GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás"

Átírás

1 GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: kw Remeha Quinta

2 TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének mûszaki-gazdaságossági elônyei: 3 2. Hidraulikus kapcsolási példák Külsô idôjárásfüggô szabályozás 4 egy fûtési körrel és használati melegvíztermelési töltôszivattyúval. A REMEHA Quinta sorozat szabályzástechnikai alapkivitele. 2.2 Külsô idôjárásfüggô szabályozás, két 4 fûtési körrel (2 keverôszelep) és használati melegvíztermelés töltôszivattyúval. 2.3 Többkazános kaszkádkapcsolás, 5 (max 8 db kazán) külsô idôjárásfüggô szabályzás, két fûtési körrel és használati melegvíztermelés töltô szivattyúval 3. Kazánszabályozás Szabályozási megoldások Rematic 6 szabály zókkal Rematic set Külsô szabályzók V analóg szabályozóval Folyamatos belsô szabályozás beállított 8 elôre menô vízhômérséklet szerint (kényszerfunkció) Kétfokozatú kazánüzem külsô 8 szabályzóval, HMV - vel, vagy HMV nélkül: (kétfokozatú termosz tát vagy idôjárásfüggô külsô szabályozás) 3.3 Bojler szabályozás 8 4. Mûködési elv 5. Befoglaló méretek és mûszaki adatok Tervezés és felhasználás Általánosságok Vízoldali csatlakozások, biztonsági szelep Vízkezelés Keringetô szivattyú Gázcsatlakozás Levegô hozzávezetés és füstgáz elvezetés 13 (Ezeket a rendszereket a Marketbau Remeha Kft. az EMI A740/2002 számú engedélye alapján forgalmazza) Füstgázrendszerek Kazánház légterétôl függô üzemmód Helyiséglevegôtôl független üzemmód (RU) Kondenzvíz elvezetés és semlegesítés Használati melegvíz termelés Tervezôi kiíró szöveg A kazán kezelése és karbantartása Általános A hozzáférési szintek felépítése A kondenzációs kazán felszerelése falra Elektromos funkciók Általánosságok Hálózati feszültség Elektromos biztosítékok ΔT szabályozás Vízhiányellenôrzés Felsô hômérséklethatárolás A füstgázhômérséklet ellenôrzése Fagyvédelem Hiba és üzem kijelzés Külsô biztonsági bemenet Elsô üzembe helyezés 32 Hibák Karbantartás és tisztítás Figyelmeztetés a fontosabb 35 biztonsági elôírásokra 2

3 Remeha Quinta ELÔSZÓ Igen tisztelt Partnerünk! Ön Európa egyik legkorszerûbb melegvizes fûtôkazánjának ismertetôjét tartja a kezében. E leírás segítséget nyújt a tervezônek a kazán kiválasztásában és telepítési terveinek elkészí tésében, valamint az egész fûtési rendszer minél gazdaságosabb, komfortosabb üzemeltetését célzó hidraulikai kapcsolások és szabályozási lehetôségek optimalizálásában. A gyártó hollandiai REMEHA cég évtizedek óta igen nagy súlyt helyez a mûszaki fejlesztésre, megoldásaiban a leg - újabb mûszaki tudományos eredmények közvetlen alkal - mazására törekszik sikeresen. Ennek köszönhetôen a rendkívüli üzembiztonság és a hosszú élettartam mellett kazánjainak hôtechnikai hatásfoka egyre jobban megközelíti az elméletileg elérhetô legmagasabb határértéket, és emellett környezetszennyezô hatásuk egyedülállóan alacsony szintû. Esetlegesen felmerülô kérdéseivel kérjük, forduljon a REME- HA magyarországi kizárólagos forgalmazójához. A REMEHA Quinta sorozat egy kondenzációs falikazán család, sokoldalúan felhasználható. Ez érvényes a kazán szabályozhatóságára, a füstgáz-elvezetés és levegô-hozzávezetés sokrétûségére, víz- és gázoldali csatlakoztathatóságára. A csekély beé pí tési méret, a zajtalan üzem és a kiváló kaszkádba kapcsolhatóság lehetôvé teszi, hogy ezek a kazánok gyakorlatilag mindenhol alkalmazhatóak. A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk! 1. A QUINTA KAZÁNOK BEÉPÍTÉSÉNEK MÛSZAKI-GAZDASÁGOSSÁGI ELÔNYEI: - Rendkívüli energiatakarékosság! Az éves ki hasz náltsági fok elérheti a 110%-ot. - Jó pont a környezetvédelemtôl: az NOx -emisszió < 20 mg/kwh - Modulációs teljesítményszabályozás a névleges teljesítmény 16% és 100%-a között, ami csökkenti a bekapcsolás gyakoriságát és optimalizálja a változó hôszükséglethez való illeszkedést. - Zajtalan üzem, lakásokban is felszerelhetô. - Megbízható és egyszerûen kezelhetô mikroprocesszoros automatika, digitális hibaelemzô és ellenôrzô rendszerrel. - Elôkészítve a Rematic idôjárásfüggô szabályozó beépítésére. - Egyszerû szerelés, kis szerelési költség. Jól áttekinthetô felépítés. - Nagy teljesítményû monoblokk AI-Si-öntvény hôcserélô, a korrózióállóság, a hôátadás és a kondenzátum elvezetésének javítása érdekében. - Az azonos teljesítményû álló kazánokhoz képest kisebb a helyszükséglet. A készülék a legkisebb helységekben is felszerelhetô és a helyiség légterétôl függetlenül üzemeltethetô. - A keringetett víz mennyisége minimális lehet, nem korlátozott. - A használati melegvíz termeléséhez közvetett fûtésû tárolók szállítása liter tartományban lehetséges. A kondenzációs üzem érdekében a hidraulikai rend szer és az idôjárás- valamint a terhelésfüggô szabá lyozás biztosítja a minél alacsonyabb visszatérô vízhômérséklet elérését. (Megfelelô hidraulikai kap csolások alkalmazásával, az ala - csony hômérsékletû fûtési HMV-rendszerek tervezésével és a szabá lyozási fok növelésével). Tapasztalati tény, hogy a régi 70/50 C-os hôlépcsôjû rendszerbe épített kondenzációs kazán az éves üzem 90%-ban kondenzációs üzemben mûködik! (Ezt a tényt felismerve, és a hazai - általában túlméretezett hôleadók miatt, különös létjogosultságot szereztek a kondenzációs kazánok. Különösen áll ez a padlófûtésre!) A rendkívül kis beépítési méret (szélesség 50 cm) lehetôvé teszi, hogy kb. 2,5 m hosszúságú falszaka szon akár 460 kw összteljesítményt építsünk be (4 db REMEHA Quinta 115). A kazánok Energiafelügyeleti (TMBEF) behozatali engedélyeinek száma: Be/2000 CE engedély száma: 0063BL3253 NOx besorolás: BL 001 3

4 2. HIDRAULIKUS KAPCSOLÁSI PÉLDÁK 2.1 Külsô idôjárásfüggô szabályozás egy fûtési körrel és használati melegvíztermelési töltôszivatytyúval. A REMEHA Quinta sorozat szabályzástechnikai alapkivitele. A REMEHA Quinta set Q100 idôjárásfüggô és Celcia 20 folyamatos szobatermosztát idôjáráskompenzációval szabály zástechnikai alapkivitele. - 1 radiátoros fûtési kör (keverôszelep nélkül) - Kazán elôremenô vízhômérséklete idôjárástól függô elôszabályozott - Hôigény esetén a kazán bekapcsol és a hôigény mértékétôl függôen modulál. - A termosztatikus radiátorszelepek átveszik a helyi - ség hômérséklet szabályozását - A használati melegvíztermelés a fûtéssel szemben elônyt élvez. - ahol a Rematic szabályzó a kazánba vagy falra építhetô. - Javasoljuk a visszatérô ágba SPIROVENT iszap - leválasztó, valamint az elôremenô ágba SPIROVENT mikrobuborékleválasztó beépítését. - Túláramszelep beépítése csak akkor szükséges, ha az átmeneti idôszakokban a rendszer zajossá válik. 2.2 Külsô idôjárásfüggô szabályozás, két fûtési körrel (2 keverôszelep) és használati melegvíztermelés töltôszivattyúval. Külsô idôjárásfüggô szabályozó, Rematic set Q120-2 Fûtési kör (keverôszelep) - Kazán elôremenô vízhômérséklet külsô idôjárástól függôen elôszabályzott - Hôigény esetén a kazán bekapcsol és a hôigény mértékétôl függôen szabályozza a teljesítményt. - A használati melegvíztermelés választható elônykapcsolásban vagy párhuzamos üzemmódban - A kevert fûtési körök külön-külön állítható fûtési jelleggörbékkel szabályozottak - A Rematic szabályzó kazánba építhetô - Javasoljuk a visszatérô ágba SPIROVENT iszapleválasztó, valamint az elôremenô ágba szintén SPIROVENT mikro-buborék-leválasztó be - építését - Túláramszelep beépítése csak akkor szükséges, ha az átmeneti idôszakokban a rendszer zajossá válik. 4

5 Remeha Quinta Jelölések, leírás Ba külsô hôérzékelô Bv 1-2 hôérzékelô (kevert körök) Bb bojlerérzékelô Bk kazánérzékelô Br visszatérô hôérzékelô N radiátortermosztát UWP 1 keringetôszivattyú 1 UWP 2 keringetôszivattyú 2 M 1 szabályzott kör keverôszelep 1 M 2 szabályzott kör keverôszelep 2 HK1 szabályzott fûtési kör 1 HK2 szabályzott fûtési kör 2 BLP töltôszivattyú F iszapleválasztó MCBA égôautomatika 2.3 Többkazános kaszkádkapcsolás, (max 8 db kazán) külsô idôjárásfüggô szabályzás, két fûtési körrel és használati melegvíztermelés töltô - szivattyúval Külsô idôjárásfüggô szabályozó, Rematic set Q120, terhelésfüggô kazánléptetéssel Jelölések és a fûtôköri oldal azonos az elôzô rajzzal. Hôigény esetén csak a szükséges számú kazán kap csol be, a hôigény által meghatározott, szabályozott teljesítménnyel. Quinta kazán lemezes hôcserélôvel, réteges HMV tárolóval. 1. Kazánköri szivattyú; 2. Primer HMV (töltô)szivattyú; 3. Biztonsági szelep; 4. Szekunder HMV szivattyú; 5. Visszacsapó szelep; 6. Tágulási tartály; 7. Kézi elzáró; 8. Légtelenítô; 9. HMV tartály; 11. Lemezes HMV hô cserélô; 12. Bojlerérzékelô 5

6 3. KAZÁNSZABÁLYOZÁS A Quinta kondenzációs falikazánok az alábbi módon szabá - lyozhatók: 3.1 Folyamatos, idôjárásfüggô fûtési elôremenô hômérséklet szabályozás Remeha szabályzókkal (az idôjárásfüggô fûtésszabályozó parancsolt értéke alapján a min. és max. terhelés között ) Rematic Celcia 20 Kétféle szabályozási mód: Külsô hômérsékletfüggôfolyamatos fûtésszabályzó, vagy folyamatos, prog ramozható helyiségtermosztát. Folyamatos kazán szabályozás egy fûtési körre és HMV elônykapcsolás. Fûtési görbe fokozatmentes állítása, beállítható heti idôprogram, fagyvédelem, kandalló, valamint HMV Eco és Party funkciók, üzemállapot kijelzés. Külsô idôjárásfüggô szabályzó módhoz a külsô hômérséklet érzékelô külön rendelendô. Rematic set Q100 Külsô idôjárásfüggô szabályzó folyamatos kazán - szabályozásra egy fûtési körre, belsô hômérséklet visszacsatolással, valamint HMV elônykapcsolásra. Fûtési görbe fokozatmentes állítása, többcsatorná digi tális óra, fagyvédelem, keringetô szivattyúvezérlés, üzemállapot kijelzô. Az alapkivitel tartozékai: - Központi szabályzó - Külsô hôérzékelô - HMV hôérzékelô - Csatlakozó kábel készlet - Adapter a kazánba való bekábelezéshez Rematic set Q120 Külsô hômérsékletkövetô kaszkád szabályzó max. 8 db kazán és két önálló fûtési kör folyamatos szabá - lyozására, valamint HMV párhuzamos, vagy elônykap - csolására. Fûtési görbék fokozatmentes állítása, több - csatornás digitális óra, fagyvédelem, keringetô szivattyú kijelzés, üzemállapotkijelzô. Max. kétszer 3 pont kimenet a két keverôszelepes fûtési kör számára. Mindkét keve - rôszelepes fûtési kör egymástól függetlenül szabályozható hômérséklet és idô szerint. Automata hôérzékelô felismerô rendszer (a bekötött érzékelôk automatikusan aktivizálódnak). A kijelzôk színének megváltozása jelzi (zöld/piros) az aktuális fûtési körre való átállást. Az alapkivitel tartozékai - Központi szabályzó - Külsô hôérzékelô - Elôremenô hôérzékelô (2 db) - HMV hôérzékelô - Csatlakozó kábel készlet - Adapter a kazánba való bekötéshez Rematic csoportszabályzó, set M5 (M4) A csoportszabályzó a központi szabályzó kiegé szítésére szolgál amennyiben több mint két fûtési kör szabályzása a feladat. A csoportszabályzót általában fali aljzat segítségével a falra szerelik és adatátviteli kábel segítségével kommunikálnak a központi szabályzóval. Külsô idôjárásfüggô fûtésköri csoportszabályzó további 2 (1) db fûtési kör szabályzására, valamint HMV töltôszivattyú kap csolásra. Fûtési görbe fokozatmentes állítása, többcsatornás digitális óra, keringetô szivattyú kijelzés, üzemállapot kijelzô. Az alapkivitel tartozékai - Központi szabályozó - Elôremenô hôérzékelô (2 db) - HMV hôérzékelô - Fal aljzat 6

7 Remeha Quinta 3.2 Külsô szabályozók A Quinta kazánok szabályozhatók: V analóg szabályozóval (ekkor külön rendelendô egy AM4 típusú 0 10V Interface ) Folyamatos hômérséklet- vagy terhelésszabályozás. Pl. DDC-rôl vezérelve ( a beépített Rematic Interface (4W2.5) típusú lecserélendô AM4 típusúra) - analóg hômérséklet szabályozás ( A = 4Y) A bejövô 0 10V jel vezérli az elôremenô vízhômér sékletet. 0,0V -tól 0,5V -ig = kazán ki 0,5V -tól 10V -ig = kazán be A bejövô (vezérlô) feszültség és a kazán elôremenô vízhômérséklete közötti összefüggés beállítható. A beállítási tartomány: 0 V ( paraméter ): -50-tôl +50 C-ig 10 V (paraméter ): +50-tôl +299 C-ig (lásd. 8. táblázat) A 12.ábrán a -es paraméter 0 C-ra van beállítva, az paraméter 100 C-ra. A kazán bekapcsol 0,5V-nál (=5 C) és 80 C -nál kikapcsol (paraméter ). 12. ábra - analóg terhelésszabályozás ( A=5Y) A bejövô 0 10V jel a kazánt folyamatosan vezérli a kis(16%) és a nagy (100%) teljesítmény között. A bejövô (vezérlô) feszültségjel és a kazánteljesítmény közötti összefüggés beállítható. (13.ábra ) 13. ábra Kívánt elôremenô hômérséklet C Kívánt teljesítmény (%) (V ) Bejövô feszültség V Bejövô feszültség V 7

8 3.2.2 Folyamatos belsô szabályozás beállított elôre menô vízhômérséklet szerint (kényszerfunkció) A külsô érzékelô (5,6 érzékelôkre) és egy egyfokozatú szobatermosztát (vagy rövidzár 3,4) segítségével Kétfokozatú kazánüzem külsô szabályzóval, HMV - vel, vagy HMV nélkül: (kétfokozatú termosz tát vagy idôjárásfüggô külsô szabályozás) A szabályozó a kazánt kisláng (18 %) és nagyláng (100 %) fokozatokban kapcsolja. A kazán vezérlôszekrényébe kell csatlakoztatnunk a szabá - lyozást: - a B1 csatlakozóra az 1-es ki-be fokozatot (3-as és 4-es kapocs) - a B2 csatlakozóra ( 5 és 6 kapocs ) a 2. fokozatot ( kis- és nagyláng) kell bekötni. - a kazán belsô szabályozásához a kap csoló - szekré nyen a kétfokozatú szabályozást kell prog - ramozni (Paraméter A) - be kell programozni egyúttal a max. elôremenô hômérsékletet is. 3.3 Bojler szabályozás A Quinta kazánautomatika különbözô módban képes a HMV termelést tároló segítségével szabályozni: - Elônykapcsolás a HMV részére - Párhuzamos HMV termelés fûtés közben Lehetôség van a tároló hômérsékletét folyamatos érzékelô (Rematic szabályzóhoz) vagy termosztát segítségével szabályozni. (7,8 kapocs ) - HMV töltôszivattyú csatlakozás (17, 18 kapocs) 220V - HMV 3 utú szelep rugóvisszaállítással (17, 18 ) 220V - HMV váltószelep ( oda - vissza motorral) (16, 17, 18) 220V - HMV váltószelep ( oda - vissza motorral) (9, 10, 11) 24V 8

9 Remeha Quinta 4. MÛKÖDÉSI ELV A REMEHA Quinta a változó elôremenô vízhômérsékletû üzemet folyamatos lángszabályzással valósítja meg. A rendszer tervezett hôlépcsôjétôl függôen ala csony hômérsékletû fûtôvizet vezetünk vissza a kazánba. A hôcserélô alsó részén a füstgáz vízgôztartalma kicsapódik (kondenzál) és a keletkezô kondenzációs hôt az alacsony hômérsékletû fûtôvíz veszi át. A kazán hôcserélô felsô részén a fûtôvizet a mindenkori szabály zó által beállított hômérsékletre fûti. A mikroprocesszoros vezérlésnek köszönhetôen a REMEHA Quinta könnyedén beállítható és szabályozható. Egy kijelzô segítségével könnyedén leolvashatók a tény leges ill. a kívánt értékek egyaránt. A gáz- és vízoldali csatlakozások áttekinthetôen a készülék alján helyezkednek el. Az égéstermék elvezetô, valamint az égési levegô hozzávezetô csatlakozók koncent rikus kivitelben a készülék tetején találhatók, szabványos méretben. A REMEHA Quinta Comfort Master digitális kazánszabályozás gondoskodik a megbízható hôleadásról, figyelemmel kíséri az esetleges fûtôrendszeri befolyásoló tényezôket, mint pl. egyenetlenségeket, a kazánok vízforgalmát, levegôsödést, stb. mely esetekben a készülék hibára nem áll ki. Bármilyen zavar esetén a készülék visszamodulál a minimális teljesítményre, majd szabályzott leállást hajt végre. Egy idô után a készülék újraindulással próbálkozik. A készülék csak veszélyes üzemi állapot esetén áll ki hibára. 9

10 5. BEFOGLALÓ MÉRETEK ÉS MÛSZAKI ADATOK * Quinta 85 és Quinta 115 esetében

11 Remeha Quinta Névleges gázfogyasztás (Hi=9,44 kwh/m 3 Névleges gázfogyasztás (Hi=28 kwh/m 3 m 3 /h 4,35 5,5 6,6 9,1 11,8 - m 3 /h 1,46 1,86 2,22 3,08 - kg/h 3,25 4,13 4,92 6,83-11

12 6. TERVEZÉS ÉS FELHASZNÁLÁS 6.1 Általánosságok 6.3 Vízkezelés A REMEHA Quinta folyamatosan változó elôremenô vízhômérsékletû üzemre készült. A Remeha Comfort Master technikának köszönhetôen a visszatérô vízhômérséklet és a minimális vízforgalom nincs korlátozva, Ezek elôfeltételei: - Maximális elôremenô vízhômérséklet 90 C (gyári beállítás 75 C) - Modulációs startpont a visszatérô és az elôremenô vízhômérséklet között ΔT 25 K (gyári beállítás). A kazán saját, rögzített fûtési görbe mentén idôjárásfüggô elôremenô vízhômérsékletet állít elô folyamatos teljesítményszabályozással, valamint HMV elônykap csolásban alkal mas közvetett fûtésû bojler fûtésére, idôprogram nélkül. A REMEHA QUINTA kazánok Rematic külsô idôjárásfüggô szabályzóval is fokozatmentesen vezérelhetôek (állítható fûtési görbék mentén, idôprogramokkal, szabályzási feladattól függôen: set 100, set 120). A külsô idôjárásfüggô szabály - zó meghatározza az aktuális külsô hômérséklethez tartozó elôremenô vízhômérséklet értéket. A kívánt elôremenô vízhômérséklet tartását a kazán folyamatos teljesítmény - szabályzása biztosítja, a kis láng és nagy láng közötti folyamatos lángszabályozás révén. Szintén ennek köszönhetô az égô folyamatos üzemben tartása, mely a ki-bekap - csolások számát és ezzel párhuzamosan a ki-bekapcsolási veszteséget a mini málisra csökkenti. A gáz-levegô arány szabályzása lehetôvé teszi, hogy az égési levegô változását arányos gázadagolás kövesse, amely optimális légfelesleg tényezôt és hatásfokot biztosít a teljes szabály zási tartományban. A beállított elôremenô vízhô mérséklet 5 K-val történô túllépése szabályozott leállást eredményez. A fûtôvíz oldott oxigéntartalmát a lehetôségekhez képest mini mális értéken kell tartani. Kerüljük a gyakori vízcserét, a vízpótlást pedig a rendszer gondos tömítésével tartsuk mini - mális értéken. A kazán üzemeltetésérôl naplót kell vezetni, melyben rögzíteni kell a betáplált víz mennyi ségét és minôségét. A betáplált víz mennyiségének méréséhez vízóra beépítését javasoljuk. A betáplált víz max.1 mol/m 3 össz. alkáliföld tartalmú lehet. A fûtô rendszert 7-9 ph értékû ivóvízzel töltsük föl. Javasoljuk a rendszer minden elemének védelme érdekében olyan, a REMEHA által jóváha gyott vegy - szer (Sentinel X.) használatát, mely a vízkövesedést meggátolja, valamint a fûtési víz ph értékét semleges (7) értéken tartja. A vízelôkészítés szempontjainál - akár töltô, akár pótvízrôl legyen szó - be kell tartani a Remeha vízkezelési irányelveit! Amennyiben az oxigéndiffúziót nem tudjuk elkerülni, javasoljuk a kazán hôcserélôvel való leválasztását a rendszerrôl. A fagyálló adalék (Sentinek X500) alkal mazásánál fontos, hogy az biztosítsa a rendszer védelmét a szerelés során felhasznált különbözô anyagok elektrokémiai viselkedését illetôen. Figyelni kell arra, hogy fagyálló adalék alkalmazásával nô a tágulási együttható és csökken a hôátadási képesség. ( A tágulási tartálytérfogat kb. 25 %-kal, a szi - vattyú- és kazánteljesítmény 5-10 %-kal és a hôleadó felü - letek 5-10 %-kal növelendôk. ) A helyes vízkezelés növeli a kazán hatásfokát és az egész rendszer élettartamát. A fûtô víz magas oldott oxigéntartalmából, oxigéndiffúzi óból, vízkövesedésbôl vagy elszennye zôdésbôl adódó meghibásodásokért a gyártó nem vállal felelôsséget. 6.2 Vízoldali csatlakozások, biztonsági szelep Az elôre és visszatérô csôcsatlakozások a kazán alján találhatóak. Választhatóan C1 belsô ill C1 1/4 külsô menetes csonkok. A kazán vízoldali kizárását az elôírások betartásával a kivitelezés során célszerû megoldani. A kazán védelmére javasoljuk a visszatérô ágba (SPIROVENT) iszapleválasztó beépítését. A készülék szivattyút, biztonsági szelepet és tágulási tartályt nem tartalmaz. A kazánvédelem érdekében a biztonsági szelepet a kazántól max. 0,5 m-re kell beépíteni a kazán és az elzárószelep közé. 12

13 Remeha Quinta 6.4 Keringetô szivattyú Helyszükséglet A kazánnal nem szállítunk keringetô szivattyút. A be építendô szivattyú szállítási teljesítményét a fûtési rendszer és a kazán vízoldali áramlási ellenállása határozza meg. Quinta vízoldali ellenállása 500 min. 400 ΔP (mbar) ΔT=20K 170 ΔT=20K ΔT=20K 140 ΔT=20K Q45 Q55 Q65 Q Q víz (m 3 /h) 4 4, min. A kazánköri szivattyú vezérlése Rematic set 100 alkal - mazása esetében az égôautomatika feladata, set 120 alkal - mazása esetén a Rematic szabályzó feladata. Lehetôség van folyamatos fordulatszámú szivattyú bekötésére is. (PWM szivattyú, 12 és 13 kapocs). A keringetô szivattyú max. áramfelvétele 160 W. Ennél nagyobb felvétel esetén közvetlenül nem csatlakozhatunk a kazánra, Rematic -ra! A kazán elôremenô vezetékébe SPIROVENT mikrobuborék leválasztó készülék beépítésével a rendszer gáztalanítása folyamatosan megoldható. 6.5 Gázcsatlakozás * Quinta 85 és 115 esetében 452 ** szerelôsablon a csomagolásban található 6.6 Levegô hozzávezetés és füstgáz elvezetés (Ezeket a rendszereket a Marketbau Remeha Kft. az EMI A740/2002 számú engedélye alapján forgalmazza) A C 3/4'' külsô menetes gázcsatlakozás a készülék alján található. A gázbekötésnél figyelembe kell venni az erre vonatkozó elôírásokat. Javasoljuk gázszûrô beépítését. A REMEHA QUINTA gyárilag földgáz tüzelésére van beállítva, de megfelelô átalakítások és beállítások után alkalmas PB gáz elégetésére is. (Kivéve a Quinta 115 típust!) Füstgázrendszerek Minden olyan füstgázelvezetô alkalmazható mely alkal mas alacsony hômérsékletû égéstermék elvezetésére (max. 120, vagy 160 C-ig), rendelkezik a kazángyártó, vagy egy független vizsgálóintézet vizsgálati eredményével, rendelkezik a megfelelô forgalmazási engedélyekkel. Kondenzációs üzem, de max. 60 C vissza térô vízhômérséklet esetében alkalmazható max. 80 C-ra engedélyezett (pl. mûanyag) kondenzációs füstgázelvezetô rendszer is. A maximális visszatérô vízhômérséklet az égôautomatika kezelôegy ségén beállítható. A készülék füstgázhômérséklet-érzékelôvel gyárilag felsze - relt. A maximális füstgázhômérséklet az égôautomatikán beállítható. Épített kémény esetén csak hátsó szellôzésû füstgázelvezetô alkalmazható. A füstgázelvezetés kötelezô lejtése a kazán felé 5 cm/m. 13

14 Az alumínium füstgázvezetékek, mûanyag, vagy rozsdamentes acél füstgázelvezetô rendszerrel való csatlakoztatása esetében a kazán elôtt (a lejtett vízszintes csôszakaszban RUS/RAS) külön kondenzátum-elvezetô beépítése szükséges. Meglévô kéményben vagy kürtôben történô füstgázelvezetés esetében a füstgázelvezetô és a falazat közötti minimális távolságot az alábbi ábra mutatja Kazánház légterétôl függô üzemmód A levegô bevezetéséhez és elvezetéséhez egyenként min.150 cm 2 be- és kivezetô nyílás szükséges. A füstgáz - elvezetésre füstgáz el- ill. füstgáz el- és levegô hozzávezetô készletek kerülnek forgalomba. A füstgázelvezetésre a képen látható elvezetési módokat használhatjuk. Kémény belsô átmérôje A Quinta kazánok égési levegôellátó-füstgázelvezetô rendszere lehet nyitott (helyiséglevegô függô) és zárt (LASrendszer, helyiséglevegôtôl független) üzemmód szerinti kialakítású. A telepítésnél, a füstgázrendszerre való csatlakozás elôtt a porvédô sapkát el kell távolítani! Már a tervezés stádiumában ajánlatos az illetékes kéményseprô vállalattal egyeztetni. A kazánokkal szállítható füstgázelvezetô rend szerekkel bármilyen elvezetési mód lehetséges. 4 jellemzô füstgázelvezetési mód, nyitott rendszernél, szabad kitorkolás L = max. megengedett távolság a kazán és a kitorkolás között. 14

15 Remeha Quinta A füstgázelvezetô hossza és átmérôje A megengedett hosszúságokat az alábbi táblázat mutatja. A RAS, RUS és RUA készlet esetében egy T idomot és egy 90 -os idomot vesz figyelembe. Más kiviteleknél az átmérô méretezése szükséges. Helyiséglevegôtôl függô (nyitott) üzemmód Füstgázelvezetô hosszméretei, helyiséglevegôtôl függô üzemmód esetében Figyelem: Ügyelni kell arra, hogy a füstgázkilépés min. 2 D-vel nyúljon túl a kivezetô elem felsô szint jébôl, a füstgázrecirkuláció elkerülése érdekében. (Égési levegôbeszívásban ne legyen égéstermék!) **** A RAF füstgázelvezetô rendszerben a táblázati érték a kürtô és a készülék közötti maximális hosszúság. A kürtô méretezést igényel a gyártó adatai szerint. Q 115 Max. hossz. L (mm) szabad kitorkolás (nem szabad kitorkolás) Ø D (mm) Mód.1. 8 (7) 12 (11) 19 (16) 37 (32) Mód 2. 5 (4) 10 (8) 16 (13) 35 (30) Mód (2) 9 (6) 32 (27) Mód (3) 10 (7) 30 (25) Hossznövekedés10 %-os teljesítménycsökkentésnél Könyökönként levonandó távolság (m) 90 4,0 4,5 4,9 1,5 45 1,2 1,3 1,4 0,9 Példa: Quinta 115, nyitott rendszer, összes vezetékhossz 31 m, 4 db 90 -os könyök. A 13. táblázat, Mód. 3. rajz szerinti max. ellenálláshossz 32 m, Ø110 csôvel számolva. Ebbôl a hosszból 2 x 1,5 m = 3 m vonandó le, így a max. megengedett hosszúság 29 m-re adódik. 31 m > 29 m, így ez nem megfelelô. A teljesítményt 10 %-kal csökkentve a hosszúságnövelés 30 m lehet a 32 m- en felül. Így a megengedett max. L = 32 m + 30 m - 3 m = 59 m Mivel a 31 m-es rendelkezésre álló hossz jóval kisebb ennél, így a választott Ø 110 mm-es csôméret megfelelô. RA Füstgázelvezetô készlet A kazán légterétôl függô üzemmód esetén a füstgázelvezetô készlet tartalmazza a füstgázelvezetô vezetéket a kürtôig, valamint a füstgáz kilépô pontnál a körtôtakarót a csapadék ellen védett levegô áteresztô ráccsal ( nedvességre nem érzékeny kémény). RAS füstgázelvezetô készlet Alkalmas füstgázelvezetésre hátsó szellôzésû kür tôben (kéményben). Ellenôrzô "T" idom Füstgázelvezetô (L=500 mm) Falátvezetô védôcsôvel Tartósín Tartókönyök Kürtôtakaró a csapadék ellen védett levegô áteresztô ráccsal. 15

16 Kaszkádkapcsolás Q85/Q115= Q85/Q115= Q45=120 Q65=140 Q45/Q65=360 Közös álló keretre szerelt, egymásnak háttal fordított falikazán rendszer, 6 db. kazán (max. 8 kazán szerelhetô) A: rendszer elôremenô B: rendszer visszatérô gázgyûjtô égési levegô füstgáz A B 270 OV 1590 Füstgázelvezetés nyitott (helységlevegôtôl függô) rendszerben. (Zárt rendszerhez különválasztó adaptert kell rendelni) Kazánok csatlakozó méretei Quinta szimpla (különválasztott) Szimpla vagy coaxiális kivitelhez (Ømm) Coax 80/ / / / /150 Kaszkádkapcsolás tervezése és méretezése ügyében kérjük vegye igénybe ingyenes szolgáltatásunkat vevôszolgálati osztályunkon! Külön rendelésre szállítunk komplett (gáz, víz, füstgáz, szabályozás) kaszkádrendszereket 2-8 db kazánig, bele - értve a hidraulikus váltót is. Ezzel további megtakarítás érhetô el a szerelési, tervezési költségek vonatkozásában. 2,5 m 2 falfelületen 460 kw hôteljesítmény érhetô el! (4 db Quinta 115) Kaszkádkapcsolás elemeit szállítjuk különbözô típusú (nagyságú) Quinta kazánok esetén is. A komplett kaszkádrendszer részeként a következô elemeket szállítjuk: - kazánfelfüggesztések - hidraulikus váltó - összesített gázcsatlakozás, fôgázvezeték, elôre- és visszatérô osztó / gyûjtô - csatlakozó elemek a külön rendelhetô tartozékok fogadására Külön rendelhetô tartozékok: - automatikus gáztalanító (Spirovent) - automatikus iszapleválasztó (Spirovent) - bojlercsatlakozás - idôjárásfüggô kaszkádszabályozás (Rematic ) - a hidraulikus váltó függôleges beállító elemei - keret max. 8 db kazán telepítéséhez - gázszûrô - szigetelés elemei Speciális kaszkád telepítéseknél kérje vevôszolgálatunk segítségét! 16

17 Remeha Quinta Helyiséglevegôtôl független üzemmód (RU) Az égési levegô ebben az esetben a kürtô fala és a füstgázelvezetô között, vagy koncentrikus levegô hozzávezetô rendszeren keresztüljut a kazánhoz (esetleg külön vezetéken, a külsô térbôl). A kazán helyiség szellôztetése az égési levegôellátás szempontjából nem szükséges. A füstgáz el- és a levegô hozzáveze téséhez koncentrikus kivitelben készletek kerülnek forgalomba, melyek rendelkeznek a megfelelô engedélyekkel. (LAS-rendszer). A Quinta kazánokhoz külön rendelésre szállítható különválasztott leve - gô-füstgázrendszer részére excentrikus csatlakozó idom. Opció Standard Zárt, különválasztott vagy LAS (csô a csôben) rend szer 5 parapet kivezetés 6 közvetlen tetôtéri kivezetés 7 2 db. 90 -os könyök mind a levegô, mind a füstgáz elvezetésben 17

18 Helyiséglevegôtôl független (zárt) üzemmód Füstgáz el- ill. égési levegô hozzávezetô hossz méretei, helyi - séglevegôtôl független üzemmód esetében Kürtô falazat belsô mérete * minimum Ø 160 mm átmérô, vagy Ø 140 mm esetén ** minimum Ø 180 mm átmérô, vagy Ø 160 mm esetén *** minimum Ø 200 mm átmérô, vagy Ø 180 mm esetén Ezeknél hosszabb füstgázelvezetési rendszerek az átmérô növelésével lehetségesek. Ezek mére tezésével, valamint kaszkád elrendezésû füstgáz elvezetés és égési levegô ellátás kialakításával kapcsolatban forduljon a forgalmazóhoz. Zárt rendszer (14. táblázat) Q 115 Max. hossz. L (m) Ø D (mm) 100* 110* 110** 130** Mód Mód Mód Hossznövekedés 10 %-os teljesítménycsökkentésnél Könyökönként levonandó távolság (m) 90 4,9 1,5 1,5 1,8 45 1,4 0,9 0,9 1,0 * 100/150-es koncentrikus tetôátvezetéssel számolva ** 130/180-es koncentrikus tetôátvezetéssel számolva L = max. megengedett távolság a kazán és a kombinált tetôátvezetés között Példa: Quinta 115, zárt rendszer (LAS), teljes hossz 12 m, 2 db 90 -os könyök, 1 db füstgáz, 1 db a levegôhozzávezetô vezetékben. A táblázatban Mód. 7. szerint 14 m hosszú, Ø 110 mm csôvel lehet kivitelezni, könyökök nélkül. 2 x 1,5 = 3 m levo nandó a teljes hosszból, így a maradék ellenálláshossz csak 11 m. 12 m > 11 m, tehát, ha a 10 %-os teljesítménycsökkentés nem kívánatos, a csôátmérôt Ø 130 mm-re kell növelni. 18

19 Remeha Quinta Kitorkolások különbözô nyomású terekbe (8) (szétválasztott rendszer) Füstgázelvezetés kitorkolása a tetôn Levegô hozzávezetés Mód 8. 1 db 90 -os könyök a légvezetékben és 2 db 90 -os könyök a füstgázelvezetésben 15. táblázat Max. hossz. L (m) Ø D (mm) Módozat Quinta típusa , ,55,65 4 4,5 4,9 5,4 - Könyökönként 45 1,2 1,3 1,4 1,5 - levonandó ,5 4,9 5,4 1,8 távolság (m) 45-1,3 1,4 1,5 1, ,5 4,9 1,5 1,8 45-1,3 1,4 0,9 1,0 Hossznövekedési lehetôség 55, %.-os teljesítmény csökkenéskor (m)

20 Levegô hozzá- ill. füstgáz-elvezetés helyiséglevegô független üzemmódban RUS Alkalmas égésilevegô hozzávezetésére és füstgáz elvezetésére, meglévô kéménykürtôn keresztül. 1. Ellenôrzô T idom 2. Hosszkiegyenlítô füstgázelvezetô vezeték (L= max. 500 mm) 3. Falátvezetô védôcsôvel 4. Tartósín 5. Tartókönyök 6. Kürtôtakaró a csapadék ellen védett levegôáteresztô ráccsal. 7. További füstgázelvezetô elemek igény szerint be ter - vezhetôek és megvá sárolhatóak. 20

21 Remeha Quinta RUD Függôleges tetôkivezetésre alkalmas lapos tetôre gallérral, (RUD 1) vagy os tetô dôlésszögre hajlékony esôvédô lemezzel (RUD2). A RUD 1 és a RUD 2 füstgázelvezetô készleteket a kazánnal együtt vizsgálták be és engedélyezték. Emellett 4 m-nél maga sabb kivitel is lehetséges. Lásd a táblázatot. Kazáncsonknál ellenôrzô T idom szükséges. Készletek és beépítési módok RUD 1 készlet 1. Lapos tetôátvezetô 2. Koncentrikus tetôátvezetés 3. Gallér 4. T-idom További füstgázelvezetô elemek igény szerint betervezhetôk és megvásárolhatók. RUD 2 készlet 1. Univerzális ferde tetôátvezetés esôvédô lemezzel 2. Koncentrikus tetôátvezetés 3. Gallér 4. T-idom RUA készlet (Parapet) 1. Ellenôrzô T idom 2. Koncentrikus falátvezetô védôcsôvel Kürtôtakaró a csapadék ellen levegô áteresztô ráccsal. További füstgázelvezetô elemek igény szerint be - szerezhetôek és megvásárolhatóak. 21

22 6.7 Kondenzvíz elvezetés és semlegesítés 6.8 Használati melegvíz termelés A REMEHA Quinta kondenzációs kazán üzemelése közben a kazánban, de a hozzá kapcsolódó füstgázelvezetô rendszerben is kondenzátum keletkezik. A kazán konstrukciója lehetôvé teszi, hogy igény esetén a kazánban, valamint a füstgázelvezetô rendszerben keletkezett kondenzátumot egy erre a célra kialakított csatlakozáson keresztül elvezessük. (A hazai gyakorlatban erre kötelezô elôírás nincs.) Felhívjuk a figyelmet arra, hogy mûanyag, vagy rozsdamentes acél füstgázelvezetô alkalmazása esetén a füstgázelvezetôben keletkezett kondenzátumot a kazán elôtt külön el kell vezetni (a kazánkondenzátum elvezetésérôl ettôl függetlenül gondoskodni kell). A kazánkondenzátum elvezetô csatlakozása a kazán alján található (Ø 25 mûanyag flexibilis csô). Méretezéshez gyakorlati adat: 1 m 3 földgáz eltüzelésekor kb. 1 liter kondenzátum keletkezik kondenzációs üzemben. Amennyiben a helyi hatóságok elôírják kondenzátum semlegesítô beépítését, úgy a neutralizáló tartályt külön meg kell rendelni a forgalmazónál és be kell építeni az ábra szerint a kazán és a lefolyó csatlakozás közé. A kondenzátum semlegesítô tartályt a kazán alatt úgy kell fölszerelni, hogy annak minden csatlakozása hozzáférhetô legyen, és a kazán karbantartásakor ne képezzen akadályt. A kondenzátum semlegesítô tar tály bekötésekor ügyeljünk a helyes folyásirányra, melyet a tartályon nyíl jelez. Kondenzvezeték lejtése min. 30 mm/m. A szereléskor ügyeljünk arra is, hogy a tartályon belül ne alakulhasson ki légdugó. A REMEHA Quinta kondenzációs kazán már alapkivitelben is alkalmas használati melegvíz termelés vezérlésére, a töltôszivattyú elônykapcsolásban történô ki-bekapcsolásával. A 4. oldali HMV lemezes hôcserélôvel ellátott rendszer vezérléséhez egy külön rendelhetô AM3 nyomtatott áramkör szükséges. A 3. oldali 2.2 pont szerinti kapcsoláshoz, a HMV párhuzamos üzemhez Rematic szabályzó szük séges. Kondenzációs kazánokhoz csatlakoztatható kettôs zománcozású indirektfûtésû használati melegvíz termelô bojlereket is forgalmazunk. Kondenzátum-elvezetés 6.9 Tervezôi kiíró szöveg Remeha Quinta zárt tûzterû (hosszú élettartamú AI-Si monoblokköntvény hôcserélô egység) folyamatos lángszabá - lyozású, teljes elôkeveréses, felületi sugár zóégôvel szerelt kondenzációs falikazán. Szabványos éves kihasználtsági fok max. 110%. NOx kibocsátás max. 20 mg/kwh. Beépíthetô külsô idôjárásfüggô, idôprogramokkal ellátott kazánköri és fûtôköri szabály zók. Mikroprocesszoros égôvezérlô és felügyelô automatika, a beépített kijelzôn az üzemi jellemzôk leolvashatók, hibadiagnosztika. DDC valamint számítógép csatlakozási lehetôség. Zajtalan üzemvitel. 22

23 Remeha Quinta 7. A KAZÁN KEZELÉSE ÉS KARBANTARTÁSA Kezelô és kijelzô felületek 7.1 Általános A REMEHA Quinta mikroprocesszor vezérlésû kazánszabály - zóval szerelt. Ez tartalmazza az égôauto matikát, a helyes programfutáshoz szükséges vezérlôegységet, valamint a beállítások változtatására szolgáló tasztatúrát és a kijelzô - egységet. A tasztatúra segítségével a kijelzôn különbözô üzemállapotok, hômérsékletek jeleníthetôk meg. A funkciók három különbözô hozzáférési szinten jelennek meg. - Üzemi hozzáférési szint - Szerviz hozzáférési szint - Gyári hozzáférési szint (csak a szakszerviz részére hozzáférhetô kóddal védve). Kazán kezelôpult 7.2 A hozzáférési szintek felépítése Az üzemi hozzáférési szint a következô komponensekbôl áll 23

24 Kapcsolótábla funkciók üzemi hozzáférési szinten. A kezelôpanel tasztatúráinak kettôs funkciója van. Részben a beállítások és programok kezelésére szolgál, másrészt a + gombok és a gomb segítségé vel a kazán bázisfunkciót aktiválhatjuk, vagy kikapcsolhatjuk (ki-be kapcsoló funkció). A ki- vagy bekapcsolt funkciót egy piros ill. zöld LED jelzi. Ezen funkciók az üzemi hozzáférési szinten (a kódablakban egy szám látható) a nyomógombok 2 másodpercnél tovább tartó nyomásával aktiválhatók. A beállítást a funkcióhoz tartozó LED ki- ill. bekapcsolódása erôsíti meg. A következô funkciók kapcsolhatók ki ill. be: gomb a szimbólummal Égôkapcsoló fûtési üzemmódban - Piros lámpa ki : automatikus fûtés - Piros lámpa be : fûtési üzemmód ki (HMV automata üzemmódban, program szerint) gomb a szimbólummal Égôkapcsoló HMV üzemmódban - Piros lámpa ki : HMV termelés automata üzemmódban - Piros lámpa be : HMV termelés ki (fûtés automata üzemmódban) + gomb a szimbólummal - Zöld lámpa be : a keringetô szivattyú folyamatos be üzemmódban - Zöld lámpa ki : a keringetô szivattyú a beállított program szerint ki-bekapcsolással és utánfutással dolgozik gomb a szimbólummal - Zöld lámpa be : kézi üzemmód - Zöld lámpa ki : automata üzemmód Mikroprocesszor programlefutás Remeha Quinta HMV termelés esetében az elôremenô hômérséklet max. értéke. 24

25 Remeha Quinta Kényszerüzemmód teljes terhelésen (H): + és egyidejûleg megnyomni. Kényszerüzemmód részterhelés (L): és egyidejûleg megnyomni. Kényszerüzemmódok leállítása: + és egyidejûleg megnyomni. Üzemállapotok A kazán üzem közben az aktuális üzemállapotot a code ablakban kijelzi, miközben a ablakban a mért hômérsékletértékek láthatók. A kijelzett számkódokhoz tartozó állapotok a következôk: 25

26 Átmeneti üzemzavar A kikapcsolt állapot közben a Ennek a következô jelentése van: ablakban villog a pont. Figyelem: A kazán hibakiállása normális üzemi szituáció. A hibaüzenet valószínûleg a rendszer hi bájára vagy hibás beállításra figyelmeztet Beállítási lehetôség felhasználók részére: Ezen a hozzáférési szinten a beállításokat igény szerint meg lehet változtatni. Ehhez a gombot kell addig nyomkodni, amíg a code ablakban egy 1-es meg nem jelenik, folyama - tosan világító ponttal. - A gomb segítségével különbözô kódokat választha - tunk. Lásd: a táblázat. - A + beállító gomb megnyomásával lehet a beállításokat megváltoztatni. - A sikeres beállítást a gomb megnyomásával tá rolhatjuk. A beállítások befejezésével a reset gomb meg nyomásával térhetünk vissza a normál fûtési prog ramhoz. 26

27 Remeha Quinta Kívánt maximális kazán elôremenô vízhômérséklet. (paraméter 1.) A maximális kazán elôremenô vízhômérséklet beállítható 20 és 90 C között (gyári beállítás 75 C, 90 C) A kívánt elôremenô vízhômérséklet beállítása Szivattyú utánfutási idô, fûtési üzemmódban. (2-es paraméter) Ez a funkció csak akkor alkalmazandó, ha Rematic szabály - zó van beépítve (nyári és éjszakai üzemmód). A szivattyú utánfutási idô 10 s-ra, vagy 1-tôl 15 percre beállítható. A gombbal kiválasztható a beállítási szint. A code ablakban a pont folyamatosan világít. - A gombot addig nyomkodjuk, míg a code ablakban megjelenik a 2-es. Ez a szivattyú utánfutás beállítása. - A + vagy a gombok segítségével beállítjuk a kívánt utánfutási idôt. - A gomb megnyomásával tároljuk az új értéket. A ablak a tárolás igazolására kétszer villan. - A reset gomb megnyomásával visszatérünk a normál üzemmódhoz. HMV tároló hômérséklet beállítás (3-as paraméter) Amennyiben Rematic külsô hômérsékletkövetô szabály zót alkalmazunk, ezt a funkciót ott kell beállítani. Ebben az esetben a kazán HMV beállítási lehetôségét nem használjuk. Üzemi paraméterek leolvasása Ha üzemállapot értékeket szeretnénk a kijelzôrôl leolvasni, a következôk szerint kell eljárnunk. Az üzemállapot modusban a gombot kétszer megnyomjuk (vagy a gombot addig nyomkodjuk) míg a code ablakban az 1-es és mellette a villogó pont megjelenik. A gomb segítségével a következô értékek kérdezhetôk le: 27

28 8. A KONDENZÁCIÓS KAZÁN FELSZERELÉSE FALRA A kazán kartondobozában található egy szerelési sablon, melyen a kifúrandó lyukak helyei be vannak jelölve, valamint eligazítást ad a készülék kicsomagolásához. A szerelôsínt vízszintesen a falra kell erôsíteni. Végül a kondenzációs falikazánt erre a szerelôsínre akasszuk. Így minden csatlakozás kellôen hozzáférhetô az elôlap felôl. A kazán alatt javasoljuk min. 250 mm szabad területet hagyni. Javasoljuk a kazánt szemmagasságban elhelyezni. A kazán biztonságos le ill. felszereléséhez az elôlap felôl min. 600 mm terület szükséges. Jobbról és balról nem szükséges helyet hagyni, de javasoljuk oldalanként 25 mm, valamint a füstgázbekötésnél a csonk és a kémény között 700 mm tartását. A födémtôl min. 400 mm betartandó, függôleges füstgázelvezetés esetében ez 550 mm. Elektromos csatlakozás Egy Rematic set 100 külsô idôjárásfüggô szabályzó alkalmazása esetében minden elektromos csatlakozás a kazán erre a célra kiépített csatlakozó sorára van bekötve. Ez a csatlakozó sor a vezérlôszekrényben található és a vezetékeket csavar segítségével rögzíti. A külsô csatlakozási lehetôségekre a következôkben még kitérünk. Rematic set 120 esetében a külsô csatlakozások a szabályzóval szállított adapter panelre kerülnek. Kazán kapocsléc 28

29 Remeha Quinta 9. ELEKTROMOS FUNKCIÓK 9.1 Általánosságok Elektromos biztosítékok A REMEHA Quinta kondenzációs falikazánok elektro nikus szabályzó és biztonsági szerelvénnyel rendelkeznek. A lángôrzés ionizációs elektródával történik. A szabályzó és biztonsági berendezések lelke a mikroprocesszoros technikára épülô tüzelôautomatika. Üzemi feszültség 230V/50Hz. A kazán elektromosan kompletten elôkészített. Az összes külsô csatlakozó külön bekötési pontokról táplálható 24V-ról vagy 230V-ról Hálózati feszültség Hálózati feszültség (230V/50Hz) kimaradása esetén a kazán kikapcsol, majd a feszültség visszatérése után újraindul. Ingadozó feszültségellátás esetén beépítendô egy leválasztó transzformátor. A kazán kapcsolótáblában (égôautomatika) 2A (F1: 230V) és 4A (F2: 24V)-os biztosítékok vannak. Tartalék biztosítékok az égôautomatika fedôlapjában találhatók. A hálózati fô biztosíték 6,3 A. Tartalék biztosíték a kazánon a hálózati csatlakozóban található. A feszültségmentes kimenetek max. kapcsolási teljesítményei: 160 VA. A kazánautomatika mûszaki adatai Gyártó: Gasmodul Típus: MCBA 1461D Csatlakozó feszültség: 230V/50Hz Teljesítmény felvétel: 10VA Elôszellôztetés: 10sec Környezeti hômérséklet: 15 tôl +60 C-ig Biztonsági idô: 2,7sec Keringetô szivattyú utánfutási ideje beállítható. HMV szivattyú utánfutási ideje max. 5 perc Égôautomatika (X8 konnektor nem használandó!) 29

30 Elektromos kapcsolási rajz Hálózat Külsô Bus HMV kazán szivattyú Ventilátor Ventilátor Zavarjelzés Üzemjelzés Égô B1 24V szelep Hôm. határoló HMV érzékelô Elektromos szivattyú Külsô érzékelô/b2 30

31 Remeha Quinta ΔT szabályozás Fagyvédelem A kazán belsô szabályozása az elôremenô és a visszatérô vízhômérséklet különbséget folyamatosan mérô érzékelôkrôl vezérelt szabályzó automatikával történik. Az elôremenô vízhômérséklet C között állítható be (gyári beállítás 75 C) Vízhiányellenôrzés A beépített vízhiánybiztosító a hômérsékletkülönbség elve alapján mûködik. Ha a kazánon keresztül keringô víz mennyi - sége csökken, a gázégô automatikusan csökkenti a teljesítményét, úgy hogy az a lehe tôségekhez képest a leghosszabb ideig üzemeljen. A keringetett vízmennyiség meghatározott minimális értéke alatt, 04 m 3 / h ( ΔT = 45 C ), a kazán szabá - lyozott leállást hajt végre. A folyamatos és automatikus légtelenítéshez ajánljuk az elôremenô ágba a keringetô szivattyú után SPIROVENT mikrobuborék-le választó beépítését. A kazánt (a kondenzátum megfagyását elkerülendô) fagymentes helyiségben kell fölszerelni. Amennyiben a fûtôvíz hômérséklete egy bizonyos érték alá esik, a ka zánba épített fagyvédelem kapcsoló mûködésbe lép. Ha a vízhômérséklet: - alacsonyabb, mint 7 C, bekapcsol a keringetôszivattyú. - alacsonyabb, mint 3 C, a kazán bekapcsol. - magasabb, mint 10 C, a kazán és a keringetô szivattyú kikapcsol. Figyelem: ez a funkció kazánfagyvédelem, a rendszer fagyvédelmét nem garantálja. Rematic szabály zó alkalmazása esetében ezt a fagyvédelmi funkciót a Rematic szabályzó veszi át. A Rematic szabályzó 24 pó lusú csatlakozósor 3-as és 4-es csatlakozópontjain kie gészítô fagyvédelmi termosztát csatlakoztatható Hiba és üzem kijelzés Felsô hômérséklethatárolás A biztonsági határhômérséklet elérésekor ( P para mé ter, max. 110 C-ig állítható be) a kazánautomatika reteszelt leállást hajt végre. A hiba elhárítását követôen a reset gomb megnyomásával a kazán újraindítható A füstgázhômérséklet ellenôrzése A füstgázcsonkba épített füstgázhômérséklet-érzékelô jelzésére a kazán csökkenti a teljesítményét úgy, hogy az a lehetôségekhez képest a leghosszabb ideig üzemeljen. Ha a füstgázhômérséklet meghaladja a 120 C-ot ( C között beállítható érték) a kazán leáll, majd visszahûlés után újraindul. A hiba és üzem kijelzésére 2 db feszültségmentes kimenô érintkezô áll rendelkezésre. A hibajel a 21-es és 22-es érint - kezôkre érkezik. Alapállás zárt, hiba esetén az érintkezô nyit. Az üzemjel a 23-as és 24-es érintkezôkre érkezik. Az érint - kezô kazánüzem esetében zárt. (Ráköthetô max. 230V; 1A) Külsô biztonsági bemenet A kazánhoz csatlakoztatható külsô biztonsági berendezés (pl. biztonsági termosztát, vízhiánybiztosító stb.). Amennyiben a külsô biztonsági berendezések jeleznek, a kazán zavarra kiáll. 10 és 14-es csatlakozókra külsô biztonsági berendezések csatlakoztathatók (pl: további vízhiánybiztosító). Szállításkor ezek a funkciók a kazánban gyárilag rövidre - zártak. Hôigény alatt az érintkezés nyitása esetén a kazán kikapcsol (nem reteszelten). Hibakód: b

32 10. ELSÔ ÜZEMBE HELYEZÉS Általános A REMEHA Quinta kondenzációs falikazán gyárilag földgáz üzemmódra van beállítva. Quinta 85 kazánnál külön átállító készletet kell rendelni! Földgázra a minimális gáz nyomás 17-25mbar (a névleges érték 20mbar) míg PB gáz esetben a mini mális bejövô gáznyomás 37mbar. Maximális csatlakozási nyomás 60mbar. A Quinta 115 típusú kazán csak földgázüzemre engedélyezett! Elsô üzembe helyezés Az elsô feltöltést megelôzôen mossuk át a rendszert. Heggesztési szennyezôdések, fémdarabok, zsír vagy iszap a rendszerben nem lehet. Az elsô üzembe helyezés elôtt a következô munkálatokat kell elvégezni: 1. Ellenôrizze, hogy a kazánt lekapcsolta-e az elektro mos ol - dalon. 2. A kazánvezérlô-szekrény szürke elôlapját elôrehúz va billentse le, a 2 db alsó csavart vegye ki. 3. Ellenôrizze a gázcsatlakozást. 4. Ellenôrizze az elektromos csatlakozásokat. 5. Az automata gyorslégtelenítô mûanyag sapkáját nyissa ki. 6. A készüléket és a rendszert töltse fel vízzel, közben ügyeljen a víznyomásra. (Az ajánlott nyomás 1,5 bar.) 7. Légtelenítse a rendszert, szivattyút ellenôrizze. 8. Töltse fel vízzel a kondenzátum-csatlakozó szifont. 9. Zárja be a kazáncsatlakozó dobozt. 10. Ellenôrizze a füstgáz-elvezetési és az égésilevegô csatlakozást. 11. Nyissa ki a gázvezeték elzárócsapját. (Ezt megelôzôen gondosan légtelenítse a gázrendszert.) 12. Kapcsolja be az elektromos fôkapcsolót. 13. A Rematic idôjáráskövetô szabályozót állítsuk hôigényre, vagy kézi üzemmódba. 14. Ellenôrizzük a kazán füstgáz csatlakozójánál található mérési csonkokon az O 2 és a CO 2 tartalmat. 15. A rendszert fûtsük fel 75 C-ra majd a készüléket kapcsoljuk ki. 16. A rendszert ismét légtelenítsük és ellenôrizzük a nyomást, szükség esetén pótoljuk azt. 17. A készülék most üzemkész. 18. A Rematic szabályzót állítsuk be a csomagolásban található kezelési útmutató alapján. Ha nincs szabályzó csatlakoztatva, kézi üzemre álljunk át! Figyelem: A kazánt gyári beállításokkal szállítjuk. Változtatásokat csak a szakszerviz végezhet Figyelmeztetés PB gáz használatához Átállítást csak a márkaszerviz végezhet, külön rendelésre: a beállító program átállítását (pl. ventilátor fordulatszám), esetleges átállító készlet beépítését, gáz- levegôarány - szabály zó beszabályozását szigorú feltételek mellett szabad elvégezni. Üzemelés megszüntetése fagyvédelem mellett: Kapcsoljuk ki az égôautomatikát és a használati melegvíztermelést. Üzemelés megszüntetése fagyvédelem nélkül: 1. Az elektromos fôkapcsolót kapcsoljuk ki 2. Gáz fôcsapot zárjuk el. A. Teljes terhelés - A kazánt a és a + gombok egyidejû megnyomásá - val teljes terhelésre állítjuk. - Ellnôrizzük az O 2 valamint a CO 2 tartalmat. - Amennyiben szükséges, a beállító csavarral állítsunk a teljes terhelési értéken addig, amíg a mért értékek az alábbi táblázatban lévô értékeket el nem érik. B. Részterhelés - A kazánt a modus és a gombok egyidejû megnyomásával részterhelésre állítjuk. - Ellnôrizzük az O 2 valamint a CO 2 tartalmat. - Amennyiben szükséges, a beállító csavarral állítsunk a részterhelési értéken addig, amíg a mért értékek az alábbi táblázatban lévô értékeket el nem érik. Amennyiben az értékek nem megfelelôek, a teljes terhelési értékek beállítását is ellenôrizzük. 32

33 Remeha Quinta 4,7 (+1,3-0,6) 9,1 (+0,3-0,7) Tüzeléstechnikai beállítás * (csak részterhelésen állítható) Ellenôrzési érték: Teljes terhelésnél: 4,7 ± 0,5 Részterhelésnél: 4,3 ± 0,5 ** (csak részterhelésen állítható) Ellenôrzési érték: Teljes terhelésnél: 9,1 ± 0,3 Részterhelésnél: 9,3 ± 0,3 HIBÁK Általános A hibakeresésnél figyelembe kell venni, hogy a REMEHA Quinta kazánt milyen módon vezéreljük. Az alábbi táblázat a kazán modulációs Rematic szabályzóval, vagy más külsô szabályzóval történô vezérlésekor fel merülô hibaüzeneteit és a szükséges intézkedéseket mutatja. 33

34 Hibák a kazánban, külsô szabályozóval, vagy nélküle. A következô leírást pontról pontra hajtsuk végre. Reteszelési kódok A hiba bekövetkeztekor a code és a ablakban a számok villognak. A lehetséges hibákról a áblázat tájékoztat. 1. Útmutató Az utoljára rögzített hibakód elôkeresését a már leírtak alapján végezheti el. 2. Útmutató A hibajeleken kívül vannak még kikapcsolási kódok is. Ezekre már korábban utalunk. Kikapcsolási kód esetében a... ablakban két pont villog és a code ablak - ban egy b jelenik meg. A kikapcsolási kód rendszerhibára, vagy hibás beállítási paraméterekre utal. 34

35 Remeha Quinta 11. KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS (megrendelésre a forgalmazó márkaszervize elvégzi.) A REMEHA Quinta kondenzációs falikazán szakszerû beállítás és üzemi körülmények között gyakorlatilag karbantartásmentesen üzemelhet. A kazánt évente egyszer javasolt (a fûtési idény kezdete elôtt) kitisztítani, valamint ellenôrizni a beállításokat. A hôcserélô és a füstgázjáratok ellenôrzése után öt lépésben ellenôrizzük a készüléket: a) Tüzeléstechnikai ellenôrzés b) A kondenzátum vezetékbe épített szifon tisztítása c) A kondenzátum-semlegesítô (ha van) ellenôrzése és tisztítása d) Gyújtóelektródák és ionizáció (min. 2μA) ellenôrzése (az elektróda távolsága 3-4 mm) e) Vízoldali nyomás ellenôrzése (min. 0,8 bar) f) Beállítási paraméterek ellenôrzése Tisztítás Ha a kazán szennyezett, a következô karbantartást kell elvégezni: - speciális szerszámmal, vagy sûrített levegôvel tisztítsa meg a hôcserélôt - tisztítsa meg a ventilátort - tisztítsa meg a szifont és töltse fel ismét vízzel. A szifon tisztítása - elektromos fôkapcsolót kikapcsolni - szifont eltávolítani, kiüríteni, kitisztítani - szifont ismét feltölteni és visszaszerelni. A kondenzátum-semlegesítô mûködésének ellen ôrzése - a semlegesítô tartályt vízzel jól mossa át - ellenôrizze a semlegesítô anyag mennyiségét (a semlegesítô anyag a szintjelzô vonalig érjen) - ellenôrizze a Ph-értéket az ellenôrzô csíkokkal (az értéknek 6,5 és 9 között kell lennie) 12. FIGYELMEZTETÉS A FONTOSABB BIZTONSÁGI ELÔÍRÁSOKRA A fûtési rendszer biztonságtechnikai kialakítását a GMBSZ és a DIN 4751/2 írja elô. 35

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet

GÉPKÖNYV Tervezési segédlet GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Gas 460 Alacsony hômérsékletû, atmoszférikus gáztüzelésû, öntöttvas-tagos melegvizes kazáncsalád. Teljesítménytartomány: 140 kw - 380 kw Remeha

Részletesebben

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont,

Remeha Aquanta. Remeha Aquanta. Telepítési és szervizelési útmutató. Álló, beépített rétegtárolós. gázüzemű kondenzációs hőközpont, Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Aquanta Remeha Aquanta Álló, beépített rétegtárolós gázüzemű kondenzációs hőközpont, Teljesítmény-tartomány: 6 20 kw Remeha Aquanta TARTALOMJEGYZÉK 1. BIZTONSÁG

Részletesebben

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 112. Kondenzációs falikazán 24-60 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 24-60 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c

Remeha Avanta Plus. Remeha Avanta Plus. Telepítési és szervizelési útmutató. Remeha Avanta Plus 22/28c. Remeha Avanta Plus 30/35c Telepítési és szervizelési útmutató Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus Remeha Avanta Plus 22/28c Remeha Avanta Plus 30/35c Remeha Avanta Plus 34/39c Remeha Avanta Plus 24s TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HÔKÖZPONTOK Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt. 1238.

Részletesebben

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003.

2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7 EUROMAXX fali készülék 2003. 2.7.1 2.7.1 Euromaxx kéményes fali készülék Mûszaki adatok Készülék típusa ZWC 24-1 MFK ZWC 28-1 MFK "23" "31" "23" "31" Földgáz Cseppfolyós gáz Földgáz Cseppfolyós gáz

Részletesebben

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw

Logamax plus GB 112 kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 5... 60 kw Áttekintés Elõnyök Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású elõkeveréses gázégõ 109% éves hatásfok 50-100 % modulációs tartomány alacsony

Részletesebben

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw

Logamax Plus GB 022 kondenzációs falikazán sorozat 24 kw áttekintés kondenzációs falikazán sorozat 24 kw kondenzációs falikazánok Áttekintés Jellemzõk Gazdaságos és környezetkímélõ folyamatos szabályozású gázégõ 107 % éves hatásfok (40/30 C) 25-100 % modulációs

Részletesebben

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logano SK 645, SK 745 kazánok. Acéllemez kazánok 120-1850 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Logano SK 645, SK 745 kazánok Acéllemez kazánok 120-1850 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon:

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója

Logamax Plus GB 042. Kondenzációs falikazán 14-22 kw. Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Kondenzációs falikazán 14-22 kw Fûtéstechnikai rendszerek szállítója Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax:

Részletesebben

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán

A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán A helyiség levegœjétœl független gázüzemæ fali kazán 6 720 604 693 H (98.07) OSW Junkers Bosch Gruppe ZR 18-3 AE... ZR 24-3 AE... ZWR 18-3 AE... ZWR 24-3 AE... Az Ön biztonsága érdekében Gázszag esetén

Részletesebben

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk

Logano GE 315 - GE 615 kazánok. Öntöttvas kazánok 105-1200kW. Fûtésben otthon vagyunk kazánok Öntöttvas kazánok 105-1200kW Fûtésben otthon vagyunk Buderus Hungária Fûtéstechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 15. Telefon: (24) 525-200 Telefax: (24) 525-201

Részletesebben

Tervezési információk

Tervezési információk Paradigma kondenzációs kazánok Tervezési információk ModuPower 310, 285 650 kw ModuPower 610, 570 1300 kw ModuVario NT, 15 25 kw Modula NT, 10 35 kw Modula NT Combi, 28 kw Modula III, 45 115 kw Tartalom

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez

VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez VIESMANN VITOCELL 100-L Melegvíz-tároló, tároló-töltő rendszerekhez Műszaki adatlap A rendelésszámokat és árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-L Típus: CVL Álló acélmelegvíz-tároló, Ceraprotect zománcozással

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv

Elite Stratos. Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Elite Stratos Rétegtárolós kombi fali gázkazán Használati - kezelési utasítás, gépkönyv A tiszta égboltért Magyarországi képviselı és forgalmazó: Két Kör Kft. 2051 Biatorbágy, Felvég u. 3. Tel/fax: (23)

Részletesebben

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.

Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07. Telepítési és használati utasítás Ceraclass ZS 24-2 DH KE 23 ZW 24-2 DH KE 23 ZS 24-2 DH KE 31 ZW 24-2 DH KE 31 6 720 608 420 HU (07.02) JS Tárgymutató Tárgymutató 1 Biztonsági útmutató / Jelmagyarázat

Részletesebben

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN

FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN FEJLŐDÉS A KONDENZÁCIÓ TERÉN Próbáld ki Te is a legjobbat KON MODELL R 24 C 24 hőteljesítmény min/max η hatásfok minimális terhelés mellett hatásfok osztály (92/42/EGK irányelv) kw 2,9 22,6 2,9 22,6 %

Részletesebben

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO

Magyarország hu. ErP adatok. Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Magyarország hu ErP adatok Gáztüzelésű kondenzációs kazán Gas 210 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen kézikönyvet a berendezés

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7216 1300 09/2005 HU (HU) Szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB022-24/24K kondenzációs gázkazán Szerelés és karbantartás elõtt kérjük, gondosan olvassa el 10 1 2 11 12 13

Részletesebben

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek

Exclusive Green. Kondenzációs / Fali gázkazánok. Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben. Háztartási készülékek Exclusive Green Környezetbarát kondenzációs fali gázkazánok kombi és fûtõ kivitelben Kondenzációs / Fali gázkazánok Háztartási készülékek Exclusive Green: A kondenzáció A Beretta bemutatja az új Exclusive

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

Remeha vízkezelési irányelvek

Remeha vízkezelési irányelvek Remeha vízkezelési irányelvek Központi fűtési kazánok és fűtési rendszerek használatához Remeha vízkezelési irányelvek Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS, GARANCIÁLIS FELTÉTELEK 2 1. A FÛTÔVÍZ HATÁRÉRTÉKEI

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340

MODULEX 100-145 - 190 240-290 - 340 MODULEX 00-5 - 90 0-90 - 0 KONDENZÁCIÓS MODUL-KAZÁNOK 009-tõl.generáció 00997 -. kiadás - 0/009 TELEPÍTÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ Kiegészítõ-Útmutató is tartozik hozzá, www.unical.hu Figyelem! A jelen

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6

Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 Beépítési és üzemeltetési utasítás RS 25(30)/ (RG), RSD 30/, RSL 25/6 1. Általános rész 1.1. Alkalmazási terület 1.2. A berendezés adatai 1.2.1. A típusjel magyarázata 1.2.2. Csatlakozó és teljesítmény

Részletesebben

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR

A soha ki nem hûlô kapcsolat. Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR A soha ki nem hûlô kapcsolat Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI, RENOVA STAR Tervezési segédlet FALIKAZÁNOK RENOVA CSALÁD RENOVA MINI RENOVA STAR Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország

Részletesebben

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO

Magyarország hu. Telepítési, karbantartási és használati útmutató. Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Magyarország hu Telepítési, karbantartási és használati útmutató Nagy teljesítményű, padlón álló kazán Gas 310/610 ECO PRO Tisztel vásárló! Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a berendezést! Kérjük, figyelmesen

Részletesebben

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS

IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS IST 03 C XXX - 01 PANAREA COMPACT HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el az útmutatót,

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 200-W. 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig VIESMANN VITODENS 200-W Gázüzemű kondenzációs fali kazán 17,0-60,0 kw többkazános rendszerként 240 kw-ig Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotecdosszié,7.fejezet

Részletesebben

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfort épület szellôztetô CWL-F Excellent CWL Excellent CWL-T Excellent

Comfort-Wohnungs-Lüftung. Komfort épület szellôztetô CWL-F Excellent CWL Excellent CWL-T Excellent Technische Mûszaki dokumentáció okumentation omfort-wohnungs-lüftung Komfort épület szellôztetô WL-F Excellent WL Excellent WL-T Excellent WL-F-150/300 Excellent Lapos szellõzõberendezés WL-F-150 Excellent

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk

2016 Induljon. a víz! Szivattyúk 2016 Induljon a víz! Szivattyúk Mindig a megfelelő szivattyút! Áttekintés a szivattyúfajtákról. A GARDENA Önnek és ügyfeleinek széleskörű választékot kínál a szivattyúk terén; a nagy teljesítményű, de

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD

Beépítési és üzemeltetési utasítás. Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD Beépítési és üzemeltetési utasítás Wilo-TOP S/TOP-SV/TOP-SD 2 Fig. 2. Fig. 3a. 3 nyitva nyitva zárva zárva 4 1. ÁLTALÁNOS A beépítést és a beüzemelést csak szakember végezheti! 1.1 Alkalmazási cél A keringetô

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

HC30, HF18, HF 24, HF30

HC30, HF18, HF 24, HF30 Domina Domitop C24 E, F24 E, C30 E és F30 E típusú fali kombi gázkazánok, valamint HC24, HC30, HF18, HF 24, HF30 fűtő készülékek Használati - kezelési utasítás, gépkönyv Magyarországi képviselő és forgalmazó:

Részletesebben

CERACLASSACU COMFORT. beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA

CERACLASSACU COMFORT. beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz ZWSE 24-6 MFA ZWSE 28-6 MFA ZWSE 35-6 MFA Tudnivalók a füstgázelvezetésről beépitett rétegtárolóval rendelkező fali gázkazánokhoz CERACLASSACU COMFORT 6 70 66 75 087-00.O ZWSE 4-6 MFA ZWSE 8-6 MFA ZWSE 35-6 MFA 6 70 66 774 (008/03) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05)

EMS 2 6 720 809 984-00.1O. Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100. Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) EMS 2 6 720 809 984-00.1O Időjáráskövető szabályozó CR 100 CW 100 Szerelési útmutató szakemberek számára 6720830440 (2015/05) 2 Szimbólumok magyarázata és biztonsági tudnivalók 1 Szimbólumok magyarázata

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K

Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K Mûszaki dokumentáció Comfort sorozatú kondenzációs kazán család CGB/CGB-K Comfort sorozatú kondenzációs falikazánok A WOLF gyártmányú CGB kondenzációs falikazánok 24kW-ig 440 393 855 zárt égésterû kondenzációs

Részletesebben

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 333-F. Kompakt gázüzemű kondenzációs kazán 3,8-26,0 kw

VIESMANN. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITODENS 333-F. Kompakt gázüzemű kondenzációs kazán 3,8-26,0 kw VIESMANN VITODENS 333-F Kompakt gázüzemű kondenzációs kazán 3,8-26,0 kw Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotecdosszié,7.fejezet VITODENS 333-F

Részletesebben

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327

KEZELÉSI UTASÍTÁS CE 0085AQ0327 GP TÍPUSÚ HİLÉGFÚVÓK CE 0085AQ0327 KEZELÉSI UTASÍTÁS 2009.01.16 Mielıtt a megvásárolt meleg levegıt befúvó készüléket használatba veszik, olvassák el, és tartsák be a Kezelési Utasítás elıírásait. A gyártó,

Részletesebben

Szervizutasítás szakemberek számára

Szervizutasítás szakemberek számára Szervizutasítás szakemberek számára Szabályozókészülék Logamatic 4321/4322 Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 720 804 294 (2012/04) HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A szimbólumok

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében

Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Szerelési és kezelési utasítás. Az Ön biztonsága érdekében 6 720 605 270 PT 2000.10 Szerelési és kezelési utasítás Fali gázkazánok NOVATHERM ZW 20 KD... Az Ön biztonsága érdekében Ha gázszagot észlel: Ne mûködtessen elektromos kapcsolókat. A veszélyzónában ne

Részletesebben

ComfortLine kondenzációs falikazánok

ComfortLine kondenzációs falikazánok Műszaki dokumentáció ComfortLine kondenzációs falikazánok CGB-2(K) CGW-2 CGS-2 CSZ-2 ComfortLine kondenzációs falikazánok ComfortLine kondenzációs falikazánok CGB-2 Oldal 3 CGB-2(K) Oldal 4 CSW-120 Oldal

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon

A jövőbe tekintve. Comfort 100-130 - 160-210 - 240. 11/2011-661Y1000 A - Munkaszám. melegvíz felsőfokon A jövőbe tekintve Comfort 00-0 - 60-20 - 240 i HU /20-66Y000 A - Munkaszám melegvíz felsőfokon ISO 900-2008 szerint tanúsított minőségbiztosítási rendszer TARTALOMJEGYZÉK HU BEVEZETÉS 2 Figyelmeztetés

Részletesebben

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel

ZEUS SUPERIOR kw. Kombinált fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel Tekintettel a folyamatos fejlesztôi tevékenységre, az Immergas fenntartja a jogot arra, hogy termékei mûszaki jellemzôit elôzetes bejelentés nélkül megváltoztathassa! Kód: P82 (verziószám: 1.) - 28/8 imm_zeussup8-8-13.qxp

Részletesebben

Használati utasítás. Gyorstöltő

Használati utasítás. Gyorstöltő Használati utasítás Gyorstöltő Kötelezettség nélküli illusztráció A változtatás jogát fenntartjuk 1. Kezelőszervek 1 Szerszámtálca a vizsgálólámpa tartójával 2 Áramerősség-mérő (0-100 A névl./0-150 A tényl.),

Részletesebben

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE

XC-K. - 05/12 rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE XC-K - 05/ rev. 0 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A TELEPÍTÕ ÉS KARBANTARTÓ RÉSZÉRE Általános tájékoztatás TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 3. Az útmutatóban alkalmazott szimbólumok... 3. Készülék rendeltetésszerû

Részletesebben

Dynacon. Padlófűtési osztók Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással

Dynacon. Padlófűtési osztók Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással Dynacon Padlófűtési osztók Padlófűtési osztó-gyűjtő automatikus térfogatáram szabályozással IMI HEIMEIER / Padlófűtés / Dynacon Dynacon A Dynacon osztó-gyűjtő segítségével közvetlenül be lehet állítani

Részletesebben

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA

Nagy teljesítményű fali gázkazánok. Calenta 25L. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA HU Nagy teljesítményű fali gázkazánok Calenta 25L Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 123757-AA Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Jelmagyarázat...4 1.2 Bevezetés...4 1.2.1 A gyártó felelőssége...4 1.2.2

Részletesebben

Beépítési lehetõségek

Beépítési lehetõségek Beépítési lehetõségek Alkalmazási területek Az állati és növényi zsírokkal és olajokkal terhelt szennyvizekbõl a csatornába bocsátás elõtt a zsírokat le kell választani. Amennyiben ez nem történne meg,

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K

Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Mûszaki dokumentáció Kondenzációs falikazán család FGB/FGB-K Wolf FGB falikazánok Az FGB sorozat kétféle hőteljesítménnyel (28 és 35 kw), fűtő és kombi kivitelben készül. Az FGB minden olyan tulajdonsággal

Részletesebben

Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Előbeállítással vagy előbeállítás nélkül, fűtési és hűtési rendszerekhez

Háromjáratú keverő szelep. Termosztatikus 3-járatú szelepek Előbeállítással vagy előbeállítás nélkül, fűtési és hűtési rendszerekhez Háromjáratú keverő szelep Termosztatikus -járatú szelepek Előbeállítással vagy előbeállítás nélkül, fűtési és hűtési rendszerekhez IMI HEIMEIER / Termosztatikus fejek & Radiátor szelepek / Háromjáratú

Részletesebben

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal

Truma CP plus. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a járműben tartani! 2. oldal 17. oldal Truma CP plus kezelőegység Tartalomjegyzék Használati utasítás Alkalmazott jelölések... 3 Rendeltetés...

Részletesebben

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274

Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 Elektrohidraulikus állítóm Típus 3274 1. ábra Típus 3274 Beépítési- és kezelési utasítás EB 8340 HU Kiadás 2001. június Tartalomjegyzék Tartalom Oldal Biztonsági el írások 3 M szaki adatok 4 1. Felépítés

Részletesebben

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke

gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke Mindig az Ön oldalán Képes árlista 2016/2 gázkészülékek és kiegészítő termékek fogyasztóiár-jegyzéke 1. Falra szerelhető kombi kondenzációs készülékek 2. 2. Falra szerelhető fűtő kondenzációs készülékek

Részletesebben

Daikin Altherma rendszer kialakításnál a kültéri egység szél- és hóvédelméről gondoskodni kell. A kültéri egységet úgy kell elhelyezni, hogy

Daikin Altherma rendszer kialakításnál a kültéri egység szél- és hóvédelméről gondoskodni kell. A kültéri egységet úgy kell elhelyezni, hogy 2 Daikin Altherma rendszer kialakításnál a kültéri egység szél- és hóvédelméről gondoskodni kell. A kültéri egységet úgy kell elhelyezni, hogy közvetlen nap ne süsse (a külső hőmérséklet mérést meg tudja

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 70 6400 004/ HU(HU) A szakcég részére Szerelési és karbantartási utasítás Logamax plus GB-4/9/43/60/4T5/9T5H/V kondenzációs kazánhoz Szerelés és karbantartás elõtt kérjük gondosan átolvasni A készülék

Részletesebben

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1

Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 Fali és álló kivitelû ipari kondenzációs gázkazánok 2011/1 tartalomjegyzék 4 old. R0 6 old. R600 7 old. R400 Az Ariston Thermo Hungária Kft. azok számára javasolja ezen készülékeit, akik olyan kondenzációs

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ

FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ FOLYADÉK VÍZ HŐSZIVATTYÚ GSWW... /B ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV A folyadék víz hőszivattyúk gazdaságos és hosszú távú megbízható működése alapvetően függ a hőforrás oldal és a hőleadó rendszer helyes tervezésétől

Részletesebben

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK

Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK A S O H A K I N E M H U L O K A P C S O L A T Ter vezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Tervezési segédlet SD ÖNTÖTTVAS TAGOS ÁLLÓKAZÁNOK, HŐKÖZPONTOK Forgalmazó: Vaillant Saunier

Részletesebben

kom fort légkezelõ berendezés

kom fort légkezelõ berendezés MENERGA kom fort légkezelõ berendezés háromfokozatú hõvisszanyeréssel és m echanikus hûtéssel Típus: 59.... Trisolair solvent tripla polipropilén lemezes hõcserélõvel hõmérséklet hatásfok 80 % felett Flexibilis

Részletesebben

Szerelési- és szerviz utasítás

Szerelési- és szerviz utasítás 6303 5716 2002/11 HU Szakemberek számára Szerelési- és szerviz utasítás RC20 beltéri szabályozó egység Az üzembe helyezés és a szerviz munkálatok előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó A készülék megfelel

Részletesebben

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002

1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu BADUTRONIC 2002 1037 Budapest, III.ker. Bojtár u. 36. T: 06-1/436-0120, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu fehervar@kerex.hu

Részletesebben

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások

Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások HU Beszerelési, csatlakoztatási és használati utasítások Beépíthető gáz főzőlap Beépíthető gáz főzőlap Tisztelt vásárlónk! Beépíthető gáz főzőlap háztartásban való használatra készült. Termékeink csomagolása

Részletesebben

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás

Tervezési segédlet. Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár. 1. kiadás Tervezési segédlet Szolártermikus rendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 1 / 74. oldal Vaillant szolárrendszerek kapcsolási példatár Vaillant Saunier Duval Kft. 2 / 74. oldal Vaillant

Részletesebben

Csapózárak, visszacsapószelepek

Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózár kétszeresen excentrikus csapágyazással Termékleírás EN 593 szerint Nr. 9881 Beépítési méretek EN 558-1 szerint (Series 14) Karimás csatlakozás EN 1092-2 szerint

Részletesebben

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K

Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K Mûszaki dokumentáció Kéménybe köthetô kombi falikazánok CGU-2K 2 3 1 Kéménybe köthetô kombi falikazánok Általános tulajdonságok megfelel az érvényes EU elôírásoknak elektronikus gyújtás és lángôr vízhûtéses,

Részletesebben

TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK. 25 éve a magyar piacon!

TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK. 25 éve a magyar piacon! TARTÁLYOK-HŐCSERÉLŐK 2015 25 éve a magyar piacon! FŰTÉSI ZÁRT TÁGULÁSI TARTÁLY Liter Rajszám Átmérő Magasság Max. nyomás Hőm. Csatlakozás mm mm Rajzszám: 20013 Alkalmazási terület: központi fűtési rendszerekben

Részletesebben

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V

TN 230 V. Trumaventfúvóberendezés TEB 12 V. meleg levegő elosztásához és szellőztetéshez. Használati utasítás TEB 12 V TN 230 V fúvóberendezés Használati utasítás Üzembe helyezés előtt feltétlenül olvassa át a használati útmutatót! A járműtartó arra szolg ál, hogy a gép kezelését rendesen el lehessen végezni Javításokat csak szakember

Részletesebben

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL!

KONVEKCIÓS FŰTŐKÉSZÜLÉK KIEGÉSZÍTŐ FŰTÉSI FUNKCIÓVAL! Cégünk felismerve a gázkészülék piac egy még betöltetlen üres szegmensét, kifejlesztette a MIKA-6E 6 kw-os parapetes/turbós mini kazánt. Új fejlesztéseink a MIKA-6E.LV látvány mini kazán illetve a MIKA-6E

Részletesebben

Reflex - szakértelem és megbízhatóság

Reflex - szakértelem és megbízhatóság Termékkatalógus 2008 Reflex - szakértelem és megbízhatóság A REFLEX márka Európa és világszerte vezető szerepéről ismert a fűtési, hűtési és ivóvíz-ellátási nyomásszabályozási technológiák gyártásában.

Részletesebben

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást!

Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt olvassa el a kezelési utasítást! Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő Therm 6000 O WRD14-2 G... [hu] Beszerelés és használati utasítás 6 720 680 335 (2015/04) HU Szerelés előtt olvassa el a szerelési útmutatót! Üzembehelyezés előtt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák

TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai 2. A készülék felszerelése 3. A készülék beüzemelése 4. A készülék karbantartása Robbantott ábrák TARTALOMJEGYZÉK 1. A készülék adatai...4 Mûszaki adatok...4 A készülék szerkezete...5 2. A készülék felszerelése...6 A készülék felszerelésének és üzembe helyezésének feltételei...6 Szerelési útmutató...6

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100

CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 CONDENS HPC-W 85 CONDENS HPC-W 100 hu ro Kondenzációs fali gázkazánok Felhasználói és szerelői kézikönyv Centrale termice murale cu condensare, pe gaz Manual de instrucţiuni destinat utilizatorului şi

Részletesebben

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót

Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Állókazánok 65 kw felett. ecocraft exclusiv atmocraft. Vaillant forródrót Állókazánok 65 kw felett Miért Vaillant? Mert a nagyteljesítményű gázkazánok is lehetnek takarékosak. Vaillant forródrót A fűtéstechnikai partnereink sokat profitálhatnak a Vaillant sokrétű szervizszolgáltatásából.

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

IK - 435. Vezetıtér és környezete

IK - 435. Vezetıtér és környezete IK - 435 Vezetıtér és környezete 1 mőszerfal 2 vezetı melletti szerelvényfal 3 kombinált karos-irányjelzı kapcsoló 4 kulcsos világításkapcsoló 5 vezetıülés 6 kormányoszlop 7 fıkapcsoló tábla (kívülrıl

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK

ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK ÚTMUTATÓ A FALI BEÉPÍTETT TÁROLÓS KAZÁNOK FELSZERELÉSÉHEZ, HASZNÁLATÁHOZ ÉS KARBANTARTÁSÁHOZ RMA 24 E TIPUSJELŰ GÁZKAZÁNOK B TÍPUS NYITOTT ÉGÉSTERŰ, TERMÉSZETES HUZATÚ KÉSZÜLÉKEK RMAS 20 E RMAS 24 E RMAS

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7206 5300 2/2004 HU(HU) Szakipari célra Szerelési és karbantartási utasítás Logamax U24 / U24K átfolyós fûtõkészülék Kérjük õrizze meg Szerelés és karbantartás elõtt gondosan olvassa el Elõszó Fontos általános

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 292 (2013/10) HU

GAZ 3000 W ZS/W 18-2 DH AE 23/31. Telepítési és használati utasítás 6 720 680 292 (2013/10) HU ZS/W 18-2 DH AE 23/31 [hu] Telepítési és használati utasítás HU 2 Tárgymutató Tárgymutató 1 A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások...... 3 1.1 Szimbólumok magyarázata........................

Részletesebben

Ariston Thermo Hungária Kft. országos partnerszerviz hálózat Garancia (év) 1+1A ListaárB, bruttó (Ft) 441299

Ariston Thermo Hungária Kft. országos partnerszerviz hálózat Garancia (év) 1+1A ListaárB, bruttó (Ft) 441299 Ariston Genus Premium 24 Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban (Qmax) (kw) 22 Névleges hőterhelés HMV üzemmódban 25 Minimális hőterhelés (Qm1n) (kw) 5,5 Modulációs tartomány fűtési üzemmódban 1:4 Névleges

Részletesebben

FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk

FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk Általános tudnivalók: FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk A Comfort System kft. által forgalmazott gipszkarton panelek használata elsısorban a vadonatúj szerkezeteket és rekonstrukciókat megvalósító

Részletesebben

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet

/ Fűtés megújuló energiával. / Tökéletes komfort. / Megfelelő hőmérséklet / Fűtés megújuló energiával / Tökéletes komfort / Megfelelő hőmérséklet NIMBUS Fűtő HŐSZivattYÚK FŰTÉS A NIMBUS hőszivattyúval: EGY LÉPÉS A jövő FELÉ A magas szintű környezeti fenntarthatóság biztosítása

Részletesebben

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw

VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw victrix_zeus_superior_kw.qxp 28.8.17. 13:8 Page 4 VICTRIX ZEUS SUPERIOR kw Kombinált kondenzációs fűtőkészülékek tárolós rendszerű melegvíz készítéssel victrix_zeus_superior_kw.qxp 28.8.17. 13:8 Page 2

Részletesebben

VIESMANN VITOLIGNO 100-S Hasábfa elégetésére szolgáló faelgázosító kazán 25 40 kw

VIESMANN VITOLIGNO 100-S Hasábfa elégetésére szolgáló faelgázosító kazán 25 40 kw VIESANN VITOLIGNO 100-S Hasábfa elégetésére szolgáló faelgázosító kazán 5 40 kw űszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOLIGNO 100-S Típus: VL1A Faelgázosító kazán max.

Részletesebben

XB06 -típusú forrasztott lemezes hőcserélő & IHPT típusú átfolyás-kompenzált hőmérséklet szabályozó beépített p szabályozóval (NO) (PN16)

XB06 -típusú forrasztott lemezes hőcserélő & IHPT típusú átfolyás-kompenzált hőmérséklet szabályozó beépített p szabályozóval (NO) (PN16) Leírás XB06 -típusú forrasztott lemezes hőcserélő & IHPT típusú átfolyás-kompenzált hőmérséklet szabályozó beépített p szabályozóval (NO) (PN16) Leírás XB06 IHPT Az XB egy forrasztott lemezes hőcserélő,

Részletesebben

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Szervizutasítás. Logamatic 4324. Szabályozókészülék. Szakemberek számára. Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el. 105 MEC2H MEC uderus MEC2H(R4324) Szervizutasítás Szabályozókészülék! TEST T 6 720 646 147-00.2T Logamatic 4324 Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el.

Részletesebben

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER

MÛSZERKÖNYV KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER H GA R KDD MIKROPROCESSZOROS DIGITÁLIS MÉRÕ ÉS MONITOR MÛSZER MÛSZERKÖNYV HAGA AUTOMATIKA Kft 1037 Budapest, Királylaki út 35. T/F 368-2255 368-6002 MOBIL: (20) 931-2700 E-mail: haga@elender.hu 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kezelési és szervizutasítás

Kezelési és szervizutasítás Kezelési és szervizutasítás Báziscontroller Logamatic BC10 Kezelők és szakemberek számára Kezelés és szervizmunkák előtt olvassa el figyelmesen. 6 720 641 085-06/2009 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben