HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI 900"

Átírás

1 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI kiadás / HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / DOK. sz IFU_LI _mag.indd :03:12

2 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ LED megvilágító-készlet LI kiadás / Előszó Köszönjük, hogy HAAG-STREIT készüléket választott. A jelen használati útmutatóban foglaltak pontos betartása mellett a készülék megbízható és hibamentes működése garantálható. Rendeltetési cél Az LI 900 LED megvilágító-készletet kizárólag a HAAG STREIT BQ 900, BP 900 és BM 900 réslámpák számára tervezték. A rés- és periférikus vagy háttérvilágítás intenzitása fokozatmentesen állítható a világítás-szabályzóval. Ellenjavallat A készülékkel végzett vizsgálatok esetében abszolút ellenjavallatok nem ismertek. Szükségszerű az óvatos bánásmód és a szakszerű értékelés. - mutatót. Ez fontos tudnivalókat tartalmaz a felhasználó és a páciens biztonságával kapcsolatban. Ez a készülék nagy intenzitású LED-ekkel van felszerelve. Magas fotoszenzitivitás miatt a páciensek túlzott besugárzása bizonyos orvosságokkal való kezelés során fototoxikus mellékhatásokat válthat ki IFU_LI _mag.indd :03:13

3 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK Tartalomjegyzék 1. Biztonság A készülék alkalmazási területe Környezeti feltételek Szállítás és kicsomagolás Felszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések Kezelés, környezet4 1.6 Fénykárosodás5 1.7 Fertőtlenítés Garancia és termékfelelősség Szimbólumok5 2. Bevezetés Az eszköz leírása Áttekintés LI02 plus LED megvilágítás Kék szűrő6 2.5 Periférikus vagy háttérvilágítás6 2.6 PS-LED hálózati tápegység Változatok Leírás6 3. A készülék felszerelése/telepítése Hálózati tápegység a HSM 901 műszerasztalhoz Tápegység és idegen asztalok7 3.2 Útmutató az idegen asztalokra történő rögzítéshez Idegen gyártó világítás-szabályzója Idegen gyártó világítás-szabályzójának kalibrálása Átépítés wolframszálas izzólámpás üzemről LED megvilágításra8 4. Üzembe helyezés A készülék bekapcsolása Kezelés8 5.1 Csökkentett teljesítményű üzemmód LED kijelző Világítófej LED kijelző (PS-LED tápegység) Hibaüzenetek (világítófej) Hibaüzenetek (PS-LED hálózati tápegység)9 6. Üzemen kívül helyezés Műszaki adatok LI02 / LI02 plus PS-LED / PS-LED HSM 901 hálózati tápegység Méretek.10 8 Szervizelés Karbantartás Tisztítás10 A. Függelék..10 A.1. Tartozékok / Pótalkatrészek10 B. Törvényi szabályozások11 C. Besorolás..11 D. Hulladékkezelés..11 E. Figyelembe vett szabványok..11 F. Elektromágneses kompatibilitással (EMK) kapcsolatos tudnivalók és gyártói nyilatkozat12 F.1 Általános szempontok..12 F.2 Zavarkibocsátások (1-es szabványtáblázat).12 F.3 Zavarvédettség (2-es szabványtáblázat)13 F.4 Zavarvédettség nem életfenntartó készülékek esetén (4-es szabványtáblázat)14 F.5 Elválasztó távolságok nem életfenntartó készülékek esetén (6-os szabványtáblázat) IFU_LI _mag.indd :03:14

4 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 1. Biztonság TILOS! úgy a kezelőt, mint a pácienst, ill. anyagkárosodás keletkezhet. sodorja. a kezelő és páciens veszélyeztetettségének elkerülése érdekében feltétle - lembe kell venni. MEGJEGYZÉS 1.1 A készülék alkalmazási területe A készülék orvosi rendelőkben, korházakban és optometrikusok rendelőiben való használatra lett tervezve. 1.2 Környezeti feltételek Szállítás közben: Hőmérséklet Légnyomás Relatív páratartalom Tárolás közben: Hőmérséklet Légnyomás Relatív páratartalom Használat közben: Hőmérséklet Légnyomás Relatív páratartalom 40 C 500 hpa 10% 10 C 700 hpa 10% +10 C 800 hpa 30% +70 C 1060 hpa 95% +55 C 1060 hpa 95% +35 C 1060 hpa 90% 1.3 Szállítás és kicsomagolás A készülék kicsomagolása előtt ellenőrizze a csomagolást, hogy nem észlel-e rajta helytelen kezelésre, ill. esetleges sérülésekre utaló jeleket. Rendellenességek esetén, kérjük, értesítse a szállítást végző céget. A szállító cég képviselője jelenlétében csomagolja ki a készüléket. Vegye jegyzőkönyvbe az esetlegesen megsérült alkatrészeket. A jegyzőkönyvet Önnek és a szállító képviselőjének is alá kell írnia. Kicsomagolás előtt hagyja a készüléket még néhány óráig a csomagolásban (páralecsapódás). Kicsomagolás után ellenőrizze a készüléket, hogy nincsenek-e rajta sérülésre utaló nyomok. A hibás készülékeket szakszerűen becsomagolva kell visszaküldeni. Gondosan őrizze meg a csomagolást, hogy költözéskor, vagy ha a készüléket esetleg vissza kell küldeni, ismét fel lehessen használni. 1.4 Felszereléssel kapcsolatos figyelmeztetések A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket. Idegen készülék csatlakoztatásakor be kell tartani az EN szabvány előírásait. Csak eredeti HAAG-STREIT pótalkatrészeket szabad használni. A készüléket nem szabad más gépek közelében vagy más gépeken elhelyezni, ill. ilyen körülmények működtetni. 1.5 Kezelés, környezet TILOS! Tilos az eszközt olyan robbanásveszélyes környezetben használni, ahol illékony oldószerekkel (alkohol, benzin stb.) és gyúlékony altatószerekkel dolgoznak. A készüléket minden használat után ki kell kapcsolni. Ellenkező esetben, porvédő takaró használata mellett, fennáll a túlhevülés veszélye. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében az I. berendezés biztonsági osztályba tartozó hálózati tápegységek használatakor a készüléket csak védővezetővel ellátott hálózathoz szabad csatlakoztatni. MEGJEGYZÉS A készüléket csak képesítéssel rendelkező, oktatásban részt vett személyzet kezelheti. Az oktatásról az üzemeltetőnek kell gondoskodni A készüléket kizárólag a "Rendeltetési cél" fejezetben leírtaknak megfelelően szabad használni IFU_LI _mag.indd :03:15

5 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI 1.6 Fénykárosodás Mivel egy hosszabb ideig tartó intenzív megvilágítás esetén a retina megsérülhet, a készüléket nem szabad a kelleténél hosszabb ideig szemvizsgálatra használni. A réslámpa megvilágítási sugárzása nm van. A sugárzásra vonatkozó részletes információk kérésre megadhatók. A retinára fotokémiailag veszélyesnek minősülő fénydózist a sugárzásintenzitás és a besugárzási idő szorzata adja. Amennyiben a sugárzásintenzitás a felére csökken, megduplázódik az idő, ami alatt a besugárzási idő határértékét elérjük. Az eddigi tapasztalatok alapján a réslámpa használatakor nem áll fenn akut optikai sugárzásveszély. Ennek ellenére javasoljuk, hogy a páciens retinájára eső fény intenzitását igyekezzenek az adott diagnosztika számára a lehető legrövidebb időre csökkenteni. Veszélynek leginkább a gyerekek, az afákiás betegek és szembetegségben szenvedők vannak kitéve. Megnő a kockázat, ha a retinát 24 óra leforgása alatt ugyanannak, vagy egy másik készülék látható fényforrásának teszik ki. Ez különösen érvényes abban az esetben, ha a retinát azelőtt vakuval fényképezték. A készülék által kibocsátott fény ártalmas lehet. A besugárzási idővel nő a szem sérülésének kockázata. Amennyiben ezzel a készülékkel maximális intenzitás mellett a besugárzási idő több, mint 143 perc, akkor az az ISO szabvány értelmében a veszélyeztetettségi küszöbérték átlépéséhez vezet. 1.7 Fertőtlenítés MEGJEGYZÉS A készüléket nem szükséges fertőtleníteni. Tisztítással kapcsolatos további információkat lásd a 'Karbantatás' c. fejezetetben. 1.8 Garancia és termékfelelősség A Haag-Streit termékei kizárólag a termékhez mellékelt dokumentumokban leírt célokra és módon használhatók. A terméket a Biztonság részben foglaltaknak megfelelően kell kezelni. Szakszerűtlen kezelés következtében a termék károsodhat. Ilyen esetben minden jótállási igény semmis. A szakszerűtlen használat következtében károsodott termék használatának folytatása személyi sérülésekhez vezethet. Ilyen esetben a gyártó kizárja a felelősségvállalást. A Haag-Streit sem explicit, sem implicit jelleggel nem vállal garanciát az értékesíthetőségre vagy egy bizonyos célra történő alkalmazhatóságra. A Haag-Streit semmiképpen nem vállal felelősséget a termék használatából eredő véletlenszerű vagy következményes károkért. A termékre az értékesítő által biztosított, korlátozott jótállás vonatkozik. és módon használhatók. A terméket a Biztonság részben foglaltaknak megfelelően kell kezelni. Szakszerűtlen kezelés következtében a termék károsodhat. Ilyen esetben minden jótállási igény semmis. A HRVATSKI szakszerűtlen használat ΕΛΛΗΝΙΚΗ következtében károsodott SUOMItermék használatának DANSK folytatása NORSK személyi sérülésekhez vezethet. Ilyen esetben a gyártó kizárja a felelősségvállalást. A Haag-Streit sem explicit, sem implicit jelleggel nem vállal garanciát az értékesíthetőségre vagy egy bizonyos célra történő alkalmazhatóságra. A Haag-Streit semmiképpen nem vállal felelősséget a termék használatából eredő véletlenszerű vagy következményes károkért. A termékre az értékesítő által biztosított, korlátozott jótállás vonatkozik. 1.9 Szimbólumok Figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Európai megfelelőségi igazolás Ez a készülék megfelel a 2011/65/EU (RoHS) uniós irányelvnek Gyártás éve Egyenáram BE (áramellátás) Földvezeték HS referenciaszám Rés-világítás Földvezeték N1N2 HS referenciaszám Hulladékkezelésre vonatkozó utalás. Lásd a "Hulladékkezelés" fejezetet Húzza ki a csatlakozódugót mielőtt kinyitná a készüléket Gyártó Váltóáram KI (áramellátás) Behatoló víz és idegen anyagok elleni védelem Sorozatszám Periférikus vagy háttérvilágítás 5 15-IFU_LI _mag.indd :03:20

6 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 2. Bevezetés 2.1 Az eszköz leírása Az LI 900 megvilágító-készlet egy LED világítóegységből, egy PS-LED hálózati tápegységből és egy világítás-szabályzóból áll. A periférikus világítással rendelkező változatnál továbbá egy fényvezető-készlet is szükséges. LED megvilágítással felszerelt réslámpákat csak az üzemeltetésükre szánt PS-LED vagy RM02 tápegységgel szabad használni. A tápegységet, a világítófejjel összekötő kétpólusú kábelen keresztül történik a LED-ek áramellátása, és a tápenység és a világítás i jelátadás. A rés- és periférikus vagy háttérvilágítás intenzitása fokozatmentesen állítható a világítás-szabályzókkal. Ezeket csatlakoztatni lehet a PS-LED hálózati tápegységhez egy hosszabb összekötőkábellel. MEGJEGYZÉS Be kell tartani a réslámpa használati útmutatójában foglaltakat. 2.5 Periférikus vagy háttérvilágítás A periférikus világítás csak LI02 plus LED megvilágítással használható. 8. Rögzített periférikus világítás 9. Elforgatható periférikus világítás PS-LED hálózati tápegység Változatok 10. A PS-LED hálózati tápegység felszerelése más asztalokra és egységekre. 11. PS-LED tápegység HSM 901 rekesz a HSM 901 műszerasztalhoz Áttekintés 1. LI02 plus LED megvilágítás periférikus világítással 2. LI01 LED megvilágítás periférikus világítás nélkül 3. Dugós csatlakozó fejtartóhoz 4. Szűrőkerék kék szűrőhöz 5. Periférikus világítás csatlakozója 6. Készülékfedél LI02 plus LED megvilágítás 2.4 Kék szűrő 7. A forgatókerék segítségével a kék szűrő befordítható. Jelzőpontok egy magasságban = a kék szűrő be Leírás 12. Billenőkapcsoló Kapcsoló 0 állásban = KI a tápegység nem csatlakozik a hálózathoz. I Kapcsoló 1 állásban O = BE az ellenőrző lámpa zölden világít Fő- és rögzítőlámpa-csatlakozó 14. Csatlakozó idegen gyártó világítás-szabályzója számára (Power Jack 2,1 mm) 15. Csatlakozó HAAG-STREIT IC01 világítás-szabályzó számára (USB mini B) Típustábla (a házon) 17. S1, nyomógomb 18. L1, LED kijelző (zöld / piros) 19. Földvezeték-csatlakozó pólusú hálózati csatlakozó Nem szabad más USB-készüléket csatlakoztatni a 15-ös (USB-Mini-B) csatlakozóhoz, ez kizárólag a HAAG-STREIT IC01 világítás-szabályzónak van fenntartva. HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / IFU_LI _mag.indd :03:22

7 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 3. A készülék felszerelése/telepítése A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket. A rendszer telepítéséért, karbantartásáért és módosításáért vegye fel a kapcsolatot a HAAG-STREIT helyi képviseletével. Az elérhetőségeket a következő internetes oldalon találja: Csak eredeti HAAG-STREIT pótalkatrészeket szabad használni. 3.1 Hálózati tápegység a HSM 901 műszerasztalhoz MEGJEGYZÉS A HAAG STREIT javasolja, hogy az alumínium teknőt kösse össze a hálózati tápegység védővezető-csatlakozójával. Ezt azonban a szabványok (EN ) nem írják elő. 21. A csatlakozódugó illesztése 22. Fő- és rögzítőlámpa-csatlakozó Típustábla a házon 24. Hálózati csatlakozás MEGJEGYZÉS Be kell tartani a HSM 901 használati útmutatóját. 3.2 Tápegység és idegen asztalok Csatlakoztassa az összes kábelt, adott esetben, fogja össze kábelbilinccsel a hálózati tápkábelt, hogy ne húzódjon. Rögzítse a PS-LED hálózati tápegységet 4 csavarral. Csatlakoztassa a többpólusú elektromos átkötést a fejtartó és a műszerasztal. Csatlakoztassa a főlámpa-kábelt (27) a lámpa felső részéhez A vezetősín és a fejtartó felszerelésénél vigyázzon, hogy az elektromos vezeték ne érintkezzen sehol az asztal fémrészével. Ellenkezőleg fel kell szerelni egy védővezetőt a fejtartóra. A hálózati tápegységnek a hálózati oldalról mindenképpen védővezetővel kell rendelkeznie! Vigyázzon, hogy kábel sehol ne csípődjön be, mivel ellenkezőleg fennáll a rövidzárlat veszélye! Munkálatokat az elektromos hálózatra csatlakozó kábeleken vagy alkatrészeken kizárólag képesítéssel rendelkező személyzet végezhet. 3.2 Útmutató az idegen asztalokra történő rögzítéshez Amennyiben a hálózati tápegységet idegen asztalokra szerelik, be kell tartani a 93/42/ EGK irányelvet tekintettel az EN 'Gyógyászati villamos készülékek Általános biztonsági és alapvető működési követelményekre' és az EN 'Elektromágneses kompatibilitásra' vonatkozó szabványokra. 3.4 Idegen gyártó világítás-szabályzója A PS-LED hálózati tápegységen található csatlakozóra (28) idegen gyártó világítás-szabályzóját lehet csatlakoztatni. Csatlakoztatás előtt a megfelelő potenciométer értékére kell kalibrálni. 5 és 50 kω i szabályozó hangolható rá. 25. Védősapka 26. Csatlakozás 27. LED L1 28. S1 nyomógomb Idegen gyártó világítás-szabályzójának kalibrálása Vegye le a csatlakozóról (28) a védősapkát. Csatlakoztassa a külső világítás-szabályzót (Power Jack 2,1 mm), és állítsa a lámpát maximális erősségre (forgassa a beállítógombot ütközésig jobbra). Kapcsolja be a PS-LED hálózati tápegységet. Nyomja meg és tartsa több, mint 1 másodpercig lenyomva az S1 nyomógombot. A készülék kalibrálási üzemmódra vált. A narancs színű LED (30) jelzi, hogy a világítás-szabályzó kalibrálása zajlik. 1-3 másodperc elteltével (az egyes világítás-szabályzótól függően) a kalibrálás véget ér, amit a zöld LED (30) kétszeres rövid felvillanása jelez IFU_LI _mag.indd :03:23

8 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 3.5 Átépítés wolframszálas izzólámpás üzemről LED megvilágításra A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket. A rendszer telepítéséért, karbantartásáért és módosításáért vegye fel a kapcsolatot a HAAG-STREIT helyi képviseletével. Az elérhetőségeket a következő internetes oldalon találja: Csak eredeti HAAG-STREIT pótalkatrészeket szabad használni. A wolframszálas izzóval üzemelő réslámpák egy HAAG-STREIT által kiképzett technikus által átalakíthatók LED-es üzemmódra. Amennyiben periférikus világítással felszerelt LED lámpa-felsőrészt használnak, nem szükséges külön hidegfényforrást használni. 4. Üzembe helyezés 4.1 A készülék bekapcsolása Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az elektromos hálózatra, majd kapcsolja be a lámpát a billenőkapcsolóval. A billenőkapcsoló zöld fénye jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva. Állítsa be a világítás-szabályzó forgatógombját 1 és 10 i értékre. 5. Kezelés A fényforrások be vannak kapcsolva, ha a világítás-szabályzó forgatógombja IC01 1 és 10 i értékre van állítva. 0 pozícióban a fényforrások ki vannak kapcsolva. (Készenléti üzemmód). A rés- és periférikus világítás egymástól függetlenül beállítható a forgó potenciométerrel. A világítófejen található kék forgógombbal a periférikus világításhoz a kék és fehér fény lehet választani. 29. Periférikus világítás forgatógombja Rés-világítás forgatógombja 33 A potenciálkábeleket csak egy IC01 világítás-szabályzó és egy PS-LED tápegység csatlakoztatására szabad használni. A világítás-szabályzót csak az együtt üzemeltetésre alkalmas készülékekre szabad csatlakoztatni! 5.1 Csökkentett teljesítményű üzemmód A fényforrás hosszú élettartamának biztosítása érdekében a maximális üzemi hőmérséklet elérésekor a periférikus világítás teljesítménye valamelyest csökken. Rövid lehűlési időt követően a lámpa ismét maximális teljesítménnyel működtethető. Ez az üzemállapot csak akkor áll be, ha mindkét fényforrás hosszú ideig van egyszerre bekapcsolva. 5.2 LED kijelző Világítófej a) b) c) Üzemi állapot Készenléti üzemmód a) b) c) Normál üzemmód Rés- és periférikus világítás bekapcsolva Csak a rés-világítás bekapcsolva Csak periférikus világítás bekapcsolva A periférikus világítás csökkentett teljesítményű üzemmódja Megnőtt LED hőmérséklet, ezáltal beállt a periférikus világítás csökkentett üzemmódja Periférikus vagy háttérvilágítás Zöld röviden villog Zöld Zöld röviden villog Zöld Zöld villog 5.3 LED kijelző (PS-LED tápegység) Normál üzemmód Polaritás felcserélése Rés-világítás Zöld röviden villog Zöld Zöld Zöld röviden villog Zöld villog Zöld 8 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS-Doc. no Edition / IFU_LI _mag.indd :03:25

9 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK 5.4 Hibaüzenetek (világítófej) a) b) c) HIBA Hibaüzenetek a) b) c) Intézkedések E1 A táp polarizálása felcserélve Forduljon a HAAG STREIT helyi képviseletéhez. E2 Világítás-szabályzó nem található Csatlakoztassa a világítás-szabályzót, vagy adott esetben cserélje ki. Piros Csökkentve lesz a fényforrások teljesítménye A megengedett hőmérséklet elérésekor ismét biztosított a normál üzemmód. Piros villog E3 Magas a hőmérséklet Nincs kapcsolat a Piros villog 2x E4 Forduljon a HAAG STREIT helyi képviseletéhez. hálózati tápegység és a világítás E6 Általános hiba Küldje be a PS-LED tápegységet a megfelelő szerviz kirendeltséghez. Piros villog 4x Periférikus vagy háttérvilágítás Polaritás felcserélése Piros Rés-világítás Piros Piros villog Piros villog 2x Piros villog 4x 5.5 Hibaüzenetek (PS-LED hálózati tápegység) HIBA Hibaüzenetek Intézkedések E12 Világítás-szabályzó nem található Csatlakoztassa a világítás-szabályzót, vagy adott esetben cserélje ki. E14 Nincs kommunikáció az LI02 LED megvilágítással Forduljon a HAAG STREIT helyi képviseletéhez. E16 Általános hiba Küldje be a készüléket a megfelelő szerviz kirendeltséghez. LED kijelző L1 (29) Piros Piros villog 2x Piros villog 4x 9 15-IFU_LI _mag.indd :03:25

10 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY 6. Üzemen kívül helyezés A LED megvilágítás kikapcsolható a világítás-szabályzókkal. A hálózati tápegység bekapcsolva marad és a kapcsoló zölden világít. A rendszer teljes kikapcsolásához, a billenőkapcsolót 0 = KI pozícióba kell állítani. Ekkor egyik pólus sem csatlakozik a hálózathoz. MEGJEGYZÉS Kapcsolja le a hálózatról, amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket. 7. Műszaki adatok 7.1 LI02 / LI02 plus Ezt a tápforrást csak PS-LED vagy RM02 tápegységgel szabad használni. MEGJEGYZÉS A sugárzásra vonatkozó részletes információk kérésre megadhatók. 7.2 PS-LED / PS-LED HSM 901 hálózati tápegység Hálózati feszültség: V Teljesítményfelvétel: 60 VA Üzemi frekvencia: Hz 7.3 Méretek PS-LED PS-LED HSM 901 Hossz: 164 mm Hossz: 316 mm Szélesség: 140 mm Szélesség: 146 mm Magasság: 60 mm Magasság: 69 mm Súly: 450 g Súly: 750 g IC01 világítás-szabályzó IC01 T világítás-szabályzó Hossz: 75 mm Hossz: 90 mm Szélesség: 35 mm Szélesség: 51 mm Magasság: 33 mm Magasság: 33 mm Súly: 32 g Súly: 32 g 8 Szervizelés A gyártó beleegyezése nélkül a készüléken módosításokat végrehajtani tilos. Csak oktatásban részt vett szakszemélyzet szerelheti fel vagy javíthatja a készüléket. A rendszer telepítéséért, karbantartásáért és módosításáért vegye fel a kapcsolatot a HAAG-STREIT helyi képviseletével. Az elérhetőségeket a következő internetes oldalon találja: Csak eredeti HAAG-STREIT pótalkatrészeket szabad használni. A LED megvilágítás teljes élettartama alatt karbantartás nélkül üzemeltethető. 8.1 Karbantartás Élettartamának növelése érdekében a készüléket hetente meg kell tisztítani a leírásoknak megfelelően, és amennyiben hosszabb ideig nem használják, be kell takarni a porvédő takaróval. Javasoljuk, hogy a készüléket évente vesse alá ellenőrzésnek egy arra jogosult szervizszakember által. 8.2 Tisztítás A házat csak száraz kendővel szabad tisztítani. Ne használjon folyadékot, savas szereket vagy alkoholt. A. Függelék A.1. Tartozékok / Pótalkatrészek Komponensek HS-cikkszám Világítás-szabályzó, kettős, rés- és periférikus 'in table' (asztalban) Világítás-szabályzó, kettős, rés- és periférikus 'on table' (asztalon) Világítás-szabályzó, egyszeri, 'in table' (asztalban) Világítás-szabályzó, egyszeri, 'on table' (asztalon) T-0 fedél az asztallapon lévő kivágáshoz Tápegység idegen asztalok LED megvilágításához HSM 901 tápegység a LED megvilágításhoz Hálózati tápkábel Svájc, hossza: 2500 mm Hálózati tápkábel USA, hossza: 3100 mm Hálózati tápkábel USA, hossza: 760 mm Rögzített periférikus világítás Periférikus világítás lengőtartóval IFU_LI _mag.indd :03:26

11 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK USB megvilágítás-kábel 2000 mm USB megvilágítás-kábel 5000 mm B. Törvényi szabályozások Az LI 900 megvilágító-készlet az EN , EN ISO és az EN ISO szabványoknak megfelelően gyártották. A CE-jelölés igazolja, hogy az LI 900 megvilágító-készlet megfelel a 93/42/EGK irányelv előírásainak. A megvilágító-készlet csak B-típusú alkalmazási egységekkel használható együtt (olyan készülékkel, amely fokozott védelemmel rendelkezik áramütés ellen, különösen tekintettel a megbízható levezető áram és a földelővezeték-csatlakozás megbízhatóságának tekintetében). Különböző orvosi és/vagy nem orvosi elektromos készülékek kombinálásakor be kell tartani az EN szabvány előírásait. A jelen eszköz megfelelőségi nyilatkozatának másolatát, amennyiben igényt tart rá, a HAAG STREIT bármikor elküldi Önnek. Be kell tartani a hivatalos balesetmegelőzési előírásokat. E. Figyelembe vett szabványok EN EN ISO EN EN ISO EN ISO C. Besorolás EN szabvány Üzemmód: 93/42/EGK CE-irányelv EN FDA I. berendezés biztonsági osztály Folyamatos üzemmód I. osztály IP20 II. osztály D. Hulladékkezelés Az elektromos és elektronikai berendezéseket a háztartási szeméttől elkülönítve kell ártalmatlanítani! Ez a készülék után került kereskedelmi forgalomba. A megfelelő ártalmatlanítás érdekében forduljon a HAAG-STREIT kereskedelmi képviselőjéhez. Ezzel biztosítva lesz, hogy nem kerülnek káros anyagok a környezetbe, és hogy az értékes alapanyagok újrafelhasználásra kerülnek IFU_LI _mag.indd :03:26

12 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY F. Elektromágneses kompatibilitással (EMK) kapcsolatos tudnivalók és gyártói nyilatkozat F.1 Általános szempontok Az LI 900 megvilágító-készlet rendszere megfelel az EN elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó szabvány követelményeinek. A készüléket úgy tervezték, hogy csak olyan szintű elektromágneses interferenciát hozzon létre és bocsásson ki, amely nem befolyásolja más berendezések rendeltetésszerű működését. A készülék saját maga is rendelkezik zavarvédettséggel a külső elektromágneses zavarforrásokkal szemben. Az elektromos orvosi készülékek speciális óvintézkedések hatálya alá tartoznak az elektromágneses összeférhetőség (EMC) tekintetében, és ezeket a mellékelt kísérőlapban foglalt EMC előírásoknak megfelelően kell telepíteni. A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök zavarhatják az elektromos orvosi készülékeket. A megadottaktól eltérő vezetékek vagy tartozékok használata a készülék magasabb zavarkibocsátásához vagy csökkentett zavarvédettségéhez vezethet. Idegen készülék csatlakoztatásakor be kell tartani az EN szabvány előírásait. F.2 Zavarkibocsátások (1-es szabványtáblázat) Útmutatás és gyártói nyilatkozat Elektromágneses kibocsátások A jelen készüléket az alábbiakban meghatározott környezetben való használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy felhasználójának biztosítani kell, hogy a használat ilyen környezetben történjen. Kibocsátási vizsgálatok Megfelelőség Elektromágneses környezet / útmutatás Rádiófrekvenciás kibocsátások a CISPR11 szerint 1 csoport A jelen készülék rádiófrekvenciás energiát csak a belső működéséhez használ. Így a rádiófrekvenciás kibocsátása nagyon alacsony, és nem valószínű, hogy más közeli elektromos berendezésben interferenciát okozna. Rádiófrekvenciás kibocsátások a CISPR11 szerint B osztály A jelen készülék alkalmas valamennyi létesítményben való használatra, beleértve a háztartási Harmonikus kibocsátások az EN szerint A osztály villamosenergia-hálózatot és azokat a hálózatokat, amelyek közvetlenül az épületek és háztartások ellátására szolgáló alacsonyfeszültségű rendszerre kapcsolódnak IFU_LI _mag.indd :03:27

13 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK F.3 Zavarvédettség (2-es szabványtáblázat) Útmutatás és gyártói nyilatkozat Elektromágneses zavarvédettség A jelen készüléket az alábbiakban meghatározott környezetben való használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy felhasználójának biztosítani kell, hogy a használat ilyen környezetben történjen. Védettség vizsgálat EN vizsgálati szint (Berendezés) megfelelőségi szint Elektromágneses környezet / útmutatás Elektrosztatikus kisülés (ESD) az EN szerint elektromos gyors tranziens állapot / kitörés az EN szerint Túlfeszültségek (surges) az EN szerint Feszültségesések, rövididejű kimaradások és ingadozások a váltakozó áramú vezetékeken az EN szerint Hálózati frekvenciás (50/60 Hz) mágneses mező az EN szerint ±6 kv érintéses kisülés ±8 kv kisülés levegőn át ±6 kv érintéses kisülés ±15 kv kisülés levegőn át A padló legyen fa, beton vagy kerámia járólap. Ha a padlókat szintetikus anyag borítja, akkor a levegő relatív páratartalma legyen legalább 30%. ±2 kv tápegység vezetékekhez ±2 kv tápegység vezetékekhez A hálózati feszültség minősége feleljen meg a tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. ±1 kv differenciális üzemmód ±2 kv közös üzemmód < 5% U T (> 95%-os U T esés) ½ periódusra < 40% U T (> 60%-os U T esés) 5 periódusra < 70% U T (> 30%-os U T esés) 25 periódusra < 5% U T (> 95%-os U T esés) 5 másodpercre ±1 kv differenciális üzemmód ±2 kv közös üzemmód < 5% U T (> 95%-os U T esés) ½ periódusra < 40% U T (> 60%-os U T esés) 5 periódusra < 70% U T (> 30%-os U T esés) 25 periódusra < 5% U T (> 95%-os U T esés) 5 másodpercre 200 A/m A hálózati feszültség minősége feleljen meg a tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. A hálózati feszültség minősége meg kell, hogy feleljen a tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezetnek. Ha a készülék felhasználója folyamatos működést kíván fenntartani a hálózati feszültség kimaradása alatt is, akkor ajánlatos a készüléket szünetmentes tápegységről vagy akkumulátorról működtetni. 3 A/m A hálózati frekvenciás mágneses terek jellemző szintjei meg kell, hogy feleljenek a tipikus kereskedelmi vagy kórházi környezet jellemző szintjeinek. MEGJEGYZÉS: U T = a váltakozó áramú hálózati feszültség a vizsgálati szint alkalmazása előtt IFU_LI _mag.indd :03:27

14 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY F.4 Zavarvédettség nem életfenntartó készülékek esetén (4-es szabványtáblázat) Útmutatás és gyártói nyilatkozat Elektromágneses zavarvédettség A jelen készüléket az alábbiakban meghatározott környezetben való használatra tervezték. A készülék megvásárlójának vagy felhasználójának biztosítani kell, hogy a használat ilyen környezetben történjen. Elektromágneses környezet útmutatás A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközöket nem szabad közelebb helyezve használni a készülékhez (beleértve annak kábeleit is), mint az adó frekvenciájára alkalmazható egyenletből kiszámított, ajánlott elválasztó távolság. Védettség vizsgálat EN vizsgálati szint (Berendezés) megfelelőségi Ajánlott távolság (c) : szint Rádiófrekvencia (RF) a vezetékekben az EN szerint Sugárzott rádiófrekvencia az EN szerint 3 Veff 150 khz 80 MHz 3 V/m 80 MHz 2.5 GHz 3 Veff 5 V/m 80 MHz 2.5 GHz D = 1.2 D = 1.2 D = MHz 800 MHz 800 MHz 2.5 GHz Ahol P az adó maximum kimenő teljesítménye wattban (W), az adó gyártója szerint megadott értékkel és D az ajánlott szétválasztási távolság méterben (m). A fi x telepítésű rádiófrekvenciás adóktól származó térerősség, egy elektromágneses helyszíni vizsgálat (a) alapján, az összes frekvencia esetében kisebb, mint a megfelelőségi szintek értékei (b). Interferencia keletkezhet az alábbi jelképpel jelzett berendezés szomszédságában. 1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a nagyobb elválasztó távolság érvényes. 2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem alkalmazhatók minden körülmények. Az elektromágneses terjedést befolyásolja az épületek, tárgyak és emberek által okozott elnyelés és visszaverődés. a. Az olyan fi x telepítésű adóktól, mint pl. a mobil/vezeték nélküli telefonok bázis állomásaitól és szárazföldi mobil rádióktól, amatőr rádióktól, AM és FM rádió műsorszóróktól és TV adóktól származó térerősségeket nem lehet elméletileg pontosan előre meghatározni. A fi x telepítésű rádiófrekvenciás (RF) adók elektromágneses környezetének felmérésére ajánlott elektromágneses helyszíni szemlét tartani. Ha azon a helyszínen, ahol a készüléket használják a mért térerősség meghaladja a fentiek szerint alkalmazható rádiófrekvenciás (RF) megfelelőségi szintet, akkor a készüléket a normál működés szempontjából az összes helyszínen ellenőrizni kell, ahol felhasználásra kerül. Ha ennek során rendellenes működés tapasztalható, akkor további intézkedések is szükségessé válhatnak, mint pl. a készülék elforgatása vagy áthelyezése. b. c. A 150 khz 80 MHz feletti frekvenciatartományban a térerősség 3 V/m-nél kisebb kell, hogy legyen. Az ISM sávokon kívül eső esetleges rövidebb távolságok nem javítják a felhasználást ebben a táblázatban IFU_LI _mag.indd :03:27

15 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK F.5 Elválasztó távolságok nem életfenntartó készülékek esetén (6-os szabványtáblázat) Ajánlott elválasztási távolságok hordozható és mobil rádiófrekvenciás (RF) kommunikációs eszközök és a jelen készülék A jelen készüléket olyan elektromágneses környezetben való használatra tervezték, amelyben a kisugárzott RF zavarok ellenőrizve vannak. A jelen készülék megvásárlója vagy felhasználója megelőzheti az elektromágneses zavarokat azáltal, hogy betartja a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök (adók) és a készülék i, alább ajánlott legkisebb távolságot, a hírközlő berendezés maximum kimenő teljesítményének megfelelően. Az adó névleges teljesítménye (W) Elválasztó távolság az adó frekvenciájának megfelelően (m) 150 khz 80 MHz D = MHz 800 MHz D = MHz 2.5 GHz D = A fent fel nem sorolt névleges maximum kimenő teljesítményű adókhoz a javasolt szétválasztási távolságot D méterben (m) az adó frekvenciájára alkalmazható egyenlet használatával lehet felbecsülni, ahol P az adó maximum kimenő teljesítménye wattban (W), az adó gyártója szerint megadott értékkel. 1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz-nél és 800 MHz-nél a nagyobb elválasztó távolság érvényes. 2. MEGJEGYZÉS: A 80 MHz 2.5 GHz frekvenciatartományra ajánlott elválasztási távolság kiszámításánál kiegészítésként egy 10 / 3 szorzót kell alkalmazni, hogy lecsökkenjen annak a valószínűsége, hogy a kezelőhelyiségbe véletlenül bevitt mobil/hordozható kommunikációs készülék zavart okoz. 3. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem alkalmazhatók minden körülmények. Az elektromágneses terjedést befolyásolja az épületek, tárgyak és emberek által okozott elnyelés és visszaverődés IFU_LI _mag.indd :03:27

16 NORSK DANSK SUOMI ΕΛΛΗΝΙΚΗ HRVATSKI POLSKI MAGYAR БЪЛГАРСКИ ČESKY További kérdésekkel kérjük, forduljon a HAAG STREIT márkaképviselőjéhez: HAAG-STREIT AG Gartenstadtstrasse Koeniz, Switzerland Phone Fax Internet IFU_LI _mag.indd :03:28

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Réslámpa BD 900 9. kiadás / 2015 10 DOK. no. 1500 1500.1400209.04000 1 15-IFU_BD900-7200631-04090_mag.indd 1 08.10.2015

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Imaging Module (Képalkotó modul) IM 900 a BQ 900 réslámpa tartozéka 1. kiadás / 2015 09 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland HS-Doc. no. 1500.7220551.04010 2015 09 DOK. no. 1500

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 600 5. kiadás / 2015 06 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland - HS Doc. no.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 900 EyeSuite Perimetry

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 900 EyeSuite Perimetry ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Szemlátótér-vizsgáló készülék OCTOPUS 900 EyeSuite Perimetry 6. kiadás / 2015 05 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése

A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált fényt elõállító lámpa A cserélhetõ polarizációs színszûrõ eltávolítása illetve felhelyezése TARTALOM Tisztelt Felhasználó! Figyelem! Általános leírás Élettani hatásmechanizmus A mûszer fizikai tartalmának leírása A készülék biztonsági elemei A készülék leírása Energiaellátás A VivaLight polarizált

Részletesebben

Tisztítás és fertőtlenítés Tonométer mérőprizmák, kontaktlencsék és Desinset fertőtlenítő készlet

Tisztítás és fertőtlenítés Tonométer mérőprizmák, kontaktlencsék és Desinset fertőtlenítő készlet ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Tisztítás és fertőtlenítés Tonométer mérőprizmák, kontaktlencsék és Desinset fertőtlenítő készlet 5. kiadás / 2015

Részletesebben

MatrixPRO meghajtóegység Használati utasítás

MatrixPRO meghajtóegység Használati utasítás LEÍRÁS: A MatrixPRO meghajtóegység (05.000.020) a DePuy Synthes MatrixNEURO TM (3-4 mm hosszú) önmetsző csavarok és a Low Profile Neuro (3 4 mm hosszú) önmetsző csavarok fogadására tervezték, és egyedi

Részletesebben

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ

INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ INFRAVÖRÖS KÜLTÉRI HŐSUGÁRZÓ Biztonsági előírások és kezelési útmutató EXHR14003B-15 (HT-F62913A-500) Köszönjük, hogy ez a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

Kontaktlencsék & nagyítók

Kontaktlencsék & nagyítók ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Kontaktlencsék & nagyítók Goldmann/Diagnosztika/Lézer 10. kiadás / 2015 02 HAAG-STREIT AG, 3098 Koeniz, Switzerland

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E70. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E70 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Használati utasítás. DIAGNOcam 2170 U. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás. DIAGNOcam 2170 U. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás DIAGNOcam 2170 U Mindig a biztos oldalon. Forgalmazás: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 7351 56-0 Fax +49 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást!

Professor. Kisméretű sütő PT250B. Használati utasítás. Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! Professor Kisméretű sütő PT250B Használati utasítás Az első használat előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt használati utasítást! A készüléket kizárólag otthonában, háztartásbeli célokra alkalmazza!

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13.

Áttekintés 2. Műszaki adatok 3. A műszer beállítása 4. Műveletek 7. Üzenetkódok 9. A pontosság ellenőrzése 10. Karbantartás 13. Leica Lino L4P1 Áttekintés 2 Műszaki adatok 3 A műszer beállítása 4 Műveletek 7 Üzenetkódok 9 A pontosság ellenőrzése 10 Karbantartás 13 Garancia 14 Biztonsági előírások 15 Leica Lino L4P1 1 Áttekintés

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306

Az Ön kézikönyve FESTOOL C15LI http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236306 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302

Defensor Mk5. Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 Defensor Mk5 Ellenállásfűtésű gőz-légnedvesítő berendezés SZERELÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÚTMUTATÓ 2562360 HU 1302 2 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés 4 1.1 Egészen az elején 4 1.2 Megjegyzések a szerelési és üzemeltetési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám):

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GÉPJÁRMŰ MULTIMÉTER EM128 GARANCIALEVÉL. Termék: Gépjármű multiméter EM128 Típus: EM128. Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866

Az Ön kézikönyve FESTOOL T 18PLUS3 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3236866 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Háromfázisú feszültségrelé K8AB-PW Ideális választás háromfázisú tápellátások figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. 3 vagy 4 vezetékes tápellátások túlfeszültségének és feszültségesésének

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 GX/XI, MAG mini 11-0/1 GX/XI Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ GX/XI, MAG mini -0/ GX/XI HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy AOS 2071 típusú légtisztító-párásító készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 www.bonair.hu

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától

DL2 adatnaplózó *11209658* Rövid útmutató. Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek. a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától DL2 adatnaplózó a belső vezérlőprogram 2.0.0 verziójától Rövid útmutató Szerelés Elektromos csatlakozás Kezelőszervek *11209658* 11209658 Köszönjük, hogy RESOL-készüléket vásárolt. Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Használati és szerelési útmutató

Használati és szerelési útmutató Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR www.kerra.pl Használati és szerelési útmutató Hidromasszázs zuhanykabin GIBRALTAR Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta. A szerelés

Részletesebben

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3

Alaris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 laris fecskendős pumpák (Plus szoftverrel) MK3 Modellek: 8002MED01, 8002MED01-G, 8003MED01, 8003MED01-G s Használati utasítás hu Tartalom laris fecskendős pumpák Oldal Bevezetés.... 2 Néhány szó a kézikönyvről....

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V

K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI, ÁPOLÁSI ÉS KARBANTARTÁSI INFORMÁCIÓK K E Z E L É S I K É Z I K Ö N Y V ZANUSSI KÉSZÜLÉK CSALÁD N700-AS KÉSZÜLÉKSOR ELECTROLUX LEHEL Kft. - 2 - N700-AS SOROZAT T A R T A L O M FEJEZET

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ AC LAKATFOGÓ AX-202 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biztonság Nemzetközi biztonsági jelzések Ha egy másik jelzés vagy csatlakozó ezzel a szimbólummal van megjelölve azt jelenti, hogy olvassa el a használati útmutatót,

Részletesebben

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató

61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató 61700M Üvegkerámia főzőfelület Használati- és szerelési útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Ha a készüléktől

Részletesebben

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok

FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ. Általános biztonsági szabályok FAAC / 390 1 FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az alábbi előírások szó szerinti követését a személyi biztonság érdekében. A termék

Részletesebben

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500

Használati utasítás. EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Használati utasítás EXPERTsurg LUX REF 1.008.3500 Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése

AXIS 20.1/30.1/40.1/50.1 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. A gép üzembe helyezése KEZELÉSI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése előtt gondosan olvassa el az útmutatót! A jövőbeni felhasználáshoz őrizze meg Ez a kezelési útmutató a gép részét képezi. Az új és használt gépek szállítói kötelesek

Részletesebben

EM 25. H Po-Trainer. Használati utasítás... 2. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com

EM 25. H Po-Trainer. Használati utasítás... 2. Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com EM 25 H Po-Trainer Használati utasítás... 2 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm, Germany www.beurer.com Tartalom 1. A készülék ismertetése... 2 1.1 Mi is a Po-Trainer?... 2 1.2 Mi az EMS és mit

Részletesebben

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat

HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. CE Megfelel sségi Nyilatkozat HARVIOT 500 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC, 73/23/EEC. A készülék a következ szabványoknak felel meg: EN 50091-2

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/

Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X. Szerelési- és használati útmutató. http://www.markabolt.hu/ Üvegkerámia főzőfelület ZVM 64X Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy ezt a Használati útmutatót gondosan olvassa el és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be. Tartsa a

Részletesebben

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK...

POWX0073LI HU 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 1 BERENDEZÉS... 3 2 LEÍRÁS (A ÁBRA)... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 4 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonság... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V

Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Kezelési- és karbantartási utasítás HU Hegesztőgép Pico 180 Pico 180 VRD Pico 180 VRD 12V Általános tanácsok VIGYÁZAT Olvassa el a kezelési- és karbantartási utasítást! A kezelési utasítás megismerteti

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ

LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ LÉGCSATORNÁS LÉGKONDICIONÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM 1. MŰKÖDTETÉS ELŐTTI TUDNIVALÓK... 2 1.1. Biztonsági óvintézkedések... 2 1.2. Az alkatrészek neve... 3 2. MŰKÖDTETÉS...

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez

HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez HASZNÁLATI UTASÍTÁS és jótállási jegy 2055 típusú légmosó készülékhez Magyarországon forgalomba hozza: Gyártó: BonAir BG Kft PLASTON AG 1174 Budapest Svájc rinci út 24. Tel: 253-7285 info@bonair-bg.hu

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Termék: S150 ELEKTROMOS SZENNYVÍZLEFOLYÓ TISZTÍTÓ EPC02150 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

Napfénylámpa Használati utasítás

Napfénylámpa Használati utasítás TL60 H Napfénylámpa Használati utasítás Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de email: kd@beurer.de Tartalom 1 megismerése...

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FŰRÉSZTÁRCSA ÉS FÚRÓ ÉLEZŐ MF127 GARANCIALEVÉL??? 1. A KH Trading által forgalmazott termékekre az eladás napjától számítva 24 hónap garanciát nyújtunk a polgári törvénykönyv értelmében, vagy 6 hónapot a kereskedelmi törvénykönyv értelmében,

Részletesebben

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A

72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A 72-es sorozat - Folyadékszintfigyelõ relék 16 A Vezetõképes folyadékok szintfelügyelete Pozitív biztonsági logika töltés és ürítés vezérléséhez Beállított szint vagy tartomány figyelhetõ Érzékenység állítható

Részletesebben

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija

Vario SUCTION PUMP. ET Kasutusjuhend. HU Kezelési utasítás. CS Návod k použití. LT Naudojimo instrukcijos. LV Lietošanas instrukcija Vario SUCTION PUMP ET Kasutusjuhend HU Kezelési utasítás CS Návod k použití LT Naudojimo instrukcijos LV Lietošanas instrukcija PL Instrukcje użytkowania SK Návod na obsluhu SL Navodila za uporabo DA Brugsanvisning

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A BluWash BW-103 R KÉSZÜLÉKHEZ AZ ELEKTROMOS BALESETEK KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN! 1. Biztonságos, földelt konnektor használatával helyezze üzembe a készüléket! 2. Vigyázzon,

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Rádiójel vezérlésű mozgásérzékelő Modell: MSR939 BEVEZETÉS Köszönjük,

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

Használati utasítás. 301 plus

Használati utasítás. 301 plus Használati utasítás 301 plus Tartalomjegyzék W&H szimbólumok...3 1. Bevezetés...4 5 2. Kicsomagolás...6 3. Szállítási terjedelem...7 4. Biztonsági tájékoztató...8 5. Az előlap ismertetése...9 6. A hátlap

Részletesebben

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.7. Fejezet. Testhang érzékelők követelmények

BIZTONSÁGTECHNIKAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI KOCKÁZATOK KEZELÉSÉRE. B.1.7. Fejezet. Testhang érzékelők követelmények BIZTONSÁGTECHNIAI ÚTMUTATÓ A BETÖRÉSES LOPÁS-RABLÁSBIZTOSÍTÁSI OCÁZATO EZELÉSÉRE (AJÁNLÁS) B.1.7. Fejezet Testhang érzékelők követelmények kiadás A dokumentum megnevezése kiadva visszavonva 0 Testhang

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Makita LD050P 1

Tartalomjegyzék. Makita LD050P 1 Tartalomjegyzék hu A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Áttekintés - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Részletesebben

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland

GHS 510 P #94001. Güde GmbH & Co. KG - Birkichstrasse 6 - D-74549 Wolpertshausen - Deutschland GHS 510 P #94001 8 Magyar HU Eredeti használati utasítás SÖVÉNYNYÍRÓ English GB Original Operating Instructions ELECTRIC VERTICUTTER Français FR 13 Mode d'emploi original SCARIFICATEUR ÉLECTRIQUE Ceština

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás

APY-09CS és APY-12CS. Hordozható klímaberendezés. Használati utasítás APY-09CS és APY-12CS Hordozható klímaberendezés Használati utasítás Köszönjük, hogy kiváló minőségű klímaberendezésünket választotta. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást.

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK Figyelem Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 188 3.1 A szállítás felügyelete 188 3.2 Csomagolás 188 3.3 Tárolás 188 110.138 V1/0111 H 1. Általános információ 184 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 184 1.2 A szimbólumok 184 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 185 1.4 Szerzői jog védelme 185 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377

Security TV Simulator HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Cikkszám 701377 Security TV Simulator hu HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Cikkszám 701377 Security TV szimulátor Örülünk, hogy e készülék megvásárlása mellett döntött. Kívánjuk, hogy sok öröme teljen benne. 1. Információk a használati

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

Testzsír monitor BF 306-os MODELL

Testzsír monitor BF 306-os MODELL Testzsír monitor BF 306-os MODELL Köszönjük, hogy az OMRON BF306 testzsír monitort választotta. A helyes és biztonságos használat érdekében, kérjük szánjon pár percet a használati útmutató elolvasására.

Részletesebben

Öntanuló szobatermosztát

Öntanuló szobatermosztát 2 214 REV200.03RF REV200S.03RF REV-R.03/1 REV-R.03S/1 REV200RF/SE REV200SRF/SE Öntanuló szobatermosztát REV200../SE Háttérvilágított, érintőképernyős szobatermosztát, raádiófrekvenciás összeköttetéssel,

Részletesebben

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08

minicool Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Használati utasítás 207.5368.08 minicool DS 200 DS 300 DS 400 DS 600 Tipus: DS20-60 Szabadonálló és aláépithető változat Használati utasítás HU 207.5368.08 Mielőtt a hűtőkészüléket üzembe helyezi, kérjük figyelmesen olvassa el ezt a

Részletesebben

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató

HP 23tm érintőképernyős monitor. Felhasználói útmutató HP 23tm érintőképernyős monitor Felhasználói útmutató 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Microsoft, a Windows és a Windows Vista név a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban és/vagy

Részletesebben

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél 71- - Villamos felu gyeleti relék 10 A 71- Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit

Részletesebben

RUBY Digitális kézi nagyító

RUBY Digitális kézi nagyító RUBY Digitális kézi nagyító Felhasználói kézikönyv Freedom Scientific, LLC July 2009 Part Number # 440446-001 Rev. B KIADJA: Freedom Scientific 11800 31 st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biométer Lenstar LS 900

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biométer Lenstar LS 900 ČESKY БЪЛГАРСКИ MAGYAR POLSKI HRVATSKI ΕΛΛΗΝΙΚΗ SUOMI DANSK NORSK HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Biométer Lenstar LS 900 10. kiadás / 2015 06 1 15-IFU_LS900-7220055-04100_mag.indd 1 17.06.2015 10:55:39 NORSK DANSK

Részletesebben

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés

Eredeti használati útmutató. Fényszóró állító berendezés Eredeti használati útmutató Fényszóró állító berendezés 2 HTD 8xx HTD 8xx 3 hu 4 HTD 8xx Tartalomjegyzék 1. Alkalmazott szimbólumok 5 1.1 A dokumentációban 5 1.1.1 A figyelmeztetések felépítése és jelentése

Részletesebben

MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER

MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER MELLKASI KOMPRESSZIÓS RENDSZER HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HU 100901-15 A. változat, érvényes: CO J2665 2014 Jolife AB LUCAS 2 mellkasi kompressziós rendszer Használati útmutató 2 Köszönjük, hogy a LUCAS TM 2

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Ultrahangos mélymasszázs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYVUM2. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Ultrahangos mélymasszázs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYVUM2. Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Ultrahangos mélymasszázs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ GYVUM2 Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük, hogy termékünket választotta! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Helyiség controller RC35 kezelőegység A szakember számára Szerelés és karbantartás előtt kérjük, gondosan olvassa el 7 747 006 363 (06/2007) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3

Szerelési kézikönyv. Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE150A3V3 EKHWET150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 Használati melegvíz-tartály levegő-víz hőszivattyús rendszerhez EKHWE50AV EKHWET50AV EKHWE00AV EKHWE00AV EKHWE00AZ EKHWE00AZ 4 5 6 7 x x x 4x x x x EKHWE50~00 EKHWET50 50 50 0 0 00 50 700 D 45 H H4 H 00

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E80. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E80. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E80 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 200069 V1/0615 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 212 1.3 Veszélyforrások... 213 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás

Laser Distancer LD 500. Használati utasitás Laser istancer L 500 asználati utasitás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. asználati útmutató magyar Gratulálunk a megvásárlásához!

Részletesebben

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez

auromatic 620 Kezelési és szerelési útmutató Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez Szakemberek / üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató auromatic 620 Busz-moduláris szabályozórendszer a napenergiával történő fűtésrásegítéshez HU VRS 620 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet.

A készüléket csak főzésre fejlesztették ki. Minden más használat (pl. a helység kifűtése) a termék céljainak nem megfelelő, és veszélyes lehet. 1 HU Tisztelt Vásárló, Az Amica márka által kifejlesztett főzőlap az egyszerűséget választotta a kezelésben és a legmegfelelőbb teljesítményt. A használati útmutató elolvasása után a készülék kezelése

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Opalia C 11 E-B Opalia C 14 E-B HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 A személyek szükséges képesítése...

Részletesebben

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ T OLATÓRADAR 3 DB RENDSZÁMTÁBLA KERETBE INTEGRÁLT SZENZORRAL, LED KIJELZŐ VEL B ESZERELÉSI ÉS H ASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A doboz tartalma 1 db rendszámtábla keret 3 db integrált szenzorral 1 db központi egység

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben