Módosító Okirat. 1. Az Alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosító Okirat. 1. Az Alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép:"

Átírás

1 IX-262/3443/2012. sz. határozatának 4. sz. melléklet Módosító Okirat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján január 1. napjától az Miskolci Családsegítő Központ hatályos egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító okirat bevezető rendelkezése helyébe a következő rendelkezés lép: Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján adja ki. 2. Az Alapító okirat 1. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Megnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ 3. Az Alapító okirat 2. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Székhelye: 3530 Miskolc, Arany J. u Az Alapító okirat 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Telephelyei: Miskolc, Fazola H. u. 4. Miskolc, Kassai utca 19. Miskolc, Aba u. 49. Miskolc, Jedlik Á. u. 3/a. Miskolc, Szondi u.50. Miskolc, Meggyesalja u. 10. Miskolc, Bajcsy Zs. u Miskolc, Balassa u. 40. Miskolc, Klapka Gy. u Miskolc, Testvérvárosok u.6. Miskolc, Középszer u. 17. Miskolc, Kabar u. 4 Miskolc, Andrássy u.10. Miskolc, Mátyás király u.15. Miskolc, Hámor,. Palota u. 26. Miskolc, Sütő J. u. 6. Miskolc, Bartók B. u. 7. Miskolc, Kacsoh P. u. 8. Miskolc, Bollóalja u Miskolc, Fazola H. u. 4. Miskolc, Egyetem u. 1 Miskolc, Kiss tábornok u. 80. Miskolc, Malomszög u.4. Miskolc, Szentpéteri kapu 66.

2 Miskolc, Éder Gy. u.4. Miskolc, Fábián u.4. Miskolc, Corvin u.11. Miskolc, Latorca u.24. Miskolc, Testvérvárosok u.14. Miskolc, Koboz u.2. Miskolc, Bacsinszky u.1. Miskolc, Miskolci u.77. Miskolc, Miskolctapolcai u.13. Miskolc, Szentgyörgy u Miskolc, Szentgyörgy u. 25. Miskolc, Klapka Gy.u.20. Miskolc, Batsányi u. 9. Miskolc, Kandó K.u.1. Miskolc, Andrássy u.94. Miskolc, Técsey u.3. Miskolc, Győri kapu 47. Miskolc, Első u Miskolc, Csehov u. 6. Miskolc, Tizeshonvéd u.21. Miskolc, Nagyváthy u.5. Miskolc, Bartók tér 1. Miskolc, Hősök tere 7. Miskolc, Hősök tere 1. Miskolc, Palóczy u.3. Miskolc, Klapka Gy.u.2. Miskolc, Jászi O.u.1. Miskolc, Herman O.u.2. Miskolc, Soltész N.K.u.10. Miskolc, Soltész N.K.u.7. Miskolc, Latabár E.u.1. Miskolc, Szigethy M.u.8. Miskolc, Áfonyás u.18. Miskolc, Ijfúság u Miskolc, Gagarin u.54. Miskolc, Kiss tábornok u.42. Miskolc, Bolyai F.u.10. Miskolc, Téglagyár u.2. Miskolc, Rácz Á.u Miskolc, Debreczeni M. tér 1. Miskolc, Selyemrét u. 36. Miskolc, Hadirokkantak u. 26 Miskolc, Petneházy u Miskolc, Könyves K.u. 31. Miskolc, Kassai u. 19. Miskolc, Bokréta u. 1. Miskolc, Kuruc u. 65/a. Miskolc, Szilvás u. 39. Miskolc, Dózsa Gy.u.36. Miskolc, Hajós u. 1. Miskolc, Bársony J.u.27/a. Miskolc, Mátyás király u.21.

3 Miskolc, Középszer u.3. Miskolc,Fazekas u. 6. Miskolc, Éder Gy.u. 1. Miskolc, Vörösmarty u.76. Miskolc, Katowice u. 17. Miskolc, Kassai u. 15. Miskolc, Csele u. 14. Miskolc, Tóth Á. u. 12. Miskolc, Zoltán u. 5. Miskolc, Könyves K. u. 2. Miskolc, Hunfalvy P. u. 1. Miskolc, Szilágyi D. u. 53. Miskolc, Kovács u. 1. Miskolc,Gesztenyés u. 25. Miskolc, Szilvás u. 38. Miskolc, Fazola H. u. 2. Miskolc, Faller J. u. 9. Miskolc, Pattantyús u. 2. Miskolc, Hajós A. u. 5. Miskolc, Olvasztár u. 1. Miskolc Kistérség Többcélú Társulásától átvállalt családsegítő és gyermekjóléti szolgálat intézményfenntartó társulás telephelyeire az adott ellátási körzet önkormányzata által kijelölt szolgáltatási hely. 5. Az Alapító okirat 4. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Közfeladata: szociális és gyermekjóléti ellátást nyújtó költségvetési szerv 6. Az Alapító okirat 5. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Alaptevékenysége: Az egyének és a családok részére, otthonukban vagy máshol nyújtott szociális szolgáltatások M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 7. Az Alapító okirat 6. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Államháztartási szakágazati besorolása: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 8. Az Alapító okirat 7. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Családsegítés Gyermekjóléti szolgáltatás Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Támogató szolgáltatás Fogyatékossággal élők nappali ellátása Idősek nappali ellátása Közösségi szolgáltatások

4 adósságkezelési szolgáltatás Időskorúak átmeneti ellátása Fogyatékossággal élők átmeneti otthoni ellátása Ifjúság-egészségügyi gondozás Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Bölcsődei Ellátás Gyermekotthoni ellátás Utógondozó otthoni ellátás Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervvel Munkahelyi étkeztetés Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása 9. Az Alapító okirat 8. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Ténylegesen végzett egyéb tevékenység: Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Egyéb vendéglátás Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás Bentlakásos, nem kórházi ellátás, ápolás Kölcsönzés, operatív lízing Textil, szőrme mosása, tisztítása Éttermi, mozgó vendéglátás M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 10. Az Alapító okirat 9. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozási tevékenység végzésének felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 15% 11. Az Alapító okirat 10. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Illetékessége, működési köre: Családsegítés; gyermekjóléti szolgáltatás; értelmi fogyatékosok napközi otthona; támogató szolgáltatás; bentlakásos átmeneti elhelyezést nyújtó idősek gondozóháza; étkeztetés; házi segítségnyújtás; jelzőrendszeres házi segítségnyújtás; idősek nappali ellátása; Bölcsődei Ellátás; Ifjúság-egészségügyi gondozás; Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás; Gyermekek átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása; Családok átmeneti otthonában elhelyezettek ellátása; Nevelőszülőnél elhelyezettek ellátása tekintetében: Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe Regionális szociális módszertani feladatok; regionális gyermekotthoni módszertani feladatok tekintetében: Borsod-Abaúj-Zemplén Megye, Heves Megye, Nógrád Megye Megyei gyermekjóléti módszertani feladatok; Gyermekotthoni ellátás; utógondozó otthoni

5 fogyatékos személyek gondozóháza; fogyatékosok napközi otthona ellátás tekintetében: Borsod- Abaúj-Zemplén Megye Miskolc Kistérség Többcélú Társulásától átvállalt családsegítés vonatkozásában: Az intézményfenntartói társulási szerződésben meghatározottak szerint Miskolc Kistérség Többcélú Társulásától átvállalt gyermekjóléti szolgáltatás és gyermekjóléti központ részfeladatainak ellátása tekintetében: Az intézményfenntartó társulási szerződésben meghatározottak szerint A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt támogató szolgáltatás vonatkozásában: Az intézményfenntartó társulási szerződésben foglalt kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe A Miskolci Többcélú Kistérségi Társulástól átvállalt házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: Az intézményfenntartó társulási szerződésben foglalt kistérséghez tartozó települések közigazgatási területe 12. Az Alapító okirat 11. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Az alapítás éve: Az Alapító okirat 12. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Irányító szerv megnevezése, székhelye: Alapító, fenntartó : Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér Az Alapító okirat 13. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Gazdálkodási besorolása: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 15. Az Alapító okirat 14. pontja helyébe az alábbi szöveg lép: Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét előzetes pályázati eljárást követően Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki, a hatályos jogszabályban előírt időtartamra. 16. Az Alapító okirat az alábbi 15. ponttal egészül ki: Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. Záradék: A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Megyei Módszertani Központ módosító okiratát Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a IX-262/3443/2012. sz. határozatával szeptember 27-én fogadta el azzal, hogy az január 1. napján lép hatályba. Miskolc, szeptember 27. Dr. Csiszár Miklós Jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által 2012. december 20. napján

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata

Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata Salgótarján Megyei Jogú Város Egészségügyi-Szociális Központ Alapító Okirata /A 24/2005. (II.15.) Öh. sz. határozattal elfogadott alapító okiratnak a 6/2007. (I.30.) Öh. sz. határozat 2. számú melléklet

Részletesebben

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37.

Címe: 3524. Miskolc, Leszih A. u. 6. Szilvás úti Tagóvoda Címe: 3529. Miskolc, Szilvás u. 37. VI-189/3026/2012. sz. határozat melléklete 26.sz. melléklet A L A P Í T Ó O K I R A T (Egységes szerkezetben) Jelen alapító okiratot Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. Irányító szerv neve, székhelye: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Sorszám: A/1. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv neve: Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja 1.1. Székhelye: 4026 Debrecen, Mester u. 1. sz. 1.2. Telephelyei: 1.2.1. 4029

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2012. december 13. 11. szám H A T Á R O Z A T O K 729/2012. (XII.13.) közgyűlési hat. a 9; 10 és 11-es számú napirendeket zárt ülésen való tárgyalásáról

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben