New Compact Kompresszoros inhalátor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "New Compact Kompresszoros inhalátor"

Átírás

1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1

2 A. ábra 2

3 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3

4 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel 4. Levegőcsatlakozó 5. Szűrőtartó 6. Porlasztótartó 7. Szellőzőnyílások 8. Fogantyú Alaptartozékok 9. Tartalékszűrők 10. Porlasztóegység gyógyszertartállyal 11. Ferde szájcsutora 12. Csővezeték 13. Hordozótáska (választható tartozék) 14. Felnőtt maszk (választható tartozék) 15. Gyermek maszk (választható tartozék) 4

5 A NEW COMPACT KEZELÉSI UTASÍTÁSAI A New Compact készülék egy váltakozó árammal működő kompresszoros inhalátor, amelynek rendeltetése, hogy otthoni egészségügyi felhasználás során sűrített levegőt biztosítson gyógyászati célból. A porlasztóegységgel együtt kell alkalmazni, hogy gyógyszeres aeroszolt lehessen létrehozni légúti gyógykezelés céljából. Gyermekek és felnőttek gyógyítására egyaránt használható. Fontos: Olvassa végig gondosan ezt a használati útmutatót, mielőtt használni kezdené a készüléket. Ha bármilyen kérdése vagy gondja merülne fel a termékkel kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a gyógyászati termékforgalmazóval vagy a GKA Medical ügyfélszolgálatával az alábbi linken: ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A New Compact egy légúti gyógykezelésre szolgáló kompresszoros inhalátor. A New Compact készüléket a porlasztókészlettel együtt forgalmazzák. FIGYELEM! 1. A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő célokra használja, azaz kompresszoros inhalátorként légúti gyógykezelésre, ahogy az ebben az útmutatóban le van írva. Kövesse a kezelőorvosa utasításait. Bármilyen más célra való felhasználás a rendeltetéssel ellentétesnek minősül, és veszélyes lehet. A gyártó nem tehető felelőssé az olyan károkért, amelyek oka a rendeltetésellenes, helytelen vagy ésszerűtlen használat, vagy az, hogy a készüléket olyan villamos hálózatra csatlakoztatják, amely nem felel meg a biztonsági előírásoknak. 2. Őrizze meg a jelen útmutatót a későbbiekre. 3. Ne használja a készüléket altató hatású vagy gyúlékony keverékek, illetve oxigén közelében. 4. A készülék megfelelő működését befolyásolhatja az elektromágneses interferencia, ha annak nagysága meghaladja az érvényben lévő európai szabványokban megállapított határértékeket. Ha a készülék és egy másik elektromos berendezés zavarná egymást, válassza le a készüléket a hálózatról, és próbálja meg rácsatlakoztatni egy másik hálózati aljzatra. 5. Meghibásodás, illetve nem megfelelő működés esetén olvassa el a Hibaelhárítás fejezetet. Ne nyissa fel a kompresszor házát, mivel az nem javítható egység. 6. Hátrányosan hathat a készülék működésére, ha nem eredeti cserealkatrészeket (pl. szűrőket) használnak hozzá. H 5

6 7. Elektromos készülékek használatakor mindig be kell tartani bizonyos alapvető biztonsági előírásokat, például az alábbiakat: csak eredeti tartozékokat és alkatrészeket szabad felhasználni; tilos a készüléket vízbe meríteni, mivel a készülék nem védett a víz behatolásával szemben; tilos a készüléket vizes vagy nedves kézzel megérinteni; tilos a készüléket a szabadban kinn hagyni; az üzemeléshez állítsa a készüléket stabil, vízszintes felületre; a szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni; ne engedje, hogy a készüléket gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül használják; tilos a készüléket egyszerűen a csatlakozódugó kihúzásával kikapcsolni. 8. A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy a hálózat feszültsége és frekvenciája megfelel a készülék alján található adattáblán szereplő előírt értékeknek. 9. Ne használjon se egyszeres, se többszörös elosztót, vagy hosszabbító kábelt. 10. Kikapcsolt állapotában ne hagyja a készüléket a hálózatra csatlakoztatva. Húzza ki a csatlakozódugót a villamos hálózatból, amikor a készülék használaton kívül van. 11. A készülék üzembe helyezésekor kövesse a gyártó utasításait. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő üzembe helyezésből eredő károkért. 12. A hálózati tápkábelt a felhasználó nem cserélheti ki. Ha a hálózati tápkábel megsérülne, vegye fel a kapcsolatot a GKA Medical ügyfélszolgálatával a cserekábel beszerzéséhez. (A kábel nem javítható.) 13. A hálózati tápkábel ne legyen sohase összetekeredve, hogy megelőzhető legyen a balesetveszélyes túlmelegedés. 14. Mielőtt bármilyen tisztítási műveletet vagy szűrőcserét végezne, válassza le a készüléket a táphálózatról a csatlakozódugó kihúzásával vagy a főkapcsoló kikapcsolásával (OFF helyzet). 15. A készülék egyes alkatrészei eléggé kisméretűek ahhoz, hogy a gyermekek véletlenül lenyelhessék. Ne engedje, hogy gyermekek vagy fogyatékos személyek felügyelet nélkül hozzáférhessenek a készülékhez. 16. Ha úgy dönt, hogy nem akarja többé használni a készüléket, azt javasoljuk, hogy a hulladékba helyezésnél a helyi jogszabályoknak megfelelően járjon el. 17. Ne feledje: a készüléket csak a kezelőorvosa által felírt gyógyszerrel használja; 6

7 a gyógykezelés során a kezelőorvosa által javasolt tartozékokat használja. 18. Ellenőrizze, hogy a kezelőorvosa által felírt gyógyszerek használhatók-e a szokásos inhalátorokkal végzett légúti gyógykezeléshez. KEZELÉSI UTASÍTÁSOK Használat előtt vegye ki a kompresszort a hordozótáskából. Első használat előtt gondosan vizsgálja meg, hogy a készülék nem sérült-e meg a szállítás során. A gyógykezelés alatt üljön egyenes helyzetben, és lazuljon el. 1. Miután kicsomagolta a készüléket, nézze meg, hogy a kompresszoron vagy tartozékain nem keletkezett-e olyan szemmel látható kár vagy sérülés például repedés a műanyag burkolaton amely csupaszon hagyná a villamos alkatrészeket. Vegye fel a kapcsolatot a GKA Medical ügyfélszolgálatával, és jelentse nekik a termék bármilyen sérülését. 2. A készülék használata előtt végezze el a Tartozékok tisztítása és fertőtlenítése fejezetben leírt tisztítási műveleteket. 3. Nyissa fel a porlasztót a felső kupak óramutató járásával ellentétes irányú forgatásával. (B. ábra) 4. Győződjön meg arról, hogy a terelőlemez megfelelő helyzetben áll-e a porlasztókamrában. (C. ábra) 5. Öntse be az előírt mennyiségű gyógyszert a gyógyszertartályba (D. ábra). A legnagyobb betölthető mennyiség 6 ml. 6. Zárja le a porlasztót úgy, hogy megfogja az aljánál, és a kupakot az óramutató járásának megfelelő irányba rátekeri, ügyelve rá, hogy teljesen lezáródjon. 7. Csatlakoztassa a levegőcső egyik végét a porlasztóhoz (E. ábra), a másikat pedig a készüléken található levegőcsatlakozóhoz (A.4. ábra). 8. Csatlakoztassa a ferde szájcsutorát (A.11. ábra) a porlasztóra (F. ábra). 9. Ha maszkot használ, szerelje le a ferde szájcsutorát, és csatlakoztassa a maszkot közvetlenül a porlasztóra. (G. ábra). 10. Csatlakoztassa a kompresszort a villamos hálózatra, miután meggyőződött róla, hogy a hálózati feszültség jellemzői megfelelnek a készülék alján található adattáblán szereplő értékeknek. 11. A gyógykezelés megkezdéséhez kapcsolja be a készüléket a főkapcsoló I helyzetbe állításával. (A.2. ábra) FIGYELEM: A készüléket 30 perces bekapcsolási és 30 perces kikapcsolási idejű szakaszos használatra tervezték. H 7

8 12. Miután befejezte a gyógykezelést, kapcsolja ki a készüléket a főkapcsoló O helyzetbe állításával, és húzza ki a csatlakozódugóját a villamos hálózatból. 13. Mossa el az inhalátort és a tartozékait a Tartozékok tisztítása és fertőtlenítése fejezetben leírtak szerint. TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A kompresszor tisztítása Használjon tiszta, száraz törlőruhát és kíméletes tisztítószereket a készülék külsejének megtisztításához. FIGYELEM! A tisztítás során gondoskodjon róla, hogy a készülék belső részeit ne érhesse folyadék, és hogy a tápkábel csatlakozódugója legyen kihúzva a hálózatból. Tartozékok tisztítása és fertőtlenítése Minden kezelés után: a porlasztó megtisztítható úgy, hogy folyékony szappannal és vízzel lemossák, utána pedig forrásban lévő vízbe (legfeljebb 10 percre) vagy autoklávba (legfeljebb 121 C hőmérsékleten 10 percre) helyezve fertőtlenítik. A maszkot és a ferde szájcsutorát hideg fertőtlenítőfolyadékkal célszerű fertőtleníteni. Törölje le a porlasztót tiszta ruhával. Száradás után csatlakoztassa a levegőcsatlakozóra (A.4. ábra), és kapcsolja be a kompresszort, hogy ellenőrizze, a készülék működik-e a tisztítás után. A ferde szájcsutorát, a légvezető csövet és a maszkokat tilos forró vízbe vagy autoklávba helyezni! A helyes működéshez fontos, hogy pontosan betartsák a tisztítási előírásokat. A porlasztó cseréje A porlasztót ki kell cserélni hosszú ideig tartó állás után, vagy ha száraz gyógyszer, por stb. eltömíti. Előírásszerű használat esetén a porlasztó élettartama legalább 6 hónap. Szűrőcsere A szűrőt körülbelül 30 óra használat után, vagy ha szennyezettnek tűnik, ki kell cserélni. Nyissa fel a szűrőtartót (A.5. ábra) a szűrőcseréhez (A.9. ábra). Csak eredeti szűrőket használjon. Ne használja a készüléket szűrő nélkül! 8

9 IBAELHÁRÍTÁS A készülék nem kapcsol be 1. Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó jól illeszkedik-e a konnektorba. 2. Ellenőrizze, hogy a készüléket a jelen használati útmutatóban található üzemi határértékek között használták-e (30 perc bekapcsolás/30 perc kikapcsolás). A készülék egyáltalán nem, vagy csak gyengén porlaszt 1. Győződjön meg róla, hogy a levegőcső végei szorosan rá vannak-e csatlakoztatva a kompresszoregységre és a porlasztóra. 2. Ellenőrizze, hogy nem hiányzik-e a gyógyszer a porlasztóból, vagy nincsen-e túltöltve gyógyszerrel. (Maximálisan betölthető mennyiség 6 ml) 3. Ellenőrizze, hogy a porlasztófúvóka nem tömődött-e el. 4. Ellenőrizze, hogy a terelőlemez megfelelően illeszkedik-e a helyére. (C. ábra) Ha a készülék még azután sem működik megfelelően, hogy elvégezte a felsorolt lépéseket, forduljon a GKA Medical ügyfélszolgálatához az alábbi linken keresztül: Karbantartás és javítások Soha ne nyissa fel a készüléket! A készülék belsejében nincsenek javítható alkatrészek. A kompresszor nem igényel sem kenést, sem karbantartást. H 9

10 Műszaki adatok Típus Táphálózat Tömeg 1,5 kg Méret Gyógyszertartály befogadóképesége Porlasztási teljesítmény Porlasztott cseppek mérete Zajszint Legnagyobb nyomás Legnagyobb áramlási sebesség Üzemi áramlási sebesség Üzemmód New Compact 230 V / 50 Hz 94 mm (magasság) x 150 mm (hosszúság) x 182 mm (szélesség) max. 6 ml 0,26 ml/perc MMD (50%) < 5 mikron dba 33 psi (kb. 227 kpa) 8,0 l/perc 4,0 l/perc, 16 psi (kb. 110 kpa) üzemi nyomás mellett szakaszos, 30 perces bekapcsolt és 30 perces kikapcsolt állapot II. osztályú készülék (kettős védőszigetelés). B típusú készülék (áramütés elleni különleges védelemmel ellátott készülék). A készülék víz behatolásával szemben nem védett. Tilos a készüléket gyúlékony anyagok közelében, illetve levegő, oxigén vagy dinitrogén- oxid és gyúlékony altatószer keverékének jelenlétében használni. A készülék nem alkalmas altató vagy lélegeztetőrendszerekben való használatra. Vonatkozó szabványok EN villamossági biztonsági szabványok EN szerinti elektromágneses összeférhetőség Környezeti feltételek Tárolási feltételek Hőmérséklet 25 C +70 C ( 13 F +158 C) Páratartalom 10% 95% fajlagos páratartalom Üzemi feltételek Hőmérséklet +10 C +40 C (+50 F +104 F) Páratartalom 10% 95% fajlagos páratartalom Üzemi nyomás A teljesítményt befolyásolhatja a tengerszint feletti magasság és a légnyomás változása. Légköri nyomás 700 hpa 1060 hpa 10

11 Cseppméret eloszlási görbéje ,1μm 1μm 10μm 100 μm ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉG 1. A termék elektromágneses összeférhetőség szempontjából óvintézkedéseket igényel, és a telepítését és beüzemelését az elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó mellékelt információk alapján kell végezni. A készülékre hatással lehetnek a hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések. 2. Figyelem! A készüléket alaposan kipróbálták és bevizsgálták a megfelelő teljesítmény és működés biztosítása érdekében. 3. *Figyelem! A gépet ne használja más berendezés mellett vagy arra rátéve, és ha a mellé- vagy ráhelyezés elkerülhetetlen, ellenőrizze, hogy a készülék képes-e megfelelően működni. 4. Vigyázat! Ha nem az előírtaknak megfelelő tartozékokat, átalakítókat és kábeleket (azaz a New Compact kompresszoros inhalátor gyártója által forgalmazott termékeket) használ a készülék belső alkatrészeinek cseréjekor, akkor megnőhet a kompresszor zavarkibocsátása és csökkenhet a zavartűrése. 11

12 Gyártói útmutató és nyilatkozat elektromágneses kibocsátás A New Compact kompresszoros inhalátor az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben való használatra szolgál. A New Compact kompreszszoros inhalátor vásárlójának, illetve a felhasználójának a feladata gondoskodni arról, hogy a készüléket megfelelő környezetben használják. Kibocsátási vizsgálat Megfelelőség Elektromágneses környezet útmutató CISPR 11 rádiófrekvenciás kibocsátás 1-es csoport A New Compact kompresszoros inhalátor rádiófrekvenciás energiát kizárólag saját belső működéséhez használ. Ezért a rádiófrekvenciás kibocsátása igen gyenge, és valószínűtlen, hogy az bármilyen zavart okozna a közelében lévő elektromos berendezésekben. CISPR 11 rádiófrekvenciás kibocsátás Harmonikus kibocsátások IEC Feszültségingadozások/ feszültségrezgések IEC B osztály A osztály Megfelel A New Compact kompresszoros inhalátor bármilyen létesítményben használható, beleértve a lakókörnyezetet, valamint a lakossági célú épületeket ellátó kisfeszültségű nyilvános hálózatra közvetlenül rákötött környezeteket is. Gyártói útmutató és nyilatkozat elektromágneses zavartűrés A New Compact kompresszoros inhalátor az alábbiakban ismertetett elektromágneses környezetben való használatra szolgál. A New Compact kompreszszoros inhalátor vásárlójának, illetve használójának a feladata gondoskodni arról, hogy a készüléket megfelelő környezetben használják. Zavartűrés vizsgálat IEC szerinti mérőszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet útmutató Elektrosztatikus kisülés (ESD) IEC ± 6 kv érintéses töltés ± 8 kv légtöltés ± 6 kv érintéses töltés ± 8 kv légtöltés A padlóburkolat fából, betonból vagy kerámialapból legyen. Ha a padlót műanyaggal borítják, akkor a fajlagos páratartalom legalább 30% legyen. Gyors elektromos tranziens/lökés jelenség IEC ± 2 kv hálózati áramellátó vezetékek esetében ± 2 kv hálózati áramellátó vezetékek esetében A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. Túlfeszültség IEC ± 1 kv vezeték és vezeték között ± 1 kv differenciál módusú A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. 12

13 Zavartűrés vizsgálat IEC szerinti mérőszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - útmutató Feszültségesések, rövid kimaradások és feszültségingadozások a bemeneti hálózati feszültségben IEC Ipari frekvenciájú (50/60 Hz) mágneses mező IEC < 5% Ut (> 95% esés az Ut értékben) 0,5 ciklus időtartamára 40% Ut (60% esés az Ut értékben) 5 ciklus időtartamára 70% Ut (30% esés az Ut értékben) 25 ciklus időtartamára < 5% Ut (> 95% esés az Ut értékben) 5 másodpercig < 5% Ut (> 95% esés az Ut értékben) 0,5 ciklus időtartamára 40% Ut (60% esés az Ut értékben) 5 ciklus időtartamára 70% Ut (30% esés az Ut értékben) 25 ciklus időtartamára < 5% Ut (> 95% esés az Ut értékben) 5 másodpercig 3 A/m 3 A/m A hálózati tápfeszültség a kereskedelmi vagy kórházi környezetre jellemző minőségű legyen. Ha a New Compact kompresszoros inhalátor felhasználójának hálózati feszültség-kimaradáskor is szüksége van a New Compact kompresszoros inhalátor folyamatos működésére, akkor szünetmentes tápegység vagy akkumulátor használata javasolt. Az ipari frekvenciájú mágneses mező erőssége a kereskedelmi vagy kórházi környezetben elvárt szintnek feleljen meg. Megjegyzés: Az Ut a hálózati váltóáramú feszültség értéke a mérőszint alkalmazása előtt. Zavartűrés vizsgálat IEC szerinti mérőszint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - útmutató Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékeket nem szabad az LLLT 808 bármelyik részéhez (beleértve a kábeleket is) az adó frekvenciájára alkalmazható egyenlettel számított, javasolt izolációs távolságnál közelebb használni. Javasolt izolációs távolság d = 1,167 P d = 1,167 P 80 MHz MHz közt d = 2,333 P 800 MHz - 2,5 GHz közt ahol P az adónak a gyártó által megadott legnagyobb névleges kimenő teljesítménye wattban (W), d pedig a javasolt izolációs távolság méterben (m). A helyhez kötött rádiófrekvenciás adóknak az elektromágneses helyszínfelmérés során megállapított elektromágneses térerőssége (a.) minden frekvenciatartományban kisebb legyen az előírt határértéknél. b.) Az alábbi jellel jelölt berendezések közelében interferencia léphet fel: Vezetett rádiófrekvencia (RF) IEC Vrms 150 khz - 80 MHz 3 Vrms 13

14 1. Megjegyzés: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány érvényes. 2. Megjegyzés: Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása. a) A helyhez kötött adók, például a (mobil/vezeték nélküli) rádiótelefon-bázisállomások, valamint a műholdas, amatőr, AM és FM rádió-műsorszórás és a tv-műsorszórás elektromágneses térerősségét nem lehet elméleti úton pontosan meghatározni. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók miatt kialakuló elektromágneses környezet értékeléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszínfelmérés lehetőségét. Ha a New Compact kompresszoros inhalátor felhasználási helyén mért térerősség túllépi a vonatkozó fenti határértéket, akkor ellenőrizni kell, hogy a készülék képes-e az előírásszerű működésre. Ha rendellenes működést észlel, akkor további intézkedésekre lehet szükség, például a New Compact kompresszoros inhalátort más irányba kell állítani, vagy át kell helyezni. b) A 150 khz 80 MHz-es frekvenciatartományban az elektromágneses térerősségnek 3 V/m-nél kisebbnek kell lennie. A New Compact kompresszoros inhalátor, valamint a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök közötti ajánlott távolságok A New Compact kompresszoros inhalátort olyan környezetben való használatra tervezték, ahol a rádiófrekvenciás zavarok korlátozottak. A New Compact kompresszoros inhalátor vásárlója vagy használója úgy előzheti meg az elektromágneses interferenciát, hogy betartja a New Compact kompresszoros inhalátor, valamint a hordozható rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök (adók) közötti alábbi (a kommunikációs eszközök legnagyobb kimenő teljesítményéhez igazodó) minimális távolságot. Az adó névleges legnagyobb kimenő teljesítménye (W) Betartandó távolság az adó frekvenciájának függvényében (m) Túlfeszültség IEC khz 80 MHz d = 1,167 P 80 MHz 800 MHz d = 1,167 P 800 MHz 2,5 GHz d = 2,333 P 0,01 0,117 0,117 0,233 0,1 0,369 0,369 0, ,167 1,167 2, ,689 3,689 7, ,667 11,667 23,333 A fenti felsorolásban nem szereplő névleges kimeneti teljesítményű adók esetében a d javasolt izolációs távolságot (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlettel lehet kiszámítani, ahol P az adó legnagyobb névleges kimenő teljesítménye wattban (W) a gyártó által megadottak szerint. 1. Megjegyzés: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartományhoz tartozó távolság érvényes. 2. Megjegyzés: Ezek az irányelvek nem minden esetben alkalmazhatók. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak és emberek elnyelő és visszaverő hatása. 14

15 A készüléken található jelölések ON bekapcsolás (áram alá helyezés) OFF kikapcsolás (áramtalanítás) B típus FIGYELEM: Olvassa el alaposan az utasításokat Váltakozó áram II. osztály Kommunális hulladékba nem helyezhető A képviselet neve, címe: A cég neve: Wellkang Ltd. Vállalat címe: Suite B, 29. Harley Street LONDON W1G 9QR, Anglia, Egyesült Királyság Telefon: +44 (20) , Fax: +44 (20) Web:

16 A terméket a hiba észrevételét követő 8 napon belül el kell küldeni a kijelölt szervizközpontba javításra. A hibás készülék szállítása vevőt terheli. Bármilyen javítás, mely nem képezi a garancia részét, a vevő költsége. A garancia elvész ha a készüléket kinyitják, ha nem rendeltetésszerűen használják, vagy ha a rongálódás nem hárítható a gyártóra (véletlen leesés, nem megfelelő szállítás, stb.) a garancia a termék használhatatlanságának idejére nem biztosít semmiféle kártérítést, bármilyen, személyekben vagy tárgyakban okozott közvetlen vagy közvetett károk után. A garancia a vásárlás napjától érvényes, melyet a garanciakuponhoz csatolt blokk illetve számla igazol. A nem megfelelően kitöltött vagy a vásárlási igazolás által nem érvényesített garanciajegy a garanciális szolgáltatásra nem ad jogosultságot. Garanciajegy A forgalmazó 3 év cseregaranciát vállal a készülékre! A KÉSZÜLÉK ADATAI Modell/típus:... Sorozatszám:... Vásárlás dátuma:... Eladó:... Forgalmazó: JS-Medical Kft Szeged, Szögi József utca 28. Szerviz: Röntgen és Kórháztechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Bt Szeged, Fő fasor

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900 7. kiadás / 2015 12 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no. 1500.7220591.04070

Részletesebben

Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E

Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E 3 5 Kompresszoros inhalátor Modell NE-C29-E TM Kezelési útmutató HU IM-NE-C29-E-01-11/05 A készülék használata előtt Tartalom A készülék használata előtt Bevezetés... 3 Fontos biztonsági előírások... 4

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése TARTALOM Tisztelt Felhasználó! Figyelem! Általános leírás Élettani hatásmechanizmus A mûszer fizikai tartalmának leírása A készülék biztonsági elemei A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált

Részletesebben

MatrixPRO meghajtóegység Használati utasítás

MatrixPRO meghajtóegység Használati utasítás LEÍRÁS: A MatrixPRO meghajtóegység (05.000.020) a DePuy Synthes MatrixNEURO TM (3-4 mm hosszú) önmetsző csavarok és a Low Profile Neuro (3 4 mm hosszú) önmetsző csavarok fogadására tervezték, és egyedi

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900 9. kiadás / 2015 10 DOK. no. 1500 1500.1400209.04000 1 15-IFU_BD900-7200631-04090_mag.indd 1 08.10.2015

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600 5. kiadás / 2015 06 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS Doc. no.

Részletesebben

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3

POW754 HU 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 1 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 2 2 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 3 JELZÉSEK... 2 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 4.1 Munkakörnyezet... 3 4.2 Elektromos biztonság... 3 4.3 Személyi biztonság... 3 4.4 Az elektromos

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka 1. kiadás / 2015 09 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7220551.04010 2015 09 DOK. no. 1500

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Vario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA Brugsanvisning

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR

Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact USER MANUAL MAGYAR Cafitesse Excellence Compact Kezelői kézikönyv Biztonság 2 Az alkatrészek áttekintése 4 Műszaki adatok 6 A gép indítása és tárolása 7 Higiénia és csomagkezelés

Részletesebben

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung

AL-KO Schneefräse Snowline 46E. Betriebsanleitung AL-KO Schneefräse Snowline 46E Betriebsanleitung 474 90_b I 0 / 0 D D...5 EN... FR...9 IT...6 SL... HR...40 SR...47 PL...54 CS...6 SK...68 HU...75 DA...8 SV...89 NO...96 FI...0 ET...0 LT...7 LV...4 RO...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK

SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZEKCIONÁLT BILLENŐKAPU AUTOMATIKÁK SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ÉS TUDNIVALÓK AZ ÜZEMBEHELYEZŐ SZÁMÁRA Figyelmeztetések az üzembehelyezési és karbantartási kézikönyvhöz EZ A KÉZIKÖNYV KIZÁRÓLAG AZ ÜZEMBEHELYEZÉSRE

Részletesebben

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor

áramellátás Zöld LED 2 LED Töltőáram megválasztása Akkumulátor H A készülék kezelése 1 ábra A szellőző nyílásokat nem szabad elfedni (6+12A) 2 ábra Csatlakozás a 230V-os dugaszoló aljzathoz 3 (4) ábra Csatlakozás a kiszerelt 12V savas ólomakkumulátorhoz 4. ábra Tápáramellátás

Részletesebben

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438

GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 GARDENA Kerti szivattyú 4000/4 Inox Multi 3 Cikksz 1434 7000/5 Inox Multi 4 Cikksz 1438 Vev tájékoztató Üdvözöljük a GARDENA kertben! Kérjük, gondosan olvassa el ezt a vev tájékoztatót és tartsa be utasításait.

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3

1 ALKALMAZÁS...3. 1.1 A kezelő biztonsága...3. 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 1 ALKALMAZÁS...3 1.1 A kezelő biztonsága...3 1.2 Tiltott alkalmazások...3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)...3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA...3 4 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK...4 4.1 Munkavégzési hely...4 4.2 Személyes biztonság...5

Részletesebben

R0919 Elektromos sterilizáló 2 cumisüveg számára Használati útmutató

R0919 Elektromos sterilizáló 2 cumisüveg számára Használati útmutató R0919 Elektromos sterilizáló 2 cumisüveg számára Használati útmutató Primii Pasi ("Első lépések") a Far East Trading SRL (Távol-Keleti Kereskedelmi Kft.) védjegye. Kínában gyártva. Importőr: FAR EAST TRADING

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3

FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 FOTÓKATALIZÁTOROS LEVEGİTISZTÍTÓ MODELL AP-3 HASZNÁLATI UTASÍTÁS Gratulálunk a levegıtisztító megvásárlásához. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy megismerje a készülék megfelelı

Részletesebben

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743

Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 Csiszoló zsiráf Modell: DED7743 DEDRA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Garancia Kártyával Érvényes: 2013. január 1. után vásárolt termékekre Csiszolófej Hosszabbító kar zár Csiszológép hosszabbító kar Fordulat sebesség

Részletesebben

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW302 HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

MSI400 190129 V1/1213

MSI400 190129 V1/1213 MSI400 190129 V1/1213 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések

BIZTONSÁG TARTALOMJEGYZÉK. BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64. Alapvető biztonsági figyelmeztetések TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG 64 Alapvető biztonsági figyelmeztetések... 64 RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT 65 A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA 65 Kezelőlap... 65 Professzionális vasaló... 65 Háztartási vasaló... 65 ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató

GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,1428,1431. Használati útmutató GARDENA kerti szivattyúk 3000/4, 4000/4 és 4000/5 cikksz. 1426,142,1431 Használati útmutató A használati útmutatóhoz tartozó ábrák a német nyelvű tájékoztató kihajtható oldalain találhatók. 1. Megjegyzések

Részletesebben

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FZS 2000-E 3 4 FZS 2000-E 5 Tartalom 37 HU Elektromos szegélynyíró HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy cégünk elektromos szegélynyírójának megvásárlása mellett döntött. Mielőtt használatba venné, kérjük,

Részletesebben

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók

Hűtővitrin. Üzembe helyezés előtti tudnivalók Hűtővitrin HU Kedves Vásárló! Megköszönjük az Ön bizalmát, amit a mi termékünk megvásárlása iránt tanúsított. Sok örömet kívánunk Önnek a használat során. A hűtővitrin háztartási alkalmazásra, italok 0

Részletesebben

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN

ÓVINTÉZKEDÉSEK A LÉGKONDICIONÁLÓVAL KAPCSOLATBAN BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Tilos áram alatt levő készüléket üzembe helyezni. Az üzembe helyezést és a szervizelést/javítást szakembernek kell végeznie, a gyártó előírásaival és a helyi biztonsági normákkal

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM:

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK VESZÉLY: FIGYELEM: FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGA RENDKÍVÜL FONTOS. A jelen útmutatóban és magán a készüléken is fontos biztonsági üzenetek szerepelnek, amiket mindig el kell olvasni és be kell tartani.

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000419785 H www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági el írások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos Hideg Párásító GYVH11 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! A készülék részei: 1. Gőz nyílás 2. Víztartály 3. Víztartály fedél 4. Porlasztófej

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS

HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS LR 38 P - G 38 P H HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI UTASĺTÁS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 EREDETI UTASÍTÁSOK FORDÍTÁSA BEVEZETŐ A jelen kézikönyv figyelmes elolvasása nélkül ne kezdje

Részletesebben

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás

LAPOSTIPLIMARÓ. Használati utasítás MAKITA LAPOSTIPLIMARÓ 3901 Használati utasítás A jelen használati útmutatóban szereplő tartozékok nem feltétlenül leszállított tartozékok! A leszállított tartozékokról kérem érdeklődjön viszonteladóinknál!

Részletesebben

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család

GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család GÉPKÖNYV TEK evaporatív kondenzátor család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Hungary Tel.: 34/487-122 Fax: 34/382-452 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott TEK evaporatív kondenzátorcsaládra

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS KEZELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS DLA (K) 18-12 Vario CS DLA (K) 23-12 Vario CS DLA (K) 23-12 n. B. Vario CS DLA (K) 37 Vario CS GÉPEZETES TOLÓLÉTRÁK 50053 1541 UY 70-2203 HU 04/09 Tartalomjegyzék Kérem

Részletesebben

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GBS 80 #94066 Magyar HU 38 Eredeti használati utasítás FÚRÓÉLEZŐ KÖSZÖRŰ Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland 1 3 2 6 1 8 2 9 3 7 5 4 4 5 6 7 Bevezetés Annak érdekében,

Részletesebben

Használati utasítás. Hűtővitrin

Használati utasítás. Hűtővitrin Használati utasítás Hűtővitrin 142382hu.indd 1 4.11.2005, 8:54 Köszönjük készülékünk megvásárlásával irántunk tanúsított megtisztelő bizalmát és reméljük, hogy sokáig örömét fogja lelni benne. A hűtővitrin

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POW462 HU 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 2 2 LEÍRÁS (A. ÁBRA)... 2 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 2 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 3 5.1 Munkakörnyezet... 3 5.2 Elektromos biztonság... 3 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató

ERT1502FOW3. HU Hűtőszekrény Használati útmutató ERT1502FOW3 HU Hűtőszekrény Használati útmutató 2 www.electrolux.com TARTALOM 1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK...2 2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK... 4 3. MŰKÖDÉS...6 4. ELSŐ HASZNÁLAT... 6 5. NAPI HASZNÁLAT... 6 6.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ. Modell: OM-023D HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GRILLES MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ Modell: OM-023D Kérjük, hogy saját biztosnága érdekében az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót és őrizze meg! Ha rendeltetése

Részletesebben

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató

DT7001. Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó. Kezelési útmutató Gyújtószikramentes nyomáskülönbség távadó Kezelési útmutató - Tartalomjegyzék 1. Kezelési útmutató...4 1.1. Rendeltetése... 4 1.2. Célcsoport... 4 1.3. Az alkalmazott szimbólumok... 4 2. Az Ön biztonsága

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

hu Használati utmutató

hu Használati utmutató hu Használati utmutató Robert Bosch Hausgeräte GmbH Carl-Wery-Straße 34 81739 München Cod. 9000668852 B www.bosch-home.com Tartalomjegyzék Biztonsági előírások................. 5 A készülék.........................

Részletesebben

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4

POWXQ8125 HU 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 3 HASZNÁLATTAL KAPCSOLATOS ÓVINTÉZKEDÉSEK... 4 1 JELZÉSEK... 2 2 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 2 2.1 Munkakörnyezet... 2 2.2 Elektromos biztonság... 2 2.3 Személyi biztonság... 3 2.4 Az elektromos működtetésű szerszámok helyes használata.... 3

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ. A berendezés részeinek bemutatása HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS ROSSZUL BECSUKOTT AJTÓ-RIASZTÁS Bevezetés CSATLAKOZTATÁS HASZNÁLAT Regisztráció FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ A berendezés részeinek bemutatása ÜZEMBE HELYEZÉS CSATLAKOZTATÁS KEZELŐPANEL HŐMÉRSÉKLET-SZABÁLYOZÁS Gyors fagyasztás ECO MÓD

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ JÉGKOCKA KÉSZÍT GÉP HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy a ZB típusú automata jégkocka készít berendezésünket választotta! A jégkészít helyes m ködtetése érdekében használat el tt alaposan olvassa el ezt

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW0200 Ütve csavarhúzó gép TW0200 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében addig ne vegye használatba a gépet, amíg el nem olvasta és meg nem értette ezt a Használati Utasítást.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP H HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZÁRÍTÓGÉP TARTALOM OLDAL KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK 2 ÜZEMBE HELYEZÉS 2 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS 3 TEXTÍLIÁK 4 ENERGIA-TAKARÉKOSSÁG 4 IRÁNYÍTÓPANEL 5 PROGRAMOK 6 A GÉP MŰKÖDÉSE 7

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV GPS navigációs készülék NAVON N250 Tartalom: Biztonsági információ 3 Telepítés 7 Nézetek 13 GPS (Globális helymeghatározó rendszer) 15 2 BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓ Biztonsági utasítások

Részletesebben

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS

SFL. cod. 3540Z906HU - Rev. 00-07/2014 HU - HASZNÁLATI, BESZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS cod. 3540Z906U - Rev. 00-07/2014 U - ASZNÁATI, SZRÉSI ÉS KARANTARTÁSI UTASÍTÁS U 1. ÁTAÁNOS FIGYMZTTÉSK Figyelmesen olvassa el, és tartsa be a jelen használati utasításban található figyelmeztetéseket.

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

Többfunkciós cumisüveg melegítő

Többfunkciós cumisüveg melegítő Többfunkciós cumisüveg melegítő HU Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 7 Használat.... 8 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 10 Műszaki adatok...

Részletesebben

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 laris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 Modellek: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Használati utasítás hu Tartalom laris fecskendős pumpák Oldal Bevezetés.... 2 Néhány szó a kézikönyvről....

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

Elektromos ágymelegítő GYVH12

Elektromos ágymelegítő GYVH12 Elektromos ágymelegítő GYVH12 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást! FONTOS BIZTONSÁGI JAVASLATOK Figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516

A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20. Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 A120465 / 1KA10 A120466 / 2KA20 Original-Gebrauchsanleitung V2-2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 82 1.1 Biztonsági előírások... 82 1.2 A szimbólumok magyarázata... 85 1.3 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000

Ütve csavarhúzó gép H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S TW1000 Ütve csavarhúzó gép TW1000 KETTŐS SZIGETELÉS H A S Z N Á L A T I U T A S Í T Á S Saját biztonsága érdekében a gép használata előtt OLVASSA EL és ALAPOSAN GONDOLJA ÁT, majd KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁSRA ŐRIZZE

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ábrák: PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez. Ábra jelölések. Asztali állvány 1 Mikrofon 8.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Ábrák: PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez. Ábra jelölések. Asztali állvány 1 Mikrofon 8. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PLANTRONICS C65 DECT GAP vezeték nélküli headsethez Ábrák: Ábra jelölések Headset Asztali állvány 1 Mikrofon 8 Hálózati adapter 2 Hangszóró 9 Hálózati adapter csatlakozó 3 Beszéd gomb

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez

Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez 1 Használati utasítás SW ponthegesztő berendezésekhez Gyártó: DECA SA San Marino Forgalmazó: Hód-Welding Kft 6800 Hódmezővásárhely Könyves u. 29 Tel: +36 62 534 830 Használati utasítás SW ponthegesztő

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1

QYB1 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HIDRAULIKUS NYOMÁSFOKOZÓ GÉP QYB1 GARANCIA KARTYA 1. Trading gépeire és szerszámaira a Polgári Törvénykönyv előírásainak megfelelő, a vásárlás dátumától számított 6/24 hónap időtartamú jótállás jár (a jótállási igény bejelentésekor a garanciakártyához

Részletesebben

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN

KEZELÉSI KÉZIKÖNYV. KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN KEZELÉSI KÉZIKÖNYV KAZETTÁS Split klímaberendezés AUYA-36LATN AUYA-45LATN Őrizze meg ezt a kézikönyvet, hogy később is elolvashassa FUJITSU GENERAL LIMITED FJ_OM_AUYA_36-45LATN_9378015012_hu TARTALOM BIZTONSÁGTECHNIKAI

Részletesebben

Elektromos gőz sterilizáló

Elektromos gőz sterilizáló Tartalom Bevezetés.... 2 Biztonsági utasítások és figyelmeztetések.... 3 Leírás.... 6 Előkészítés sterilizáláshoz.... 7 Használat.... 7 A készülék tisztítása és a vízkő eltávolítása.... 8 Műszaki specifikáció....

Részletesebben

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu

FAN COIL. Használati utasítás. VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz. www.permanent.hu Használati utasítás VEF022HSLB, VEF032HSLB, VEF052HSLB VEF022VSLC, VEF052VSLC, VEF072VSLC típusokhoz www.permanent.hu Mennyezetre szerelhető kivitel (HSLB sorozat): Ha elhatározta, hová építi be a fan

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM)

HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) Használati útmutató HQ ELİHÍVÓ KÉSZÜLÉKEK (HQ-350XT HQ-450XT HQ- 450XM) A készülék használata elıtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót 1 A termék jellemzıi és technikai adatai A termék jellemzıi

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben