(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(11) Lajstromszám: E 004 289 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA"

Átírás

1 !HU T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E (22) A bejelentés napja: (96) Az európai bejelentés bejelentési száma: EP (97) Az európai bejelentés közzétételi adatai: EP A (97) Az európai szabadalom megadásának meghirdetési adatai: EP B (1) Int. Cl.: A01N 43/6 (06.01) A01N 37/0 (06.01) A01N 43/76 (06.01) A01N 43/63 (06.01) (87) A nemzetközi közzétételi adatok: WO PCT/US 0/03424 () Elsõbbségi adatok: 6134 P US (72) Feltaláló: FOOR, Stephen, Ray, Hockessin, Delaware (US) (73) Jogosult: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY, Wilmington, Delaware (US) (74) Képviselõ: dr. Valyon Józsefné, DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest (4) Tiofénszármazékok fungicid elegyei (7) Kivonat b) (I) képletû tiofénszármazékot vagy ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóját; (III), ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: (I) ; és HU T2 b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; A leírás terjedelme 12 oldal vagy ; Az európai szabadalom ellen, megadásának az Európai Szabadalmi Közlönyben való meghirdetésétõl számított kilenc hónapon belül, felszólalást lehet benyújtani az Európai Szabadalmi Hivatalnál. (Európai Szabadalmi Egyezmény 99. cikk (1)) A fordítást a szabadalmas az 199. évi XXXIII. törvény 84/H. -a szerint nyújtotta be. A fordítás tartalmi helyességét a Magyar Szabadalmi Hivatal nem vizsgálta.,

2 W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenilgyûrûjéhez], vagy, ; B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (d) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. A találmány bizonyos tiofénszármazékok fungicid elegyeire és az ilyen elegyeket tartalmazó készítményekre vonatkozik, valamint eljárásra, az ilyen elegyek fungicidként történõ alkalmazására. Növénypatogén gombák által okozott növények betegségei elleni védekezésben különösen fontos a növényekre vonatkozó nagy hatékonyság. Növénybetegségek okozta károk a dísznövényekben, zöldségekben, szántóföldi növényekben, gabonafélékben és gyümölcsterményekben jelentõs csökkenést okozhat a termelékenységben, és ily módon növeli a fogyasztó költségekeit. Sok termék kereskedelmileg hozzáférhetõ az ilyen célokra, de folyamatosan fennáll az igény új elegyekre és készítményekre, amelyek sokkal hatékonyabbak, kevésbé drágák, kevésbé toxikusak, biztonságosabbak a környezetre vagy a hatásmódjuk különbözõ. Fungicidekre, amelyek hatásosak a növények gombái elleni védekezésben, a termesztõknek állandó igénye van. Fungicid kombinációkat gyakran alkalmaznak, hogy a betegséggel szembeni védekezést megkönnyítsék, és hogy a rezisztencia kifejlõdését megakadályozzák. Kívánatos az aktivitási spektrum szélesítése és a betegségleküzdés hatékonyságának fokozása hatóanyagok elegyeinek alkalmazásával, amely elegyek a növénypatogének elleni gyógyító, szisztémás és megelõzõ védelmet nyújtanak. Szintén kívánatos, hogy a kombinációk nagyobb maradó hatással rendelkezzenek, amely megengedi, hogy hosszabb permetezési intervallumokat használjunk. Nagyon kívánatos olyan fungicid szerek kombinálása, amelyek a gombakórokozók különbözõ biokémiai hatásmechanizmusait gátolják megelõzve, hogy rezisztencia alakuljon ki adott növénybetegség ellen. A környezetbe kibocsátott kémiai szerek mennyiségének csökkentése, ameddig a növénypatogének által okozott betegségektõl a termények hatásos védelme biztosított, mindig kívánatos. A fungicid elegyek jelentõsen jobb betegség elleni védelmet szolgáltathatnak, mint az megjósolható az egyéni komponensek aktivitására alapozva. Ezt a szinergizmust úgy írják le, mint egy elegy két komponensének az együtt mûködõ hatása, oly módon hogy az összes hatás nagyobb vagy tartósabb, mint a két (vagy több) egyedileg vett hatások összege. Új fungicid szerekre, amelyek jelentõsen elõnyösebbek egy vagy több, az elõbbiekben megadott célkitûzésben, továbbra is szükség van. Az US számú szabadalmi leírásban (i) képletû, bizonyos tiofénszármazékokat ismertetnek, mint új fungicid hatóanyagokat. (i) A találmány összefoglalása Jelen találmány egy fungicid elegyre vonatkozik, amely tartalmaz a) N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot (beleértve az összes sztereoizomert) vagy ennek egy mezõgazdaságilag megfelelõ sóját; és b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén, (III) 2

3 ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: szerint 3¹(trifluor-metil)-1-metil-N¹(2¹(4¹metil-pentán- 2¹il)-tiofen-3¹il)-1H¹pirazol-4-karboxamidot és N¹{2¹(1,3- dimetil-butil)-3-tienil}-3-trifluor-metil-1-metil-pirazol-4- karboxamidot a (I) képlettel jelölhetjük., vagy W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenil-gyûrûjéhez] vagy, B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (c) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. A jelen találmány vonatkozik fungicid készítményekre is, amelyek gombaölõ hatásos mennyiségben a találmány szerinti elegyet és felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok és folyékony hígítóanyagok közül megválasztott legalább egy további komponenst tartalmaznak. A jelen találmány egy eljárásra is vonatkozik, amely növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére szolgál, amelynek során a találmány szerinti elegyet (mint például az itt ismertetett készítményként) gombaölõ hatásos mennyiségben alkalmazzuk. A találmány részletes leírása Az N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot, alternatív elnevezés ; ; (I) A jelen találmány szerinti elegyekben sok vegyület [mint például az (I) képletû vegyület] létezhet egy vagy több sztereoizomerként. A vegyületektõl függõen, különbözõ sztereoizomerek magukban foglalhatják az enantiomereket, diasztereomereket, atropizomereket és geometriai izomereket. A technika állásában járatos szakember elõtt ismert, hogy egy sztereoizomer lehet aktívabb és/vagy elõnyösebb hatást fejthet ki, ha a másik sztereoizomer(ek)hez képest feldúsult vagy ha a másik sztereoizomer(ek)tõl el van választva. Továbbá a szakember elõtt ismert az említett sztereoizomerek szétválasztása, dúsítása és/vagy szelektív elõállítása. A jelen találmány szerinti elegyekben a vegyületek jelen lehetnek mint sztereoizomerek elegyeiként, egyedi sztereoizomerekként vagy optikailag aktív formákként. A jelen találmány szerinti elegyekben lévõ vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói magukban foglalják a szervetlen vagy szerves savakkal, mint például hidrogén-bromiddal, hidrogén-kloriddal, salétromsavval, foszforsavval, kénsavval, ecetsavval, butánsavval, fumársavval, tejsavval, maleinsavval, malonsavval, oxálsavval, propionsavval, szalicilsavval, borkõsavval, 4¹toluolszulfonsavval vagy valeriánsavval alkotott savaddíciós sókat. A jelen találmány szerinti elegyekben lévõ vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói szintén magukban foglalják a szerves bázisokkal (piridinnel, ammóniával vagy trietil- aminnal) vagy szervetlen bázisokkal, mint például nátrium¹, kálium¹, lítium¹, kalcium¹, magnézium- vagy bárium-hidriddel, ¹hidroxiddal vagy ¹karbonáttal alkotott sókat, ha a vegyület savas csoportot, mint például egy karbonsavat vagy fenolcsoportot tartalmaz. A jelen találmány szerinti megvalósítási módok a következõk lehetnek: 1. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens piraklostrobin. 2. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. 3. megvalósítási mód: egy elegy, amelyben a (b) komponens famoxadon. 4. megvalósítási mód: egy elegy, amely szintén tartalmaz a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek közül megválasztott legalább egy vegyületet és ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóit. 3

4 Megvalósítási módként szintén említeni kell a jelen találmány szerinti fungicid készítményeket, amelyek az 1 4. megvalósítási mód szerinti elegy gombaölõ hatásos mennyiségét és legalább egy további komponenst, amely felületaktív anyagok, szilárd hígítók és folyékony hígítók közül megválasztott, tartalmaz. A találmány szerinti megvalósítási módok továbbá magukban foglalják az eljárást, növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a növényre vagy ennek egy részére vagy a növény magjára vagy csíranövényre gombaölõ hatásos mennyiségben egy 1 4 megvalósítási mód szerinti (mint például egy itt ismertetett készítményként) elegyet alkalmazunk. Az N¹[2¹(1,3-dimetil-butil)-3-tienil]-1-metil-3-(trifluormetil)-1H¹pirazol-4-karboxamidot elõállíthatjuk egy vagy több eljárással vagy ezeknek a variációival, amelyeket az US számú szabadalmi leírásban ismertetnek (lásd például a 14. példát). A (b) és (c) komponensek fungicid vegyületeit publikált szabadalmi iratokban és tudományos közleményekben ismertetik. Ezen vegyületek közül sok kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ, mint fungicid termékek hatóanyaga. Ezeket a vegyületeket a The Pesticide Manual, 13. kiadás, C.D.S. Thomlin (szerkesztõ), British Crop Protection Council, Surrey, UK, (03) irodalmi helyen ismertetik. Ezeket a csoportokat az alábbiakban részletezzük. bc 1 Komplex fungicidek [(b) komponens] Strobilurinfungicidek, mint például fluoxastrobin, orisastrobin, pikoxistrobin, piraklostrobin és trifloxistrobin ismertek, hogy olyan gombaölõ hatással rendelkeznek, amelyek gátolják a bc 1 komplexet a mitokondriális légzési láncban [Angew. Chem. Int. Ed. 38, (1999)]. Egyéb stobilurinfungicidek, amelyek (b) komponensként megfelelõek, a következõk lehetnek: (2E)- 2-(2¹{[6¹(3¹klór-2-metil-fenoxi)--fluor-4-pirimidinil]-oxi}- fenil)-2-(metoxiimino)-n¹metil-etánamid, (2E)-2-(meto- xi-imino)-n¹metil-2-(2¹{[({[(1e)-1-[3¹(trifluor-metil)-fenil]- etilidén}-amino)-oxi]-metil}-fenil)-etánamid, (2E)-2-(me- toxi-imino)-n¹metil-2-{2¹[(e)-({1¹[3¹(trifluor-metil)-fenil]- etoxi}-imino)-metil]-fenil)-etánamid. Egyéb vegyületek, amelyek gátolják a bc 1 komplexet a mitokondriális légzési láncban lehetnek a famoxadon és a fenoamidon. A bc 1 komplexet néha a biokémiai irodalomban egyéb nevekkel jelzik, beleértve az elektronátviteli láncnak a III komplexét és az ubihidrokinonxitokrom c oxidoreduktázt. Ez egyedülálló módon az Enzim Bizottsági számmal EC vel van azonosítva. A bc 1 komplexet ismertetik például a J. Biol. Chem. 264, (1989); Methods Enzymol. 126, (1986) irodalmi helyen és az ezekben említett referenciákban A szterinbioszintézis demetilázgátlói [(c) komponens] A szterinbioszintézis-gátlók úgy hatnak, hogy gátolják a szterinbioszintézis folyamatában az enzimeket. A demetilázgátló fungicidek egy közös helyen hatnak a szterinbioszintézis gombákban lejátszódó útján, nevezetesen gátolják a lanoszterin vagy 24¹metiléndihidrolanoszterin 14¹helyzeténél a demetilezést, amely vegyületek a gombákban a szterinek prekurzorai. A vegyületeket, amelyek ezen a helyen hatnak, gyakran mint demetilázinhibitorokként, DMI-fungicidként vagy DMI-ként említik. A demetilázenzimet gyakran egyéb neveken ismertetik a biokémiai irodalomban, így citokrom P 0 (14DM). A demetilázenzimet ismertetik például a J. Biol. Chem. 267, 13 17¹79 (1991) irodalmi helyen és az ezekben említett referenciákban. A DMIfungicidek számos kémiai osztályba sorolhatók: azolok (beleértve a triazolokat és imidazolokat), pirimidinek, piperazinok és piridinek. A triazolok lehetnek azakonazol, bromukonazol, ciprokonazol, difenokonazol, dinikonazol (beleértve a dinikonazol-m¹et), epoxikonazol, etakonazol, fenbukonazol, flukinkonazol, flusilazol, flutriafol, hexakonazol, imibenkonazol, ipkonazol, metkonazol, miklobutanil, penkonazol, propikonazol, protiokonazol, kinokonazol, simekonazol, tebukonazol, tetrakonazol, triadimefon, triadimenol, tritikonazol és unikonazol. Az imidazolok lehetnek klotrimazol, ekonazol, imazalil, izokonazol, mikonazol, oxpokonazol, prokloráz és triflumizol. A pirimidinek lehetnek fenartimol, nuarimol és triarimol. A piperazinok magukban foglalják a triforint. A piridinek lehetnek butiobát és pirifenox. Biokémiai vizsgálatok azt mutatják, hogy az összes fent említett fungicid DMI-fungicid, amelyeket a K. H. Kuck és munkatársai: Modern Selective Fungicides-Properties, Applications and Mechanisms of Action, H. Lyr (szerkesztõ), Gustav Fischer Verlag: New York, 28 (199) irodalmi helyen ismertetnek. A fentiekben említett, kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ vegyületek, ismertetése megtalálható a The Pesticide Manual, 13. kiadás, C.D.S. Tomiin (szerkesztõ), British Crop Protection Council (03) irodalmi helyen. A találmány fungicidkombinációkat szolgáltat, amelyek biokémiai hatásmódja különbözõ. Az ilyen kombinációk különösen elõnyösek lehetnek a rezisztencia kezelésére, különösen ahol a kombinációk fungicidjei ugyanarra vagy hasonló betegségekre hatnak. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal. A jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyeknek a betegségellenes spektruma szélesebb vagy hatásossága nagyobb, beleértve a tartós, gyógyító- vagy megelõzõhatást. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMIkel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. Jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyek különösen hatásosak gabonafélék 4

5 betegségeivel szemben (például Erisyphe graminis, Septorza nodorum, Septoria tritici, Puccinia recondite és Pyrenophore teres) elleni védekezésben. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például fluoxastrobinnal, pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. Különösen figyelemre méltó ezeknek a kombinációknak az alkalmazása árpa betegségei elleni (például Pyrenophora teres) védekezésben. Jelen találmány olyan fungicidkombinációkat is szolgáltat, amelyek különösen hatásosak gyümölcsök és zöldségek betegségeinek (például Alternaria solani, Botrytis cinerea, Rhizoctonia solani, Uncinula necatur és Venturia inaequalis) leküzdésére. A kombinációkra példák lehetnek az (I) képletû vegyület strobilurinsszel, mint például pikoxistrobinnal, piraklostrobinnal és trifloxistrobinnal; és adott esetben DMI-kel, mint például bromukonazollal, ciprokonazollal, epoxikonazollal, flukinkonazollal, flusilazollal, hexakonazollal, metkonazollal, propikonazollal, protiokonazollal és tebukonazollal alkotott kombinációi. A jelen találmány szerinti elegyekben és készítményekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya általában (0:1) (1:0), elõnyösen (2:1) (1:2), és elõnyösebben (:1) (1:). Említésre méltóak az olyan elegyek és készítmények, amelyekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). Az ilyen készítmények például az olyan készítmények, amelyek az (I) képletû vegyületek trifloxistrobinnal alkotott elegyét, az (I) képletû vegyületek fluoxastrobinnal alkotott elegyét, az (I) képletû vegyületek pikoxistrobinnal alkotott elegyét és az (I) képletû vegyületek piraklostrobinnal alkotott elegyét tartalmazzák. Elõnyösek az olyan készítmények, amelyekben mind a (b) és mind a (c) komponens jelen van. Példák az ilyen készítményekre, amelyek piraklostrobint vagy trifloxistrobint tartalmaznak (b) komponensként és legalább egy vegyületet (c) komponensként. Elõnyösek az olyan készítmények, ahol a (b) és (c) komponens együttes tömegének aránya az (a) komponens tömegéhez (0:1) (1:0) és a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (2:1) (1:2). A készítmények lehetnek olyanok, amelyekben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). Az ilyen készítmények például magukban foglalják az olyan készítményeket, amelyek az (a) komponens keverékei trifloxistrobinnal, valamint egy vegyülettel, amely epoxikonazol és flusilazol közül megválasztott. Készítmény/használhatóság A jelen találmány szerinti elegyeket általában készítményként vagy összetételként alkalmazzuk, amely mezõgazdaságilag megfelelõ folyékony hígítóanyagok, szilárd hígítóanyagok és felületaktív anyagok közül megválasztott legalább egy hordozóanyagot tartalmaz A készítmény vagy összetétel alkotórészeit úgy választjuk meg, hogy a hatóanyag fizikai tulajdonságaival, az alkalmazás módjával és környezeti tényezõkkel, mint például talajtípus, nedvesség és hõmérséklet, összeférhetõek legyenek. A használható készítmények lehetnek folyékonyak, mint például oldatok (beleértve az emulgeálható koncentrátumokat), szuszpenziók, emulziók (beleértve a mikroemulziókat és/vagy szuszpoemulziókat) és ezekhez hasonlóak, amelyek adott esetben gélekké sûrûsödnek. A használható készítmények továbbá lehetnek szilárdak, mint például porok, púderek, granulátumok, pelletek, tabletták, filmek és ezekhez hasonlóak, amelyek vízben diszpergálhatóak ( nedvesíthetõek ) vagy vízoldhatóak. A hatóanyagokat (mikro)kapszulázhatjuk és tovább alakíthatjuk szuszpenzió vagy szilárd készítménnyé; alternatív módon a hatóanyag teljes készítményét kapszulázhatjuk (vagy bevonhatjuk ). A kapszulázás szabályozhatja vagy késleltetheti a hatóanyag felszabadulását. A permetezhetõ készítményeket megfelelõ közeggel hígíthatjuk és hektáronként körülbelül egytõl néhány száz liter permet térfogatban alkalmazhatjuk. A nagy hatékonyságú készítményeket elsõdlegesen további készítmények intermedierjeként alkalmazzuk. A készítmények általában hatásos mennyiségben (például 0,01 99,99 tömeg%) hatóanyagot tartalmaznak együtt hígító- és/vagy felületaktív anyagokkal a következõ megközelítõ tartományokban, amelyek összege 0 tömeg%. Vízben diszpergálható és vízben oldható granulátumok, tabletták és porok Szuszpenziók, emulziók, oldatok (beleértve az emulgeálható koncentrátumokat) Hatóanyag (tömeg%) Hígítóanyag (tömeg%) Felületaktív anyag (tömeg%) Porok Granulátumok és 0, , pelletek Nagy koncentrációjú készítmények Tipikus szilárd hordozóanyagokat Watkins és munkatársai: Handbook of Insecticide Dust Diluents and Carriers, 2. kiadás, Dorland Books, Cladwell, New Jersey irodalmi helyen ismertetik. A tipikus folyékony hígítóanyagokat Marsden: Solvents Guide, 2. kiadás, Interscience, New York (190). McCutcheon s Detergents and Emulsifiers Annual, Allured Publ. Corp., Ridgewood, New Jersey, valamint Sisely és Wood: Encyclopedia of Surface Active Agents: Chemical Publ. Co., Inc., New York (1964) irodalmi helyen felületaktív anyagok felsorolásával és alkalmazási ajánlatokkal ismertetnek. Az összes készítmény tartalmazhat kis mennyi-

6 ségben adalékanyagokat a habosodás, összetömörödés, korrózió, mikrobiológiai növekedés és ezekhez hasonló jelenség csökkentésére, vagy sûrítõszereket a viszkozitás fokozására. A felületaktív anyagok lehetnek például polietoxilált alkoholok, polietoxilált alkil-fenolok, polietoxilált szorbitán-zsírsav-észterek, dialkil-szulfoszukcinátok, alkilszulfátok, alkil-benzol-szulfonátok, organoszilikonok, N,N-dialkiltaurátok, lignin- szulfonátok, naftalin¹, szulfonát¹, formaldehidkondenzátumok, polikarboxilátok és poli(oxi-etilén)/polioxi-propilén blokk-kopolimerek. A szilárd hígítóanyagok lehetnek például agyagok, mint például bentonit, montmorillonit, attapulgit és kaolin, keményítõ, cukor, szilícium- oxid, talkum, diatómaföld, karbamid, kalcium-karbonát, nátrium-karbonát és ¹hidrogén-karbonát és nátrium-szulfát. Folyékony hígítóanyagok lehetnek például víz, N,N-dimetil-formamid, dimetil- szulfoxid, N¹alkilpirrolidon, etilénglikol, polipropilénglikol, paraffinok, alkil-benzolok, alkil-naftalinok, olajbogyó¹, ricinus¹, lenmag¹, tung¹, szezám¹, kukorica¹, földimogyoró¹, gyapotmag¹, szójabab¹, repcemagés kókuszdióolaj, zsírsav-észterek, ketonok, mint például ciklohexanon, 2¹heptanon, izoforon és 4¹hidroxi-4- metil-2-pentanon, és alkoholok, mint például metanol, ciklohexanol, dekanol és tetrahidrofurfuril-alkohol. Az oldatok lehetnek emulgeálható koncentrátumok, amelyeket az alkotórészek egyszerû összekeverésével állíthatunk elõ. A porokat és púdereket blendeléssel és általában egy kalapácsos malomban vagy fluid energiás malomban történõ õrléssel állíthatjuk elõ. A szuszpenziókat általában nedvesõrléssel állítjuk elõ, lásd például US számú szabadalmi leírást. Az elõnyös szuszpenziós koncentrátumok azok, amelyek tartalmaznak a hatóanyagon kívül % nemionos felületaktív anyagot (például polietoxilált zsíralkoholokat), adott esetben 0 6% folyékony hígítóanyaggal és legfeljebb % anionos felületaktív anyaggal kombinálva. A granulátumokat és pelleteket elõállíthatjuk a hatóanyag permetezésével egy elõre kialakított granulátumhordozóra vagy agglomerizációs technikákkal. Lásd például Browning: Agglomeration, Chemical Engineering, december 4., oldal; Perry s Chemical Engineer s Handbook, 4. kiadás, McGraw- Hill, New York (1963), 8 7. oldal és a WO 91/1346 számon közzétett nemzetközi szabadalmi bejelentést. A pelleteket az US számú szabadalmi leírásban ismertetettek szerint állíthatjuk elõ. A vízben diszpergálható és vízben oldható granulátumokat az US , US és DE számú szabadalmi leírásokban adott kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A tablettákat az US 8 87, US és US 8 0 számú szabadalmi leírásokban említett kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A filmeket a GB és US számú szabadalmi leírásokban adott kitanítás szerint állíthatjuk elõ. A készítményre vonatkozó további információ található a következõ irodalmi helyeken: US számú szabadalmi leírás, 6. oszlop, 16. sortól a 7. oszlop 19. soráig és a 41. példák; US számú szabadalmi leírás,. oszlop, 43. sorától a 7. oszlop 62. soráig és a 8., 12., 1., 39., 41., 2., 3., 8., , , 166., 167. és példák; az US számú szabadalmi leírás, 3. oszlop 66. sorától az. oszlop, 17. soráig és az 1 4. példák; Klingman: Weed Control as a Science, John Wiley and Sons, Inc., New York (1961), oldal; és Hance és munkatársai: Weed Control Handbook, 8. kiadás, Blackwell Scientific Publications, Oxford, (1989). A következõ példákban az összes %¹os érték tömeg%-ban van megadva, és az összes készítményt hagyományos úton állítjuk elõ. Az A) E) példákban alkalmazott hatóanyagok kifejezés az (a) csoportból és (b) csoportból származó vegyületek kombinációira hivatkozik együtt bármilyen más hatóanyaggal vagy hatóanyagokkal, amelyek jelen vannak [mint például bármilyen vegyület a (c) csoportból]. Úgy véljük, hogy további részletes magyarázat nélkül a technika állásában járatos szakember a fenti leírást alkalmazva könnyen hasznosíthatja a jelen találmányt teljes tartalmában. A következõ példákat ezért csupán illusztratív célokra szerkesztettük, és nem volt szándékunkban a leírás kitanítását bármilyen módon korlátozni. A százalékok tömeg%¹ok, hacsak másképpen nem jelezzük. A) példa Nedvesíthetõ por Hatóanyagok 6,0% Dodecil-fenol-polietilénglikol-éter 2,0% Nátrium-ligninszulfonát 4,0% Nátrium-szilikoaluminát 6,0% Montmorillonit (kalcinált) 23,0% B) példa Granulátum Hatóanyagok,0% Attapulgitgranulátumok (kis illékonyságú anyag, 0,71/0, mm; 90,0% US szitaméret No. 2 0) C) példa Extrudált pellet Hatóanyagok 2,0% Vízmentes nátrium-szulfát,0% Nyers kalcium-ligninszulfonát,0% Nátrium-alkil-naftalinszulfonát 1,0% Kalcium/magnézium-bentonit 9,0% D) példa Emulgeálható koncentrátum Hatóanyagok,0% Olajoldható szulfonátok és poli(oxietilén)-éterek,0% blendje Izoforon 70,0% 6

7 E) példa Szuszpenziós koncentrátum Hatóanyagok,0% Polietoxilált zsíralkohol 1,0% Montánviasz észterszármazéka 3,0% Kalcium-lignoszulfonát 2,0% Polietoxilált/polipropoxilált poligilkol 1,0% blokk-kopolimer Propilénglikol 6,4% Poli(dimetil-sziloxán) 0,6% Mikrobaellenes szer 0,1% Víz 1,9% A jelen találmány szerinti készítmények szintén magukban foglalhatnak egy vagy több más inszekticidet, fungicidet, nematocidet, baktericidet, akaricidet, növekedésszabályozó szereket, kémiai sterilizálószereket, félszintetikus szereket, vízlepergetõ szereket, vonzószereket, feromonokat, tápanyag-stimuláló szereket vagy egyéb biológiai hatású vegyületet a többkomponensû peszticid készítmény kialakításához, amelyek mezõgazdasági védelemben még szélesebb spektrumot biztosítanak. Mezõgazdasági védõszerekre, amelyekkel a jelen találmány szerinti készítményeket kialakíthatjuk példaképpen a következõket említjük meg: inszekticidek, mint például abamektin, acefát, azinfosz-metil, bifentrin, buprofezin, karbofurán, klórfenapir, klór-pirifosz, klór-pirifosz-metil, ciflutrin, bétaciflutrin, cihalotrin, lambda-cihalotrin, deltametrin, diafentiuron, diazinon, diflubenzuron, dimetoát, eszfenvalerát, etiprol, fenoxikarb, fenpropatrin, fenvalerát, fipronil, fluciktrinát, tau-fluvalinát, fonofosz, imidakloprid, indoxakarb, izofenfosz, malation, metaldehid, metamidofosz, metidation, metomil, metoprén, metoxi-klór, monokrotofosz, oxamil, paration, paration-metil, permetrin, forát, foszalon, foszmet, foszfamidon, pirimikarb, profenofosz, rotenon, szulprofosz, tebufenozid, teflutrin, terbufosz, tetraklór-vinfosz, tiodikarb, tralometrin, triklórfon és triflumuron; a (b) és (c) komponensen kívül további fungicidek, mint például acibenzolar-s-metil, benalaxil (beleértve benalaxil¹m), bentriavalikarb, benomil, blaszticidin¹s, Bordeaux-elegy (hárombázisú réz-szulfát), boszkalid, butiobát, karpropamid, kaptafol, kaptán, karbendazim, kloroneb, klórotalonil, réz-oxiklorid, rézsók, cimoxanil, ciazofamid, ciflufenamid, ciprodinil, diklocimet, diklomezin, dikloran, dimetomorf, dodin, edifenfosz, etaboxan, fenhexamid, fenoxanil, fenpiklonil, fenpropidin, fenpropimorf, fentin-acetát, fentin-hidroxid, fluazinam, fludioxonil, flumorf, flutolanil, folpet, fozetil-alumínium, furalaxil, furametapir, guzatin, himexazol, iminoktadin, iprobenfosz, iprodion, iprovalikarb, izoprotiolán, kazugamicin, mankozeb, maneb, mefenoxam, mepanapirim, mepronil, metalaxil, metrafenon, neo-asozin [vas(iii)-metánarzonát], oxadixil, pencikuron, pikobenzamid, probenazol, propamokarb, prokinazid, pirimetanil, pirokilon, kinoxifen, ziltiofam, spiroxamin, kén, tiabendazol, tifluzamid, tiofanát-metil, tiram, tiadinil, tolil-fluanid, validamicin, vinklozolin és zoxamid; nematocidek, mint például aldoxikarb és fenamifosz; baktericidek, mint például sztreptomicin; akaricidek, mint például amitráz, kinometionát, klórbenzilát, cihexatin, dikofol, dienoklor, etoxazol, fenazakin, fenbutatin-oxid, fenpropatrin, fenpiroximát, hexitiazox, propargit, piridaben és tebufenpirad; és biológiai szerek, mint például Bacillus thuringiensis, beleértve a következõket: alzawai és knrstaki spp., Bacillus thuringiensis deltaendotoxin, bakulovírus és entomopatogén baktérium, vírusok és gombák. A fentiekben felsorolt, kereskedelmi forgalomban hozzáférhetõ különbözõ vegyületek ismertetése a The Pesticide Manual, 12. kiadás, C.D.S. Tomiin, szerkesztõ, British Crop. Protection Council, 00 irodalmi helyen található. Olyan megvalósítási módokban, amelyekben egy vagy több különbözõ keverési partnert alkalmazunk, ezeknek a különbözõ keverési partnereknek (összességében) az (a) komponens és (b) komponens összes mennyiségére vonatkoztatott tömegaránya általában 0:1 és 1:00 közötti. Elõnyösek azok a tömegarányok, amelyek :1 és 1:0 közöttiek (például 1:1 és 1: közötti). Nyilvánvaló, hogy ha ezeket a további komponenseket alkalmazzuk, a leküzdött betegségek spektruma szélesebb, mint amire az (a) komponens, (b) komponens és adott esetben (c) komponens kombinációja önmagában képes. Különösen elõnyösek azok a készítmények, amelyekben az (a) komponens, (b) komponens és az adott esetben jelen lévõ (c) komponensen kívül (d) komponensként legalább egy a következõ csoportból megválasztott vegyületet tartalmaz: (d1) alkilénbisz(ditiokarbamát)-fungicidek; (d2) cimoxanil; (d3) fenilamid-fungicidek; (d4) pirimidinonfungicidek; (d) klorotalonil; (d6) karboxamidok, amelyek (II) komplexre hatnak; a gomba mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; (d7) kinoxifen; (d8) metrafenon; (d9) ciflufenamid; (d)ciprodinil; (d11) rézvegyületek; (d12) ftálimidfungicidek; (d13) fozetil-alumínium; (d14) benzimidazolfungicidek; (d1) ciazofamid; (d16) fluazinam; (d17) iprovalikarb; (d18) propamokarb; (d19) validomicin; (d) diklór-fenil-dikarboximid-fungicidek; (d21) zoxamid; és (d22) dimetomorf; (d23) nem-dmi szterinbioszintézis inhibitorok; valamint a (d1) (d23) vegyületek mezõgazdaságilag megfelelõ sói. 7

8 Pirimidinonfungicidek [(d4) csoport] A pirimidinonfungicidek magukban foglalják a (II) képletû vegyületeket (II), ahol G egy kondenzált fenil¹, tiofén- vagy piridingyûrût alakít ki; R 1 jelentése 1 6 szénatomos alkilcsoport; R 2 jelentése 1 6 szénatomos alkilcsoport vagy 1 6 szénatomos alkoxicsoport; R 3 jelentése halogénatom; és R 4 jelentése hidrogénatom vagy halogénatom. A pirimidinonfungicideket a WO 94/26722 számon közzétett nemzetközi szabadalmi bejelentésben és az US , US , US és US számú szabadalmi leírásokban ismertetik. Elõnyösek a következõ csoportból megválasztott pirimidinonfungicidek: 6-bróm-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon, 6,8-dijód-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon, 6-jód-3-propil-2-propil-oxi-4(3H)-kinazolinon (prokinazid), 6-klór-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6-bróm-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 7-bróm-2-propoxi-3-propil-tieno[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6-bróm-2-propoxi-3-propil-pirido[2,3-d]pirimidin- 4(3H)¹on, 6,7-dibróm-2-propoxi-3-propil-tieno[3,2-d]pirimidin- 4(3H)¹on, és 3-(ciklopropil-metil)-6-jód-2-(propil-tio)pirido[2,3- d]pirimidin-4(3h)¹on. Egyéb fungicidcsoportok A (d1) alkilénbisz(ditiokarbamát)¹ok csoportjába tartozó a vegyületek például a mankozeb, maneb, propineb és zineb. A (d3) fenilamidok csoportjába tartozó vegyületek a metalaxil, benalaxil, furalaxil és oxadixil. A (d6) karboxamidok csoportjába tartozó vegyületek például a boszkalid, karboxin, fenfuram, flutolanil, furametpir, mepronil, oxikarboxin és tifluzamid, amelyekrõl ismert, hogy gátolják a mitokondriális funkciót a légzési elektronátviteli láncban a II komplex (szukcinát dehidrogenáz) szétbomlasztásával. A (d11) rézvegyületek csoportjába tartozó vegyületek például a réz-oxi-klorid, réz-szulfát és réz-hidroxid, beleértve a készítményeket, mint például a Bordeauxelegyet (tribázisos réz-szulfát). A (d12) ftálimidek csoportjába tartozó vegyületek például a folpet és kaptán A (d14) benzimidazolfungicidek csoportjába tartozó vegyületek például a benomil és karbendazim. A (d) diklór-fenil-dikarboximid-fungicidek csoportjába tartozó vegyületek például a klozolinát, diklozolin, iprodion, izovaledion, miklozolin, procimidon és vinklozolin. A (d23) nem-dmi szterinbioszintézis-inhibitorok közé tartoznak a morfolin- és piperidinfungicidek. A morfolinok és piperidinek szterinbioszintézis-inhibitorok, amelyekrõl kimutatták, hogy a szterinbioszintézis reakcióútjában gátolják a lépéseket valahol a DMI szterinbioszintézis [azaz (c) komponens] inhibitort követõen. A morfolinok lehetnek aldimorf, dodemorf, fenpropimorf, tridemorf és trimorfamid. A piperidinek magukban foglalják a fenpropidint. Elõnyösek az olyan készítmények, amelyekben a (b), (d) és ha jelen van, a (c) komponens összes tömegaránya az (a) komponenshez viszonyítva 0:1 1:0 és a (b) komponensnek az (a) komponenshez viszonyított tömegaránya 2:1¹1:2. Ezek körébe beletartoznak az olyan készítmények, amelyekben a (b) komponens tömegaránya az (a) komponensére :1 1:1. A jelen találmány szerinti elegyek és készítmények hasznosak növénybetegség leküzdésére alkalmas szerekként. A jelen találmány ezért továbbá egy eljárásra vonatkozik növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a védeni kívánt növényre vagy annak egy részére, vagy a védeni kívánt növény magjára vagy csíranövényre hatásos mennyiségben a találmány szerinti elegyet vagy az említett elegyet tartalmazó fungicid készítményt alkalmazunk. A jelen találmány szerinti elegyek és készítmények olyan betegségek leküzdésére szolgálnak, amelyeket a bazidiumos (Basidiomycetes), tömlõ- (Ascomycetes), petespórás (Oomycetes) és konídiumos (Basidiomycetes) gombák osztályába tartozó növénypatogén gombák széles spektruma képes kiváltani. Ezek hatásosak növénybetegségek széles spektrumainak leküzdésére, különösen dísznövények, zöldségfélék, szántóföldi növények, gabonafélék és gyümölcs termények lombozati kórokozók által okozott kórok leküzdésére. Ezek a kórokozók lehetnek: petespórás gombák (Oomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Phytophthora betegség, mint például Phytophthora infestans, Phytophthora megasperma, Phytophthora parasitica, Phytophthora cinnamoni és Phytophthora capsici; Pythium betegségek, mint például a Pythium aphanidermatum; a peronoszpora (Peronosporaceae) családba tartozó betegségek, mint például a Plasmopara viticola, Peronospora spp. (beleértve a Peronospora tabacina¹t és Peronospora parasitica¹t), Pseudoperonospora spp. (beleértve a Pseudoperonospora cubensis¹t) és Bremia lactucae; Tömlõgombák (Ascomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Alternaria betegségeket, mint például Alternaria solani és Alternaria brassicae; Guignardia betegségek, mint például Guignardia bidwell; Ventureia betegségek mint például Venturia inaequalis; Septoria betegségek, mint például a Septoria 8

9 nodorum és Septoria tritici; lisztharmat betegségek, mint például Erysiphe spp. (beleértve az Erysiphe graminis¹t és Eryspihe polygoni¹t), Uncinula necatur, Sphaerotheca fuligena, és Podosphaera leucotricha; Pseudocercosporella herpotrichoides; Botrytis betegségek, mint például Botrytis cinerea; Monilinia fructicola; Sclerotinia betegségek, mint például Sclerotinia sclerotiorum; Magnaporthe grisea; Phomopsis viticola; Helminthosporium betegségek, mint például Helminthosporium tritici repentis; Pyrenophora teres; anthracnose betegségek, mint például Glomerella vagy Colletotrichum spp. (mint például Colletotrichum graminicola); és Gaeumannomyces graminis; Bazidiumos gombák (Basidiomycetes), amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Puccinia pp. (mint például Puccinia recondita, Puccinia striiformis, Puccinia hordei, Puccinia graminis, és Puccinia arachidis) által okozott rozsdásodást; Hemileia vastatrix; és Phakopsora pachyrhizi; egyéb kórokozók, beleértve a Rhizoctonia spp.¹t (mint például Rhizoctonia solani); amelyek a következõ betegségeket idézik elõ: Fusarium betegségek, mint például Fusarium roseum, Fusarium graminearum és Fusarium oxysporum; Verticillium dahliae; Sclerotium rolfsii; Rynchosporium secalis; Cercosporidium personatum, Cercospora arachidicola és Cercospora beticola; és ezen betegségeknek a kiváltásában szerepet játszó egyéb nemzetségek és fajok. Az elegyek és készítmények a fungicidaktivitáson kívül baktériumok ellen is hathatnak, amely baktériumok lehetnek például Erwinia amylovora, Xanthomonas campestris, Pseudomonas syringae és egyéb rokon fajok. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Erysiphe graminis (búzalisztharmat) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Septoria nodorum (Septoria gluma-folt) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Pyrenophora teres (árpa-hálósfoltosodás) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Elõnyös a jelen találmány szerinti elegyek használata Puccinia recondita (búzalevél-rozsdásodás) leküzdésére, különösen az olyan elegy használata, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. Szintén elõnyös a találmány szerinti elegyek vagy készítmények alkalmazása növénypatogén gombák széles spektruma által okozott betegségek megelõzésére vagy gyógyítására, az elegyek vagy készítmények hatásos mennyiségének alkalmazásával, akár a fertõzés elõtt vagy után. A növénykórok leküzdését általában a találmány szerinti elegy hatásos mennyiségének alkalmazásával kivitelezzük, akár a fertõzés elõtt vagy után a növény olyan részére, amelyet védeni kívánunk, mint például gyökerek, törzsek, lombozat, gyümölcs, magvak, gumók vagy virágok, vagy a közegre (talaj vagy homok), amelyekben a védeni kívánt növény növekszik. Az elegy alkalmazása magvakra megvédheti mind a magokat és mind a magokból növekedõ csíranövényt. Általában az elegyet egy olyan készítmény formájában alkalmazzuk, amely felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok vagy folyékony hígítóanyagok közül legalább egy további komponenst tartalmaz. Ezeknek a vegyületeknek a fajlagos felhasználását számos környezeti tényezõ befolyásolhatja, és ezt mindig az aktuális felhasználási körülmények szerint kell meghatározni. A lombozatot általában megvédhetjük, ha az (a) és (b) aktív komponensekbõl készült találmány szerinti elegyekbõl vagy készítményekbõl összesen hektáronként kevesebb mint 1 g¹tól 000 g¹ig terjedõ mennyiséget használunk. A magokat és csíranövényeket általában megvédhetjük, ha a magvakat kg¹onként 0,1 g (a) és (b) aktív komponenssel kezeljük. A találmány szerinti elegy elõnyösebb védelmet szolgáltat a gombás növénybetegségekkel szemben ha összehasonlítjuk az egyes önmagában használt komponensek hatásával. Úgy találtuk, hogy a találmány szerinti elegyek szinergetikus hatásúak, különösen például a Pyrenophore teres által okozott árpa-hálósfoltosodásával szemben. A következõ vizsgálatokkal bemutatjuk a találmány szerinti készítmények hatásosságát jellegzetes kórokozókkal szemben. A vegyületek által szolgáltatott kórokozó elleni védelem mindazonáltal nincs ezekre a fajokra korlátozva. A találmány szerinti biológiai példák Vizsgálati szuszpenziókat, amelyek egy-egy kialakított hatóanyagot tartalmaznak, permeteztünk, hogy egyenként bemutassuk a hatóanyag védelmi hatásosságát. A kombinációk védelmi hatásosságának bemutatásához (a) a hatóanyagokat kombinálhatjuk megfelelõ mennyiségekben egyetlen vizsgálati szuszpenzióban, (b) az egyedi hatóanyagok törzsoldatait elkészíthetjük és ezután megfelelõ arányban kombinálhatjuk és hígíthatjuk a végsõ kívánt koncentrációra egy vizsgálati szuszpenzió készítésére, vagy (c) a vizsgálati szuszpenziókat, amelyek egy hatóanyagot tartalmaznak a kívánt arányban egymás után permetezzük ki. 1. készítmény Hatóanyag (I) képletû vegyület, %¹os szuszpenziós koncentrátumként elkészítve 2. készítmény Hatóanyag Trifloxistrobin (TWIST-fungicid) szuszpenziós koncentrátumként elkészítve Tömeg% 0 g hatóanyag/l Tömeg% 12 g hatóanyag/l 9

10 3. készítmény Hatóanyag Tömeg% okozott búzalevél-foltosodás tünetei elleni hatást a parcellák szemrevételezésével értékeljük. Az eredményeket négy párhuzamos vizsgálat átlagaként adjuk meg. Epoxikonazol (OPUS-fungicid) szuszpenziós koncentrátumként elkészítve 12 g hatóanyag/l A vizsgálati készítményeket elõször vízzel összekeverjük. A kapott vizsgálati szuszpenziókat ezután a következõ szántóföldi vizsgálatban alkalmazzuk. A vizsgálati szuszpenziókat hektáronként 0 l térfogatban permetezzük ki. Az alkalmazási arányok 0, 0 és 0 g/hektár. A) vizsgálat Téli búza (cv. Onvanlis) növényeket tartalmazó parcellákat permetezünk, amikor a 4. csomó 2 cm¹re van a 3. csomó felett a búzanövényekben és ismét permetezzük, amikor a széles levél teljesen elõbújik. Négy párhuzamos vizsgálatot végzünk. S Septoria tritici által 1 B) vizsgálat Téli árpa (cv. Esterel) növényeket tartalmazó parcellákat permetezünk, amikor az árpanövény zászlólevele teljesen elõbújt. Három párhuzamos vizsgálatot végzünk. A Pyrenophora teres által okozott árpa-hálósfoltosodás tünetei elleni hatást a parcellák szemrevételezésével értékeljük. Az eredményeket három párhuzamos vizsgálat átlagos százalékaként adjuk meg. Az A) táblázatban összefoglaljuk az A) és B) vizsgálat eredményeit. Az A) táblázatban 0-zal jelöljük a 0%¹os betegség elleni védelmet és 0¹val jelöljük, ha nincs betegség elleni védelem (a kontrollokhoz viszonyítva). A táblázatban az átlag fejlécû oszlopban a három vagy négy párhuzamos vizsgálat átlagos értékeit tüntetjük fel. A) táblázat Készítmény Felhasználási arány (g/hektár) A) vizsgálat B) vizsgálat átlag várt átlag várt Az A) táblázatban bemutatjuk a találmány szerinti elegyeket és készítményeket, amelyek elõnyös védelmi hatást mutatnak be. A szinergista hatás jelenlétét a két hatóanyag között Colby-féle egyenlet segítségével határozzuk meg [lásd S. R. Colby: Calculating Synergistic and Antagonistic Responses of Herbicide Combinations, Weeds, 1, 22. oldal (1967)]: p=a+b A B 0 A Colby módszerének alkalmazásával két hatóanyag közötti szinergista hatás jelenlétét úgy határozzuk meg, hogy elõször számítjuk az elegy megjósolt aktivitását az egyedül alkalmazott két komponens aktivitásán alapulva. Ha p kisebb, mint a kísérletileg megfigyelt hatás, akkor szinergizmus fordul elõ. A fenti 0 egyenletben A jelentése a fungicidaktivitás százalékban, ha egy komponenst egyedül x arányban alkalmazunk. B jelentése a fungicidaktivitás százalékban, ha a második komponenst y arányban alkalmazzuk. Az egyenlet A¹t x arányban és B¹t y arányban tartalmazó elegy fungicidaktivitását, p¹t, úgy határozza meg, hogy az A és B hatása szigorúan additív és nincs kölcsönhatás közöttük. Az A) táblázatban a várt fejlécû oszlopban a Colbyféle egyenlet alkalmazásával meghatározott elvárt értékeket adjuk meg minden egyes kezelõelegyre. Ahogy az A) táblázatból látszik, a Colby-féle egyenlet alkalmazása rámutat, hogy a megfigyelt védõhatás nagyobb, mint a várt hatás az 1. készítmény +2. készítmény (0 g/ha+0 g/ha) esetében a B) vizsgálat során, és az 1. készítmény +3. készítmény (0 g/ha+0 g/ha) esetében mindkét, A) és B) vizsgálat során.

11 SZABADALMI IGÉNYPONTOK 1. Fungicid elegy, amely tartalmaz: a) (I) képletû tiofénszármazékot vagy ennek mezõgazdaságilag megfelelõ sóját;, (I) ; és b) famoxadon, fenamidon és (III) képletû vegyületek, amelyek a bc 1 komplexre hatnak a gombák mitokondriális légzési elektronátviteli helyén; (III), ahol a képletben W jelentése a következõ csoportok egyike: vagy, W 1 jelentése N vagy CH; W 2 jelentése NH, O vagy CH 2 ; W 3 jelentése O vagy CH 2 ; A jelentése a következõ csoportok egyike [ahol a csoport csillag (*) jelölésnél kapcsolódik a (III) képlet fenilgyûrûjéhez], ; vagy ; B jelentése 1,2-propándion-bisz(O¹metil-oxim)-1-ilcsoport; vagy fenil¹, fenoxi- vagy piridinilcsoport, amelyek mindegyike adott esetben 1 vagy 2 Cl, CN, metilcsoport vagy trifluor-metil-csoport közül megválasztott szubsztituenssel szubsztituált; vagy A és B együttes jelentése CH 2 O(1¹[4¹klór-fenil]-pirazol-3¹il) vagy CH 2 O(6¹trifluor-metil-2-piridinil); és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet; és adott esetben (c) a szterinbioszintézis reakcióútján a demetilázenzimnél ható vegyületek és ezeknek mezõgazdaságilag megfelelõ sói közül megválasztott legalább egy vegyületet. 2. Az 1. igénypont szerinti elegy, amelyben a (b) komponens trifloxistrobin. 3. A 2. igénypont szerinti elegy, amelyben (c) komponens jelen van és a (c) komponens epoxikonazol. 4. Fungicid készítmények, amelyek gombaölõ hatásos mennyiségben az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti elegyet és felületaktív anyagok, szilárd hígítóanyagok és folyékony hígítóanyagok közül megválasztott legalább egy további komponenst tartalmaznak.. A 4. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (0:1) (1:0). 6. Az. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:). 7. A 6. igénypont szerinti készítmény, amelyben a (b) komponens és az (a) komponens tömegaránya (:1) (1:1). 8. Eljárás növénypatogén gombák által okozott növénybetegségek leküzdésére, amely eljárás során a növényre vagy annak egy részére gombaölõ hatásos mennyiségben az 1 3. igénypontok bármelyike szerinti elegyet alkalmazunk. 9. A 8. igénypont szerinti eljárás, amelyben a növénypatogén gomba Pyrenophora teres.. A 9. igénypont szerinti eljárás, amelyben a növénypatogén gomba Septoria tritici. 11

12 Kiadja a Magyar Szabadalmi Hivatal, Budapest Felelõs vezetõ: Törõcsik Zsuzsanna Windor Bt., Budapest

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 006 157 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000617T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 006 17 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 04 716834 (22) A bejelentés napja:

Részletesebben

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK

VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK ORSZÁGOS KÉMIAI BIZTONSÁGI INTÉZET VESZÉLYES ANYAGOK, KÉSZÍTMÉNYEK PESZTICIDEK Dr. Bordás Imre Budapest 2006 TARTALOM 1. Bevezető 2. Peszticidek felosztása 2.1. A WHO által javasolt felosztás 2.2. Kagan

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU000008555T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 008 555 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 06 124334 (22) A bejelentés

Részletesebben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben

Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben Európai Bizottság Műszaki Útmutató Dokumentum az anyagok azonosításához és elnevezéséhez a REACH-ben TERVEZET A 2006.NOVEMBER 22-24-I CWG KONZULTÁCIÓRA REACH megvalósítási projekt, 3.10 I JOGI NYILATKOZAT

Részletesebben

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból

Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Növényvédő szer hatóanyagok koncentrációjának meghatározása különböző SPE módszerek alkalmazásával felszín alatti és felszíni vízmintákból Doktori (PhD) értekezés Írta: Solymosné Majzik Etelka Témavezető:

Részletesebben

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE

1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 1. fejezet HUMÁN EGÉSZSÉGKOCKÁZAT BECSLÉSE 19 20 Tartalomjegyzék 1. Általános bevezetõ...25 1.1. Elõzmények...25 1.2. Általános alapelvek...27 2. Expozícióbecslés...29 2.1. Bevezetõ...29 2.1.1. A mért

Részletesebben

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I.

Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. 1 Anaerob lebontás alap-folyamata és a rothasztók ellenőrzése I. Oláh József * Öllős Géza ** Palkó György * Rása Gábor * Tarjányiné Szikora Szilvia * ( * Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.; ** Professzor

Részletesebben

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK

ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK ÉLELMISZERVIZSGÁLATI KÖZLEMÉNYEK Élelmiszerminőség - Élelmiszerbiztonság Journal of Food Investigations Food Quality Food Safety Mitteilungen über Lebensmitteluntersuchungen Lebensmittelqualität Lebensmittelsicherheit

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 3. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem 2010. Táplálkozás, élelmiszer-választás, ajánlások és fogyasztóvédelem Írta: dr. Dömölki Ferencné Roszáné,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is!

Mi lesz a repcével? Új sztár a kalászos gyomirtásban! Műtrágyázzunk folyékony kővel! Starterezzünk szárazságban is! Műtrágyázzunk folyékony kővel! 2 Starterezzünk szárazságban is! Talaj- és növény- 6 orvoslás 10 2012 1. A tavasz egyik nagy kérdése: Mi lesz a repcével? Az már tavaly ősszel egyértelművé vált, hogy a tervezett

Részletesebben

Egyedülálló készítmények az egészségért

Egyedülálló készítmények az egészségért Egyedülálló készítmények az egészségért Útmutató a Dr. Rath sejttápanyag-készítmények eredményes alkalmazásához Dr. Rath Health Programs B.V. Dr. Rath Health Programs B.V. Postbus 657 6400 AR Heerlen Hollandia

Részletesebben

4. szám. Fotó: Körtvélyesi László. 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal

4. szám. Fotó: Körtvélyesi László. 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal 4. szám Fotó: Körtvélyesi László 60. évfolyam 2010. szeptember 145-188. oldal A szimpózium célja, hogy a gazdasági válság elmúltával ráirányítsa a figyelmet a nemzetközi és hazai egészségügyi rendszerek

Részletesebben

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz

Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Útmutató az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézéshez és csomagoláshoz Anyagok és keverékek gyártói, importőrei, továbbfelhasználói és forgalmazói részére JOGI KÖZLEMÉNY Jelen kiadvány iránymutatást tartalmaz

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról. Általános rendelkezések 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata

Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Tudományos Diákköri Dolgozat Készítette: László István MSc, II. évfolyam Dopaminnal módosított poli(szukcinimid) előállítása és enzimatikus degradációjának vizsgálata Témavezető: Dr. Zrínyi Miklós Konzulens:

Részletesebben

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete

IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete 1 IV. ÖKOTOXIKOLÓGIAI KONFERENCIA előadás és poszter kötete A konferencia helye Fodor József előadóterem, Országos Kémiai Biztonsági Intézet 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2. Időpontja 2014. november 21.

Részletesebben

Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac

Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac Az ökológia gazdálkodás alapelvei története, szabályozás, termelés, piac Szerzők Lucius Tamm, Helga Willer & Thomas Alföldi, FiBL Svájc Tartalomjegyzék 1 Bevezetés az ökológiai gazdálkodásba... 2 1.1 Az

Részletesebben

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE

AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE SZÛCS gergely AZ 1990 2000 KÖZÖTT BENYÚJTOTT MAGYAR SZABADALMI BEJELENTÉSEK KÖRNYEZETI HATÁSÁNAK IDÕSOROS ELEMZÉSE A szerző e kutatás keretében az 1990 2000 közötti időszak magyar intézményi és egyéni

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2011.1.15. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 10/2011/EK RENDELETE (2011. január 14.) az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő

Részletesebben

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell

George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell Frequently Asked Question Gyakran feltett kérdések George D. Birkmayer (MD, PhD) Minden, amit a NADH-ról (koenzim 1-ről) tudni kell A fordítás alapja az alábbi kiadvány: George D. Birkmayer: All About

Részletesebben

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS

A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XX. DISABILITY STUDIES FT DS A FUNKCIÓKÉPESSÉG, A FOGYATÉKOSSÁG ÉS AZ EGÉSZSÉG NEMZETKÖZI OSZTÁLYOZÁSA Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására

Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények 63 Analitikai módszer fejlesztése patak üledék jellemző szerves szennyezőinek mennyiségi meghatározására ÁLLÓ Anita, 1 GADÁR László, 2 FÖLDÉNYI Rita 1

Részletesebben

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes

Hogyan készítsünk környezeti jelentést? Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Skwarek Kristóf Éri Vilma Steve Brookes Budapest, 2002. június Készült a Tetra Alapítvány támogatásával. Tetra Alapítvány Budapest, 2002. június TARTALOM 1. BEVEZETŐ...1 1.1. A környezeti jelentésről...1

Részletesebben

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról

36/2006. (V. 18.) FVM rendelet. a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról 36/2006. (V. 18.) FVM rendelet a termésnövelő anyagok engedélyezéséről, tárolásáról, forgalmazásáról és felhasználásáról A növényvédelemről szóló 2000. évi XXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 65. -a (3)

Részletesebben

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban

A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban Fonyó Zsolt Szépvölgyi János Harangozó Gábor A megelőző környezetvédelmi szemlélet térnyerése a hazai vegyiparban 15. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 292 7 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz

20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE. 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben. 20.1.1. A víz 20. FEJEZET A TEJ ÖSSZETEVŐINEK TÁPLÁLKOZÁSI ÉRTÉKE 20.1. Víz, ásványi anyagok és nyomelemek a tejben 20.1.1. A víz A víz a földi élet egyik legalapvetőbb feltétele, mert oldószerként reakcióközeg és szállítóanyag

Részletesebben

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció

Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia - Megalapozó dokumentáció Vidékfejlesztési Minisztérium 2013 1 Élelmiszerlánc-biztonsági Stratégia Megalapozó dokumentáció ELŐSZÓ... 4 BEVEZETÉS... 5 1. AZ ÉLELMISZERLÁNC

Részletesebben

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság

(a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6. cikke, valamint a II. mellékletének 1. része) Európai Bizottság NEM KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ GYAKORLATI ÚTMUTATÁS A MUNKÁJUK SORÁN VEGYI ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS KOCKÁZATOKNAK KITETT MUNKAVÁLLALÓK EGÉSZSÉGÉNEK ÉS BIZTONSÁGÁNAK VÉDELMÉHEZ (a 98/24/EK irányelv 3., 4., 5. és 6.

Részletesebben