ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír."

Átírás

1 ÖSSZEFOGLALÓ A jelen összefoglaló az Alaptájékoztató bevezetője. Bármely, az Értékpapírokba történő befektetéssel kapcsolatos döntést csak az Alaptájékoztató egészének ismeretében beleértve a hivatkozással beépített dokumentumokat is lehet meghozni. A Tájékoztató Irányelv vonatkozó rendelkezéseinek az Európai Gazdasági Térség minden egyes Tagállama nemzeti jogába történő átültetését követően a Felelős Személyeket a jelen Összefoglaló és annak bármely nyelvre lefordított változata vonatkozásában nem terheli az érintett Tagállamban polgári jogi felelősség, kivéve, ha az Összefoglaló vagy a fordítás félrevezető, pontatlan vagy nincs összhangban az Alaptájékoztató egyéb részeivel. Ha az Alaptájékoztatóban foglalt információval kapcsolatban, az Európai Gazdasági Térség valamely Tagállamában keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy az érintett Tagállam nemzeti jogszabályai alapján a felperesnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását megelőzően az Alaptájékoztató fordításának költségeit. Bármely, a jelen Összefoglalóban használt és itt nem definiált kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározott jelentéssel bír. BEVEZETŐ A Kibocsátó: A Citibank International plc (a Kibocsátó) az Egyesült Királyságban bejegyzett bank, amelyet a Pénzügyi Szolgáltatások Felügyelete (Financial Services Authority) a évi Pénzügyi Szolgáltatásokról és Piacokról szóló törvény (Financial Services and Markets Act 2000) alapján engedélyezett. A Kibocsátó a Citigroup Inc., egy diverzifikált nemzetközi pénzügyi szolgáltató holding társaság része, amelynek üzletágai szolgáltatások széles választékát nyújtja lakossági és vállalati ügyfelek részére több mint 100 országban. A Kibocsátó, amely a Citigroupot alkotó 5 üzletág egyike, különböző divízióin és az Egyesült Királyságban, valamint a kontinentális Európában található fiókhálózatán keresztül nemzetközi vállalati és befektetési banki szolgáltatást, private banking szolgáltatást és vagyonkezelést, valamint lakossági banki szolgáltatásokat nyújt. A Kibocsátó a következő országokban rendelkezik fiókkal: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Portugália (beleértve Madeirát), Spanyolország és Svédország, valamint az Egyesült Királyság. A Program: A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok az CitiFirst Product Program (CitiFirst Product Programme; a Program) alapján a Kibocsátó kötelezettségeit képezik. A Kibocsátó a Program alapján Értékpapírokat bocsáthat ki: (i) a jelen 1

2 Alaptájékozató és a vonatkozó Végleges Feltételek és/vagy (ii) a Kibocsátó augusztus 30. napján kelt Regisztrációs Okmánya (a mindenkori módosításokkal és hatályosításokkal együtt), valamint a vonatkozó Értékpapírjegyzék és Összefoglaló szerint; és/vagy (iii) a Kibocsátó Programtájékoztatója, ahogyan azt a SWX Svájci Tőzsde a Tőzsde Bevezetési Szabályai szerint jóváhagyta (a mindenkori módosításokkal, kiegészítésekkel és hatályosításokkal együtt) valamint a vonatkozó Kibocsátási Melléklet szerint. A Program alapján a Kibocsátó különböző hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsáthat ki, amelyek visszafizetési feltételei különböző alapul fekvő termékekhez kötődhetnek. Ezen alapul fekvő termékek lehetnek alapok, részvények, részvénykosarak, részvényindexek, más, részvényteljesítményt jelző mutatók vagy más indexek. Más "részvényteljesítményt jelző mutatók" lehetnek többek között egy bizonyos kereskedési stratégián vagy iparágon alapuló részvényportfoliók vagy földrajzi alapon súlyozott portfoliók, és tartalmazhatnak olyan tulajdonságokat, amelyek a részvények egy bizonyos időszakban mért teljesítményétől függően megváltoztathatják a portfolió összetételét. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat egy összevont értékpapír képviseli, azaz egy igazolás kerül kiállításra egy teljes, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír sorozatról. Az összevont értékpapírt megtestesítő részesedéseket a Citigroup Global Markets Limited mint Szervező fogja átutalni a nemzetközi elszámoló rendszereken (Euroclear és/vagy Clearstream Luxembourg) és a vonatkozó nemzeti elszámolási rendszereken belül és azok között, ideértve a hollandiai, németországi, ausztriai, olaszországi és svájci elszámolási rendszereket is. A részesedések a befektető által megbízott Eladási Ügynök valamely elszámolási rendszernél nyitott számláján kerülnek jóváírásra. Átváltási esemény bekövetkeztekor (ha a Clearstream Banking AG vagy jogutódja(i) és/vagy az Elszámolási Rendszerek 14 napot meghaladó, megszakítás nélküli időszak alatt zárva tartanak) a Kibocsátó gondoskodik arról, hogy ilyen esetben a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat nyomtatott, névre szóló formában bocsássák ki. A Programot a Moody s Investors Service Limited (Moody s) Aa3 minősítéssel, a Standard and Poor s Ratings Service, amely a McGraw- Hill Companies 2

3 Inc. része (S&P), AA minősítéssel értékelte. AZ ÉRTÉKPAPÍROK Leírás: Visszafizetés lejáratkor: A jelen Alaptájékoztató alapján kínált hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok minden egyes Sorozata (az Értékpapírok) a Kibocsátó nem biztosított kötelezettségeit képezik, amelyek egymáshoz képest azonos ranghelyen állnak (pari passu). Az Értékpapírok mindegyik Sorozata az alkalmazandó Végleges Feltételekkel kiegészített a jelen Alaptájékoztatóban meghatározott, rá vonatkozó feltételekhez kötött (a Feltételek). Ha a Kibocsátó az Értékpapírokat a Visszafizetési Nap előtt nem vásárolta meg és nem került sor az Értékpapírok lejárat előtti visszafizetésére (ideértve a kötelező lejárat előtti visszafizetést (ha alkalmazandó)), és az Értékpapírokat Megszakítási Esemény vagy Index Kiigazítási Esemény után a Kiigazított Visszafizetési Összegen nem kell visszafizetni, akkor az Értékpapíronként visszafizetett összeg vagy a leszállított Részvények száma vagy a leszállított Alapulfekvő Részvények egységei a vonatkozó Végleges Feltételekben meghatározott Visszafizetési Összeg lesz. Kötelező lejárat előtti visszafizetés: Ha alkalmazandó, a Kibocsátó a Végleges Feltételekben részletesen meghatározott kiváltó esemény(ek) bekövetkeztekor az Értékpapírokat az adott Kötelező Lejárat Előtti Visszafizetés Összegének megfelelő értéken a vonatkozó Kötelező Lejárat Előtti Visszafizetési Napo(ko)n (mindegyik kifejezés a vonatkozó Feltételekben meghatározottak jelentéssel bír) visszafizeti. Lejárat Előtti visszafizetés: Az Értékpapírok lejárat előtt is visszafizethetők (ide nem értve a kötelező lejárat előtti visszafizetést), többek között a következő esetekben: (a) a Kibocsátó általi visszavásárlás; vagy (b) vis major vagy jogellenes esemény bekövetkezése esetén. Ha az Értékpapírokat jogellenességet vagy vis major-t követően fizetik vissza lejárat előtt, az Értékpapíronkénti Lejárat Előtti Visszafizetési Összeg a Citigroup Global Markets Limited mint számítási ügynök (a Számítási Ügynök) által, a Feltételeknek megfelelően kerül meghatározásra. Kiigazított Visszafizetési Összeg: Lejáratkor az Értékpapírokat a Kiigazított Visszafizetési Összeg értékén is vissza lehet fizetni a 3

4 következő események egyikének bekövetkezte esetén: (a) egy vagy több indexhez kötött Értékpapír esetén Index Kiigazítási Esemény (a vonatkozó Feltételekben meghatározottak szerint); vagy (b) Piac Működését Megzavaró Esemény (a vonatkozó Feltételekben meghatározottak szerint). Az Értékpapíronkénti Kiigazított Visszafizetési Összeget a vonatkozó Feltételeknek megfelelően a Számítási Ügynök határozza meg. Minősítés Szabályozott piacra történő bevezetés Díjak és költségek Az Értékpapírokat kibocsátásukkor várhatóan a Moody s Aa3, az S&P pedig AA minősítéssel fogja ellátni (hacsak nem szerepel másképp a vonatkozó Végleges Feltételekben). Az értékpapírok minősítése nem minősül az értékpapírok vételére, eladására vagy birtoklására vonatkozó javaslatnak, és a megbízott hitelminősítő azt bármikor felfüggesztheti, megváltoztathatja vagy visszavonhatja. Az Értékpapírokhoz rendelt bármely minősítés felfüggesztése, megváltozatása vagy visszavonása hátrányosan érintheti az Értékpapírok piaci árát. A vonatkozó Végleges Feltételekben leírtak szerint az Értékpapírok lehetnek szabályozott piacra bevezetettek vagy nem bevezetettek. A vonatkozó Végleges Feltételekben leírtak szerint a Kibocsátó az Értékpapírok bevételéből az Értékpapírok forgalmazóinak kezdeti forgalmazási díjat fizethet. Bármilyen további, a Kibocsátó által az Értékpapírokkal kapcsolatban fizetendő díj a vonatkozó Végleges Feltételekben kerül meghatározásra. KOCKÁZATI TÉNYEZŐK A Kockázati Tényezők Általában: A befektetési döntés meghozatala előtt a leendő Befektetőknek tisztában kell lenniük az Értékpapírokba történő befektetés kockázatával. A jelen Alaptájékoztatóban leírt kockázati tényezők nem jelentik az Értékpapírokba történő befektetésre vonatkozó lényeges szempontok teljes felsorolását. A leendő Befektetőknek a saját belátásuk és az általuk szükségesnek tartott, a megfelelően képzett, független szakmai tanácsadóik által adott pénzügyi, jogi, számviteli, adó és más tanácsok alapján maguknak kell független döntést hozniuk az Értékpapírokba történő befektetésről, és arról, hogy az Értékpapírokba történő befektetés számukra 4

5 megfelelő-e. A Kibocsátóra Vonatkozó Kockázati Tényezők Léteznek bizonyos, a Kibocsátóra és annak működési területére vonatkozó különös kockázati tényezők, amelyek befolyásolhatják azt, hogy a Kibocsátó az Értékpapírokra vonatkozó kötelezettségeit képes-e teljesíteni. Ezek a kockázatok többek között a következők: Az Értékpapírokra nem vállalnak garanciát, és a Kibocsátó fizetésképtelensége esetén az Értékpapírok Tulajdonosait a Kibocsátó elsőbbséggel rendelkező kötelezettségei után fizetik csak ki (ilyenek például a biztosítékkal rendelkező hitelezők felé fennálló tartozások). Az Értékpapírokra vonatkozóan senki mást nem terhel fizetési vagy leszállítási kötelezettség, ha a Kibocsátó nem fizeti meg vagy nem szállítja le a Tulajdonosoknak járó teljes összeget, vagy ha semmilyen összeget nem fizet vagy nem szállít le nekik. A Kibocsátó az Értékpapírokkal összefüggésben különböző ügyleteket köthet, melyek érdekellentétet idézhetnek elő a Kibocsátó és a befektetők között. Az Értékpapírokra Vonatkozó Kockázati Tényezők: Léteznek bizonyos további tényezők, amelyek lényegesek minden Értékpapír Sorozathoz kapcsolódó kockázat megítélésekor. Ezek többek között a következők: Az Értékpapírok értékét közvetlenül befolyásolhatják olyan tényezők, amelyek bármelyik alapul fekvő eszközt befolyásolják. A leendő befektetőknek kell eldönteniük, hogy az Értékpapírokba történő befektetés az ő helyzetükben megfelelő-e. Az Értékpapírokba történő befektetés csak azoknak a befektetőknek ajánlott, akik többek között pénzügyi és üzleti ügyekben rendelkeznek a szükséges ismeretekkel és tapasztalattal, valamint jártasak a nemzetközi tőkepiaci és egyéb befektetésekben. Az Értékpapírok visszafizethetők a lejárat előtt vagy a Kiigazított Visszafizetési Összegen. Ha az Értékpapírokat lejárat előtt vagy a Kiigazított Visszafizetési Összegen fizetik vissza, az Értékpapírok Tulajdonosai ki vannak téve az újra befektetés kockázatának, és nincs garancia arra, hogy a 5

6 befektetőknek visszafizetett összeg az eredetileg befektetett összeggel megegyezik vagy annál magasabb lesz. Nincs garancia arra, hogy az Értékpapírok másodlagos piaca kialakul. A befektetőnek fel kell készülnie arra, hogy az Értékpapírokat a Visszafizetés Napjáig (a Feltételekben meghatározottak és a vonatkozó Végső Feltételekben leírtak szerint) megtartsa. Amennyiben lehetséges az Értékpapírok értékesítése, azok a piaci ajánlati áron kerülnek eladásra, amely a kezdeti befektetett összegnél kevesebb lehet. A Feltételek szerint a Számítási Ügynök saját belátása szerint tehet meghatározásokat, végezhet számításokat és kiigazításokat. Adózás Előfordulhat, hogy az Értékpapírok vevői és/vagy eladói illeték és/vagy más adók megfizetésére kötelesek annak az országnak a joga és gyakorlata szerint, ahol az Értékpapírokat megveszik, eladják vagy átruházzák. Az ilyen adók esetenként az egyes Értékpapírok vételárán felül fizetendőek. A Kibocsátó nem lesz köteles semmilyen, az Értékpapírok birtoklásából, átruházásából vagy gyakorlásából származó illetékek, adók vagy más fizetési kötelezettségek teljesítésére. Lehetnek olyan körülmények (például jogszabályváltozás), amelyek folytán a Kibocsátónak az Értékpapír után fizetendő összege(ke)t forrásadó vagy más hasonló levonás miatt csökkentenie kell. Ilyen esetben a befektetők az eredetileg várt összegnél kevesebbet kapnak, és a Kibocsátó nem fizet további összegeket az ilyen adók vagy levonások pótlására. Javasoljuk, hogy a lehetséges befektetők kérdezzék meg adótanácsadóikat az Értékpapírokat kapcsolatos ügyletek adóvonatkozásairól. 6

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó:

Kifizetési összefoglaló: Az alábbiak csak a termék legfőbb tulajdonságait foglalják Kibocsátó: NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 4 ÉVES FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT, A EURO STOXX 50 INDEXHEZ KÖTÖTT, EURÓBAN DENOMINÁLT KIBOCSÁTÓ: SG ISSUER, GARANCIAVÁLLALÓ: SOCIÉTÉ GÉNÉRALE A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA Termékkategória:

Részletesebben

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+

TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS PÉNZÜGYI ESZKÖZ EGYES ADATAIRÓL+ NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT AZ AEGON NV AND AVIVA PLC. RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT EURÓBAN DENOMINÁLT VISSZAHÍVHATÓ KÖTVÉNY KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK

Részletesebben

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA*

KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP) A TERMÉK ÖSSZEFOGLALÁSA* NYILVÁNOS KIBOCSÁTÁS: 3 ÉVES, FELTÉTELESEN TŐKEVÉDETT A BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (BMW) ÉS A DAIMLER AG RÉSZVÉNYEIHEZ KÖTÖTT AMERIKAI KIBOCSÁTÓ: ROYAL BANK OF CANADA (LONDONI FIÓKTELEP)

Részletesebben

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt.

ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ. UniCredit Jelzálogbank Zrt. ÖSSZEVONT ALAPTÁJÉKOZTATÓ UniCredit Jelzálogbank Zrt. 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél és Kötvény Program Jelen 50.000.000.000 forint keretösszegű 2012-13. évi Jelzáloglevél

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír)

VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA. 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016. (továbbiakban: Értékpapír) VÉGLEGES FELTÉTELEK MAGYAR NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓJA 6,80% Erste Group Multi Protect Automobile 2015-2016 (továbbiakban: Értékpapír) mely az Erste Group Bank AG Equity Linked Notes Program keretében került

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó

ALAPTÁJÉKOZTATÓ. QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó ALAPTÁJÉKOZTATÓ QUAESTOR FINANCIAL HRURIRA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, mint Kibocsátó 70 milliárd forint keretösszegű Kibocsátási Program, megnevezése: QUAESTOR Kötvényprogram

Részletesebben

Tájékoztató kockázatokról

Tájékoztató kockázatokról Tájékoztató kockázatokról A. A Kibocsátó kockázati tényezői 1. Deutsche Bank, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik fél 2. Harmadik fél, mint kibocsátó vagy a tranzakcióban résztvevő másik

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap

TÁJÉKOZTATÓ. K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap TÁJÉKOZTATÓ a K&H fellendülő Európa tőkevédett származtatott zártvégű alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatalához a Magyar Nemzeti Bank által kiadott engedély száma: H-KE-III-323/2014. Alapkezelő:

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) Maximum 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2012-2013. évi Jelzáloglevél és

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2013-2014. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23.

VÉGLEGES FELTÉTELEK OTP_VK_USD_2 2017/I AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK 2015. MÁRCIUS 23. VÉGLEGES FELTÉTELEK AZ OTP BANK NYRT. 2014/2015. ÉVI 500.000.000.000 FORINT KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁNAK KERETÉBEN KIBOCSÁTÁSRA KERÜLŐ MINIMUM 10.000 USD ÖSSZNÉVÉRTÉKŰ OTP_VK_USD_2 2017/I VÁLTOZÓ KAMATOZÁSÚ

Részletesebben

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1

Erste Group Bank AG. Structured Notes Programme. Prospectus Supplement No. 1 Erste Group Bank AG Structured Notes Programme Prospectus Supplement No. 1 This supplement (the Supplement) constitutes a prospectus supplement pursuant to Art 16 (1) of the Directive 2003/71/EC and sec

Részletesebben

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA

TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA A TAKARÉK ALAPKEZELŐ ZRT. által kezelt, TAKARÉK INVEST KÖZÉP-KELET-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP elnevezésű nyílt végű értékpapír befektetési alap TÁJÉKOZTATÓJA a módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata

Tájékoztatója. Kezelési Szabályzata Raiffeisen Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott, a jelen Tájékoztató és Kezelési Szabályzatot jóváhagyó határozatának

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2014. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2014. július Tartalomjegyzék BEVEZETO 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról

MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ. befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MiFID TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ befektetési szolgáltatási és a kiegészítő szolgáltatási tevékenység körébe tartozó termékekről és szolgáltatásokról MKB Bank Zrt. 2015. Július Tartalomjegyzék I. Általános információk...6

Részletesebben

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján

( Erste Tartós Kötvény 20131213 ) a 30.000.000.000 eurós Kötvénykibocsátási Program alapján FIGYELMEZTETÉS: Alábbi dokumentum jelen magyar nyelvű fordítása egy nem hivatalos fordítás, amely kizárólag abból a célból készült, hogy a befektetők részére a jogszabályokban előírtakon túl magyar nyelven

Részletesebben

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap

MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap MKB Triumvirátus Plusz Tőkevédett Származtatott Befektetési Alap elnevezésű nyilvános, zártvégű értékpapír befektetési alap KEZELÉSI SZABÁLYZAT Alapkezelő: MKB Befektetési Alapkezelő zártkörűen működő

Részletesebben

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ

RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ RÖVIDÍTETT TÁJÉKOZTATÓ Budapest MetálMix Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap Alapkezelő: Budapest Alapkezelő Zrt. Székhely: 1138 Budapest, Váci út 188. Vezető Forgalmazó: Budapest Bank

Részletesebben

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015.

Eurizon EasyFund. Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap. Tájékoztató 2015. Eurizon EasyFund Fonds Commun de Placement (alapok alapja) a luxemburgi törvények szerinti befektetési alap Tájékoztató 2015. március Tartalomjegyzék BEVEZETŐ 3 A SZERVEZET 5 1. A Befektetési alap 7 1.1

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. május Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP DIÓFA ALAPKEZELŐ ZRT. TAKARÉK FHB RÖVID KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Tájékoztató és Kezelési Szabályzat 2015.06.11 Tartalom Tájékoztató...11 A Tájékoztatóban használt fogalmak, rövidítések...11 I. A befektetési

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP

ALAPTÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BIGGEORGE S-NV 1. INGATLANFEJLESZTŐ BEFEKTETÉSI ALAP ZÁRTVÉGŰ BEFEKTETÉSI JEGYEINEK KIBOCSÁTÁSI PROGRAM KERETÉBEN TÖRTÉNŐ NYILVÁNOS FORGALOMBA HOZATALÁHOZ ÉS TŐZSDEI

Részletesebben

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése

iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Az iforex Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedési- és számlaszerződése Bevezetés A jelen módosított és újrafogalmazott Kereskedési- és Számla Szerződés ( Kereskedési Szerződés

Részletesebben

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA

FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Befektetési Szolgáltatások ÜZLETSZABÁLYZATA I. AZ FHB KERESKEDELMI BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÁLTALÁNOS ADATAI Cégnév: FHB Kereskedelmi

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata

Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap. Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata TÁJÉKOZTATÓ Az OTP Supra Származtatott Befektetési Alap Tájékoztatója és Kezelési Szabályzata Budapest, 2014. január Az Alap Felügyeleti engedélyének száma: E-III/ E-III/110.652/2008 Kelte: 2008. május

Részletesebben

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Összevont Tájékoztató. Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Összevont Tájékoztató Az Őrmester Vagyonvédelmi Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 259.830 db 1.000,- forint névértékű névre szóló dematerializált törzsrészvényének Budapesti Értéktőzsdére történő bevezetéséről

Részletesebben

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT

PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT PRUDENS MŰKÖDÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI SZABÁLYZAT 2014.október 30. 2 / 15 Tartalomjegyzék 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA 3 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA 3 3. HIVATKOZÁSOK 3 5. FELELŐSSÉG 4 6. A SZABÁLYZAT TARTALMA

Részletesebben