6/2007. (I. 24.) FVM rendelet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "6/2007. (I. 24.) FVM rendelet"

Átírás

1 6/2007. (I. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidéfejlesztési Terv alapján a özponti öltségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-örnyezetgazdálodási támogatáso igénybevételéne részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet módosításáról A mezőgazdasági és vidéfejlesztési támogatásohoz és egyéb intézedésehez apcsolódó eljárás egyes érdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításoról szóló évi LXXIII. törvény 45. (2) beezdés c) pontjában apott felhatalmazás alapján, a földművelésügyi és vidéfejlesztési miniszter feladat- és hatásöréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. b) pontjában meghatározott feladatörben eljárva a övetezőet rendelem el: 1. A Nemzeti Vidéfejlesztési Terv alapján a özponti öltségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló agrár-örnyezetgazdálodási támogatáso igénybevételéne részletes szabályairól szóló 150/2004. (X. 12.) FVM rendelet (a továbbiaban: R.) 9. -ána (6) beezdése iegészül a övetező mondattal: Az egyes agrár-örnyezetgazdálodási célprogramoban eplő engedélyezett csávázó ént való szaű felhasználása az igen alacsony területi dóziso miatt egyi célprogram esetében sem esi orlátozás alá. 2. (1) Az R. 11. (1) beezdéséne c) pontja helyébe a övetező rendelezés lép: (A támogatási idősza alatt) c) a földterület elhelyezedése nem változhat. (2) Az R ána (4) beezdése iegészül az alábbi rendelezéssel: Átruházni csa azt a támogatott létszámú állatállományt, illetve támogatott területet lehet, amely megfelel a célprogram minimális jogosultsági feltételeént előírt minimális feltételene. Egy adott terület, illetve állatállomány a támogatási időszaban - a vis maior esete ivételével - legfeljebb egy ruházható át. A ötelezettség átadásra vonatozó érelmet egy eredeti példányban az MVH által rendesített formanyomtatványon, postai úton vagy személyesen, a érelmező széhelye vagy lahelye inti illetées megyei MVH irendeltségére a gazdálodási első naptári événe utolsó napjáig lehet benyújtani. A 2006/2007. gazdálodási évre vonatozó érelme benyújtási határideje február Az R ána (2) beezdése helyébe a övetező rendelezés lép: (2) A ifizetési érelmet egy példányban, az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatással együtt az MVH által rendesített formanyomtatványon, a érelmező széhelye, illetve lahelye int illetées MVH megyei irendeltséghez postai úton lehet benyújtani a) a 2005/2006. gazdálodási évben február 1. és február 28. özött, b) a 2006/2007. gazdálodási évtől ezdődően évente április 1. és május 15. özött. 4. Az R. 22. (3) beezdéséne d) pontjában az 5%-át szövegrész helyébe az 5%-ána szövegrész lép. 5. Az R. 2. számú melléleténe helyébe e rendelet mellélete lép. 6. (1) Az R. 8. számú mellélete jelmagyarázatána A) pont 5. alpont P3 sora helyébe a övetező rendelezés lép: P3 Az elövetett szabálytalanság esetén a gazdálodó az adott célprogram támogatási időszaána lejártáig a programból izárásra erül. (2) Az R. 8. számú mellélete jelmagyarázatána A) pont 5. alpontja iegészül a övetező rendelezéssel: P4 Az elövetett szabálytalanság esetén az érintett parcella az adott célprogram támogatási időszaána lejártáig a programból izárásra erül. (3) Az R. 8. számú mellélete A) pont A.5. Öológiai szántóföldi növénytermesztési célprogram 1-3. sora helyébe a övetező rendelezés lép:

2 A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyagutánpótlásra vonatozó szabályaina betartása A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatozó szabályaina betartása A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvédelemre vonatozó szabályaina betartása 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. P4 P4 P4 (4) Az R. 8. számú melléleténe A) pont 5. alpontja C.2. Öológiai ültetvény célprogram 1-3. sora helyébe a övetező rendelezés lép: A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet tápanyagutánpótlásra vonatozó szabályaina betartása A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet talajjavításra vonatozó szabályaina betartása A 2092/91/EGK Tanácsi rendelet növényvédelemre vonatozó szabályaina betartása 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. 10 Nem tartottá be a rendelet vonatozó előírásait. Az ellenőrző vezet ezért szancionálta a gazdaságot. P4 P4 P4 7. (1) Ez a rendelet a ihirdetését övető nyolcadi napon lép hatályba azzal, hogy a (2) beezdésben foglaltaat a folyamatban lévő ügyere is alalmazni ell. (2) A Nemzeti Vidéfejlesztési Terv alapján a özponti öltségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló támogatáso igénybevételéne általános szabályairól szóló 131/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 13. -a iegészül az alábbi (5) beezdéssel: (5) Támogatási ződés ülön rendelezése esetén a támogatásra jogosult nyilatozi a támogatási feltétele teljesítését igazoló doumentumo meglétéről. Jogosulatlanul igénybe vett támogatásna minősül, ha a támogatásra jogosult az ellenőrzés során a nyilatozatában megjelölt doumentumoat nem tudja felmutatni. Mellélet a 6/2007. (I. 24.) FVM rendelethez 2. számú mellélet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez Az egyes agrár-örnyezetgazdálodási célprogramo esetében az adott ultúrában engedélyezett növényvédő e özül használható, illetve tiltott növényvédő jegyzée aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő őszi búza árpa uorica napraforgó repce

3 lórszulfuron lórszulfuron arboszulfán * atrazin * arboszulfán * **** *Csa miroapszulázott formulációban vagy uurbitacinnal ombinálva használható. **Használata izárólag vetés előtt és tarlóezelésre engedélyezett. ***Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas tratorral ijuttatva használható. ****Kizárólag ősszel, egy alalommal ijuttatva alalmazható. burgonya cuorrépa lucerna szója borsó arboszulfán lórfluazuron arboszulfán *Kizárólag vetés előtt használható. glifozát* ab) A tanyás gazdálodás célprogramban nem használható növényvédő őszi búza árpa uorica napraforgó repce arbendazim arbendazim arbendazim arbendazim lórtalonil lórtalonil dimoxistrobin dimoxistrobin manoceb manoceb metiram metiram proquinazid proquinazid 2,4-D lórszulfuron triaszulfuron diamba metszulfuron-metil flupirszulfuron- 2,4-D lórszulfuron triaszulfuron diamba metszulfuron-metil flupirszulfuron- arboszulfán * 2,4-D atrazin diamba diquatdibromid*** flumetszulam foszalon arboszulfán alalór bifenox diquatdibromid*** glufozinátammónium*** foszalon diquatdibromid*** glufozinátammónium*** bromoxinil***

4 metil-szodium metilszodium imazamox tifenszulfuronmetil topramezon bromoxinil*** *Csa uurbitacinnal ombinálva használható. **Használata izárólag vetés előtt és tarlóezelésre engedélyezett. ***Földi géppel ijuttatva alalmazható. burgonya cuorrépa lucerna szója borsó arbendazim aptán arbendazim arbendazim foszalon arboszulfán lórfluazuron metam-nátrium diquat-dibromid arboszulfán foszalon diquat-dibromid* diuron tifenszulfuronmetil glufozinátammónium* *Földi géppel ijuttatható. **Kizárólag vetés előtt használható. cihexatin diquat-dibromid* imazaquin tifenszulfuronmetil glufozinátammónium* diquat-dibromid* glufozinátammónium* ac) Az Érzéeny Természeti Területeen alalmazható szántóföldi növénytermesztési célprogramoban nem használható növényvédő őszi búza árpa uorica napraforgó repce arbendazim lórtalonil Karbendazim manoceb dimoxistrobin metiram tiofanát-metil pioxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazid arbendazim lórtalonil manoceb metiram tiofanát-metil pioxistrobin*** azoxistrobin*** proquinazid cin-foszfid cipemetrin cin-foszfid cin-foszfid arboszulfán * pirimifosz-metil cin-foszfid foszalon arboszulfán Karbendazim dimoxistrobin cin-foszfid dilórfosz foszalon pirimifosz-metil

5 zéta- zéta- zéta- zéta- 2,4-D lórszulfuron triaszulfuron diamba metszulfiuronmetil flupirszulfuronmetil-szodium 2,4-D lórszulfuron triaszulfuron diamba metszulfuron-metil flupirszulfuronmetil-szodium 2,4-D atrazin diamba diquat-dibromid flumetszulam imazamox tifenszulfuronmetil topramezon alalór bifenox diquat-dibromid glufozinátammónium bromoxinil diquat-dibromid lomazon glufozinátammónium bromoxinil *Csa miroapszulázott formulációban vagy uurbitacinnal ombinálva használható. **Használata izárólag vetés előtt és tarlóezelésre engedélyezett. ***Évente egy alalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható i. burgonya cuorrépa lucerna szója borsó tiofanát-metil arbendazim arbendazim arbendazim tiofanát-metil cin-foszfid foszalon fosztiazat arboszulfán lórfluazuron metam-nátrium oxamil diquat-dibromid lomazon cin-foszfid arboszulfán zéta- *Kizárólag vetés előtt használható. cin-foszfid foszalon metomil diquat-dibromid diuron tifenszulfuronmetil glufozinátammónium cihexatin cin-foszfid dilórfosz glifozát* diquat-dibromid imazaquin tifenszulfuronmetil lomazon glufozinátammónium cin-foszfid dilórfosz metomil teflutrin diquat-dibromid lomazon glufozinátammónium b) Az integrált szántóföldi növénytermesztési célprogramban nem használható növényvédő őszi búza árpa uorica napraforgó repce flutriafol flutriafol fluzilazol fluzilazol pioxistrobin**** pioxistrobin****

6 cin-foszfid zéta- lórszulfuron cin-foszfid zéta- lórszulfuron cin-foszfid arboszulfán * zéta- atrazin flumetszulam *' cin-foszfid arboszulfán * alalór cin-foszfid ***** zéta- *Csa miroapszulázot formulációban vagy uurbitacinnal ombinálva használható. **Használata izárólag vetés előtt és tarlóezelésre engedélyezett. ***Kizárólag vetés előtt és állományszárítás céljára hidas tratorral ijuttatva használható. **** Évente egy alalommal, a zászlós levél megjelenése előtt juttatható i. *****Kizárólag ősszel, egy alalommal juttatható i. burgonya cuorrépa lucerna szója borsó cin-foszfid fosztiazat arboszulfán lórfluazuron metam-nátrium oxamil cin-foszfid arboszulfán cin-foszfid metomil *Kizárólag vetés előtt használható. cihexatin cin-foszfid dilórfosz glifozát* cin-foszfid deltametrin dilórfosz metomil c) Az integrált zöldségtermesztésben felhasználható növényvédő Káposztafélé zöld sárga vetőmagcsávázás iprodion aptán

7 tő- és gyöérrothadás, palántadőlés peronoszpóra lisztharmat talajlaó ártevő házatlan csigá lótücsö hernyóártevő, földibolhá Streptomyces griseoviridis azoxistrobin rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) én diazinon + malation teflutrin + malation Bacillus thuringiensis v. Kurstai indoxaarb lufenuron spinozád* teflubenzuron tiametoxám Trichogramma pintoi + T. evanescens ftálimid származéo: folpet** ftálimid származéo: aptán** ditioarbamáto és ombinációi: manoceb** manoceb** + rézoxilorid metaldehid diazinon* * -metil* malation* levéltetve diazinon* * malation* pirimiarb** tiametoxám** triazamát** gyomnövénye fluazifop-p-butil trifluralin* pendimetalin* napropamid* lomazon* egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. Fohagyma zöld sárga vetőmagcsávázás manoceb tiofanát-metil gombabetegsége azoxistrobin én manoceb**

8 talajlaó ártevő lótücsö házatlan csigá állati ártevő (lombártevő) gyomnövénye egyéb rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) diazinon + malation teflutrin + malation metaldehid * * pendimetalin S-metolalór etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na pinolén *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. Vöröshagyma zöld sárga vetőmag, szaporítóanyag csávázás himexazol aptán manoceb tiofanát-metil batériumos betegsége rézoxilorid rézszulfát (tribázius-rézszulfát) cimoxanil + rézoxilorid gombabetegsége talajlaó ártevő azoxistrobin benalaxil + rézoxilorid cimoxanil + rézoxilorid dimetomorf + rézoxilorid iprovaliarb-rézoxilorid metalaxil-m (mefenoxam)+ réz propamoarb rézoxilorid rézszulfát vinlozolin diazinon + malation teflutrin ditioarbamáto és ombinációi: benalaxil + manoceb** dimetomorf + manoceb** manoceb** foszetil-al (efozit-al) + rézoxilorid** metalaxil-m(mefenoxam)+ folpet** oxamil*

9 lótücsö házatlan csigá állati ártevő (lombártevő) gyomnövénye egyéb + malation letodim propaquizafop fluazifop-p-butil quizalofop-p-tefuril haloxifop-r-metilészter linuron propalór propizolór fenmedifam + dezmedifam + etofumezát ioxinil S-metolalór etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na pinolén metaldehid * * -metil* malation* tiametoxám** oxifluorfen lopiralid pendimetalin *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. Papria zöld sárga vetőmagcsávázás himexazol aptán palántadőlés metiram propamoarb Streptomyces griseoviridis talajlaó ártevő diazinon + malation teflutrin talajlaó gombá Coniothyrium minitans propamoarb lótücsö + malation házatlan csigá metaldehid alternáriás és szeptóriás levélfoltosság azoxistrobin iprodion rézoxilorid ftálimid származéo: aptán** ditioarbamáto és ombinációi: manoceb** manoceb** + rézoxilorid

10 lisztharmat batériumos betegsége bagolylepé levéltetve atá gyomnövénye egyéb rézszulfát (tribázius rézszulfát) azoxistrobin én + növényi olaj rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) indoxaarb lufenuron Trichogramma pintoi + T. evanescens alifás zsírsav etilaloholos növényi ivonat növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleát zsírsav alifás zsírsav fenbutatin-oxid propargit trifluralin pendimetalin napropamid propaquizafop fluazifop-p-butil quizalofop-p-tefuril quizalofop-p-etil letodim etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex 5-nitroguajaol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na metiram** propineb** azolo: milobutanil** penonazol** asugamicin (ess. use) manoceb** + rézoxilorid diazinon* * malation* acetamiprid** diazinon* * imidaloprid** malation* pirimiarb** tiametoxám** piridaben** tebufenpirad** lomazon* *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. Paradicsom zöld sárga vetőmagcsávázás himexazol aptán manoceb palántadőlés himexazol manoceb

11 talajlaó gombá talajlaó ártevő lótücsö házatlan csigá gombabetegsége batériumos betegsége bagolylepé levéltetve propamoarb Streptomyces griseoviridis Coniothyrium minitans diazinon + malation teflutrin + malation azoxistrobin benalaxil + rézoxilorid cimoxanil + rézoxilorid dimetomorf + rézoxilorid iprodion én lórtalonil metalaxil-m (mefenoxam) + rézoxilorid vinlozolin rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) indoxaarb Trichogramma pintoi + T. evanescens alifás zsírsav etilaloholos növényi ivonat zsírsav metaldehid ditioarbamáto és ombinációi: benalaxil + manoceb** dimetomorf + manoceb** iprovaliarb-rézoxilorid manoceb** manoceb** + rézoxilorid manoceb** + zoxamid metalaxil-m (mefenoxam) + manoceb** metiram** propineb** csoportot nem épező egyéb hatóanyag-ombináció: foszetil-al (efozit-al)** + rézoxilorid trifloxistrobin + cimoxanil manoceb** + rézoxilorid acetamiprid** * imidaloprid** malation* pirimiarb** tiametoxám** piridaben** atá alifás zsírsav fenbutatin-oxid burgonyabogár Bacillus thuringiensis v. tenebrionis acetamiprid** gyomnövénye egyéb fluazifop-p-butil haloxifop-r-metilészter letodim metribuzin napropamid pendinietalin quizalofop-p-etil S-metolalór trifluralin etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex 5-nitroguajaol Na-só + o-nitro-fenol

12 Na-só + p-nitro-fenol Na-só alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. Kabaoso zöld sárga vetőmagcsávázás himexazol aptán palántadőlés Streptomyces griseoviridis talajlaó ártevő diazinon + malation teflutrin lótücsö + malation házatlan csigá metaldehid peronoszpóra benalaxil + rézoxilorid cimoxanil + rézoxilorid dimetomorf + rézoxilorid lórtalonil propamoarb rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) rézszulfát + én ditioarbamáto és ombinációi: benalaxil + manoceb** dimetomorf + manoceb** manoceb** + rézoxilorid metalaxil-m (mefenoxam) + manoceb** milobutanil + manoceb** foszfonsavszármazéo: foszetil-al (efozit-al)** + rézoxilorid foszetil-al (efozit-al)** ftálimid származéo: folpet** aptán** strobilurino és ombinációi: azoxistrobin** trifloxistrobin** + cimoxanil lisztharmat én Strobilurino és ombinációi: azoxistrobin** rezoxim-metil** rezoxim-metil + metiram** trifoxistrtobin** + cimoxanil azolo, pirimidine: fenarimol** milobutanil** penonazol** csoportot nem épező egyéb : dinoap** tiofanát-metil** batériumos betegsége rézoxilorid asugamicin (ess. use) manoceb** + rézoxilorid

13 egyéb gombabetegsége levéltetve tripsze rézszulfát (tribázius rézszulfát) Coniothyrium minitans polyoxin B rézoxilorid rézszulfát (tribázius rézszulfát) Trichoderma harzianum alifás zsírsav növényi olaj paraffinolaj paraffinolaj + Atplus 300 F paraffinolaj + rézoleát azoxistrobin** asugamicin (ess. use) manoceb** manoceb** + rézoxilorid ftálimid származéo: aptán** folpet ** acetamiprid** diazinon* * imidaloprid** malation* pirimiarb** tiametoxám** dilórfosz* malation* bagolylepé indoxaarb lufenuron atá alifás zsírsav fenbutatin-oxid abametin*** piridaben** flufenzin gyomnövénye S-metolalór lomazon egyéb etoxilált montánsav heptametiltrisziloxán-polialoxilát poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxi-omplex 5-nitroguajaol Na-só + o-nitro-fenol Na-só + p-nitro-fenol Na-só alil-aril-polietoxi-etanol fehérje-cin-omplex trolosen-na természetes gyanta + réz-szappan *Kizárólag felsőfoú növényvédelmi épesítéssel rendelező szatanácsadó írásbeli javaslatára alalmazható. Az így jelzett al (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) legfeljebb ét ezelés végezhető a tenyészidőszaban. **E (a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen) árosító csoportonént (ártevő, óroozó) összesen három alalommal használható a tenyészidőszaban. ***Kizárólag görög- és sárgadinnyében maximum ét alalommal használható. d) Az integrált zöldségtermesztésben nem használható növényvédő csemegeuorica* cin-foszfid zöldborsó* arbendazim cin-foszfid deltametrin dilórfosz

14 arboszulfán ** zéta metomil atrazin imazamox lomazon lenacil linuron MCPB prometrin * A jelölt ultúrá esetén csa a nem használható erülte meghatározásra. A be nem sorolt, de az adott ultúrában engedélyezett t tartalmazó észítményeet az engedélyoiratona megfelelően ell alalmazni. ** Csa uurbitacinnal ombinálva használható. e) Az integrált ültetvény célprogramban felhasználható növényvédő zöld sárga piros strobilurino: piralostrobin** rezoxim-metil** azolo, pirimidine: difenoonazol** dinionazol** fluquinonazol** fluzilazol** hexaonazol** milobutanil** penonazol** proquinazid** propionazol** strobilurino és analógo: azoxistrobin** trifloxistrobin** famoxadon*** fenamidon*** anilinprimidine: ciprodinil** pirimetanil** diarboximide: iprodion** procimidon** vinlozolin** réztartalmú : rézoxilorid** rézszulfát* (tribázius-rézszulfát) * rézoleát* * csoportot nem épező egyéb : dimetomorf*** bupirimát** fenhexamid** cimoxanil*** fluazinam lórtalonil***** zoxamid*** alcium-poliszulfid* poliszulfidén* proloráz** tebuonazol** triadimenol** tetraonazol** trifiumizol** fenarimol** ditioarbamáto, diszulfido: metiram***** manoceb***** propineb***** tolilfluanid***** ***** ftálimid származéo: folpet***** aptán***** fenilamido: benalaxil*** metalaxil-m(mefenoxam)*** csoportot nem épező egyéb : (foszetil-al) efozit-al** asugamicin** (ess. use) dodin** arbendazim dinoap tiofanát-metil

15 ataölő spiroxamin** én* Trichoderma harzianum T-39 ditianon***** tiofanát-metil**** iprovaliarb*** boscalid** quinoxifen** * Réz vagy én érzéenység figyelembevételével alalmazható. ** A hatóanyag, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alalommal használható (a szürepenész és monília elleni ét alalommal). *** Eltérő hatásmechanizmusú észítményeel ombinálva ell alalmazni. **** Csa csonthéjasoban használható. ***** Évente legfeljebb négy alalommal használható. A szőlőültetvényeben réz hatóanyagú észítménye a tenyészidősza alatt (lemosó permetezéseel együtt) legfeljebb 6 g/ha fémréz hatóanyag mennyiségben használható összesen. zöld sárga piros alifás-zsírsav Bacillus thuringiensis diflubenzuron etilaloholos növényi ivonat fenoxiarb indoxaarb alcium-poliszulfid lufenuron metoxifenozid novaluron növényi olaj (repceolaj) paraffinolaj pimetrozin pirimiarb poliszulfidén spinozád* teflubenzuron triflumuron vazelinolaj neoniotinoido: acetamiprid* imidaloprid* tialoprid* tiametoxám* ves foszforsavésztere: diazinon* foszalon* **** -metil* malation* rovarnöveedést szabályozó: flufenoxuron* spirodilofen* fenoxiarb + lufenuron* piretroido: deltametrin*** lambda-cihalotrin*** teflutrin csoportot nem épező egyéb : abametin** benszultap* (ess. use) metaldehid tebufenpirad* ásványolaj bifentrin deltametrin dilórfosz etofenprox lambda-cihalotrin metamidofosz metám-ammónium metomil orsóolaj zéta- * A hatóanyag a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alalommal használható. ** Csa örtében évente legfeljebb három alalommal használható. *** Csa cseresznye és meggy ultúrában használható évente egy alalommal az érési idősza folyamán izárólag cseresznyelégy ellen. **** Csa miroapszulázott formulációban, a hatóanyagcsoport más tagjaival együttesen évente legfeljebb három alalommal használható zöld sárga piros fenbutatin-oxid flufenzin fenazaquin* fenpiroximat* abametin ásványolaj

16 egyéb e () hexitiazox alcium-poliszulfid napraforgóolaj növényi olaj (repce) paraffinolaj poliszulfidén propargit vazelinolaj flufenoxuron* piridaben* spirodilofen* tebufenpirad* * Évente 1 alalommal használható cihexatin orsóolaj zöld sárga piros glifozát* dilobenil acetolór glufozinát-ammónium* diquát-dibromid* diuron haloxifop-r-metilészter flazaszulfuron MCPA fluazifop-p-butil flumioxazin fluroxipir quizalofop-p-etil terbutilazin linuron propaquizafop S-metolalór napropamid oxifluorfen pendimetalin * Gyomfolto ezelésére, terelőlemez használatával alalmazható. zöld Vulneron (naftil ecetsav + arboxi-metil-rutin) Frigocur (alfa-naftil-ecetsav) Dendrocol 17 SK (természetes gyanta + rézszappan) Vadóc (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + meraptán + adalé) Vadicell (Dendrocol 17 SK + Silvacol T + mavicell) Fabalzsam (perubalzsam + ichtiol) Fadotor (perubalzsam + ichtiol + glicerin) Fagél (arilsavészter-sztirol opolimer) Nevibes (inin-hidrolorid) Nevirol (ftalanilsav) Phyl-set (gibberelinsav + naftoxiecetsav) Florasca (huminsav + gyógynövényivonat) Dirigol N (2-(1-naftil)-acetamid) Silwet L-77 (trisiloxan) Agrocer 010 (etoxilált montánsav) Agrofix (poliarilamid-poliarilsav-opolimer vas-iii-hidroxiomplex) Antivad (átrány + gyanta + olaj + gyapjúzsír) Atoni (5-nitroguajaol Na só + o-nitro-fenol Na só + p-nitro-fenol Na só) Bio-Film (alil-aril-polietoxi-etanol) Biooll E (fehérje-cin-omplex) Buvad H (varchomo + denaturált szesz + ragasztóanyag) Buvad R (varchomo + denaturált szesz + ragasztóanyag) Fitosept (trolosen-na) Regalis WG (prohexadion-alcium) Nonit (diotil-szulfo-szucinát-na) * Évente legfeljebb ét alalommal használható. ** Érésszabályozásra és gépi betaarítás elősegítésére használható. sárga Hyspray* (etoxilált zsíramin) etefon**

17

20/2006. (III. 17.) FVM rendelet

20/2006. (III. 17.) FVM rendelet 20/2006. (III. 17.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete TERVEZET A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia

Részletesebben

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok

aa) Az alapszintű szántóföldi célprogramban nem használható növényvédő szer hatóanyagok Melléklet a /2009. (...) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában felhasználásra engedélyezett

Részletesebben

107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet

107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet 107/2005. (XI. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában

Részletesebben

153. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

153. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 24., csütörtök 153. szám Ára: 667, Ft TARTALOMJEGYZÉK 252/2005. (XI. 24.) Korm. r. A több cé lú kis tér sé gi tár su lá sok kö zös sé gi

Részletesebben

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez

1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 1. számú melléklet az 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelethez 2. számú melléklet a 150/2004. (X. 12.) FVM rendelethez Az egyes agrár-környezetgazdálkodási célprogramok esetében az adott kultúrában engedélyezett

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2006. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2006. ( ) FVM rendelete a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1594/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Részletesebben

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet

51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet 51/2008. (IV. 24.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei

Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei Integrált szőlőtermesztési technológia EU támogatási lehetőségei dr. Lucskai Attila Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár-környezetgazdálkodási Főosztály 2005. Nemzeti Vidékfejlesztési

Részletesebben

Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék

Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék Az LC-MS/MS technika lehetőségei a növényvédőszermaradék analitikában Szitás Róbert Dr. Kadenczki Lajos B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság Növényvédőszer-maradék

Részletesebben

50. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal

50. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, áp ri lis 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 667, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. áp ri lis 15., péntek 50. szám Ára: 667, Ft TARTALOMJEGYZÉK 21/2005. (IV. 15.) BM r. A könyv vizs gá lat ra kö te le zett he lyi ön kor mány za tok

Részletesebben

BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN INTA AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL

BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN INTA AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL 2012 ELŐSZÓ Napjainkban a növénytermesztésnek szükségszerűen a kémia vívmányaihoz kell folyamodnia, azért

Részletesebben

Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében

Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében Analitikai vizsgálatok a méhpusztulások okának feltárása érdekében Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Hungalimentaria 2015 Méhtetemek vizsgálata

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYVÉDŐ SZERMARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYI TERMÉNYEKBEN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINTÁKBAN 2003 NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI KÖZPONTI SZOLGÁLAT 1118 Budapest XI. Budaörsi út 141-145 A Növényvédő szermaradék

Részletesebben

2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3

2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3 2011.7.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 180/3 A BIZOTTSÁG 656/2011/EU RENDELETE (2011. július 7.) a peszticidekre vonatkozó statisztikákról szóló 1185/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1625/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Részletesebben

AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER

AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER BÁLINT JÁNOS - BALOG ADALBERT - NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN AMIT A NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÓANYAGOKRÓL TUDNI KELL 2012 BÁLINT JÁNOS - egyetemi tanársegéd BALOG ADALBERT Ph.D - egyetemi előadótanár NYÁRÁDI IMRE-ISTVÁN

Részletesebben

Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával

Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával Növényvédőszer-maradékok meghatározása gázkromatográfiás módszerrel szelektív detektorok alkalmazásával Csorba Tímea Dr. Kadenczki Lajos B.-A.-Z. Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 96/2005. (X. 27.) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról,

Részletesebben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben

Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények. Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben Növényvédőszer-maradék vizsgálati eredmények Növényi terményekben, állati eredetű termékekben, feldolgozott élelmiszerekben 2012 Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi

Részletesebben

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról

Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Mi kerül az asztalra? Helyzetjelentés növényi eredetű élelmiszereink peszticid tartalmáról Szemánné Dobrik Henriett NÉBIH NTAI Miskolci Növényvédőszermaradék-analitikai Laboratórium Mi kerül az asztalra?

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2010. (VI. 7.) közleménye az agrárkörnyezetgazdálkodási

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2010. (VI. 7.) közleménye az agrárkörnyezetgazdálkodási Az ÚMVP Irányító Hatóságának 39/2010. (VI. 7.) közleménye az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatás során nem alkalmazható növényvédőszerhatóanyagok, valamint az azokat tartalmazó növényvédő szerek köréről

Részletesebben

A mezei szil az év fája 2016-ban! Mezei tücsök (Gryllus campestris) az év emlőse 2016. Az év hala 2016-ban a Compo

A mezei szil az év fája 2016-ban! Mezei tücsök (Gryllus campestris) az év emlőse 2016. Az év hala 2016-ban a Compo A mezei szil az év fája 2016-ban! Mezei tücsök (Gryllus campestris) az év emlőse 2016 A haris nyerte a "2016 év madara lakossági szavazást Az év gombája 2016-ban, a lilatönkű pereszke lesz Az év hala 2016-ban

Részletesebben

Párhuzamos behozatali engedélyek jegyzéke (2010. április 30-i állapot)

Párhuzamos behozatali engedélyek jegyzéke (2010. április 30-i állapot) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Párhuzamos behozatali engedélyek jegyzéke (2010. április

Részletesebben

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2008. december 31-i állapot)

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2008. december 31-i állapot) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság * 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. ( 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke

Részletesebben

ZÖLDSÉGFÉLÉK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK TARTALMA az NTSZ 2004-2006. évek vizsgálati adatainak elemzése alapján

ZÖLDSÉGFÉLÉK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK TARTALMA az NTSZ 2004-2006. évek vizsgálati adatainak elemzése alapján ZÖLDSÉGFÉLÉK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK TARTALMA az NTSZ 2004-2006. évek vizsgálati adatainak elemzése alapján Benyhe János Hataláné Zsellér Ibolya A Növény- és Talajvédelmi Szolgálatok analitikai laboratóriumi

Részletesebben

Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata

Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata Állati eredetű élelmiszerek növényvédőszer-maradék vizsgálata Solymosné Majzik Etelka, PhD NÉBIH NTAI Velencei Növényvédőszer-analitikai Laboratórium Hungalimentaria 2013 2013.04.16. 1 Állati eredetű élelmiszerek

Részletesebben

rokozó mikroorganizmusok

rokozó mikroorganizmusok Növényi kórokozk rokozó mikroorganizmusok Karaffa Erzsébet DE, AGTC, Növényvédelmi Intézet 1 Növényi károsk rosítók Gyűjtő elnevezés valamennyi Állati kártevőre (fonálférgek, levéltetvek, bogarak, lepkék,

Részletesebben

A hazánkban használt gyomirtó szer hatóanyagok felülvizsgálata (2004-2010) a felhasználás szemszögéből

A hazánkban használt gyomirtó szer hatóanyagok felülvizsgálata (2004-2010) a felhasználás szemszögéből extra 40. a gyomirtásról A hazánkban használt gyomirtó szer hatóanyagok felülvizsgálata (2004-2010) a felhasználás szemszögéből Dr. Pethő Ágnes, Szentey László, Baranyi Tibor MgSzH Központ Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 004 185 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

(11) Lajstromszám: E 004 185 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA !HU00000418T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 004 18 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 0 71941 (22) A bejelentés napja: 0.

Részletesebben

86/2004. (V.15.) FVM rendelet

86/2004. (V.15.) FVM rendelet 86/2004. (V.15.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből finanszírozott egységes területalapú támogatás 2004. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről

Részletesebben

Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com. Termékismertető

Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com. Termékismertető Agria Logisztikai Centrum Kft. www.agriakft.com Termékismertető Tisztelt Partnerünk! Köszöntjük és köszönjük, hogy ebben a mind jobban felgyorsuló világban időt szakít arra, hogy belelapozzon Termékismertető

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVI. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 1425-1688. OLDAL 2006. június 20. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1104 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet. a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 27. (11)

Részletesebben

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2009. december 31-i állapot)

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2009. december 31-i állapot) Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. 1/309-1000; Fax: 1/246-2942 Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2009. december

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 618/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE

A BIZOTTSÁG 618/2013/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE L 175/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 13.6.27. A BIZOTTSÁG 618/13/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (13. június 26.) a 882/04/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok

Részletesebben

Engedélyezettt növényvédő szerek jegyzéke (2014. december 31-i állapot)

Engedélyezettt növényvédő szerek jegyzéke (2014. december 31-i állapot) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2012. június 30-i állapot)

Engedélyezett növényvédő szerek jegyzéke (2012. június 30-i állapot) Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Tuta absoluta. Várható a dél-amerikai paradicsommoly megjelenése Csongrád megyében. Szabó Piroska Csongrád Megyei MgSzH NTI

Tuta absoluta. Várható a dél-amerikai paradicsommoly megjelenése Csongrád megyében. Szabó Piroska Csongrád Megyei MgSzH NTI Tuta absoluta Várható a dél-amerikai paradicsommoly megjelenése Csongrád megyében. Szabó Piroska Csongrád Megyei MgSzH NTI Tuta absoluta Rend: Lepkék - Lepidoptera Család: Sarlósajkú molyok Gelenchiidae

Részletesebben

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez

Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez Melléklet a 91/2008. (VII. 24.) FVM-EüM együttes rendelethez 1. Az R. 1. ú melléklete 3. acetamiprid hatóanyaga az alábbi kultúra-határérték előírásokkal egészül ki: [Sor 3. acetamiprid] endívia *5 petrezselyemlevél

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 115. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 7., szerda. Tartalomjegyzék. 5/2010. (VII. 7.

MAGYAR KÖZLÖNY. 115. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 7., szerda. Tartalomjegyzék. 5/2010. (VII. 7. MAGYAR KÖZLÖNY 115. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. július 7., szerda Tartalomjegyzék 5/2010. (VII. 7.) VM rendelet 1144/2010. (VII. 7.) Korm. határozat 1145/2010. (VII. 7.) Korm. határozat

Részletesebben

III. 4% ,5-1% 0 -

III. 4% ,5-1% 0 - TERMÉKVÁLASZTÉK A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMÉHEZ - ROVARÖLŐSZEREK Lemosó permetezéshez alkalmazható készítmények Agrokén poliszulfidkén + paraffinolaj III. 25-50 0 - Agrol Plusz paraffinolaj III. 3-4% 0 - Drip-Plusz

Részletesebben

GaliStop. Mezzo 20 WG. Savvy. Vasúti pályatestek, Ruderális területek. ESETiI

GaliStop. Mezzo 20 WG. Savvy. Vasúti pályatestek, Ruderális területek. ESETiI SIÓFOK 2014 Vasúti pályatestek, Ruderális területek GaliStop ESETiI magról kelő kétszikű gyomnövények, aprószulák, sövényszulák, hamvas szeder 0,4-1,0 200 g/l (20,7 % m/m) fluroxipir Savvy Mezzo 20 WG

Részletesebben

Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon

Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon I. melléklet Legtöbbet vásárolt növényvédő-szerek Magyarországon Alfa-Solo Score 250 EC gombaölő szer (párhuzamos import) 303/2006 3x3ml ampulla Kiszerelés 63db 1890l 250 g/l difenokonazol 472,5kg AMEGA

Részletesebben

(11) Lajstromszám: E 005 720 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I)

(11) Lajstromszám: E 005 720 (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (I) !HU0000057T2! (19) HU (11) Lajstromszám: E 005 7 (13) T2 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG Magyar Szabadalmi Hivatal EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA (21) Magyar ügyszám: E 05 716021 (22) A bejelentés napja: 05.

Részletesebben

BURGONYA A burgonya gyomnövényei

BURGONYA A burgonya gyomnövényei BURGONYA A burgonya gyomnövényei Klasszikus termőterület: lazább, homokos talaj. Egy időben átcsúszott löszös területekre. Befolyásolja a gyomösszetételt: Jobb talajokon jellemző: DATST, Amaranthus spp.,

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK NÖVÉNYI TERMÉNYEKBEN, FELDOLGOZOTT NÖVÉNYI ALAPÚ ÉLELMISZEREKBEN ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI MINTÁKBAN 2007 MEZŐGAZDASÁGI SZAKIGAZGATÁSI HIVATAL KÖZPONT NÖVÉNY, TALAJ

Részletesebben

Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben

Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben Diffúz szennyezések peszticidek - megjelenése a felszín alatti vízben július 2-3. Zöldi Irma Országos Vízügyi Főigazgatóság Tartalom Téma aktualitása; Diffúz szennyezés fogalma a 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

BURGONYA A burgonya gyomnövényei

BURGONYA A burgonya gyomnövényei BURGONYA A burgonya gyomnövényei Klasszikus termőterület: lazább, homokos talaj. Egy időben átcsúszott löszös területekre. Befolyásolja a gyomösszetételt: Jobb talajokon jellemző: DATST, Amaranthus spp.,

Részletesebben

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet

89/2004. (V. 15.) FVM rendelet 89/2004. (V. 15.) FVM rendelet a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről, tárolásáról és szállításáról módosította:

Részletesebben

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás

150/2004. (X. 12.) FVM rendelet. I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Fogalommeghatározás 150/24. (X. 12.) FVM rendelet a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlege társfinanszírozásában megvalósuló

Részletesebben

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet

29/2010. (III. 30.) FVM rendelet 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet A zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó

Részletesebben

Fás szárú energianövények szerep a vidékfejlesztésben. Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet

Fás szárú energianövények szerep a vidékfejlesztésben. Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet Fás szárú energianövények szerep a vidékfejlesztésben Dr. Mikó Péter Szent István Egyetem Növénytermesztési Intézet 1000 t olaj egyenérték megoszlás (%) Energiaforrás EU-27 Magyarország EU-27 Magyarország

Részletesebben

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet

8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet 8/2006. (II. 27.) EüM-FVM együttes rendelet a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

Részletesebben

A BIZOTTSÁG 1048/2005/EK RENDELETE

A BIZOTTSÁG 1048/2005/EK RENDELETE 2005R1048 HU 29.07.2005 000.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B A BIZOTTSÁG 1048/2005/EK RENDELETE (2005. június 13.)

Részletesebben

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédelmi célú készítmények/ Plant protection products used in organic farming

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédelmi célú készítmények/ Plant protection products used in organic farming Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható növényvédelmi célú készítmények/ Plant protection products used in organic farming Készítmény név/ Plant protection product s name Hatóanyag neve/ Active substance

Részletesebben

22/2012. (III. 9.) VM

22/2012. (III. 9.) VM 22/2012. (III. 9.) VM rendelet a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez

Részletesebben

A VÉDEKEZÉS SAJÁTOSSÁGAI

A VÉDEKEZÉS SAJÁTOSSÁGAI Őszibarack A fás részeken a pajzstetvek közül az utóbbi időben elszaporodóban lévő eperpajzstetű (Pseudaulacaspis pentagona) és a szilva-pajzstetű (Sphaerolecanium prunastri) a jelentősebbek. Természetesen

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 5/2011. (I. 31.) Közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 5/2011. (I. 31.) Közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 5/2011. (I. 31.) Közleménye az agrár-környezetgazdálkdási támgatás srán nem alkalmazható növényvédőszer-hatóanyagk, valamint az azkat tartalmazó növényvédő szerek köréről és

Részletesebben

azoxistrobin 11 (Quadris) lambda-cihalotrin 7 (Alpamayo, Full 5 CS, Kaiso EG, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 CS) metám-ammónium 7 (Ipam 40)

azoxistrobin 11 (Quadris) lambda-cihalotrin 7 (Alpamayo, Full 5 CS, Kaiso EG, Karate 2,5 WG, Karate Zeon 5 CS) metám-ammónium 7 (Ipam 40) 1.b számú táblázat 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet szerinti ültetvényes gazdálkodási célprogramokban tiltott, illetve korlátozással használható növényvédő szer hatóanyagok listája A besorolás a 61/2009.

Részletesebben

két aszályos év után

két aszályos év után két aszályos év után Gyomirtási tapasztalatok és tanulságok nem csak kukoricában Benécsné dr. Bárdi Gabriella Neutex Bt., Gödöllő Az extrém időjárási körülmények között megvalósuló gazdálkodás ezen belül

Részletesebben

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

NÖVÉNYVÉDELEM. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 NÖVÉNYVÉDELEM Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A szőlő kórokozói 20 25 cm-es hajtáshossztól fürtzáródásig fellépő betegségek Fertőző leromlás Grapevine fanleaf

Részletesebben

Kukorica gyomirtás. Kukorica gyakoribb gyomnövényei: Magról kelő egyszikűek. Magról kelő kétszikűek. Évelő egyszikűek.

Kukorica gyomirtás. Kukorica gyakoribb gyomnövényei: Magról kelő egyszikűek. Magról kelő kétszikűek. Évelő egyszikűek. Kukorica gyomirtás Kukorica gyakoribb gyomnövényei: Magról kelő egyszikűek Magról kelő kétszikűek Évelő egyszikűek Évelő kétszikűek Kukorica gyomirtásának alapelvei: Külön kell venni a takarmány-, csemege-

Részletesebben

Komplex Záróvizsga tételek

Komplex Záróvizsga tételek Komplex Záróvizsga tételek Mezőgazdasági mérnök szak (főiskolai) Növénytermesztési és kertészeti szakirány 1. Az őszi búza termesztése - az őszi búza betakarítás gépesítése 2. Őszi árpa termesztése - szemes

Részletesebben

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról

Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról Tájékoztatás a díjtámogatásban részesíthető mezőgazdasági biztosítási szerződések tartalmi követelményeiről és előzetes jóváhagyásáról 2016-tól a Vidékfejlesztési Program keretében vehető igénybe a mezőgazdasági

Részletesebben

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet

141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet 141/2007. (XI. 28.) FVM rendelet a piaci szereplőknek az 1973/2004/EK rendelet 37. cikke alapján energianövény feldolgozóként, illetve felvásárlóként történő elismeréséről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

/2007. ( ) FVM rendelete

/2007. ( ) FVM rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédı szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezésérıl, valamint a növényvédı szerek csomagolásáról, jelölésérıl,

Részletesebben

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek

Bálványfa, művelési ágak, herbicidek Bálványfa, művelési ágak, herbicidek 2013. október hó 14-15. napja BUGYI Ki minek nem mestere, hóhéra az annak! Szabó Roland Növényvédelmi szakmérnök, gyombiológus Szakmai és termék manager 30/407-9415

Részletesebben

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete

/2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete A földmővelésügyi és vidékfejlesztési miniszter és az egészségügyi miniszter /2007. ( ) FVM-EÜM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhetı növényvédıszer-maradék

Részletesebben

rendelete Általános rendelkezések

rendelete Általános rendelkezések A földművelésügyi miniszter /2014. ( ) FM rendelete a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatásról A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011.

Részletesebben

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015

ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 ZÖLDÍTÉS TÁMOGATÁS TÁJÉKOZTATÓ 2015 1. Vonatkozó rendelet: Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület,

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9 20.11.27. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 312/9 A BIZOTTSÁG 99/20/EU RENDELETE (20. november 26.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok és élelmiszerek

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1582/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1582/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAT-1-1582/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Food Analytica Laboratóriumi és Innovációs Szolgáltató Kft. Laboratórium (5700

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet. A 2010.03.21. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet 22/2010. (III. 16.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint

Részletesebben

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet

35/2014. (IV. 4.) VM rendelet Magyar joganyagok - 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet - az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes 1. oldal területalapú támo 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet az Európai Mezőgazdasági Garancia

Részletesebben

Károsító helyzetkép Csongrád megyében

Károsító helyzetkép Csongrád megyében Károsító helyzetkép Csongrád megyében Az elmúlt időszak időjárása, a kánikula és a szárazság olyan klímát teremtett, amely meggyorsítja a kártevők szaporodását, illetve az aszály kedvezőtlenül befolyásolja

Részletesebben

A peszticidek környezeti hatásai

A peszticidek környezeti hatásai A peszticidek környezeti hatásai A talajba kerülı legfontosabb peszticid típusok Kationok Gyenge bázisok Gyenge savak Apoláros vegyületek Bipiridil ionok: S-triazinok: Fenoxi-ecetsav Halogénezett származékok

Részletesebben

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete

A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter. /2007. ( ) FVM rendelete A földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter /2007. ( ) FVM rendelete a növényvédő szerek forgalomba hozatalának és felhasználásának engedélyezéséről, valamint a növényvédő szerek csomagolásáról, jelöléséről,

Részletesebben

Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2015

Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2015 Az ökológiai gazdálkodásban engedélyezett készítmények listája 2015 Termésnövelő anyagok, növényvédőszerek, raktározás során használható anyagok Mivel az EU-rendeletek mellékletei a termésnövelő anyagok

Részletesebben

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni.

Paraj technológia. 2015. évi szezon. Talaj-előkészítés apró morzsás szerkezetű, ülepedett, sima felszínű magágyat kell készíteni. Paraj technológia 2015. évi szezon Terület kiválasztás, elővetemény jó kultúrú, gyommentes terület, a korán lekerülő gabonafélék a legmegfelelőbbek, jó levegő- és vízgazdálkodású, könnyen melegedő terület,

Részletesebben

3-4. háttéranyag: Növényvédő szer felhasználás Magyarországon

3-4. háttéranyag: Növényvédő szer felhasználás Magyarországon Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része 3-4. háttéranyag: Növényvédő szer felhasználás Magyarországon 5.2 melléklet: Dr. Pethő Ágnes (szerk.) (NÉBIH, 2015. január): A KÖRNYEZETBEN

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 55/2016. (VI.1.) számú KÖZLEMÉNYE a sovány tejpor rögzített áron való intervenciós felvásárlásának lezárásáról és a pályázati eljárás keretében történő intervenciós

Részletesebben

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről

Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Tájékoztató a 2015 és 2020 közötti közvetlen támogatási rendszer feltételeiről Szentirmay Zoltán Földművelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Főosztály A Közös Agrárpolitika reformja 2014 2020 2 A 2014-2020

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet. A 2009.07.01. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. I. 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet 77/2009. (VI. 30.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének

Részletesebben

A 66/2010. (V. 12.) FVM

A 66/2010. (V. 12.) FVM A NÖVÉNYI EREDETŰ ÉLELMISZEREKBEN ÉS TAKARMÁNYOKBAN ÉS A FELÜLETÜKÖN MEGENGEDHETŐ NÖVÉNYVÉDŐSZER-MARADÉK MÉRTÉKÉRŐL SZÓLÓ 396/2005/EK RENDELET ELŐÍRÁSAINAK NEM MEGFELELŐ NÖVÉNYI TERMÉKEK 2013. április

Részletesebben

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Növény-, Talaj- és Agrárkörnyezet-védelmi Igazgatóság 1118 Budapest, Budaörsi út 141-145. Tel: 06/1/309-1000 Fax: 06/1/246-2960 E-mail: nti@nebih.gov.hu www.nebih.gov.hu

Részletesebben

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45

Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45 2011.2.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 53/45 A BIZOTTSÁG 187/2011/EU RENDELETE (2011. február 25.) a 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek bizonyos nem állati eredetű takarmányok

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 171 Gombabetegségek elleni védekezés

Tartalomjegyzék. Gombabetegségek elleni védekezés. 171 Gombabetegségek elleni védekezés csonthéjasok 170 Tartalomjegyzék 171 171 171 Monília a csonthéjasok legsúlyosabb betegsége 173 Tafrinás levélfodrosodás az őszibarack legfontosabb betegsége 174 Blumeriellás betegség 174 További csonthéjasbetegségek

Részletesebben

TERMÉKVÁLASZTÉK A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMÉHEZ GOMBAÖLŐ SZEREK (Lezárva: január)

TERMÉKVÁLASZTÉK A SZŐLŐ NÖVÉNYVÉDELMÉHEZ GOMBAÖLŐ SZEREK (Lezárva: január) 1 2 Az utóbbi évek engedélyokiratai a felhasználásra vonatkozóan már előírják a kezelések maximális számát, két kezelés közötti minimális időtartamot és a szőlő fenológia állapotát az első, ill. az utolsó

Részletesebben

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1.

50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 1. Értelmező rendelkezések 1. 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról 2014.07.01 9 50/2012. (V. 25.) VM rendelet az iskolagyümölcs-program végrehajtásáról A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint

Részletesebben

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet

144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet 144/2008. (XI. 7.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti célra használt géppark fejlesztéséhez és korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A

Részletesebben

T E C H N O L Ó G I A

T E C H N O L Ó G I A NÖVÉNYVÉDELEM 43 (5), 2007 189 T E C H N O L Ó G I A A LUCERNA VÉDELME II. A LUCERNA MAGKÁRTEVÔI, GYOMIRTÁSA ÉS A VÉDELEM TECHNOLÓGIÁJA A lucerna növényvédelmét két cikkre bontva tárgyaljuk: az elsô részben

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 7164 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 79. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei A Miniszterelnökséget vezető miniszter 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap

Részletesebben

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag

Copac Flow. Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília. Rozsdagombák Baktériumos betegségek. Általános adatok. Hatóanyag 80 Szerkatalógus 2015 Gombaölő szerek Irtható kórokozók: Tafrina Peronoszpóra Monília Rozsdagombák betegségek Általános adatok Hatóanyag Hatóanyagcsoport Forgalmazási kategória 24% fémréz (36% réz-hidroxid)

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak

75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet. A támogatás célja. Fogalmak 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 4/2016. (I.29.) számú KÖZLEMÉNYE A 2016-os támogatási évi termeléshez kötött és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről I. A közlemény célja Jelen

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 144/2015. (XII. 1.) számú KÖZLEMÉNYE a zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásának igénybevételéről I. Jogszabályi alap A zöldség-gyümölcs termelői csoportok

Részletesebben