BORN TO BE WILD MAGAZIN SINCE 1995

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BORN TO BE WILD MAGAZIN SINCE 1995 WWW.WILD.HU"

Átírás

1 BORN O BE WILD MAGAZIN SINCE MÉDIAAJÁNLA 2015

2 MAGAZIN A WI WILD D M AGA ZI ZIN N CÉ CÉLJA A Z ÉP ÉPÍ ÍE E E AU ÓK ÓK ÓK, ÉPÍÍ ÉP E E MO O O OR K OROK KU UL LÚR ÚRÁJ ÚR ÁJÁN ÁJ ÁNA ÁN NA K NÉ ÉPSZ ZE ER RÛ ÛS SÍ ÍÉ ÉS S SE E, ÉS MIN INDEN DE EN OL O YA N DO DOLO LOG MEG GMU UA AÁ ÁSA, MEL ELY Y EH HHE HEZ Z A Z ÉL ÉLE EFO E FOR FO ORM ÁH ÁHOZ OZ A R ROZ OZIK OZIK OZ IK.. ISMEREO A 199 Az 1 5-ben 5-b ben e ala alapít pított pít ott ha havil havil vilap ilap a M M Myarorszzá szá ág máso máso ásodik d legrégebbi mot mo motoros oro ros újság á jak ágj a nt az elm aké elmúlt últt 20 év alatt a hazai mottoro or sku ultú ltúra ra gha hat atáro áro r zó ó rés réésszév évé vált, vál t, egyy szzám ám sem em ma marad marad radt dt ki ki a meegje gjj le leenés n né és ó és ótta. a tava avaszá szán szá n j eg gjele gj ele leente nteet nt ettü tttttü ük az áll az álllland and a nd dó m mell elllék ell el ékl ékl k etü etü etünke tünke n et nk et, t, a Hott Rod od k túrra M ku kul Ma azin zint. t. Így a Wil W d már már egy eg ár áron o on k hat kap ató ó két m ma azi a nná ná á vá vált! lt! lt A tízm tízm ízzzmillliós i la ió lakkos kosság kosság ságú ú My gyaro yaro arorsz rsz rs s ágo á n a moto moto torép répíté rép ítéés az a utóbbi évben indult bee iga igazán igazán z, és azót óta a is foly olyama ama ma m atos tosan an fej ejlőd lőd ődik. ik. Az au ik. autóé tóépít ó pítés íttés ped pedig g tal talá án 6-7 évee ke kezdő d döt dő dött el.l. Kül Kü ü önö önössen en, miót miót ióta aa televí tel evízzió ziók is ziók is elke elke k zdt zdtek e foglalkoz ek fog kozni ni a tém makö akörre rr l.l. Eze Ezzekne knek mi a bö kne bölcs ölcs lcsőjé lcsőjé őjjjétől tő tő ől réés rés észes észes z sei zesei ei v v gyu yyun un u nk. k. Újs Újs Új j águ águ g nk nk a ma ga g as péld pééld ld dányszá ányysszá ány szzámna ámna mna mnak mn nak kös kös kö ö zön zönhet ö het ön het etően tően en az az ös össze szzes újsá sze jságár ságár á usn snál nál ál me vás egvássáro árro á o olha lha ható. ha tó A pi p acot pia c t feelmé co lmé mérve ve ve + A Myar Motorépítô Bajnokság fô partnere + A Hot Rod autóépítô bajnokság fô partnere + Európa bajnokságon több myar motorépítô szponzora + Erdôs Csaba, európai és myar drster bajnok szponzora + A myar drster bajnokság fô médiapartnere + A Zorall zenekar kiemelt médiatámogatója lát átth hat a ó, ó, hog hogyy My Myaro arorsz rszágo go on az az adot adot dottt h det hir detési é i kö ési k lts ltséégh hezz kép épeest ép est azz eg egyik yikk legtöb le leg t b olva tö lvasóh sóh óh hoz elj eljutó tó ó mot motor mo to os toros to os lap lap a Willd M Wi Wil Ma a ga g azin ziin in. Újs Ú jságu jságu águnk nk re nk ren endel delkez del kezzikk tov ke kez tov ováb ovább ább á b á My yar arors o or rszág á on ágon o a azz egyyikk leg leg eglát l toga lát oga ga g atot tottab to tab ab bb mot o oro ot os port port rtáll rt táll ál al ((ww w w. ww w.w. ild ild.hu ld.h.hu h ) és és we sho web oppa pal. ezerr á og o tóvv AW Wild ild ld d Ma M gaz ga in a Skyb k ble le Med M ia a Zrt Zrt.-v.-vel.-v -vel e kar arrölt öltve v 201 ve től 22ől a Roc R kv Ro k zeenei csa sa ator torna na kie kkiieme meltt műso mel műso ű ridejé rid dejé ejében b ben ind ndííto nd ította ította a el el új mo motor toros os m maz aziinjá j t Born to be to b Wil W d cím címen, íme men, ami amiből am bőll 3 adá ást for forgat g gat tu tun unkk. Eze Ezekk a ho honla honla nlapun p kon pun ko gtek tekint inthet hetőek tőek. ő k ju 00 ubi ub b billeu leeumi mi szá s ámun m kho mu khozz kh érrrkkezv érk ezv ez ezve zve, e, júli jú úllilius úli iusá ussá u usáb sában ban na ma m azi gazi a in küls az üllsej eje je át je átala ala a lakul la ku ult, t, minősé min i ősé in ősé ségib giiib bb kö öté tésse sssse sel, l, n yyob yob yo obb mér m érreet é etb tb t en, en, a XXI en X XI. XX XI. századn záz ázadn dnak dn ak meeg fel me gffel feelelő eelleelő llő ő ar arcul rcul ccu ulatt u attttal. al.l a al

3 HIRDEÉSI ARIFÁINK 1/2 FEKVÔ 1/1 225 X 295 MM 1/4 FEKVÔ 1/2 ÁLLÓ 200 X 140 MM 1/4 ÁLLÓ 200 X 60 MM 100 X 275 MM 1/8 95 X 127 MM OLDAL Oldal 1/3 FEKVÔ 2/42 61 X 35 MM 95 X 127 MM Szélesség 200 X 85 MM MÉRE Masság 1/42 61 X 17 MM 1-3 HÓNAP 1-3 hónap 6 HÓNAP 1 ÉV 6 hónap 1 év OLDAL IV BORÍÓ (KIFUÓ)* 295MM 1/1 oldal IV 1/1 borító (kifutó) 225mm 225MM X295mm FFt Ft Ft II-III. BORÍÓ (KIFUÓ) II-III. borító (kifutó) 295MM 220mm 220MM X295mm FFt Ft Ft BELSŐ 1/1 OLDAL BELS (KIFUÓ) 1/1 OLDAL (KIFUÓ) 225MM 225MM X295MM 295MM Az 1/1 oldal vágott mérete mindhárom esetben 220x285mm! B2, ill, B3 esetében a rasztás miatt kisebb a méret, mint a B4-nél. 1/2 OLDAL (FEKVÔ) 200MM X 140MM 1/2 oldal (fekvő) 200mm 140mm 1/2 oldal (álló) 100mm 275mm 1/3 oldal (fekvő) 1/2 OLDAL (ÁLLÓ) Ft Ft Ft Ft Ft 100MM X 275MM mm 200MM X 85mm 85MM Ft F Ft Ft 1/4 OLDAL (FEKVÔ) 1/4 oldal (fekvő) 60MM 200mm 200MM X 60mm FFt Ft Ft /4 oldal (álló) 1/4 OLDAL (ÁLLÓ) 95mm 95MM X mm MM FFt Ft Ft 1/8 oldal (fekvő) 1/8 OLDAL (FEKVÔ) 95mm 95MM X 63 63mm MM FFt Ft Ft 2/42 oldal 61mm 1/3 OLDAL (FEKVÔ) 1/42 oldal 2/42 OLDAL 1/42 OLDAL 61mm 35mm Ft Ft Ft Ft 61MM X 35MM MM X 17MM mm Ft Ft Ft AZ 1/1 OLDAL VÁGO MÉREE MINDHÁROM ESEBEN 220 betartása X 285MM! esetén B2, ILLérvényes!, Az árakhoz + 27 % ÁFA járul. Befűzésre, különleges méretekre, kérésre árajánlatot* adunk. A lekötési kedvezmény csak a fizetési határidő B3 ESEÉBEN A RAGASZÁS MIA KISEBB A MÉRE, MIN A B4-NÉL. CÍMLAPLÁNYOK t ;0%*"$ t $6450. $)30.& t )0/%" t (*("."$)*/& t 46;6,* t '0, t 3.$.0503 t 30$, 57 t 30$,*/'03. t $4"+0,".05030/ )6 t 1*/, t 4)09 t 8*-% 8& & t )"3-&: %"7*%40/ t 3&"-*5: 4)08 4;5«30, t.*44 )6/("3: 7&34&/: &-4è )&-:&;&55+&* t 1-":#0: $.-"1-«/:0, 5½##&/ &-è4;½3 " 8*-% #"/ +&-&/5&,.&(

4 A WILD.HU OLD AL KIEMEL- KEDIK A HAZAI INE ERNEES OLDA LAK KÖZÜL, ELS ÔS OR- BAN LELKES RAJO JONGÓÁBO- RA, ÉS MODERN SZOL GÁ LA - Á SAI MIA. MÉDIAAJÁNLA WILD.HU INERNEES A WILD.HU-n hirdetve most komoly előnyt szerezhetsz az elektronikus piacon! A WILD.HU folyamatos fejlesztésének és ingyenes működésének fenntartása érdekében hatékony, modern elhelyezésű hirdetési helyeket ajánlunk a lapunkon. A fejlesztési célokra fordítandó hirdetési bevétel realizálásán túl, célunk a motorozás iránt érdeklődők minél szélesebb körű tájékoztatása, valamint hirdetőink által közölni kívánt információk célba juttatása. A 20 éves Wild motoros újság is segített abban, hogy elmondhassuk: a WILD.HU oldal kiemelkedik a hazai internetes oldalak közül, elsősorban lelkes rajongótábora, és modern szolgáltatásai miatt. A honlap mellett egyre sikeresebb a Facebook-oldalunk is. 4 éves fennállása alatt jelenleg már rajongóval rendelkezünk, de ez a szám folyamatosan nő. FACEBOOK.COM/WILDMOORMAGAZIN

5 MÉDIAAJÁNLA WILD.HU INERNEES A WILD.HU oldalon előre határozott helyeken helyezzük el hirdetésedet, honlapod reklámcsíkját vy logóját. Hirdetési tarifáinkról az alábbi listából tájékozódhatsz. Az egyedi elképzelés szerint történő hirdetések, kampányok, folyamatos reklám jelenlét, minden esetben egyedi állapodás részét képezi! A hirdetések jelenlétének időtartamától függően jelentős mennyiségi kedvezményeket biztosítunk. ájékoztató árak Hírlevél: (mint hirdetési forma) öbb ezer (7500+) tgal! Ft / alkalom Reklámcsík (banner): Html5, SWF (csak új oldalt nyitó (_blank), JPG vy GIF (anim) formátumú banner-t fogadunk el, melynek mérete nem haladhatja a 40 kilobájtot. Az swf formátumhoz ugyanolyan méretű jpg kép is szükségeltetik, hogy a mobilrendszereken (Android, IOS) is látszódjon a banner. Az animált bannereknek nem lehet automatikusan szólaló hangja! OLDALSÓ BANNER 200 X 60 PX OLDALSÓ BANNER 200 X 120 PX OLDALSÓ BANNER 200 X 200 PX X 153 PX ( ALSÓ BANNER 468 X 60 PX AZ ÁRAK NEÓ ÁRAK, 27% ÁFA JÁRUL HOZZÁJUK, / HU POSACÍM: BBW K BUDAPES, PF.: 13. W W W.WILD. H U FACEBOOK.COM/WILDMOORMAGAZIN

6 S I NC E W W W.W I L D.H U

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal

86. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2289, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 2., hétfõ 86. szám Ára: 2289, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXXXIV. tv. A re ha bi li tá ci ós já ra dék ról... 6340 2007: LXXXV. tv. A Ma gyar

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm.

43. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A Kormány 87/2006. (IV. 14.) Korm. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 14., péntek 43. szám Ára: 391, Ft TARTALOMJEGYZÉK 87/2006. (IV. 14.) Korm. r. Veszélyhelyzet kihirdetésérõl és a veszélyhelyzet során teendõ

Részletesebben

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK.

68. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2009. évi XXXV. törvény. Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 14., csütörtök 68. szám TARTALOMJEGYZÉK Oldal 2009. évi XXXV. tör vény Egyes adótör vények és az zal össze füg gõ egyéb tör vények módosításáról...

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. NOVEMBER 23. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft F E L

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA

AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2006. JÚNIUS 30. AZ ORSZÁGOS EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI PÉNZTÁR HIVATALOS LAPJA Szerkesztõség: 1139, Vá ci út 73/A. Telefon: 350-1617 E-mail: akarsai@oep.hu Meg je le nik havonta Ára: 1817

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2007. már ci us 2. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 3/2007. (I. 30.) HM ren de let 18/2007. (II. 6.) GKM HM IRM

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. november 12. 2012. 9. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3301/2012. (XI. 12.) AB ha tá ro zat jog sza bály fo lya mat ban lé võ ügy ben al kal ma zá sá nak kizárá - sáról... 603

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet

SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS. Ta nul má nyok HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON. 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON Ta nul má nyok SzerkesztetteRAINER M. JÁ NOS 1956-os Intézet HAT VA NAS ÉVEK MA GYAR OR SZÁ GON HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁ GON TA NUL MÁ NYOK Szerkesztette RAINER M.

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI

AZ AL KOT MÁNY BÍ RÓ SÁG HATÁROZATAI 2012. december 5. 2012. 11. szám HATÁROZATAI HI VA TA LOS LAP JA T A R T A L O M 3351/2012. (XII. 5.) AB vég zés al kot mány jo gi pa nasz vissza uta sí tá sá ról... 698 3352/2012. (XII. 5.) AB vég zés

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012

CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI VÉG RE HAJ TÁ SÁ RÓL 2006-2012 CI VIL (AL TER NA TÍV) JE LEN TÉS AZ ENSZ GYER MEK JO GI EGYEZ MÉNY MA GYAR OR SZÁ GI

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben