Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felszerelési és használati útmutató. 3 bemenet, 1 kimenet"

Átírás

1 Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 3 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama alatt őrizze meg, és adja tovább az esetleges későbbi tulajdonosoknak / üzemeltetőknek

2 Tartalomjegyzék 1. A leírásról Üzembe helyezés Alkalmazhatóság 3 7. Vezérlő funkciók leírása Felhasználók Automatikus tároló töltés Jelmagyarázat Maximum tároló hőmérséklet Biztonság Maximum kollektor hőmérséklet Használhatóság Csőkollektor funkció Nem megfelelő használat Nyaralás funkció Összeszerelés és üzembe 7.6 Fagyvédelmi funkció. 23 helyezés közbeni veszélyek Hibaészlelés 7 8. Használat Kizárás garanciából Hőmérséklet adatok leolvasása Leírás Vezérlő beállítása Vezérlő a szolár körben 9 9. Karbantartás Burkolat áttekintése Hibaokok Felszerelés Hőmérséklet érzékelők ellenőrzése Tok nyitása / zárása Szétszerelés és kidobás Összeszerelés Legális garancia Elektromos kapcsolás Műszaki adatok Kijelző áttekintése

3 1 A leírásról 1.1 Alkalmazhatóság Ez az útmutató a szolár rendszerek hőmérséklet különbség vezérlőjének felszerelését, üzembe helyezését, karbantartását és élettartalma utáni semlegesítését írja le. A többi tartozék, pl. szivattyúk, tárolók és váltószelepek felszerelésekor figyelmesen kövesse a megfelelő gyártó által biztosított felszerelési leírást. 1.2 Felhasználók A vezérlő felszerelését, üzembe helyezését, karbantartását és leszerelését csak képzett szakember végezheti. A vezérlő üzembe helyezése előtt azt szakszerűen kell össze- és felszerelni a vonatkozó helyi rendelkezéseknek és a jelen útmutatóban megtalálható biztonsági és általános útmutatóknak megfelelően. A szakembernek ismernie kell ezt a leírást. A vezérlő nem igényel karbantartást. A vezérlőt csak a jelen leírás és a biztonsági útmutatók útmutató alapos tanulmányozása és megértése után használja. Pontosan kövesse a biztonsági útmutatókat. Ha a működtetéssel, paraméterek vagy funkciók megváltoztatásával kapcsolatban valami nem egyértelmű, konzultáljon szakemberrel

4 1.3 Jelmagyarázat A figyelmeztető jelek szerkezete. KÓDSZÓ A veszély jellege, forrása és következményei A veszély elhárításának lépései Veszélyszintek és figyelmeztető üzenetek Veszélyszint Bekövetkezés esélye Figyelmen kívül hagyás következményei VESZÉLY FIGYELMEZTETÉS Közvetlen veszély Lehetséges veszély Halál, súlyos sérülés Halál, súlyos sérülés FIGYELEM Lehetséges veszély Könnyebb sérülés FIGYELEM Lehetséges veszély Anyagi kár Megjegyzések MEGJEGYZÉS Megjegyzés a könnyebb és biztonságosabb munkavégzésért. Lépések - 4 -

5 Egyéb szimbólumok és jelölések Szimbólum Vastag betűk Jelentés Művelet előfeltétele Követendő művelet Művelet következménye Felsorolás Szóban forgó terület nyomatékosítása 2 BIZTONSÁG 2.1 Használhatóság A hőmérséklet-különbség szabályozó (továbbiakban: vezérlő) csak a megengedhető környezeti feltételű rendszerek vezérléséhez használható. (ld. a 12. fejezetben) 2.2 Nem megfelelő használat A vezérlőt nem szabad a következő körülmények között használni: Szabadban Nyirkos, nedves helyiségben Gyúlékony gázkeverékek jelenlétében Olyan helyiségekben, ahol elektromosság vagy elektromos alkatrészek üzemeltetése veszélyforrás lehet 2.3 Összeszerelés és üzembe helyezés közbeni veszélyek A következő veszélyek léteznek összeszerelés / üzembe helyezés közben, illetve hibás összeszerelés esetén üzemeltetés közben: Halálos áramütés Rövidzár miatti tűz Hibásan bekötött vezetékek miatt az épületben jelen levő tűzbiztonsági berendezésekben okozott kár - 5 -

6 Nem megfelelő környezet, nem megfelelő elektromos táplálás illetve tiltott vagy hibás készülékek csatlakoztatása és helytelen szerelés miatt a vezérlőben és kapcsolódó készülékekben bekövetkező rongálódás Ezek miatt minden vonatkozó biztonsági előírás érvényes és csak villanyszerelő végezheti a vezérlő felnyitását igénylő munkákat (pl. az elektromos bekötést). Vezetékfektetés közben ügyeljen, hogy ne sértse meg az épületben esetlegesen jelen levő tűzvédelmi megoldásokat. Győződjön meg róla, hogy a felszerelés helyén a környezeti változók értékei nem haladják meg a megengedhető maximumot (ld. 12. fejezet) Használjon megfelelő mértékű védelmet A gyári jelöléseket tilos módosítani, eltávolítani vagy olvashatatlanná tenni A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy az áramforrás megfelel az adatlapon szereplő követelményeknek Győződjön meg róla, hogy a vezérlőhöz csatlakoztatott összes készülék megfelel a vezérlő műszaki követelményeinek Biztosítsa, hogy a készüléket csak szándékosan helyezzék üzembe A nyitott vezérlőn végzett bármilyen munkát csak elektromos hálózatról lekapcsolt állapotban szabad végezni Biztosítsa a vezérlő túlfeszültség és rövidzár elleni védelmét 2.4 Hibaészlelés Rendszeresen ellenőrizze a kijelzőt Hiba esetén határozza meg annak a forrását Amint nyilvánvalóvá válik, hogy a biztonságos üzemeltetés a továbbiakban nem lehetséges (pl. látható sérülés), a készüléket azonnal kapcsolja le az elektromos hálózatról Szakemberrel háríttassa el a hibát 2.5 Kizárás garanciából A gyártó nem tudja ellenőrizni a jelen útmutatóban olvashatók betartását, sem a vezérlő felszerelésének, használatának és karbantartásának körülményeit és módszereit. A rendszer nem megfelelő felszerelése anyagi kárhoz, és ennek következtében személyi sérüléshez vezethet. Ezek miatt nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, kárért vagy költségért, ami nem megfelelő felszerelés, üzemeltetés vagy karbantartás miatt következik be, vagy ezen okokra vezethető vissza. Ugyancsak nem vállalunk felelősséget harmadik fél által a vezérlő felhasználásával okozott szabadalmi jog megsértéséért. A gyártó fenntartja magának a jogot, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül változtasson a terméken, annak műszaki tulajdonságain vagy használati útmutatóján. 3 LEÍRÁS 3.1 Vezérlő a szolár rendszerben - 6 -

