Vállalkozások pénzügyei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozások pénzügyei"

Átírás

1 Vállalkozások pénzügyei Készítette: Hutfleszné Horváth Katalin

2 A Vállalkozások pénzügyei almodul egyik meghatározó területe a kalkulációs ismeretek. Az alábbiakat mindenekelıtt a tervezés szempontjából vizsgáljuk. A vállalkozások három pénzügyi rendszerét elemezzük: mérleg, eredményterv, pénzforgalmi terv. Mindhárom pénzügyi kimutatás ugyanarról a vállalkozásról szól, de más-más szempontból elemzi azt. 1. A mérleg A mérleg azt mutatja meg, hogy a vállalkozás milyen vagyonnal rendelkezik, és ennek a vagyonnak mi a forrása. Az eszközök és a források mindig egyensúlyban vannak. Ez egy statikus pénzügyi kimutatás, hiszen egy napra vonatkozik. Egy pillanatfelvétel a vagyon szerkezetérıl és eredetérıl. Legfontosabb fogalmai: eszközök és források. A mérlegterv a vállalkozások vagyoni szerkezetét mutatja egy adott idıszakra elırevetítve. A mérleg-fıösszeg csökkenhet vagy nıhet. A változás több mindennel összefügg: fejlesztések, vásárlások, amortizáció, készletek változása, tıkeemelés vagy csökkentés stb. Általános elvárások: likviditási hányad 2:1 forgási arány 1:1 tulajdonosi arány 50 % A mérlegkészítés lépései: 1. A vállalkozás indításához szükséges eszközlista összeállítása. 2. Az eszközök beszerzési árainak meghatározása. 3. A rendelkezésre álló források számbavétele. 4. A szükséges korrekciók elvégzése a mérleg bal és jobb oldalán (eszközök bérlése, használt eszközök beszerzése, hitelekkel való operálás). 2. Az eredményterv A jövedelemterv vagy eredményterv a vállalkozások árbevételének és költségstruktúrájának összefüggéseit vizsgálja. Egy idıtartamra vonatkozó pénzügyi kimutatás. Azt mutatja meg, hogy a vállalkozás mennyire eredményes. Az eredmény lehet: nyereség, veszteség, vagy

3 nullszaldó. Jövedelemterve bármilyen idıtartamra lehet készíteni, akár egy hétre, hónapra, negyedévre, stb. Legsajátosabb fogalmai: árbevétel, költség. A vállalkozás AKN struktúrája a jövedelemtervezés egy jól hasznosítható modellje. Az AKN struktúra a vállalkozások árbevétel-költség-nyereség rendszerével, összefüggéseivel foglalkozik. A vállalkozásnak arra a pénzügyi részét vizsgálja, amely a legszorosabb kapcsolatban van a piaccal. Árbevétel fogalma: az árbevétel a vállalkozás tevékenységbıl származó bevétel. Ez mindig nettó, ÁFA nélküli bevételt jelent (kivéve, akik nincsenek az ÁFA hatálya alatt). A költségeket két nagy részre lehet bontani: változó költség, mőködési költség. A változó költség az árbevétel változásával párhuzamosan vagy közel párhuzamosan változik. Általában az áru-, anyagköltség a legismertebb, de más is lehet változó költség a vállalkozás tevékenységétıl függıen (ilyen például az üzemanyag a szállító vállalkozásoknál). A mőködési költség a vállalkozás azon költsége, amit a fedezetbıl kell finanszíroznia a vállalkozásnak. Ha a fedezet több, mint a mőködési költség, akkor nyereségrıl beszélünk. A legfontosabb mőködési költségek amivel a tervezés során számolhatunk: személyi jellegő kifizetések (kivét, bér, közteher) kamat (ha van hitel) egyéb költségek Ne feledkezzünk meg a tervezésnél az amortizációról sem! Az AKN struktúra modell az alábbiak szerint írható fel. A -Kv =F -Kf =N Ahol: A = árbevétel Kv = változó költség (anyag, áru költség) F = fedezet (az árrés forintban kifejezve) Kf = fix költség, mőködési költség, állandó költség N = nyereség (üzleti tevékenység eredménye)

4 A modellben két nagy összefüggés van: A Kv = F F Kf = N Látható, hogy a fedezet az, ami mindkét esetben a fókuszba kerül. Ez mutat rá leginkább a vállalkozások jövedelemtermelı képességére. Az a vállalkozás, amelynek nincs belsı pénztermelı képessége, elıbb vagy utóbb tönkre megy. A fedezet az, ami fedezetet biztosít a mőködési kiadásokra és a nyereségre. A -Kv =F -Kf =N Fedezeti számítások. Fedezeti diagram. Mi a fedezet? A fedezet az árrés forintban kifejezve. A fedezet az, ami fedezetet biztosít a vállalkozás mőködési költségeire és a nyereségre. A fedezeti pont fogalma. A fedezeti pont az az árbevételi összeg, amelynek elérésekor a vállalkozás megtermelte egy bizonyos idıszak (pl. egy év) összes mőködési költségét és a fedezeti pont eléréséig felmerült változó költséget. A vállalkozás eredménye nulla. Nincs se veszteség, se nyereség. Az AKN struktúra alapján ez a következıket jelenti: TÉNYEZİK eft ÁRBEVÉTEL VÁLTOZÓ KÖLTSÉG =FEDEZET MŐKÖDÉSI 600 KÖLTSÉG = NYERESÉG 0 Ha a fedezeti pontot keressük egy vállalkozásnál, akkor mindig alulról építkezünk az AKN rendszerben. A nyereségküszöb ott van, ahol az összes költség megegyezik az árbevétellel, a kettı szaldója nulla. Képlettel felírva: A = ΣK = 0

5 Az elızetesen kiszámított mőködési költségterv alapján beírjuk a 600 eft éves mőködési költséget. A vállalkozásnak legalább 600 eft fedezetet kell elérnie, hogy a költségeit finanszírozni tudja. Tudjuk, hogy a fedezet más néven az árrésnek felel meg. Mivel ismerjük a termékeink árrését - legyen ez pl. 20 % -, akkor tudjuk azt is, hogy a fedezet valaminek (az árbevételnek) a 20 %-a. Ha a 20 % egyenlı 600 eft-tal, a 100 % (az árbevétel) egyenlı eft-tal. Ez az összeg a vállalkozás fedezeti pontja, vagyis az az árbevételi összeg, ami ahhoz kell, hogy legalább nullszaldós legyen a vállalkozás. Tegyük fel, hogy a vállalkozás szeptember hónap végén éri el a fedezeti pontot. Akkor ez azt jelenti, hogy a cég e hónap végére kitermelte a vállalkozás teljes éves mőködési költségét. Ha a vállalkozásnak nem lenne már árbevétele, akkor nullával zárná az évet. A következı 3 hónapra esı árbevétel fedezete lesz tehát a nyereség. Fedezeti pont kiszámítása képlettel: Mőködési költség Fp.= (Változó költség : Árbevétel) A fedezeti mennyiség valami volumenre vonatkozik. Ez - a vállalkozás termékcsoportjaitól függıen - lehet: db, kg, méter, liter, idı, kapacitás stb. Vagyis azt kell kiszámolni, hogy pl. hány darab terméket kell értékesíteni ahhoz, hogy a fedezeti pontot elérje a vállalkozás. Képlete: Mőködési költség Fm. = Egységnyi fedezet Egységnyi Fedezet = Egységnyi Árbevétel - Egységnyi változó költség Fedezeti diagramra lásd: Képzési segédanyag - Finanszírozás és hitel témakör Vállalkozások költségkalkulációja Megbízható eredménytervet csak részletes költségkalkulációval lehet indítani. A vállalkozás költségeit csoportosíthatjuk változó és állandó költségekre. A két csoport közül inkább a mőködési költségek azok, amelyek komolyabb veszélyt jelentenek a vállalkozás nyereségességére.

6 Fıbb költségek: személyi jellegő költségek (bér, kivét, TB) amortizáció kamat egyéb költség Jellemzıbb egyéb költségek, amivel a tervezés során számolnunk kell: bérleti díj gépkocsifutás rezsi telefon posta irodaszer, nyomtatvány reklám, marketing biztosítás könyvelési díj kis értékő eszközbeszerzés képzési díj tagdíjak tanácsadói díj szakkönyv, szakfolyóirat munkaruházat, védıruházat reprezentációs költség alvállalkozói díj Az eredménykimutatás, mint a vállalkozás eredményességének jelzıje, eredménykategóriák: ÁRBEVÉTEL - VÁLTOZÓ KÖLTSÉG = FEDEZET - MŐKÖDÉSI KÖLTSÉG = ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE +- PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE = SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY +- RENDKÍVÜLI MŐVELETEK EREDMÉNYE

7 = ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY - ADÓ = ADÓZOTT EREDMÉNY - OSZTALÉK = MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 3. Pénzforgalmi terv A pénzforgalmi terv azt mutatja meg, hogy a vállalkozásba honnan áramlik be pénz és milyen irányokba távozik. A legfontosabb pénzügyi kimutatás, mert a legjobban mutat rá a vállalkozás likviditására (fizetıképesség). Ez is egy idıtartamra vonatkozó pénzügyi kimutatás. Legsajátosabb fogalmai: bevétel, kiadás (pénz beáramlás, kiáramlás). A kiadások egy jelentıs része - sajnos - nem költség. Ilyenek: tıketörlesztés, adó, osztalék. Viszont a pénz elhagyja a vállalkozást - tehát likviditása csökken. Figyelni kell az amortizációra, ami ugyan költség, de a pénz nem hagyja el a vállalkozást. A pénzforgalmi terv készítése jól megmutatja egy vállalkozás finanszírozási szükségletét.

FINANSZÍROZÁS & HITEL

FINANSZÍROZÁS & HITEL FINANSZÍROZÁS & HITEL Készítette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK 1. A FINANSZÍROZÁS ALAPFOGALMAI 4 1.1 A tıkeszükséglet számítása 4 1.2 Az eszközök tıkeigénye 5 1.3 Forgótıke igény 5 1.4. A finanszírozás

Részletesebben

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE

ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE VÁLLALKOZÓI KÉPZÉS ÜZLETI TERVEK KÉSZÍTÉSE LIMEX Kft SZOMBATHELY, Kisfaludy S. u. 57. Tel, fax: 94/508-980 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETI TERV ELKÉSZÍTÉSE 3 1.1. Az eredményterv 3 1.2. A piac felvevőképességének

Részletesebben

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában

Erőforrások a vállalkozás szolgálatában Vállalkozások II. Erőforrások a vállalkozás szolgálatában 1. Erőforrások csoportosítása: a) Termelési tényezők: 1. Természeti tényezők- mezőgazdasági földterület, nyersanyagforrás, erdők, vízek 2. Emberi

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv

ÜZLETI TERV. vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv ÜZLETI TERV vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze Sziráki Sz Gábor: Üzleti terv 1 Rövid leírása a cégnek, a várható üzletmenet összefoglalása. Az üzleti terv céljai szerint készülhet: egy-egy ötlet

Részletesebben

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén?

1. Véleménye szerint milyen lesz a vállalkozás eredménye az év végén? A KERESKEDELMI VÁLLALKOZÁSOK ERŐFORRÁSAI ÉS VAGYONA A VÁLLALKOZÁSOK NYERESÉGÉRDEKELTSÉGE, AZ EREDMÉNY KELETKEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOK TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZÉSE, A MUTATÓSZÁMOK ALKALMAZÁSA, A LIKVIDITÁS FIGYELÉSE

Részletesebben

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN LAÁB ÁGNES VEZETİI SZÁMVITEL ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN Oktatási segédlet Törölt: a BME GT 35M005 tárgyhoz Szakmai lektor: Karai Éva Nyelvi lektor, szerkesztı: Bárány Mónika BUDAPEST, 2009. Tartalom BEVEZETÉS...

Részletesebben

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog

Minden jog fenntartva 2013. I. fejezet Számviteli jog I. fejezet Számviteli jog Alapvető fogalmak, kérdések - a számvitel fogalma, funkciója - a számviteli alapelvek - a Számviteli törvény szerkezete - az éves beszámoló - a mérleg - az eredménykimutatás -

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A BUDAPEST KISVÁLLALKOZÓI HITEL ÜZLETI TERVÉHEZ Tisztelt Vállalkozó! Ön a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány által létrehozott, a budapesti vállalkozások létrejöttét, működését

Részletesebben

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések

11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések 11. Vállalkozások (Csapi Vivien) A vállalkozás pénzügyi döntési területei: befektetési, finanszírozási és osztalékdöntések Tegyük fel, hogy Ön egy bútorgyártó vállalkozás létrehozását határozza el. A világos

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

Üzleti tervezés. Csapó Krisztián krisztian.csapo@uni-corvinus.hu

Üzleti tervezés. Csapó Krisztián krisztian.csapo@uni-corvinus.hu Üzleti tervezés A pénzügyi terv krisztian.csapo@uni-corvinus.hu Mirıl lesz szó? Az üzleti terv és a finanszírozás kapcsolata Pénzügyi terv Mérleg, eredménykimutatás, CF, fedezeti pont Pénzügyi tervezés

Részletesebben

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás

Kereskedelmi és marketing alapismeretek típusfeladatok emelt szint megoldás Megoldások a Kereskedelmi és marketing alapismeretek szakmai előkészítő érettségi tantárgy emelt szintű érettségi írásbeli vizsgájára történő felkészüléshez közzétett típusfeladatokhoz 1 I. Feleletválasztás

Részletesebben

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása

Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Kis- és középvállalatok pénzügyi irányítása Tartalomjegyzék Küldetés... 5 Célok.... 5 Bevezető... 5 A pénzügyi irányítás lényege... 6 A vállalat pénzügyi politikája... 13 A vállalat pénzügyi vezetésének

Részletesebben

Tisztelt Részvényeseink!

Tisztelt Részvényeseink! Tisztelt Részvényeseink! A Társaság 2008 elsı félévének eredménye az elızetes várakozások megfelelıen, 3.2 millió Euró bérleti díj bevétellel és (az Euró alapú hiteltartozás átértékelésének hatása nélkül*)

Részletesebben

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900

Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich Márk u. 18/A Telefon: +36-92-509-900 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági Főiskola Gazdálkodási

Részletesebben

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet)

2201-06 modul. Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) 2201-06 modul Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel (OKTATÓ: Dudás Erzsébet) o szóbeli: 20 db tétel (kereskedelemmel, vállalkozásindítással stb. kapcsolatos elméleti kérdések) o gyakorlat: a gyakorlati kérdéseket

Részletesebben

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója

PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója PANNON-VÁLTÓ Nyrt. 2013. I.-III. havi idıközi vezetıségi beszámolója A Pannon-Váltó Nyrt. konszolidált mérlegébe a következı társaságok kerültek bevonásra: Pannon Consulting Kft. A Pannon-Váltó Nyrt. részesedése

Részletesebben

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz

Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Dr. Túróczi Imre Vállalati pénzügyek és adózási alapok tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2006. Vállalati pénzügyek és adózási alapok Tantárgyi kalauz Ez a kalauz az alábbi tankönyvekhez készült:

Részletesebben

Gazdálkodási ismeretek

Gazdálkodási ismeretek Gazdálkodási ismeretek 1. A vállalkozás fogalma A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalja a felmerülő

Részletesebben

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak.

= Részesedés finanszírozás: A tulajdonosi tőke (equtiy capital) költsége az a hozamráta, amit a befektetők a törzsrészvényektől elvárnak. 1. tétel Fogalmazza meg a vállalkozások finanszírozási tevékenységének lényegét! Ismertesse a vállalkozás-finanszírozás alapvető formáit, a belső és külső finanszírozás főbb módozatait! Ismertesse az egyes

Részletesebben

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR

PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR PIACKUTATÁS GAZDASÁG - MARKETING REKLÁM FOGALOMTÁR Összeállította és szerkesztette: Hutflesz Mihály TARTALOMJEGYZÉK Témakörök Piackutatás fogalomtár 3 Gazdasági fogalomtár 17 Marketing fogalomtár 36 Reklám

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés.

Mentességek: I, alanyi: elızı évi árbevétel nagysága alapján adható II, tárgyi: tevékenységhez kapcsolódik. Pl.: sport, oktatás, közmővelıdés. 2007.11.16. Áfa: olyan több fázisú, nettó forgalmi adó, amelyet a termelés, és a forgalmazás minden szakaszában kötelesek megfizetni a hozzáadott érték után, de az adó terhét a termék, a szolgáltatás végsı

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány fiatal, akik nagy ambícióval rendelkeznek társas vállalkozást szeretnének alapítani, majd működtetni. Tervező munkájuk során eljutottak

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Vállalkozási ismeretek Ugyanazt csinálja a sikeres, mint a sikertelen. Elbukik olykor, de fel tud állni. Az a legfontosabb, hogy a mélyponton is ki kell jelölni az elérendő célt és afelé kell tartani folyamatosan.

Részletesebben

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest

KÉZIKÖNYV CG HARDVER. version 2014.03.31. 10:32:23. 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest version 2014.03.31. 10:32:23 CG HARDVER 2003-2014 ECOSIM Kft., Budapest No part of this edition may be multiplied and/or publicly notified by means of printing, photocopy, microfilm or in any other way,

Részletesebben