Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyző: Tisztelt Képviselő-testület!"

Átírás

1 Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre nyílt Nagykovácsi, november 24. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester. Előadó: Hársvölgyiné Kamarás Zita pü.csopv.. Melléklet: Intézményi tervezetek Véleményezi: Pénzügyi Bizottság..E- 143 Polgármester:- Jegyző: Igazgatási Oszt. vez.:- Pénzügyi Vezető: - Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv a, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormány rendelet 35. -ában foglalt rendelkezések szerint a Polgármesternek november 30-ig kell a Képviselő-testület elé terjeszteni az Önkormányzat költségvetési koncepcióját. A koncepció készítésének időpontjában a évi költségvetési törvényjavaslatot az országgyűlés tárgyalja, a költségvetési törvény várhatóan csak decemberben kerül elfogadásra. Fentiek következtében a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok központi költségvetésből kapott bevételeinek összegei még pontosan nem ismertek, így nem tehetünk mást, mint a törvénytervezet, az előző évi tapasztalatok, illetve a kormányprogramban meghatározott célkitűzéseket szem előtt tartva alakítjuk ki a évi költségvetés koncepcióját, meghatározva a költségvetés tervezésénél követendő irányelveket ben még a 2011-esnél is nehezebb év vár az önkormányzatra, hisz az elmúlt időszak nemzetközi gazdasági folyamatai azt bizonyítják, hogy az Európai Unió még éveken keresztül egy elhúzódó pénzügyi-gazdasági válsággal küzdő térség marad. Ez egyre erőteljesebben jelentkezik, hatása a világgazdaság egészének növekedését is negatívan érinti. A Magyarországot is alapjaiban érintő, jelenlegi világgazdasági válság további alakulása jelenleg nem prognosztizálható biztonságosan. Következésképpen a magyar gazdaság lehetséges fejlődésére vonatkozó előrejelzés bizonytalansága is lényegesen nagyobb a szokásosnál, annak ellenére, hogy a Kormány a költségvetés elfogadásával csökkenteni kívánja Magyarország gazdasági kiszolgáltatottságát, pénzügyi kitettségét, és újabb lépéseket tesz az ország stabilitása érdekében. Ennek megfelelően az államadósság jövőre 1 %-kal (73 %-ról 72 %-ra) tovább csökken és a GDP arányos költségvetési hiány is jóval a 3 % alatt marad majd a tervek szerint. Az előrejelzések szerint 2012 elején még magas inflációs ráta (4,2 %) a jövő év közepétől gyorsan - év végére 2-3% közé - csökkenhet. A Kormány államháztartási céljai és keretei A demokrácia egyik legfontosabb fokmérője az átláthatóság, az, hogy az állampolgárok számára elérhetőek és megismerhetőek legyenek a legfontosabb, nyilvánosságot érintő adatok.

2 A Kormány által benyújtott jövő évi költségvetés biztonságos, az ország pénzügyi, gazdasági védelmét szolgáló büdzsé. A törvénytervezetben az államháztartás bevételi főösszegét ,9 millió forintban, kiadási főösszegét ,1 millió forintban, a hiányt ,2 millió forintban tervezik megállapítani. A Kormány minden korábbi vállalását tartani kívánja, így a évi Ország-védelmi költségvetés megalkotásakor a kiadási oldalon takarékosság intézkedések bevezetéséről döntött, másrészt az arányos és egykulcsos adórendszer kiterjesztésével együtt a költségvetés bevételi oldalán a tervezett többletből finanszírozza a költségvetési hiány, - valamint az államadósság csökkentését. A 2012-es költségvetési év így a válságzónától való elrugaszkodás éve lehet. A jövő évi költségvetés öt kiemelt célt irányoz elő ben tovább halad az egyszerűsítés irányába az arányos, egykulcsos adórendszer, célja az adóelkerülés és az adókiskapuk bezárása. A Kormány saját lábra állítja a nyugdíjkasszát azzal a céllal, hogy a jövőben ne termelje újra az államadósságot. Ezek mellett jelentős átalakításon megy keresztül az egészségügy, továbbá a jelenlegi 595 ezer jövedelempótló juttatásból részesülő állampolgár közül legalább 200 ezer fő visszatér a munka világába a Start Munkaprogram segítségével. A következő évben az eurózónából esetlegesen érkező további veszélyekre történő felkészülés érdekében, a Kormány először tesz javaslatot az Országgyűlés részére egy Országvédelmi Alap létrehozására, amely biztonsági tartalékként szolgál minden rendkívüli helyzet megfelelő kezelésére. Az államháztartás egyenlege a évi Országvédelmi Költségvetésben mintegy 1000 milliárd forinttal javul. Ez az egyenlegjavulás lehetővé teszi, hogy 2012-ben többletfinanszírozásban részesüljön a közbiztonság megerősítése, az egészségügy átalakítása, az oktatás megújítása, a társadalmi felzárkóztatás különböző programjai, a gazdaságfejlesztés területe, valamint a hatékony, állampolgár-barát államszerkezet korszerűsítése. A Kormány azzal számol, hogy az országot körülvevő kedvezőtlen európai és nemzetközi gazdasági környezet okán még hosszú távon komoly kihívásokkal kell Magyarországnak szembenéznie. Ebből következően a Kormány felkészült az árfolyamváltozásból fakadó kockázatok kivédésére. Mindezen tervek megvalósításához és ahhoz, hogy a folyó fizetési mérleg pozitív legyen, a fogyasztás nőjön és a reálkeresetek emelkedjenek szükség lesz változtatásokra. Ezek a változtatások azonban érzékenyen érintik a gazdaságot, ezzel együtt hatása kiterjed az államigazgatás keretein belül működő önkormányzati szervekre is. Ilyen változtatások: Az áfa 25 százalékról 27 százalékra történő emelésén kívül a többi áfa kulcs nem változik, és marad az egyes kulcsok alá tartozó termékek köre is. Jövőre a Kormány megszünteti az adójóváírást és két lépcsőben kivezeti a félszuperbruttót a 202 ezer Ft felett keresők esetében. Első lépcsőben január elsején ezt követően január elsején, így január elsejére egységesen 16 % adókulccsal számolhatunk. Mivel az adójóváírások kivezetése a 202 ezer forint alattiak számára nettó bércsökkenést jelent, ezért a 202 ezer forint felett keresők fészuperbruttójának kétlépcsős kivezetéséből az első lépcsőben- az államnál maradt forrásokból kompenzálja az állam a 202 ezer forint alattiak nettó jövedelemveszteségét. 2

3 1 % ponttal emelkedik a munkavállalói egészségbiztosítási járulék (7,5 %-ról 8,5 %- ra). 40 %-kal emelkedik a cégautó adó (a hengerűrtartalom-alapú adót teljesítményalapúvá formálják). A béren kívüli juttatások közé sorolt üzleti ajándék és reprezentáció adókötelessé válik (27 %-os egészségügyi hozzájárulást kell utána fizetni). Béren kívüli juttatások közül a hidegétkezési jegyek kikerülnek a kedvezményes adózású juttatásokból, helyét a kiterjesztett Szép-kártya foglalja el. Emellett a lakbértámogatás kedvező elbírálás alá fog esni az adórendszerben. A munkáltatók által eddig fizetett 27 %-os TB járulékot adónemre tervezik változtatni. Két új adónem bevezetésének lehetősége is felmerült, egyrészt az ebadó, itt az adónem maximált összegű ( Ft/év) másrészt az új ingatlanadó, mely az ingatlan forgalmi értékének 3 %-át tenné ki. Erre vonatkozóan végleges döntés csak a költségvetési törvény elfogadása után várható. (Forrás: Költségvetési törvényjavaslat általános indoklása) A helyi önkormányzat költségvetési koncepcióját a helyben képződő tervévi bevételek, valamint az ismert kötelezettségek, továbbá a tervévre vonatkozó költségvetési törvényjavaslat figyelembevételével állítja össze. (A költségvetési koncepció alapja egyrészt a tárgyévi III. negyedévi önkormányzati beszámoló, másrészt a közzétett központi költségvetési irányelvek, a várható GDP, a fogyasztói árindex, infláció.) Önkormányzati bevételek alakulása A helyi önkormányzatok állami támogatását a központi költségvetési kapcsolatokból származó két forrás az állami hozzájárulások és támogatások, valamint az átengedett személyi jövedelemadó együttes alakulása illetve a helyben maradó adók határozza meg. A fenti kormányzati célokból az előzetes tájékoztatások alapján az tükröződik, hogy 2012-ben ezen a területen az alábbi bevételekre számíthatunk: A települési önkormányzatokat megillető átengedett bevételek (törvényjavaslat 35.) A települési önkormányzatot az állandó lakóhely szerinti adózók által évre bevallott a NAV által a települési önkormányzat közigazgatási területére kimutatott - személyi jövedelemadó 8 %-a illeti meg. A gépjárműadóról szóló törvény alapján a belföldi gépjárművek után a települési önkormányzat által beszedett adó 100 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni a települési önkormányzat által beszedett személyi jövedelemadó 100 %-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg. Illetékek és más bevételek szabályozása (törvényjavaslat 36..) A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege, a Környezetvédelmi és természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által a települési önkormányzat területén kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a az illetékes települési önkormányzatot illeti meg. 3

4 A települési önkormányzat pénzforgalmi számlájára érkezett szabálysértési pénzés helyszíni bírságból származó bevétel 100 %-a, valamint a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságból származó bevétel 30 %-a a települési önkormányzatot illeti meg. A települési önkormányzatok normatív hozzájárulásai: (törvényjavaslat 3.sz. melléklete) Az önkormányzat számára a költségvetési törvényben különféle jogcímeken szereplő, feladatmutatók alapján számított hozzájárulások, támogatások: Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási sport és kulturális feladatai, Körzeti igazgatási feladatok ezen belül építésügyi igazgatási és kiegészítő hozzájárulás- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, Lakossági települési folyékony hulladékkezelés, Üdülőhelyi feladatok, Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás, Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás ezen belül családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, Óvodai nevelés hozzájárulás, Iskolai oktatás hozzájárulás, Kiegészítő hozzájárulás óvodai, iskolai neveléshez, -ezen belül sajátos nevelési igényű gyermekek, nemzetiségi oktatás stb.- Gyermek és ifjúságvédelemmel összegfüggő feladatok ezen belül kedvezményes óvodai iskolai étkeztetés, tanulók tankönyvellátása, stb.- Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása, ezen belül szociális továbbképzés, szakvizsga, stb- Központosított előirányzatok Év közben több jogcímen érkezik bevétel az önkormányzathoz, ez azonban a költségvetésben előre nem tervezhető. Jellemzője, hogy csak részben jelent tényleges bevételt, egy részük csak átfut az önkormányzati rendszeren (ilyen a lakossági vízcsatornadíjakhoz való állami hozzájárulás, valamint a lakossági közműfejlesztési támogatás is.) Az önkormányzati feladatok forrásának megteremtéséhez meg kell vizsgálni az önkormányzat bevételszerző képességét is. A költségvetés szerkezetéből is kitűnik, hogy kevés mozgásterünk van a bevételek számottevő növelésére, így azt a működési bevételek tekintetében az intézményi térítési díjak és a helyi adóbevételek növelése jelenthetnek megoldást, valamint még nagyobb figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek figyelésére, kihasználására. A helyi adóbevételek növelésénél elsősorban a további adófelderítésekre, adóellenőrzésekre és a behajtási tevékenység továbbfokozására kell koncentrálni. A lakosságot további adónemekkel, vagy adómérték növeléssel nem célszerű terhelni. Intézményi működési bevételek: itt kerülnek elszámolásra az intézményi térítési díjak, bérleti és lízing díjak, kamatbevételek, alaptevékenységgel kapcsolatos egyéb kiszámlázások évben az ebből képződő bevétel várhatóan 83 %-ban teljesül, ezért a évben innen ezer forint bevétel várható. Intézményi térítési díjak: A közszolgáltatáshoz kapcsolódó térítési díjakat megállapító rendeletet felül kell vizsgálni és szükség szerint módosítani kell. 4

5 Bérleti díjak Az önkormányzati vagyontárgyak bérbeadásából származó bérleti díjak nagyságrendjét szerződéses kapcsolataink szabályozzák. A bevételek növekedése az infláció mértékének megfelelően tervezhető. Önkormányzati sajátos működési bevételek Itt kerülnek elszámolásra a helyi adókból befolyó bevételek, az átengedett központi adóból a gépjárműadó, valamint a normatívák között kimutatott átengedett személyi jövedelemadó illetve pótlékok, bírságok évben a helyi adóbevételekből ezer Ft bevételre számítunk, ami 9,3 %-kal magasabb, mint az előző évi előirányzat. Az átengedett adók közül a gépjármű adóból várható bevétel is 2 %-kal magasabb lesz mint az előző évben volt. Megnevezés 2011 év előir. (eft) 2012 év terv számai (eft) elmozdulás %-ban Építményadó ,0% Telekadó ,3% Idegenforgalmi adó / tart.utáni/ ,0% Talajterhelési díj ,1% Iparűzési adó / áll.jell./ ,0% Helyi adók összesen ,3% Gépjármű adó ,0% Pótlék ,4% Bírság ,0% Adók mindösszesen ,6% Fontos momentum, hogy a Képviselő-testületnek december 20-ig kell döntést hoznia a 2012 évi helyi adó szabályozásáról (emelések, kedvezmények kiterjesztése, új adónemek bevezetése). A központi támogatás keretében várható bevétel személyi jövedelemadóból évre Ft, mely 1.69 %-os emelkedést mutat az előző évhez képest. (2011 évben ebből a támogatásból befolyó összeg forint) Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Itt kerülnek elszámolásra az ingatlanokkal és a felhalmozások között kimutatott üzemeltetésből származó bevételeink év harmadik negyedévéig sajnos ebből befolyó bevételeink 65 %-ban teljesültek. Itt számolhatunk a évekről áthúzódó esetleges ingatlanértékesítések bevételével, azonban a pangó ingatlanpiac miatt az csak töredékében tervezhető, valamint az útfejlesztésekkel kapcsolatban a lakosságtól várható közmű hozzájárulások összegét is figyelembe kell venni, továbbá ide tervezzük a Víziközmű Társulattól befolyó rendszerhasználati bérleti díjat évre ezen bevételek között várhatóan ezer forint bevétellel számolhatunk évben nem sikerült értékesíteni a Rozmaring u. a Kút utca, valamint a Gresz F u-i ingatlanokat. 5

6 2012-ben, amennyiben sikerül ezen ingatlanokat értékesíteni a felértékelt összegeken úgy ezer forint bevételhez jut az Önkormányzat. Ez forrása lehet a Bölcsőde építés ezer forintos önrésznek. Költségvetési támogatások Itt kerülnek elszámolása a normatív támogatások, melyeket az Önkormányzat feladatainak ellátásához kap a központi költségvetésből. A mellékelt táblázatból látható a évben kapott és előírt támogatás, valamint a évre vonatkozó törvény által meghatározott mutatók szerinti költségvetési támogatások összegei. A központi támogatás tételeiben és összességében is magasabb az előző évihez képest. Összességében 4 %-kal emelkedik a támogatási összeg. Működési célú pénzeszköz átvétel A védőnői tevékenységet finanszírozó OEP hozzájárulás változásának irányáról és mértékéről jelenleg nincs információnk. Támogatások Itt kerül előírásra az esetleges rövidlejáratú hitelfelvétel, valamint a Magyar Államkincstártól származó utólagos elszámolásokra leutalt összegek, támogatások, EU-s projektekből származó támogatások, valamint a központosított bevételek egy része. Ezen utalásokról jelenleg információval nem rendelkezünk. Az EU-s projektekből csak a évről áthúzódó Önkormányzatot megillető Iskolaenergetikai elszámolásból járó Ft bevétele ismert. Az önkormányzat várható kiadásai A kötelezően előírt feladatok köre alapjában nem változik 2012-ben. A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: Településfejlesztés, településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és vízelvezetés, csatornázás, köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a helyi közutakon, a tulajdonában álló közforgalom elől el nem zárt magánutakon, valamint a tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosítása, helyi tömegközlekedés, a közbiztonság és a településtisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól, közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. Itt meg kell jegyeznünk, hogy a Kormány programjában szerepel a 2012-es gazdasági évben az önkormányzati alapfeladatok közül kiemelni és központi irányítás alá helyezni az oktatást, a szociális ellátások közül a gyermek és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok egy részét. Ez a döntés mindenképpen normatíva elvonással is fog járni, ennek hatása és nagysága azonban még nem ismert. A működési kiadásokat tovább kell racionalizálni, természetesen az ésszerűség és gazdaságosság figyelembe vételével. Így a évi költségvetési törvénytervezet szerint 4,2 %-os fogyasztói árnövekedést csak a közüzemi ill. kötelezően nyújtandó szolgáltatásoknál javaslom figyelembe venni. Más kiadási sorokon részelőirányzatonként nem léphető túl a évi teljesítési adat, mint bázis. 6

7 Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások A személyi jellegű kiadásokat továbbra is a jogszabályi előírásokat betartva kell tervezni. A évi önkormányzati szintű létszámkeretet nem tervezzük növelni, a létszámgazdálkodást az Önkormányzat és a részben önálló intézményeknél javasolt felülvizsgálni. A személyi jellegű kiadások terén változás, hogy a bruttó Ft alatti kereseteknél megszűnik a szuperbruttó (27 %-os elszámolás), valamint megszűnik az adókedvezmény. Ez sajnos a reálkereset csökkentését fogja eredményezni. A bruttó Ft feletti kereseteknél a félszuperbruttó megmarad, kiegészülve 3 %-os különadóval, és az adókedvezmény megszüntetésével, ami szintén a reálkereset csökkenéséhez vezethet. A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete évben nem haladhatja meg a bruttó forintot. Az alábbiakra fordítható - meleg étkezési utalvány - üdülési hozzájárulás, - iskolakezdési támogatás, - önkéntes magánnyugdíj-pénztári kiegészítés, életbiztosítás. Járulékok A tervezést mindenképpen a bérek és bérjellegű kifizetések határozzák meg, itt változás a járulékok %-ában nem várható. Készletbeszerzések Ide tervezzük az élelmiszer, gyógyszer, könyv, hajtóanyag folyóiratok, szakmai anyagok és kisértékű tárgyi eszközök beszerzéseit. Itt a változás mindenképpen az áfa 25 százalékról 27 százalékra való változása fogja befolyásolni az erre a feladatokra tervezett összegek nagyságát Szolgáltatások Itt kerülnek elszámolása a vásárolt és kiszámlázott termékekkel kapcsolatos áfa kiadások, ami növekedést fog eredményezni az áfa % változásában. Továbbá ide tervezzük az oktatási, és reklám kiadások előirányzatait is. Egyéb folyó kiadások Ide kerülnek a munkáltató által fizetett szja kiadások, valamint a rehabilitációs kiadások is, és a tagdíjak, egyéb adók és működési kamatkiadások. Társadalom és szociálpolitikai kiadások Ide kerülnek elszámolásra az Önkormányzat által méltányossági alapon megítélt szociális támogatások, valamint normatíva alapján a központi költségvetésből járó támogatások kiadásai. A bevételek bizonytalan befolyása, valamint a pénzügyi és gazdasági válság hatására növekvő elszegényedés és munkanélküliség ellenére sem javaslom a segélykeret növelését, annak bázisszinten való tartását javasoljuk. Felhalmozási kiadások: A koncepció készítés első lépéseként áttekintettük a Képviselőtestület által már korábban vállalt kötelezettségeket, amelyek a évet terhelik. Ezek az alábbiak: kötvénykibocsátásból származó tőke, illetve kamat törlesztés, felújítási hiteltörlesztés és kamat (Öregiskola felújítása, Útépítés, Felszíni vízelvezetés, XXI. századi iskola beruházása, MFB refinanszírozott hitel), Hiteleink közül: 7

8 - a felszíni vízelvezetésre felvett évben, - Öreg Iskola felújítására felvett évben, - útépítésre felvett hitel évben, - XXI. századi iskola hitele évben, - kötvénykibocsátásból felvett hitelünk évben jár le évben e hitelekre várhatóan kifizetendő összeg: forint A hitelekkel kapcsolatos árfolyamból adódó kötelezettségekkel is számolni kell, tekintettel arra hogy a forint/deviza árfolyamok nagymértékben változtak. A változás mértékét csak a költségvetési törvény elfogadása után tudjuk meghatározni pontosan. A Képviselő-testület évet érintő beruházásokról szóló döntései is beépítésre kell, hogy kerüljenek a költségvetésbe. Így a bölcsőde beruházással kapcsolatos kiadások önrésze, (pályázat beadása folyamatban), valamint az Öreg Iskola területén inkubátorház kialakítása. Áthúzódó és 2012 évben beindításra tervezett beruházások megvalósításához a kiadások megtervezéséhez körültekintően kell eljárni a tervezés során, az önrészek biztosítására a megfelelő fedezet megtalálásával és felkutatásával. Alapvető követelmény, hogy Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évben is fenntartsa működőképességét, a működési hitel állományát ne növelje, biztosítva ezzel a gazdálkodás likviditását, valamint a már kötelezettségvállalással érintett beruházásait meg tudja valósítani. Ennek érdekében a költségvetést elsősorban a rendszeres bevételekre szabad alapozni, az eredeti költségvetésben kötelezettséget csak ezek mértékéig lehet vállalni. A költségvetés tervezésekor az erőforrásokat minden területen az önkormányzati kötelező alapfeladatok ellátására kell koncentrálni, tehát a kötelező feladatok nagyságrendjére kell igazítani a tartós bevételei forrásokat s a fennmaradó esetleges maradvány mértékére figyelemmel lehet dönteni az önként vállalt feladatok köréről és pénzügyi forrásairól. Változatlanul arra kell törekednünk, hogy a működési bevételek elsősorban az önkormányzat intézményeinek működéséhez szükséges kiadásokat finanszírozzanak, illetve a fejlesztési és felújítási igényeket döntően a felhalmozási bevételekből, a működés feltételeinek megteremtése után elégítsük ki. Az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását jelenti az Ötv. alapján pl. óvodai nevelés, általános iskolai ellátás, egészségügyi és szociális alapellátás, közvilágítás, egészséges ivóvíz ellátás, helyi közutak és a köztemető fenntartása. A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztése előtt át kell tekinteni és szükség esetén módosítani kell azokat az önkormányzati rendeleteket, amelynek hatása van a költségvetés kiadási és bevételi előirányzataira. A évi költségvetést még takarékosabban kell tervezni, minden bevételi forrást fel kell kutatni, a kiadásokat minimumra kell csökkenteni, természetesen az ésszerűség határáig. Helyi kisebbségi önkormányzatok A helyi kisebbségi önkormányzatokkal kapcsolatban az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet előírja, hogy a költségvetési koncepció összeállítása előtt a helyi kisebbségi önkormányzat elnökével át kell tekinteni a következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, az önkormányzat bevételi forrásait és ennek alapján kell kialakítani a költségvetési koncepciót. 8

9 A költségvetési törvény-tervezet szerint a kisebbségi önkormányzatok évben sem jutnak automatikusan központi támogatáshoz, hanem egy a tárgyév január 15-ig megjelenő kormányrendeletben kialakított pályázati eljárás útján igényelhetik. Az Önkormányzat részben önálló szervei: Kispatak Óvoda, Általános Iskola, Öregiskola évre vonatkozó költségvetési koncepcióját -en küldjük. Az Önkormányzat évi költségvetés tervezésére vonatkozó irányelvek javaslatait a határozati javaslat tartalmazza. Nagykovácsi, november 17. Bencsik Mónika polgármester Határozati javaslat Tárgy: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetési koncepció kapcsán az alábbi döntést hozza: Bevételek vonatkozásában: 1. Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata évben is fenn kívánja tartani működőképességét, emellett folyamatosan biztosítani kívánja a gazdálkodás likviditását. 2. Az intézményi térítési díjakat, egyéb bevételeket növelni kell, hogy ezzel is csökkentsük az önkormányzati támogatás összegét. 3. A Képviselő-testület felkéri az önkormányzati szervek és intézmények vezetőit, hogy saját bevételeik növelése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket évben az önkormányzat db új adónemet vezet, be a jelenlegi adónemek mértékét azonban nem változtatja. 5. A helyi adó bevételeink tervezésekor a évi teljesítést bázisként fogadjuk el. 6. Az Önkormányzat az előző évek gyakorlatához hasonlóan az átmeneti likviditási nehézségek kezelésére likviditási hitelkeretet állapít meg. 7. Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakáscélú ingatlanok évi bérleti díját a hatályos lakásbérletről szóló rendelet szerint kívánja megemelni. 8. Az Önkormányzat 2012 évben az alábbi ingatlanok értékesítését tervezi:.. Kiadások tekintetében: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok kiadási előirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni évben a köztisztviselőknél a Cafeteria-rendszer keretösszegét bruttó ,- Ft/fő/év nagyságban határozza meg. 9

10 évben a közalkalmazottaknál bruttó.. Ft/fő/év értékben meleg étkezési utalványt juttat évben nem javasol létszámbővítést az intézményeknél többletmunkák, plusz feladatok miatt. 5. Az intézményi dologi kiadások tekintetében el kell végezni a feladatváltozásokból adódó báziskorrekciót, ezt követően a közüzemi díjak, ill. kötelező szolgáltatások vonatkozásában kiadási előirányzatok összegét az inflációval növelten kell tervezni. (2012-ben ez 4,2 %) 6. A társadalmi szervezetek, az egyesületek, alapítványok támogatása csak benyújtott sikeres pályázat útján lehetséges. 7. A helyi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásához az Önkormányzat a központi költségvetésből e címen adott támogatás összegéig működési támogatást irányoz elő. 8. A szociálpolitikai kiadásokat a teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelően tervezzük. 9. Meg kell teremteni a település további fejlesztését biztosító beruházások pályázati feltételeit, és forrásait. 10. Az intézmények felhalmozási kiadást nem tervezhetnek, ugyanakkor kötelesek jelezni ez irányú javaslataikat a költségvetés tervezésekor. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a koncepció alapján kezdje meg a évi költségvetés összeállítását. Intézkedjen a szerződések szükséges felülvizsgálata ügyében, valamint folytassa le a költségvetési előzetes egyeztetéseket az intézményvezetőkkel, a Német Nemzetiségi Önkormányzattal. Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy az önkormányzati vagyontárgyak bérleti díjainak felülvizsgálata ügyében járjon el. Határidő: folyamatos, illetve február 15. Felelős: polgármester, jegyző, intézményvezetők 10

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának jóváhagyása Az előterjesztés száma: 68/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. április 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2

CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez CÍMREND A B C 1 CÍM ALCÍM SZAKFELADAT 2 1. Polgármesteri Hivatal 3 1.1 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 4 1.2 5 1.3 6 1.4 7 1.5 8 1.6 9 1.7 10 1.8

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 4/2010(II.27.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésének megállapításáról szóló 1/2009. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: Ács Rezső társulás elnöke AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: Első Magyar Önkormányzati Víziközmű és Közszolgáltatási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Első Magyar Önkormányzati

Részletesebben

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról

2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 2015. évi beszámoló Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat költségvetési bevételei és kiadásai alakulásáról Előterjesztés 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások # Megnevezés Eredeti

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt ülésére Péteri Község Polgármesterétől 2209 Péteri, Kossuth Lajos utca 2. Telefon: 06-29/314-069. Fax: 06-29/314-070. E-mail: polgarmester@peteri.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2010. december 6-i nyílt

Részletesebben

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre

Nagykarácsony Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2012. évre 2011. 2012. % BEVÉTELEK: INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 3050 3100 101,6 EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK 1650 1910 115,8 ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE 67062 59958 89,4 ebből: - Helyi adók, bírságok, pótlékok,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE

TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE TISZAUG KÖZSÉG ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 8/2009(IV.01.) RENDELETE Tiszaug Község Önkormányzat 2008. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1./2013. ( I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról. Tengelic

Részletesebben

2015 PMINFO - III. negyedév

2015 PMINFO - III. negyedév A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv:.................. számjel 733315 1254 17 0403 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7132 Bogyiszló

Részletesebben

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról

6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 1/2014. (II.06.) rendelet módosításáról ÚJUDVAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015. (IV.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014. (06.) rendelet áról 1. (1) A 2015. július 1. és december 31.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet)

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: TÁRGY: A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Cikói Hulladékgazdálkodási Társulásának a 2013.

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-i munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 13-i munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 16/2014 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 5. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

á á Ö á é ő ü é ö á á é ö é é é ő í í é é ő ü á ö é é á á á ö é í á ö á ő ó ó é ö é é é á á á ó ó ó é ö é é é á á á á á ó ó ó ö é é á í ó ő ő á é á ö í á é ö é é é őó ó é ö é é é ő ő é ö é őí á á ö é é

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat Lőrinci Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2010. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítására LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL Cím: 3021 Lőrinci, Szabadság tér 26. E-mail: ph@lorinci.hu Telefon: (37) 388-155 Fax: (37) 388-464 ELŐTERJESZTÉS A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. MÁRICUS 17. NAPJÁN

Részletesebben

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések

Tételek Kiadás Saját bevételek 01 Feladat összesen: 30.000 51.808. Bérek Egyéb Alkalmi mb. Üzemeltetés Szolgáltatás Áfa és egyéb Befizetések 1. melléklet a /2012. ( ) önkormányzati rendelethez 2011. évi költségvetés CÍMREND Jogcím: I. Szálka Község Önkormányzata II. Szálkai Német Kisebbségi Önkormányzat I. Szálka Község Önkormányzata Kötelező

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2009. (II.13.) rendelete az önkormányzatának 2009. évi költségvetéséről (A 9/2009. (IX.16.); 11/2009. (XI.24.); 5/2010. (III. 31.) rendeletekkel

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója

Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Készítette: Zsirai Alajosné gazd.főelőadó Előterjesztés Hidegség Község Önkormányzatának 2012. III. negyedévi beszámolója Tisztelt Képviselő-testület! BEVÉTELEK ALAKULÁSA Hidegség Község Önkormányzatának

Részletesebben

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként

2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként FELSŐPÁHOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Megnevezés 2011. évi várható költségvetési bevételei forrásonként 1. számú melléklet ezer Ft-ban Előirányzat Intézményi működési bevételek 1120 Önkormányzatok

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés munkaterv szerinti ülésre Nagykovácsi, 2011. június hó 23 nap. Előterjesztő:Bencsik Mónika Polgármester. Előadók: Tóthné Pataki Csilla aljegyző Melléklet: Rendelet tervezet + módosított táblái

Részletesebben

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban)

Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) 3/2010. (II.9.) 1. melléklet [1/2009. (II.19.) Ktr. 2.melléklet] Előirányzat csoport Kiemelt Tiszaalpár Nagyközségi Önkormányzat 2009.évi költségvetésének pénzügyi mérlege (eft-ban) Előirányzat csoport,

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen:

működési bevétel támogatás támogatás értékű bevétel saját bevétel átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről pénzügyi műveletek összesen: működési bevétel támogatás központi költségvetésből normatív állami hozzájárulás központosított előirányzatok normatív, kötött felhasználású támogatások felügyeleti szervtől kapott támogatás értékű bevétel

Részletesebben

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i.

KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. 1/C. számú melléklet 2012. évi bevételei és kiadásai A 2012. évi önkormányzati költségvetési rendelethez KISPATAK ÓVODA 2012. évi bevételei és kiadásai 2011. évi e.i 2012.évi er. e.i. Megnevezés Összesen

Részletesebben

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2011.(II.15.) rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Csengőd Község Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK

10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról MELLÉKLETEK 10/2015.(IV.27.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról Hatályos: 2015. április 27-től MELLÉKLETEK 4 Pénzforgalmi mérleg MAGLÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI ÖSSZEVONT

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 128/2015. Tárgy: Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.24.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin

Részletesebben

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése

Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő testületének 2013. szeptember 5 ei munkaterv szerinti nyílt ülése ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: E-135 Tárgy: Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletének 3. sz. módosítása Előterjesztő neve: Bencsik Mónika polgármester

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I-III. negyedévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 84,14 %-ban teljesültek az I-III. negyedévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati rendelete 6. melléklet Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéhez Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2014. (XII.5.) Önkormányzati

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről

BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BESZÁMOLÓ a 2013. I. félévi gazdálkodás helyzetéről BEVÉTELEK Az Önkormányzat bevételei 50,47 %-ban teljesültek az I. félévben, a Függő és átfutó kiadások figyelembevételével. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK: A teljesülés

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben

Bevételek forrásonkénti alakulása 2011. évben ek forrásonkénti alakulása 2011. évben I. Működési bevételek 2011. eredeti 2011 Módosított 1. sz. melléklet 2011. teljesítés Saját bevételek összesen: 145 480 189 405 209 696 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft)

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Lepsény Nagyközségi Önkormányzat bevételei és kiadásai kormányzati funkciónként, illetve szakfeladatonként (eft) Megnevezés Eredeti előirányzat 045160 Közutak üzemeltetése, fenntartása Karbantartási szolgáltatás

Részletesebben

A B C D E F G H I J. Sorszám

A B C D E F G H I J. Sorszám 1. melléklet a 1/2014.(II. 20.) önkormányzati rendelethez SZÁPÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK 2014. ÉVI ÖSSZEVONT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE A B C D E F G H I J Sorszám 2013. évi hatályos

Részletesebben

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített

Nyírpazony Község Önkormányzat összesített 1 NYÍRPAZONY KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 16/.(XII.19.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e Nyírpazony Község Önkormányzat. évi költségvetéséről és költségvetés vitelének szabályairól szóló 3/.

Részletesebben

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek

Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához. Előirányzat Bevételi jogcímek 2. sz. melléklet Bevételek forrásonkénti ill. működési és felhalmozási cél szerinti részletezése a költségvetési rendelet 4. -ához Előirányzat Bevételi jogcímek Összesből Eredeti Működési Felhalmozási

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKA ALAPELEMEI AKTUÁLIS GAZDASÁGPOLITIKAI ESETTANULMÁNYOK 6. ELŐADÁS BEVEZETÉS Gazdaságpolitika a politikának a gazdaságra vonatkozó ráhatása mindenféle kormányzati

Részletesebben

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz

Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz számú napirend a Képviselő testület 2014. október 29-i ülésén Előterjesztés A Rábapatona Község Önkormányzata 2014. háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló tájékoztatóhoz Tisztelt Képviselő testület! Ezúton

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek évi

Önkormányzati szintű bevételek évi 2. melléklet a /2016.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2016. évi 2016. évi előirányzat Polgármesteri Sorszám Megnevezés Önkormányzat Hivatal, Összesen intézmények 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről

T Á J É K O Z T A T Ó. Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről T Á J É K O Z T A T Ó Szálka Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedévi teljesítéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 87. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok

Részletesebben

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása.

A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. A../2013. (..) számú önkormányzati rendelet indoklása. BEVÉTELEK: Önkormányzatunk költségvetési bevételeinek főösszege 286 917 e Ft, mely az előző évi ( 281 058 e Ft) eredeti költségvetési bevételi előirányzat

Részletesebben

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása

1.. 841403 város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások. 841902 központi költségvetési befizetések. 882111 aktív korúak ellátása Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012.(III.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012. (II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról Bocskaikerti

Részletesebben

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított

A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított A B C D E F 1 1 oldal 2 Monoszló Község Önkormányzatának Címrendje 1 melléklet 3 2012-ben 4 adatok e/ft 5 Megnevezés Címek eredeti módosított változás 6 előirányzat előirányzat 7 2012-ben 8 Önállóan működő

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2..

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2008. évi költségvetése 1.. II. A költségvetési kiadások 2.. Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének./2008 ( ) számú rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008 (II.15.) számú rendeletének módosításáról Lepsény Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciójához Előadó: Készítette: Balassa Balázs polgármester Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 6/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről szóló 6/2012./II.27./ önkormányzati rendelet módosítására Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd és Térsége Önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat

B E V É T E L E K. I. fejezet: Önkormányzati költségvetési szervek. Mány község önkormányzata 2009. 2009. évi eredeti előirányzat 1 Mány község önkormányzata 2009. B E V É T E L E K működési célú felhalmozási célú eredeti előirányzat Mósosított 1. sz. melléklet ezer forint Teljesítés % a módosított Előírányza I. fejezet: Önkormányzati

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet

A nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendelettervezet Az előterjesztés száma: 3/2016. A rendelet tervezet elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. január 27-én, 18:00 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése

Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése Cirák Község Önkormányzata Képviselő-testület 1. számú melléklet A kiadási jogcímek részletezése 2013. évi TERV Személyi juttatások EI 10 886 - rendszeres sz.j. 4 339 - nem rendszeres sz.j. 2 870 - külső

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2008. (III.31.) számú Önkormányzati rendelete a 2007. évi költségvetés módosításáról az 1/2007. (II.1.) rendelettel egységes szerkezetben Nagyrév Község

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete

NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 5/2012 (IV.12.) önkormányzati rendelete NYÍRPAZONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 5/ (IV.12.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat. évi költségvetéséről szóló 3/. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyírpazony Község

Részletesebben

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés

Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Szatymaz Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai 2007.évi bevételei és kiadásai Sorszám Megnevezés Eredeti Módosított előirányzat ezer Ft ezer Ft 1. számú melléklet % 1 Személyi juttatások

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 176/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 176/2013. (X. 30.) számú. h a t á r o z a t a. Újfehértó Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére 873-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2015. február 25-i ülésére Tárgy: A Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.13.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. márciusi ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet)

TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás 2014. évi költségvetési koncepciója (tervezet) E L Ő T E R J E S Z T É S Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének módosításáról Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

2013. évi költségvetés bevételeinek módosítása szakfeladatonként Önkormányzat (e Ft-ban) Bevételek. 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383 Bevételek 841 901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Sajátos bevételek Normatíva Eredeti ei. Módosított ei. Módosítandó 1. Normatív támogatások 93 423 129 123 128 383

Részletesebben

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Mende Község 2011 évi költségvetésének I.-III. negyedévi teljesítéséről Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartási tv. előírja, hogy minden évben tájékoztatni kell a Képviselőtestületet

Részletesebben

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással

1.. 35.244 eft bevétellel, 28.558 eft kiadással Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/211.(IV.29.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról 1.. (1) Tárnokréti Község Önkormányzata

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l 121-3/2011. * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére

Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület szeptember 27-i ülésére 1 Budakalász Város Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. szeptember 27-i ülésére 202/2012. (IX.27.) sz. előterjesztés Tárgy: I. Javaslat Budakalász Város Önkormányzat 2012.

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 1/2013.(II.20.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Módosított

Részletesebben

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete. Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 3/2011.(II.16.) sz. rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Püspökszilágy Község Önkormányzati Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek

Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója. Bevételek Bánk Község Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója Bevételek 1000 Ft-ban 2010. évi koncepció Előirányzat Teljesítés 09.30 I. Működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj bevétele 0 40 62 Szolgáltatások

Részletesebben

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

Önkormányzat Gyanógeregye évi zárszámadása. Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek 1. melléklet a 7/2016. (V.12.) önkormányzati rendelethez Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási

Részletesebben

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke

1. Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak főösszege, a hiány mértéke Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (II.16.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.)

50. Költségvetési felhalmozási kiadások (47.+49.) Vecsés Város Önkormányzat 2007. évre tervezett működési, felhalmozási kiadásainak, bevételeinek mérlegszerű bemutatása Megnevezés Érvényes Módosítás Módosított I.sz.melléklet I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Részletesebben

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

/1/ A rendelet 3.. /1/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Harsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/21.(XII.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 21. évi költségvetéséről szóló 2/21. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról Harsány Község

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Marcalgergelyi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2007. (II.15.) rendelete az önkormányzatának 2007. évi költségvetéséről (A 3/2008. (IV.4.) rendelettel módosított szöveg.) Marcalgergelyi Község

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2013. évi beszámolóhoz Az Önkormányzat fő feladata 2013. évben is a jogszabályok szerinti feladatok ellátásának biztosítása volt. Ennek megfelelően működtette az óvodát, a bölcsődét,

Részletesebben

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről

Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Maglóca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009.(II.20.) sz. rendelete az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege

Csárdaszállás Községi Önkormányzat évi költségvetésének mérlege 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez Csárdaszállás Községi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének mérlege A B C megnevezés 2015. terv 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 5 300

Részletesebben

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE. az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs községi Önkormányzat 8/2005.(V.1.) SZÁMÚ RENDELETE az Önkormányzat 2004. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Bekecs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok

Remeteszılıs Község 2009.évi Költségvetése. Szakfeladatok 2009.évi Költségvetése 1.sz. melléklet Összes bevétel Összes kiadás 109 716 962 Ft 73 352 814 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 34 864 148 Ft 1 500 000 Ft 0 Ft 0 Ft 109 716 962 Ft 101 666 862 Ft 3 541 000 Ft 227 000 Ft

Részletesebben

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről

Báta Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Község Önkormányzata Képviselőtestületének./2013.(.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetésről Báta Községi Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására

Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására Előterjesztés az önkormányzat 2009. évi költségvetési terve megtárgyalására és elfogadására A hatásköri törvény 139. (1) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségemnek eleget téve a mellékelt költségvetési

Részletesebben

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen

1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen Megnevezés (a) 1. melléklet a 1/2012. (II.9. ) önkormányzati rendelethez 2012. évi költségvetés összesen előirányzat (b) 1. Működési bevételek 68 513 2.Intézményi működési bevétel 26 617 3. Hatósági jogkörhöz

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben