TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról NOVEMBER 1

2 TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ FIGYELMEZTETÉS 5 I. A SICAV FELÉPÍTÉSE 8 II. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A SICAV A Részalapok 15 Oldal III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZETÉS 1. Igazgatóság Alapkezelő, Alapkezelő Al-alapkezelők Az Al-alapkezelők kiválasztásában együttműködő tanácsadó Irányító Bizottság Letétkezelő, központi kifizetőhely, nyilvántartó és iktató Luxemburgi kifizetőhely Forgalmazók és meghatalmazottak A SICAV működésének ellenőrzése 31 IV. BEFEKTETÉSI JEGYEK 1. Az alapelvek Befektetési jegy forgalmazása és eladási ár Befektetési jegyek visszaváltása Befektetési jegyek átváltása egy másik alap befektetési jegyeire Devizanemek közti átváltások egy részalapon belül Díjak és költségek Tőzsdei bevezetés 47 V. NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 1. Alapelvek 48 A. A nettó eszközérték fogalma és kiszámítása 48 B. A nettó vagyon / Az eszközállomány meghatározása 50 C. Eszközértékelés A befektetési jegy vásárlásának, átváltásának és visszaváltásának, valamint a nettó eszközérték kiszámításának felfüggesztése 52 valamint a nettó eszközérték kiszámításának felfüggesztése VI. VII. VIII. HOZAM 1. A hozamfizetés módja Hozamfizetés 54 A SICAVOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK 1. Közvetlen költségek Közvetett költségek 56 ADÓZÁS ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV 1. Adózás 57 2

3 A. A Sicav adózása 57 B. A Sicav befektetőinek adózása Alkalmazandó jog Hivatalos nyelv 58 IX. PÉNZÜGYI ÉV - KÖZGYŰLÉSEK - BESZÁMOLÓK 1. Pénzügyi év Közgyűlések Rendszeres beszámolók 59 X. A SICAV MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, BEFEKTETÉSI JEGY KATEGÓRIÁK VAGY -OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZTÁSA 1. A SICAV megszűnése 60 A. Minimális vagyon 60 B. Végelszámolás Részalapok, kategóriák vagy -osztályok felszámolása, összeolvadása és felosztása 61 A. Részalapok, kategóriák vagy osztályok felszámolása 61 B. Részalapok, kategóriák vagy osztályok összeolvadása 61 C. Részalapok, kategóriák vagy osztályok felosztása 62 XI. EGYÉB INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK 1. Nyilvános információk 63 A. Nettó eszközérték 63 B. Eladási és visszaváltási árak 63 C. Értesítők a befektetők számára Nyilvános dokumentumok 63 II. RÉSZ A BEFEKTETÉSI JEGYEK MAGYARORSZÁGI FORGALOMBA HOZATALÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK A Parvest befektetési alap Alapkezelő Magyarországi forgalmazó A letétkezelő Általános információk a részalapokról a befektetési jegyekhez fűződő jogok A befektetési jegyek forgalmazásának általános szabályai A befektetési jegyek folyamatos forgalmazása A befektetési jegyek visszaváltása Befektetési jegyek átváltása Értékesítési helyek, díjak és jutalékok Nettó eszközérték számítás, vásárlás, visszaváltás és az átváltás szüneteltetése Költségek és adók Befektetési jegy tulajdonosoknak szóló információk Pénzmosás 78 A. Magánszemélyek esetén 79 B. Jogi személyek esetén Irányadó jog 79 FÜGGELÉK 1. SZ FÜGGELÉK - A RÉSZALAPOK BEMUTATÁSA Befektetésre Vonatkozó Általános Rendelkezések 80 3

4 2. Derivatívák Opcionális és kötelező visszavásárlási és fordított visszavásárlási megállapodások, értékpapírok kölcsönbe adása és kölcsönbe vétele A Részalapok Befektetési Politikája A részalapok referencia-devizanemei SZ. FÜGGELÉK - BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK SZ. FÜGGELÉK - TŐKEVÉDETT RÉSZALAPOK: JELLEMZŐK SZ. FÜGGELÉK - A KEZELÉSI DÍJAK RÉSZALAPOK ÉS KATEGÓRIÁK SZERINTI ÖSSZEFOGLALÁSA SZ FÜGGELÉK - TELJESÍTMÉNYDÍJ: SZÁMÍTÁS ÉS ÖSSZEFOGLALÓ SZ. FÜGGELÉK - ALAPKEZELŐK ÉS AL-ALAPKEZELŐK TÁBLÁZATA SZ. FÜGGELÉK - MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSI HELYEK 197 4

5 FIGYELMEZTETÉS 1. Általános figyelmeztetés A kollektív befektetési formákról szóló többször módosított december 20-i luxemburgi törvény alapján a Parvest (a továbbiakban Sicav vagy esernyőalap) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A Sicav Igazgatósága minden lehető óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan fontos rész se maradjon ki a Tájékoztatóból, amely a benne foglalt állítások valótlanságához vezetne. A Sicav Igazgatósága vállalja a felelősséget a Tájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően nem javasolt hitelesnek tekinteni azokat az információkat, amelyek nem szerepelnek a Tájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben. A Tájékoztató érvényességi dátumát (amely a legutolsó módosítás dátumát jelenti) követően sem annak példányai, sem a Sicav befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül kötelezettségvállalásnak a Tájékoztató adatainak helytállóságát illetően. A fontosabb változások (pl. új részalapok, kategóriák vagy osztályok kibocsátása) nyomon követése érdekében a Tájékoztató és annak Függelékei a szükséges mértékben és időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek azt javasoljuk, hogy az újabb tájékoztatókat illetően vegyék fel a kapcsolatot a Sicav-val. 2. Figyelmeztetés a Sicav értékesítési tevékenységével kapcsolatban A Sicav a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége Luxemburgban, Franciaországban, Belgiumban, Svájcban, Hollandiában, Németországban, Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban, Görögországban, Hongkongban, a Cseh Köztársaságban, Svédországban, Tajvanban, Portugáliában, Norvégiában, Libanonban, Bahreinben, Jerseyben, Finnországban, Liechtensteinben, Magyarországon 1, Máltán, az Egyesült Királyságban, Szlovákiában, Törökországban, Koreában, Cipruson, Panamában, Szingapúrban és Makaón részben vagy teljes egészében engedélyezett, valamint befektetési jegyei a felsorolt összes országban forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A Sicav egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol ez engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a Parvest alapcsalád be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetésijegy-osztályok és -kategóriák értékesítése engedélyezett, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a Sicav befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, tulajdonlására és értékesítésére vonatkozó jogszabályi és devizakorlátozásokról. A befektetőknek különösen javasolt ellenőrizni, hogy a befektetési jegyek jegyzésekor és visszaváltásakor azok a kifizetőhelyek, amelyek olyan országban működnek, ahol a befektetési jegyeket értékesítik, felszámítanak-e jegyzéskor vagy visszaváltáskor költséget vagy más díjat. 1 Magyarországon a befektetési jegyek a PSZÁF június 23-án kelt III/25.015/2003, III/25.016/2003, III/25.017/2003, III/25.018/2003, III/25.019/2003, III/25.020/2003, III/25.021/2003, III/25.022/2003, III/25.023/2003, III/25.024/2003, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2004, III/ /2005, III/ /2005, III/ /2005, III/ , III/ /2005, E- III/ /2006, 5280/2/2007 és E-III/ /2007 számú határozatai alapján hozhatók forgalomba. 5

6 Jelen Tájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak és nem használható nyilvános értékpapír forgalomba hozatal vagy üzleti ajánlat céljára azon országokban, ahol a Sicav befektetési jegyeinek értékesítése nem engedélyezett 3. Figyelmeztetés a befektetői profillal kapcsolatban A Sicav nem kezdeményezte, hogy a Sicavot vagy annak befektetési jegyeit bejegyezzék az amerikai Értékpapír- és Tőzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.), az amerikai befektetési társaságokról szóló évi többször módosított törvény, valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint. Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható és nem terjeszthető az USÁ-ban, annak területein, illetve hozzátartozó régiókban, és nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek minősülő személy részére, kivéve olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai értékpapírtörvényben meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapír jogszabályainak a megszegését jelenti. Végül, a Tájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a Sicav Társasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősülne, illetve akinek jogszabály alapján tilos azt átadni vagy aki felé jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a Sicavot és/vagy az Iktatót és a Nyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak vagy ii) az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen Tájékoztatóba vagy a Sicav Társasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják a Sicav befektetési jegyeit vagy iii) bármely olyan körülmény esetén, amely pénzügyi, jogi és/vagy felügyeleti szempontból következményt jelenthet a Sicav vagy a befektetők számára vagy bármilyen más módon negatív hatást gyakorolhat a Sicavra vagy a befektetőkre. 4. Figyelmeztetés a befektetési jegyek jegyzésével kapcsolatban A Parvest különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített Tájékoztató(k)ban foglaltak alapján jegyezhetők. Amennyiben Önnek szándékában áll befektetési jegyet vásárolni, kérjük, először részletesen olvassa el az egyszerűsített Tájékoztatót, valamint a Tájékoztatót és annak Függelékeit, amelyek elsősorban a különböző részalapok befektetési politikájára vonatkozóan tartalmaznak információt, és tekintse meg a Sicav legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatát a BNP Paribas Asset Management Luxembourg ( BNPP AM Lux ) vagy a Sicav befektetési jegyeit értékesítő helyi ügynökök amennyiben vannak ilyenek, illetve jogi személyek a rendelkezésére bocsátják. 5. Figyelmeztetés a Sicavba való befektetéssel kapcsolatban A Sicav befektetési jegyeinek vásárlása kockázattal jár, ideértve azokat a kockázatokat, amelyeket az értéktőzsde, a devizaárfolyamok és a kamatszintek bizonytalansága jelent. Arra sincs biztosíték, hogy a Sicav részalapjai elérik célkitűzéseiket, valamint az eddigi eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. Javasoljuk a befektetőknek, hogy olvassák el a II. 3 pont megfelelő részét (Általános tájékoztató Részalapok A részalapokkal kockázati profilja) további információkért. A befektetőknek ajánlott pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal konzultálniuk, hogy eldöntsék, javasolt-e számukra a Sicavba való befektetés. 6

7 6. Személyes adatok feldolgozása A Sicav, a Befektetési Alapkezelő, az Iktató és a Nyilvántartó, valamint a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók/nominee-k gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják, felhasználhatják és birtokolhatják a befektetők személyes adatait. Ezen információkat az említett társaságok többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használják, és nem teszik hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személyek számára. A Sicav befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataik feldolgozásához. 7

8 I. A SICAV FELÉPÍTÉSE SZÉKHELY 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGATÓSÁG A TÁRSASÁG ELNÖKE Philippe MARCHESSAUX Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Administrateur, Directeur Général 1, boulevard Haussmann, Párizs, Franciaország A TÁRSASÁG ALELNÖKEI François Debiesse Responsable, BNP Paribas Global Wealth Management 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Guy de Froment Vice-Président BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország A TÁRSASÁG IGAZGATÓI Gilles de Vaugrigneuse Administrateur, Vice Président BNP Paribas Investment Partners 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Jean Bego Directeur Général Adjoint du Métier Assurance BNP Paribas Assurance 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Vincent Camerlynck Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Responsable du Développement Commercial 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Marie-Claire Capobianco Directeur, Banque Privée France BNP Paribas 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Hervé Cazade Responsable Epargne et Protection Financiére Banque de Détail en France BNP Paribas Assurance 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Anthony Finan Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing Christian Dargnat Membre du Comité Executif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Vincent Lecomte Directuer Général Délégué Cortal Consors 1, boulevard Haussmann, Párizs 8

9 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Olivier Le Grand Président Directeur Général Cortal Consors 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Jacques-Philippe Marson Directeur Général BNP Paribas Securities Services 3, rue d Antin, Párizs, Franciaország Yves Martrenchar Responsable Marchés et solutions Banque de Détail, BNP Paribas 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Marc Raynaud Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable Mondail de la Distribution Externe 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Franciaország Michel Longhini Président Directeur Général BNP Paribas, Wealth Management International 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Eric Martin Directeur Général BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség Olivier Maugarny Responsable Produits et Services Financiers Banque Privée, BNP Paribas 16, boulevard des Italiens, Párizs Franciaország Christelle Turcat BNP Paribas Investment Partners Responsable Animation Commerciale BNP Paribas Private Banking 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Christian Volle Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 9

10 VEZÉRIGAZGATÓ Anthony Finan Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország FŐTITKÁR Stéphane Brunet, Administrateur-Délégué BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich, Howald Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség FORGALMAZÓ BNP Paribas S.A. 16 boulevard des Italiens, Párizs, Franciaország BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGATÓSÁGA A befektetési alapkezelő igazgatóságának elnöke Christian Volle Membre du Comité de Direction, BNP Paribas Investment Partners 1, boulevard Haussmann, Párizs, Franciaország A befektetési alapkezelő igazgatóságának tagjai Pascal Biville Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Anthony Finan Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Eric Martin Directeur Général BNP Paribas Luxembourg 10A boulevard Royal, Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség Stéphane Brunet Administrateur-Délégué BNP Paribas Asset Management Luxembourg 33, rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség Philippe Marchessaux Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Administrateur, Directeur Général 1, boulevard Haussmann, PárizsFranciaország Marc Raynaud Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable Mondail de la Distribution Externe 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 10

11 ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország BNP Paribas Asset Management, Inc. 200 Park Avenue, 45th Floor New York, NY 10166, USA BNP Paribas Asset Management Japan Ltd. Gran Tokyo North Tower, 9-1, Marunouchi 1 chome Chiyoda-ku, Tokyo , Japán BNP Paribas Asset Management U.K. Limited 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA Egyesült Királyság BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek Andar Sao Paulo SP, Brazília BNP Paribas Asset Management Asia Limited 63rd Floor, Two International Finance Centre 8 Finance Street, Central, Hong Kong BNP Paribas Asset Management SGR S.P.A. Via Dante 15, Milánó, Olaszország CamGestion 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, USA FundQuest, 1, boulevard Haussmann, Párizs Franciaország AL-ALAPKEZELŐK Alliance Bernstein L.P Avenue of the Americas New York, NY 10105, USA Fischer Francis Trees & Watts, Inc. 200 Park Avenue, 46th Floor New York, NY 10166, USA Dr Jens Ehrhardt Kapital AG Georg-Kalb-Strasse Pullach, Németország Hyperion Asset Management Limited Level 22, 307 Queen Street Brisbane, Qld 4000, Ausztrália Impax Asset Management Limited Mezzanine Floor, Pegasus House37-43, Sackville Street, London W1S 3DG, Egyesült Királyság Neuberger Berman LLC 605 Third Avenue, New York NY 10158, USA Overlay Asset Management 1, boulevard Haussmann Párizs, Franciaország IT Asset Management 122 rue La Boétie, Párizs Franciaország Optimum Investment Advisors, LLC 100 South Wacker Drive, Suite 2100 Chicago, IL 60606, USA Pzena Investment Management, LLC 120 West 45th Street, 20th Floor New York, NY 10036, USA 11

12 Shinhan BNP Paribas Investment Trust Management Co., Ltd. Good Morning Shinhan Tower 18F, 23-2Yoido-Dong Youngdeungpo-Gu, Szöul, Korea Sumitomo Mitsui Asset Management Company Limited Atago Green Hills, Mori Tower, 28F, Atago Minato-ku Tokyo , Japán TANÁCSADÓ AZ AL-ALAPKEZELŐK KIVÁLASZTÁSÁBAN FundQuest, 1, boulevard Haussmann Párizs, Franciaország IRÁNYÍTÓ BIZOTTSÁG ELNÖK Christian Dargnat TAGOK: Patrick Barbe Nicolas Chaput Hubert Goyé Denis Panel Philippe Renaudin Frèdèric Surry Christophe Belhomme Martial Godet Luc Lefer Pierre Picard Thierry Rojat Az Igazgató Bizottság elnöke és tagjai a BNP Paribas csoporthoz tartozó alapkezelő társaságok alkalmazásában állnak. LETÉTKEZELŐ, BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi Fióktelep 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, IKTATÓ és NYILVÁNTARTÓ BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi Fióktelep 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY BNP Paribas Luxembourg 10A boulevard Royal, L-2093, Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség 12

13 KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400 route d Esch, L-1014, Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség FELÜGYELETI SZERV Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség 13

14 II. ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 1. BEVEZETÉS A jelen Tájékoztató tárgya, a Parvest olyan változó tőkéjű, több részalappal rendelkező befektetési társaság (société d investissement à capital variable Sicav ), amelyet a BNP Paribas Group hozott létre. A Sicav a kollektív befektetési formákról szóló többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban Törvény ) szerinti engedéllyel rendelkezik. A SICAV-ot Luxemburgban, 1990 március 27. napján jegyezték be határozatlan időre. A Sicav működése elsősorban a Törvény első részének hatálya alá esik, a 2001/108/EC EU Irányelv által módosított, a kollektív befektetési formákról szóló, december 20-i (85/611/EEC) EU Irányelvnek megfelelően ( 85/611/EEC Irányelv ), továbbá működésére vonatkozik a többször módosított augusztus 10-i törvény a kereskedelmi társaságokról. A Sicavot a BNP Paribas Asset Management Luxembourg ( BNPP AM Lux ), valamint alapkezelők és rész-alapkezelők kezelik. A Sicav egy olyan befektetési társaság, amely különböző részalapokból áll. Mindegyik részalap különféle devizanemű, átruházható értékpapírok és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközök portfoliója. A befektetők viszonylatában minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. A befektetők csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosultak, amelyekbe befektettek, és csakis befektetéseik arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. Minden egyes részalap különböző befektetésijegy-kategóriákat kínál (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a Tájékoztató 4. számú Függeléke ad tájékoztatást). Az egyes kategóriák kétféle értékpapír osztályt is tartalmazhatnak: hozamot nem fizető ún. tőkésítő ( Tőke vagy T ) és hozamfizetésre jogosító ( Hoz vagy H ) osztályt. A jegyzési határidőkre és feltételekre vonatkozó, valamint a befektetési jegyek átváltására és visszaváltására vonatkozó információk jelen Tájékoztató IV. fejezetében találhatóak. A Tájékoztató a következő rövidítésekkel az alábbi devizanemeket jelöli: AUD ausztrál dollár NOK norvég korona CHF svájci frank SEK svéd korona EUR euró SGD szingapúri dollár GBP angol font USD amerikai dollár JPY japán jen YTL új török líra 2. A SICAV A Sicav minimális tőkéje EUR (egymillió-kettőszázötvenezer euró). A Sicav mindenkori tőkéje az egyes részalapok nettó eszközértékének összege. A Sicav befektetési jegyei névérték nélküliek. A Sicav tőkéjében beálló változások ipso jure történnek a részvénytársaságok ( sociétés anonymes ) tőkéjének változása esetére előírt közzétételi, illetve a luxemburgi cégjegyzékbe történő bejegyzési kötelezettség teljesítése nélkül. A Sicav Társasági Szerződése a Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtását követően a Mémorial, C, Recueil des Sociétés et Associations (a továbbiakban: a Mémorial ) elnevezésű 14

15 hivatalos lap szeptember 26-i számában jelent meg. A benyújtott dokumentumokat a Luxemburgi Cégbíróságnál bárki megtekintheti. Az egységes szerkezetű Társasági Szerződés minden módosítás alkalmával benyújtásra került a Luxemburgi Cégbíróságra, a jelenleg hatályos alapító okiratot április 7-én nyújtották be, közzétételére pedig a Mémorial április 25-i számában került sor. Az egységes szerkezetű Társasági Szerződés másolata - illeték megfizetése mellett - a Luxemburgi Cégbíróságtól szerezhető be. A Sicav a Luxemburgi Cégjegyzékben a B as szám alatt került bejegyzésre. Az alapításról szóló igazolást a Luxemburgi Cégbíróság őrzi, és kérelemre, illeték megfizetése mellett bárki számára hozzáférhetővé teszi, illetve másolatot készít róla. 3. A RÉSZALAPOK A Sicav különböző részalapokból tevődik össze. Valamennyi részalap az I. sz. Függelékben meghatározott saját referencia devizanemmel és befektetési politikával rendelkezik. A befektetők eldönthetik, hogy melyik részalaphoz tartozó befektetési politika felel meg leginkább befektetési céljaiknak és befektetési profiljuknak. A Sicav új részalapokat is létrehozhat. Ez esetben a Tájékoztató megfelelően bővül az új részalapokra vonatkozó részletes információkkal. Az új részalapok létrehozásáról az Igazgatóság dönt. Továbbá, az Igazgatóság határozza meg az értékesítés kezdetekor érvényes értékesítési árat, értékesítés napját vagy időtartamát és fizetési határidőket. Befektetői profil A Sicav részalapok a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt nyitva állnak, És ez utóbbiak jogosulttá válhatnak egy speciális befektetési jegy kategóriába való befektetésre, amennyiben befektetéseik összege meghaladja az előre meghatározott küszöbértéket. Mivel a Parvest egy több részalapból álló Sicav esernyőalap, a befektetési jegyek tulajdonosai részére széleskörű befektetési lehetőségeket kínál, lehetővé téve, hogy értékpapírokat és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközöket tartalmazó portfoliójukat maguk kezeljék. Ennek megfelelően az esernyő alap jelenlegi felépítése a következő: - túlnyomórészt specializált részalapokból, melyek lefedik a fontosabb eszközosztályokat (részvények, kötvény, tőzsdei áruk, pénzpiaci) és a jelentősebb globális piacokat; valamint - kiegészítő jelleggel o vegyes részalapokból, melyek alapkezelése a BNP Paribas Asset Management befektetési stratégiájának megfelelően aktívan, pénzügyi eszköz-osztályonként előre meghatározott kockázati határokon belül történik. E részalapok két befektetői profilnak (Prudens és Dinamikus) felelnek meg, referencia devizanemük pedig az euró, és o euró vagy amerikai dollár referenciavalutájú, középtávon abszolút teljesítmény elérésére törekvő, többé-kevésbé agresszív profilú vegyes részalapokból áll. 15

16 A Részalapok teljesítménye A Részalapok teljesítményével kapcsolatban a befektetők részletes információkat találnak az adott részalap legutolsó egyszerűsített tájékoztatójában. Az eddig teljesítmény azonban nem garancia a jövőbeli hozamokra. A Részalapok kockázati profilja A jövőbeni befektetőknek azt javasoljuk, hogy a befektetési döntés meghozatalakor olvassák el a teljes tájékoztatót. Nincs garancia, hogy a Sicav részalapjai teljesíteni fogják a befektetési célkitűzéseket, és a múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeni hozamokra. A befektetéseket a deviza- és adójogszabályok (különös tekintettel a forrásadózásra vonatkozó szabályokra), vagy a gazdaság- és monetáris politika változásai is befolyásolhatják. Végül tájékoztatjuk a befektetőket arról is, hogy a részalapok teljesítménye elmaradhat a kitűzött céltól, és előfordulhat, hogy a befektetett tőke jegyzési díjjal csökkentett értéke sem térül meg. Az egyes részalapokba való befektetéssel járó kockázatok az adott részalap befektetési politikájától függően eltérnek egymástól. A részalapokkal kapcsolatos alapvető kockázatok leírását lásd alább. Javasoljuk a befektetőknek, hogy az egyes részalapokkal kapcsolatos konkrét kockázatokat ellenőrizzék a részalapok egyszerűsített tájékoztatóiban. 1. Részvénypiaci kockázat: A részvénypiacok ingadozása rendkívül jelentős lehet, előfordulhatnak jelentős árnövekedések vagy árcsökkenések. Ez természetesen közvetlen hatással van a részalap nettó eszközértékére, vagyis változékony piaci helyzet esetén a részalap nettó eszközértéke is hasonlóan kiszámíthatatlanul és nagymértékben változhat. 2. Kamatláb-kockázat: Kötvényekbe, vagy egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetés esetén a befektetés értéke a kamatláb mértékétől függően gyors ütemben növekedhet vagy csökkenhet. Általános törvényszerűség, hogy a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke növekszik, amikor a kamatláb csökken, és csökken az értékük, amikor a kamatláb nő. A kamatláb változásainak hatását az érzékenységi kritériummal lehet mérni. Az érzékenység megmutatja, hogy a kamatlábak egy százalékpontos változása milyen hatással van a részalap nettó eszközértékére. 2-es érzékenységi szint például, azt jelenti, hogy a kamatláb 1%-os növekedése esetén a részalap nettó értéke körülbelül 2%-kal csökken. 3. Hitelkockázat: Ez a kockázat ahhoz kapcsolódik, hogy a kibocsátó képes-e visszafizetni az adósságait. Ha egy kibocsátás vagy kibocsátó hitelminősítése romlik, előfordulhat, hogy a részalap által megvásárolt hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke esni fog. A kockázat nagysága a befektetési portfolióban található értékpapírok minőségétől függ. A befektetésre ajánlott" minősítés jobb, a befektetésre nem ajánlott minősítés gyengébb minőséget jelent. A befektetésre ajánlott alatti minősítéssel járó kockázatokat részletesen lásd a Tájékoztató 10. (e) pontjában (Befektetési stratégiákkal összefüggő kockázatok a befektetésre ajánlott alatti minősítésű értékpapírokkal járó kockázatok). 16

17 Ha a befektetésre ajánlott" vagy a befektetésre nem ajánlott minősítés szerepel egy részalap befektetési politikájának leírásában, a minősítés az adós (vállalkozás vagy állam) hitelminősítésére vonatkozik: - A befektetésre ajánlott" minősítésnek a Standard & Poor s AAA-tól BBB- kategóriáig terjedő, valamint a Moody s Aaa-tól Baa-ig terjedő minősítései felelnek meg; - A befektetésre ajánlott alatti" minősítésnek a Standard & Poor s BB alatti, valamint a Moody s Ba alatti minősítései felelnek meg. 4. Az árupiacokkal kapcsolatos kockázatok: Az árupiacok ingadozása jelentős lehet, előfordulhatnak nagymértékű árnövekedések vagy árcsökkenések is, melyek közvetlen hatást gyakorolnak a részalap által vásárolt részvények és részvényekkel egyenértékű értékpapírok értékére, valamint azon indexekre, amelyeknek a részalap ki van téve. Továbbá a hagyományos részvénypiacokhoz (részvények, kötvények stb.) képest az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök teljesítménye gyökeresen eltérő lehet. 5. Partnerkockázat: Ez a kockázat az alapkezelő céggel üzleti kapcsolatba kerülő partnerhez kapcsolódik, elsősorban a pénzügyi eszközök elszámolásához, illetve leszállításához, illetve pénzügyi határidős ügyletek megkötéséhez. A kockázat azt tükrözi, hogy a partner mennyiben képes eleget tenni a kötelezettségeinek (fizetés, leszállítás, visszafizetés, stb.). 6. Likviditási kockázat: Szokatlan piaci körülmények között, vagy ha a piaci forgalom különösen alacsony, a részalap számára gondot okozhat az eszközeinek értékelése és értékesítése, különösen akkor, ha jelentősebb visszaváltási igény érkezik. 7. Devizakockázat: A részalap rendelkezik olyan eszközökkel is, amelyek devizaneme eltér a részalap referenciadevizanemétől. E devizanemek és a referencia-devizanem közti árfolyamváltozások és a devizakorlátozások változásai érinthetik az eszközök értékét. Ha valamely eszköz devizaneme felértékelődik a referencia-devizanemmel szemben, az értékpapírnak a referenciadevizanemben meghatározott értéke is nőni fog. Fordított esetben árfolyamromlás esetén az értékpapír referencia-devizanemben meghatározott értéke is csökkenni fog. Nem garantálható, hogy a devizakockázatok kezelésére kötött fedezeti ügyletek száz százalékban sikeresek lesznek. 8. Derivatív ügyletek kockázatai: A részalapok a Tájékoztató 1. és 2. sz. Függelékeiben foglalt feltételekkel derivatív eszközöket és módszereket is alkalmazhatnak (ideértve különösen az értékpapír warrantokat, az értékpapír-, kamatláb-, deviza-, infláció- és volatilitás csereügyleteket, az egyéb derivatívákat, a Contract for Differences ügyleteket [CFD], a nemteljesítési csereügyleteket [Credit default Swap; CDS], a határidős ügyleteket, illetve az értékpapír-, kamatláb- vagy határidős ügyletopciókat stb.) a hatékonyabb portfoliókezelés és a nagyobb diverzifikáció elérése érdekében. A részalapot terhelik az ilyen befektetésekkel kapcsolatos kockázatok és költségek. Ha a részalap a fedezeti ügyleteken kívül egyéb célokra is alkalmazza ezeket a technikákat és eszközöket, a volatilitási kockázat emelkedhet és partnerkockázatot is jelenthet. 17

18 A részalap jogosult a területre specializálódott vezető bankokkal illetve brókercégekkel indexekre vagy egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó, tőzsdén kívüli határidős és azonnali ügyleteket kötni, ideértve az indexekre vagy egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó csereügyleteket is. Noha az érintett piacok volatilitása nem szükségszerűen magasabb, mint az egyéb határidős piacoké, a piaci szereplők ezeken a piacokon kevésbé védettek a nemteljesítés ellen, mivel a forgalmazott kontraktusokat elszámolóház nem szavatolja. 9. A feltörekvő országok piacaival kapcsolatos kockázatok: A feltörekvő országokban a piacfelügyelet és a piaci működés normái eltérhetnek a nagyobb nemzetközi piacon megszokottaktól. Az ehhez kapcsolódó kockázatok többféle természetűek lehetnek: - Az egyes országok jogszabályaival, gazdasági és szociális politikájával, adórendszerével és vállalatirányítási kultúrájával kapcsolatos kockázatok; - A devizakockázatok és az egyes országokban érvényes befektetési korlátozásokkal kapcsolatos kockázatok; - A magasabb volatilitással és az alacsonyabb piaci likviditással, valamint az elérhető információk minőségével és átláthatóságával kapcsolatos kockázatok. A fenti kockázatok az érintett értékpapírok, piacok és devizák, ennek következtében a részalap nettó eszközértékének jelentős volatilitását eredményezhetik. A piacok egy része nem tekinthető jelenleg szabályozott piacnak. Ennek megfelelően az ilyen piacokon a közvetlen befektetések és tőzsdén nem jegyzett értékpapírokba való befektetések együttes aránya, kivéve az amerikai vagy egyéb kibocsátású letéti igazolásokat (American Depositary Receipt, ADR, vagy Global Depositary Receipt, GDR) nem haladhatja meg a nettó eszközérték 10%-át. 10. A befektetési stratégiák kockázatai: (a) (b) (c) (d) A részalap befektetési profilja a Növekedés értékpapírokba való befektetésre koncentrál. Előfordulhat, hogy a Növekedés" típusú értékpapírok teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményéhez képest. A részalap befektetési profilja az Érték (alulértékelt) és/vagy a Magas hozam típusú értékpapírokba való befektetés. Az Érték típusú típusú értékpapírok teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményéhez képest. A tematikus vagy ágazati alapú részalapok a gazdaság egy relatíve vékony szeletére vagy egy speciális szektorra koncentrálnak. Az ilyen részalapok befektetési portfoliója kevésbé diverzifikált, mint a gazdaság valamennyi szegmensébe befektető részalapok portfoliója. Ez általában nagyobb volatilitást eredményez. A részalap teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményéhez képest. A részvényvásárlással kapcsolatos főbb kockázatok és a likviditási kockázatok különösen magasak a kis kapitalizációjú cégekbe való befektetések esetén. Az ilyen típusú cégek a gazdasági tevékenységüket gyakran szűk termékkörre korlátozzák, a pénzügyi forrásaik szűkek, alulfejlett piaci szegmensben tevékenykednek, vagy a cég vezetőinek létszáma alacsony. Az ilyen társaságok által kibocsátott értékpapírok értéke sokkal jobban ingadozhat, mint a fejlettebb cégek által kibocsátott értékpapíroké, mert a kis kapitalizációjú cégek által kibocsátott értékpapírok árfolyama magasabb volatilitást mutathat. Előfordulhat, hogy ezek az értékpapírok tőzsdén kívüli 18

19 forgalomban vagy regionális tőzsdéken cserélnek gazdát, és likviditási problémákkal is szembesülhetnek, tekintettel a tőzsdén jegyzett értékpapírok korlátozott számára. A közepes mértékben fejlett társaságok hasonló kockázatoknak vannak kitéve, de a kockázat szintje alacsonyabb. (e) Mivel a részalap befektetésre nem ajánlott, vagyis alacsony minősítésű értékpapírokba is befektethet, akár az eszközeinek többségét is, a nettó eszközérték volatilitása nagyobb lehet a hagyományos kötvényalapú részalapok esetén jellemző részalapokénál, és a portfolióba tartozó értékpapírok kibocsátói esetén nem zárható ki a nemfizetés kockázata. Az értékpapírok egy részét csak tőzsdén kívüli forgalomban lehet értékesíteni; az ilyen piacok működési biztonsága és transzparenciája jelentős mértékben eltérhet a szabályozott piacokon megszokottól. (f) (g) (h) (i) (j) Előfordulhat, hogy a részalap ki van téve az értékpapírosítási eszközökhöz (Eszközalapú Értékpapírok [Asset Backed Securities, ABS] és Jelzálogalapú Értékpapírok [Mortgage Backed Securities, MBS] stb.) kapcsolódó kockázatoknak, amelyek esetében a hitelkockázat alapvetően a mögöttes eszközök minőségétől függ. A mögöttes eszközök többféle típusúak lehetnek (pl. banki követelések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, stb), és likviditás-kockázatot is hordoznak. Ezek az értékpapírok összetett műveletekből erednek, amelyek jogi és egyéb, az adott eszközre jellemző kockázattal járnak. Ezen kockázatok bekövetkezése a részalap nettó eszközértékének zuhanását is okozhatja. A szofisztikált részalapok a teljesítmény növelése érdekében összetett befektetési stratégiákat, illetve pénzügyi eszközöket alkalmazhatnak. A szofisztikált részalap kockázatkezelési módszere az ún. kockáztatott érték (Value-at-Risk, VAR ) modellen alapul, amely valamely megbízhatósági szint és időintervallum mellett kiszámítja a részalap maximális veszteségének valószínűségét. Az ilyen részalapokba való befektetés tőkeáttételi kockázatot (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázatot (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció), az összetett derivatívák használatával és értékelésével járó kockázatot (pl. partner-, likviditási-, és volatilitási kockázat), és/vagy a kockázatkezelési módszer alkalmazásával járó kockázatot (az alkalmazott modell kockázata és piaci kockázat) rejthet magában. A részalap abitrázs-stratégiákat is alkalmazhat a teljesítmény javítása érdekében, mely bizonyos piacokon a trendek jövőbeni változásának előrejelzésén alapul, egyéb trendekkel történő összehasonlításban. Az arbitrázs-stratégiák tőkeáttételi kockázatot, (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázatot (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció), és/vagy bizonyos, az arbitrázs-stratégiákban előrejelzett események elmaradásával járó külső kockázatokat rejthetnek magukban. Ezen kockázatok bekövetkezése az érintett eszközök értékének zuhanását okozhatja. A részalap eszközei részben ki lehetnek téve alternatív befektetési stratégiáknak is. Az egyes alternatív befektetési stratégiáknak sajátos kockázatai vannak, például az alapkezelő által vállalt piaci pozíciók értékelésével kapcsolatos kockázatok, e pozíciók alacsony likviditásával járó kockázat, a tőkeáttételi kockázat (az eredeti befektetés mértékét meghaladó veszteség kockázata), vagy rövid (short) pozíciók vállalásával kapcsolatos kockázat (annak kockázata, hogy visszavásárlással nem zárható le a pozíció). Ezen kockázatok bekövetkezése az érintett eszközök értékének zuhanását okozhatja. A részalap befektethet a BNP Paribas Csoport alapjaiba és harmadik felek alapjaiba. A pénzügyi piacoknak való kitettség miatt az ilyen alapok teljesítménye ingadozhat. 19

20 Összefoglaló Táblázatok A részalapok listája Jelen fejezetben foglalt táblázatok a már jegyezhető, továbbá a jelen Tájékoztató hatályba lépésének napjáig még forgalomba nem hozott részalapokat tartalmazzák. Nem minden részalap tekintetében állnak rendelkezésre valamennyi befektetésijegy-osztályba és -kategóriába tartozó befektetési jegyek. Erre vonatkozó pontos információk jelen Tájékoztató IV. fejezetének 1.A és 1.B pontjában találhatók. 20

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYİALAP Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable változó tıkéjő befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2012. november Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBURG 2013. augusztus Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2013. augusztus INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások...

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money EMEA Részvény Alap* GE Money EMEA Equity Investment Fund GE Money EMEA Részvény Alap GE Money EMEA Equity Fund

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2013. augusztus KEZELÉSI SZABÁLYZAT PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2013. augusztus ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2013. augusztus 7. Ezen tájékoztató csakis a 2013 októberben

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Eszközalapok havi hírlevele

Eszközalapok havi hírlevele Eszközalapok havi hírlevele B jelű Érvényesség: 2015.09.30. A B jelű eszközalap hírlevélben tájékoztatjuk a 128 és a 728 jelű Vista befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó eszközalapokról.

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.05.05. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója

TKM Mutatók. Frissítés dátuma: A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója TKM Mutatók Frissítés dátuma: 2016.04.14. A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója Biztosító Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap neve

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO

GLOBAL MULTI ASSET TACTICAL DEFENSIVE FUND E-ACC-EURO Megközelítés és stílus Az alapot team módszer alkalmazásával kezelik a piacok ingadozása melletti tőkevédelemre összpontosító, következetes hozamtermelés céljával. Az alap az összehasonlítást szolgáló,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjaiban szereplő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi változata Hatályos: 2012. június 1-től Az alábbi dokumentumban mindazon

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Hatályos: november 1-től

Hatályos: november 1-től A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. eszközalapjai mögött található, legalább 50%-os súlyt képviselő befektetési alapok befektetési politikájának magyar nyelvű tartalmi kivonata Hatályos: 2015. november

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11

Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon 2010-11-11 Partner Bank Az Ön partnere Magyarországon IVP DIAMOND GLOBAL STRATEGY AKTÍV VAGYONKEZELÉS A Partner Bank bemutatkozó brosúrája Piaci pozíció Értékpapírügyletekre specializálódott osztrák bankként a Partner

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. T+4 Forgalmazási napon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg.

PARVEST. Az alábbi változások december 15-én lépnek érvénybe, és a december 15-i Tájékoztatóban jelennek meg. PARVEST Luxemburgi jog szerinti SICAV ÁÉKVB Társasági székhely: L-5826 Hesperange, 33, rue de Gasperich Luxemburgi kereskedelmi és cégjegyzékszám: B 33.363 Az alábbi változások 2011. december 15-én lépnek

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2016 - Budapest Arany Alapok Alapja A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Éves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Éves jelentés 2013 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-395 PSZÁF engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok.

Megbízás megadásának Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás határideje. Aberdeen alapok. Az Erste Befektetési Zrt. 2015. július 15. napjától hatályos Üzleti DÍJJEGYZÉK Kiegészítése a Private Banking szolgáltatások keretében alkalmazott egyes eltérő díjakról és költségekről Az Erste Befektetési

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon

Alapok nevei Vétel Teljesülés-vétel Eladás Teljesülés-visszaváltás. Aberdeen alapok. 1.50 % T+4 Forgalmazási napon T napi árfolyamon Ügyfélszolgálati nyitva tartás: hétfő péntek: 9:00 16:00-ig, pénztár: 10:00 -ig. Cégjegyzékszám: 01-10-041-373 Tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 BÉT Rt. és Deutsche Börse AG tőzsdetag 11138 Budapest,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Abacus Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:

Részletesebben