A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása"

Átírás

1 : 7. sz. melléklet A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát (a továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 6. pontja hatályát veszti, ezzel egyidejűleg az alapító okirat jelenlegi pontjának jelölése pontra változik: 2. Az alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (7. A költségvetési szerv besorolása) "a) a gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján látja el. b) közoktatási intézmény típus: alapfokú művészetoktatási intézmény." 3. Az alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: (13. Az intézmény vezetője megbízásának rendje) "Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg a magasabb vezetői beosztás ellátásával pályázat útján jogszabályban meghatározott, de legfeljebb öt évig terjedő határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja." 4. Az alapító okirat módosítása február 1. napján lép hatályba. Salgótarján, január 20.

2 t : A V áczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okirata módosításokkal egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve, székhelye: Váczi Gyula Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 3100 Salgótarján, József Attila út 2/ A. Telephelyei: Beszterce-lakótelepi Tagiskola 3100 Salgótarján, Beszterce tér 4. Arany János Tagiskola 3104 Salgótarján, Budapesti út Salgótarján, József Attila út 2. Kodály Zoltán Tagiskola 3100 Salgótarján, Mártírok útja 3. II. Rákóczi Ferenc Tagiskola 3100 Salgótarján, Rákóczi út Petőfi Sándor Tagiskola 3100 Salgótarján, Acélgyári út 24. Iskola és Diákotthon Domyay Béla Tagiskola 3100 Salgótarján, F orgách Antal út l. Madách Imre Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Salgótarjáni Néptáncművészetért Közalapí tvány 3100 Salgótarján, Meredek út 7. Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskola 3100 Salgótarján, Kissomlyó út 1. Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 3100 Salgótarján, Acélgyári út 3/ A. József Attila Művelődési és Konferencia Központ 3100 Salgótarján, Fő tér 5. Iskola és Diákotthon Bóna Kovács Károly Tagiskola3102 Salgótarján, Petőfi út A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv. 3. A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

3 4. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény 31. (1) bekezdésében meghatározott művészeti nevelés, oktatás. 5. A költségvetési szerv alaptevékenysége Szakágazati besorolás: Alapfokú művészetoktatás Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejezői készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. Szakfeladatainak száma, megnevezése : Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Alapfokú művészetoktatás képző-és iparművészeti, táncművészeti, színés bábművészeti ágban Zeneművészeti tevékenység Táncművészeti tevékenység Egyéb előadó-művészeti tevékenység 6. A költségvetési szerv müködési köre: Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 7. A költségvetési szerv besorolása: a) a gazdálkodási jogkör alapján: önállóan működő költségvetési szerv. A költségvetési szerv egyes gazdálkodási, illetve üzemeltetési feladatait a Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata - mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv - az irányító szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján látja el. b) közoktatási intézmény típus: alapfokú művészetoktatási intézmény 8. Az intézmény évfolyamainak száma: előképző: 1-2. évfolyam alapfokú: 3-8. évfolyam továbbképző: évfolyam 9. Felvehető maximális tanulólétszám: zeneművészeti ág: 600 fő egyéb művészeti ágak: 800 fő 10. Művészeti ágak, tanszakok Zeneművészet: a klasszikus zene: furulya, fuvola, oboa, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, szaxofon, ütő, hárfa, gitár, cimbalom, zongora, orgona, hegedű, brácsa, gordonka, nagybőgő, csembaló, magánének, szolfézs, kamara zene, zeneirodalom, zeneelmélet, zeneismeret, énekkar, egyházzene népzene: cimbalom, hegedű, brácsa, bőgő/cselló, furulya, duda, tekerő, tárogató, citera, tambura, népi ének, népzene i ismeretek, néprajz, szolfézs, népi játék-népszokás jazz-zene: jazz-basszusgitár, jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-zongora elektroakusztikus zene: szintetizátor, szintetizátor keyboard Táncművészet: modern-kortárs, néptánc

4 Képző- és iparművészet: képzőművészet: grafika, festészet, szobrászat iparművészet: textilműves, tűzzománc-készítő Színművészet-bábművészet: színjáték, bábjáték ll. A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: Székhely: Salgótarján, József Attila út 2/A. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek Telephely: Salgótarján, Beszterce tér 4. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, Budapesti út 66. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, József Attila út 2. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, Mártírok útja 3. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, Rákóczi út ingatlan vagyon: és hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, Forgách Antal út l. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás Salgótarján, Arany János út 12. ingatlan vagyon: 3704/1. hrsz. belterület és a rajta lévő épület megállapodás Salgótarján, Meredek út 7. ingatlan vagyon: 4118/1. hrsz. belterület és a rajta lévő épület megállapodás Salgótarján, Fő tér 5. ingatlan vagyon: ingyenes használatban a hrsz. számon lévő mozgásstúdió megállapodás Salgótarján, Kissomlyó út l. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épületek megállapodás

5 Salgótarján, Acélgyári út 3/A. ingatlan vagyon: hrsz. belterület és a rajta lévő épület, 8732/2. hrsz. belterület és a rajta lévő épület Salgótarján, Acélgyári út 24. ingatlan vagyon: 3513 hrsz. belterület és a rajta lévő épület, 3542 hrsz. sportpálya Salgótarján, Petőfi út 85. ingatlan vagyon: 923. hrsz. belterület és a rajta lévő épület 12. A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat vagyonrendelete alapján. 13. Az intézmény vezetője megbízásának rendje: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése bízza meg a magasabb vezetői beosztás ellátásával pályázat útján jogszabályban meghatározott, de legfeljebb öt évig terjedő határozott időre. Felette a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 14. A költségvetési szerv foglalkoztatott j aira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: Foglalkoztatott j ainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Emellett egyes foglalkoztatottak esetében egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízás i szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. Az alapító okirat Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének (III. 27.) Öh. sz. határozatával elfogadott, a (III. 26.) Öh. sz. számú határozatával, a 176/2005. (VIII. 25.) Öh. sz. határozatával, a 40/2007. (III. 27.) Öh. sz. határozatával, nv 24.) Öh. sz. határozatával, 181/2007. (VIII. 28.) Öh. sz. határozatával, a (XII. 18.) határozatával, a 162/2008. (VIII. 26.) Öh. sz. határozatával, 50/2009. (III. 31.) Öh. sz. határozatával, a 100/2009. (V.26.) Öh. sz. határozatával, a (II.15.) Öh. sz. határozatával, a 4/2011. (1.20.) Öh. sz. határozatával módosított, egységes szerkezetbe foglalt, február 1. napjától hatályos szövege. Salgótarján, január 20.

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító

Részletesebben

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A költségvetési szerv 1. Neve: Mezőkovácsházi Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A L A P Í T Ó O K I R A T Egységes szerkezetben a 97/009. (V. 5.) sz. kt. határozattal elfogadott, a 48/009. (VI. 9.), 5/00. (II..), 67/00. (XII. 6.), /0. (I. 0.), /0. (VII. 7.), 86/0. (IX. 6.) sz. kt.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. november 29-i ülésére Intézmények Alapító Okiratainak módosítására Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571 Az előterjesztés készítésében közreműködött: Jegyzői Titkárság Az előterjesztést megtárgyalta:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben A költségvetési szerv neve: NEMES JÁNOS ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési szerv rövidített neve: NEMES JÁNOS ÁMK ÉS KÖNYVTÁR A költségvetési

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA GYÖNGYÖSOROSZI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA melyet Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 37/2009. (VI. 26.) határozattal fogadott el Módosította Gyöngyösoroszi Községi

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható

Fejlesztő és felzárkóztató nevelés, oktatás A többi tanulóval együtt nevelhető és oktatható Kengyel Község Önkormányzati Képviselő-testülete 5083.Kengyel, Szabadság u. 10. Telefon: 56/583-400. KENGYELI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben