Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi: Pénzügyi Bizottság..E- 143 Polgármester:- Jegyző: Igazgatási Oszt. vez.:- Pénzügyi Vezető: - Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 35. -ában foglalt rendelkezések szerint a Polgármesternek november 30-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni az Önkormányzat költségvetési koncepcióját. A koncepció készítésének időpontjában a évi költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés tárgyalja, a költségvetési törvény várhatóan csak decemberben kerül elfogadásra. Fentiek következtében a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetésből kapott bevételeinek összegei még pontosan nem ismertek, így nem tehetünk mást, mint a törvénytervezet, az előző évi tapasztalatok, illetve a kormányprogramban meghatározott célkitűzéseket szem előtt tartva alakítjuk ki a évi költségvetés koncepcióját, meghatározva a költségvetés tervezésénél követendő irányelveket ben még a 2011-esnél is nehezebb év vár az önkormányzatra, hisz az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő térség marad. Ez egyre erőteljesebben jelentkezik, hatása a világgazdaság egészének növekedését is negatívan érinti. A Magyarországot is alapjaiban érintő, jelenlegi világgazdasági válság további alakulása jelenleg nem prognosztizálható biztonságosan. Következésképpen a magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága is lényegesen nagyobb a szokásosnál, annak ellenére, hogy a Kormány a költségvetés elfogadásával csökkenteni kívánja Magyarország gazdasági kiszolgáltatottságát, pénzügyi kitettségét, és újabb lépéseket tesz az ország stabilitása érdekében. Ennek megfelelően az államadósság jövőre 1 %-kal (73 %-ról 72 %-ra) tovább csökken és a GDP arányos költségvetési hiány is jóval a 3 % alatt marad majd a tervek szerint. Az előrejelzések szerint 2012 elején még magas inflációs ráta (4,2 %) a jövő év közepétől gyorsan - év végére 2-3% közé - csökkenhet. A Kormány államháztartási céljai és keretei A demokrácia egyik legfontosabb fokmérője az átláthatóság, az, hogy az állampolgárok számára elérhetőek és megismerhetőek legyenek a legfontosabb, nyilvánosságot érintő adatok.

2 A Kormány által benyújtott jövő évi költségvetés biztonságos, az ország pénzügyi, gazdasági védelmét szolgáló büdzsé. A törvénytervezetben az államháztartás bevételi főösszegét ,9 millió forintban, kiadási főösszegét ,1 millió forintban, a hiányt ,2 millió forintban tervezik megállapítani. A Kormány minden korábbi vállalását tartani kívánja, így a évi Ország-védelmi költségvetés megalkotásakor a kiadási oldalon takarékosság intézkedések bevezetéséről döntött, másrészt az arányos és egykulcsos adórendszer kiterjesztésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a tervezett többletből finanszírozza a költségvetési hiány, - valamint az államadósság csökkentését. A 2012-es költségvetési év így a válságzónától való elrugaszkodás éve lehet. A jövő évi költségvetés öt kiemelt célt irányoz elő ben tovább halad az egyszerűsítés irányába az arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. A Kormány saját lábra állítja a nyugdíjkasszát azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot. Ezek mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka világába a Start Munkaprogram segítségével. A következő évben az eurózónából esetlegesen érkező további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonsági tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére. Az államháztartás egyenlege a évi Országvédelmi Költségvetésben mintegy 1000 milliárd forinttal javul. Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság megerősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony, állampolgár-barát államszerkezet korszerűsítése. A Kormány azzal számol, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi gazdasági környezet okán még hosszú távon komoly kihívásokkal kell Magyarországnak szembenéznie. Ebből következően a Kormány felkészült az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésére. Mindezen tervek megvalósításához és ahhoz, hogy a folyó fizetési mérleg pozitív legyen, a fogyasztás nőjön és a reálkeresetek emelkedjenek szükség lesz változtatásokra. Ezek a változtatások azonban érzékenyen érintik a gazdaságot, ezzel együtt hatása kiterjed az államigazgatás keretein belül működő önkormányzati szervekre is. Ilyen változtatások: Az áfa 25 százalékról 27 százalékra történő emelésén kívül a többi áfa kulcs nem változik, és marad az egyes kulcsok alá tartozó termékek köre is. Jövőre a Kormány megszünteti az adójóváírást és két lépcsőben kivezeti a félszuperbruttót a 202 ezer Ft felett keresők esetében. Első lépcsőben január elsején ezt követően január elsején, így január elsejére egységesen 16 % adókulccsal számolhatunk. Mivel az adójóváírások kivezetése a 202 ezer forint alattiak számára nettó bércsökkenést jelent, ezért a 202 ezer forint felett keresők fészuperbruttójának kétlépcsős kivezetéséből az első lépcsőben- az államnál maradt forrásokból kompenzálja az állam a 202 ezer forint alattiak nettó jövedelemveszteségét. 2

3 1 % ponttal emelkedik a munkavállalói egészségbiztosítási járulék (7,5 %-ról 8,5 %- ra). 40 %-kal emelkedik a cégautó adó (a hengerűrtartalom-alapú adót teljesítményalapúvá formálják). A béren kívüli juttatások közé sorolt üzleti ajándék és reprezentáció adókötelessé válik (27 %-os egészségügyi hozzájárulást kell utána fizetni). Béren kívüli juttatások közül a hidegétkezési jegyek kikerülnek a kedvezményes adózású juttatásokból, helyét a kiterjesztett Szép-kártya foglalja el. Emellett a lakbértámogatás kedvező elbírálás alá fog esni az adórendszerben. A munkáltatók által eddig fizetett 27 %-os TB járulékot adónemre tervezik változtatni. Két új adónem bevezetésének lehetősége is felmerült, egyrészt az ebadó, itt az adónem maximált összegű ( Ft/év) másrészt az új ingatlanadó, mely az ingatlan forgalmi értékének 3 %-át tenné ki. Erre vonatkozóan végleges döntés csak a költségvetési törvény elfogadása után várható. (Forrás: Költségvetési törvényjavaslat általános indoklása) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. (A költségvetési koncepció alapja egyrészt a tárgyévi III. negyedévi önkormányzati beszámoló, másrészt a közzétett központi költségvetési irányelvek, a várható GDP, a fogyasztói árindex, infláció.) Önkormányzati bevételek alakulása A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes alakulása illetve a helyben maradó adók határozza meg. A fenti kormányzati célokból az előzetes tájékoztatások alapján az tükröződik, hogy 2012-ben ezen a területen az alábbi bevételekre számíthatunk: A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek (törvényjavaslat 35.) A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerinti adózók által évre bevallott a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott - személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Illetékek és más bevételek szabályozása (törvényjavaslat 36..) A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a Környezetvédelmi és természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. 3

4 A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára érkezett szabálysértési pénzés helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai: (törvényjavaslat 3.sz. melléklete) Az önkormányzat számára a költségvetési törvényben különféle jogcímeken szereplő, feladatmutatók alapján számított hozzájárulások, támogatások: Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai, Körzeti igazgatási feladatok ezen belül építésügyi igazgatási és kiegészítő hozzájárulás- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, Lakossági települési folyékony hulladékkezelés, Üdülőhelyi feladatok, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ezen belül családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Óvodai nevelés hozzájárulás, Iskolai oktatás hozzájárulás, Kiegészítő hozzájárulás óvodai, iskolai neveléshez, -ezen belül sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzetiségi oktatás stb.- Gyermek és ifjúságvédelemmel összegfüggő feladatok ezen belül kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés, tanulók tankönyvellátása, stb.- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, ezen belül szociális továbbképzés, szakvizsga, stb- Központosított előirányzatok Év közben több jogcímen érkezik bevétel az önkormányzathoz, ez azonban a költségvetésben előre nem tervezhető. Jellemzője, hogy csak részben jelent tényleges bevételt, egy részük csak átfut az önkormányzati rendszeren (ilyen a lakossági vízcsatornadíjakhoz való állami hozzájárulás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is.) Az önkormányzati feladatok forrásának megteremtéséhez meg kell vizsgálni az önkormányzat bevételszerző képességét is. A költségvetés szerkezetéből is kitűnik, hogy kevés mozgásterünk van a bevételek számottevő növelésére, így azt a működési bevételek tekintetében az intézményi térítési díjak és a helyi adóbevételek növelése jelenthetnek megoldást, valamint még nagyobb figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek figyelésére, kihasználására. A helyi adóbevételek növelésénél elsősorban a további adófelderítésekre, adóellenőrzésekre és a behajtási tevékenység továbbfokozására kell koncentrálni. A lakosságot további adónemekkel, vagy adómérték növeléssel nem célszerű terhelni. Intézményi működési bevételek: itt kerülnek elszámolásra az intézményi térítési díjak, bérleti és lízing díjak, kamatbevételek, alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb kiszámlázások évben az ebből képződő bevétel várhatóan 83 %-ban teljesül, ezért a évben innen ezer forint bevétel várható. Intézményi térítési díjak: A közszolgáltatáshoz kapcsolódó térítési díjakat megállapító rendeletet felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. 4

5 Bérleti díjak Az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bérleti díjak nagyságrendjét szerződéses kapcsolataink szabályozzák. A bevételek növekedése az infláció mértékének megfelelően tervezhető. Önkormányzati sajátos működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a helyi adókból befolyó bevételek, az átengedett központi adóból a gépjárműadó, valamint a normatívák között kimutatott átengedett személyi jövedelemadó illetve pótlékok, bírságok évben a helyi adóbevételekből ezer Ft bevételre számítunk, ami 9,3 %-kal magasabb, mint az előző évi előirányzat. Az átengedett adók közül a gépjármű adóból várható bevétel is 2 %-kal magasabb lesz mint az előző évben volt. Megnevezés 2011 év előir. (eft) 2012 év terv számai (eft) elmozdulás %-ban Építményadó ,0% Telekadó ,3% Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ ,0% Talajterhelési díj ,1% Iparűzési adó / áll.jell./ ,0% Helyi adók összesen ,3% Gépjármű adó ,0% Pótlék ,4% Bírság ,0% Adók mindösszesen ,6% Fontos momentum, hogy a Képviselő-testületnek december 20-ig kell döntést hoznia a 2012 évi helyi adó szabályozásáról (emelések, kedvezmények kiterjesztése, új adónemek bevezetése). A központi támogatás keretében várható bevétel személyi jövedelemadóból évre Ft, mely 1.69 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. (2011 évben ebből a támogatásból befolyó összeg forint) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Itt kerülnek elszámolásra az ingatlanokkal és a felhalmozások között kimutatott üzemeltetésből származó bevételeink év harmadik negyedévéig sajnos ebből befolyó bevételeink 65 %-ban teljesültek. Itt számolhatunk a évekről áthúzódó esetleges ingatlanértékesítések bevételével, azonban a pangó ingatlanpiac miatt az csak töredékében tervezhető, valamint az útfejlesztésekkel kapcsolatban a lakosságtól várható közmű hozzájárulások összegét is figyelembe kell venni, továbbá ide tervezzük a Víziközmű Társulattól befolyó rendszerhasználati bérleti díjat évre ezen bevételek között várhatóan ezer forint bevétellel számolhatunk évben nem sikerült értékesíteni a Rozmaring u. a Kút utca, valamint a Gresz F u-i ingatlanokat. 5

6 2012-ben, amennyiben sikerül ezen ingatlanokat értékesíteni a felértékelt összegeken úgy ezer forint bevételhez jut az Önkormányzat. Ez forrása lehet a Bölcsőde építés ezer forintos önrésznek. Költségvetési támogatások Itt kerülnek elszámolása a normatív támogatások, melyeket az Önkormányzat feladatainak ellátásához kap a központi költségvetésből. A mellékelt táblázatból látható a évben kapott és előírt támogatás, valamint a évre vonatkozó törvény által meghatározott mutatók szerinti költségvetési támogatások összegei. A központi támogatás tételeiben és összességében is magasabb az előző évihez képest. Összességében 4 %-kal emelkedik a támogatási összeg. Működési célú pénzeszköz átvétel A védőnői tevékenységet finanszírozó OEP hozzájárulás változásának irányáról és mértékéről jelenleg nincs információnk. Támogatások Itt kerül előírásra az esetleges rövidlejáratú hitelfelvétel, valamint a Magyar Államkincstártól származó utólagos elszámolásokra leutalt összegek, támogatások, EU-s projektekből származó támogatások, valamint a központosított bevételek egy része. Ezen utalásokról jelenleg információval nem rendelkezünk. Az EU-s projektekből csak a évről áthúzódó Önkormányzatot megillető Iskolaenergetikai elszámolásból járó Ft bevétele ismert. Az önkormányzat várható kiadásai A kötelezően előírt feladatok köre alapjában nem változik 2012-ben. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a közbiztonság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Kormány programjában szerepel a 2012-es gazdasági évben az önkormányzati alapfeladatok közül kiemelni és központi irányítás alá helyezni az oktatást, a szociális ellátások közül a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok egy részét. Ez a döntés mindenképpen normatíva elvonással is fog járni, ennek hatása és nagysága azonban még nem ismert. A működési kiadásokat tovább kell racionalizálni, természetesen az ésszerűség és gazdaságosság figyelembe vételével. Így a évi költségvetési törvénytervezet szerint 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést csak a közüzemi ill. kötelezően nyújtandó szolgáltatásoknál javaslom figyelembe venni. Más kiadási sorokon részelőirányzatonként nem léphető túl a évi teljesítési adat, mint bázis. 6

7 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások A személyi jellegű kiadásokat továbbra is a jogszabályi előírásokat betartva kell tervezni. A évi önkormányzati szintű létszámkeretet nem tervezzük növelni, a létszámgazdálkodást az Önkormányzat és a részben önálló intézményeknél javasolt felülvizsgálni. A személyi jellegű kiadások terén változás, hogy a bruttó Ft alatti kereseteknél megszűnik a szuperbruttó (27 %-os elszámolás), valamint megszűnik az adókedvezmény. Ez sajnos a reálkereset csökkentését fogja eredményezni. A bruttó Ft feletti kereseteknél a félszuperbruttó megmarad, kiegészülve 3 %-os különadóval, és az adókedvezmény megszüntetésével, ami szintén a reálkereset csökkenéséhez vezethet. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete évben nem haladhatja meg a bruttó forintot. Az alábbiakra fordítható - meleg étkezési utalvány - üdülési hozzájárulás, - iskolakezdési támogatás, - önkéntes magánnyugdíj-pénztári kiegészítés, életbiztosítás. Járulékok A tervezést mindenképpen a bérek és bérjellegű kifizetések határozzák meg, itt változás a járulékok %-ában nem várható. Készletbeszerzések Ide tervezzük az élelmiszer, gyógyszer, könyv, hajtóanyag folyóiratok, szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzéseit. Itt a változás mindenképpen az áfa 25 százalékról 27 százalékra való változása fogja befolyásolni az erre a feladatokra tervezett összegek nagyságát Szolgáltatások Itt kerülnek elszámolása a vásárolt és kiszámlázott termékekkel kapcsolatos áfa kiadások, ami növekedést fog eredményezni az áfa % változásában. Továbbá ide tervezzük az oktatási, és reklám kiadások előirányzatait is. Egyéb folyó kiadások Ide kerülnek a munkáltató által fizetett szja kiadások, valamint a rehabilitációs kiadások is, és a tagdíjak, egyéb adók és működési kamatkiadások. Társadalom és szociálpolitikai kiadások Ide kerülnek elszámolásra az Önkormányzat által méltányossági alapon megítélt szociális támogatások, valamint normatíva alapján a központi költségvetésből járó támogatások kiadásai. A bevételek bizonytalan befolyása, valamint a pénzügyi és gazdasági válság hatására növekvő elszegényedés és munkanélküliség ellenére sem javaslom a segélykeret növelését, annak bázisszinten való tartását javasoljuk. Felhalmozási kiadások: A koncepció készítés első lépéseként áttekintettük a Képviselőtestület által már korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek a évet terhelik. Ezek az alábbiak: kötvénykibocsátásból származó tőke, illetve kamat törlesztés, felújítási hiteltörlesztés és kamat (Öregiskola felújítása, Útépítés, Felszíni vízelvezetés, XXI. századi iskola beruházása, MFB refinanszírozott hitel), Hiteleink közül: 7

8 - a felszíni vízelvezetésre felvett évben, - Öreg Iskola felújítására felvett évben, - útépítésre felvett hitel évben, - XXI. századi iskola hitele évben, - kötvénykibocsátásból felvett hitelünk évben jár le évben e hitelekre várhatóan kifizetendő összeg: forint A hitelekkel kapcsolatos árfolyamból adódó kötelezettségekkel is számolni kell, tekintettel arra hogy a forint/deviza árfolyamok nagymértékben változtak. A változás mértékét csak a költségvetési törvény elfogadása után tudjuk meghatározni pontosan. A Képviselő-testület évet érintő beruházásokról szóló döntései is beépítésre kell, hogy kerüljenek a költségvetésbe. Így a bölcsőde beruházással kapcsolatos kiadások önrésze, (pályázat beadása folyamatban), valamint az Öreg Iskola területén inkubátorház kialakítása. Áthúzódó és 2012 évben beindításra tervezett beruházások megvalósításához a kiadások megtervezéséhez körültekintően kell eljárni a tervezés során, az önrészek biztosítására a megfelelő fedezet megtalálásával és felkutatásával. Alapvető követelmény, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évben is fenntartsa működőképességét, a működési hitel állományát ne növelje, biztosítva ezzel a gazdálkodás likviditását, valamint a már kötelezettségvállalással érintett beruházásait meg tudja valósítani. Ennek érdekében a költségvetést elsősorban a rendszeres bevételekre szabad alapozni, az eredeti költségvetésben kötelezettséget csak ezek mértékéig lehet vállalni. A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a kötelező feladatok nagyságrendjére kell igazítani a tartós bevételei forrásokat s a fennmaradó esetleges maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi forrásairól. Változatlanul arra kell törekednünk, hogy a működési bevételek elsősorban az önkormányzat intézményeinek működéséhez szükséges kiadásokat finanszírozzanak, illetve a fejlesztési és felújítási igényeket döntően a felhalmozási bevételekből, a működés feltételeinek megteremtése után elégítsük ki. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását jelenti az Ötv. alapján pl. óvodai nevelés, általános iskolai ellátás, egészségügyi és szociális alapellátás, közvilágítás, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak és a köztemető fenntartása. A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése előtt át kell tekinteni és szükség esetén módosítani kell azokat az önkormányzati rendeleteket, amelynek hatása van a költségvetés kiadási és bevételi előirányzataira. A évi költségvetést még takarékosabban kell tervezni, minden bevételi forrást fel kell kutatni, a kiadásokat minimumra kell csökkenteni, természetesen az ésszerűség határáig. Helyi kisebbségi önkormányzatok A helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírja, hogy a költségvetési koncepció összeállítása előtt a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével át kell tekinteni a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, az önkormányzat bevételi forrásait és ennek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót. 8

9 A költségvetési törvény-tervezet szerint a kisebbségi önkormányzatok évben sem jutnak automatikusan központi támogatáshoz, hanem egy a tárgyév január 15-ig megjelenő kormányrendeletben kialakított pályázati eljárás útján igényelhetik. Az Önkormányzat részben önálló szervei: Kispatak Óvoda, Általános Iskola, Öregiskola évre vonatkozó költségvetési koncepcióját -en küldjük. Az Önkormányzat évi költségvetés tervezésére vonatkozó irányelvek javaslatait a határozati javaslat tartalmazza. Nagykovácsi, november 17. Bencsik Mónika polgármester Határozati javaslat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepció kapcsán az alábbi döntést hozza: Bevételek vonatkozásában: 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását. 2. Az intézményi térítési díjakat, egyéb bevételeket növelni kell, hogy ezzel is csökkentsük az önkormányzati támogatás összegét. 3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati szervek és intézmények vezetőit, hogy saját bevételeik növelése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket évben az önkormányzat db új adónemet vezet, be a jelenlegi adónemek mértékét azonban nem változtatja. 5. A helyi adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként fogadjuk el. 6. Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére likviditási hitelkeretet állapít meg. 7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok évi bérleti díját a hatályos lakásbérletről szóló rendelet szerint kívánja megemelni. 8. Az Önkormányzat 2012 évben az alábbi ingatlanok értékesítését tervezi:.. Kiadások tekintetében: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni évben a köztisztviselőknél a Cafeteria-rendszer keretösszegét bruttó ,- Ft/fő/év nagyságban határozza meg. 9

10 évben a közalkalmazottaknál bruttó.. Ft/fő/év értékben meleg étkezési utalványt juttat évben nem javasol létszámbővítést az intézményeknél többletmunkák, plusz feladatok miatt. 5. Az intézményi dologi kiadások tekintetében el kell végezni a feladatváltozásokból adódó báziskorrekciót, ezt követően a közüzemi díjak, ill. kötelező szolgáltatások vonatkozásában kiadási előirányzatok összegét az inflációval növelten kell tervezni. (2012-ben ez 4,2 %) 6. A társadalmi szervezetek, az egyesületek, alapítványok támogatása csak benyújtott sikeres pályázat útján lehetséges. 7. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásához az Önkormányzat a központi költségvetésből e címen adott támogatás összegéig működési támogatást irányoz elő. 8. A szociálpolitikai kiadásokat a teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelően tervezzük. 9. Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító beruházások pályázati feltételeit, és forrásait. 10. Az intézmények felhalmozási kiadást nem tervezhetnek, ugyanakkor kötelesek jelezni ez irányú javaslataikat a költségvetés tervezésekor. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a koncepció alapján kezdje meg a évi költségvetés összeállítását. Intézkedjen a szerződések szükséges felülvizsgálata ügyében, valamint folytassa le a költségvetési előzetes egyeztetéseket az intézményvezetőkkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzati vagyontárgyak bérleti díjainak felülvizsgálata ügyében járjon el. Határidő: folyamatos, illetve február 15. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 10

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA. Általános gazdasági helyzet HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA Tisztelt Képviselő Testület! Az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény 24. -ában foglaltak alapján Hajdúhadház Város

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor

M E G H Í V Ó. 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor Albertirsa Város Polgármesterétől 2730 Albertirsa, Irsay K. u. 2. M E G H Í V Ó Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 15-én (kedd) 17 órakor tartja rendkívüli ülését, melyre ezúton

Részletesebben

~+"?oín OFX 1.,...»»»"««"» «

~+?oín OFX 1.,...»»»««» « Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése ~+"?oín OFX 1 Budapest,.,...»»»"««"» «Tárgy: Javaslat az Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról

Előterjesztés. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. november 28-i ülésére Szentes város 2009. évi költségvetési koncepciójáról Szentes Város Önkormányzata SZENTES VÁROS 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJA KÉSZÜLT: 2008. NOVEMBER HÓNAPBAN 2 SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERE Előterjesztés Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

G lt.9. szám ú előterjesztés

G lt.9. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere G lt.9. szám ú előterjesztés I. Tartalmi összefoglaló Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében

Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Készült: Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2012.novemberében Szentes Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. február 26-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének megalkotása Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/60-1/2014/I. Üi.: Juhászné Kérdő Edina Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Makó város önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Serényfalva, Kossuth L. út 63. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Serényfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 17-én 14.00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Szám: 22237/2012. M E G H Í V Ó Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. 2012. november 29-én (csütörtök) 18.00 órakor Ülés helye: Arany János Közösségi

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918

PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-146/ 2013. A határozati javaslat elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges!

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300

Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 Szentes Város Polgármesterétő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 6601 Szentes, Pf. 58, tel.: 63/510-300 02-19846-3/2003. Előterjesztés Szentes Város Önkormányzatának 2004. évi KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓJÁRÓL

Részletesebben

a 2015. évi költségvetéséről

a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.06.) önkormányzati rendelete a 2015. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza:

POLGÁRMESTERE. A 2011. évi költségvetési javaslat a következő jelentősebb fejlesztési feladatainkat tartalmazza: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE Készült a 2011. március 2. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tárgy: Javaslat Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 20.11. évi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J a v a s l a t - a Képviselő- testületnek - Sárospatak Város Önkormányzata

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére 13. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10 i rendkívüli ülésére Tárgy: Beszámoló az Állami Számvevőszék vizsgálata alapján

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati rendeletének Marcali Város Önkormányzatának Polgármestere 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló /2015.(II..) önkormányzati

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete

Kisbajcs Község Önkormányzata. Képviselő-testületének./2011. (IV.19.) r e n d e l e t tervezete Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének./20. (IV.9.) r e n d e l e t tervezete Az önkormányzat és a közös fenntartású intézmények 200. évi költségvetéséről szóló 2/200. (III.02.) sz. rendelet

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére.

1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. 1. NAPIREND Ügyiratszám: 5/70 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. április 26-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A 2012. évi költségvetés

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2007. (III. 12.) számú rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről I. AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Mágocs Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S MÁGOCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Tisztelt Képviselő-testület! A különféle jogszabályok, iránymutatások a költségvetési tervezésnél

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/20-12/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Száma:../2008. Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója Az anyagot készítette: Közgazdasági Iroda Az anyagot látta: Véleményezésre

Részletesebben

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához

Általános Indokolás. a 2014. évi költségvetési terv kialakításához Berhida Város Önkormányzata 8181 Berhida, Veszprémi u. 1-3. Általános Indokolás a 2014. évi költségvetési terv kialakításához A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 -a alapján a 2014. évi költségvetési

Részletesebben