7 3.1.1A vezérlő rendeltetése A vezérlő irányítja a szolár rendszer szivattyúját A szolár kör felépítése 1. hőmérséklet érzékelő (kollektor) Hőmérséklet-különbség szabályozó 3. hőmérséklet érzékelő (tároló fölső része) Tároló Kollektor Szolár kör Szivattyú 2. hőmérséklet érzékelő (tároló alsó része) 3.1.3A szolár kör funkciója A vezérlő érzékelőkön keresztül folyamatosan figyeli a kollektor (T1) és a tároló alsó részének (T2) hőmérsékletét. Amint a nap felmelegíti a kollektort és van 8 K hőmérséklet különbség a tároló és a kollektor között, elindítja a szivattyút. A szivattyú a hővezető folyadékot a tároló alsó, hidegebb részéből a kollektorba pumpálja. A nap a kollektorban felmelegíti a hővezető folyadékot, ami ezután visszafolyik a tárolóba. A hővezető folyadék a használati melegvizet a tárolóban levő hőcserélőn keresztül melegíti fel

8 3.2 Burkolat áttekintése Üzemi kapcsoló A következő üzemmódok választhatók: On: üzembe helyezéshez és funkció tesztekhez Automatic: automata működéshez Off: szivattyúk kikapcsolásához Kijelző Mozgó grafikus kijelző a vezérlő üzemeltetéséhez és beállításokhoz Működtető gombok Fel nyíl Beállítás gomb Le nyíl Csatlakozások Szivattyú, elektromos hálózat, hőmérséklet érzékelők 4 Felszerelés 4.1 Tok nyitása / zárása VESZÉLY Áramütés általi halál veszélye A tok felnyitása előtt szüntesse meg annak kapcsolatát az elektromos hálózattal. Győződjön meg róla, hogy az áramot nem lehet véletlenül visszakapcsolni. Ne sértse meg a tokot. Az elektromos hálózatra csak a tok visszazárása után kapcsolja rá újra a készüléket

9 A tok fölső része két kapoccsal és egy csavarral van rögzítve az alsó részhez A tok nyitása Kapcsok Lazítsa meg a csavart és fölfelé vegye le a tok fölső részét A tok zárása A tok fölső részét helyezze megdöntve az alsóra. A kapcsokat illessze a helyükre. Használati gombok A tok fölső részét forgassa le, hogy a vezérlőgombok a helyükre kerüljenek. A csavarral rögzítse a tokot. Csavar Tok fölső része Tok alsó része 4.2 Összeszerelés FIGYELMEZTETÉS Nedves környezetben szerelve áramütés és tűz veszélye. Csak megfelelő védettségű helyen végezze a szerelést A vezérlő összeszerelése FIGYELEM Fúráskor sérülésveszély, illetve a tok sérülésének veszélye

10 Ne használja a tokot fúráshoz mintának. Megfelelő méretű helyet válasszon a felszereléshez. Fúrja ki a fölső rögzítő lyukat. Tekerje be a csavart. Vegye le a tok fölső részét. Akassza fel tokot a horonynál. Jelölje meg az alsó rögzítő csavarok helyét. Ismét vegye le a tokot a helyéről. Fúrja ki a lyukakat az alsó rögzítő csavaroknak. Újra akassza fel a tokot a fölső horonynál fogva. Rögzítse a tokot az alsó csavarok ( ) meghúzásával. Tegye fel a tok fölső részét. 4.3 Elektromos kapcsolás VESZÉLY Halálos áramütés veszélye. A tok felnyitása előtt szakítsa meg a vezérlő kapcsolatát az elektromos hálózattal. Tartsa be a helyi áramszolgáltató ajánlásait és szabályozását. MEGJEGYZÉS A készülék elektromos táplálása földelt konnektorról történjen, illetve fix telepítés esetén egy külön megszakítóval biztosítani kell, hogy a készüléket teljesen le lehessen kapcsolni az elektromos hálózatról Vezetékek előkészítése A felszerelés módjától függően a vezetékek a tok hátán vagy alján lépnek be a készülékbe

11 Vezetékek hátulról bekötve (1. ábra) FIGYELMEZTETÉS Kilazult kábelek miatt áramütés és tűz veszélye Alkalmazzon külső megszakítót a vezetékekhez. Megfelelő eszközzel távolítsa el a műanyag fedőlapokat a tok hátoldaláról. Vezetékek alulról bekötve (2. ábra) FIGYELMEZTETÉS Kilazult kábelek miatt áramütés és tűz veszélye Rögzítse a vezetékeket a tokhoz a biztosított csíptetőkkel. Megfelelő szerszámmal vágja ki majd törje ki a műanyag füleket Vezetékek csatlakoztatása Ha a szivattyúhoz tartozik vagy szükséges protective conductor, akkor azt csatlakoztassa a vezérlő kivezetésére. Csatlakoztatáskor figyeljen, hogy: - A földelés a vezérlő áramellátásához is kapcsolódik

12 - Minden kivezetéshez csak egy vezeték csatlakozhat (max. 2,5mm 2 ) - A vezetékek ne legyenek túl hosszúak. A túlnyúló vezetékeket tekerje fel (1 tekerés/20mm). Csak az eredeti, a vezérlő használatához engedélyezett (Pt1000) hőmérséklet érzékelőket alkalmazza. Tartsa be a következőket - Az érzékelő kontaktus polaritása lényegtelen. - Az érzékelő vezetékeit ne vigye 230 vagy 380V-os vezetékek közelében. (Minimális távolság: 100mm.) - Ha induktív jelenségre lehet számítani, pl. vasúti felső vezeték, transzformátor állomás, TV illetve rádió közelsége, rádióamatőr állomás vagy mikrohullámú készülékek miatt, akkor az érzékelő vezetékeit megfelelően szigetelni kell. - Az érzékelő kábelek maximális hossza 100m lehet. Hosszabbítónál a következő keresztmetszeteket használja: mm 2 50m-ig - 1.5mm 2 100m-ig A vezetékeket a terminal plan alapján kösse be Terminal Plan Protective Conductor Hálózat 230V~ (opcionális 115V~) Szivattyú 230V~ (opcionális 115V~) Hőmérséklet érzékelő 1 (kollektor) Hőmérséklet érzékelő 2 (tároló alsó része) Hőmérséklet érzékelő 3 opcionális (tároló fölső része) Csatlakozások rögzítése MEGJEGYZÉS

13 A csatlakozásokat csak megfelelő szerszámmal szabad rögzíteni. Alkalmatlan szerszám használata vagy túl nagy mechanikai nyomás megrongálhatja vagy akár teljesen tönkre is teheti a csatlakozót. 5 Kijelző áttekintése Hőmérséklet érzékelő jelek Kijelző: hőmérséklet értékek, illetve hibajelek pl. rövidzár, megszakítás (ld. 30. o.) vagy SYS = rendszerhiba (ld. 39.o.) Nyaralás funkció (ld. 15.o.) Fagyvédelmi funkció Hőmérséklet skála beállítása C/ F Csőkollektor funkció Max. tároló hőmérséklet beállítás Szolár kör jelek Ez jelzi, hogy a tároló elérte a maximum hőmérsékletét Figyelmeztető jelzés, hibák esetére pl. rövidzár, megszakítás (ld. 30. o.) vagy SYS = rendszerhiba (ld. 31.o.) Jelzés a kollektor folyadék elpárolgásáról. Jelzés Megfelelő hőellátás -ról 6 Üzembe helyezés 6.1 A szivattyú ellenőrzése FIGYELEM

14 A szivattyú szárazon működtetve károsodik. Ellenőrizze, hogy a szolár kör fel van töltve hővezető folyadékkal. A vezérlő tokja zárva. Minden kötés a helyén. A szolár kör feltöltve. Csatlakoztassa a rendszert az elektromos hálózatra. A szivattyú bekapcsolásához a vezérlő kapcsolóját állítsa a fölső állásba (on). A kijelző vörös háttérvilágítást kap. A kijelzőn on felirat jelenik meg. 3 mp múlva ez felváltva villog a kijelzővel. A szivattyú kikapcsolásához a vezérlő kapcsolóját állítsa az alsó állásba (off). A kijelző vörös háttérvilágítást kap. A kijelzőn off felirat jelenik meg. 3 mp múlva ez felváltva villog a kijelzővel. FIGYELEM A nem megfelelő üzemmód a rendszer leállását vagy hibás működést eredményezhet. A szivattyú tesztje után az üzemkapcsolót mindig állítsa automata állásra. A vezérlő automata működésre állításához a kapcsolót állítsa a középső állásba (Auto). A kijelzőn Aut felirat jelenik meg 3 mp-re. 7 Vezérlő funkciók leírása 7.1 Automatikus tároló töltés A vezérlő folyamatosan ellenőrzi a kollektor (T1) és a tároló alsó része (T2) közti hőmérséklet különbséget. Amint a kollektorban (T1) 8 K-kal (fix érték) magasabb a hőmérséklet, mint a tároló alsó részében (T2), a következő látható a kijelzőn: Nap szimbólum megjelenik Ha biztonsági korlát nem tiltja, a szivattyú bekapcsol. A következő látható a kijelzőn: A szivattyú szimbólum forog Ha a hőmérséklet különbség 4 K (fix érték) alá esik, a szivattyú kikapcsol. A kijelzőről eltűnik a nap szimbólum. 7.2 Maximum tároló hőmérséklet

15 Ha a tároló alsó részének hőmérséklete (T2) eléri a beállított maximum értéket (gyári alapbeállítás esetén 60 C), a töltés leáll, folytatásához ennél az értéknél legalább 3 K nel alacsonyabbnak kell lennie. A kijelzőn a következők láthatók: A szivattyú szimbólum nem forog. A nap szimbólum látszik. A tároló szimbólumban max felirat villog. 7.3 Maximum kollektor hőmérséklet Hosszú napsütés esetén a hővezető folyadék hőmérséklete (T1) 130 C fölé emelkedhet és gáz halmazállapotra vált. Ebben az esetben a szivattyú védelmi célból leáll, míg ez a hőmérséklet 127 C alá süllyed.. A kijelzőn a következők láthatók: A szivattyú szimbólum nem forog. A nap szimbólum látszik. A párolgás szimbólum villog. 7.4 Csőkollektor funkció Vákuumcsöves kollektorok esetében gyártási okok miatt a kollektor hőmérsékletét csak pontatlanul lehet meghatározni (gyakran nem a csőben, hanem a csövön kívül van az érzékelő). Ebben az esetben a szolár kört rendszeres időközönként aktiválni kell rövid időre, hogy a csőben lévő hő az érzékelőhöz (T1) jusson. Ha a csőkollektor funkció van kiválasztva, a vezérlő minden 30 percben bekapcsolja a szivattyút 30 másodpercre. A kijelzőn a következő látható: Az alsó hőmérséklet szimbólum (T1) látszik. 7.5 Nyaralás funkció A nyaralás funkció célja, hogy a teljesen felmelegített tárolót a kollektoron keresztül lehűtse. A tároló túlmelegedhet, ha pl. hosszabb időn keresztül nem vesznek belőle meleg vizet (nyaralás) erős napsütés mellett. Egy teljesen felmelegített tároló nagyobb hőterhelést jelent a szolár rendszer számára, és a szolár folyadék elpárologhat. A nyaralás funkció bekapcsolásakor a tároló a következő módon hűtésre kerül: ha a tároló hőmérséklete 10 K-re megközelíti a maximumot, a vezérlő megpróbálja a tároló alsó részét visszahűteni 35 C-ra (pl. éjszaka). Ehhez bekapcsolja a szivattyút, amint a kollektor hőmérséklete 8 K-nel kisebb a tárolóénál, és kikapcsolja, ha ez a különbség 4 K alá csökken. A kijelzőn a következő látható: A szabadság szimbólum látszik. 7.6 Fagyvédelmi funkció A fagyvédelmi funkció bekapcsolásakor a vezérlő elindítja a szivattyút, ha a kollektor hőmérséklete +5 C alá süllyed. Ekkor a hővezető folyadékot áttolja a kollektoron, megpróbálva megakadályozni, hogy a rendszer befagyjon. A szivattyú újra leáll, ha a kollektor hőmérséklete eléri a +7 C-ot

16 FIGYELEM A szolár rendszer bekapcsolt fagyvédelmi funkció ellenére is befagyhat. Áramszünet esetén a fagyvédelem nem működik. Hosszú fagyos idő esetén (a tároló korlátozott hőkapacitása miatt). Ha a kollektor nem szélvédett helyen van. Általánosan javasolt a szolár rendszert fagyálló hővezető folyadékkal feltölteni. Szolár rendszerek szabványos fagyálló hővezető folyadéka tartalmaz korróziógátlót is. A kijelzőn a következő látható: Fagyvédelmi szimbólum látszik. 8 Használat FIGYELEM A nem megfelelő üzemmód a rendszer leállását vagy hibás működést eredményezhet. Az üzemkapcsolót mindig állítsa automata állásra. 8.1 Hőmérséklet adatok leolvasása MEGJEGYZÉS A tároló fölső részének hőmérséklete csak akkor látszik, ha a T3 érzékelő is csatlakoztatva van (külön kell gondoskodni róla, nem tartozék). Használja a és a gombokat az érzékelő (T1, T2, T3) kiválasztásához. A kiválasztott érzékelő és az aktuális hőmérséklet érték látszik a kijelzőn. 8.2 A vezérlő beállítása 8.2.1Menükezelés A beállítások menü megnyitásához nyomja a gombot 2 másodpercig. A jelenlegi maximum tároló hőmérséklet megjelenik. T2 hőmérséklet érzékelő szimbóluma és max villognak. A következő beállítás eléréséhez nyomja meg a vagy a gombot

17 A beállítások menüből kilépéshez nyomja meg annyiszor a menü eltűnjön. gombot, hogy a 8.2.2Tároló maximális hőmérsékletének beállítása FIGYELEM Forrázás veszélye. A tároló maximális hőmérsékletét ne állítsa 60 C-nál magasabb értékre, vagy A melegvíz csőbe keverőszelepet és azt maximum 60 C értékre állítsa. A menü megnyitva. Nyomja a gombot 2 másodpercig, amíg a maximum tároló hőmérséklet érték villogni kezd. Az értéket megváltoztathatja a vagy a gombokkal. A beállított érték elmentéséhez nyomja meg a gombot Hőmérséklet mértékegység kiválasztása A menü megnyitva. Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a C / F villogjon. Nyomja a gombot 2 másodpercig, amíg a kívánt egység C vagy F kezd villogni Csőkollektor funkció kiválasztása MEGJEGYZÉS A vezérlő helytelen beállítása ronthat a szolár rendszer hatékonyságán. A csőkollektor funkciót ezért csak akkor használja, ha a kollektor felépítése nem teszi lehetővé a hőmérséklet azonnali / pontos érzékelését (időnként nincs merülő érzékelő, hanem csak a csövön kívül van). A menü megnyitva. Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a T1 jel villogjon. Nyomja a gombot 2 másodpercig, hogy a T1 szimbólum a felső helyzetéből az alsóra vált Nyaralás funkció be- és kikapcsolása

18 MEGJEGYZÉS A vezérlő helytelen beállítása ronthat a szolár rendszer hatékonyságán. A nyaralás funkciót csak akkor kapcsolja be, ha hosszabb időre lesz távol. Hazaérkezéskor kapcsolja ki a funkciót. A menü megnyitva. Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a nyaralás szimbólum (napernyő) villogjon. Nyomja a gombot 2 másodpercig, hogy a nyaralás szimbólum mellett a pipa megjelenjen / eltűnjön Fagyvédelmi funkció FIGYELEM A szolár rendszer bekapcsolt fagyvédelmi funkció ellenére is befagyhat. Áramszünet esetén a fagyvédelem nem működik. Hosszú fagyos idő esetén. Ha hosszabb fagy várható, a szolár rendszert csak fagyálló hővezető folyadékkal használja. MEGJEGYZÉS A vezérlő helytelen beállítása ronthat a szolár rendszer hatékonyságán. A fagyvédelmi funkciót csak nem fagyálló hővezető folyadékkal feltöltött szolár rendszerekben használja. A menü megnyitva. Nyomja meg a gombot annyiszor, hogy a fagyvédelem szimbólum (hópehely) villogjon. Nyomja a gombot 2 másodpercig, hogy a fagyvédelem szimbólum mellett a pipa megjelenjen / eltűnjön. 9 Karbantartás A vezérlő több éves folyamatos, problémamentes használatra lett tervezve. Hibák azonban ennek ellenére felléphetnek. A karbantartást csak szakember végezheti

19 Az esetek többségében azonban a hiba nem magában a vezérlőben lép fel, hanem a többi elemben. A következő leírás tartalmazza a vezérlővel kapcsolatos leggyakoribb problémákat. A vezérlőt a hibajelenség pontos leírásával csak akkor küldje vissza, ha a következő hibák egyike sem áll fenn. 9.1 Hibaokok VESZÉLY Áramütés általi halál veszélye A tok felnyitása előtt szüntesse meg annak kapcsolatát az elektromos hálózattal. A vezérlő egyáltalán nem működik További tünet A vezérlő kijelzője üres. Lehetséges ok / megoldás Nincs áram. Ellenőriztesse szakemberrel a biztosítékot és a vezetékeket. A vezérlőhöz kapcsolt szivattyú nem megy, annak ellenére, hogy a bekapcsolási feltételei teljesülnek. További tünet A szivattyú jel a kijelzőn forog. A szivattyú jel nem forog. A kijelzőn vörös háttérvilágítás van OFF villog. A szivattyú jel nem forog. A kijelzőn sárga háttérvilágítás van Párolgás jel vagy max felirat villog Lehetséges ok / megoldás A szivattyúvezérlő vezeték nincs csatlakoztatva, megszakadt, vagy kiégett a vezérlő biztosítéka. Szükség esetén cseréltesse ki szakemberrel a biztosítékot. (Tartalék biztosíték található a tokban) Az üzemi kapcsoló kézi vezérlés állásban van. Kapcsoljon automata üzemmódra. Nincs hiba. A rendszer azért áll, mert a kollektor vagy a tároló elérte a maximális hőmérsékletet. Rövidzár szimbólum és figyelmeztető jel látszik a kijelzőn. További tünet Lehetséges ok / megoldás A szivattyú jel nem forog. Egy hőmérséklet érzékelő vagy a

20 A kijelző háttere felváltva vörösen és sárgán villog. vezetéke zárlatos. Ellenőriztesse szakemberrel az érzékelők vezetékeit, és hogy megfelelően vannak csatlakoztatva a vezérlőhöz. MEGJEGYZÉS A T3-as érzékelő rövidzára esetén a szivattyú nem áll le. Szakadás és figyelmeztetés jelek látszanak. További tünet A szivattyú jel nem forog. A kijelző háttere felváltva vörösen és sárgán villog. Lehetséges ok / megoldás A T1 vagy T2 érzékelők valamelyikével való kapcsolat, vagy az érzékelők elektromos táplálása megszakadt. Ellenőriztesse szakemberrel az érzékelők vezetékeit, és hogy megfelelően vannak csatlakoztatva a vezérlőhöz. MEGJEGYZÉS Ha a T3-as érzékelő szakad meg, a szivattyú nem áll le. SYS felirat villog a kijelzőn. Lehetséges ok / megoldás A SYS felirat azt jelenti, hogy hiba van a rendszerben: a működő szivattyú ellenére 80 K-nál nagyobb hőmérséklet-különbséget lehetett mérni a tároló és a kollektor között. A következő okok lehetségesek: A szivattyú meghibásodott vagy nincs megfelelően csatlakoztatva. A szolár kört leválasztó szelep zárva van. Levegő van a szolár rendszerben. Mivel a közönséges keringető szivattyúk nem képesek a csőrendszerben levő légbuborékot megszüntetni, a hővezető közeg áramlása megszakad. Ellenőriztesse szakemberrel a szolár rendszert, hogy megelőzze a kárt. A hiba elhárítása után nyomja meg bármelyik gombot a hibaüzenet tudomásul vételéhez. 9.2 Hőmérséklet érzékelők ellenőrzése 9.2.1Biztonság

21 Csak szakember végezheti a hőmérséklet érzékelők ellenőrzését Ellenállás értékek ellenőrzése VESZÉLY Áramütés általi halál veszélye A tok felnyitása előtt szüntesse meg annak kapcsolatát az elektromos hálózattal. A hőmérsékletet PT1000 típusú, ellenállást mérő hőmérséklet érzékelőkkel figyelik. Ennek ellenállása a hőmérséklet függvényében változik. Egy potenciálisan hibás érzékelőt ellenállásmérővel lehet ellenőrizni. Ellenállás értékek mérése Húzza le a mérni kívánt érzékelőt a vezérlőről. Mérje meg az érzékelő ellenállását. A hőmérséklettől függő jellemző ellenállás értékek a következő táblázatban találhatók. A táblázatban található értékektől való kisebb eltérések lehetségesek. Hőmérséklet-érzékelő ellenállás értékek Hőmérséklet [ C] Ellenállás [ ] Hőmérséklet [ C] Ellenállás [ ] Hőmérséklet [ C] Ellenállás [ ] Szétszerelés és kidobás VESZÉLY Áramütés általi halál veszélye Szétszerelés előtt szüntesse meg a vezérlő kapcsolatát az elektromos hálózattal. A vezérlő szétszereléséhez kövesse az összeszerelési útmutató lépéseit fordított sorrendben. A vezérlőt a helyi szabályozásnak megfelelően dobja ki

22 11 Legális garancia A német törvényi szabályozás alapján a vásárlónak 2 év garancia jár a termékre. Az eladó minden garanciaidő alatt felmerülő, a termék megfelelő működését akadályozó gyártási és anyaghibával kapcsolatos hibát remove. Természetes elhasználódás nem számít hibának. Garancia nem érvényesíthető, ha a hiba harmadik fél, szakszerűtlen felszerelés vagy üzembe helyezés, helytelen vagy figyelmetlen kezelés, helytelen szállítás, nem megfelelő szerszámok alkalmazása, hibás összeszerelés, nem megfelelő összeszerelési hely, vagy nem megfelelő használat miatt következik be. Garancia csak akkor érvényesíthető, ha a hibabejelentés az észlelés után azonnal megtörténik. A garanciaigényt az eladó felé kell jelezni. Az igény feldolgozása előtt az eladót értesíteni kell, valamint szükséges a hiba pontos leírása, és fel kell tudni mutatni a vásárlási számlát. Az eladó a garanciát teljesítheti javítással vagy cserével. Ha a készüléket se megjavítani, se kicserélni nem lehet, vagy ha ez nem a vásárló által írásban bejelentett időn belül történik meg, a hiba miatti értékcsökkenés kerül megtérítésre. Ha ez sem felel meg a felhasználó érdekeinek, a teljes szerződés felbontásra kerül. Az eladóval szembeni további követeléseknek elmaradt haszon vagy indirekt kár miatt nincs helye, kivéve, ha ilyen irányú felelősségvállalásra törvény kötelezi. 12 Műszaki adatok Hőmérséklet-különbség szabályozó Elektromos hálózat 230V~ (±15%), 50Hz [opcionálisan 115V (±15%), 60Hz] Vezérlő saját fogyasztása 1W Bemenet 3db PT1000 hőmérséklet-érzékelő Kimenet 1db változó kimenet, max. 800W [230V~] Kijelző Mozgó LCD kijelző, 2 színű háttér Védettségi szint IP20 / DIN Használati hőmérséklet 0 és +45 C között Felszerelés Falra Tömeg 250g Burkolat Újrahasznosítható műanyag, 3 rész Méret (H x SZ x M) [mm] 137 x 134 x 38 2xPT1000 hőmérséklet-érzékelő 1.5m silicone vezeték +180 C méréshatár

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA - SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 3 bemenet, 1 fordulatszám szabályzott kimenet HU 720.843

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás

STDC. Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás STDC Hőmérsékletkülönbség-szabályozó Szerelési és használati utasítás Szerelés, beüzemelés illetve használatbavétel előtt kérjük, olvassa el figyelmesen! Tartalom A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 B.1 B.2 B.3 B.4 B.5

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató auromatic 570 VRS 570 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 21 91 18 0

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS. APK-10A, APK-12A Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-10A, APK-12A Használati utasítás Az eszköz használata előtt olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használathoz. 58 MŰSZAKI ADATOK Típusszám APK-10A APK-12A

Részletesebben

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás

HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC. Használati utasítás HORDOZHATÓ KLÍMABERENDEZÉS APK-09AC Használati utasítás Olvassa el és őrizze meg ezt a kézikönyvet a későbbi használat céljából 54 MŰSZAKI ADATOK Típus Hűtési teljesítmény Energia/Amper fogyasztás hűtésnél*

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek

C80/1, C90, C150. HU Vezérlőegységek C80/1, C90, C150 HU Vezérlőegységek 1. C80/1, C90 ÉS C150 VEZÉRLŐEGYSÉGEK 1.1. Általános tudnivalók A C80/1 vezérlőegység azoknak a családi szaunákban használt, egyfázisú elektromos kályháknak (2-8 kw)

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET

MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET MGm II kódszám: 3318288 két fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) MGm III Kódszám: 3318289 három fűtőkörös fűtőmodul (+interface modul) TERVEZÉSI ÉS ÜZEMBEHELYEZÉSI SEGÉGLET FIGYELEM! A BERENDEZÉS CSAK

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a

Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a Devireg TM 550 HU Köszönjük, hogy DEVI terméket választott! A megvásárolt kiváló minőségű terméket úgy tervezték, hogy a lehető legjobb komfortérzetet biztosítsa a leggazdaságosabb energiafelhasználás

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére

Kezelési útmutató. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz. A kezelő részére Kezelési útmutató Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék a szilárd tüzelőanyagú kazánhoz A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 649 321 (2011/09)

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

Telepítési és kezelési útmutató

Telepítési és kezelési útmutató Steca TR A503 TTR szolár termál vezérlés beépített adatrögzítő funkcióval, 5 bemenet/3 kimenet Telepítési és kezelési útmutató Forgalmazó: Spring Solar Kft. 8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép.

Részletesebben

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS

SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Medence hőszivattyú Medence hőszivattyú SZERELÉSI ÉS HASZNÁLATI UTASÍTÁS Köszönjük, hogy termékünket választotta, és bizalmát cégünk iránt. A használati utasítás az optimális használathoz és karbantartáshoz

Részletesebben

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY

KEZELÉSI 1 MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT / TANÚSÍTVÁNY RV3-25/P teljesítményszabályozó Ez az kézikönyv fontos útmutatást és a biztonságra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmaz. Mielőtt telepíti az egységet, a megfelelő működés biztosítása és az Ön biztonsága

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 846A Szélsebesség Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Használat előtti megjegyzések... 2 3. Kezelőszervek... 3 4. LCD kijelző... 3 5. Műszaki jellemzők... 4 6. Mérések... 5

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezérlőegység 900CT-201 HU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK BIZTONSÁG...3 MUNKAESZKÖZÖK...3 TECHNIKAI ADATOK...4 ÁTTENTŐ ÁBRA...5 ELEKTROMOS CSATLAKOZÁSOK...6 PROGRAMOZÁS...7 PROGRAMOZÁSI FUNKCIÓK...8

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 870D Digitális Lakatfogó Multiméter TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Előlap és kezelőszervek... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Mérési jellemzők...

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS

2 HUN-009B Használati útmutató EPVE FOCUS Az alábbi használati útmutató tartalmának a megismerése lehetővé teszi a készülék helyes telepítését és üzemeltetését biztosítva annak hosszantartó és üzemzavarmentes munkáját. A Gyártó fenntartja magának

Részletesebben

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015

700211G. Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 700211G Original-Gebrauchsanleitung V2/1015 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 238 1.4 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató

Programozható digitális ütemadó Használati útmutató Programozható digitális ütemadó Használati útmutató 2015. november 20. Bevezető Köszönjük, hogy ezt a programozható, digitális ütemadó készüléket választotta. A készülék használata előtt olvassa el figyelmesen

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TCB 080 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A gép üzembe helyezése és használata előtt kérjük, olvassa el a használati utasítást! 1 TARTALOMJEGYZÉK Biztonsági előírások... 3. Helyes használat... 7. Funkciók... 8. A berendezés

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Szolár szabályozó. EMS plus 6 720 807 316-00.1O. Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Szolár szabályozó EMS plus 6 720 807 316-00.1O Kezelési útmutató Logamatic SC300 6720830528 (2015/06) A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Előszó Előszó Kedves Vásárlónk! Fűtésben otthon vagyunk már

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07)

6 720 616 001-01.1TD IGM. hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 6 720 641 138 (2009/07) 6 720 616 001-01.1TD IGM hr Upute za instalaciju 2 hu Szerelési útmutató 31 uk Посібник з експлуатації 61 hu Tartalomjegyzék 31 Tartalomjegyzék 1 iztonsági tudnivalók és a szimbólumok magyarázata...........

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS

KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS KEZELÉSI UTASÍTÁS FM MAGASFALI FAN-COIL BERENDEZÉS Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL_OM_FM_2014-03-10 1

Részletesebben

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató

BENZINES GENERÁTOR. (áramfejlesztő) Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használati útmutató BENZINES GENERÁTOR (áramfejlesztő) HU Használati útmutató Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. CZ 2

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg.

LÉKONDICIONÁLÓ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV LÉKONDICIONÁLÓ Kérjük, hogy a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el ezt a kézikönyvet és őrizze meg. TÍPUS : VENTILÁTOR MAGYAR www.lg.com A ventilátor használati

Részletesebben

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

3318286-3318287. MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére. MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 3318286-3318287 MGz I Fűtőmodul egy magas fűtőkör részére MGz II Fűtőmodul két magas fűtőkör részére TELEPÍTÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK E kézikönyv a termék fontos tartozéka. olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBA FÛTÔVENTILÁTOR BH-2026 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU

Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU Használati Utasítás Fajsúly meghatározó HU HU Tartalomjegyzék 1 Műszaki adatok. 4 2 A felhasználási területek áttekintése..... 5 2.1 KERN EMB 200-3V mérleg KERN YDB-01 fajsúlymérő tartozékkal 6 2.2 KERN

Részletesebben

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Általános tudnivalók Általános tudnivalók Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót Ez a kezelési útmutató az MD 16371 indítássegítő funkcióval rendelkező autós akkumulátortöltőhöz tartozik. Fontos

Részletesebben

Felszerelési és használati útmutató. 2 bemenet, 1 kimenet

Felszerelési és használati útmutató. 2 bemenet, 1 kimenet Felszerelési és használati útmutató Hőmérséklet-különbség szabályozó 2 bemenet, 1 kimenet Ez a leírás része a terméknek. Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a leírást. A termék teljes élettartama

Részletesebben

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei Uponor Smatrix Move rendszer alkatreszei...2 Példa a rendszer üzembe

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506

WILO ESK1 / PSK1. Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 WILO ESK1 / PSK1 H Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 059 363 / 0506 1. ábra 3. ábra 2. ábra 2 4a. ábra 4b. ábra 4c. ábra 4d. ábra 4e. ábra 3 Tartalomjegyzék 1 Általános rész...5 1.1 Alkalmazási terület...5

Részletesebben

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Wave HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Wave RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL INSTALLATION AND OPERATION MANUAL 03 2015 03 2015 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Az

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 400L 700214 V1/0415 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 236 1.1 Biztonsági előírások... 236 1.2 A szimbólumok magyarázata... 238 1.3 Veszélyforrások... 239 1.4 Rendeltetésszerű

Részletesebben

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK

LIGHT SZABÁLYOZHATÓ MŰANYAG HEGESZTŐ KÉSZÜLÉK GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Kezelési utasítás Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Gázüzemű, fali kondenzációs készülék Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Kezelési utasítás Az üzemeltető számára Kezelési utasítás ecotec pro Gázüzemű, fali kondenzációs készülék HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU

Szerelési és karbantartási utasítás. Szabályozókészülék CFS 230. Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Szerelési és karbantartási utasítás Szabályozókészülék CFS 230 Szabályozókészülék szilárd tüzelőanyagú kazánokhoz 6 720 647 173 (2010/12) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok magyarázata

Részletesebben

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU

6720801526-00.1V. Tárolós vízmelegítő. Tronic 1000 T ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B. Telepítési és kezelési kézikönyv 6 720 801 513 (2011/11) HU 6720801526-00.1V Tárolós vízmelegítő ES 030/050/080/100/120-4 M 0 WIV-B Telepítési és kezelési kézikönyv HU 2 Tartalom Tartalom 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez

Az üzemeltető számára. Rendszerleírás és kezelési utasítás. aurostep plus. Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez Az üzemeltető számára Rendszerleírás és kezelési utasítás aurostep plus Rendszer napenergiával történő használati melegvíz készítéshez 2.350 P 3.350 P HU Az üzemeltető számára Rendszerleírás aurostep

Részletesebben

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet)

3. Bemenet típusa T: Hőelem/platina-ellenállású hőérzékelő (többfunkciós bemenet) Hőmérsékletszabályozók ECSV DIP-kapcsoló segítségével egyszerűen beállítható, könnyen használható szolgáltatásokkal rendelkező, DIN 8 x 8 mm-es méretű hőmérsékletszabályozók Egyszerű beállítás DIP- és

Részletesebben

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk

Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226. A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk Szoláris szivattyúállomás Szoláris vízmelegítő rendszerhez SP116 SP226 A szoláris szivattyúállomás használatával kapcsolatos információk 1.1. A rendszer jellemzői A napkollektor szivattyú akkor kapcsol

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250

Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Kerékabroncs nyomásjelző rendszer (TPMS) XC100007 Rendelési szám:

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

Kezelési útmutató az

Kezelési útmutató az Kezelési útmutató az Dial Star, Pocket Star, Super Star típusú öntözést időzítő és vezérlő készülékhez ÜZEMBEHELYEZÉSI, PROGRAMOZÁSI ÉS MŰKÖDÉSI ÚTMUTATÓ A vásárlás napja :... Tartalomjegyzék 1. fejezet

Részletesebben

Szerelési és szervíz utasítás

Szerelési és szervíz utasítás Szerelési és szervíz utasítás Szolárszabályozó 7747006071-00.1 SD Logamatic SC40 Szakemberek számára A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni 7 747 008 493 (04/2007) hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DP-90 TÍPUSÚ. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. Típus: 220/240V 50/60 Hz. csatlakoztatható) 200 W 4x20 W Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: Névleges feszültség: Érintésvédelmi osztály: Névleges össz. teljesítmény Az izzók teljesítménye A készülék méretei: magasság: szélesség:

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató

Hőszivattyú medencékhez használati útmutató Hőszivattyú medencékhez használati útmutató (AQUASHOP PIONEER TH(C)P07L TH(C)P28L típusokhoz) TH(C)P07L TH(C)P28L Úszómedence hőszivattyú I Bevezető Tartalomjegyzék I Bevezető 2 Biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el.

Kezelési útmutató. Logamatic EMS. RC35 kezelőegység. Helyiség controller. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. Kezelési útmutató Helyiség controller 6 720 618 477-00.1RS Logamatic EMS RC35 kezelőegység A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 619 527-10/2008 HU A kezelés áttekintése A kezelés

Részletesebben

Használati útmutató a G24 napkollektoros vízmelegítőhöz Használat előtt kérjük olvassa el részletesen és figyelmesen

Használati útmutató a G24 napkollektoros vízmelegítőhöz Használat előtt kérjük olvassa el részletesen és figyelmesen Gershoj Energia Kft. Ady Endre u. 13. 2890 Tata Hungary Fax: +36 34 381 107 Tel: +36 30 894 6152 Mail: info@gershojenergia.com www.gershojenergia.com Használati útmutató a G24 napkollektoros vízmelegítőhöz

Részletesebben

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés

FAAC 844T. Háromfázisú Toló Motor Vezérlés FAAC 844T Háromfázisú Toló Motor Vezérlés MASCO Biztonságtechnikai és Nyílászáró Automatizálási Kereskedelmi Kft. H-1045 Budapest, Madridi u.2., T: (+36 1) 3904170, Fax: 3904173, masco@masco.hu, www.masco.hu

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Magasfali fan-coil berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WH Magasfali fan-coil berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! GL-A-WH050229 Biztonsági

Részletesebben

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez

Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez Használati útmutató az MT-1210 digitális műszerhez BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A biztonságos használat érdekében és hogy a műszer minden funkcióját használja, kövesse figyelmesen az ebben a részben leírtakat.

Részletesebben

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK

1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK TARTALOMJEGYZÉK 1. JELZÉSEK ÉS BETÛJELEK 3 2. JELLEMZÕK LEÍRÁSA 4 3. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 5 4. A KÉSZÜLÉK FELSZERELÉSE 6 5. ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS 8 6. VEZÉRLÕK / KIJELZÉSEK 11 7. VEZÉRLÉS MENÜ

Részletesebben

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011.

BELTÉRI KLÍMASZABÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER. Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató. 2011. ELTÉRI KLÍMASZAÁLYOZÁS UPONOR VEZETÉKES VEZÉRLŐ RENDSZER Uponor Vezetékes Szabályzó rendszer Telepítési és Üzemeltetési Útmutató 2011. december Tartalomjegyzék Gyors telepítési útmutató Uponor vezetékes

Részletesebben

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 187 1.3 Rendeltetésszerű használat... 188 2. Általános

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV MODELEK FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS35K3V1B FTXS42K3V1B FTXS50K3V1B Kiemelt funkciók A kényelem és energiatakarékosság érdekében INTELLIGENS

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer

Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer TOSHIBA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Vezetékes távirányító RBC-AMT31E Beltéri egységek Super Modular Multi rendszer / Super Hővisszanyerő rendszer 4 utas kazettás típus MMU-AP0091H, AP0121H, AP0151H, AP0181H, AP0241H,

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ

Uponor Smatrix Move PLUS HU RÖVID ÚTMUTATÓ Uponor Smatrix Move US RÖVID ÚTMUTATÓ 2015 03 QUIK GUI 03 2015 RÖVID ÚTMUTATÓ Tartalomjegyzék Uponor Smatrix Move US rendszer alkatrészei... 2 Példa a rendszer üzembe helyezésére... 2 Szerzői jogok és

Részletesebben

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK:

DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: CSATLAKOZÁSI PONTOK: DBTW típusú Galan kazánvezérlő (fűtőelem, kazán és/vagy HMV tartály áramkör vezérléséhez) Használati útmutató RÖVID ISMERTETŐ: 1. A vezérlő egység gáz üzemű és elektromos kazánokhoz, villamos fűtőkészülékekhez,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DM-60/DM-70/DM-90. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat. 220/230 V/50 Hz. Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Típus: DM-60 DM-70 DM-90 Névleges feszültség: 220/230 V/50 Hz Érintésvédelmi osztály: I. (csak védõföldeléssel ellátott hálózathoz csatlakoztatható) Névleges

Részletesebben

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések:

HM16D800. Az eredeti használati útmutató fordítása GARANCIALEVÉL. Termék: VÉSŐGÉP Típus: HM16D800. Gyártási szám (sorozatszám): Javítási bejegyzések: GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18

1/18. Használati utasítás OLAJSÜTŐK. line 1/18 1/18 Használati utasítás OLAJSÜTŐK line 1/18 2/18 Fejezet TARTALOM oldal A.1 ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK...3 A.1.1 BEVEZETÉS...3 A.1.2 FIGYELMEZTETÉSEK...3 A.1.3 MOZGATÁS...4 A.1.4 KICSOMAGOLÁS...4 A.2 ÖKOLÓGIAI

Részletesebben

DeLuxe masszázsülés GYVM24

DeLuxe masszázsülés GYVM24 DeLuxe masszázsülés GYVM24 Használati utasítás Üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! Köszönjük hogy termékünket választotta! Általános leírás A Vivamax DeLuxe masszázsülés

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk

ZT6-ZT6C. 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz. Általános információk 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZT6-ZT6C 400V-os háromfázisú vezérlés BK2200T, CBYT, CBXT motorokhoz Általános

Részletesebben

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ

Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ TERMOSZTÁTOK Használati útmutató ASZNÁLATI TMUTATÓ Crono 7 Heti programozású szobatermosztát Műszaki dokumentáció tartalomjegyzék 1. Telepítés 6. oldal 1.1. Telepítési információk 6. oldal 1.2. Elhelyezés

Részletesebben

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram:

AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B. FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Kimeneti feszültség és áram: AKKUMULÁTORTÖLTŐ 12V 15A CIKKSZÁM: 01.80.150B KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ÁLTALUNK FORGALMAZOTT TERMÉKET VÁLASZTOTTA! FŐBB JELLEMZŐK: Bemeneti feszültség:: Bemeneti áram Töltőáram: Kimeneti feszültség és áram:

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő

K: Csészetartó. A: Szimbolikus kijelző. B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb. L: Gőz/forró víz kifolyó. M: Központi egységet takaró fedő 1 A: Szimbolikus kijelző B: Kávéerősség és kávé mennyiség választó gomb C: Forgatható gőz/forró víz gomb D: Kávéscsésze gomb E: Gőz előválasztó és átmosó gomb F: Víztartály fedő G: Víztartály H: Kávétartály

Részletesebben

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN

Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN Bartscher Sushi Bar 5x 1/2 GN 110.135G V1/1012 H A használati útmutató mindig legyen kéz alatt! 1. Általános információ... 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk... 210 1.2 A szimbólumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Németország Fax: +49 (0) 5258 971-120 700300 V2/0614 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Használat előtt olvassa el a használati útmutatót, és tartsa kéznél a készülék mellett! 1. Általános információ... 184 1.1 Használati útmutatóval

Részletesebben

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el

Szervizutasítás. FM443 szolár modul. Funkciómodul. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el Szervizutasítás Funkciómodul FM443 szolár modul Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt figyelmesen olvassa el 6 720 615 512-03/2008 HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3

Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Modell: TPC09AK-K6NNA1A Használati útmutató Tartalomjegyzék Működési útmutató A hűtőközeg... 2 Működési környezet... 2 Biztonsági tanácsok... 2 Alkatrészek nevei... 3 Működési útmutató Vezérlőpanel bemutatása...

Részletesebben

FAAC / 770 föld alatti nyitó

FAAC / 770 föld alatti nyitó 1.oldal Tel: (06 1) 3904170, Fax: (06 1) 3904173, E-mail: masco@masco.hu, www.masco.hu 2.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 1. Figyelem! A FAAC erősen ajánlja az

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik:

Használati útmutató Magyar. Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Használati útmutató Magyar Szimbólumok A Biztonsági előírásoknál használt szimbólumok a következőket jelentik: Gratulálunk a Makita LD100P megvásárlásához! A termék használata előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ...

POWX152 HU 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 1 ALKALMAZÁS... 3 2 LEÍRÁS... 3 3 CSOMAGOLÁS TARTALMA... 3 4 JELZÉSEK... 3 5 ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK SZERSZÁMGÉPEKHEZ... 4 5.1 Munkakörnyezet... 4 5.2 Elektromos biztonsá... 4 5.3 Személyi biztonság...

Részletesebben

150320 150310 V1/0815

150320 150310 V1/0815 150320 150310 V1/0815 H MAGYAR Az eredeti használati utasítás fordítása Tartalom 1. Biztonság... 184 1.1 Biztonsági előírások... 184 1.2 A szimbólumok magyarázata... 186 1.3 Veszélyforrások... 186 1.4

Részletesebben

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója

Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója 0743H EMT707 PA Programozható digitális id kapcsoló felhasználói útmutatója Cikkszám: EMT707PA A. Funkciók 1. A programozható digitális id kapcsolóval (a továbbiakban: id kapcsoló ) beállítható otthoni

Részletesebben