Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Control 45-FU. Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés. Kérjük gondosan megœrizni. MAGYAR"

Átírás

1 MAGYAR Ez az utasítás szerzœi jogi védelem alatt áll. Utánnyomás, akár kivonatosan is, csak a mi engedélyünkkel. A mıszaki haladást szolgáló változtatások jogát fenntartjuk. H Control 45-FU Üzembe helyezési útmutató és kapcsolási vázlatkönyv Ipari kapu-vezérlés EN 550 EN 500 EN 500 ETS havi állapot. # H M Kérjük gondosan megœrizni.

2 . Tartalomjegyzék Fejezet Oldal. Tartalomjegyzék. A jelképek magyarázata 3 3. A Control 45-FU vezérlés ábrái 5 4. Fontos biztonsági elœírások 7 5. Általános tudnivalók a frekvencia-átalakító meghajtásról 9. A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése. A vezérlés és a meghajtás összekapcsolása. A vezérlés és az ajtólap összekapcsolása.3 A bütykök beállítása 5.3. ZÁRVA végállás finomkifutás beállítása 5.3. Referenciapont-beállítás.3.3 NYITVA végállás finomkifutás beállítása 7 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 7. A kijelzœ-funkciók és a programozási lehetœségek áttekintése 7. A meghajtás alapfunkcióinak a programozása 7.3 A kibœvített meghajtásfunkciók programozása 3. A záróél-biztosítás csatlakoztatása 9 9. A külsœ kiszolgáló elemek csatlakoztatása és üzembe helyezése 9. RádióvezérlŒ 3 9. KülsŒ kiszolgáló elemek (mıködési leírás) Rendszercsatlakozóval Rendszercsatlakozó nélkül KülsŒ infrasorompó Végállás-jelentŒk (relék) Zárás funkció jelzœlámpái Megvilágítás (különleges funkciójú relé) 4 0. Hibakódok 43. Függelék. A Control 45-FU kapcsolási rajza 44. EllenŒrzési útmutató 4 Magyar /. oldal Magyar / 5. oldal

3 . A jelképek magyarázata Vigyázat! Balesetveszély! Itt fontos biztonsági elœírások találhatók, amelyeket a személyi sérülések elkerülésére feltétlenül be kell tartani! Figyelem! Dologi kár veszélye! Itt fontos biztonsági elœírások találhatók, amelyeket a dologi károk elkerülésére feltétlenül be kell tartani! MıködésellenŒrzés: A legtöbb kiszolgáló elem csatlakoztatása és programozása után a vezérlés mıködése ellenœrizhetœ. Ezt azért érdemes elvégezni, mert azonnal észrevehetœk a hibák és idœ takarítható meg a hibakeresésnél. Figyelemfelkeltés / tipp Magyar / 50. oldal Magyar / 3. oldal

4 . A jelképek magyarázata. Függelék A vezérlés, a meghajtás stb. jelképei: Üzem, hálózati feszültség Jeladás Zavar Kapu nyit Kapu zár Nyomatékkorlát Állj Fordulatszám-érzékelŒ A vezérléshez Lazakötél-kapcsoló ÖsszekötŒ vezeték SzerelŒajtó kapcsoló Automatikus zárás Világítás A hiba elhárítása Végezze el a kapu karbantartását (zsírozás, stb.). Kapcsolja át a S0 / S0a programozó kapcsolót vagy csatlakoztassa az infrasorompót. Állítsa be a referenciapontot (ld. a. oldalt). KülsŒ kiszolgáló egységek ~/~ Frekvencia-átalakító Csatlakoztassa az optoérzékelœt (ld. a 9. oldalt). Elektronikus antenna KülsŒ infrasorompó Adó (optoérzékelœ, infrasorompó) EllenŒrizze a spirálvezetéket és a csatlakozásokat. Egyenesítse ki ill. cserélje ki a kapuzáró profilt. VevŒ (optoérzékelœ, infrasorompó) EllenŒriztesse a meghajtást. Záróél-biztosítás EllenŒriztesse a vezérlœegységet EllenŒriztesse a vezérlœ egységet. Magyar / 4. oldal Magyar / 49. oldal

5 . Függelék 3. A Control 45-FU vezérlés ábrái Hiba Nyomatékkorlát A kapu csak nyitható. Hibaüzenet A STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœlámpa villog hibakód 0. A STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœlámpa villog hibakód 5. A hiba oka A kapu túl nehézmozgású. Az S0 / S0a programozó kapcsolót állítsa KI-re (OFF), de ne csatlakoztasson infrasorompót. A kapu környezetének áttekintœ rajza: A A vezérlés kezelœfelületei B Csatlakozások a vezérlésben C Csatlakozások a kapumeghajtásban D A referenciapont beállítása E A telepítési oldalon lévœ dugaszoló aljzat CEE norma: A F Csatlakozás a kapulaphoz. sz. ábra: A kapu környékének áttekintése D C A B E F A kapu csak biztonsági üzemmódban zárható.* A meghajtás csak kis idœre indul el. A REFERENCIAONT ellenœrzœlámpa nem világít a referenciaponton való áthaladáskor A STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœlámpa villog hibakód 3. Az optoérzékelœ panelen nem ég a piros ellenœrzœlámpa. A STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœlámpa villog hibakód 9. Rosszul van beállítva a referenciapont-kapcsoló. Nincs csatlakoztatva az optoérzékelœ. Elromlott a spirálvezeték. Az optoérzékelœk nincsenek profilban, vagy elromlottak. A kapuzáró profil defor-málódott. Elromlott a fordulatszámérzékelœ. Kulcsos kapcsoló: 0piros KI I kék BE EllenŒrzŒlámpák:. Infrasorompó. Kapu nyit végállás 3. Zárási idœk 4. Kapu zár végállás 5. Referencia-pont. Zavar 7. Jeladás. Üzemi feszültség 5. Záróél-biztosítás Kiszolgáló elemek: 0. ROGRAMOZáS nyomógomb. KAU NYIT nyomógomb. KAU ZáR nyomógomb 3. ÁLLJ nyomógomb 4!5 3 5!!3 3!. sz. ábra: Fóliabillentyızet és kulcsos kapcsoló O 7 O O O O 3 3 O O 0 O O 5 O 4 O 3. sz. ábra: A vezérlés kezelœ felülete 0 I Nincs mıködés. Az -7 ellenœrzœlámpák. Hiba a verélœegységben. * Ha a záróél-biztosítás csatlakoztatva van Magyar / 4. oldal Magyar / 5. oldal

6 3. A Control 45-FU vezérlés ábrái. Függelék Dugós csatlakozók: 5. X30Záróél-biztosítás. X0a Elektronikus antenna 7. X0KülsŒ kiszolgáló egységek. X0KülsŒ infrasorompó 9. X40Fordulatszám-érzékelŒ 3. X5 Fedélbillentyızet 3. Xb JelzŒlámpa-relék 33. Xa Végállás-relék 35. Xd Különleges funkciójú relék 4. X44 Frekvencia-átalakító Csatlakozó kapcsok: 39. Xc KülsŒ kiszolgáló elemek rogramozó kapcsolók: 3. S0Infrasorompó-funkció 37. S0a Infrasorompó-funkció 4. sz. ábra: A vezérlés csatlakozásai (metszet) A hiba elhárítása EllenŒrizze a feszültséget. EllenŒrizze a fœbiztosítókat az elektromos elosztóban, a vezrélésben lévœ. Finombiztosítókat és a hálózati-dugaszoló csatlakozást. Helyezze a szükséghelyzeti kézi láncot nyugalmi állapotba (ld. a meghajtás szerelési útmutatóját). A karbantartási ill. a gyorsnyitót akassza be. Hagyja kihılni a motort. Nyissa fel a vezérlést (kék jelzés). Dugja be a rövidrezáró dugót vagy a kiszolgáló egység dugóját az X0-es kapcsolóhüvelybe. A tartógombot csatlakoztassa a -es és 3-as kapcsokhoz. EllenŒrizze a lazakötél-kapcsolót, a szerelœajtó-kapcsolót és a fogókészülék-kapcsolót. Csatlakoztassa az antennát (ld. a 3. oldalt). rogramozza újra a kódot (lásd. oldalt). Tegyen be új elemeket (9V, IEC F vagy V, A3). Magyar /. oldal Magyar / 47. oldal

7 . Függelék 4. Fontos biztonsági elœírások. EllenŒrzési útmutató Hiba Nincs feszültség. Nincs reakció a jeladásra. Rádió távvezérlés. Hibaüzenet BETRIEBSSANNUNG (ÜZEMI FESZÜLTSÉG) ellenœrzœ lámpa nem világít. STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœ lámpa villog hibakód 3. IMULSGABE (Jeladás) ellenœrzœ lámpa nem villog a kézi adó mıködtetésekor. A hiba oka Hiányzik a feszültség. A vészhelyzeti lánc nincs nyugalmi állapotban. A meghajtás nyitva van. A motor hœvédœje mıködésbe lépett. A vezérlés le van zárva (piros jelzés). A szünetáramú áramkör (kiszolgáló elemek) megszakítva. A szünetáramú áramkör (kapu lapja) megszakítva. Az elektronikus antenna nincs csatlakoztatva. Hibás a kézi adó kód programozása. Lemerült az elem. A vezérlést kizárólag szakképzett és erre a célra betanított szakember csatlakoztathatja és helyezheti üzembe. Szakképzett és betanított szakemberen ebben a tájékoztatóban olyan személyt értünk, akit elektrotechnikai szakemberek megfelelœen felkészítettek vagy felügyelnek, ezáltal képesek felismerni mindazokat a veszélyeket, amelyeket az elektromos áram okozhat. Ezen kívül tevékenységüknek megfelelœ szakképesítéssel kell rendelkezniük, ennek keretében pedig ismerniük kell a hatályos elektrotechnikai jogszabályokat, a megfelelœ biztonsági felszerelések használatát és karbantartását, és rendelkezniük kell elsœsegély-nyújtási képesítéssel Vigyázat! Kábelezési munkák elœtt a vezérlést feltétlenül áramtalanítani kell! Tartsa be a hatályos munkavédelmi rendelkezéseket! TA hálózati és a vezérlési vezetékeket külön-külön szabad csak lefektetni! VezérlŒ feszültség 4 V DC. Vigyázat! A vezérlés üzembe helyezése elœtt gondoskodni kell arról, hogy a kapu veszélyességi zónájában sem emberek, sem tárgyak ne tartózkodjanak, mert bizonyos beállítások a kapu mozgatásával járnak. Az összes vészhelyzeti parancsberendezést még üzembe helyezés elœtt ellenœrizni kell. A meghajtást kizárólag zárt kapu mellett szabad felszerelni! A kapu üzemeltetœjét vagy helyettesét üzembe helyezés után meg kell tanítani a berendezés kezelésére. A vezérlés felsœ részébe kábel nem vezethetœ be. A kapu mıszaki okokból az elsœ bekapcsolás alkalmával teljesen kinyílik. Magyar / 4. oldal Magyar / 7. oldal

8 4. Fontos biztonsági elœírások Vigyázat! Várjon 0 másodpercig, mielœtt a meghajtómotoron szerelési munkálatokba fogna. A meghajtásnak a hálózatról való leválasztása után ugyanis a frekvencia-átalakítóban még van maradékfeszültség Vigyázat! Figyeljen a szerelésre az I 5 szerint: legkésœbb az üzembe helyezés után a dugaszolható hálózati csatalakozást fix kábelezéssel kell helyettesíteni! Ehhez mindenpólusú lekapcsoló berendezést kell alkalmazni! Vigyázat! A veszélyt jelzœ táblák figyelmen kívül hagyása esetén személyi sérülések és dologi károk következhetnek be. Magyar /. oldal Jelmagyarázat: Vigyázat! Kisfeszültség! Az Xc és az X5 - X4 kapcsokon mért idegenfeszültség az egész elektronikát tönkreteheti!. Függelék Magyar / 45. oldal EllenŒrzŒlámpák: H Üzemi feszültség H KAU NYIT H3 Záróél-biztosítás teszt H4 KAU ZÁR M Motor hœvédœvel ellátva R Rövidzárlat-védelem S FŒkapcsoló SO ÁLLJ nyomógomb SOH ÁLLJ nyomógomb SOK Kulcsos kapcsoló S IMULZUS nyomógomb S NYIT nyomógomb SA NYIT nyomógomb S NYIT ellenœrzœgomb S3 ROGRAMOZÁS nyomógomb S4 ZÁR nyomógomb S4 ZÁR ellenœrzœgomb S4Z ZÁR nyomógomb S0 + VÉSZHELYZETI KEZELà kapcsoló S0a + KARBANTARTáSI NYITáS kapcsoló S0INFRASOROMÓ programozó kapcsoló S0a. INFRASOROMÓ programozó kapcsoló S Fordulatszám-érzékelŒ S Referenciapont-érzékelŒ T Transzformátor X0+ Hálózati dugaszolóaljzat X Hálózati vezeték dugóval Biztosítók: F FŒbiztosító (max,3a) F Biztosítók (max. 5 ma) Csatlakozó kapcsok: X Hálózati tápvezeték Xc arancskészülékek X3 Hálózatrész X3a Frekvencia-átalakító X4 Meghajtás X4a rimer szünetáramú áramkör 3/4 X4b Motor X4 Fordulatszám-érzékelŒ (meghajtás) X44 VezérlŒjel (meghajtás) Tartozék kapcsolási rajzok (részletes) Rela Végállás relé ld. a 39. oldalt Relb JelzŒlámpák relé ld. a 4.oldalt SKS Záróél-biztosítás ld. a 9. oldalt V0KülsŒ infrasorompó ld. a 3. oldalt W0Elektronikus antenna XS0 KülsŒ kiszolgáló elemek ld. a 3. oldalt Dugaszoló csatlakozók: X5 Fóliabillentyızet X5a Kulcsos kapcsoló Xa Végállás-relé Xb JelzŒlámpa-relé Xd Különleges funkciók relék X0külsŒ kiszolgáló elemek X0KülsŒ infrasorompó + telepítési oldalon X0a Elektronikus antenna amennyiben van ilyen X30Záróél-biztosítás X40Fordulatszám-érzékelŒ (meghajtás)

9 . Függelék 5. Általános tudnivalók a frekvencia-átalakító meghajtásról. Control 45-FU vezérlés kapcsolási rajza (Dynamic 3-03 FU-3- FU kapumeghajtással) Figyelem! Tartsa be a hatályos munkavédelmi elœírásokat. A hálózati és vezérlésvezetékeket feltétlenül külön-külön kell lefektetni! Vezérlésfeszültség: 4 V DC. 4. sz. ábra: Kapcsolási vázlat A frekvenciavezérlésnek köszönhetœen a kapu sebessége NYIT és ZÁR irányban külön-külön beállítható. A gyorsító és fékezœ rámpák puha kifutásról és érkezésrœl gondoskodnak a végállásoknál, ezáltal kímélik a kapu mechanikai konstrukcióját. Az átalakító frekvenciája a mértékadó a meghajtás sebessége tekintetében. Az alábbi ábra szemlélteti a mozgási kanyarokat NYIT és ZÁR irányban, amelyek segítségével a kiegészítœ végkapcsoló és a puhaindulás aktiválása elmagyarázhatók. f [Hz] t b Nuit 5. sz. ábra: NYITÁSI irány NYITÁSI irány S t v Nuit Nyitási irányban a frekvencia-átalakító az ábrán tb-vel jelölt idœ alatt alapfrekvenciájáról haladási frekvenciájára gyorsít fel. Az S kiegészítœ végkapcsoló mıködtetésével a puha indulás NYITÁSI irányban aktiválódik, az ábrán tv NYIT idœ alatt sebességét az alapfrekvenciáig késlelteti, és ezzel halad a felsœ végállásig. t[s] Magyar / 44. oldal Magyar / 9. oldal

10 5. Általános tudnivalók a frekvencia-átalakító meghajtásról 0. Hibakódok S4 ZÁRÁS IRÁNY f [Hz] A a STÖRUNG (ZAVAR) ellenœrzœlámpa villog, a j nyomógomb (0) rövid lenyomása után megjelenik a megfelelœ hibakód (a LED-ek rendszertelenül villognak). A hibakódot a villogó számok összeadásával kapja meg. t[s] A hiba jellege Hibakód A LED rendszertelenül villog t v ZÁR. sz. ábra: ZÁRÁS irány t b Nyit Infrasorompó mıködésbe lépett rogramozás megszakadt 7 LED LED 7 ZÁR irányban a frekvencia-átalakító az ábrán tb-vel jelölt ZÁR idœ alatt haladási frekvenciájáig gyorsít fel. Az S4 kiegészítœ végkapcsoló mıködtetésének hatására a puha kifutás aktiválódik a ZÁR irányban, amelyet a meghajtás az ábrán tv-vel jelölt idœ alatt alapfrekvenciájára késlelet, majd ezzel halad az alsó végállásig. Elromlott a fordulatszám-érzékelœ Nyomatékkorlát Mıködési idœ korlát 9 0 LED + LED + LED + 3 Záróél-biztosítási teszt: nincs rendben 3 LED + 5 Infrasorompó teszt: nincs rendben 5 LED + 7 Szünetáramú áramkör megszakítva 3 LED - Magyar / 0. oldal Magyar / 43. oldal

11 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése. A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése Kösse össze a relépanelt és a vezérlést a mellékelt laposkábellel. Relépanel: Vezérlés: Vigyázat! A laposkábel-dugót mindig úgy dugja be, hogy a kábel a panel széle irányában görbüljön. X4 dugós csatlakozó Xb (35) dugós csatlakozó Részletes kapcsolási vázlat: Világítás (Különleges funkciók relé):. A vezérlés és a kapumeghajtás összekapcsolása. Kösse össze a meghajtás hálózati vezetékét a vezérlési oldalon (7. sz. ábra) 5-es számmal jelölt szögesléccel. A E-vezetéket csatlakoztassa a védœvezeték-kapocshoz (50).. A megjelölt rendszervezetéket kösse be a vezérjel-kapcsolóhüvelybe (53) és a meg nem jelölt rendszervezetéket a fordulatszám-érzékelœ hüvelybe (5) 3. Kösse össze a hálózati vezetéket a meghajtás oldalán (. sz. ábra) a szögesléccel (54). (Vezesse el a E-t a vezetéklemez alatt és csatlakoztassa azt a védœvezeték-kapocshoz (57). 4. Kösse be a megjelölt rendszervezetéket a vezérjel-kapcsolóhüvelyre (5) és a meg nem jelölt rendszervezetéket pedig a fordulatszámérzékelœkapcsolóhüvelyre. Jelmagyarázat: K K K Világítóautomata (telepítési oldalon) MEGHAJTÁS MÙKÖDIK relé (törlœimpulzus) MEGHAJTÁS MÙKÖDIK relé (törlœimpulzus) Dugós csatlakozók: X4 Relévezérlés Xd Különleges funkciók relék (a vezérlésben) Csatlakozások a vezérlésben: 50. VédŒvezeték-kapocs 5. Meghajtás hálózati vezeték 5. Fordulatszám-érzékelŒ kapcsolóhüvely 53. Vezérlésjel-kapcsolóhüvely A frekvencia-átalakító csatlakozásai a meghajtómotorban: 54. Hálózati csatlakozó vezeték 55. Fordulatszám-érzékelŒ kapcsolóhüvely 5. Vezérlésjel-kapcsolóhüvely 57. VédŒvezeték-kapocs O 5 O 53 O 50 O 5 7. sz. ábra: Csatlakozások a vezérlésben Control 45-FU O 55 O 54 O 5 O sz. ábra: Kapcsolási vázlat. sz. ábra: Csatlakozások a frekvencia-átalakítóval rendelkezœ meghajtómotorban 9. sz. ábra: Csatlakozások a frekvencia-átalakítóval rendelkezœ meghajtómotorban Magyar / 4. oldal Magyar /. oldal

12 . A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése A kapcsolási vázlatok jelmagyarázata: X44 X40 Részletes kapcsolási vázlat: JelzŒlámpa-relék: Kapcsok: X3 Hálózati rész X3a Frekvencia-átalakító X4 Meghajtás X4a rimer szünetáramú áramkör 3/4 X4b Motor Dugós csatlakozók: X40Fordulatszám-érzékelŒ (meghajtás) X4 Fordulatszám-érzékelŒ (motor) X44 VezérlŒjel meghajtás X45 VezérlŒjel frekvencia-átalakító E X3 L N 3 4 X3a L N 3 4 E E X4 9. sz. ábra: Kapcsolási vázlat X45 X4b E U V W 3 4 X4 S0 M X4a S0a S S Jelmagyarázat: D40JelzŒlámpák ellenœrzœ lámpa F5 Hálózati biztosító (max. 4A) H4 KIHAJTÁS jelzœlámpa (narancs) H43 BEHAJTÁS jelzœlámpa (narancs) K40JelzŒlámpák relé Dugós csatlakozások: X4a Relévezérlés X4b Relévezérlés Xb JelzŒlámpa-relé (a vezérlésben) Vigyázat! A Control 45-FU vezérlés szünetáramú áramkörrel rendelkezik. Ha ezt megszakítják, a kapu többé nem mozgatható elektromos úton. Ennek a szünetáramú áramkörnek az elemei például a lazakötél-kapcsoló, a szerelœajtó-kapcsoló és a fogóberendezés-kapcsoló. Ha ezek az elemek hiányoznak, az X30 kapcsolóhüvelybe be kell dugni a készülékhez mellékelt rövidrezáró dugót.. A vezérlés és a kapulap összekapcsolása Vigyázat! Amennyiben záróél-biztosítással ellátott kaput helyez üzembe, az alul ábrázolt kapcsolási vázlat helyett a 9. oldalon található kapcsolási vázlat érvényes. A bekötés utáni mıködésellenœrzés során az optoérzékelœ (adó és vevœ) nem lehet csatlakoztatva. sz. ábra: Kapcsolási rajz 9. Világítás (különleges funkciók relé) Funkció: A meghajtás elindulásakor a relé röviden bekapcsol (törlœimpulzus) A relékimenet-panel csatlakoztatása (cikkszám ) Tipp: Szükség esetén a vezérlœházat paneltartóval ellátott rendszer-kisházzal kell kiegészíteni. (Cikkszám: 53 0) Magyar /. oldal Magyar / 4. oldal

13 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése. A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9.5 JelzŒlámpa-csatlakoztatás kapu zár funkcióhoz (Control 0, cikkszám: 5 4) A lazakötél-biztosító csatlakoztatása Dugja be a rendszerkábelt az X30 kapcsolóhüvelybe (5) a vezérlésben. Funkció: A jelzœlámpák a kapu elektromos mozgatásakor villognak. Ha az automatikus zárás funkció be van kapcsolva, a jelzœlámpák az elœfigyelmeztetési idœ alatt is villognak. A relépanel csatlakoztatása Vigyázat! A laposkábelt mindig úgy kell feltızni, hogy a kábel a panel széle irányában görbüljön. Kapcsolja össze a relépanelt és a vezérlést a mellékelt laposvezetékkel. Relépanel Vezérlés: Y4A dugós csatlakozó Xb (3) dugós csatlakozó Az automatikus zárás programozása Bekapcsolt automatikus zárás funkciónál a nyitott kapu a kapunyitási idœ alatt nyitva marad, majd az elœzetes figyelmeztetési idœ leteltével automatikusan zár. Lásd a 7.3 pontban az automatikus zárás programozását a 4. oldalon. Jelmagyarázat: Kapcsolók: (rendszerdugók): S5 SzerelŒajtó-kapcsoló S Lazakötél-kapcsoló S7 Éjszaki zár Kapcsolók (csavarkapcsok): S5a * SzerelŒajtó-kapcsoló Sa * Lazakötél-kapcsoló Sb * Kötélelhelyezkedés-biztosítás Dugós csatlakozók: X30Záróél-biztosítás (a vezérlésben) X7A SzerelŒajtó-érintkezŒ X7B Lazakötél-kapcsoló X7C Éjszakai zár X7D Lazakötél-kapcsoló X73 ÖsszekötŒ vezeték X74 Adó optoérzékelœ Kapcsok: Xc X7C X7H X7L Szünetáramú áramkör (a vezérlésben) Spirálvezeték Szünetáramú áramkör Lazakötél-kapcsoló 0 sz. ábra: Kapcsolási vázlat * Csatlakoztatáskor a rövidrezáró hidat el kell távolítani Ha van ilyen Dugja be a vezérlés hálózati dugóját a telepítési oldalon lévœ dugaszolóaljzatba (CEE A) Ügyeljen arra, hogy a dugaszoló aljzatban lévœ feszültség azonos legyen a vezérlésen megadott feszültséggel és az érintésvédelem megfeleljen a hatályos helyi elœírásoknak. Magyar / 40. oldal Magyar / 3. oldal

14 . A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése A vezérlés fix csatlakoztatásához kétpólusú fœkapcsolóra van szükség. MıködésellenŒrzés Hálózati csatlakozás és meghajtás-kábelezés Figyelem! Az alábbi beállítások során feltétlenül ügyeljen arra, hogy a kapu SOHA ne nyisson vagy zárjon teljesen. A mechanikai végállások elérése elœtt legalább 50 cm-rel állítsa meg a kaput az ÁLLJ nyomógomb mıködtetésével (3). Részletes kapcsolási vázlat: Végállás-jelzŒk (relék): Jelmagyarázat: D D H H K K KAU ZÁR ellenœrzœlámpa KAU NYIT ellenœrzœlámpa KAU ZÁR jelzœlámpa KAU NYIT jelzœlámpa KAU ZÁR relé KAU NYIT relé Félig nyissa ki a kaput kézzel. Kapcsolja be a hálózati feszültséget - A üzemi feszültség (Betriebsspannung) () ellenœrzœlámpának ki kell gyulladnia. -> ha nem gyullad ki, lásd az ellenœrzési útmutató 'nincs feszültség' pontját. Dugós csatlakozók: X4 Relé-vezérlés Xa Végállás-relé (a vezérlésben) Nyomja le a TOR AUF (Kapu nyit) () nyomógombot - A kapunak nyílnia kell -> ha a kapu nem mozdul, lásd az ellenœrzési útmutató 'nincs reakció a jeladásra' c. pontját.. sz. ábra: kapcsolási vázlat MıködésellenŒrzés Biztonsági áramkör Az összes biztonsági elemet egyenként mıködtesse. - A kapu most elektromosan már nem szabad, hogy mozgatható legyen, -> ha mégis mozog, ellenœrizze a biztonsági elem elektromos csatlakozását. Kapcsolja ki a hálózati feszültséget. Magyar / 4. oldal Magyar / 39. oldal

15 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése. A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9.4 Végállás-jelzŒk (relék) Funkció: A KAU NYITVA/KAU ZÁRVA végállás elérésekor a megfelelœ relé kapcsol. A relékimenet-panel csatlakoztatása (cikkszám ) Figyelemfelhívás: Szükség esetén a vezérlésházat paneltartóval ellátott rendszer-kisházzal (cikkszám 53 0) kell kiegészíteni. Vigyázat! A laposvezeték-dugót mindig úgy kell feltızni, hogy a kábel a panelszél irányában görbüljön..3 A bütykök beállítása Tipp: A bütykök beállításához,5 mm-es belül hatlapos csavarra van szükség.3. uhakifutás-beállítás a ZÁRVA végálláshoz. Kézzel tolja a kaput a mechanikai kapu ZÁRVA végállásba.. Nyissa ki a kapumeghajtás burkolatát. 3. Oldja ki a kapcsolóbütykök /C/ zárját (hernyócsavar) 4. Állítsa be úgy a kapcsolóbütyköt /C/, hogy a végállás-kapcsoló kb. 0,5-0,7 m-re a kapu ZÁRVA végállás elérése elœtt lépjen mıködésbe (H állás) 5. Zárja vissza a kapcsolóbütyköt /C/ a hernyócsavar (J) rögzítésével. Kapcsolja össze a relé-panelt és a vezérlést a mellékelt laposvezetékkel. Relépanel: Vezérlés: X4 dugós csatlakozó Xa (33) dugós csatlakozó C J ABCDEF H G. sz. ábra: ZÁRVA végállás puhakifutás-beállítás Magyar / 3. oldal Magyar / 5. oldal

16 . A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése.3. Referenciapont-beállítás Kapcsolási rajz: Infrasorompó:. A kaput kézzel tolja a KAU NYIT mechanikai végállásba.. Oldja ki a kapcsolóbütyök (B) zárját (J jelı hernyócsavar) 3. Úgy állítsa be a kapcsolóbütyköt (B), hogy a referenciapont-kapcsolót (G) a D/. sz. ábrán látható módon (H állás, a kapcsolóponttól kb. két foknyira) mıködésbe lépjen. 4. Zárja vissza a kapcsolóbütyköt (B) a J jelı hernyócsavar rögzítésével. B ABCDEF J H. sz. ábra: Referenciapont-beállítás G 0. sz. ábra: Kapcsolási vázlat Egy további infrasorompó csatlakoztatása A vezérlœpanelen lévœ másik S0a programozó kapcsolót (37) is helyezze OFF állásba (ehhez a vezérlés fedéllemezét fel kell nyitni). A második infrasorompót az X0 () antenna-kapcsolóhüvelyhez kell csatlakoztatni. Ha ebben a kapcsolóhüvelyben már van egy antennaegység, akkor a fenti kapcsolási rajznak megfelelœen adaptert (rendszerdugókhoz való hármas elágazás, cikkszám 5 5) és laposvezetéket (cikkszám: 5 759) kell csatlakoztatni. MıködésellenŒrzés: Mozgassa a kaput ZÁRÁS irányban. Szakítsa meg az infrasorompó fénynyalábját - A kapunak meg kell állnia, majd teljesen ki kell nyílnia. -> ha ez nem következik be, ellenœrizze a S S0/S0 kódkapcsoló állását. Magyar /. oldal Magyar / 37. oldal

17 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése. A Control 45-FU vezérlés üzembe helyezése 9.3 A külsœ infrasorompó csatlakoztatása Funkció: A külsœ infrasorompó ellenœrzi a kapu áthajtási területét. Amennyiben a kapu zárása közben az áthajtási területen valamilyen akadály található, a kapu teljesen visszanyílik. Bekapcsolt automatikus zárás funkció esetén a kapunyitvatartási idœt az infrasorompó mıködésbe lépésével meghosszabbodik Figyelem! Zárt kapu esetén az infrasorompók kikapcsolnak. Az infrasorompó megfelelœ elhelyezéséhez a kaput nyissa ki részben vagy teljesen..3.3 uhakifutás-beállítás a NYITVA végálláshoz. Oldja ki a kapcsolóbütyök (D) zárját (J jelı hernyócsavar). Állítsa be a kapcsolóbütyköt (D) úgy, hogy a végállás-kapcsoló a KAOU NYITVA végállás elérése elœtt kb. 0,7- m-re lépjen mıködésbe (H állás). 3. Zárja vissza a kapcsolóbütyköt (D) a hernyócsavar rögzítésével (J) 4. Szerelje vissza a házburkolatot. 5. Kapcsolja be a hálózati feszültésget és nyomja le a KAU ZÁRVA gombot (). A kapu most a gyárilag elœreállított KAU ZÁRVA végállásba megy. D J ABCDEF Infrasorompók csatlakoztatása: Special 3, cikkszám Special 4, cikkszám 5 75 Special 5, cikkszám Kapcsolja a vezérlœpanelen lévœ S0 programozó kapcsolót (3) OFF állásba (ehhez a vezérlés fedœlemezét ki kell nyitni). Csatlakoztassa az infrasorompót a vezérlés X0-as kapcsolóhüvelyéhez (). Az infrasorompó huzalozása az alábbi ábrán látható módon történik. A részleteket az infrasorompó szerelési utasításában találja. H G 3. sz. ábra: NYITVA végállás puhakifutás-beállítás Magyar / 3. oldal Magyar / 7. oldal

18 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése 7. A kijelzœ-funkciók és a programozási lehetœségek áttekintése Csatlakoztatási rajz: Az S és S4 kiszolgáló elemek nem állítják le a mıködœ meghajtást: KijelzŒ-funkciók A hálózati feszültség bekapcsolása után a vezérlés öntesztet hat végre (kb. két másodpercre az összes ellenœrzœlámpa kigyullad) Lásd a. számú ábrát is az 5. oldalon Hibajelzések Ha a STÖRUNG (ZAVAR) () ellenœrzœlámpa világít, a j (O) nyomógomb rövid mıködtetése után a kijelzœn megjelenik a hozzátartozó hibakód (a LED-ek / =világító diódák/ rendszertelenül villognak). A hibakód a villogó számok összeadásából adódik. lásd a 0. Hibakódok részt is a 43. oldalon A meghajtás alapfunkciónak programozása Nyomja le a j gombot (0) két másodpercnél hosszabb ideig. Ekkor a vezérlés üzemmódból az alapfunkciók programozása módba vált át, az -es LED villog. Most már el lehet engedni a j gombot. A h () vagy g () gombok segítségével lehet módosításokat végrehajtani a programozási menüben, amelyeket a j gomb segítségével lehet tárolni. (Ha a j gombot a nélkül mıködteti, hogy a h vagy g nyomógombokkal bármiféle módosítást végzett volna, a program átlép a programozási menün, és a korábbi beállítások változatlanul megmaradnak.) Az utolsó programozási menü után a meghajtás alapfunkcióinak programozása lezárul, amit arról lehet felismerni, hogy - sorrendben az összes LED kialszik. A kibœvített meghajtásfunkciók programozása Nyomja le a j (0) gombot több mint 0 másodpercig. Ekkor a vezérlés üzemmódból a kiegészítœ meghajtásfunkciók programozási szintjére vált. A -as LED gyorsan villog, az összes többi LED világít. Lenyomva tartott j gomb mellett a h vagy g () vagy a g () nyomógombokkal válassza ki a kívánt programozási szintet (az adott szinthez tartozó LED gyorsan villog, a többi LED világít). Most már elengedheti a j gombot. A kiválasztott programozási szint elsœ programozási menüje látszik a kijelzœn (az -es LED villog, az összes többi világít).. sz. ábra: kapcsolási vázlat 9. sz. ábra: kapcsolási vázlat Az Xc Kapocslécen az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: S0 (ÁLLJ): Csatlakozás: -es lés 3-as kapcsok (el kell távolítani a rövidrezáró hidat!) ÉrintkezŒ: Nyitó Kapcsolási mód Több érintkezœt sorba kell kapcsolni! S (IMULZUS): Csatlakozás: 0-as és -es kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! S (NYITVA): Csatlakozás: 4-es és 5-ös kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! S4 (ZÁRVA): Csatlakozás: 4-es és 7-es kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! MıködésellenŒrzés: Mıködtesse a külsœ kiszolgáló egységet -> A kívánt funkciónak mıködnie kell. Magyar /. oldal Magyar / 35. oldal

19 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek Csatlakoztatási rajz: Az S és S4 kiszolgáló elemek megállítják a mıködœ meghajtást:. sz. ábra: kapcsolási vázlat 7. sz. ábra: kapcsolási vázlat Az Xc Kapocslécen az alábbi funkciók állnak rendelkezésre: A h vagy g gombok segítségével lehet módosításokat végrehajtani a programozási menüben, amelyeket a j gomb segítségével lehet tárolni. (Ha a j gombot a nélkül mıködteti, hogy a h vagy g nyomógombokkal bármiféle módosítást végzett volna, a program átlép a programozási menün, és a korábbi beállítások változatlanul megmaradnak.) Az utolsó programozási menü után a meghajtás alapfunkcióinak programozása lezárul, amit arról lehet felismerni, hogy - sorrendben az összes LED kialszik. rogramozási tudnivalók A beprogramozott adatok nem törölhetœk, csak felülírhatók. Ha a vezérlés programozás üzemmódban van és 30 másodpercen belül a programozó nyomógombok (h, g, j) egyikét sem mıködtetik, a programozási folyamat megszakad. A vezérlés visszatér üzemi állapotba. A STÖRUNG (ZAVAR) LED () villog, a j gomb rövid lenyomása után a kijelzœn megjelenik a 7-es hibakód (programozás megszakítva). S0 (ÁLLJ): Csatlakozás: -es lés 3-as kapcsok (el kell távolítani a rövidrezáró hidat!) ÉrintkezŒ: Nyitó Kapcsolási mód Több érintkezœt sorba kell kapcsolni! S (IMULZUS): Csatlakozás: 0-as és -es kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! S (NYITVA): Csatlakozás: -os és 5-ös kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! S4 (ZÁRVA): Csatlakozás: -os és 7-es kapcsok ÉrintkezŒ: Záró Kapcsolási mód Több érintkezœt párhuzamosan kell kapcsolni! Magyar / 34. oldal Magyar / 9. oldal

20 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése A kibœvített meghajtásfunkciók ismertetése: rogramozási szint. Szint Üzemmódok Táblázat: Lásd a 3. oldalon Funkciók - Öntartás NYIT - Öntartás ZÁR - Impulzusparancsok - Irányparancsok (nyomógomb NYIT ill. ZÁR) - NYIT impulzusfunkció Magyarázat A meghajtás indulás után a kapu NYITVA végállásig halad. A meghajtás indulás után a kapu ZÁRVA végállásig halad. A mozgó meghajtást a parancsgombbal kívánság szerint menet közben meg lehet állítani. A mozgó meghajtást a parancsgombbal kívánság szerint menet közben meg lehet állítani. Irányváltás vagy nyitási prioritás. Most rendszerdugóval csatlakoztassa a kiszolgáló elemeket a dugóhoz. MıködésellenŒrzés: Mıködtesse a külsœ kiszolgáló egységet -> A kívánt funkciónak mıködnie kell. 3. Szint Automatikus zárás Táblázat: Lásd a 4 / 5. oldalon 5. Szint Meghajtás-megvilágítás, jelzœlámpák Táblázat: Lásd a / 7. oldalon. Szint Hátrameneti módok Táblázat: Lásd a. oldalon - Kapunyitvatartási idœ - ElŒzetes figyelmeztetési idœ - Ráhajtás figyelmeztetés - Automatikus zárás az infrasorompón való áthajtás után - Megvilágítási idœ - JelzŒlámpák - Világítás - Infrasorompó NYITVA - Infrasorompó ZÁRVA - Záróél-biztosítás NYITVA - Záróél-biztosítás ZÁRVA - Nyomatékkorlát NYITVA - Nyomatékkorlát ZÁRVA Az az idœ, ameddig a kapu nyitva van, mielœtt automatikusan be nem záródik. A jelzœlámpa villog, amíg a kapu ismét be nem zárul. A jelzœlámpa villog, mielœtt a kapu mozgásba lendülne. A kapu vagy a beállított kapunyitvatartási idœ lejártával, vagy az áthajtási infrasorompón való áthaladás után záródik. A meghajtás-megvilágítás világítási ideje a kapumozgatás után. A jelzœlámpák a kapu elektromos mozgatása közben villognak vagy égnek. A meghajtás-megvilágítás villog vagy világít az elœzetes figyelmeztetési idœ alatt. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. Beállítható, hogy a meghajtás megálljon ill. rövid vagy hosszú szakaszon visszafelé mozogjon. 5. sz. ábra: Kapcsolási vázlat 9.. KülsŒ kiszolgáló elemek csatlakoztatása rendszerdugó nélkül éldák a rendszerdugó nélküli külsœ kiszolgáló elemekre: Command 70 vonóérzékelœ Command 0 és 0 nyomógomb Command 0 kódbillentyızet A kiszolgáló elemek csatlakoztatása Kapcsolja ár a kiszolgáló elemeket az XC (39) kapocslécre. Magyar / 0. oldal Magyar / 33. oldal

21 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 9. KülsŒ kiszolgáló elemek A külsœ kiszolgáló elemek különbözœ funkciókat válthatnak ki: ÁLLJ: A meghajtás nem mıködik tovább, a mozgó kapu leáll. IMULZUS: A kapu kinyílik (Kivétel: Ha a kapu NYITVA végállásban van, akkor bezár). A mozgó kapu nem állítható meg. NYIT: A kapu nyílik. A mozgó kapu megáll. Ha az automatikus zárás funkció be van kapcsolva, a kapunyitvatartási idœ meghosszabbodik. ZÁR: A kapu zár. A mozgó kapu megáll. Ha az automatikus zárás funkció be van kapcsolva, a kapunyitvatartási idœ lerövidül. 9.. KülsŒ kiszolgáló elemek csatlakoztatása rendszerdugóval éldák a rendszerdugóval csatlakoztatott külsœ kiszolgáló elemekre: Command széria nyomógomb Command 0 kódbillentyızet Command 3 és 4 kulcsos gomb A kiszolgáló elemek csatlakoztatása: Figyelemfelhívás: Ha több kulcsos billentyıt ill. kódbillentyızetet csatlakoztat, a dugórendszer leágazására van szükség (soros kapcsoláshoz), aminek cikkszáma 5. Több kezelœegység csatlakoztatásához segítséget nyújt a leágazás kapcsolási rajz. Vigyázat! A külsœ kiszolgáló elemek csatlakoztatása elœtt a vezérlés X0 kapcsolóhüvelyébœl (7) el kell távolítani a rövidrezáró dugót. 7. A meghajtás alapfunkcióinak programozása LED KI LED világít LED villog. A NYITVA végállás programozása Nyomja le a j gombot kb. másodpercig, amíg az -es LED villog, az összes többi pedig világít. A h vagy g billentyıkkel mozgassa a kaput NYITVA végállásba (a meghajtás öntartás nélkül mozgatja kaput), majd tárolja a j gomb segítségével a beállítást.. A ZÁRVA végállás programozása A 4-es LED villog, az összes többi világít. A h vagy g billentyıkkel mozgassa a kaput ZÁRVA végállásba (a meghajtás öntartás nélkül mozgatja kaput), majd tárolja a j gomb segítségével a beállítást. 3. A NYITVA nyomatékkorlát programozása A -es és a -os LED villog, az összes többi világít. A h vagy a g gomb lenyomásával a nyomatékkorlát fokozatonként (legérzékenyebbe érték) és között állítható be. Tárolja a beállítást a j gomb segítségével Magyar / 3. oldal Magyar /. oldal

22 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 9. A bœvítések csatlakoztatása és üzembe helyezése 4. A ZÁRVA nyomatékkorlát programozása A 4-es és a -os LED villog, az összes többi világít. A h vagy a g gomb lenyomásával a nyomatékkorlát fokozatonként (ez a legérzékenyebb) és között állítható be. Tárolja a beállítást a j gomb segítségével. 5. A távvezérlés programozása A 7-es LED villog, az összes többi világít. Az elektronikus antenna csatlakoztatását lásd a 9. pontban a 3. oldalon. A kódolt kézi adó megfelelœ gombját addig kell mıködtetni, amíg a 7-es LED gyorsan villog, majd a j gomb segítségével el kell menteni. Az alapfunkciók programozása ezzel befejezœdött. Ez arról ismerhetœ fel, hogy - sorrendben az összes LED kialszik Marant ec Rádió távvezérlés Figyelem! Kérjük, állítsa be egyéni kódját a kézi adó kódkapcsolóival. Az elektronikus antenna csatlakoztatása Csatlakoztassa az elektronikus antennát a vezérlésben lévœ X0-as () dugós csatlakozóhoz. Figyelemfelhívás: Szerelés közben ügyeljen az antenna ésszerı elhelyezésére, hogy optimális vételt érjen el. (Ne feledje, hogy a fémrészek árnyékolnak!) A vezérlés hozzáigazítása a kézi adóhoz Lásd a távvezérlés programozásának. lépését a.oldalon lévœ 7. pontban. Áramkimaradás esetén is megmarad a kódolás. MıködésellenŒrzés: Figyelem! A nyomatékkorlátot a lehetœ legérzékenyebbre állítsa! A nyomatékkorlát hatékonyságát rendszeresen ellenœrizni szükséges! Kb.5 méteres távolságból mıködtesse a kézi adót. - A kapunak el kell indulnia. -> ha nem indul el, ld. a 'Rádióvezérlés' ellenœrzési útmutatót. * A fokozatok kijelzése -es LED villog = -es fokozat -es LED világít = -es fokozat -es LED világít, a -es LED villog = 3-as fokozat... - LED villog = -os fokozat Magyar /. oldal Magyar / 3. oldal

23 . A záróél-biztosítás csatlakoztatása 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek Világító diódák (LED-ek) az optoérzékelœ panelen: LED zöld: Üzemi feszültség LED sárga: Szünetáramú áramkör zárva (ha a lazakötél-kapcsoló ill. a szerelœ-ajtóbiztosítás mıködésbe lép, ki kell aludnia) LED piros: OptoérzékelŒ mıködésjelzœje (a fénynyaláb megszakításakor ki kell aludnia) Záróél-biztosítás mıködésellenœrzése: Kapcsolja be a hálózati feszültséget Mozgassa a kaput a NYITVA végállásba Mıködtesse a TOR ZU ( = kapu zár) gombot - A kapunak öntartással be kel záródnia -> ha nem, ellenœrizze az optoérzékelœt (ld. az ellenœrzési útmutatót). Zárás közben nyomja össze a kapuzáró-profilt - Az ajtónak meg kell állnia és röviden újra el kell indulnia -> ha nem, ellenœrizze az optoérzékelœt (ld. az ellenœrzési útmutatót). Kapcsolja ki a hálózati feszültséget. 7.3 A kibœvített meghajtásfunkciók programozása -as szint: Üzemmódok GOMB -es menü -es menü 3-as menü KI KI NEM GOMB g Öntartás a NYITÁS irányhoz BE Öntartás a ZÁRÁS irányhoz BE Impulzus-parancsadók leállítják a mıködœ meghajtást IGEN GOMB h OptoérzékelŒk mıködésellenœrzése: Figyelem! A kapu üzembiztonsága érdekében évente legalább egyszer ellenœrizni kell az optoérzékelœk mıködését. EllenŒrzés: Szakítsa meg a fény útját a kapuzáró profilban. Ezt a profil deformálásával vagy az adó ill. vevœ dugó eltávolításával érheti el. A kapu most következœ zárása nem következhet be öntartással. Engedje ismét szabadon a fény útját. A következœ kapuzárásoknak öntartással kell bekövetkezniük 4-es menü 5-ös menü NYIT / ZÁR parancsadók leállítják a mıködœ meghajtást NEM NORM Irányváltás IGEN Impulzusfunkció NYIT NYITÁSI irány Jelmagyarázat: LED villog LED világít LED nem világít Gyári beállítás Nem lehetséges Magyar / 30. oldal Magyar / 3. oldal

24 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek. A záróél-biztosítás csatlakoztatása 7.3 A kibœvített meghajtásfunkciók programozása 3-as szint: Automatikus zárás GOMB -es menü -es menü 3-as menü 4-es menü Kapunyitvatartási idœ zárás deaktiválva másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc ElŒzetes figyelmeztetési idœ zárás deaktiválva másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc Elindulás figyelmeztetés másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc NEM IGEN GOMB g Automatikus zárás az infrasorompón való áthajtás után Funkció: A záróél-biztosítás (él-érzékelœ) a kapu alsó záró-profilját ellenœrzi. Ha a kapu zárás közben valamilyen akadályba ütközik, a záróél-biztosítás megállítja és az akadály a kapu visszanyitása révén ismét szabaddá válik. A záróél-biztosítás csatlakoztatása: Dugja az optoérzékelœ-dugót a kapuzáró profilba és csatlakoztassa elektromosan. Jelmagyarázat: Kapcsoló (rendszerkapcsoló): S5 SzerelŒajtó-kapcsoló S Lazakötél-kapcsoló S7 Éjszakai zár Kapcsolók (csavarkapcsok): S5a * SzerelŒajtó-kapcsoló Sa * Lazakötél-kapcsoló Sb * Kötélelhelyezkedés-biztosítás Dugós csatlakozók: X30Záróél-biztosítás (a vezérlésben) X7A SzerelŒajtó-érintkezŒ X7B Lazakötél-kapcsoló X7C Éjszakai zár X7D Lazakötél-kapcsoló X7 VevŒ optoérzékelœ X73 ÖsszekötŒ vezeték X74 Adó optoérzékelœ 4. sz. ábra: Záróél-biztosítás kapcsolási rajza Kapcsok: Xc X7C X7H X7L Szünetáramú áramkör (a vezérlésben) Spirálvezeték Szünetáramú áramkör Lazakötél-kapcsoló OptoérzékelŒk: V5 Adó V VevŒ * Csatlakoztatáskor a rövidrezáró hidat el kell távolítani. Magyar / 4. oldal Magyar / 9. oldal

25 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 7.3 A kibœvített meghajtásfunkciók programozása. szint: Visszameneti módok GOMB g GOMB h GOMB h es menü -es menü Nyomatékkorlát NYITÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen Nyomatékkorlát ZÁRÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc GOMB 3-as menü 4-es menü Infrasorompó NYITÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen Infrasorompó ZÁRÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen 7 másodperc 5-ös menü -os menü Záróél-biztosítás NYITÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen Záróél-biztosítás ZÁRÁS irányhoz ÁLLJ RÖVIDEN HOSSZAN NINCS visszamenni visszamenni ilyen Jelmagyarázat: LED villog LED világít LED nem világít Jelmagyarázat: LED villog LED világít LED nem világít Gyári beállítás Nem lehetséges Gyári beállítás Nem lehetséges Magyar /. oldal Magyar / 5. oldal

26 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 7. KijelzŒ-funkciók és programozási lehetœségek 7.3 A kibœvített meghajtásfunkciók programozása 5. szint: Meghajtás-megvilágítás / jelzœlámpák -es menü GOMB g Megvilágítási idœ másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc GOMB h másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc másodperc GOMB -es menü JelzŒlámpák külsœ külsœ jelzœlámpa jelzœlámpa világít villog 3-as menü Megvilágítás A meghajtás- A meghajtásvilágítás a világítás az megvilágítási figyelmeztetési idœ alatt világít idœ alatt villog Jelmagyarázat: LED villog LED világít LED nem világít Gyári beállítás Nem lehetséges Magyar /. oldal Magyar / 7. oldal

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer

Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed Garázskapu működtető rendszer H Name XXX Bezeichnung Beépítési és kezelési kézikönyv 1. Rajzjel-magyarázat Vezérlés és motor-aggregát szimbólumai Fénysorompó Kapupozíció

Részletesebben

Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás

Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás H SLO HR RO GR BG TR SCG Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás Garázskapu-meghajtáshoz Navodilo za montaïo, obratovanje in vzdrïevanje Pogon za garaïna vrata Uputa za montaïu, pogon i rukovanje

Részletesebben

C14N/C15N Ipari kapu vezérlés

C14N/C15N Ipari kapu vezérlés C14N/C15N Ipari kapu vezérlés H FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS FOR HINGED GATES OPERATOR SYSTEMS

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV

PC160 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV PC10 Vezérlés 24VDC SZÁRNYASKAPU MOTORHOZ TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC10 Vezérlés 2. Beállítás 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.2 Funkció kapcsolók és LED jelzések magyarázata 2.3 Távirányító

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PC200 kapuvezérlés 24VDC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PC200 kapuvezérlés DC ORSÓS MOTOROKHOZ FELHSZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. PC200 kapuvezérlés 2. eállítások 2.1 SW1 Dip kapcsoló beállítása 2.1.1 Lassítás beállítása (Dip 1 - S/F Set) 2.1.2 Nyomaték

Részletesebben

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása

ZC3. vezérlőpanel. Általános jellemzők. A vezérlőpanel leírása ZC3 vezérlőpanel Általános jellemzők A vezérlőpanel leírása A ZC3 elektromos vezérlőpanel a C és az F3000 sorozatba tartozó 230 V-os automatikus ipari tolókapuk vezérlésére alkalmas 600 W teljesítményig,

Részletesebben

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv

Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv H A M B U R G Telepítési és Üzemeltetési kézikönyv Hő- és füstelvezető kompakt központok Típusok: EL 24a/1 /2 /3 Tel.: +36 (1) 226 1616 Fax: +36 (1) 226 1303 info@assaabloy.hu www.assaabloy.hu Tartalomjegyzék

Részletesebben

QIK80EH Elektromechanikus sorompó

QIK80EH Elektromechanikus sorompó QIK80EH Elektromechanikus sorompó Szerelési utasítása Verzió: 01/2010 Fordította: Dvorák László Dátum: 2010 március (Rev: 2013-01-18) - 2 - TARTALOMJEGYZÉK Tárgy Oldal 1. Általános biztonsági óvintézkedések

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László 44_globe -

Részletesebben

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató

73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval. Szerelési útmutató 73R típusú vezérlő panel 24 V= egymotoros automatikákhoz, 433,92 MHz es beépített, négyfunkciós rádióval Szerelési útmutató - 2 - - 3 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK Ez a szerelési utasítás csak

Részletesebben

H Szerelési és kezelési útmutató 1-31

H Szerelési és kezelési útmutató 1-31 H gator 400 H Szerelési és kezelési útmutató - 466V007-0006-0-OCE-Rev. Tartalomjegyzék Általános................................... Rajzjelek Biztonsági előírások Üzemeltetés a rádiófrekvenciás távirányítóhoz

Részletesebben

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1

Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Digitális vezeték nélküli rendszer MX W1 Használati útmutató Tartalom Fontos biztonsági intézkedések... 2 MX W1 digitális vezeték nélküli fülhallgató rendszer... 4 A csomag tartalma... 4 A termék bemutatása...

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv

KIT BATTENTE. Felszerelési és használai kézikönyv KIT BATTENTE Felszerelési és használai kézikönyv 1 Szárnyas ajtó muködési terve 2. Leírás 3. Meghajtó motor 4. Ellenorzo egység 5. Adó, vevo fotócella 6. Antenna 7. Rádióvevo 8. Villogó fény 9. Automata

Részletesebben

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés.

3. Jelmagyarázat A háromszögbe foglalt villám jel akkor jelenik meg, ha az egészségét fenyegeti veszély, pl. áramütés. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Vezeték nélküli riasztó berendezés MA Rend. szám: 75 19 90 Ez a

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Kezelési útmutató. Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció. Rövid leírás. Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez

Beszerelési útmutató. Kezelési útmutató. Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció. Rövid leírás. Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez Jármű fűtőberendezések Műszaki dokumentáció Kezelési útmutató EasyStart Remote + HU Kezelési útmutató Rövid leírás Beszerelési útmutató Kezelőelem az Eberspächer álló helyzeti fűtésekhez A WORLD OF COMFORT

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK - A vezérlıegység áramellátását (a külsı biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 - es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Üzemeltetési utasítás Érintésmentes energiaátvitel MOVITRANS TPM12B illesztő tápegység Kiadás: 2011. 02. 17074177 / HU SEW-EURODRIVE

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194*

C55. ECL Comfort. Használati utasítás. beállítás. Felszerelés és. ECL Comfort C55. Használati utasítás. Felszerelés és beállítás *VI7CJ447* *087R8194* Használati utasítás VI.7C.J4.47 2007.01 C55 *VI7CJ447* *087R8194* www.hu.danfoss.com ECL Comfort Használati utasítás ECL Comfort Felszerelés és beállítás www.hu.danfoss.com *087R8194* *VI7CJ447* Kazán

Részletesebben

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató

Moon. MC824H vezérlőegység. Telepítési és használati útmutató Moon MC824H vezérlőegység Telepítési és használati útmutató 1 A TERMÉK LEÍRÁSA ÉS MEGFELELŐ HASZNÁLATA Az MC824H egy elektromos vezérlőegység lengőkapuk automatizálásához. FIGYELMEZTETÉS! Ebben a kézikönyvben

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! eco1 kapuvezérlő eco1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

Szerelési és kezelési útmutató

Szerelési és kezelési útmutató Szerelési és kezelési útmutató Beszerelést végző cég: Beépítés dátuma: Telefon: KE KELIT Kunststoffwerk GmbH Tel: +36 27 542 399 H-2120 Dunakeszi www.kekelit.hu Székesdűlő-Házgyár 0126/2 hrsz. TARTALOM

Részletesebben

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360

DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 DK 9160-9190 DK 9360-9390 DK 9660-9690 DK 9960 9990 HC 5690-3360 Páraelszívó készülékek Szerelési- és használati útmutató Kedves Vásárló! Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el ezt a Szerelési- és használati

Részletesebben

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer

V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu V900E U4436, U4421 (ZL56. V5) Billenı és szekcionált kapu nyitó rendszer A vásárolt terméket csak megfelelı

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS

HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS HUSQVARNA AUTOMOWER 210 C HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés és biztonság... 5 1.1 Bevezetés... 5 1.2 Jelzések az Automower fûnyírón... 6 1.3 Jelzések a használati utasításban... 7 1.4 Biztonsági

Részletesebben

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz.

MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. KIT-MOVER5 Q36 új 1. oldal, összesen: 1 MOVER-KIT Q36S vezérléssel Felszerelési és használati utasítás Elektromechanikus motorral mozgatott tolóajtók nyitásához és záráshoz. A leírás fontossági és bonyolultsági

Részletesebben

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS

STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS STAGNOLI PROFESSIONAL VEZÉRLÉS A VEZÉRLŐEGYSÉG TETEJE Akkumulátor töltő kapcsolat kivezetés. 24 V motor kivezetés. Kiegészítő külső áramforrás kimenet. Villogó kimenet (15 W max., 12 V AC) ; a villogást

Részletesebben

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás

UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás 1106 BUDAPEST Gránátos utca 6. Tel.: 433-1666 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu UNISU9615 / BX 243 24V-os tolókapuhajtás Magyarországi képviselet Általános leírás Ez a kapuhajtás alkalmas

Részletesebben

Használati és telepítési útmutató

Használati és telepítési útmutató Mhouse_WU2_20031210 Használati és telepítési útmutató ELÉRHETÕSÉGÜNK A gyártó és az importõr nem vállalnak felelõsséget a nem megfelelõ használatból eredõ anyagi és személyi károkért! A gyártó az adatok

Részletesebben

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett

KIT-UNDERGROUND. Földbe rejtett kapumozgató szett 1 KIT-UNDERGROUND Földbe rejtett kapumozgató szett 2 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá terméket választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás

GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás GLOBE Rugós kiegyensúlyozású felnyíló és szekcionális felnyíló ajtó automatika Szerelési és karbantartási utasítás Változat: 05/2006 Felülvizsgálva: 2006. július 27 Fordította: Dvorák László - 2 - - 3

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató KS4F Tolókapu szett 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található

Részletesebben

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz

Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz 1 Gi.Bi.Di. gyártmányú, F12 Rally típusú mikroprocesszoros vezérlés 12 V DC motorokhoz ÁLTALÁNOS ÓVINTÉZKEDÉSEK Ezen óvintézkedések a termék szerves és alapvető részét képezik, amelyet a felhasználó rendelkezésére

Részletesebben

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv

Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 2 230 1 1x 1 2 2x 3 1x 535 1 2 3 85 170 350 4 266 575 220 500 415 3 4 EKBUHAA6V3 EKBUHAA6W1 Üzembehelyezési és üzemeltetési kézikönyv Tartalom

Részletesebben

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett

Telepítési Útmutató. KS4F Tolókapu szett 1. oldal Telepítési Útmutató 2. oldal BEVEZETÉS Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Beninca KS 4 tolókapu szettet választotta. A Beninca cég kínálatában található összes termék 20 éves gyártási tapasztalat,

Részletesebben

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA

REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA REX OPERÁTORÚ AUTOMATA TOLÓAJTÓK FELÉLESZTÉSI, ÜZEMBE HELYEZÉSI, BESZABÁLYOZÁSI UTASÍTÁSA Változat: 04/2002 Dátum: Összeállította: 2002 március Dvorák László - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer

SI-7E20A-002-02 SI-7E20A-002 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SM-EC79. Ellenőrző műszer SI-7E20A-002-02 SZERELÉSI ÚTMUTATÓ SI-7E20A-002 SM-EC79 Ellenőrző műszer SM-EC79 MUTATÓ n Az ellenőrző műszer használata Problémák helyének azonosítása az ellenőrző műszer használatával 4 Probléma az

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató

Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Energiagazdálkodás Felhasználói útmutató Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A Windows elnevezés a Microsoft Corporation Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett kereskedelmi védjegye.

Részletesebben

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu

HU BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46. www.nardi.hu BEÉPÍTHETŐ ELEKTROMOS FŐZŐLAPOK Használati útmutató: Beszerelés Karbantartás Használat PVL6KHT46 1 Ezt a berendezést a gyárból való kikerülés előtt szakértő és hozzáértő személyzet tesztelte és fejlesztette

Részletesebben

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1.

Q60A/R Vezérlőegység egy és kétmotoros szárnyaskapukhoz 230V AC Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ. http://protecokapunyito.hu/ 1. Q60S/R VEZÉRLÉS GÖRDÜLŐ KAPUKHOZ 1. oldal A VEZÉRLŐEGYSÉG RÉSZEI A főmenü választó gomb B almenü választó gomb, valamint a menüpontok közötti léptetés C a beállított érték növelése, vagy engedélyezés SI

Részletesebben

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás

M típusú fokozatkapcsoló. Üzemeltetési utasítás M típusú fokozatkapcsoló Üzemeltetési utasítás 2 Tartalomjegyzék Tartalom 1 Általános elöírások 1.1 Biztonsági elöírások 5 1.2 Elöírásszerü használat 5 2 Felépítés/Kivitelek 6 3 Szállítás 7 4 A fokozatkapcsoló

Részletesebben

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 93. Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 93 H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Tartalom 1 A készülék ismertetése.. 139 2 Jelmagyarázat... 139 3 Rendeltetésszerű

Részletesebben

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista

SOROMPÓ. Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal. Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 1. oldal SOROMPÓ Használati útmutató és alkatrészlista Beninca VE.650 sorompó DA.24V vezérléssel 2. oldal VE.650 sorompó 1. Általános jellemzők A VE.500 sorompó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A DW6 55 FI TÍPUSÚ. 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat 14. Vevõtájékoztató adatlap, megfelelõségi nyilatkozat Gyártó: Típus: DW6 55 FI Energia hatékonysági osztály: (A hatékonyabb - G kevésbé hatékony) A A szabvány ciklus, amelyre az adatlapon feltüntetett

Részletesebben

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580

TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TIREE FAN COIL TERMOSZTÁT T6580 TERMÉK LEÍRÁS LEÍRÁS Kellemes és modern megjelenésével a TIREE ideális lakókörnyezeti alkalmazásokhoz, különösen irodákban és szállodákban. Minden változatban a szabályozás

Részletesebben

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás

UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép. Használati utasítás UNIVERSAL 2P MIG hegesztıgép Használati utasítás 1 Gratulálunk, hogy gondosan megtervezett termékünket választotta. Annak érdekében, hogy a leghasznosabban alkalmazhassa a készüléket, kérjük, figyelmesen

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max.

H-1 FIGYELEM MŰSZAKI ADATOK. Fogyasztás max.: Tartozékok feszültségellátása: 24 Vdc / 0,5 A max. FIGYELEM FONTOS TUDNIVALÓK A SZERELÉSHEZ ÉS A HASZNÁLATHOZ KEZDJE EZEN FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK OLVASÁSÁVAL. Az ilyen figyelmeztető jelzés jelentése "Vigyázat!, és arra hívja fel a figyelmet, hogy a

Részletesebben

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176

Használati útmutató. Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 Használati útmutató Automatikus TrueRMS multiméter USB interfésszel AX-176 CÍM Tartalomjegyzék OLDALSZÁM 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK. 4 1.1. A biztonsággal kapcsolatos információk 4 1.1.1. Munkakezdés előtt.

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával.

UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ. A CE jelzés összhangban van az R&TTE 99/05CE Európai Direktívával. UNIK2E TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ UNIK2E 12/24 VDC KÉTMOTOROS VEZÉRLÉS SZÁRNYASKAPUKHOZ FIGYELEM!! Telepítés elott olvassa el ezt a kézikönyvet, mely a termék szerves részét képezi. N.B. - A Prastel nem vállal

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK

KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK A termék a kiselejtezésekor nem kezelhető háztartási hulladékként, leadása az elektromos és elektronikai hulladékok újrahasznosítására kijelölt gyűjtőhelyeken történik. Ezt

Részletesebben

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R

JBY 100. H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R H JBY 100 H Bébi videotelefon Használati utasítás 0413 TTD-41T, TTD-61R Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...

Részletesebben

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval

E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval E1 - E1A E1BOX vezérlő panel 230 V~ egymotoros automatikákhoz, beépített rádióval Szerelési útmutató Verzió: 09/2013 Dátum: 2013 szeptember Készítette: Kovács Attila -2- -3- - 4 - ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

Honeywell. Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R. Telepítés és működés

Honeywell. Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R. Telepítés és működés Padlófűtés szabályzó HCE 80/HCE 80R HCC 80/HCC 80R Telepítés és működés Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról... 4 2. Általános biztonsági előírások... 4 3. Áttekintés... 4 3.1. Eszköz típusok

Részletesebben

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz

CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz CARDIN PRG811-1. oldal, összesen: 8 - CARDIN PRG811 Kétmotoros és egymotoros vezérloelektronikák garázs-, toló- és 1-2 szárnyas kapukhoz MUSZAKI ADATOK Energiaellátás Vac 220/230 Frekvencia Hz 50/60 Rákötheto

Részletesebben

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok

Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok Szerelési- és karbantartási utasítás Kondenzációs falikazánok CGB-35 CGB-50 Tisztelt felhasználó! A szerelési utasítást õrizze meg! Ha a szerelési utasítás elõírásait nem tartják be, úgy a Wolf cég a berendezésért

Részletesebben

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/

kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 http://www.markabolt.hu/ kezelési útmutató HU Elektronikus gázfõzõlap EHS 7405 2 Üdvözöljük az Electrolux világában Köszönjük, hogy ezt a kiváló minőségű terméket választotta az Electroluxtól, mely reményeink szerint sok örömet

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

OPEL ASTRA Kezelési útmutató

OPEL ASTRA Kezelési útmutató OPEL ASTRA Kezelési útmutató Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 20 Ülések, biztonsági rendszerek... 47 Tárolás... 72 Műszerek és kezelőszervek... 91 Világítás... 137 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

SEKCIONÁLT KAPUK. Serelési útmutató

SEKCIONÁLT KAPUK. Serelési útmutató Damjanichova 3138, 945 01 Komárno, tel. 035/ 7731 094, 7731 095, 7731 085, fax 035/ 7731 770 Mobil: 0905 831 686, 0903 253 906 Email: taolymp@taolymp.sk www.taolymp.sk SEKCIONÁLT KAPUK OLYMPS DOOR Serelési

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV

Henny Penny Expressz profitközpont. EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV Henny Penny Expressz profitközpont EPC-2-es modell EPC-3-as modell EPC-4-es modell KEZELŐI KÉZIKÖNYV A GARANCIÁT AZ INTERNETEN, A WWW.HENNYPENNY.COM HONLAPON REGISZTRÁLJA. 1. RÉSZ - BEVEZETÉS 1-1. FŰTÖTT

Részletesebben

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05

VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VOLTCRAFT akkutöltő állomás UCT 50-5 Rend. sz.: 20 05 05 1. BEVEZETÉS Ezzel a töltővel Ön egy kiváló Voltcraft termék birtokába jutott.

Részletesebben

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516

W2000. Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 W2000 825215 Original-Gebrauchsanleitung V2/0516 H MAGYAR Tartalom 1. Biztonság... 210 1.1 Biztonsági előírások... 210 1.2 A szimbólumok magyarázata... 213 1.3 Rendeltetésszerű használat... 214 2. Általános

Részletesebben

H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900. 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H

H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900. 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H H H szerelési és üzemeltetési útmutató 1-33 SP 900 46771V007-432011-0-OCE-Rev._H Tartalomjegyzék Általános adatok... 3 Szimbólumok... 3 Biztonsági tudnivalók... 3 Rendeltetésszerű használat... 4 Megengedett

Részletesebben

STOP. Színes kijelzőjű video-kaputelefon. Használati és beüzemelési útmutató 5104594B

STOP. Színes kijelzőjű video-kaputelefon. Használati és beüzemelési útmutató 5104594B Színes kijelzőjű video-kaputelefon Használati és beüzemelési útmutató 5104594B Színes kijelzőjű video-kaputelefon ÁLTALÁNOS ADATOK Köszönjük, hogy a Somfy termékét választotta! Kik vagyunk? A SOMFY nyílászárók

Részletesebben

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen.

FAAC 531 EM. Az 531 EM automata mozgató belső használatra és garázskapuk működtetésére lett tervezve és gyártva. Minden másfajta használat helytelen. FAAC 531 EM Az 531 EM automata garázsmotor szekcionált vagy billenő kapuk mozgatására használandó. A készülék egy egybeéptített elektromechanikus motorból, vezérlőegységből és egy lámpából áll, ami a plafonra

Részletesebben

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399

Az Ön kézikönyve AEG-ELECTROLUX EU6240T http://hu.yourpdfguides.com/dref/635399 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató AEG-ELECTROLUX EU6240T. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás

ZL170 N. Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz. Általános leírás 1106 Budapest Gránátos utca 6. Tel.: 433-16-66 Fax: 262-28-08 www.kling.hu E-mail: kling@kling.hu magyarországi képviselet ZL170 N Egymotoros vezérlés 24V-os motorokhoz Általános leírás - A vezérlés 24V-os

Részletesebben

Végfelhasználói kezelési utasítás

Végfelhasználói kezelési utasítás Tel. +36 20 9254726 E-mail: info@hotjet.hu Web: www.hotjet.hu something new in the air DC Inverter Végfelhasználói kezelési utasítás Kódszám: N273005A-Rev.1.7 1 Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni Önnek,

Részletesebben

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU

Kezelési utasítás. FM444 alternatív hőtermelő. Funkciómodul. A kezelő részére. A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Kezelési utasítás Funkciómodul FM444 alternatív hőtermelő A kezelő részére A kezelés előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 646 423 (03/2008) HU Tartalomjegyzék 1 Biztonság.....................................

Részletesebben

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás

A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása. 9311073 1. kiadás A Nokia SU-5 Image Viewer használati utasítása 9311073 1. kiadás MEGFELELÕSÉGI NYILATKOZAT A Nokia Hungary Kft, 1461 Budapest Pf. 392, mint a Nokia Mobile Phones (Keilalahdentie 4,02150 Espoo, Finland)

Részletesebben

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT

OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT NYITÓ SZETT TOLÓKAPU NYITÓ SZETT OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA TERVEZETT KIT PL1000 TOLÓKAPU NYITÓ SZETT A PL1000 elektro-mechanikus tolókapu nyitó szettet otthoni felhasználásra tervezték. A hajtómotor ízléses megjelenésű

Részletesebben

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell

HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás. Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell HU: Telepítési kézikönyv és kezelési utasítás Modellszám: YBC0960420 luxlift 12kg-os modell Tartalom Biztonsági óvintézkedések...2 Telepítési kézkönyv...5 1. Az alkatrészek megnevezései...5 2. Alapvető

Részletesebben

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés

MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés MACH7RX Szárnyaskapu vezérlés Telepítői és használati utasítás 1.) Biztonsági előírások: FIGYELMEZTETÉS: Bármely felszerelést, javítást bízzon szakemberre. Mindíg kövesse a telepítési útmutatóban foglaltakat

Részletesebben

Wilo-Control SC-Fire Diesel

Wilo-Control SC-Fire Diesel Pioneering for You Wilo-Control SC-Fire Diesel hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 2 539 955-Ed.01 / 2014-03-Wilo 1. ábra: 2 ** SPRINKLER PUMP MOTOR SUPPLY. NOT TO BE SWICHED OFF IN THE EVENT OF FIRE

Részletesebben

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor

Kezelési útmutató. Cooler. Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor. Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor coffee wakes up the world Kezelési útmutató Mellészerelhető hűtő 9192-es típussor Alászerelhető hűtő / pultba beépített hűtő 9469-es típussor Alászerelhető hűtő 9468-as típussor Mellészerelhető hűtő 9469-es

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL

INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL INTELLIGENS PORSZÍVÓ AUTOMATIKUS FELTÖLTÉSSEL ÉS TÁVIRÁNYÍTÓVAL MODELL: HH9281 HU Kezelési útmutató Tisztelt Vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta az intelligens porszívót! Az intelligens porszívó széleskörű

Részletesebben

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás

MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás MOTECK SW-280 (D1) Szárnyas kapu nyitó Használati és üzembe helyezési utasítás A mozgató motorok tökéletes működéséhez a kapuszárnyaknak a következő feltételeket kell teljesíteniük : Erős, stabil felépítés,

Részletesebben

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS

NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS NEW UNIVERSE DOLPHIN VÍZÁLLÓ MP3-AS LEJÁTSZÓ HASZNÁLATI UTASÍTÁS 1. Ez a termék vízálló. Olvassa el figyelmesen a kezelésre vonatkozó utasításokat a használati utasításban, mielőtt használatba venné a

Részletesebben

Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione

Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione Maintenance Manual Instandhaltungsanleitung Manuel d entretien Istruzioni per la manutenzione Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... Célcsoport... A szimbólumok magyarázata... Biztonsági előírások...

Részletesebben

2 Bevezetés. Bevezetés

2 Bevezetés. Bevezetés Opel Movano 07/2011 Tartalom Bevezetés... 2 Röviden... 6 Kulcsok, ajtók és ablakok... 19 Ülések, biztonsági rendszerek... 35 Tárolás... 58 Műszerek és kezelőszervek... 66 Világítás... 85 Hőmérséklet-szabályozás...

Részletesebben

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet.

Karbantartási, beállítási vagy javítási munkálatokat csak egy szakember vagy szakszerviz végezhet. Conrad Szaküzlet 1067 Budapest, Teréz krt. 23. Tel: (061) 302-3588 Conrad Vevőszolgálat 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: (061) 319-0250 Asztali szkenner, "UBC244CLT" Rend. sz. 93 12 44 Az UBC244CLT asztali

Részletesebben

FAAC/740&741_24V. 1.oldal

FAAC/740&741_24V. 1.oldal FAAC/740&741_24V 1.oldal FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK A TELEPÍTÉSHEZ Általános biztonsági szabályok 2.oldal 1) Figyelem! A személyi biztonság érdekében nagyon fontos az alábbi utasítások elolvasása és követése.

Részletesebben

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz

Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz Yale CORNI Szerelési útmutató az 570-es elektromos zárhoz A ábra A retesz átkapcsolása 57039.25/30/35 1) Csavarja ki teljesen a csavarokat 2) Húzza le és fordítsa el a reteszt 180 ºC-kal, majd helyezze

Részletesebben

[hu] Használati utasítás

[hu] Használati utasítás [hu] Használati utasítás HR745536H Főzőhely á Tartalomjegyzék[hu] Használati utasítás Fontos biztonsági előírások...3 A károsodások okai...6 Süt sérülése...6 Alsó fiók sérülése...6 Elhelyezés, gáz- és

Részletesebben

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886

Az Ön kézikönyve OPEL CORSA http://hu.yourpdfguides.com/dref/2824886 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben