Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült:

2 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, NEVELÉSI PROGRAM Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink az általános iskolai nevelés-oktatás folyamatában Céljaink Feladataink: Eszközök, eljárások: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Erkölcsi nevelés Az értelmi nevelés feladatai: Esztétikai nevelés Az egészséges életmódra nevelés feladatai: A művészeti nevelés feladatai: A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az intézményben folyó közösségfejlesztés színterei: Az intézményben folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai: A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Az intézményünkben folyó közösségfejlesztés eszközei, formái: Intézményünk rendezvényei, hagyományai Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetségfejlesztő program célja: A program megvalósításának legfőbb módjai: A tehetség kibontakoztatása a művészeti iskolában Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola környezetének jellemzői gyermekvédelmi szempontból Gyermekvédelmi feladatok A szociális hátrányokat segítő tevékenységek, programok A tanulót segítő tevékenységek: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az egészségnevelés céljai: Az egészséges életmód kialakításának feladatai: Az egészségnevelési program tartalma: Helyzetelemzés: Célmegfogalmazás Feladataink Segítő kapcsolatok Környezeti nevelés Bevezetés A program szerkezete A tevékenységek színterei, módszerei: A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán A környezeti nevelés tartalma az általános iskola felső tagozatán Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés Tanórán kívüli környezeti nevelés A környezeti nevelés sajátos értékelési formái HELYI TANTERV Alapfokú nevelés-oktatás A képzés szakaszai A zeneművészeti ág A táncművészeti ág: A színművészeti ágazat A képző- és iparművészeti ágazat Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasza (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Kulcskompetenciák Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza (5-8. évfolyam)

3 Célok és feladatok Kiemelt fejlesztési feladatok A tanulásmódszertan modul tantárgyi követelményeinek értékelése: teljesítette/nem teljesítette. A továbbhaladás feltétele a teljesítette értékelés elérése Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve Sajátosságok Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve a évfolyamon Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő speciális program A program jogi alapjai A tanulásban akadályozott tanulók oktatási rendszerének struktúrája Sajátosságai Modulok rendszere ( évfolyam) Az ajánlás formái A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az alapfokú művészetoktatás kottaanyagainak, tankönyveinek kiválasztási elvei Tanulásban akadályozott tanulók taneszközeinek speciális kiválasztási szempontjai A tankönyvellátás rendje Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének elvei Az általános iskolai tagintézményekben Az alapfokú művészeti oktatásban A magasabb évfolyamba lépés feltételei (KT. 70. (4)) Az általános iskolai oktatásban Az alapfokú művészeti oktatásban Tanulásban akadályozott tanulóknál Évfolyamon belüli másik osztályba való átlépés feltétele A tanulói jogviszony megszűnése (KT. 75. ) A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése Az általános iskolai tagintézményekben Az alapfokú művészeti oktatásban Tanulásban akadályozott tanulók értékelésének specialitásai: A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítése Az általános iskolai intézményegységben Az otthoni (napközi, iskolaotthonos, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása (KT. 48. (4)) A tanulók fizikai állapotának mérése A es tanévek tapasztalatai a nem szakrendszerű oktatásról: Záró rendelkezések, legitimáció A pedagógiai program érvényességi ideje: A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: A pedagógiai program módosítása: A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: Mellékletek (adaptált tantervek): 156 3

4 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézmény neve: Rövid név: Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Címe: 4150 Püspökladány, Petőfi u Alapító neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Felügyeleti szerv: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. OM azonosító: Intézményegységek: I. Általános iskolák: 1. Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény (Bajcsy Zs. u.3-5. Tel: ) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata és speciális szakiskola (Bajcsy Zs. u. 7.) 2. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény (Kálvin tér 8. Tel: ) 3. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény (Karcagi u Tel: ) II. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény (Petőfi u. 40. Tel: , ) III. Pedagógiai Szakszolgálat (Bocskai u. 21. Tel: ) 4

5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat... (Szent-Györgyi Albert) Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése, a hatékony és sikeres feladatvégzésre való nevelés. Legfőbb szakmai, emberi törekvésünk tanulóinknak biztonságot, szeretetet és tudást adni. Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az egész életen át tartó tanulásra. Ezt követeli a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információáradat. Az intézményben minden egyénnek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének megfelelően a legtöbbet hozza ki magából. Biztosítjuk az oktatás hatékonyságához szükséges anyagi forrásokat, a tanuláshoz elengedhetetlen szakmai feltételeket. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóinknak és szüleiknek. Célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, a hasznosat, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig. Mindent megteszünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki. Jó példát adva az élet minden területén folyamatos fejlődésre ösztönözzük diákjainkat. 5

6 Az intézmény jellemzői július 1-je óta működik városunkban a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat. Az új intézmény jogutódja lett az előzőleg megszűnt 3 általános iskolának és a művészeti iskolának. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységet a megyétől vettük át kistérségi feladatellátásként. A tagintézmények, intézményegységek telephelyekkel működnek. Az intézmény épületei az 1920-as évektől kezdődően 1982-vel bezárólag épültek. A tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása mellett művészeti képzést, enyhén értelmi fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatását is ellátja. Bár az intézmény nemrég alakult, az épületek falai és a bennük munkálkodó pedagógusok biztosítékai annak, hogy emberséggel és tudással rendelkező polgárokká neveljék a gyermekeket június 16-a óta az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat évfolyamos képzést valósít meg. A 2012/2013-as tanévben a leendő 1. és 5. évfolyamosok számára felmenő rendszerben sportiskolai képzést indít. A 2012/2013-as tanévtől fejlesztő iskolai osztályban is nevel-oktat gyermekeket. Az intézmény mottója: Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre. A nevelő- oktató munka során az alapműveltség megszerzése mellett intézményünk biztosítja minden tanulója számára, hogy képességeinek megfelelő, személyre szabott oktatásban részesüljön, és tehetségét az intézmény keretein belül kibontakoztathassa. Az általános iskolák bemutatása: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Az iskola központi épületét dr. Petri Pál országgyűlési képviselő közbenjárására kezdték el építeni 1926-ban egy nádas, mocsaras területen. A tanítás 1929-ben kezdődött meg a Magyar Királyi Dr. Petri Pál Polgári Fiú- és Leányiskolában. Az 1948-as államosítást követően általános iskolaként működött és működik napjainkban is. 6

7 Az átszervezések előtti nagy múltú Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola a város legnagyobb általános iskolája volt. Mint többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény a 6-14 éves korosztály alapfokú nevelését, oktatását és az enyhén értelmi fogyatékosok oktatását is ellátta. Az előkészítő szakiskolai képzéssel lehetőséget biztosított az eltérő tagozaton tanuló gyermekek számára, hogy ismereteiket megszilárdítsák, és képessé váljanak szakmatanulásra. Hagyományainak megfelelően alaptevékenysége ellátása során ma is a nevelés elsődlegességét hangsúlyozza. Az alapkészségek fejlesztését tartja legfőbb feladatának a tanulás megszerettetésével, a gyermeki kíváncsiság felkeltésével. A tagintézmény mottója: Szilárd alapok a tanulásban, erős vár a tudásban. Program szintjén deklarálta az anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi képzést, a testnevelés emelt óraszámú tanítását, a mindennapos testedzésről való gondoskodást. Kiemelt feladatként kezeli a tehetséges tanulókkal és a hátrányos helyzetűekkel való differenciált bánásmód kérdését. A HEFOP bevezetésével, új módszerek megismerésével, jó gyakorlatok elterjesztésével tanítási gyakorlatában alkalmazza a kompetencia alapú tanítást. A tanulókat felkészíti a továbbtanulásra. A tagintézmény specialitása, hogy alsó tagozaton a 2011/2012-es tanévtől, 1-4. évfolyamon kísérleti jelleggel, belső innovációként bevezetésre került az emelt óraszámú idegen nyelv oktatása mellett a készségtárgyak (rajz, testnevelés, ének) idegen nyelven történő oktatása. A tantestület gyermekszerető, szakmailag magasan képzett, nyitott az új módszerekre, (innovatív) humanisztikus szemléletű. Többen szakvizsgával rendelkeznek. Alsó és felső tagozaton oktatás fejlesztőpedagógusok segítik nevelő-oktató munkát. A Bajcsy utca 3-5. alatti épület 1982-ben épült. Ebben a modern iskolaépületben tanulnak az alsó tagozatos tanulók. Ez a tagintézmény székhelye. A Petőfi utca 9. sz. alatti épületben felső tagozatos tanulók kaptak elhelyezést. A kétemeletes épület szép, gondozott kertben áll. 7

8 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata, speciális szakiskola Az átalakítások előtt a tagintézmény a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola eltérő tagozataként működött. Az átszervezések utáni tagintézmény az előző többcélú intézményben kialakított pedagógiai gyakorlatot viszi tovább. A tagintézmény specialitása, hogy a tanulók gyógypedagógusok segítségével kis csoportokban, egyéni tempóban sajátítják el az ismereteket. A osztályban szakmára való előkészítés történik. 11. évfolyamtól önálló életvezetésre neveljük-oktatjuk a tanulókat, moduláris formában. A tanítás során kiemelt szerepet kap az önálló ismeretszerzési képesség kialakítása azzal a céllal, hogy a tanulók képessé váljanak a 10. évfolyam befejezése után valamely szakma elsajátítására. A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok gyermekszeretőek, szakmailag magasan képzettek, humanisztikus szemléletűek. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény Az iskolát a Püspökladányi Református Egyházközség Egyháztanácsa alapította. Legelőször, 1901-ben a Nagylányiskola 5 tantermes főépülete készült el az Iskolaköz 1. szám alatt. Itt kezdődött meg a tanítás 1902-ben csak lányoknak. Amikor 1948-ban államosították, 1964-ben pedig koedukálttá tették, a Zója Általános Iskola nevet kapta. A Kálvin Téri Általános Iskola nevet 1991-ben vette fel. A nyolc tantermes új iskola 1975-ben épült, az ebédlő pedig 1986-ban. Az átszervezés utáni tagintézmény tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére. Törekvése, hogy megalapozza az általános műveltséget, tanulóit a továbbtanulásra magas szinten készítse fel. Legfontosabb célja, hogy az iskola minden tanulója szerezze meg a műveltségbeli alapokat, tegyen szert stabil, alapvető és bővíthető képességekre, jártasságokra. Minden tanuló váljon harmonikus személyiséggé, rendelkezzen kellő önbizalommal és felelősségtudattal, ismerje, becsülje, óvja szűkebb és tágabb környezetének értékeit. A sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók is jussanak el képességeik maximumára. A tagintézmény a tanulók mindenekfelett álló érdekét kívánja érvényesíteni a szolgáltatások magas színvonalon való biztosításával. 8

9 Minden segítséget megad a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, ismereteik folyamatos bővítéséhez. A tanulók érdeklődésének, képességének figyelembevételével emelt óraszámban nyújt többletismeretet idegen nyelvből, matematikából, mely tárgyakat képesség szerinti csoportbontásban tanítják. Megvalósítja a mindennapos testmozgást. Felkészíti a tanulókat képességüknek, tehetségüknek megfelelően a továbbtanulásra. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény A Református Egyházközség alapította (Reform átus Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Az átszervezések előtti Petritelepi Általános Iskola Püspökladány legkisebb létszámú általános iskolája volt. Az átszervezések utáni tagintézmény a belvárostól mintegy 3 km-re egy kertvárosi részben található. A családias hangulatú, 8 évfolyamos iskola jellemzője, hogy az általános iskolai képzés hagyományos módon folyik. A matematika és a magyar tantárgy oktatását részben képesség szerinti csoportbontásban végzik. A diákok számára lehetőséget biztosítanak a hátrányok leküzdésére, tehetségük kibontakoztatására. Többféle lehetőséget kínálnak a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, a személyiség sokoldalú fejlesztésére: szakkör, sportkör, zenei tevékenység, tánc, hittan, kézműves szakkör, színház, birkózás. A beilleszkedési, magatartási zavarral és különböző részképesség zavarral küzdő tanulók eredményes tanulását és fejlesztését fejlesztőpedagógusok tevékenysége segíti. A tagintézmény a HEFOP bevezetésével, új módszerek megismerésével, elterjesztésével a tanítási gyakorlatában alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. A tantestület gyermekszerető, szakmailag magasan képzett, nyitott az új módszerekre, humanisztikus szemléletű. Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény (CSIMI) bemutatása Püspökladányban 1959 szeptemberétől van zeneoktatás. A Hajdúböszörményi Zeneiskola fiókintézményeként hozta létre, szinte a semmiből Lavotta Kamilla, aki 36 évig volt az iskola igazgatója tól működött önálló állami intézményként. (Állami Zeneiskola Püspökladány). 9

10 1992-től - a zeneművészeti ág mellett - néptánc és moderntánc oktatással bővült az intézmény tevékenységi köre ben bevezetésre került a képző- és iparművészeti ágon belüli festészet és grafikatanszak, 2004 szeptemberétől pedig a kerámia. A 2006-os tanévtől a színjáték tanszak ben, az iskola fennállásának 40 éves jubileumán felvette a város híres szülötte ifj. Csenki Imre karnagy, zeneszerző nevét. A tagintézmény alaptevékenysége: az alapfokú zenei és művészeti nevelés - oktatás biztosítása 6-22 éves korú növendékek számára: előképző (2), alapfokú (6) és továbbképző (4) osztályokban, 12 évfolyamon. Minden művészeti ágban megalapozza a művészi kifejezőkészséget, a kiemelt képességű növendékeket emelt szintű oktatásban részesíti, illetve előkészíti a szakirányú továbbtanulást közép-, és felsőfokon. Pedagógiájának alapvető célja: a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializálódott növendékeket a majdani beilleszkedésre nevelni. Törekszik arra, hogy növendékei képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére minél több művészeti ágban. A komplex művészetoktatás megvalósítása jegyében a tagintézmény igyekszik széles kínálatot nyújtani Püspökladány gyermekeinek. A CSIMI tagintézmény specialitása a tehetséggondozás. Ennek következtében tanulói rendszeresen és sikerrel szerepelnek megyei és országos rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon. Az iskola növendékei és tanárai együtt is számtalan rendezvényen működnek közre, aktív résztvevőként kapcsolódnak be a város kulturális életébe. A képzés a 2011/12-es tanévtől 2 féle módon történik, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet szerint: 1. Az 1. melléklet szerinti képzések kifutó rendszerben folytathatók, a tanulmányaikat már megkezdett tanulóknak a fenti rendelet mellett a művelődési és közoktatási miniszter által kiadott: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjait (ROMI-SULI, Mogyoród 1998). szerint. 2. A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. melléklet szerinti képzést első alkalommal szeptember 1-től felmenő rendszerben kell alkalmazni. 10

11 Az új módosított tanterv az alábbiak szerint: A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA ZENEMŰVÉSZETI ÁG: Az intézményben működő tanszakok és tantárgyak: KLASSZIKUS ZENE: Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, Vokális tanszak tantárgya: magánének Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, szolfézs, zenetörténet zeneirodalom, zeneelmélet, Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés A képzés évfolyamainak számai: (2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka, (1)+6 évfolyam: magánének Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. NÉPZENE: Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű Pengetős tanszak tantárgyai: koboz Vokális tanszak: népi ének 11

12 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, szolfézs-kötelező, Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális társas zenét) A képzés évfolyamainak száma: (2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, koboz, népi ének, Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE Billentyűs tanszak tantárgyai: szintetizátor keyboard, Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, zenetörténet zeneirodalom, zeneelmélet Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene A képzés évfolyamainak száma: (2)+6+4 évfolyam: szintetizátor keyboard, Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. Hangszeres tantárgyak egyéni képzés A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA TÁNCMŰVÉSZETI ÁG: Tanszak: NÉPTÁNC Főtárgy: Népi játék (1 2. előképző évfolyamon) Néptánc (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3 6. alapfokú évfolyamon) Tánctörténet (9 10. továbbképző évfolyamon) Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret Tánctörténet 12

13 Választható tantárgyak: Népi játék (1 2. előképző évfolyamon) Néptánc (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Népzenei alapismeretek (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Táncjelírás olvasás (9 10. továbbképző évfolyamon) A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. A tanítási órák időtartama: 45 perc Tanszak: MODERNTÁNC Főtárgy: Berczik technika (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Jazz technika (3 6. alapfokú évfolyamon és a továbbképző évfolyamon) Kötelező tantárgy: Kreatív gyermektánc (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Limón technika (5 6. alapfokú évfolyamon) Tánctörténet (9 10. továbbképző évfolyamon) Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: Tánctörténet Limón technika Választható tantárgyak: Kreatív gyerektánc (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Berczik technika (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Jazz technika (3 6. alapfokú évfolyamon) Lábán technika (7 8. továbbképző évfolyamon) A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. A tanítási órák időtartama: 45 perc A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA KÉPZŐ-, ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG: 13

14 Tanszakok és tantárgyak: Képzőművészeti tanszak (előképző 1 2. évfolyam alapfokú évfolyam) Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 2. évfolyam) Grafika és festészet alapjai (1 3. alapfokú évfolyam) Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 2. évfolyama) Népművészet (1 10. évfolyam) Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat Környezet és kézműves kultúra tanszak - Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Választható tantárgyak: Népművészet (1 10. évfolyam) A főtárgyak képzési ideje: 2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, A tanítási órák képzés ideje: 45 perc SZÍNMŰVÉSZETI BÁBMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA Tanszakok és tantárgyak: SZÍNJÁTÉK TANSZAK Főtárgy: dráma és színjáték Kötelezően választható tantárgyak: 14

15 Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. A tanítási órák időtartama: 45 perc Pedagógiai Szakszolgálat 1975-ben jelent meg a 111/1975 (MK 7.) OM számú miniszteri utasítás, melynek hatására megyénként megalakultak a szakszolgálatok. Ekkor jött létre a Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat, melynek hamarosan megalakult a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító Intézményegysége. A közoktatásról szóló évi (VI. 24.) törvény szabályozta a szakszolgáltatás és pedagógiai-szakmai szolgáltatás teljes rendszerét, kialakult az országos hálózat. A gyógypedagógusokból, logopédusokból, fejlesztőpedagógusokból szerveződött püspökladányi csoport megyei irányítású volt. Az átszervezések utáni tagintézmény szakmai önállóságát megtartva segítséget nyújt a többcélú intézmény általános iskoláinak, hogy minden tanuló a képességének megfelelő, személyre szabott oktatásban részesüljön. Ugyanakkor nyitott marad a környék iskolái felé is, segítve a sárréti települések oktató munkáját. A tagintézmény specialitásai: a fejlesztés és a rehabilitáció. A pontos állapotfelmérés, az egyénre szabott készségfejlesztés, az egyéni bánásmód jellemzi a mindennapi tevékenységet. A több telephelyen tevékenykedő szakemberek magas szintű, kiváló feladatellátással biztosítják ezen szakterület igényeinek kielégítését. 15

16 1. NEVELÉSI PROGRAM Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek Megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban... (Doroti Lorts) 16

17 1.1 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink az általános iskolai nevelés-oktatás folyamatában Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket valljuk: Törvény adta jogokat és kötelezettségeket betartó Igazgatótanácsot (továbbiakban IT), nevelőtestületet, diákönkormányzatot működtetünk. Alapkészségeket fejlesztünk. Felkészítjük a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, önművelődésre, az egész életen át tartó tanulásra. Az egyenlő bánásmód elve alapján minden tanuló számára betartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Valljuk, tanulóink kapjanak esélyt a szociokulturális hátrányok leküzdésére, nevelőoktató munkánk során a tanulói képességek kibontakoztatására. Az ismeretek, a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítésére törekszünk. Személyes példamutatással a toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására, kreativitásra, társadalmi beilleszkedésre neveljük gyermekeinket. Tanulóink érdeklődésének, képességeinek figyelembe vételével harmonikus személyiségfejlesztésre, tehetséggondozásra törekszünk. A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerését, megóvását alapvető értéknek tekintjük Alapelveink a közoktatási típusú sportiskolai oktatásban: élethosszig tartó rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása, az ehhez szükséges megteremtése a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelése feltételek 17

18 a versenysport utánpótlás-neveléséhez széles tömegbázis megteremtése tudatos sportolóvá, sportemberré nevelés a sportkarrier és a közoktatás követelményeinek összehangolásával a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez való alkalmazkodás a fiatalokat segítése a tudatos élsportolóvá válás folyamatában Alapelveink a művészetoktatásban: Művészeti iskolánk mindenki számára nyitott Mindegyik művészeti ágazat felkészít szakirányú továbbképzésre Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia Az esélyegyenlőség megvalósul A közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával történik Értékközvetítés, értékmegőrzés biztosított Tehetséggondozás, kreatív képességek kialakítása, fejlesztése, motiválása történik Egészséges életmódra nevelés valósul meg Céljaink Pedagógiai munkánk célja mindazoknak az ember-erkölcsi értékeknek a kialakítása, melyeknek birtokában tanulóink megteremthetik egyéni boldogságukat, boldogulásukat szűkebb és tágabb környezetük javára. Ennek érdekében: Célunk az, hogy minden tanulóban meglássuk, megláttassuk saját személyiségének értékeit. Célunk az, hogy minden tevékenységünket (nevelés -oktatás területén) a gyermek okos szeretete hassa át. Célunk az, hogy a szilárd tárgyi tudás mellett minden tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja. Célunk az, hogy a képességek kibontakoztatása érdekében kialakuljon az önbizalom, a megmérettetés igénye a segítőkészség és együttműködés igényével együtt. 18

19 Célunk az, hogy minden tanulónk a 8. osztály elvégzése után középiskolában folytassa tanulmányait. Célunk a partnerközpontú kapcsolatrendszer továbbfejlesztése. Célunk az, hogy olyan színvonalon biztosítsuk a személyi és tárgyi feltételeket, hogy gyermek, szülő, pedagógus egyaránt jól érezze magát intézményünkben. Célunk a sajátos nevelési igényű és az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felkészítése a továbbtanulásra, munkavégzésre. Célunk a tanulók érdeklődésének figyelembe vételével többletismeret nyújtása idegen nyelvből, matematikából és testnevelésből. A közoktatási típusú sportiskola alapvető céljai: az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint a nem sportoló társaik műveltségképe a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése a sportoló tanuló személyiségének kiemelt fejlesztése: önismeret és önértékelés, önálló tanulási képességek, akarat-és jellemfejlesztés a kritikai gondolkodásmód fejlesztése, hogy a tanuló képes legyen érvekkel alátámasztott felelősdöntések meghozatalára A művészeti iskola alapvető céljai: Befogadóképessé kell tenni ifjúságunkat a szépre, a jóra, hogy igényeljék azt, és fel kell ébreszteni az igényt, hogy még jobban ismerjék /Járdányi Pál/ a művészetoktatás legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze - az alapműveltségre építve- az egyén képességeit, tehetségét, és teljesedjen ki a közösségi formákon belül. tanulóink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. a képesség-, készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a művészetoktatás eszközeivel; az önkifejezés lehetőségének biztosítása; az önértékelés, - elfogadás fejlesztése; a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 19

20 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés; esztétikai nevelés, ízlésformálás Feladataink: Tanulóink önismeretének fejlesztése. Az egységes követelményrendszer és az egyéni bánásmód megvalósítása. Kommunikációs gyakorlatok beépítése a mindennapi munkánkba. Tanulóink képességeinek, érdeklődésének megfelelő programok, tevékenységi formák biztosítása. A pályaorientáció tudatos alkalmazása. A humánumra, az egyén és a közösség tiszteletének betartására való törekvés. A nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása, a szülőföld iránti tisztelet elmélyítése. A sajátos nevelési igényű és az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkoztatása. A közoktatási típusú sportiskola feladatai: a sport megszerettetése, sokoldalú képességfejlesztés alsó tagozaton az általános mozgáskultúra fejlesztése sportágtól függően a felső tagozaton a minőségi képzés, tehetséggondozás olyan tudásrendszer közvetítése, amely segíti a sportoló diákokat a természetben és a társadalomban való eligazodásban, önmaguk megismerésében a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségének figyelembe vétele és az ehhez való alkalmazkodás az edzésidő feltételeinek megteremtése a közismereti tantárgyak esetében az átjárhatóság biztosítása 20

A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1, 2 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3 Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. számú határozata, az államháztartásról

Részletesebben

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés

853112-1 Sajátos nevelési igényű (a megismerő funkciók vagy a viselkedés ALAPÍTÓ OKIRAT 3. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy

Részletesebben

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat)

Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Alapító okirat módosítása (határozati javaslat) Mende Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a NOKI ÁMK alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1.) Az alapító okirat 4. számú melléklete szerinti

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 20. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György

Részletesebben

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil)

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111 Telefon: ; Fax: ; (mobil) 1078/2015. sz. ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott dr. Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratát az alábbiak

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30.

Tagintézmény/Telephely megnevezése, székhelye: Közösségi Ház 8162 Küngös, Kossuth Lajos utca 30. ALAPÍTÓ OKIRAT módosító Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő

Maximális létszám - székhelyen. szaxofon, kürt, harsona. Tangóharmonika. - Népzene hangszeres tanszakai. Citera 5 fő 1 VÁROSI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Törzsszám: 634410 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 290/1999.(X. 28.) KT. Számú határozata Gyomaendrőd Város

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 1992. évi XXXVIII. törvény 87. és 90. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium, Művészeti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében

Részletesebben

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 8700 Marcali, Szegedi u. 14. Tel./Fax: +36 85 415 711 Mobil: +36 30 994 23-55 E-mail: info@overtones.hu OM azonosító: 102769 OVERTONES ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA Hatályba lép: 2015. szeptember

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás

Az intézmény alapfeladatai: -gimnáziumi nevelés-oktatás -szakközépiskolai nevelés-oktatás -alapfokú művészetoktatás ALAPÍTÓ OKIRAT Az intézmény neve: Alapfokú Művészeti Iskola, a Budapest Kortárstánc Főiskola Gyakorlóiskolája Az intézmény székhelye: 1036 Budapest, Perc utca 2 Az intézmény feladat ellátási helye: 1036

Részletesebben

Különös közzétételi lista es tanév

Különös közzétételi lista es tanév Különös közzétételi lista 2016-2017-es tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására

Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. február 28-ai ülésére Tárgy: Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratai módosításának jóváhagyására Előterjesztő:

Részletesebben

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

1.1. Hivatalos neve: Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Somogy megye Tankerület megnevezése: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Fonyódi Tankerülete OM azonosító: 033998 Balatonlelle-Karádi Általános Iskola és

Részletesebben

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola

Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Nagykovácsi Alapfokú Művészeti Iskola Az iskola története 1995. Nagykovácsi Zenei Alapítvány létrehozó és fenntartó nonprofit közhasznú alapítvány 1995-2001 Zeneiskola 2001. Képzőművészeti Tanszak 2003.

Részletesebben

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola A Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola ALAPÍTÓ OKIRATA 1 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 21., 22., 23., 83., 84. 85. A nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A L A P Í T Ó O K I R A T. Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Ügyszám: 08-8/743-9/2012. 8. sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Részletesebben

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE

A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE A MŰVÉSZETI TAGOZAT MUNKATERVE 2012-2013. Személyi feltételek: A művészeti tagozaton 5 pedagógus dolgozik. Végzettségük megfelelő, szakszerű pedagógiai munkát végeznek. -Burai Balázs ~Zongora korrepetíció

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-481/2011. ELŐTERJESZTÉS a HUMÁN ÜGYEK Bizottságának 2011. augusztus 23-ai ülésére Tárgy: A József Attila Általános Iskola és AMI Helyi

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény A költségvetési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2016 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781

8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 8460. Devecser, Várkert 1. 88/512-780 /fax 88/512-781 klik.devecser@gmail.com www.gardonyi-devecser.sulinet.hu TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 2 1. Az intézmény bemutatása... 2 1.1. Az intézmény

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 11 sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Thuri György Gimnázium,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT T E R V E Z E T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat a rendelkezésére álló dokumentumok alapján az 1891. évben nem megállapítható

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 22. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Kisfaludy Sándor

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: K/31205/2/2009/II. MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 198 /1993. (II. 9.) sz. határozatával

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47.

7631 Pécs-Vasas Szövetkezet utca 13. 7691 Pécs-Somogy, Bányatelep 42. 7691 Pécs-Somogy, Búzakalász utca 47. A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Budai-Városkapu Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Székhelye: 7629 Pécs, Komlói u. 58.

Részletesebben

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 31-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát

Részletesebben

65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat

65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 65/2004.(VI. 17.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat fenntartásába átvett nevelésioktatási intézmények

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Kránicz József Tibor képviselő. Feikusné Horváth Erzsébet jegyző 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 03-án Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Kránicz

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja

Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja Szentlőrinci Alapfokú Művészeti Iskola Pedagógiai Programja 1 NEVELÉSI PROGRAM Az alapfokú művészetoktatás célrendszere: A művészeti oktatás célja, hogy a múlt értékeit, a népi hagyományokat megszerettesse,

Részletesebben

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA

Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének. 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Solymár Nagyközség Önkormányzati Képviselő-testületének 162/2011. (X. 24.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Hunyadi Mátyás Német Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai

Részletesebben

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. OM azonosító: 032351 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 5 2. PEDAGÓGIAI PROGRAM HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE...

Részletesebben

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam

Alapfok: 1-4 évfolyam. b.) Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola, 7400 Kaposvár, Fő u. 44. Alapfok: 1-4 évfolyam. Alapfok: 1-4 évfolyam A L A P Í T Ó O K I R A T ált.isk. 5.sz.melléklet Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 319/2000. (IX.21.) számú határozata a Liszt Ferenc Zeneiskola alapító okiratáról. Az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. Az enyingi. Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Az enyingi Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 8130 Enying, Kossuth u. 65-67. Pedagógia Programjáról Készítette: Szegedi György

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata az Püspökladányi Általános

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2017/18-as tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999

Az intézmény székhelye szerinti megye neve: Pest megye Tankerület megnevezése: KLIK Nagykőrösi Tankerülete OM azonosító: 039999 A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2013. (VII. 5.) EMMI utasítás módosításáról rendelkező az emberi erőforrások minisztere 37/2013. (X. 4.) EMMI utasítása

Részletesebben

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 22/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. 1 Az intézmény hivatalos neve: Mosonyi Mihály Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Az intézmény székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. elektronikus példány K I V O N A T A Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott ülése jegyzőkönyvéből. TIS ZALÖK VÁROS ÖNKORMÁN YZAT KÉPVIS ELŐ-TES TÜLETÉN EK 9/2010.(II.11.)

Részletesebben

Pedagógiai Program kiegészítése

Pedagógiai Program kiegészítése Az Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Pedagógiai Szakszolgálatot Ellátó Intézmény Pedagógiai Program kiegészítése 2011 2011. 08. (módosításokkal egységes szerkezet) Tartalomjegyzék

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezet) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (1), (3) bekezdéseiben

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM ÉS HELYI TANTERV DEMECSERI OKTATÁSI CENTRUM GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1 AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: III. Béla Gimnázium,

Részletesebben

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása)

KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA. ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) KAPRONCZAI ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 37/1 Tel/Fax.: +36 73 510-407;+36 30 641 3859 E-mail: balazs@kapronczai.hu; www.kapronczai.hu ALAPÍTÓ OKIRAT (XIV. számú módosítása) 1.Az

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA

Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA Levendula Művészeti Egyesület Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA A dunaföldvári Levendula Művészet Egyesület Közgyűlése 2011. november 30-án megtartott közgyűlésén, a módosult 27/1998.(VI.10.)

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN

HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN IKT.SZ.: K235/A/2013 HELYI TANTERV A 27/1998. (VI. 10.) MKM RENDELET 1. SZÁMÚ MELLÉKLETE ALAPJÁN, A 2011/2012. TANÉVTŐL KIFUTÓ RENDSZERBEN MEGVALÓSULÓ KÉPZÉSBEN 1.1 Az alapfokú művészetoktatás követelményei

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Bocskai István Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1.1 Az intézmény rövidített

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám:11/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Tárgy: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén

Részletesebben