BNP Paribas InstiCash

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BNP Paribas InstiCash"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság MÁJUS 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FIGYELMEZTETÉS... 4 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK... 6 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI... 9 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK BEVEZETÉS A TÁRSASÁG RÉSZALAPOK III. FEJEZET - ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZETÉS IGAZGATÓSÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPKEZELŐK AL-ALAPKEZELŐK LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDNYILVÁNTARTÓ ÉS SEGÉDIKTATÓ LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY FORGALMAZÓK ÉS MEGHATALMAZOTTAK (NOMINEE-K) A TÁRSASÁG ÜGYLETEINEK ELLENŐRZÉSE IV. FEJEZET BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁLTALÁNOS ELVEK BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA ÉS VÉTELÁR BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA MARKET TIMING (spekulációs tevékenység) ÉS AKTÍV KERESKEDÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTRUHÁZÁSA TŐZSDEI BEVEZETÉS V. FEJEZET NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ALAPELVEK A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK FOGALMA ÉS KISZÁMÍTÁSA AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY MEGHATÁROZÁSA ESZKÖZÉRTÉKELÉS A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁTVÁLTÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLTÁSÁNAK, VALAMINT A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KISZÁMÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE VI. FEJEZET - HOZAM A HOZAM FELOSZTÁSA HOZAMFIZETÉS MÓDJA VII. FEJEZET A TÁRSASÁGOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK VIII. FEJEZET ADÓZÁS IRÁNYADÓ JOG HIVATALOS NYELV ADÓZÁS A TÁRSASÁG ADÓZÁSA

3 8-1-2 A TÁRSASÁG BEFEKTETŐINEK ADÓZÁSA ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV IX. FEJEZET PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK - BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES PÉNZÜGYI JELENTÉSEK X. FEJEZET A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE ATÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE Tőkekövetelmény Önkéntes megszüntetés (végelszámolás) RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE ÉS EGYESÜLÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE XI. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA Nettó eszközérték Eladási és visszaváltási árak Értesítés a befektetők számára NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK A FÜGGELÉK BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK, PÉNZÜGYI TECHNIKÁK ÉS ESZKÖZÖK, KÜLÖNÖS BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK A1 Befektetési korlátozások A-2 Pénzügyi technikák és eszközök A-3 Befektetési kockázatok B FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government

4 FIGYELMEZTETÉS 1. Fontos tájékoztatás A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a Törvény ) alapján a BNP Paribas InstiCash (a továbbiakban a Társaság vagy Sicav ) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési vállalkozási forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A Társaság Igazgatósága minden ésszerű intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan bármennyire fontos részlet se maradjon ki a Tájékoztatóból, amely az abban foglalt állítások valótlanságához vezetne. A Társaság Igazgatósága vállalja a felelősséget a Tájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően minden olyan információ vagy állítás, amely nem szerepel a Tájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben, nem tekinthető hitelesnek. A Tájékoztatón szereplő időpontot követően sem a Tájékoztató példányainak a befektetők részére történő átadása, sem a Társaság befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül a Tájékoztató adatainak e későbbi időpontban érvényes helytállóságát biztosító nyilatkozatnak. A fontosabb változások mint például új részalapok létrehozása, új befektetési jegy kategória vagy osztály kibocsátása nyomon követése érdekében a Tájékoztató és annak Függelékei a szükséges időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Társasággal a Tájékoztató módosításait illetően. 2. Figyelmeztetés a Társaság értékesítési tevékenységével kapcsolatban A Társaság a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége részben vagy egészben engedélyezett Luxemburgban, Franciaországban, Svájcban, Ausztriában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Jersey szigetén, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Hollandiában, azaz befektetési jegyei a felsorolt összes országban forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A Társaság egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol az engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a BNP Paribas InstiCash be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetésijegy-osztályok és -kategóriák értékesítése engedélyezett, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a Társaság befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, birtoklására és értékesítésére vonatkozó jogszabályi és devizakorlátozásokról. Javasoljuk, hogy a befektetők különös figyelmet fordítsanak annak ellenőrzésére, hogy a befektetési jegyek ügynökökön keresztül történő vásárlásakor vagy visszaváltásakor az ügynökök felszámítanak-e díjakat vagy más költségeket. Jelen Tájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak, és nem használható fel értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala vagy más üzleti ajánlat céljából azon országokban, ahol a Társaság értékpapírjainak értékesítése nem engedélyezett. 3. Figyelmeztetés a befektetői státusszal kapcsolatban A Társaság nem kezdeményezte saját maga vagy befektetési jegyeinek az amerikai, befektetési társaságról szóló évi többször módosított törvény (a továbbiakban a Befektetési Társaságról Szóló Törvény ), valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint történő bejegyzését az amerikai Értékpapír- és Tőzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.). Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható vagy terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, illetve hozzá tartozó régiókban, illetve nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek (angolul : US Person ) minősülő személy részére, kivéve azon ügyleteket, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai értékpapírtörvényben meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapírjogszabályainak megszegését jelentheti. Végül, a Tájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a Társaság Társasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősülne, illetve aki annak elfogadására jogképességgel nem rendelkezik, vagy akinek jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a Társaságot és/vagy a Segédiktatót és a Segédnyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak, vagy ii) a Társaság befektetési jegyeit az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen Tájékoztatóba, vagy a Társaság Társasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják, vagy iii) bármely olyan körülményről, amely adózási, jogi vagy felügyeleti szempontból következményt vonhat maga után a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok számára, vagy bármilyen más módon hátrányosan érintheti a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeit. 4. Figyelmeztetés a befektetési jegyek vásárlásával kapcsolatban 4

5 A BNP Paribas InstiCash különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített Tájékoztató(k)ban foglaltak alapján vásárolhatók. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetési jegyek vásárlása előtt olvassák el részletesen az egyszerűsített Tájékoztató(ka)t, valamint a teljes Tájékoztatót és annak függelékeit, amelyek többek között meghatározzák a Társaság részalapjainak befektetési politikáját, továbbá ajánljuk, hogy tekintsék meg a Társaság legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatai a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg-nál, vagy a Társaság értékpapírjait értékesítő helyi forgalmazóknál, illetve ügynököknél, valamint a következő internetcímen: a befektetők rendelkezésére állnak. 5. Figyelmeztetés a Társaságba történő befektetéssel kapcsolatban Az igazgatók a részalapokba történő befektetést alacsony kockázatúnak ítélik, mivel a részalapok diverzifikált pénzpiaci eszközökbe és jó minőségű átruházható értékpapírok széles körébe fektetnek be. Mindazonáltal, a Társaság valamennyi részalapja ki van téve a 2-3. pontokban részletezett lényeges kockázatoknak. A befektetőknek különösen tisztában kell lenniük azzal, hogy a befektetési jegyek értéke csökkenhet és emelkedhet is, aminek megfelelően lehetséges, hogy a befektetési jegyek átruházása vagy visszaváltása esetén a befektetésijegy-tulajdonos nem kapja vissza az eredetileg befektetett összeget. A befektetési jegyekből származó bevétel ingadozhat, továbbá a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra. Az adók mértéke és alapja, továbbá az adókedvezmények változhatnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt konzultáljanak pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal annak eldöntésére, hogy megfelelő-e számukra a Társaságba történő befektetés. 6. Személyes adatok feldolgozása A Társaság, a Befektetési Alapkezelő, a Segédiktató és a Segédnyilvántartó, a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók vagy meghatalmazottak (nominee) gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják, és felhasználhatják a befektetők bizonyos személyes adatait. Ezen információkat különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használhatják fel. Ezen információk jogosulatlan harmadik személyek számára nem válnak hozzáférhetővé. A Társaság befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataik ilyen feldolgozásához. 5

6 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A Társaság Aktív részalapok A BNP Paribas InstiCash ("a Társaság") luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amely a 2001/108/EK Irányelv által módosított 85/611/EGK Tanácsi irányelv ("UCITS Irányelv") alapján átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásnak ("ÁÉKBV ") minősül. A Társaság bejegyzésére a Törvény első részével, valamint a kereskedelmi társaságokról szóló augusztus 15-i törvénnyel összhangban került sor. A Társaság esernyőalap formában került megszervezésre, amely a befektetők részére választási lehetőséget biztosít több, saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referencia-devizanemmel rendelkező részalapba történő befektetés között. Az összes részalap a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerül befektetésre. Mindegyik portfolió saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referenciadevizanemmel rendelkezik. Az egyes részalapok jellemzői, ideértve a befektetési céljukat és politikájukat is, megtalálhatók jelen Tájékoztató B Függelékében. A befektetők jelenleg az alábbi részalapok közül választhatnak: BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government Referencia-devizanem Egy részalap referencia-devizaneme az adott részalap számára kijelölt devizanemet jelenti a Tájékoztató B Függelékében leírtak szerint. Befektetési cél Minősítés Az összes részalap befektetési célja a magas likviditási szint fenntartása, a tőke megőrzése, valamint, az előbbi célkitűzésekkel összhangban, a befektető számára versenyképes hozamszint biztosítása. Az Igazgatóság úgy véli, hogy befektetési politikáik lehetővé teszik a részalapoknak ezen befektetési célok elérését, ezt azonban garantálni nem lehet. A Tájékoztató B Függelékében az egyes részalapokra vonatkozóan leírtak szerint valamennyi részalap eszközei a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerülnek befektetésre. Kiegészítő jelleggel nettó eszközeinek legfeljebb 49%-át valamennyi részalap készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatja. A Standard & Poor s szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR Government: AAAm BNP Paribas InstiCash USD: AAAm BNP Paribas InstiCash GBP: A Moody s szerinti minősítés: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR: BNP Paribas InstiCash USD: BNP Paribas InstiCash CHF: A Fitch Ratings szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: Aaa/MR1 Aaa/MR1 Aaa/MR1 AAAmmf A BNP Paribas InstiCash-nek a Standard & Poor s, Moody s és Fitch Ratings által minősített részalapjai törekednek a kapott minősítések fenntartására. 6

7 A fenti minősítő szervezetek igénybe vételének költségeit teljes egészében a Társaság viseli. Befektetői profil A Befektetési jegyek Befektetésijegykategóriák Befektetésijegy-osztályok Tőzsdei bevezetés A befektetési jegyek jegyzése és visszaváltása A Társaság részalapjai a megfontolt befektetőket célozzák, akik befektetéseik értékének megőrzésére és a lehetséges legmagasabb pénzpiaci hozam elérésére törekszenek. A Társaság névre szóló és/vagy dematerializált, bemutatóra szóló befektetési jegyeket bocsát ki. A Társaság nem bocsát ki befektetésijegy-bizonylatokat. Töredék befektetési jegyeket a Társaság négy tizedes jegy pontosságig bocsát ki. A befektetési jegyekről A befektetési jegyek című IV. fejezet tartalmaz részletes leírást. A Társaság az egyes részalapokon belül különböző befektetésijegy-kategóriákat ( kategória vagy kategóriák ) bocsáthat ki. A befektetők jelenleg a következő kategóriák közül választhatnak: - Classic - Classic T1 - Classic New Distri - Privilege - Privilege T1 - I - IT1 - I Distribution - K - K T1 - K Distribution - X Az egyes befektetésijegy-kategóriák elsősorban a hozzájuk kapcsolódó díjstruktúrában, a vásárlással és visszaváltással kapcsolatos fizetési feltételekben, a legkisebb vásárlási és tartási értékben (ezek leírását a Tájékoztató B Függeléke tartalmazza), valamint amennyiben irányadó az osztalékfizetési szabályokban térnek el egymástól. Jelenleg valamennyi kategória kizárólag tőkésítő osztályba tartozó befektetési jegyeket kínál, kivéve az I Distribution, Classic New Distri és K Distribution kategóriákat, amelyek hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyeket kínálnak. Az Igazgatóság dönthet úgy, hogy kéri a Társaság részalapjai befektetési jegyeinek, kategóriáinak és osztályainak a luxemburgi értéktőzsdére történő bevezetését. A részalapok befektetési jegyei, kategóriái és osztályai a luxemburgi értéktőzsdére jelenleg nincsenek bevezetve. Az Igazgatóság nem tartja valószínűnek, hogy a befektetési jegyekkel aktívan kereskednek majd a másodlagos értékpapírpiacokon. A befektetési jegyek megvásárlására vagy visszaváltására rendes körülmények között az adott részalap minden egyes Értékelési Napján (meghatározása alább) lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre vetített Nettó Eszközértéken (meghatározása alább) alapuló áron, figyelembe véve az adott részalapra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében leírt esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Jegyzési vagy visszaváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjakat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. A vételi megbízások csak meghatározott pénzösszegre szólhatnak. A visszaváltási megbízások meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre is benyújthatók. 7

8 Befektetési jegyek átváltása Legkisebb befektetési és tartási összegek A megbízások összesítésének záró időpontja Munkanap Értékelési Nap Fizetési Határnap Egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték Rendes körülmények között a befektetési jegyek átváltására az adott részalap vonatkozó kategóriájának/osztályának minden egyes Értékelési Napján lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértéken alapuló áron, figyelembe véve az adott kategóriára/osztályra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében részletezett esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Átváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. Az átváltási kérelmek meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre szólhatnak. Az egyes részalapok, illetve az egyes befektetésijegy-kategóriák és -osztályok tekintetében érvényesülő, az első vásárlás és a további befektetések legkisebb összegére, valamint a tartási minimumra vonatkozó követelmények az alábbi táblázatban valamint a Tájékoztató B Függelékében találhatóak. A befektetési jegyek vásárlására, visszaváltására és átváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon az egyes részalapok vonatkozásában az alábbi táblázatban, a vásárlások és visszaváltások tekintetében a Tájékoztató B Függelékében, az átváltási megbízások tekintetében pedig az alábbi 4-4 bekezdésben ( A befektetési jegyek átváltása ) megjelölt összesítési záró időpont előtt kell beérkezniük a Segédiktatóhoz. A megbízások összesítésének záró időpontját követően beérkező megbízásokat úgy tekintik, mintha azok a következő Értékelési Napon kerültek volna benyújtásra. Munkanap alatt minden részalap esetében a hét bármely olyan teljes napját kell érteni, amely napon a bankok Luxemburgban, és az adott részalap Tájékoztatójának B Függelékében található táblázatban felsorolt országokban az ügyfélforgalom számára nyitva tartanak, kivéve: i) szombat és vasárnap, ii) azok a napok, amelyeken a bankok Luxemburgban, és/vagy a Tájékoztató B Függelékében az adott részalapra vonatkozóan felsorolt országokban kivételes jelleggel zárva tartanak, feltéve, hogy erről a Befektetési Alapkezelő megfelelő előzetes értesítést kapott. Minden Munkanap egyben Értékelési Nap is. A vonatkozó Értékelési Nap meghatározása a B Függelékben található. A Fizetési Határnap az a nap, amelyen a vételárnak meg kell érkeznie, és amelyen a visszaváltás ellenértékét át kell utalni. A Fizetési Határnap a Tájékoztató B Függelékében az érintett részalapokra vonatkozóan meghatározott nap. A bármely részalapba tartozó, bármely kategóriájú és osztályú egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték úgy számítható ki, hogy A Nettó Eszközérték kiszámítása című részben meghatározott alapelveknek megfelelően az érintett részalaphoz/kategóriához/osztályhoz kapcsolható Nettó Eszközértéket elosztják az adott részalapba/kategóriába/osztályba tartozó befektetési jegyek számával. Az egyes befektetésijegy-kategóriákhoz, -osztályokhoz tartozó Nettó Eszközérték az érintett részalap referencia-devizanemében kerül kifejezésre. Az egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték minden Értékelési Napon kiszámításra kerül, kivéve, ha kiszámítását A Nettó Eszközérték kiszámítás felfüggesztése című részben meghatározott körülmények között átmenetileg felfüggesztették. 8

9 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI Részalap Kategória Osztály Minősítés Legkisebb kezdő befektetés BNP Paribas InstiCash EUR I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) AAAmmf (FitchRatings) és Aaa/MR1 (Moody s) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) További befekt. legkisebb összege Tartási minimum EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) BNP Paribas InstiCash USD I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) és Aaa/MR1 (Moody s) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD USD (4) (5) USD (4) (5) USD (4) (5) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD (5) USD (5) (4) USD (4) (5) USD (4) (5) BNP Paribas InstiCash GBP I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) BNP Paribas InstiCash CHF I I Distribution Privilege Classic Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. Aaa/MR1 (Moody s) CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government I I T1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Részalap A megbízások összesítésének A vételár megfizetésének napja záró időpontja BNP Paribas InstiCash EUR D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash USD D (2) 16 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében 9

10 BNP Paribas InstiCash GBP D (2) 13 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash CHF D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) + 1 BNP Paribas InstiCash EUR Government D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében (1) A Classic T1, Privilege T1, KT 1 és Classic New Distri kategóriák egy későbbi időpontban kerülnek létrehozásra. (2) D = Értékelési Nap. (3) Luxemburgi idő. (4) A minimum összeg számításánál a különböző részalapokban eszközölt befektetések együttesen is figyelembe vehetők. (5) A KBF-ekre nem alkalmazható. 10

11 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZÉKHELY: 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGATÓSÁG: A TÁRSASÁG ELNÖKE: Anthony FINAN Marketing, kommunikációs és Group Networks vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs A TÁRSASÁG IGAZGATÓI: Vincent CAMERLYNCK Intézményi értékesítés nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, London Christian DARGNAT Befektetési vezető MultiExpertise Investment Centres BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marnix ARICKX Fund engineering vezető BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Daniel SALAMA Az intézményi befektetetők részleg és a corporate treasury vezetője BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marc RAYNAUD Global Funds Solutions vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs Christian VOLLE Igazgató BNP Paribas Investment Partners Luxemburg FŐTITKÁR Claire COLLET Fund Structuring vezető BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség FORGALMAZÓ BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens Párizs, Franciaország BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Investment Partners Luxemburg 11

12 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGATÓTANÁCSA: Elnök Marc RAYNAUD, Global Funds Solutions vezető, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Tagok Marnix ARICKX, Fund Engineering vezető, BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Stéphane BRUNET, ügyvezető, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség Pieter CROOCKEWIT, Európa térség vezetője, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brüsszel Anthony FINAN, Marketing, kommunikáció és Group Networks, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Eric MARTIN, vezérigazgató, BNP Paribas Luxemburg, Luxemburg Christian VOLLE, igazgató, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg Charlotte DENNERY, Chief Operating Officer, BNP Paribas Investment Partners, Paris LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDIKTATÓ ÉS SEGÉDNYILVÁNTARTÓ BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management S.A.S. 1, boulevard Haussmann F Párizs, Franciaország Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség FELÜGYELETI HATÓSÁG Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség 12

13 II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 2-1 BEVEZETÉS A BNP Paribas InstiCash egy luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amelyet a BNP Paribas csoport hozott létre. A Társaság vagyonát a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg (BNP Paribas Investment Partners Luxemburg) kezeli. A Társaság működése elsősorban a 2001/108/EK, valamint a 2001/107/EK európai uniós Irányelvek által módosított december 20-i (85/611/EGK) európai uniós Irányelv (a továbbiakban 85/611/EGK Irányelv ) és a többször módosított augusztus 10-i Társasági Törvény által meghatározott kollektív befektetési vállalkozásokról szóló Törvény első részének hatálya alá esik. A BNP Paribas InstiCash egy olyan befektetési alap, amely különböző részalapokból áll, melyek mindegyike különböző devizanemekben kifejezett, átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközökből létrehozott eszközportfolióval rendelkezik. Az egyes részalapok - kiegészítő jelleggel - nettó eszközeiknek legfeljebb 49%-át készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatják. A befektetők szempontjából minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. Minden egyes befektető csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosult, amelyekbe befektetett, és csakis befektetésének arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. A BNP Paribas InstiCash EUR, a BNP Paribas InstiCash USD, BNP Paribas InstiCash GBP és a BNP Paribas InstiCash EUR Government részalapok a Standard & Poor s-tól AAAm minősítést kaptak, míg a BNP Paribas InstiCash CHF, a BNP Paribas InstiCash EUR és a BNP Paribas InstiCash USD részalapokat a Moody s is értékelte, és ennek során Aaa/MR1 minősítést kaptak. A részalapok törekszenek a kapott minősítések fenntartására. A BNP Paribas InstiCash EUR rész-alap AAAmmf minősítést kapott továbbá a Fitch Ratings-től. A részalap törekszik a kapott minősítés fenntartására. Az egyes részalapok jellemzői és befektetési politikája a Tájékoztató B Függelékében találhatók meg. Minden egyes részalap különböző befektetésijegy-kategóriákat kínálhat (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a Tájékoztató B Függeléke ad tájékoztatást), bizonyos kategóriák pedig kétféle értékpapírosztályt is kínálhatnak: ezek egyike tőkét felhalmozó ( tőkésítő befektetési jegy ), a másik pedig hozamfizetésre jogosító ( hozamfizető befektetési jegy ) osztály. A Társaság új részalapokat hozhat létre. Új részalapok létrehozásakor a Tájékoztató megfelelően kiegészítésre kerül az új részalapokra vonatkozó részletes információkkal. Az új részalap létrehozásáról, vagy a Tájékoztatóban már szereplő részalap új befektetésijegy-kategóriája vagy - osztálya létrehozásáról az Igazgatóság dönt, és egyúttal meghatározza egyebek mellett az értékesítési árat, az első értékesítés napját/időtartamát és az említett első értékesítéshez kapcsolódó Fizetési Határnapot. A Társaság valamennyi részalapjának befektetési jegyét az egyes Értékelési Napokon meghatározott áron értékesítik és váltják vissza. A fent említett ár minden részalap, minden befektetésijegy-kategória és -osztály tekintetében a részalap egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértékén alapul. A részalapok Nettó Eszközértéke az adott részalap referencia-devizanemében kerül meghatározásra. A következő kifejezésekre és mozaikszavakra történő utalás az alábbi pénznemeket jelenti: CHF USD EUR GBP svájci frank amerikai dollár euró angol font 13

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA

TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA TERMÉKLEÍRÁS ÉS BEFEKTETÉSI STRATÉGIA BEFEKTETÉSI CÉLOK Ez egy 5 éves, forintban (HUF) denominált kötvény (a továbbiakban Kötvény, vagy Kötvények), amit a Citigroup Funding Inc (a továbbiakban Kibocsátó)

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt.

Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Diófa Alapkezelő Zrt. Évgyűrűk Ingatlan Befektetési Alap: 2010. éves jelentés 2011.03.17. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű

Részvénytársaság. A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű Részvénytársaság A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul. Nyrt.: nyilvánosan működik az a részvénytársaság,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund

Aberdeen Sterling Aggregate Bond Fund Credit Suisse Fund Management S.A. Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 72 925 Mint a Credit Suisse Bond Fund (Lux) jelenlegi alapkezelője Aberdeen Global Services

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009.

ING (L) Invest. Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ INVESTMENT MANAGEMENT LUXEMBURG 2009. ING (L) Invest Nyílt végű befektetési társaság változó tőkével (SICAV) TELJES TÁJÉKOZTATÓ HU LUXEMBURG 2009. AUGUSZTUS INVESTMENT MANAGEMENT További információkért forduljon a következő céghez: ING Investment

Részletesebben

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 GE Money Nyersanyag Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL

D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL D. MELLÉKLET: A SOPRON BANK BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSI DÍJTÉTELEI ÉRVÉNYES: 2014. JANUÁR 1-TŐL I. Összevont értékpapírszámla vezetés díjtételei Díj, költség Általános díjak Összevont

Részletesebben

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON LENGYEL PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Pénzpiaci Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője -

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2014. október 7. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. október 7. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2014-2015. évi

Részletesebben

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Reál Alfa Plusz Tőkevédett Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A tőkeáttétel mértéke maximum kétszeres. Alapkezelő: OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: Könyvvizsgáló:

Részletesebben

beolvadási tájékoztatója

beolvadási tájékoztatója Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.)

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 (2010. 12. 31. - 2011. 06. 30.) 1) alapadatok a) az Alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap neve: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: FÉLÉVES JELENTÉS 211 (21. 12. 31. - 211. 6. 3.) K&H unió alapok nyíltvégű befektetési alapja K&H

Részletesebben

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest 2015 Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest 2015

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19.

HIRDETMÉNY. Érvényes: 2015. május 20. napjától. Közzététel napja: 2015. május 19. HIRDETMÉNY Az FHB Bank Zrt. hivatalos tájékoztatója az Egyedi Árfolyamos Azonnali Deviza Adásvételi és Befektetési Szolgáltatási Ügyletek Keretszerződés alapján kötött Ügyletek Óvadéki Követelményeiről

Részletesebben

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010.

FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. (korábbi név: Reálszisztéma Értékpapír-befektetési Alap) FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2010. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO SZÁRMAZTATOTT ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves tájékoztató 2010. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma

Részletesebben

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS

AEGON LENGYEL RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Lengyel Részvény Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője - a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

Értékpapírterhelési. feltételek DEGIRO

Értékpapírterhelési. feltételek DEGIRO Értékpapírterhelési feltételek DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Értékpapír-terhelés... 4 4. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)...

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út

Részletesebben

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 11.) Határozza meg az értékpapírok fogalmát, fajtáit, főkönyvi nyilvántartásának és értékelésének szabályait! Ismertesse az értékpapírok analitikus nyilvántartását! Mutassa be az értékpapírokhoz (váltó,

Részletesebben

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.)

A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.12.17. C(2013) 9098 final A BIZOTTSÁG.../.../EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013.12.17.) a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alternatívbefektetésialapkezelők

Részletesebben

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2007. I. FÉLÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON VISION SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Vision Származtatott Befektetési

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap Nyilvántartásba vételének dátuma: 2004. árpilis 28. Lajstrom száma: 1212-9 Éves jelentés 2004. 1. Befektetési alap megnevezése, típusa, futamideje Az Alap elnevezése: Futureal 1. Ingatlanbefektetési Alap

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5.

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. október 5. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. október 5. Raiffeisen Bank Zártkörően Mőködı Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékő, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2011-2012. évi

Részletesebben

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása

Az értékpapír fogalma. Üzleti számvitel. Értékpapírok. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása. Értékpapírok csoportosítása MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet Számvitel Tanszék Üzleti számvitel Az értékpapír fogalma Forgalomképes Okirat, amely megtestesíti a benne foglalt

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Horizont Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK

STRUKTURÁLT KÖTVÉNYEK NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, STANDARD AND POOR S 500 INDEXHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: CITIGROUP FUNDING INC. A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* Termékkategória: Strukturált

Részletesebben

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA

A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA A FŐ JELLEMZŐK ÖSSZEFOGLALÁSA Ezt az összefoglalást úgy kell olvasni, mint ennek a Jegyzési Felhívásnak a bevezetőjét, és a RAAM EUROPE kötvényekbe történő befektetéssel kapcsolatos döntésnek a teljes

Részletesebben

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció

Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Tájékoztató és bemutatkozó prezentáció Forgalmazó: Gratum Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1138 Budapest, Népfürdő utca 22. Cégjegyzék szám: 01-10-047531 Adószám: 24119968-2-41 Értékpapír számlavezető

Részletesebben

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap

A Részalapok célja, befektetési politikájának rövid összefoglalása I. MARKETPROG Bond Derivatív Kötvény Származtatott Részalap Hirdetmény a MARKETPROG Asset Management Zrt. (székhelye: 1124 Budapest, Csörsz utca 45. V. em, a továbbiakban: Alapkezelő) a Magyar Nemzeti Bank által a H-KE-III-397/2015. sz. határozattal közzétételre

Részletesebben

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Közép-Kelet-Európai Részvény Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest,

Részletesebben