ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről"

Átírás

1 ÜZLETI JELENTÉS a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről Aktív állomány: A Takarékszövetkezet hitelállománya én 7,3 %-kal marad el a i állománytól és 88,2 %-a a tervezettnek. A hitelállomány nagyságában, szerkezetében az alábbiak eredményeztek jelentős változásokat: - a fogyasztási kölcsönök, záloghitelek állományának további csökkenése, - az önkormányzati hitelek kifizetése mft tőkeösszegű hiteleladás, - NHP hitelek folyósításának megkezdése. Az éven belüli lejáratú hitelek részaránya az előző évi 38,5 %-ról 37,6 %-ra változott. A folyószámlahitel (az állomány növekedése eft) kivételével a lakossághoz kihelyezett valamennyi hitelfajta összege csökkent, összességében a lakossági állomány 17,8 %-kal kevesebb, mint az előző év végén. A lakáscélú hitelek állománya 89,9 %-a a inek. Az év során 12 db lakáscélú kölcsönt folyósítottunk összesen 27,39 mft összegben. Az év végén 23 db lakossági devizahitelt ( eft) tartottunk nyilván. A nem lakossági hitelek összege 4,8 %-kal növekedett 2013-ban. E növekedés (a lakossági hitelek csökkenésével együtt) azt eredményezte, hogy a nem lakossági hitelek részaránya 52,2 %-ra emelkedett az összes hitelen belül (a részarány 2012-ben 46,1 %, 2011-ben 55 %, 2010-ben 53,5 %, 2009-ben 46 % volt). A számlavezetett önkormányzataink az év végén nem vettek igénybe folyószámlahitelt. Az önkormányzati rulírozó, forgóeszköz és beruházási hitelek összege csökkent, 47,2 %-a a nyitónak Az önkormányzati egyéb hitelek összes hitelünk 2,3 %-át, a nem lakossági hitelek 4,3 %-át teszik ki. A nem lakossági hitelek 95,7 %-át jelentő vállalkozói hitelek állománya 10,9 %-kal több mint 2012-ben. E változást a vállalkozói folyószámla hitelek 14,5 %-os csökkenése, valamint a Széchenyi 1

2 kártyahitel-állomány 1,6 %-os és a vállalkozói egyéb hitelek 23,1 %-os növekedése együttesen eredményezte. Ez utóbbihoz nagymértékben hozzájárult az MNB Növekedési Hitel Program keretében folyósított hitelek összege. A vállalkozói NHP és egyéb hitelek részaránya az összes hitelen belül 23,5 %-ról 31,2 %-ra emelkedett és a nem lakossághoz kihelyezett hitelállomány 59,9 %- át jelenti. A nem lakossági hitelek 23,1 %-át jelentő Széchenyi kártyahitelek az összes hitel 11 %-át teszik ki én 210 vállalkozó ill. vállalkozás vett igénybe Széchenyi kártya hitelt. Nagyhitelnek minősülő, 1 szerződéshez kapcsolódó követelésünk 1 ügyféllel szemben volt, 150 mft összegben. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szemben vállalt, több szerződésből adódó kockázat 4 esetben haladja meg az auditált szavatoló tőke 10 %-át. A kirendeltségek hitelállománya 98,5 %-a a inek. A Salgótarjáni Régió állománya 1,8 %-kal ( eft-tal), a Kazincbarcikai Régió hitelállománya átlagosan 98,7 %-ra (összesen eft-tal) csökkent. A Salgótarjáni Régióban a nem lakossághoz kihelyezett hitelek összege 13,2 %-kal növekedett, míg a lakossági hitelállomány 18,3 %-kal csökkent. A Kazincbarcikai Régióban az önkormányzati, vállalkozói hitelek állománya 9,8 %-kal bővült, a lakossági hiteleké 11,7 %-kal marad el a nyitótól. A betétgyűjtők hitelállománya eft-tal kevesebb, mint a nyitó. Passzív állomány: A Takarékszövetkezet i betétállománya 112,2 %-a a nyitónak és 108,8 %-a a tervezettnek. A betétek szektorok szerinti megoszlása kis mértékben változott, de továbbra is a lakossági betétek dominálnak, részarányuk 77,4 %. (2012-ben 81,1 %). A vállalkozói szektor betétállománya 15,1 %-a, az önkormányzati betétállomány 7,5 %-a volt az összes betétnek a IV. negyedév végén. A lakosság által elhelyezett betétek összege 7 %-kal haladja meg a nyitót, a nem lakossági betétállomány 34,3 %-kal növekedett, amit az önkormányzati betétek 19,4 %-os és a vállalkozói betétek 43,3 %-os bővülése együttesen eredményezett. Nagy egyedi betéttől, nagybetétesektől való függés takarékszövetkezeti szinten nem alakult ki. Az auditált szavatoló tőke 15 %-át 1 egyedi betét haladja meg. A szavatoló tőke 10 %-át meghaladó, 2

3 nagy egyedi forrást jelentő betéte 4 ügyfélnek ill. ügyfélcsoportnak van. Ezen betétek együttes összege a betétállomány 9 %-át jelenti. A kirendeltségek betétállománya 112,8 %-a a nyitónak, míg a betétgyűjtők által kezelt állomány 5,6 %-kal lett több. A fent leírt hitel- és betétállomány változások a hitel-betét arány 61 %-ról 50,4 %-ra történő csökkenését eredményezték. Üzletpolitikai hatások és prioritások: Tervezett üzletpolitikánkat 2013-ban is az Igazgatóság felhatalmazása alapján az óvatos kamatpolitika, a prudenciára való törekvés, a kockázatok optimalizálása és a nyereséges gazdálkodás elérése határozta meg. A tervezéskor még nem volt várható a szektor ilyen mértékű, törvényi változáson alapuló átalakítása. A második féléves munkánkat mégis alapvetően a törvények változása utáni reagálások jelentették. Még soha a takarékszövetkezetek ennyire kiszámíthatatlan, bizonytalan helyzetben nem működtek. Tovább bonyolította a helyzetet a jegybanki kamat brutális mértékű változása, és az év közben bevezetett, majd tovább súlyosbított tranzakciós díj, illetve az egyszeri 1-4. havi díj 208%-ának megfelelő díjfizetési kötelezettség ban mind a betéti, mind a hitelezési oldalon több, előre pontosan nem várható és kalkulálható esemény is történt. Betéti oldalon egy nem várható növekedés keletkezett, amelyet mindenképpen az ügyfelek által az ismert körülmények ellenére is - a takarékszövetkezetünkbe vetett bizalom jeleként értékeljük, ami hozzájárult a mérlegfőösszeg növekedéséhez. A hitel oldalon a tendencia ellentétes volt, mivel nem következett be olyan gazdasági növekedés amelyeket kormányzati prognózisok alapján vártunk -, amely a vállalkozások megerősödéséhez, a fogyasztás növekedéséhez, illetve ezeken keresztül a termelés növekedésének beindulásához, és az ehhez szükséges hitel aktivitás növeléséhez vezetett volna környezetünkben. Azt mondhatjuk mégis, hogy összességében jól reagáltuk le a változásokat, és a forrásaink jelentős mozgósításával összességében eredményes gazdálkodást produkáltunk. 3

4 Új informatikai rendszert vezettünk be, a MoonSol nevű számlavezető rendszert. Ezzel dolgozóink sokkal korszerűbb, grafikus megjelenítésű szoftverrel dolgozhatnak. Ha a törvényi változtatásokat előre sejtjük, nem biztos, hogy átálltunk volna az új rendszerre. Lehet, hogy megvártuk volna az új egységes rendszert, azonban egyrészt nem volt sejthető a törvény ilyen irányú és mértékű változtatása, másrészt úgy ítéljük meg, hogy a dolgozóink számára új ismeretek megszerzését új, és szükséges szemlélet kialakítását tettük lehetővé, ami hosszú távon hasznos lehet a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek. Ügyfeleink számban tovább bővültek és tovább nőtt az önkormányzati számlavezetők száma is. Takarékszövetkezetünk likviditását egész évben meg tudtuk tartani. Az MNB tartalékolási kötelezettségünket teljesítettük. Jövedelmezőség alakulása: Kamat és kamatjellegű bevételeink 18,3 %-kal maradnak el az előző évitől és 21,4 %-kal a tervezett összegtől. A kamatbevétel 70,7 %-a ( 2012-ben 78,4 %-a) a hitelezéshez kapcsolható, 26,3 %-a származik értékpapír-forgalomból és bankközi betétlekötésből (2012-ben 19 %, ). Az egyéb kamat és kamatjellegű bevételünk (folyósítási és rendelkezésre tartási jutalék, kezelési és zárlati költség) 10,1 %-kal kevesebb, mint én volt. A fizetett kamatok és kamatráfordítások 14,9 %-kal maradnak el az előző évitől és 17,8 %-kal a tervezett összegtől. Jutalék- és díjeredményünk 174,4 %-a az előző évinek. Jutalék- és díjbevételünk 70,1 %-kal, jutalékos ráfordításunk 30 %-kal több mint a bázis. A jutalék-és díjbevételünk 77,2 %-át adó pénzforgalmi szolgáltatási tevékenység jutalék- és díjbevétele 90,6 %-kal haladja meg az előző évit. Az egyéb pénzügyi szolgáltatásból (biztosítás, megbízásos hitelkezelés és számlavezetés, bérletértékesítés, Fundamenta stb.) származó bevételünk csökkent, én 17,9 %-kal kevesebb, mint 2012-ben. Költségeink 10,6 %-kal maradnak el az előző évi összegtől. Az elszámolt 903 mft a tervezett összeg 86,8 %-a. Az egyéb személyi jellegű kifizetések és az értékcsökkenés kivételével valamennyi költségnem-csoportban (anyagköltség, anyagjellegű és nem anyagjellegű költségek, bérköltség és kapcsolódó járulékok, egyéb költségek) elszámolt költség elmarad a tervezett összegtől Költségeink 56,4 %-át a bér és személyi jellegű költségek, valamint a kapcsolódó bérjárulékok alkotják. A költségek további 7,2 %-át adó számítástechnikai, informatikai költségek 3,6 %-kal 4

5 haladják meg a évi összeget. Az értékcsökkenésként elszámolt összeg döntően a számlavezető rendszer cseréjéhez kapcsolódó eszközbővítés miatt 16,2 %-kal haladja meg a bázis adatot. A pénzügyi műveletek eredménye, mely a devizaügyletekhez (devizahitelek, deviza számla vez.) kapcsolódó konverzió és átértékelés eredményét tartalmazza, összességében eft-tal csökkentette eredményünket. Az értékvesztés és céltartalék változása eft bevételt jelentett, melyet a hitelezés kapcsán korábbiakban részletezett változások (értékvesztés eft összegű visszaírása, függő és jövőbeli kötelezettségek céltartalékának 94 eft növekedése), az általános kockázati céltartalék felszabadítása ( eft) és egyéb követelésekre elszámolt eft együttesen eredményeztek eft összegben fizettünk helyi adót, eft a hitelintézeti járadék, eft a PSZÁF- OBA-OTIVA-SZHISZ díjak összege. Tranzakciós illetékként eft-ot fizettünk be. Az egyéb bevételek között az adóssal szemben indított eljárás bevétele (9.451 eft), és az előző években elszámolt költségek megtérülése (5.085 eft) jelent még nagyobb tételt. Az év folyamán 255 eft rendkívüli ráfordítást, és 419 eft rendkívüli bevételt számoltunk el. Fejlesztések, változások 2013-ban: Lecseréltük informatikai rendszerünket, és jelentősen fejlesztettük ezzel egy időben a hardver állományunkat és a kommunikációs rendszerünket Tagi kérdések 2013-ban: 2013-ban a tagság létszáma és összetétele jelentősen nem változott. A takarékszövetkezetnek 638 tagja van. Tagságunk stabil, csökkenés nem számottevő. A törvényi változások idején félő volt, hogy jelentősen megindul a részjegy kivétel, sikerként könyveljük azonban el, hogy főleg meggyőzéssel szinten tudtuk tartani a jegyzett tőke állományát. Gyakorlatilag egy jelentős részjegy kiváltás történt, amelyet azonban év végéig a meglévő tagság lejegyzett. A tagságot továbbra is az osztalékon keresztül kívánjuk érdekeltté tenni a takarékszövetkezetünkben. 5

6 Szükséges a fiatal korosztály megnyerésére, hogy a fiatal korosztály minél több képviselője legyen a Sajóvölgye Takarékszövetkezetnek tagja ban lejárt a küldöttek mandátuma, így új küldöttek választására került sor. Merre tovább 2014-ben? 2013 elején komolyan gondoltuk, hogy meghatározó az akkori helyzetet és környezetet kiindulási alapként figyelembe venni üzletpolitikánk irányát, rendező elveit és azok prioritásait illetően, mint egyébként tettük azt minden normális esztendőben. Az addigi tapasztalataink sorra bebizonyították, hogy ha volt koncepciónk, azt megvalósítottuk, akkor tagságunk, ügyfeleink, dolgozóink, és nem utolsó sorban magunk megelégedésére is szép, sikeres, eredményes esztendőket zártunk. Mindig nőttünk, mindig fejlődtünk, gyakran bővültünk, a média és a felügyeleti szerveink is elismerték eredményeinket. Ezért gondoltuk továbbra is a növekedés hosszú,- és középtávú fenntartását, a tagság érdekeltségének érvényesülését, a termék kínálat folyamatos korszerűsítését a hozzá tartozó marketing és a humán erő további folyamatos fejlesztését stratégiánk alapjának. Azt gondoltuk, hogy a legfontosabb az ügyfélközpontú bankolás, az ügyfelekkel érthetően tárgyalni, gondjaik iránt lojalitást mutatni, megbízhatónak, rugalmasnak, gyorsnak és elérhetőnek lenni. Hittük, ha ezen elvárásoknak eleget teszünk, ismét komoly eredményeket tudunk felmutatni. Banki filozófiánk része volt, hogy tagságunkat stabilnak prognosztizáltuk, és elnökségem kezdetétől mindig osztalék fizetésével háláltuk hűségüket, kitartásukat, amelyet felméréseink alapján szükségesnek és elegendőnek tartottak. Aztán megtapasztaltuk, hogy ez nem elég! 2013-ban időnk, energiánk legnagyobb részét a tagságunk, az ügyfeleink bizalmának a megtartásával, jelentések készítésével, vizsgálatokban való részvétellel, szabályzataink átírásával, Alapszabályunk megváltoztatásával, az újabb törvények és törvénymódosítások követésével, és nem utolsó sorban az új törvénynek való megfeleléssel kellett töltenünk. Ezek sokszor végletekig feszítették tűrőképességünket és lelkünket. Most érzékelhetjük igazán, hogy mekkora szükség volt az elmúlt években a felhalmozásra anyagi és humán források tekintetében egyaránt, hogy ezeket a forrásokat most aktiválni volt 6

7 szükséges. Szerencsénkre volt mihez nyúlnunk, és a 2013-as esztendőt minden nehézség ellenére is eredményesen abszolváltuk. Mi bizakodóak vagyunk, mi hinni akarjuk azt, hogy ez a sok változtatás, ez a sok szakmai és lelki erőpróba nem hiábavaló. Akarunk hinni abban, hogy ezek a változások azért vannak, hogy egy biztató jövőt készítsenek elő, hogy a takarékszövetkezetek családja Magyarország pénzügyi piacából nagyobb szeletet tudjon megszerezni, hogy a takarékszövetkezetek egységesen, együtt gondolkodva és egymásért kölcsönösen garanciát vállalva tovább tudnak erősödni. Emlékezünk, hogy elmúlt évben előttünk volt a lehetőség egy szorosabb integráció, egy erősebb takarékszövetkezeti szektor létrehozására, de ebben képtelenek voltunk eredményt elérni. Most megtette ezt helyettünk a törvény. Csak a jövő tudja azt a kérdést megválaszolni, hogy a törvény szükséges módosításokat fogalmaz-e meg, és hogy ez tényleg a kistulajdonosok, az ügyfelek és a dolgozók érdekeit fogja-e szolgálni. Várható, hogy a 2014-es év még nem a nyugalom, nem a béke éve lesz. Nekünk egyetlen lehetőségünk, és egyben feladatunk, alkalmazkodni az új feltételekhez, eleget tenni a központi akaratnak, tudomásul kell venni, hogy bár jogilag önálló cég vagyunk, mégis jelentős kompetencia csökkenést kell elviselnünk működésünk számos területén. A takarékszövetkezetek már soha nem lesznek olyanok, mint eddig voltak (Talán el is járt a fölött a struktúra felett az idő!). Nekünk fel kell készülni egy új bankolási, termékértékesítési, humángazdálkodási és vállalatgazdálkodási koncepcióra, de úgy, hogy a szereplők a vezetők, a dolgozók motiváltnak érezzék magukat az új feladatokhoz. Ehhez új vezetési szemléletre, új irányítási struktúrára van szükség! Nem szabad azonban elfeledni soha, hogy ezekből az ügyfeleknek negatív üzenetet nem szabad közvetíteni. Mi továbbra is az ügyfelekből élünk, az ő megtakarításait használjuk, az ő kiszolgálásukból származnak a bevételeink. Becsüljük hát meg őket továbbra is, mutassuk a folytonosságot a kapcsolatunkban, és keressük problémáikra továbbra is a közös megoldásokat! 2014-re nem prognosztizálhatunk szárnyaló terveket. A terveinket a realitásokra és a mozgásterünkre alapozzuk. A tőkénket szükséges tovább növelni, a likviditásunkat folyamatosan fenn kell tartani, és a tagság osztalék iránti igényének is meg kell felelnünk! A tagságunk bizalma semmivel nem pótolható, és csak egyszer lehet elveszíteni. 7

8 2013 egyik pozitív üzenete számunkra az, hogy még ilyen hektikus környezetben is képesek voltunk találni helyes utat, mert olyan humán erővel rendelkeztünk, amely munkájával eredményessé tette a 2013-as évet. Természetesen vannak optimizmusra okot adó jelek: hogy a tagságunk és betéteseink továbbra is kitartanak, és bíznak bennünk, és nem utolsó sorban, hogy egyre felkészültebb szakember gárda dolgozik a takarékszövetkezetünkben. Ezt 2013-ban hitelesen lemérhettük, mert dolgozóink olyan terhelés alatt dolgoztak tisztességesen és lelkiismeretesen az új informatikai rendszerre való átálláskor csakúgy, mint a későbbi jelentés készítések és vizsgálatok idején, amely terhelést csak nagyon felkészült, és szakmájukat minden részletében ismerők képesek megtenni ban minden feltétel mellet, és ellenére is jelentem eredményesen gazdálkodtunk. A jövedelem egy részét tartalékolásra, másik részét a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően osztalék fizetésére kívánjuk felhasználni. Piaci tendenciák A 2014-re vonatkozó makroökonómiai várakozások összefoglalása címszavakban: Az euró-övezet az élénkülés jeleit mutatja Németország kilátásai egyre biztatóbbak A külső kereslet élénkülése régiónk gazdaságaiban is érezhető Európa újra növekszik, de a növekedési kilátások behatároltak (1-2%) Gazdasági növekedés a visegrádi régióban: Magyarország átmenetileg az élre kerülhet A növekedés kiegyensúlyozottabbá válhat: a külső kereslet mellett a belső is támogatja a GDP bővülését A mezőgazdaságon és építőiparon túl egyre több ágazat járul hozzá a növekedéshez Infláció: kényelmesen a célérték alatt, de a maginfláció még magas (3% felett) Forint: 2 éves mélypont (310 EUR/HUF felett) Nincs tőkekivonás a kötvényekből Zuhantak a devizakötvény hozamok is Lendületesen csökken a külső adósság Sokat javult a hitel/betét arány (2009: 140 %; 2014: 105 %) Lendületesen csökken a bankok függése a külföldi forrásoktól 8

9 VEZETŐI összefoglaló A 2013-as év makrogazdasági elemzései és a 2014-es év konszenzusos várakozásai optimista hangvételűek, ugyanakkor a pénzintézeti szektort, azon belül pedig a takarékszövetkezeti integrációt számos egyedi hatás éri, amik többnyire hátrányosan érintik a szektor szereplőit. Ennél fogva a pénzintézeti üzleti tervezés óvatos, túlzásoktól mentes megközelítése indokolt. A hitelintézeti kamatpolitika mindig is az üzleti stratégia leginkább érdeklődésre okot adó sarokköve. A Jegybanki alapkamat csökkentési tendencia legutóbbi, i lépcsőjével az alapkamat 2,60 %-ra mérséklődött. Az MNB kommunikáció nem zárja ki további csökkentések lehetőségét. A hitelintézeti betét- és hiteloldali alkalmazkodás viszont nem történhet automatizmusokon keresztül, ugyanis számos egyéb körülmény figyelembevétele szükséges. A évet több, előre nem tervezhető közteher sújtotta. A bankadó és a meghirdetett tranzakciós adó mellett év közben szembesültünk egy újabb rendkívüli tranzakciós adóval, majd immár 2014-ben a pénzügyi rezsicsökkentés keretein belül üdvözölhetjük a bankkártyás készpénzfelvételek drasztikus díjcsökkentését, melynek hatását még becsülni is nehézkes. Mindenesetre 2013-ban közterheink meghaladták a 400 millió Ft-os nagyságrendet. Az integráció elmélyítése nyilvánvaló előnyök mellett zsebbevágó árnyoldallal is rendelkezik. A közös szabályozás magában hordozza a munkafolyamatok elnehezülését, meghosszabbodását is, amelyek mind-mind a rugalmasság csökkenése és így áttételesen az ügyfél kiszolgálási eszköztárunk szűküléséhez vezetnek. A mérleg másik oldalán viszont egy egységesebb, stabilabb, önmagáért garanciát vállalni képes és akaró integráció látható. Azonban ezen előnyök többlet költségterhelésének anyagi fedezetét láthatóan nekünk kell megteremtenünk. Az árazási politika szigorítását tovább erősítik olyan piaci szereplők megjelenése, amelyek régi, stabil ügyfélkörünk számára teljesen ingyenesen vagy minimális díjszabás mellett, akár veszteségek felhalmozásának árán is szolgáltatnak (pl. Magyar Posta Zrt. nyugdíjfolyósítása). A teljesség kedvéért meg kell említenünk a gazdaság felpörgetéséért felelős Növekedési Hitelprogram I. és II. ütemeit is. Amennyiben nem elégítjük meglévő és leendő ügyfeleink hitelprogram keretein belül felmerült igényeit hosszú távra elbarikádozzuk magunkat tőlük, amennyiben pedig kielégítjük azokat minimális, a forrásköltségeket is alig fedező kamatbevételekkel tudunk csak számolni. 9

10 Egyértelműen megállapíthatjuk, hogy a Szövetkezet csökkenő kamatkülönbözettel kénytelen dolgozni valószínűleg hosszú távra bebetonozott jelentősen megemelt közterhek vállalása mellett. Jelen helyzetben megoldást jelenthet az 50%-körül ingadozó hitel/betét arány 60-70% közé történő emelése, amely megvalósulhat a hitel oldal körültekintő, vállalható kockázatú eszközökkel való növelésével, vagy a betét oldal volumenének csökkentésével, illetve ezek kombinációjával. A hitel oldali növekedés a tudatoson megkeresett, hosszú távon együttműködésre törekvő új és meglévő ügyfelekkel képzelhető el. A Takarékszövetkezet hatókörét ki kell vinni a kirendeltségek falain kívülre, továbbra is az adott település/város/térség meghatározó pénzintézeti szolgáltatójaként kell szerepelnünk, miközben a kirendeltségek vezetőinek széles körben ismert, elismert vezetőként kell tevékenykedniük. Ez innovatív, kezdeményező, határozott fellépést követel meg, miközben a tradicionális értékeink (ügyfélközpontúság, lojalitás, megbízhatóság, érthetőség és elérhetőség) továbbra is előtérben kell, hogy maradjanak. Amennyiben egy a működési területünkön jelen lévő potenciális ügyfél pénzügyi feladattal találja magát szembe, nekünk kell az első szóba jöhető megoldási lehetőséggel kecsegtető pénzintézetnek lennünk. Ez feltételezi a további erős sajtó és PR jelenlétet és a célzott marketingtevékenységet. A hitel-betét arány javításának másik eszköze a forrásoldali volumenek újragondolása. A forrásoldali kiadások, azaz a betéti hozamok csökkentése az alapkamat csökkentési tendenciája miatt nem elkerülhető, ami önmagában vezethet volumencsökkenéshez. ÜZLETI TERV A 2014-es év stratégiai ügyfeleinek hagyományainkhoz hűen továbbra is a lakosságot, a vállalkozásokat és az önkormányzatokat tekintjük. Üzleti lehetőségeinket behatárolják stratégai partnereink pozíciói, fizetőképessége, fizető készsége, vagyis az általános gazdálkodási körülményeik. A évre szóló üzletpolitika feltételezi, hogy a Takarékszövetkezet folytatja és kiemelten kezeli az óvatos hitelezési politikáját, és a várható hitelezési veszteségek kezelhető szinten maradnak. A betéti oldalon a forrásköltségek mérséklődésével számolunk. A hitelintézetekre kivetett, a Takarékszövetkezetet is terhelő különadót, és a tranzakciós adót is figyelembe véve a Takarékszövetkezet 2014-ben 100 millió Ft adózás előtti eredmény elérését irányozza elő, a mérlegfőösszeg racionalizálása mellett. A Takarékszövetkezet fő funkciója termékek és szolgáltatások nyújtása az ügyfelek részére, valamint az üzleti fejlődésünk fenntartása. Az integrációban való részvétel továbbra is kiemelt célunk. 10

11 Az integráció átalakítása 2014-ben tovább zajlik, annak termőre fordulása a évtől hamarabb nem várható. Ilyen szempontból a év ismételten az integráció jövőjébe vetett beruházás éve lesz. Egy erősebb, zártabb, homogénebb, az ügyfelek számára nagyobb biztonságot nyújtó és könnyebben kommunikálható integrációnak magasabb piaci részesedést, hatékonyabb, eredményesebb működést, modernebb üzleti megoldásokat kell tudni biztosítania a résztvevők számára. Ezen állapot eléréséhez viszont még jelentős munkabefektetésre, időráfordításra van szüksége, ami a év egyik feladata lesz. Takarékszövetkezetünk fontosnak tartja az aktív szerepvállalást és az esetleges tőkeegyesítési folyamatokban való részvételt. A TakarékPont hálózatnak továbbra is tagja vagyunk. A Takarékpont szerepe az integráció szorosabbá válásával mindenféleképpen át fog alakulni. Továbbra is hangsúlyosan kell foglalkozni a fiatalabb korosztályok megnyerésével a Takarékszövetkezet tagsága és ügyfelei közé. Hitelezés Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a 60 %-t meghaladó és a 70%-t el nem érő hitel/betét arány szolgáltatja a biztonságos működés melletti optimális eredménytartalmat. Az elmúlt 1-1,5 év gazdaságpolitikai döntései következtében a hitel-betét arányunk a 70%-t meghaladó mértékről 50%-ra mérséklődött. Ennek megfelelően a hitelállomány növekedésével számolunk, méghozzá a vállalati szektor térnyerése és az önkormányzati hitelfelvételi kedv újbóli megjelenése mellett. Ennek sajátos következménye az átlagos kamatkülönbözet csökkenése, mivel a vállalatok kamatérzékenysége jóval nagyobb a háztartások kamatérzékenységénél. A háztartások hitelképességének javulásáig folyamatosan kiemelten kezelendő a meglévő értékvesztés állomány csökkentése és a jutalékos termékek forgalmazásának növelése pl. hitelfedezeti életbiztosítások és egyéb jutalékos termékek. A fentieknek megfelelően a Takarékszövetkezet 2014-ben a jelenlegi vállalati hitelportfolió óvatos bővítését tervezi figyelembe véve a piaci kockázatok alakulását. Emellett a Takarékszövetkezet hangsúlyt helyez arra, hogy a stratégiai irányok mentén mind a lakosság, mind az önkormányzatok vonatkozásában az eredményes üzleti együttműködés folytatódjon. Betétgyűjtés A betét állomány költségeinek csökkentését indokolják az elmúlt időszak eseményei (csökkenő jegybanki alapkamat; az 50%-ra csökkent hitel/betét arány). A betét oldali költségek csökkentése 11

12 magával hozhatja a betét állomány csökkenését is, bár ez nem törvényszerű. Mindenesetre évet illetően az eredményes gazdálkodás igényét szem előtt tartva és figyelembe véve az említett körülményeket nem számolunk betétállomány növekedéssel. Ezzel párhuzamosan keresni kell az optimális kihelyezési lehetőségeket, mivel a betét növelés nemcsak a likviditási pozíció növelése céljából kívánatos. Számlavezetés A lakossági számlavezetési feltételek tűnnek a leginkább átpolitizált területnek. A tranzakciós illetékek bevezetése, azok át nem háríthatósága, a lakossági bankkártyás tranzakciók hatóságai díjszabásai mind-mind a mozgásterünk szűkülését eredményezik. Ugyanakkor az új számlavezető rendszerünkkel, a megújult, modern internet bank felületünkkel jelezzük ezen terület versenyképességének fontosságát év fejlesztései közé tartozik a saját jogú deviza számlavezetés bevezetése, így már meglévő és új ügyféligényeket fogunk tudni kielégíteni gyors, modern felületek segítségével. A Takarékszövetkezet a bankkártya-kibocsátás, a bankkártya-forgalom és a POS terminálok telepítése terén továbbra is növekedéssel számol. Az ügyfélszámra vetített bankkártyák darabszámában továbbra is elmaradunk a konkurenciától, így a hosszú távú növekedési potenciál adott. Fókuszban a fiatal pályakezdők, az életüket a régiónkban megalapozni kívánó fiatal munkavállalók, a fiatal családok. Termékfejlesztés, termékkoordináció Az integrációs folyamatok megerősödésével a Takarékbank végzi a termékfejlesztés dandárját, immár nem csak a támogatott hitelkonstrukciókkal kapcsolatos fejlesztésekben és koordinációban. Remélhetőleg a folyamatosan változó és egyre nagyobb szabályozottságot igénylő szabályozói előírásoknak így hatékonyabban és kisebb kockázatokkal, kisebb munkaerő ráfordítással fogunk tudni megfelelni. A Széchenyi Kártya Program és a Gazdahitel Gazdakártya program keretében év végi állománya kapcsán nem számolunk jelentős növekedéssel. 12

13 Beruházások A 2013-ban megvalósult számlavezető rendszer cseréjéhez hasonló nagyságrendű beruházásban nem gondolkodunk. A szokásos, informatikát érintő szinten tartó szoftver és hardver fejlesztések mellett a számlavezető rendszer kiegészítését tervezzük saját jogon végzett deviza számlavezetési lehetőséggel. Üzleti terv számokban Mérlegterv A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege terve év végére 17,1 milliárd Ft, ami a év végi mérlegfőösszeg 95,68 %-a. Eszközök Az ügyfelekkel szembeni követelések tervezett állománya végi állományhoz képest jelentősen, mintegy 10%-kal növekedhet. Források A Takarékszövetkezet nem számol a betétállomány emelkedésével a év végi állományokhoz képest. Tőketerv A Takarékszövetkezet tervezett saját tőkéje év végére 1103 millió Ft, a szavatoló tőkéje pedig 1462,04 millió Ft. A várható tőkeszükséglet tervezésekor a hitelkockázat tőkeszükségletének emelkedését és a piaci kockázatok várható növekedését vettük figyelembe. A Takarékszövetkezet tőkemegfelelési mutatója várhatóan 11 % körül alakul. 13

14 Eredményterv A Takarékszövetkezet 100 millió Ft adózás előtti nyereséget tervez. A tervezett kamatkülönbözet 930 millió Ft, a nettó jutalék- és díjbevétel várhatóan eléri a 368 millió Ft-ot 2014-ben. A takarékszövetkezet költségterve 950 millió Ft-ot tartalmaz. A költségterv feltételezi a közterhek változatlanságát, mérséklődését, így lehetővé téve a munkavállalói teljesítmény méltó elismerését. A legfontosabb tervadatok összefoglalása adatok millió Ft-ban 2011 tény 2012 tény 2013 tény 2014 terv 2014 terv / 2013 tény Saját tőke (osztalékfizetés után) , , ,7 % Mérlegfőösszeg , ,68 % Üzleti eredmény 148,5 147,6 60,69 99,8 164,44 % Adózás utáni eredmény 121, , ,85 % Adózás utáni ROE (%) 13,37 11,37 3,92 6,07 154,84 % Kazincbarcika, 2014.április 02. Kriston Nándor elnök-ügyvezető 14

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla

ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 2014-12-31 2015-12-31 1. Pénzeszközök 410 420 MTB-nél lévő elszámolási számla ESZKÖZÖK TERVEZÉSE millió Ft-ban 214-12-31 215-12-31 1. Pénzeszközök 41 42 MTB-nél lévő elszámolási számla 22 23 pénztár és egyéb elszámolási számlák 19 19 2. Értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Részletesebben

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5.

2013.06.05. A TakarékBank. és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor. MKVK Pénz és Tőkepiaci Tagozat rendezvénye. Budapest, 2013. június 5. A TakarékBank és a Magyar Takarékszövetkezeti Szektor A TakarékBank tulajdonosi struktúrája megváltozott 2012. december 31. 2013. május 15. 5.07% 0.01% 3.22% 36.05% 55.65% 39.28% Takarékszövetkezetek MFB

Részletesebben

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor

Szabó Levente. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Szabó Levente vezérigazgató Takarékbank Zrt. Átalakulóban a Takarékszövetkezeti Szektor Budapest 2014. október 29. A takarékszövetkezeti szektor bemutatása Fiókhálózat több mint 1.500 fiók, alapvetően

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2011 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2011 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2011-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2013.

ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2013. HAJDÚ TAKARÉK Takarékszövetkezet 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12. I/6. Tel./fax: 52/500-850 E-mail: kozpont@hajdutakarek.hu Web: www.hajdutakarek.hu ÜZLETPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK 2013. Makrogazdasági várakozások

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai

Részletesebben

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/3. A bank vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése 2002-ben is az volt az alapvetõ célkitûzés, hogy a magyarországi piacon bankunk tovább növelje részesedését mind a magán-, mind a vállalati

Részletesebben

2009. évi üzleti jelentés

2009. évi üzleti jelentés Vértes Takarékszövetkezet 2060 Bicske, Kossuth tér 20. 2009. évi üzleti jelentés 1. A 2009. évi gazdálkodás értékelése, elemzése és a 2010. évi célkitőzések megfogalmazása 2009. évi tevékenységünk fı célja

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2012 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2012 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet működési környezete A 2012-es üzleti évben a hazai gazdaság recessziója tovább mélyült. Az ágazatok többsége visszaesett,

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon

A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon A szövetkezeti hitelintézeti szektor Magyarországon Szabó Levente vezérigazgató Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. A Bankrendszer Jövője a Közép- és Kelet-Európai Régióban Budapest, 2015. szeptember

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15,606

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz

ÜZLETI JELENTÉS. a 2010 évi éves beszámolóhoz ÜZLETI JELENTÉS a 2010 évi éves beszámolóhoz - 1 - 1. A Rábaközi Takarékszövetkezet mőködési környezete A 2010-es üzleti évben az általános gazdasági helyzet, a pénzpiaci fejlemények és a szabályozói környezet

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2011. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2012. március 05. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15.812

Részletesebben

Bankmérleg jellegzetességei

Bankmérleg jellegzetességei Bankmérleg jellegzetességei Befektetési társaság és hagyományos kereskedelmi bank tételek együtt Likviditási sorrend Eszközöknél-kötelezettségeknél csoportosítás módja: Jövedelemtulajdonos Lejárat Befektetés

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2015. február 11. Takarékszövetkezet vezetője 2 A Környe-Bokod Takarékszövetkezet 2014-ben 1 központtal és 11 kirendeltséggel

Részletesebben

Bó ly é s Vidé ké Takaré kszó vétkézét 2015. é vi ü zlétpólitikai cé lkitü zé séi

Bó ly é s Vidé ké Takaré kszó vétkézét 2015. é vi ü zlétpólitikai cé lkitü zé séi Bó ly é s Vidé ké Takaré kszó vétkézét 2015. é vi ü zlétpólitikai cé lkitü zé séi 1 A nemzetközi és a hazai gazdasági környezet alakulása továbbra is jelentős bizonytalanságot hordoz magában a 2015. évi

Részletesebben

Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások

Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások Lipcsei János ügyvezető-helyettes Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete Szövetkezeti hitelintézeti integráció Új működési modell és aktualitások Magyar Könyvvizsgálói Kamara 2014. november

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről

a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Érd és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatósága Ü Z L E T I J E L E N T É S a Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti tevékenységéről Gazdálkodásunkról Tranzakciós illeték fizetési kötelezettség bevezetésével

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú

Eger és Környéke Takarékszövetkezet Stratégiai terv 2012-2014 AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET. Középtávú AZ EGER ÉS KÖRNYÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Középtávú STRATÉGIAI TERVE 2012-2014 1 I. Működési filozófia Továbbra sem változik : Eger és Környéke Takarékszövetkezet Működési, szolgáltatási területünkön mi vagyunk

Részletesebben

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban

Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Finanszírozási lehetőségek KKVk részére az energiaszektorban Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. A Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. bemutatása Tulajdonos A 2009-ben alapított Bank tulajdonosa 2010 márciusa

Részletesebben

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS

2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS NYÍRBÉLTEKI KÖRZETI TAKARÉKSZÖVETKEZET NYÍRBÉLTEK KOSSUTH ÚT 16. Cg.: 15-02-050261 2012.ÉVI ÜZLETI JELENTÉS Nyírbéltek, május 27. Szmutkó Illés elnök ügyvezető... 1 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 1

Részletesebben

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER

A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER A PÉNZÜGYI INTÉZMÉNYRENDSZER - A BANKRENDSZER Aktuális gazdaságpolitikai esettnulmányok 10. Előadás 2012-13. tanév, tavaszi félév Fazekas Tamás BANKRENDSZER - ALAPFOGALMAK A pénzügyi közvetítés közvetett

Részletesebben

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról

2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról 2004. évi éves jelentés a Budapest Ingatlan Alapok Alapjáról Alap megnevezése: Budapest Ingatlan Alapok Alapja Típusa: nyíltvégű értékpapír, befektetési alapba fektető befektetési alap Futamideje: nyilvántartásba

Részletesebben

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló

FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló FHB FÖLDHITEL- ÉS ÉS JELZÁLOGBANK RT. RT. 2005. évi, IFRS szerint konszolidált beszámoló Közgyűlés Közgyűlés 2006. 2006. április április 21. 21. AZ FHB EREDMÉNYE A BANKSZEKTOR TÜKRÉBEN FHB - Mérlegfőösszeg

Részletesebben

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

73OA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége 001 73OA01 Tagok által fizetett tagdíj 673 0 673 779 0 779 002 73OA02 Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 755 0 755 1,001 0 1,001 003 73OA03 Meg nem fizetett tagdíjak miatt 304 0 304 359 0 359 004 73OA04 Utólag

Részletesebben

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése

A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése HUNGAGENT NYRT 2013 Pomáz, Rózsa u. 17. Tel.: 26-525-680, Fax: 26-326-330 hungagent@mail.datanet.hu www.hungagent.hu A HUNGAGENT KERESKEDELMI NYRT Tpt. tv. szerinti 2006. I. féléves gyorsjelentése KONSZOLIDÁLT

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) KSH: 14369164191225 Cg: 5-2-266 Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 213év 214év a b c d 1 1Kapott kamatok

Részletesebben

Tisztelt Tagunk! Nusser Györgyné elnök ügyvezető. Rajka, 2009. február 23.

Tisztelt Tagunk! Nusser Györgyné elnök ügyvezető. Rajka, 2009. február 23. Tisztelt Tagunk! A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet másodszor él az alapszabályunk adta lehetőséggel és írásban tájékoztatja Önt arról, hogy milyen eredményeket ért el 2008. évi gazdálkodásával. A tervezett

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait, valamint a központi költségvetés egyes

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás)

E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I. (függőleges tagolás) 0602000009 Cg: 10043873641912206 Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet E R E D M É N Y K I M U T A T Á S I (függőleges tagolás) adatok: ezer Ft-ban Ssz M e g n e v e z é s 2008év 2009év a b c d 01 1Kapott

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2013 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Takarékszövetkezet 2013. évi üzleti jelentése A Takarékszövetkezeti Integráció jelentős változásokon ment keresztül a 2013-as esztendő

Részletesebben

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai

Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Az OTIVA ellenőrzési tapasztalatai Varga Lajos Ellenőrzési Igazgató 1. OTIVA Ellenőrzési rendszere Monitoring Helyszíni ellenőrzés tervezés típusok Folyamatos beszámolás az OTIVA Igazgatóságon Prevenció

Részletesebben

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet

MÉRLEG. KSH: 10047808-6419-122-05 Cg.:05-02-000250 Boldva és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z é s 2013.év 2014.év a. b. d. d. ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) 01. 1.Pénzeszközök 634 459 587 900 02. 2.Állampapírok 1 959 141 1 928 700 03. a) forgatási célú 1 856

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI EREDMÉNYEKRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGRŐL

BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI EREDMÉNYEKRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGRŐL BESZÁMOLÓ A 2009 ÉVI EREDMÉNYEKRŐL ÉS TEVÉKENYSÉGRŐL Két évvel azután, hogy a Rajkai Takarék egyesült a Peresztegi Takarékszövetkezettel elmondhatjuk, hogy szinte minden állományi tervet teljesítettünk.

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák)

Környe-Bokod Takarékszövetkezet Statisztikai számjel: 10044874-6419-122-11. MÉRLEG 2014. év. ESZKÖZÖK (aktívák) ESZKÖZÖK (aktívák) 1. Pénzeszközök 251 412 559 074 2. Állampapírok 6 846 664 0 4 900 163 a) forgatási célú 6 846 664 4 900 163 b) befektetési célú 0 0 2/A. Állampapírok értékelési különbözete 3. Hitelintézetekkel

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése

2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi Tőzsdei Gyorsjelentése Budapest, 2006. május 15. AZ OTP BANK 2006. ELSŐ NEGYEDÉVI TŐZSDEI GYORSJELENTÉSE Az OTP Bank Rt. 2006. első negyedévi gyorsjelentését a BÉT Bevezetési

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap. www.otiva.hu

Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap. www.otiva.hu Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap www.otiva.hu 2013-06-05 Az OTIVA bemutatása alapítva 1993-ban a hazai szövetkezeti hitelintézeti szektorban a legnagyobb önkéntes intézményvédelmi alap

Részletesebben

2008-évi. Közhasznú jelentés

2008-évi. Közhasznú jelentés EU-MENTOR Integrációt Segítő, Szervező és Szolgáltató Kht. 6000 Kecskemét, Ilona utca 8. 2008-évi. Közhasznú jelentés Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási időszak: 2008. január 01. - 2008. december

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2006. I. félévi gyorsjelentése A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 52. -a alapján a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság az alábbiakban teszi közzé

Részletesebben

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése

1. Gazdálkodási körülmények. 2 Az üzletmenet fejlődése 2 1. Gazdálkodási körülmények Az előző évhez képest a gazdálkodás külső körülményei lényegesen nem változtak. A gazdaság továbbra is stagnáló, a válságból való kilábalás jelei még nem mutatkoztak. A munkanélküliségi

Részletesebben

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei

A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei A Növekedési Hitelprogram tanulságai és lehetőségei Nagy Márton ügyvezető igazgató Vállalati finanszírozás 214 214. október 29. 1 Tartalom Az NHP eddigi eredményei Az NHP második szakasza folytatódik Az

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk

15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk 15. Tőkemegfeleléssel kapcsolatos információk A tőkekövetelmény számításához Takarékszövetkezetünk a hazai és EU szabályok, előírásainak megfelelően különböző eljárásokat alkalmaz. Hitelintézet tőkekövetelmény

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31.

Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése. 2009. január 1. 2009. december 31. Az ERGO Életbiztosító Zrt. üzleti jelentése 2009. január 1. 2009. december 31. Tartalom AZ ERGO BIZTOSÍTÓ PIACRA LÉPÉSE... 3 AZ ERGO BIZTOSÍTÓ FEJLŐDÉSE... 3 DÍJBEVÉTEL, BIZTOSÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOK, MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult

Kiegészítő Melléklet Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult Cég neve: Időszak: I. Az -én alakult II. A számviteli politikája alapján III. Mérleget érintő kiegészítések 1. oldal Cég neve: Időszak: Az Immateriális javak és a Tárgyi Eszközök alakulása IV. Eredményt

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet. A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet A Transzin Kft. 2012. évi beszámolójához I. Általános rész 1. A vállalkozás bemutatása A Társaság a Transz-In Bt-ből való átalakulással 2001.március 10-én kezdte meg működését. Tulajdonosai:

Részletesebben

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186

ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 ABAÚJ TAKARÉK Takarékszövetkezet Adószám: 10043622-2-05 Pénzforgalmi számlaszám: 11500119-10001909 Cégjegyzékszám: 05-02-000186 HIRDETMÉNY - LAKOSSÁGI HITELEK Érvényes: 2015. január 1-től A Takarékszövetkezet

Részletesebben

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai

A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai A bankmenedzsment célfüggvénye A pénzügyi kimutatások elemzési szempontjai Hitelintézetek ellenőrzése (GTUPZ204M) Témakörök 1. Kik érdekeltek a pénzintézetek teljesítményében? 2. A beszámoló felépítése,

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

Média Unió Közhasznú Alapítvány. 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 5 5 2 1 8 1 3 3 5 5 2-1 - 4 1 adó száma 2012.12.31.-i mérleg fordulónapi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ A mérleg főösszege: 33.740 eft; a saját tőke összege: 33.239 eft, a mérleg szerinti eredmény: 30.923

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről

A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Igazgatóságának beszámolója a 2014. üzleti évről 1. Makrogazdasági környezet Legfontosabb mutatószámok változása: 2010 2011 2012 2013 2014 GDP % 1,1 1,7-1,7 1,2 3,6

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft)

PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés. Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E Ft) 1998. dec. 31.( E Ft) PANNON-VÁLTÓ Rt. 1998. éves gyorsjelentés Mérleg adatok 1997. dec. 31.( E 1998. dec. 31.( E A. Befektetett eszközök 777.056 606.959-22 % I. Immateriális javak 1.596 887-44 % II. Tárgyi eszközök 9.455 9.967

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Cégbíróság: Cégjegyzék szám: 23998814-2-15 SZ.SZ.B.M. CÉGBÍRÓSÁG 15-09-079577 RID FULL KORLÁTOLT FELELŐSÉGŰ TÁRSASÁG 4531 Nyírpazony, VASVÁRI PÁL út 16. 2013 Fordulónap: Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK

V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK V Á L L A L K O Z Ó K / V Á L L A L K O Z Á S O K / EGYÉB SZERVEZETEK Érvényes: 2015. szeptember 15.-től az újonnan váltott betétekre 2015. október 01-től a minden meglévő betétre (visszavonásig vagy módosításig

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát.

A pénz időértéke. Kifejezi a pénz hozamát ill. lehetővé teszi a különböző időpontokban rendelkezésre álló pénzek összeadhatóságát. A pénzeszközökben bekövetkezett változás kimutatása a változást előidéző vállalati tevékenység szerinti bontásban cash flow (PÉNZÁRAMLÁS) kimutatás A tényleges pénzmozgások figyelembe vétele 1. Szokásos

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Jászárokszállás és Vidéke Körzeti TAKARÉKSZÖVETKEZET Jászárokszállás 5123.Jászárokszállás, Árpád tér 2. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 16-02-001506... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI,

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A GÁDOROS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 2014 ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE Zsibrita Lászlóné elnök-ügyvezető sk. Nádai Árpádné ügyvezető sk. A Takarékszövetkezet 2014. évi üzleti jelentése 2013 végén befejeződött

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Számvitel és pénzgazdálkodás KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Példa a könyvvezetés, valamint a mérleg és az eredmény kimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1.

ÜZLETI TERV. A vállalkozás adatai. Vállalkozás/vállalkozó neve. 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve. 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője. 1.2.1. ÜZLETI TERV Vállalkozás/vállalkozó neve A vállalkozás adatai 1.1. A vállalkozás/vállalkozó neve 1.2. A gazdasági társaság ügyvezetője 1.2.1. Név 1.2.2. Születés helye és ideje.. 1.2.4. Anyja neve 1.3.

Részletesebben

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos

Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos Ikt: 10340/2015 Aktív üzletág kondíciói 2015.07.01-től hatályos A megadott kamatmértékek 360 napos bázison kerültek megállapításra. A kondíciós listában szereplő hitelek esetében a kamatmértékek negyedévenkénti

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/118-1/213/I. Tárgy: Makói Gyógyfürdő Kft. üzleti terve Üi.: Juhászné Kérdő Edina Melléklet: Üzleti terv Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások A fejezet a központi költségvetés devizában és a forintban fennálló adóssága kamat- és egyéb kiadásait és bevételeit tartalmazza. KIADÁSOK Az

Részletesebben

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök

III. Döntési szintek. IV. Döntési hatáskörök. 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök 10. Kockázatvállalási döntési hatáskörök III. Döntési szintek A Takarékszövetkezet üzleti tevékenysége során keletkező kockázati elemek minimalizálása érdekében a döntéseket a takarékszövetkezeti hierarchia

Részletesebben

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)

1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) Sorszám Sorkód Megnevezés 1AB Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 001 1AB0 Eszközök összesen (2+10+75+102+114+275+302+316+333+357) 002 1AB1 Pénztár és elszámolási számlák (3+

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben