BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET 2011. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL"

Átírás

1 Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága BESZÁMOLÓ A TAKARÉKSZÖVETKEZET ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL A Somogy Takarék Szövetkezet éves üzletpolitikai céljaihoz alapot az egyesüléskor elfogadott stratégiai számok adtak. A szövetkezeti pénzintézet gazdasági teljesítménye a nemzetgazdaság fejlődéséhez, állapotához igazodik, visszatükrözi a működési terület adottságait. Az elhúzódó világgazdasági válság és annak pénzügyi hatásai észrevehetően befolyásolják a lakosság és a vállalkozások lehetőségeit, meghatározzák a forrásgyűjtés intenzitását, a kölcsön kihelyezések volumenét, üzletági arányait. Központi intézkedések hatására előre nem tervezhető módon bővült a devizakiváltó hitelezéssel a tárgy évi kölcsön folyósítás, viszont a változatlan formában fennálló bankadó és az árfolyam különbségekből bekövetkező veszteség 40 millió Ft-tal csökkentette a szövetkezet tervezett eredményét. A pénzintézeti működés hatékonyságát belső átszervezéssel, költségcsökkentésekkel, racionális létszám-, és egységműködtetés alkalmazásával lehetett ellensúlyozni. Ezen feladatok szigorú és következetes érvényesítése mellett voltak biztosíthatóak a tőkeelvárások és a likviditási mutatók. A vártnál nehezebb helyzetet teremtettek az eszközök minőségében az állandósult negatív nemzetgazdasági folyamatok, növekedett a nem fizetők száma, és a hátralékos állomány. BETÉTÁGAZAT A passzív üzletág célkitűzései a tőkehelyzethez, likviditási- és jövedelmezőségi mutatókhoz kerültek kidolgozásra. A takarékszövetkezet forrásállománya december 31. napján 12,8 milliárd Ft, a betét kamat és kamatjellegű ráfordítás összege 554 millió Ft. A záró betétállomány 207 millió forinttal kevesebb a tervezettnél, a szövetkezet éves átlagban így is 13 milliárd 22 millió Ft betétállományt kezelt. A befektetési szolgáltatások honosítására irányuló erőfeszítés a 2011-es üzleti évre hozta meg gyümölcsét. Az újszerű szolgáltatások közül elsősorban a minimális kockázatot hordozó TakarékInvest kötvények és alapok értékesítésére került sor, 730 millió Ft összértékben.

2 2011. december 31. napján lakossági és vállalkozói pénzforgalmi számla gyarapította az állományokat januárjától 23-ra emelkedett a számlavezetett önkormányzatok száma. Az IT fejlesztések hatására az elektronikus csatornákon (Netbank, Electra, SMS) indított megbízások volumene ezen beszámolási időszakban haladta meg először a papír alapon benyújtottakét. A Takarékszövetkezet valutaváltó ügynöki hálózata folyamatosan bővült, a 28 ügynökből álló országos hálózat 24,5 millió Ft felügyeleti díjbevételt eredményezett. A kölcsönfedezeti- és a gépjármű biztosítások (GFB, CASCO) területén szerzett jártasságot új termékkörrel sikerült bővíteni hez hasonlóan, 2011-ben is a Somogy Takarék Szövetkezet végzett a Signal Biztosító Zrt. országos értékesítési versenyének első helyén. A Fundamenta - Lakáskassza Zrt. függő pénzügyi közvetítőjeként 250 db lakáselőtakarékossági szerződés megkötésére került sor, 70 millió Ft összértékben. A passzív üzletág aktivitását jellemzi, hogy a jutalék és díjeredmény (325,8 millió Ft) a hitelezésből és betét elhelyezésből eredő kamatkülönbözet (619,8 millió Ft) 52,6%-ával egyező értéket képvisel. HITELÁGAZAT Az aktív üzletág a megelőző évek tapasztalatait figyelembe véve, a gazdasági válság által behatárolt lehetőségek korlátaival, de az eredményességhez elengedhetetlenül szükséges növekedés szem előtt tartásával alakította ki évi üzleti elképzeléseit. A teljes üzleti terv a tőkehelyzet erősítését szolgálta, az ügyfélbetétek állománya is a kihelyezés lehetőségeihez mérten került meghatározásra. Az állomány nagyságában év közben jelentős eltérések mutatkoztak, az év végi ügyfelekkel szembeni követelések millió forintban realizálódtak. A hitelezésből származó kamatbevétel 597 millió forint, egyéb kamat jellegű bevétel 56 millió forint. A 10,1 %-os állománynövekedésben meghatározó szerepet játszott a deviza alapú hitelek végtörlesztéséhez nyújtott jelzáloghitel folyósítás, azonban az egységek aktivitásában jelentős eltérések mutatkoznak. A hitelezéshez kapcsolódó 62 millió forint értékvesztésképzés és az átvett eszközökhöz és peres ügyekre elszámolt 83 millió forint céltartalékképzés következtében azonban nem beszélhetünk egyértelmű sikerekről. 2

3 A Takarékszövetkezet október 6-án hirdette meg akcióját a deviza hitelek rögzített árfolyamon történő kiváltását szolgáló jelzáloghitelek folyósítására. Az akció során összesen 231 db hitel került folyósításra több, mint 1,4 milliárd forint összegben. A devizahitelek kedvezményes árfolyamon történő kiváltása természetesen más oldalról, mint a devizahitelt folyósító pénzintézetet is érintette a takarékszövetkezetet. Összesen 330 ezer svájci frankot fizettek vissza az ügyfelek. A forrásokkal való elszámolást követően a szövetkezet ebből adódó vesztesége 23 millió forint. A romló gazdasági környezetben meggyengült vállalkozások részére az egyik vezető termékként számon tartott Széchenyi Kártya esetében a 97 db-os, közel 700 millió forintos állomány hosszabb ideje nem változik, illetve csökken. A kölcsönfolyósítás növekedésének egyik gátja lehet a működési terület gazdasági fejlettségének szintje, és a nemzetgazdaság hosszabb idő óta tartó stagnáló állapota, de feladatok és célok fogalmazhatóak meg a hatékony irányítás és ellenőrzés, valamint az ide vonatkozó marketing területeire is. A szövetkezeti hitelintézetekre jellemző rugalmas és gyors ügyintézés, a személyi és technikai lehetőségek hatékonyabb alkalmazásával fokozható a kölcsönkihelyezés. A növekedéshez a piaci igények teljesebb ismerete, a kellően szabályozott munkafolyamatok kontrollja, az értékesítési szemlélet és kultúra magasabb szinten tartása és fejlesztése a jövőben egyaránt elengedhetetlen követelményként fogalmazódnak meg. A követeléskezelés rendszerezetten és következetesen végzi feladatát. Az év folyamán keletkező közel háromezer levél jelzi a kilencszáz üggyel való folyamatos foglalkozás munkaigényét. A tevékenység keretei között gondoskodni kell a jogi eljárások során tulajdonba kerülő vagyontárgyak értékesítéséről is. Az idei évtől kezdődően a követeléskezelés munkáját jogi előadó segíti, akitől a végrehajtási- és felszámolási eljárásban a szövetkezet érdekeinek fokozottabb érvényesítését várja a takarékszövetkezet vezetése. GAZDÁLKODÁS A szövetkezet a tervezési feladatok meghatározásakor az alapok növelhetőségének garanciáit, a gazdasági mutatók kedvező alakulását tartotta szem előtt, kiemelkedően fontos volt a bevételek és kiadások összhangjának biztosítása. A működési költségek szerény mértékű növekedése mellett a beruházások, korszerűsítések, valamint a szolgáltatások színvonalának fokozása szerepelt a célkitűzések között. Az előirányzott mérlegfőösszeg 99,76 %-ban teljesült, december 31. napján eft. 3

4 A pénzeszközök állományában 2,03 %-os túlteljesítés történt, amely kismértékben haladta meg az MNB által előírt kötelező tartalék mértékét. Az eszközök között jelentős hányadot képviselnek az értékpapírok, azonban annak állománya 1,73 %-kal csökkent a bázisévhez viszonyítva. Deviza hitelfolyósítási tevékenységét a szövetkezet rövid ideig végezte, a tárgyidőszak végén a folyósított hitelállomány 255 millió Ft. Az utolsó negyedévben a lakossági hitelkihelyezés jelentősen növekedett a deviza hitelek egyösszegű kiváltásával. A bázis évben a takarékszövetkezet bruttó hitelállománya eft, az elszámolt értékvesztés eft, a tárgyévben eft a bruttó hitelállomány, az értékvesztés eft volt. A portfólió tisztítása folyamatos, a hátralékos állomány hatékony kezelésének eredményeként az elmúlt évben mintegy 239 millió forint összegű követelést sikerült behajtani. A takarékszövetkezet tulajdonába került, követelések fejében átvett ingatlanok több elektronikus felületen is meghirdetésre kerültek, elősegítve a gyorsabb értékesítés lehetőségét. A tárgyidőszak végén kilenc darab konzorciális hitele volt a Somogy Takarék Szövetkezetnek. A teljes állomány millió Ft, amelyből eft-ot bocsátott rendelkezésre a szövetkezet. A vonatkozási időszak végén fennálló érték eft. A hitel/betét arány 38,53 %-ról 44,16 %-ra növekedett. Változott a saját eszközök volumene, a célokat döntően befolyásolják a pénzügyi, gazdasági lehetőségek. A tárgyévben mintegy 60 millió forint került felhasználásra az egységek és az eszközpark korszerűsítésére. A mérleg forrásoldalán jelentős az ügyfelekkel szembeni kötelezettség, a betétek állománya eft, a források között 87,8 % -ot képvisel. A lakossági betétgyűjtés és számlavezetés továbbra is dominál, de a vállalkozói szektor irányába mutató termékfejlesztések (netbank, elektronikus számlakivonat, vállalkozói bankkártya stb.) állományi szinten egyre hangsúlyosabbak. A forrásállomány megtartása mellett a tárgyévben is törekvés volt növelni a befektetési állomány nagyságát, amely szolgáltatásaival magasabb jutalék bevételt eredményez és növeli a szövetkezet jövedelmezőségét. A szövetkezet pénzügyi tervében 75 millió forint adózás előtti eredményt határozott meg évre. A gazdasági teljesítmény féléves értékelésekor látszott, hogy a duplázódó terhek miatt a tervezett nyereség nem tartható. Az igazgatóság az objektív csökkentő tényezők hatásait tudomásul vette. 4

5 A takarékszövetkezet tényleges eredményének lényeges eleme a kapott kamat- és kamatjellegű bevételek, amely összességében 6,87 %-kal magasabb, mint a bázisévben. A fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások alacsony szinten tartása mintegy 17,6 %-os kamatkülönbözet növekedést jelentett az előző évhez viszonyítva. A fúziót követően a tárgyév kamatkülönbözete első alkalommal nyújtott fedezetet az általános igazgatási költségekre. A jutalék és díjeredmény 6,9 %-os növekedést mutat, a tervhez képest ez a növekedés 5,1 %-os. Az általános igazgatási költség és az értékcsökkenés együttesen 0,33 %-kal lépte túl a tervezettet, a tényleges költség 616 millió forint. A Somogy Takarékszövetkezet adózás előtti eredménye eft. Fontos feladat továbbra is a tőkemegfelelési mutató és a saját tőke javítása, melynek növelése a működés során képződő pozitív eredménnyel érhető el. Az adótörvény ezután is lehetővé teszi a vállalkozások számára az adózás előtti eredményből fejlesztési tartalék képzését. A tárgyév végén összesen eft lekötött tartalékkal rendelkezik a szövetkezet. Az adózott eredmény felosztása: Adózott eredmény: eft Általános tartalék képzés (10 %) eft Fizetett osztalék: 0 Mérleg szerinti eredmény: eft Eszközök 5 Bázis év Tény év adatok eft-ban Index 2011/2010 év Pénzeszközök ,43% Értékpapírok, jegybanki és bankk.betétek ,89% Ügyfelekkel szembeni köv. (hitelek) ,12% Értékvesztés ,41% Vagyoni érdekeltségek ,98% Aktív kamatelhatárolások ,38% Egyéb eszközök ,10% Saját eszközök ,79% Eszközök összesen: ,12%

6 adatok eft-ban Források Bázis év Tény év Index 2011/2010 év Betétek ,07% Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség ,14% Passzív időbeli elhatárolások ,78% Egyéb kötelezettségek ,68% Céltartalékok ,69% Saját tőke ,09% Források összesen ,12% Eredménykimutatás: adatok eft-ban Megnevezés Bázis év Tény év Index 2011/2010 év Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek ,84% Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások ,93% Kamatkülönbözet ,60% Bevételek értékpapírokból ,32% Jutalék és díj eredménye ,87% Pénzügyi műveletek nettó eredménye ,01% Egyéb üzleti tevékenység eredménye ,52% Általános igazgatási költségek ,96% Értékvesztés elszámolás változása ,92% Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye ,59% Rendkívüli eredmény ,80% ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY ,15% A szövetkezet összességében a évi üzleti célkitűzéseit teljesítette, azonban az árfolyamveszteség, a PSZÁF vizsgálat által előírt plusz értékvesztés és a szervezet céltartalék képzés igénye, valamint a bevezetett hitelintézeti adók együttes hatására az eredmény elmaradt a tervezettől Nagyatád, március Somogy Takarék Szövetkezet Igazgatósága

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője

Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője Környe-Bokod Takarékszövetkezet ÜZLET JELENTÉS A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 2 1. Az üzletmenet fejlődése A Takarékszövetkezet mérlegfőösszege 15

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS 2011 2011

ÉVES JELENTÉS 2011 2011 2011 ÉVES JELENTÉS 2011 Tartalomjegyzék 3 Főbb mutatók, minősítések 4 Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez, részvényesekhez 5 CSR tevékenység 8 A gazdasági környezet és a bankszektor 2011-ben 9 Üzletági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről

ÜZLETI JELENTÉS a 2012-es évről ÜZLETI JELENTÉS a -es évről Éves Jelentés A HBW EXPRESS Bank Zrt. 2010.04.30 óta MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. néven folytatja tevékenységét. A névváltással együtt célul tűzte ki, hogy Magyarországon

Részletesebben

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához

Forrás Takarékszövetkezet. 2012. december 31-i Éves beszámolójához Kiegészítő melléklet a Forrás Takarékszövetkezet 2012. december 31-i Éves beszámolójához Veszprém, 2013. február 28. ----------------------------------- ----------------------------------- Bruder Balázs

Részletesebben

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg.

Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03. Üzleti jelentés 2014. Cg. Szabadszállás és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. KSH: 10043347-6419-122-03 Üzleti jelentés 2014. Cg.: 03-02-000284 Tartalomjegyzék 1. MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET... 3 2. GAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014.

Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Kevennes cos Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 5744 Kevertnes, Felszabadulás u. 2/ Üzleti jelentés 2014. Cg.: 04 02 000350 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

KSH: 10117358-6419-122-08 Cg.: 08-02-000926 LÖVŐ ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET (9461 Lövő, Fő út. 203.) 2013. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE - 2 - I. Általános rész A Takarékszövetkezet bemutatása A beszámolót

Részletesebben

Üzleti jelentés 2013.

Üzleti jelentés 2013. Kevermes és Vidéke Takarékszövetkezet 5744 Kevermes, Felszabadulás u. 2/a. Üzleti jelentés 2013. Cg.: 04 02 000350... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A

Részletesebben

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K KSH: 10044702-6612-122-10 Cg.: 10-02-020036 Nagyréde és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008

ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 2008 ERSTE BANK HUNGARY NYRT. ÉVES JELENTÉS 28 Tartalomjegyzék 3 4 6 8 9 9 11 12 13 16 16 16 19 23 26 28 3 32 32 32 35 39 42 44 46 51 52 Fôbb mutatók, minôsítések Levél az ügyfelekhez, üzleti partnerekhez,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről

ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 2004. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről ÉVES JELENTÉS az ERSTE Bank Hungary Rt. 24. évi pénzügyi és jövedelmi helyzetéről Budapest, 25. április 29. 1 2 Tartalomjegyzék I. Könyvvizsgálói jelentés 4 II. A társaságnál bekövetkezett változások 6

Részletesebben

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet. Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet Éves beszámoló 2012. Kiegészítő melléklet KSH szám: 11017897-6419-122-02 Cégjegyzékszám: 02-02-060089. Györök Zoltán Békési Rita ügyvezető igazgató főkönyvelő Kelt: Pécs,

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Dunakanyar Takarékszövetkezet Székhely: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Honlap címe: www.dunakanyar-tksz.hu Levelezési cím: 2023 Dunabogdány, Hajó u. 3. Telefonszám:

Részletesebben

I. Passzív bankműveletek

I. Passzív bankműveletek Az igazgatóság beszámolója a takarékszövetkezet 2011. évi gazdasági tevékenységéről, a takarékszövetkezet pénzügyi, jövedelmi helyzetéről. A 2011. évi éves beszámoló elfogadása. I. Passzív bankműveletek

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJDÚDOROG ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 4087 Hajdúdorog, Tokaji u. 6. Üzleti jelentés 2014. Cg.: 09-02-000180... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 5 3.

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről

ÜZLETI JELENTÉS. a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről ÜZLETI JELENTÉS a Sajóvölgye Takarékszövetkezet 2013.évi tevékenységéről Aktív állomány: A Takarékszövetkezet hitelállománya 2013.12.31-én 7,3 %-kal marad el a 2012.12.31-i állománytól és 88,2 %-a a tervezettnek.

Részletesebben

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése

TARTALOM. 2 Elnöki bevezetô. 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben. 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése TARTALOM 2 Elnöki bevezetô 4 A gazdaság helyzete, a monetáris politika fô jellemzôi 2009-ben 5 Piaci pozíciók alakulása, konkurencia értékelése 8 A Merkantil Bank Zrt. kitûzött üzletpolitikai céljainak

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév

FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév FHB Jelzálogbank Nyrt. Időközi vezetőségi beszámoló 2014. harmadik negyedév Budapest, 2014. november 14. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.09.30 2014.06.30 2014.09.30 2014.09.30/

Részletesebben

1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: KISKUN Takarékszövetkezet Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij u. 4. sz. Honlap címe: www.kiskuntakarek.hu Levelezési cím: 6100 Kiskunfélegyháza, Gorkij

Részletesebben

Fundamenta- Lakáskassza Zrt.

Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Fundamenta- Lakáskassza Zrt. Konszolidált éves jelentés 2013 www.fundamenta.hu Tartalomjegyzék Fôbb mutatószámok 3 Az elnök-vezérigazgató elôszava 4 Társadalmi szerepvállalás 5 A lakás-takarékpénztár mûködését

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. Észak Tolna Megyei TAKARÉKSZÖVETKEZET... 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10 Üzleti jelentés 2014. Cg.:17-02-000583... 1 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK...2 1. BEVEZETŐ...3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI

AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI AZ OTP BANK NYRT. ÉVES KÖZGYŰLÉSÉNEK ALAPDOKUMENTUMAI 2007. ÁPRILIS 27. A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE 1. A Társaság 2006. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti éves beszámolói (a hazai pénzügyi beszámolás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Üzleti jelentés 2014.

Üzleti jelentés 2014. HAJÓS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 6344 HAJÓS, RÓZSA U. 2. Üzleti jelentés 2014. Cg. 03-02-000224... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A VAGYONI, PÉNZÜGYI HELYZET ÉS A JÖVEDELMEZŐSÉG 4

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről

FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről FHB Jelzálogbank Nyrt. Tájékoztató a 2014. évi eredményről Budapest, 2015. március 12. I. KONSZOLIDÁLT ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK millió forintban 2013.12.31 2014.09.30 2014.12.31 2014.12.31/ 2014.09.30 2014.12.31/

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. 12. 31. Dátum: Szatymaz, 2015. február 25....... Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet Csúri Péterné Szabó Krisztina elnök-ügyvezető főkönyvelő 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

Üzleti jelentés. 2014. évi

Üzleti jelentés. 2014. évi Kápolnásnyék és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 2475 Kápolnásnyék, Fő u. 29. Internet: www.nyekitakarek.hu Üzleti jelentés 2014. évi Cg.: 07-02-000504... Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 1. BEVEZETŐ 3 2. A

Részletesebben