ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK"

Átírás

1 BNP PARIBAS INSTICASH EUR A luxemburgi székhelyű, június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a továbbiakban "SICAV") részalapja EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS A jelen egyszerűsített tájékoztató a részalapról és a BNP Paribas InstiCash-ről tartalmaz alapvető információkat. További információk végett kérjük szerezze be a BNP Paribas InsriCash teljes tájékoztatóját, valamint féléves, illetve éves beszámolóját, amely dokumentumok bármikor ingyenesen hozzáférhetők a BNP Paribas Investment Partners Luxembourg-nál (33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange), vagy közvetlenül a honlapon. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Jogi forma: Alapító: Befektetési Alapkezelő: Alapkezelő: A BNP Paribas InstiCash részalapja, amely egy több részalapból álló változó tőkéjű befektetési társaság, melyet a kollektív befektetési vállalkozásokról szóló 2002, december 20-i luxemburgi törvény (a továbbiakban a 2002, Évi Törvény ) alapján határozatlan időre hoztak létre. BNP Paribas S.A. 16, boulevard des Italiens, F Párizs BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange BNP Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, F Párizs Fischer Francis Trees & Watts Inc 200 Park Avenue, New York, NY 10166, USA Letétkezelő: Könyvvizsgáló: Felügyeleti Szerv: BNP Paribas Securities Services, Luxemburgi Fióktelep 33, rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange PricewaterhouseCoopers 400, route d Esch, L-1014 Luxemburg Commission de Surveillance du Secteur Financier (www.cssf.lu) 110, route d Arlon, L-2991 Luxemburg 1

2 A BEFEKTETÉSEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK Befektetési cél A BNP Paribas InstiCash EUR befektetési célja a folyamatos likviditás biztosítása és a befektetett tőke megőrzése a befektető részére elérhető legjobb pénzpiaci hozam mellett. A részalap jellemzői A BNP Paribas InstiCash EUR a rövid távú pénzpiaci befektetési alapok közé tartozik. Befektetési politika A BNP Paribas InstiCash EUR részalap pénzpiaci eszközökből (így különösen letéti jegyekből, kincstárjegyekből, kereskedelmi váltókból) és rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokból álló diverzifikált portfolióba fektet. A részalap a jelen Tájékoztató szerinti kiemelt partnerekkel kötött visszavásárlási kötelezettséget tartalmazó visszavásárlási vagy fordított visszavásárlási megállapodásokba is befektethet. A BNP Paribas InstiCash EUR részalap kiegészítő jelleggel nettó eszközeinek legfeljebb 49%-át készpénzben vagy készpénzzel egyenértékű eszközökben is tarthatja. A fenti befektetéseknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük: Futamidő A BNP Paribas InstiCash EUR részalap olyan értékpapírokat tarthat, amelyeknek az eredeti vagy hátralévő futamideje a megszerzésük időpontjában legfeljebb 397 nap, figyelembe véve a kapcsolódó pénzügyi eszközöket vagy az alkalmazandó feltételeket. A BNP Paribas InstiCash EUR részalap olyan változó kamatozású kötvényekbe fektethet, amelyek hátralevő futamideje legfeljebb 397 nap, feltéve, hogy a referencia-kamatlábat legalább évente a piaci viszonyokhoz igazítják. A BNP Paribas InstiCash EUR súlyozott átlagos lejárata (Weighted Average Maturity, kamatkockázat) legfeljebb 60 nap. A BNP Paribas InstiCash EUR-nak a portfolió minden egyes, ugyanazon társaságtól származó értékpapírcsomagjának visszafizetéséig fennmaradó súlyozott átlagos lejárata (Weighted Average Life, hitelkockázat) legfeljebb 120 nap (tőke + kamat). Minimális hitelminőség A BNP Paribas InstiCash EUR részalap olyan értékpapírokba fektethet, amelyeket a Standard & Poor s legalább A1 vagy a Moody s Investors Services ( Moody s ) legalább Prime-1 minősítéssel látott el. A BNP Paribas InstiCash EUR részalap a fentiekkel azonosnak tekintett belső hitelminősítésű értékpapírokba is befektethet. Befektetési alapok Csak (a BNP Paribas InstiCash EUR-éhoz hasonló befektetési korlátozások alá eső) rövid távú pénzpiaci befektetési alapok tarthatók. A részalapba történő befektetéssel kapcsolatos jellemző kockázatok A részalapba történő befektetés nem garantált: a részalap a rövid távú pénzpiaci befektetési alapok kategóriájához tartozik, célja az eszközei értékének megőrzése. Különbözik viszont a bankbetétekbe történő befektetéstől, amennyiben sem a hozam, sem a tőke megőrzése nem garantálható. Az ebbe a részalapba történő befektetés nem jelent garantált termékbe történő befektetést. 2

3 Referencia-devizanem A részalap devizaneme az EUR. Kockázati profil - minősítés A részalapot a Standard & Poor s az AAAm minősítésű kategóriába sorolta. A részalap törekszik a kapott minősítés megőrzésére. A Standard & Poor s minősítése a részalap befektetési irányelveinek, a részalap kezelésének, a befektetési stratégiák, a működési szabályzatok és a belső ellenőrzés elemzésén alapul. A részalapok portfolióinak folyamatos ellenőrzésével együtt a minősítés a részalap átfogó kockázat-értékelésének tekinthető. A Standard & Poor s azon pénzpiaci alapokat minősíti AAAm kategóriájúnak, amelyek a hitelminősítő intézet szerint az átlagosnál jobban képesek megőrizni tőkéjüket, és korlátozni a veszteség bekövetkezésének kockázatát (különösen abban az esetben, ha valamely kibocsátó nem teljesít). A Standard & Poor s fenti minősítése nem vetíti elő a részalap egy befektetési jegyre jutó Nettóeszközértéknövekedésben kifejezett teljesítményét, és nem tekinthető a befektetési jegyek vásárlására, tartására vagy értékesítésére vonatkozó ajánlásnak, mivel a Standard & Poor s minősítése nem veszi figyelembe a részalap befektetési jegyeinek piaci árát, hozamát, vagy hogy a befektetés mennyiben felel meg a befektető igényeinek. A részalap a Fitch Ratings minősítését is megszerezte. A Fitch Ratings az AAAmmf+ minősítésű kategóriába sorolta a részalapot. A részalap törekszik a kapott minősítés megőrzésére. A Fitch Ratings magyarázata szerint a pénzpiaci alapokra vonatkozó minősítés az alapul fekvő portfolió hitelminőségét, a befektetett tőke biztosítékait, és a nettó eszközérték stabilitását mérlegeli. Az értékelés számításba veszi továbbá az alapkezelő befektetési tapasztalatát és a működési környezet stabilitását. Az AAAmmf+ minősítésű alapok hiteleseményekből származó veszteségekhez kapcsolódó kockázata korlátozott, és nehéz piaci körülmények között kimagasló képességet mutat a befektetett tőke megőrzésére. Végezetül, a részalap a Moody s minősítését is megszerezte. A Moody s az Aaa/MR1 minősítésű kategóriába sorolta a részalapot. A részalap törekszik a kapott minősítés megőrzésére. Az Aaa hitelkockázati minősítés azt a fontosságot tükrözi, amelyet az alapkezelő tulajdonít a portfolióba tartozó eszközök hitelminőségének. A kiemelkedő hitelminősítés mellett a Moody s által adott MR1 piaci kockázati minősítés a részalap kielégítő likviditási profilját hangsúlyozza. Az MR1 piaci kockázati minősítést alátámasztó egyéb szempontok között szerepel az a várakozás, hogy a részalap befektetési jegyeinek értéke a jövőben alacsony volatilitást fog mutatni. A Moody s Aaa hitelkockázati minősítése, amelybe a részalapot sorolta, a főleg rövid lejáratú adósságpapírokba fektető ÁÉKBV-k befektetési jegyeibe eszközölt befektetés minőségére utal. A minősítés nem vetíti előre ugyanakkor a részalap jövőbeni teljesítményét a Nettó Eszközérték növekedése, illetve volatilitása, vagy a hozamráta változására vonatkozóan. A Moody s hitelminősítő által alkalmazott módszertan alapján az Aaa minősítés azt jelenti, hogy a részalap egy Aaa minősítésű, 18 hónapos lejáratú kereskedelmi adósságpapírral azonos minőségűnek tekinthető. A Moody s hitelminősítő intézet a részalap eszközei hitelképességének értékelésén túl az egytől ötig terjedő skálán az MR1 piaci kockázati minősítéssel látta el a részalapot. Ez a minősítés a legalacsonyabb piaci kockázatot tükrözi, tekintve, hogy a piaci ingadozásokra legkevésbé érzékeny alapok kapnak MR1 minősítést (MR1 + minősítést az állandó nettó eszközértékkel rendelkező, vagy ezzel kapcsolatos, speciális korlátozásoknak megfelelő alapok kapnak), míg a legérzékenyebb alapok MR5 minősítést kapnak. Befektetői profil A részalap a megfontolt befektetőket célozza meg, akik befektetéseik értékének megőrzésére, és a lehetséges legmagasabb pénzpiaci hozam elérésére törekszenek. 3

4 ÁLTALÁNOS KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK Befektetésijegy-kategóriák A részalap az alábbi kategóriákba tartozó befektetési jegyeket kínál: Kategória Osztalékpolitika Az alábbi személyek részére áll rendelkezésre I Tőkésítő Intézményi befektetők és KBF-ek IT1 Tőkésítő Jogi személyek, amelyek saját részükre, vagy kollektív megtakarítási vagy más hasonló formák keretében természetes személyek javára, vagy KBF-ek részére vásárolnak befektetési jegyet. Ez a kategória annyiban tér el az I kategóriától, hogy a vásárlás és visszaváltás ellenértéke az irányadó Értékelési Napot követő munkanapon kerül megfizetésre. I Distribution (1) Hozamfizető Intézményi befektetők és KBF-ek Classic Tőkésítő Jogi és természetes személyek Classic T1 Tőkésítő Jogi és természetes személyek. Ez a kategória annyiban tér el a Classic kategóriától, hogy a vásárlás és visszaváltás ellenértéke az irányadó Értékelési Classic New Distri Hozamfizető Jogi és természetes személyek. Ez a kategória a következőkben tér el az Classic kategóriájú befektetési jegyektől: olyan hozamfizető befektetési jegyek, melyeknél a jegyzés és visszaváltás ellenértéke az irányadó Értékelési Privilege Tőkésítő Jogi és természetes személyek Privilege T1 Tőkésítő Jogi és természetes személyek. Ez a kategória annyiban tér el a Privilege kategóriától, hogy a vásárlás és visszaváltás ellenértéke az irányadó Értékelési X Tőkésítő A BNP Paribas InstiCash által külön jóváhagyott intézményi befektetők és KBFek, alapkezelők és kapcsolt vállalkozásaik, továbbá olyan portfoliókezelők, akik egyéni portfolió-kezelési megbízások alapján intézményi befektetőik részére vásárolnak. Ezen személyek és intézményi befektetőik X kategóriájú befektetési jegyet csak a BNP Paribas InstiCash külön engedélyével vásárolhatnak. K Tőkésítő Intézményi ügyfelek. Ez a kategória abban különbözik az I kategóriától, hogy eltérő mértékű minimális tartási követelmények vonatkoznak rá. A minimális tartási követelmények számítása szempontjából a több részalapban eszközölt befektetéseket össze lehet vonni. K T1 Tőkésítő Intézményi ügyfelek. Ez a kategória abban különbözik az I kategóriától, hogy eltérő mértékű minimális tartási követelmények vonatkoznak rá. A minimális tartási követelmények számítása szempontjából a több részalapban eszközölt befektetéseket össze lehet vonni. Ez a kategória annyiban tér el a K kategóriától, hogy a vásárlás és visszaváltás ellenértéke az irányadó Értékelési K Distribution (1) Hozamfizető Intézményi ügyfelek. Ez a kategória abban különbözik az I kategóriától, hogy eltérő mértékű minimális tartási követelmények vonatkoznak rá. A minimális tartási követelmények számítása szempontjából a több részalapban eszközölt befektetéseket össze lehet vonni. (1) Annak érdekében, hogy a kategória nettó eszközértékét állandó szinten, mégpedig az induló vételáron tartsák, a befektetési jegyek között felosztható befektetési nyereség jelentős részét, vagy akár teljes összegét minden nap megállapítják osztalékként, és havonta kifizetik a befektetésijegy-tulajdonosoknak. 4

5 A befektetési jegyek vásárlásának és tartásának legkisebb összegei Kategória I IT1 I Distribution Privilege Privilege T1 Classic Classic T1 Classic New Distri X K KT1 K Distribution A kezdő befektetés legkisebb összege és tartási minimum (1) (2) EUR EUR EUR EUR EUR EUR (3) EUR (3) EUR (3) További befektetések legkisebb összege (1) Azok a szervezetek, amelyek elnevezéséből egyértelmű, hogy ugyanazon csoporthoz tartoznak, illetve amelyeknek közös központi döntéshozó testülete van, a legkisebb befektetési összeg meghatározásánál együttes elbírálás alá esnek. (2) Abban az esetben, ha a befektető tulajdonában a tartási minimumnál kevesebb befektetési jegy van, az Igazgatóság elrendelheti ezen befektetési jegyek ugyanazon részalap olyan engedélyezett kategóriájára történő átváltását, amely a befektető számára a legelőnyösebb, és amely kategóriára vonatkozó tartási minimumnak a befektető megfelel. (3) A minimum összeg számításánál a különböző részalapokban eszközölt befektetések együttesen is figyelembe vehetők. Költségek és díjak Jegyzési, visszaváltási és átváltási díjak Az első vásárlás és a további vásárlások esetében jegyzési díj, valamint visszaváltási vagy átváltási díj jelenleg nem kerül felszámításra. Alapkezelési díj és Teljes Költség Arány (1) Az éves alapkezelési díj a megelőző hónapban az egyes befektetésijegy-kategóriák/-osztályok nettó eszközértékének átlaga alapján számítva havonta kerül kifizetésre a befektetési alapkezelő részére. A díj tartalmazza az alapkezelő és amennyiben irányadó bármely más al-alapkezelő díjazását. Kategória Maximális Alapkezelési Díj (2) Maximális Egyéb Költségek (3) Teljes Költség Arány a es pénzügyi évben I 0,15% 0,10% 0,15% IT1 0,15% 0,10% 0,0965% I Distribution 0,15% 0,10% 0,15% Privilege 0,25% 0,25% 0,32% Privilege T1 0,25% 0,25% - Classic 0,35% 0,35% 0,37% Classic T1 0,35% 0,35% - Classic New 0,35% 0,35% - Distri X 0% 0,10% 0,10% K 0,10% 0,10% - KT1 0,10% 0,10% - K Distribution 0,10% 0,10% 0,12% (1) A Teljes Költség Arány ( Total Expense Ratio ) az Alapkezelési Díj és az adott évben felmerült Egyéb Költségek összegének felel meg, amelyet az adott kategória átlagos nettó eszközértékének arányában fejeznek ki. (2) Az egyes befektetésijegy-kategóriák/-osztályok előző havi nettó eszközértékének átlaga alapján kerül kiszámításra. A díj tartalmazza az alapkezelő és bármely más al-alapkezelő díjazását. (3) Minden egyéb költséget (könyvvizsgáló, nettó eszközérték közzététele, regisztrációs adó, stb.) és díjat (Letétkezelő, Befektetési Alapkezelő, stb.) magában foglal, kivéve a tranzakciókhoz kapcsolódó költségeket és díjakat. 5

6 Nettó eszközérték A részalap egyes kategóriáinak és osztályainak egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértékét minden Értékelési Napon (Értékelési Nap a hét bármely olyan teljes napja, amely napon a bankok mind Párizsban, mind Luxemburgban az ügyfélforgalom számára nyitva tartanak, kivéve: i) szombat és vasárnap, ii) azok a napok, amelyeken a bankok Párizsban, és/vagy Luxemburgban kivételes jelleggel zárva tartanak, feltéve, hogy erről a Befektetési Alapkezelő megfelelő előzetes értesítést kapott) kiszámítják. Az érdeklődő a nettó eszközértékekről a BNP Paribas InstiCash székhelyén, a Befektetési Alapkezelőnél és a kifizetőhelyként eljáró bankoknál tájékozódhat. Vásárlás és visszaváltás A részalap befektetési jegyei az adott Értékelési Napon érvényes nettó eszközértéken vásárolhatók meg, illetve válthatók vissza. Vásárlási és visszaváltási megbízások 14:30 (luxemburgi idő szerint) bármely Értékelési Napon összesítésének záró időpontja Vételár/Visszaváltási ár Az Értékelési Napon kiszámított, egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Kifizetés napja Értékelési Nap Átváltás A befektetési jegyek átválására az azok vásárlására és visszaváltására vonatkozó valamennyi előírás és feltétel irányadó. A befektetésijegy-tulajdonosok a részalapba tartozó befektetési jegyeiket sem részben, sem egészben nem válthatják át másik részalapba tartozó befektetési jegyekre. A részalap egyik kategóriájába/osztályába ( eredeti kategória/osztály ) tartozó befektetési jegyek ugyanazon részalap másik kategóriájába/osztályába ( új kategória/osztály ) tartozó befektetési jegyekre történő átváltása az eredeti kategóriába/osztályba tartozó befektetési jegyek visszaváltásának, és ezzel egyidejűleg az új kategóriába/osztályba tartozó befektetési jegyek jegyzésének minősül. A befektetési jegyek a részalap más kategóriájába vagy osztályába tartozó befektetési jegyekre csak abban az esetben válthatók át, ha az új kategóriára vagy osztályra vonatkozó előírások (befektetés legkisebb összege, engedélyezett befektetők, stb.) teljesülnek. Adózás A hatályos rendelkezések szerint a BNP Paribas InstiCash kizárólag évi regisztrációs adót (az átlagos nettó eszközértéke alapján számított évi 0,01%, mely negyedévente kerül kiszámításra és megfizetésre, kivéve az I, I Distribution, IT1, X, K, KT1 és a K Distribution kategóriákat, ahol az adó mértéke 0%) és a külföldi jövedelemre kivetett forrásadót köteles megfizetni. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló 2003/48/EK (2003, június 3,) tanácsi irányelvet a luxemburgi jogba átültető 2005, június 21-i luxemburgi törvény alapján 2005, július 1-jétől forrásadó-köteles az a luxemburgi kifizetőhelytől származó, kamatfizetés formájában szerzett megtakarítási jövedelem, amelyet, Luxemburgtól eltérő EU tagállamban adóilletőséggel bíró, tényleges haszonélvező magánszemély befektetők szereznek. Az ilyen jövedelemre kivetett luxemburgi forrásadó mértéke 2011, június 30-ig 20%, 2011, július 1-jétől pedig 35%. A befektetésijegy-tulajdonosok maguk kötelesek adóbevallásukat az adóilletőségük szerinti országban benyújtani. 6

7 Portfolióforgalom Arány (PFÁ; Portfolio Turnover Ratio ) (1) Egy részalap portfolióforgalom aránya az alábbi értékek hányadosának felel meg: a) egyrészről a portfolió értékpapírjait érintő összes vétel és eladás, másrészről a részalap befektetési jegyei összes vásárlása és visszaváltása közötti különbözet; valamint b) a részalap átlagos nettó eszközértéke. A PFÁ nem tekinthető a portfolió jövőbeni forgalomaránya előrejelzésének. Ezenfelül a részalap befektetési politikája a rövid lejáratú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba történő befektetést is lehetővé teszi, amely a portfolió értékpapírjainak magas forgalmát eredményezi. Ezért a jelen részalap esetében a portfolióforgalom aránya nem tekinthető a befektető számára releváns tényezőnek. (1) 2010, november 30-án. A PFÁ a luxemburgi szabályoknak megfelelően kerül kiszámításra. További információk További információkért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a BNP Paribas Investment Partners Luxembourggal (33, rue de Gasperich, 5826 Howald-Hesperange) A RÉSZALAP TELJESÍTMÉNYE Kategória I 2,80% 3,96% 4,38% 1,18% 0,80% IT I Distribution - 3,98% 4,38% 1,18% 0,80% Privilege 2,59% 3,70% 4,12% 0,95% 0,59% PrivilegeT Classic 2,35% 3,44% 3,86% 0,70% 0,54% ClassicT Classic New Distri X 2,91% 4,06% 4,46% 1,25% 0,85% K KT K Distribution A teljesítményértékeket egy teljes naptári évre vetítve számítják, és a költségek levonása nélkül kerülnek megállapításra. Ugyanakkor nem tartalmazzák azokat a díjakat és költségeket, amelyeket a befektetési jegyek vásárlásakor vagy visszaváltásakor számíthatnak fel. A SICAV befektetései ki vannak téve a piaci ingadozásoknak. Következésképp fennáll annak a kockázata, hogy a befektetők nem kapják vissza a részalapban elhelyezett befektetések teljes összegét. A múltbéli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli teljesítményére vonatkozólag. 7

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2011, MÁJUS ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK BNP PARIBAS INSTICASH CHF A luxemburgi székhelyű, 1998. június 30-án alapított BNP Paribas InstiCash változó tőkéjű befektetési társaság (Société d investissement à capital variable, a "SICAV") részalapja

Részletesebben

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash TÁJÉKOZTATÓ SICAV ESERNYŐALAP befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról BNP Paribas InstiCash Luxemburgi bejegyzésű változó tőkéjű befektetési társaság 2011. MÁJUS 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én.

Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. Worldselect One First Selection A Worldselect One részalapja, változó tőkéjű befektetési társaság (a Részalapok ) Létrejött 2004. július 21-én. EGYSZERŰSÍTETT TÁJÉKOZTATÓ 2010. MÁRCIUS Ez az egyszerűsített

Részletesebben

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Értesítés a Befektetésijegy-tulajdonosainak 1. Ezúton értesítjük a Credit Suisse (Lux) Inflation Linked EUR Bond Fund (a jelen pont alkalmazásában a Részalap ) Befektetésijegy-tulajdonosait, hogy az Alapkezelő

Részletesebben

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-CsendesÓceáni-Részvény Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN hozamfizető: ISIN felhalmozó: ISIN előtakarékossági

Részletesebben

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014.

QUANTIS HUF Likviditási Alap. Féléves jelentés 2014. QUANTIS HUF Likviditási Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1

Részletesebben

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Ingatlan Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE

PARVEST TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÁS A BEFEKTETŐK RÉSZÉRE A BNP Paribas csoport által az ügyfeleknek kínált alapválaszték áramvonalasítása, valamint a PARVEST (a Vállalat ) tulajdonában lévő eszközök optimális kezelése érdekében

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid név Rövid név angolul Budapest Euró Pénzpiaci Alap* Budapest Euro Money Market Investment Fund Budapest Euró Pénzpiaci Alap Budapest Euro Money

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely alacsony kockázatvállalás mellett, a normál 1 lekötött betétekkel versenyképes

Részletesebben

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek

II.B. Nem igényelhető lekötött forint- és devizabetétek II.B. igényelhető lekötött forint- és devizabetétek Kondíciós Lista Érvényben: 2008. november 6-tól visszavonásig 1. 2008. november 5. után nem igényelhető forint lekötött betétek 1. 1. Raiffeisen Vegyespáros

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Aranytrió 2. Nyíltvégű Pénzpiaci Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest Aranytrió

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP

Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Féléves jelentése a Tpt. V. fejezetében foglaltak alapján készült. I. Vagyonkimutatás Piaci

Részletesebben

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA CONCORDE USD PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde USD PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE USD PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde USD Pénzpiaci Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap

K&H fellendülő Európa tőkevédett nyíltvégű alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez

Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Útmutató befektetési alapok nyilvántartásba vételéhez Tartalom Irányadó jogszabályok... 3 A Felügyelet engedélyezési hatásköre... 3 Egyéb jogszabályi rendelkezések... 3 A Felügyelethez benyújtandó dokumentumok...

Részletesebben

Schroder International Selection Fund

Schroder International Selection Fund Fund Société d'investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Luxemburgi Nagyhercegség Tel.: (+352) 341 342 202 Fax : (+352) 341 342 342 Fontos. Jelen levelünk tájékoztatást nyújt

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,638 HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 8 180 498 608 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV

Részletesebben

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok

A befektetési eszközalap portfolió teljesítményét bemutató grafikonok PÉNZPIACI befektetési eszközalap portfólió Benchmark: RMAX Típus: Rövid lejáratú állampapír Árfolyam 1,657HUF/egység Valuta HUF Portfolió nagysága 7 625 768 268 HUF Kockázati besorolás: alacsony A bemutatott

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK2 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Sberbank Pénzpiaci Befektetési Alap Alapadatok Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Alternatív befektetési alap (ABA) nyilvános,

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2008.

FÉLÉVES JELENTÉS 2008. Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Alap a PSZÁF III/120.017-1/2004. számú, 2004. április 07. napján kelt határozata

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Készült: 2012. augusztus 9. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde CVK3 Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.03.04-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 03.04.. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP

Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP

TÁJÉKOZTATÓ. A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP TÁJÉKOZTATÓ A luxemburgi jog alapján létrejött W O R L D S E L E C T O N E ESERNYŐALAP Változó tőkéjű befektetési társaság befektetési jegyeinek forgalomba hozataláról 2010. MÁRCIUS 1 TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT

Részletesebben

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Abszolút Hozam Származtatott Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Absolute Return Derivative Investment Fund Budapest Abszolút Hozam Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása

Részletesebben

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA

Pénzügyi számítások. 7. előadás. Vállalati pénzügyi döntések MAI ÓRA ANYAGA. Mérleg. Rózsa Andrea Csorba László FINANSZÍROZÁS MÓDJA Pénzügyi számítások 7. előadás Rózsa Andrea Csorba László Vállalati pénzügyi döntések Hosszú távú döntések Típusai Tőke-beruházási döntések Feladatai - projektek kiválasztása - finanszírozás módja - osztalékfizetés

Részletesebben

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE

HIRDETMÉNY BEFEKTETÉSIJEGY-TULAJDONOSOK RÉSZÉRE PARVEST Société d Investissement à Capital Variable (Változó tőkéjű befektetési társaság) luxemburgi jog alapján létrejött társaság 33, rue de Gasperich, L 5826 Howald - Hesperange Luxembourg Trade Register

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2008. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ I. REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2008. I. félévéről Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA

Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2013. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP SUI GENERIS 1.1 SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A SUI GENERIS 1.1 Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I.

Részletesebben

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA DELTA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Delta Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján

Részletesebben

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA CONCORDE PB2 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB2 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás 2014.12.3 1 Vagyonkimutatás

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2014.

FÉLÉVES JELENTÉS 2014. FÉLÉVES JELENTÉS 2014. REÁLSZISZTÉMA MARCO POLO NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés a 2014 év I. félévéről ALAPADATOK Alap neve: Reálszisztéma-Marco Polo Nemzetközi Részvény Származtatott

Részletesebben

A 30/2013. (XII. 16.) MNB

A 30/2013. (XII. 16.) MNB A Magyar Nemzeti Bank elnökének 30/2013. (XII. 16.) MNB rendelete16 a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről A Magyar Nemzeti Bankról

Részletesebben

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA

CONCORDE PB3 ALAPOK ALAPJA PB3 ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde PB3 Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 2014.12.31

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2012. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA Pí SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Platina Pí Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.

Részletesebben

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA CONCORDE-VM EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde-VM Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3.

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prizma Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13.

ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. ERSTE SÁVOS HOZAMMAX KÖTVÉNY 13. 100%-os Tőkevédelem és magas hozam lehetősége az EUR/HUF árfolyamának stabilitásával! 1. Kinek ajánljuk a figyelmébe az Erste Sávos Hozammax Kötvény 13-t? akinek fontos

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP

FÉLÉVES JELENTÉSE ELSŐ FÉLÉV. egységes szerkezetbe foglalt. által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP által kezelt befektetési alapok, CONCORDE PB1 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB2 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE PB3 BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. Esernyőalap MNB Lajstromszám: 1111-607-2 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714555 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről szóló

Részletesebben

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H euró plusz származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap

Féléves jelentés MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap Féléves jelentés 2013 DIALÓG MARACANA Tőkevédett Származtatott Zártvégű Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1112-234 PSZÁF engedélyszám: KE-III-413/2010 ISIN kód: HU0000709464 Általános adatok: Az Alap

Részletesebben

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap

Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő:

Részletesebben

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP PLATINA ALFA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Platina Alfa Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás

Részletesebben

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013.

I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. I. FÉLÉVES JELENTÉS 2013. Befektetési Alap megnevezése: Access Global Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.01.21-től icash Conservatíve Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2006.08.16

Részletesebben

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP CONCORDE KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde Kötvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap I. Féléves jelentés Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Global Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.17-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.17 Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték HUF-ban Arány

Részletesebben

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára

Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Iránymutatások az illetékes hatóságok és az ÁÉKBV alapkezelő társaságok számára Az egyes strukturált ÁÉKBV-k kockázatának mérésére és teljes kitettségének számítására vonatkozó iránymutatások ESMA/2012/197

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap. Pioneer vegyes eszköz stratégiák EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Pioneer vegyes eszköz stratégiák Pioneer Konzervatív Vegyes Alap Olyan befektetést keres, amely többet hozhat a jelenlegi betéti ajánlatoknál, bármikor

Részletesebben

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008.

Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2008. ÉVES JELENTÉS 2008. EQUILOR EQUITY NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Befektetési Alap megnevezése Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Equilor Equity Nyíltvégű Befektetési Alapot április 1-én nyíltvégű értékpapír

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST EURÓ PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD EURO ALAPOK ALAPJA HOLD EURO ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Euro Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4.

Részletesebben

beolvadási tájékoztatója

beolvadási tájékoztatója Az Alpok Tőkevédett Megtakarítási Nyíltvégű Befektetési Alap, mint beolvadó alap és az Erste Tőkevédett Kamatoptimum Nyíltvégű Befektetési Alap, mint átvevő alap beolvadási tájékoztatója Alapkezelő: Erste

Részletesebben

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009.

XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2009. ÉVES JELENTÉS 2009. XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az XGA Aranytégla Nyíltvégű Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) ) a tőkepiacról

Részletesebben

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap

K&H dollár fix plusz 3 származtatott nyíltvégű befektetési alap A megszűnési jelentés a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (továbbiakban: Kbftv.) alapján és a számvitelről

Részletesebben

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról

2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról 2002. évi éves jelentés a Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alapról Alap megnevezése: Budapest Nemzetközi Kötvény Befektetési Alap Típusa: nyíltvégű értékpapír alap Futamideje: nyilvántartásba vételtől

Részletesebben

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP

Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának

Részletesebben

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK

K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H HOZAMLÁNC ÉLETBIZTOSÍTÁSHOZ VÁLASZTHATÓ NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező A tőkevédett pénzpiaci eszközalap

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap

FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2016 Budapest Kötvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Kötvény Alap Budapest Bond Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az

Részletesebben

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007.

Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2007. ÉVES JELENTÉS 2007. Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Befektetési Alap megnevezése Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési Alap Típusa Az Access Dynamic Global Equity Nyíltvégű Befektetési

Részletesebben

egyesülési tervezete

egyesülési tervezete Az Erste Tőkevédett Állampapír Alap, mint beolvadó alap és az Erste Nyíltvégű Tőkevédett Pénzpiaci Befektetési Alap, mint átvevő alap egyesülési tervezete Alapkezelő: Letétkezelő: Forgalmazó: Erste Alapkezelő

Részletesebben

A Raiffeisen-TopSelection-Garantált- Befektetési Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója

A Raiffeisen-TopSelection-Garantált- Befektetési Alap, Egyszerűsített Tájékoztatója A Raiffeisen-TopSelection-Garantált- Befektetési Alap, a Befektetési alapokról szóló törvény 20. -ának megfelelő résztulajdonosi alap Egyszerűsített Tájékoztatója ISIN felhalmozó (garantált rész): ISIN

Részletesebben

Féléves Jelentés 2015.06.30.

Féléves Jelentés 2015.06.30. Féléves Jelentés 2015.06.30. MARKETPROG Esernyőalap Technics Abszolút Hozamú Származtatott MNB Lajstromszám: 1111-607-3 MNB Engedélyszám: H-KE-III-397/2015 ISIN kód: HU0000714571 Féléves jelentés a kollektív

Részletesebben

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése

K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja évi. éves jelentése K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja 2013. évi éves jelentése Ernst & Young Kft. Ernst & Young Ltd. H-1132 Budapest Váci út 20. 1399 Budapest 62. Pf.632, Hungary Tel: +36 1 451

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS 2011

FÉLÉVES JELENTÉS 2011 FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Állampapír Alap* Budapest Government Bond Investment Fund Budapest Állampapír Alap Budapest Government Bond

Részletesebben

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA

CONCORDE HOLD ALAPOK ALAPJA HOLD ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2015. A Concorde Hold Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás I. I/1. I/2. I/3. I/4. Vagyonkimutatás

Részletesebben

EGYESÜLÉSI TERVEZETE

EGYESÜLÉSI TERVEZETE Az MKB 24 Karát Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap és az MKB Megújuló Energia Tőkevédett Likviditási Befektetési Alap EGYESÜLÉSI TERVEZETE JOGUTÓD ALAP: az MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap Alapkezelő:

Részletesebben

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap

K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap K&H tőkét részben előre fizető 4 származtatott zártvégű értékpapír befektetési alap 216.évi Féléves beszámoló Beszámolási időszak: 216.1.1-216.6.3. 215. EREDMÉNYKIMUTATÁS (eft) 1.1-12.31. I. Pénzügyi műveletek

Részletesebben

Forintban Denominált Modell Portfoliók Átmeneti portfolió 45% 10% Átmeneti portfolió 45% Pénzpiaci Kötvény Abszolút hozamú A befektetési stratégia célja: A tőke reálértékének megőrzése és egy stabil kamatjövedelem

Részletesebben

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét

KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét 1. 2. KIEMELT BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK Takarék Ingatlan Kombinált Betét A jelen Kiemelt befektetői információk elnevezésű dokumentum a Felügyelet 4/2013. számú vezetői körlevele alapján készült. Hatályos:

Részletesebben

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP

CONCORDE 2016 DEVIZÁS VÁLLALATI KÖTVÉNY SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2015. A Concorde 2016 zás Vállalati Kötvény Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ

REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP 2009. FÉLÉVES TÁJÉKOZTATÓ REÁLSZISZTÉMA ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAP Féléves tájékoztató 2009. I. félévéről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Budapest Arany Alapok Alapja FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST BONITAS PLUS BEFEKTETÉSI ALAP Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 188.) Vezető forgalmazó: Budapest Bank Nyrt. (székhely: 1138 Budapest,

Részletesebben

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok:

Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) Általános adatok: Féléves jelentés 2016 DIALÓG USD Befektetési Alap (régi nevén DIALÓG USD Származtatott Befektetési Alap) MNB lajstromszám: 1111-574 MNB engedélyszám: H-KE-III-383/2014 ISIN kód: HU0000713771 A Féléves

Részletesebben

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012

GE Money Dollar Short Bond Investment Fund október 24. (PSZÁF engedély szám: H-KE-III-549/2012/2012 GE Money Dollár Rövid Kötvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme GE Money Dollar Short

Részletesebben

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap

FÉLÉVES JELENTÉS Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Pénzpiaci Tőkevédett Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Money Market Capital Protected Investment Fund Budapest Pénzpiaci Alap Budapest

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja

Tisztelt Ügyfelünk! A tájékoztatás célja Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton szeretnénk Önt tájékoztatni arról, hogy a Raiffeisen Befektetési Alapkezelő Zrt. ( Alapkezelő ) elhatározása szerint az általa kezelt nyilvános, nyíltvégű Raiffeisen Ingatlan

Részletesebben

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18.

Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. Credit Suisse Bubor Plusz Alapokba Befektető Befektetési Alap Megszűnési jelentés 2009. 09. 18. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (továbbiakban Tpt. ) 21.sz.melléklet 1. pont:. A Credit Suisse

Részletesebben

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről

Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről Hírlevél ERGO Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás eszközalapjainak teljesítményéről 2016.07.29 Smart Child Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Smart Senior Befektetési egységekhez kötött

Részletesebben

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA

6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6. számú melléklet: NYÍLTVÉGŰ ESZKÖZALAPOK BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA 6.1 számú melléklet K&H TŐKEVÉDETT PÉNZPIACI ESZKÖZALAP Az eszközalap kockázatviselő kategória szerinti besorolása: védekező Megcélzott

Részletesebben

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok:

Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap Általános adatok: Féléves jelentés 2015 DIALÓG EURO Származtatott Befektetési Alap MNB lajstromszám: 1111-380 MNB engedélyszám: EN-III/TTE-142/2010 ISIN kód: HU0000708714 A Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról

Részletesebben

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések

EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap. Pioneer Magyar Állampapír Befektetések EHO-MENTES BEFEKTETÉS! Pioneer Rövid Kötvény Alap Pioneer Magyar Állampapír Befektetések Olyan befektetést keres, amely többet hozhat az éven belüli lekötött betéteknél vagy a diszkontkincstárjegyeknél?

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Rövid Kötvény Befektetési Alap

Részletesebben

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése

ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA féléves jelentése Az ERSTE KORVETT KÖTVÉNY ALAPOK ALAPJA Erste Korvett Kötvény ok ja 1. Az Erste Korvett Kötvény ok ja (továbbiakban: ) rövid bemutatása Az neve Az neve Erste Korvett ok járól 2009. október 15-ével Erste

Részletesebben