ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről Aktív állomány: A Takarékszövetkezet hitelállománya én 7,3 %-kal marad el a i állománytól és 88,2 %-a a tervezettnek. A hitelállomány nagyságában, szerkezetében az alábbiak eredményeztek jelentős változásokat: - a fogyasztási kölcsönök, záloghitelek állományának további csökkenése, - az önkormányzati hitelek kifizetése mft tőkeösszegű hiteleladás, - NHP hitelek folyósításának megkezdése. Az éven belüli lejáratú hitelek részaránya az előző évi 38,5 %-ról 37,6 %-ra változott. A folyószámlahitel (az állomány növekedése eft) kivételével a lakossághoz kihelyezett valamennyi hitelfajta összege csökkent, összességében a lakossági állomány 17,8 %-kal kevesebb, mint az előző év végén. A lakáscélú hitelek állománya 89,9 %-a a inek. Az év során 12 db lakáscélú kölcsönt folyósítottunk összesen 27,39 mft összegben. Az év végén 23 db lakossági devizahitelt ( eft) tartottunk nyilván. A nem lakossági hitelek összege 4,8 %-kal növekedett 2013-ban. E növekedés (a lakossági hitelek csökkenésével együtt) azt eredményezte, hogy a nem lakossági hitelek részaránya 52,2 %-ra emelkedett az összes hitelen belül (a részarány 2012-ben 46,1 %, 2011-ben 55 %, 2010-ben 53,5 %, 2009-ben 46 % volt). A számlavezetett önkormányzataink az év végén nem vettek igénybe folyószámlahitelt. Az önkormányzati rulírozó, forgóeszköz és beruházási hitelek összege csökkent, 47,2 %-a a nyitónak Az önkormányzati egyéb hitelek összes hitelünk 2,3 %-át, a nem lakossági hitelek 4,3 %-át teszik ki. A nem lakossági hitelek 95,7 %-át jelentő vállalkozói hitelek állománya 10,9 %-kal több mint 2012-ben. E változást a vállalkozói folyószámla hitelek 14,5 %-os csökkenése, valamint a Széchenyi 1

2 kártyahitel-állomány 1,6 %-os és a vállalkozói egyéb hitelek 23,1 %-os növekedése együttesen eredményezte. Ez utóbbihoz nagymértékben hozzájárult az MNB Növekedési Hitel Program keretében folyósított hitelek összege. A vállalkozói NHP és egyéb hitelek részaránya az összes hitelen belül 23,5 %-ról 31,2 %-ra emelkedett és a nem lakossághoz kihelyezett hitelállomány 59,9 %- át jelenti. A nem lakossági hitelek 23,1 %-át jelentő Széchenyi kártyahitelek az összes hitel 11 %-át teszik ki én 210 vállalkozó ill. vállalkozás vett igénybe Széchenyi kártya hitelt. Nagyhitelnek minősülő, 1 szerződéshez kapcsolódó követelésünk 1 ügyféllel szemben volt, 150 mft összegben. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szemben vállalt, több szerződésből adódó kockázat 4 esetben haladja meg az auditált szavatoló tőke 10 %-át. A kirendeltségek hitelállománya 98,5 %-a a inek. A Salgótarjáni Régió állománya 1,8 %-kal ( eft-tal), a Kazincbarcikai Régió hitelállománya átlagosan 98,7 %-ra (összesen eft-tal) csökkent. A Salgótarjáni Régióban a nem lakossághoz kihelyezett hitelek összege 13,2 %-kal növekedett, míg a lakossági hitelállomány 18,3 %-kal csökkent. A Kazincbarcikai Régióban az önkormányzati, vállalkozói hitelek állománya 9,8 %-kal bővült, a lakossági hiteleké 11,7 %-kal marad el a nyitótól. A betétgyűjtők hitelállománya eft-tal kevesebb, mint a nyitó. Passzív állomány: A Takarékszövetkezet i betétállománya 112,2 %-a a nyitónak és 108,8 %-a a tervezettnek. A betétek szektorok szerinti megoszlása kis mértékben változott, de továbbra is a lakossági betétek dominálnak, részarányuk 77,4 %. (2012-ben 81,1 %). A vállalkozói szektor betétállománya 15,1 %-a, az önkormányzati betétállomány 7,5 %-a volt az összes betétnek a IV. negyedév végén. A lakosság által elhelyezett betétek összege 7 %-kal haladja meg a nyitót, a nem lakossági betétállomány 34,3 %-kal növekedett, amit az önkormányzati betétek 19,4 %-os és a vállalkozói betétek 43,3 %-os bővülése együttesen eredményezett. Nagy egyedi betéttől, nagybetétesektől való függés takarékszövetkezeti szinten nem alakult ki. Az auditált szavatoló tőke 15 %-át 1 egyedi betét haladja meg. A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó, 2

3 nagy egyedi forrást jelentő betéte 4 ügyfélnek ill. ügyfélcsoportnak van. Ezen betétek együttes összege a betétállomány 9 %-át jelenti. A kirendeltségek betétállománya 112,8 %-a a nyitónak, míg a betétgyűjtők által kezelt állomány 5,6 %-kal lett több. A fent leírt hitel- és betétállomány változások a hitel-betét arány 61 %-ról 50,4 %-ra történő csökkenését eredményezték. Üzletpolitikai hatások és prioritások: Tervezett üzletpolitikánkat 2013-ban is az Igazgatóság felhatalmazása alapján az óvatos kamatpolitika, a prudenciára való törekvés, a kockázatok optimalizálása és a nyereséges gazdálkodás elérése határozta meg. A tervezéskor még nem volt várható a szektor ilyen mértékű, törvényi változáson alapuló átalakítása. A második féléves munkánkat mégis alapvetően a törvények változása utáni reagálások jelentették. Még soha a takarékszövetkezetek ennyire kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetben nem működtek. Tovább bonyolította a helyzetet a jegybanki kamat brutális mértékű változása, és az év közben bevezetett, majd tovább súlyosbított tranzakciós díj, illetve az egyszeri 1-4. havi díj 208%-ának megfelelő díjfizetési kötelezettség ban mind a betéti, mind a hitelezési oldalon több, előre pontosan nem várható és kalkulálható esemény is történt. Betéti oldalon egy nem várható növekedés keletkezett, amelyet mindenképpen az ügyfelek által az ismert körülmények ellenére is - a takarékszövetkezetünkbe vetett bizalom jeleként értékeljük, ami hozzájárult a mérlegfőösszeg növekedéséhez. A hitel oldalon a tendencia ellentétes volt, mivel nem következett be olyan gazdasági növekedés amelyeket kormányzati prognózisok alapján vártunk -, amely a vállalkozások megerősödéséhez, a fogyasztás növekedéséhez, illetve ezeken keresztül a termelés növekedésének beindulásához, és az ehhez szükséges hitel aktivitás növeléséhez vezetett volna környezetünkben. Azt mondhatjuk mégis, hogy összességében jól reagáltuk le a változásokat, és a forrásaink jelentős mozgósításával összességében eredményes gazdálkodást produkáltunk. 3

4 Új informatikai rendszert vezettünk be, a MoonSol nevű számlavezető rendszert. Ezzel dolgozóink sokkal korszerűbb, grafikus megjelenítésű szoftverrel dolgozhatnak. Ha a törvényi változtatásokat előre sejtjük, nem biztos, hogy átálltunk volna az új rendszerre. Lehet, hogy megvártuk volna az új egységes rendszert, azonban egyrészt nem volt sejthető a törvény ilyen irányú és mértékű változtatása, másrészt úgy ítéljük meg, hogy a dolgozóink számára új ismeretek megszerzését új, és szükséges szemlélet kialakítását tettük lehetővé, ami hosszú távon hasznos lehet a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek. Ügyfeleink számban tovább bővültek és tovább nőtt az önkormányzati számlavezetők száma is. Takarékszövetkezetünk likviditását egész évben meg tudtuk tartani. Az MNB tartalékolási kötelezettségünket teljesítettük. Jövedelmezőség alakulása: Kamat és kamatjellegű bevételeink 18,3 %-kal maradnak el az előző évitől és 21,4 %-kal a tervezett összegtől. A kamatbevétel 70,7 %-a ( 2012-ben 78,4 %-a) a hitelezéshez kapcsolható, 26,3 %-a származik értékpapír-forgalomból és bankközi betétlekötésből (2012-ben 19 %, ). Az egyéb kamat és kamatjellegű bevételünk (folyósítási és rendelkezésre tartási jutalék, kezelési és zárlati költség) 10,1 %-kal kevesebb, mint én volt. A fizetett kamatok és kamatráfordítások 14,9 %-kal maradnak el az előző évitől és 17,8 %-kal a tervezett összegtől. Jutalék- és díjeredményünk 174,4 %-a az előző évinek. Jutalék- és díjbevételünk 70,1 %-kal, jutalékos ráfordításunk 30 %-kal több mint a bázis. A jutalék-és díjbevételünk 77,2 %-át adó pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység jutalék- és díjbevétele 90,6 %-kal haladja meg az előző évit. Az egyéb pénzügyi szolgáltatásból (biztosítás, megbízásos hitelkezelés és számlavezetés, bérletértékesítés, Fundamenta stb.) származó bevételünk csökkent, én 17,9 %-kal kevesebb, mint 2012-ben. Költségeink 10,6 %-kal maradnak el az előző évi összegtől. Az elszámolt 903 mft a tervezett összeg 86,8 %-a. Az egyéb személyi jellegű kifizetések és az értékcsökkenés kivételével valamennyi költségnem-csoportban (anyagköltség, anyagjellegű és nem anyagjellegű költségek, bérköltség és kapcsolódó járulékok, egyéb költségek) elszámolt költség elmarad a tervezett összegtől Költségeink 56,4 %-át a bér és személyi jellegű költségek, valamint a kapcsolódó bérjárulékok alkotják. A költségek további 7,2 %-át adó számítástechnikai, informatikai költségek 3,6 %-kal 4

5 haladják meg a évi összeget. Az értékcsökkenésként elszámolt összeg döntően a számlavezető rendszer cseréjéhez kapcsolódó eszközbővítés miatt 16,2 %-kal haladja meg a bázis adatot. A pénzügyi műveletek eredménye, mely a devizaügyletekhez (devizahitelek, deviza számla vez.) kapcsolódó konverzió és átértékelés eredményét tartalmazza, összességében eft-tal csökkentette eredményünket. Az értékvesztés és céltartalék változása eft bevételt jelentett, melyet a hitelezés kapcsán korábbiakban részletezett változások (értékvesztés eft összegű visszaírása, függő és jövőbeli kötelezettségek céltartalékának 94 eft növekedése), az általános kockázati céltartalék felszabadítása ( eft) és egyéb követelésekre elszámolt eft együttesen eredményeztek eft összegben fizettünk helyi adót, eft a hitelintézeti járadék, eft a PSZÁF- OBA-OTIVA-SZHISZ díjak összege. Tranzakciós illetékként eft-ot fizettünk be. Az egyéb bevételek között az adóssal szemben indított eljárás bevétele (9.451 eft), és az előző években elszámolt költségek megtérülése (5.085 eft) jelent még nagyobb tételt. Az év folyamán 255 eft rendkívüli ráfordítást, és 419 eft rendkívüli bevételt számoltunk el. Fejlesztések, változások 2013-ban: Lecseréltük informatikai rendszerünket, és jelentősen fejlesztettük ezzel egy időben a hardver állományunkat és a kommunikációs rendszerünket Tagi kérdések 2013-ban: 2013-ban a tagság létszáma és összetétele jelentősen nem változott. A takarékszövetkezetnek 638 tagja van. Tagságunk stabil, csökkenés nem számottevő. A törvényi változások idején félő volt, hogy jelentősen megindul a részjegy kivétel, sikerként könyveljük azonban el, hogy főleg meggyőzéssel szinten tudtuk tartani a jegyzett tőke állományát. Gyakorlatilag egy jelentős részjegy kiváltás történt, amelyet azonban év végéig a meglévő tagság lejegyzett. A tagságot továbbra is az osztalékon keresztül kívánjuk érdekeltté tenni a takarékszövetkezetünkben. 5

6 Szükséges a fiatal korosztály megnyerésére, hogy a fiatal korosztály minél több képviselője legyen a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek tagja ban lejárt a küldöttek mandátuma, így új küldöttek választására került sor. Merre tovább 2014-ben? 2013 elején komolyan gondoltuk, hogy meghatározó az akkori helyzetet és környezetet kiindulási alapként figyelembe venni üzletpolitikánk irányát, rendező elveit és azok prioritásait illetően, mint egyébként tettük azt minden normális esztendőben. Az addigi tapasztalataink sorra bebizonyították, hogy ha volt koncepciónk, azt megvalósítottuk, akkor tagságunk, ügyfeleink, dolgozóink, és nem utolsó sorban magunk megelégedésére is szép, sikeres, eredményes esztendőket zártunk. Mindig nőttünk, mindig fejlődtünk, gyakran bővültünk, a média és a felügyeleti szerveink is elismerték eredményeinket. Ezért gondoltuk továbbra is a növekedés hosszú,- és középtávú fenntartását, a tagság érdekeltségének érvényesülését, a termék kínálat folyamatos korszerűsítését a hozzá tartozó marketing és a humán erő további folyamatos fejlesztését stratégiánk alapjának. Azt gondoltuk, hogy a legfontosabb az ügyfélközpontú bankolás, az ügyfelekkel érthetően tárgyalni, gondjaik iránt lojalitást mutatni, megbízhatónak, rugalmasnak, gyorsnak és elérhetőnek lenni. Hittük, ha ezen elvárásoknak eleget teszünk, ismét komoly eredményeket tudunk felmutatni. Banki filozófiánk része volt, hogy tagságunkat stabilnak prognosztizáltuk, és elnökségem kezdetétől mindig osztalék fizetésével háláltuk hűségüket, kitartásukat, amelyet felméréseink alapján szükségesnek és elegendőnek tartottak. Aztán megtapasztaltuk, hogy ez nem elég! 2013-ban időnk, energiánk legnagyobb részét a tagságunk, az ügyfeleink bizalmának a megtartásával, jelentések készítésével, vizsgálatokban való részvétellel, szabályzataink átírásával, Alapszabályunk megváltoztatásával, az újabb törvények és törvénymódosítások követésével, és nem utolsó sorban az új törvénynek való megfeleléssel kellett töltenünk. Ezek sokszor végletekig feszítették tűrőképességünket és lelkünket. Most érzékelhetjük igazán, hogy mekkora szükség volt az elmúlt években a felhalmozásra anyagi és humán források tekintetében egyaránt, hogy ezeket a forrásokat most aktiválni volt 6

7 szükséges. Szerencsénkre volt mihez nyúlnunk, és a 2013-as esztendőt minden nehézség ellenére is eredményesen abszolváltuk. Mi bizakodóak vagyunk, mi hinni akarjuk azt, hogy ez a sok változtatás, ez a sok szakmai és lelki erőpróba nem hiábavaló. Akarunk hinni abban, hogy ezek a változások azért vannak, hogy egy biztató jövőt készítsenek elő, hogy a takarékszövetkezetek családja Magyarország pénzügyi piacából nagyobb szeletet tudjon megszerezni, hogy a takarékszövetkezetek egységesen, együtt gondolkodva és egymásért kölcsönösen garanciát vállalva tovább tudnak erősödni. Emlékezünk, hogy elmúlt évben előttünk volt a lehetőség egy szorosabb integráció, egy erősebb takarékszövetkezeti szektor létrehozására, de ebben képtelenek voltunk eredményt elérni. Most megtette ezt helyettünk a törvény. Csak a jövő tudja azt a kérdést megválaszolni, hogy a törvény szükséges módosításokat fogalmaz-e meg, és hogy ez tényleg a kistulajdonosok, az ügyfelek és a dolgozók érdekeit fogja-e szolgálni. Várható, hogy a 2014-es év még nem a nyugalom, nem a béke éve lesz. Nekünk egyetlen lehetőségünk, és egyben feladatunk, alkalmazkodni az új feltételekhez, eleget tenni a központi akaratnak, tudomásul kell venni, hogy bár jogilag önálló cég vagyunk, mégis jelentős kompetencia csökkenést kell elviselnünk működésünk számos területén. A takarékszövetkezetek már soha nem lesznek olyanok, mint eddig voltak (Talán el is járt a fölött a struktúra felett az idő!). Nekünk fel kell készülni egy új bankolási, termékértékesítési, humángazdálkodási és vállalatgazdálkodási koncepcióra, de úgy, hogy a szereplők a vezetők, a dolgozók motiváltnak érezzék magukat az új feladatokhoz. Ehhez új vezetési szemléletre, új irányítási struktúrára van szükség! Nem szabad azonban elfeledni soha, hogy ezekből az ügyfeleknek negatív üzenetet nem szabad közvetíteni. Mi továbbra is az ügyfelekből élünk, az ő megtakarításait használjuk, az ő kiszolgálásukból származnak a bevételeink. Becsüljük hát meg őket továbbra is, mutassuk a folytonosságot a kapcsolatunkban, és keressük problémáikra továbbra is a közös megoldásokat! 2014-re nem prognosztizálhatunk szárnyaló terveket. A terveinket a realitásokra és a mozgásterünkre alapozzuk. A tőkénket szükséges tovább növelni, a likviditásunkat folyamatosan fenn kell tartani, és a tagság osztalék iránti igényének is meg kell felelnünk! A tagságunk bizalma semmivel nem pótolható, és csak egyszer lehet elveszíteni. 7

8 2013 egyik pozitív üzenete számunkra az, hogy még ilyen hektikus környezetben is képesek voltunk találni helyes utat, mert olyan humán erővel rendelkeztünk, amely munkájával eredményessé tette a 2013-as évet. Természetesen vannak optimizmusra okot adó jelek: hogy a tagságunk és betéteseink továbbra is kitartanak, és bíznak bennünk, és nem utolsó sorban, hogy egyre felkészültebb szakember gárda dolgozik a takarékszövetkezetünkben. Ezt 2013-ban hitelesen lemérhettük, mert dolgozóink olyan terhelés alatt dolgoztak tisztességesen és lelkiismeretesen az új informatikai rendszerre való átálláskor csakúgy, mint a későbbi jelentés készítések és vizsgálatok idején, amely terhelést csak nagyon felkészült, és szakmájukat minden részletében ismerők képesek megtenni ban minden feltétel mellet, és ellenére is jelentem eredményesen gazdálkodtunk. A jövedelem egy részét tartalékolásra, másik részét a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően osztalék fizetésére kívánjuk felhasználni. Piaci tendenciák A 2014-re vonatkozó makroökonómiai várakozások összefoglalása címszavakban: Az euró-övezet az élénkülés jeleit mutatja Németország kilátásai egyre biztatóbbak A külső kereslet élénkülése régiónk gazdaságaiban is érezhető Európa újra növekszik, de a növekedési kilátások behatároltak (1-2%) Gazdasági növekedés a visegrádi régióban: Magyarország átmenetileg az élre kerülhet A növekedés kiegyensúlyozottabbá válhat: a külső kereslet mellett a belső is támogatja a GDP bővülését A mezőgazdaságon és építőiparon túl egyre több ágazat járul hozzá a növekedéshez Infláció: kényelmesen a célérték alatt, de a maginfláció még magas (3% felett) Forint: 2 éves mélypont (310 EUR/HUF felett) Nincs tőkekivonás a kötvényekből Zuhantak a devizakötvény hozamok is Lendületesen csökken a külső adósság Sokat javult a hitel/betét arány (2009: 140 %; 2014: 105 %) Lendületesen csökken a bankok függése a külföldi forrásoktól 8

9 VEZETŐI összefoglaló A 2013-as év makrogazdasági elemzései és a 2014-es év konszenzusos várakozásai optimista hangvételűek, ugyanakkor a pénzintézeti szektort, azon belül pedig a takarékszövetkezeti integrációt számos egyedi hatás éri, amik többnyire hátrányosan érintik a szektor szereplőit. Ennél fogva a pénzintézeti üzleti tervezés óvatos, túlzásoktól mentes megközelítése indokolt. A hitelintézeti kamatpolitika mindig is az üzleti stratégia leginkább érdeklődésre okot adó sarokköve. A Jegybanki alapkamat csökkentési tendencia legutóbbi, i lépcsőjével az alapkamat 2,60 %-ra mérséklődött. Az MNB kommunikáció nem zárja ki további csökkentések lehetőségét. A hitelintézeti betét- és hiteloldali alkalmazkodás viszont nem történhet automatizmusokon keresztül, ugyanis számos egyéb körülmény figyelembevétele szükséges. A évet több, előre nem tervezhető közteher sújtotta. A bankadó és a meghirdetett tranzakciós adó mellett év közben szembesültünk egy újabb rendkívüli tranzakciós adóval, majd immár 2014-ben a pénzügyi rezsicsökkentés keretein belül üdvözölhetjük a bankkártyás készpénzfelvételek drasztikus díjcsökkentését, melynek hatását még becsülni is nehézkes. Mindenesetre 2013-ban közterheink meghaladták a 400 millió Ft-os nagyságrendet. Az integráció elmélyítése nyilvánvaló előnyök mellett zsebbevágó árnyoldallal is rendelkezik. A közös szabályozás magában hordozza a munkafolyamatok elnehezülését, meghosszabbodását is, amelyek mind-mind a rugalmasság csökkenése és így áttételesen az ügyfél kiszolgálási eszköztárunk szűküléséhez vezetnek. A mérleg másik oldalán viszont egy egységesebb, stabilabb, önmagáért garanciát vállalni képes és akaró integráció látható. Azonban ezen előnyök többlet költségterhelésének anyagi fedezetét láthatóan nekünk kell megteremtenünk. Az árazási politika szigorítását tovább erősítik olyan piaci szereplők megjelenése, amelyek régi, stabil ügyfélkörünk számára teljesen ingyenesen vagy minimális díjszabás mellett, akár veszteségek felhalmozásának árán is szolgáltatnak (pl. Magyar Posta Zrt. nyugdíjfolyósítása). A teljesség kedvéért meg kell említenünk a gazdaság felpörgetéséért felelős Növekedési Hitelprogram I. és II. ütemeit is. Amennyiben nem elégítjük meglévő és leendő ügyfeleink hitelprogram keretein belül felmerült igényeit hosszú távra elbarikádozzuk magunkat tőlük, amennyiben pedig kielégítjük azokat minimális, a forrásköltségeket is alig fedező kamatbevételekkel tudunk csak számolni. 9

10 Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Szövetkezet csökkenő kamatkülönbözettel kénytelen dolgozni valószínűleg hosszú távra bebetonozott jelentősen megemelt közterhek vállalása mellett. Jelen helyzetben megoldást jelenthet az 50%-körül ingadozó hitel/betét arány 60-70% közé történő emelése, amely megvalósulhat a hitel oldal körültekintő, vállalható kockázatú eszközökkel való növelésével, vagy a betét oldal volumenének csökkentésével, illetve ezek kombinációjával. A hitel oldali növekedés a tudatoson megkeresett, hosszú távon együttműködésre törekvő új és meglévő ügyfelekkel képzelhető el. A Takarékszövetkezet hatókörét ki kell vinni a kirendeltségek falain kívülre, továbbra is az adott település/város/térség meghatározó pénzintézeti szolgáltatójaként kell szerepelnünk, miközben a kirendeltségek vezetőinek széles körben ismert, elismert vezetőként kell tevékenykedniük. Ez innovatív, kezdeményező, határozott fellépést követel meg, miközben a tradicionális értékeink (ügyfélközpontúság, lojalitás, megbízhatóság, érthetőség és elérhetőség) továbbra is előtérben kell, hogy maradjanak. Amennyiben egy a működési területünkön jelen lévő potenciális ügyfél pénzügyi feladattal találja magát szembe, nekünk kell az első szóba jöhető megoldási lehetőséggel kecsegtető pénzintézetnek lennünk. Ez feltételezi a további erős sajtó és PR jelenlétet és a célzott marketingtevékenységet. A hitel-betét arány javításának másik eszköze a forrásoldali volumenek újragondolása. A forrásoldali kiadások, azaz a betéti hozamok csökkentése az alapkamat csökkentési tendenciája miatt nem elkerülhető, ami önmagában vezethet volumencsökkenéshez. ÜZLETI TERV A 2014-es év stratégiai ügyfeleinek hagyományainkhoz hűen továbbra is a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat tekintjük. Üzleti lehetőségeinket behatárolják stratégai partnereink pozíciói, fizetőképessége, fizető készsége, vagyis az általános gazdálkodási körülményeik. A évre szóló üzletpolitika feltételezi, hogy a Takarékszövetkezet folytatja és kiemelten kezeli az óvatos hitelezési politikáját, és a várható hitelezési veszteségek kezelhető szinten maradnak. A betéti oldalon a forrásköltségek mérséklődésével számolunk. A hitelintézetekre kivetett, a Takarékszövetkezetet is terhelő különadót, és a tranzakciós adót is figyelembe véve a Takarékszövetkezet 2014-ben 100 millió Ft adózás előtti eredmény elérését irányozza elő, a mérlegfőösszeg racionalizálása mellett. A Takarékszövetkezet fő funkciója termékek és szolgáltatások nyújtása az ügyfelek részére, valamint az üzleti fejlődésünk fenntartása. Az integrációban való részvétel továbbra is kiemelt célunk. 10

11 Az integráció átalakítása 2014-ben tovább zajlik, annak termőre fordulása a évtől hamarabb nem várható. Ilyen szempontból a év ismételten az integráció jövőjébe vetett beruházás éve lesz. Egy erősebb, zártabb, homogénebb, az ügyfelek számára nagyobb biztonságot nyújtó és könnyebben kommunikálható integrációnak magasabb piaci részesedést, hatékonyabb, eredményesebb működést, modernebb üzleti megoldásokat kell tudni biztosítania a résztvevők számára. Ezen állapot eléréséhez viszont még jelentős munkabefektetésre, időráfordításra van szüksége, ami a év egyik feladata lesz. Takarékszövetkezetünk fontosnak tartja az aktív szerepvállalást és az esetleges tőkeegyesítési folyamatokban való részvételt. A TakarékPont hálózatnak továbbra is tagja vagyunk. A Takarékpont szerepe az integráció szorosabbá válásával mindenféleképpen át fog alakulni. Továbbra is hangsúlyosan kell foglalkozni a fiatalabb korosztályok megnyerésével a Takarékszövetkezet tagsága és ügyfelei közé. Hitelezés Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 60 %-t meghaladó és a 70%-t el nem érő hitel/betét arány szolgáltatja a biztonságos működés melletti optimális eredménytartalmat. Az elmúlt 1-1,5 év gazdaságpolitikai döntései következtében a hitel-betét arányunk a 70%-t meghaladó mértékről 50%-ra mérséklődött. Ennek megfelelően a hitelállomány növekedésével számolunk, méghozzá a vállalati szektor térnyerése és az önkormányzati hitelfelvételi kedv újbóli megjelenése mellett. Ennek sajátos következménye az átlagos kamatkülönbözet csökkenése, mivel a vállalatok kamatérzékenysége jóval nagyobb a háztartások kamatérzékenységénél. A háztartások hitelképességének javulásáig folyamatosan kiemelten kezelendő a meglévő értékvesztés állomány csökkentése és a jutalékos termékek forgalmazásának növelése pl. hitelfedezeti életbiztosítások és egyéb jutalékos termékek. A fentieknek megfelelően a Takarékszövetkezet 2014-ben a jelenlegi vállalati hitelportfolió óvatos bővítését tervezi figyelembe véve a piaci kockázatok alakulását. Emellett a Takarékszövetkezet hangsúlyt helyez arra, hogy a stratégiai irányok mentén mind a lakosság, mind az önkormányzatok vonatkozásában az eredményes üzleti együttműködés folytatódjon. Betétgyűjtés A betét állomány költségeinek csökkentését indokolják az elmúlt időszak eseményei (csökkenő jegybanki alapkamat; az 50%-ra csökkent hitel/betét arány). A betét oldali költségek csökkentése 11

12 magával hozhatja a betét állomány csökkenését is, bár ez nem törvényszerű. Mindenesetre évet illetően az eredményes gazdálkodás igényét szem előtt tartva és figyelembe véve az említett körülményeket nem számolunk betétállomány növekedéssel. Ezzel párhuzamosan keresni kell az optimális kihelyezési lehetőségeket, mivel a betét növelés nemcsak a likviditási pozíció növelése céljából kívánatos. Számlavezetés A lakossági számlavezetési feltételek tűnnek a leginkább átpolitizált területnek. A tranzakciós illetékek bevezetése, azok át nem háríthatósága, a lakossági bankkártyás tranzakciók hatóságai díjszabásai mind-mind a mozgásterünk szűkülését eredményezik. Ugyanakkor az új számlavezető rendszerünkkel, a megújult, modern internet bank felületünkkel jelezzük ezen terület versenyképességének fontosságát év fejlesztései közé tartozik a saját jogú deviza számlavezetés bevezetése, így már meglévő és új ügyféligényeket fogunk tudni kielégíteni gyors, modern felületek segítségével. A Takarékszövetkezet a bankkártya-kibocsátás, a bankkártya-forgalom és a POS terminálok telepítése terén továbbra is növekedéssel számol. Az ügyfélszámra vetített bankkártyák darabszámában továbbra is elmaradunk a konkurenciától, így a hosszú távú növekedési potenciál adott. Fókuszban a fiatal pályakezdők, az életüket a régiónkban megalapozni kívánó fiatal munkavállalók, a fiatal családok. Termékfejlesztés, termékkoordináció Az integrációs folyamatok megerősödésével a Takarékbank végzi a termékfejlesztés dandárját, immár nem csak a támogatott hitelkonstrukciókkal kapcsolatos fejlesztésekben és koordinációban. Remélhetőleg a folyamatosan változó és egyre nagyobb szabályozottságot igénylő szabályozói előírásoknak így hatékonyabban és kisebb kockázatokkal, kisebb munkaerő ráfordítással fogunk tudni megfelelni. A Széchenyi Kártya Program és a Gazdahitel Gazdakártya program keretében év végi állománya kapcsán nem számolunk jelentős növekedéssel. 12

13 Beruházások A 2013-ban megvalósult számlavezető rendszer cseréjéhez hasonló nagyságrendű beruházásban nem gondolkodunk. A szokásos, informatikát érintő szinten tartó szoftver és hardver fejlesztések mellett a számlavezető rendszer kiegészítését tervezzük saját jogon végzett deviza számlavezetési lehetőséggel. Üzleti terv számokban Mérlegterv A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege terve év végére 17,1 milliárd Ft, ami a év végi mérlegfőösszeg 95,68 %-a. Eszközök Az ügyfelekkel szembeni követelések tervezett állománya végi állományhoz képest jelentősen, mintegy 10%-kal növekedhet. Források A Takarékszövetkezet nem számol a betétállomány emelkedésével a év végi állományokhoz képest. Tőketerv A Takarékszövetkezet tervezett saját tőkéje év végére 1103 millió Ft, a szavatoló tőkéje pedig 1462,04 millió Ft. A várható tőkeszükséglet tervezésekor a hitelkockázat tőkeszükségletének emelkedését és a piaci kockázatok várható növekedését vettük figyelembe. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatója várhatóan 11 % körül alakul. 13

14 Eredményterv A Takarékszövetkezet 100 millió Ft adózás előtti nyereséget tervez. A tervezett kamatkülönbözet 930 millió Ft, a nettó jutalék- és díjbevétel várhatóan eléri a 368 millió Ft-ot 2014-ben. A takarékszövetkezet költségterve 950 millió Ft-ot tartalmaz. A költségterv feltételezi a közterhek változatlanságát, mérséklődését, így lehetővé téve a munkavállalói teljesítmény méltó elismerését. A legfontosabb tervadatok összefoglalása adatok millió Ft-ban 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 terv 2014 terv / 2013 tény Saját tőke (osztalékfizetés után) , , ,7 % Mérlegfőösszeg , ,68 % Üzleti eredmény 148,5 147,6 60,69 99,8 164,44 % Adózás utáni eredmény 121, , ,85 % Adózás utáni ROE (%) 13,37 11,37 3,92 6,07 154,84 % Kazincbarcika, 2014.április 02. Kriston Nándor elnök-ügyvezető 14

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

I. Passzív bankműveletek

I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2011. évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A 2011. évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz

A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz A K&H Bank elemzése - Oktatási segédlet - Bankismeret című tárgyhoz Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 1 1.1. A K&H Bank bemutatása...1 1.2. A magyar bankszektor tendenciáinak bemutatása a 2003-2005-ös időszakban.3

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2008. ÁPRILIS 25. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2007. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT

ÉVES BESZÁMOLÓ ANNUAL REPORT ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ANNUAL REPORT TARTALOMJEGYZÉK A FELÜGYELŐBIZOTTSÁG ELNÖKÉNEK ÜZENETE 2 VEZÉRIGAZGATÓI ELÔSZÓ 3 A DIÁKHITEL KÖZPONT ZRT. MENEDZSMENTJE 4 A FELÜGYELÔBIZOTTSÁG 5 A HAZAI HALLGATÓI HITELRENDSZER

Részletesebben

1. Nemzetközi áttekintés

1. Nemzetközi áttekintés GKI Gazdaságkutató Zrt. Szűkülő likviditás a bankszektorban A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete az általa kiszabott bírságokból befolyt Felügyeletnél maradó összeg terhére, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

társadalmi felelősségvállalási jelentés

társadalmi felelősségvállalási jelentés társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 1 társadalmi felelősségvállalási jelentés 2007 Tartalom 3 4 5 7 9 11 14 16 17 20 28 30 31 33 37 45 46 46 46 49 50 56 58 61 63 65 Elnöki köszöntô 1. Az OTP

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde,- és Pénzintézetek szakirány A BANKSZOLGÁLTATÁSOK FEJLŐDÉSE MAGYARORSZÁGON A SZIGETVÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET

Részletesebben

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól

Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól A Bankárképzô féléves szakmai kiadványa II. évfolyam 1. szám 2010. május Szektorelemzés: Pozitív az egyenleg, de akadnak még tennivalók Interjú: Hazai bankvezérek a válság tanulságairól Tartalom Beköszöntô...

Részletesebben

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA

Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Éves jelentés 2013 Éves jelentés A MAGYAR NEMZETI BANK 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ ÜZLETI JELENTÉSE ÉS BESZÁMOLÓJA Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelős kiadó: Hergár Eszter 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

TakarékInvest Magazin

TakarékInvest Magazin TakarékInvest Magazin 2009. augusztus az igazi értékpapír Makrogazdasági összefoglaló 2. oldal Nyerő Kombináció Kötvény 4. oldal Takarék Alapkezelő hírei 6. oldal Pilotprojekt Rajkán 8. oldal A hazai pálya

Részletesebben

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE

A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS AZ ADÓCSÖKKENTÉS KÖLTSÉGVETÉSE A 2008-ban kibontakozó gazdasági világválság rámutatott arra, hogy az addig folytatott, a szinte szabályozatlan piacgazdaságot megteremtő, a liberális

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Levelező tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány A KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HITELEZÉSI KOCKÁZATAINAK KEZELÉSE Készítette: dr.

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2009. ÉVI JELENTÉS 2010. JANUÁR 1 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG?

FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1 DOBÁK PÉTER SÁGI JUDIT FOGYASZTÁSI HITELEK: NÖVEKVÕ ELADÓSODOTTSÁG? Napjainkban számos kritika éri a magyar háztartások pénzügyi tudatosságát. Leginkább a megtakarítások

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018

MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KONVERGENCIA PROGRAMJA 2015 2018 2015. április TARTALOM 1. GAZDASÁGPOLITIKAI CÉLOK... 3 2. MAKROGAZDASÁGI FOLYAMATOK ÉS ELŐREJELZÉS... 5 2.1. NEMZETKÖZI KÖRNYEZET...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Fülöpszállás, 2015. április 1. Losonczy Gáborné elnök-ügyvezető Nagyné Gubacsi Ilona ügyvezető-főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Rónasági

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC...

TARTALOMJEGYZÉK...2 TÁBLÁZATOK ÉS ÁBRÁK JEGYZÉKE...3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4 BEVEZETÉS ÉS MÓDSZERTANI MEGJEGYZÉSEK...7 HITELPIAC... Bilek Péter Borkó Tamás Czakó Veronika Pellényi Gábor A mikro-, kis-, és középvállalkozások külső forrásbevonásának alakulása 2000-2005 között Készült a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás

Részletesebben