MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E"

Átírás

1 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1

2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal 2

3 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: május 08-i ülésen hozott rendeletei: 9/2014.(V.12.) 10/2014.(V.12.) Az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 11/2014.(V.12.) a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról 12/2014.(V.12.) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról 13/2014.(V.12.) a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról 14/2014.(V.12.) 15/2014.(V.10.) a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 35/2013. (X.1.) önkormányzati rendelet módosításáról az Önkormányzat elismeréseinek alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 38/2004. (XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 3

4 II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI május 08-i: Zárt ülésen hozott határozatai: IV-33/80.137/2014. IV-34/80.576/2014. IV-35/80.570/2014. IV-36/80.570/2014. egyedi szociális hatósági fellebbezések A DSM Nonprofit Kft. Cash&Limes Zrt. által tulajdonolt üzletrésznek megvásárlására a Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság cégvezetőjének megválasztása Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői pályázatának kiírása május 08-i: Nyílt ülésen hozott határozatai: IV-37/80.538/2014. IV-38/80.538/2014. IV-39/80.539/2014. IV-40/80.541/2014. IV-41/80.542/2014. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata évi egyszerűsített éves költségvetési beszámolójának elfogadása ÁSZ javaslatok alapján készített Intézkedési Tervben foglalt II. félévi feladatok végrehajtásáról szóló Tájékoztató tudomásul vétele Miskolc Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének módosítása Beszámoló a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Miskolc Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfelügyeleti kamerás rendszer megfigyelési pontjainak bővítése IV-42/80.543/2014. B-A-Z Megyei Rendőr-főkapitányság részére informatikai eszközök adományozása IV-43/80.544/2014. IV-44/80.563/2014. Pályázatok benyújtása a Kulturális és természeti örökség megőrzése, megújítása című pályázati felhíváshoz kapcsolódóan A évi összefoglaló ellenőrzési jelentés elfogadása 4

5 IV-45/80.578/2014. Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának évi Állami Számvevőszék által lefolytatott ellenőrzéséről, valamint Intézkedési Terv jóváhagyása IV-46/80.578/2014. IV-47/80.564/2014. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Megyei Jogú Város területén működő nemzetiségi önkormányzatok Önkormányzata között kötött Együttműködési Megállapodások módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és i Hivatala évi Közbeszerzési Tervének elfogadása és módosítása IV-48/80.565/2014. MIVÍZ Kft tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba történő átadásának következtében a MIVÍZ Kft-ben szükségessé váló tőkeleszállítás előzetes jóváhagyása IV-49/80.577/2014. IV-50/80.566/2014. IV-51/80.568/2014. IV-52/80.569/2014. IV-53/80.571/2014. IV-54/80.571/2014. IV-55/80.572/2014. Baross Gábor utca 22. és 24. szám alatti ingatlanok megvásárlása A Miskolci Atlétikai Fejlesztés megvalósítása érdekében kötendő szerződések megkötése Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a MIK Miskolci Ingatlangazdálkodó Zrt. között létrejött megbízási szerződés módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. között létrejött Közszolgáltatási Szerződés, valamint az annak mellékletét képező normatívák módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci József úti Óvoda Szent László úti Tagóvoda fenntartói jogának a Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség részére történő átadása, valamint a Miskolci József úti Óvoda Alapító Okiratának módosítása Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Miskolci Százszorszép Óvoda Reményi úti Tagóvoda fenntartói jogának a Magyarországi Evangélikus Egyház részére történő átadása, valamint a Miskolci Százszorszép Óvoda Alapító Okiratának módosítása A MIDMAR Kft.-vel kötött Együttműködési Megállapodás módosítása 5

6 IV-56/80.573/2014. Miskolc Városi Szabadidőközpont által elnyert pályázattal kapcsolatos fenntartási feladatok átadása a Miskolc Városi Szabadidőközpont Nonprofit Kft. részére IV-57/80.575/2014. Miskolc város közigazgatási területén közrend, közbiztonság javítását szolgáló döntések május 28-i: Nyílt RENDKÍVÜLI ülésen hozott határozata: V-58/80.610/2014. A diósgyőri labdarúgás támogatása 6

7 III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK VÁROSGAZDÁLKODÁSI- ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG május 29-i: Nyílt ülésen hozott határozatai: 12/2014. (V.29.) 13/2014. (V.29.) 14/2014. (V.29.) 15/2014. (V.29.) 16/2014. (V.29.) 17/2014. (V.29.) 18/2014. (V.29.) 19/2014. (V.29.) 20/2014. (V.29.) Miskolci Nemzeti Színház Nonprofit Kft évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása A MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft évi szakmai beszámolójának és évi feladattervének elfogadása A Miskolci Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft évi Egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása A Miskolci Csodamalom Bábszínház Nonprofit kft évi Éves beszámolójának jóváhagyása MISKOLCI OPERAFESZTIVÁL KFT évi egyszerűsített éves beszámolójának jóváhagyása A Borsodi Kéményseprő Kft évi Éves beszámolójának jóváhagyása Miskolc Holding Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt évi Éves beszámolójának jóváhagyása A Miskolc Holding Zrt évi Üzleti tevének jóváhagyása MIVÍZ Kft. tulajdonában lévő víziközmű vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba történő átadásának következtében a Miskolc Holding Zrt.-t ért veszteség rendezése alaptőke leszállítással KÖZNEVELÉSI, KULTURÁLIS, TURISZTIKAI, IFJÚSÁGI ÉS SPORT BIZOTTSÁG május 29-i: Zárt ülésen hozott határozatai: 20/2014. (V. 29.) évi Sport Mecénás Alap elosztása 21/2014. (V. 29.) évi Idegenforgalmi Alap elosztása 7

8 22/2014. (V. 29.) évi Kulturális Mecénás Alap elosztása 23/2014. (V. 29.) évi művészeti és tudományos ösztöndíjak odaítélése május 29-i: Nyílt ülésen hozott határozatai: 24/2014. (V. 29.) A MIDMAR Miskolci Idegenforgalmi Marketing Nonprofit Közhasznú Kft évi szakmai beszámolójának és évi feladattervének elfogadása EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG május 28-i: Zárt ülésen hozott határozatai: 5/2014. (V.28.) A 76. számú háziorvosi körzet működtetési jogának átadása Dr. Szakács Imre háziorvos részére április 28. napon kelt határozat módosítása 8

9 I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI: május 08-i nyílt ülésen hozott rendeletei: MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2014. (V. 12.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (I) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. ( ) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében valamint I. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. ( ) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (11I.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága; Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (I11.16.) önkormányzati rendelet 45. (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága; és Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 45. (2).. bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város nkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A zárszámadás főösszegei 1. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának 9

10 a) bevételi főösszegét ezer Ft, ebből: aa) költségvetési bevételek ezer Ft, ab) pénzmaradvány igénybevétele ezer Ft, ac) hitelfelvétel ezer Ft, b) kiadási főösszegét ezer Ft, ebből: ba) költségvetési kiadások ezer Ft, bb) hiteltörlesztés ezer Ft összeggel állapítja meg. (2) A zárszámadás mérlegét az I. melléklet, a bevételi és kiadási főösszegek működési és felhalmozási célú csoportosítását az 1/a. melléklet, az 1. (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételeket forrásonként a 2. melléklet, költségvetési szervenként a 4. melléklete tartalmazza. (3) A teljesített kiadásokat a 4., 5., 6., 7., S. melléklet tartalmazza. Az 1. (1) bekezdés b) pontjában megállapított kiadási főösszegen belül 2. a) a személyi jellegű kiadások összege ezer Ft, b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege ezer Ft, c) a dologi jellegű kiadások összege ezer Ft, d) az ellátottak pénzbeli juttatásainak összege 0 ezer Ft, e) az egyéb működési célú kiadások összege ezer Ft, f) t) a felújítások összege ezer Ft, g) a beruházások összege ezer Ft, h) a pénzügyi befektetések összege ezer Ft, i) az adósságszolgálat összege ezer Ft. 2. A évi pénzmaradvány és vállalkozási maradvány elszámolása 3. (1) A Közgyűlés az Önkormányzat évi pénzmaradványát és vállalkozási maradványát a 10. melléklet szerint ezer Ft-ban állapítja meg, melynek összegét költségvetési szervenként a 10/c. melléklet részletezi. Az Önkormányzat áthúzódó feladatait tételesen a 10/a. melléklet tartalmazza, a i Hivatal áthúzódó feladatait a I0/b. melléklet tartalmazza. 10

11 (2) A Közgyűlés az Önkormányzat évi vállalkozási maradványát a 10/d. melléklet tartalmazza. (3) A felhasználható pénzmaradvány ezer Ft, ebből az Önkormányzat pénzmaradványa ezer Ft, a i Hivatal pénzmaradványa ezer Ft, az intézményi pénzmaradvány ezer Ft. (4) A felhasználható pénzmaradvány az Önkormányzat esetében a 11. melléklet szerinti a) előző évekről áthúzódó beruházási célhitel ezer Ft, b) felhalmozási célú, támogatásértékű és egyéb ezer Ft, bevételek évről áthúzódó része c) működési célú, támogatásértékű és egyéb bevételek évről áthúzódó része d) kölcsönök törlesztése áthúzódó bevételi előirányzat-maradványokkal egészül ki ezer Ft, ezer Ft (5) Az áthúzódó kiadások összege ezer Ft, a) az Önkormányzatnál b) a i Hivatalnál ezer Ft, c} a költségvetési intézményeknél ezer Ft, d) a költségvetési szervek vállalkozási maradványa ezer Ft. 4. Az állami támogatás és állami hozzájárulás elszámolását a 2/aa., 2/ab., 2/ac., 2/ad., 2/ae. melléklet tartalmazza. 3. A zárszámadás végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések 5. A zárszámadás elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány és vállalkozási maradvány összegéről a költségvetési intézményeket a közgyűlés döntését követően értesíteni kell. 6. (1) A pénzmaradvány és vállalkozási maradvány miatti változásokat a évi költségvetési előirányzatokon a rendelet 10., 10/a., 10/b.,10/c. és 11. mellékletében foglaltak szerint át kell vezetni. (2) A Közgyűlés a pénzmaradvány elszámolás szerinti az Önkormányzatnál az áthúzódó kiadásokon túl jelentkező ezer Ft maradvány összegét a évi költségvetés általános tartalékába helyezi. A i Hivatalnál jelentkező ezer Ft áthúzódó kiadásokon túli maradvány összegét a i Hivatal szállítói állományának fedezetéül kívánja felhasználni. 11

12 (3) A Közgyűlés a gazdálkodás helyzetéről. szóló tájékoztató keretében a költségvetés helyzetét áttekinti és dönt a évi zárszámadás hatásaival kapcsolatos további szükséges intézkedésekről. 7. A Közgyűlés az Önkormányzat évi záró létszámát a 18. melléklet szerint állapítja meg. 8. (1) Az Önkormányzat működési bevételeinek részletezését a 2/a. melléklet tartalmazza. (2) A i Hivatal működési bevételeinek részletezését a 2/b. melléklet tartalmazza. (3) Az önkormányzati intézmények működési bevételeinek részletezését a 2/c. melléklet tartalmazza. (4) Az igazgatási szolgáltatási-, és felügyeleti jellegíí díjak részletezését a 2/d. melléklet tartalmazza. (5) A helyi adók, adójellegű bevételek részletezését a 2/e. melléklet tartalmazza. (6) Az átengedett közhatalmi bevételek részletezését a 2/f. melléklet tartalmazza. (7) A helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok részletezését a 2/g. melléklet tartalmazza. (8) Az általános működési és ágazati feladatok állami támogatásának részletezését a 2/h. melléklet tartalmazza. (9) A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatását a 2/i. melléklet tartalmazza. (10) A támogatás a központi előirányzatokból részletezését a 2/j. melléklet tartalmazza. (11) A kiegészítő támogatások részletezését a 2/k. melléklet tartalmazza. (12) Az egyes jövedelempótló támogatások kiegészítésének részletezését a 2/l. melléklet tartalmazza. (13) Az egyéb költségvetési (működési) támogatások részletezését a 2/m. melléklet tartalmazza. (14) Az Önkormányzat támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/n. melléklet tartalmazza (15)A i Hivatal támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/o. melléklet tartalmazza. (16) Az Önkormányzat Intézményeinek támogatásértékű működési bevételeinek részletezését a 2/p. melléklet tartalmazza. (17) A támogatási kölcsönök visszatérülésének részletezését a 2/q. melléklet tartalmazza. (18) A tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése részletezését a 2/r. melléklet tartalmazza. (19) Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei részletezését a 2/s. melléklet tartalmazza. (20) A felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről részletezését a 2/t. melléklet tartalmazza. 12

13 (21) A központosított felhalmozási célú támogatások részletezését a 2/u. melléklet tartalmazza. (22) Az egyéb költségvetési (felhalmozási) vis maion támogatások részletezését a 2/v. melléklet tartalmazza. (23) Az Onkormányzat egyes fejlesztési feladatai támogatásának részletezését a 2/w. melléklet tartalmazza. (24) Az Önkormányzat felhalmozási célú, támogatásértékű bevételeinek részletezését a 2/x. melléklet tartalmazza. (25) Az Önkormányzat Intézményeinek felhalmozási bevételeinek részletezését a 2/y. melléklet tartalmazza. (26) A felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülését a 2/z. melléklet tartalmazza. (27) A évi kiadások I-XII. havi teljesítését funkciónként a 3. melléklet tartalmazza. (28) A városüzemeltetési feladatok részletezését a 6/a. melléklet tartalmazza. (29) A választókerületi alap felhasználását a 6/b. melléklet tartalmazza. (30) A i mecénási alap évi felhasználását 6/c. melléklet tartalmazza. (31) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló feladatok részletezését a 12. melléklet tartalmazza. (32) A évi áiíami támogatásokkal kapcsolatos visszafizetési kötelezettséget a 13. melléklet tartalmazza. (33) Az Önkormányzat december 31-i hitelállományát a 14. melléklet tartalmazza. (34) A évi nyújtott kölcsönök állományáról szóló kimutatást a 15. melléklet tartalmazza. (35) A évi közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 16. melléklet tartalmazza. (36) A pénzeszközök változásáról szóló kimutatást a 17. melléklet tartalmazza. 13

14 9. Az Önkormányzat és intézményei vagyonának adatait, eszközeit és kötelezettségeit tartalmazó vagyonkimutatást a december 31-i állapot szerint a 9. melléklet, vagyonmérlegét a 9/a., az önkormányzat részesedéseit a 9/b., a követelések könyv szerinti értékét a 9/c. melléklet tartalmazza. 4. Záró rendelkezések 10. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Ez a rendelet december 31-én hatályát veszti. (3) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat évi zárszámadásának elfogadásáról szóló 15/2010. (V1.2.) önkormányzati rendelet. Miskolc, május 8. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 14

15 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 10/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 62. (6) bekezdés 6. pontjában, valamint a 13. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében és az 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városgazdálkodási és -üzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. A Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) önkormányzati rendelet a jelen rendelet 1. melléklete szerinti 27. melléklettel egészül ki. 2. Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba. Miskolc, május 8. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 15

16 MÉSZ 27. SZ. MELLÉKLET VÁLTOZTATÁSI TILALMAK (hrsz. szerint) Búza tér Gömöri p.u. 1. melléklet a 10/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez Szeles utca Ady Endre utca Búza tér (utca) Zsolcai kapu közötti tömb 4092/2 4092/3 4092/4 Szeles utca Búza tér (utca) Szendrei János utca Bethlen Gábor utca közötti tömb 4124/1 4124/ /1 4129/1 4129/ Szeles utca Bethlen Gábor utca Szendrei János utca Hatvanötösök útja Búza tér (utca) ágai által körülvett tömb 4098/2 Szendrei János utca Búza tér (utca) Zsolcai kapu Hatvanötösök útja által körülvett tömb /

17 Szeles utca Hatvanötösök útja Zsolcai kapu Eperjesi utca által körülvett tömb 4181/ / / / / / /27 Szeles utca Eperjesi utca Zsolcai kapu Állomás utca által körülvett tömb /4 4268/ /1 A Szeles utca ágai és a vasút által körülvett terület 4268/2 4270/2 17

18 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 92. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.16.) önkormányzati rendelet 42. (2) bekezdésében, valamint 1. melléklet pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el: 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról, és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 5. (1) Az önkormányzat a fenntartásában működő Őszi Napsugár Otthonon keresztül a személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátást ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátást idősek otthona biztosít. (2) Az önkormányzat a Miskolc Környéki Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) fenntartásában működő Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézményen keresztül a Társulási Megállapodásban rögzítettek szerint az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátást biztosítja: a.) étkeztetés b.) házi segítségnyújtás c.) jelzőrendszeres házi segítségnyújtás d.) családsegítés és adósságkezelési tanácsadás e.) támogató szolgálat f.) pszichiátriai betegek közösségi ellátása g.) idősek nappali ellátása idősek klubja h.) időskorúak átmeneti elhelyezése idősek gondozóháza i.) társulás települései számára ellátott szociális alapszolgáltatások (családsegítés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás) (3) Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által a Társulás települései számára ellátott szociális alapszolgáltatások: - Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában 18

19 - Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában - Családsegítés: Bükkszentkereszt, Répáshuta, Harsány, Kistokaj, Mályi, Muhi, Nagycsécs, Nyékládháza, Szirmabesenyő, Sajóbábony, Sajóecseg, Sajóvámos, Sajókeresztúr, Sajóörös, Sajósenye települések vonatkozásában. (4) Az önkormányzat ellátási szerződések keretében biztosítja az alábbi szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat: a) Autista Alapítvány: aa) fogyatékosok nappali intézménye, ab) fogyatékos személyek otthona, b) Tiszáninneni Református Egyházkerület: ba) fogyatékosok nappali intézménye, bb) fogyatékos személyek otthona, c) Magyar Máltai Szeretetszolgálat Miskolci Csoportja: ca) népkonyha, cb) hajléktalan személyek átmeneti szállása, d) Magyar Vöröskereszt Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete: da) népkonyha, db) nappali melegedő, dc) éjjeli menedékhely, dd) hajléktalan személyek átmeneti szállása, de) hajléktalanok otthona, df) utcai szociális munka, dg) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye. e) Napfényt az Életnek Alapítvány: ea) nappali melegedő, eb) szociális információs szolgáltatás, ec) utcai szociális munka, ed hajléktalan személyek átmeneti szállása ee) hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, f) Szeretet Alapítvány: fogyatékos személyek otthona, g) Szépkorúak háza Kht: átlagot meghaladó minőségű elhelyezést biztosító otthon, h) Szimbiózis Alapítvány: 19

20 ha) fogyatékosok nappali intézménye, hb) fogyatékos személyek lakóotthona i) Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete: támogató szolgáltatás j) Önálló Másság Életminőség Fejlesztő Alapítvány (ÖMÉFA): fogyatékos személyek nappali intézménye. k) Laurus Szociális és Kulturális Egyesület szenvedélybetegek nappali ellátása 2. A Rendelet 6. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 6. (1) A szociális szolgáltatások igénybevételére, az Sztv. 93. rendelkezéseit kell alkalmazni. (2) A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által biztosított szociális ellátások vonatkozásában: a.) a családsegítés iránti igényt a területileg illetékes területi szolgáltatási központ családgondozójánál b.) adósságkezelési szolgáltatás iránti igényt az adósságkezelési tanácsadónál c.) étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása iránti kérelmet a területileg illetékes szolgáltatási központ vezetőjénél d.) idősek átmeneti elhelyezése gondozóház igénybevételére vonatkozó kérelmet az ellátást biztosító szolgáltatási központ vezetőjénél e.) támogató szolgálat személyi segítés és szállítás iránti kérelmet a szolgálat vezetőjénél f.) pszichiátriai betegek közösségi ellátása iránti kérelmet a szolgáltatás vezetőjénél kell benyújtani. (3) Az Őszi Napsugár Otthon által biztosított idősek otthonában történő elhelyezés iránti kérelmet a székhely intézmény vezetőjénél kell benyújtani. (4) Az egyes szociális alapszolgáltatásokat és szakosított ellátásokat biztosító telephelyeket jelen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. (5) Az ellátási szerződés keretében biztosított ellátások vonatkozásában a kérelmet a személyes gondoskodást nyújtó intézmény vezetőjénél kell benyújtani. (6) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás iránti kérelmeket az igények beérkezésének a sorrendjében kell teljesíteni-, illetve a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) 15. és 16. -aiban foglaltak alapján soron kívüli ellátást kell biztosítani. 20

21 3. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 8. Az intézményi ellátás igénybevételének időpontjában, az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő az Sztv. 94/C -ában meghatározottak szerint megállapodást köt. A Rendelet 10. (3)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: 4. (3) A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által nyújtott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások vonatkozásában megállapított intézményi térítési díjak mértékét e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. (4) A Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény által társulási megállapodás alapján a társult települések vonatkozásában nyújtott szociális alapszolgáltatások intézményi térítési díjának mértékét e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 5. A Rendelet 1-3. melléklete helyébe jelen rendelet 1-3. melléklete lép. 6. A Rendelet jelen rendelet 4. melléklete szerinti 4. melléklettel egészül ki. 7. Ez a rendelet május 15. napján lép hatályba. Miskolc, május 8. Dr. Csiszár Miklós jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester 21

22 1. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014.(V.12.) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez A Miskolci Egyesített Szociális Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény intézményi térítési díjának mértéke 1. Házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke az igénybe vett gondozási idő 2. órájától A B C 1 Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj ,- Ft/hó Ft/ óra 100-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 250-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 470-Ft/óra ,- Ft/hó Ft/ óra 650-Ft/óra ,-Ft/hó < Ft/ óra 700-Ft/óra 2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás intézményi térítési díjának mértéke. A 1 Szolgáltatási önköltség szociálisan rászorult személy esetében ,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap 3 Szolgáltatási önköltség szociálisan nem rászorult személy esetében ,-Ft/hó/ 239,-Ft/nap 5 A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti nyugdíjasházban élők esetében Szolgáltatási önköltség ,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap B Intézményi térítési díj szociálisan rászorult személy esetében 1.800,-Ft/hó/ 60.-Ft/nap Intézményi térítési díj szociálisan nem rászorult személy esetében 7.949,-Ft/hó/ 265,-Ft/nap A Szentpéteri kapu 101/A. sz. alatti nyugdíjasházban élők esetében Intézményi térítési díj (méltányosságból) 0.-Ft/hó 0 Ft/nap 3/1. Napi egyszeri étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke. 22

23 A B C D E 1 Jövedelem Szolgáltatási Intézményi térítési díj: 2 kategória önköltség: elvitel helyben kiszállítás ,-Ft/hó 499 Ft/adag 150,-Ft/adag/nap 150,-Ft/adag/nap 150,- Ft/adag/nap +150,-Ft kiszállítás , ,- Ft/hó , ,- Ft/hó 499 Ft/adag 499 Ft/adag ,-Ft/hó < 499 Ft/adag 200,-Ft/adag/nap 200,- Ft/adag/nap 300,-Ft/adag/nap 300,- Ft/adag/nap 390,-Ft/adag/nap 390,- Ft/adag/nap 300Ft/adag/nap 200,-Ft/adag/nap +150,-Ft kiszállítás 350-Ft/adag/nap 300,-Ft/adag/nap +150,-Ft kiszállítás 450,-Ft/adag/nap 390,-Ft/adag/nap +150,-Ft kiszállítás 540,-Ft/adag/nap 3/2. Napi háromszori étkeztetés intézményi térítési díjának mértéke. 1 A B C Jövedelem kategória Szolgáltatási önköltség: Intézményi térítési díj: ,-Ft/hó Ft/nap 200,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 350,-Ft/nap , ,-Ft/hó Ft/nap 400,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 550,-Ft/nap , ,-Ft/hó Ft/nap 450,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 600,-Ft/nap , < ,- Ft/hó Ft/nap 650,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 800,-Ft/nap ,-Ft/hó < Ft/nap 720,-Ft/nap+150,-Ft kiszállítás 870,-Ft/nap 4. Ételszállítás intézményi térítési díjának mértéke. A B 1 Szolgáltatási önköltség 150,-Ft/kiszállítás 2 Intézményi térítési díj 150,-Ft/kiszállítás 5. Nappali ellátás intézményi térítési díjának mértéke. 23

24 Nappali ellátás idősek klubja A B 1 Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj: ,-Ft/nap 0,-Ft/nap 6. Átmeneti elhelyezés intézményi térítési díjának mértéke A B Időskorúak átmeneti elhelyezése Idősek Gondozóháza 1 Szolgáltatási önköltség Intézményi térítési díj Ft/hó 4330,-Ft/nap Ft/hó Ft/nap 7. Támogató szolgálat intézményi térítési díjának mértéke. A B C D 1 Szolgáltatási önköltség 2 személyi segítés szállítás 3 szociális rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy szociális rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy Ft/óra Ft/óra 280.-Ft/km 280.-Ft/km 5 Intézményi térítési díj 6 személyi segítés szállítás 7 szociálisan rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy szociálisan rászoruló személy szociálisan nem rászoruló személy 8 80,-Ft/óra 300,-Ft/óra 40,-Ft/km 90,-Ft/km 2. melléklet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelethez 2. melléklet a 21/2010. (VI.30.) önkormányzati rendelthez Társulási megállapodás alapján ellátott szociális alapszolgáltatások évi intézményi térítési díjai: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelzőkészülék díja Házi segítségnyújtás intézményi térítési díja/óra ,- 24

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában

a.) Házi segítségnyújtás: Berzék, Bőcs, Köröm, Emőd, Nyékládháza, Ónod, Sajóhídvég, Mályi, Sajólád, Muhi, Kistokaj, települések vonatkozásában MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról és azok igénybevételéről szóló 21/2010. (VI.30.) önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya. 2. Ellátási terület. Ellátási formák MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 12/2014. (V.12.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési

Részletesebben

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei

Önkormányzata Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el. 1. A zárszámadás főösszegei MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 14/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete Az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásának elfogadásáról Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2013. JÚLIUS-AUGUSZTUS-SZEPTEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXIII. ÉVFOLYAM 6.sz. 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI....

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 19/2003. (V.12.) számú rendelete a szociális ellátásokról, és a lakbértámogatás helyi szabályairól (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 36/2003. (IX.9.)

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. A rendelet célja M Á S O L A T Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (III.20.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-35 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....36-115

Részletesebben

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8.

J a v a s l a t. Ózd, 2015. április 8. J a v a s l a t Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény által nyújtott szociális és gyermekjóléti ellátások formáira, azok igénybe vételének módjára és intézményi térítési

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya 2. 3 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 45/2005. (X. 28.) önkormányzati rendelete a szociális szolgáltatásokról és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...10-21 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....22-57

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról Budapest Főváros

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.sz. 2011. NOVEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E XXI. ÉVFOLYAM 9.szám 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 8-16. oldal

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. MÁRCIUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 46/2010. sz. hat. Önkormányzati tag megválasztása a helyi birtokhasznosítási bizottságba

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 9/2014.(III.27.) önkormányzati rendelete a Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 9-én megtartott nyílt testületi üléséről Tárgy: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 9-i soron következő

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete

Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2012.(III.30.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról (egységes szerkezetben) Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1

47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 47/2011.(08. 30.) Kgy. rendelet 1 A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 15003-28/2012. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 3 db Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2012. december 13. napján tartandó ülésére

Részletesebben

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1 Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013. (XII.18.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Isaszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER

XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER XV.ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2005. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 8.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. FEBRUÁR 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 12/2015. (II.05.) sz. hat. A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány,

Részletesebben

(egységes szerkezetben)

(egységes szerkezetben) Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (VI. 24.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről és a fizetendő térítési díjak

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. október

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2014. április 24. 6. szám R E N D E L E T E K 16/2014. (IV.25.) önk. rendelet személyes gondoskodást nyújtó szociális, valamint a gyermekjóléti

Részletesebben