TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable"

Átírás

1 ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról november 1

2 ÁJÉKOZAÓ ARALOMJEGYZÉK FIGYELMEZEÉS...6 I. RÉSZ...8 I. A ÁRSASÁG FELÉPÍÉSE...8 II. ÁLALÁNOS ÁJÉKOZAÓ BEVEZEÉS A ÁRSASÁG A RÉSZALAPOK III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZEÉS IGAZGAÓSÁG BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ ALAPKEZELŐK, AL-ALAPKEZELŐK ÉS BEFEKEÉSI ANÁCSADÓ LEÉKEZELŐ, KÖZPONI KIFIZEŐHELY, NYILVÁNARÓ ÉS IKAÓ FORGALMAZÓK ÉS MEGHAALMAZOAK A ÁRSASÁG MŰKÖDÉSÉNEK KÖNYVVIZSGÁLAA IV. A BEFEKEÉSI JEGYEK AZ ALAPELVEK BEFEKEÉSI JEGY FORGALMAZÁSA ÉS ELADÁSI ÁR BEFEKEÉSI JEGYEK VISSZAVÁLÁSA BEFEKEÉSI JEGYEK ÁVÁLÁSA MÁS RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI JEGYEIRE DÍJAK ÉS KÖLSÉGEK ŐZSDEI BEVEZEÉS V. NEÓ ESZKÖZÉRÉK

3 1. ALAPELVEK A. A nettó eszközérték fogalma és kiszámítása B. Az eszközállományok meghatározása C. Eszközértékelés A BEFEKEÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁVÁLÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLÁSÁNAK, VALAMIN A NEÓ ESZKÖZÉRÉK KISZÁMÍÁSÁNAK FELFÜGGESZÉSE VI. HOZAM A HOZAMFIZEÉS MÓDJA HOZAMFIZEÉS VII. A ÁRSASÁGO ERHELŐ KÖLSÉGEK...46 VIII. ADÓZÁS ALKALMAZANDÓ JOG HIVAALOS NYELV ADÓZÁS A. A ársaság adózása B. A ársaság befektetőinek adózása ALKALMAZANDÓ JOG HIVAALOS NYELV IX. PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES BESZÁMOLÓK X. A ÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, BEFEKEÉSIJEGY- KAEGÓRIÁK VAGY -OSZÁLYOK MEGSZÜNEÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZÁSA A ÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE A. Minimális vagyon B. Végelszámolás RÉSZALAPOK, KAEGÓRIÁK VAGY OSZÁLYOK MEGSZÜNEÉSE, ÖSSZEOLVADÁSA ÉS FELOSZÁSA A. Részalapok, kategóriák vagy osztályok megszüntetése B. Részalapok, kategóriák vagy osztályok összeolvadása C. Részalapok, kategóriák vagy osztályok felosztása

4 XI. EGYÉB INFORMÁCIÓK NYILVÁNOS DOKUMENUMOK NYILVÁNOS INFORMÁCIÓK A. Nettó eszközérték B. Eladási és visszaváltási árak C. Értesítők a befektetésijegy-tulajdonosok számára NYILVÁNOS DOKUMENUMOK II. RÉSZ...55 A BEFEKEÉSI JEGYEK MAGYARORSZÁGI FORGALOMBA HOZAALÁRA VONAKOZÓ SZABÁLYOK MAGYARORSZÁGON FORGALMAZO RÉSZALAPOK, BEFEKEÉSI JEGY-KAEGÓRIÁK ÉS OSZÁLYOK *A Parworld Dynallocation részalap Institutions kategóriájának hozamfizető osztályába és Classic kategóriájának hozamfizető osztályába tartozó befektetési jegyek egy későbbi időpontban kerülnek kibocsátásra MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSI HELYEK KÖLSÉGEK ÉS ADÓK BEFEKEÉSI JEGY ULAJDONOSOKNAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK PÉNZMOSÁS A. Magánszemélyek esetén B. Jogi személyek esetén IRÁNYADÓ JOG FÜGGELÉKEK...59 I. SZ. FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI POLIIKÁJA, BEFEKEÉSI ECHNIKÁK ÉS DERIVAÍVÁK BEFEKEÉSRE VONAKOZÓ ÁLALÁNOS RENDELKEZÉSEK DERIVAÍVÁK A RÉSZALAPOK BEFEKEÉSI POLIIKÁJA II. SZ. FÜGGELÉK BEFEKEÉSI KORLÁOZÁSOK

5 III. SZ. FÜGGELÉK A ŐKEGARANÁL RÉSZALAPOK JELLEMZŐI...90 IV. SZ. FÜGGELÉK A ŐKEVÉDE RÉSZALAPOK JELLEMZŐI...96 V. SZ. FÜGGELÉK ALAPKEZELÉSI DÍJAK RÉSZALAPOK ILLEVE BEFEKEÉSIJEGY-KAEGÓRIÁK ÉS -OSZÁLYOK SZERINI ÖSSZEFOGLALÁSA VI. SZ. FÜGGELÉK AZ ALAPKEZELŐK, AZ AL-ALAPKEZELŐK ÉS A BEFEKEÉSI ANÁCSADÓK

6 FIGYELMEZEÉS 1. ÁLALÁNOS FELELŐSSÉGI NYILAKOZA A kollektív befektetési formákról szóló többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban: örvény ) alapján a Parworld (a továbbiakban ársaság ) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A ársaság Igazgatósága minden lehetséges óvintézkedést megtett annak érdekében, hogy a ájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan fontos tény se maradjon ki a ájékoztatóból, amely a benne foglalt állítások valótlanságához vezetne. A ársaság Igazgatósága vállalja a felelősséget a ájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően minden olyan információ, amely nem szerepel a ájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a ájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben, nem tekinthető hitelesnek. Azonban sem a ájékoztató példányainak átadása, sem a ársaság befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül kötelezettségvállalásnak arra vonatkozóan, hogy a ájékoztató adatai annak nyilvánosságra hozatalát követően is helytálló marad. A fontosabb változások (így különösen új részalapok, befektetésijegy-kategóriák vagy -osztályok kibocsátása) nyomon követése érdekében a ájékoztató és annak Függelékei a szükséges mértékben és időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek azt javasoljuk, hogy az újabb tájékoztatókat illetően vegyék fel a kapcsolatot a ársasággal. 2. FIGYELMEZEÉS A ÁRSASÁG ÉRÉKESÍÉSI EVÉKENYSÉGÉVEL KAPCSOLABAN A ársaság a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége Luxemburgban, Franciaországban, Jerseyben, Svájcban, Spanyolországban, Portugáliában, Hollandiában, Libanonban, Ausztriában, Görögországban, Bahreinben, Belgiumban, Olaszországban, Máltán, Magyarországon és Liechtensteinben részben, teljes körűen engedélyezett, vagy engedélyezés alatt áll, azaz befektetési jegyei forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A ársaság egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol ez engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a PARWORLD alapcsalád be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetési jegy osztályok és -kategóriák hozzáférhetőek ezekben az országokban, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a ársaság befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, birtoklására / tartására és értékesítésére vonatkozó esetleges jogi és devizakorlátozásokról. A befektetőknek különösen javasolt tájékozódni arról, hogy a befektetési jegyek jegyzésekor és visszaváltásakor azok a kifizetőhelyek, amelyek olyan országban működnek, ahol a befektetési jegyeket értékesítik, felszámítanak-e jegyzéskor vagy visszaváltáskor költséget. Jelen ájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak és nem használható nyilvános értékpapírforgalombahozatal vagy üzleti ajánlat céljára azon országokban, ahol a ársaság befektetési jegyei nem értékesíthetők. 3. FIGYELMEZEÉS A BEFEKEŐI JOGÁLLÁSSAL KAPCSOLABAN A ársaság nem kezdeményezte, hogy a ársaságot vagy annak befektetési jegyeit bejegyezzék az amerikai Értékpapír- és őzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.), az amerikai befektetési társaságokról szóló évi többször módosított törvény, valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint. Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható és nem terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, illetve hozzátartozó régiókban, és nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek minősülő személy részére, kivéve olyan tranzakciókkal kapcsolatban, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai Értékpapírtörvényben ( Amerikai Értékpapírtörvény ) meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapír-jogszabályainak megszegését jelenti. 6

7 Az Egyesült Királyságban történő forgalomba hozatallal kapcsolatban a jelen tájékoztatót a BNP Asset Management UK Limited bocsátja ki, amelynek befektetési tevékenységeit a Pénzügyi Szolgáltatási Hatóság ( Financial Services Authority ) felügyeli. A évi pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló törvény ( Financial Services and Markets Act 2000, FSMA ) értelmében a ársaság az Egyesült Királyságban nem szabályozott kollektív befektetési formának minősül, amelyek hirdetési tevékenységét az FSMA 2.1, 238. és 240. paragrafusa korlátozza. Ennek megfelelően a jelen dokumentumot átadni, illetve befektetési jegyet eladni vagy eladásra kinálni kizárólag a pénzügyi szolgáltatásokról és piacokról szóló évi törvény Financial Promotion fejezetében, illetve az ugyanezen törvény Promotion of Collective Investment Schemes fejezet Exemptions címében megjelölt kategóriákba tartozó személyeknek lehet. A ársaság az FSMA tiltásának megfelelően az Egyesült Királyságban nem rendelkezik telephellyel. A ársasággal üzleti kapcsolatba lépő egyesült királyságbeli befektetők, illetve bármely az Egyesült Királyságon kívüli ügynökök (akik ennek értelmében az Egyesült Királyságban történő befektetési tevékenység végzésére engedéllyel nem rendelkeznek) elveszítik a befektetővédelmi alap ( Financial Services Authority Compensation Scheme Limited ) által nyújtott védelmet, a pénzügyi békéltetői tárgyalás ( financial mediation service ) igénybevételére vonatkozó jogosultságaikat, illetve a ársaság javára szóló betétek garantálására vonatkozó jogosultságaikat ( Client Money Rules ). Végül, a ájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a ársaság ársasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősül, illetve akinek jogszabály alapján tilos azt átadni, vagy aki felé jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a ársaságot és/vagy az Iktatót és a Nyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak vagy ii) az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen ájékoztatóba vagy a ársaság ársasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják a ársaság befektetési jegyeit vagy iii) bármely olyan körülmény esetén, amely adózási, jogi és/vagy felügyeleti szempontból következményt jelenthet a ársaság vagy a befektetők számára vagy bármilyen más módon negatív hatást gyakorolhat a ársaság vagy a befektetők érdekeire. 4. FIGYELMEZEÉS A BEFEKEÉSI JEGYEK JEGYZÉSÉVEL KAPCSOLABAN A PARWORLD különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített tájékoztató(k)ban foglaltak alapján jegyezhetők. Amennyiben Önnek szándékában áll befektetési jegyet vásárolni, kérjük, először részletesen olvassa el a ájékoztatót, annak különösen a különböző részalapok befektetési politikáira vonatkozó Függelékeit, valamint az egyszerűsített tájékoztató(ka)t, továbbá tekintse meg a ársaság legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatát a BNP Paribas Asset Management Luxemburg vagy a ársaság értékpapírjait értékesítő helyi ügynökök, illetve jogi személyek a rendelkezésére bocsátják. 5. FIGYELMEZEÉS A ÁRSASÁGBA ÖRÉNŐ BEFEKEÉSSEL KAPCSOLABAN A ársaság befektetési jegyeinek vásárlása kockázattal jár, ideértve különösen azokat a kockázatokat, amelyeket az értéktőzsde, a devizaárfolyamok és a kamatszintek bizonytalansága jelent. Arra sincs biztosíték, hogy a ársaság részalapjai elérik célkitűzésüket, az eddigi eredmények pedig nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. A befektetők további információkat találnak a II. 3. pontban ( Általános ájékoztató Részalapok Részalapok Kockázati Profilja ). A befektetőknek ajánlott pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal konzultálniuk, hogy eldöntsék, javasolt-e számukra a ársaságba való befektetés. 6. SZEMÉLYES ADAOK KEZELÉSE A ársaság, a Befektetési Alapkezelő, az Iktató és a Nyilvántartó, valamint a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók/meghatalmazottak gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják és felhasználhatják a befektetők személyes adatait. Ezen információkat az említett társaságok többek között a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használják, és nem teszik hozzáférhetővé jogosulatlan harmadik személyek számára. A ársaság befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataiknak a fenti keretek között történő kezeléséhez. 7

8 I. RÉSZ I. A ÁRSASÁG FELÉPÍÉSE SZÉKHELY: 33, Rue de Gasperich L-5826 HOWALD HESPERANGE Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGAÓSÁG: A ÁRSASÁG ELNÖKE: Philippe Marchessaux Membre du Comité Exécutif de BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország A ÁRSASÁG IGAZGAÓI: Stéphane Brunet Administrateur Délégué BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség Marc RAYNAUD Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable Mondial de la Distribution Externe 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Guy de FROMEN Vice-Président BNP Paribas Asset Management 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Christian VOLLE Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Bruno Piffeteau Secrétaire Général FundQuest 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Christian Dargnat Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Vincent Camerlynck Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Responsable du Développement Commercial 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciország Mr Anthony Finan Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 8

9 FŐIKÁR Paola Esteves Responsable du département Légal et KYC BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGAÓANÁCSA A befektetési alapkezelő igazgatótanácsának elnöke Christian Volle, Membre du Comité de Direction, BNP Paribas Investment Partners 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország A befektetési alapkezelő igazgatótanácsának tagjai Pascal Biville Membre du Comité Exébutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Philippe Marchessaux Membre du Comité Exécutif BNP Paribas Investment Partners Directeur Général Délégué 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Stéphane Brunet Administrateur Délégué BNP Paribas Asset Management Luxemburg 33 Rue de Gasperich, Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség Eric Martin Directeur Général BNP Paribas Luxemburg 10A Boulevard Royal, Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség Marc Raynaud Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners, Responsable Mondial de la Distribution Externe 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország Mr Anthony FINAN Membre du Comité de Direction BNP Paribas Investment Partners Responsable du Marketing 1 Boulevard Haussmann, Párizs Franciaország 9

10 ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management 1 Boulevard Haussmann, Párizs, France BNP Paribas Asset Management UK Limited 10 Harewood Avenue, London NW1 6AA, Egyesült Királyság Fundquest 1 Boulevard Haussmann, Párizs, Franciaország Primonial FundQuest 21 Rue de la Banque, Párizs, Franciaország BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek emelet, Andar, Sao Paulo-SP, Brazília AL-ALAPKEZELŐK HSBC rinkaus & Burkhardt AG Königsallee 21/23, D Düsseldorf Németország Sundaram BNP Paribas Asset Management Company Limited Sundaram owers II Floor, 46 Whites Road, Chennai India LEÉKEZELŐ, KÖZPONI KIFIZEŐHELY, IKAÓ ÉS NYILVÁNARÓ BNP Paribas Securities Services, Luxemburg branch 33, Rue de Gasperich, L Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400 Route d Esch L-1014 Luxemburg Luxemburgi Nagyhercegség 10

11 II. ÁLALÁNOS ÁJÉKOZAÓ 1. BEVEZEÉS A PARWORLD a BNP Paribas Group által alapított, számos al-alappal rendelkező, változó tőkéjű befektetési társaság (société d investissement à capital variable SICAV ). A ársaságot a december 20-án született, a kollektív alapon befektető vállalkozásokról szóló törvény (a továbbiakban: a örvény ) alapján engedélyezték. A ársaság működése elsősorban a örvény első részének hatálya alá esik, a 2001/108/EK Irányelv által módosított, a kollektív befektetési formákról szóló, december 20-i 85/611/EGK Irányelvnek megfelelően (a továbbiakban 85/611/EGK Irányelv ), továbbá működésére vonatkozik a kereskedelmi társaságokról szóló többször módosított augusztus 10-i törvény. A ársaság alapkezelését a BNP Paribas Asset Management Luxemburg (a továbbiakban: BNPP AM Lux ), valamint további alapkezelők és al-alapkezelők végzik. A ársaság egy olyan befektetési társaság, amely különböző részalapokból áll. Mindegyik részalap különféle devizanemű, átruházható értékpapírok és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközök portfoliója. A befektetők viszonylatában minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. A befektetők csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosultak, amelyekbe befektettek, és csakis befektetéseik arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. Az egyes részalapok különböző befektetésijegy-kategóriákat kínálnak (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a ájékoztató V. számú Függeléke ad tájékoztatást). Az egyes kategóriák kétféle értékpapír osztályt is tartalmazhatnak: hozamot nem fizető ún. tőkésítő ( tőkésítő befektetési jegyek ) és hozamfizetésre jogosító ( hozamfizető befektetési jegyek ) osztályt. A befektetési jegyek kibocsátására, visszaváltására és átváltására vonatkozó szabályokat és feltételeket a IV. fejezet tartalmazza. A ájékoztató a következő rövidítésekkel az alábbi devizanemeket jelöli: CHF svájci frank GBP angol font EUR euró JPY japán jen USD amerikai dollár 2. A ÁRSASÁG A ársaság augusztus 11-én PARINDEX néven Luxemburgban, határozatlan időre jött létre, majd augusztus 16-án nevét PARWORLD -re változtatta. A ársaság minimális tőkéje EUR (egymillió-kettőszázötvenezer euró). A ársaság mindenkori tőkéje az egyes részalapok nettó eszközértékének összege. A ársaság befektetési jegyei névérték nélküliek. A ársaság tőkéjében beálló változások ipso jure történnek a részvénytársaságok (sociétés anonymes) tőkéjének változása esetére előírt közzététel, illetve a luxemburgi cégjegyzékbe történő bejegyzés nélkül. 11

12 A ársaság ársasági Szerződése a Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtását követően a Mémorial elnevezésű hivatalos lap szeptember 19-i számában jelent meg C 672 szám alatt. A benyújtott dokumentumokat a Luxemburgi Cégbíróságnál bárki megtekintheti. Az aktualizált ársasági Szerződés Luxemburgi Cégbírósághoz történő benyújtására november 26-án, szeptember 8-án és július 14-én, közzétételére pedig a Mémorial december 14-i, november 16-i és szeptember 11-i számában került sor. Az egységes szerkezetű ársasági Szerződés másolata - illeték megfizetése mellett - a Luxemburgi Cégbíróságtól szerezhető be. A ársaság a Luxemburgi Cégjegyzékben a B as szám alatt került bejegyzésre. Az alapításról szóló igazolást a Luxemburgi Cégbíróság őrzi, és kérelemre, illeték megfizetése mellett bárki számára hozzáférhetővé teszi, illetve másolatot készít róla. 3. A RÉSZALAPOK A ársaság számos részalapból áll, melyek mindegyike saját befektetési politikával és referencia-pénznemmel bír, mely a ájékoztató I. számú Függelékében található. Így a befektetők kiválaszthatják azon részalapot, melynek befektetési stratégiája a leginkább megfelel céljaiknak és profiljuknak. A ársaság a jövőben új részalapokat hozhat létre. Ebben az esetben a ájékoztató tartalma megfelelő módon módosul és már az új részalapokra vonatkozó információkat is tartalmazni fogja. BEFEKEŐI PROFIL A PARWORLD olyan esernyő-sicav, mely a befektetési jegyek tulajdonosai részére széleskörű befektetési lehetőségeket kínál, lehetővé téve, hogy értékpapírokat és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközöket tartalmazó portfoliójukat maguk kezeljék. A PARWORLD alapok a lakossági és az intézményi befektetők számára egyaránt nyitva állnak. Az intézményi befektetők speciális befektetésijegy-kategóriákba való befektetésre jogosultak, amennyiben befektetéseik összege meghaladja az előre meghatározott limitet. A RÉSZALAPOK HOZAMA A részalapok hozamáról történő tájékozódás céljából azt ajánljuk a befektetőknek, hogy tekintsék meg az érintett részalap egyszerűsített tájékoztatójának legújabb változatát. A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra vonatkozólag. A RÉSZALAPOK KOCKÁZAI PROFILJA A potenciális befektetőknek azt ajánljuk, hogy a befektetés előtt alaposan olvassák el a teljes ájékoztatót. biztosíték arra, hogy a ársaság részalapjai elérik befektetési céljukat, és az eddigi eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokat illetően. A befektetéseket a devizakorlátozásokra, illetve az adókra vonatkozó jogszabályok és rendelkezések is befolyásolhatják, ideértve a forrásadóra vonatkozó szabályokat is, továbbá hatással lehetnek rájuk a gazdasági és a monetáris politikában bekövetkező változások. Végül tájékoztatjuk a befektetőket, hogy a részalapok hozama elmaradhat a kitűzött teljesítmény-céltól, és előfordulhat, hogy nem kapják vissza az eredetileg befektetett (és a vételi jutalékkal csökkentett) tőkeösszeget. A részalapok különböző, az adott részalap befektetési politikájától függő kockázatoknak vannak kitéve. A részalapokat érintő főbb kockázatokat az alábbiakban soroljuk fel. A befektetőket arra kérjük, hogy tanulmányozzák át az egyes részalapok egyszerűsített tájékoztatóit, hogy megismerjék az adott részalapba történő befektetéssel kapcsolatos kockázatokat. 1. Részvénypiaci kockázat 12

13 A részvénypiacokon időnként jelentős ingadozások tapasztalhatók, az árak meredeken emelkedhetnek vagy zuhanhatnak, ami közvetlen hatással van a részalap nettó eszközértékére. Ez azt jelenti, hogy a részvénypiacok rendkívüli volatilitása esetén a részalap nettó eszközértéke is jelentősen ingadozhat. 2. Kamatkockázat A kötvényekbe vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetés értéke a kamatlábak ingadozásától függően meredeken emelkedhet vagy zuhanhat. Általános szabály, hogy a fix kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értéke a kamatlábak csökkenése esetén nő, a kamatlábak emelkedése esetén pedig csökken. A kamatláb-változások hatását érzékenységi szint alkalmazásával mérik. Az érzékenység a kamatlábak 1%-os változásának hatása a részalap nettó eszközértékére. A 2-es érzékenységi szint például azt jelenti, hogy a kamatlábak 1%-os növekedése esetén a részalap nettó eszközértéke megközelítőleg 2%-kal csökken. 3. Hitelkockázat Ez a kockázat a kibocsátó fizetési képességével kapcsolatos. Amennyiben egy értékpapír-sorozatot vagy kibocsátót leminősítenek, az csökkenti az érintett, a részalap portfóliójában lévő hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az értékét. A kockázat súlyossága a portfólióban szereplő értékpapírok minőségétől függ, valamint attól, hogy minősítésük befektetésre ajánlott (jó minőségű) vagy befektetésre nem ajánlott (rossz minőségű). ovábbi útmutatást a jelen fejezet 10 (e) pontjában ( Befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatok Befektetésre nem ajánlott értékpapírokkal kapcsolatos kockázatok ) talál. Az egyes részalapok befektetési politikáiban előforduló befektetésre ajánlott, illetve befektetésre nem ajánlott kifejezések az adósok (államok és/vagy magáncégek) hitelkockázati besorolására utalnak: - a befektetésre ajánlott besorolás a Standard & Poor s AAA és BBB- közötti, illetve a Moody s Aaa és Baa közötti minősítésének felel meg; - a befektetésre nem ajánlott besorolás a Standard & Poor s BB alatti, illetve a Moody s Ba alatti minősítésének felel meg. 4. Árupiaci kockázatok Az árupiacokon időnként jelentős ingadozások tapasztalhatók, az árak meredeken emelkedhetnek vagy zuhanhatnak, ami közvetlen hatással van azoknak a részvényeknek és egyéb, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapíroknak az értékére, amelyekbe a részalap befektethet, és/vagy azokra az indexekre, amelyekhez az adott részalap kötődik. A mögöttes eszközök továbbá a hagyományos értékpapírpiacokhoz (részvény-, kötvénypiac stb.) képest meglehetősen eltérő hozamot mutathatnak fel. 5. Partnerkockázat Ez a kockázat a befektetési alapkezelő üzleti partnerének teljesítőképességéhez kapcsolódik, akivel az alapkezelő üzleti kapcsolatba lép különösen pénzügyi instrumentumok elszámolására/leszállítására, illetve határidős pénzügyi ügyletek megkötésére. A kockázat azt jelzi, hogy a partner mennyiben képes megfelelni kötelezettségeinek (fizetés, leszállítás, visszafizetés stb.). 6. Likviditási kockázat Szokatlan piaci körülmények vagy különösen alacsony forgalmú piaci helyzet esetén a részalapnak nehézséget okozhat bizonyos eszközeinek az értékelése és/vagy értékesítése, így különösen nagyarányú visszaváltási igények kielégítése esetén. 7. Árfolyamkockázat A részalap a referencia-devizanemétől eltérő devizanemben kibocsátott eszközöket birtokol. A részalapra ezért hatással lehetnek a referencia-devizanem és az ettől eltérő devizanemek közötti átváltási árfolyamok, illetve a devizajogszabályok változásai. Abban az esetben, ha az a devizanem, amelyre egy adott eszköz 13

14 szól, felértékelődik a részalap referencia-devizanemével szemben, az értékpapírnak a referenciadevizanemben kifejezett egyenértéke szintén növekedést mutat. Fordított esetben, a devizanem leértékelődése esetén az értékpapír referencia-devizanemben kifejezett egyenértéke csökken. biztosíték arra, hogy az alapkezelő által az árfolyamkockázatok fedezésére kötött ügyletek teljes mértékben sikeresek lesznek. 8. A derivatív ügyletekkel kapcsolatos kockázatok A tájékoztató I. és II. sz. Függelékében meghatározott feltételek szerint, a hatékony portfoliókezelés és/vagy a diverzifikáció javítása érdekében a részalap köthet derivatív ügyleteket és alkalmazhat derivatív módszereket (ideértve különösen az értékpapír warrantokat, az értékpapírokra, kamatlábakra, devizára, inflációra és piaci volatilitásra vonatkozóan végrehajtott swap- és egyéb derivatív ügyleteket, a contracts for difference (CFD) ügyleteket, a nemteljesítési csereügyleteket (CDS), a szabványosított határidős ügyleteket, illetve az értékpapír-, kamatláb- vagy határidős opciókat, stb.). Az ilyen befektetések kockázatát és költségeit a részalap viseli. A fenti technikák és eszközök nem fedezeti céllal történő alkalmazása növeli a volatilitás-kockázatot, és partnerkockázatot is előidézhet. A fentieken túl a részalap jogosult az e területre specializálódott vezető bankokkal, illetve brókercégekkel indexekre és egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó, tőzsdén kívüli ( OC ) határidős és azonnali ügyleteket (ideértve az indexekre és egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó swapügyleteket) végrehajtani. Noha a vonatkozó piacok volatilitása nem szükségszerűen magasabb, mint az egyéb határidős piacoké, ezeken a piacokon a piaci szereplők kevésbé védettek a nemteljesítés ellen, mivel a forgalmazott kontraktusok teljesítéséért elszámolóház nem szavatol. 9. Feltörekvő országok piacaival kapcsolatos kockázatok Egyes feltörekvő országok tőkepiacainak működése és felügyelete eltérhet a nagy nemzetközi piacokon érvényesülő szabványoktól. A felmerülő befektetési kockázatok különfélék lehetnek, így különösen - az adott ország jogszabályi környezetével, gazdaság- és szociális politikájával, adórendszerével és vállalatirányítási minőségével összefüggő országkockázat; - az ország devizájával és a befektetési korlátozásokkal kapcsolatos kockázatok; - a magasabb volatilitással, az alacsony piaci likviditással, az átláthatósággal és az elérhető információk minőségével kapcsolatos kockázatok. A fenti kockázatok az érintett részvények, piacok és devizanemek nagymértékű volatilitását eredményezhetik, amelynek következtében a részalap nettó eszközértékének volatilitása is magas. Bizonyos piacok ezek közül jelenleg nem minősülnek szabályozott piacnak, és az ilyen piacokon eszközölt közvetlen befektetések (az ADR és a GDR kivételével) a nem jegyzett értékpapírokba történő befektetésekkel együtt nem haladhatják meg a nettó eszközök 10%-át. 10. A befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatok (a) A részalap befektetési gyakorlata a növekedési részvényekre összpontosít. Az ilyen növekedési részvények teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (b) A részalap befektetési gyakorlata a magas hozamú és/vagy value (alulértékelt) értékpapírokra összpontosít. Az ilyen value részvények teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (c) A tematikus vagy ágazatspecifikus részalapok befektetései a gazdaság igen kis szegmensére vagy egy meghatározott ágazatra korlátozódnak. Ezeknek a részalapoknak a befektetései a gazdaság összes szektorába befektető részalapokhoz képest kevésbé diverzifikáltak, ami általában magasabb volatilitáshoz vezet. A részalap teljesítménye elmaradhat a szélesebb piac teljesítményétől. (d) A tőkeberuházásokkal kapcsolatos főbb kockázatok és a likviditási kockázat különösen akkor magasak, amikor a befektetés alacsony kapitalizációjú cégekbe történik. Az ilyen típusú cégek üzleti tevékenysége adott esetben korlátozott termékskálán alapul, korlátozott pénzügyi erőforrásokkal rendelkeznek, fejlődő piaci területen működnek, vagy a céget különösen kis létszámú menedzsment irányítja. Az alacsony kapitalizációjú cégek által kibocsátott értékpapírok értéke jobban ingadozhat, mint a fejlettebb cégek által kibocsátott értékpapíroké, mivel az árak volatilitása is magasabb lehet. A fentieken túl az ilyen értékpapírok 14

15 tőzsdén kívüli ( OC ) piacon vagy valamely regionális tőzsdén forognak, és likviditási problémát vethetnek fel (a jegyzett értékpapírok korlátozott száma miatt). A közepes kapitalizációjú cégek gyakran ugyanezeknek a kockázatoknak vannak kitéve, csak kisebb mértékben. (e) Mivel a részalap az eszközeinek nagy részét befektetésre nem ajánlott (alacsony besorolású) értékpapírokba fekteti vagy fektetheti be, nettó eszközértékének volatilitása magasabb lehet, mint a hagyományos kötvény-részalapok esetében, és nem lehet kizárni a kibocsátók nemfizetésének kockázatát. ovábbá bizonyos értékpapírok forgalmazására csak a tőzsdén kívüli ( OC ) piacokon van lehetőség, és e piacok működése a tranzakciók biztonsága és az átláthatóság szempontjából jelentősen eltérhet a Szabályozott Piacok működésétől. (f) A részalap ki van téve az értékpapírosítással létrejött instrumentumokkal (eszközalapú értékpapírok (ún. Asset Backed Securities, ABS), jelzáloghitel-alapú értékpapírok (Mortgage Backed Securities, MBS) stb.) kapcsolatos kockázatoknak, amelyek tekintetében a hitelkockázat lényegében az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök minőségével függ össze. Az értékpapírok alapjául szolgáló eszközök különböző típusúak lehetnek (banki követelések, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok stb.) és likviditási kockázatot hordozhatnak magukban. Ezek az instrumentumok bonyolult műveletekből erednek, amelyek jogi kockázatot és egyéb, a mögöttes eszközök tulajdonságaival kapcsolatos kockázatokat hordozhatnak. A kockázatok megvalósulása a részalap nettó eszközértékének csökkenését idézheti elő. (g) A szofisztikált részalapok komplex befektetési stratégiákat és/vagy pénzügyi instrumentumokat is alkalmaznak a hozam növelése érdekében. A szofisztikált részalap által alkalmazott kockázatkezelési módszer alapja a kockáztatott érték (VAR) modell, amely a részalap maximális veszteségének valószínűségét számítja ki valamely megbízhatósági szinttel és időtartamra vonatkozóan. Ennek megfelelően az ebbe a részalapba történő befektetés számos kockázatnak való kitettséget eredményezhet, melyek a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni), e komplex derivatívák alkalmazásával vagy értékelésével (partnerkockázat, likviditási kockázat, volatilitás-kockázat), és/vagy a kockázatkezeléssel (modellkockázat és piaci kockázat) kapcsolatosak. (h) A részalap arbitrázs-stratégiákat alkalmazhat a hozam növelése érdekében, amelynek lényege, hogy más piacokhoz képest bizonyos piacokon megpróbálja előre kiszámítani a jövőbeli piaci trendeket. Ezek a stratégiák számos kockázatnak való kitettséget eredményezhetnek, melyek a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni) és/vagy a külső kockázatokkal járó arbitrázsműveletekben előre jelzett egyes események elmaradásával kapcsolatosak. E kockázatok a kérdéses eszközök értékének csökkenését idézhetik elő. (i) A részalap eszközei részben ki lehetnek téve alternatív befektetési stratégiáknak. Minden alternatív befektetési stratégia sajátos kockázatokat rejt, mint például a piaci pozíciók alapkezelő általi értékelésével, azok alacsony likviditásával, a tőkeáttétel alkalmazásával (annak kockázata, hogy a veszteségek meghaladják a kezdeti befektetést), és/vagy a short pozíciók vállalásával (annak kockázata, hogy a pozíciót visszavásárlással nem lehet lezárni) kapcsolatos kockázatok. A kockázatok az érintett eszközök értékének csökkenését idézhetik elő. (j) A részalap befektethet a BNP Paribas Group vagy harmadik fél alapjaiba, amelyek hozama a pénzpiacoknak való kitettségük szerint ingadozhat. Összefoglaló táblázatok A részalapok és a kapcsolódó kockázati szintek felsorolása Az ebben a fejezetben szereplő táblázatok a jelen ájékoztató kiadásának időpontjában jegyezhető, valamint a később induló részalapokat tartalmazzák. Nem minden befektetésijegy-kategória és osztály áll a befektetők rendelkezésére az összes részalap esetében. A befektetők ezzel kapcsolatban további információt a jelen ájékoztató IV. fejezet 1.A pontjában találnak. 1. Működő részalapok Kötvény részalapok PARWORLD Euro Short erm Fixed Income (6) (8) PARWORLD Quantitative Fixed Income (12) 15

16 őkegarantált részalapok PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 (1) PARWORLD Galatea 2010 (1) PARWORLD arget Return 100 Guaranteed 2013 (1) őkevédett részalapok PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 (1) PARWORLD Emerging SEP 80 (Euro) (1) PARWORLD Global Sustainable Development 80 (1) Diverzifikált részalapok PARWORLD Dynallocation (1) (2) PARWORLD EF Flexible Allocation (1) (7) Quam részalapok PARWORLD Quam 10 (1) (3) PARWORLD Quam 15 (1) (4) Indexkövető részalapok PARWORLD rack Commodities (8) (9) PARWORLD rack Continental Europe (5) (8) (11) PARWORLD rack Japan (5) (8) (10) PARWORLD rack North America (5) (8) (10) PARWORLD rack Pacific ex-japan (5) (8) (10) PARWORLD rack UK (5) (8) (10) (1) Olyan részalap, amely eszközei több mint 10%-át egyéb ÁÉKBV-k és KBF-ek befektetési jegyeibe fekteti. (2) A PARWORLD Dynallocation részalap Classic és Institutions kategóriájában hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (3) A PARWORLD Quam 10 részalap Classic kategóriájában hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. A PARWORLD Quam 10 részalapban Institutions kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (4) A PARWORLD Quam 15 részalapban Classic kategóriájú, hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. A PARWORLD Quam 15 részalapban Institutions kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (5) E részalapokban Institutions kategóriájú, hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (6) A PARWORLD Euro Short erm Fixed Income részalapban Classic, L, Privilege és M kategóriájú, valamint az Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. 16

17 (7) A PARWORLD EF Flexible Allocation részalapban a Classic és Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek, valamint Privilege, L és M kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (8) Ezen részalapokban Classic Hedged USD kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (9) A PARWORLD rack Commodities részalapban L kategóriájú befektetései jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (10) Ezekben a részalapokban L kategóriájú befektetési jegyek, valamint a Classic kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (11) A PARWORLD rack Continental Europe részalapban a Classic kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. (12) A PARWORLD Quantitative Fixed Income részalapban a Classic és Institutions kategórián belül hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyek, valamint L, Privilege, és M kategóriájú befektetési jegyek kibocsátására csak a későbbiekben kerül sor. 2. A későbbiekben induló részalapok Részvény részalapok PARWORLD Indian Infrastructure PARWORLD New Markets Resources PARWORLD Emerging Markets Financials PARWORLD Emerging Markets Infrastructure PARWORLD Emerging Markets Natural Resources PARWORLD Emerging Markets Real Estate Securities PARWORLD Europe Flexible Equities "Kötvény" részalapok PARWORLD Credit Volatility PARWORLD Credit Event őkevédett részalapok PARWORLD Emerging SEP 80 (USD) (1) Quam részalapok PARWORLD Quam 5 (1) Indexkövető részalapok PARWORLD rack Agriculture PARWORLD rack Agriculture Enhanced PARWORLD rack Commodities Enhanced PARWORLD rack Euro PARWORLD rack Euro Large PARWORLD rack Euro Mid 17

18 PARWORLD rack Euro Plus PARWORLD rack Heavy Energy PARWORLD rack Italy PARWORLD rack Metals PARWORLD rack Private Equity PARWORLD rack World ex-japan Egyéb részalapok PARWORLD Power Cube PARWORLD Multimercado (1) Olyan részalap, amely eszközei több mint 10%-át egyéb ÁÉKBV-k és KBF-ek befektetési jegyeibe fekteti. 18

19 III. ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZEÉS 1. IGAZGAÓSÁG A ársaság egyes részalapjainak igazgatásáért és alapkezeléséért a ársaság Igazgatósága felel. Az Igazgatóság hajtja végre a ársaság nevében az ügyvezetéssel és alapkezeléssel kapcsolatos összes döntést. Hatásköre kiterjed az átruházható értékpapírok vásárlására, eladására, jegyzésére vagy átváltására, továbbá a ársaság egyéb eszközeit közvetve vagy közvetlenül érintő jogok gyakorlására. 2. BEFEKEÉSI ALAPKEZELŐ A ársaság a BNPP AM Lux-ot bízta meg az alapkezelői feladatok ellátásával. A BNPP AM Lux részvénytársaság (société anonyme) február 19-én a Luxemburgi Nagyhercegség törvényei alapján, határozatlan időre alakult. Székhelye a 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald Hesperange alatt található, jegyzett tőkéje december 31-én , EUR volt. A BNPP AM Lux fő részvényese a BNP Paribas Investment Partners. A BNPP AM Lux a örvény 13. fejezetének hatálya alatt áll, és e minőségében felel a ársaság portfoliójának kollektív kezeléséért. A örvény II. mellékletének megfelelően feladatai a következők: (I) A portfoliókezelési feladatok, melyek keretében a BNPP AM Lux az alábbi tevékenységeket végezheti: - mindenfajta befektetési tanácsadás, - szerződések megkötése, átruházható értékpapírok és egyéb eszközök vásárlása, eladása, cseréje és átadása (transzferálása), - a ársaság vagyonát képező átruházható értékpapírokhoz kapcsolódó szavazati jogok gyakorlása a ársaság nevében. (II) Az adminisztratív feladatok, ideértve az alábbiakat: - jogi és az alapkezeléssel összefüggő számviteli szolgáltatások nyújtása a ársaság részére, - az ügyfél-kérdések nyomon követése, - portfoliók értékelése és a befektetési jegyek árazása (az összes adóvonzat figyelembe vételével), - felügyeleti szabályoknak való megfelelés figyelemmel kísérése, - a ársaság befektetőiről szóló nyilvántartás vezetése, - a ársaság bevételeinek felosztása, - a ársaság befektetési jegyeinek kibocsátása és visszaváltása (a Nyilvántartó feladatainak ellátása), - szerződések teljesítése (ideértve a befektetési jegy bizonylatok megküldését), - nyilvántartási feladatok. (III) A ársaság befektetési jegyeivel kapcsolatban marketing tevékenység kifejtése. A BNPP AM Lux a hatályos törvényeknek és rendelkezéseknek megfelelően, saját költségén és az Igazgatóság előzetes jóváhagyásával jogosult delegálni feladatainak és jogköreinek egy részét vagy egészét bármely erre megfelelőnek tartott személyre vagy társaságra (a továbbiakban: képviselő ). A BNPP AM Lux-ot a képviselők tevékenységéért teljes körű felelősség terheli. Az átruházás tényét még annak megtörténte előtt a ájékoztató aktuális kiadása is rögzíti. Jelenleg az alapkezelési feladatok, valamint a Nyilvántartó és az Iktató tevékenységet delegálták. 19

20 Jelen ájékoztató kiadásának időpontjában a BNPP AM Lux kezeli a BNP Paribas High Quality Euro Bond, Euro Floor, BNP Paribas Islamic, EasyEF és EasyEF iraxx Europe Main alapokat, melyek fonds commun de placement -nek minősülő befektetési alapok. 3. ALAPKEZELŐK, AL-ALAPKEZELŐK ÉS BEFEKEÉSI ANÁCSADÓ A BNPP AM Lux felelős a ársaság részalapjainak kezeléséért, ezt a feladat- és jogkörét azonban átruházhatja alapkezelőkre. A BNPP AM Lux az alapkezelőknek is engedélyezheti feladataik és jogköreik átruházását egy vagy több al-alapkezelőre (a továbbiakban: Al-alapkezelők ), feltéve, hogy az átruházást az Igazgatóság előzetesen jóváhagyta. Amennyiben az Al-alapkezelő sem közvetlenül, sem közvetve nem része a BNP Paribas Group-nak, a ársaság egyszerűsített tájékoztatójának frissített kiadásai előre rögzítik az átruházás tényét. A teljes ájékoztatót elegendő az átruházást követően frissíteni. Az alapkezelők tevékenységének ellenőrzése a BNPP AM Lux kizárólagos felelőssége. A BNPP AM Lux alapkezelői tevékenységéről a ársaság Igazgatóságának beszámolni köteles, így a részalapok alapkezeléséért a végső felelősség a ársaság Igazgatóságát terheli. Az alapkezelők és Al-alapkezelők jogosultak az általuk kezelt alapok részére értékpapírcsomagokat vásárolni illetve értékesíteni. Az alapkezelők (a továbbiakban Alapkezelők ) a következők: * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN július 28-án, a francia jog szerint jött létre, a BNP Paribas Investment Partners leányvállalata. A társaságot az Autorité des Marchés Financiers, korábbi nevén Commission des Opérations de Bourse portfoliókezelőként tartja nyilván a GP es nyilvántartási szám alatt. Fő tevékenysége a vagyonkezelés és kiegészítésként az ehhez kapcsolódó különféle pénzügyi és kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása. * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN UK LIMIED július 1-jén jött létre Londonban. Fő tevékenysége az alapkezelés, elsősorban a pénzügyi befektetések területén. A BNP Paribas Asset Management UK Limited részvényesei a BNP Paribas csoporthoz tartoznak. * A FUNDQUES október 21-én jött létre a francia törvények szerinti társulásként (société en nom collectif) december 27-én a FundQuest átalakult a francia társasági jogban létező egyszerűsített részvénytársasággá (société par actions simplifiée). A BNP Paribas csoport tagja. Fő tevékenysége az alapkezelés, ellenőrzését az Autorité des Marchés Financiers végzi. * A PRIMONIAL FUNDQUES július 21-én jött létre a francia törvények szerinti egyszerűsített részvénytársaságként ( société par actions simplifiée, SAS ). A BNP Paribas csoport tagja. Fő tevékenysége a portfóliókezelés, hatósági ellenőrzését az Autorité des Marchés Financiers végzi. * A BNP PARIBAS ASSE MANAGEMEN BRASIL Ltda május 20-án jött létre. Fő tevékenysége az üzleti tanácsadás és alapkezelés, elsősorban a pénzügyi befektetések területén. A BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda a BNP Paribas csoport tagja. Az al-alapkezelők a következők: * A HSBC rinkaus & Burkhardt AG német jog szerint bejegyzett betéti részvénytársaság (Kommanditgesellschaft auf Aktien), melynek tevékenysége banki és pénzügyi ügyletek lebonyolítása. A társaság feletti felügyeletet ellátó illetékes hatóság a bonni központú Finanzdienstleistungsaufsicht. 20

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS

(székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS A (székhely: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.) TERMÉKKATALÓGUS 2014. március 1 TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ BEVEZETÉS: A BEFEKTETÉSI PORTFOLIÓ FELÉPÍTÉSE 3 1.1 MiFID 5 II. RÉSZ AZ EGYES PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP

A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. A DIÓFA WM-1 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL, A DIÓFA WM-2 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÉS A DIÓFA WM-3 BEFEKTETÉSI RÉSZALAPBÓL ÁLLÓ DIÓFA WM BEFEKTETÉSI ALAP Összevont Tájékoztató és Kezelési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets]

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról, amelyet

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK

KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő ÁKK KEZELÉSI SZABÁLYZAT FOGALMAK átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás az AEGON Smart Money Befektetési Alapok Alapja HUF, azaz magyar

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP

FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2014.01.31 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ELSŐ MAGYAR DAYTRADE SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: PSZÁF KE-III-50141/2011. számú

Részletesebben

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA

ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA AZ ERSTE STOCK GLOBAL HUF ALAPOK ALAPJA tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Erste Bank Hungary Zrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 1111-529 Hatály: 2014.

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt. icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt icash DYNAMIC FX SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja (közzététel napja): (2012.12.21) PSZAF:

Részletesebben

Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt által kezelt ACCESS - BWM HEDGE FUND KÖVETŐ SZÁRMAZTATOTT NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP* Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Hatálybalépés napja: 2011.08.22. PSZAF:

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben