Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft."

Átírás

1 Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1

2 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai számjele: Székhelye: A társaság képviseletére jogosult személyek: 7300 Komló Juhász Gyula utca 2. Wágner László ügyvezetı igazgató Wágner Zita ügyvezetı igazgató A társaság gazdasági tevékenységének elsı éve: 1992 A társaság tulajdonosai ( %-os részesedés ) Wágner László 7300 Komló,Fürj u % Komló Város Önkormányzata 7300 Komló,Városház tér % Nagy Péter 1221 Budapest, Demjén I. u % Könyvelı: Könyvvizsgáló: Bede Orsolya TVH-Audit Kft. Rappai Ágnes MKVK

3 A számviteli politika fı elemei 1. Az üzleti év és a mérlegkészítés idıpontja A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés idıpontja az üzleti évet követı év február Mérleg és eredmény-kimutatás formája A mérleg az egyszerősített éves beszámoló A változatával, az eredmény-kimutatás A összköltség eljárással készül. 3. A lényegesség kritériumai A jelentıs összegő hiba Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba a feltárásának évében a különbözı ellenırzések során - ugyanazon évet érintıen megállapított hibák,hibahatások eredményt,saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes ( elıjeltıl független ) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át, illetve ha a mérleg-fıösszeg 2 %- a meghaladja az 500 millió forintot,akkor az 500 millió Ft. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja ( növeli vagy csökkenti ), tehát a saját tıke értékét lényegesen változtatja. Lényeges mértékő hibának kell tekinteni,mert a már korábban közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztıek voltak. A rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbértéke, a rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbértéke az üzleti év mérlegében kimutatott értékesítés nettó árbevételének 5 %-ban határozzuk meg. 4. Az amortizáció elszámolása Immateriális javak értékcsökkenésének elszámolása idıarányosan történik a számviteli és adótörvény által meghatározott keretek között. Az ,- Ft alatti immateriális javak beszerzési értékét használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A ,- Ft egyedi beszerzési, elıállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor egy összegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A ,- Ft egyedi beszerzési, elıállítási érték közötti tárgyi eszközök értékét 2 év alatt számoljuk el értékcsökkenési leírásként. 3

4 A ,- Ft egyedi beszerzési, elıállítási érték feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése a számviteli törvény és adótörvények alapján meghatározott amortizációs kulcsok alapján kerülnek megállapításra, lineáris módon. 5. Értékelési módok Az immateriális javakat,a tárgyi eszközöket nettó bekerülési értéken A befektetett pénzügyi eszközöket a beszerzéskori értéken Anyagokat, segédanyagokat, forgóeszközöket, árukészletet tényleges beszerzési áron A saját termeléső készleteket önköltségen A belföldi vevıkkel szembeni követelést számlázott, elismert összegben A külföldi pénzértékre szóló követelést MNB középárfolyamon A forintban megjelenı pénzeszközt könyvszerinti értéken A valutában, devizában megjelenı pénzeszközt könyvszerinti értéken A saját tıkét, a céltartalékot,a kötelezettségeket és a passzív idıbeli elhatárolásokat könyvszerinti értéken vesszük figyelembe. 6. A számviteli alapelvektıl való eltérés A számviteli alapelvektıl való eltérés nem történt. 7. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek értékelésében változás nem történt. ESZKÖZÖK Befektetett eszközök (adatok Ft-ban) IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (2011.) Bekerülési érték (bruttó érték) Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen

5 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA (2011.) (adatok Ft-ban) Halmozott értékcsökkenés Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek 2. Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (2011.) (adatok Ft-ban) Nettó érték Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek 0 0 II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen

6 2011.évi beruházások: Mőszaki gépek Nyélmaró gép Esztergagép Ipari porszívó Ft Ft Ft Ft Jármővek Renault szgk Ft Ft Kis értékő tárgyi eszközök 20 db kis értékő tárgyi eszköz került beszerzésre. ( vízforraló, hifi, telefon, számítógép, akkus csavarozó, fénymásoló, nyomtató, router, kamera, lámpa stb.) Ft értékben. A Kft az értékhelyesbítés lehetıségével nem élt. Forgóeszközök Készletek Anyagok Félkész termékek Késztermékek A készletek értéke e Ft e Ft e Ft e Ft Követelések Vevık Rehabilitációs költségtámogatás ÁFA Mol teletank elıleg Követelések összesen: 244 e Ft e Ft e Ft 39 e Ft e Ft 6

7 Pénzeszközök Deviza számla Bank számlák összesen: Pénztár Valutapénztár Pénztárak összesen: Pénzeszközök összesen: 41 e Ft 41 e Ft 413 eft 39 eft 452 eft 493 e Ft Aktív idıbeli elhatárolások Bérprogram 2012 évi díja Deviza hitel árfolyam vesztesége 200 eft eft eft FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke eft eft eft eft eft Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek eft eft ebbıl Éven belül esedékes törlesztés Mérlegben szereplı összeg eft eft Rövid lejáratú kötelezettségek Éven belül esedékes hosszú lejáratú Rövid lejáratú kölcsönök Folyószámla hitel Szállítók Vevıktıl kapott elılegek Költségvetési befizetések Munkabér Letiltások,gyermektartás eft eft eft eft eft eft eft 121 eft eft 7

8 Passzív idıbeli elhatárolások Távfőtés 433 eft 433 eft AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Sor- A tétel megnevezése Adatok eft-ban szám I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját telj.értéke III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei 379 IX: Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI ERDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Értékesítés nettó árbevétele Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Értékesítés nettó árbevétele eft eft eft Az aktivált saját teljesítmények értéke a saját termeléső készletek állomány-változásából adódik. Egyéb bevételek Rehabilitációs költségtámogatás Értékesített tárgyi eszközök bevétele Egyéb bevételek eft eft eft eft 8

9 Anyagjellegő ráfordítások Anyag költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások eft eft eft eft Egyéb szolgáltatások Hatósági díjak,illetékek Bank költség Kamarai tagdíj Biztosítási díjak 175 eft eft 84 eft eft eft Személyi jellegő ráfordítások Alkalmazottak bére Ügyvezetık bére Bérköltség Reprezentáció Kiküldetési költségek Napidíj Egyéb kifizetések Munkába járás költsége Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok eft eft eft 362 eft eft 415 eft 209 eft eft eft eft Egyéb ráfordítások Késedelmi, önellenırzési pótlékok Értékesített tárgyi eszközök könyv sz. értéke Bónusz ( Praktiker ) Céltartlék képzés Adók Különféle egyéb ráfordítások 8 eft eft eft 606 eft eft 443 eft eft Pénzügyi mőveletek bevételei Kapott bank kamat Árfolyam nyereség Összesen 1 eft 378 eft 379 eft Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fizetett kamatok Árfolyam veszteség Összesen eft eft eft 9

10 Rendkívüli bevételek A Társaságnak 2011-ben rendkívüli bevétele nem volt 8. Tájékoztató kiegészítések A évi átlagos statisztikai létszám 73,4 fı, ebbıl megváltozott munkaképességőek létszáma 69 fı. A vállalkozásnál évre 606 eft céltartalék képzésre került sor a deviza alapú hitelhez kapcsolód árfolyamveszteségre, a gazdálkodás során veszélyes hulladék nem keletkezett. A Komló-Habilitas Nonprofit Kft évi adózás elıtti eredménye eft nyereség, társasági adó fizetési kötelezettség évben nem keletkezett, így a társaság adózott eredménye és mérlegszerinti eredménye is évben eft nyereség, mely összeg az eredménytartalékba kerül. Mell: 4 db Komló, március 20. Cégszerő aláírás 10

11 1. számú melléklet A VAGYONI HELYZET ÉS A TİKESZERKEZET MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV Befektetett eszközök Saját tıke D 76,06% 90,10% fedezettsége Befektetett eszközök A Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tıke D Tárgyi eszközök AII Befektetett eszközök aránya Befektetett eszköz A Összes eszköz A+B+C 76,06% 90,10% 65,24% 64,09% Saját tıke aránya I. Saját tıke D 49,62% 57,75% Összes forrás D+E+F+G Tıkeszerkeszeti mutató I. Kötelezettségek F 95,84% 66,89% Saját tıke D Tıkeszerkezeti mutató II. Rövid lejáratú köt. FII 75,58% 51,89% Saját tıke D 11

12 2. számú melléklet A PÉNZÜGYI HELYZET RÖVIDTÁVÚ MUTATÓI MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV Likviditási mutató Forgóeszközök B 63,70% 79,13% Kötelezettségek F Rövid távú likviditás I. Forgóeszközök B Rövid lejáratú köt. FII Rövid távú likviditás II. Forgóeszk-követ. B-BII. Rövid lejáratú köt. FII. 80,76% 102,01% 80,76% 102,01% Rövid távú likviditás III. Pénzeszközök Rövid lejáratú köt. BIV. 0,57% 1,68% FII. 12

13 3. számú melléklet AZ EREDMÉNY ÉS A JÖVEDELMEZİSÉG ALAKULÁSA AZ EREDMÉNY FİBB ÖSSZETEVİI ELİZİ ÉV adatok eft-ban TÁRGY ÉV Üzemi tevékenység eredménye Pénzügyi mőveletek eredménye Rendkívüli eredmény Adózás elıtti eredmény összesen Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény MUTATÓ MEGNEVEZÉS MUTATÓ SZÁMÍTÁSA MÉRLEG HIVATKOZÁS ELİZİ ÉV TÁRGY ÉV Árbevétel arányos üzemi eredmény Üzemi eredmény Er. A -0,76% 12,85% Nettó árbevétel Er. I. Tıkearányos eredmény Üzemi eredmény Er. A -0,90% 12,15% Saját tıke D Eszközhatékonyság Üzemi eredmény Er. A Összes eszköz A+B+C -0,45% 7,02% 13

14 4. számú mellékelt A KÖLTSÉGSZERKEZET ALAKULÁSA ("A") Megnevezés Elızı év Tárgyév ezer Ft % ezer Ft % Nettó árbevétel ,59% ,92% Saját elıállítású eszközök aktivált értéke 0 0,00% 0 0,00% Saját termeléső készletek állományváltozása ,91% ,71% Bruttó árbevétel (termelési érték) ,68% ,63% Egyéb bevétel ,32% ,37% Összes árbevétel % % Anyagköltség ,91% ,62% Igénybe vett szolgáltatások értéke ,18% ,81% Egyéb szolgáltatások ,46% ,62% Eladott áruk beszerzési értéke 0 0,00% 113 0,07% Közvetített szolg.értéke 0 0,00% 0 0,00% Anyagjellegő ráfordítások összesen ,97% ,15% Bérköltség ,73% ,66% Személyi jellegő egyéb kifizetések ,66% ,60% Bérjárulékok ,35% ,52% Személyi jellegő ráfordítások összesen ,75% ,77% Értékcsökkenési leírás ,33% ,26% Egyéb ráfordítások ,23% ,45% Összes költség és ráfordítás ,28% ,64% Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye ,28% ,36% 14

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ. A.) Általános rész KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ A.) Általános rész A társaság alapadatai, mőködési formája Nemzeti Színház Kiemelkedıen Közhasznú Nonprofit Zrt. Társaság rövidített neve: Nemzeti Színház

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND

SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND - 1 - PESTSZENTLİRINC-PESTSZENTIMRE EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KFT SZÁMVITELI POLITIKA SZÁMLAREND Budapest, 2009-12-01 ügyvezetı igazgató - 2 - TARTALOMJEGYZÉK: I. SZÁMVITELI POLITIKA 1. A számviteli politika

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület. Éves beszámolójához. 2013 május 09. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület 2012 Éves beszámolójához 2013 május 09 a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Napirend:

M E G H Í V Ó. Napirend: M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívjuk a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási Szolgáltató Társulat 2015. évi rendes küldöttgyőlésére, melyet 2015. április 24-én 10 00 h-kor a Bácskai-Margittaszigeti Vízgazdálkodási

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről

Éves beszámoló. a 2012. üzleti évről 2 1 9 2 5 2 2 1 7 2 1 9 5 7 2 0 1 0 1-0 9-8 9 0 7 1 0 Cégjegyzék száma Statisztikai számjel a vállalkozás megnevezése KTI KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET NONPROFIT KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 1119

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Regia Civitas Szálloda és Fürdő Beruházó és Üzemeltető Kft 2008. évi Egyszerűsített Éves Beszámolójához - 1 I. Általános rész 1. Vállalkozás bemutatása A társaság 2007. szeptember

Részletesebben

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol

econet.hu Informatikai Rt. Éves beszámoló 2001. üzleti évrol 11404374-7220-114-01 01-10-043483 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma econet.hu Informatikai Rt. 1117 Budapest, Hauszmann A. u. 3. Vállalkozás megnevezése Vállalkozás cime Éves beszámoló 2001. üzleti

Részletesebben

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK Számlatükör 1. SZÁMLAOSZTÁLY: BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 11. Immateriális javak 111 Alapításátszervezés aktivált értéke 112 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke 113 Vagyon értékő jogok 114 Szellemi termékek

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához a Kecskeméti Kortárs Művészeti Műhelyek Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójához 21102286-2349 - 572-03 Statisztikai számjel 03-09 - 118363 Cégjegyzékszám I.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 2 I/A. A TÁRSASÁG ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 2 1. A társaság bemutatása... 2 2. A számviteli politika bemutatása... 7 2.3. A piaci értéken történı értékelés

Részletesebben

A Budapesti Fesztiválközpont Kht 2008. évi szöveges beszámolója. Bevezetı

A Budapesti Fesztiválközpont Kht 2008. évi szöveges beszámolója. Bevezetı Bevezetı A Budapesti fesztiválközpont Közhasznú Társaságot 1996. január 1.-én alapította Budapest Fıváros Önkormányzata. Az egyszemélyes társaság feladata: közszolgáltatási szerzıdés keretén belül Budapesten

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 22677536-9319 - 572-01 Statisztikai számjel 01-09 - 938607 Cégjegyzékszám HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 01.01-12.31. Könyvvizsgáló

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság. 2013. évi. Éves beszámoló Statisztik ai számjel: 12143890642011401 Cégjegyzékszám: 0110043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2013. évi Éves beszámoló Budapest, 2014. március

Részletesebben