Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött július 21-én.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én."

Átírás

1 Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ MÁRCIUS Ez az egyszerűsített tájékoztató általános információkat tartalmaz a részalapról és a Részalapokról. További információ a teljes tájékoztatóban található illetve az éves és féléves beszámolókban, amelyek ingyenesen beszerezhetők a BNP Paribas Asset Management Luxembourgtól (33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség). Jogi forma: Pénzügyi év: Alapító: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság, mely több részalapból áll, és amely a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó 2002 december 20-i törvény 1. részének hatálya alá tartozik. A Részalapok korlátlan időtartamra létesültek. Április 1-jén kezdődik és a következő naptári év március utolsó napján ér véget. BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Párizs Befektetési alapkezelő: BNP Paribas Asset Management Luxembourg («BNPP AM Lux») 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség A BNP Paribas Asset Management Luxembourg új neve BNP Paribas Investment Partners Luxembourg lesz. A Részalapok befektetőt értesíteni fogják a névváltoztatás időpontjáról. Letétkezelő: Könyvvizsgáló: Felügyelő hatóság: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi fióktelep 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség. PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg, Luxemburgi Nagyhercegség Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) BEFEKTETÉSI INFORMÁCIÓ Befektetési célkitűzés A Wordselect One First Selection a nettó eszközök maximális értéknövekedésére törekszik. Befektetési politika A Worldselect One First Selection nevű részalap többségében európai és nemzetközi értékpapírokba befektető kollektív befektetési formák ( KBF -k) befektetési jegyeibe fekteti be az eszközeit. A részalap a szükséges mértékben tarthat likvid pénzügyi eszközöket mind a referencia-devizanemében, mind minden más olyan devizában, amelyben befektetéseket eszközöl. Befektetési politikája keretei között valamint biztosítéki céllal a teljes tájékoztató 2. és 3. sz. függelékében leírt határidős ügyleteket is köthet. Felhívjuk a potenciális befektetők figyelmét arra, hogy a határidős ügyletekbe történő befektetés fokozott kockázattal járhat. A befektetési politika rendelkezéseitől a fentiekben meghatározott módon, el lehet térni a részalap megszűnését vagy összeolvadását megelőző két hónapban. 1

2 Referencia-devizanem A részalap devizaneme az euró. Kockázati profil A potenciális befektetőket kérjük, hogy figyelmesen olvassák el a tájékoztatót teljes egészében, mielőtt bármely befektetésbe fognának. Nem lehet szavatolni, hogy a Részalapok részalapjai elérik befektetési célkitűzéseiket, és a korábbi teljesítmény nem garantálja a jövőbeni eredményeket. A befektetéseket továbbá befolyásolhatják a devizakorlátozást vagy az adózást (beleértve a forrásadót is) szabályozó szabályok és rendeletekben történő változások, és a gazdasági vagy monetáris politikában történő változások. Végül tájékoztatjuk a befektetőket, hogy előfordulhat, hogy a részalapok teljesítménye nem éri el a kitűzött célt, és a befektető nem kapja vissza a befektetett tőke teljes összegét (levonva a befizetett jegyzési díjat). A konkrét kockázatok, amelyeknek a részalap ki van téve, az alábbiakban találhatók. Részvénykockázat: A részvénypiacok jelentősen ingadozhatnak nagymértékű árfolyamemelkedések vagy -csökkenések következtében, és ez közvetlen hatást gyakorol a részalap nettó eszközértékére. Ez azt jelenti, hogy amikor a részvénypiacok szélsőségesen volatilok, a részalap nettó eszközértéke lényeges ingadozást mutathat. A másik félhez kapcsolódó kockázat: Ez a kockázat arra vonatkozik, hogy a másik félnek, akivel az Alapkezelő üzletet köt, milyen a minősége, különös tekintettel a pénzügyi eszközök elszámolására/átadására vagy a pénzügyi határidős szerződések megkötésére. A kockázat azt tükrözi, hogy a másik fél milyen mértékben tudja tiszteletben tartani a kötelezettségvállalásait (kifizetés, átadás, visszafizetés stb.). Árfolyamkockázat: A részalap a referencia-devizanemtől különböző pénznemben meghatározott eszközökkel rendelkezik. Ezt befolyásolhatják a referencia-devizanem és az ezen más pénznemek közötti átváltási árfolyamban vagy a devizaellenőrző szabályokban történő változások. Ha annak a devizanemnek, amelyben az eszközt meghatározták, az értéke növekszik a részalap referencia-devizanemével szemben, az ennek megfelelő érték a referencia-devizanemben szintén növekszik. És viszont, a devizanem értékcsökkenésének eredménye az értékpapírral megegyező érték csökkenése a referencia-devizanemben. garancia arra, hogy az alapkezelő által az árfolyamkockázatok fedezése céljából kivitelezett tranzakciói 100%-an sikeresek lesznek. A derivatívákhoz kapcsolódó kockázatok A részalap, a tájékoztató 2. és 3. sz. függelékének feltételeit betartva határidős ügyleteket és módszereket alkalmazhat (különösen az értékpapírokra vonatkozó opciós utalványokat, értékpapírokat, kamatlábakat, pénznemet, inflációs és volatilitás-swapügyleteket és más derivatívákat, árfolyamkülönbözeti szerződéseket (CFD), nemteljesítési csereügyleteket (CDS), határidős ügyletek, és értékpapír-, kamatláb- és opciós ügyleteket stb.) a stabil portfóliólezelés és/vagy a diverzifikáltság javítása érdekében. A részalap viseli az ilyen befektetésekhez kapcsolódó kockázatokat és költségeket. Ha a részalap nem fedezeti célra alkalmazza a derivátumokat, az növelni fogja a volatilitás kockázatát és megteremtheti a másik félhez kapcsolódó kockázatot. Ezen túlmenően a részalap azonnali és határidős OTC-ügyleteket is végrehajthat indexekre vagy más pénzügyi eszközökre, továbbá swapügyleteket indexekre vagy egyéb pénzügyi eszközökre olyan vezető bankokkal vagy brókerekkel, akik másik félként működve erre a területre specializálódtak. Bár a kérdéses piacok nem feltétlenül tekinthetők volatilisebbeknek, mint az egyéb határidős piacok, a kezelő kevésbé védett az ezeken a piacokon való hibáktól, mert az e piacokon forgalmazott szerződésekért nem vállal garanciát elszámolási szerv. 2

3 A befektetési stratégiákhoz kapcsolódó kockázatok A részalap befektethet a BNP Paribas csoport vagy harmadik fél alapjaiba, és hozamuk a pénzügyi piacnak való kitettségük miatt ingadozhat. Befektetői profil A Worldselect One First Selection részalap befektetési jegyei mind lakossági, mind intézményi befektetők számára elérhető. A részalap olyan befektetők felé irányul, akik nemzetközi részvénypiacokba való befektetéseken keresztüli tőkenövekedést keresnek olyan kockázatmegosztásos portfólióval, amely nagyjából lefedi az egész befektetési spektrumot. KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK Befektetési jegy kategóriák Kategória Hozamfizetési Jegyzésre jogosult személyek politika Tőkésítés Minden befektető Minimum befektetések Kategória Kezdeti minimum befektetés Későbbi minimum jegyzés Minimum részesedés 2,500 EUR kivétel a megtakarítási programba való kezdeti tőkejegyzés: 500 EUR 1 befektetési jegy 500 EUR Az Igazgatótanács saját belátása szerint bármikor határozhat úgy, hogy eláll a fenti minimum értékektől. Ha egy befektető részesedése a fent meghatározott minimumösszegek alatti, az Igazgatótanács úgy határozhat, hogy visszaváltja az adott befektető részesedését az alapító okirat 10. cikkében és a III. szakaszban leírt kötelező visszaváltási eljárásnak megfelelően. 3. A teljes tájékoztató A befektetési jegyek visszaváltása szakasza. Költségek és díjak a) A befektetőt terhelő jegyzési, átváltási és visszaváltási díjak A RÉSZALAPOT MEGILLETŐ DÍJAK Jegyzési jutalék (1) Visszaváltási jutalék (1) (2) KIVÉVE ha visszaváltás/átváltás nagyobb, mint az érintett alap eszközértékének 10 %-a az adott Értékelési Napon max. 1% (3) A FORGALMAZÓT MEGILLETŐ DÍJAK (4) Eladási jutalék max. 5% Visszaváltási jutalék Átváltási jutalék Egy adott részalapon belül, befektetési jegy osztályok vagy kategóriák között Részalapok között, egy adott kategórián belül vagy engedélyezett kategóriák között (a jegyzési és/vagy visszaváltási jutalékon felül) max. 1% (5) 3

4 (1) A jegyzési és visszaváltási jutalékok célja az, hogy fedezzék a befektetésekkel illetve azok megszüntetésével járó összes olyan költséget, amely az adott részalapot terheli, és amely az eladási és visszaváltási igényekből eredeztethető. (2) A visszaváltási jutalék ugyanolyan feltételek mellett fizetendő azon átváltási tranzakciók esetén is, amikor a befektetési jegy visszaváltása és eladása azonos időpontban történik. (3) Ezen százalékos tétel fizetendő minden visszaváltási és átváltási kérelem után, amely egy meghatározott Értékelési Napon beérkezik. (4) A BNPP AM Luxnak a forgalmazási funkciójáért történő díjazását az alábbi b) pontban felsorolt kezelési és forgalmazási díjak tartalmazzák. (5) Ez az összeg azonban magasabb is lehet, amennyiben az eredeti részalap eladási jutaléka kevesebb volt, mint a megadott maximális érték. Ilyen esetekben az átváltási jutalék nem haladhatja meg a maximális díj és a forgalomba hozatalkor alkalmazott díj különbségét. b) Éves költségek és díjak; teljes költséghányad Kategória Kezelési és forgalmazási díjak (1) Egyéb költségek (2) Összköltség A es év hányada (3) max. 1,85% max. 0,35% 4,61% (1) Ez az BNPP AM Luxnak havi részletekben fizetendő maximális éves díj. Ezt minden egyes kategóriában alaponként számítják ki az előző hónap átlagos nettó eszközértéke alapján. Az alapkezelők, az al-alapkezelők és a fő forgalmazó díjazását a BNPP AM Luxnak fizetett díj tartalmazza. (2) Ez a tétel csak a Letétkezelő díjait (tranzakciós díjak és költségek nélkül), a BNPP AM Lux díjait a kezelési tevékenységéért és a regisztrációs adót ( taxe d abonnement ) tartalmazza 0,05%-os évi kamattal számítva. (3) A részalap nettó eszközei működési összköltségének hányada a pénzügyi év folyamán. c) Közvetett költségek Minden egyes részalapnak az ÁÉKBV és/vagy egyéb KBF-ek befektetési jegyeibe való befektetései megduplázhatják a befektető számára a költségeket, ilyenek lehetnek a forgalmazási, a visszaváltási, a letétkezelői, az ügyvezetési és az igazgatási díjak. Az olyan célalapok kezelési díjai, amelyeket harmadik személyek vagy a BNP Paribas csoport hoznak létre, és amelyekbe a Részalapok nettó eszközértékük 10%-át meghaladó mértékben fektethetnek be, nem haladhatják meg a 2,5%-ot (adók nélkül számítva). Ezen felül sem vásárlási, sem visszaváltási díj nem számítható fel akkor, ha a célalapokat közvetlenül vagy közvetve ugyanaz az alapkezelő vagy egy másik olyan társaság alapkezeli, amely az alapkezelő kapcsolt vállalkozása, valamilyen közös irányítás vagy ellenőrzés vagy lényeges közvetlen vagy közvetett tulajdonrészesedés miatt. Nettó eszközérték; a forgalmazásra, a visszaváltásra és az átváltásra vonatkozó információk A hét minden olyan napjának, amely Luxemburgban banki munkanap (a továbbiakban Értékelési Nap ) megfelel egy nettó eszközérték (NAV), amely ezen a napon érvényes, illetve ezen a napon kerül kiszámításra. A Wordselect One First Selection részalap befektetési jegyei az adott Értékelési Nap nettó eszközértékén vásárolhatók és adhatók el. A megbízások központosítása A megbízások végrehajtására vonatkozó NAV időpont A NAV közzétételének időpontja A kifizetés időpontja D 2, 12:00 óra. (1) (2) D (1) D (1) Az Értékelési Napot követő maximum három banki munkanap (D + 3) (1) 4

5 (1) D = Értékelési Nap (2) Luxemburgi idő. Nettó eszközértékek rendelkezésre állnak a Részalapok székhelyén, az Alapkezelőnél, adott esetben a kifizetőhelyként működő bankoknál vagy a következő vweboldalon: Az átváltási kérelmekre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint a forgalmazásra és a visszaváltásra. A befektetési jegy átváltása nem más, mint egyidejű visszaváltás és eladás. Adózás Az érvényben lévő jogszabályok és rendelkezések alapján a Részalapokra kizárólag a regisztrációs adó (taxe d abonnement) vonatkozik, 0,05%-os évi kamattal számítva, amely negyedévenként fizetendő a Részalapoknak az adott negyedév végi nettó eszközértéke alapján számítva, továbbá a külföldi bevételeire vonatkozó forrásadó, amit a származási országában kell kifizetnie július 1-je óta, amint azt a megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK június 3-i irányelvnek a luxemburgi jogszabályokba való június 21-i átültetése előírja, a forrásadó az olyan megtakarításokból származó kamatjövedelemre is vonatkozik, amely kamatkifizetés formájában luxemburgi kifizetőtől érkezett olyan tényleges kedvezményezettek útján, akik magánszemélyek, és akik adóilletőségi helye egy Luxemburgtól különböző uniós tagállam. Luxemburgban az ilyen bevételek forrásadójának adókulcsai a következők: június 30-ig 15%, június 30-ig 20%, és július 1-jétől 35%. Az érdeklődő ügyfeleknek azt tanácsoljuk, hogy kérjenek felvilágosítást azokkal a jogszabályokkal és rendelkezésekkel kapcsolatban (például adó- vagy devizajogszabályok), amelyek az ügyfél lakóhelye és/vagy székhelye szerinti országban a befektetési jegyek jegyzésére, vásárlására, tulajdonlására és eladására vonatkoznak. A befektetőknek saját adóbevallásukat az adózási szempontból vett illetőség szerinti országban kell benyújtaniuk. További információk Az érdeklődő ügyfelek további információkat a következő címen szerezhetnek: BNP Paribas Asset Management Luxembourg, 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség. A RÉSZALAP HOZAMA Kategória ,23% -3,91% -45,78% 30,74% A hozamadatokat a teljes naptári év alapján számolták ki, a költségeket levonva. Ezek a számadatok nem tartalmazzák a befektetési jegyek kibocsátásával és visszaváltásával kapcsolatosan kapott jutalékokat, díjakat és költségeket. A Részalapok befektetéseire hatással vannak a piaci ingadozások, ami azt jelenti, hogy előfordulhat, hogy a befektetők nem kapják vissza a teljes összeget, amelyet eredetileg befektettek. A korábbi hozamok nem garantálják a jövőbeli eredményeket. 5

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. DekaLux-Deutschland Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBOURG 2014. március

ING (L) Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT. LUXEMBOURG 2014. március Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (ÁÉKBV) TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBOURG 2014. március INVESTMENT MANAGEMENT Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Figyelmeztetés... 4 Fogalommeghatározások... 5

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM

ACATIS CHAMPIONS SELECT. Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM T Á J É K O Z T A T Ó (mellékletekkel és a Kezelési szabályzattal együtt) ACATIS CHAMPIONS SELECT Részalapok: ACATIS CHAMPIONS SELECT WALLBERG ACATIS VALUE INSIDE ACATIS CHAMPIONS SELECT ACATIS AKTIEN

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

BlackRock Strategic Funds

BlackRock Strategic Funds BlackRock Strategic Funds Tájékoztató 2011. szeptember 15. Tartalom Oldal A BlackRock Strategic Funds bemutatása 3 Felépítés 3 Általános rész 3 Forgalmazás 3 Alapkezelés és adminisztráció 4 Érdeklődés

Részletesebben

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás

Rövidített tájékoztató DKB. Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési. 2010 októberi kiadás Rövidített tájékoztató DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás Szervezet Alapkezelı BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Telefon

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű,

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Kiegyensúlyozott-Globális Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Global-Balanced] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról,

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3. C Torony, 6. emelet Forgalmazó: REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT

PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ. kelt: 2015. április KEZELÉSI SZABÁLYZAT 1 PIONEER FUNDS LUXEMBURGI BEFEKTETÉSI ALAP (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) KIBOCSÁTÁSI TÁJÉKOZTATÓ kelt: 2015. április ÉS KEZELÉSI SZABÁLYZAT kelt: 2014. december 30. 2 TARTALOMJEGYZÉK FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets]

TÁJÉKOZTATÓ. Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] TÁJÉKOZTATÓ a Raiffeisen-Abszolút hozam- Feltörekvő-Piacok Alapok alapja [Raiffeisen-A.R.-Emerging-Markets] elnevezésű, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról, amelyet

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Szuper 8 Tőkevédett Származtatott Alap Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazó UniCredit

Részletesebben

Allianz Global Investors Fund

Allianz Global Investors Fund 2012. augusztusi tájékoztató Allianz Global Investors Fund Société d Investissement à Capital Variable Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Fontos figyelmeztetések Az igazgatótanács felelősséget vállal

Részletesebben

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Az OTP Reál Futam II. Nyilvános Tőkevédett Zártvégű Származtatott Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Felhívjuk befektetőink figyelmét, hogy az alap származtatott ügyletekbe befektető befektetési

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Globeserv Befektetési Alapkezelő Zrt. 1062 Budapest, Váci út 1-3., C Torony

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA FHB ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAP ÉS A TAKARÉKINVEST ABSZOLÚT HOZAMÚ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA MNB enőedély száma és dátuma: H-KE-III-551/2015.,

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA FHB PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP VALAMINT TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP MINT BEOLVADÓ ALAPOK ÉS A MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP MINT ÁTVEV ALAP EGYESÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓJA MNB enőedély

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA

TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB EURÓ INGATLAN ALAPOK ALAPJA Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.05.14 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Mont Blanc Nemzetközi Kötvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Forgalmazó: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 4. REÁLSZISZTÉMA

Részletesebben

Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország

Schroder International Selection Fund Tájékoztató. (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország Schroder International Selection Fund Tájékoztató (Luxemburgi székhelyű nyíltvégű befektetésialap-kezelő társaság) Magyarország 2010. Május Schroder International Selection Fund (Luxemburgi székhelyű

Részletesebben

Tájékoztató és kezelési szabályzat

Tájékoztató és kezelési szabályzat Tájékoztató és kezelési szabályzat DKB Irányelvnek megfelelő luxemburgi jog szerinti befektetési alap 2010 októberi kiadás BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg www.bayerninvest.lu

Részletesebben

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1

A DIÓFA ALAPKEZELŐ TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA 1 A DIÓFA ALAPKEZELŐ által kezelt, TAKARÉKINVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános

Részletesebben

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Reálszisztéma Nyíltvégű Ingatlanbefektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Alapkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazók: Reálszisztéma Befektetési Alapkezelő Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos

Részletesebben