Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 2011."

Átírás

1 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-Szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft. 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/a. Egyszerősített éves beszámoló 211. AZ ADATOKAT KÖNYVVIZSGÁLÓ ELLENİRIZTE Keltezés: 212. május 22. a vállalkozás vezetıje (képviselıje) P.H.

2 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 211. december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5 B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK 7 II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK 9 IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások 6 11 Eszközök összesen Keltezés: 212. május 22. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

3 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) Sorszám A tétel megnevezése 211. december 31. adatok E Ft-ban Elızı év Elızı év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 12 D. Saját tıke I. JEGYZETT TİKE II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) 15 III. TİKETARTALÉK 16 IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 18 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 19 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok 21 F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 24 III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások Források összesen Keltezés: 212. május 22. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

4 /3. oldal Statisztikai számjel Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 211. december 31. adatok E Ft-ban Elızı Sorszám módosí- év(ek) A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév tásai a b c d e 1 I. Értékesítés nettó árbevétele 2 II. Aktivált saját teljesítmények értéke 3 III. Egyéb bevételek IV. Anyagjellegő ráfordítások V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI- VII) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 11 B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek 14 XI. Rendkívüli ráfordítások 15 D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) 16 E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség 18 F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Keltezés: 212. május 22. P.H. a vállalkozás vezetıje (képviselıje)

5 Statisztikai számjel A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója év Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft egyéb szervezet megnevezése 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A. címe AZ ADATOKAT KÖNYVVIZSGÁLÓ ELLENİRIZTE Keltezés: Székesfehérvár, az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje) P.H. T.1711/22 - AB Nyomtatvány

6 Statisztikai számjel: Az egyéb szervezet megnevezése: Az egyéb szervezet címe: Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV Sorszám a A tétel megnevezése b Elızı év c Elızı év(ek) módosításai d adatok E Ft-ban Tárgyév e 1. A. Befektetett eszközök (2-5. sorok) I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK 5. IV.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÉRTÉKHELYESBÍTÉSE 6. B. Forgóeszközök (7-1. sorok) I. KÉSZLETEK 8. II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív idıbeli elhatárolások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN ( sor) D. Saját tıke ( sorok) I. INDULÓ TİKE/JEGYZETTİKE II. TİKEVÁLTOZÁS/EREDMÉNY III. LEKÖTÖTT TARTALÉK 17. IV. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBİL VI. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBİL E. Céltartalékok 21. F. Kötelezettségek ( Sorok) I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív idıbeli elhatárolások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ( ) Keltezés:Zamárdi, Székesfehérvár, T1715/C.r.sz. Az egyéb szervezet vezetıje (képviselıje)

7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft Az egyéb szervezet címe: 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A ÉV KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Tárgyév Váll.tev. Összes T.17.15/C.r.sz. 1. Értékesítés nettó árbevétele 2. Aktivált saját teljesítmények értéke 3. Egyéb bevételek összesen: Ebbıl: támogatások alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - szakképzési egyéb Egyéb bevételek Pénzügyi mőveletek bevételei Rendkívüli bevételek Ebbıl: -támogatások - alapítói - központi költségvetési - helyi önkormányzati - társadalombiztosítási - egyéb 6. Tagdíjak A. Összes bevétel ( )

8 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Az egyéb szervezet megnevezése: Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft Az egyéb szervezet címe: 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A ÉV KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése 7. Anyagjellegő ráfordítások 8. Személyi jellegő ráfordítások 9. Értékcsökkenési leírás 1. Egyéb ráfordítások 11. Pénzügyi mőveletek ráfordításai 12. Rendkívüli ráfordítások Alaptev Elızı év Elızı év(ek) helyesbítései Tárgyév Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev Összes B. Összes ráfordítás ( ) C. Adózás elıtti eredmény (A.-B.) I. Adófizetési kötelezettség D. Jóváhagyott osztalék E. Tárgyévi eredmény (C.-I.-D.) Továbbutalási céllal kapott támogatás Továbbutalt támogatás TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Keltezés: Székesfehérvár, Az egyéb szervezet vezetıje T.1715/C.r.sz. (képviselıje)

9 Balaton-Budapest Területi Integrált Szakképzés-szervezési Társulás Közhasznú Nonprofit Kft 211. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 212. május 22.

10 A társaság bemutatása A Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft 27. december 5-én alakult meg. 28. február 22-én került bejegyzésre. A cégbírósági bejegyzés száma: A társaság székhelye: 8 Székesfehérvár, Koppány u. 2/A. Adószáma: A társaság jegyzett tıkéje. 5. Ft, mely teljes egészében készpénzbıl áll. A társaság tulajdonosai és részarányuk a jegyzett tıjébıl: Rockenbauer Felsıoktatási Közhasznú Nonprofit Kft 5% SÉF Szakiskola Vendéglátóipari és Kereskedelmi Kht 5% A vállalkozás társasági szerzıdés szerinti tevékenységi körei: Egyéb nem bolti kiskereskedelem Ifjúsági turistaszállás-szolgáltatás Kempingszolgáltatás Munkahelyi étkeztetés 7.2 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 73.1 Mőszaki kutatás fejlesztés 73.2 Humán kutatás, fejlesztés Titkári, fordítói tevékenység 8.1 Alapfokú oktatás 8.21 Általános középfokú oktatás 8.22 Szakmai középfokú oktatás - fıtevékenység 8.3 Felsıoktatás 8.42 Máshova nem sorolt felnıtt- és egyéb oktatás Szociális ellátás elhelyezéssel Egyéb sporttevékenység A társaság a területi integrált szakképzési modell létrehozásáért tevékenykedik, amit a tagjai által fenntartott szakképzı intézmények között valósít meg. A társaság képviseletét ügyvezetı igazgatója látja el. A társaság ügyvezetıje: Péterfalvi Lajos (Budapest, , an.: Steller Ilona) 8143 Sárszentmihály, Jankovics u. 1. sz. alatti lakos, akinek a megbízása határozatlan idıre szól. A közhasznú társaság munkáját 3 fıs felügyelı bizottság segíti. A társaság könyvvezetésével kapcsolatos teendıket az EUROKONTROLL 26 Bt. (8 Székesfehérvár, Rákóczi Ferenc utca 41/A.) látja el. A mérlegkészítés idıpontja: 212. április 3. A beszámolót Subák Józsefné sz.: Zákány Etelka bejegyzett könyvvizsgáló ellenırizte. Kamarai tagsági száma: Az összes olyan pénzügyi kötelezettség, ami a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentıséggel bír, megjelenik a mérlegben. Társasági adó fizetési kötelezettsége a társaságnak nincs, mivel a Tao. Tv.2 -a alapján adómentes. A 211. évet a társaság 544,- e Ft mérleg szerinti veszteséggel zárta. 2

11 A számviteli politika fı vonásai A Balaton-Budapest Közhasznú Nonprofit Kft számviteli politikáját a 21. január 1.-tıl hatályos, többször módosított számviteli törvény és az egyéb szervezetek könyvvezetésére vonatkozó kormányrendelet elıírásai szerint alakította ki. Az intézmény a számviteli törvény alapján a kettıs könyvvitel szabályai szerint vezeti könyveit, egyszerősített éves beszámolót, valamint a számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolóját készíti december 31-i fordulónappal. A mérlegkészítés idıpontja a tárgyévet követı év április 3. Az eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül. Az intézmény döntése szerint alkalmazandó jelentıs összegő, nem jelentıs összegő, valamint a megbízható és valós képet befolyásoló hiba: - jelentıs összegő hiba, ha a feltárásának évében az ellenırzések során ugyanazon évet érintıen megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl függetlenül) összege meghaladja az ellenırzött üzleti év mérleg fıösszegének 2 %-át, illetve ha a mérleg fıösszeg 2 %-a meghaladja az 5 millió Ft-ot, - nem jelentıs összegő a hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különbözı ellenırzések során, egy adott üzleti évet érintıen (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tıkét növelı-csökkentı értékének együttes (elıjeltıl független) összege nem haladja meg a jelentıs összegő hiba értékhatárát, - megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba, ha a jelentıs összegő hibák és hibahatások értéke a saját tıke értékét lényegesen, legalább 2 %-kal megváltoztatja. A készletekrıl folyamatos mennyiségi és értékbeli nyilvántartást nem vezet, beszerzéseit költségként számolja el. Az eszközök és források értékelésének rövid ismertetése Az immateriális javak és tárgyi eszközök mérlegben kimutatott értéke a bekerülési, beszerzési ár, illetve elıállítási költség csökkentve az értékcsökkenéssel. A bekerülési ár a vagyoni értékő jogok és a szellemi termékek vonatkozásában a megszerzésért fizetett összeg. A vásárolt tárgyi eszközöknél a beszerzési ár az engedményekkel csökkentett, felárakkal növelt vételáron a szállítási, alapozási, szerelési költségeket, próbaüzemelési, üzembe helyezési költségeket, a beszerzéssel kapcsolatos közvetítıi, bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó adókat, vámköltségeket, költségvetési támogatásokat - juttatásokat - és az üzembe helyezésig felmerült hitelkamatokat tartalmazza. Térítés nélkül átvett, többletként talált tárgyi eszköz 211-ben nem volt az intézménynél. A tárgyi eszközöket aktiválásig befejezetlen beruházásként tartja nyilván, az értékcsökkenés elszámolása az aktiválás napját követı naptári napokra kerül kiszámolásra. Az értékcsökkenés módja lineáris, melynek alapja az eszközök bruttó értéke. A leírás mértéke: az immateriális javaknál, vagyoni értékő jogok, tárgyi eszközöknél a számviteli politikában meghatározott mérték. Az intézmény a 1 e Ft alatti, egyedi beszerzési értékő tárgyi eszközeit azonnal értékcsökkenésként számolja el. A befektetett pénzügyi eszközök értékelésénél, a részesedéseknél a megszerzésért fizetett vételár, adott kölcsönnél pedig a ténylegesen adott kölcsön értéke szerepel a könyvekben. A vásárolt készletek értékelése tényleges beszerzési áron történik. Az elszámolás elsıdlegesen az 5. számlaosztályban történik, majd mérlegkészítéskor, illetve negyedéves záráskor tényleges leltár alapján történik a készletre vétel. A készletekre adott elıleg a könyv szerinti, a kifizetett összeggel azonos értéken szerepel a mérlegben. A belföldi követelések kiszámlázott Áfa-t is tartalmazó és a vevı által is elismert még kiegyenlítetlen összegben kerül a mérlegbe. A külföldi, devizában is nyilvántartott követelések értékelésénél, amennyiben az a mérlegkészítésig befolyt, úgy a tényleges befolyáskori értéken, amelyek a mérlegkészítésig nem folytak be, úgy a számviteli törvény idevonatkozó rendelkezései szerint az árfolyamváltozások figyelembevételével kerül elszámolásra. Az intézménynél értékelési tartalék képzésére, illetve elszámolására 211-ben nem került sor. A rövid- és hosszú lejáratú kötelezettségek a tartozás tényleges bekerülési értékén kerülnek a könyvekbe, kivéve a külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket. Külföldi pénzértékre szóló kötelezettséget nem tartunk nyílván. 3

12 A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása. Megnevezés Elızı év % Tárgyév % Változás % A. Befektetett eszközök 23,62 151,32 65,65 I. IMMATERIÁLIS JAVAK, II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 23,62 151,32 65,65 III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök , ,67 127,74 I. KÉSZLETEK,, ########### II. KÖVETELÉSEK 12,3 15,3 125 III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK , ,64 127,74 C. Aktív idıbeli elhatárolások 6,1 ########### Eszközök összesen , , 127,37 A forgóeszközök a vagyon 99,67 %-a, mely szinte teljes egészében pénzeszköz. b./ Tıkeszerkezet alakulása Megnevezés Elızı év % Tárgyév % Változás % D. Saját tıke , ,35 74,45 I. JEGYZETT TİKE 5 1,34 5 1,6 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TİKE (-) III. TİKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK , ,44 1,68 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK ########### VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 11, , ,45 E. Céltartalékok F. Kötelezettségek 185 2, ,9 135,12 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 1 2,69 1 2,11 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ########### III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 85,23 466,98 548,24 G. Passzív idıbeli elhatárolások , ,56 13,44 Források összesen , , 127,37 A rövid lejáratú kötelezettségek költségvetési kötelezettségekbıl, munkabér és szállítókkal szembeni kötelezettségek. 4

13 c./ Mérleg szerinti eredmény alakulása Eredmény-kimutatás változása a 21. évhez viszonyítva az alábbiak szerint alakult. A tétel megnevezése Elızı év Tárgyév Változás e Ft. e Ft. % I. Értékesítés nettó árbevétele ########### II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek ,24 IV. Anyagjellegő ráfordítások ,61 V. Személyi jellegő ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás ,21 VII. Egyéb ráfordítások ,36 A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi mőveletek bevételei IX. Pénzügyi mőveletek ráfordításai ########### B. PÉNZÜGYI MŐVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) ,45 X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY (±C±D) ,45 XII. Adófizetési kötelezettség ########### F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) ,45 G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY ,45 A tárgyévben szakképzési támogatásként könyvelt bevétel összesen e Ft, mőködési költségre kapott támogatás összesen e Ft volt. d./ A gazdálkodást jellemzı fıbb mutatók alakulása Megnevezés % Eladósodottsági mutató Kötelezettség / összes forrás 2,92 3,9 15,82 Tıkeerısség Saját tıke / mérlegfıösszeg 5,72 3,35 58,57 Likviditási gyorsráta Forgóeszköz / rövid lej. kötelezettség , ,83 23,3 Tıkearányos jövedelem Adózott eredmény / Saját tıke,52-34,32 66 Árbevétel arányos jövedelem Eszközarányos jövedelem Saját tıke növekedési aránya Adózott eredmény / Nettó árbevétel ########## ########## ########## Adózott eredmény / Eszközök,3-1, ,33 összesen Saját tıke / Jegyzett tıke 425,8 317, 74,45 eladósodottsági mutató (kötelezettség aránya): a mutató a kötelezettségek részarányát mutatja az összes forráson belül. tıkeerısség (a saját tıke aránya). A saját tıke és az összes forrás arányát mutatja. 5

14 likviditási gyorsráta mutató. A forgóeszközök mobilizálhatóságát mutatja, amely fedezetet nyújt a rövid lejáratú kötelezettségek teljesítéséhez. tıkearányos jövedelem. A mutató a saját tıke változásában milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek. árbevétel arányos jövedelem. A mutató az árbevétel változásában milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek. eszközarányos jövedelem. Az eszközök változásában milyen a hatása a mérleg szerinti eredménynek. saját tıke növekedési aránya. A jegyzett tıke változását mutatja be (tevékenység során a saját tıke nagyságában). Az átlagos statisztikai állományi létszám: 2 fı. Székesfehérvár, 212. május 22. 6

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 1 8 0 3 2 1 0 7 6 9 1 0 1 3 1 0 2 - - Statisztikai számjel Dr Szakály Ügyvédi Iroda a vállalkozás megnevezése 7630 Pécs, Zsolnay Vilmos út 45. a vállalkozás címe, telefonszáma Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Komló-Habilitas Kht. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató

Komló-Habilitas Kht. Kiegészítı melléklete. Wágner László ügyvezetı igazgató Komló-Habilitas Kht Kiegészítı melléklete 2008 Wágner László ügyvezetı igazgató Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kht Cégjegyzék száma: 02-14-000119 Adószáma: 22265434-2-02 Statisztikai számjele:

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2012. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET Készült: Budapest, 2013.03.15. Az éves beszámolót összeállította: dr. Palatka Lívia vezérigazgató

Részletesebben

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel. 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma 2 3 0 3 2 1 2 7 6 6 3 0 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 6 8 4 5 Cégjegyzék száma DAY ONE Capital Kockázati Tıkealap-kezelı Zrt. a vállalkozás megnevezése 1016 Budapest Sánc u. 7. a vállalkozás

Részletesebben

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete Aquapalace Kft. cím: 2000. Szentendre, Kálvária út 16/c Cégjegyzék szám: 1309108616 KSH szám: 13753069-4725-113-13 2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete A vállalkozás bemutatása A társaság

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerősített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14003240-2-42 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-884194 Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31.

Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök. Szövetsége Egyesület. Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. Növényvédőszer-Gyártók és Importőrök Szövetsége Egyesület Egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő melléklete 2014. 12. 31. - 1-1./ Az Egyesület főbb adatai Az egyesület teljes magyar neve: Növényvédőszer

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2012. december 31-i fordulónappal 2013. február 15-én Vida János

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. Dózsa Lakásszövetkezet KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a Dózsa Lakásszövetkezet 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1) Céginformációk Egyesület neve: Dózsa Lakásszövetkezet Székhelye: 2800 Tatabánya,

Részletesebben

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert

Keltezés: 2010.02.28... a vállalkozás vezetıje Alföldi Róbert 12519718-9001-114-01 Statisztikai számjel 1 1 01-10-044426 Cégjegyzék száma NEMZETI SZÍNHÁZ ZRT. Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2009.december MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) adatok E Ft-ban Sor-

Részletesebben