Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Amamix / Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány az. Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek"

Átírás

1 Merülőmotor-keverőműállvány Amamix / Amaprop Merülőmotor-keverőműállvány az Amamix és Amaprop 1000 merülőmotoros keverőművek Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Azonosítószám:

2 Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amamix / Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Halle Minden jog fenntartva. A tartalmak a KSB írásos hozzájárulása nélkül nem terjeszthetők, nem sokszorosíthatók, nem szerkeszthetők és nem adhatók tovább harmadik félnek. Általában érvényes: A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

3 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szójegyzék Általános ismertetés Alapelvek Célcsoport Kapcsolódó dokumentumok Jelmagyarázat Biztonság Figyelmeztető utasítások jelölése Általános ismertetés Rendeltetésszerű használat Személyzet szakképesítése és oktatása Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Biztonságra ügyelő munkavégzés Nem megengedett üzemeltetési módok Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás Szállítás Csapágyazás/konzerválás Visszaszállítás Ártalmatlanítás Leírás Általános leírás Szerkezeti felépítés Felépítés és működés Szállítási terjedelem Méretek és tömegadatok Felállítás/beépítés Biztonsági rendelkezések Előfeltételek Felállítás előtti ellenőrzés A merülőmotor-keverőműállvány szerelése A merülőmotor-keverőmű felszerelése a merülőmotor-keverőműállványra Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés Üzembe helyezés Üzemen kívül helyezés Karbantartás/fenntartás Biztonsági rendelkezések Amamix / Amaprop 3 / 52

4 Tartalomjegyzék 7.2 Karbantartás/ellenőrzés Csavarmeghúzási nyomatékok Üzemzavarok: okok és elhárításuk Kapcsolódó dokumentumok Felállítási terv Veszélytelenségi nyilatkozat Címszójegyzék / 52 Amamix / Amaprop

5 Szójegyzék Szójegyzék Közeg A merülőmotor-keverőmű alkalmazási meghatározásának megfelelően a közeg (szállított közegnek is nevezik) a keverőművet körülvevő folyadékot jelöli. Rendszerint kommunális vagy ipari szennyvizekről és iszapokról van szó. A közeg pontos leírására a gáz és szilárdanyag-tartalomra, a szálas alkotóanyagok arányára és hosszára, valamint a vegyi összetételre és a hőmérsékletre vonatkozó adatok szolgálnak. Veszélytelenséget igazoló nyilatkozat A veszélytelenséget igazoló nyilatkozat egy nyilatkozat arról, hogy a merülőmotorkeverőművet előírásszerűen megtisztították, így a közeggel érintkező alkatrészek a továbbiakban nem veszélyeztetik a környezetet és az emberi egészséget. Merülőmotor-keverőmű A merülőmotor-keverőművek nyitott, axiális propellerhidraulikával és szárazan futó merülőmotorral rendelkező keverőkészülékek. Amamix / Amaprop 5 / 52

6 1 Általános ismertetés 1 Általános ismertetés 1.1 Alapelvek Az üzemeltetési / szerelési útmutató a címlapon megnevezett típusokra és kivitelekre vonatkozik. Az üzemeltetési / szerelési útmutató a szakszerű és biztonságos szerelést írja le. A típus, a beépítési méret, a legfontosabb üzemi adatok, a rendelési szám és a rendelési tételszám a típustáblán van feltüntetve. A rendelési szám és a rendelési tételszám egyértelműen leírja a telepítési készletet/tartozékokat, és azonosításra szolgál minden további ügyletnél. Kár esetén haladéktalanul értesíteni kell a legközelebbi KSB szervizt, mert csak így érvényesíthető szavatossági igény. 1.2 Célcsoport A jelen üzemeltetési / szerelési útmutató műszakilag képzett szakembereknek készült. 1.3 Kapcsolódó dokumentumok Táblázat 1: A kapcsolódó dokumentumok áttekintése Dokumentum Tartalom Adatlap A műszaki adatok leírása Felállítási terv/méretlap Csatlakozási és felállítási méretek ismertetése Összeállítási rajz 1) Ismertetés metszeteken megjelenítve 1.4 Jelmagyarázat Táblázat 2: Alkalmazott szimbólumok Szimbólum Jelentés Cselekvési utasítás előfeltétele Cselekvési felszólítás biztonsági tudnivalók esetén Cselekvés eredménye Kereszthivatkozás Több lépésből álló cselekvési utasítás Útmutatás ajánlásokat és fontos útmutatásokat tartalmaz a készülék kezelésére vonatkozóan. 1) amennyiben megállapodás szerint a szállítási terjedelem része 6 / 52 Amamix / Amaprop

7 2 Biztonság! VESZÉLY 2 Biztonság Az ebben a fejezetben található útmutatásokban megnevezett veszélyek nagy kockázattal járnak. 2.1 Figyelmeztető utasítások jelölése Táblázat 3: Figyelmeztető utasítások jellemzői Szimbólum Magyarázat! VESZÉLY VESZÉLY ez a jelzőszó nagy kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezet.! VIGYÁZAT VIGYÁZAT ez a jelzőszó közepes kockázattal járó veszélyre figyelmeztet, amely, ha nem sikerül elkerülni, súlyos vagy akár halálos sérüléshez vezethet. FIGYELEM FIGYELEM ez a jelzőszó olyan veszélyre figyelmeztet, melynek figyelmen kívül hagyása a gépet vagy működését fenyegető veszélyeket idézhet elő. Robbanásvédelem ez a szimbólum robbanásveszélyes területeken keletkező robbanások elleni védelemről szolgál információkkal, a 94/9/EK (ATEX) európai irányelvben foglaltak szerint. Általános veszélyhely ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt súlyos vagy halálos következményekkel járó veszélyekre figyelmeztet. Veszélyes elektromos feszültség ez a szimbólum egy jelzőszóval együtt elektromos feszültséggel kapcsolatos veszélyekre figyelmeztet, és információkkal szolgál az elektromos feszültséggel szembeni védelemhez. A gép megrongálódása ez a szimbólum a FIGYELEM jelzőszóval együtt a gépet és működését fenyegető veszélyre figyelmeztet. 2.2 Általános ismertetés Az üzemeltetési / szerelési útmutató alapvető tudnivalókat tartalmaz a készülék felállítására, üzemeltetésére és karbantartására vonatkozóan, melyek betartásával biztosítható a készülék biztonságos kezelése, valamint elkerülhetők a személyi és anyagi károk. Minden fejezet biztonsági útmutatásait figyelembe kell venni. Az illetékes szakembereknek/az üzemeltetőknek az összeszerelés és az üzembe helyezés előtt el kell olvasniuk és maradéktalanul meg kell érteniük az üzemeltetési / szerelési útmutatót. Az üzemeltetési / szerelési útmutatónak mindenkor a szakemberek rendelkezésére kell állnia a helyszínen. Az üzemeltetési / szerelési útmutatóban nem tárgyalt helyi előírások betartásáért az üzemeltető felelős. 2.3 Rendeltetésszerű használat A merülőmotor-keverőműállványt csak a kapcsolódó dokumentumokban leírt alkalmazási területeken szabad üzemeltetni. A merülőmotor-keverőműállványt csak műszakilag kifogástalan állapotban szabad üzemeltetni. A merülőmotor-keverőműállvánnyal csak az adatlapon vagy az érintett kivitel dokumentációjában leírt közegek szállíthatók. Amamix / Amaprop 7 / 52

8 2 Biztonság Az adatlapon vagy a dokumentációban közölttől eltérő alkalmazási módokat egyeztesse a gyártóval. Soha ne lépje túl az adatlapon vagy a dokumentációban közölt megengedett használati határokat hőmérséklet stb. vonatkozásában. Tartsa be a jelen üzemeltetési útmutatóban található összes biztonsági tudnivalót és cselekvési utasítást. 2.4 Személyzet szakképesítése és oktatása A gép összeszerelését, kezelését, karbantartását és inspekcióját végző személyzetnek megfelelő szakképesítéssel kell rendelkeznie. Az üzemeltetőnek pontosan szabályoznia kell a személyzet felelősségi körét, illetékességét ellenőrzés, összeszerelés, a kezelés, karbantartás és inspekció tekintetében. Ha a személyzet nem rendelkezik a szükséges ismeretekkel, akkor oktatásban és tájékoztatásban kell részesíteni. Ezt szükség esetén a gép üzemeltetőjének megbízására a gyár, illetve a szállító cég is elvégezheti. Oktatás csak műszaki szakemberek felügyelete mellett folytatható. 2.5 Az útmutató figyelmen kívül hagyásának veszélyei Az üzemeltetési útmutató figyelmen kívül hagyása mindennemű kártérítésre vonatkozó igényjogosultságot megszüntet. A figyelmen kívül hagyás például a következő veszélyeztetéseket okozhatja: elektromos áramtól, hő-, mechanikai és kémiai hatásoktól eredő, vagy robbanás okozta személyi veszélyeztetés a termék fontos funkciói felmondják a szolgálatot elmaradnak a karbantartás és fenntartás előírt módszerei a környezet veszélyeztetése veszélyes anyagok szivárgása által 2.6 Biztonságra ügyelő munkavégzés Az útmutatóban felsorolt meglevő biztonsági előírások figyelembe vétele valamint a rendeltetésszerű használat betartása mellett a következő biztonsági előírásokat is figyelembe kell venni: : Balesetvédelmi előírások, biztonsági és üzemeltetési rendelkezések Robbanásvédelmi előírások Veszélyes munkaanyagok használatára vonatkozó biztonsági rendelkezések Érvényben lévő előírások és törvények 2.7 Nem megengedett üzemeltetési módok A merülőmotor-keverőműállvány üzemeltetésekor az adatlapon valamint az üzemeltetési / szerelési útmutatóban megadott értékeket semmi esetre sem szabad túllépni. A szállított merülőmotor-keverőműállványok üzembiztossága csak rendeltetésszerű használat esetén szavatolt. 8 / 52 Amamix / Amaprop

9 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás 3.1 Szállítás VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotoros keverőmű állvány károsodása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez csak az erre kialakított függesztési pontokat használja. Soha ne használja a szállítási terjedelem részét képező láncokat, ill. emelőköteleket általános teherfelvevő eszközként. Biztonságosan akassza a kiemelő köteleket vagy láncokat a szivattyúra és a darura. A merülőmotor-keverőműállvány raklapon vagy raklap nélkül történő szállításkor csak szilárd, egyenes alapon állítsa fel. Használjon megfelelő teherfelvevő eszközt a négyszögprofilú csőhöz. Szállítás A merülőmotor-keverőműállványt fekvő helyzetben, eredeti csomagolásában (a merülőmotor-keverőműállványt és a gépegységet raklapra szíjazva), az ábrázolt módon szállítsa. A merülőmotor-keverőműállványt megfelelő teherbírású villástargoncával vagy emelőkocsival szállítsa. Ábra 1: A merülőmotor-keverőműállvány szállítása Felállítás A merülőmotor-keverőműállványt megfelelő teherbírású daruval állítsa fel. VESZÉLY Ingamozgás felállítás közben A lezuhanó vagy felbillenő alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotor-keverőműállványt csak szilárd, egyenes alapon állítsa fel. A teheremelő eszközt hagyja beakasztva. 1. A kiemelő kötelet vagy láncot akassza a darura. 2. A kiemelő kötelet vagy láncot tartsa megfeszítve. 3. A merülőmotor-keverőműállványt állítsa fel. 3.2 Csapágyazás/konzerválás Ha a berendezést a szállítást követően hosszabb idő elteltével kívánja üzembe helyezni, akkor a következő intézkedések ajánlottak: Amamix / Amaprop 9 / 52

10 3 Szállítás/közbenső tárolás/ártalmatlanítás VIGYÁZAT Tárolás során a készülék nedvesség, szennyeződések vagy kártevők következtében megrongálódhat A merülőmotor-keverőműállvány szennyeződése! Kültéri tárolás esetén a merülőmotor-keverőműállványt és tartozékait vízzáró módon le kell takarni. A merülőmotor-keverőműállványt száraz, rázkódásmentes helyen, lehetőleg az eredeti csomagolásban tárolja. Az esővíz és szennyeződés behatolását kerülje el. Az elfagyást kerülje el. A tűző napsütésen való tárolást kerülje el. (anyagtulajdonságok romlása) Táblázat 4: A tárolás környezeti feltételei Környezeti feltétel Érték Relatív páratartalom 5-85 % Környezeti hőmérséklet (nem lecsapódó) - 10 C és + 50 C között 3.3 Visszaszállítás 1. A merülőmotor-keverőműállványt alaposan át kell öblíteni és meg kell tisztítani, különösen akkor, ha káros, robbanásveszélyes, forró vagy más okból veszélyes közeget szállítottak vele. 2. Ha a szállított közeg maradványai a levegő páratartalmával reakcióba lépve korróziós károkat okozhatnak vagy oxigénnel érintkezve lángra lobbanhatnak, akkor a merülőmotor-keverőműállványt az előzőeken túlmenően közömbösíteni kell, valamint szárítás céljából vízmentes inert gázzal át kell fúvatni. 3. A merülőmotor-keverőműállványhoz mindig egy teljesen kitöltött, veszélytelenséget igazoló nyilatkozatot kell csatolni. Az alkalmazott biztonsági és szennyezésmentesítési intézkedéseket feltétlenül be kell tartani. FONTOS TUDNIVALÓ Szükség esetén a veszélytelenséget igazoló nyilatkozat letölthető az internetről a következő címen: Ártalmatlanítás FIGYELEM Egészségre káros közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon merülőmotor-keverőműállványokat, amelyeket egészségre káros közegek szállítására használták, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Az öblítőfolyadékot fel kell fogni és ártalmatlanítani. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. 1. Szerelje le a merülőmotor-keverőműállványt. Leszereléskor gyűjtse össze a az öblítő- és kenőfolyadékokat. 2. Válogassa szét az anyagokat pl.: - fémek - műanyag 3. Ártalmatlanítsa őket a helyi előírások szerint, illetve szabályozott módon. 10 / 52 Amamix / Amaprop

11 4 Leírás 4 Leírás 4.1 Általános leírás A merülőmotor-keverőműveket tisztítóberendezésekben kommunális és ipari szennyvizek és iszapok kezelésére használják. A merülőmotor-keverőművet ehhez a medencében a merülőmotor-keverőműállványra szerelik. Táblázat 5: Felállítási módok szerint Ábra Leírás Rögzítés a talajon az Amamix 200 / 300 és a 6-os tartozék esetében előfeltétel: A felállítás helye hozzáférhető (pl. esőcsatorna-túlfolyók) Rögzítés az akna / medence falán Rögzítés gátfokon, ill. akna/medencefalon az Amamix 200 / 300 és a 7-es tartozék esetében fokozatmentesen beállítható beépítési mélység merev sugáriránnyal A merülőmotoros keverőmű karbantartási és ellenőrzési munkákhoz kihúzható a medencéből ill. az aknából. az Amamix 200 / 300 és a 7-es tartozék esetében Különlegesség: fokozatmentesen beállítható beépítési mélység, beállítható sugáriránnyal. A merülőmotoros keverőmű karbantartási és ellenőrzési munkákhoz kihúzható a medencéből ill. az aknából. Amamix / Amaprop 11 / 52

12 4 Leírás szerint Ábra Leírás Rögzítés az akna / medence falán és sík medencefenéken (0-0,5 lejtés) az Amamix , valamint az Amaprop 1000 és a 22-es tartozék esetében Rögzítés az akna / medence falán és lejtéses medencefenéken (0,5-10 lejtés) Rögzítés az akna / medence falán és lejtéses medencefenéken, vagy az akna = medence falán (10-90 lejtés) Különlegesség: fokozatmentesen beállítható beépítési mélység, beállítható sugáriránnyal. A merülőmotoros keverőmű karbantartási és ellenőrzési munkákhoz kihúzható a medencéből ill. az aknából. az Amamix , valamint az Amaprop 1000 és a 22-es tartozék esetében Különlegesség: fokozatmentesen beállítható beépítési mélység, beállítható sugáriránnyal. A merülőmotoros keverőmű karbantartási és ellenőrzési munkákhoz kihúzható a medencéből ill. az aknából. az Amamix , valamint az Amaprop 1000 és a 22-es tartozék esetében Különlegesség: fokozatmentesen beállítható beépítési mélység, beállítható sugáriránnyal. A merülőmotoros keverőmű karbantartási és ellenőrzési munkákhoz kihúzható a medencéből ill. az aknából. 12 / 52 Amamix / Amaprop

13 4 Leírás szerint Ábra Leírás a vezetőcsőhőz középső cső-alátámasztással 6 m-nél nagyobb beépítési mélységek esetében döntőadapterrrel az Amamix és az Amaprop 1000 esetében 40 -os szögben teszi lehetővé a készülék állítását fel- vagy lefelé mutató irányban, 10 -os lépésekben (az Amamix 600 G típus esetén 15 ill. 30 -os dőlésszögben fel- vagy lefelé) 4.2 Szerkezeti felépítés Építés i mód Merülőmotor-keverőműállvány medencefenéken, medenceperemen vagy medencefalon történő rögzítéshez Rögzít és A merülőmotor-keverőműállvány rögzítése a medencén (betonminőség C20/25 a DIN 1045 szerint) rögzítő csapszegekkel Feláll ítás 6-os tartozék 7-es tartozék 22-es tartozék ( fejezet 4.1 oldal 11) Kivitel 4.3 Felépítés és működés 6- os tar tozék Merülőmotor-keverőműállvány, amely egy a medencefenéken szerelhető állványból áll Anyagminőség vagy es és 22- es tar tozék Merülőmotor-keverőműállvány, amely egy négyszögprofilú vezetőcsőből, felső és alsó körmös idomból és egy tartó szögidomból áll Anyagminőség vagy Négyszögprofil az Amamix 200 / 300-hoz: keresztmetszet 60 x 60, falvastagság 3 mm Amamix / Amaprop 13 / 52

14 4 Leírás Működés az Amamix 400 / 600-hoz: keresztmetszet 100 x 100, falvastagság 5 mm Amaprop 1000: keresztmetszet 100 x 100, falvastagság 5 mm A merülőmotor-keverőműállvány képes a merülőmotor-keverőmű működéséből adódó minden erő és nyomaték felvételére és az alapozásba történő átadására. 4.4 Szállítási terjedelem Kiviteltől függően a következő tételek tartoznak a szállítási terjedelembe: Standard tartozék a 6- os ta rtozék es etén Állvány fenékre rögzítéshez Rögzítő csapszeg Stand ard tarto zékok a 7- es tarto zéknál Rögzítő csapszeg Négyszögprofilú vezetőcső esetleg négyszögprofilú vezetőcső-hosszabbítóval Alsó körmös idom az akna / medence falára vagy a padkára való szereléshez Felső körmös idom megtartó szögidom 14 / 52 Amamix / Amaprop

15 4 Leírás Körmös idom C kivitel, ill. G kivitel, általában a gépegységen rögzítve Stand ard tarto zék a 22- os tartoz ék esetén Rögzítő csapszeg Négyszögprofilú vezetőcső esetleg négyszögprofilú vezetőcső-hosszabbítóval Alsó körmös idom sík medencefenékre szerelés esetén (0-0,5 ) 60 x 60, ill. 100 x 100 mm-es kivitel Alsó körmös idom lejtéses medencefenékre történő szerelés esetén (0,5-10 ) Alsó körmös idom lejtéses medencefenékre vagy az akna / medence falára történő szerelés esetén (10-90 ) Felső körmös idom 60 x 60, ill. 100 x 100 mm-es kivitel Megtartó szögidom 60 x 60, ill. 100 x 100 mm-es kivitel Amamix / Amaprop 15 / 52

16 4 Leírás Körmös idom C kivitel, G kivitel, ill. Amaprop 1000 egyes görgőkkel, általában már a gyárilag a gépcsoportra szerelve Külön leges tar tozék - k özépső a látámaszt ással a vezetőcs őhöz Külön leges tar tozék - h ordozóhev eder ( csa k Amamix készüléke khez) döntőadapter alkalmazása esetén a hordozóbilincs fölött van a gépegységre rögzítve, rendszerint gyárilag felszerelve Külön leges tar tozék - t artókengy el ( csak Amamix ké szülékekh ez) a hordozóbilincs fölött van a gépegységre rögzítve, rendszerint gyárilag felszerelve Külön leges tar tozék - h ajlásadap ter ( csak Amamix k észülékek hez) rendszerint gyárilag a motorházfedél és a körmös idom közé szerelve 16 / 52 Amamix / Amaprop

17 4 Leírás Külön leges tar tozék - d öntőadap ter az Am amix 600 G- hez rendszerint gyárilag a motorházfedél és a körmös idom közé szerelve 4.5 Méretek és tömegadatok A méret- és tömegadatokat a felállítási terv/méretlap vagy az adatlap tartalmazza. Amamix / Amaprop 17 / 52

18 5 Felállítás/beépítés 5 Felállítás/beépítés 5.1 Biztonsági rendelkezések VESZÉLY Szakszerűtlen felállítás robbanásveszélyes területeken Robbanásveszély! A merülőmotor-keverőműállvány megrongálódása! Tartsa be az érvényben lévő, helyi robbanásvédelmi előírásokat. Vegye figyelembe az adatlapon és a típustáblán feltüntetett adatokat. 5.2 Előfeltételek A merülőmotor-keverőműállvány szereléséhez az alábbiak szükségesek: legalább két szerelő megfelelő teherbírású emelőeszköz az engedélyezett rögzítőeszközökkel fúrógép keményfém fúróval (még jobb a maglyukfúró) Ø 18 mm, furatmélység 125 mm - a négyszögprofilú vezetőcső alsó és felső körmös idomjához Ø 12 mm, furatmélység 90 mm - a kötélbak rögzítéséhez fémfúró Ø 13 mm - a négyszögprofilú vezetőcső előkészítéséhez sűrített levegő a furatok kifúvásához villás- ill. csillagkulcs az M12-es (kny. 19) és M16-os (kny. 24) hatlapfejű csavarokhoz nyomatékkulcs (max. 150 Nm-ig) vágókorong a négyszögprofilú vezetőcső rövidítéséhez 5.3 Felállítás előtti ellenőrzés A felállítási hely előkészítése FIGYELEM Felállítás nem kellő szilárdságú vagy kellő teherbírású alapra Személyi sérülések és anyagi károk! A betonalap legyen a DIN 1045 előírásának megfelelően kellő szilárdságú (min C20/25 szilárdsági osztály). A betonalapnak meg kell kötnie, mielőtt ráhelyezik a merülőmotorkeverőműállványt. Tartsa be az adatlapon/típustáblán feltüntetett súlyadatokat. 1. Az építmény kialakítását ellenőrizni kell. Az építmény kialakítását a méretlapon/felállítási terven feltüntetett méretek szerint kell előkészíteni. 2. Tisztítsa meg a betonfelületet, szükség esetén seperje le és az esetleges laza maradványokat távolítsa el. 18 / 52 Amamix / Amaprop

19 5 Felállítás/beépítés 5.4 A merülőmotor-keverőműállvány szerelése A felállítási hely előkészítése 1. Jelölje be a felállítás helyét a medencében a berendezés rajza szerint. Ábra 2: A felállítási pozíció bejelölése A merülőmotor-keverőműállvány - 6-os tartozék felállítása A merülőmotor-keverőműállvány felállítása és rögzítése Ábra 3: A merülőmotor-keverőműállvány felállítása és rögzítése A felállítási hely előkészítése kész. ( fejezet oldal 19) 1. A merülőmotor-keverőműállványt állítsa a bejelölt felületre. 2. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 3. Helyezze be a habarcspatronokat a furatokba. 4. A habarcspatronokat a furatokban törje fel egy menetes rúddal. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 5. Csavarozza le a körmös idomokat a rögzítő csapszeggel. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét! Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 6. Húzza meg a rögzítő csapszegeket. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 7. Szerelje fel és húzza meg szorosan az ellenanyákat A merülőmotor-keverőműállvány - 7-es tartozék felállítása A vezetőcső előkészítése 1. Adott esetben rajzolja be a vezetőcső szükséges hosszát. Amamix / Amaprop 19 / 52

20 5 Felállítás/beépítés 2. Adott esetben a vezetőcsövet egy alkalmas munkahelyen szabja le merőlegesen a kívánt hosszra. 3. Adott esetben sorjátlanítsa a vágási éleket. 4. Adott esetben fúrjon lyukakat a vezetőcsőbe az alsó körmös idom számára az ábrázolt módon ,5 12,5 Ø 13 Ábra 4: A vezetőcső előkészítése Az alsó körmös idom felszerelése Ábra 5: Az alsó körmös idom felszerelése A felállítási hely előkészítése kész. ( fejezet oldal 19) 1. Az alsó körmös idomot állítsa a bejelölt felületre. 2. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 3. Helyezze be a habarcspatronokat a furatokba. 4. A habarcspatronokat a furatokban törje fel egy menetes rúddal. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 5. Csavarozza le a körmös idomot a rögzítő csapszeggel. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét! Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 6. Húzza meg a rögzítő csapszegeket. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 7. Szerelje fel és húzza meg szorosan az ellenanyákat. 20 / 52 Amamix / Amaprop

21 5 Felállítás/beépítés A vezetőcső felállítása és rögzítése Ábra 6: A vezetőcső felállítása és rögzítése A vezetőcső a megfelelő hosszra van leszabva. ( fejezet oldal 19) Az alsó körmös idom fel van szerelve. ( fejezet oldal 20) 1. A vezetőcsövet helyezze be az alsó körmös idomba. 2. Csavarozza az alsó körmös idomot a vezetőcsőre A felső körmös idom vezetőcsőre szerelése Ábra 7: A felső körmös idom vezetőcsőre szerelése A vezetőcső a megfelelő hosszra van leszabva. A vezetőcső fel van állítva és az alsó körmös idommal rögzítve van. 1. A felső körmös idomot helyezze a vezetőcsőbe. 2. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 3. Helyezze be a habarcspatronokat a furatokba. 4. A habarcspatronokat a furatokban törje fel egy menetes rúddal. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 5. Csavarozza le a körmös idomot a rögzítő csapszeggel. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét! Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 6. Húzza meg a rögzítő csapszegeket. (Meghúzási nyomaték 60 Nm) Amamix / Amaprop 21 / 52

22 5 Felállítás/beépítés Tartó szögidom szerelése Ábra 8: Tartó szögidom szerelése A vezetőcső fel van állítva és rögzítve van. ( fejezet oldal 21) 1. A tartó szögidomot az M12-es kengyelcsavarokkal és ellenanyákkal rögzítse a vezetőcsövön. Eközben vegye figyelembe a padlótól való távolságot. ( fejezet 9.1 oldal 35) A merülőmotor-keverőműállvány - 22-es tartozék felállítása A vezetőcső előkészítése 1. Adott esetben jelölje be a vezetőcső szükséges hosszát (Adott esetben vegye figyelembe egy középső alátámasztás helyzetét.) 2. Adott esetben a vezetőcsövet egy alkalmas munkahelyen szabja le merőlegesen a kívánt hosszra. 3. Adott esetben sorjátlanítsa a vágási éleket Az alsó körmös idom felszerelése Ábra 9: Az alsó körmös idom felszerelése A felállítási hely előkészítése kész. ( fejezet oldal 19) 1. Az alsó körmös idomot állítsa a bejelölt felületre. 2. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 3. A habarcspatronokat a furatokban törje fel egy menetes rúddal. A habarcs kötési ideje miatt dolgozzon gyorsan! Vegye figyelembe a gyártó cég feldolgozási útmutatásait! 22 / 52 Amamix / Amaprop

23 5 Felállítás/beépítés 4. Csavarozza le a körmös idomokat a rögzítő csapszeggel. Vegye figyelembe a kétkomponensű gyanta feldolgozási idejét! Olvassa el a habarcspatronok csomagolásán található útmutatót is. 5. Húzza meg a rögzítő csapszegeket. Meghúzási nyomaték: 60 Nm 6. Szerelje fel és húzza meg szorosan az ellenanyákat A vezetőcső felállítása és rögzítése Ábra 10: A vezetőcső felállítása és rögzítése A vezetőcső a megfelelő hosszra van leszabva. ( fejezet oldal 22) Az alsó körmös idom fel van szerelve. ( fejezet oldal 22) 1. A vezetőcsövet helyezze fel az alsó körmös idomra. (A vezetőcsövet nem kell az alsó tartóra csavarozni.) Középső alátámasztás felszerelése a vezetőcsőre (opcionális) Ábra 11: Középső alátámasztás felszerelése a vezetőcsőre Beépítési mélység > 6 m. 1. A vezetőcsövet vegye ki az alsó körmös idomból. 2. A vezetőcsövet helyezze egy alkalmas szerelési helyre. 3. A vezetőcsövet a középső alátámasztás helyén vágja ketté. 4. Adott esetben sorjátlanítsa a vágási éleket. 5. A vezetőcső egyik felét helyezze az alsó körmös idomra. 6. A középső alátámasztást helyezze a vezetőcsőbe. 7. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 8. A középső alátámasztást csavarozza a medencefalra. 9. A vezetőcső második felét helyezze a középső alátámasztásra. Amamix / Amaprop 23 / 52

24 5 Felállítás/beépítés A felső körmös idom vezetőcsőre szerelése Ábra 12: A felső körmös idom vezetőcsőre szerelése A vezetőcső a megfelelő hosszra van leszabva. A vezetőcső fel van állítva és az alsó körmös idommal rögzítve van. 1. A felső körmös idomot helyezze a vezetőcsőbe. 2. Fúrja ki a rögzítő csapszegek furatait. 3. A felső körmös idomot csavarozza fel Tartó szögidom szerelése Ábra 13: Tartó szögidom szerelése A vezetőcső fel van állítva és rögzítve van. ( fejezet oldal 23) 1. A tartó szögidomot a kengyelcsavarokkal és ellenanyákkal rögzítse a vezetőcsövön. Eközben vegye figyelembe a padlótól való távolságot. ( fejezet 9.1 oldal 35) 5.5 A merülőmotor-keverőmű felszerelése a merülőmotorkeverőműállványra A körmös idom felszerelése Rendszerint a 732 körmös idom a merülőmotor-keverőmű szállításakor már fel van szerelve. 24 / 52 Amamix / Amaprop

25 5 Felállítás/beépítés Ábra 14: A körmös idom felszerelése a merülőmotor-keverőműre A 732 körmös idom még nincs a merülőmotor-keverőműre felszerelve. 1. A 732 körmös idomot a 4 db imbuszcsavarral szerelje fel a 812 motorházfedélre Döntőadapter felszerelése (opcionális) Rendszerint a 732 körmös idom és a 82-5 döntőadapter a merülőmotor-keverőmű szállításakor már fel van szerelve. Az Amamix 600 G-nél a körmös idom és a motorházfedél közé egy ékalakú öntvény (15 -os ill. 30 -os könyökidom) van gyárilag szerelve és a gépegységgel együtt festve Ábra 15: A döntőadapter és körmös idom felszerelése a merülőmotor-keverőműre A 732 körmös idom és a 82-5 döntőadapter még nincs a merülőmotorkeverőműre felszerelve. 1. A 82-5 döntőadaptert a 4 db imbuszcsavarral szerelje fel a 812 motorházfedélre. Itt a döntés felfelé változat van ábrázolva. A döntés lefelé változathoz a döntőadapter két könyökidomát 180 -kal megfordítva kell felszerelni. 2. A 732 körmös idomot az imbuszcsavarokkal oly módon szerelje a 82-5 döntőadapterre, hogy a megfelelő könyökidom felfelé vagy lefelé legyen beállítva Hordozóbilincs, hordozófül, fogókengyel felszerelése a) Amamix direkt hordozóbilinccsel b) Amamix direkt hordozófüllel Amamix / Amaprop 25 / 52

26 5 Felállítás/beépítés c) Amamix direkt fogókengyellel d) Amaprop 1000 hordozófüllel A hordozóbilincs, a hordozófül vagy a fogókengyel rendszerint már gyárilag súlyponti helyzetben a merülőmotor-keverőműre van felszerelve. 1. Állítsa fel a merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon. 2. A hordozóbilincset, hordozófület vagy fogókengyelt rögzítse hatlapfejű csavarokkal. Vegye figyelembe a csavarmeghúzási nyomatékokat! ( fejezet 7.3 oldal 33) A merülőmotor-keverőmű szállítása VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez csak az erre kialakított függesztési pontot (emelőfül vagy kengyel) használja. Soha ne függessze fel a merülőmotor-keverőművet a csatlakozóvezetéknél fogva. Soha ne használjon a szállítási terjedelemből származó kiemelő köteleket általános teheremelő eszközként. Biztonságosan akassza a kiemelő köteleket a merülőmotor-keverőműre és a darura. A villamos csatlakozóvezetéket védje a megrongálódástól. Emelés közben tartson megfelelő biztonsági távolságot. A merülőmotoros keverőművet az ábrázolt módon szállítsa. 26 / 52 Amamix / Amaprop

27 5 Felállítás/beépítés Szállítás hordozóbilinccsel Szállítás hordozófüllel Szállítás fogókengyellel Szállítás hordozófüllel Felfüggesztési pont A tartókengyelen lévő felfüggesztési pont a tartókengyellel felszerelt komplett gépegységnek a medencébe történő lesüllyesztésére szolgál a függőlegesen álló négylapú vezetőcső mentén. ~5 ~5 ~5 Ábra 16: Ferde helyzet kb. 5 ~0 Ábra 17: Ferde helyzet kb. 0 Amamix / Amaprop 27 / 52

28 5 Felállítás/beépítés A problémamentes emeléshez/süllyesztéshez a tartókengyelre való felfüggesztésnél az Amamix esetén kb. 5 -os ferde helyzetet kell beállítani 2) (propeller felfelé mutat), az Amaprop 1000 esetén kb. 0 -os helyzetet kell beállítani. Ha ettől eltérő szöghelyzet adódik, akkor korrigálni kell a felfüggesztési pontot. Felfü ggesztési pont kor rigálása 1. A csavarokat az hordozóbilincsen kissé lazítsa meg. 2. Az aktuális ferde helyzettől függően tolja el az hordozóbilincset. VIGYÁZAT Megoldott vagy túl laza csavarkötések A telepítési készlet károsodása üzem közben Vegye figyelembe a csavarok meghúzási nyomatékait. 3. Az összes csavart húzza meg újra. Tartsa be a csavarmeghúzási nyomatékokat! ( fejezet 7.3 oldal 33) 4. Végezze el újra a felfüggesztési kísérletet. Ha most kb. 5 -os, ill. 0 -os szöget kap, 2) akkor megtalálta a helyes súlypontot Kiemelő kötél A gépcsoport emelőkészülékkel történő emeléséhez/süllyesztéséhez az emelőkötelet közvetlenül a tartókengyelhez is lehet rögzíteni a felfüggesztési pontban. VIGYÁZAT Lazán leakasztott emelőkötelek A gépegység, telepítési készlet vagy az emelőkészülék károsodása! Az emelőkötélnek mindig enyhén megfeszítettnek kell lennie. Adott esetben használjon kötélfeszítőt/húzót vagy alkalmas kötélrögzítőt. ( fejezet oldal 30) Ahhoz, hogy elkerülhető legyen az emelőkötélnek a keverőmű üzemelése közbeni károsodása, az emelőkötélnek mindig enyhén megfeszítettnek kell maradnia A merülőmotor-keverőmű rögzítése a merülőmotor-keverőműállványra 6- os tartozék A merülőmotor-keverőműállvány fel van szerelve. ( fejezet 5.4 oldal 19) 1. A merülőmotor-keverőművet állítsa megfelelő helyzetbe a merülőmotorkeverőműállványon. 2. A merülőmotor-keverőművet csavarozza a merülőmotor-keverőműállványra. 7- es és 22- es tartozék A merülőmotor-keverőműállvány fel van szerelve. ( fejezet 5.4 oldal 19) A hordozóbilincs, hordozófül vagy a fogókengyel fel van szerelve a merülőmotor-keverőműre. A súlyponti helyzet be van állítva. 1. Akassza be a merülőmotoros keverőművet, és állítsa a négylapú vezetőcső fölé. 2. A merülőmotor-keverőművet felülről csúsztassa rá a négyszögprofilú vezetőcsőre. 3. A merülőmotor-keverőművet a négyszögprofilú vezetőcső mentén süllyessze le a medencébe, amíg a merülőmotor-keverőmű körmös idomán levő gumiütköző a tartó könyökidomra fel nem ül és a merülőmotor-keverőmű munkavégző helyzetébe nem süllyed. 2) hajlásadapter használata esetén a ferde helyzet ennek megfelelően változik meg 28 / 52 Amamix / Amaprop

29 5 Felállítás/beépítés FONTOS TUDNIVALÓ Ahhoz, hogy a merülőmotoros keverőmű helyzetét könnyebben lehessen újra megtalálni, jelölje meg a kiemelő kötelet a korlát magasságában Villamos csatlakozóvezeték rögzítése és lefogása Ábra 18: villamos csatlakozóvezeték rögzítése és lefogása 1 Rögzítő karabiner 2 Kábeltartó VIGYÁZAT Lazán fektetett villamos csatlakozóvezeték A villamos csatlakozóvezeték propellerszárnyak általi megrongálása! A villamos csatlakozóvezetéket feszesen rögzítse a medence peremén. A villamos csatlakozóvezetéket, amennyire csak lehet, rögzítse a medence peremén, kb. 0,8 méterre a négylapú vezetőcső oldalától, ezzel is elkerülve, hogy a csatlakozóvezeték a négylapú vezetőcsőhöz dörzsölődjön és megrongálódjon. 1. Szerelje a kábeltartót a medence peremén az elektromos csatlakozóvezetékre, és rögzítse a megfelelő ponton (pl. korlát) egy rögzítő karabinerrel vagy gyűrűs csavarral. 2. A kábeltartó csavarok meghúzása előtt feszítse ki az elektromos csatlakozóvezetéket a medence peremére. Kerülje el, hogy az elektromos csatlakozóvezetéken dörzsölődési pontok keletkezzenek (szükség esetén helyezzen egy alátétet a medence fenekére) A kiemelő kötél rögzítése VIGYÁZAT Lazán függő kiemelő kötelek A kiemelő kötelek propellerszárnyak általi megrongálása! A beépítés helyéhez kötött daruk esetében a kiemelő kötelet a merülőmotorkeverőmű működése közben az emelőműhöz képest minimális belógással kell tartani Emelőkészülék (daru) felszerelése/kezelése Ha a szállítási terjedelem része egy daru, akkor a daru felszereléséhez és kezeléséhez kötelező a gyártó cég mellékelt üzemeltetési útmutatójának betartása. Amamix / Amaprop 29 / 52

30 5 Felállítás/beépítés Kötélfeszítő/-bak szerelése Ábra 19: Kötélfeszítő/-bak (SP) A KSB szállítási terjedelméből származó szállítható daruk esetén a merülőmotorkeverőmű medencébe süllyesztése után a kiemelő kötelet (Ø 5 mm) az emelőeszköz emelőművéből eltávolítják, a kötélfeszítővel/-bakkal biztosítják és felcsévélik. VIGYÁZAT Lazán függő kiemelő kötél Különböző sérülések, mint például a kiemelő kötél propellerszárnyak általi megrongálása A kiemelő kötél biztonságos rögzítése. A kiemelő kötelet bár tehermentesítve, de nagyobb belógás nélkül rögzítse. A csavarmeghúzási nyomatékokat a rögzítéskor vegye figyelembe 1. A kötélfeszítőt/-bakot a medence peremén (pl. a korlát alatt) állítsa megfelelő helyzetbe és rögzítse M10 x 130-as rögzítő csapszegekkel vagy M10-es csavarokkal. 2. A kiemelő kötelet szabad végével vezesse át egy kengyelcsavaron és húzza át teljesen. 3. A kiemelő kötelet biztosítsa az M5-ös kengyelcsavarral. A csavarmeghúzási nyomatékokat vegye figyelembe! ( fejezet 7.3 oldal 33) 4. A kiemelő kötelet tekerje a két lemez szögidom köré. 5. A kiemelő kötelet a második M5-ös kengyelcsavarral biztosítsa a kötélbakról történő véletlen letekeredés ellen. A csavarmeghúzási nyomatékokat vegye figyelembe! ( fejezet 7.3 oldal 33) A kötélfeszítő/-bak alternatív módon a korláton is rögzíthető. 30 / 52 Amamix / Amaprop

31 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6 Üzembe helyezés / üzemen kívül helyezés 6.1 Üzembe helyezés Üzembe helyezés előtt ellenőrizze a következő pontok betartását: A merülőmotor-keverőműállványt előírásszerűen kell felállítani. Az összes csavarzat előírásszerűen meg van húzva. A merülőmotor-keverőmű üzemeltetési útmutatójának minden pontját ellenőrizték. 6.2 Üzemen kívül helyezés FIGYELEM Egészségre káros közegek Személyek és a környezet veszélyeztetése! Azon merülőmotor-keverőműállványokat, amelyeket egészségre káros közegek szállítására használták, mentesíteni kell a szennyeződésektől. Szükség esetén védőruhát és védőmaszkot kell viselni. Az egészségre káros anyagok ártalmatlanítására vonatkozó törvényi rendelkezéseket be kell tartani. A mer ülőmotor- keverő műállván yt üzemen kívül he lyezik A biztonsági rendelkezéseket betartják. 1. A merülőmotor-keverőműállványt tisztítsa meg. 2. Végezze el a karbantartási munkákat. Amamix / Amaprop 31 / 52

32 7 Karbantartás/fenntartás 7 Karbantartás/fenntartás 7.1 Biztonsági rendelkezések Az üzemeltetőnek kell gondoskodnia arról, hogy a karbantartási-, inspekciós- és szerelő munkákat olyan arra hivatott szakemberek hajtsák végre, akik az üzemeltetési útmutató figyelmes tanulmányozása után kellően tájékozottak. VESZÉLY Szikraképződés a karbantartási munkálatok közben Robbanásveszély! A robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek karbantartási munkálatait mindig a robbanásveszélyes területen kívül végezze el. VESZÉLY Szakszerűtlen szállítás A lezuhanó alkatrészek életveszélyt idézhetnek elő! A merülőmotor-keverőmű megrongálódása! A teheremelő eszköz rögzítéséhez csak az erre kialakított függesztési pontot (emelőfül vagy kengyel) használja. Soha ne függessze fel a merülőmotor-keverőművet a csatlakozóvezetéknél fogva. Soha ne használjon a szállítási terjedelemből származó kiemelő köteleket általános teheremelő eszközként. Biztonságosan akassza a kiemelő köteleket a merülőmotor-keverőműre és a darura. A villamos csatlakozóvezetéket védje a megrongálódástól. Emelés közben tartson megfelelő biztonsági távolságot. FIGYELEM A merülőmotor-keverőmű véletlen bekapcsolása Mozgó szerkezeti elemek miatti sérülésveszély! A merülőmotor-keverőművön bármilyen munkát csakis lekapcsolt villamos csatlakozások mellett szabad végezni. A merülőmotor-keverőművet biztosítani kell a véletlen bekapcsolás ellen! FIGYELEM Egészségre káros vagy forró közegek Sérülésveszély! Figyelembe kell venni a törvényben előírtakat. Tegye meg a közelben tartózkodókra és a környezetre vonatkozó védőintézkedéseket! Azon merülőmotor-keverőműveket, amelyeket egészségre káros közegekben használnak, mentesíteni kell a szennyeződésektől. FONTOS TUDNIVALÓ A robbanásbiztos merülőmotor-keverőművek javítására különleges előírások vonatkoznak. A merülőmotor-keverőművek átépítése vagy megváltoztatása hátrányosan befolyásolhatja a robbanásvédelmet. Ezért az csak a gyártóval történt egyeztetést követően hajtható végre. 32 / 52 Amamix / Amaprop

33 7 Karbantartás/fenntartás FONTOS TUDNIVALÓ Megfelelő karbantartási terv birtokában minimális karbantartási ráfordítással elkerülhetők a drága javítások, és így biztosítható a zavartalan és megbízható üzem. FONTOS TUDNIVALÓ A KSB szerviz minden karbantartási, fenntartási és szerelési munkához rendelkezésre áll. Elérhetőségeinket lásd a mellékelt Címjegyzék c. füzetben vagy az interneten a címen. A merülőmotor-keverőmű szétszerelésekor és összeszerelésekor mindennemű erőkifejtést kerülni kell. Szemrevételezéses ellenőrzés A csavarmeghúzási nyomatékok ellenőrzése 7.2 Karbantartás/ellenőrzés A merülőmotor-keverőműállvány és a padlóra rögzítés (rögzítő csapszegek) szemrevételezéses ellenőrzése. Feltöltött medencénél: Ellenőrizze a felső körmös idom állapotát. Ellenőrizze a hordozófül ill. a fogókengyel és a velük kapcsolatos alkatrészek kopási állapotát. Ellenőrizze a bilincs (ha van ilyen) szilárd összecsavarozását. Ellenőrizze a felső körmös idom és a vezetőcső közötti rugalmas alakos idom állapotát. Ellenőrizze az összes csavarzat és a rögzítő csapszegek állapotát. Leürített medencénél: A merülőmotor-keverőműállvány és adott esetben a középső alátámasztás szemrevételezéses ellenőrzése. A padlóra rögzítés, valamint a rögzítő csapszegek és ellenanyák ellenőrzése. A négyszögprofil és a gépegység felfekvő felületei állapotának ellenőrzése. Ellenőrizze a tartó szögidom helyzetét és terhelését. Az összes csavarzatot a megadott csavarmeghúzási nyomatékoknak megfelelően ellenőrizni kell. 7.3 Csavarmeghúzási nyomatékok Táblázat 6: Csavarmeghúzási nyomatékok Menet Nyomaték [Nm] M5 7 M8 17 M10 35 M12 60 M Amamix / Amaprop 33 / 52

34 8 Üzemzavarok: okok és elhárításuk A B C D 8 Üzemzavarok: okok és elhárításuk A merülőmotoros keverőmű nem hoz létre áramlást Túl kicsi az áramlás A merülőmotor-keverőmű nehezen szerelhető össze és szét. A merülőmotor-keverőmű egyenetlenül és zajosan működik A B C D Lehetséges ok Elhárítás X A propeller tönkretette a kilógó villamos csatlakozóvezetéket Rögzítse és fogja le a villamos csatlakozóvezetéket előírásszerűen X A vezetőcső ferde helyzete Ellenőrzés + korrekció, a medence leürítése szükséges X A merülőmotor-keverőműállvány hibás Ellenőrzés + korrekció, a medence leürítése szükséges rögzítése X A merülőmotor-keverőmű hibás rögzítése a merülőmotor-keverőműállványon Ellenőrzés + korrekció, a medence leürítése szükséges 34 / 52 Amamix / Amaprop

35 9 Kapcsolódó dokumentumok 9 Kapcsolódó dokumentumok 9.1 Felállítási terv A 6-os tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása A tartós medencefenékre rögzítéshez (400-as és 600-as beépítési méret ajánlatkérésre) 207 ØD H A B M min 1 min Nmin Ábra 20: A 6-os tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása Táblázat 7: A 6-os tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása Ø D H 1 min A B M min N min , Amamix / Amaprop 35 / 52

36 9 Kapcsolódó dokumentumok A 7-es tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása A medencefalon felül és alul történő rögzítéshez, magasságban állíthatóan L x 60 x ØD Mmin H 1 min N min Ábra 21: A 7-es tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása Táblázat 8: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 L M min N min 200 G C G C / 52 Amamix / Amaprop

37 9 Kapcsolódó dokumentumok A 7-es tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása A medencefalon fent és a padkán lent történő rögzítéshez, magasságban állíthatóan L x60x3 20 ØD Mmin H1 min N min Ábra 22: A 7-es tartozék - Amamix 200 / 300 felállítása Táblázat 9: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 L M min N min 200 G C G C Amamix / Amaprop 37 / 52

38 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) A medencefalon fent és a medencefenéken lent történő rögzítéshez, vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan L 60x60x3 200 Ø D M 65 1 min L min H 160 N min Ábra 23: 22-es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) Táblázat 10: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 200 G C G C G C / 52 Amamix / Amaprop

39 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) A medencefalon fent és a medencefalon vagy a ferde fenéken lent történő rögzítéshez(10-90 ), vízszintesen elfordíthatóan és állítható magassággal. 160 L x60x3 Ø D M H1 200 N Ábra 24: 22-es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) Táblázat 11: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 200 G C G C Amamix / Amaprop 39 / 52

40 9 Kapcsolódó dokumentumok Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 400 G C / 52 Amamix / Amaprop

41 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) Középső alátámasztás 60 x 60 x 3-as vezetőcsőhöz nagy beépítési mélységeknél L 60x60x3 200 Ø D M 65 1 min L min H 160 N min Ábra 25: 22-es tartozék felállítása - Amamix 200 / 300 / 400 (kivéve a 4135-ös beépítési méret) Táblázat 12: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 200 G C G C G C Amamix / Amaprop 41 / 52

42 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 A medencefalon fent és a sík medencefenéken lent történő rögzítéshez, vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan. 160 L x100x5 65 H 1 min Ø D M 160 min Nmin Ábra 26: 22-es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 Táblázat 13: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L max M min N min 400 G C G C / 52 Amamix / Amaprop

43 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 A medencefalon fent és a lejtéses fenéken lent történő rögzítéshez (0,5-10 ), vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan. 160 L x100x H 1 min M min 160 Nmin Ábra 27: 22-es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 Táblázat 14: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L max M min N min 400 G C G C Amamix / Amaprop 43 / 52

44 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 A medencefalon fent és a medencefalon vagy a ferde fenéken lent történő rögzítéshez (10-90 ), vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan. 160 L x100x5 H 1 min M min Nmin Ábra 28: 22-es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 Táblázat 15: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L max M min N min 400 G C G C / 52 Amamix / Amaprop

45 9 Kapcsolódó dokumentumok es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 Középső alátámasztás 100 x 100 x 5-ös vezetőcsőhöz nagy beépítési mélységeknél x100x5 300 L L M min 65 H 1 min N min Ábra 29: 22-es tartozék felállítása - Amamix 400 (csak a 4135-ös beépítési méret) / 600 Táblázat 16: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L max M min N min 400 G C G C Amamix / Amaprop 45 / 52

46 9 Kapcsolódó dokumentumok A 22-es tartozék - Amaprop 1000 felállítási terve A medencefalon fent és a sík fenéken lent történő rögzítéshez (0-0,5 ), vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan x 100 x Ø Ábra 30: A 22-es tartozék - Amaprop 1000 felállítása Táblázat 17: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 1000 G / 52 Amamix / Amaprop

47 9 Kapcsolódó dokumentumok A 22-es tartozék - Amaprop 1000 felállítási terve A medencefalon fent és a lejtéses fenéken lent történő rögzítéshez (0,5-10 ), vízszintesen elfordíthatóan és magasságban állíthatóan x 100 x 5 Ø N min 64 Mmin 120 H1 min Ábra 31: A 22-es tartozék - Amaprop 1000 felállítása Táblázat 18: Mérettáblázat Ø D Ház anyagminősége H 1 min L M min N min 1000 G Amamix / Amaprop 47 / 52

48 9 Kapcsolódó dokumentumok Felállítás felfelé történő döntésállítással a 22-es tartozékhoz - Amamix L O T O S O H O L O T O S O H O Ábra 32: Döntésállítás felfelé Táblázat 19: Döntésállítás felfelé 0, 10, 20, 30, 40 Beépítési méret Szög = 0 Szög = 10 Szög = 20 Szög = 30 Szög = 40 H O L O S O T O H O L O S O T O H O L O S O T O H O L O S O T O H O L O S O T O V2... / / C2... / / C29.../ / C32... / C37.../ / C41... / C57.../ C63... / Maximálisan / megengedett dőlésszög: 30 Táblázat 20: Döntésállítás felfelé 0, 15, 30 Beépítési méret Szög = 0 Szög = 15 Szög = 30 H O L O S O T O H O L O S O T O H O L O S O T O C57.../ C63... / / / 52 Amamix / Amaprop

49 9 Kapcsolódó dokumentumok Felállítás lefelé történő döntésállítással a 22-es tartozékhoz - Amamix H U T U L U S U Ábra 33: Döntésállítás lefelé Táblázat 21: Döntésállítás felfelé 0, 10, 20, 30, 40 Beépítési méret Szög = 0 Szög = 10 Szög = 20 Szög = 30 Szög = 40 H U L O S U T U H U L U S U T U H U L U S U T U H U L U S U T U H U L U S U T U V2... / < L L L L / C2... / < L L L / C29.../ / L L C32... / C37.../ / L L L C41... / C57.../ C63... / Maximálisan / megengedett dőlésszög csak 30 Táblázat 22: Döntésállítás felfelé 0, 15, 30 Beépítési méret Szög = 0 Szög = 15 Szög = 30 H U L U S U T U H U L U S U T U H U L U S U T U C57.../C63... / / Amamix / Amaprop 49 / 52

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány

Amaprop - Biogáz állvány. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Merülőmotor-keverőműállvány Merülőmotor-keverőműállvány Amaprop - Biogáz állvány Merülőmotoros keverőmű állvány az Amaprop merülőmotoros keverőművekhez biogázos berendezésekben Telepítési készlet/tartozékok Üzemeltetési/összeszerelési

Részletesebben

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365

Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató. Anyagszám: 01463365 Merülőmotoros szivattyú S 100D; UPA 100C Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01463365 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató S 100D; UPA 100C Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft

Részletesebben

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Amarex N S 32-160. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-szivattyú Amarex N S 32-160 Beépítési méret DN 32 Motorok: 2 pólusú: 02 ATEX nélkül Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 39024180 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amarex

Részletesebben

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Processz szivattyú RPH. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Processz szivattyú RPH Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató RPH Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Búvármotor-keverőmű. Amaprop. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Búvármotor-keverőmű Amaprop Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01350517 Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Amaprop Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató

Strangszabályozó- és elzárószelep. BOA-Control/BOA-Control IMS. Üzemeltetési útmutató Strangszabályozó- és elzárószelep BOA-Control/BOA-Control IMS Üzemeltetési útmutató Impresszum Üzemeltetési útmutató BOA-Control/BOA-Control IMS Minden jog fenntartva. A tartalmak a gyártó írásos hozzájárulása

Részletesebben

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Merülőmotoros szivattyú Amacan P 50 Hz Amacan P 700-470 Amacan P 800/900-540 Amacan P 1000-700 Amacan P 1200-870 Amacan P 1500/1600-1060 Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Anyagszám: 01230518 Impresszum

Részletesebben

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító. PumpDrive 2 Eco. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Önhűtött, motortól független frekvenciaátalakító PumpDrive 2 Eco Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató PumpDrive 2 Eco Eredeti üzemeltetési útmutató Minden

Részletesebben

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú. Etanorm-RSY. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hőhordozóolaj-/forróvízszivattyú Etanorm-RSY Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Etanorm-RSY Eredeti üzemeltetési útmutató Minden jog fenntartva. A tartalmak

Részletesebben

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

Nyomásfokozó berendezés. Hyamat V. S-V/1 szériától. Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Nyomásfokozó berendezés Hyamat V S-V/1 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Kiadó Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Hyamat V Eredeti üzemeltetési útmutató KSB Aktiengesellschaft Frankenthal

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

HASZNÁLATI UTASÍTÁS. Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen. A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt HASZNÁLATI UTASÍTÁS Használatba vétel előtt kérjük, figyelmesen elolvasni! Kérjük, a későbbi felhasználáshoz megőrizni! A jelen kezelési és szerelési útmutató a gép részét képezi. Kérjük az új és használt

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Homlokzatra szerelés kiemelő kerettel VFK 145/2 V/H VFK 155 V/H HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz... 3 1.1 Kapcsolódó

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektorok 67068058-00.Av CKE.0-s / CKN.0-s Tető fölé szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 6 6 (0/00) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás

0215052hu 003 12.2009. Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25. Használati utasítás 0215052hu 003 12.2009 Vágókészülék váltófejjel RCP 20, 25 Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kondenzációs gázkazán Fontos tudnivaló: Ezt a fűtőkazánt csak földgázzal/cseppfolyós gázzal szabad üzemeltetni! Logano plus SB735 gázüzemű kondenzációs kazán Szakemberek

Részletesebben

Szerelési és üzemelési útmutató

Szerelési és üzemelési útmutató condens Mindig az Ön oldalán Szerelési és üzemelési útmutató Thema CONDENS F AS 65 A TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Néhány szó az útmutatóról... 3. Termékdokumentáció... 3. Az útmutató érvényessége... 3.3

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315

Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE315 Speciális fűtőkazán ventilátoros olaj-/ gázüzemű égővel 6 70 88 48 (05/08) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logano GE5 Cserekazán Logano G05, G5, SE45, SK45 típusokhoz Szerelés és karbantartás előtt

Részletesebben

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux

Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux Melegvíztároló 6 720 87 906-00.T 6 720 88 80(205/2)HU Szerelési utasítás szakemberek számára Logalux LTN, LTD, LTH, LF 400...3000 L2TN, L2TD, L2TH, L2F 800...6000 L3TN, L3TD, L3TH, L3F 200...2250 Szerelés

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 370f. VRT 370f Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 370f VRT 370f HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Billenővályús fűrészgép 700 D1150361 - - 1001 *D1150361-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Speciális olaj-/gázkazán Buderus Logano GE 615 Buderus Logano GE 615 Logano GE615 Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el! 6 720 643

Részletesebben

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás

0215051hu 003 12.2009. Vágókészülék RCE. Használati utasítás 0215051hu 003 12.2009 Vágókészülék RCE Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354 02-390 A német nyelvű

Részletesebben

SOLAR RÖGZÍTŐRENDSZER SZERELÉSI UTASÍTÁS

SOLAR RÖGZÍTŐRENDSZER SZERELÉSI UTASÍTÁS SZERELÉSI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK 1 RÖGZÍTÉS ÁLTALÁNOS CSEREPES HÉJAZATON 68-71 2 RÖGZÍTÉS HULLÁM ÉS TRAPÉZLEMEZ VAGY SZENDVICSPANEL HÉJAZATOKON 72 2.1 Rögzítés ászokcsavarokkal vagy WSF Solar rögzítőkkel

Részletesebben

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató

mini-compacta Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Elárasztható fekália átemelö egység mini-compacta S-Y/ szériától 03w0 szériától Üzemeltetési/összeszerelési útmutató Impresszum Üzemeltetési/összeszerelési útmutató mini-compacta Eredeti üzemeltetési útmutató

Részletesebben

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH

Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-42. ASB6010-7604v007-412010-0-OCE-HUH Garanciacímkét ide ragassza be! H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató - 42 ASB600-7604v007-4200-0-OCE-HUH Szerzői és szomszédos jogok Ezen útmutató szerzői joga a gyártónál marad. A jelen útmutató

Részletesebben

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL Wilo-SiBoost Smart (FC)... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL 2 535 457-Ed. 02 / 2013-04-Wilo hu Beépítési és üzemeltetési utasítás 1a ábra: 1 2 9 13 14 8 13 10 13 11 12 4 5 7 6 3 1b ábra: 1 2 9 8 13

Részletesebben

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz

Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz Beton- és acélalapzat ABS SB 900-2500, XSB 900-2750 áramláskeltőkhöz 1 597 0751 HU 01.2014 hu Szerelési útmutató Az eredeti útmutató fordítása www.sulzer.com Szerelési útmutató betonalapzathoz SB 900-1200

Részletesebben

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv

FlowCon B. RESOL FlowCon B *48001880* Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés. Kézikönyv RESOL FlowCon B Felszerelés Bekötés Kezelés Üzembe helyezés *48001880* 48001880 FlowCon B Köszönjük, hogy ezt a RESOL terméket megvásárolta. Kérjük olvassa át alaposan ezt az útmutatót, hogy a készülék

Részletesebben

Sartorius WM modellek

Sartorius WM modellek Üzemeltetési utasítás Sartorius WM modellek Mozgásban a mérés Őrizze meg a későbbi használathoz. Eredeti üzemeltetési utasítás Sartorius AG 98648-018-90 98648-018-90 Típustábla Típustábla A gép csatlakoztatása

Részletesebben

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára

Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Útkapcsolás WSH 10.2 WSH 16.2 kézzel működtetett szerelvények számára Üzemeltetési útmutató Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék WSH 10.2 WSH 16.2 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1

Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Negyedfordulatú hajtások SQ 05.2 SQ 14.2/SQR 05.2 SQR 14.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1 Először olvassa el az

Részletesebben

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep

Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep Wilo-DrainLift S szennyvízátemelő telep H Beépítési és üzemeltetési utasítás 251 27 72 / 0999 Tartalom 1. Általános rész...3 1.1 Alkalmazási terület...3 1.1. Csatlakozó méretek és teljesítmény adatok...4

Részletesebben

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000

Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 Formaroll MEC 1000 - MEC 4000 hu Szerelési és használati útmutató Redőny és napellenzőmozgatás mechanikus végkikapcsolással Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük

Részletesebben

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 23 L 36 L 50 L MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.09.21. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MN1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MN1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 04/2015 Answers for industry. 22.04.2015

Részletesebben

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry.

SIMOTICS FD. Aszinkronmotor Típus 1MQ1. Használati utasítás / Szerelési utasítás. Answers for industry. Az 2. zónában történő alkalmazásra (IEC/EN 60079-10-1) II 3G Ex na IIC T3 Gc SIMOTICS FD Aszinkronmotor Típus 1MQ1 Használati utasítás / Szerelési utasítás Kiadás 03/2015 Answers for industry. 31.03.2015

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Szántáselmunkáló henger FlexPack - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet:

Részletesebben

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők

F50, F80, F120. ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők F50, F80, F120 ZÁRTRENDSZERŰ KÉT TARTÁLYOS LAPOS FORRÓVÍZTÁROLÓK Függőlegesen és vízszintesen egyaránt felszerelhetők Felszerelési és használati útmutató 1221113907/01 www.hajdurt.hu 1 Tisztelt Vásárlónk!

Részletesebben

Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás

Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás Technikai információ és szerelési útmutató S szolár állomás Változások fenntartva. 1. Biztonsági utasítások Szerelés előtt alaposan olvassa el az utasítást. Szerelést és az üzembehelyezést csak szakminősített

Részletesebben

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

ecotec pro Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VU, VUW Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató ecotec pro VU, VUW HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Telefon 0 9 8 0 Telefax

Részletesebben

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára. Szerelési útmutató. Szerelési útmutató. Szakemberek számára MAG..2/0-5. Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési útmutató Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/égéstermék rendszer turbomag plus számára MAG../0-5 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-4859 Remscheid Tel. +49 9 8 0 Fax

Részletesebben

unistor, aurostor, geostor

unistor, aurostor, geostor unistor, aurostor, geostor CZ, HU, PL, RO, SK Szakemberek részére Kezelési és telepítési útmutató unistor, aurostor, geostor Kettős melegvíz-tároló szolárberendezésekhez VIH S Melegvíz-tároló fűtőrendszerekhez

Részletesebben

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470

Szerelési útmutató. Szakemberek részére. Szerelési útmutató. calormatic 470 VRC 470 Szerelési útmutató Szakemberek részére Szerelési útmutató calormatic 470 VRC 470 HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a szerelési útmutatóhoz...4 1.1 Kapcsolódó dokumentumok...4 1.2 A dokumentumok

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató Melegvíztároló WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Tároló-vízmelegítő Logalux SU400 SU1000 Szakemberek számára Szerelés előtt kérjük figyelmesen átolvasni 6 70 617 531-1/001 HU Tartalom 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU

6 720 646 203-00.02TL. Vákuumcsöves kollektor. VK140-1, VK280-1 Tetőre szerelés. Szerelési és karbantartási utasítás 6 720 647 073 (2011/05) HU 6 70 646 03-00.0TL Vákuumcsöves kollektor VK40-, VK80- Tetőre szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU Tartalomjegyzék HU Tartalomjegyzék A szimbólumok magyarázata és biztonsági utasítások..............................

Részletesebben

Felhasználói utasítás

Felhasználói utasítás Felhasználói utasítás - Az eredeti utasítás fordítása - H ISC2-es sorozat Innovatív szabványos kazettás tömítés általános alkalmazásokhoz. Szerelési utasítás gépek részegységeihez. Experience in Motion

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Olaj-/gáztüzelésű speciális kazán 6 70 65 6-00.SL Logano SK645 / SK745 acéllemez kazán Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6

Részletesebben

Telepítési és karbantartási utasítás

Telepítési és karbantartási utasítás Telepítési és karbantartási utasítás a TopSon F3-1 / F3-1Q / F3-Q típusú napkollektorokhoz Tetõ feletti szereléshez alu-plus rendszerrel Egysoros tetőbe építéshez P 9 Wolf GmbH, Postfach 1380, D-84048

Részletesebben

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ I-LINE ZMA03559HU 2014-05-01 KTIS Szállítási információ Áru ellenőrzése Ellenőrizze, hogy a csomagok száma megegyezik a szállítólevéllel, és hogy a csomagolás és az áru nem sérült.

Részletesebben

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás

PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás MOSOGATÁSTECHNIKA Szalagos mosogatógépek PROFI FTNi-Serie (Protronic XL) Telepítési és használati utasítás (az eredeti használati utasítás fordítása) HU DSN: FTN-14-02 A következő sorozatszámtól: 86 77

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - - 1001 *D1150388-1001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002

Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR. Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Használati útmutató ELEKTROMOS KONVEKTOR myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1

Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Forgató hajtások SAEx 07.2 SAEx 16.2 SAREx 07.2 SAREx 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AMExC 01.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AMExC 01.1 Először olvassa

Részletesebben

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU!

Beépítési és üzemeltetési utasítás. 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! Beépítési és üzemeltetési utasítás 6 047 007-Ed.01/2009-01-Wilo-EMU! 1 1. 2. 3. 2 Tartalomjegyzék 1 Általános... 4 2 Biztonság... 4 2.1 Az utasítások jelzése az üzemeltetési utasításban... 4 2.2 Személyek

Részletesebben

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Fordító hajtások SGExC 05.1 SGExC 12.1 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SGExC 05.1 SGExC 12.1 Először olvassa el az útmutatót! Tartsa

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás PackFix D1150388 - V001 *D1150388-V001* Magyar Copyright by Posch Gesellschaft m.b.h., Made in Austria Gyártó Gyártó POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40 A-8430

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Eke Juwel 8 Juwel 8 V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, D-46519 Alpen Telefon (0 28 02) 81-0, Telefax (0 28 02) 81-220 E-mail: lemken@lemken.com, Internet: http://www.lemken.com

Részletesebben

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120

atmovit combi HU/HR/SI HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 atmovit combi HU: VKC INT 254/1-5 - 120 VKC INT 324/1-5 - 120 HR/SI: VKC INT 324/1-5 - 120 HU/HR/SI Szerelési utasítás Gázszerelő szakember részére atmovit combi Gázfűtő kazán VKC INT 254/1-5 - 120 VKC

Részletesebben

Üzemeltetési utasítás

Üzemeltetési utasítás Üzemeltetési utasítás Függesztett ekék Juwel 7M Juwel 7M V - HU - LEMKEN GmbH & Co. KG Weseler Straße 5, 46519 Alpen / Germany Telefon +49 28 02 81 0, Telefax +49 28 02 81 220 lemken@lemken.com, www.lemken.com

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Síkkollektor 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Tetőre szerelés Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés és karbantartás előtt! 6 70 68 98 (0/05) HU Tartalomjegyzék

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.

Tartalomjegyzék. Használati útmutató. Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás. ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1. Tartalomjegyzék Használati útmutató Szerelés Működés Karbantartás Átvizsgálás ZIMM emelő hajtóművek Z-5 - Z-1000 GSZ-2 - GSZ-100 2016-04 1.2 HU Eredeti használati útmutató Kiadó ZIMM Maschinenelemente

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás

Szerelési és karbantartási utasítás Szerelési és karbantartási utasítás Kombitároló Logalux P750 S Szakemberek számára Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa el. 6 720 648 507 (2001/03) HU Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.........................................

Részletesebben

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz

Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áramláskeltőkhöz Beton- és acéllábazat az ABS SB 900-2500 típusú áraláskeltőkhöz 1 597 0720 HU 02.2013 hu Telepítési útutató Ez az eredeti útutató fordítása www.sulzer.co Telepítési útutató betonlábazatokhoz SB 900-1200

Részletesebben

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez

Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Tudnivalók a füstgázelvezetéshez Gázüzemű kondenzációs készülék 6 720 643 912-000.1TD Logamax plus GB162-15/25/35/45 GB162-25/30 T10 GB162-25/30 T40S Szakemberek számára Figyelmesen olvassa el a szerelés

Részletesebben

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel

Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6. G-Serie G-Series. Seitenkanal Side Channel Kiadás: 12.2009 610.44436.77.000 Üzemeltetési útmutató Magyar Eredeti üzemeltetési útmutató G-BH7 2BH7 2 2BH7 3 2BH7 4 2BH7 5 2BH7 6 G-Serie G-Series Seitenkanal Side Channel Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék

Részletesebben

ecocompact/2 VSC CZ, HU

ecocompact/2 VSC CZ, HU ecocompact/2 VSC CZ, HU A szakember számára Szerelési és karbantartási útmutató ecocompact/2 Kompakt kondenzációs gázkészülék VSC HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz... 3.

Részletesebben

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez

Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Szakemberek számára Szerelési útmutató Levegő-/füstgázvezeték csatlakozó az ecotec-hez Koncentrikus Ø 60/00 műanyag Koncentrikus Ø 80/5 műanyag HU Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Megjegyzések a dokumentációhoz...

Részletesebben

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás

Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás 72111900 2003/02 HU Szerelési, karbantartási és kezelési utasítás Logamax U012-28 T60 beépített tároló vízmelegítővel rendelkező gáztüzelésű átfolyós fűtőkészülékhez A szerelés, a karbantartás és a kezelés

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz

Szerelési utasítás. Logamatic 2112. Szabályozókészülék. Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szerelési utasítás Szabályozókészülék 6 720 648 117-00.1T Logamatic 2112 Szabályozókészülék kazánszivattyúval rendelkező szilárd tüzelőanyagú kazánhoz Szakemberek számára Üzembe helyezés és szervizmunkák

Részletesebben

Szerelési és karbantartási

Szerelési és karbantartási Mindig az Ön oldalán Szerelési és karbantartási útmutató WE 75 ME WE 100 ME WE 150 ME HU Tartalom Tartalom 1 Biztonság... 3 1.1 Kezelésre vonatkozó figyelmeztetések... 3 1.2 Rendeltetésszerű használat...

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 6 70 80 596 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS00/, KS00E/, KS00/, KS050/ Szerelés és karbantartás előtt figyelmesen olvassa

Részletesebben

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755

Acéllemez kazán. Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára. Logano SK655 - cserekazán SK425/625/635/645-höz (400 kw-ig) Logano SK755 Olaj-/gáztüzelésű fűtőkazán 6 70 806 03-00.ITL 6 70 806 834 (05/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás szakemberek számára Acéllemez kazán Logano SK655 - cserekazán SK45/65/635/645-höz (400 kw-ig) Logano

Részletesebben

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás

0217417hu 008 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU. Használati utasítás 0217417hu 008 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRSE-FU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol

Szerelési és karbantartási utasítás Logasol Szolár szivattyús egység termikus szolár rendszerekhez 77700689.00-.SD 6 70 80 596 (0/0) HU Szerelési és karbantartási utasítás Logasol KS005, KS005E, KS00, KS00E, KS00, KS050 Szerelés és karbantartás

Részletesebben

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás

0212651hu 01.2011. Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU. Használati utasítás 0212651hu 009 01.2011 Belső vibrátor beépített átalakítóval IRFU Használati utasítás Gyártó Wacker Neuson SE Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0 Fax: +49-(0)89-354

Részletesebben

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÉS SZERELÉSI ÚTMUTATÓ NAPELEMES AKKUMULÁTORTÖLTŐ KÉSZLETHEZ 5W, 10W, 20W, 30W, 45W Olvassa el végig mielőtt hozzákezd a szereléshez! Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! A Nap tiszta és

Részletesebben

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ

atmomag Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára MAG 14-0/1 XZ, MAG mini 11-0/1 XZ Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató atmomag MAG 4-0/ XZ, MAG mini -0/ XZ HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel.

Részletesebben

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ Tolómotor SZERELÉSI ÚTMUTATÓ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ Gratulálulnk Önnek a kitűnő választásához

Részletesebben

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S

Szakemberek számára. Szerelési útmutató. aurotherm. Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez VFK 900 S Szakemberek számára Szerelési útmutató aurotherm Szerpentines síkkollektor az aurostep rendszerhez HU VFK 900 S Tartalomjegyzék 1 Megjegyzések a dokumentációhoz 2 Biztonsági tudnivalók Tartalomjegyzék

Részletesebben

Szerelési és üzemeltetési utasítás

Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtástechnika \ Hajtásautomatizálás \ Rendszerintegráció \ Szolgáltatások Szerelési és üzemeltetési utasítás Hajtóművek R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W típussorozatú hajtóművek Kiadás: 2013/03

Részletesebben

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002

Szerelési. útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA. Felhasználóbarát. útmutató ID: #05002 NÉMETORSZÁGBAN GYÁRTVA Szerelési útmutató SZÚNYOGHÁLÓ-ROLÓ AJTÓRA myhansecontrol.com myhansecontrol.com Felhasználóbarát útmutató ID: #05002 QR kódokkal gyorsan és egyszerűen célba érni Függetlenül attól,

Részletesebben

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz

Szerelési utasítás. Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz 6301 6890 07/2000 HU Szakemberek számára Szerelési utasítás Tetőbe építhető Logasol SKS 3.0 napkollektorhoz (káddal) lécezett, 25-60 dőlésszögű ferdetetőhöz A szerelés előtt kérjük gondosan átolvasni Impresszum

Részletesebben

Szerelési és karbantartási útmutató

Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató minived VED H /2 HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 02 9 8 0 Telefax

Részletesebben

ProMinent dulco flex DF2a

ProMinent dulco flex DF2a Szerelési és üzemeltetési utasítás ProMinent dulco flex DF2a HU A1666 A1666 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat. Ne dobja el. A telepítési- vagy kezelési hibák következtében fellépő

Részletesebben

Semlegesítő berendezés

Semlegesítő berendezés Szerelési utasítás szakemberek számára Semlegesítő berendezés NE0.1 V3 6 720 643 867(2010/03) HU Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások 1 Szimbólumok magyarázata és a biztonsági utasítások

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz

KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz KEZELÉSI ÉS SZERELÉSI UTASÍTÁS Vaillant VGH 130, 160, 190, 220/5 XZU típusú, gáztüzelésű, tároló rendszerű vízmelegítőkhöz Kérjük, hogy a VGH típusú vízmelegítő védőanódját rendszeresen (legalább évente

Részletesebben

Elektromos keverőgép. Használati utasítás

Elektromos keverőgép. Használati utasítás PANSAM Elektromos keverőgép Modell: A140020 Használati utasítás GARANCIA KÁRTYÁVAL Érvényes a 2014. január 1. után megvásárolt termékekre. Olvassa el a Használati Utasítást TARTALOMJEGYZÉK: Fejezet oldal

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 hajtómű vezérléssel AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék AM 01.1/AM 02.1 Először olvassa

Részletesebben

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep

Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep Használati útmutató 1.3G-28001-C06 Elektromotoros átkapcsoló szelep EM-U2 és elektromotoros 2/2 és 3/2 utas útváltó szelep 1027B06 Előszó a használati utasításhoz A használati utasítás célja, hogy megismerjük

Részletesebben

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE

XHODTE. Az eredeti használati útmutató fordítása OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L GARANCIALEVÉL. Termék: OLAJGYŰJTŐ ELSZÍVÓVAL 65 L Típus: XHODTE GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék.

Szakemberek és üzemeltetők számára. Kezelési és szerelési útmutató. atmomag. Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék. Szakemberek és üzemeltetők számára Kezelési és szerelési útmutató atmomag Gázüzemű átfolyós rendszerű vízmelegítő készülék atmomag 4-0/0 XI HU Üzemeltetők számára Kezelési útmutató atmomag Tartalomjegyzék

Részletesebben

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH

actostor Szerelési és karbantartási útmutató Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára VIH CL S Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató actostor VIH CL S HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Tel. +49 2 9 8 0 Fax +49

Részletesebben

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató

Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25. szolár-állomások. Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Regusol X-Uno 15 Regusol X-Uno 25 Regusol X-Duo 15 Regusol X-Duo 25 szolár-állomások H Szerelési- és üzembehelyezési útmutató Tartalomjegyzék 1 Általános tudnivalók.......................................................

Részletesebben

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül)

Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Forgató hajtások SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (vezérlés nélkül) Üzemeltetési utasítás Szerelés, kezelés, üzembe helyezés Tartalomjegyzék SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Először olvassa

Részletesebben

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám):

Az eredeti használati útmutató fordítása AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V M9210 GARANCIALEVÉL. Termék: AKKUS SAROKCSISZOLÓ 20V Gyártási szám (sorozatszám): GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás

Solar 7000 TF FT226-2 Tetőben történő szerelés. Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez. Szerelési és karbantartási utasítás 672080448.00-.ST Síkkollektor termikus szolárrendszerekhez Solar 7000 TF Tetőben történő szerelés Szerelési és karbantartási utasítás HU 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék Szimbólumok magyarázata és biztonsági

Részletesebben

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára

Ivóvízállomás. Szerelési és karbantartási útmutató. Szerelési és karbantartási útmutató. Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Szakemberek számára Szerelési és karbantartási útmutató Ivóvízállomás VPM 20/25/2 W, VPM 30/35/2 W, VPM 40/45/2 W HU Kiadó/gyártó Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859

Részletesebben

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009

DF1 / DF2. Kezelési utasítás. Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 DF1 / DF2 Kezelési utasítás Kiadás 7/2004 Nyomtatás 5.2009 Nyelv HU DF1 a következõ sorozatszámtól: 47049 DF2 a következõ sorozatszámtól: 48213 Cikkszám AC 753462 A gép azonosítója Annak érdekében, hogy

Részletesebben