Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Módosító Okirat. Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon"

Átírás

1 V-89/4737/2013. sz. határozat 1. melléklete Módosító Okirat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által december 20. napján kiadott 58/ számú alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az Alapító okirat bevezető rendelkezése Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki: helyébe az alábbi szöveg lép: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 5. (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal az alábbi alapító okiratot adja ki. 2. Az Alapító okirat 1. pont AZ INTÉZMÉNY NEVE: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon helyébe az alábbi szöveg lép: Megnevezése: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon 3. Az Alapító okirat 4. pont AZ INTÉZMÉNY SZT. SZERINTI BESOROLÁSA: Személyes gondoskodás keretében végzett szociális szakosított ellátás helyébe az alábbi szöveg lép: Közfeladata: Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény, Idősek otthona 4. Az Alapító okirat 5. pont KÖZFELADATA: Tartós bentlakásos ápolást, gondozást nyújtó intézmény Idősek otthona helyébe az alábbi szöveg lép: Alaptevékenysége: Személyes gondoskodás keretében végzett szociális szakosított ellátás 5. Az Alapító okirat 6. pont AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ SZERVÉNEK NEVE, SZÉKHELYE: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 3525 Miskolc Városház tér 8. AZ INTÉZMÉNY FENNTARTÓJA: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 3525 Miskolc Városház tér 8. helyébe az alábbi szöveg lép: Őszi Napsugár Otthon Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Idősek Otthona Miskolc, Mátyás király út fő 24 fő

2 Ezüsthíd Otthon Miskolc, Bársony János út 29/a. Aranykor Idősek Otthona Miskolc, Kiss Tábornok út fő 96 fő 6. Az Alapító okirat 7. pont AZ INTÉZMÉNY IRÁNYÍTÓ SZERVÉNEK NEVE, SZÉKHELYE:Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 3525 Miskolc Városház tér 8. helyébe az alábbi szöveg lép: Államháztartási szakágazati besorolása: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása 7. Az Alapító okirat 8. pont AZ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ SZERVE: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása 3525 Miskolc Városház tér 8. helyébe az alábbi szöveg lép: 8. Alaptevékenységek államháztartási szakfeladatrend szerinti besorolása: Szakfeladat száma: Szakfeladat megnevezése: Egyéb kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár Rendezvényi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Szakmai továbbképzések Járóbetegek gyógyító szakellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Textil, szőrme mosása, tisztítása Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás 8. Az Alapító okirat 9. pont ALAPÍTÁS ÉVE: január 1. helyébe az alábbi szöveg lép: Vállalkozási tevékenység végzésének felső határa a módosított kiadási előirányzatok arányában: 15%

3 9. Az Alapító okirat 10. pont AZ INTÉZMÉNY FELÜGYELETI SZERVE: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa helyébe az alábbi szöveg lép: Illetékessége, működési köre: Az Őszi Napsugár Otthon, Ezüsthíd Otthon vonatkozásában Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe. Az Idősek Otthona, Aranykor Idősek Otthona vonatkozásában Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területe. 10. Az Alapító okirat 11. pont AZ INTÉZMÉNY GAZDÁLKODÁSI BESOROLÁSA: önállóan működő és gazdálkodó szerv helyébe az alábbi szöveg lép: Irányító szerv megnevezése, székhelye Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése 3525 Miskolc, Városház tér Az Alapító okirat 12. pont ALAPTEVÉKENYSÉGEK ÁLLAMHÁZTARTÁSI SZAKFELADATREND SZERINTI BESOROLÁSA: szakágazat száma: szakfeladat szám: Idősek, fogyatékosok bentlakásos ellátása Kiskereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár) Rendezvényi étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Módszertani szakirányítás Szakmai továbbképzések Járó betegek gyógyító szakellátása Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Demens betegek bentlakásos ellátása Textil, szőrme mosása, tisztítása Máshova nem sorolt egyéb személyi szolgáltatás Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, személyek teljes körű ápolása és gondozása, akik rendszeres fekvőbeteggyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük és fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek. Az idősek otthona keretein belül azon személyek teljes körű ellátása, akiknek a jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg. Az irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött, meghatározott gondozási szükséglettel rendelkező, személyek teljes körű ápolása és gondozása akik rendszeres fekvőbeteg-

4 gyógyintézeti kezelést nem igényelnek, betegségük vagy fogyatékosságuk miatt önmagukról gondoskodni nem képesek. Az idősek otthona keretein belül azon személyek teljes körű ellátása, akiknek a jogszabályban meghatározott szerv a demencia körébe tartozó középsúlyos vagy súlyos kórképet állapít meg helyébe az alábbi szöveg lép: Fenntartó neve és székhelye: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata 3525 Miskolc, Városház tér Az Alapító okirat 13. pont MŰKÖDÉSI TERÜLETE: Az Őszi Napsugár Otthon, az Ezüsthíd Otthon vonatkozásában Borsod-Abaúj-Zemplén megye területe. Az Aranykor Idősek Otthona vonatkozásában Miskolc MJ Város közigazgatási területe helyébe az alábbi szöveg lép: Gazdálkodási besorolása Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 14. Az Alapító okirat 14. pont BEFOGADÓ KÉPESSÉGE: 610 férőhely helyébe az alábbi szöveg lép: Vezetőjének megbízási rendje: Az intézmény vezetőjét előzetes pályázati eljárást követően Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. 15. Az Alapító okirat 15. pont KÉPVISELETRE JOGOSULT ÉS FELELŐS: intézményvezető helyébe az alábbi szöveg lép: Foglalkoztatottakra vonatkozó foglalkoztatási jogviszony megjelölése: Az intézménynél foglalkoztatottak jogviszonyára a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 16. Az alapító okirat 16. pontja és alábbi szövegrésze INTÉZMÉNYVEZETŐ KINEVEZÉS RENDJE: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat útján határozatlan időre nevezi ki a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján. Az egyéb munkáltatói jogokat a Miskolc kistérség Többcélú Társulásának Elnöke gyakorolja. Besorolása tekintetében magasabb vezető állásúnak minősül. Az intézménynek, mint önálló jogi személynek a jogosultsága, hatásköre korlátlanul kiterjed a munkajogviszonyokra, (bérleti- vállalkozási stb. szerződések) és azokra a használati jogokra, amelyek a jogelőd alapító önkormányzat ingó és ingatlan vagyontárgyaira állnak fenn. törlésre kerül.

5 17. Az alapító okirat 17. pontja és alábbi szövegrésze FOGLALKOZTATOTTAK JOGVISZONYA: közalkalmazotti jogviszony és egyéb jogviszony a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény alapján. törlésre kerül. 18. Az alapító okirat 18. pontja és alábbi szövegrésze A FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ VAGYON ÉS VAGYON FELETTI RENDELKEZÉSI JOG: Inatlan vagyon: Szentpéteri kapu 101. szám alatti Miskolc 11111/1 hrsz-ú Mátyás király u. 15. szám alatti Miskolc 91/23 hrsz-ú Bársony János u. 29/a. szám alatti Miskolc 22336/54 hrsz-ú Kiss tábornok u. 32. szám alatti Miskolc hrsz-ú felépítményes, korlátozottan forgalomképes ingatlan, amely Miskolc Megyei Jogú Város tulajdona. Ingó vagyon: A leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközállomány Miskolc Kistérség Többcélú Társulása tulajdona. Az intézmény vezetője felelős a feladatok ellátásához a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű használatáért, és az Alapító Okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, annak teljességéért és hitelességért, a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáért az intézményi számviteli rendjéért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A Miskolc Kistérségi Többcélú Társulása tulajdonában lévő vagyontárgyakkal történő gazdálkodás rendjét, szabályait Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása és Szervezeti és Működési szabályzata határozza meg törlésre kerül. 19. Az alapító okirat 19. pontja és alábbi szövegrésze AZ INTÉZMÉNY FINANSZÍROZÁSA, GAZDÁLKODÁSA: Az intézmény a feladatai a fenntartó által költségvetési határozatában jóváhagyott költségvetési előirányzatok felhasználásával látja el. Az intézmény fenntartója Miskolc Kistérség Többcélú Társulása, amely a felügyeletet Miskolc Kistérség Többcélú Társulásának Munkaszervezetén keresztül látja el. Az intézmény az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, gazdálkodási jogkörét tekintve, pedig bankszámlával rendelkező önálló intézmény. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos előírások tekintetében az intézményre a Társulás által elfogadott mindenkori költségvetési határozatban foglaltak kötelező jelleggel bírnak. Az intézmény költségvetését a fenntartó fogadja el, amelynek végrehajtásáról Miskolc Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezete útján gondoskodik. Az elemi költségvetés összeállítása az intézmény feladata a Munkaszervezet vezetője és a Pénzügy referens közreműködésével. Az intézmény a jóváhagyott előirányzatokon belül köteles gazdálkodni. Az intézmény: 1. hitelt nem vehet fel; 2. kezességet nem vállalhat; 3. pénzeszközeiből értékpapírt nem vásárolhat; 4. váltót nem bocsáthat ki és nem fogadhat el; 5. alapítványt csak a fenntartó hozzájárulásával támogathat; 6. gazdasági társaságban tagként, részvényesként nem vehet részt;

6 Az operatív gazdálkodáshoz kapcsolódó pénzügyi tranzakciók, Számlavezető hitelintézetnél megnyitott költségvetési elszámolási számlán kerülnek lebonyolításra törlésre kerül. 20. Az alapító okirat 20. pontja és alábbi szövegrésze AZ INTÉZMÉNY BELSŐ FELÉPÍTÉSÉT, MŰKÖDÉSÉNEK RENDJÉT A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATBAN RÖGZÍTIK törlésre kerül. 21. A közfeladat átadással és a jogutódlással kapcsolatos rendelkezések, a módosítás oka: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Miskolc Kistérség Többcélú Társulása között november 30. napján létrejött megállapodás 11. pontjában az átadó önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy amennyiben a feladatellátás és intézmény fenntartás a társult önkormányzatokra aránytalanul nagy terhet róna, illetve az átvevő egyéb feladatellátását veszélyeztetné amennyiben azt a Társulás kezdeményezi az intézmény fenntartói feladatait visszaveszi december 31. napjáig a többcélú kistérségi társulások a központi költségvetésből származó alap normatív támogatás mellett kiegészítő normatív támogatásban részesültek. Magyarország évi központi költségvetéséről szóló évi CCIV. törvény értelmében a Társulás, mint fenntartó a tartós bentlakásos ellátást biztosító intézményhez kapcsolódó ún. intézmény-üzemeltetési támogatásra csak június 30. napjáig jogosult. Ezt követően a székhely település önkormányzata hívhatja le a központi költségvetési támogatást. A megállapodás 11. d.) pontja értelmében a visszaadás és visszavétel kizárólag tárgyév december 31. napjával lehetséges. Ettől a szerződéses kötelezettségtől a felek kölcsönös akarat-elhatározással eltérnek és a visszaadás és visszavétel napját együttesen július 1. napjában határozzák meg. Mindezekre tekintettel az intézmény által ellátott közfeladat más módon és más szervezetben hatékonyabban kerül ellátásra. 22. Közfeladatok jövőbeni ellátása: Az intézmény fenntartásával kapcsolatos feladatokat július 1. napjától Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata látja el. Az intézmény feladatellátáshoz rendelt ingatlanok jelenleg is Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában vannak, a vagyonleltárban szereplő tárgyi eszközök és immateriális javak, július 1. napjával kerülnek átadásra. Az intézmény közalkalmazottainak jogviszonya nem szűnik meg, a fenntartóváltás az intézmény foglalkoztatottainak jogviszonyát nem érinti. 23. A kötelezettségvállalás rendje: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon költségvetési szerv valamennyi elismert, vagy nem vitatott pénz, vagy pénzben kifejezett tartozása, vagyoni jogai és kötelezettségei tekintetében július 1. napjától az új fenntartó Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata vállal kötelezettséget. Miskolc Kistérség Többcélú Társulása az Intézmény tekintetében vagyoni és egyéb kötelezettséget június 30-ig vállalhat. 24. A december 20. napján kiadott alapító okirat záradéka helyébe az alábbi szöveg lép:

7 Záradék: Jelen alapító okirat július 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Őszi Napsugár Otthon december 20-án kelt 58/2012. (XII. 20.) számú egységes szerkezetű alapító okirata hatályát veszti. Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Őszi Napsugár Otthon alapító okirat módosítását Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a V-89/4737/2013. sz. határozatával május 16-án hagyta jóvá. Miskolc, május 16. Dr. Csiszár Miklós Jegyző Dr. Kriza Ákos polgármester

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA

A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás ALAPÍTÓ OKIRATA A Felso Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) FELSÖ-KISKUNSAGI ÉS DUNAMELLÉK TOSSCÉLÚ KISTÉRSÉGI

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről.

2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. május 9-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Sipos Ibolya alpolgármester,

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT A L A P Í T Ó O K I R A T MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT 1. A költségvetési szerv hivatalos neve: Fekete István Általános Iskola és Szakiskola A költségvetési szerv székhelye: 2230 Gyömrő,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza Sorszám: D/3. ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A költségvetési szerv: Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza 1.1. Székhelye: 4032 Debrecen, Pallagi út 9. sz. 1.2. Telephelye: 4030 Debrecen, Szávay Gyula u. 55/F. 2. Jogszabályban

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat

Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál. Ön az alábbi menüpontok közül választhat Köszöntöm Fonyód Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. május 14.-i rendkívüli ülésének anyagánál Ön az alábbi menüpontok közül választhat Városfejlesztési Bizottság napirendje Képviselő-testület

Részletesebben

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből KIVONAT Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. december 19-i ülésén készült jegyzőkönyvéből 656/2013. (XII.19.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Gyermekjóléti

Részletesebben

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás)

1. A társulás neve: Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás (a továbbiakban: Társulás) KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Amely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám:34520/2013. Javaslat a Nyitott Könyv Olvasókör Egyesület TEMI Könyvtár könyvtári dokumentumállományának, pályázatainak és a pályázatokhoz kapcsolódó eszközök

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. november 27. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 372/2014.(XI.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. november 27-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA

292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet. az államháztartás működési rendjéről I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A RENDELET HATÁLYA 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. -a (2) bekezdésének a)-d), f), i), k), m), q)-r), u)-x), zs)-zsa),

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍ VÓ FEGYVERNEK V ÁR OS ÖNKORM ÁNYZ AT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2014. FEBRUÁR 27-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok fenntartói jogának átadásához

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 29eii ülésére Tárgy: Az Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete megszüntetése miatti egyéb döntések

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény

A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény A Hegyhát Integrált Szociális Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: 2012.05.01. Készítette: Biró Kornélia Kelt: 2012.04.20. igazgató Jóváhagyta: Várkonyi Zoltán Kelt: 2012.04.27. Társulási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

A Goldmark Károly Művelődési Központ

A Goldmark Károly Művelődési Központ A Goldmark Károly Művelődési Központ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2009. Készítette: Csengei Ágota igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...

Részletesebben