TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable"

Átírás

1 ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról november 1

2 ÁJÉKOZAÓ ARALOMJEGYZÉK FIGYELMEZEÉS...6 I. RÉSZ...8 I. A ÁRSASÁG FELÉPÍÉSE...8 II. ÁLALÁNOS ÁJÉKOZAÓ BEVEZEÉS A ÁRSASÁG A RÉSZALAPOK III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZEÉS IGAZGAÓSÁG BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ ALAPKEZELŐK, AL-ALAPKEZELŐK ÉS BEFEKEÉSI ANÁCSADÓ LEÉKEZELŐ, KÖZPONI KIFIZEŐHELY, NYILVÁNARÓ ÉS IKAÓ FORGALMAZÓK ÉS MEGHAALMAZOAK A ÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK KÖNYVVIZSGÁLAA IV. A BEFEKEÉSI JEGYEK AZ ALAPELVEK BEFEKEÉSI JEGY FORGALMAZÁSA ÉS ELADÁSI ÁR BEFEKEÉSI JEGYEK VISSZAVÁLÁSA BEFEKEÉSI JEGYEK ÁVÁLÁSA MÁS RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI JEGYEIRE DÍJAK ÉS KÖLSÉGEK ŐZSDEI BEVEZEÉS V. NEÓ ESZKÖZÉRÉK

3 1. ALAPELVEK A. A nettó eszközérték fogalma és kiszámítása B. Az eszközállományok meghatározása C. Eszközértékelés A BEFEKEÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁVÁLÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLÁSÁNAK, VALAMIN A NEÓ ESZKÖZÉRÉK KISZÁMÍÁSÁNAK FELFÜGGESZÉSE VI. HOZAM A HOZAMFIZEÉS MÓDJA HOZAMFIZEÉS VII. A ÁRSASÁGO ERHELŐ KÖLSÉGEK...46 VIII. ADÓZÁS ALKALMAZANDÓ JOG HIVAALOS NYELV ADÓZÁS A. A ársaság adózása B. A ársaság befektetőinek adózása ALKALMAZANDÓ JOG HIVAALOS NYELV IX. PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES BESZÁMOLÓK X. A ÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, BEFEKEÉSIJEGY- KAEGÓRIÁK VAGY -OSZÁLYOK MEGSZÜNEÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZÁSA A ÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE A. Minimális vagyon B. Végelszámolás RÉSZALAPOK, KAEGÓRIÁK VAGY OSZÁLYOK MEGSZÜNEÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZÁSA A. Részalapok, kategóriák vagy osztályok megszüntetése B. Részalapok, kategóriák vagy osztályok összeolvadása C. Részalapok, kategóriák vagy osztályok felosztása

4 XI. EGYÉB INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS DOKUMENUMOK NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK A. Nettó eszközérték B. Eladási és visszaváltási árak C. Értesítők a befektetésijegy-tulajdonosok számára NYILVÁNOS DOKUMENUMOK II. RÉSZ...55 A BEFEKEÉSI JEGYEK MAGYARORSZÁGI FORGALOMBA HOZAALÁRA VONAKOZÓ SZABÁLYOK MAGYARORSZÁGON FORGALMAZO RÉSZALAPOK, BEFEKEÉSI JEGY-KAEGÓRIÁK ÉS OSZÁLYOK *A Parworld Dynallocation részalap Institutions kategóriájának hozamfizető osztályába és Classic kategóriájának hozamfizető osztályába tartozó befektetési jegyek egy későbbi időpontban kerülnek kibocsátásra MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSI HELYEK KÖLSÉGEK ÉS ADÓK BEFEKEÉSI JEGY ULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK PÉNZMOSÁS A. Magánszemélyek esetén B. Jogi személyek esetén IRÁNYADÓ JOG FÜGGELÉKEK...59 I. SZ. FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI POLIIKÁJA, BEFEKEÉSI ECHNIKÁK ÉS DERIVAÍVÁK BEFEKEÉSRE VONAKOZÓ ÁLALÁNOS RENDELKEZÉSEK DERIVAÍVÁK A RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI POLIIKÁJA II. SZ. FÜGGELÉK BEFEKEÉSI KORLÁOZÁSOK

5 III. SZ. FÜGGELÉK A ŐKEGARANÁL RÉSZALAPOK JELLEMZŐI...90 IV. SZ. FÜGGELÉK A ŐKEVÉDE RÉSZALAPOK JELLEMZŐI...96 V. SZ. FÜGGELÉK ALAPKEZELÉSI DÍJAK RÉSZALAPOK ILLEVE BEFEKEÉSIJEGY-KAEGÓRIÁK ÉS -OSZÁLYOK SZERINI ÖSSZEFOGLALÁSA VI. SZ. FÜGGELÉK AZ ALAPKEZELŐK, AZ AL-ALAPKEZELŐK ÉS A BEFEKEÉSI ANÁCSADÓK

6 FIGYELMEZEÉS 1. ÁLALÁNOS FELELŐSSÉGI NYILAKOZA A kollektív befektetési formákról szóló többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban: örvény ) alapján a Parworld (a továbbiakban ársaság ) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A ársaság Igazgatósága minden lehetséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a ájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan fontos tény se maradjon ki a ájékoztatóból, amely a benne foglalt állítások valótlanságához vezetne. A ársaság Igazgatósága vállalja a felelősséget a ájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően minden olyan információ, amely nem szerepel a ájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a ájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben, nem tekinthető hitelesnek. Azonban sem a ájékoztató példányainak átadása, sem a ársaság befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül kötelezettségvállalásnak arra vonatkozóan, hogy a ájékoztató adatai annak nyilvánosságra hozatalát követően is helytálló marad. A fontosabb változások (így különösen új részalapok, befektetésijegy-kategóriák vagy -osztályok kibocsátása) nyomon követése érdekében a ájékoztató és annak Függelékei a szükséges mértékben és időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek azt javasoljuk, hogy az újabb tájékoztatókat illetően vegyék fel a kapcsolatot a ársasággal. 2. FIGYELMEZEÉS A ÁRSASÁG ÉRÉKESÍÉSI EVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLABAN A ársaság a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége Luxemburgban, Franciaországban, Jerseyben, Svájcban, Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában, Libanonban, Ausztriában, Görögországban, Bahreinben, Belgiumban, Olaszországban, Máltán, Magyarországon és Liechtensteinben részben, teljes körűen engedélyezett, vagy engedélyezés alatt áll, azaz befektetési jegyei forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A ársaság egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol ez engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a PARWORLD alapcsalád be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetési jegy osztályok és -kategóriák hozzáférhetőek ezekben az országokban, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a ársaság befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, birtoklására / tartására és értékesítésére vonatkozó esetleges jogi és devizakorlátozásokról. A befektetőknek különösen javasolt tájékozódni arról, hogy a befektetési jegyek jegyzésekor és visszaváltásakor azok a kifizetőhelyek, amelyek olyan országban működnek, ahol a befektetési jegyeket értékesítik, felszámítanak-e jegyzéskor vagy visszaváltáskor költséget. Jelen ájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak és nem használható nyilvános értékpapírforgalombahozatal vagy üzleti ajánlat céljára azon országokban, ahol a ársaság befektetési jegyei nem értékesíthetők. 3. FIGYELMEZEÉS A BEFEKEŐI JOGÁLLÁSSAL KAPCSOLABAN A ársaság nem kezdeményezte, hogy a ársaságot vagy annak befektetési jegyeit bejegyezzék az amerikai Értékpapír- és őzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.), az amerikai befektetési társaságokról szóló évi többször módosított törvény, valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint. Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható és nem terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, illetve hozzátartozó régiókban, és nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek minősülő személy részére, kivéve olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai Értékpapírtörvényben ( Amerikai Értékpapírtörvény ) meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapír-jogszabályainak megszegését jelenti. 6

7 Az Egyesült Királyságban történő forgalomba hozatallal kapcsolatban a jelen tájékoztatót a BNP Asset Management UK Limited bocsátja ki, amelynek befektetési tevékenységeit a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság ( Financial Services Authority ) felügyeli. A évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény ( Financial Services and Markets Act 2000, FSMA ) értelmében a ársaság az Egyesült Királyságban nem szabályozott kollektív befektetési formának minősül, amelyek hirdetési tevékenységét az FSMA 2.1, 238. és 240. paragrafusa korlátozza. Ennek megfelelően a jelen dokumentumot átadni, illetve befektetési jegyet eladni vagy eladásra kinálni kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló évi törvény Financial Promotion fejezetében, illetve az ugyanezen törvény Promotion of Collective Investment Schemes fejezet Exemptions címében megjelölt kategóriákba tartozó személyeknek lehet. A ársaság az FSMA tiltásának megfelelően az Egyesült Királyságban nem rendelkezik telephellyel. A ársasággal üzleti kapcsolatba lépő egyesült királyságbeli befektetők, illetve bármely az Egyesült Királyságon kívüli ügynökök (akik ennek értelmében az Egyesült Királyságban történő befektetési tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkeznek) elveszítik a befektetővédelmi alap ( Financial Services Authority Compensation Scheme Limited ) által nyújtott védelmet, a pénzügyi békéltetői tárgyalás ( financial mediation service ) igénybevételére vonatkozó jogosultságaikat, illetve a ársaság javára szóló betétek garantálására vonatkozó jogosultságaikat ( Client Money Rules ). Végül, a ájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a ársaság ársasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősül, illetve akinek jogszabály alapján tilos azt átadni, vagy aki felé jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a ársaságot és/vagy az Iktatót és a Nyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak vagy ii) az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen ájékoztatóba vagy a ársaság ársasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják a ársaság befektetési jegyeit vagy iii) bármely olyan körülmény esetén, amely adózási, jogi és/vagy felügyeleti szempontból következményt jelenthet a ársaság vagy a befektetők számára vagy bármilyen más módon negatív hatást gyakorolhat a ársaság vagy a befektetők érdekeire. 4. FIGYELMEZEÉS A BEFEKEÉSI JEGYEK JEGYZÉSÉVEL KAPCSOLABAN A PARWORLD különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített tájékoztató(k)ban foglaltak alapján jegyezhetők. Amennyiben Önnek szándékában áll befektetési jegyet vásárolni, kérjük, először részletesen olvassa el a ájékoztatót, annak különösen a különböző részalapok befektetési politikáira vonatkozó Függelékeit, valamint az egyszerűsített tájékoztató(ka)t, továbbá tekintse meg a ársaság legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatát a BNP Paribas Asset Management Luxemburg vagy a ársaság értékpapírjait értékesítő helyi ügynökök, illetve jogi személyek a rendelkezésére bocsátják. 5. FIGYELMEZEÉS A ÁRSASÁGBA ÖRÉNŐ BEFEKEÉSSEL KAPCSOLABAN A ársaság befektetési jegyeinek vásárlása kockázattal jár, ideértve különösen azokat a kockázatokat, amelyeket az értéktőzsde, a devizaárfolyamok és a kamatszintek bizonytalansága jelent. Arra sincs biztosíték, hogy a ársaság részalapjai elérik célkitűzésüket, az eddigi eredmények pedig nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. A befektetők további információkat találnak a II. 3. pontban ( Általános ájékoztató Részalapok Részalapok Kockázati Profilja ). A befektetőknek ajánlott pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal konzultálniuk, hogy eldöntsék, javasolt-e számukra a ársaságba való befektetés. 6. SZEMÉLYES ADAOK KEZELÉSE A ársaság, a Befektetési Alapkezelő, az Iktató és a Nyilvántartó, valamint a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók/meghatalmazottak gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják és felhasználhatják a befektetők személyes adatait. Ezen információkat az említett társaságok többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használják, és nem teszik hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személyek számára. A ársaság befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti keretek között történő kezeléséhez. 7

8 I. RÉSZ I. A ÁRSASÁG FELÉPÍÉSE SZÉKHELY: 33, Rue de Gasperich L-5826 HOWALD HESPERANGE Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGAÓSÁG: A ÁRSASÁG ELNÖKE: Philippe Marchessaux Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország A ÁRSASÁG IGAZGAÓI: Stéphane Brunet Administrateur Délégué BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség Marc RAYNAUD Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable Mondial de la Distribution Externe 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Guy de FROMEN Vice-Président BNP Paribas Asset Management 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Christian VOLLE Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Bruno Piffeteau Secrétaire Général FundQuest 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Christian Dargnat Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Vincent Camerlynck Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Responsable du Développement Commercial 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciország Mr Anthony Finan Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 8

9 FŐIKÁR Paola Esteves Responsable du département Légal et KYC BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGAÓANÁCSA A befektetési alapkezelő igazgatótanácsának elnöke Christian Volle, Membre du Comité de Direction, BNP Paribas Investment Partners 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország A befektetési alapkezelő igazgatótanácsának tagjai Pascal Biville Membre du Comité Exébutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Philippe Marchessaux Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Stéphane Brunet Administrateur Délégué BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség Eric Martin Directeur Général BNP Paribas Luxemburg 10A Boulevard Royal, Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség Marc Raynaud Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners, Responsable Mondial de la Distribution Externe 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Anthony FINAN Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 9

10 ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management 1 Boulevard Haussmann, Párizs, France BNP Paribas Asset Management UK Limited 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA, Egyesült Királyság Fundquest 1 Boulevard Haussmann, Párizs, Franciaország Primonial FundQuest 21 Rue de la Banque, Párizs, Franciaország BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek emelet, Andar, Sao Paulo-SP, Brazília AL-ALAPKEZELŐK HSBC rinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, D Düsseldorf Németország Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited Sundaram owers II Floor, 46 Whites Road, Chennai India LEÉKEZELŐ, KÖZPONI KIFIZEŐHELY, IKAÓ ÉS NYILVÁNARÓ BNP Paribas Securities Services, Luxemburg branch 33, Rue de Gasperich, L Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400 Route d Esch L-1014 Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség 10

11 II. ÁLALÁNOS ÁJÉKOZAÓ 1. BEVEZEÉS A PARWORLD a BNP Paribas Group által alapított, számos al-alappal rendelkező, változó tőkéjű befektetési társaság (société d investissement à capital variable SICAV ). A ársaságot a december 20-án született, a kollektív alapon befektető vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: a örvény ) alapján engedélyezték. A ársaság működése elsősorban a örvény első részének hatálya alá esik, a 2001/108/EK Irányelv által módosított, a kollektív befektetési formákról szóló, december 20-i 85/611/EGK Irányelvnek megfelelően (a továbbiakban 85/611/EGK Irányelv ), továbbá működésére vonatkozik a kereskedelmi társaságokról szóló többször módosított augusztus 10-i törvény. A ársaság alapkezelését a BNP Paribas Asset Management Luxemburg (a továbbiakban: BNPP AM Lux ), valamint további alapkezelők és al-alapkezelők végzik. A ársaság egy olyan befektetési társaság, amely különböző részalapokból áll. Mindegyik részalap különféle devizanemű, átruházható értékpapírok és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközök portfoliója. A befektetők viszonylatában minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. A befektetők csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosultak, amelyekbe befektettek, és csakis befektetéseik arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. Az egyes részalapok különböző befektetésijegy-kategóriákat kínálnak (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a ájékoztató V. számú Függeléke ad tájékoztatást). Az egyes kategóriák kétféle értékpapír osztályt is tartalmazhatnak: hozamot nem fizető ún. tőkésítő ( tőkésítő befektetési jegyek ) és hozamfizetésre jogosító ( hozamfizető befektetési jegyek ) osztályt. A befektetési jegyek kibocsátására, visszaváltására és átváltására vonatkozó szabályokat és feltételeket a IV. fejezet tartalmazza. A ájékoztató a következő rövidítésekkel az alábbi devizanemeket jelöli: CHF svájci frank GBP angol font EUR euró JPY japán jen USD amerikai dollár 2. A ÁRSASÁG A ársaság augusztus 11-én PARINDEX néven Luxemburgban, határozatlan időre jött létre, majd augusztus 16-án nevét PARWORLD -re változtatta. A ársaság minimális tőkéje EUR (egymillió-kettőszázötvenezer euró). A ársaság mindenkori tőkéje az egyes részalapok nettó eszközértékének összege. A ársaság befektetési jegyei névérték nélküliek. A ársaság tőkéjében beálló változások ipso jure történnek a részvénytársaságok (sociétés anonymes) tőkéjének változása esetére előírt közzététel, illetve a luxemburgi cégjegyzékbe történő bejegyzés nélkül. 11

12 A ársaság ársasági Szerződése a Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtását követően a Mémorial elnevezésű hivatalos lap szeptember 19-i számában jelent meg C 672 szám alatt. A benyújtott dokumentumokat a Luxemburgi Cégbíróságnál bárki megtekintheti. Az aktualizált ársasági Szerződés Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtására november 26-án, szeptember 8-án és július 14-én, közzétételére pedig a Mémorial december 14-i, november 16-i és szeptember 11-i számában került sor. Az egységes szerkezetű ársasági Szerződés másolata - illeték megfizetése mellett - a Luxemburgi Cégbíróságtól szerezhető be. A ársaság a Luxemburgi Cégjegyzékben a B as szám alatt került bejegyzésre. Az alapításról szóló igazolást a Luxemburgi Cégbíróság őrzi, és kérelemre, illeték megfizetése mellett bárki számára hozzáférhetővé teszi, illetve másolatot készít róla. 3. A RÉSZALAPOK A ársaság számos részalapból áll, melyek mindegyike saját befektetési politikával és referencia-pénznemmel bír, mely a ájékoztató I. számú Függelékében található. Így a befektetők kiválaszthatják azon részalapot, melynek befektetési stratégiája a leginkább megfelel céljaiknak és profiljuknak. A ársaság a jövőben új részalapokat hozhat létre. Ebben az esetben a ájékoztató tartalma megfelelő módon módosul és már az új részalapokra vonatkozó információkat is tartalmazni fogja. BEFEKEŐI PROFIL A PARWORLD olyan esernyő-sicav, mely a befektetési jegyek tulajdonosai részére széleskörű befektetési lehetőségeket kínál, lehetővé téve, hogy értékpapírokat és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközöket tartalmazó portfoliójukat maguk kezeljék. A PARWORLD alapok a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt nyitva állnak. Az intézményi befektetők speciális befektetésijegy-kategóriákba való befektetésre jogosultak, amennyiben befektetéseik összege meghaladja az előre meghatározott limitet. A RÉSZALAPOK HOZAMA A részalapok hozamáról történő tájékozódás céljából azt ajánljuk a befektetőknek, hogy tekintsék meg az érintett részalap egyszerűsített tájékoztatójának legújabb változatát. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra vonatkozólag. A RÉSZALAPOK KOCKÁZAI PROFILJA A potenciális befektetőknek azt ajánljuk, hogy a befektetés előtt alaposan olvassák el a teljes ájékoztatót. biztosíték arra, hogy a ársaság részalapjai elérik befektetési céljukat, és az eddigi eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. A befektetéseket a devizakorlátozásokra, illetve az adókra vonatkozó jogszabályok és rendelkezések is befolyásolhatják, ideértve a forrásadóra vonatkozó szabályokat is, továbbá hatással lehetnek rájuk a gazdasági és a monetáris politikában bekövetkező változások. Végül tájékoztatjuk a befektetőket, hogy a részalapok hozama elmaradhat a kitűzött teljesítmény-céltól, és előfordulhat, hogy nem kapják vissza az eredetileg befektetett (és a vételi jutalékkal csökkentett) tőkeösszeget. A részalapok különböző, az adott részalap befektetési politikájától függő kockázatoknak vannak kitéve. A részalapokat érintő főbb kockázatokat az alábbiakban soroljuk fel. A befektetőket arra kérjük, hogy tanulmányozzák át az egyes részalapok egyszerűsített tájékoztatóit, hogy megismerjék az adott részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. 1. Részvénypiaci kockázat 12

13 A részvénypiacokon időnként jelentős ingadozások tapasztalhatók, az árak meredeken emelkedhetnek vagy zuhanhatnak, ami közvetlen hatással van a részalap nettó eszközértékére. Ez azt jelenti, hogy a részvénypiacok rendkívüli volatilitása esetén a részalap nettó eszközértéke is jelentősen ingadozhat. 2. Kamatkockázat A kötvényekbe vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetés értéke a kamatlábak ingadozásától függően meredeken emelkedhet vagy zuhanhat. Általános szabály, hogy a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke a kamatlábak csökkenése esetén nő, a kamatlábak emelkedése esetén pedig csökken. A kamatláb-változások hatását érzékenységi szint alkalmazásával mérik. Az érzékenység a kamatlábak 1%-os változásának hatása a részalap nettó eszközértékére. A 2-es érzékenységi szint például azt jelenti, hogy a kamatlábak 1%-os növekedése esetén a részalap nettó eszközértéke megközelítőleg 2%-kal csökken. 3. Hitelkockázat Ez a kockázat a kibocsátó fizetési képességével kapcsolatos. Amennyiben egy értékpapír-sorozatot vagy kibocsátót leminősítenek, az csökkenti az érintett, a részalap portfóliójában lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az értékét. A kockázat súlyossága a portfólióban szereplő értékpapírok minőségétől függ, valamint attól, hogy minősítésük befektetésre ajánlott (jó minőségű) vagy befektetésre nem ajánlott (rossz minőségű). ovábbi útmutatást a jelen fejezet 10 (e) pontjában ( Befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatok Befektetésre nem ajánlott értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok ) talál. Az egyes részalapok befektetési politikáiban előforduló befektetésre ajánlott, illetve befektetésre nem ajánlott kifejezések az adósok (államok és/vagy magáncégek) hitelkockázati besorolására utalnak: - a befektetésre ajánlott besorolás a Standard & Poor s AAA és BBB- közötti, illetve a Moody s Aaa és Baa közötti minősítésének felel meg; - a befektetésre nem ajánlott besorolás a Standard & Poor s BB alatti, illetve a Moody s Ba alatti minősítésének felel meg. 4. Árupiaci kockázatok Az árupiacokon időnként jelentős ingadozások tapasztalhatók, az árak meredeken emelkedhetnek vagy zuhanhatnak, ami közvetlen hatással van azoknak a részvényeknek és egyéb, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az értékére, amelyekbe a részalap befektethet, és/vagy azokra az indexekre, amelyekhez az adott részalap kötődik. A mögöttes eszközök továbbá a hagyományos értékpapírpiacokhoz (részvény-, kötvénypiac stb.) képest meglehetősen eltérő hozamot mutathatnak fel. 5. Partnerkockázat Ez a kockázat a befektetési alapkezelő üzleti partnerének teljesítőképességéhez kapcsolódik, akivel az alapkezelő üzleti kapcsolatba lép különösen pénzügyi instrumentumok elszámolására/leszállítására, illetve határidős pénzügyi ügyletek megkötésére. A kockázat azt jelzi, hogy a partner mennyiben képes megfelelni kötelezettségeinek (fizetés, leszállítás, visszafizetés stb.). 6. Likviditási kockázat Szokatlan piaci körülmények vagy különösen alacsony forgalmú piaci helyzet esetén a részalapnak nehézséget okozhat bizonyos eszközeinek az értékelése és/vagy értékesítése, így különösen nagyarányú visszaváltási igények kielégítése esetén. 7. Árfolyamkockázat A részalap a referencia-devizanemétől eltérő devizanemben kibocsátott eszközöket birtokol. A részalapra ezért hatással lehetnek a referencia-devizanem és az ettől eltérő devizanemek közötti átváltási árfolyamok, illetve a devizajogszabályok változásai. Abban az esetben, ha az a devizanem, amelyre egy adott eszköz 13

14 szól, felértékelődik a részalap referencia-devizanemével szemben, az értékpapírnak a referenciadevizanemben kifejezett egyenértéke szintén növekedést mutat. Fordított esetben, a devizanem leértékelődése esetén az értékpapír referencia-devizanemben kifejezett egyenértéke csökken. biztosíték arra, hogy az alapkezelő által az árfolyamkockázatok fedezésére kötött ügyletek teljes mértékben sikeresek lesznek. 8. A derivatív ügyletekkel kapcsolatos kockázatok A tájékoztató I. és II. sz. Függelékében meghatározott feltételek szerint, a hatékony portfoliókezelés és/vagy a diverzifikáció javítása érdekében a részalap köthet derivatív ügyleteket és alkalmazhat derivatív módszereket (ideértve különösen az értékpapír warrantokat, az értékpapírokra, kamatlábakra, devizára, inflációra és piaci volatilitásra vonatkozóan végrehajtott swap- és egyéb derivatív ügyleteket, a contracts for difference (CFD) ügyleteket, a nemteljesítési csereügyleteket (CDS), a szabványosított határidős ügyleteket, illetve az értékpapír-, kamatláb- vagy határidős opciókat, stb.). Az ilyen befektetések kockázatát és költségeit a részalap viseli. A fenti technikák és eszközök nem fedezeti céllal történő alkalmazása növeli a volatilitás-kockázatot, és partnerkockázatot is előidézhet. A fentieken túl a részalap jogosult az e területre specializálódott vezető bankokkal, illetve brókercégekkel indexekre és egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó, tőzsdén kívüli ( OC ) határidős és azonnali ügyleteket (ideértve az indexekre és egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó swapügyleteket) végrehajtani. Noha a vonatkozó piacok volatilitása nem szükségszerűen magasabb, mint az egyéb határidős piacoké, ezeken a piacokon a piaci szereplők kevésbé védettek a nemteljesítés ellen, mivel a forgalmazott kontraktusok teljesítéséért elszámolóház nem szavatol. 9. Feltörekvő országok piacaival kapcsolatos kockázatok Egyes feltörekvő országok tőkepiacainak működése és felügyelete eltérhet a nagy nemzetközi piacokon érvényesülő szabványoktól. A felmerülő befektetési kockázatok különfélék lehetnek, így különösen - az adott ország jogszabályi környezetével, gazdaság- és szociális politikájával, adórendszerével és vállalatirányítási minőségével összefüggő országkockázat; - az ország devizájával és a befektetési korlátozásokkal kapcsolatos kockázatok; - a magasabb volatilitással, az alacsony piaci likviditással, az átláthatósággal és az elérhető információk minőségével kapcsolatos kockázatok. A fenti kockázatok az érintett részvények, piacok és devizanemek nagymértékű volatilitását eredményezhetik, amelynek következtében a részalap nettó eszközértékének volatilitása is magas. Bizonyos piacok ezek közül jelenleg nem minősülnek szabályozott piacnak, és az ilyen piacokon eszközölt közvetlen befektetések (az ADR és a GDR kivételével) a nem jegyzett értékpapírokba történő befektetésekkel együtt nem haladhatják meg a nettó eszközök 10%-át. 10. A befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatok (a) A részalap befektetési gyakorlata a növekedési részvényekre összpontosít. Az ilyen növekedési részvények teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (b) A részalap befektetési gyakorlata a magas hozamú és/vagy value (alulértékelt) értékpapírokra összpontosít. Az ilyen value részvények teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (c) A tematikus vagy ágazatspecifikus részalapok befektetései a gazdaság igen kis szegmensére vagy egy meghatározott ágazatra korlátozódnak. Ezeknek a részalapoknak a befektetései a gazdaság összes szektorába befektető részalapokhoz képest kevésbé diverzifikáltak, ami általában magasabb volatilitáshoz vezet. A részalap teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (d) A tőkeberuházásokkal kapcsolatos főbb kockázatok és a likviditási kockázat különösen akkor magasak, amikor a befektetés alacsony kapitalizációjú cégekbe történik. Az ilyen típusú cégek üzleti tevékenysége adott esetben korlátozott termékskálán alapul, korlátozott pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek, fejlődő piaci területen működnek, vagy a céget különösen kis létszámú menedzsment irányítja. Az alacsony kapitalizációjú cégek által kibocsátott értékpapírok értéke jobban ingadozhat, mint a fejlettebb cégek által kibocsátott értékpapíroké, mivel az árak volatilitása is magasabb lehet. A fentieken túl az ilyen értékpapírok 14

15 tőzsdén kívüli ( OC ) piacon vagy valamely regionális tőzsdén forognak, és likviditási problémát vethetnek fel (a jegyzett értékpapírok korlátozott száma miatt). A közepes kapitalizációjú cégek gyakran ugyanezeknek a kockázatoknak vannak kitéve, csak kisebb mértékben. (e) Mivel a részalap az eszközeinek nagy részét befektetésre nem ajánlott (alacsony besorolású) értékpapírokba fekteti vagy fektetheti be, nettó eszközértékének volatilitása magasabb lehet, mint a hagyományos kötvény-részalapok esetében, és nem lehet kizárni a kibocsátók nemfizetésének kockázatát. ovábbá bizonyos értékpapírok forgalmazására csak a tőzsdén kívüli ( OC ) piacokon van lehetőség, és e piacok működése a tranzakciók biztonsága és az átláthatóság szempontjából jelentősen eltérhet a Szabályozott Piacok működésétől. (f) A részalap ki van téve az értékpapírosítással létrejött instrumentumokkal (eszközalapú értékpapírok (ún. Asset Backed Securities, ABS), jelzáloghitel-alapú értékpapírok (Mortgage Backed Securities, MBS) stb.) kapcsolatos kockázatoknak, amelyek tekintetében a hitelkockázat lényegében az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök minőségével függ össze. Az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök különböző típusúak lehetnek (banki követelések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok stb.) és likviditási kockázatot hordozhatnak magukban. Ezek az instrumentumok bonyolult műveletekből erednek, amelyek jogi kockázatot és egyéb, a mögöttes eszközök tulajdonságaival kapcsolatos kockázatokat hordozhatnak. A kockázatok megvalósulása a részalap nettó eszközértékének csökkenését idézheti elő. (g) A szofisztikált részalapok komplex befektetési stratégiákat és/vagy pénzügyi instrumentumokat is alkalmaznak a hozam növelése érdekében. A szofisztikált részalap által alkalmazott kockázatkezelési módszer alapja a kockáztatott érték (VAR) modell, amely a részalap maximális veszteségének valószínűségét számítja ki valamely megbízhatósági szinttel és időtartamra vonatkozóan. Ennek megfelelően az ebbe a részalapba történő befektetés számos kockázatnak való kitettséget eredményezhet, melyek a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni), e komplex derivatívák alkalmazásával vagy értékelésével (partnerkockázat, likviditási kockázat, volatilitás-kockázat), és/vagy a kockázatkezeléssel (modellkockázat és piaci kockázat) kapcsolatosak. (h) A részalap arbitrázs-stratégiákat alkalmazhat a hozam növelése érdekében, amelynek lényege, hogy más piacokhoz képest bizonyos piacokon megpróbálja előre kiszámítani a jövőbeli piaci trendeket. Ezek a stratégiák számos kockázatnak való kitettséget eredményezhetnek, melyek a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni) és/vagy a külső kockázatokkal járó arbitrázsműveletekben előre jelzett egyes események elmaradásával kapcsolatosak. E kockázatok a kérdéses eszközök értékének csökkenését idézhetik elő. (i) A részalap eszközei részben ki lehetnek téve alternatív befektetési stratégiáknak. Minden alternatív befektetési stratégia sajátos kockázatokat rejt, mint például a piaci pozíciók alapkezelő általi értékelésével, azok alacsony likviditásával, a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), és/vagy a short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni) kapcsolatos kockázatok. A kockázatok az érintett eszközök értékének csökkenését idézhetik elő. (j) A részalap befektethet a BNP Paribas Group vagy harmadik fél alapjaiba, amelyek hozama a pénzpiacoknak való kitettségük szerint ingadozhat. Összefoglaló táblázatok A részalapok és a kapcsolódó kockázati szintek felsorolása Az ebben a fejezetben szereplő táblázatok a jelen ájékoztató kiadásának időpontjában jegyezhető, valamint a később induló részalapokat tartalmazzák. Nem minden befektetésijegy-kategória és osztály áll a befektetők rendelkezésére az összes részalap esetében. A befektetők ezzel kapcsolatban további információt a jelen ájékoztató IV. fejezet 1.A pontjában találnak. 1. Működő részalapok Kötvény részalapok PARWORLD Euro Short erm Fixed Income (6) (8) PARWORLD Quantitative Fixed Income (12) 15

16 őkegarantált részalapok PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 (1) PARWORLD Galatea 2010 (1) PARWORLD arget Return 100 Guaranteed 2013 (1) őkevédett részalapok PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 (1) PARWORLD Emerging SEP 80 (Euro) (1) PARWORLD Global Sustainable Development 80 (1) Diverzifikált részalapok PARWORLD Dynallocation (1) (2) PARWORLD EF Flexible Allocation (1) (7) Quam részalapok PARWORLD Quam 10 (1) (3) PARWORLD Quam 15 (1) (4) Indexkövető részalapok PARWORLD rack Commodities (8) (9) PARWORLD rack Continental Europe (5) (8) (11) PARWORLD rack Japan (5) (8) (10) PARWORLD rack North America (5) (8) (10) PARWORLD rack Pacific ex-japan (5) (8) (10) PARWORLD rack UK (5) (8) (10) (1) Olyan részalap, amely eszközei több mint 10%-át egyéb ÁÉKBV-k és KBF-ek befektetési jegyeibe fekteti. (2) A PARWORLD Dynallocation részalap Classic és Institutions kategóriájában hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (3) A PARWORLD Quam 10 részalap Classic kategóriájában hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. A PARWORLD Quam 10 részalapban Institutions kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (4) A PARWORLD Quam 15 részalapban Classic kategóriájú, hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. A PARWORLD Quam 15 részalapban Institutions kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (5) E részalapokban Institutions kategóriájú, hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (6) A PARWORLD Euro Short erm Fixed Income részalapban Classic, L, Privilege és M kategóriájú, valamint az Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. 16

17 (7) A PARWORLD EF Flexible Allocation részalapban a Classic és Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek, valamint Privilege, L és M kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (8) Ezen részalapokban Classic Hedged USD kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (9) A PARWORLD rack Commodities részalapban L kategóriájú befektetései jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (10) Ezekben a részalapokban L kategóriájú befektetési jegyek, valamint a Classic kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (11) A PARWORLD rack Continental Europe részalapban a Classic kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (12) A PARWORLD Quantitative Fixed Income részalapban a Classic és Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek, valamint L, Privilege, és M kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. 2. A későbbiekben induló részalapok Részvény részalapok PARWORLD Indian Infrastructure PARWORLD New Markets Resources PARWORLD Emerging Markets Financials PARWORLD Emerging Markets Infrastructure PARWORLD Emerging Markets Natural Resources PARWORLD Emerging Markets Real Estate Securities PARWORLD Europe Flexible Equities "Kötvény" részalapok PARWORLD Credit Volatility PARWORLD Credit Event őkevédett részalapok PARWORLD Emerging SEP 80 (USD) (1) Quam részalapok PARWORLD Quam 5 (1) Indexkövető részalapok PARWORLD rack Agriculture PARWORLD rack Agriculture Enhanced PARWORLD rack Commodities Enhanced PARWORLD rack Euro PARWORLD rack Euro Large PARWORLD rack Euro Mid 17

18 PARWORLD rack Euro Plus PARWORLD rack Heavy Energy PARWORLD rack Italy PARWORLD rack Metals PARWORLD rack Private Equity PARWORLD rack World ex-japan Egyéb részalapok PARWORLD Power Cube PARWORLD Multimercado (1) Olyan részalap, amely eszközei több mint 10%-át egyéb ÁÉKBV-k és KBF-ek befektetési jegyeibe fekteti. 18

19 III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZEÉS 1. IGAZGAÓSÁG A ársaság egyes részalapjainak igazgatásáért és alapkezeléséért a ársaság Igazgatósága felel. Az Igazgatóság hajtja végre a ársaság nevében az ügyvezetéssel és alapkezeléssel kapcsolatos összes döntést. Hatásköre kiterjed az átruházható értékpapírok vásárlására, eladására, jegyzésére vagy átváltására, továbbá a ársaság egyéb eszközeit közvetve vagy közvetlenül érintő jogok gyakorlására. 2. BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ A ársaság a BNPP AM Lux-ot bízta meg az alapkezelői feladatok ellátásával. A BNPP AM Lux részvénytársaság (société anonyme) február 19-én a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alapján, határozatlan időre alakult. Székhelye a 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange alatt található, jegyzett tőkéje december 31-én , EUR volt. A BNPP AM Lux fő részvényese a BNP Paribas Investment Partners. A BNPP AM Lux a örvény 13. fejezetének hatálya alatt áll, és e minőségében felel a ársaság portfoliójának kollektív kezeléséért. A örvény II. mellékletének megfelelően feladatai a következők: (I) A portfoliókezelési feladatok, melyek keretében a BNPP AM Lux az alábbi tevékenységeket végezheti: - mindenfajta befektetési tanácsadás, - szerződések megkötése, átruházható értékpapírok és egyéb eszközök vásárlása, eladása, cseréje és átadása (transzferálása), - a ársaság vagyonát képező átruházható értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlása a ársaság nevében. (II) Az adminisztratív feladatok, ideértve az alábbiakat: - jogi és az alapkezeléssel összefüggő számviteli szolgáltatások nyújtása a ársaság részére, - az ügyfél-kérdések nyomon követése, - portfoliók értékelése és a befektetési jegyek árazása (az összes adóvonzat figyelembe vételével), - felügyeleti szabályoknak való megfelelés figyelemmel kísérése, - a ársaság befektetőiről szóló nyilvántartás vezetése, - a ársaság bevételeinek felosztása, - a ársaság befektetési jegyeinek kibocsátása és visszaváltása (a Nyilvántartó feladatainak ellátása), - szerződések teljesítése (ideértve a befektetési jegy bizonylatok megküldését), - nyilvántartási feladatok. (III) A ársaság befektetési jegyeivel kapcsolatban marketing tevékenység kifejtése. A BNPP AM Lux a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően, saját költségén és az Igazgatóság előzetes jóváhagyásával jogosult delegálni feladatainak és jogköreinek egy részét vagy egészét bármely erre megfelelőnek tartott személyre vagy társaságra (a továbbiakban: képviselő ). A BNPP AM Lux-ot a képviselők tevékenységéért teljes körű felelősség terheli. Az átruházás tényét még annak megtörténte előtt a ájékoztató aktuális kiadása is rögzíti. Jelenleg az alapkezelési feladatok, valamint a Nyilvántartó és az Iktató tevékenységet delegálták. 19

20 Jelen ájékoztató kiadásának időpontjában a BNPP AM Lux kezeli a BNP Paribas High Quality Euro Bond, Euro Floor, BNP Paribas Islamic, EasyEF és EasyEF iraxx Europe Main alapokat, melyek fonds commun de placement -nek minősülő befektetési alapok. 3. ALAPKEZELŐK, AL-ALAPKEZELŐK ÉS BEFEKEÉSI ANÁCSADÓ A BNPP AM Lux felelős a ársaság részalapjainak kezeléséért, ezt a feladat- és jogkörét azonban átruházhatja alapkezelőkre. A BNPP AM Lux az alapkezelőknek is engedélyezheti feladataik és jogköreik átruházását egy vagy több al-alapkezelőre (a továbbiakban: Al-alapkezelők ), feltéve, hogy az átruházást az Igazgatóság előzetesen jóváhagyta. Amennyiben az Al-alapkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem része a BNP Paribas Group-nak, a ársaság egyszerűsített tájékoztatójának frissített kiadásai előre rögzítik az átruházás tényét. A teljes ájékoztatót elegendő az átruházást követően frissíteni. Az alapkezelők tevékenységének ellenőrzése a BNPP AM Lux kizárólagos felelőssége. A BNPP AM Lux alapkezelői tevékenységéről a ársaság Igazgatóságának beszámolni köteles, így a részalapok alapkezeléséért a végső felelősség a ársaság Igazgatóságát terheli. Az alapkezelők és Al-alapkezelők jogosultak az általuk kezelt alapok részére értékpapírcsomagokat vásárolni illetve értékesíteni. Az alapkezelők (a továbbiakban Alapkezelők ) a következők: * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN július 28-án, a francia jog szerint jött létre, a BNP Paribas Investment Partners leányvállalata. A társaságot az Autorité des Marchés Financiers, korábbi nevén Commission des Opérations de Bourse portfoliókezelőként tartja nyilván a GP es nyilvántartási szám alatt. Fő tevékenysége a vagyonkezelés és kiegészítésként az ehhez kapcsolódó különféle pénzügyi és kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása. * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN UK LIMIED július 1-jén jött létre Londonban. Fő tevékenysége az alapkezelés, elsősorban a pénzügyi befektetések területén. A BNP Paribas Asset Management UK Limited részvényesei a BNP Paribas csoporthoz tartoznak. * A FUNDQUES október 21-én jött létre a francia törvények szerinti társulásként (société en nom collectif) december 27-én a FundQuest átalakult a francia társasági jogban létező egyszerűsített részvénytársasággá (société par actions simplifiée). A BNP Paribas csoport tagja. Fő tevékenysége az alapkezelés, ellenőrzését az Autorité des Marchés Financiers végzi. * A PRIMONIAL FUNDQUES július 21-én jött létre a francia törvények szerinti egyszerűsített részvénytársaságként ( société par actions simplifiée, SAS ). A BNP Paribas csoport tagja. Fő tevékenysége a portfóliókezelés, hatósági ellenőrzését az Autorité des Marchés Financiers végzi. * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN BRASIL Ltda május 20-án jött létre. Fő tevékenysége az üzleti tanácsadás és alapkezelés, elsősorban a pénzügyi befektetések területén. A BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda a BNP Paribas csoport tagja. Az al-alapkezelők a következők: * A HSBC rinkaus & Burkhardt AG német jog szerint bejegyzett betéti részvénytársaság (Kommanditgesellschaft auf Aktien), melynek tevékenysége banki és pénzügyi ügyletek lebonyolítása. A társaság feletti felügyeletet ellátó illetékes hatóság a bonni központú Finanzdienstleistungsaufsicht. 20

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A luxemburgi jog alapján létrejött P AR W O R L D ESERNYİALAP. Société d investissement à capital variable

T Á J É K O Z T A T Ó. A luxemburgi jog alapján létrejött P AR W O R L D ESERNYİALAP. Société d investissement à capital variable Á J É K O Z A Ó A luxemburgi jog alapján létrejött P AR W O R L D ESERNYİALAP Société d investissement à capital variable változó tıkéjő befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 November hónapra 2016.november 30. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYİALAP Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) "SICAV ESERNYİALAP" Société d investissement à capital variable változó tıkéjő befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER

Részletesebben

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára Portfóliójelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2017 Január hónapra 2017. január 31. Az Alapkezelő ezen jelentését a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 16-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2015. március 16-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL ÖSSZEFOGLALÓ A SIGNAL BIZTOSÍTÓ ÁLTAL FORGALMAZOTT EURÓ ALAPÚ BEFEKTETÉSI ALAPOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2014. október HANSAINVEST Hanseatische Investment Gmbh alapjai 2014. október Forrás: hansainvest.de HANSAinternational

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon.

Az eszközalap árfolyamokat és hozamokat folyamatosan nyomon követheti a www.nn.hu/hozamszamlalo oldalunkon. Kapcsolódó eszközalapok árfolyamai és visszatekintő hozamai Az alábbi táblázat tartalmazza a kapcsolódó eszközalapok - fejlécben megadott napon érvényes vételi nettó árfolyamait, valamint visszatekintő

Részletesebben

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 Székhely: 1. Értesítés a Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund megnevezésű részalapja (a Beolvadó Részalap ) részjegytulajdonosainak és a Credit Suisse (Lux) Global Property Income Maximiser

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: október 13-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2016. október 13-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2013. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 2 Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac

Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Budapest Értékpapír Alapok és a Devizapiac Amikor befektetésekben gondolkozunk, akkor mindenki ismeri azt az általános szabályt, hogy osszuk meg megtakarításunkat különbözı befektetési lehetıségek között:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

Árfolyam

Árfolyam Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap 2012 Június Könyvvizsgáló: ABN Könyvvizsgáló Kft.. Kibocsátás időpontja: 2001.02.06 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-110 ISIN kód: HU0000701933 Az Alapkezelő

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február

Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap PORTFOLIÓ JELENTÉS Február Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Könyvvizsgáló: HKH Consulting Kft. Kibocsátás időpontja: 2008.05.19 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-278 ISIN kód: HU0000706437 Az

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, haladéktalanul forduljon tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30.

MKB Alapkezelő zrt. MKB Ingatlan Alapok Alapja. Felügyeleti nyilvántartási szám: Féléves jelentés június 30. MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509;268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Ingatlan Alapok Alapja Felügyeleti

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2012. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2012. november Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési Alap 7 1.1

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye

Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB Alapkezelı zrt. hirdetménye Az MKB kezelı zártkörően mőködı Rt. tájékoztatása befektetési alapok 2011.évi CXCIII. törvénynek (Batv.) való megfelelésrıl, valamint Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól

Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet. Érvényes: március 30-tól Kis- és középvállalati Hitelezés Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Melléklet Érvényes: 2017. március 30-tól Fedezettségi követelmények standard instrumentumok esetén Hitel illetve fedezet devizaneme

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben