a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági izottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) z önkormányzat a fenntartásában működő Őszi Napsugár Otthonon keresztül a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást idősek otthona biztosít. (2) z önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményen keresztül a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást biztosítja: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d.) családsegítés és adósságkezelési tanácsadás e.) támogató szolgálat f.) pszichiátriai betegek közösségi ellátása g.) idősek nappali ellátása idősek klubja h.) időskorúak átmeneti elhelyezése idősek gondozóháza i.) társulás települései számára ellátott szociális alapszolgáltatások (családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) (3) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által a Társulás települései számára ellátott szociális alapszolgáltatások: a.) Házi segítségnyújtás: erzék, őcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

2 b.) Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: erzék, őcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában c.) Családsegítés: ükkszentkereszt, Répáshuta, Harsány, Kistokaj, Mályi, Muhi, Nagycsécs, Nyékládháza, Szirmabesenyő, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Sajóörös, Sajósenye települések vonatkozásában. (4) z önkormányzat ellátási szerződések keretében biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat: a) utista lapítvány: aa) fogyatékosok nappali intézménye, ab) fogyatékos személyek otthona, b) Tiszáninneni Református Egyházkerület: ba) fogyatékosok nappali intézménye, bb) fogyatékos személyek otthona, c) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja: ca) népkonyha, cb) hajléktalan személyek átmeneti szállása, d) Magyar Vöröskereszt orsod-baúj-zemplén Megyei Szervezete: da) népkonyha, db) nappali melegedő, dc) éjjeli menedékhely, dd) hajléktalan személyek átmeneti szállása, de) hajléktalanok otthona, df) utcai szociális munka, dg) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye. e) Napfényt az Életnek lapítvány: ea) nappali melegedő, eb) szociális információs szolgáltatás, ec) utcai szociális munka, ed hajléktalan személyek átmeneti szállása ee) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, f) Szeretet lapítvány: fogyatékos személyek otthona, g) Szépkorúak háza Kht: átlagot meghaladó minőségű elhelyezést biztosító otthon, h) Szimbiózis lapítvány: ha) fogyatékosok nappali intézménye, hb) fogyatékos személyek lakóotthona i) Mozgássérültek és arátaik Miskolc Városi Egyesülete: támogató szolgáltatás

3 j) Önálló Másság Életminőség Fejlesztő lapítvány (ÖMÉF): fogyatékos személyek nappali intézménye. k) Laurus Szociális és Kulturális Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása 2. Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) szociális szolgáltatások igénybevételére, az Sztv. 93. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított szociális ellátások vonatkozásában: a.) a családsegítés iránti igényt a területileg illetékes területi szolgáltatási központ családgondozójánál b.) adósságkezelési szolgáltatás iránti igényt az adósságkezelési tanácsadónál c.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása iránti kérelmet a területileg illetékes szolgáltatási központ vezetőjénél d.) idősek átmeneti elhelyezése gondozóház igénybevételére vonatkozó kérelmet az ellátást biztosító szolgáltatási központ vezetőjénél e.) támogató szolgálat személyi segítés és szállítás iránti kérelmet a szolgálat vezetőjénél f.) pszichiátriai betegek közösségi ellátása iránti kérelmet a szolgáltatás vezetőjénél kell benyújtani. (3) z Őszi Napsugár Otthon által biztosított idősek otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet a székhely intézmény vezetőjénél kell benyújtani. (4) z egyes szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító telephelyeket jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (5) z ellátási szerződés keretében biztosított ellátások vonatkozásában a kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani. (6) személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az igények beérkezésének a sorrendjében kell teljesíteni-, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 15. és 16. -aiban foglaltak alapján soron kívüli ellátást kell biztosítani. 3. Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. z intézményi ellátás igénybevételének időpontjában, az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő az Sztv. 94/C -ában meghatározottak szerint megállapodást köt.

4 4. Rendelet 10. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (3) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában megállapított intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által társulási megállapodás alapján a társult települések vonatkozásában nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjának mértékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 5. Rendelet 1-3. melléklete helyébe jelen rendelet 1-3. melléklete lép. 6. Rendelet jelen rendelet 4. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki. Ez a rendelet május 15. napján lép hatályba. 7. Miskolc, május 8. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

5 1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény intézményi térítési díjának mértéke 1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke az igénybe vett gondozási idő 2. órájától C 1 Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj ,- Ft/hó Ft/ óra 100-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 250-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 470-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 650-Ft/óra ,-Ft/hó < Ft/ óra 700-Ft/óra 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke. 1 Szolgáltatási önköltség szociálisan rászorult személy esetében ,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap 3 Szolgáltatási önköltség szociálisan nem rászorult személy esetében ,-Ft/hó/ 239,-Ft/nap 5 Szentpéteri kapu 101/. sz. alatti nyugdíjasházban élők esetében Szolgáltatási önköltség ,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap Intézményi térítési díj szociálisan rászorult személy esetében 1.800,-Ft/hó/ 60.-Ft/nap Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult személy esetében 7.949,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap Szentpéteri kapu 101/. sz. alatti nyugdíjasházban élők esetében Intézményi térítési díj (méltányosságból) 0.-Ft/hó 0 Ft/nap

6 3/1. Napi egyszeri étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke. C D E 1 Jövedelem Intézményi térítési díj: Szolgáltatási önköltség: 2 kategória elvitel helyben kiszállítás ,-Ft/hó 499 Ft/adag 150,- 150,- 150,- +150,-Ft kiszállítás , ,- Ft/hó , ,- Ft/hó 499 Ft/adag 499 Ft/adag ,-Ft/hó < 499 Ft/adag 200,- 300,- 390,- 200,- 300,- 390, ,- +150,-Ft kiszállítás ,- +150,-Ft kiszállítás 450,- 390,- +150,-Ft kiszállítás 540,- 3/2. Napi háromszori étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke. 1 C Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség: Intézményi térítési díj: ,-Ft/hó Ft/nap 200,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 350,-Ft/nap , ,-Ft/hó Ft/nap 400,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 550,-Ft/nap , ,-Ft/hó Ft/nap 450,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 600,-Ft/nap , < ,- Ft/hó Ft/nap 650,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 800,-Ft/nap ,-Ft/hó < Ft/nap 720,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 870,-Ft/nap 4. Ételszállítás intézményi térítési díjának mértéke. 1 Szolgáltatási önköltség 150,-Ft/kiszállítás 2 Intézményi térítési díj 150,-Ft/kiszállítás 5. Nappali ellátás intézményi térítési díjának mértéke. Nappali ellátás idősek klubja 1 Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj: ,-Ft/nap 0,-Ft/nap

7 6. Átmeneti elhelyezés intézményi térítési díjának mértéke Időskorúak átmeneti elhelyezése Idősek Gondozóháza 1 Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó 4330,-Ft/nap Ft/hó Ft/nap 7. Támogató szolgálat intézményi térítési díjának mértéke. C D 1 Szolgáltatási önköltség 2 személyi segítés szállítás 3 szociális rászoruló személy szociálisan nem szociális szociálisan nem Ft/óra Ft/óra 280.-Ft/km 280.-Ft/km 5 Intézményi térítési díj 6 személyi segítés szállítás 7 szociálisan szociálisan nem szociálisan szociálisan nem 8 80,-Ft/óra 300,-Ft/óra 40,-Ft/km 90,-Ft/km

8 2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez Társulási megállapodás alapján ellátott szociális alapszolgáltatások évi intézményi térítési díjai: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülék díja Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja/óra ,- Ft/hó , -Ft/hó ,-Ft/hó< erzék 500.-Ft/hó térítésmentes őcs térítésmentes 130.-Ft Ft. 300-Ft. Köröm térítésmentes térítésmentes Emőd térítésmentes egységesen 290.-Ft. Nyékládháza Ft/hó 30.-Ft Ft. Ónod térítésmentes térítésmentes Sajóhídvég 500.-Ft/hó térítésmentes Mályi térítésmentes térítésmentes Sajólád Ft/hó 30.-Ft Ft Ft. Muhi 500.-Ft/hó térítésmentes Kistokaj 500.-Ft/hó térítésmentes

9 3. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez 3. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez I. Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott egyes szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító telephelyek: 1. Szociális alapszolgáltatásokat biztosító telephelyek: 1.1. Étkeztetést biztosító telephelyek (elvitel, helyben fogyasztás, kiszállítás) Derűs lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, rany J. u. 37. (Székhely) Szépkor Szolgáltatási Központ Miskolc, Mátyás király u. 15. vas I. Klub Miskolc, Klapka Gy. u vas II. Klub Miskolc, Testvérvárosok u. 6. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ Miskolc, Kacsóh P. u. 6. rany lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, Kabar u. 4. Vársétány Szolgáltatási Központ Miskolc, artók. u. 7. Hámori Szolgáltatási Központ Miskolc, Palota u. 26. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ Miskolc, Sütő J. u. 6. Újgyőri Szolgáltatási Központ Miskolc, ndrássy u. 10. Étkeztetés csak elvitellel és kiszállítással Segítő Kezek Szolgáltatási Központ Miskolc, Szondy Gy. u. 50. ulgárföldi Szolgáltatási Központ Miskolc, Fazola H. u Házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Derűs lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, rany J. u. 37. (Székhely) Segítő Kezek Szolgáltatási Központ Miskolc, Szondy Gy. u. 50. Szépkor Szolgáltatási Központ Miskolc, Mátyás király u. 15. vas I. Klub Miskolc, Klapka Gy. u Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ Miskolc, Kacsóh P. u. 6. ulgárföldi Szolgáltatási Központ Miskolc, Fazola H. u. 4. rany lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, Kabar u. 4. Vársétány Szolgáltatási Központ Miskolc, artók. u. 7. Hámori Szolgáltatási Központ Miskolc, Palota u. 26. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ Miskolc, Sütő J. u. 6. Újgyőri Szolgáltatási Központ Miskolc, ndrássy u Idősek nappali ellátása Idősek Klubja Derűs lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, rany J. u. 37. (Székhely) Segítő Kezek Szolgáltatási Központ Miskolc, Szondy Gy. u. 50. Szépkor Szolgáltatási Központ Miskolc, Mátyás király u. 15. vas I. Klub Miskolc, Klapka Gy. u vas II. Klub Miskolc, Testvérvárosok u. 6. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ Miskolc, Kacsóh P. u. 6. ulgárföldi Szolgáltatási Központ Miskolc, Fazola H. u. 4.

10 rany lkony Szolgáltatási Központ Miskolc, Kabar u. 4. Vársétány Szolgáltatási Központ Miskolc, artók. u. 7. Hámori Szolgáltatási Központ Miskolc, Palota u. 26. Hejőcsabai Szolgáltatási Központ Miskolc, Sütő J. u. 6. Újgyőri Szolgáltatási Központ Miskolc, ndrássy u Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás diszpécser központ és szakmai központ (Miskolc) Kistérségi házi segítségnyújtás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szakmai központ Miskolc, Kabar u Családsegítés rany János úti Területi Szolgáltatási Központ Miskolc, rany J. u. 37. (Székhely) vasi Területi Szolgáltatási Központ Miskolc, Szentgyörgy u Kassai úti Területi Szolgáltatási Központ Miskolc, Kassai u. 19. Diósgyőr-Vasgyári Szolgáltatási Központ Miskolc, Jedlik Ányos u. 3/.. Perecesi Szolgáltatási Központ Miskolc, ollóalja u Kistérségi Munkacsoport Miskolc, rany J. u dósságkezelési Tanácsadás Miskolci dósságkezelő Iroda Miskolc, ba u Támogató Szolgáltatás Miskolc, rany János u Pszichiátriai betegek közösségi ellátása Miskolc, rany János u Szociális szakosított ellátásokat biztosító telephelyek 2.1. Idősek átmeneti elhelyezése Gondozóház rany lkony Szolgáltatási Központ és Gondozóház Miskolc, Kabar u. 4. ulgárföldi Szolgáltatási Központ és Gondozóház Miskolc, Fazola H. u. 4. Észak-Kiliáni Szolgáltatási Központ és Gondozóház Miskolc, Kacsoh P. u. 6. II. z Őszi Napsugár Otthon Intézmény által nyújtott szakosított ellátásokat biztosító telephelyek: Őszi Napsugár Otthon (székhely) Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Idősek Háza Miskolc, Mátyás király u. 15. Ezüsthíd Otthon Miskolc, ársony J. u. 29/a. ranykor Idősek Otthona Miskolc, Kiss tábornok u. 32.

11 4. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez z Őszi Napsugár Otthon intézmény (Idősek otthona) intézményi térítési díjának mértéke Idősek otthona, Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény Őszi Napsugár Otthon 1. Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Idősek otthona, Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény Ezüsthíd Otthon 1. Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Idősek otthona, Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek Háza 1. Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap Idősek otthona, Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény ranykor Idősek Otthona 1. Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó Ft/nap Ft/hó Ft/nap

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IV.26.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 58/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodás keretébe tartozó szociális szolgáltatásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel

7.. 1 Hatályon kívül helyezve: 12/2010. (III.26.) önk. rendelettel Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 14/2007. (III. 30.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról és azok térítési díjairól A rendelet célja, hogy

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete

JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete JÁSZSZENTLÁSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2015. (IV.24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról Jászszentlászló Község Önkormányzat

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön.

A rendelet megalkotására a szociális törvény alapján minden évben április 01. napjáig sor kell, hogy kerüljön. Tisztelt Képviselőtestület! A TJ ESZI által nyújtott ellátások térítési díj meghatározására vonatkozó rendelet megalkotására a társulási megállapodásban kijelölt, vagy ennek hiányában a társulás székhelye

Részletesebben

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1

Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2011. (VIII.25.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja:

1. Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére az alábbi szociális és gyermekjóléti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, az intézményi térítési díjakról Dunaföldvár

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete /.. (..) önkormányzati rendelet-tervezete A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKVÉDELMI ALAPELLÁTÁSOK FORMÁIRÓL, AZOK IGÉNYBEVÉTELÉRŐL ÉS A FIZETENDŐ

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ELŐTERJESZTÉS. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Hajdúsámson Város Önkormányzata Jegyzőjétől ELŐTERJESZTÉS A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása Tisztelt Képviselő-testület! A

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. (V. 29.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Alapszolgáltatási Központban személyes gondoskodást nyújtó alapellátásokról, azok igénybevételéről

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

1.. 2.. 3.. 4.. 5.. (1) A rendelet 45.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Doboz Nagyközség Önkormányzatának 8/2008 (III.1. ) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 19/2007 (XII.14.) rendelettel módosított 11/2007. (IX.21.) rendelet módosításáról 1..

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 51/2013. (XII.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e

TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének. 4/2006(II. 23.) számú. r e n d e l e t e TISZASÜLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006(II. 23.) számú r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszasüly Községi Önkormányzat

Részletesebben