BNP Paribas InstiCash

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BNP Paribas InstiCash"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság MÁJUS 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FIGYELMEZTETÉS... 4 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK... 6 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI... 9 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK BEVEZETÉS A TÁRSASÁG RÉSZALAPOK III. FEJEZET - ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZETÉS IGAZGATÓSÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPKEZELŐK AL-ALAPKEZELŐK LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDNYILVÁNTARTÓ ÉS SEGÉDIKTATÓ LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY FORGALMAZÓK ÉS MEGHATALMAZOTTAK (NOMINEE-K) A TÁRSASÁG ÜGYLETEINEK ELLENŐRZÉSE IV. FEJEZET BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁLTALÁNOS ELVEK BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA ÉS VÉTELÁR BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA MARKET TIMING (spekulációs tevékenység) ÉS AKTÍV KERESKEDÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTRUHÁZÁSA TŐZSDEI BEVEZETÉS V. FEJEZET NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ALAPELVEK A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK FOGALMA ÉS KISZÁMÍTÁSA AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY MEGHATÁROZÁSA ESZKÖZÉRTÉKELÉS A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁTVÁLTÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLTÁSÁNAK, VALAMINT A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KISZÁMÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE VI. FEJEZET - HOZAM A HOZAM FELOSZTÁSA HOZAMFIZETÉS MÓDJA VII. FEJEZET A TÁRSASÁGOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK VIII. FEJEZET ADÓZÁS IRÁNYADÓ JOG HIVATALOS NYELV ADÓZÁS A TÁRSASÁG ADÓZÁSA

3 8-1-2 A TÁRSASÁG BEFEKTETŐINEK ADÓZÁSA ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV IX. FEJEZET PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK - BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES PÉNZÜGYI JELENTÉSEK X. FEJEZET A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE ATÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE Tőkekövetelmény Önkéntes megszüntetés (végelszámolás) RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE ÉS EGYESÜLÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE XI. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA Nettó eszközérték Eladási és visszaváltási árak Értesítés a befektetők számára NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK A FÜGGELÉK BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK, PÉNZÜGYI TECHNIKÁK ÉS ESZKÖZÖK, KÜLÖNÖS BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK A1 Befektetési korlátozások A-2 Pénzügyi technikák és eszközök A-3 Befektetési kockázatok B FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government

4 FIGYELMEZTETÉS 1. Fontos tájékoztatás A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a Törvény ) alapján a BNP Paribas InstiCash (a továbbiakban a Társaság vagy Sicav ) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési vállalkozási forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A Társaság Igazgatósága minden ésszerű intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan bármennyire fontos részlet se maradjon ki a Tájékoztatóból, amely az abban foglalt állítások valótlanságához vezetne. A Társaság Igazgatósága vállalja a felelősséget a Tájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően minden olyan információ vagy állítás, amely nem szerepel a Tájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben, nem tekinthető hitelesnek. A Tájékoztatón szereplő időpontot követően sem a Tájékoztató példányainak a befektetők részére történő átadása, sem a Társaság befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül a Tájékoztató adatainak e későbbi időpontban érvényes helytállóságát biztosító nyilatkozatnak. A fontosabb változások mint például új részalapok létrehozása, új befektetési jegy kategória vagy osztály kibocsátása nyomon követése érdekében a Tájékoztató és annak Függelékei a szükséges időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Társasággal a Tájékoztató módosításait illetően. 2. Figyelmeztetés a Társaság értékesítési tevékenységével kapcsolatban A Társaság a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége részben vagy egészben engedélyezett Luxemburgban, Franciaországban, Svájcban, Ausztriában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Jersey szigetén, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Hollandiában, azaz befektetési jegyei a felsorolt összes országban forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A Társaság egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol az engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a BNP Paribas InstiCash be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetésijegy-osztályok és -kategóriák értékesítése engedélyezett, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a Társaság befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, birtoklására és értékesítésére vonatkozó jogszabályi és devizakorlátozásokról. Javasoljuk, hogy a befektetők különös figyelmet fordítsanak annak ellenőrzésére, hogy a befektetési jegyek ügynökökön keresztül történő vásárlásakor vagy visszaváltásakor az ügynökök felszámítanak-e díjakat vagy más költségeket. Jelen Tájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak, és nem használható fel értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala vagy más üzleti ajánlat céljából azon országokban, ahol a Társaság értékpapírjainak értékesítése nem engedélyezett. 3. Figyelmeztetés a befektetői státusszal kapcsolatban A Társaság nem kezdeményezte saját maga vagy befektetési jegyeinek az amerikai, befektetési társaságról szóló évi többször módosított törvény (a továbbiakban a Befektetési Társaságról Szóló Törvény ), valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint történő bejegyzését az amerikai Értékpapír- és Tőzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.). Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható vagy terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, illetve hozzá tartozó régiókban, illetve nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek (angolul : US Person ) minősülő személy részére, kivéve azon ügyleteket, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai értékpapírtörvényben meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapírjogszabályainak megszegését jelentheti. Végül, a Tájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a Társaság Társasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősülne, illetve aki annak elfogadására jogképességgel nem rendelkezik, vagy akinek jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a Társaságot és/vagy a Segédiktatót és a Segédnyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak, vagy ii) a Társaság befektetési jegyeit az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen Tájékoztatóba, vagy a Társaság Társasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják, vagy iii) bármely olyan körülményről, amely adózási, jogi vagy felügyeleti szempontból következményt vonhat maga után a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok számára, vagy bármilyen más módon hátrányosan érintheti a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeit. 4. Figyelmeztetés a befektetési jegyek vásárlásával kapcsolatban 4

5 A BNP Paribas InstiCash különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített Tájékoztató(k)ban foglaltak alapján vásárolhatók. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetési jegyek vásárlása előtt olvassák el részletesen az egyszerűsített Tájékoztató(ka)t, valamint a teljes Tájékoztatót és annak függelékeit, amelyek többek között meghatározzák a Társaság részalapjainak befektetési politikáját, továbbá ajánljuk, hogy tekintsék meg a Társaság legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatai a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg-nál, vagy a Társaság értékpapírjait értékesítő helyi forgalmazóknál, illetve ügynököknél, valamint a következő internetcímen: a befektetők rendelkezésére állnak. 5. Figyelmeztetés a Társaságba történő befektetéssel kapcsolatban Az igazgatók a részalapokba történő befektetést alacsony kockázatúnak ítélik, mivel a részalapok diverzifikált pénzpiaci eszközökbe és jó minőségű átruházható értékpapírok széles körébe fektetnek be. Mindazonáltal, a Társaság valamennyi részalapja ki van téve a 2-3. pontokban részletezett lényeges kockázatoknak. A befektetőknek különösen tisztában kell lenniük azzal, hogy a befektetési jegyek értéke csökkenhet és emelkedhet is, aminek megfelelően lehetséges, hogy a befektetési jegyek átruházása vagy visszaváltása esetén a befektetésijegy-tulajdonos nem kapja vissza az eredetileg befektetett összeget. A befektetési jegyekből származó bevétel ingadozhat, továbbá a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra. Az adók mértéke és alapja, továbbá az adókedvezmények változhatnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt konzultáljanak pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal annak eldöntésére, hogy megfelelő-e számukra a Társaságba történő befektetés. 6. Személyes adatok feldolgozása A Társaság, a Befektetési Alapkezelő, a Segédiktató és a Segédnyilvántartó, a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók vagy meghatalmazottak (nominee) gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják, és felhasználhatják a befektetők bizonyos személyes adatait. Ezen információkat különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használhatják fel. Ezen információk jogosulatlan harmadik személyek számára nem válnak hozzáférhetővé. A Társaság befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataik ilyen feldolgozásához. 5

6 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A Társaság Aktív részalapok A BNP Paribas InstiCash ("a Társaság") luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amely a 2001/108/EK Irányelv által módosított 85/611/EGK Tanácsi irányelv ("UCITS Irányelv") alapján átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásnak ("ÁÉKBV ") minősül. A Társaság bejegyzésére a Törvény első részével, valamint a kereskedelmi társaságokról szóló augusztus 15-i törvénnyel összhangban került sor. A Társaság esernyőalap formában került megszervezésre, amely a befektetők részére választási lehetőséget biztosít több, saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referencia-devizanemmel rendelkező részalapba történő befektetés között. Az összes részalap a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerül befektetésre. Mindegyik portfolió saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referenciadevizanemmel rendelkezik. Az egyes részalapok jellemzői, ideértve a befektetési céljukat és politikájukat is, megtalálhatók jelen Tájékoztató B Függelékében. A befektetők jelenleg az alábbi részalapok közül választhatnak: BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government Referencia-devizanem Egy részalap referencia-devizaneme az adott részalap számára kijelölt devizanemet jelenti a Tájékoztató B Függelékében leírtak szerint. Befektetési cél Minősítés Az összes részalap befektetési célja a magas likviditási szint fenntartása, a tőke megőrzése, valamint, az előbbi célkitűzésekkel összhangban, a befektető számára versenyképes hozamszint biztosítása. Az Igazgatóság úgy véli, hogy befektetési politikáik lehetővé teszik a részalapoknak ezen befektetési célok elérését, ezt azonban garantálni nem lehet. A Tájékoztató B Függelékében az egyes részalapokra vonatkozóan leírtak szerint valamennyi részalap eszközei a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerülnek befektetésre. Kiegészítő jelleggel nettó eszközeinek legfeljebb 49%-át valamennyi részalap készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatja. A Standard & Poor s szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR Government: AAAm BNP Paribas InstiCash USD: AAAm BNP Paribas InstiCash GBP: A Moody s szerinti minősítés: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR: BNP Paribas InstiCash USD: BNP Paribas InstiCash CHF: A Fitch Ratings szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: Aaa/MR1 Aaa/MR1 Aaa/MR1 AAAmmf A BNP Paribas InstiCash-nek a Standard & Poor s, Moody s és Fitch Ratings által minősített részalapjai törekednek a kapott minősítések fenntartására. 6

7 A fenti minősítő szervezetek igénybe vételének költségeit teljes egészében a Társaság viseli. Befektetői profil A Befektetési jegyek Befektetésijegykategóriák Befektetésijegy-osztályok Tőzsdei bevezetés A befektetési jegyek jegyzése és visszaváltása A Társaság részalapjai a megfontolt befektetőket célozzák, akik befektetéseik értékének megőrzésére és a lehetséges legmagasabb pénzpiaci hozam elérésére törekszenek. A Társaság névre szóló és/vagy dematerializált, bemutatóra szóló befektetési jegyeket bocsát ki. A Társaság nem bocsát ki befektetésijegy-bizonylatokat. Töredék befektetési jegyeket a Társaság négy tizedes jegy pontosságig bocsát ki. A befektetési jegyekről A befektetési jegyek című IV. fejezet tartalmaz részletes leírást. A Társaság az egyes részalapokon belül különböző befektetésijegy-kategóriákat ( kategória vagy kategóriák ) bocsáthat ki. A befektetők jelenleg a következő kategóriák közül választhatnak: - Classic - Classic T1 - Classic New Distri - Privilege - Privilege T1 - I - IT1 - I Distribution - K - K T1 - K Distribution - X Az egyes befektetésijegy-kategóriák elsősorban a hozzájuk kapcsolódó díjstruktúrában, a vásárlással és visszaváltással kapcsolatos fizetési feltételekben, a legkisebb vásárlási és tartási értékben (ezek leírását a Tájékoztató B Függeléke tartalmazza), valamint amennyiben irányadó az osztalékfizetési szabályokban térnek el egymástól. Jelenleg valamennyi kategória kizárólag tőkésítő osztályba tartozó befektetési jegyeket kínál, kivéve az I Distribution, Classic New Distri és K Distribution kategóriákat, amelyek hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyeket kínálnak. Az Igazgatóság dönthet úgy, hogy kéri a Társaság részalapjai befektetési jegyeinek, kategóriáinak és osztályainak a luxemburgi értéktőzsdére történő bevezetését. A részalapok befektetési jegyei, kategóriái és osztályai a luxemburgi értéktőzsdére jelenleg nincsenek bevezetve. Az Igazgatóság nem tartja valószínűnek, hogy a befektetési jegyekkel aktívan kereskednek majd a másodlagos értékpapírpiacokon. A befektetési jegyek megvásárlására vagy visszaváltására rendes körülmények között az adott részalap minden egyes Értékelési Napján (meghatározása alább) lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre vetített Nettó Eszközértéken (meghatározása alább) alapuló áron, figyelembe véve az adott részalapra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében leírt esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Jegyzési vagy visszaváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjakat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. A vételi megbízások csak meghatározott pénzösszegre szólhatnak. A visszaváltási megbízások meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre is benyújthatók. 7

8 Befektetési jegyek átváltása Legkisebb befektetési és tartási összegek A megbízások összesítésének záró időpontja Munkanap Értékelési Nap Fizetési Határnap Egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték Rendes körülmények között a befektetési jegyek átváltására az adott részalap vonatkozó kategóriájának/osztályának minden egyes Értékelési Napján lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértéken alapuló áron, figyelembe véve az adott kategóriára/osztályra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében részletezett esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Átváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. Az átváltási kérelmek meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre szólhatnak. Az egyes részalapok, illetve az egyes befektetésijegy-kategóriák és -osztályok tekintetében érvényesülő, az első vásárlás és a további befektetések legkisebb összegére, valamint a tartási minimumra vonatkozó követelmények az alábbi táblázatban valamint a Tájékoztató B Függelékében találhatóak. A befektetési jegyek vásárlására, visszaváltására és átváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon az egyes részalapok vonatkozásában az alábbi táblázatban, a vásárlások és visszaváltások tekintetében a Tájékoztató B Függelékében, az átváltási megbízások tekintetében pedig az alábbi 4-4 bekezdésben ( A befektetési jegyek átváltása ) megjelölt összesítési záró időpont előtt kell beérkezniük a Segédiktatóhoz. A megbízások összesítésének záró időpontját követően beérkező megbízásokat úgy tekintik, mintha azok a következő Értékelési Napon kerültek volna benyújtásra. Munkanap alatt minden részalap esetében a hét bármely olyan teljes napját kell érteni, amely napon a bankok Luxemburgban, és az adott részalap Tájékoztatójának B Függelékében található táblázatban felsorolt országokban az ügyfélforgalom számára nyitva tartanak, kivéve: i) szombat és vasárnap, ii) azok a napok, amelyeken a bankok Luxemburgban, és/vagy a Tájékoztató B Függelékében az adott részalapra vonatkozóan felsorolt országokban kivételes jelleggel zárva tartanak, feltéve, hogy erről a Befektetési Alapkezelő megfelelő előzetes értesítést kapott. Minden Munkanap egyben Értékelési Nap is. A vonatkozó Értékelési Nap meghatározása a B Függelékben található. A Fizetési Határnap az a nap, amelyen a vételárnak meg kell érkeznie, és amelyen a visszaváltás ellenértékét át kell utalni. A Fizetési Határnap a Tájékoztató B Függelékében az érintett részalapokra vonatkozóan meghatározott nap. A bármely részalapba tartozó, bármely kategóriájú és osztályú egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték úgy számítható ki, hogy A Nettó Eszközérték kiszámítása című részben meghatározott alapelveknek megfelelően az érintett részalaphoz/kategóriához/osztályhoz kapcsolható Nettó Eszközértéket elosztják az adott részalapba/kategóriába/osztályba tartozó befektetési jegyek számával. Az egyes befektetésijegy-kategóriákhoz, -osztályokhoz tartozó Nettó Eszközérték az érintett részalap referencia-devizanemében kerül kifejezésre. Az egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték minden Értékelési Napon kiszámításra kerül, kivéve, ha kiszámítását A Nettó Eszközérték kiszámítás felfüggesztése című részben meghatározott körülmények között átmenetileg felfüggesztették. 8

9 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI Részalap Kategória Osztály Minősítés Legkisebb kezdő befektetés BNP Paribas InstiCash EUR I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) AAAmmf (FitchRatings) és Aaa/MR1 (Moody s) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) További befekt. legkisebb összege Tartási minimum EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) BNP Paribas InstiCash USD I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) és Aaa/MR1 (Moody s) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD USD (4) (5) USD (4) (5) USD (4) (5) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD (5) USD (5) (4) USD (4) (5) USD (4) (5) BNP Paribas InstiCash GBP I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) BNP Paribas InstiCash CHF I I Distribution Privilege Classic Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. Aaa/MR1 (Moody s) CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government I I T1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Részalap A megbízások összesítésének A vételár megfizetésének napja záró időpontja BNP Paribas InstiCash EUR D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash USD D (2) 16 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében 9

10 BNP Paribas InstiCash GBP D (2) 13 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash CHF D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) + 1 BNP Paribas InstiCash EUR Government D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében (1) A Classic T1, Privilege T1, KT 1 és Classic New Distri kategóriák egy későbbi időpontban kerülnek létrehozásra. (2) D = Értékelési Nap. (3) Luxemburgi idő. (4) A minimum összeg számításánál a különböző részalapokban eszközölt befektetések együttesen is figyelembe vehetők. (5) A KBF-ekre nem alkalmazható. 10

11 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZÉKHELY: 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGATÓSÁG: A TÁRSASÁG ELNÖKE: Anthony FINAN Marketing, kommunikációs és Group Networks vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs A TÁRSASÁG IGAZGATÓI: Vincent CAMERLYNCK Intézményi értékesítés nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, London Christian DARGNAT Befektetési vezető MultiExpertise Investment Centres BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marnix ARICKX Fund engineering vezető BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Daniel SALAMA Az intézményi befektetetők részleg és a corporate treasury vezetője BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marc RAYNAUD Global Funds Solutions vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs Christian VOLLE Igazgató BNP Paribas Investment Partners Luxemburg FŐTITKÁR Claire COLLET Fund Structuring vezető BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség FORGALMAZÓ BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens Párizs, Franciaország BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Investment Partners Luxemburg 11

12 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGATÓTANÁCSA: Elnök Marc RAYNAUD, Global Funds Solutions vezető, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Tagok Marnix ARICKX, Fund Engineering vezető, BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Stéphane BRUNET, ügyvezető, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség Pieter CROOCKEWIT, Európa térség vezetője, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brüsszel Anthony FINAN, Marketing, kommunikáció és Group Networks, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Eric MARTIN, vezérigazgató, BNP Paribas Luxemburg, Luxemburg Christian VOLLE, igazgató, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg Charlotte DENNERY, Chief Operating Officer, BNP Paribas Investment Partners, Paris LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDIKTATÓ ÉS SEGÉDNYILVÁNTARTÓ BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management S.A.S. 1, boulevard Haussmann F Párizs, Franciaország Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség FELÜGYELETI HATÓSÁG Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség 12

13 II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 2-1 BEVEZETÉS A BNP Paribas InstiCash egy luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amelyet a BNP Paribas csoport hozott létre. A Társaság vagyonát a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg (BNP Paribas Investment Partners Luxemburg) kezeli. A Társaság működése elsősorban a 2001/108/EK, valamint a 2001/107/EK európai uniós Irányelvek által módosított december 20-i (85/611/EGK) európai uniós Irányelv (a továbbiakban 85/611/EGK Irányelv ) és a többször módosított augusztus 10-i Társasági Törvény által meghatározott kollektív befektetési vállalkozásokról szóló Törvény első részének hatálya alá esik. A BNP Paribas InstiCash egy olyan befektetési alap, amely különböző részalapokból áll, melyek mindegyike különböző devizanemekben kifejezett, átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközökből létrehozott eszközportfolióval rendelkezik. Az egyes részalapok - kiegészítő jelleggel - nettó eszközeiknek legfeljebb 49%-át készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatják. A befektetők szempontjából minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. Minden egyes befektető csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosult, amelyekbe befektetett, és csakis befektetésének arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. A BNP Paribas InstiCash EUR, a BNP Paribas InstiCash USD, BNP Paribas InstiCash GBP és a BNP Paribas InstiCash EUR Government részalapok a Standard & Poor s-tól AAAm minősítést kaptak, míg a BNP Paribas InstiCash CHF, a BNP Paribas InstiCash EUR és a BNP Paribas InstiCash USD részalapokat a Moody s is értékelte, és ennek során Aaa/MR1 minősítést kaptak. A részalapok törekszenek a kapott minősítések fenntartására. A BNP Paribas InstiCash EUR rész-alap AAAmmf minősítést kapott továbbá a Fitch Ratings-től. A részalap törekszik a kapott minősítés fenntartására. Az egyes részalapok jellemzői és befektetési politikája a Tájékoztató B Függelékében találhatók meg. Minden egyes részalap különböző befektetésijegy-kategóriákat kínálhat (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a Tájékoztató B Függeléke ad tájékoztatást), bizonyos kategóriák pedig kétféle értékpapírosztályt is kínálhatnak: ezek egyike tőkét felhalmozó ( tőkésítő befektetési jegy ), a másik pedig hozamfizetésre jogosító ( hozamfizető befektetési jegy ) osztály. A Társaság új részalapokat hozhat létre. Új részalapok létrehozásakor a Tájékoztató megfelelően kiegészítésre kerül az új részalapokra vonatkozó részletes információkkal. Az új részalap létrehozásáról, vagy a Tájékoztatóban már szereplő részalap új befektetésijegy-kategóriája vagy - osztálya létrehozásáról az Igazgatóság dönt, és egyúttal meghatározza egyebek mellett az értékesítési árat, az első értékesítés napját/időtartamát és az említett első értékesítéshez kapcsolódó Fizetési Határnapot. A Társaság valamennyi részalapjának befektetési jegyét az egyes Értékelési Napokon meghatározott áron értékesítik és váltják vissza. A fent említett ár minden részalap, minden befektetésijegy-kategória és -osztály tekintetében a részalap egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértékén alapul. A részalapok Nettó Eszközértéke az adott részalap referencia-devizanemében kerül meghatározásra. A következő kifejezésekre és mozaikszavakra történő utalás az alábbi pénznemeket jelenti: CHF USD EUR GBP svájci frank amerikai dollár euró angol font 13

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien

Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Értékesítési tájékoztató alapkezelési szabályzattal. Deka-ConvergenceAktien Befektetési alap a közös befektetési szervezetekről szóló 2002. december 20-i luxemburgi törvény I. része értelmében. 2009. októberi

Részletesebben

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s.

CE Bond. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. Befektetési alap tájékoztató CE Bond o.p.f. Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE Bond 1. INFORMÁCIÓK A BEFEKTETÉSI ALAPRÓL 1.1. Az Alap - az Alico Funds Central Europe správ. spol., a.s. CE

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ GE Money Pénzpiaci Nyíltvégű Alap Cseh nyelven: GE Money Peněžní Otevřený Podílový Fond Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó:

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)

Alaptájékoztató. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) Alaptájékoztató OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) 300.000.000.000 forint keretösszegű V. Jelzáloglevél Program Az OTP Jelzálogbank Zrt. (a "Kibocsátó")

Részletesebben

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat

Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Tájékoztató és Kezelési Szabályzat Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Alapkezelő Pioneer Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1011 Budapest, Fő u. 14.) Forgalmazók UniCredit

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő befektetési alapról C-QUADRAT Kapitalanlage AG Stubenring 2 1010 Wien C-QUADRAT ARTS Best Momentum a Befektetési alapokról

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (Székhely:

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA TAKARÉK PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.05.18 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG

MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG MIFID INFORMÁCIÓS CSOMAG Szerződéskötést megelőző Ügyfél Tájékoztató I. Bevezető rendelkezések A GRÁNIT Bank Zrt. (a továbbiakban: Bank) által végzett befektetési és kiegészítő szolgáltatási tevékenységet

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Török Részvény Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Török Részvény Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. március Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: EN-III/TTE-307/2010. Kelte: 2010.07.29. Hatályos:2014.04.30.

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. MAGYAR POSTA PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és kezelési szabályzat 2015.03.09 Tartalom Tájékoztató...10 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...10 I. A befektetési

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA

K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA A K&H nyersanyag alapok nyíltvégű befektetési alapja TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-390/2014. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

KEZELÉSI SZABÁLYZATA

KEZELÉSI SZABÁLYZATA AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

Részletesebben

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT

A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT A GENERALI ALAPKEZELŐ ZRT. ÁLTAL KEZELT GENERALI IPO RÉSZVÉNY ALAP Tájékoztatója és Kezelési szabályzata 2008. június 12. 2 TARTALOMJEGYZÉK TÁJÉKOZTATÓ...6 ÖSSZEFOGLALÓ...7 FOGALMAK...8 1. GENERALI IPO

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015.

TÁJÉKOZTATÓJA. a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. A K&H tőkevédett euró pénzpiaci nyíltvégű befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a Magyar Nemzeti Bank által kiadott határozat száma: H-KE-III-228/2015. Alapkezelő: K&H Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő

Részletesebben

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Omega Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. december Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: III/110.149/99 Kelte: 1999.11.30. Hatályos:2014.12.17.

Részletesebben

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.

AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1. AEGON BÉTA AKTÍV VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP KEZELÉSI SZABÁLYZATA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ RAIFFEISEN BANK ZRT. (1054 BUDAPEST, AKADÉMIA

Részletesebben

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1

TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA 1 A által kezelt, TAKARÉK INVEST LIKVIDITÁSI BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan időre történő, nyilvános létrehozása és befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba

Részletesebben