FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk"

Átírás

1 Általános tudnivalók: FŐTİ-HŐTİ PANELEK Mőszaki információk A Comfort System kft. által forgalmazott gipszkarton panelek használata elsısorban a vadonatúj szerkezeteket és rekonstrukciókat megvalósító modern építészetben használatos száraz sugárzó paneles klimatizálás részére kigondolt egyszerő, racionális, hatékony és gazdaságos megoldás. Alkalmazható falra, mennyezetre és álmennyezetre egyaránt. Hidraulikai kiegyenlítés nem igényel, mert a rendszer önkiegyenlítı. A lemezeket a gipszkarton rögzítésére használatos, teljesen szabványos mérető, normál fémprofilokkal kell az építészeti szerkezetekhez csavarozni. A főtési körök és a tápvezetékek lineáris osztó-győjtıi közötti valamennyi hidraulikus csatlakozás könnyen beilleszthetı csatlakozó szerelvénnyel történik, így lehetıvé válik a tápvezetékek gyors kivitelezése. A panelek mellett elhelyezett mőanyag osztó-győjtıknek köszönhetıen, garantált az egyes összekapcsolt modulok közötti párhuzamos hidraulikus csatlakozás s ezzel, még az összekapcsolt modulok változtatása esetén is, állandó szinten tartható azok nyomásvesztesége. A Hot-Cold panel épületgépészeti és építészeti funkciókat egyaránt ellát, mivel helyettesítheti a hıszigetelést és a vakolatot, illetve lehetıvé teszi az elektromos és hidraulikus berendezéseknek szükséges helyek biztosítását is. Felújítások során is könnyen alkalmazható, mivel gyors, és külön kımőves munkát nem igényel, elegendı gipszkarton-szerelıt vagy épületszobrászt hívni. Jelentısen lecsökkenti az építkezés kivitelezési idejét, óvja a tisztaságot, nem kell a falakban az elektromos és hidraulikus berendezések beépítéséhez szükséges vájatokat készíteni és javítani, Alkalmazása helyet szabadít fel, mert a hagyományos klimatizáló berendezések (radiátorok, fan-coil) jelenléte megszőnik. oldal 1/16

2 A főtı-hőtı panelek: Panelek 15mm vastag impregnált, tőz gátló, vízálló gipszkartonból, belesüllyesztett 8*1mm-es oxigéndiffúzió mentes Pe-Xc térhálósított csıvel, hátoldalon alumínium hıtükörrel: Középen kettıbe vágható, rövid oldali bekötéső panel: Méret: 1200 x 2000 x 15 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 85 cm/db Regiszter körök hossza ( a panelben): 17 m Regiszter körök száma: 2 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 32 kg Kódszám: Középen kettıbe vágható, hosszú oldali bekötéső panel: Méret: 2000 x 1200 x 15 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 85 cm/db Regiszter körök hossza ( a panelben): 17 m Regiszter körök száma: 2 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 32 kg Kódszám: Négy darabba vágható, hosszú oldali bekötéső panel: Méret: 2000 x 1200 x 15 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 85 cm/db Regiszter körök hossza ( a panelben): 8,5 m Regiszter körök száma: 4 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 32 kg Kódszám: oldal 2/16

3 Panelek 12,5mm vastag impregnált, tőz gátló, vízálló gipszkartonból, belesüllyesztett 8*1mm-es oxigéndiffúzió mentes Pe-Xc térhálósított csıvel, hátoldalon 30mm-es lépésálló polisztirol szigeteléssel: Középen kettıbe vágható, rövid oldali bekötéső panel: Méret: 1200 x 2000 x 42,5 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 3,5 m/db Regiszter körök hossza ( a panelben): 17 m Regiszter körök száma: 2 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 25,7 kg Kódszám: Középen kettıbe vágható, hosszú oldali bekötéső panel: Méret: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 3,5 m /db Regiszter körök hossza ( a panelben): 17 m Regiszter körök száma: 2 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 25,7 kg Kódszám: Négy darabba vágható, hosszú oldali bekötéső panel: Méret: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2 A panelbıl kiálló csövek hossza: 3,5 m /db Regiszter körök hossza ( a panelben): 8,5 m Regiszter körök száma: 4 Panel víztartalma: 1 liter Panel tömege ( üresen ) : 25,7 kg Kódszám: Szendvicspanel 12,5mm vastag impregnált, tőz-vízálló gipszkartonból,csı nélkül! hátoldalon 30mm-es lépésálló polisztirol hıszigeteléssel, bárhol elvágható : Méret: 2000 x 1200 x 42,5 mm = 2,4 m2 Panel tömege ( üresen ) : 25,7 kg Kódszám: oldal 3/16

4 Méretek: oldal 4/16

5 HIDRAULIKAI JELLEMZİK oldal 5/16

6 A sugárzó panelek teljesítmény diagramjai oldal 6/16

7 oldal 7/16

8 KILMA FLEX CSİ 8x1 Cikkszám: A belsı réteg anyaga Pe-Xc ( C eljárás szerint β-típusú sugarakkal hálózott nagy sőrőségő polietilén), amely rendkívül sima felületet eredményez és a használati melegvíz-ágazatban használatos hagyományos fémcsıhöz képest, a nyomásveszteségek drasztikus csökkentését teszi lehetıvé. Az EVOH (etilén-vinil-alkohol) anyagból készülı külsı réteg néhány tized µm vastagságú falat képez a csövön, amely az oxigént** gyakorlatilag nem ereszti át, és ezzel lehetıvé teszi a korróziós problémák drasztikus lecsökkentését azon főtıberendezések esetében, ahol a mőanyag csöveket az erre a jelenségre érzékeny fém csövekkel kombinálják. A középsı réteg egy nagyon vékony, polimer anyagból készülı (erısen tapadó) réteg, amely az elıbbiekben leírt két réteget összetartja. MŐSZAKI JELLEMZİK Méretek [mm] : 8x1 Súly méterenként [Kg/m]: Tulajdonság Érték Mértékegység Sőrőség 23 C-on 945 Kg/m3 Alkalmazási terület (tartomány) -200 C A csı, miután nem mérgezı anyagból készül s ezáltal megfelel az Egészségügyi Minisztérium Szállítható folyadékok 176/2004. sz. rendeletének, lehetıvé teszi az emberi fogyasztásra szánt víz hordozását*. A csı érdessége (DIN EN ISO 4287) 1,7 µm Hıvezetı-képesség 0,38 W/mxK Hıtágulási együttható 0,19 mm/k* C Oxigénzáró-képesség 40 C-on (az oxigénzáró-fal <=0,1 g/m3xd ellenırzését a Vállalat végzi egy belsı ellenırzési rendszer segítségével) Hálózási fok (ellenırzés EN ISO szerint) 60 % Rugalmassági modulus 600 N/mm2 Hosszirányú belsı feszültség (EN ISO ) 3 % Folyáshatár 24 Mpa Megengedett minimális görbületi sugár 5 d mm Szakadási nyúlás 500 % Belsı nyomásállóság (ellenırzés az EN ISO ben jelöltek szerint): - 20 C-on σ=12,0 Mpa igénybevétellel - 95 C-on σ=4,7 Mpa igénybevétellel - 95 C-on σ=4,6 Mpa igénybevétellel - 95 C-on σ=4,4 Mpa igénybevétellel A csı külalakjának és méretének ellenırzése A csıfal hibáinak ellenırzése A termék tárolására vonatkozó figyelmeztetések 1 óra 22 óra 165 óra 1000 óra Az ellenırzés az EN ISO nek megfelelıen, ultrahang-rendszeres videokamerákkal, illetve manuálisan történik. Az ellenırzés során (amelyet a vállalat egy belsı ellenırzési rendszerrel a hálózási eljárás során, illetve a készterméken egyaránt kivitelez) a csöveken kifolyást nem észleltek. A csı csomagolt állapotban kerül forgalomba. A csomagolás a tárolás ideje alatt védi a termék épségét: ugyan a termék az ultraviola sugárzás ellen stabilizálva van, azonban a hosszan tartó sugárzás helyrehozhatatlan károsodást okozna benne, ezért közvetlen napsugárzás hatásának kitenni nem szabad. * Az emberi fogyasztásra szánt vizek alatt az ivásra, étel- és italkészítésre, vagy más háztartási felhasználásra szánt kezelt, vagy kezeletlen vizek értendık, függetlenül azok eredetétıl, legyenek vízvezeték-rendszerrıl, ciszternából származó, palackozott vagy konténeres vizek; úgyszintén ide tartoznak azok a vizek, melyeket egy élelmiszeripari vállalkozás emberi fogyasztásra szánt termékek vagy anyagok gyártására, kezelésére, tartósítására vagy piacra való bevezetésére használ fel. ** oldal 8/16

9 Méretek [mm] 8x1 Alkalmazási osztály ** 1 *** 2 *** 4 5 ÜZEMI NYOMÁS [bar] Alkalmazási osztályonként * Hımérséklet 60 C-ig; 1.o. 2.o. 3.o. 4.o. élettartam 50 év. Hımérséklet 60 és 80 C között; élettartam 50 év. Hımérséklet 80 és 95 C között; élettartam 10 év. Erre az átmérıre nem alkalmazott osztályozási módszer Üzemi feltételek 50 év élettartamra és 100 órára, melybıl 49 év a 60 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 1 év a maximális (Tmax) 80 C-os hımérsékleten és 100 óra a 95 C-os rossz mőködési hımérsékleten (Tmal) 49 év a 70 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 1 év a maximális (Tmax) 80 C-os hımérsékleten és 100 óra a 95 C-os rossz mőködési hımérsékleten (Tmal) 2,5 év a 20 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 20 év a 40 Cos üzemi hımérsékleten (TD), 25 év a 60 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 2,5 év a maximális 70 C-os hımérsékleten (Tmax) és 100 óra a 100 C-os rossz mőködési hımérsékleten (Tmal) 14 év a 20 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 25 év a 60 Cos üzemi hımérsékleten (TD), 10 év a 80 C-os üzemi hımérsékleten (TD), 1 év a maximális 90 C-os hımérsékleten (Tmax) és 100 óra a 100 C-os rossz mőködési hımérsékleten (Tmal) Alkalmazási terület Melegvíz szolgáltatás (60 C) Melegvíz szolgáltatás (70 C) Padlófőtés és alacsony hımérséklető radiátorok Padlófőtés és magas hımérséklető radiátorok JELÖLÉS RBM KILMA-FLEX PE-Xc EVOH Ø 8X1.0- SKZ A441 Application class 1/8 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/8 bar oxygen barrier complying with DIN 4726 (--)/(--)/(--) X m >I< RBM KILMA-FLEX PE-Xc EVOH Ø 8X1.0 SKZ A441 Application class Oxygen barrier complying with DIN 4726 (--)/(--)/(--) X m >I< Gyártó neve és kereskedelmi márkanév C típusú hálós polietilén oxigéndiffúzió mentes fallal Külsı átmérı és falvastagság Kapott tanúsítvány Alkalmazási osztály (lásd a jelen leírás vonatkozó részét) Oxigénzáró-képesség, a DIN 4725 irányelvnek megfelelıen teszttel igazolva Gyártás dátuma, tétel- és méterszám Az oldalt látható diagram 1 m csı üzembehelyezést követıen bekövetkezı (Tposa beépítési hımérsékleten mért) lineáris hıtágulását mutatja. Ahol L α A hosszváltozások az alábbi ismert képlet segítségével kerültek kiszámításra: L = α L posa ( T T ) esercizio a csı mm-ben kifejezett hosszváltozása; a lineáris tágulási együttható (0,19 ) L posa a csı hossza a beépítési hımérsékleten (1 m); az a hımérséklet, amelyen a csı beépítésre kerül; posa T esercizio az a hımérséklet, amelyen a csı használatra kerül. mm m C Emlékezzünk arra, hogy a berendezés nyomvonal alatti részét tekintve a tágulás hatása elhanyagolható, mivel a csı lévén, hogy a tágulásban korlátozva van ezt a hatást független módon elnyeli. Ezen kívül, ahogy a termék leírásánál már elhangzott, a kiváló rugalmassági modulusnak köszönhetıen, az új csı a csıfalban keletkezı igénybevételek tökéletes mérséklését teszi lehetıvé. posa oldal 9/16

10 * Az alkalmazási osztályonként besorolás az ISO elıírás szerinti, további részletekért lásd a hivatkozott elıírást ** Valamennyi rendszer, amely a fent felsorolt alkalmazási osztályok bármelyikének megfelel, 50 éves élettartammal és 10 bar üzemi nyomáson 20 C-os hideg víz szállítására i s alkalmas. *** Az üzemi hımérséklet a nemzeti jogrendszer függvényében változik. oldal 10/16

11 ELOSZTÓ RENDSZER Mőanyag réz csatlakozó idom, gipszkarton panelhez Mőanyag könyök csatlakozó idomok, gipszkarton panelhez A méret B méret Cikkszám 3/4" 20x kék 20x2 20x kék 20x2 20x piros Mőanyag egyenes csatlakozó idomok, gipszkarton panelhez 20x2 20x kék 20x2 20x piros Mőanyag T csatlakozó idomok, gipszkarton panelhez 20x2 20x kék 20x2 20x piros Mőanyag szőkítı csatlakozó idomok, gipszkarton panelhez 20x2 8x kék 20x2 8x piros Mőanyag egyoldalú osztógyőjtı gipszkarton panelhez 20x2 8x kör 20x2 8x kör Támasztóhüvely mőanyag csatlakozóhoz 20x normál 8x normál 8x Szőkített Végdugó, mőanyag osztóhoz 20x oldal 11/16

12 TOVÁBBI RENDSZERELEMEK: Oxigéndiffúzió mentes PEXb térhálósított csı, 6 mm polifom szigeteléssel ellátva Méret Cikkszám 20x Roppanógyőrős csıcsatlakozó ötrétegő csıre, Euroconus menettel 20x RBM Kilma 3 légkamrás mőanyag főtés- hőtési (szint ) osztó tömegáram, szabályzó szelepekkel, átfolyásmérıkkel, elektrotermikus állítómő csatlakozási lehetıséggel, (helyiségenkénti szabályzáshoz) 2 körös körös körös körös körös körös körös körös körös körös körös Mőanyag osztó-gyüjtı tartó pár, csavarokkal Osztóvég automata légtelenítıszelep sarok kivitel, külsı menetes csatlakozással, beépített töltı-ürítı csappal, manométer csatlakozási lehetıséggel 1" Kézi légtelenítı osztóvég 1" Pillangó karos hollanderes golyóscsap, külsı-belsı menettel 1" Ø8mm csı toldó-javító készlet Push rendszerő toldó idom, támasztóhüvely, zsugorcsı, toldócsı Ø= 8mm oldal 12/16

13 Pressz T idom légtelenítı beépítéséhez 20mm-es csıhöz 1/2" Csıkalibráló panelrendszerek szakszerő bekötéséhez nélkülözhetetlen. Ø= 8mm kézi légtelenítı 1/2" Visszaöblíthetı szőrı 1" Regiszter osztó-győjtık mőszaki jellemzıi: 1. EPS polisztirén test. 2. Elasztomer-etilén-propilén (EPDM) belsı tömítések perox-al. 3. PA66 mőanyagból készült test 30% üvegszál hozzáadásával. 4. AISI 430 rozsadamentes acél. 5. PA66 mőanyagból készült test 30% üvegszál hozzáadásával 6. EPS polisztirén test. 7. EPS polisztirén test. oldal 13/16

14 Hot & cold panelek bekötési sémája (Tichelmann kötés) RBM Kilma rendszerelemekkel: Panelek szállítása, felszerelése A paneleket síkfelületen (raklapon) nedvességtıl és szennyezıdéstıl védve kell szállítani és tárolni. A lapok kézi szállítása függılegesen történjen. A panelek falra illetve mennyezetre rögzítésénél is a gipszkartonlap gyártójának (Rigips) a mindenkori szerelési technológiai utasításait kell betartani, a fugák keresztezését kerülni kell. A panelekben levı csövek nyomvonala színes szaggatott vonallal van jelölve. Bármilyen jellegő megmunkálását (fúrás,vágás) a gipszkartonnak, ezen jelölések figyelembe vételével kell végrehajtani. Panelek hidraulikai bekötése A már felszerelt panelekbıl kilógó 8mm-es csövet mőanyag csıvágó ollóval méretre kell vágni, kalibrálni, ezután a végétıl mérve bejelölni a csövön 37mm-t. A 20mm-es szigetelt gerincvezetékkel ugyanígy járunk el, csak a jelölés hossza 47mm. Helyezzük be a megfelelı támasztóhüvelyeket a csövekbe: A kódszám jelöli a 20mm-es csı támasztóhüvelyét oldal 14/16

15 A kódszám jelöli a 8 mm-es csı támasztóhüvelyét Az elıbb említett támasztóhüvelyek tartozékként a mőanyag osztókkal együtt vannak csomagolva és szállítva. A kódszámú 8mm-es támasztóhüvely szőkített kivitel. Abban az esetben kell használni, ha négy részre vágható gipszkarton panelt szerelünk, mert ezekben a kis panelekben levı csıkígyók jóval rövidebbek, tehát az ellenállásuk kisebb, mint a többi panelé. Ezekkel a hüvelyekkel tudjuk kiegyensúlyozni a hidraulikai nyomáskülönbségeket. A mőanyag osztó győjtıkbe jelölésig toljuk be a csöveket (VD40-el könnyebb a csatlakoztatása a csınek a mőanyag idomhoz). A beillesztett csöveket húzzuk meg az ellentétes irányba, mintha szét akarnánk húzni a csatlakozást. Természetesen ez nem fog sikerülni, de ekkor jön létre a tökéletes rögzítés. Ha az aljzatban vezettük el a gerincvezetékeket, csatlakoztathatjuk a szintosztó győjtıkhöz a szorítógyőrős csatlakozók segítségével. Ha viszont a felszerelt panelek felett vezettük el a gerincvezetéket, (és a szintosztó győjtıt nem tudjuk magasabban elhelyezni) körönként 1-1 db légtelenítıt kell beiktatni az elıre és a visszatérı vezeték legmagasabb pontjain: ( kódszámú T idom + kézi légtelenítı) és ezután hajthatjuk végre a csatlakoztatást a szorítógyőrős csatlakozókkal. A mőanyag osztó győjtık szabadon maradt végeibe a kódszámú végdugókat kell elhelyezni. Nagyon fontos: a gerincvezetékek és a mőanyag osztó győjtık összekötését Tichelmann elv szerint kell végrehajtani, tehát az elıremenı és a visszatérı csıvezetékek hosszának összege minden egyes csatlakozó idom esetében meg kell, hogy egyezzen. Egy körben maximum 12m2 főtıpanelt szabad összekötni. A szint osztón levı áramlásmérık leolvasásával, illetve a szabályzó szelepek segítségével tudjuk a főtési rendszert körönként beszabályozni. Maximális üzemi hımérséklet: 60 C, maximális üzemi nyomás 8bar. oldal 15/16

16 Nyomáspróba: A köröket egyenként fel kell tölteni, átöblíteni és légteleníteni. A vizsgálati nyomás minimum az üzemi nyomás kétszerese. A nyomáspróba megkezdése után 2 órával, ha szükséges, újra be kell állítani a kezdeti nyomást. 24 óra elteltével a nyomás stabil értéken kell, hogy maradjon. A nyomáspróbáról jegyzıkönyvnek kell készülnie, amibıl 1-1 példányt kell kapnia a megrendelınek, szerelınek és a kereskedınek. Comfort System Kft Deszk Alkotmány utca 63 Tel: Fax: A COMFORT SYSTEM KFT. fenntartja a jogot a bemutatott termék és a vonatkozó (kizárólag útmutatási céllal közölt) mőszaki adatok fejlesztésére és módosítására, bármikor és minden elızetes figyelmeztetés nélkül: ezért kérjük, mindig a szállított alkatrészekhez mellékelt utasításokat vegye alapul, a jelen adatlap csak abban az esetben jelent segítséget, ha az említett utasítások túlságosan vázlatosnak bizonyulnának. COMFORT SYSTEM KFT. ezen túl az elért eredmények tekintetében, valamint azok esetleges szabadalmaztatottal ellentétes használatáért nem vállal felelısséget. Amennyiben bármilyen jellegő kétsége, problémája merülne fel, vagy felvilágosításra van szüksége, mőszaki irodánk mindig szívesen áll a rendelkezésére. oldal 16/16

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer

Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Haka mûanyag- és alumínium-betétes csõvezeték rendszer Magyarországon forgalomba került Haka csõvezeték rendszert három fõ csoportra oszthatjuk: 5 rétegû alumíniumbetétes csõ (1. ábra) 5 rétegû padlófûtéscsõ

Részletesebben

FELÜLET FŰTÉS-HŰTÉS ÁRLISTA 2014-15

FELÜLET FŰTÉS-HŰTÉS ÁRLISTA 2014-15 THONAUER Kerskedelmi és Szerviz Kft. 2092 Budakeszi, Tiefenweg u. 14.-16. Tel: (+36 23) 457-003 Fax: (+36 23) 457-004 E-mail: info@th-energia.hu FELÜLET FŰTÉS-HŰTÉS ÁRLISTA 2014-15 Hűtő- Fűtő Panelek FŰTŐ-HŰTŐ

Részletesebben

Atájékoztatót a Lindner-Fűtszig dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos

Atájékoztatót a Lindner-Fűtszig dokumentumai, valamint a témában megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos Atájékoztatót a Lindner-Fűtszig dokumentumai, valamint a témában Régi új lehetőség megjelent anyagok felhasználásával összeállította: Kiss Lajos A jobb hőszigetelés által lényegesen csökkenő fűtésihűtési

Részletesebben

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05

Remeha P 320. Olaj/gáz tüzelésű kazánok GÉPKÖNYV. Magyar 19/10/05 Remeha P 320 Olaj/gáz tüzelésű kazánok Magyar 19/10/05 GÉPKÖNYV - Tartalom Bevezetés...................................................................................3 Leírás......................................................................................4

Részletesebben

RBM KILMA FALFŰTÉSRENDSZEREK

RBM KILMA FALFŰTÉSRENDSZEREK RBM kilma Felületfűtés/ -hűtés RBM KILMA FALFŰTÉSRENDSZEREK MŰSZAKI INFORMÁCIÓK RBM Kilma 2009 RBM kilma Felületfűtés/ -hűtés 1. RBM KILMA Falfűtés rendszerek Magas szintű komfortérzet Az alacsony hőmérsékletű

Részletesebben

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL

atmocraft VK 654/9 1654/9 HU; PL atmocraft VK 654/9 654/9 HU; PL Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmocraft Gázüzemű fűtőkazán HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz........ 3. A dokumentumok

Részletesebben

LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK. Üzembe helyezési útmutató. Wavin Tempower CD-4

LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK. Üzembe helyezési útmutató. Wavin Tempower CD-4 Wavin Tempower CD-4 Szerelési segédlet LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató Wavin Tempower CD-4 TELEFON E-MAIL wavin@wavin.hu 2007. május, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék

Részletesebben

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781

DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Gépkönyv TERMOMAX indirekt fűtésű használati melegvíztároló kondenzációs kazánokhoz Típus: TERMOMAX CONDENS BOJLER 130 DIN EN ISO 9001: 2000 CERT. NO.: 12 100 8781 Kedves Vásárlónk! Köszönjük, hogy a TERMOMAX

Részletesebben

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP

TARTALOM JEGYZÉK ALÁÍRÓLAP ALÁÍRÓLAP AZ ANGOL NYELVET EMELT SZINTEN OKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉPÜLETENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA PROJEKT, 1046 BUDAPEST, FÓTI ÚT 66. ÉS 75214/4 HELYRAJZI SZÁM ALATTI INGATLANON, AJÁNLATKÉRÉSI MŰSZAKI TERVDOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

VICTRIX Superior TOP 32 kw

VICTRIX Superior TOP 32 kw Használati útmutató HU VICTRIX Superior TOP 32 kw *1.032471IT* Kedves Vásárlónk! Gratulálunk, hogy egy csúcsminőségű Immergas terméket választott, amely hosszú ideig fogja az Ön kényelmét és biztonságát

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 630 8889 00/06 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE55 speciális olaj-/gáztüzelésű kazán A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ehhez az utasításhoz

Részletesebben

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44

Írta: Kovács Csaba 2008. december 11. csütörtök, 20:51 - Módosítás: 2010. február 14. vasárnap, 15:44 A 21. század legfontosabb kulcskérdése az energiaellátás. A legfontosabb környezeti probléma a fosszilis energiahordozók elégetéséből származó széndioxid csak növekszik, aminek következmény a Föld éghajlatának

Részletesebben

Szelencés Standard manométerek Osztály pontosság 1,6%

Szelencés Standard manométerek Osztály pontosság 1,6% Szelencés Standard manométerek Osztály pontosság 1,6% Nem agresszív gáz és folyékony halmazállapotú, nem kristályosodó, alacsony viszkozítású közegek mérésére Nullapont beállítási lehetőség! A ház anyaga:

Részletesebben

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló

7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7. REHAU h szivattyú program REHAU rendszertároló 7.1. Áttekintés Igény esetén a tároló szállítható egy polipropilén rétegelválasztó lemezzel, mely segítségével a fels és az alsó tárolótartomány termikus

Részletesebben

Beépített Központi Porszívórendszer

Beépített Központi Porszívórendszer G-TA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1096 Budapest, Haller utca 32-40. Eko Šimko Központi porszívórendszerek és ipari elszívók kizárólagos magyarországi importőre és Beépített Központi Porszívórendszer

Részletesebben

Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása.

Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása. Gipszkarton felületek glettelése. A felületekkel szemben támasztott minőségi követelmények meghatározása. / Az ÉVOSZ Szárazépítő Tagozatának állásfoglalása./ Ezen állásfoglalás az idevonatkozó MSZ, DIN

Részletesebben

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM

Beüzemelési és használati útmutató Jótállási jegy Indirekt tárolók (csőkígyóval) Függőleges, álló típus SGW(S) SLIM Gyártási szám:... KJ... Gyártás dátuma:... 30 éve a piacon Carnivon Kft. HU-2151 Fót, Keleti M. u. 12 Tel. (06) 70 3636-442, Fax: +36 27 565-818 info@galmet.co.hu, www.galmet.co.hu SZERVIZ: (06) 27 358-297

Részletesebben

Katalógus és árlista. Épületgépészeti rendszerek kereskedelme

Katalógus és árlista. Épületgépészeti rendszerek kereskedelme 2016 Katalógus és árlista Épületgépészeti rendszerek kereskedelme TARTALOMJEGYZÉK 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Vakolható

Részletesebben

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba

6. füzet Első osztályú és nemzetközi minősítésű füves labdarúgópályák öntözése 35 db szórófejjel a 115 78 m-es stadionokba A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 6. füzet Első osztályú és nemzetközi

Részletesebben

Combat Kompakt csöves fűtőegységek

Combat Kompakt csöves fűtőegységek Combat Több, mint 91,5%-os NETTÓ hatásfok! Kompakt méret - helyszűke esetén ideális Zárt vagy nyitott égésterű felszerelés Automata gyújtású égő távműködtetésű letiltással és újraindítással Vízszintes

Részletesebben

II. verzió, lezárva: 2002.01.14.

II. verzió, lezárva: 2002.01.14. II. verzió, lezárva: 2002.01.14. TISZTELT TERVEZŐ, KIVITELEZŐ A Raypak típusú atmoszférikus gázkazánok tervezési segédletének második változatát tartja kezében. Ennek létrehozása azért vált szükségessé,

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

WST SK 300/400/500-1 solar

WST SK 300/400/500-1 solar 6 720 610 242-00.3O Indirekt fűtésű melegvíztároló WST SK 300/400/500-1 solar Telepítési és karbantartási útmutató szakember számára HU 2 Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék 1 Biztonsági útmutató és a szimbólumok

Részletesebben

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP R 12 23 36 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, HŐSZIGETELT, KÉTFOKOZATÚ SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók...

Részletesebben

szivattyú Termékjelölés:

szivattyú Termékjelölés: Termékjelölés: új régi Hydrocontrol VFC Hydrocontrol F Hydrocontrol VFR Hydrocontrol FR Hydrocontrol VFN Hydrocontrol FS Alkalmazási terület: A Hydrocontrol VFC/VFR/VFN típusú beszabályozószelepek víz

Részletesebben

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005.

MŰSZAKI LEÍRÁS. AS-TANK Általános tárolótartályok. Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. MŰSZAKI LEÍRÁS AS-TANK Általános tárolótartályok Kiadta: ASIO Hungária Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. Budapest, 2005. november 2 Jelen Műszaki Leírás (ML) tárgya az ASIO, spol. S.r.o. (Jiřikovice 8,

Részletesebben

PB tartályok Biztonsági Szabályzata

PB tartályok Biztonsági Szabályzata PB tartályok Biztonsági Szabályzata I. FEJEZET ALKALMAZÁSI TERÜLET A Szabályzatban foglaltakat alkalmazni kell valamennyi, a fogyasztóknál elhelyezett cseppfolyósított propán-butángázos tartályos gázellátó

Részletesebben

xconnect 2016 Gyorsabb és egyszerűbb szerelés saválló bordáscsővel

xconnect 2016 Gyorsabb és egyszerűbb szerelés saválló bordáscsővel xconnect 2016 Gyorsabb és egyszerűbb szerelés saválló bordáscsővel Érvényes 2016.02.24-től. Ajánlott végfelhasználói bruttó árak. HU Gyors és egyszerű szerelés a Flexira xconnect segítségével Egy ház

Részletesebben

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató

Duet M 40011037-1103. Üzembe helyezési útmutató Duet M 40011037-1103 HU Üzembe helyezési útmutató HU 1.1 1.2 1.3 A 1.4 1.5 1 < < < < A B 2.1 2.2 2.3 2.4 C 2.5 2.6 2 < < < < 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3 < < < < 1 Bevezetés A berendezés üzembe helyezését bízza

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ

KÖLTSÉGVETÉSIÖSSZESÍTŐ 1/ 11 Megrendelő neve: címe: Munkamegnevezése,leírása:Amellékelttáblázatokszerint Műsazki tartaloma szerződés mellékleteként mennyezetfűtés és hűtés, padlófűtés, padlótemperálás nedves fektetési rendszerrel

Részletesebben

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W

VIESMANN VITOCELL-W. Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOCELL 100-W VIESMANN VITOCELL-W Tároló-vízmelegítő fali készülékekhez 80-300 liter űrtartalom Műszaki adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A dokumentum helye: Vitotec dosszié, 5. és 7. fejezet

Részletesebben

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika

Építőlemezek beltéri alkalmazása. Tudnivalók és technika Építőlemezek beltéri alkalmazása Tudnivalók és technika HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tűntették ki őket. 2 Tartalom

Részletesebben

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr.

3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák öntözése 21 db szórófejjel. Készítette: Andrássy Dénes, Hordós László Gergely, dr. A Magyar Labdarúgó Szövetség és a Magyar Öntözési Egyesület (MÖE) ajánlása labdarúgópályák öntözésének építéséhez beruházóknak, sportegyesületeknek és önkormányzatoknak 3. füzet Másodosztályú füves labdarúgópályák

Részletesebben

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK

Szerelési útmutató. Wavin Tempower CW-90 LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Wavin Tempower CW-90 Szerelési útmutató LAKOSSÁGI, KERESKEDELMI ÉS IPARI ALKALMAZÁSOK Üzembe helyezési útmutató CW-90 2007. június, 1.4 verzió. Tartalomjegyzék 1. Az útmutatóról 3 1.1. Címzettek 3 1.2.

Részletesebben

Csapózárak, visszacsapószelepek

Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózárak, visszacsapószelepek Csapózár kétszeresen excentrikus csapágyazással Termékleírás EN 593 szerint Nr. 9881 Beépítési méretek EN 558-1 szerint (Series 14) Karimás csatlakozás EN 1092-2 szerint

Részletesebben

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.

TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech. TART TECH KFT. 9611 Csénye, Sport u. 26. Tel.: 95/310-221 Fax: 95/310-222 Mobil: 30/9973-852 E-mail: tarttech@mail.globonet.hu www.tart-tech.hu HASZNÁLATI UTASÍTÁS Coolkit-TT ködképző hűtőberendezés telepítéséhez

Részletesebben

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz

Kék Szériás égéslevegő bevezető és füstgáz elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Kék Szériás égéslevegő bevezető és elvezető rendszerek méretezése zárt égésterű (nem kondenzációs) kazánokhoz Útmutató és tájékoztató Telepítőknek Felhasználóknak Szerelőknek Tartalom: 1.1 Az égéslevegő-

Részletesebben

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28

ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 ANTEA KC 12-24-28 KR 12-24-28 KRB 12-24-28 IST 03 C 821-01 ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS HU Fordított anyag az (olasz nyelvű) eredeti alapján. Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital

Részletesebben

Üzemeltetési és szerelési utasítás

Üzemeltetési és szerelési utasítás Termodinamikus kondenzleválasztó CONA TD (PN40-63) PN40 - karimás (BR 640/641...1) - menetes (BR 640/641...2) - behegeszthető karmantyús (BR 640/641...3) - behegeszthető (BR 640/641...4) PN63 - menetes

Részletesebben

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET

Nemcsak más, hanem jobb! MdA. mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Nemcsak más, hanem jobb! MdA mágneses dinamikus finomiszapleválasztó TERVEZÉSI SEGÉDLET Rólunk A Industria-Technik egy épületgépészeti-, energiatechnikai- és környezetvédelmi mérnöki irodából jött létre.

Részletesebben

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás

DUNAMENTI TŰZVÉDELEM RT. H-2131 GÖD, Nemeskéri Kiss Miklós u. 33. kivitelezes_polyplast_k_ka belatvezetes_v1 Munkautasítás 1.0. Az általános munkavédelmi utasításban foglaltakon túli sajátos veszélyek A kábelátvezetések való kitöltése során előforduló veszélyek: - a hatóanyag összeállításánál, keverésénél, a felhordásánál

Részletesebben

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501

Mosógép. Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 Mosógép Compact 1001 Compact 1201 Compact 1401 Compact 1501 1 1 Óvintézkedések Általános biztonsági kérdések Soha ne helyezze a gépet szõnyegre. A szükséges légáramlás nélkül ugyanis túlhevülhet a gép.

Részletesebben

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ ELEKTROMOS TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ Az elhasznált terméket nem szabad kommunális hulladékként kezelni. A szétszerelt készüléket újrahasznosítás céljából elektromos és elektronikus készülékek gyűjtő helyére

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás 7 747 00 099 03/2004 HU Szakemberek számára Szerelési és karbantartási utasítás Logalux L35 200 tároló melegvíz termelő A szerelés és karbantartás előtt kérjük gondosan átolvasni Előszó Ez a termék szerkezetét

Részletesebben

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627}

BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627} BEÉPÍTÉSI ÚTMUTATÓ DELTA SPECIAL 56S {RC2 ENV1627} DELTA PREMIUM {RC3 ENV1627} Kérjük, a beépítést megelőzően (ajtócsere esetén, a cserélendő ajtó bontása előtt), mindenképpen olvassák el az alábbi beépítési

Részletesebben

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás

GÉPKÖNYV. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Tervezési segédlet. Remeha Quinta 45/55/65/85/115. Használati, kezelési leírás GÉPKÖNYV Tervezési segédlet Használati, kezelési leírás Remeha Quinta Kondenzációs fali kazáncsalád Teljesítménytartomány: 9-115 kw Remeha Quinta TARTALOMJEGYZÉK Elôszó 3 1. A Quinta kazánok beépítésének

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12

Szerelési és kezelési utasítás. WAC 300, WAC 400 és WAC 500 vízmelegítők 83252712 1/2011-12 83252712 1/2011-12 1 Üzemeltetési tanácsok... 5 1.1 Üzemeltetői útmutató... 5 1.1.1 Szimbólumok... 5 1.1.2 Célcsoport... 5 1.2 Szavatosság és jótállás... 6 2 Biztonság... 7 2.1 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés)

4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) 4. A GYÁRTÁS ÉS GYÁRTÓRENDSZER TERVEZÉSÉNEK ÁLTALÁNOS MODELLJE (Dudás Illés) ). A gyártás-előkészítés-irányítás funkcióit, alrendszereit egységbe foglaló (általános gyártási) modellt a 4.1. ábra szemlélteti.

Részletesebben

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10

Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298. Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO. System. Serie 10 Felépítési és alkalmazási útmutató DIN EN 1298 Version 1.0 (C) 2006 KRAUSE-Werk STABILO System Serie 10 EN 1004 3 8/12 XXXD Alumínium gurulóállvány Állványosztály 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános... 3 1.1

Részletesebben

SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus

SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus 2 SYSTEM KAN-therm Press mûszaki ismertetõ és termék katalógus ISO 9001 : 2000 Szerzõi jog KAN Sp. z o.o. Minden jog fenntartva. A KAN Sp. z o.o. kiadványokban szöveg, képek, grafika és elrendezés szerzõijog

Részletesebben

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil.

Súly ca. EN 13168. Hajlítószil. Súly ca. Páradiff.ell. szám μ. Nyomófesz. Hővez.ellenáll. (kg/m 2. R (m K/W) EN 13168. Hajlítószil. Hajlítószil. Súly ca. Hővez.ellenáll. (kg/m 2 2 ) R D (m K/W) Nyomófesz. (kpa) σ 10 Hajlítószil. (kpa) σ b Páradiff.ell. szám μ EN 13168 Súly ca. (kg/m 2 ) Hővez.tényező U D (W/mK) Hővez.ellenáll. 2 R (m K/W) D Nyomófesz.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV MEKO KAPUMOZGATÓ MOTOR FOGASLÉCMEGHAJTÁSÚ KAPUKHOZ 1. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK Ez a kézikönyv fontos biztonsági információkat tartalmaz. Helytelen felszerelés

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Móra Ferenc Általános Iskola. 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 ENERGETIKAI REKONSTRUKCIÓ

Részletesebben

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116

Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 109881 Original-Gebrauchsanleitung V1/0116 H MAGYAR Tartalom 1. Általános információ... 158 2. Biztonsági tanácsok, szabványok, előírások és jogi szabályozások... 159 3. Rendeltetésszerű használat... 159

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Bypass-Combi Duo kétcsöves csatlakozó idomok

Bypass-Combi Duo kétcsöves csatlakozó idomok BypassCombi Duo kétcsöves csatlakozó idomok Termék K 2K kvs egység Termékszám Megjegyzés Szelepek / kétcsöves fűtőtestszelepek M 30,5 mmes menetes csatlakozással sárgaréz, nikkelezett BypassCombi Duo kétcsöves,

Részletesebben

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz!

Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Ládaderbi-járgány kis autóversenyzőknek Fúrás, csavarozás és padlógáz! Lóerő ugyan nincs benne, de szenvedély annál több: a ládaderbi-járgány megdobogtatja a kis autóversenyzők szívét. 1. Bevezetés Ugyan

Részletesebben

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló.

Építőrendszerek és dizájnelemek. Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. Építőrendszerek és dizájnelemek Innovatív. Szisztematikus. Kiváló. HU A wedi termékek és rendszerek magas minőségi standardot képviselnek, amiért Európa-szerte számos tanúsítvánnyal tüntették ki őket.

Részletesebben

Your reliable partner. Flamco T-plus. A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL

Your reliable partner. Flamco T-plus. A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL Your reliable partner 8 A leggyorsabb és legegyszerűbb T-idom! T-PLUS ACÉLCSŐHÖZ T-PLUS RÉZCSŐHÖZ T-PLUS GOLYÓSCSAPPAL Kiadás H 2008 A felülmúlhatatlanul gyorsan meglévő csővezetékrendszerekbe az utólag

Részletesebben

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK

SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS SZESZMÉRŐ KÉSZÜLÉKEK HE 58-2001 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus adatbázisában

Részletesebben

Uponor MLCP és Unipipe PLUS rendszer. Termékkatalógus 2016

Uponor MLCP és Unipipe PLUS rendszer. Termékkatalógus 2016 Uponor MLCP és Unipipe PLUS rendszer Termékkatalógus 2016 Tartalomjegyzék Az MLCP rendszer ismertetése 4 Az Unipipe Plus rendszer ismertetése 5 Élettartam diagramm 9 Hőtágulás 11 Elosztó és felszállóvezetékek

Részletesebben

Használati útmutató HU 1

Használati útmutató HU 1 Használati útmutató HU 1 Tartalom Biztonsági információk... 3 Készülékleírás... 7 Alapbeállítások... 9 Alap funkciók... 10 Speciális funkciók... 13 Működés közben... 15 Milyen edény használható?... 16

Részletesebben

N31 405. számú ügyrend

N31 405. számú ügyrend N31 405. számú ügyrend Csatlakozó és mérőhely létesítés, bővítés szabályai Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Ügyfél és Kereskedői Kapcsolatok Osztály 2016. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű!

Részletesebben

Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez. G 3/4" kónuszos. G 3/4" AG kónuszos

Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez. G 3/4 kónuszos. G 3/4 AG kónuszos Csatlakozórendszer szelepes fűtőtestekhez Normblatt áttekintés 2006. jan. kiadás áttekintés Bypass egységek és csatlakozóidomok Kivitel Fűtőtest-csatlakozó G 3/4" Rp 1/2" 2 db 1 3001 01 1 3002 01 Csőcsatlakozások

Részletesebben

Itatórendszerek. Előnevelt, hizlalt és termelő baromfi állományok számára

Itatórendszerek. Előnevelt, hizlalt és termelő baromfi állományok számára Itatórendszerek Előnevelt, hizlalt és termelő baromfi állományok számára Itatórendszerek tiszta ivóvíz megfelelő mennyiségben Az állatok teljesítmény potenciáljá nak kihasználása szempontjából a friss

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ. SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-síkkollektorok lapos tetıre, vagy talajra történı elhelyezéséhez JS-2.6PA; JS-2.6PB SZERELÉSI ÚTMUTATÓ JS-2.6PA; JS-2.6PB 2.65 m 2 -ES SÍKKOLLEKTOROK FERDE TETİRE TÖRTÉNİ ELHELYEZÉSÉHEZ 02/2009 A szerelés megkezdése elıtt kérjük elolvasni! 1 1. Bevezetı információk: Villámvédelem Amennyiben

Részletesebben

VIESMANN VITOSOL 100. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 100. Síkkollektorok a napenergia hasznosítására

VIESMANN VITOSOL 100. Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben VITOSOL 100. Síkkollektorok a napenergia hasznosítására VIESMANN VITOSOL 100 Síkkollektorok a napenergia hasznosítására Adatlap A rendelési számokat és az árakat lásd az árjegyzékben A tárolás helye: Vitotec dosszié, 13. fejezet VITOSOL 100 Típus: SV1 és SH1

Részletesebben

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y

M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y Hatálybalépés időpontja: 2013. május 28. Módosítás száma: 0. 1 / 12 oldal M Ű S Z A K I K Ö V E T E L M É N Y FG-III-B31-MK003-2013 Membrános gázmérők v1 Zajkövetelmények 2013. május 28. v0 Eredeti utasítás

Részletesebben

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények

Mőszaki adatok. Mőszaki követelmények MŐSZAKI LEÍRÁS a metró akkumulátorokhoz Mőszaki adatok A metró motorkocsikon kocsitípustól függıen két különbözı cellaszámú akkumulátortelep üzemel: a sorosan kötött cellák száma 54 (É-D-i vonalon), illetve

Részletesebben

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra.

Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Hűtőházi szakági tervezés mezőgazdasági és ipari célokra. Lényegi eltérések: Légállapot különbség: A hőmérséklet külső csúcsérték - az alapul vett értékkel az általános felmelegedés miatt egyre feljebb

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Kézi forgácsolások végzése

Kézi forgácsolások végzése Gubán Gyula Kézi forgácsolások végzése A követelménymodul megnevezése: Karosszérialakatos feladatai A követelménymodul száma: 0594-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-018-30 KÉZI FORGÁCSOLÁSOK

Részletesebben

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor

Ásványi hőszigetelőlap. Ytong Multipor Ásványi hőszigetelőlap Tartalom Ásványi hőszigetelő rendszer előnyei... 5 Környezettudatos gondolkodás és fűtési költség-megtakarítás.... 6 Hosszú életű épületek, építési károk megakadályozása.... 7 Tömör,

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

Tangó+ kerámia tetõcserép

Tangó+ kerámia tetõcserép 0 A cserépcsalád kerámia elemei A cserépfedés nézete TANGÓ+ alapcserép,-0, db / m TANGÓ+ szellőzőcserép TANGÓ+ hófogócserép db / szarufaköz, min. db / 0 m táblázat szerint TANGÓ+ jobbos szegőcserép,-,0

Részletesebben

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához

SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ. a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához SZAKMAI TANTERVI ADAPTÁCIÓ a 31 582 01 CSŐHÁLÓZATSZERELŐ részszakképesítés HÍD II. programban történő 2 éves oktatásához a 34 582 05 Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő szakképesítés kerettanterve alapján

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései a 4. szakmai követelmények fejezetben megadott modulokhoz tartozó témaköröket tartalmazza. A tételhez segédeszköz nem használható.

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS TARTÁLYOK GEOMETRIAI TARTÁLYHITELESÍTÉS HE 31/4-2000 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK 3. ALAPFOGALMAK 3.1 Tartályhitelesítés 3.2 Folyadékos (volumetrikus)

Részletesebben

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM

KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM KEZELÉSI KARBANTARTÁSI UTASÍTÁS ALFATHERM 27, - 37, - 47 típusú, szilárd tüzeléső melegvizes kazánhoz Gyártó: STARKTHERM Kft. 5600 Békéscsaba Kisrét 97. Telefon: 06/66 431-631 Fax: 06/66 431-731 Kedves

Részletesebben

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04

Szerelési és kezelési utasítás. WTS-F2 Szolárrendszer 83266012 1/2014-04 83266012 1/2014-04 Megfelelőségi nyilatkozat Sprachschlüssel 4802000012 Gyártó: Max Weishaupt GmbH Cím: Max-Weishaupt-Straße D-88475 Schwendi Termék: szolár síkkollektor WTS-F2 K3, WTS-F2 K4 A fent nevezett

Részletesebben

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85

TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 IST 03 C 341-02 TAHITI CONDENSING KR 55 - KR 85 HU ÜZEMBE HELYEZÉS, HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS Tisztelt Hölgyem/Uram! Köszönjük, hogy a Fondital gyár termékét választotta. Kérjük, figyelmesen olvassa el

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok

Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok Műszaki katalógus Aquilo padlókonvektorok tartalom padlókonvektorok Típusok áttekintése...3 Aquilo FMK... 4 Aquilo F1T (ventilátorral)...10 Aquilo F1P (fokozott teljesítményű, ventilátorral)...16 Aquilo

Részletesebben

Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16

Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16 4 131 Pillangószelepek PN 6, PN 10, PN 16 VKF41 Szürke öntvény szeleptest EN-GJL-250 DN 40 200 k vs 50 4000 m 3 /h PN 6, PN 10, PN 16 karimák közé építéshez ISO 7005 szerint Fém-fém zárás 90 -os elfordulási

Részletesebben

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás

VALIT. kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat. MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK. 1. Leírás, alkalmazás MŐSZAKI ADATLAP 11.15-hun DEKORÁCIÓS VAKOLATOK VALIT kétkomponenső vékonyrétegő rusztikus vakolat 1. Leírás, alkalmazás A VALIT cement és polimer kötıanyagok kombinációján alapuló többé-kevésbé rusztikus

Részletesebben

SZIGETELETLEN ALUMÍNIUM DOBOZ FELÉPÍTMÉNY

SZIGETELETLEN ALUMÍNIUM DOBOZ FELÉPÍTMÉNY SZIGETELETLEN ALUMÍNIUM DOBOZ FELÉPÍTMÉNY ALUMÍNIUM DOBOZ FELÉPÍTMÉNY 10.1 A szigeteletlen alumínium doboz felépítmény 3 különböz típusban kapható, az els dleges verziók az L - M - R szériák. Az kiegészít

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú

Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú Üzemeltetési utasítás DULCO flex DFBa Tömlőszivattyú HU Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő károkért az üzemeltető

Részletesebben

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23.

Kéményfelújítás. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. Kéményfelújítás MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás 2010. november 23. 1 A gravitációs kéményrendszerek típusai Egyedi kémény (MSZ-04-82-2:1985) Egycsatornás győjtıkémény 2 A gravitációs kéményrendszerek

Részletesebben

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató

GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató GARDENA 4000/4 electronic plus és 4000/5 electronic plus háztartási automata szivattyúk, cikksz. 1482 és 1484 : használati útmutató Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Felhasználási terület,

Részletesebben

Új termékcsaládok, új termékek, előnyös árak

Új termékcsaládok, új termékek, előnyös árak Új termékcsaládok, új termékek, előnyös árak A KORADO bemutatja Önnek a legújabb fürdőszabai csőradiátorait. Az új gyártási tecnológiák bevezetésének köszönetően ma már sokkal szélesebb vevői kör vásárolatja

Részletesebben

SZABADON FEKTETETT, LETERHELT RENDSZEREK

SZABADON FEKTETETT, LETERHELT RENDSZEREK L SZABADON FEKTETETT, LETERHELT RENDSZEREK renolit waterproofing EXCELLENCE IN ROOFING 1 SZABADON FEKTETETT, LETERHELT RENDSZEREK SZABADON FEKTETETT, LETERHELT RENDSZEREK TERMÉKINFORMÁCIÓ Kalenderezett/laminált

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA GÁZFOGYASZTÓBERENDEZÉS- ÉS CSŐHÁLÓZAT-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A képzési program a szakképzésről

Részletesebben

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal

ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal ACCESS h szivattyúk Szerelési és kezelési útmutató 1./14 oldal 1 A h szivattyú használata 2 1.1 A kezel felület bemutatása... 2 1.2 A kezel felület használata... 2 1.3 Be- és kikapcsolás... 3 1.4 A h mérséklet

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004

HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 HITELESÍTÉSI ELŐ ÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐ K KOMBINÁLT VÍZMÉRŐ K HE 6/3-2004 FIGYELEM! Az előírás kinyomtatott formája tájékoztató jellegű. Érvényes változata Az OMH minőségirányítási rendszerének elektronikus

Részletesebben

+ 4 csavar + 5 perc munkaidő = 60 kg RÖGZÍTVE. Rigips Habito. A sokoldalú építőlemez

+ 4 csavar + 5 perc munkaidő = 60 kg RÖGZÍTVE. Rigips Habito. A sokoldalú építőlemez + 4 csavar + 5 perc munkaidő = 60 RÖGZÍTVE ÚJ Habito A sokoldalú építőlemez Habito A jövő most kezdődik! Könnyen és rugalmasan alakítható belső terek Az otthonunkban szeretnénk jól érezni magunkat. Ezért

Részletesebben

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4

flexotherm Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató flexotherm VWF 57/4 VWF 87/4 VWF 117/4 VWF 157/4 VWF 197/4 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH erghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

HIDRAULIKUS TERMÉKCSALÁD

HIDRAULIKUS TERMÉKCSALÁD HIDRAULIKUS TERMÉKCSALÁD Vortex járókerék A DRAGA (DG) csoport olyan elektromos szivattyúkat foglal magába, amelyek hátrahúzott örvény (vortex) járókereke nagy, gyakran teljesen szabad átömlési keresztmetszetet

Részletesebben