Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM"

Átírás

1 Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült:

2 TARTALOMJEGYZÉK Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, NEVELÉSI PROGRAM Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink az általános iskolai nevelés-oktatás folyamatában Céljaink Feladataink: Eszközök, eljárások: A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok Erkölcsi nevelés Az értelmi nevelés feladatai: Esztétikai nevelés Az egészséges életmódra nevelés feladatai: A művészeti nevelés feladatai: A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok Az intézményben folyó közösségfejlesztés színterei: Az intézményben folyó közösségfejlesztés pedagógiai feladatai: A közösségfejlesztésnél kiemelt kompetenciafejlesztési területek: Az intézményünkben folyó közösségfejlesztés eszközei, formái: Intézményünk rendezvényei, hagyományai Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkóztatása A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése A tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenységek A tehetségfejlesztő program célja: A program megvalósításának legfőbb módjai: A tehetség kibontakoztatása a művészeti iskolában Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok Az iskola környezetének jellemzői gyermekvédelmi szempontból Gyermekvédelmi feladatok A szociális hátrányokat segítő tevékenységek, programok A tanulót segítő tevékenységek: A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítése nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések jegyzéke Az egészségnevelés céljai: Az egészséges életmód kialakításának feladatai: Az egészségnevelési program tartalma: Helyzetelemzés: Célmegfogalmazás Feladataink Segítő kapcsolatok Környezeti nevelés Bevezetés A program szerkezete A tevékenységek színterei, módszerei: A környezeti nevelés lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán A környezeti nevelés tartalma az általános iskola felső tagozatán Az osztályfőnöki munka és a környezeti nevelés Tanórán kívüli környezeti nevelés A környezeti nevelés sajátos értékelési formái HELYI TANTERV Alapfokú nevelés-oktatás A képzés szakaszai A zeneművészeti ág A táncművészeti ág: A színművészeti ágazat A képző- és iparművészeti ágazat Az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakasza (1-4. évfolyam) Célok és feladatok Kulcskompetenciák Az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és fejlesztő szakasza (5-8. évfolyam)

3 Célok és feladatok Kiemelt fejlesztési feladatok A tanulásmódszertan modul tantárgyi követelményeinek értékelése: teljesítette/nem teljesítette. A továbbhaladás feltétele a teljesítette értékelés elérése Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve Sajátosságok Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve a évfolyamon Önálló életkezdésre, életvezetésre felkészítő speciális program A program jogi alapjai A tanulásban akadályozott tanulók oktatási rendszerének struktúrája Sajátosságai Modulok rendszere ( évfolyam) Az ajánlás formái A tankönyvek és más taneszközök kiválasztásának elvei Az alapfokú művészetoktatás kottaanyagainak, tankönyveinek kiválasztási elvei Tanulásban akadályozott tanulók taneszközeinek speciális kiválasztási szempontjai A tankönyvellátás rendje Az intézménybe jelentkező tanulók felvételének elvei Az általános iskolai tagintézményekben Az alapfokú művészeti oktatásban A magasabb évfolyamba lépés feltételei (KT. 70. (4)) Az általános iskolai oktatásban Az alapfokú művészeti oktatásban Tanulásban akadályozott tanulóknál Évfolyamon belüli másik osztályba való átlépés feltétele A tanulói jogviszony megszűnése (KT. 75. ) A tanulók tanulmányi munkájának ellenőrzése és értékelése Az általános iskolai tagintézményekben Az alapfokú művészeti oktatásban Tanulásban akadályozott tanulók értékelésének specialitásai: A tanulók magatartásának, szorgalmának értékelése és minősítése Az általános iskolai intézményegységben Az otthoni (napközi, iskolaotthonos, tanulószobai) felkészüléshez előírt házi feladatok meghatározása (KT. 48. (4)) A tanulók fizikai állapotának mérése A es tanévek tapasztalatai a nem szakrendszerű oktatásról: Záró rendelkezések, legitimáció A pedagógiai program érvényességi ideje: A pedagógiai program értékelése, felülvizsgálata: A pedagógiai program módosítása: A pedagógiai program nyilvánosságra hozatala: Mellékletek (adaptált tantervek): 156 3

4 AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA Intézmény neve: Rövid név: Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Címe: 4150 Püspökladány, Petőfi u Alapító neve és címe: Püspökladány Város Önkormányzata 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Felügyeleti szerv: Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. OM azonosító: Intézményegységek: I. Általános iskolák: 1. Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény (Bajcsy Zs. u.3-5. Tel: ) Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata és speciális szakiskola (Bajcsy Zs. u. 7.) 2. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény (Kálvin tér 8. Tel: ) 3. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény (Karcagi u Tel: ) II. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény: Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény (Petőfi u. 40. Tel: , ) III. Pedagógiai Szakszolgálat (Bocskai u. 21. Tel: ) 4

5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat... (Szent-Györgyi Albert) Elsődleges célunk a gyerekek tanulásának minőségi fejlesztése, a hatékony és sikeres feladatvégzésre való nevelés. Legfőbb szakmai, emberi törekvésünk tanulóinknak biztonságot, szeretetet és tudást adni. Ma csak a sokoldalú, az új befogadására fogékony ember képes arra, hogy megállja helyét a világban. Hangsúlyozzuk tehát a komplex személyiségfejlesztés felvállalását. Megújulásra, önművelésre képes tanulókat kell nevelnünk, akik képesek lesznek az egész életen át tartó tanulásra. Ezt követeli a felgyorsult, kitágult világ, a tudományok gyors fejlődése, az információáradat. Az intézményben minden egyénnek lehetőséget adunk arra, hogy tehetségének megfelelően a legtöbbet hozza ki magából. Biztosítjuk az oktatás hatékonyságához szükséges anyagi forrásokat, a tanuláshoz elengedhetetlen szakmai feltételeket. Hagyományaink és új törekvéseink alapján egyre nagyobb nyitottságot, elfogadóbb magatartást, toleranciát, bizalmat hirdetünk tanulóinknak és szüleiknek. Célunk megtanítani, keresni a szépet, a jót, a hasznosat, örömmel ismereteket szerezni, kitartással eljutni a kitűzött célig. Mindent megteszünk, hogy egészséges, önmagukban bízó, képességeiknek és adottságaiknak megfelelően teljesítő tanulókat bocsássunk ki. Jó példát adva az élet minden területén folyamatos fejlődésre ösztönözzük diákjainkat. 5

6 Az intézmény jellemzői július 1-je óta működik városunkban a Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat. Az új intézmény jogutódja lett az előzőleg megszűnt 3 általános iskolának és a művészeti iskolának. A pedagógiai szakszolgálati tevékenységet a megyétől vettük át kistérségi feladatellátásként. A tagintézmények, intézményegységek telephelyekkel működnek. Az intézmény épületei az 1920-as évektől kezdődően 1982-vel bezárólag épültek. A tanköteles korú gyermekek általános műveltségének megalapozása mellett művészeti képzést, enyhén értelmi fogyatékos és középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók oktatását is ellátja. Bár az intézmény nemrég alakult, az épületek falai és a bennük munkálkodó pedagógusok biztosítékai annak, hogy emberséggel és tudással rendelkező polgárokká neveljék a gyermekeket június 16-a óta az intézmény neve: Püspökladányi Általános Iskola és Speciális Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat évfolyamos képzést valósít meg. A 2012/2013-as tanévben a leendő 1. és 5. évfolyamosok számára felmenő rendszerben sportiskolai képzést indít. A 2012/2013-as tanévtől fejlesztő iskolai osztályban is nevel-oktat gyermekeket. Az intézmény mottója: Okosan szeretve, tudást követelve felkészíteni a felnőtt életre. A nevelő- oktató munka során az alapműveltség megszerzése mellett intézményünk biztosítja minden tanulója számára, hogy képességeinek megfelelő, személyre szabott oktatásban részesüljön, és tehetségét az intézmény keretein belül kibontakoztathassa. Az általános iskolák bemutatása: Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Az iskola központi épületét dr. Petri Pál országgyűlési képviselő közbenjárására kezdték el építeni 1926-ban egy nádas, mocsaras területen. A tanítás 1929-ben kezdődött meg a Magyar Királyi Dr. Petri Pál Polgári Fiú- és Leányiskolában. Az 1948-as államosítást követően általános iskolaként működött és működik napjainkban is. 6

7 Az átszervezések előtti nagy múltú Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola a város legnagyobb általános iskolája volt. Mint többcélú, közös igazgatású oktatási intézmény a 6-14 éves korosztály alapfokú nevelését, oktatását és az enyhén értelmi fogyatékosok oktatását is ellátta. Az előkészítő szakiskolai képzéssel lehetőséget biztosított az eltérő tagozaton tanuló gyermekek számára, hogy ismereteiket megszilárdítsák, és képessé váljanak szakmatanulásra. Hagyományainak megfelelően alaptevékenysége ellátása során ma is a nevelés elsődlegességét hangsúlyozza. Az alapkészségek fejlesztését tartja legfőbb feladatának a tanulás megszerettetésével, a gyermeki kíváncsiság felkeltésével. A tagintézmény mottója: Szilárd alapok a tanulásban, erős vár a tudásban. Program szintjén deklarálta az anyanyelvi, matematikai, idegen nyelvi képzést, a testnevelés emelt óraszámú tanítását, a mindennapos testedzésről való gondoskodást. Kiemelt feladatként kezeli a tehetséges tanulókkal és a hátrányos helyzetűekkel való differenciált bánásmód kérdését. A HEFOP bevezetésével, új módszerek megismerésével, jó gyakorlatok elterjesztésével tanítási gyakorlatában alkalmazza a kompetencia alapú tanítást. A tanulókat felkészíti a továbbtanulásra. A tagintézmény specialitása, hogy alsó tagozaton a 2011/2012-es tanévtől, 1-4. évfolyamon kísérleti jelleggel, belső innovációként bevezetésre került az emelt óraszámú idegen nyelv oktatása mellett a készségtárgyak (rajz, testnevelés, ének) idegen nyelven történő oktatása. A tantestület gyermekszerető, szakmailag magasan képzett, nyitott az új módszerekre, (innovatív) humanisztikus szemléletű. Többen szakvizsgával rendelkeznek. Alsó és felső tagozaton oktatás fejlesztőpedagógusok segítik nevelő-oktató munkát. A Bajcsy utca 3-5. alatti épület 1982-ben épült. Ebben a modern iskolaépületben tanulnak az alsó tagozatos tanulók. Ez a tagintézmény székhelye. A Petőfi utca 9. sz. alatti épületben felső tagozatos tanulók kaptak elhelyezést. A kétemeletes épület szép, gondozott kertben áll. 7

8 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tagozata, speciális szakiskola Az átalakítások előtt a tagintézmény a Petőfi Sándor Általános Iskola és Szakiskola eltérő tagozataként működött. Az átszervezések utáni tagintézmény az előző többcélú intézményben kialakított pedagógiai gyakorlatot viszi tovább. A tagintézmény specialitása, hogy a tanulók gyógypedagógusok segítségével kis csoportokban, egyéni tempóban sajátítják el az ismereteket. A osztályban szakmára való előkészítés történik. 11. évfolyamtól önálló életvezetésre neveljük-oktatjuk a tanulókat, moduláris formában. A tanítás során kiemelt szerepet kap az önálló ismeretszerzési képesség kialakítása azzal a céllal, hogy a tanulók képessé váljanak a 10. évfolyam befejezése után valamely szakma elsajátítására. A sajátos nevelési igényű tanulókkal foglalkozó pedagógusok gyermekszeretőek, szakmailag magasan képzettek, humanisztikus szemléletűek. Munkájukat pedagógiai asszisztens segíti. Kálvin Téri Általános Iskolai Tagintézmény Az iskolát a Püspökladányi Református Egyházközség Egyháztanácsa alapította. Legelőször, 1901-ben a Nagylányiskola 5 tantermes főépülete készült el az Iskolaköz 1. szám alatt. Itt kezdődött meg a tanítás 1902-ben csak lányoknak. Amikor 1948-ban államosították, 1964-ben pedig koedukálttá tették, a Zója Általános Iskola nevet kapta. A Kálvin Téri Általános Iskola nevet 1991-ben vette fel. A nyolc tantermes új iskola 1975-ben épült, az ebédlő pedig 1986-ban. Az átszervezés utáni tagintézmény tevékenysége során kiemelt figyelmet fordít jó hírének megtartására és növelésére. Törekvése, hogy megalapozza az általános műveltséget, tanulóit a továbbtanulásra magas szinten készítse fel. Legfontosabb célja, hogy az iskola minden tanulója szerezze meg a műveltségbeli alapokat, tegyen szert stabil, alapvető és bővíthető képességekre, jártasságokra. Minden tanuló váljon harmonikus személyiséggé, rendelkezzen kellő önbizalommal és felelősségtudattal, ismerje, becsülje, óvja szűkebb és tágabb környezetének értékeit. A sajátos nevelési igényű és tanulási, beilleszkedési nehézséggel küzdő tanulók is jussanak el képességeik maximumára. A tagintézmény a tanulók mindenekfelett álló érdekét kívánja érvényesíteni a szolgáltatások magas színvonalon való biztosításával. 8

9 Minden segítséget megad a gyermekek személyiségének fejlődéséhez, képességeik, tehetségük kibontakoztatásához, ismereteik folyamatos bővítéséhez. A tanulók érdeklődésének, képességének figyelembevételével emelt óraszámban nyújt többletismeretet idegen nyelvből, matematikából, mely tárgyakat képesség szerinti csoportbontásban tanítják. Megvalósítja a mindennapos testmozgást. Felkészíti a tanulókat képességüknek, tehetségüknek megfelelően a továbbtanulásra. Petritelepi Általános Iskolai Tagintézmény A Református Egyházközség alapította (Reform átus Népiskola, Református Általános Iskola). A szervezés pontos idejéről nem maradt feljegyzés. Az átszervezések előtti Petritelepi Általános Iskola Püspökladány legkisebb létszámú általános iskolája volt. Az átszervezések utáni tagintézmény a belvárostól mintegy 3 km-re egy kertvárosi részben található. A családias hangulatú, 8 évfolyamos iskola jellemzője, hogy az általános iskolai képzés hagyományos módon folyik. A matematika és a magyar tantárgy oktatását részben képesség szerinti csoportbontásban végzik. A diákok számára lehetőséget biztosítanak a hátrányok leküzdésére, tehetségük kibontakoztatására. Többféle lehetőséget kínálnak a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, a személyiség sokoldalú fejlesztésére: szakkör, sportkör, zenei tevékenység, tánc, hittan, kézműves szakkör, színház, birkózás. A beilleszkedési, magatartási zavarral és különböző részképesség zavarral küzdő tanulók eredményes tanulását és fejlesztését fejlesztőpedagógusok tevékenysége segíti. A tagintézmény a HEFOP bevezetésével, új módszerek megismerésével, elterjesztésével a tanítási gyakorlatában alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. A tantestület gyermekszerető, szakmailag magasan képzett, nyitott az új módszerekre, humanisztikus szemléletű. Csenki Imre Alapfokú Művészetoktatási Tagintézmény (CSIMI) bemutatása Püspökladányban 1959 szeptemberétől van zeneoktatás. A Hajdúböszörményi Zeneiskola fiókintézményeként hozta létre, szinte a semmiből Lavotta Kamilla, aki 36 évig volt az iskola igazgatója tól működött önálló állami intézményként. (Állami Zeneiskola Püspökladány). 9

10 1992-től - a zeneművészeti ág mellett - néptánc és moderntánc oktatással bővült az intézmény tevékenységi köre ben bevezetésre került a képző- és iparművészeti ágon belüli festészet és grafikatanszak, 2004 szeptemberétől pedig a kerámia. A 2006-os tanévtől a színjáték tanszak ben, az iskola fennállásának 40 éves jubileumán felvette a város híres szülötte ifj. Csenki Imre karnagy, zeneszerző nevét. A tagintézmény alaptevékenysége: az alapfokú zenei és művészeti nevelés - oktatás biztosítása 6-22 éves korú növendékek számára: előképző (2), alapfokú (6) és továbbképző (4) osztályokban, 12 évfolyamon. Minden művészeti ágban megalapozza a művészi kifejezőkészséget, a kiemelt képességű növendékeket emelt szintű oktatásban részesíti, illetve előkészíti a szakirányú továbbtanulást közép-, és felsőfokon. Pedagógiájának alapvető célja: a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, motivációjú, szocializálódott növendékeket a majdani beilleszkedésre nevelni. Törekszik arra, hogy növendékei képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére minél több művészeti ágban. A komplex művészetoktatás megvalósítása jegyében a tagintézmény igyekszik széles kínálatot nyújtani Püspökladány gyermekeinek. A CSIMI tagintézmény specialitása a tehetséggondozás. Ennek következtében tanulói rendszeresen és sikerrel szerepelnek megyei és országos rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon. Az iskola növendékei és tanárai együtt is számtalan rendezvényen működnek közre, aktív résztvevőként kapcsolódnak be a város kulturális életébe. A képzés a 2011/12-es tanévtől 2 féle módon történik, az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjának bevezetéséről és kiadásáról szóló 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet szerint: 1. Az 1. melléklet szerinti képzések kifutó rendszerben folytathatók, a tanulmányaikat már megkezdett tanulóknak a fenti rendelet mellett a művelődési és közoktatási miniszter által kiadott: Az alapfokú művészetoktatás követelményei és tantervi programjait (ROMI-SULI, Mogyoród 1998). szerint. 2. A 3/2011. (I. 26.) NEFMI rendelettel beiktatott - 2. melléklet szerinti képzést első alkalommal szeptember 1-től felmenő rendszerben kell alkalmazni. 10

11 Az új módosított tanterv az alábbiak szerint: A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA ZENEMŰVÉSZETI ÁG: Az intézményben működő tanszakok és tantárgyak: KLASSZIKUS ZENE: Fafúvós tanszak tantárgyai: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott Rézfúvós tanszak tantárgyai: trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba Akkordikus tanszak tantárgyai: gitár, ütő Billentyűs tanszak tantárgyai: zongora, Vonós tanszak tantárgyai: hegedű, gordonka, Vokális tanszak tantárgya: magánének Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, szolfézs, zenetörténet zeneirodalom, zeneelmélet, Kamarazene tanszak tantárgyai: kamarazene, zenekar, Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés A képzés évfolyamainak számai: (2)+6+4 évfolyam: furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, fagott, trombita, kürt, harsona tenorkürt baritonkürt, tuba, gitár, ütő, zongora, hegedű, gordonka, (1)+6 évfolyam: magánének Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. NÉPZENE: Vonós és tekerő tanszak tantárgyai: népi hegedű Pengetős tanszak tantárgyai: koboz Vokális tanszak: népi ének 11

12 Zeneismeret tanszak tantárgyai: népzenei ismeretek, szolfézs-kötelező, Kamarazene tanszak tantárgyai: népi kamarazene (a tantárgy magába foglalja a hangszeres és vokális társas zenét) A képzés évfolyamainak száma: (2)+6+4 évfolyam: népi hegedű, koboz, népi ének, Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. Hangszeres és vokális tanszakok egyéni képzés ELEKTROAKUSZTIKUS ZENE Billentyűs tanszak tantárgyai: szintetizátor keyboard, Zeneismeret tanszak tantárgyai: szolfézs-kötelező, zenetörténet zeneirodalom, zeneelmélet Kamarazene tanszak tantárgya: kamarazene A képzés évfolyamainak száma: (2)+6+4 évfolyam: szintetizátor keyboard, Az első (zárójelben levő) számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. Az előképző évfolyamokat nem kötelező elvégezni. Hangszeres tantárgyak egyéni képzés A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA TÁNCMŰVÉSZETI ÁG: Tanszak: NÉPTÁNC Főtárgy: Népi játék (1 2. előképző évfolyamon) Néptánc (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Kötelező tantárgy: Folklórismeret (3 6. alapfokú évfolyamon) Tánctörténet (9 10. továbbképző évfolyamon) Kötelezően választható tantárgyak az összevont osztályokban: Folklórismeret Tánctörténet 12

13 Választható tantárgyak: Népi játék (1 2. előképző évfolyamon) Néptánc (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Népzenei alapismeretek (1 6. alapfokú és a továbbképző évfolyamon) Táncjelírás olvasás (9 10. továbbképző évfolyamon) A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. A tanítási órák időtartama: 45 perc Tanszak: MODERNTÁNC Főtárgy: Berczik technika (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Jazz technika (3 6. alapfokú évfolyamon és a továbbképző évfolyamon) Kötelező tantárgy: Kreatív gyermektánc (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Limón technika (5 6. alapfokú évfolyamon) Tánctörténet (9 10. továbbképző évfolyamon) Kötelezően választható tantárgy: az összevont osztályokban: Tánctörténet Limón technika Választható tantárgyak: Kreatív gyerektánc (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Berczik technika (1 2 előképző évfolyamon, 1 2 alapfokú évfolyamon) Jazz technika (3 6. alapfokú évfolyamon) Lábán technika (7 8. továbbképző évfolyamon) A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelenti. A tanítási órák időtartama: 45 perc A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA KÉPZŐ-, ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG: 13

14 Tanszakok és tantárgyak: Képzőművészeti tanszak (előképző 1 2. évfolyam alapfokú évfolyam) Főtárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 2. évfolyam) Grafika és festészet alapjai (1 3. alapfokú évfolyam) Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Választható tantárgy: Vizuális alapozó gyakorlatok (előképző 1 2. évfolyama) Népművészet (1 10. évfolyam) Grafika és festészet tanszak - Grafika és festészet műhelygyakorlat Környezet és kézműves kultúra tanszak - Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat Szobrászat és kerámia tanszak - Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat Kötelező tantárgy: Vizuális alkotó gyakorlat (1 10. évfolyam) Választható tantárgyak: Népművészet (1 10. évfolyam) A főtárgyak képzési ideje: 2 előképző évfolyam: Vizuális alapozó gyakorlatok 3 alapfokú évfolyam: Grafika és festészet alapjai 3 alapfokú + 4 továbbképző évfolyam: Grafika és festészet műhelygyakorlat, Környezet és kézműves kultúra műhelygyakorlat, Szobrászat és kerámia műhelygyakorlat, A tanítási órák képzés ideje: 45 perc SZÍNMŰVÉSZETI BÁBMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS STRUKTÚRÁJA Tanszakok és tantárgyak: SZÍNJÁTÉK TANSZAK Főtárgy: dráma és színjáték Kötelezően választható tantárgyak: 14

15 Beszéd és vers (1. alapfokú évfolyamtól) Mozgás és tánc (1. alapfokú évfolyamtól) Zene és ének (1. alapfokú évfolyamtól) Színházismeret (3. alapfokú évfolyamtól) Választható tantárgyak: a színjáték tanszak bármelyik tantárgya A képzés évfolyamainak száma: 12 évfolyam (2+6+4 évfolyam) Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfokú, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. A tanítási órák időtartama: 45 perc Pedagógiai Szakszolgálat 1975-ben jelent meg a 111/1975 (MK 7.) OM számú miniszteri utasítás, melynek hatására megyénként megalakultak a szakszolgálatok. Ekkor jött létre a Hajdú-Bihar Megyei Szakszolgálat, melynek hamarosan megalakult a Nevelési Tanácsadó és Beszédjavító Intézményegysége. A közoktatásról szóló évi (VI. 24.) törvény szabályozta a szakszolgáltatás és pedagógiai-szakmai szolgáltatás teljes rendszerét, kialakult az országos hálózat. A gyógypedagógusokból, logopédusokból, fejlesztőpedagógusokból szerveződött püspökladányi csoport megyei irányítású volt. Az átszervezések utáni tagintézmény szakmai önállóságát megtartva segítséget nyújt a többcélú intézmény általános iskoláinak, hogy minden tanuló a képességének megfelelő, személyre szabott oktatásban részesüljön. Ugyanakkor nyitott marad a környék iskolái felé is, segítve a sárréti települések oktató munkáját. A tagintézmény specialitásai: a fejlesztés és a rehabilitáció. A pontos állapotfelmérés, az egyénre szabott készségfejlesztés, az egyéni bánásmód jellemzi a mindennapi tevékenységet. A több telephelyen tevékenykedő szakemberek magas szintű, kiváló feladatellátással biztosítják ezen szakterület igényeinek kielégítését. 15

16 1. NEVELÉSI PROGRAM Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat Megtanulnak hinni. Ha a gyerekek hitelesen élnek Megtanulják mit jelent szeretni. Ha a gyerekek elfogadva, barátságban élnek Megtanulják megkeresni a szeretetet a világban... (Doroti Lorts) 16

17 1.1 Az intézményben folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai Alapelveink az általános iskolai nevelés-oktatás folyamatában Nevelő-oktató munkánk során a személyiségfejlesztés érdekében az alábbi alapelveket valljuk: Törvény adta jogokat és kötelezettségeket betartó Igazgatótanácsot (továbbiakban IT), nevelőtestületet, diákönkormányzatot működtetünk. Alapkészségeket fejlesztünk. Felkészítjük a tanulókat az önálló ismeretszerzésre, önművelődésre, az egész életen át tartó tanulásra. Az egyenlő bánásmód elve alapján minden tanuló számára betartjuk a hátrányos megkülönböztetés tilalmát. Valljuk, tanulóink kapjanak esélyt a szociokulturális hátrányok leküzdésére, nevelőoktató munkánk során a tanulói képességek kibontakoztatására. Az ismeretek, a vallási és világnézeti információk tárgyilagos és többoldalú közvetítésére törekszünk. Személyes példamutatással a toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására, kreativitásra, társadalmi beilleszkedésre neveljük gyermekeinket. Tanulóink érdeklődésének, képességeinek figyelembe vételével harmonikus személyiségfejlesztésre, tehetséggondozásra törekszünk. A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerését, megóvását alapvető értéknek tekintjük Alapelveink a közoktatási típusú sportiskolai oktatásban: élethosszig tartó rendszeres mozgás, sportolás, a mindennapi testedzés igényének kialakítása, az ehhez szükséges megteremtése a felnövekvő nemzedék egészséges életmódra nevelése feltételek 17

18 a versenysport utánpótlás-neveléséhez széles tömegbázis megteremtése tudatos sportolóvá, sportemberré nevelés a sportkarrier és a közoktatás követelményeinek összehangolásával a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségéhez való alkalmazkodás a fiatalokat segítése a tudatos élsportolóvá válás folyamatában Alapelveink a művészetoktatásban: Művészeti iskolánk mindenki számára nyitott Mindegyik művészeti ágazat felkészít szakirányú továbbképzésre Az intézmény minden szintjén érvényesül a demokrácia Az esélyegyenlőség megvalósul A közösség formálása az egyén személyiségének tiszteletben tartásával, alakításával történik Értékközvetítés, értékmegőrzés biztosított Tehetséggondozás, kreatív képességek kialakítása, fejlesztése, motiválása történik Egészséges életmódra nevelés valósul meg Céljaink Pedagógiai munkánk célja mindazoknak az ember-erkölcsi értékeknek a kialakítása, melyeknek birtokában tanulóink megteremthetik egyéni boldogságukat, boldogulásukat szűkebb és tágabb környezetük javára. Ennek érdekében: Célunk az, hogy minden tanulóban meglássuk, megláttassuk saját személyiségének értékeit. Célunk az, hogy minden tevékenységünket (nevelés -oktatás területén) a gyermek okos szeretete hassa át. Célunk az, hogy a szilárd tárgyi tudás mellett minden tanuló szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és mások számára hasznosítani tudja. Célunk az, hogy a képességek kibontakoztatása érdekében kialakuljon az önbizalom, a megmérettetés igénye a segítőkészség és együttműködés igényével együtt. 18

19 Célunk az, hogy minden tanulónk a 8. osztály elvégzése után középiskolában folytassa tanulmányait. Célunk a partnerközpontú kapcsolatrendszer továbbfejlesztése. Célunk az, hogy olyan színvonalon biztosítsuk a személyi és tárgyi feltételeket, hogy gyermek, szülő, pedagógus egyaránt jól érezze magát intézményünkben. Célunk a sajátos nevelési igényű és az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók felkészítése a továbbtanulásra, munkavégzésre. Célunk a tanulók érdeklődésének figyelembe vételével többletismeret nyújtása idegen nyelvből, matematikából és testnevelésből. A közoktatási típusú sportiskola alapvető céljai: az élsportoló diákok műveltségképe ugyanolyan gazdag és komplex legyen, mint a nem sportoló társaik műveltségképe a tudatos élsportolóvá válás folyamatában a megfelelő sportspecifikus tudáselemek közvetítése a sportoló tanuló személyiségének kiemelt fejlesztése: önismeret és önértékelés, önálló tanulási képességek, akarat-és jellemfejlesztés a kritikai gondolkodásmód fejlesztése, hogy a tanuló képes legyen érvekkel alátámasztott felelősdöntések meghozatalára A művészeti iskola alapvető céljai: Befogadóképessé kell tenni ifjúságunkat a szépre, a jóra, hogy igényeljék azt, és fel kell ébreszteni az igényt, hogy még jobban ismerjék /Járdányi Pál/ a művészetoktatás legyen kiegészítője a közoktatásnak, fejlessze - az alapműveltségre építve- az egyén képességeit, tehetségét, és teljesedjen ki a közösségi formákon belül. tanulóink legyenek képesek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre, nyitottságra. a képesség-, készségfejlesztés, valamint személyiségformálás a művészetoktatás eszközeivel; az önkifejezés lehetőségének biztosítása; az önértékelés, - elfogadás fejlesztése; a problémák iránti érzékenység kialakítása, fejlesztése; az oktatás tartalmi és módszertani közelítése a mindennapi élethez; 19

20 a művészetek befogadására, a különböző kultúrák értékei iránti nyitottságra nevelés; esztétikai nevelés, ízlésformálás Feladataink: Tanulóink önismeretének fejlesztése. Az egységes követelményrendszer és az egyéni bánásmód megvalósítása. Kommunikációs gyakorlatok beépítése a mindennapi munkánkba. Tanulóink képességeinek, érdeklődésének megfelelő programok, tevékenységi formák biztosítása. A pályaorientáció tudatos alkalmazása. A humánumra, az egyén és a közösség tiszteletének betartására való törekvés. A nemzeti kultúra, a hagyományok ápolása, a szülőföld iránti tisztelet elmélyítése. A sajátos nevelési igényű és az etnikai kisebbséghez tartozó tanulók egyéni illetve kiscsoportos fejlesztő foglalkoztatása. A közoktatási típusú sportiskola feladatai: a sport megszerettetése, sokoldalú képességfejlesztés alsó tagozaton az általános mozgáskultúra fejlesztése sportágtól függően a felső tagozaton a minőségi képzés, tehetséggondozás olyan tudásrendszer közvetítése, amely segíti a sportoló diákokat a természetben és a társadalomban való eligazodásban, önmaguk megismerésében a sportoló, élsportoló diákok időbeli leterheltségének figyelembe vétele és az ehhez való alkalmazkodás az edzésidő feltételeinek megteremtése a közismereti tantárgyak esetében az átjárhatóság biztosítása 20

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA

KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA KŐBÁNYAI JANIKOVSZKY ÉVA MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA Székhely: 1105 Budapest, Kápolna tér 4. Tagintézmény: 1101 Budapest, Üllői út 118. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 I S KOLÁNKRÓL Iskolánk,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...

Fazekas Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETÉS... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 1.1 ISMERTETŐ AZ ISKOLÁNKRÓL... 2 II. AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 2.1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI ALAPELVEI... 5 2.2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. A Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2009. Készítette: Varga Jánosné igazgató 1 ÁLTALÁNOS ADATOK Az intézmény megnevezése: Teleki Sámuel Általános

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013.

1196 Budapest, Ady E. út 73-75. 2013. Ady Endre Általános Iskola Pedagógiai program 2013. Jóváhagyta: Hornok István - 0 - TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 6 ISKOLÁNK ARCULATA, KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 7 Az iskola környezete,

Részletesebben

Pedagógiai Programja

Pedagógiai Programja Ikt.sz:.Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /5700 Gyula Szent István út 38./ Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012.

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA B U D A P E S T 2012. Adjátok kezébe a kérdéseket, és hagyjátok, hadd oldja ő meg maga. Ne azért tegyen szert a tudásra, mert ti megmondjátok neki, Hanem azért, mert magától megétette: ne tanulja a tudományt, hanem fedezze

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM A SZENT GELLÉRT KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM (5500. Gyomaendrőd, Selyem út 109/2.) OM: 028300 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető 1.1. A pedagógiai program célja,

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben