jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó"

Átírás

1 J15 FORM NO F jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

2

3

4

5

6 Magyar Tartalomjegyzék Az Ön biztonsága érdekében Kicsomagolás/összeszerelés Az elsõ használat elõtt A készülék kezelése Szállítás Tisztítás/karbantartás Üzemen kívül helyezés hosszabb idõre Garancia Információk a motorhoz Segítség üzemzavar esetén Típustábla adatai Ezek az adatok nagyon fontosak a készülék késõbbi azonosításához, a pótalkatrészek rendeléséhez, valamint az ügyfélszolgálat számára. A típustáblát a motor közelében találja. Ezen a típustáblán minden adatot írjon be a mezõbe (7. ábra). Ezeket és a berendezés további adatait az elkülönített CE megfelelõségi nyilatkozatban találja, amely ennek a kezelési utasításnak arésze. Képi ábrázolás Hajtsa ki a kezelési útmutató elején található, ábrákat tartalmazó oldalt. Ebben a kezelési útmutatóban különbözõ modellek vannak leírva. A képi ábrázolás részleteiben eltérhet a tulajdonában lévõ géptõl. A modellek jelölése a következõ: 1-es típus 2-es típus munkaszélesség munkaszélesség 66 cm-ig 40 cm-ig 4 Az Ön biztonsága érdekében A gép helyes használata Ez a készülék kizárólag a következõ használatra készült: motoros kapaként a házi- és szabadidõkert kert- és zöldterületeinek felásására és lazítására; a kezelési útmutatóban megadott leírásoknak és biztonsági elõírásoknak megfelelõ módon. Minden más használat nem rendeltetésszerûnek minõsül. A nem rendeltetésszerû használat a garancia elvesztését, és mindennemû gyártói felelõsségvállalás kizárását vonja maga után. A felhasználó felel minden kárért, amelyet harmadik személynek vagy azok tulajdonán okoz. A gépen történõ önkényes változtatásokból eredõ károkért vagy balesetekért a gyártó semmilyen felelõsséget nem vállal. Általános biztonsági útmutató A készülék felhasználójaként az elsõ használat elõtt olvassa át alaposan jelen kezelési útmutatót. A késõbbiekben is használja, illetve õrizze meg késõbbi használatra és egy esetleges tulajdonosváltás esetére. Soha ne engedje meg, hogy gyerekek, vagy olyan más személyek használják a gépet, akik ezt a kezelési útmutatót nem olvasták el. Tulajdonosváltáskor adja tovább a géppel együtt a kezelõi útmutatót. A berendezést használó személyek nem állhatnak tudatmódosító szerek, mint pl. alkohol, drogok vagy gyógyszerek hatása alatt. 16 év alatti személyek nem kezelhetik a készüléket, ill. nem végezhetnek egyéb pl. karbantartási, tisztítási, beállítási munkákat a készüléken a helyi rendeletek szabályozhatják a felhasználók minimális életkorát. Ez a készülék nem alkalmas arra, hogy korlátozott fizikai és érzékszervi vagy szellemi képességekkel, hiányos tapasztalatokkal és vagy ismeretekkel rendelkezõ személyek (beleértve a gyermekeket is) mûködtessék, kivéve, ha egy biztonságukért felelõs személy Motoros kapa kezelési útmutatója felügyelete alatt állnak, vagy betartják a tõle kapott, a készülék használatával kapcsolatos utasításokat. A gyermekeket felügyelet alatt kell tartani, hogy ne játszhassanak a készülékkel. A munka megkezdése elõtt ismerje meg az összes berendezést és kezelõelemet valamint azok funkcióit. A veszélyes zónától tartsa távol az embereket, fõként a gyermekeket, valamint a háziállatokat. Munka közben viseljen kesztyût, védõszemüveget, fülvédõt, erõs cipõt és testre simuló szûk ruházatot. A készüléket ne zárt helyiségben töltse fel üzemanyaggal, továbbá ne tankoljon, ha a motor jár vagy forró. Soha ne járassa a motort zárt helyiségben. Ügyeljen, hogy sem a testrészei, sem a ruházata ne kerüljön közel a berendezés forgó vagy forró részeihez. Cserélje ki a sérült kipufogót, tankot vagy tanksapkát. Csak mûszakilag kifogástalan állapotú gépet helyezzen üzembe. A berendezést csak a gyártó által kiszállított és elõírt mûszaki állapotban üzemeltesse. Tilos megváltoztatni a gyári motorbeállításokat. Minden használat elõtt ellenõrizze, hogy a kapakések, rögzítõcsapok, biztonsági berendezések nem kopottak vagy nem sérültek-e. A kopott vagy sérült alkatrészeket szakmûhelyben cseréltesse ki. A pótalkatrészeknek és tartozékoknak meg kell felelniük a gyártó által elõírt követelményeknek. Ezért használjon eredeti vagy a gyártó által jóváhagyott pótalkatrészeket és tartozékokat. Állítsa le a motort, és húzza ki a gyújtógyertya-csatlakozót, ha nem dolgozik a géppel, vagy távozik a géptõl. A készüléket és az üzemanyagot biztonságos helyen tartsa távol mindenféle tûztõl (szikrától, lángtól), gyermekek számára hozzáférhetetlenül.

7 Motoros kapa kezelési útmutatója Hagyja lehûlni a motort, mielõtt zárt helyiségbe vinné. Csakis szakszervizben javíttassa akészüléket. A gépen végzendõ valamennyi munka elõtt A sérülések elkerülés érdekében minden munkavégzés elõtt (pl.: karbantartási és beállítási munkák) és szállításkor (pl.: emelés vagy mozgatás) tegye a következõket állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a motor lehûl, húzza le a gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását, vegye figyelembe a motor használati utasításában található kiegészítõ biztonsági utasításokat. Biztonsági berendezések Veszély A biztonsági berendezések az Ön védelmét szolgálják, és mindig mûködõképesnek kell lenniük. Ezeket nem szabad eltávolítani, megváltoztatni vagy kikerülni. 1. ábra Tengelykapcsoló kar (2) A készülék és a kapa azonnal leáll, mihelyt a kezelõ ezt a kart elengedi (szándékosan vagy véletlenül). Ütközõ (5) megakadályozza, hogy a földdarabok vagy a kövek kidobódjanak. Szimbólumok a gépen A készüléken különbözõ helyeken biztonsági és figyelmeztetõ útmutatások találhatók, szimbólumokkal vagy piktogramokkal megjelenítve. Az egyes szimbólumok jelentése a következõ: Üzembe helyezés elõtt olvassa el a használati utasítást A forgó alkatrészek sérülésveszélyt jelentenek. Kezét és lábát tartsa távol a forgó alkatrészektõl. A gépen tartsa mindig olvasható állapotban ezeket a szimbólumokat. Szimbólumok ebben az útmutatóban Ebben a használati utasításban olyan szimbólumokat használnak, amelyek veszélyekre utalnak, vagy fontos információkat jeleznek. A szimbólumok magyarázata: Veszély Ezek olyan veszélyekre utalnak, amelyek összefüggnek az ismertetett tevékenységgel, és amelyek esetén személyek veszélyeztetése áll fenn. Ezek olyan veszélyekre utalnak, amelyek összefüggnek az ismertetett tevékenységgel, és amelyek a berendezés meghibásodását vonhatják maguk után. Tájékoztató Fontos információkat és hasznos tippeket jelölnek. Iránymegadás A gépen történõ iránymegadáskor (pl.: bal, jobb) a munkavégzés irányát (elõre haladás) használjuk iránymegadásra. Hulladékkezelési utasítás A keletkezõ csomagolási hulladékokat, a régi gépet stb. a helyi elõírásoknak megfelelõen kell ártalmatlanítani. Kicsomagolás/ összeszerelés A sérült kábeldarabok a készülék hibás mûködését okozzák. A készülék kicsomagolásakor ügyeljen arra, hogy ezek az alkatrészek ne törjenek meg és ne lapuljanak össze. Ne billentse meg a gépet 45 -nál jobban. Olaj folyhat ki a gépbõl. Magyar Kicsomagoláskor ellenõrizze a csomagolás tartalmát. A kezelési útmutató végén vagy mellékelt lapként a gép szerelése van ábrázolva. Az elsõ használat elõtt Szállítási okok miatt a készüléket üzemanyag nélkül szállítjuk. Ezért az elsõ használat elõtt töltse fel motorolajjal (ehhez lásd a motor kezelési útmutatóját). A készülék kezelése Tartsa be a motor útmutatójában leírt utasításokat is. A kapálás mélységének a beállítása 4. ábra A kapálás mélysége a csoroszlya segítségével állítható be. Az alkalmazás helyét elérve a szállítási helyzetbõl munkaállásba (felfelé) kell szerelni a kerekeket. A csoroszlya beállítása: 5. ábra Lazítsa meg a rugós csatlakozót és a csapszeget. A csoroszlya beállítása Minél mélyebbre van állítva a csoroszlya, annál mélyebben és lassabban kapál a gép. Rögzítse a csoroszlyát a csapszeggel és a rugós csatlakozóval. A markolat beállítása Magasság beállítása (kiviteltõl függõen) 1. ábra Távolítsa el a csavaranyákat/ csavarokat (3). Állítsa a markolatot a kívánt magasságba. A csavarokat/csavaranyákat (3) ismét szerelje fel és húzza meg. 5

8 Magyar A kapálás szélességének a beállítása (csak 1-es típus) 2. ábra Sérülésveszély A kapálókések beállítása elõtt állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a motor lehûl, húzza le a motor gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását. Óvatosan dolgozzon. A kapálókések átállítása vagy leszerelése révén szabályozható a kapálás szélessége. Kapálás szélessége Cél cm-ekben 61 (A) Kapálás 66 (B) 33 (C) Kultiválás Szélesség 66 cm (B): A rugós csatlakozót (2) és a csapszeget (3) csavarja ki, a két külsõ késpárt húzza a külsõ furatokig, és rögzítse újra a csapszeggel és a rugós csatlakozóval. Szélesség 33 cm (C): Csavarja ki a rugós csatlakozót (2) és acsapszeget (3), a két külsõ késpárt vegye le. Tájékoztató A 2-es típus esetén a kapálási szélesség nem állítható. Tankolás és az olajszint ellenõrzése Robbanás- és tûzveszély Csakis szabadban, kikapcsolt és lehûlt motorral tankoljon. Ne dohányozzon tankolás közben. Soha ne töltse teljesen tele az üzemanyagtartályt. Ha kifolyik az üzemanyag, indítás elõtt várja meg, míg a kifolyt üzemanyag elpárolog. Üzemanyagot kizárólag erre alkalmas, üzemanyag tárolására szolgáló tartályban tároljon. Ólommentes benzint tankoljon (lásd motor használati utasítás). Az üzemanyagot maximum a betöltõcsonk alsó széle alatt 2cm-ig töltse. Szorosan zárja le az üzemanyagtartályt. Ellenõrizze az olajszintet (lásd a motor kezelési útmutatóját). A motor indítása 1. ábra Tartsa be a motor útmutatójában leírt utasításokat is. Veszély Gyõzõdjön meg arról, hogy a gép közelében senki nem tartózkodik. Az indításnál ügyeljen arra, hogy Ön biztosan álljon. Csakis a szabadban indítsa be a motort. Beállítások a motor elindítása elõtt Ellenõrizze az üzemanyag mennyiségét és az olajszintet, szükség esetén töltsön fel olajat és üzemanyagot (lásd motor használati utasítás). Nyissa ki a benzincsapot (kivitelezéstõl függõen). A gyújtógyertya-csatlakozót (6) csatlakoztassa a gyújtógyertyára. Hideg motorral történõ indítás elõtt Szívatóval ellátott berendezés: A gázkart (1) állítsa START/ helyzetbe vagy a motoron levõ szívatókart (motortípustól függõen lásd motor használati utasítás) állítsa CHOKE/ helyzetbe és a gázkart állítsa /max helyzetbe. Szívató nélküli berendezés (motortípustól függõen): A membránt (lásd motor használati utasítás) 3 5 alkalommal nyomja meg erõsen, és a gázkart állítsa /max helyzetbe. Meleg motorral történõ indítás elõtt A gázkart állítsa /max helyzetbe. Motoros kapa kezelési útmutatója A motor indítása Egyik kezével támaszkodjon a markolatra, és az indítózsinórt (4) lassan húzza, míg az ellenállás érzékelhetõ nem lesz, majd gyorsan és erõsen rántsa meg. Az indítózsinórt ne engedje visszacsavarodni, hanem lassan vezesse vissza. Amikor a motor jár A szívatókart állítsa vissza (motortípustól függõen lásd motor használati utasítás). A gázkart (1) állítsa a kívánt fordulatszámra: = gyors motorfordulatszám = lassú motorfordulatszám A motor leállítása 1ábra Állítsa a gázkart /STOP állásba. Zárja el a benzincsapot (kivitelezéstõl függõen). Munkavégzés a géppel Sérülésveszély A veszélyes zónától tartsa távol az embereket, fõként a gyermekeket. A gépet csak akkor üzemeltesse, ha az kifogástalan állapotban van. Kerülje a nyílt lángot, a szikraképzõdést, és munka közben ne dohányozzon. Ellenõrizze a terepet, amelyen a gépet használni fogja, és távolítson el minden olyan tárgyat, amelyet a gép kidobhat. Csakis megfelelõ világítás mellett dolgozzon, lassan és elõvigyázatosan. Ne kapáljon gödrök és partok közelében. A kezelõszemély munkaterülete a használat során a vezetõkar mögött található. A markolat által a körbeforgó szerszámtól elõzetesen megszabott biztonsági távolságot mindig tartsa be. Soha ne tegye a kezét, lábát forgó tárgyak fölé vagy alá. Soha ne emelje fel vagy vigye a gépet, ha a motor jár. Állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertya-csatlakozóját, mielõtt ellenõrzi, beállítja és tisztítja 6

9 Motoros kapa kezelési útmutatója a berendezést, vagy munkát végez aberendezésen. Ne használja a gépet rossz idõjárási körülmények között, például esõben vagy zivatarban. Sérülésveszély, borulás miatt Lassan és óvatosan dolgozzon, fõként, amikor menetirányt változtat. A gépet mindig csak keresztbe vezesse a lejtõn, és soha ne felfelé vagy lefelé. Figyeljen az akadályokra, soha ne kapáljon sziklák közelében. Ne használja a gépet a 20%-nál meredekebb lejtõkön. Fulladásveszély a szénmonoxid miatt A belsõégésû motort csak aszabadban járassa. Robbanás és tûzveszély A benzingõz robbanásveszélyes, és a benzin igen gyúlékony. Az üzemanyagot a motor indítása elõtt töltse be. Tartsa az üzemanyagtartályt járó vagy még meleg motor esetén zárva. Üzemanyagot csak leállított és kihûlt motor esetén töltse után. Kerülje a nyílt láng használatát, a szikraképzõdést és ne dohányozzon. Csak szabadban tankolja a gépet. Ne indítsa el a motort, ha az üzemanyag kiömlött. Távolítsa el a gépet az üzemanyaggal szennyezett felülettõl, majd várjon addig, amíg az üzemanyagpára elpárolgott. A motort és a kipufogót tartsa távol a növényi maradványoktól és a kifolyó olajtól. Üzemeltetési idõpont Vegye figyelembe a nemzeti/városi/ községi elõírásokat a berendezés használatának idõpontjait illetõen (adott esetben érdeklõdjön az ebben illetékes hatóságnál). Kapálás Lehetséges károsodások a gépen vagy az alkalmazási területen. Ne munkáljon meg olyan felszíneket, amelyek alatt gáz- vagy áramvezeték, vagy hasonló van lefektetve. Ne dolgozzon szorosan a fák közelében; a gép megsértheti a gyökérzetet. Ne munkáljon meg átnedvesedett talajt; a kapák felkaphatják és kidobhatják a göröngyöket. Ha a kapa idegen testbe, pl. kõbe ütközött, állítsa le a gépet, és ellenõrizze, hogy nem sérült-e meg. Legjobb eredményt a többszörös és fokozatosan mélyülõ mély kapálás ad. Az elõzõleg felvitt komposztot így lehet a legjobban bedolgozni a talajba. A tarlókat a rajta maradt növényi maradványokkal lehet rekultiválni. 1. ábra A kapálás mélységét a talaj minõségétõl függõen válassza meg. a kemény talajokat fokozatosan egyre mélyebben kell kapálni. A szállítókereket (7) tegye kapálási helyzetbe (lásd A kapálás mélységének a beállítása ). Indítsa el a motort (lásd A motor indítása ). Nyomja le és tartsa úgy a reteszelõkart (8). Húzza a kapcsolókart (2) a fogantyú felé, és tartsa meg. Engedje el a reteszelõkart (8). A kapálás mélységét és a sebességet a markolat lenyomásával vagy felengedésével lehet szabályozni: lenyomva a kapálás mélyebb és lassabb lesz és fordítva. Felületek megmunkálása keresztben (lásd a 3. ábrát). Kultiválás A kultúrnövények gyökérzetére való tekintettel kisebb mélységet kell beállítani. Gép leállítása 1. ábra Magyar Engedje el a kapcsolókart (2). Állítsa a gázkart /STOP állásba. Zárja el a benzincsapot (kivitelezéstõl függõen). Szállítás Vezetés Rövid szakaszok rendezéséhez/ leküzdéséhez. Állítsa szállítási helyzetbe a csoroszlyát/a kerekeket (6. ábra). Nyomja le a markolatot, míg a kapa már nem ér a földre. Óvatosan vezesse a gépet. Szállítás alkalmas jármûvel Sérülésveszély A szállítás elõtt állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a motor lehûl, húzza le a motor gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását. A gépet csak üres üzemanyagtartállyal szállítsa. A tanksapka mindig fixen legyen lezárva. A gépet jármûvön vagy jármûben, vízszintes helyzetben szállítsa. A gépet biztosítsa gurulás, illetve megcsúszás ellen. Tisztítás/karbantartás Veszély Sérülések megakadályozása céljából a berendezésen végzett összes munkálat elõtt állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a motor lehûl, húzza le a motor gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását, vegye figyelembe a motor használati utasításában található kiegészítõ biztonsági utasításokat. 7

10 Magyar A gépet mindig úgy billentse, hogy a gyújtógyertya felfelé mutasson, így elkerülhetõ, hogy az üzemanyag vagy az olaj motorkárt okozzon. Ne billentse meg a gépet 45 -nál jobban. Olaj folyhat ki a gépbõl. Karbantartás Vegye figyelembe a motor használati utasításában található karbantartási elõírásokat. A szezon végével ellenõriztesse és tartassa karban a gépet egy szakszervizben. A motorolaj veszélyezteti a környezetet. Olajcsere esetén a fáradt olajat adja le egy olajgyûjtõ helyen vagy egy ártalmatlanítással foglalkozó cégnél. Karbantartási munkák Minden használat elõtt: Ellenõrizze az olajszintet, szükség esetén töltse fel. Ellenõrizze a csavarkötéseket, szükség esetén húzza meg acsavarokat. Ellenõrizze a biztonsági berendezéseket. Ellenõrizze, hogy a kapakések szorosan illeszkednek-e, hogy nincsenek-e elkopva vagy megsérülve. Motoros kapa kezelési útmutatója Kenés Minden mozgó és forgó alkatrészt meg kell olajozni. A motor karbantartási munkálatai Lásd a motor kezelési útmutatóját. Szezononként egyszer: A gépet szakmûhelyben ellenõriztesse és végeztesse el akarbantartást. Tájékoztató További karbantartási munkák a következõ karbantartási terv szerint. Karbantartási terv Használat után 10 h 25 h 50 h 100 h Szezon végén Szükség szerint Tisztítsa meg az oldallapokat és a kapákat Tisztítsa meg a légszûrõt 1 ) Cserélje ki a légszûrõt 1 ) Cseréljen olajat 3 ) 4 ) Kenje meg a mozgó és forgó alkatrészeket Tisztítsa meg a gyújtógyertyákat 1 ) Cseréltesse ki a gyújtógyertyákat 2 ) Tisztítsa ki a léghûtõt és a kipufogót 1 ) Ellenõrizze a tengelykapcsoló beállítását, szükség esetén igazítsa meg 2 ) Ellenõriztesse a porlasztót 2 ) Éleztesse vagy cseréltesse ki a kapákat 2 ) Cserélje ki az üzemanyagtartály zárószerkezetét Cseréltesse ki a kipufogódobot 2 ) 1 ) Lásd a motor kezelési útmutatóját. 2 ) Ezeket a munkálatokat csakis szakszervizben végeztesse. 3 ) Az elsõ olajcsere 5 üzemóra után (h). 4 ) Olajcsere minden 25 üzemóra után (h) ha nehéz terepen vagy magas környezeti hõmérsékleten dolgozik. 8

11 Motoros kapa kezelési útmutatója Tisztítás Sérülésveszély a kapa révén A tisztításhoz húzzon védõkesztyût. Minden üzemeltetés után tisztítsa le a gépet. A nem tisztított berendezés anyagi károkhoz és mûködési zavarokhoz vezet. Ne használjon nagynyomású tisztítót. Állítsa a gépet szilárd, sima, vízszintes helyre. Az oldallapokat és a kapákat minden használat után vízzel mossa le és szárítsa meg. A motort törlõruhával és kefével tisztítsa. Üzemen kívül helyezés hosszabb idõre Robbanásveszély az üzemanyaggõzök belobbanása révén Mielõtt hosszabb idõre üzemen kívül helyezi a gépet, ürítse ki az üzemanyagtartályt a szabadban, az üzemanyagot alkalmas edénybe öntve (lásd Motor kezelési útmutatója). Ha a gépet egy hónapnál hosszabb ideig nem használja, pl. szezon végén: Készítse elõ a motort (lásd a motor kezelési útmutatóját). Tisztítsa meg a gépet. A rozsdától való megóvás érdekében minden fém alkatrészt töröljön át egy olajos törlõvel, vagy permetezze be olajjal. A gépet tiszta és száraz helyiségben tárolja. Garancia Minden országban érvényesek a cégünk, ill. az importõr által kiadott garanciafeltételek. A szavatosság keretein belül a hibákat térítésmentesen javítjuk az Ön berendezésén addig, amíg egy anyagvagy gyártási hiba az ok. Garanciális esetben, kérjük, forduljon kereskedõjéhez vagy a legközelebbi képviselethez. Információk a motorhoz A motor gyártója felel az összes motorral kapcsolatos problémáért, a motor teljesítményét, a teljesítménymérést, mûszaki adatok szavatosságot és szervizt illetõen. Közelebbi információkat a motorgyártónak a berendezéssel együtt szállított külön üzembentartói/ kezelõi gépkönyvében talál. Segítség üzemzavar esetén Magyar Sérülésveszély véletlen indításból kifolyólag A gépen végzendõ valamennyi munka elõtt állítsa le a motort, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész teljesen leáll és a motor lehûl, húzza le a motor gyújtógyertyacsatlakozóját, hogy megakadályozza a motor véletlen elindítását. A gép üzemzavarainak részben egyszerû okai vannak, amelyek saját kezûleg is megszüntethetõk. Kétséges esetekben és a kifejezett utalás esetén forduljon aszakmûhelyhez. Kizárólag szakmûhelyben, eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíttassa a gépet. Hiba Lehetséges ok Hiba elhárítása A motor nem Üres az üzemanyagtartály. Töltse fel az üzemanyagtartályt. indul. Állott üzemanyag. Az állott üzemanyagot alkalmas edénybe eressze le, aszabadban 1 ). A tartályt töltse föl tiszta, friss és ólommentes üzemanyaggal. A motor hideg állapotban van, a szívatót nem Mûködtesse a szívatót. mûködteti. A gázkar nincs a START állásban, Állítsa a gázkart START maximális fordulatszám állásba. ill. maximális fordulatszámra állítva. Nincs bedugva a gyújtógyertya-csatlakozó. Tegye föl a gyújtógyertya-csatlakozót a gyertyára. A gyújtógyertya szennyezett vagy hibás. Tisztítsa meg a gyújtógyertyát 1 ). A hibás gyújtógyertyát cseréltesse ki 2 ). Hidegindításkor a membránt nem mûködteti. Mûködtesse a membránt. 9

12 Magyar Motoros kapa kezelési útmutatója Hiba Lehetséges ok Hiba elhárítása A motor Még mindig mûködteti a szívatókart. Állítsa vissza a szívatót. egyenetlenül Lazán van feltéve a gyújtógyertya-csatlakozó. Tegye föl szilárdan a gyújtógyertya-csatlakozót. jár (akadozik). Állott üzemanyag. Az állott üzemanyagot alkalmas edénybe eressze le, Víz vagy szennyezõdés van az üzemanyagtartályban. aszabadban 1 ). A tartályt töltse föl tiszta, friss és ólommentes üzemanyaggal. A tanksapkában a szellõzõnyílás eldugult. Tisztítsa meg a tanksapkát. Szennyezett a légszûrõ. Tisztítsa meg a légszûrõt 1 ). A gép nem kapál. A kapa forgását földgöröngyök akadályozzák. Állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertya-csatlakozót. Tisztítsa meg a kapát. Meglazultak a csapszegek vagy a csavarok. Pótolja a csapszegeket vagy csavarokat, a csapszegeket rugós csatlakozóval biztosítsa. A tengelykapcsoló-menet nincs helyesen Állíttassa be a tengelykapcsoló behúzását 2 ). beállítva. Az ékszíj laza vagy szakadt. Cseréltesse ki az ékszíjat 2 ). Túl erõs rezgések. A kapa laza vagy elhajlott. Azonnal állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertyacsatlakozót. A hibás alkatrészeket cserélje ki. Meglazultak a csapszegek vagy a csavarok. Azonnal állítsa le a motort és húzza le a gyújtógyertyacsatlakozót. Húzza meg a csavarokat vagy pótolja acsapszegeket. 1 ) Lásd a motor kezelési útmutatóját. 2 ) Ezeket a munkálatokat csakis szakszervizben végeztesse. 10

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó _=NN cloj=klk=tsvjmnmvtb jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó English (Original operating instructions) Français (Notice d'instructions d'origine) Deutsch (Originalbetriebsanleitung)

Részletesebben

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó a=nn cloj=klk=tsvjmtmun jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó N O P Q R S U 4 11 19 27 34 42 50 56 63 70 77 85 94 101 Magyar Tartalomjegyzék A dokumentum kezelése...... 94 Az Önök biztonsága

Részletesebben

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany

MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I. MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany MTD OHV Series I15 FORM NO. 769-01577I MTD Products Aktiengesellschaft Saarbrücken Germany 8 15 23 31 38 46 54 61 68 75 82 90 99 107 115 122 130 138 145 152 159 166 175 183 193 202 211 218 226 Motor

Részletesebben

les=péêáéë J=N5 cloj=klk=tsvjmosote jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

les=péêáéë J=N5 cloj=klk=tsvjmosote jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó les=péêáéë J=N5 cloj=klk=tsvjmosote jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 10 18 25 32 39 45 52 59 66 73 80 88 97 104 111 118 125 132 139 146 Magyar Tartalomjegyzék A kezelési utasítás

Részletesebben

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054

N-BM 46 HW. Kezelési útmutató Benzines fűnyíró. Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 N-BM 46 HW Kezelési útmutató Benzines fűnyíró Cikksz.: 34.007.71 A.sz.: 11054 1 2 3 4 5 6 Tartalomjegyzék 1. Biztonsági útmutatások 2. A készülék áttekintése, szállítási terjedelem 3. Rendeltetésszerű

Részletesebben

MTD VERTICAL ENGINES 1P60,1P61,1P65,1P70 FOR MOWER AND TILLER

MTD VERTICAL ENGINES 1P60,1P61,1P65,1P70 FOR MOWER AND TILLER Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató MTD VERTICAL ENGINES 1P60,1P61,1P65,1P70 FOR MOWER. Megtalálja a választ minden kérdésre az MTD VERTICAL

Részletesebben

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás P 520D P 525D Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

- *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER]

- *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] - *36123% 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] English Français Deutsch Nederlands Italiano Español Svenska Dansk Norsk Suomi Português cssotprh 07'3URGXFWV$NWLHQJHVHOOVFKDIW,QGXVWULHVWUD

Részletesebben

Alvázszám Motorszám A váltó, sebességek helye

Alvázszám Motorszám A váltó, sebességek helye 1. Kuplung kar 2. Műszerfal 3. Tanksapka 4. Levegőszűrő 5. Akkumulátor, biztosíték, szerszámkészlet 6. Ülés rögzítő 7. Motorszám 8. Váltókar 9. Gyertyapipa Teljes áttekintés 10. Hátsó féktartály 11. Benzincsap

Részletesebben

123HD60. Használati utasítás

123HD60. Használati utasítás Használati utasítás 123HD60 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz

Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Használati utasítás Iseki TL2300F, TL 2500F Traktorhoz Ez a dokumentum a Kelet-Agro kft szellemi tulajdona. A leírás bármelyik része, vagy egésze csak a Kelet-Agro kft írásos engedélyével másolható vagy

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

Ultra Platinum szórófejek

Ultra Platinum szórófejek Javítás Ultra Platinum szórófejek 313742D HU - Építésnél használt fedõanyagok és festékek felhordására szolgáló hordozható levegõnélküli szórógép. Történő alkalmazása nem engedélyezett az Európai robbanásveszélyes

Részletesebben

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI)

EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) EREDETI HASZNÁLATI UTASÍTÁS FORDÍTÁSA (ISTRUZIONI ORIGINALI) BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata

Részletesebben

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Benzines bozótvágó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 3020-B Tartalom 69 HU Benzines bozótvágó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a benzines bozótvágót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Használat DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2455A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Explorer 2T-4T KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet használni. A jármű össztömege

Részletesebben

Az Ön kézikönyve APRILIA SR 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3795967

Az Ön kézikönyve APRILIA SR 50 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3795967 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató APRILIA SR 50. Megtalálja a választ minden kérdésre az APRILIA SR 50 a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200

PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Használati utasítás PTM1000 PTM1001 PTM1002 PTM1200 Kerülje a szíjak mozgása által okozható sérüléseket: ne indítsa el a gépet felszerelt védőrész nélkül. Tartózkodjon távol a szíjaktól. BEMUTATÁS 1 HU

Részletesebben

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató

OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató OLEO-MAC SH 400 ágaprító Használati útmutató A készülék szériaszáma: HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk ágaprító készülékét. A használati

Részletesebben

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60

SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 OLEO-MAC SR 35 B45, SR 38 B45, SR 40 R45, SR 50 H60 fűszellőztető használati útmutató HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ELŐSZÓ Tisztelt Hölgyem/Uram, Szeretnénk megköszönni Önnek, hogy megvásárolta cégünk fűszellőztető

Részletesebben

Használati utasítás PRM0600

Használati utasítás PRM0600 Használati utasítás PRM0600 BEMUTATÁS HU BEMUTATÁS Kedves Ügyfelünk! Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni, hogy termékeink közül választott és kívánjuk, hogy az új fűnyíró gépének használata kivívja teljes

Részletesebben

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz

Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz Használati utasítás Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D, B1-17D Traktorokhoz - 1 - I. Bevezetés A Kubota B1-14D, B1-15D, B1-16D és B1-17D olyan négy kerék meghajtású, többcélú kerti traktor, ami a kertészetek,

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215T Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kezelöi kézikönyv. Tömörítőgép. BS 50-2i. 0176650hu 005 0910

Kezelöi kézikönyv. Tömörítőgép. BS 50-2i. 0176650hu 005 0910 Kezelöi kézikönyv Tömörítőgép BS 50-2i 0176650hu 005 0910 Copyright üzenet Copyright 2010.; tulajdonosa a Wacker Neuson Corporation. Minden jog fenntartva, ideértve a másolási és forgalmazási jogokat is.

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2141 CS 2141S CS 2145S CS 2150 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

STIHL FS 38. Használati utasítás

STIHL FS 38. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. ADREAS STIHL

Részletesebben

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás Rider 115C Rider 120C Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

I 01 FORM NO. 770-1820 A. 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER]

I 01 FORM NO. 770-1820 A. 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] I 01 FORM NO. 770-1820 A 18(4VSHYGXW%OXMIRKIWIPPWGLEJX 7EEVFVµGOIR +IVQER] English Français Deutsch Nederlands Italiano Español Svenska Dansk Norsk Suomi Português cssotprh 07'3URGXFWV$NWLHQJHVHOOVFKDIW,QGXVWULHVWUD

Részletesebben

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Használati utasítás

STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480. Használati utasítás { STIHL FS 300, 350, 400, 450, 480 Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ LN50QT-4 LN50QT-6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ VEZETŐ ÉS UTASA A LN50QT-4/6 motorkerékpár egy vezető és egy utas részére készült, de mindig csak a Magyarországon érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően lehet

Részletesebben

DutyMax hidraulikus festékszórók

DutyMax hidraulikus festékszórók Javítás DutyMax hidraulikus festékszórók 3A2480A HU - Kizárólag professzionális használatra - - Európában nem engedélyezett a használata robbanékony légterû helyeken - Típusok: 24M054 (EH200DI), 24M055

Részletesebben

Rider 215TX. Használati utasítás

Rider 215TX. Használati utasítás Használati utasítás Rider 215TX Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Egyezményes

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás K 760 K760 Rescue Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A

Részletesebben

STIHL MS 200 T. Használati utasítás

STIHL MS 200 T. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. ADREAS STIHL

Részletesebben

Fűnyíró Használati utasítások HEAVY DUTY FLAIL MOWER. Model: EFGCH105, EFGCH115, EFGCH125, EFGCH135, EFGCH145, EFGCH155, EFGCH165, EFGCH175

Fűnyíró Használati utasítások HEAVY DUTY FLAIL MOWER. Model: EFGCH105, EFGCH115, EFGCH125, EFGCH135, EFGCH145, EFGCH155, EFGCH165, EFGCH175 Fűnyíró Használati utasítások HEAVY DUTY FLAIL MOWER Model: EFGCH105, EFGCH115, EFGCH125, EFGCH135, EFGCH145, EFGCH155, EFGCH165, EFGCH175 1 Összeszerelési utasítások 1. Állítsa be a magasságot. A pontos

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

K750. Használati utasítás

K750. Használati utasítás Használati utasítás K750 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen látható

Részletesebben

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7

8 ÜZEMANYAG ÉS OLAJOZÁS... 6. 8.1 Üzemanyag... 6 8.1.1 A benzin és az olaj keverékének aránya 40:1... 7 9 MŰKÖDTETÉS... 7 1 ALKALMAZÁS... 3 2 ALKATRÉSZEK ÁTTEKINTÉSE (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 SPECIFIKUSAN A BOZÓTIRTÓRA VONATKOZÓ BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 6 AZ ÜZEMANYAG BIZTONSÁGOS KEZELÉSÉRE

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

R 418Ts AWD. Használati utasítás

R 418Ts AWD. Használati utasítás Használati utasítás R 418Ts AWD Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar

281XP 288XP. Használati utasítás. Magyar Használati utasítás 281XP 288XP Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar A fırészen látható szimbólumok: A SZIMBÓLUMOK

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 GARANCIALEVÉL. Termék: MARÓGÉP MOZGÓ ASZTALLAL W0402 Típus: W0402. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo

Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani Használati utasítás Instrukcje obsługi Navodila za uporabo DEUTSCH... 1 FRANÇAIS... 6 A Model:................ Type:........... LWA db DE FR IT CZ PL SI NL SE FI DK NO GB ES PT RU Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Návod k pouzivani

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2163 CS 2165 CS 2171 CE-länder Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás. Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. CS 2156, CS 2159 Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. A szimbólumok magyarázata VIGYÁZAT A motorfırészek

Részletesebben

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz

Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz Használati utasítás Hinomoto E224 Traktorhoz - 1 - Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2. Biztonsági, környezetvédelmi és tűzbiztonsági rendszabályok 3. A traktor felépítése 3.1 Műszerfal és kezelő szervek 3.2

Részletesebben

WA mérés alatt. mérés alatt

WA mérés alatt. mérés alatt GARDENA RM 380 akkumulátoros fűnyíró Cikksz. 4040 Vevőtájékoztató Tartsa be a készüléken levő biztonsági utasításokat!! Figyelem! Üzembe helyezés előtt olvassa el a vevőtájékoztatót! Az idegen személyeket

Részletesebben

Aprilia Scarabeo 500

Aprilia Scarabeo 500 Aprilia Scarabeo 500 Kezelési és karbantartási útmutató B I Z T O N S Á G I F I G Y E L M E Z T E T É S E K A következô elôvigyázatossági figyelmeztetéseket az egész kézikönyv során alkalmazzuk a következô

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos kerti porszívó HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZF 4010 E EN Tartalom 51 HU Elektromos kerti porszívó Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a kerti porszívót. Mielőtt használni kezdi, figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg a későbbiekre.

Részletesebben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben

GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben GARDENA EVC 1000 Elektromos mélyszellőztető Cikkszám: 4068 Vevőtájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben Kérjük gondosan olvassa el ezt a vevőtájékoztatót és tartsa be utasításait. A vevőtájékoztató segítségével

Részletesebben

STIHL HS 45. Használati utasítás

STIHL HS 45. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. ADREAS STIHL

Részletesebben

340 340e 345e 350. Használati utasítás

340 340e 345e 350. Használati utasítás Használati utasítás 340 340e 345e 350 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A gépen látható szimbólumok:

Részletesebben

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi.

Használati utasítás Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Használati utasítás 355 Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Magyar Szimbólumok A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA VIGYÁZAT

Részletesebben

Karbantartási jegyzőkönyv

Karbantartási jegyzőkönyv Karbantartási jegyzőkönyv Lajstromjel: HA- Tulajdonos: Jelölje meg a megfelelő típust! Üzembentartó: Repülőgép típ.: SF-25 B/C/D/E Gyári szám: Gyártási év: Motor: Gyári szám: Gyártási év: Légcsavar: Gyári

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA Használati utasítás 240F 240R 250R 252R 265R Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Részletesebben

HU Használati utasítás DM85

HU Használati utasítás DM85 HU Használati utasítás DM85 Gratulálunk, hogy megvásárolta az ECOVACS ROBOTICS DEEBOT terméket! Reméljük, hogy sok évig elégedett lesz termékünkkel. Bízunk abban, hogy új robotjának megvásárlása segítséget

Részletesebben

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 HU MAGYAR 1 BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK 1.1 ÁLTALÁNOS Kérjük olvassa el figyelmesen ezt a biztonságtechnikai útmutatót. Ismerkedjen meg a vezérlőszervekkel és a gép

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX513 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS (1. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU

HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / HU HERON EMPH 80 W (8895105) Benzinmotoros zagyszivattyú / Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés

Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés Javítás Elektromos, levegõ nélküli festékszóró berendezés 311467H Fontos biztonsági elõírások. Kérjük, olvassa el a kézikönyvben szereplõ figyelmeztetéseket, illetve a festékszóró gép használatára vonatkozó

Részletesebben

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15

A becsomagolt berendezés felemelése és mozgatása...11. A helyszín megválasztása...12. Kicsomagolás...13. 1.3.1 Összeszerelés...15 A Technogym, a Selection TM és az Ergo Multigrips TM a Technogym s.p.a. tulajdonában lévő védjegyek Olaszországban és más országokban. Szerzői jogok fenntartva Technogym s.p.a., 2003 május. A Technogym

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy

AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy www.air-o-swiss.hu AOS 2051 TÍPUSÚ PÁRÁSÍTÓ KÉSZÜLÉKEK HASZNÁLATI UTASÍTÁSA és jótállási jegy Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc Lőrinci út 24. Tel: 253-72-85

Részletesebben

STIHL HT 56 C. Használati utasítás

STIHL HT 56 C. Használati utasítás { STIHL Használati utasítás Tartalomjegyzék Eredeti használati utasítás Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható. ADREAS STIHL

Részletesebben

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el:

Az füzet áttanulmányozása során Különböző veszélyességi fokozatokkal fog találkozni, amelyeket a következő jelzéssel láttunk el: Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük, tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú

HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú HERON EPH 80 (8895102) Benzinmotoros szivattyú Használati utasítás Bevezetés Tisztelt Vásárló, Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket bizalmával, és HERON termékünket választotta. A terméket gyárunkban

Részletesebben

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08

435 435e 440e. Használati utasítás. 115 13 80-58 Rev.3 2009-01-08 Használati utasítás 435 435e 440e Olvassa el figyelmesen a használati utasítást, és gyœzœdjön meg róla, hogy megértette azt, mielœtt a gépet használatba veszi. Hungarian A SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA A gépen

Részletesebben

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX308 HU 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 ALKALMAZÁS... 2 2 LEÍRÁS (1-2 ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 2 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató

CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató CUOCOJET Zöldségfeldolgozó használati útmutató Gyártó: GAM & COMPANY s.r.l. / ITALY Importálja és Forgalmazza: Vendi-Hungária Kft Vendéglátó-ipari és kereskedelmi gépek, berendezések, eszközök forgalmazása

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Fahasító gép 1100/9 D1150406 - - 0801 *D1150406-0801* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Áramütés veszélye állhat fenn! Jelöli a felhasználói ötleteket és egyéb fontos tanácsokat.

Áramütés veszélye állhat fenn! Jelöli a felhasználói ötleteket és egyéb fontos tanácsokat. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Használati útmutató Gratulálunk WAGNER festékszóró pisztolyának

Részletesebben

Biztonsági kézikönyv

Biztonsági kézikönyv Biztonsági kézikönyv Az úthengerről tilos eltávolítani A CA, CC, CG, CP és CS úthengerekre érvényes RSAFEHU3 1 Miért fontos az Ön számára, hogy beszéljünk a biztonságról? Tervezőink mindenekelőtt az Ön

Részletesebben

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás

HYUNDAI HYD-100. Levegõ kompresszor. Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás HYUNDAI HYD-100 Levegõ kompresszor Barkácsolási célra Eredeti használati utasítás Importálja: Devon Imp-Ex Kft. Budapest 1103 Noszlopy-u. 34 Garanciális szerviz és raktár: Budapest 1211 (Csepel gyártelep)

Részletesebben

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398

Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 1 12394_12398HUN Szerelési és Használati Útmutató Art.-Nr. 12394 / 12398 FONTOS: OLVASSA EL GONDOSAN AZ ÖSSZES ÚTMUTATÓBAN TALÁLHATÓ UTASÍTÁST MIEL TT HASZNÁLNI KEZDENÉ A BERENDEZÉST! GONDOSAN KÖVESSE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve BRIGGS & STRATTON 613700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3637082

Az Ön kézikönyve BRIGGS & STRATTON 613700 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3637082 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató BRIGGS & STRATTON 613700. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató

Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató Kiromed Zéta Gravitációs gerincnyújtó készülék Használati utasítás Összeszerelési útmutató A termék kivitele a képen látható eszköztől részleteiben eltérhet, a változás jogát fenntartjuk. 1 SN: Kiadás

Részletesebben

Bevezetés... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok... 4 Gyors indítás... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás.

Bevezetés... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok... 4 Gyors indítás... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás. Bevezetés..... 3 A csomag tartalma... 3 Szükséges tartozékok.. 3 Műszaki adatok..... 4 Gyors indítás.... 5 Repülés előtti ellenőrzési jegyzék.. 5 Indítás. 5 Repülés utáni ellenőrzési jegyzék.. 5 Távvezérlés...

Részletesebben

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a

Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a BOZÓTVÁGÓ HU Használati útmutató Az első használat előtt olvassa el a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg. Ha a terméket továbbajándékozza valakinek, mellékelje hozzá az útmutatót is. A gyártó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS LR 38 P - G 38 P H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL

Termék: HYPRO 6 HIDRAULIKUS KÉZI LYUKASZTÓ TPA8 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AZ EREDETI HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FORDÍTÁSA GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alap- ján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv GARANCIALEVÉL rendelkezései alapján

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

502333-95 H DW716 2 3 4 5 I2 7 52 51 J1 14 54 53 55 48 14 20 J2 54 55 J3 57 56 58 48 57 59 56 J4 58 J5 61 1 12 1 60 2 3 5 4 53 J6 K 6 45 30 38 L M 7 3 N O1 O2 P1 A P2 Q1 7 Q2 Q3 8 GÉRFŰRÉSZ Szívből gratulálunk

Részletesebben

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja,

Előszó. Megjegyzés /Figyelem /Vigyázat. MEGJEGYZÉS = Fontos tájékoztató a kezeléssel. FIGYELEM = Ezt a jelzést olyan helyeken találja, Előszó Köszönjük, hogy a KEEWAY termékét választotta. A motorozás egy nagyon izgalmas sport, de mielőtt útra kelne, kérjük tanulmányozza figyelmesen ezt az útmutatót. Ez az útmutató leírja a jármű helyes

Részletesebben

GS 180E - GS 200E. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK

GS 180E - GS 200E. HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK GS 180E - GS 200E H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes

Részletesebben