Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért december 31.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért. 2011. december 31."

Átírás

1 Alapítványi beszámoló WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért december 31.

2 1. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló mérlege év ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Elızı évek helyesbítései Tárgyév A. Befektetett eszközök - - I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök eft C. Aktív idıbeli elhatárolások - - Eszközök összesen FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) D. Saját tıke I. Induló tıke/jegyzett tıke II. Tıkeváltozás/Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységbıl - - E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek 240 G. Passzív idıbeli elhatárolások - - Források összesen Budapest, április 30. az Alapítvány képviselıje

3 2. WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló eredmény kimutatása év EFt ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Elızı év Elızı évek helyesbítései Tárgyév A) ÖSSZES ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE Közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás a) alapítótól b) központi költségvetésbıl c) helyi önkormányzattól d) egyéb Pályázati úton elnyert támogatás 3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 4. Tagdíjból származó bevétel Egyéb bevétel B) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEVÉTELE - - C) ÖSSZES BEVÉTEL (A+B) D) ALAPÍTVÁNYI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI Anyagjellegő ráfordításai Személyi jellegő ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi mőveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások - E) VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG RÁFORDÍTÁSAI - Anyagjellegő ráfordításai - Személyi jellegő ráfordítások - Értékcsökkenési leírás - Egyéb ráfordítások - Pénzügyi mőveletek ráfordításai - Rendkívüli ráfordítások - F) ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (D+E) G) ADÓZÁS ELİTTI VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (B-E) - - H) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG - - I) TÁRGYÉVI VÁLLAKOZÁSI EREDMÉNY (G-H) - - J) TÁRGYÉVI ALAPÍTVÁNYI EREDMÉNY (A-D) Tájékoztató adatok: A) Személyi jellegő ráfordítások Bérköltség - ebbıl: - megbízási díjak - - tiszteletdíjak - 2. Személyi jellegő egyéb kifizetések - 3. Bérjárulékok -

4 B) A szervezet által nyújtott támogatások ebbıl: - az e rendelet 16 paragrafus (5) bekezdése szerint kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás, megbízási díjak Budapest, április 30. az Alapítvány képviselıje

5 WOPPAA Alapítvány a Nemzetközi Közbeszerzési Kultúra Terjesztéséért Egyszerősített éves beszámoló kiegészítı melléklete december 31.

6 1. Általános ismertetı 1.1. Általános adatok Az alapító okirat kelte: december 10. A bejegyzés kelte: március 10. A tevékenység megkezdésének idıpontja: március 10. A Fıvárosi Bíróság nyilvántartási száma: A Fıvárosi Bíróság határozatának száma: 9.Pk /2010/1. Az Alapítvány adószáma: Pénzforgalmi számlaszáma: Az Alapítvány székhelye: 1054 Budapest, Hold utca 25. III/10. Az Alapítvány mőködési idıtartama: Határozatlan Az induló tıke értéke: ,- Ft, azaz Egy Millió Forint. Az Alapítvány képviselıje: dr. Tunyogi László Lakás: 1037 Budapest, Máramaros út 62/a. Az Alapítvány Kuratórium Elnöke: dr. Tunyogi László Lakás: 1037 Budapest, Máramaros út 62/a. Bejelentett tevékenységi köre: szakmai érdekképviselet, egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 1.2. Számviteli politika Az Alapítvány a Számviteli Törvénynek megfelelıen: A éves egyszerősített éves beszámoló a 224/2000 (XII.19.) a Számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet alapján készült. Könyvelését kettıs könyvviteli rendszerben végzi, eredmény kimutatása összköltség elszámolási módszerrel készült, beszámolási formája egyszerősített éves beszámoló. Az Alapítvány beszámolóját készítette: Bonnyainé Gál Ilona (162890). Az eszközök és források minısítése és megfelelı csoportba sorolása, az egyes értékelési eljárások alkalmazása a számviteli törvényben meghatározott elvek figyelembevételével valósul meg. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenésének elszámolása lineáris kulcsokkal, a Társasági Adóról szóló törvény mellékletében meghatározott normák alapján történik. Az 100 eft egyedi beszerzési érték alatti eszközök amortizációja az aktiváláskor egy összegben kerül elszámolásra. A követelések és kötelezettségek értékelése a vonatkozó jogszabályok alapján történik. A mérlegbe való beállításukat analitika támasztja alá. Az idıbeli elhatárolás elvébıl kiindulva, a több évet érintı gazdasági eseményeket a bevételek és költségek között passzív és aktív elhatárolásként veszi figyelembe Költségvetési támogatások és felhasználásuk E Ft Költségvetési támogatás 0 Az Alapítvány 2011-ben központi költségvetési támogatásban nem részesült Vagyon felhasználása E Ft Az Alapítvány vagyona január 1-én évi vállalkozási tevékenységbıl származó eredmény 0 Az Alapítvány vagyona december 31-én Az Alapítvány vagyonát nem használta fel. Az Alapítvány 2011-ben vállalkozási tevékenységet nem folytatott.

7 2. A tevékenység bemutatása Az Alapítvány célja, hogy támogassa a közbeszerzés elméletével és gyakorlatával foglalkozó szakemberek, szakmai szervezetek, valamint hazai és más országbeli közintézmények közbeszerzési tapasztalatainak cseréjét, nemzetközi összefogását. Tevékenysége révén elımozdítsa a közbeszerzéssel foglalkozó hazai és nemzetközi szakemberek és szervezetek által kezdeményezett és irányított kutatásokat. Célja, hogy támogassa az összehasonlító közbeszerzési jog fejlıdését, gyakorlati alkalmazását, valamint a közbeszerzési szakemberképzés színvonalának emelését. Az Alapítvány nonprofit szervezet, vállalkozásból származó bevételre nem tett szert. Az Alapítvány alapítója deklarálta, hogy az alapítvány politikai tevékenységet nem folytathat, politikai pártot nem támogathat, és attól támogatást sem fogadhat el. Szervezete pártoktól független. Országgyőlési, önkormányzati képviselıt nem állíthat, képviselıjelöltet nem támogathat. 3. Adománygyőjtés Tevékenységünket állami és önkormányzati támogatás nélkül végezzük. A közhasznú célra, mőködésre kapott támogatás kizárólag magánszemélyektıl, illetve gazdálkodó szervezetektıl érkezett. A támogatásokról az Alapítvány a hatályos adójogszabályok alapján adóigazolást állít ki. 4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések Az Alapítvány vagyona az alapítói vagyonból és a kapott támogatásokból tevıdik össze és kizárólag pénzeszközökben jelenik meg. 5. Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések Bevételek Az Alapítvány bevétele kizárólag a közhasznú célra kapott támogatásokból származik. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet nem végzett. Kiadások 2011.évben igénybe vett szolgáltatások költségei kizárólag az alapítványi célhoz kapcsolódnak. Bér, illetve személyi jellegő kiadás nem merült fel. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai tevékenységükért az Alapítványtól semmilyen díjazásban nem részesültek, hitelt, kölcsönt nem kaptak. Budapest, április 30. dr. Tunyogi László az Alapítvány képviselıje

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY

SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 18707379-1-13 adószám 18707379-9133-569-01 statisztikai számjel SIRIUS ÁLLAT ÉS TERMÉSZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY 2030 ÉRD JÚLIA U. 49. KETTİS KÖNYVVITELT VEZETİ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŐSÍTETT ÉVES

Részletesebben

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje)

Orosháza, 2012.május 30... vállalkozás vezetıje (képviselıje) Lurkó Családi Napközi Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelısségő Társaság 5900 Orosháza, Szılı krt.34. Adóig. szám: 23277201-1-04 Cégjegyzék szám: 04-09-010615 Stat.sz: 23277201-8891-572-04 2011. évi közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

"HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év

HUNCUTKA Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év 18676415-1-13 Statisztikai számjel vagy adószám Cím: 2013,Pomáz,József Attila u.4. "HUNCUTKA" Alapítvány a pomázi I-es óvodáért Egyszerősített éves beszámolója 2011. év A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ MOBILIS Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KSH 23560220900457208 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2011. ÉVI KÖZHASZNÚ ELİTÁRSASÁGI EGYSZERŐSÍTETT BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2012.01.03. Szilasi Péter Tamás

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3.

BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. BAROSS IMRE ARTISTAKÉPZİ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 1071. BUDAPEST VÁROSLIGETI FASOR 3. Közhasznú Egyszerősített éves beszámoló mérlege Eszközök A. Befektetett eszközök

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl

Pullus Alapítvány. Közhasznúsági jelentése. 2011-es évrıl A Pullus Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011-es évrıl 8226 Alsıörs, Mátyás Király utca 7. Alapadatok A szervezet neve: Pullus Alapítvány Közhasznúsági fokozat: Közhasznú szervezet Alapítás éve: 2010

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18128204-1-41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: 12.Pk.60.535/2007 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5. 4. 2013. Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet)

2012 évi Közhasznú egyszerősített éves beszámoló (Kiegészítı melléklet, mérleg, eredménykimutatás, közhasznúsági melléklet) Budapesti Patrónus Alapítvány 1182 Budapest, Wlassics Gyula utca 131. KSH: 18011919-8520-569-01 Bejegyzés: Pk.68318/1992/1, 1992.04.06. Nysz: 3019 E-mail: gulyastibor@t-online.hu 2012 évi Közhasznú egyszerősített

Részletesebben

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója

Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója Magyar Coach Egyesület Budapest 1147 Benkő u. 23. Közhasznú társadalmi szervezet egyszerűsített beszámolója A beszámolási időszak kezdete: 2014. január 1. A mérleg fordulónapja: 2014. december 31. Keltezés:

Részletesebben

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület

Kiegészítı melléklet a. Vadászati Kulturális Egyesület Kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület 2011. évi egyszerősített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítı melléklet a Vadászati Kulturális Egyesület (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21.

Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY. közhasznúsági jelentés. Kelt: Pécs, 2008.május 21. Adószám: 19033417-1-02 FACT ALAPÍTVÁNY közhasznúsági jelentés 2008 Kelt: Pécs, 2008.május 21.. Tartalomjegyzék a) Számviteli beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás - Tájékoztató adatok b) Kiegészítı melléklet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben