 表 METER-----------------------------------------------------------------------------------------------04

Részletesebben

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2

MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 BS 5900:1999 ICS91.140.90 1 MHE/4, : ( ) MSF. BSI 2 ii 1 1 2 1 3 1 4 3 5 4 6 4 7 7 8 9 9 9 10 9 11 10 12 12 13 12 14 12 15 15 16 18 17, 18 18 18 A( ) 19 B( ) 20 C ( ) 20 D ( ) 21 E ( ) 22 F( ) 27 G( )

Részletesebben

大洋样品管理细则(提纲)

大洋样品管理细则(提纲) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 大 洋 样 品 管 理 细 则 ( 试 行 ) 目 次 1. 总 则 1 2 术 语 与 定 义 1 3. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 准 备 2 4. 大 洋 样 品 的 航 次 现 场 管 理 3 5. 大 洋 样 品 的 交 接 管 理 18 6. 大 洋 样 品 入 馆 清 点 与 描 述 入 库 23 7. 大 洋 样 品 使

Részletesebben

信 息 披 露 义 务 人 声 明 1 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动

信 息 披 露 义 务 人 声 明 1 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 公 开 发 行 证 券 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 证 券 代 码 :600565 证 券 简 称 : 迪 马 股 份 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 名 称 : 重 庆 市 迪 马 实 业 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 迪 马 股 份 股 票 代 码 : 600565 信 息 披 露 义 务 人 : 财 通

Részletesebben

, (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [1 ] :,,,, :, ;, ( ),, :,,,,,,,,,,, 66

, (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, [1 ] :,,,, :, ;, ( ),, :,,,,,,,,,,, 66 1997 3 :,,,,,, ( ),,, :,,,,,,,,,, :,,,,,,,,,, ( ), :,,,,,,,,,, ( ) ( ),,,,,,,, ( ) ( ),,,,,, 4 100, ( ),,,,,,, ( ), ( ), ( ),,,, 65 , (, ),,,,,, : : ( ), :,,,,,,, ( ), ( ),,,,,, ( ) ( ),, :!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Részletesebben

untitled

untitled 2014 6 50 2015 3 19 11 2015 3 2014/15 69 70 2014/15 2014 9 2014-15 2 900 2014 2014 5 2015 3 5 24 5 10 5 31 6 7 9 50 16 7 6 80 7 19 2014 18 9 6 11 2 12 2015 1 11 2 8 2014/15 71 2014 2014-15 $80,000 2015

Részletesebben

untitled

untitled DFG/TFG 316/320/425/430/435 08.07- c 51113493 09.08 1 B2 B F M Z t o Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 0108.CN 0108.CN A B 1... B 1

Részletesebben

Layout 1

Layout 1 P&P P&P 1989 ESSEX P&P Onyx Onyx P & P ISO9001 2000 P&P P & P 1 Finch Drive, Springwood Ind Est, Braintree, Essex, UK, CM7 2SF +44 0 1376550525 +44 0 1376552389 info@p-p-t.co.uk 88 215217 0086 512 63327966

Részletesebben

00 sirius 3R SIRIUS 3R 3RV1 0A 1 3RT1 3RH1 3 3RU11/3RB SIRIUS SIRIUS TC= / 3RV1 A 1 IEC6097- IP0 ( IP00) 1/3 IEC6097- (VDE0660) DIN VDE 06 0 AC690V, I cu 00V 1) P A n I n I cu A kw A A ka S00 0.16 0.0

Részletesebben

Microsoft Word - 南京蓝星脂肪醇简本

Microsoft Word - 南京蓝星脂肪醇简本 证 书 编 号 : 国 环 评 证 甲 字 第 1907 号 南 京 蓝 星 化 工 新 材 料 有 限 公 司 4.4 万 吨 / 年 THF 转 产 9 万 吨 / 年 脂 肪 醇 改 造 项 目 环 境 影 响 报 告 书 ( 本 简 本 仅 供 公 示 查 阅 ) 南 京 蓝 星 化 工 新 材 料 有 限 公 司 江 苏 润 环 环 境 科 技 有 限 公 司 2014 年 5 月 目 录

Részletesebben

监 制 制 : 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 侨 务 办 公 室 监 制 人 : 刘 泽 彭 顾 制 问 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 杨 启 光 陈 光 磊 陈 学 超 周 小 兵 赵 金 铭 班 弨 郭 熙 主 制 编 : 贾 益 民 编 制 写 : ( 按 姓 氏 笔 画 排 列 ) 干 红 梅 于 珊 王 劼 刘 潇 潇 刘 慧 许 迎 春 孙 清 忠 李 艳 吴 玉 峰

Részletesebben

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0

: DIN / VDE / EN IEC DIN EN IEC IEC pr EN IEC DIN EN IEC DIN VDE 0530 IEC DIN EN 60 0 : M17/50Hz, 2002 s : DIN / VDE / EN IEC DIN EN 60 0341 IEC 60 0341 IEC 60 085 pr EN 50 347 IEC 60 072 DIN EN 60 03412 IEC 60 03412 DIN VDE 0530 IEC 60 0348 8 DIN EN 60 0347 IEC 60 0347 DIN 42 925 IEC 60

Részletesebben

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63>

<4D6963726F736F667420576F7264202D20CCABB1A3CAD9A3A832303133A3A9313937BAC5B8BDBCFE3836CAC0BCCDD0D0C8CBC9EDD2E2CDE2C9CBBAA6B1A3CFD5A3A843BFEEA3A9CCF5BFEE2E646F63> 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 世 纪 行 人 身 意 外 伤 害 保 险 (C 款 ) 条 款 太 平 洋 人 寿 [2013] 意 外 伤 害 保 险 062 号 阅 读 指 引 本... 阅 读 指 引 有 助 于 理 解 条 款, 对 本 合 同 内 容 的 解 释 以 条 款 为 准 您 拥 有 的 重 要 权 益 本 合 同 提 供 的 保 障 在 保 险 责

Részletesebben

技术文件正文标准模板(A4纵向)

技术文件正文标准模板(A4纵向) 山 西 晋 北 ~ 江 苏 南 京 ±800 千 伏 特 高 压 直 流 输 电 工 程 建 设 单 位 : 国 家 电 网 公 司 评 价 单 位 : 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 华 东 电 力 设 计 院 ( 国 环 评 证 甲 字 第 1808 号 ) 中 国 电 力 工 程 顾 问 集 团 中 南 电 力 设 计 院 ( 国 环 评 证 甲 字 第 2604 号 ) 中 国 电

Részletesebben

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定

赔 偿 ), 保 险 公 司 在 其 承 保 范 围 内 承 担 赔 偿 责 任 ;2 案 件 受 理 费 由 四 被 告 承 担 为 支 持 其 诉 讼 主 张, 原 告 江 明 相 在 举 证 期 限 内 向 本 院 提 供 了 下 列 证 据 材 料 供 法 庭 组 织 质 证 : 1 鉴 定 原 告 江 明 相 贵 州 省 织 金 县 人 民 法 院 民 事 判 决 书 委 托 代 理 人 江 如 红 ( 系 原 告 长 子 ) 委 托 代 理 人 江 如 平 ( 系 原 告 次 子 ) 被 告 李 启 富 被 告 龚 忠 吉 被 告 中 国 太 平 洋 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 重 庆 分 公 司 法 定 代 表 人 周 炯, 该 公 司 总 经 理 委 托 代 理 人

Részletesebben

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc

Microsoft Word - RAP 050120 CHI.doc 利 用 世 行 贷 款 柳 州 市 环 境 治 理 工 程 移 民 安 置 计 划 柳 州 市 城 市 投 资 建 设 发 展 有 限 公 司 柳 州 市 环 境 卫 生 管 理 处 二 00 五 年 一 月 二 十 日 0 目 录 第 一 章 项 目 简 述...6 1.1 水 环 境 综 合 治 理 项 目...8 1.2 城 市 公 厕 项 目...12 1.3 垃 圾 转 运 站 建 设 项

Részletesebben

上海浦~1

上海浦~1 上 海 浦 发 银 行 参 与 高 等 职 业 教 育 人 才 培 养 年 度 报 告 ( ) 一 校 企 合 作 概 况 ( 一 ) 企 业 简 介 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 : 浦 发 银 行 ) 是 1992 年 8 月 28 日 经 中 国 人 民 银 行 批 准 设 立 1993 年 1 月 9 日 开 业 1999 年 在 上 海 证 券

Részletesebben

壹、摘 要

壹、摘  要 彰 化 縣 102 年 度 國 民 中 小 學 學 生 獨 立 研 究 作 品 徵 選 作 品 說 明 書 作 品 編 號 : 組 別 : 國 小 高 年 級 組 ( 四 五 六 年 級 ) 國 中 組 數 學 類 自 然 與 生 活 科 技 類 人 文 社 會 類 作 品 名 稱 : 山 水 之 間 ~ 福 佬 客 ( 山 ) 在 閩 南 族 群 ( 水 ) 的 尋 根 第 一 階 段 研 究 訓

Részletesebben

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的

了 波 涛 和 号 声 袁 读 者 很 容 易 就 进 入 广 州 城 的 水 上 旅 途 袁 进 入 一 座 野 水 上 名 城 冶 的 传 说 中 去 遥 于 是 袁 一 座 名 城 往 事 充 满 了 漂 流 感 袁 旋 律 自 水 上 而 来 袁 我 们 就 这 样 来 到 了 往 事 的 寻 访 名 城 前 诗 学 符 号 的 原 乡 要 要 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 总 序 海 男 呈 现 在 我 们 眼 前 的 这 套 叶 名 城 往 事 记 忆 之 旅 曳 丛 书 袁 从 一 开 始 就 打 开 了 时 间 地 图 和 历 史 相 遇 中 的 旅 行 线 路 遥 在 这 个 逐 渐 丧 失 记 忆 力 和 想 象 力 的 二 十 一 世 纪 袁 重 新 回 到 原

Részletesebben

《捕捉儿童敏感期》

《捕捉儿童敏感期》 捕 捉 儿 童 敏 感 期 出 版 前 言...7 第 一 章 4 个 孩 子 的 敏 感 期 故 事...8 妞 妞 (0 4 岁 )... 8 黑 白 相 交 的 地 方... 8 旋 转... 9 就 不 要 新 帽 子... 9 小 霸 王... 10 诅 咒... 10 畅 畅 (0 4 岁 )... 11 世 界 就 是 味 道... 11 对 接... 12 宝 贝, 你 的 玩 具

Részletesebben

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋

2 國 文 考 科 試 題 解 析 命 題 出 處 與 南 一 版 第 五 冊 第 二 課 幽 夢 影 選 課 程 內 涵 同 試 題 解 析 某 君 講 信 用, 重 然 諾, 行 事 穩 健, 工 作 負 責 較 符 合 謹 飭 友 謹 飭 友 指 的 是 言 行 謹 慎 而 有 節 制 的 朋 學年度 1 國中基本學力測驗 國文考科試題解析 一 單題 1-34 題 1. 本以為這次的計畫萬無一失 沒想到 最後竟無法實行 下列詞語 何者最 適宜填入 中 (A)亡羊補牢 (B)百密一疏 (C)咫尺天涯 (D)千鈞一髮 答 案 B 命題出處 與南一版第二冊第十課吃冰的滋味應用練習第二大題 詞語辨用 題型內涵同 試題解析 題幹中 計畫萬無一失 最後 竟然無法實行 故選(B) (A)亡羊補牢 丟失了羊

Részletesebben

untitled

untitled 1917~2006 ( ) 讀 龍 良 龍 來 便 來 便 老 兩 老 了 便 龍 老 更 不 龍 老 離 牢 了 念 便 了 ( ) 省 ( ) 年 6 年 ---- 95 年 ( ) AD1884 年 陸 讀 盧 北 年 葉 蘭 兩 了 葉 蘭 ( ) 來 林 瑩 兩 勵 立 陵 識 離 見 六 年 惡 力 量 年 不 更 歷 練 了 數 更 留 見 六 六 年 紐 不 流 兩 見 來 落 落

Részletesebben

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33

29 碳 酸 钙 D3 片 ( 别 名 维 生 素 D3 碳 酸 钙 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 30 炔 诺 酮 滴 丸 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 31 去 氯 羟 嗪 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 32 茶 苯 海 明 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 33 附 件 3 吉 林 省 公 布 的 低 价 药 品 清 单 1 甲 苯 咪 唑 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 2 双 羟 萘 酸 噻 嘧 啶 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 3 布 洛 芬 ( 缓 释 胶 囊 缓 释 片 颗 粒 ) 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 4 复 方 对 乙 酰 氨 基 酚 片 吉 林 省 第 一 批 低 价 药 5 萘 普 生 片 ( 胶 囊 ) 分

Részletesebben

穨飲食與養老_決定版_.PDF

穨飲食與養老_決定版_.PDF 1 *...... 1 * 1 ( 1986) 2 2 3 4 5 2 3 ( 1984) ( ) ( ) 4 5 ( 1986) 407 3 6 7 6 ( 1992) 1293 1296 7 1278 4 5. 8 9 10 8 ( 1987) 6 7 9 ( 1986) 58 10 8 6 11 12 1. 183 ( ) 13 2. 72 14 3. 4.75 4. 4. 75 11 9 89

Részletesebben

untitled

untitled AD1897----1931 () 寧 () 年 22 年 ---- 20 年 () 年 更 麟 來 () 1. 年 12 讀 異 15 年 20 北 行 禮 年 六 22 北 23 留 拉 24 紐 倫 25 倫 羅 離 26 林 27 林 林 不 離 女 29 陸 北 識 30 陸 戀 北 不 不 31 陸 北 梁 32 說 黎 鱗 冷 1 / 15 33 梁 葉 參 35 說 輪 36 1119

Részletesebben

untitled

untitled 1 / 207 ...8 1...8 2...11 3...11...15 1...15 2...16 3...19 ---...22 1...22 2...23 3...24 4...26 5...30 6...34...37 1...37 2...37 3...38...39 1...39 2...44...48 1...48 2...50 2 / 207 ...51 1...52 2...53

Részletesebben

项 目 名 称 : 文 件 类 型 : 小 武 基 垃 圾 转 运 站 全 密 闭 除 臭 工 程 环 境 影 响 报 告 表 适 用 的 评 价 范 围 : 社 会 服 务 法 定 代 表 人 : 程 言 君 ( 签 章 ) 主 持 编 制 机 构 : 轻 工 业 环 境 保 护 研 究 所 (

项 目 名 称 : 文 件 类 型 : 小 武 基 垃 圾 转 运 站 全 密 闭 除 臭 工 程 环 境 影 响 报 告 表 适 用 的 评 价 范 围 : 社 会 服 务 法 定 代 表 人 : 程 言 君 ( 签 章 ) 主 持 编 制 机 构 : 轻 工 业 环 境 保 护 研 究 所 ( 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 建 设 单 位 ( 盖 章 ): 小 武 基 垃 圾 转 运 站 全 密 闭 除 臭 工 程 北 京 环 境 卫 生 工 程 集 团 有 限 公 司 编 制 日 期 2015 年 12 月 国 家 环 境 保 护 总 局 制 项 目 名 称 : 文 件 类 型 : 小 武 基 垃 圾 转 运 站 全 密 闭 除 臭 工 程 环 境 影

Részletesebben

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课

【主持人】:给大家介绍一下,这次的培训是我们画刊部的第三次培训,当然今天特别有幸请来著吊的摄影家李少白老师给我们讲课 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 的 作 者 李 少 白 老 师 以 此 画 册 为 例, 深 刻 分 析 和 探 讨 摄 影 中 的 陌 生 感 和 熟 悉 感 看 不 见 的 故 宫 这 本 画 册 最 初 设 想 分 为 四 个 章 节 第 一 章 叫 辉 煌, 第 二 章 叫 梦 想, 第 三 章 叫 神 秘, 第 四 章 叫 飞 歌 为 什 么 分 四 个

Részletesebben

20140511

20140511 卷 九 唯 識 學 概 要 真 如 緣 起 也 有 它 不 足 的 地 方! 諸 位 法 師 慈 悲, 陳 會 長 慈 悲, 諸 位 菩 薩, 阿 彌 陀 佛! 請 大 家 打 開 講 義 第 二 十 四 面, 我 們 講 到 二 種 子 之 由 來 我 們 這 一 科 是 講 到 依 唯 識 相 安 立 緣 起, 也 就 是 說 從 唯 識 學 的 角 度 來 探 討 我 們 有 情 眾 生 生

Részletesebben

10KV kV

10KV kV 10KV GB50053-94 10kV GB50053 94 1994 11 1...1...2...3...3...3...4...5...5...5...5...6...8...8...8...9...9...9...10...10... 11... 11 1.0.1 1.0.2 10kV 1.0.3 1.0.4 10KV 1.0.5 1.0.6 10kV 2.0.1 2.0.2 2.0.3

Részletesebben

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈

一 家 庭 成 员 与 收 支 情 况 100 您 本 人 配 偶 和 子 女 ( 包 括 在 本 地 老 家 和 其 他 地 方 的, 但 不 包 括 已 婚 分 家 的 子 女 ) 以 及 与 您 在 本 户 同 住 的 家 庭 其 他 成 员 共 有 几 口 人? 口 人 表 101: 请 谈 统 计 调 查 中 获 得 的 能 够 识 别 或 者 推 断 单 个 统 计 调 查 对 象 身 份 的 资 料, 任 何 单 位 和 个 人 不 得 对 外 提 供 泄 露, 不 得 用 于 统 计 以 外 的 目 的 统 计 法 第 三 章 第 二 十 五 条 表 号 : 卫 计 统 制 定 机 关 : 国 家 卫 生 计 生 委 批 准 机 关 : 国 家 统 计 局 批 准 文 号 : 国

Részletesebben

KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du

KDG KG KDG KG KDG KG K K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O- NF D3 CEO 3 NEM KDGV KGV * Viton Du Vickers KDGV-3S KGV-3S K()DGV-3 K()GV -3 ISO 1-3 (NF D3) 35 bar (575 psi) 1998 11 539-C KDG KG KDG KG KDG KG "K" K KG KDG C KG K KG F V KG NF/ISO NF 35 bar (575 psi) DGV-3 (S) KDGV KGV ISO 1-3 Viton* O-

Részletesebben

... 2 SK SK Command KA 9000 COM... 9 SK / SK / Autolock SK

... 2 SK SK Command KA 9000 COM... 9 SK / SK / Autolock SK SK 9000 ... 2 SK 9000... 4... 4... 5 SK 9000... 7... 9 Command KA 9000 COM... 9 SK 9000... 10 / SK 9000... 10 / Autolock... 12... 13... 14 SK 9000... 17... 18... 19... 19... 20 SK 9000... 20 ZH RU PT NL

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf N A N e I M M I N A e N M I I N N e N N A B A B M M M M M W W M M A f A f A f A A f f / A B E E C D B C D d d E d d E E E g f f K K K a f K K a f f f / / / / / f E a K / / / / / / / A B A

Részletesebben

untitled

untitled DFG/TFG 316/320 04.06- c 51032164 02.07 1 B2 B F M Z t o Jungheinrich Aktiengesellschaft Am Stadtrand 35 22047 Hamburg - +49 (0) 40/6948-0 www.jungheinrich.com 0108.CN 0108.CN A B 1... B 1 2... B 2 2.1...

Részletesebben

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文

建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 编 制 说 明 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 由 具 有 从 事 环 境 影 响 评 价 工 作 资 质 的 单 位 编 制 1. 项 目 名 称 指 项 目 立 项 批 复 时 的 名 称, 应 不 超 过 30 个 字 ( 两 个 英 文 编 号 :GHHP-2015-110 建 设 项 目 环 境 影 响 报 告 表 项 目 名 称 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 葛 塘 5# 6# 地 块 经 济 适 用 房 ( 拆 迁 安 置 房 ) 项 目 建 设 单 位 : 南 京 化 学 工 业 园 区 经 济 适 用 住 房 发 展 中 心 评 价 机 构 : 江 苏 国 恒 安 全 评 价

Részletesebben

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125

,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN G CIP (2003) ( ) : : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 / / / 2003 ,,,,,,,,, (CIP) : /,,. 2. :, 2004 ISBN 7-313-03506-3................ G647.38 CIP (2003) 087156 ( 877 200030 ) :64071208 : : 880mm 1230mm 1/ 32 : 7.125 :168 2003 10 1 2004 10 2 2004 10 2 :20

Részletesebben

:,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,, ( ) 182

:,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,, ( ) 182 , 1939 ( : ),,, 13 (1938 ) 9 7,,, 150, 1938 10 12,, 10 31, ( ),,,,,, ( ) ( ),, 1993,,, :,,, 181 :,, ( ) ( ), 1200 ( : ) 6 100,,,, ( : ) 80, 10, 7 ; :, ; :,,,,,, ( :?),,,, (, ),,,,,,,,, 1994 11 6 : :,,

Részletesebben

pdf

pdf SMART INVERTER, SMART CHOICE www.siemens.com.cn/v20 0.12 kw ~ 15 kw USS MODBUS RTU 7.5 kw ~ 15 kw PCB V/fV 2 /f 0.12 kw ~ 15 kw 1AC 200 V... 240 V ( -10 % / +10 % ) 3AC 380 V... 480 V ( -15 % / +10 % )

Részletesebben

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc

(精校版)陕西省语文卷文档版(含答案)-2011年普通高等学校招生统一考试.doc 语 文 试 题 一 古 代 诗 文 阅 读 (27 分 ) ( 一 ) 默 写 常 见 的 名 句 名 篇 (6 分 ) 1. 补 写 出 下 列 名 句 名 篇 中 的 空 缺 部 分 (6 分 ) (1) 入 则 无 法 家 拂 士,, 国 恒 亡 ( 孟 子 生 于 忧 患, 死 于 安 乐 ) (2) 师 者, ( 韩 愈 师 说 ) (3) 宁 溘 死 以 流 亡 兮, ( 屈 原 离 骚

Részletesebben

兽医临床诊断学实验指导

兽医临床诊断学实验指导 兽 医 临 床 诊 断 学 实 验 指 导 河 北 科 技 师 范 学 院 动 物 科 学 系 临 床 兽 医 学 实 验 室 2009 年 2 月 目 录 学 生 实 验 守 则... 3 实 习 一 动 物 的 接 近 保 定 和 基 本 检 查 法...4 实 习 二 临 床 基 本 检 查 法 及 一 般 检 查...10 实 习 三 循 环 系 统 的 临 床 检 查...15 实 习 四

Részletesebben

12 12 1 30 40 20 30 10 20 6 10 10 2 34.8 56.1 18.0 20.9 3.8 0.4 17.9 18.3 11.7 9.1 9.1 8.3 9.2 6.3 10.8 8.0 3 1949 1952 1957 1965 1975 1980 1985 100 100 100 100 100 100 100 11.0 19.4 26.1 26.2

Részletesebben

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历

报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在 南 宋 时 期 就 初 具 规 模, 已 有 八 九 百 年 的 历 丽 江 古 城 托 管 挂 牌 可 行 性 分 析 报 告 上 海 文 化 产 权 交 易 所 申 江 文 化 商 品 运 营 服 务 平 台 二 零 一 六 年 七 月 报 告 简 要 丽 江 古 城 位 于 云 南 省 西 北 部, 始 建 于 宋 末 元 初 古 城 西 北 方 30 公 里 处 是 海 拔 5596 米 的 玉 龙 雪 山 及 第 四 世 冰 川 遗 迹 丽 江 古 城 在

Részletesebben

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮

有 不 良 企 图 时, 就 要 立 即 躲 开 他 当 你 实 在 难 以 分 辨 对 方 是 真 心 实 意 还 是 虚 情 假 意 时, 可 向 父 母 老 师 或 周 围 较 成 熟 和 亲 近 的 朋 友 请 教, 请 他 们 帮 你 分 析 情 况, 做 出 判 断 此 时, 拒 绝 帮 第 一 章 女 生 安 全 2009 年 11 月 2 日 深 夜,51 岁 的 农 民 李 某 翻 墙 进 入 某 中 学 行 窃, 他 悄 悄 来 到 一 小 屋 前, 并 无 所 获 见 屋 内 3 名 少 女 都 已 熟 睡, 便 生 邪 念, 欲 行 不 轨 3 少 女 慷 醒 后, 遭 李 某 的 殴 打 和 猥 亵, 其 中 一 名 16 岁 女 生 乘 机 溜 出 房 外, 将 房

Részletesebben

《垓下歌》 項羽

《垓下歌》 項羽 1. 2. 3. 4. MM1 1 5. 6. 7. 8. MM1 2 9. ( ) 爲 10. 11. MM1 3 12. 13. 14. 15. 縧 16. MM1 4 17. 18. 19. MM1 5 20. 21. 22. 23. 24. 25. MM1 6 26. 27. 28. 29. 30. 31. MM1 7 32. 爲 33. 34. 35. 36. MM1 8 37. 38.

Részletesebben

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材

內 容 及 試 題 範 例 術 科 評 量 規 範 評 分 標 準 一 (, 工 具 與 材 料 由 本 校 提 供, 考 生 無 須 自 備 ) ( 一 ) 基 本 焊 接 工 具 操 作 及 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 ( 二 ) 測 驗 時 間 50 分 鐘 ( 三 ) 工 具 與 材 104 學 年 度 高 級 中 等 學 校 特 色 招 生 職 業 類 科 甄 選 入 學 內 容 審 查 表 學 校 名 稱 ( 全 銜 ) 私 立 治 平 高 中 日 期 104 年 4 月 25 日 ( 六 ) 科 班 名 資 訊 科 特 色 班 項 目 基 本 焊 接 工 具 操 作 辨 識 基 本 手 工 具 設 備 一 可 聯 接 性 : 術 科 命 題 規 範 命 題 內 容 基 本

Részletesebben

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳

交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 序 號 試 場 序 號 姓 名 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 張 齡 文 王 美 蕙 吳 交 通 部 公 路 總 局 新 竹 區 監 理 所 104 年 第 2 次 契 約 服 務 員 甄 試 試 場 規 則 一 考 生 應 於 考 試 當 日 攜 帶 國 民 身 分 證 正 本 或 其 他 足 資 證 明 身 分 之 證 件 於 上 午 8 時 50 分 前 至 本 所 行 政 大 樓 2 樓 道 安 教 室 入 場 考 試, 未 攜 帶 者 一 律 不 得 參 加 考 試 ; 冒 名

Részletesebben

美 国 研 究

美 国 研 究 1991 2 1991 3 1991 4 1991 5 1991 6 1991 7 1991 8 1991 9 1991 10 1991 11 1991 12 1991 13 1991 14 1991 15 1991 16 1991 17 1991 18 1991 19 1991 20 1991 21 1991 22 1991 23 1991 24 1991 25 1991 26 1991 27 1991

Részletesebben

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?,

2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, 1.?? :,,,, : ( 1),, ( ), 5 : ( 2),,,, : ( ),,, ( 3) 2.??,,,,, ;,,,,,,,, 3.?,,?,?, ,,,, 250 :, 4.?,,,,,,,,? ( 1),,,, ( 2),,,, ,,, ( 3),, ( 4) : ;,,,,, ( 5),,,, 5.? ,,,,,,,,,,,,, 6.?, :,,, ;,,,,, ;, : 7.?,?,,,,

Részletesebben

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知

宜蘭縣風景區管理所五峰旗風景特定風景區開放行動咖啡車作業投標須知 宜 蘭 縣 礁 溪 鄉 湯 圍 溝 公 園 委 託 經 營 管 理 契 約 書 立 契 約 書 人 宜 蘭 縣 政 府 ( 以 下 簡 稱 甲 方 ) 為 充 分 利 用 湯 圍 溝 公 園 空 間 效 益, 並 提 昇 遊 憩 服 務 品 質, 特 委 託 ( 以 下 簡 稱 乙 方 ) 經 營 管 理, 特 訂 定 本 契 約, 契 約 內 容 如 后 : 第 一 條 : 一 契 約 文 件 及

Részletesebben

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第

第 二 十 七 章 一 夜 苦 熬 第 二 十 八 章 租 房 同 居 第 二 十 九 章 二 人 世 界 第 三 十 章 取 消 面 试 第 三 十 一 章 中 暑 卧 床 第 三 十 二 章 找 到 工 作 第 商 场 风 月 之 新 欢 旧 爱 七 寸 明 月 / 著 第 一 章 凌 晨 惊 梦... 4 第 二 章 前 台 MM... 7 第 三 章 陪 赌 陪 嫖... 11 第 四 章 淫 声 荡 语... 15 第 五 章 孤 儿 报 恩... 19 第 六 章 一 招 断 腕... 21 第 七 章 惹 毛 警 察... 26 第 八 章 痛 扁 犯 人... 29 第 九 章 薄 惩 邢 科...

Részletesebben

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生

团 学 要 闻 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 3 月 17 日, 我 校 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 在 行 政 办 公 楼 五 楼 会 议 室 举 行, 校 团 委 委 员 各 院 ( 系 ) 团 委 书 记 校 学 生 共 青 团 工 作 简 报 2011 年 第 1 期 共 青 团 大 连 海 洋 大 学 委 员 会 团 学 要 闻 : 导 读 我 校 召 开 共 青 团 五 届 九 次 全 委 ( 扩 大 ) 会 议 我 校 在 大 连 市 大 学 生 创 新 创 意 作 品 大 赛 中 取 得 佳 绩 校 团 委 召 开 学 生 干 部 思 想 动 态 座 谈 会 校 团 委 组 织 开 展 弘 扬 雷 锋

Részletesebben

前 言

前 言 CY6D78Ti CY6D78Ti CY6D78Ti CY6D78Ti-A ii 1 CY6D78Ti 2 CY6D78Ti 3 4 4 4 7 11 11 11 12 12 14 14 15 15 2 ( 5 ) 15 8 ( 2 ) 15 45 ( 1 ) 16 16 17 18 18 18 19 19 19 2 2 iii 2 21 22 22 23 23 25 29 31 31 32 36

Részletesebben

3 40 2 www.emersonindustrial.com/automation E27 XAF Z (kg) (m/s) E 27 450 1,000 1.0 1.6 E300 XAF 1,000 2,500 1.0 2.5 E300 Z 1,250 5,000 1.0 5.0 E300 2:1-30m - 50% - 400V www.emersonindustrial.com/automation

Részletesebben

Ps22Pdf

Ps22Pdf Q CIP / / / 2880 Q Q Q Q Q QQ Q Q Q Q Q ec A c c A c c c Q a A A A c e A c a c c ea c c a A c c c a A c c c a A / A c c c c f a c c f a c c f a c f e A c f c f / c A c c a c c A e A c c e A c c ea c c

Részletesebben

附件2

附件2 上 海 中 医 药 大 学 授 课 教 案 课 程 名 称 : 脱 位 授 课 教 师 : 张 霆 授 课 时 间 : 年 度 学 期 周 第 七 章 脱 位 内 容 教 具 时 间 分 配 多 媒 体 结 合 板 书 第 一 节 脱 位 概 论 幻 灯 启 发 凡 构 成 关 节 的 骨 端 关 节 面 脱 离 正 常 位 置, 引 起 关 节 功 能 障 碍 者, 称 为 脱 位 每 个 关 节

Részletesebben

总成绩册公示版.doc

总成绩册公示版.doc 目 录 一 体 育 道 德 风 尚 奖 代 表 团 1 二 参 加 江 西 省 第 十 四 届 运 动 会 突 出 贡 献 奖 1 三 青 少 年 部 现 场 比 奖 牌 榜 2 四 总 分 榜 3 1 青 少 年 部 3 2 成 人 部 县 ( 市 区 ) 组 3 3 成 人 部 市 直 ( 驻 市 ) 机 关 组 4 五 青 少 年 部 政 策 性 带 牌 榜 5 六 单 项 名 次 表 6 1

Részletesebben

1 2032.1.16, 6:01 AM 2 2032.1.16, 6:01 AM 3 2032.1.16, 6:01 AM ( ) 4 2032.1.16, 6:01 AM 5 2032.1.16, 6:01 AM 6 2032.1.16, 6:01 AM 9 2032.1.16, 6:01 AM 10 2032.1.16, 6:02 AM 1 1 2009 7 2 3 2 2009 7 1

Részletesebben

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) ()

1 2 / 3 1 A (2-1) (2-2) A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A ( () 4 A4, A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () (39mm E-Mail ( )( ), : : 1 1 ( ) 2 2 ( ) 29mm) WSK ( 1 2 / 3 1 A4 2 1 3 (2-1) 2-1 4 (2-2) 2-2 5 A4 6 A4 7 A4 8 A4 9 A4 10 11 ( () 4 A4, 5 6 7 8 A4 7 ) 1 (2-1) (2-2) () 1 2 (2-1) 3 (2-2) 4 5 6 7 (8 ) 9

Részletesebben

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因

过, 同 样 加 快 了 扩 散 速 度 溶 剂 则 是 从 低 浓 度 溶 液 中 通 过 渗 透 膜 向 高 浓 度 溶 液 中 扩 散 溶 液 的 浓 度 越 高, 渗 透 压 就 愈 大 随 着 温 度 升 高, 渗 透 压 逐 渐 增 加, 导 致 蛋 黄 失 水 率 增 加 [4] 因 F * 迟 玉 杰, 胥 伟, 刘 振 宇 150030 摘 要 : 关 键 词 : 近 年 来, 世 界 蛋 品 开 发 和 蛋 制 品 加 工 有 了 长 足 的 发 展, 欧 美 发 达 国 家 投 入 大 量 的 资 金 和 科 技 力 量 进 行 研 究 和 开 发, 许 多 发 达 国 家 禽 蛋 制 品 深 加 工 比 重 已 达 其 禽 蛋 总 量 的 20-25%, 其 产 品 多

Részletesebben

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植

本 土 天 蝗 傳 奇 - 台 灣 大 蝗 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 摘 要 台 灣 大 蝗 在 交 配 時 警 覺 性 降 低, 蝗 會 背 著 蝗 跳 到 遠 處, 但 不 會 飛, 肚 子 餓 時 會 進 食, 但 蝗 不 會 交 配 後 蝗 會 選 擇 土 質 堅 實 植 中 華 民 國 第 四 十 八 屆 中 小 學 科 學 展 覽 會 作 品 說 明 書 國 中 組 生 物 及 地 球 科 學 科 第 三 名 031708 本 土 天 蝗 傳 奇 ~ 台 灣 大 蝗 蟲 生 活 史 及 生 態 習 性 的 研 究 學 校 名 稱 : 臺 北 市 立 麗 山 國 民 中 學 作 者 : 指 導 老 師 : 國 一 陳 夢 晴 竇 俊 明 國 一 林 宜 潔 國 一

Részletesebben

zw.PDF

zw.PDF 20 30 15 16 15 67 12 12 12 11 1508 4 18 4 600 343 37 9 9 12 9 30 90 1503 50 23 20 400 2.65 2 19 15 20 15 16 17 19 6 23 1642 600 350 1500 19 20 30 7 1816 1830 7 23 1830 1874 4 1874 1863 14 11 20 20 20 1905

Részletesebben

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2

4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 : / ( 6 (2003 8 : ( 1 ( ( / / (,, ( ( - ( - (39mm 29mm 2 ( 1 2 3-6 3 6-24 6-48 12-24 8-12 WSK / WSK WSK 1 4 / ( / / 5 / / ( / 6 ( / / 7 1 2 / 3 ( 4 ( 2003 8 ( 2 9 5 ( 10 3 11 / (600 4 5 AA 710 AB 720 730

Részletesebben

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls

Primary Mathematics Catalogue(for schools) as at 06.07.2016.xls 序 列 學 習 階 段 級 適 用 人 年 小 _ 數 學 科 _ 小 一 至 以 內 小 的 六 數 _ 教 育 電 視 4. 節 目 目 錄 5. 3. 1. 2. 認 以 排 通 識 數 過 列 單 10 以 和 內 和 一 認 的 雙 一 識 順 對 數 字 應 和 的 1-10 倒 方 法 比 較 兩 組 件 的 多 少 光 碟 22) 以 內 的 數 1. 2. 3. 4. 1 1 1

Részletesebben