BNP Paribas InstiCash

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BNP Paribas InstiCash"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság MÁJUS 1

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 FIGYELMEZTETÉS... 4 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK... 6 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI... 9 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK BEVEZETÉS A TÁRSASÁG RÉSZALAPOK III. FEJEZET - ALAPKEZELÉS ÉS ÜGYVEZETÉS IGAZGATÓSÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ALAPKEZELŐK AL-ALAPKEZELŐK LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDNYILVÁNTARTÓ ÉS SEGÉDIKTATÓ LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY FORGALMAZÓK ÉS MEGHATALMAZOTTAK (NOMINEE-K) A TÁRSASÁG ÜGYLETEINEK ELLENŐRZÉSE IV. FEJEZET BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁLTALÁNOS ELVEK BEFEKTETÉSI JEGYEK FORGALMAZÁSA ÉS VÉTELÁR BEFEKTETÉSI JEGYEK VISSZAVÁLTÁSA BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTVÁLTÁSA MARKET TIMING (spekulációs tevékenység) ÉS AKTÍV KERESKEDÉS A BEFEKTETÉSI JEGYEK ÁTRUHÁZÁSA TŐZSDEI BEVEZETÉS V. FEJEZET NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK ALAPELVEK A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK FOGALMA ÉS KISZÁMÍTÁSA AZ ESZKÖZÁLLOMÁNY MEGHATÁROZÁSA ESZKÖZÉRTÉKELÉS A BEFEKTETÉSI JEGY VÁSÁRLÁSÁNAK, ÁTVÁLTÁSÁNAK ÉS VISSZAVÁLTÁSÁNAK, VALAMINT A NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK KISZÁMÍTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE VI. FEJEZET - HOZAM A HOZAM FELOSZTÁSA HOZAMFIZETÉS MÓDJA VII. FEJEZET A TÁRSASÁGOT TERHELŐ KÖLTSÉGEK VIII. FEJEZET ADÓZÁS IRÁNYADÓ JOG HIVATALOS NYELV ADÓZÁS A TÁRSASÁG ADÓZÁSA

3 8-1-2 A TÁRSASÁG BEFEKTETŐINEK ADÓZÁSA ALKALMAZANDÓ JOG HIVATALOS NYELV IX. FEJEZET PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK - BESZÁMOLÓK PÉNZÜGYI ÉV KÖZGYŰLÉSEK RENDSZERES PÉNZÜGYI JELENTÉSEK X. FEJEZET A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE ATÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE Tőkekövetelmény Önkéntes megszüntetés (végelszámolás) RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE ÉS EGYESÜLÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK MEGSZÜNTETÉSE RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK VAGY OSZTÁLYOK EGYESÜLÉSE XI. FEJEZET TÁJÉKOZTATÁS ELÉRHETŐ DOKUMENTUMOK BEFEKTETŐK TÁJÉKOZTATÁSA Nettó eszközérték Eladási és visszaváltási árak Értesítés a befektetők számára NYILVÁNOS DOKUMENTUMOK A FÜGGELÉK BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK, PÉNZÜGYI TECHNIKÁK ÉS ESZKÖZÖK, KÜLÖNÖS BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK A1 Befektetési korlátozások A-2 Pénzügyi technikák és eszközök A-3 Befektetési kockázatok B FÜGGELÉK A RÉSZALAPOK BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government

4 FIGYELMEZTETÉS 1. Fontos tájékoztatás A kollektív befektetési vállalkozásokról szóló, többször módosított december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a Törvény ) alapján a BNP Paribas InstiCash (a továbbiakban a Társaság vagy Sicav ) hivatalosan bejegyzett kollektív befektetési vállalkozási forma (a továbbiakban KBF ). A hivatalos bejegyzés ténye nem jelenti a luxemburgi Pénzügyi Szektort Felügyelő Bizottság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier ( CSSF ) bármilyen ajánlását a jegyzésre felajánlott értékpapírok minőségével kapcsolatban. A Társaság Igazgatósága minden ésszerű intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Tájékoztatóban foglalt tények valósak és pontosak legyenek, valamint hogy egyetlen olyan bármennyire fontos részlet se maradjon ki a Tájékoztatóból, amely az abban foglalt állítások valótlanságához vezetne. A Társaság Igazgatósága vállalja a felelősséget a Tájékoztatóban a nyilvánosságra hozatal napján szereplő információk helyességéért. Ennek megfelelően minden olyan információ vagy állítás, amely nem szerepel a Tájékoztatóban, annak Függelékeiben vagy a Tájékoztató elválaszthatatlan részét képező jelentésekben, nem tekinthető hitelesnek. A Tájékoztatón szereplő időpontot követően sem a Tájékoztató példányainak a befektetők részére történő átadása, sem a Társaság befektetési jegyeinek felajánlása, kibocsátása, illetve forgalomba hozatala nem minősül a Tájékoztató adatainak e későbbi időpontban érvényes helytállóságát biztosító nyilatkozatnak. A fontosabb változások mint például új részalapok létrehozása, új befektetési jegy kategória vagy osztály kibocsátása nyomon követése érdekében a Tájékoztató és annak Függelékei a szükséges időben frissítésre kerülnek. A befektetőknek javasoljuk, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Társasággal a Tájékoztató módosításait illetően. 2. Figyelmeztetés a Társaság értékesítési tevékenységével kapcsolatban A Társaság a luxemburgi törvények szerint átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásként (ÁÉKBV) működik. Értékesítési tevékenysége részben vagy egészben engedélyezett Luxemburgban, Franciaországban, Svájcban, Ausztriában, Spanyolországban, Görögországban, Olaszországban, Jersey szigetén, Portugáliában, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Hollandiában, azaz befektetési jegyei a felsorolt összes országban forgalomba hozhatók, illetve értékesíthetők. A Társaság egyetlen más olyan államban sem kezdeményezte befektetési jegyeinek nyilvános forgalomba hozatalát, ahol az engedélyhez kötött. Azokban az országokban, ahol a BNP Paribas InstiCash be van jegyezve, a potenciális befektetőknek vásárlás előtt ajánlatos ellenőrizniük, hogy mely részalapok, valamint befektetésijegy-osztályok és -kategóriák értékesítése engedélyezett, továbbá ajánlatos tájékozódniuk a Társaság befektetési jegyeinek jegyzésére, vásárlására, birtoklására és értékesítésére vonatkozó jogszabályi és devizakorlátozásokról. Javasoljuk, hogy a befektetők különös figyelmet fordítsanak annak ellenőrzésére, hogy a befektetési jegyek ügynökökön keresztül történő vásárlásakor vagy visszaváltásakor az ügynökök felszámítanak-e díjakat vagy más költségeket. Jelen Tájékoztató nem minősül üzleti ajánlatnak, és nem használható fel értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala vagy más üzleti ajánlat céljából azon országokban, ahol a Társaság értékpapírjainak értékesítése nem engedélyezett. 3. Figyelmeztetés a befektetői státusszal kapcsolatban A Társaság nem kezdeményezte saját maga vagy befektetési jegyeinek az amerikai, befektetési társaságról szóló évi többször módosított törvény (a továbbiakban a Befektetési Társaságról Szóló Törvény ), valamint az értékpapírokról szóló egyéb amerikai jogszabályok rendelkezései szerint történő bejegyzését az amerikai Értékpapír- és Tőzsdetanácsnál (angolul: US Securities and Exchange Commission; S.E.C.). Ennek megfelelően a jelen dokumentum nem vihető be, nem továbbítható vagy terjeszthető az Amerikai Egyesült Államokban, annak területein, illetve hozzá tartozó régiókban, illetve nem adható át, az évi többször módosított amerikai értékpapírtörvény S rendelkezése szerinti amerikai illetőségű befektetőnek (angolul : US Person ) minősülő személy részére, kivéve azon ügyleteket, amelyekre nem vonatkozik az évi amerikai értékpapírtörvényben meghatározott regisztrációs kötelezettség. E korlátozások megsértése az Egyesült Államok értékpapírjogszabályainak megszegését jelentheti. Végül, a Tájékoztató nem adható át olyan személynek, aki a Társaság Társasági Szerződésének 11. cikkelye szerint illetéktelen személynek minősülne, illetve aki annak elfogadására jogképességgel nem rendelkezik, vagy akinek jogszabály alapján tilos ajánlatot tenni. A befektetők kötelesek a Társaságot és/vagy a Segédiktatót és a Segédnyilvántartót tájékoztatni, amennyiben i) illetéktelen személlyé válnak, vagy ii) a Társaság befektetési jegyeit az alkalmazandó jogszabályokba és rendelkezésekbe, a jelen Tájékoztatóba, vagy a Társaság Társasági Szerződésébe ütköző módon birtokolják, vagy iii) bármely olyan körülményről, amely adózási, jogi vagy felügyeleti szempontból következményt vonhat maga után a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok számára, vagy bármilyen más módon hátrányosan érintheti a Társaság vagy a befektetésijegy-tulajdonosok érdekeit. 4. Figyelmeztetés a befektetési jegyek vásárlásával kapcsolatban 4

5 A BNP Paribas InstiCash különböző részalapjainak befektetési jegyei kizárólag az egyszerűsített Tájékoztató(k)ban foglaltak alapján vásárolhatók. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetési jegyek vásárlása előtt olvassák el részletesen az egyszerűsített Tájékoztató(ka)t, valamint a teljes Tájékoztatót és annak függelékeit, amelyek többek között meghatározzák a Társaság részalapjainak befektetési politikáját, továbbá ajánljuk, hogy tekintsék meg a Társaság legfrissebb pénzügyi jelentését, amelynek másolatai a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg-nál, vagy a Társaság értékpapírjait értékesítő helyi forgalmazóknál, illetve ügynököknél, valamint a következő internetcímen: a befektetők rendelkezésére állnak. 5. Figyelmeztetés a Társaságba történő befektetéssel kapcsolatban Az igazgatók a részalapokba történő befektetést alacsony kockázatúnak ítélik, mivel a részalapok diverzifikált pénzpiaci eszközökbe és jó minőségű átruházható értékpapírok széles körébe fektetnek be. Mindazonáltal, a Társaság valamennyi részalapja ki van téve a 2-3. pontokban részletezett lényeges kockázatoknak. A befektetőknek különösen tisztában kell lenniük azzal, hogy a befektetési jegyek értéke csökkenhet és emelkedhet is, aminek megfelelően lehetséges, hogy a befektetési jegyek átruházása vagy visszaváltása esetén a befektetésijegy-tulajdonos nem kapja vissza az eredetileg befektetett összeget. A befektetési jegyekből származó bevétel ingadozhat, továbbá a múltbeli eredmények nem jelentenek garanciát a jövőbeni hozamokra. Az adók mértéke és alapja, továbbá az adókedvezmények változhatnak. Javasoljuk a befektetőknek, hogy a befektetés előtt konzultáljanak pénzügyi, jogi és adótanácsadójukkal annak eldöntésére, hogy megfelelő-e számukra a Társaságba történő befektetés. 6. Személyes adatok feldolgozása A Társaság, a Befektetési Alapkezelő, a Segédiktató és a Segédnyilvántartó, a BNP Paribas csoportba tartozó más társaságok, valamint a forgalmazók vagy meghatalmazottak (nominee) gyűjthetik, nyilvántarthatják, továbbíthatják, feldolgozhatják, és felhasználhatják a befektetők bizonyos személyes adatait. Ezen információkat különösen a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem során szükséges azonosítási kötelezettségek teljesítéséhez használhatják fel. Ezen információk jogosulatlan harmadik személyek számára nem válnak hozzáférhetővé. A Társaság befektetési jegyeinek megvásárlásával a befektetők hozzájárulnak személyes adataik ilyen feldolgozásához. 5

6 ALAPVETŐ JELLEMZŐK ÉS MEGHATÁROZÁSOK A Társaság Aktív részalapok A BNP Paribas InstiCash ("a Társaság") luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amely a 2001/108/EK Irányelv által módosított 85/611/EGK Tanácsi irányelv ("UCITS Irányelv") alapján átruházható értékpapírokba kollektív alapon befektető vállalkozásnak ("ÁÉKBV ") minősül. A Társaság bejegyzésére a Törvény első részével, valamint a kereskedelmi társaságokról szóló augusztus 15-i törvénnyel összhangban került sor. A Társaság esernyőalap formában került megszervezésre, amely a befektetők részére választási lehetőséget biztosít több, saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referencia-devizanemmel rendelkező részalapba történő befektetés között. Az összes részalap a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerül befektetésre. Mindegyik portfolió saját célkitűzéssel, befektetési politikával és referenciadevizanemmel rendelkezik. Az egyes részalapok jellemzői, ideértve a befektetési céljukat és politikájukat is, megtalálhatók jelen Tájékoztató B Függelékében. A befektetők jelenleg az alábbi részalapok közül választhatnak: BNP Paribas InstiCash EUR BNP Paribas InstiCash USD BNP Paribas InstiCash GBP BNP Paribas InstiCash CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government Referencia-devizanem Egy részalap referencia-devizaneme az adott részalap számára kijelölt devizanemet jelenti a Tájékoztató B Függelékében leírtak szerint. Befektetési cél Minősítés Az összes részalap befektetési célja a magas likviditási szint fenntartása, a tőke megőrzése, valamint, az előbbi célkitűzésekkel összhangban, a befektető számára versenyképes hozamszint biztosítása. Az Igazgatóság úgy véli, hogy befektetési politikáik lehetővé teszik a részalapoknak ezen befektetési célok elérését, ezt azonban garantálni nem lehet. A Tájékoztató B Függelékében az egyes részalapokra vonatkozóan leírtak szerint valamennyi részalap eszközei a Törvény által engedélyezett átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzeszközökből álló diverzifikált portfolióba kerülnek befektetésre. Kiegészítő jelleggel nettó eszközeinek legfeljebb 49%-át valamennyi részalap készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatja. A Standard & Poor s szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR Government: AAAm BNP Paribas InstiCash USD: AAAm BNP Paribas InstiCash GBP: A Moody s szerinti minősítés: AAAm BNP Paribas InstiCash EUR: BNP Paribas InstiCash USD: BNP Paribas InstiCash CHF: A Fitch Ratings szerinti minősítés: BNP Paribas InstiCash EUR: Aaa/MR1 Aaa/MR1 Aaa/MR1 AAAmmf A BNP Paribas InstiCash-nek a Standard & Poor s, Moody s és Fitch Ratings által minősített részalapjai törekednek a kapott minősítések fenntartására. 6

7 A fenti minősítő szervezetek igénybe vételének költségeit teljes egészében a Társaság viseli. Befektetői profil A Befektetési jegyek Befektetésijegykategóriák Befektetésijegy-osztályok Tőzsdei bevezetés A befektetési jegyek jegyzése és visszaváltása A Társaság részalapjai a megfontolt befektetőket célozzák, akik befektetéseik értékének megőrzésére és a lehetséges legmagasabb pénzpiaci hozam elérésére törekszenek. A Társaság névre szóló és/vagy dematerializált, bemutatóra szóló befektetési jegyeket bocsát ki. A Társaság nem bocsát ki befektetésijegy-bizonylatokat. Töredék befektetési jegyeket a Társaság négy tizedes jegy pontosságig bocsát ki. A befektetési jegyekről A befektetési jegyek című IV. fejezet tartalmaz részletes leírást. A Társaság az egyes részalapokon belül különböző befektetésijegy-kategóriákat ( kategória vagy kategóriák ) bocsáthat ki. A befektetők jelenleg a következő kategóriák közül választhatnak: - Classic - Classic T1 - Classic New Distri - Privilege - Privilege T1 - I - IT1 - I Distribution - K - K T1 - K Distribution - X Az egyes befektetésijegy-kategóriák elsősorban a hozzájuk kapcsolódó díjstruktúrában, a vásárlással és visszaváltással kapcsolatos fizetési feltételekben, a legkisebb vásárlási és tartási értékben (ezek leírását a Tájékoztató B Függeléke tartalmazza), valamint amennyiben irányadó az osztalékfizetési szabályokban térnek el egymástól. Jelenleg valamennyi kategória kizárólag tőkésítő osztályba tartozó befektetési jegyeket kínál, kivéve az I Distribution, Classic New Distri és K Distribution kategóriákat, amelyek hozamfizető osztályba tartozó befektetési jegyeket kínálnak. Az Igazgatóság dönthet úgy, hogy kéri a Társaság részalapjai befektetési jegyeinek, kategóriáinak és osztályainak a luxemburgi értéktőzsdére történő bevezetését. A részalapok befektetési jegyei, kategóriái és osztályai a luxemburgi értéktőzsdére jelenleg nincsenek bevezetve. Az Igazgatóság nem tartja valószínűnek, hogy a befektetési jegyekkel aktívan kereskednek majd a másodlagos értékpapírpiacokon. A befektetési jegyek megvásárlására vagy visszaváltására rendes körülmények között az adott részalap minden egyes Értékelési Napján (meghatározása alább) lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre vetített Nettó Eszközértéken (meghatározása alább) alapuló áron, figyelembe véve az adott részalapra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében leírt esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Jegyzési vagy visszaváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjakat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. A vételi megbízások csak meghatározott pénzösszegre szólhatnak. A visszaváltási megbízások meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre is benyújthatók. 7

8 Befektetési jegyek átváltása Legkisebb befektetési és tartási összegek A megbízások összesítésének záró időpontja Munkanap Értékelési Nap Fizetési Határnap Egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték Rendes körülmények között a befektetési jegyek átváltására az adott részalap vonatkozó kategóriájának/osztályának minden egyes Értékelési Napján lehetőség van, mégpedig az érintett kategória/osztály Értékelési Napján számított, egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértéken alapuló áron, figyelembe véve az adott kategóriára/osztályra vonatkozóan a Tájékoztató B Függelékében részletezett esetlegesen alkalmazandó költségeket is. Átváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Az Igazgatóság azonban fenntartja magának a jogot arra, hogy a jövőben ilyen díjat bevezessen, amely esetben a Tájékoztató megfelelően módosításra kerül. Az Igazgatóság ilyen tartalmú döntése esetén a befektetésijegy-tulajdonosok a döntésről megfelelő előzetes értesítést kapnak, és egy egyhónapos határidőn belül jogosultak befektetési jegyeik költségmentes visszaváltására. Az átváltási kérelmek meghatározott pénzösszegre vagy meghatározott számú befektetési jegyre szólhatnak. Az egyes részalapok, illetve az egyes befektetésijegy-kategóriák és -osztályok tekintetében érvényesülő, az első vásárlás és a további befektetések legkisebb összegére, valamint a tartási minimumra vonatkozó követelmények az alábbi táblázatban valamint a Tájékoztató B Függelékében találhatóak. A befektetési jegyek vásárlására, visszaváltására és átváltására vonatkozó megbízásoknak az Értékelési Napon az egyes részalapok vonatkozásában az alábbi táblázatban, a vásárlások és visszaváltások tekintetében a Tájékoztató B Függelékében, az átváltási megbízások tekintetében pedig az alábbi 4-4 bekezdésben ( A befektetési jegyek átváltása ) megjelölt összesítési záró időpont előtt kell beérkezniük a Segédiktatóhoz. A megbízások összesítésének záró időpontját követően beérkező megbízásokat úgy tekintik, mintha azok a következő Értékelési Napon kerültek volna benyújtásra. Munkanap alatt minden részalap esetében a hét bármely olyan teljes napját kell érteni, amely napon a bankok Luxemburgban, és az adott részalap Tájékoztatójának B Függelékében található táblázatban felsorolt országokban az ügyfélforgalom számára nyitva tartanak, kivéve: i) szombat és vasárnap, ii) azok a napok, amelyeken a bankok Luxemburgban, és/vagy a Tájékoztató B Függelékében az adott részalapra vonatkozóan felsorolt országokban kivételes jelleggel zárva tartanak, feltéve, hogy erről a Befektetési Alapkezelő megfelelő előzetes értesítést kapott. Minden Munkanap egyben Értékelési Nap is. A vonatkozó Értékelési Nap meghatározása a B Függelékben található. A Fizetési Határnap az a nap, amelyen a vételárnak meg kell érkeznie, és amelyen a visszaváltás ellenértékét át kell utalni. A Fizetési Határnap a Tájékoztató B Függelékében az érintett részalapokra vonatkozóan meghatározott nap. A bármely részalapba tartozó, bármely kategóriájú és osztályú egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték úgy számítható ki, hogy A Nettó Eszközérték kiszámítása című részben meghatározott alapelveknek megfelelően az érintett részalaphoz/kategóriához/osztályhoz kapcsolható Nettó Eszközértéket elosztják az adott részalapba/kategóriába/osztályba tartozó befektetési jegyek számával. Az egyes befektetésijegy-kategóriákhoz, -osztályokhoz tartozó Nettó Eszközérték az érintett részalap referencia-devizanemében kerül kifejezésre. Az egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközérték minden Értékelési Napon kiszámításra kerül, kivéve, ha kiszámítását A Nettó Eszközérték kiszámítás felfüggesztése című részben meghatározott körülmények között átmenetileg felfüggesztették. 8

9 A RÉSZALAPOK, KATEGÓRIÁK ÉS OSZTÁLYOK ALAPVETŐ JELLEMZŐI Részalap Kategória Osztály Minősítés Legkisebb kezdő befektetés BNP Paribas InstiCash EUR I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) AAAmmf (FitchRatings) és Aaa/MR1 (Moody s) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) További befekt. legkisebb összege Tartási minimum EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) EUR (4) (5) BNP Paribas InstiCash USD I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) és Aaa/MR1 (Moody s) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD USD (4) (5) USD (4) (5) USD (4) (5) USD (5) USD (5) USD (5) USD USD USD USD USD USD (5) USD (5) (4) USD (4) (5) USD (4) (5) BNP Paribas InstiCash GBP I I T1 I Distribution Privilege Privilege T 1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X K K T1 (1) K Distribution Hozamf. Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (5) GBP (5) GBP (5) GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP (4) (5) GBP (4) (5) GBP (4) (5) BNP Paribas InstiCash CHF I I Distribution Privilege Classic Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. Aaa/MR1 (Moody s) CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF CHF (5) CHF (5) CHF CHF CHF CHF BNP Paribas InstiCash EUR Government I I T1 I Distribution Privilege Privilege T1 (1) Classic Classic T1 (1) Classic New Distri X Hozamf. Hozamf. AAAm (S & P) EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR (5) EUR (5) EUR (5) EUR EUR EUR EUR EUR EUR Részalap A megbízások összesítésének A vételár megfizetésének napja záró időpontja BNP Paribas InstiCash EUR D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash USD D (2) 16 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében 9

10 BNP Paribas InstiCash GBP D (2) 13 óra (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében BNP Paribas InstiCash CHF D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) + 1 BNP Paribas InstiCash EUR Government D (2) 14 óra 30 perc (3) D (2) és D (2) + 1 a T1 és Classic New Distri kategóriák esetében (1) A Classic T1, Privilege T1, KT 1 és Classic New Distri kategóriák egy későbbi időpontban kerülnek létrehozásra. (2) D = Értékelési Nap. (3) Luxemburgi idő. (4) A minimum összeg számításánál a különböző részalapokban eszközölt befektetések együttesen is figyelembe vehetők. (5) A KBF-ekre nem alkalmazható. 10

11 I. FEJEZET - A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE SZÉKHELY: 33, rue de Gasperich, L Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség IGAZGATÓSÁG: A TÁRSASÁG ELNÖKE: Anthony FINAN Marketing, kommunikációs és Group Networks vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs A TÁRSASÁG IGAZGATÓI: Vincent CAMERLYNCK Intézményi értékesítés nemzetközi vezetője BNP Paribas Investment Partners, London Christian DARGNAT Befektetési vezető MultiExpertise Investment Centres BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marnix ARICKX Fund engineering vezető BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Daniel SALAMA Az intézményi befektetetők részleg és a corporate treasury vezetője BNP Paribas Investment Partners, Párizs Marc RAYNAUD Global Funds Solutions vezető BNP Paribas Investment Partners, Párizs Christian VOLLE Igazgató BNP Paribas Investment Partners Luxemburg FŐTITKÁR Claire COLLET Fund Structuring vezető BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség FORGALMAZÓ BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens Párizs, Franciaország BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ BNP Paribas Investment Partners Luxemburg 11

12 33, rue de Gasperich L 5826 Howald-Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség A BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ IGAZGATÓTANÁCSA: Elnök Marc RAYNAUD, Global Funds Solutions vezető, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Tagok Marnix ARICKX, Fund Engineering vezető, BNP Paribas Investment Partners, Brüsszel Stéphane BRUNET, ügyvezető, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg, Howald-Hesperange, Luxemburgi Nagyhercegség Pieter CROOCKEWIT, Európa térség vezetője, BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Brüsszel Anthony FINAN, Marketing, kommunikáció és Group Networks, BNP Paribas Investment Partners, Párizs Eric MARTIN, vezérigazgató, BNP Paribas Luxemburg, Luxemburg Christian VOLLE, igazgató, BNP Paribas Investment Partners Luxemburg Charlotte DENNERY, Chief Operating Officer, BNP Paribas Investment Partners, Paris LETÉTKEZELŐ, KÖZPONTI KIFIZETŐHELY, SEGÉDIKTATÓ ÉS SEGÉDNYILVÁNTARTÓ BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch, 33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Luxemburgi Nagyhercegség ALAPKEZELŐK BNP Paribas Asset Management S.A.S. 1, boulevard Haussmann F Párizs, Franciaország Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA LUXEMBURGI KIFIZETŐHELY BNP Paribas Luxembourg 10A, boulevard Royal, L-2093 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség KÖNYVVIZSGÁLÓ PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség FELÜGYELETI HATÓSÁG Commission de Surveillance du Secteur Financier 110, route d Arlon, L-2991 Luxembourg Luxemburgi Nagyhercegség 12

13 II. FEJEZET - ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 2-1 BEVEZETÉS A BNP Paribas InstiCash egy luxemburgi bejegyzésű, változó tőkéjű befektetési társaság, amelyet a BNP Paribas csoport hozott létre. A Társaság vagyonát a BNP Paribas Investment Partners Luxemburg (BNP Paribas Investment Partners Luxemburg) kezeli. A Társaság működése elsősorban a 2001/108/EK, valamint a 2001/107/EK európai uniós Irányelvek által módosított december 20-i (85/611/EGK) európai uniós Irányelv (a továbbiakban 85/611/EGK Irányelv ) és a többször módosított augusztus 10-i Társasági Törvény által meghatározott kollektív befektetési vállalkozásokról szóló Törvény első részének hatálya alá esik. A BNP Paribas InstiCash egy olyan befektetési alap, amely különböző részalapokból áll, melyek mindegyike különböző devizanemekben kifejezett, átruházható értékpapírokból és/vagy egyéb likvid pénzügyi eszközökből létrehozott eszközportfolióval rendelkezik. Az egyes részalapok - kiegészítő jelleggel - nettó eszközeiknek legfeljebb 49%-át készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatják. A befektetők szempontjából minden egyes részalap egymástól elkülönült egységnek tekintendő. Minden egyes befektető csak azon részalapokból származó hozamokra és eszközökre jogosult, amelyekbe befektetett, és csakis befektetésének arányában. Az egyes részalapok kötelezettségeit mindig az adott részalap eszközei fedezik. A BNP Paribas InstiCash EUR, a BNP Paribas InstiCash USD, BNP Paribas InstiCash GBP és a BNP Paribas InstiCash EUR Government részalapok a Standard & Poor s-tól AAAm minősítést kaptak, míg a BNP Paribas InstiCash CHF, a BNP Paribas InstiCash EUR és a BNP Paribas InstiCash USD részalapokat a Moody s is értékelte, és ennek során Aaa/MR1 minősítést kaptak. A részalapok törekszenek a kapott minősítések fenntartására. A BNP Paribas InstiCash EUR rész-alap AAAmmf minősítést kapott továbbá a Fitch Ratings-től. A részalap törekszik a kapott minősítés fenntartására. Az egyes részalapok jellemzői és befektetési politikája a Tájékoztató B Függelékében találhatók meg. Minden egyes részalap különböző befektetésijegy-kategóriákat kínálhat (erről bővebben a IV. fejezet, valamint a Tájékoztató B Függeléke ad tájékoztatást), bizonyos kategóriák pedig kétféle értékpapírosztályt is kínálhatnak: ezek egyike tőkét felhalmozó ( tőkésítő befektetési jegy ), a másik pedig hozamfizetésre jogosító ( hozamfizető befektetési jegy ) osztály. A Társaság új részalapokat hozhat létre. Új részalapok létrehozásakor a Tájékoztató megfelelően kiegészítésre kerül az új részalapokra vonatkozó részletes információkkal. Az új részalap létrehozásáról, vagy a Tájékoztatóban már szereplő részalap új befektetésijegy-kategóriája vagy - osztálya létrehozásáról az Igazgatóság dönt, és egyúttal meghatározza egyebek mellett az értékesítési árat, az első értékesítés napját/időtartamát és az említett első értékesítéshez kapcsolódó Fizetési Határnapot. A Társaság valamennyi részalapjának befektetési jegyét az egyes Értékelési Napokon meghatározott áron értékesítik és váltják vissza. A fent említett ár minden részalap, minden befektetésijegy-kategória és -osztály tekintetében a részalap egy befektetési jegyre jutó Nettó Eszközértékén alapul. A részalapok Nettó Eszközértéke az adott részalap referencia-devizanemében kerül meghatározásra. A következő kifejezésekre és mozaikszavakra történő utalás az alábbi pénznemeket jelenti: CHF USD EUR GBP svájci frank amerikai dollár euró angol font 13

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV")

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség

PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség PIONEER FUNDS Fonds commun de placement (kollektív befektetési alap) Székhely: 8-10, rue Jean Monnet, L-2180 Luxemburg, Luxemburgi Nagyhercegség Közlemény a Pioneer Funds Absolute Return European Equity,

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet

OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek. OJB 2009/IX sorozat 001 részlet OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 21.) Végleges Feltételek OJB 2009/IX sorozat 001 részlet minimum 10.000.000 Ft össznévértékű, Budapesti Értéktőzsdére

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR

A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR A JELEN DOKUMENTUM A 2001. ÉVI CXX. TÖRVÉNY 7. (2) BEKEZDÉSE SZERINT DEMATERIALIZÁLT ÉRTÉKPAPÍRHOZ KIÁLLÍTOTT OKIRAT ÉS NEM ÉRTÉKPAPÍR 2006. február 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK ÉS OKIRAT MINTA Az FHB Földhitel-

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-049/2015 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÉRTÉKPAPÍR ADÁS-VÉTEL MEGÁLLAPODÁSOKHOZ Termék definíció Az Értékpapír adásvételi megállapodás keretében a Bank és az Ügyfél értékpapírra vonatkozó azonnali adásvételi megállapodást kötnek.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

T ÁJ É K O Z T AT Ó. P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable T ÁJ É K O Z T AT Ó P AR V E S T ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. SZEPTEMBER

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG

VÉGLEGES FELTÉTELEK. 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. május 26. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNTÁRSASÁG Minimum 10.000.000 össznévértékű, névre szóló jelzáloglevelek forgalomba hozatala az 1.000.000.000.000 Ft keretösszegű

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON BESSA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Bessa Származtatott Befektetési

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés. 2015 I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai

Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai Stratégiai és Pénzügyi Divízió Befektetői Kapcsolatok és Tőkepiaci Műveletek Hivatkozási szám: BK-099/2014 Az OTP Bank Nyrt. mérlegének és eredménykimutatásának lényeges adatai A 2013. évi V. törvény (a

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Elnevezés cseh nyelven Rövid neve Rövid név angolul Rövid név cseh nyelven GE Money Penezni Alap* GE Money Penezni Investment Fund GE Money Peněžní

Részletesebben

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Féléves jelentés I. félév. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 I. félév Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen féléves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik

Általános adatok: Az I sorozat forgalmazása kizárólag a Concorde Értékpapír Zrt.-nél történik Féléves jelentés 2014 DIALÓG Likviditási Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-267 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.628-2/2008 ISIN kód: HU0000706494 A sorozat ISIN kód: HU0000713367 I sorozat A Féléves

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Erste

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP. Société d investissement à capital variable ÁJÉKOZAÓ A luxemburgi jog alapján létrejött PARWORLD ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. november

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Befektetési szolgáltatások

Befektetési szolgáltatások Bank - Tőkepiaci alaptan Befektetési szolgáltatások Tőkepiac szerepe Tőkepiac szabályozása Tőkepiaci tevékenység Tőkepiac felügyelete 2014 ősz MsC képzés 1 Bank Pénzügyi közvetités Fizetések bonyolítása

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25.

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 25. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. február 25. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS FONTOS DOKUMENTUM ÉS AZONNALI FIGYELMET IGÉNYEL. Amennyiben kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket kell tennie, forduljon azonnal tőzsdeügynökéhez, banki ügyintézőjéhez, ügyvédjéhez,

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - Budapest Kötvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3.

VÉGLEGES FELTÉTELEK december 3. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. december 3. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 10.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011.

Részletesebben

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt.

ALTERA Vagyonkezelő Nyrt. FIGYELMEZTETÉS: A Tájékoztató jelen Kiegészítésével kapcsolatosan a Kibocsátó, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a Forgalmazó felelőssége nem egyetemleges. A

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához

Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Útmutató befektetési alapok kezelési szabályzatának módosításához Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.

AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 2012. ÉVES JELENTÉS AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Nemzetközi Kötvény Befektetési

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable

TÁJÉKOZTATÓ. PARVEST ( Sicav ) SICAV ESERNYŐALAP Société d investissement à capital variable TÁJÉKOZTATÓ PARVEST ( Sicav ) "SICAV ESERNYŐALAP" Société d investissement à capital variable változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2009. NOVEMBER 1 TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed

FÉLÉVES JELENTÉS. nyilvános, nyíltvégű, értékpapíralap. a bejegyzéstől határozatlan ideig terjed 2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: icash Conservative Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16 Nyilvántartásba vételi szám: 1111-196 ISIN kód: HU0000704366 NEÉ számítás

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA

ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA ESZKÖZALAP BEFEKTETÉSI POLITIKA TARTALMÁNAK MEGFELELŐSÉGÉT ELLENŐRZŐ LISTA Biztosító neve: Eszközalap neve: Az ellenőrző lista készítésének időpontja: Az ellenőrző lista készítője: 1. ESZKÖZALAP ELNEVEZÉSE

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/5 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2013 1/5 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: Típus:

Részletesebben

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról

2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 2001. évi éves jelentés a Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alapról 1. A Budapest (II.) Kötvény Befektetési Alap, határozatlan futamidejű, nyíltvégű befektetési alap. 2. Alapkezelője a Budapest Alapkezelő

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap

Éves jelentés. Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap Éves jelentés 2013 Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap A jelen éves jelentést az Allianz Alapkezelő Zrt., mint az Allianz Indexkövető Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: az Alap) alapkezelője

Részletesebben

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap

Féléves jelentés DIALÓG Octopus Származtatott Deviza Befektetési Alap Féléves jelentés 2016 DIALÓG Octopus Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-395 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-339/2010 ISIN kód: HU0000709241 A sorozat ISIN kód: HU0000713375 EUR sorozat

Részletesebben

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése:

1. Kibocsátó: FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1082 Budapest Üllői út 48. 2. (i) Sorozat megjelölése: FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés 2015. MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2015 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1112-234 MNB engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 A Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 4. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2011. március 4. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2010-2011. évi

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10.

VÉGLEGES FELTÉTELEK június 10. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2014. június 10. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 15.000.000,- euró össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2013-2014. évi

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Gránit Bank Betét Alap

Gránit Bank Betét Alap Gránit Bank Betét Alap Indulás dátuma: 2011.december 08. HU0000711106 1,- HUF 30. napján: 233 678 406 HUF 30. napján: 1,027663 HUF Alapkezelési díj: 0,00 % PSZÁF engedély száma: KE-III/50115/2011. Likviditási

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13.

Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. Diófa Ingatlan Befektetési Alap: 2011. I. féléves jelentés 2011.07.13. I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű ingatlanforgalmazó

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22.

VÉGLEGES FELTÉTELEK március 22. VÉGLEGES FELTÉTELEK 2010. március 22. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság legfeljebb 4.000.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló Kötvények forgalomba hozatala a Raiffeisen 2009-2010. évi

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap

Részletesebben