Komló-Habilitas Kht. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komló-Habilitas Kht. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató"

Átírás

1 Komló-Habilitas Kht Kiegészítı melléklete 2008 Wágner László ügyvezetı igazgató

2 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kht Cégjegyzék száma: Adószáma: Statisztikai számjele: Székhelye: A társaság képviseletére jogosult személyek: 7300 Komló Juhász Gyula utca 2. Wágner László ügyvezetı igazgató Wágner Zita ügyvezetı igazgató A társaság alakulása: 2006.május 11. A társaság gazdasági tevékenységének elsı éve: 1992 A társaság tulajdonosai ( %-os részesedés ) Wágner László 7300 Komló,Fürj u % Komló Város Önkormányzata 7300 Komló,Városház tér % Nagy Péter 1221 Budapest,Kárpitos u.2. 9 % A társaság jogelıdje: Komló-Habilitas Kft Adószáma: Cégjegyzékszáma: A társaság megszőnése: 2006.május 10. Könyvelı: Könyvvizsgáló: Bihary Edit Bodon Csaba MKVK

3 A számviteli politika fı elemei 1. Az üzleti év és a mérlegkészítés idıpontja A társaság üzleti éve megegyezik a naptári évvel. A mérleg fordulónapja az üzleti év december 31. napja. A mérlegkészítés idıpontja az üzleti évet követı év február Mérleg és eredménykimutatás formája A mérleg az egyszerősített éves beszámoló A változatával, az eredménykimutatás A összköltség eljárással készül. 3. A lényegesség kritériumai A jelentıs összegő hiba Jelentıs összegő a hiba, ha a hiba a feltárásának évében a különbözı ellenırzések során - ugyanazon évet érintıen megállapított hibák,hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes ( elıjeltıl független ) összege meghaladja az ellenörzıtt üzleti év mérlegfıösszegének 2 %-át, illetve ha a mérlegfıösszeg 2 %-a meghaladja az 500 millió forintot,akkor az 500 millió Ft. A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba Ha a jelentıs összegü hibák és hibahatások összevont értéke a hiba feltárásának évét megelızı üzleti év mérlegében kimutatott saját tıke értékét legalább 20 %-kal megváltoztatja ( növeli vagy csökkenti ), tehát a saját tıke értékét lényegesen változtatja. lényeges mértékő hibának kell tekinteni,mert a már korábban közzétett a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó adatok megtévesztıek voltak. A rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbértéke A rendkívüli tételek jelentıs eredményhatásának küszöbértéke az üzleti év mérlegében kimutatott értékesítés nettó árbevételének 5 %-ban határozzuk meg. 4. Az amortizáció elszámolása Immateriális javak értékcsökkenése Immateriális javak értékcsökkenése idıarányosan történik a számviteli és adótörvény által meghatározott keretek között. Az ,- Ft alatti immateriális javak beszerzési értékét használatba vételkor egyösszegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A ,- Ft egyedi beszerzési,elıállítási érték alatti tárgyi eszközök értékét használatba vételkor egyösszegben számoljuk el értékcsökkenési leírásként.

4 A ,- Ft egyedi beszerzési,elıállítási érték közötti tárgyi eszközök értékét 2 év alatt számoljuk el értékcsökkenési leírásként. A ,- Ft egyedi beszerzési,elıállítási érték feletti tárgyi eszközök értékcsökkenése a számviteli törvény és adótörvények alapján meghatározott amortizációs kulcsok alapján kerülnek megállapításra, lineáris módon. 5. Értékelési módok Az immateriális javakat,a tárgyi eszközöket nettó bekerülési értéken A befektetett pénzügyi eszközöket a beszerzéskori értéken Anyagokat,segédanyagokat,forgóeszközöket,árukészletet tényleges beszerzési áron A saját termelésü készleteket önköltségen A belföldi vevıkkel szembeni követelést számlázott,elismert összegben A külföldi pénzértékre szóló követelést MNB középárfolyamon A forintban megjelenı pénzeszközt könyvszerinti értéken A valutában,devizában megjelenı pénzeszközt könyvszerinti értéken A saját tıkét,a céltartalékot,a kötelezettségeket és a passzív idıbeli elhatárolásokat könyvszerinti értéken vesszük figyelembe. A számviteli alapelvektıl való eltérés A számviteli alapelvektıl való eltérés nem történt.

5 Mérleghez kapcsolódó kiegészítések A mérlegtételek értékelésében változás nem történt. ESZKÖZÖK A. Befektetett eszközök IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (2008.) Bekerülési érték (bruttó érték) Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK HALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK BEMUTATÁSA (2008.) Halmozott értékcsökkenés Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen

6 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK NETTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (2008.) Nettó érték Befektetett eszköz Átsorolásból megnevezése Nyitó Növekedés Csökkenés Záró Növekedés Csökkenés I. Immateriális javak Szellemi termékek II. Tárgyi eszköz Telkek, telekrészek Épületek, épület részek Mőszaki ber. gépek, járm Egyéb berend. felsz. járm Szállító eszközök Személygépkocsik Számítástechnikai eszközök Épület berendezés Kisértékő tárgyi eszközök Összesen évi beruházások: Épületek Juhász Gyula klub 16, ,- 16, ,- Jármővek Ford Transit 5, ,- 5, ,- Személygépkocsik Ford Transit 6, ,- Nissan 3, ,- 9, ,- Számítástechnikai eszközök Kamera rendszer 4, ,- 4, ,-

7 Kis értékő tárgyi eszközök 13 db kis értékő tárgyi eszköz került beszerzésre. ( Mobil szárító berendezés,irodabútorok,telefonok,ipari porszívó,számítástechnikai eszközök.) A Kht az értékhelyesbítés lehetıségével nem élt. B. Forgóeszközök I. Készletek Anyagok Félkész termékek Késztermékek A készletek értéke e Ft e Ft e Ft e Ft II. Követelések Vevık Rehabilitációs költségtámogatás Nem esedékes ÁFA ÁFA Környezetvédelmi termékdíj Gépjármőadó Követelések összesen: e Ft e Ft 34 e Ft e Ft 17 e Ft 8 e Ft e Ft Belföldi vevık: Számla Vevı megnevezése Számla összeg száma Fogd a Kezem 420, Mecsektex Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft ,-

8 84463 Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 2.880, Praktiker Kft 1.901, Praktiker Kft 2.880, Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 7.680, Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 7.680, Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 1.485, Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 1.000, Praktiker Kft , Praktiker Kft , Praktiker Kft 8.640,- 1, ,- Külföldi vevık: Számla Vevı megnevezése Számla összeg száma EXP134 APTA S.L ,-,- EXP136 APTA S.L ,- EXP140 APTA S.L ,- EXP144 APTA S.L ,- EXP147 APTA S.L ,- 1, ,-

9 III.Pénzeszközök Kereskedelmi Bank e Ft Deviza számla 38 e Ft Bank számlák összesen: e Ft Pénztár Valutapénztár Csekkek Pénztárak összesen: 72 e Ft 89 e Ft 100 e Ft 261 e Ft Pénzeszközök összesen: e Ft C. Aktív idıbeli elhatárolások 2008.évi adó szaklapok elıfizetése 2008.évi számviteli levelek elıfizetése 2008.évi Gyógypedagógiai szemle elıfiz évi Ötlet mozaik elıfizetés Jogtár elıfizetés Bérleti díj ,- Ft ,- Ft 2.584,- Ft 1.057,- Ft ,-Ft ,-Ft ,- Ft FORRÁSOK Saját tıke Jegyzett tıke Tıketartalék Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Saját tıke e Ft e Ft e Ft e Ft e Ft

10 Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kölcsönök Hosszú lejáratú hitelek Pénzügyi lízing Éven belül esedékes törlesztés Mérlegben szereplı összeg e Ft e Ft 314 e Ft e Ft e Ft e Ft Rövid lejáratú kötelezettségek Éven belül esedékes hosszú lejáratú Rövid lejáratú kölcsönök Vevıktıl kapott elılegek Költségvetési befizetések Helyi adók Munkabér Utalandó munkabérek Magánnyugdíjpénztárak Letiltások,gyermektartás e Ft e Ft e Ft e Ft 744 e Ft e Ft e Ft 206 e Ft 52 e Ft e Ft Számla száma Szállító megnevezése Számla összeg A + Á Trans Kft , A + Á Trans Kft , A + Á Trans Kft , A + Á Trans Kft , A + Á Trans Kft , A + Á Trans Kft , Hungária Biztosító , Chiemgauer , Colorspektrum Kft , Complex Kiadó Kft , Dr Marosvári Tamás , E-On Kft , E-On Kft , Ecoinvest Kft , Erfo Kht , Generali-Providencia ,- K3036 Igazságügyi Min , JURO-FA Kft. 1, , Főtıerımő Zrt , Városgazdálkodási Zrt , ,45 MEFA Zrt. 1, ,-

11 85866 OEP , Mercedes-Credit , Multi-Alarm Zrt , Praktiker Kft ,- 152 Peza Kft , Rellüm Kft , Baranya m.rendırség , RG-Net Kft , T-Mobile , TL-Tat Kft , Toifor Kft , Uniqua Biztosító 9.415, VSZOSZ , ,869 Wüórth Kft , Önkormányzat , Trigema ,- 6, ,- Rövid lejáratú kötelezettségek összesen: e Ft e Ft e Ft Passzív idıbeli elhatárolások Távfőtés Vízdíj Utazási költség térítések Posta költség Foglalkozás-egészségügy Ügynöki jutalék Gépkocsi használat Fejlesztési célra kapott támogatás / elhatárolt / ,-Ft ,-Ft ,-Ft 485,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft

12 AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK Sorszám A tétel megnevezése Tárgy év ezer Ft I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját telj.értéke -631 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX: Pénzügyi mőveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELİTTI ERDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség 0 F. ADÓZOTT EREDMÉNY G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Belföldi értékesítés árbevétele Export értékesítés árbevétele Értékesítés nettó árbevétele 34, ,-Ft 42, ,-Ft 77, ,-Ft Az aktívált saját teljesítmények értéke a saját termeléső készletek csökkenésébıl adódik. Egyéb bevételek Rehabilitációs költségtámogatás 2007.évi támogatás visszafizetése Egyéb bevételek 127, ,-Ft -5, ,-Ft 4, ,-Ft 126, ,-Ft Anyagjellegő ráfordítások Anyag költség Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások 47, ,-Ft 20, ,-Ft 3, ,-Ft 71, ,-Ft

13 Egyéb szolgáltatások Hatósági díjak,illetékek Bank költség Biztosítási díjak ,-Ft 1, ,-Ft 1, ,-Ft 3, ,-Ft Személyi jellegő ráfordítások Alkalmazottak bére Ügyvezetık bére Megbízási díjak Jutalom Bérköltség Reprezentáció Szabadság megváltás Külföldi napidíj Munkába járás költsége Gépkocsi használat Betegszabadság Telefonhasználat Utalvány,üdülési csekk Védıital Védıfelszerelés Munkaruha Gyógyszer,kötszer Táppénz hozzájárulás Étkezési utalvány Egyéb személyi jellegő Személyi jellegő egyéb kifizetések Bérjárulékok 77, ,-Ft 11, ,-Ft ,- Ft 1, ,-Ft 91, ,-Ft ,-Ft ,-Ft 1, ,-Ft 1, ,-Ft 3, ,-Ft 1, ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 11, ,-Ft 31, ,-Ft Egyéb ráfordítások Értékesített tárgyi eszközök Fizetett kártérítések Késedelmi, önellenırzési pótlékok Bónusz ( Praktiker ) Adók Kerekítési különbözetek ,-Ft 5 574,-Ft ,-Ft 2, ,-Ft 2, ,-Ft ,-Ft 5, ,-Ft

14 Pénzügyi mőveletek bevételei Kapott kamatok Relizált árfolyam nyereség Lízing tıke árfolyam különbözete Összesen 2.313,-Ft 1, ,-Ft ,-Ft 1, ,-Ft Pénzügyi mőveletek ráfordításai Fizetett kamatok Lízing tıke árfolyam különbözete Realizált árfolyam veszteség Összesen 2, ,-Ft ,-Ft 1, ,-Ft 3, ,-Ft Rendkívüli bevételek Térítés nélkül kapott eszközök értéke ,-Ft / Elhatárolásból a tárgy évben écs arányosan felhasznált. / REHAB-2008 pályázatból elnyert támogatás idıarányos része 2, ,- Ft 3, ,- Ft Tájékoztató kiegészítések évi átlagos statisztikai létszám 77 fı Megváltozott munkaképességüek létszáma 63 fı

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit Zrt. 2014. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete Aquapalace Kft. cím: 2000. Szentendre, Kálvária út 16/c Cégjegyzék szám: 1309108616 KSH szám: 13753069-4725-113-13 2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete A vállalkozás bemutatása A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Szentes Városi Szolgáltató KFT 2009. évi mérlegbeszámolójához A Szentes Városi Szolgáltató KFT-t 1993. január 1. napjával hozta létre a Szentes Város Önkormányzatának Képviselıtestülete,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2012. december 31-i fordulónappal 2013. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET. Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET Bethlen Gábor Alapkezelő Nonprofit Zrt. 2012. december 31-i fordulónapra készített éves beszámolójához A vállalkozás ismertetése A Bethlen Gábor Alapkezelő Kiemelten Közhasznú Nonprofit

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL

SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL 1 Számviteli szabályzat az Ister-Granum Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosulás SZÁMVITELI POLITIKÁJÁRÓL Készítette: Lesenszkyné Juhász Rózsa 2 I. A Csoportosulás azonosító

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerősített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14003240-2-42 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-884194 Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Kiegészítı melléklet

Kiegészítı melléklet Kiegészítı melléklet Az üzleti év: 2007. január 1. - 2007. december 31. A könyvvizsgálat iránymutatása alapján utólagosan javított, véglegesített kiegészítı melléklet közzétételét, illetve letétbe helyezését

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a 2014.12.31.-i éves beszámolóhoz Cegléd, 2015. április 28 Mérész Attila ügyvezetı ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása Cég neve: ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmő Üzemeltetı

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben