(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A01N 43/6 (06.01) A01N 37/0 (06.01) A01N 43/76 (06.01) A01N 43/63 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/US 0/03424 () Elsõbbségi adatok: 6134 P US (72) Feltaláló: FOOR, Stephen, Ray, Hockessin, Delaware (US) (73) Jogosult: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware (US) (74) Képviselõ: dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Tiofénszármazékok fungicid elegyei (7) Kivonat b) (I) képletû tiofénszármazékot vagy ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóját; (III), ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: (I) ; és HU T2 b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; A leírás terjedelme 12 oldal vagy ; Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.,

2 W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenilgyûrûjéhez], vagy, ; B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (d) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. A találmány bizonyos tiofénszármazékok fungicid elegyeire és az ilyen elegyeket tartalmazó készítményekre vonatkozik, valamint eljárásra, az ilyen elegyek fungicidként történõ alkalmazására. Növénypatogén gombák által okozott növények betegségei elleni védekezésben különösen fontos a növényekre vonatkozó nagy hatékonyság. Növénybetegségek okozta károk a dísznövényekben, zöldségekben, szántóföldi növényekben, gabonafélékben és gyümölcsterményekben jelentõs csökkenést okozhat a termelékenységben, és ily módon növeli a fogyasztó költségekeit. Sok termék kereskedelmileg hozzáférhetõ az ilyen célokra, de folyamatosan fennáll az igény új elegyekre és készítményekre, amelyek sokkal hatékonyabbak, kevésbé drágák, kevésbé toxikusak, biztonságosabbak a környezetre vagy a hatásmódjuk különbözõ. Fungicidekre, amelyek hatásosak a növények gombái elleni védekezésben, a termesztõknek állandó igénye van. Fungicid kombinációkat gyakran alkalmaznak, hogy a betegséggel szembeni védekezést megkönnyítsék, és hogy a rezisztencia kifejlõdését megakadályozzák. Kívánatos az aktivitási spektrum szélesítése és a betegségleküzdés hatékonyságának fokozása hatóanyagok elegyeinek alkalmazásával, amely elegyek a növénypatogének elleni gyógyító, szisztémás és megelõzõ védelmet nyújtanak. Szintén kívánatos, hogy a kombinációk nagyobb maradó hatással rendelkezzenek, amely megengedi, hogy hosszabb permetezési intervallumokat használjunk. Nagyon kívánatos olyan fungicid szerek kombinálása, amelyek a gombakórokozók különbözõ biokémiai hatásmechanizmusait gátolják megelõzve, hogy rezisztencia alakuljon ki adott növénybetegség ellen. A környezetbe kibocsátott kémiai szerek mennyiségének csökkentése, ameddig a növénypatogének által okozott betegségektõl a termények hatásos védelme biztosított, mindig kívánatos. A fungicid elegyek jelentõsen jobb betegség elleni védelmet szolgáltathatnak, mint az megjósolható az egyéni komponensek aktivitására alapozva. Ezt a szinergizmust úgy írják le, mint egy elegy két komponensének az együtt mûködõ hatása, oly módon hogy az összes hatás nagyobb vagy tartósabb, mint a két (vagy több) egyedileg vett hatások összege. Új fungicid szerekre, amelyek jelentõsen elõnyösebbek egy vagy több, az elõbbiekben megadott célkitûzésben, továbbra is szükség van. Az US számú szabadalmi leírásban (i) képletû, bizonyos tiofénszármazékokat ismertetnek, mint új fungicid hatóanyagokat. (i) A találmány összefoglalása Jelen találmány egy fungicid elegyre vonatkozik, amely tartalmaz a) N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot (beleértve az összes sztereoizomert) vagy ennek egy mezõgazdaságilag megfelelõ sóját; és b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén, (III) 2

3 ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: szerint 3¹(trifluor-metil)-1-metil-N¹(2¹(4¹metil-pentán- 2¹il)-tiofen-3¹il)-1H¹pirazol-4-karboxamidot és N¹{2¹(1,3- dimetil-butil)-3-tienil}-3-trifluor-metil-1-metil-pirazol-4- karboxamidot a (I) képlettel jelölhetjük., vagy W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenil-gyûrûjéhez] vagy, B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (c) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. A jelen találmány vonatkozik fungicid készítményekre is, amelyek gombaölõ hatásos mennyiségben a találmány szerinti elegyet és felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok és folyékony hígítóanyagok közül megválasztott legalább egy további komponenst tartalmaznak. A jelen találmány egy eljárásra is vonatkozik, amely növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére szolgál, amelynek során a találmány szerinti elegyet (mint például az itt ismertetett készítményként) gombaölõ hatásos mennyiségben alkalmazzuk. A találmány részletes leírása Az N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot, alternatív elnevezés ; ; (I) A jelen találmány szerinti elegyekben sok vegyület [mint például az (I) képletû vegyület] létezhet egy vagy több sztereoizomerként. A vegyületektõl függõen, különbözõ sztereoizomerek magukban foglalhatják az enantiomereket, diasztereomereket, atropizomereket és geometriai izomereket. A technika állásában járatos szakember elõtt ismert, hogy egy sztereoizomer lehet aktívabb és/vagy elõnyösebb hatást fejthet ki, ha a másik sztereoizomer(ek)hez képest feldúsult vagy ha a másik sztereoizomer(ek)tõl el van választva. Továbbá a szakember elõtt ismert az említett sztereoizomerek szétválasztása, dúsítása és/vagy szelektív elõállítása. A jelen találmány szerinti elegyekben a vegyületek jelen lehetnek mint sztereoizomerek elegyeiként, egyedi sztereoizomerekként vagy optikailag aktív formákként. A jelen találmány szerinti elegyekben lévõ vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói magukban foglalják a szervetlen vagy szerves savakkal, mint például hidrogén-bromiddal, hidrogén-kloriddal, salétromsavval, foszforsavval, kénsavval, ecetsavval, butánsavval, fumársavval, tejsavval, maleinsavval, malonsavval, oxálsavval, propionsavval, szalicilsavval, borkõsavval, 4¹toluolszulfonsavval vagy valeriánsavval alkotott savaddíciós sókat. A jelen találmány szerinti elegyekben lévõ vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói szintén magukban foglalják a szerves bázisokkal (piridinnel, ammóniával vagy trietil- aminnal) vagy szervetlen bázisokkal, mint például nátrium¹, kálium¹, lítium¹, kalcium¹, magnézium- vagy bárium-hidriddel, ¹hidroxiddal vagy ¹karbonáttal alkotott sókat, ha a vegyület savas csoportot, mint például egy karbonsavat vagy fenolcsoportot tartalmaz. A jelen találmány szerinti megvalósítási módok a következõk lehetnek: 1. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens piraklostrobin. 2. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. 3. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens famoxadon. 4. megvalósítási mód: egy elegy, amely szintén tartalmaz a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek közül megválasztott legalább egy vegyületet és ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóit. 3

4 Megvalósítási módként szintén említeni kell a jelen találmány szerinti fungicid készítményeket, amelyek az 1 4. megvalósítási mód szerinti elegy gombaölõ hatásos mennyiségét és legalább egy további komponenst, amely felületaktív anyagok, szilárd hígítók és folyékony hígítók közül megválasztott, tartalmaz. A találmány szerinti megvalósítási módok továbbá magukban foglalják az eljárást, növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a növényre vagy ennek egy részére vagy a növény magjára vagy csíranövényre gombaölõ hatásos mennyiségben egy 1 4 megvalósítási mód szerinti (mint például egy itt ismertetett készítményként) elegyet alkalmazunk. Az N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot elõállíthatjuk egy vagy több eljárással vagy ezeknek a variációival, amelyeket az US számú szabadalmi leírásban ismertetnek (lásd például a 14. példát). A (b) és (c) komponensek fungicid vegyületeit publikált szabadalmi iratokban és tudományos közleményekben ismertetik. Ezen vegyületek közül sok kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ, mint fungicid termékek hatóanyaga. Ezeket a vegyületeket a The Pesticide Manual, 13. kiadás, C.D.S. Thomlin (szerkesztõ), British Crop Protection Council, Surrey, UK, (03) irodalmi helyen ismertetik. Ezeket a csoportokat az alábbiakban részletezzük. bc 1 Komplex fungicidek [(b) komponens] Strobilurinfungicidek, mint például fluoxastrobin, orisastrobin, pikoxistrobin, piraklostrobin és trifloxistrobin ismertek, hogy olyan gombaölõ hatással rendelkeznek, amelyek gátolják a bc 1 komplexet a mitokondriális légzési láncban [Angew. Chem. Int. Ed. 38, (1999)]. Egyéb stobilurinfungicidek, amelyek (b) komponensként megfelelõek, a következõk lehetnek: (2E)- 2-(2¹{[6¹(3¹klór-2-metil-fenoxi)--fluor-4-pirimidinil]-oxi}- fenil)-2-(metoxiimino)-n¹metil-etánamid, (2E)-2-(meto- xi-imino)-n¹metil-2-(2¹{[({[(1e)-1-[3¹(trifluor-metil)-fenil]- etilidén}-amino)-oxi]-metil}-fenil)-etánamid, (2E)-2-(me- toxi-imino)-n¹metil-2-{2¹[(e)-({1¹[3¹(trifluor-metil)-fenil]- etoxi}-imino)-metil]-fenil)-etánamid. Egyéb vegyületek, amelyek gátolják a bc 1 komplexet a mitokondriális légzési láncban lehetnek a famoxadon és a fenoamidon. A bc 1 komplexet néha a biokémiai irodalomban egyéb nevekkel jelzik, beleértve az elektronátviteli láncnak a III komplexét és az ubihidrokinonxitokrom c oxidoreduktázt. Ez egyedülálló módon az Enzim Bizottsági számmal EC vel van azonosítva. A bc 1 komplexet ismertetik például a J. Biol. Chem. 264, (1989); Methods Enzymol. 126, (1986) irodalmi helyen és az ezekben említett referenciákban A szterinbioszintézis demetilázgátlói [(c) komponens] A szterinbioszintézis-gátlók úgy hatnak, hogy gátolják a szterinbioszintézis folyamatában az enzimeket. A demetilázgátló fungicidek egy közös helyen hatnak a szterinbioszintézis gombákban lejátszódó útján, nevezetesen gátolják a lanoszterin vagy 24¹metiléndihidrolanoszterin 14¹helyzeténél a demetilezést, amely vegyületek a gombákban a szterinek prekurzorai. A vegyületeket, amelyek ezen a helyen hatnak, gyakran mint demetilázinhibitorokként, DMI-fungicidként vagy DMI-ként említik. A demetilázenzimet gyakran egyéb neveken ismertetik a biokémiai irodalomban, így citokrom P 0 (14DM). A demetilázenzimet ismertetik például a J. Biol. Chem. 267, 13 17¹79 (1991) irodalmi helyen és az ezekben említett referenciákban. A DMIfungicidek számos kémiai osztályba sorolhatók: azolok (beleértve a triazolokat és imidazolokat), pirimidinek, piperazinok és piridinek. A triazolok lehetnek azakonazol, bromukonazol, ciprokonazol, difenokonazol, dinikonazol (beleértve a dinikonazol-m¹et), epoxikonazol, etakonazol, fenbukonazol, flukinkonazol, flusilazol, flutriafol, hexakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, miklobutanil, penkonazol, propikonazol, protiokonazol, kinokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol és unikonazol. Az imidazolok lehetnek klotrimazol, ekonazol, imazalil, izokonazol, mikonazol, oxpokonazol, prokloráz és triflumizol. A pirimidinek lehetnek fenartimol, nuarimol és triarimol. A piperazinok magukban foglalják a triforint. A piridinek lehetnek butiobát és pirifenox. Biokémiai vizsgálatok azt mutatják, hogy az összes fent említett fungicid DMI-fungicid, amelyeket a K. H. Kuck és munkatársai: Modern Selective Fungicides-Properties, Applications and Mechanisms of Action, H. Lyr (szerkesztõ), Gustav Fischer Verlag: New York, 28 (199) irodalmi helyen ismertetnek. A fentiekben említett, kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ vegyületek, ismertetése megtalálható a The Pesticide Manual, 13. kiadás, C.D.S. Tomiin (szerkesztõ), British Crop Protection Council (03) irodalmi helyen. A találmány fungicidkombinációkat szolgáltat, amelyek biokémiai hatásmódja különbözõ. Az ilyen kombinációk különösen elõnyösek lehetnek a rezisztencia kezelésére, különösen ahol a kombinációk fungicidjei ugyanarra vagy hasonló betegségekre hatnak. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal. A jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyeknek a betegségellenes spektruma szélesebb vagy hatásossága nagyobb, beleértve a tartós, gyógyító- vagy megelõzõhatást. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMIkel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. Jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyek különösen hatásosak gabonafélék 4

5 betegségeivel szemben (például Erisyphe graminis, Septorza nodorum, Septoria tritici, Puccinia recondite és Pyrenophore teres) elleni védekezésben. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. Különösen figyelemre méltó ezeknek a kombinációknak az alkalmazása árpa betegségei elleni (például Pyrenophora teres) védekezésben. Jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyek különösen hatásosak gyümölcsök és zöldségek betegségeinek (például Alternaria solani, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Uncinula necatur és Venturia inaequalis) leküzdésére. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. A jelen találmány szerinti elegyekben és készítményekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya általában (0:1) (1:0), elõnyösen (2:1) (1:2), és elõnyösebben (:1) (1:). Említésre méltóak az olyan elegyek és készítmények, amelyekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). Az ilyen készítmények például az olyan készítmények, amelyek az (I) képletû vegyületek trifloxistrobinnal alkotott elegyét, az (I) képletû vegyületek fluoxastrobinnal alkotott elegyét, az (I) képletû vegyületek pikoxistrobinnal alkotott elegyét és az (I) képletû vegyületek piraklostrobinnal alkotott elegyét tartalmazzák. Elõnyösek az olyan készítmények, amelyekben mind a (b) és mind a (c) komponens jelen van. Példák az ilyen készítményekre, amelyek piraklostrobint vagy trifloxistrobint tartalmaznak (b) komponensként és legalább egy vegyületet (c) komponensként. Elõnyösek az olyan készítmények, ahol a (b) és (c) komponens együttes tömegének aránya az (a) komponens tömegéhez (0:1) (1:0) és a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (2:1) (1:2). A készítmények lehetnek olyanok, amelyekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). Az ilyen készítmények például magukban foglalják az olyan készítményeket, amelyek az (a) komponens keverékei trifloxistrobinnal, valamint egy vegyülettel, amely epoxikonazol és flusilazol közül megválasztott. Készítmény/használhatóság A jelen találmány szerinti elegyeket általában készítményként vagy összetételként alkalmazzuk, amely mezõgazdaságilag megfelelõ folyékony hígítóanyagok, szilárd hígítóanyagok és felületaktív anyagok közül megválasztott legalább egy hordozóanyagot tartalmaz A készítmény vagy összetétel alkotórészeit úgy választjuk meg, hogy a hatóanyag fizikai tulajdonságaival, az alkalmazás módjával és környezeti tényezõkkel, mint például talajtípus, nedvesség és hõmérséklet, összeférhetõek legyenek. A használható készítmények lehetnek folyékonyak, mint például oldatok (beleértve az emulgeálható koncentrátumokat), szuszpenziók, emulziók (beleértve a mikroemulziókat és/vagy szuszpoemulziókat) és ezekhez hasonlóak, amelyek adott esetben gélekké sûrûsödnek. A használható készítmények továbbá lehetnek szilárdak, mint például porok, púderek, granulátumok, pelletek, tabletták, filmek és ezekhez hasonlóak, amelyek vízben diszpergálhatóak ( nedvesíthetõek ) vagy vízoldhatóak. A hatóanyagokat (mikro)kapszulázhatjuk és tovább alakíthatjuk szuszpenzió vagy szilárd készítménnyé; alternatív módon a hatóanyag teljes készítményét kapszulázhatjuk (vagy bevonhatjuk ). A kapszulázás szabályozhatja vagy késleltetheti a hatóanyag felszabadulását. A permetezhetõ készítményeket megfelelõ közeggel hígíthatjuk és hektáronként körülbelül egytõl néhány száz liter permet térfogatban alkalmazhatjuk. A nagy hatékonyságú készítményeket elsõdlegesen további készítmények intermedierjeként alkalmazzuk. A készítmények általában hatásos mennyiségben (például 0,01 99,99 tömeg%) hatóanyagot tartalmaznak együtt hígító- és/vagy felületaktív anyagokkal a következõ megközelítõ tartományokban, amelyek összege 0 tömeg%. Vízben diszpergálható és vízben oldható granulátumok, tabletták és porok Szuszpenziók, emulziók, oldatok (beleértve az emulgeálható koncentrátumokat) Hatóanyag (tömeg%) Hígítóanyag (tömeg%) Felületaktív anyag (tömeg%) Porok Granulátumok és 0, , pelletek Nagy koncentrációjú készítmények Tipikus szilárd hordozóanyagokat Watkins és munkatársai: Handbook of Insecticide Dust Diluents and Carriers, 2. kiadás, Dorland Books, Cladwell, New Jersey irodalmi helyen ismertetik. A tipikus folyékony hígítóanyagokat Marsden: Solvents Guide, 2. kiadás, Interscience, New York (190). McCutcheon s Detergents and Emulsifiers Annual, Allured Publ. Corp., Ridgewood, New Jersey, valamint Sisely és Wood: Encyclopedia of Surface Active Agents: Chemical Publ. Co., Inc., New York (1964) irodalmi helyen felületaktív anyagok felsorolásával és alkalmazási ajánlatokkal ismertetnek. Az összes készítmény tartalmazhat kis mennyi-

6 ségben adalékanyagokat a habosodás, összetömörödés, korrózió, mikrobiológiai növekedés és ezekhez hasonló jelenség csökkentésére, vagy sûrítõszereket a viszkozitás fokozására. A felületaktív anyagok lehetnek például polietoxilált alkoholok, polietoxilált alkil-fenolok, polietoxilált szorbitán-zsírsav-észterek, dialkil-szulfoszukcinátok, alkilszulfátok, alkil-benzol-szulfonátok, organoszilikonok, N,N-dialkiltaurátok, lignin- szulfonátok, naftalin¹, szulfonát¹, formaldehidkondenzátumok, polikarboxilátok és poli(oxi-etilén)/polioxi-propilén blokk-kopolimerek. A szilárd hígítóanyagok lehetnek például agyagok, mint például bentonit, montmorillonit, attapulgit és kaolin, keményítõ, cukor, szilícium- oxid, talkum, diatómaföld, karbamid, kalcium-karbonát, nátrium-karbonát és ¹hidrogén-karbonát és nátrium-szulfát. Folyékony hígítóanyagok lehetnek például víz, N,N-dimetil-formamid, dimetil- szulfoxid, N¹alkilpirrolidon, etilénglikol, polipropilénglikol, paraffinok, alkil-benzolok, alkil-naftalinok, olajbogyó¹, ricinus¹, lenmag¹, tung¹, szezám¹, kukorica¹, földimogyoró¹, gyapotmag¹, szójabab¹, repcemagés kókuszdióolaj, zsírsav-észterek, ketonok, mint például ciklohexanon, 2¹heptanon, izoforon és 4¹hidroxi-4- metil-2-pentanon, és alkoholok, mint például metanol, ciklohexanol, dekanol és tetrahidrofurfuril-alkohol. Az oldatok lehetnek emulgeálható koncentrátumok, amelyeket az alkotórészek egyszerû összekeverésével állíthatunk elõ. A porokat és púdereket blendeléssel és általában egy kalapácsos malomban vagy fluid energiás malomban történõ õrléssel állíthatjuk elõ. A szuszpenziókat általában nedvesõrléssel állítjuk elõ, lásd például US számú szabadalmi leírást. Az elõnyös szuszpenziós koncentrátumok azok, amelyek tartalmaznak a hatóanyagon kívül % nemionos felületaktív anyagot (például polietoxilált zsíralkoholokat), adott esetben 0 6% folyékony hígítóanyaggal és legfeljebb % anionos felületaktív anyaggal kombinálva. A granulátumokat és pelleteket elõállíthatjuk a hatóanyag permetezésével egy elõre kialakított granulátumhordozóra vagy agglomerizációs technikákkal. Lásd például Browning: Agglomeration, Chemical Engineering, december 4., oldal; Perry s Chemical Engineer s Handbook, 4. kiadás, McGraw- Hill, New York (1963), 8 7. oldal és a WO 91/1346 számon közzétett nemzetközi szabadalmi bejelentést. A pelleteket az US számú szabadalmi leírásban ismertetettek szerint állíthatjuk elõ. A vízben diszpergálható és vízben oldható granulátumokat az US , US és DE számú szabadalmi leírásokban adott kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A tablettákat az US 8 87, US és US 8 0 számú szabadalmi leírásokban említett kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A filmeket a GB és US számú szabadalmi leírásokban adott kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A készítményre vonatkozó további információ található a következõ irodalmi helyeken: US számú szabadalmi leírás, 6. oszlop, 16. sortól a 7. oszlop 19. soráig és a 41. példák; US számú szabadalmi leírás,. oszlop, 43. sorától a 7. oszlop 62. soráig és a 8., 12., 1., 39., 41., 2., 3., 8., , , 166., 167. és példák; az US számú szabadalmi leírás, 3. oszlop 66. sorától az. oszlop, 17. soráig és az 1 4. példák; Klingman: Weed Control as a Science, John Wiley and Sons, Inc., New York (1961), oldal; és Hance és munkatársai: Weed Control Handbook, 8. kiadás, Blackwell Scientific Publications, Oxford, (1989). A következõ példákban az összes %¹os érték tömeg%-ban van megadva, és az összes készítményt hagyományos úton állítjuk elõ. Az A) E) példákban alkalmazott hatóanyagok kifejezés az (a) csoportból és (b) csoportból származó vegyületek kombinációira hivatkozik együtt bármilyen más hatóanyaggal vagy hatóanyagokkal, amelyek jelen vannak [mint például bármilyen vegyület a (c) csoportból]. Úgy véljük, hogy további részletes magyarázat nélkül a technika állásában járatos szakember a fenti leírást alkalmazva könnyen hasznosíthatja a jelen találmányt teljes tartalmában. A következõ példákat ezért csupán illusztratív célokra szerkesztettük, és nem volt szándékunkban a leírás kitanítását bármilyen módon korlátozni. A százalékok tömeg%¹ok, hacsak másképpen nem jelezzük. A) példa Nedvesíthetõ por Hatóanyagok 6,0% Dodecil-fenol-polietilénglikol-éter 2,0% Nátrium-ligninszulfonát 4,0% Nátrium-szilikoaluminát 6,0% Montmorillonit (kalcinált) 23,0% B) példa Granulátum Hatóanyagok,0% Attapulgitgranulátumok (kis illékonyságú anyag, 0,71/0, mm; 90,0% US szitaméret No. 2 0) C) példa Extrudált pellet Hatóanyagok 2,0% Vízmentes nátrium-szulfát,0% Nyers kalcium-ligninszulfonát,0% Nátrium-alkil-naftalinszulfonát 1,0% Kalcium/magnézium-bentonit 9,0% D) példa Emulgeálható koncentrátum Hatóanyagok,0% Olajoldható szulfonátok és poli(oxietilén)-éterek,0% blendje Izoforon 70,0% 6

7 E) példa Szuszpenziós koncentrátum Hatóanyagok,0% Polietoxilált zsíralkohol 1,0% Montánviasz észterszármazéka 3,0% Kalcium-lignoszulfonát 2,0% Polietoxilált/polipropoxilált poligilkol 1,0% blokk-kopolimer Propilénglikol 6,4% Poli(dimetil-sziloxán) 0,6% Mikrobaellenes szer 0,1% Víz 1,9% A jelen találmány szerinti készítmények szintén magukban foglalhatnak egy vagy több más inszekticidet, fungicidet, nematocidet, baktericidet, akaricidet, növekedésszabályozó szereket, kémiai sterilizálószereket, félszintetikus szereket, vízlepergetõ szereket, vonzószereket, feromonokat, tápanyag-stimuláló szereket vagy egyéb biológiai hatású vegyületet a többkomponensû peszticid készítmény kialakításához, amelyek mezõgazdasági védelemben még szélesebb spektrumot biztosítanak. Mezõgazdasági védõszerekre, amelyekkel a jelen találmány szerinti készítményeket kialakíthatjuk példaképpen a következõket említjük meg: inszekticidek, mint például abamektin, acefát, azinfosz-metil, bifentrin, buprofezin, karbofurán, klórfenapir, klór-pirifosz, klór-pirifosz-metil, ciflutrin, bétaciflutrin, cihalotrin, lambda-cihalotrin, deltametrin, diafentiuron, diazinon, diflubenzuron, dimetoát, eszfenvalerát, etiprol, fenoxikarb, fenpropatrin, fenvalerát, fipronil, fluciktrinát, tau-fluvalinát, fonofosz, imidakloprid, indoxakarb, izofenfosz, malation, metaldehid, metamidofosz, metidation, metomil, metoprén, metoxi-klór, monokrotofosz, oxamil, paration, paration-metil, permetrin, forát, foszalon, foszmet, foszfamidon, pirimikarb, profenofosz, rotenon, szulprofosz, tebufenozid, teflutrin, terbufosz, tetraklór-vinfosz, tiodikarb, tralometrin, triklórfon és triflumuron; a (b) és (c) komponensen kívül további fungicidek, mint például acibenzolar-s-metil, benalaxil (beleértve benalaxil¹m), bentriavalikarb, benomil, blaszticidin¹s, Bordeaux-elegy (hárombázisú réz-szulfát), boszkalid, butiobát, karpropamid, kaptafol, kaptán, karbendazim, kloroneb, klórotalonil, réz-oxiklorid, rézsók, cimoxanil, ciazofamid, ciflufenamid, ciprodinil, diklocimet, diklomezin, dikloran, dimetomorf, dodin, edifenfosz, etaboxan, fenhexamid, fenoxanil, fenpiklonil, fenpropidin, fenpropimorf, fentin-acetát, fentin-hidroxid, fluazinam, fludioxonil, flumorf, flutolanil, folpet, fozetil-alumínium, furalaxil, furametapir, guzatin, himexazol, iminoktadin, iprobenfosz, iprodion, iprovalikarb, izoprotiolán, kazugamicin, mankozeb, maneb, mefenoxam, mepanapirim, mepronil, metalaxil, metrafenon, neo-asozin [vas(iii)-metánarzonát], oxadixil, pencikuron, pikobenzamid, probenazol, propamokarb, prokinazid, pirimetanil, pirokilon, kinoxifen, ziltiofam, spiroxamin, kén, tiabendazol, tifluzamid, tiofanát-metil, tiram, tiadinil, tolil-fluanid, validamicin, vinklozolin és zoxamid; nematocidek, mint például aldoxikarb és fenamifosz; baktericidek, mint például sztreptomicin; akaricidek, mint például amitráz, kinometionát, klórbenzilát, cihexatin, dikofol, dienoklor, etoxazol, fenazakin, fenbutatin-oxid, fenpropatrin, fenpiroximát, hexitiazox, propargit, piridaben és tebufenpirad; és biológiai szerek, mint például Bacillus thuringiensis, beleértve a következõket: alzawai és knrstaki spp., Bacillus thuringiensis deltaendotoxin, bakulovírus és entomopatogén baktérium, vírusok és gombák. A fentiekben felsorolt, kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ különbözõ vegyületek ismertetése a The Pesticide Manual, 12. kiadás, C.D.S. Tomiin, szerkesztõ, British Crop. Protection Council, 00 irodalmi helyen található. Olyan megvalósítási módokban, amelyekben egy vagy több különbözõ keverési partnert alkalmazunk, ezeknek a különbözõ keverési partnereknek (összességében) az (a) komponens és (b) komponens összes mennyiségére vonatkoztatott tömegaránya általában 0:1 és 1:00 közötti. Elõnyösek azok a tömegarányok, amelyek :1 és 1:0 közöttiek (például 1:1 és 1: közötti). Nyilvánvaló, hogy ha ezeket a további komponenseket alkalmazzuk, a leküzdött betegségek spektruma szélesebb, mint amire az (a) komponens, (b) komponens és adott esetben (c) komponens kombinációja önmagában képes. Különösen elõnyösek azok a készítmények, amelyekben az (a) komponens, (b) komponens és az adott esetben jelen lévõ (c) komponensen kívül (d) komponensként legalább egy a következõ csoportból megválasztott vegyületet tartalmaz: (d1) alkilénbisz(ditiokarbamát)-fungicidek; (d2) cimoxanil; (d3) fenilamid-fungicidek; (d4) pirimidinonfungicidek; (d) klorotalonil; (d6) karboxamidok, amelyek (II) komplexre hatnak; a gomba mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; (d7) kinoxifen; (d8) metrafenon; (d9) ciflufenamid; (d)ciprodinil; (d11) rézvegyületek; (d12) ftálimidfungicidek; (d13) fozetil-alumínium; (d14) benzimidazolfungicidek; (d1) ciazofamid; (d16) fluazinam; (d17) iprovalikarb; (d18) propamokarb; (d19) validomicin; (d) diklór-fenil-dikarboximid-fungicidek; (d21) zoxamid; és (d22) dimetomorf; (d23) nem-dmi szterinbioszintézis inhibitorok; valamint a (d1) (d23) vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói. 7

8 Pirimidinonfungicidek [(d4) csoport] A pirimidinonfungicidek magukban foglalják a (II) képletû vegyületeket (II), ahol G egy kondenzált fenil¹, tiofén- vagy piridingyûrût alakít ki; R 1 jelentése 1 6 szénatomos alkilcsoport; R 2 jelentése 1 6 szénatomos alkilcsoport vagy 1 6 szénatomos alkoxicsoport; R 3 jelentése halogénatom; és R 4 jelentése hidrogénatom vagy halogénatom. A pirimidinonfungicideket a WO 94/26722 számon közzétett nemzetközi szabadalmi bejelentésben és az US , US , US és US számú szabadalmi leírásokban ismertetik. Elõnyösek a következõ csoportból megválasztott pirimidinonfungicidek: 6-bróm-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon, 6,8-dijód-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon, 6-jód-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon (prokinazid), 6-klór-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6-bróm-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 7-bróm-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6-bróm-2-propoxi-3-propil-pirido[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6,7-dibróm-2-propoxi-3-propil-tieno[3,2-d]pirimidin- 4(3H)¹on, és 3-(ciklopropil-metil)-6-jód-2-(propil-tio)pirido[2,3- d]pirimidin-4(3h)¹on. Egyéb fungicidcsoportok A (d1) alkilénbisz(ditiokarbamát)¹ok csoportjába tartozó a vegyületek például a mankozeb, maneb, propineb és zineb. A (d3) fenilamidok csoportjába tartozó vegyületek a metalaxil, benalaxil, furalaxil és oxadixil. A (d6) karboxamidok csoportjába tartozó vegyületek például a boszkalid, karboxin, fenfuram, flutolanil, furametpir, mepronil, oxikarboxin és tifluzamid, amelyekrõl ismert, hogy gátolják a mitokondriális funkciót a légzési elektronátviteli láncban a II komplex (szukcinát dehidrogenáz) szétbomlasztásával. A (d11) rézvegyületek csoportjába tartozó vegyületek például a réz-oxi-klorid, réz-szulfát és réz-hidroxid, beleértve a készítményeket, mint például a Bordeauxelegyet (tribázisos réz-szulfát). A (d12) ftálimidek csoportjába tartozó vegyületek például a folpet és kaptán A (d14) benzimidazolfungicidek csoportjába tartozó vegyületek például a benomil és karbendazim. A (d) diklór-fenil-dikarboximid-fungicidek csoportjába tartozó vegyületek például a klozolinát, diklozolin, iprodion, izovaledion, miklozolin, procimidon és vinklozolin. A (d23) nem-dmi szterinbioszintézis-inhibitorok közé tartoznak a morfolin- és piperidinfungicidek. A morfolinok és piperidinek szterinbioszintézis-inhibitorok, amelyekrõl kimutatták, hogy a szterinbioszintézis reakcióútjában gátolják a lépéseket valahol a DMI szterinbioszintézis [azaz (c) komponens] inhibitort követõen. A morfolinok lehetnek aldimorf, dodemorf, fenpropimorf, tridemorf és trimorfamid. A piperidinek magukban foglalják a fenpropidint. Elõnyösek az olyan készítmények, amelyekben a (b), (d) és ha jelen van, a (c) komponens összes tömegaránya az (a) komponenshez viszonyítva 0:1 1:0 és a (b) komponensnek az (a) komponenshez viszonyított tömegaránya 2:1¹1:2. Ezek körébe beletartoznak az olyan készítmények, amelyekben a (b) komponens tömegaránya az (a) komponensére :1 1:1. A jelen találmány szerinti elegyek és készítmények hasznosak növénybetegség leküzdésére alkalmas szerekként. A jelen találmány ezért továbbá egy eljárásra vonatkozik növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a védeni kívánt növényre vagy annak egy részére, vagy a védeni kívánt növény magjára vagy csíranövényre hatásos mennyiségben a találmány szerinti elegyet vagy az említett elegyet tartalmazó fungicid készítményt alkalmazunk. A jelen találmány szerinti elegyek és készítmények olyan betegségek leküzdésére szolgálnak, amelyeket a bazidiumos (Basidiomycetes), tömlõ- (Ascomycetes), petespórás (Oomycetes) és konídiumos (Basidiomycetes) gombák osztályába tartozó növénypatogén gombák széles spektruma képes kiváltani. Ezek hatásosak növénybetegségek széles spektrumainak leküzdésére, különösen dísznövények, zöldségfélék, szántóföldi növények, gabonafélék és gyümölcs termények lombozati kórokozók által okozott kórok leküzdésére. Ezek a kórokozók lehetnek: petespórás gombák (Oomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Phytophthora betegség, mint például Phytophthora infestans, Phytophthora megasperma, Phytophthora parasitica, Phytophthora cinnamoni és Phytophthora capsici; Pythium betegségek, mint például a Pythium aphanidermatum; a peronoszpora (Peronosporaceae) családba tartozó betegségek, mint például a Plasmopara viticola, Peronospora spp. (beleértve a Peronospora tabacina¹t és Peronospora parasitica¹t), Pseudoperonospora spp. (beleértve a Pseudoperonospora cubensis¹t) és Bremia lactucae; Tömlõgombák (Ascomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Alternaria betegségeket, mint például Alternaria solani és Alternaria brassicae; Guignardia betegségek, mint például Guignardia bidwell; Ventureia betegségek mint például Venturia inaequalis; Septoria betegségek, mint például a Septoria 8

9 nodorum és Septoria tritici; lisztharmat betegségek, mint például Erysiphe spp. (beleértve az Erysiphe graminis¹t és Eryspihe polygoni¹t), Uncinula necatur, Sphaerotheca fuligena, és Podosphaera leucotricha; Pseudocercosporella herpotrichoides; Botrytis betegségek, mint például Botrytis cinerea; Monilinia fructicola; Sclerotinia betegségek, mint például Sclerotinia sclerotiorum; Magnaporthe grisea; Phomopsis viticola; Helminthosporium betegségek, mint például Helminthosporium tritici repentis; Pyrenophora teres; anthracnose betegségek, mint például Glomerella vagy Colletotrichum spp. (mint például Colletotrichum graminicola); és Gaeumannomyces graminis; Bazidiumos gombák (Basidiomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Puccinia pp. (mint például Puccinia recondita, Puccinia striiformis, Puccinia hordei, Puccinia graminis, és Puccinia arachidis) által okozott rozsdásodást; Hemileia vastatrix; és Phakopsora pachyrhizi; egyéb kórokozók, beleértve a Rhizoctonia spp.¹t (mint például Rhizoctonia solani); amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Fusarium betegségek, mint például Fusarium roseum, Fusarium graminearum és Fusarium oxysporum; Verticillium dahliae; Sclerotium rolfsii; Rynchosporium secalis; Cercosporidium personatum, Cercospora arachidicola és Cercospora beticola; és ezen betegségeknek a kiváltásában szerepet játszó egyéb nemzetségek és fajok. Az elegyek és készítmények a fungicidaktivitáson kívül baktériumok ellen is hathatnak, amely baktériumok lehetnek például Erwinia amylovora, Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae és egyéb rokon fajok. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Erysiphe graminis (búzalisztharmat) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Septoria nodorum (Septoria gluma-folt) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Pyrenophora teres (árpa-hálósfoltosodás) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Puccinia recondita (búzalevél-rozsdásodás) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Szintén elõnyös a találmány szerinti elegyek vagy készítmények alkalmazása növénypatogén gombák széles spektruma által okozott betegségek megelõzésére vagy gyógyítására, az elegyek vagy készítmények hatásos mennyiségének alkalmazásával, akár a fertõzés elõtt vagy után. A növénykórok leküzdését általában a találmány szerinti elegy hatásos mennyiségének alkalmazásával kivitelezzük, akár a fertõzés elõtt vagy után a növény olyan részére, amelyet védeni kívánunk, mint például gyökerek, törzsek, lombozat, gyümölcs, magvak, gumók vagy virágok, vagy a közegre (talaj vagy homok), amelyekben a védeni kívánt növény növekszik. Az elegy alkalmazása magvakra megvédheti mind a magokat és mind a magokból növekedõ csíranövényt. Általában az elegyet egy olyan készítmény formájában alkalmazzuk, amely felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok vagy folyékony hígítóanyagok közül legalább egy további komponenst tartalmaz. Ezeknek a vegyületeknek a fajlagos felhasználását számos környezeti tényezõ befolyásolhatja, és ezt mindig az aktuális felhasználási körülmények szerint kell meghatározni. A lombozatot általában megvédhetjük, ha az (a) és (b) aktív komponensekbõl készült találmány szerinti elegyekbõl vagy készítményekbõl összesen hektáronként kevesebb mint 1 g¹tól 000 g¹ig terjedõ mennyiséget használunk. A magokat és csíranövényeket általában megvédhetjük, ha a magvakat kg¹onként 0,1 g (a) és (b) aktív komponenssel kezeljük. A találmány szerinti elegy elõnyösebb védelmet szolgáltat a gombás növénybetegségekkel szemben ha összehasonlítjuk az egyes önmagában használt komponensek hatásával. Úgy találtuk, hogy a találmány szerinti elegyek szinergetikus hatásúak, különösen például a Pyrenophore teres által okozott árpa-hálósfoltosodásával szemben. A következõ vizsgálatokkal bemutatjuk a találmány szerinti készítmények hatásosságát jellegzetes kórokozókkal szemben. A vegyületek által szolgáltatott kórokozó elleni védelem mindazonáltal nincs ezekre a fajokra korlátozva. A találmány szerinti biológiai példák Vizsgálati szuszpenziókat, amelyek egy-egy kialakított hatóanyagot tartalmaznak, permeteztünk, hogy egyenként bemutassuk a hatóanyag védelmi hatásosságát. A kombinációk védelmi hatásosságának bemutatásához (a) a hatóanyagokat kombinálhatjuk megfelelõ mennyiségekben egyetlen vizsgálati szuszpenzióban, (b) az egyedi hatóanyagok törzsoldatait elkészíthetjük és ezután megfelelõ arányban kombinálhatjuk és hígíthatjuk a végsõ kívánt koncentrációra egy vizsgálati szuszpenzió készítésére, vagy (c) a vizsgálati szuszpenziókat, amelyek egy hatóanyagot tartalmaznak a kívánt arányban egymás után permetezzük ki. 1. készítmény Hatóanyag (I) képletû vegyület, %¹os szuszpenziós koncentrátumként elkészítve 2. készítmény Hatóanyag Trifloxistrobin (TWIST-fungicid) szuszpenziós koncentrátumként elkészítve Tömeg% 0 g hatóanyag/l Tömeg% 12 g hatóanyag/l 9

10 3. készítmény Hatóanyag Tömeg% okozott búzalevél-foltosodás tünetei elleni hatást a parcellák szemrevételezésével értékeljük. Az eredményeket négy párhuzamos vizsgálat átlagaként adjuk meg. Epoxikonazol (OPUS-fungicid) szuszpenziós koncentrátumként elkészítve 12 g hatóanyag/l A vizsgálati készítményeket elõször vízzel összekeverjük. A kapott vizsgálati szuszpenziókat ezután a következõ szántóföldi vizsgálatban alkalmazzuk. A vizsgálati szuszpenziókat hektáronként 0 l térfogatban permetezzük ki. Az alkalmazási arányok 0, 0 és 0 g/hektár. A) vizsgálat Téli búza (cv. Onvanlis) növényeket tartalmazó parcellákat permetezünk, amikor a 4. csomó 2 cm¹re van a 3. csomó felett a búzanövényekben és ismét permetezzük, amikor a széles levél teljesen elõbújik. Négy párhuzamos vizsgálatot végzünk. S Septoria tritici által 1 B) vizsgálat Téli árpa (cv. Esterel) növényeket tartalmazó parcellákat permetezünk, amikor az árpanövény zászlólevele teljesen elõbújt. Három párhuzamos vizsgálatot végzünk. A Pyrenophora teres által okozott árpa-hálósfoltosodás tünetei elleni hatást a parcellák szemrevételezésével értékeljük. Az eredményeket három párhuzamos vizsgálat átlagos százalékaként adjuk meg. Az A) táblázatban összefoglaljuk az A) és B) vizsgálat eredményeit. Az A) táblázatban 0-zal jelöljük a 0%¹os betegség elleni védelmet és 0¹val jelöljük, ha nincs betegség elleni védelem (a kontrollokhoz viszonyítva). A táblázatban az átlag fejlécû oszlopban a három vagy négy párhuzamos vizsgálat átlagos értékeit tüntetjük fel. A) táblázat Készítmény Felhasználási arány (g/hektár) A) vizsgálat B) vizsgálat átlag várt átlag várt Az A) táblázatban bemutatjuk a találmány szerinti elegyeket és készítményeket, amelyek elõnyös védelmi hatást mutatnak be. A szinergista hatás jelenlétét a két hatóanyag között Colby-féle egyenlet segítségével határozzuk meg [lásd S. R. Colby: Calculating Synergistic and Antagonistic Responses of Herbicide Combinations, Weeds, 1, 22. oldal (1967)]: p=a+b A B 0 A Colby módszerének alkalmazásával két hatóanyag közötti szinergista hatás jelenlétét úgy határozzuk meg, hogy elõször számítjuk az elegy megjósolt aktivitását az egyedül alkalmazott két komponens aktivitásán alapulva. Ha p kisebb, mint a kísérletileg megfigyelt hatás, akkor szinergizmus fordul elõ. A fenti 0 egyenletben A jelentése a fungicidaktivitás százalékban, ha egy komponenst egyedül x arányban alkalmazunk. B jelentése a fungicidaktivitás százalékban, ha a második komponenst y arányban alkalmazzuk. Az egyenlet A¹t x arányban és B¹t y arányban tartalmazó elegy fungicidaktivitását, p¹t, úgy határozza meg, hogy az A és B hatása szigorúan additív és nincs kölcsönhatás közöttük. Az A) táblázatban a várt fejlécû oszlopban a Colbyféle egyenlet alkalmazásával meghatározott elvárt értékeket adjuk meg minden egyes kezelõelegyre. Ahogy az A) táblázatból látszik, a Colby-féle egyenlet alkalmazása rámutat, hogy a megfigyelt védõhatás nagyobb, mint a várt hatás az 1. készítmény +2. készítmény (0 g/ha+0 g/ha) esetében a B) vizsgálat során, és az 1. készítmény +3. készítmény (0 g/ha+0 g/ha) esetében mindkét, A) és B) vizsgálat során.

11 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Fungicid elegy, amely tartalmaz: a) (I) képletû tiofénszármazékot vagy ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóját;, (I) ; és b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; (III), ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: vagy, W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenilgyûrûjéhez], ; vagy ; B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (c) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. 2. Az 1. igénypont szerinti elegy, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. 3. A 2. igénypont szerinti elegy, amelyben (c) komponens jelen van és a (c) komponens epoxikonazol. 4. Fungicid készítmények, amelyek gombaölõ hatásos mennyiségben az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti elegyet és felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok és folyékony hígítóanyagok közül megválasztott legalább egy további komponenst tartalmaznak.. A 4. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (0:1) (1:0). 6. Az. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:). 7. A 6. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). 8. Eljárás növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a növényre vagy annak egy részére gombaölõ hatásos mennyiségben az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti elegyet alkalmazunk. 9. A 8. igénypont szerinti eljárás, amelyben a növénypatogén gomba Pyrenophora teres.. A 9. igénypont szerinti eljárás, amelyben a növénypatogén gomba Septoria tritici. 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 004 185 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 185 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 18 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 71941 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Részletesebben

Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék

Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék analitikában Szitás Róbert Dr. Kadenczki Lajos B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédőszer-maradék

Részletesebben

20/2006. (III. 17.) FVM rendelet

20/2006. (III. 17.) FVM rendelet 20/2006. (III. 17.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1625/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Részletesebben

107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet

107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával

Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával Csorba Tímea Dr. Kadenczki Lajos B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 618/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 618/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 175/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 13.6.27. A BIZOTTSÁG 618/13/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (13. június 26.) a 882/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok

Részletesebben

6/2007. (I. 24.) FVM rendelet

6/2007. (I. 24.) FVM rendelet 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidéfejlesztési Terv alapján a özponti öltségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében

Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Hungalimentaria 2015 Méhtetemek vizsgálata

Részletesebben

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok Melléklet a /2009. (...) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában felhasználásra engedélyezett

Részletesebben

153. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

153. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök 153. szám Ára: 667, Ft TARTALOMJEGYZÉK 252/2005. (XI. 24.) Korm. r. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete TERVEZET A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007800T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 800 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 787403 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3

2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3 2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3 A BIZOTTSÁG 656/2011/EU RENDELETE (2011. július 7.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004183T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 183 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 719 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004794T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 794 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 291297 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000070T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 80947 (22) A bejelentés napja: 2006.

Részletesebben

Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata

Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata Solymosné Majzik Etelka, PhD NÉBIH NTAI Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium Hungalimentaria 2013 2013.04.16. 1 Állati eredetű élelmiszerek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000609T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 09 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 741133 (22) A bejelent napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 564 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000064T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 64 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 704342 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 036 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000036T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 036 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7113 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 397 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000397T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 397 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81106 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006428T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 428 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 790624 (22) A bejelent napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 404 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000074T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 4 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7796 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 154 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000814T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 14 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 81727 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN INTA AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL

BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN INTA AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL 2012 ELŐSZÓ Napjainkban a növénytermesztésnek szükségszerűen a kémia vívmányaihoz kell folyamodnia, azért

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007003T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 003 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 7882 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007384T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 384 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 757801 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( )

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 ( ) !HU000003148T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 148 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005441 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei

Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály 2005. Nemzeti Vidékfejlesztési

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004045T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 045 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 770559 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006966T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 966 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 717644 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Mi kerül az asztalra?

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A01C 7/04 (2006.01) !HU000003213T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 213 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 005442 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Szabadalmi igénypontok

Szabadalmi igénypontok l Szabadalmi igénypontok l. A dihidroxi-nyitott sav szimvasztatin amorf szimvasztatin kalcium sója. 5 2. Az l. igénypont szerinti amorf szimvasztatin kalcium, amelyre jellemző, hogy röntgensugár por diffrakciós

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 195 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 19 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 727742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid

hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l, azaz 3.6 % (m/m) proquinazid DUPONT Xn N W i r t u o z 5 2 E C formuláció: emulzióképző koncentrátum (EC) Ártalmas Környezeti Veszély hatóanyag: 320 g/l, azaz 28.7 % (m/m %) prokloráz 160 g/l, azaz 14.3 % (m/m %) tebukonazol 40 g/l,

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 080 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000080T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 080 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 790932 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére

(11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Gaboxadol depresszió és más emocionális rendellenességek kezelésére !HU000008147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73896 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 012 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000012T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 012 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 0124 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004263T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 263 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 70014 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 303 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 774778 (22) A bejelentés

Részletesebben

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai

Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai Módszerei: Tüneti meghatározás (symptomatológia) Közvetlen mikroszkópi vizsgálatok Tiszta tenyészet készítése és vizsgálata mikroszkópi biokémiai szerológiai molekuláris biológiai (DNS alapú technikák)

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI)

(11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: C07C 253/30 (2006.01) (VI) !HU000003246T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 246 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 290309 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 330 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000083T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 3 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 731998 (22) A bejelentés

Részletesebben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben 2012 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 409 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000009T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 9 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 791698 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 405 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77970 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 385 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000638T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 38 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 7498 (22) A bejelentés napja: 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 787 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000787T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 787 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7421 (22) A bejelentés napja: 03.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006674T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 674 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 7326 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 115 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000011T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 11 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 21 (22) A bejelentés napja: 0. 06.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007147T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 147 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 007068 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003866T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 866 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 77829 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

DuPont Wirtuoz gombaölő szer

DuPont Wirtuoz gombaölő szer DuPont Wirtuoz gombaölő szer A kalászos gabonafélék gombabetegségeinek leküzdésére kifejlesztett gombaölő szer a magasabb és jobb minőségű termésért, mely egyedüliként tartalmaz fuzárium ellen aktív gázosodó

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008262T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 262 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 725251 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004582T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 582 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 803194 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45 A BIZOTTSÁG 187/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007635T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 635 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 823526 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER

AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL 2012 BÁLINT JÁNOS - egyetemi tanársegéd BALOG ADALBERT Ph.D - egyetemi előadótanár NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra

(11) Lajstromszám: E 006 522 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) S-omeprazol magnéziumsó szilárd alakjai és eljárás elõállításukra !HU00000622T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 22 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 760736 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008536T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 536 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 717379 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 510 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000010T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 10 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 769233 (22) A bejelentés napja: 2004.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003868T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 868 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 73619 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 710 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU0000067T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 731277 (22) A bejelentés napja: 04.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 570 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000770T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 78798 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 563 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000463T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 63 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 749820 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003889T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 889 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPA SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 78601 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 705 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000470T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 70 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 81479 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003697T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 697 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7987 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007888T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 888 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 763701 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik:

SZABADALMI IGÉNYPONTOK. képlettel rendelkezik: SZABADALMI IGÉNYPONTOK l. Izolált atorvasztatin epoxi dihidroxi (AED), amely az alábbi képlettel rendelkezik: 13 2. Az l. igénypont szerinti AED, amely az alábbiak közül választott adatokkal jellemezhető:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006900T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 900 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 737113 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: A62B 18/04 (2006.01) !HU000007517T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 517 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 022648 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra

DuPont napraforgó növényvédelmi technológia. Tanos 0,4 kg/ha. 17. ábra DuPont napraforgó növényvédelmi technológia Tanos 0,4 kg/ha Steward 1 g/ha Alert S 1 l/ha Alternaria, Sclerotinia, Botrytis Helicoverpa Diaporthe, Alternaria, Phoma 17. ábra Termékeink felhasználása elôtt

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000006819T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 819 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 7669 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 005 111 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000111T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 00 111 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 2919 (22) A bejelentés napja: 2006..

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007802T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 802 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 79176 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9 20.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9 A BIZOTTSÁG 99/20/EU RENDELETE (20. november 26.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004708T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 708 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 797 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003977T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 977 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal (21) Magyar ügyszám: E 06 008081 (22) A bejelentés napja: 06. 04. 19. (96) Az európai bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007688T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 688 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 81138 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra

(11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: B62D 53/08 (2006.01) 2. ábra !HU000003160T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 160 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 450081 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Főbb szántóföldi kultúrák betegségei

Főbb szántóföldi kultúrák betegségei Főbb szántóföldi kultúrák betegségei KALÁSZOSOK A búza főbb betegségei Vírusbetegségek Búza csíkos mozaik (wheat streak mosaic Potyvirus) Búzatörpülés (wheat dwarf Geminivirus) A búza főbb betegségei Gombabetegségek

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008672T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 672 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 79006 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 537 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000637T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 37 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 708911 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000004474T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 474 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 799742 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára

(11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (54) Modulrendszerû alapozás légvezetékoszlopok és tartóoszlopok számára !HU000004091T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 091 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 813208 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008612T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 612 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 76412 (22) A bejelentés

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra

(11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. 1. ábra !HU000005334T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 334 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 829382 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000007989T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 989 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 72699 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan

Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók. Általános növénykórtan Gombarendszertan Gyakorlati beszámoló SZIE NVI Növényorvos hallgatók Általános növénykórtan Gombarendszertan Fıbb gombatörzsek Oomycota (oospórás gombák) Jellemzık Vegetatív tenyésztest Ivaros szaporodás Ivartalan szaporodás

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: F16K 1/12 (2006.01) !HU000007371T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 007 371 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 07 117291 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000003829T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 829 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 82032 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

BIOMIT lombtrágya előnyei és felhasználása

BIOMIT lombtrágya előnyei és felhasználása BIOMIT lombtrágya előnyei és felhasználása eksgranit.hu BIOMIT a természetes segítőtárs! BIOMIT lombtrágya előnyei: 100% organikus / bio környezetkímélő hatékonyabb, jövedelmezőbb árutermelés, versenyképesség

Részletesebben

Szántóföldi növényvédő szerek

Szántóföldi növényvédő szerek Szántóföldi növényvédő szerek DuPont Növényvédelmi Üzletág 2016 Tartalomjegyzék DuPont megoldások a kalászosok védelmére Granstar Super gyomirtó szer... 6 Granstar SuperStar gyomirtó szer... 8 Pointer

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01)

(11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA. (51) Int. Cl.: D03C 7/02 (2006.01) !HU000003072T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 003 072 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 03 026454 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett

Részletesebben