Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény"

Átírás

1 B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott félkövér dőlt jelöléssel szerepelnek) Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése alapján, a közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 37. (5) bekezdésére, továbbá a Képviselő-testület 144-5/2011. (V. 26.) számú határozatára, a Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 1903-ban alapított költségvetési szerv alapító okiratát a következők szerint határozza meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény A rövidített neve: Tóth Aladár Zeneiskola AMI 2. A költségvetési szerv székhelye: 1068 Városligeti fasor A költségvetési szerv telephelyei: Bajza u (Bajza Utcai Általános Iskola) Városligeti fasor 4. (Derkovits Gyula Általános Iskola) Pethő Sándor u. 4. (Terézvárosi Általános Iskola és Magyarangol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ) Felsőerdősor u. 20. (Erkel Ferenc Általános Iskola) Szív u (Erkel Ferenc Általános Iskola) Városligeti fasor 28. (Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája) Szív u. 6. (Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája) 4. A költségvetési szerv alapító szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata A költségvetési szerv alapító szervének székhelye: 1067 Eötvös utca A költségvetési szerv irányító szervének neve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata A költségvetési szerv irányító szervének székhelye: 1067 Eötvös utca 3. 1

2 6. A költségvetési szerv fenntartója: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata A fenntartó székhelye: 1067 Eötvös utca A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: alapfokú zeneművészeti nevelés és oktatás (A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 31. szerint) 8. A költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma: A költségvetési szerv adószáma: A költségvetési szerv KSH statisztikai számjele: A költségvetési szerv OM azonosító száma: A költségvetési szerv jogelődei: Fodor Zeneiskola Fővárosi Zeneiskola Szervezet - I. sz. Körzeti Zeneiskolája Fővárosi VI. ker. Állami Zeneiskola 1968 Fővárosi VI. ker. Állami Tóth Aladár Zeneiskola 1986 Tóth Aladár Zeneiskola Budapest Terézváros A költségvetési szerv alapításának éve: szeptember A költségvetési szerv jogállása: jogi személy 15. A költségvetési szerv típusa: - gazdálkodási jogköre szerint: önállóan működő 16. A költségvetési szerv, mint közoktatási intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény (zeneművészeti ág) (A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. 20. (1) e) szerint) 17. A költségvetési szerv tanszakai: szeptember 1.-től a 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a 27/1998. (VI. 10.) MKM rendelet I. sz. melléklete szerint kimenő rendszerben oktatott tanszakok: Klasszikus zene műfajban: Hangszeres hosszú tanszakok: (2+6+4) évf.: furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, cimbalom, zongora, hegedű, gordonka Hangszeres rövid tanszakok: (2+4+4) évf.: oboa, klarinét, fagott, kürt, harsona, nagybőgő, (2+4+2) évf.: szaxofon, (2+4)+2+4 évf.: brácsa, (1+6) évf.: vokális tanszak: magánének (Az első számjegy az előképző, a második számjegy az alapfok, a harmadik számjegy a továbbképző évfolyamainak számát jelentik. A brácsa tanszakon a zárójelbe tett számjegyek az előképző és a hangszeres előtanulmányokat jelölik.) Elméleti és egyéb tanszakok: (4+4) évf.: szolfézs, zenetörténet-zeneirodalom, zeneelmélet, (4) évf.:, 2

3 Népzene műfajban: (6+4) évf.: vokális tanszak: népi ének, Jazz-zene műfajban: (4) évf.: jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-szaxofon, jazz-zongora, (2) évf.: vokális tanszak: jazzének (Előképzés: a jazzképzés megkezdése előtt minimálisan három évfolyam klasszikus előképzés szükséges, vagy ha a tanuló a teljes alapfokot klasszikus tanszakon végzi el, s a továbbképző tagozaton tér át jazzképzésre. Kivételt jelent a bőgő tanszak, amelyen a kötelező klasszikus előképzés a hangszer mérete miatt csak egy év.) szeptember 1.-től a 3/2011 (I. 26.) NEFMI rendelet alapján a 27/1998 (VI. 10.) MKM rendelet II. sz. melléklete szerint felmenő rendszerben oktatott tanszakok: klasszikus vonós tanszak, fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, akkordikus tanszak, zeneismeret tanszak, tanszak, vokális tanszak népzene vokális tanszak jazz fafúvós tanszak, rézfúvós tanszak, billentyűs tanszak, vonós tanszak, pengetős tanszak, ütős tanszak, zeneismeret tanszak, tanszak, vokális tanszak 18. A költségvetési szerv tevékenységei, feladatai: Alaptevékenysége: A közoktatásról szóló évi LXXIX. tv. (továbbiakban: Közokt. tv. 31. (1) alapján Az alapfokú művészetoktatási intézményben művészeti nevelés és oktatás folyik. Az alapfokú művészeti oktatás megalapozza a művészi kifejező készségeket, illetve előkészít, felkészít a szakirányú továbbtanulásra. A Közokt. tv. 31. (2)-(3) alapján: A tanuló az utolsó alapfokú évfolyam befejezését követően művészeti alapvizsgát tehet, az utolsó továbbképző évfolyam elvégzését követően pedig művészeti záróvizsgát tehet. A művészeti alapvizsga a továbbképző évfolyamokon való továbbtanulásra jogosít. A művészeti alapvizsgát és a művészeti záróvizsgát jogszabályban meghatározottak szerint kell szervezni. Az intézmény a fenntartó által jóváhagyott pedagógiai program szerint működik, melyben a tehetséggondozás, felzárkóztatás kiemelt feladat. A hátrányos helyzetű gyerekek nevelése integrált oktatás keretében folyik. TEÁOR szám: 8520 Alapfokú oktatás Szakágazat: Alapfokú művészetoktatás Szakfeladat Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban szakmai és informatikai fejlesztési feladatok; Szakfeladat: Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása TEÁOR szám: 8552 Kulturális képzés Szakfeladat Kulturális képzés TEÁOR szám: 8559 M.n.s. egyéb oktatás Szakfeladat M.n.s. egyéb felnőtt oktatás Szakfeladat Oktatást kiegészítő tevékenységek komplex támogatása Vállalkozási tevékenységet az intézmény nem folytathat. 3

4 19. A költségvetési szerv működési köre: Alaptevékenységében a feladat-ellátási kötelezettsége a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros közigazgatási területén lakó, tartózkodó gyermekekre, tanulókra, illetve a Terézvárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekkel intézményi jogviszonyban állókra terjed ki. 20. Évfolyamok száma: 12 évfolyam (Előképző 2 évfolyam, Alapfok 6 évfolyam, Továbbképző 4 évfolyam) 21. A költségvetési szerv felvehető maximális tanulólétszám: 800 fő Ellátandó alaptevékenység zeneművészeti ágban, műfaj, tanszak és a felvehető maximális tanulói létszám feltüntetésével: 800 fő Székhelytelephely 1. Cím: 1068 Városligeti fasor Bajza u Városligeti fasor 4. Tanulói létszám összes en/fő: 155 klasszikus Műfaj: Tanszakok: Új tanszaki megnevezések furulya, fuvola, trombita, ütő, gitár, zongora, hegedű, gordonka, cimbalom, oboa, klarinét, fagott, szaxofon, kürt, harsona, brácsa, nagybőgő, magánének szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, vokális nép népi ének vokális jazz: jazzbőgő, jazzdob, jazzgitár, jazz-szaxofon, jazz-zongora, jazzének 140 klasszikus furulya, fuvola, kürt, trombita, harsona, hegedű, brácsa, gordonka, zongora, szolfézs, gitár,, zeneelmélet vokális, pengetős,, ütős Nép népi ének, népi vokális jazz: jazz-zongora, jazz-szaxofon fafúvós 70 klasszikus zongora, furulya, fuvola, szolfézs, zeneelmélet, Nép - - fafúvós zeneismeret 4

5 jazz: jazz-zongora, jazz-szaxofon, jazzgitár, fúvós, pengetős, Pethő Sándor u Felsőerdősor u Szív u Városligeti fasor Szív u klasszikus furulya, fuvola, oboa, klarinét, szaxofon, fagott, kürt, gitár, zongora, hegedű, brácsa, gordonka, szolfézs, zeneelmélet, Nép - - jazz: jazz-zongora, jazz-szaxofon fafúvós 110 klasszikus 130 klasszikus furulya, fuvola, klarinét, szaxofon, hegedű, brácsa, gordonka, szolfézs, zongora, gitár, Nép népi ének, vokális jazz: jazz-zongora billentyűs furulya, fuvola, oboa, kürt, ütő, trombita, harsona, hegedű, brácsa, gordonka, zongora, magánének, szolfézs, zenetörténetzeneirodalom, zeneelmélet, Nép népi ének, vokális jazz: jazzgitár, jazzbőgő, jazzzongora, jazz-szaxofon, jazzdob, jazzének 20 klasszikus szolfézs pengetős. ütő, vokális, zeneismeret Nép - - jazz: klasszikus szolfézs zeneismeret Nép - jazz: - 5

6 22. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Önállóan működő költségvetési szerv. Együttműködési megállapodásban meghatározott, - és az intézmény számára engedélyezett - gazdálkodási feladatokat az irányító szerv kijelölése alapján - Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, - a Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztálya látja el. 23. A költségvetési szerv feladatainak ellátásához biztosított vagyon: Ingatlan: Székhely: A VI. kerület, Városligeti fasor 6. sz. alatt fekvő helyrajzi számú felépítményes ingatlan, melynek beépítetlen hátsó részét a Derkovits Gyula Általános Iskola, a gépkocsitárolót a Terézvárosi Polgármesteri Hivatal jogosult használni. Telephelyek: 1. A VI. kerület, Bajza u sz. alatt fekvő helyrajzi számú felépítményes ingatlanból (Bajza Utcai Általános Iskola) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (7 terem) ~280 m 2 alapterület. 2. A VI. kerület, Városligeti fasor 4. sz. alatt 1366 tulajdoni lapszámon felvett, helyrajzi számú, 2252 m 2 területű felépítményes ingatlanból (Derkovits Gyula Általános Iskola) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (3 terem) ~120 m 2 alapterület. 3. A VI. kerület, természetben a Pethő Sándor u. 4. sz. alatt fekvő helyrajzi számú, 5600 m 2 területű felépítményes ingatlanból (Terézvárosi Általános Iskola és Magyar-angol, Magyar-német Két Tannyelvű Általános Iskola, Pedagógiai Szolgáltató Központ) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (9 terem) ~360 m 2 alapterület. 4. A VI. kerület, természetben a Szív utca sz. alatt fekvő helyrajzi számú, felépítményes ingatlanból (Erkel Ferenc Általános Iskola) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (14 terem) ~300 m 2 alapterület. 5. A VI. kerület, természetben a Felső erdősor 20. sz. alatt fekvő helyrajzi számú, felépítményes ingatlanból (Erkel Ferenc Általános Iskola) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (5 terem) ~200 m 2 alapterület. 6. A VI. kerület, Városligeti fasor 28. sz. alatt fekvő helyrajzi számú társasházban a 2. számú albetétként nyilvántartott 457 m 2 területű helyiségcsoportból (Terézvárosi Önkormányzat Fasori Kicsinyek Óvodája) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (1 terem) ~50 m 2 alapterület. 7. A VI. kerület, Szív u. 6. sz. alatt fekvő helyrajzi számú felépítményes ingatlanban a pinceszinten, a földszinten és az emeleten fekvő 587,40 m 2 alapterületű helyiségcsoportból (Terézvárosi Önkormányzat Szív Óvodája) kizárólagos használatban alapfokú művészetoktatási feladatok ellátásához: (1 terem) ~50 m 2 alapterület. 6

7 (A kizárólagos használat: a meghatározott napokon és időintervallumban, az adott tantermekre vonatkozik a befogadó intézményekkel kötött külön megállapodás alapján.) Az ingatlanok az önkormányzati törzsvagyon részei, korlátozottan forgalomképesek. Ingóságok: Az intézményi vagyonleltár szerinti tárgyi eszközök (gépek, berendezések, felszerelések stb.). Az ingatlant és a mérlegben szereplő ingóvagyont az irányító szerv a költségvetési szerv részére használatba adja. 24. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezésének joga: A vagyon feletti rendelkezés jogát a Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (V. 25.) vagyonrendelete szabályozza. A költségvetési szerv a használatba kapott vagyontárgyakat nem jogosult elidegeníteni, illetőleg biztosítékul felhasználni. A költségvetési szerv az irányító szerv által biztosított pénzeszköz, valamint egyéb bevételei alapján gondoskodik feladatainak ellátásáról. Fenntartási, működési költségeket az évente összeállított, az irányító szerv által jóváhagyott elemi költségvetésben kell előirányozni. 25. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: A költségvetési szerv vezetője magasabb vezető beosztású közalkalmazott (megbízott vezető), akit nyilvános pályázat útján az irányító szerv - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzat Képviselő-testülete bíz meg. A vezető felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. 26. A költségvetési szerv képviselete: A költségvetési szerv képviseletét az intézmény vezetője jogosult ellátni. E jogkörét esetenként, illetve meghatározott ügycsoportok vonatkozásában az intézmény közalkalmazottaira átruházhatja, az intézmény szervezeti és működési szabályzatában rögzítettek szerint. 27. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: - közalkalmazott, melyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. az irányadó; - egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyra (megbízási jogviszony) a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény az irányadó. 28. A költségvetési szerv intézményegységgel, tagintézménnyel nem rendelkezik május Hassay Zsófia polgármester P.H dr. Mogyorósi Sándor jegyző P.H. 7

8 Záradék: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144-5/2011. (V. 26.) számú határozatával az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki május 26-ai hatállyal, és egyidejűleg a 122/2010. (IV. 29.) számú határozattal kiadott alapító okiratot hatályon kívül helyezi május dr. Mogyorósi Sándor jegyző P.H. 8

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 137-7/2009/PH. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2009. május 21-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI

MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŐVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA (2009. szeptember 1.-tıl) RÁBATAMÁSI Rábatamási Község Önkormányzata az államháztartásról

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A Szentgotthárd és Kistérsége Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Pedagógiai Program Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény 1 A nehézség nem az új eszmék kialakításában rejlik, hanem a régiektől való megszabadulásban. (John Maynard Keynes közgazdász) A Szentgotthárd

Részletesebben

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA

ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA ZALAKOMÁRI MŰVELŐDÉSI HÁZ ALAPÍTÓ OKIRATA Zalakomár Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Művelődési Ház alapító okiratát a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje

ALAPÍTÓ OKIRAT. 6./ Az intézmény székhelye: 7081 Simontornya, Hunyadi utca 15. 7./ Az intézmény alapítója: Simontornya Város Önkormányzata jogelődje Simontornya Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Kisszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagyszékely Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Pálfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete,

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2011. december 1-i ülésére Tárgy: Intézményi átszervezések Sorszám: IV/4 Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: valamennyi bizottság Tisztelt Képviselő-testület! Egyéb előterjesztés

Részletesebben

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7

Budapest XXII. Kerületi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola. 1 Az intézmény bemutatása... 7. 1.1 Iskolánk adatai 7 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Tartalom 1 Az intézmény bemutatása... 7 1.1 Iskolánk adatai 7 1.1.1 Jogszabályi háttér:... 9 1.1.2 Az intézmény vezetésének és közösségeinek kapcsolatai... 10 1.1.3 A kapcsolattartás

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI SZÁM TÁRGY OLDAL I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 14/2007. (VI. 28.) Kgy. r. A Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium alapításáról, valamint egyes középfokú oktatási intézmények

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 3298/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 114-123 /2012. (XII. 27.) számú határozatok.

Részletesebben

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére

Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS. Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Azonosítószám: 00-01-02 Változat: 2 Kecskemét Megyei Jogú Város Alpolgármestere 4570-3/2009. ELŐTERJESZTÉS Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Magyar angol

Részletesebben

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) FÓTI ZENEISKOLA 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. KLIK 122014 T.: 0627/538-945 Ügyiratszám: SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) Tartalomjegyzék I. Rész. Általános rendelkezések 4. old II. Rész. Az intézmény

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Corvin Művelődési Ház alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros főjegyzője 2011. október

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet

Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSE 2013. május 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról

Részletesebben

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására

\ÍOb 10ii.0i.03-/ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester. Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármester \ÍOb 10ii.0i.03-/ Tárgy: Javaslat az általános iskolai körzetek kialakítására Tisztelt Képviselő-testületi Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 8.1 pontja az alábbiak szerint módosul: 332/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M P E D A G Ó G I A I Balázs Győző Református Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű, Egységes Művészeti Általános-, Szak- és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény P R O G R A M TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről.

Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. 40333-5/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2011. május 31-ei I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: képviselők, jegyző, aljegyző, köztisztviselők és vendégek a

Részletesebben

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZEGEDI IPARI, SZOLGÁLTATÓ SZAKKÉPZŐ ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA A nevelőtestület 2009. augusztus 28-án az SZMSZ-t elfogadta. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási Bizottsága a./2009. ( ) számú határozatával

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 112. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 28., kedd 112. szám Tartalomjegyzék 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 230/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 231/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

Részletesebben

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium

Szervezeti és működési szabályzat. Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Szervezeti és működési szabályzat Fehérgyarmati Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Érvényes: 2013. április 01-től Ph.. Igazgató Tartalom Szervezeti és működési szabályzat... 3 Az intézmény általános

Részletesebben