Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata"

Átírás

1 Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet 1. pontja, a 255/2007. (XII.18.) Öh. sz. határozat 3. számú melléklete, valamint a 10/2008. (II. 12.) Öh. sz. határozat 3. számú melléklete, a 100/2009. (V.26.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklete,a 219/2009. Öh. sz. határozat 1. sz. melléklete valamint a 17/2010. (II.15.) Öh. sz. határozat 2. melléklete rendelkezéseivel módosított és egységes szerkezetbe foglalt, február 15. napjától hatályos szövege./ 1.) a.) A költségvetési szerv neve, székhelye: Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ 3100 Salgótarján, Füleki út 41. b.) A költségvetési szerv telephelyei: ba.) Férfi Átmeneti Szálló, férőhelyszám: 42 fő, címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 61. bb.) Női Átmeneti Szálló, férőhelyszám: 20 fő, címe: 3104 Salgótarján, Hősök út 35. bc.) Népkonyha, címe: 3104 Salgótarján, Hősök út 35. bd.) Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely, férőhelyszám a nappali melegedő esetében: 15 fő, az éjjeli menedékhely esetében: 15 fő, címe: 3104 Salgótarján, Hősök út 35. be.) Félsziget Napközi -és Lakóotthon, férőhelyszám a nappali ellátás esetében: 20 fő, a lakóotthon esetében: 12 fő, címe: 3100 Salgótarján, Forgách A. út 88. bf.) Családi Napközi, férőhelyszám: 4X7 fő, címe: 3100 Salgótarján, Úttörők út bg.) Anyatejgyűjtő állomás, címe: 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. bh.) Iskola-egészségügyi szolgálat, címe: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. bi.) Területi védőnői szolgálat bia.) 2-3. sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Beszterce tér 1. bib.) 4. sz. területi védőnői körzet, címe: 3141 Salgótarján, Zagyva út 1. bic.) 5. sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Március 15. út 26. bid.) 7-8. sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Ady E. út 1. bie.) sz. területi védőnői körzet, címe: 3100 Salgótarján, Újakna B/2. bif.) sz. területi védőnői körzet, címe: 3104 Salgótarján, Makarenkó út 6-8. bj.) 11.sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe:3104 Salgótarján, Csokonai út 182. bk.) 12.sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Gorkij krt. 52. bl.) 16. sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Beszterce tér 1. bm.) 5. sz. Felnőtt háziorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út 56. bn.) 3.sz. Házi gyermekorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Május 1. út 67. bo.) 11.sz. Házi gyermekorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Makarenko út 2-4. bp.) 4. sz. Fogorvosi körzet, címe: 3104 Salgótarján, Füleki út 56. bq.) 11. sz. Fogorvosi körzet, címe: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. br.) Fogorvosi ügyelet, címe: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19. bs.) Hajléktalanok háziorvosi ellátása, címe: 3100 Salgótarján, Acélgyári út ) A költségvetési szerv jogállása: Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv.

2 3.) A költségvetési szerv alapítói jogokkal felruházott irányító szerve: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 4.) Jogutódlás ténye: - Egyesített Szociális Intézmény (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) - Családsegítő Szolgálat (3100 Salgótarján, Alagút út 10.) - Szociális és Egészségügyi Gondnokság jogutódja (3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.) 5.) A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 57. (1) bekezdésében meghatározott egyes szociális alapszolgáltatások, illetve az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény 152. (1) bekezdésében meghatározott egészségügyi alapellátások nyújtása. 6.) A költségvetési szerv alaptevékenysége: Szakágazati besorolása: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül Szakfeladatainak száma és megnevezése: M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások Háziorvosi alapellátás Fogorvosi alapellátás Fogorvosi ügyeleti ellátás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság-egészségügyi gondozás Fogyatékossággal élők ápoló-gondozó célú lakóotthoni ellátása Hajléktalanok ellátása átmeneti szálláson Hajléktalanok ellátása éjjeli menedékhelyen Fogyatékossággal élők nappali ellátása Ápolási díj méltányossági alapon Családi napközi Bölcsődei ellátás Szociális étkeztetés Nappali melegedő Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Adósságkezelési szolgáltatás Közgyógyellátás Köztemetés Otthonteremtési támogatás Gyermektartásdíj megelőlegezése

3 7.) A költségvetési szerv működési köre: Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területe, a Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely valamint a Félsziget Napközi- és Lakóotthon tekintetében a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulásának működési területe. 8.) A költségvetési szerv besorolása: a) a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény. b) a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 9.) A költségvetési szerv feladat ellátását szolgáló vagyon: Ingatlan vagyon: 3002 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3534 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 6875 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 4772 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3933 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 1837 hrsz. belterület és rajta lévő épületek hrsz. belterület és rajta lévő épületek hrsz. belterület és rajta lévő épületek 6699/A104 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 6677/1A22 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3505/4/A hrsz. belterület és rajta lévő épületek hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3759/A185 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 5952 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 16090/A/1 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3505 hrsz. belterület és rajta lévő épületek 1250/A hrsz. belterület és rajta lévő épületek 2695/2/A hrsz. belterület és rajta lévő épületek hrsz. belterület és rajta lévő épületek hrsz. belterület és rajta lévő épületek 1250/A hrsz. belterület és rajta lévő épületek 3505 hrsz. belterület és rajta lévő épületek Ingó vagyon: az alapító okirat mellékletét képező leltár szerint 10.) A költségvetési szervre rábízott vagyon feletti rendelkezési jog: Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, valamint az önkormányzat vagyonrendelete alapján. 11.) A költségvetési szerv vezetőjének kinevezésére vonatkozó szabályok: A költségvetési szerv igazgatóját Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázat útján nevezi ki és menti fel. Az önálló vezetői munkakörre történő kinevezés legalább 5, de legfeljebb 10 évre adható. A kinevezés meghosszabbítható. 12.) A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:

4 Foglalkoztatottjainak jogviszonya közalkalmazotti jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Emellett egyes foglalkoztatottak esetében egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony (megbízási szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. 13.) a.) Jelen Alapító Okirat február 16. napján lép hatályba. b.) Az Alapító Okirat hatályba lépésével egyidejűleg az április 24-én kelt Alapító Okirat, valamint az Alapító Okiratot módosító 304/1995. (XI.13.) Öh. sz. határozat 1. pontja, a 79/1997. (IV.28.) Öh. sz. határozat 42. számú melléklete, a 243/1997. (XI.24.) Öh. sz. határozat 1. pontja, a 134/1999. (VI.21.) Öh. sz. határozat 2. pontja, a 167/1999. (IX.27.) Öh. sz. határozat 2. pontja, a 143/2001. (VI.25.) Öh. sz. határozat 2. pontja, a 71/2003. (IV.24.) Öh. sz. határozat, a 32/2004. (III.26.) Öh. sz. határozat 7. pontja hatályát veszti. Salgótarján, február 15. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

5 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése Szám: 17/2010.(II.15.)Öh. sz. határozat Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak módosítása H a t á r o z a t Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése az irányítása alá tartozó költségvetési szervek alapító okiratait február 15-ei hatállyal, az számú mellékletek szerint módosítja. Felelős: Határidő: Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester azonnal Salgótarján, február 15. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester dr. Kádár Zsombor jegyző

6 2. számú melléklet Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okiratának módosítása Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése a Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi- Szociális Központ alapító okiratát (továbbiakban: alapító okirat) az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 8. b) alpontja az alábbiak szerint módosul: (8.) A költségvetési szerv besorolása:) b) a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 2. Az alapító okirat módosítása február 15. napján lép hatályba. 3. Az alapító okirat 6. pontjában a Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szövegrész, a 10. pontjában az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet szövegrész hatályát veszti. Salgótarján, február 15. Székyné dr. Sztrémi Melinda polgármester

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása

16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása 16/2013. (II.13.) Öh. sz. Tárgy: a Bátonyterenyei Egészségügyi Szolgálat alapító okiratának módosítása HATÁROZAT Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Bátonyterenyei Egészségügyi

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 20-ai ülésének könyvéből: Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 26/2015. (III.20.) Önkormányzati számu határozata: Nádudvar

Részletesebben

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata:

Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: Határozatok 2013.06.25. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2013. (VI.25.) Önkormányzati számu határozata: 1. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Nádudvari

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2015.(I. 29.) önkormányzati határozata A Lőrinci Szociális Ellátó- és Gyermekjóléti Intézményt Fenntartó Társulás társulási megállapodásának módosításáról

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. (Segédanyag) PEST MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZET 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Segédanyag) 1052 BUDAPEST, VÁROSHÁZ U. 7. TEL./FAX: 06 1 318-6806, 317-6436 A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. hatályba lépésével

Részletesebben

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 222/2012. (VIII.31.) önkormányzati határozat melléklete A GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Koleszár Istvánné intézményvezető Jóváhagyta: Kazincbarcika Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

16/2009.(II.27.) számú Képviselő-testületi határozat Dorog Város Képviselő-testülete az 5/2009.(I.30.) sz 6/2009.(I.30.) sz. 7/2009.(I.30.) sz. 8/2009.(I.30.) sz. 9/2009.(I.30.) sz. 10/2009.(I.30.) sz..

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2012. SZEPTEMBER 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2009. JANUÁR 19. ÁRA: 1775 Ft ÖNKORMÁNYZAT SPORT TURISZTIKA AZ ÖNKORMÁNYZATI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: 2015. január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt

Részletesebben