ONELINE PR Schvarcz Tibor

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ONELINE PR Schvarcz Tibor"

Átírás

1 ONELINE PR Schvarcz Tibor

2 Alapfogalmak Stratégia és tervezés Kutatás Környezet Célpiac Termék Ár Értékesítési csatorna Értékesítés ösztönzés Kommunikáció Marketing kommunikáció Közönségkapcsolatok Online marketing Gyakorlati kérdések Helyi marketing

3 A marketing fogalma: A marketing társadalmi folyamatok és menedzseri lépések láncolata, melynek során egyének vagy csoportok termékeket, illetve értékeket hoznak létre és cserélnek ki egymással szükségleteik és igényeik kielégítésére. A marketing feladata: A marketing feladata, hogy olyan módon befolyásolja a kereslet szintjét, időzítését és összetételét, amellyel megvalósíthatóvá teszi (de minimum elősegíti) a célok (profit) elérését. Igény Szükséglet önmegvalósítás megbecsülés és önértékelés társas igény (szeretet) biztonsági szükségletek fiziológiai szükségletek Kereslet = vásárlási képességgel és szándékkal alátámasztott szükségletek és igények halmaza

4 Termék Érték Csere Áru (fizikai jószág) Szolgáltatás (tevékenység-sorozat) Elképzelés (koncepció, ajánlat, megoldás) TETSZŐLEGES KOMBINÁCIÓJA!!! A vásárló / fogyasztó becslése A termék általános igény-kielégítő képességéről A termék személyre szabott igény-kielégítő képességéről Két résztvevő fél, és mindegyik rendelkezik valamivel, ami a másik fél számára érték Mindegyik képes kommunikációra és átadásra Mindkét fél jogosult elfogadni, vagy elutasítani a cserét Mindegyik kívánatosnak tartja a megállapodást klasszikus tranzakció barter adományozás

5 PIAC A piac azon potenciális vevők halmaza, akiknek bizonyos igényei, szükségletei megegyeznek, továbbá azok kielégítésére képesek és hajlandóak csereügyletet folytatni. Klasszikus értelemben a piac az a hely, ahol a vevők és eladók lebonyolítják csereügyleteiket, marketing használatban azonban a vevők alkotják a piacot, az eladók az iparágat.

6 Stratégiai tervezés fogalma Célok (PROFIT) Erőforrások (PÉNZ, PARIPA, FEGYVER) Piaci lehetőségek (KERESLET) OK-OKOZATI összefüggései Stratégiai tervezés folyamata KÜLDETÉS (értékkiválasztás= mihez értünk és mi jelent számunkra értéket néhány év múlva?) POZICIONÁLÁS (orientáció és szegmentáció = hogyan állunk, illetve kinek, mit és mennyire jót adjunk (el)?) STRATÉGIA (várható kereslet mellett, milyen bevételi szintet, mikorra kellene elérni?) TERVEZÉS (költségkeret, marketingmix, ellenőrzés és visszacsatolás- mennyit költsünk, mikor és mire?)

7 Pozicionálás I. Boston Consulting Group

8 Pozicionálás II.

9 GE McKinsey Pozicionálás III.

10 Belső környezet Erősségek (Strengths) Külső környezet Lehetőségek (Opportunities) Pozicionálás IV. Marketing/értékesítés termék értékesítési csatorna ár promóció (vásárlás-ösztönzés) Gyártás/Szolgáltatás kapacitás eszközök erőforrások (anyagi és szellemi) Szervezet reakciókészség, rugalmasság vevőorientáció emberi tényezők minőségbiztosítás Pénzügy tőkeellátottság profittermelő képesség kiegyensúlyozottság / fizetőképesség MAKROkörnyezet népességi, társadalmi technikai gazdasági, politikai jogi szociális és kulturális MIKROkörnyezet fogyasztók, vevők értékesítési csatornák szállítók konkurencia regionális és speciális szabályzók Gyengeségek (Weaknesses) Fenyegetések/veszélyek (Threats)

11 STRATÉGIA Hogyan érhetjük el a kívánt bevételi szintet? A/ Intenzív növekedéssel piacbehatolási stratégia piacfejlesztési stratégia (új piacok felkutatása) termékfejlesztési stratégia B/ Integrációs növekedéssel vertikális integráció horizontális integráció C/ Diverzifikációs növekedéssel Koncentrikus Horizontális konglomerátumszerű A stratégiák három típusa (Porter) 1./Költségminimalizáló 2./Értékmaximalizáló, differenciáló 3./Összpontosító Stratégiai szövetségek árpolitikai szövetség promóciós (vásárlás-ösztönző) szövetség termékszövetség, szolgáltatás-szövetség logisztikai szövetség

12 A/ Milyen költségszint áll rendelkezésünkre? B/ A keretet hogyan osszuk szét a marketingmix elemei között? C/ Mit és mikor ellenőrizzünk a megvalósulás folyamatában? Árbevétel = volumen x egységár Nyereség = bevétel ráfordítás Ráfordítás = közvetlen egységköltség + állandó költség + marketing ráfordítás Marketing TERVEZÉS Elméletileg a termékünknek létezik egy olyan optimális ára, amelyen pont akkora mennyiséget tudnánk értékesíteni, amennyit a piac felvenni képes.

13 MarketingMIX A MarketingMIX azon marketing eszközök összessége, melyeket a vállalkozás a célpiacokra vonatkozó tervek megvalósításához használ fel. A TERMÉK olyan áru, szolgáltatás, vagy elképzelés - beleértve az üzletpolitikát is -, amely a vállalkozás kínálatának piaci megtestesítője. Az ÁR az a pénzösszeg, amit a vevő a termékért cserébe kifizet. A HELY a csere/tranzakció megvalósításának helye, közvetítő rendszere, az értékesítési csatorna. A PROMÓCIÓ a termékek előnyeinek megismertetéséért, eladásának ösztönzéséért folytatott tevékenységek összessége. 4P = Product + Price + Place + Promotion +P 5 = People!!!

14 Marketing Kutatás A kutatás folyamata A kutatás osztályozása A. A probléma meghatározása. A. Probléma feltáró kutatás B. A probléma megközelítésének módja. piacpotenciál kutatása C. A kutatási terv. piacrészesedés kutatása D. A terepmunka. imázskutatás E. Az adatok feldolgozása és elemzése. piaci jellemzők kutatása F. Beszámoló és prezentáció. eladás elemzés előrejelzés, trendkutatás B. Probléma megoldó kutatás szegmentációs kutatás árkutatás reklámkutatás értékesítési kutatás Bármilyen prognózis arra épül, hogy az emberek mit mondanak, cselekednek, vagy cselekedtek a korábbiakban. Amit mondanak az emberek: kérdezzük meg a vevők szándékait, az eladók tapasztalatait, szakértői véleményeket vagy rendeljünk piackutatást. Amit tesznek az emberek: (piackutatói) kísérletek, vagy megfigyelés segítségével teszteljük, mérjük a jelenbeli cselekedeteket. Amit tettek az emberek: korábbi vásárlói magatartásról szóló feljegyzések, idősorok, statisztikák adnak tájékoztatást.

15 A marketing környezet összetevői A/ Demográfiai környezet B/ Gazdasági környezet C/ Természeti környezet D/ Technológiai környezet E/ Politikai, jogi környezet F/ Kulturális, társadalmi környezet Marketing Környezet A fogyasztói piac feltárása 1. Kik alkotják a piacot? (Milyen vevőket kell kiszolgálni ) 2. Mit vásárolnak? (Milyen termékeket adhatunk el ) 3. Miért vásárolnak? (Milyen célok orientálják a vevőket ) 4. Ki vesz részt a vásárlásban?(milyen szervezetben, társadalmi-gazdasági egységben élők ) 5. Hogyan vásárolnak? (Milyen volumenben, milyen árukapcsolódások esetén ) 6. Mikor vásárolnak? (Milyen sűrűn, mely alkalmakra ) 7. Hol vásárolnak? (Milyen boltokban, szolgáltató helyeken, milyen a megközelíthetőség )

16 A fogyasztók mit vásárolnak?

17 Versenyhelyzetek, versenytársak Konkurenciaszintek i. Vetélytársunk aki azonos, vagy helyettesítő terméket ugyanott, hasonló árszinten és annak a vásárlói/fogyasztói rétegnek kínálja, mint mi. (Lokális verseny) ii. Vetélytársunk aki azonos, vagy helyettesítő termékcsoportot ugyanott, hasonló árszinten és annak a vásárlói/fogyasztói rétegnek kínálja, mint mi. (Ágazati verseny) iii. Vetélytársunk aki azonos gazdasági ágazatba/iparágba tartozó terméket ugyanott és annak a vásárlói/fogyasztói rétegnek kínálja, mint mi. (Iparági verseny) iv. Vetélytárs aki ugyanannak a vásárlói/fogyasztói rétegnek a pénzéért versenyez, mint mi. (Összpiaci verseny) Versenyhelyzetek Ha belépünk egy piacra, első feladat a versenytársak stratégiájának / céljainak, erős és gyenge pontjainak feltérképezése. Amire illik koncentrálnunk: a forgalom mennyi a pénzben kifejezett bevétele, a piaci részesedés árbevételben, ismertségben, elismertségben (emocionális tőke) a profitráta mekkora haszonkulcsa, árrése van, a likviditás vannak-e fizetési gondjai, zavarai, kapacitáskihasználás, beruházások és megtérülésük (hitel, vagy lízing törlesztési terhe) A marketing akcióinkra adott versenytársi reakciók közül a legvalószínűbbek: kényelmes késve, vagy alig reagál rugalmatlan, vagy nincs elegendő eszköze szelektív csak bizonyos támadásra (pl. ár) reagál, másokra nem (pl. PR) tigris bármilyen támadásra gyorsan és hevesen válaszol sztochasztikus véletlenszerű és kiszámíthatatlan reakciók

18 Célpiac és önpozicionálás A célpiac az elérhető piac azon szegmense, amelyet a vállalkozás saját döntése alapján megcéloz. A vevők több szempontból is különböznek egymástól. Mások az igényeik, erőforrásaik, földrajzi helyük, vásárlási attitűdjük és a beszerzési gyakorlatuk. Ezen szempontok szerint a piacot szegmentáljuk, részekre osztjuk. A leggyakoribb a fogyasztói piac demográfiai felosztása: nemek, életkor, jövedelmi kategóriák, iskolai végzettség szerint. Geográfiai szegmentáció: lakóhely (régió, nagyváros, város, falu) szerint. Pszichográfiai szegmentáció: társadalmi osztályok, életstílus, személyiségtípus A termékspecifikus, pl. érzékelés (szaglás, ízlelés) szerinti szegmentációt kvalitatív piackutatás igénybevételével végezhetjük el. A szegmentumok értékelését követően kiválasztjuk a célpiaci szegmens(ei)nket. Ezzel önmagunkat is pozicionáljuk.

19 TERMÉK A TERMÉK olyan áru, szolgáltatás, vagy elképzelés - beleértve az üzletpolitikát is -, amely a vállalkozás kínálatának piaci megtestesítője. Termékhierarchia Szükségletcsoport Termékcsalád Termékosztály Termékkínálat Terméktípus Márka Egység Terméktipizálás Nem tartós javak - FMCG Tartós javak Szolgáltatások Termékéletgörbe-koncepció

20 ÁR Az ár a megvásárolt termék ellenértéke, a fogyasztó/vásárló anyagi áldozata, amit a termék megszerzése érdekében hoz. A vásárló ezt az áldozatot a termék általa észlelt értékével veti össze. Rezervációs ár Árrugalmasság Árindex KÖLTSÉG - ÁLLANDÓ- - VÁLTOZÓ- - EGYSÉG- - ÖSSZköltség A költség az az összeg, amely fedezi a vállalkozás termelési, elosztási és értékesítési költségeit, valamint erőfeszítéseinek és kockázatának méltányos hozadékát. Az árképzés Az árképzés alapmátrixa Haszonkulcsos árképzés Hozamcélzó árképzés Elismert érték alapú árképzés Igazodó árképzés Ajánlati árképzés Árengedmény vs. árkedvezmény

21 Marketing (értékesítési) csatorna Egymással szoros kapcsolatban levő szervezetek sora, akik részt vesznek abban a folyamatban, amely a terméket (szolgáltatást) elérhetővé teszi a fogyasztó, vagy a felhasználó számára. Folyamata: információ promóció tárgyalás megrendelés pénzügy - forrás kockázatba helyezés fizikai birtoklás fizetések tulajdonlás - Zéró szintű csatorna - Egyszintű csatorna - Többszintű csatorna - Közvetítők típusai - Közvetítők száma Modern marketing rendszerek - Vertikális rendszerek - Multi Level Marketing - Horizontális rendszer - Direkt marketing (bolt nélküli kereskedelem) Csomagküldők Direct mail Telemarketing, tévémarketing Internetes kereskedelem

22 Lokális marketing TACEPAO CSOMAGOLÓANYAGokon MEGLEPŐ megdöbbentő - reklámhordozók RENDEZVÉNYEK MEGRAGADÓ elragadó - TÁRGYAK SZÁJREKLÁM pozitív pletykák SZÁJHAGYOMÁNY megfogható, olcsó termékek JÁRDAREKLÁM HELYI SZPONZORÁLÁS HELYI SAJTÓorgánumok, helyi WEB - belső, pl. családi brain storming - saját piackutatás, saját potenciális vevőadatbázis - saját marketing információs rendszer - szintezett, vásárlóerőhöz rendelt kapcsolattartási mélység - szintezett, vásárlóerőhöz rendelt promóció - ügyfelek utókövetése - forrástartalék különleges beavatkozás -hoz

23 ONELINE PR Schvarcz Tibor Tóth Jenő

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul

MUNKAANYAG. Homoky Viktor. Marketing tevékenység. A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul Homoky Viktor Marketing tevékenység A követelménymodul megnevezése: Zenész alapmodul A követelménymodul száma: 1436-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-035-50 MARKETING TEVÉKENYSÉG ESETFELVETÉS

Részletesebben

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása

MUNKAANYAG. Varsányiné Szeredi Viktória. A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása Varsányiné Szeredi Viktória A vevői igényeknek megfelelő beszállítói célcsoport kiválasztása A követelménymodul megnevezése: A beszerzés és az értékesítés előkészítése, megszervezése A követelménymodul

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

Sikeres vállalkozás alapjai A gazdasági tevékenység fogalma Az a több szakaszos körfolyamat, amely magába foglalja az anyagi javak termelését, elosztását, cseréjét (forgalmazását) és fogyasztását (felhasználását).

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag

Pénzügyi ismeretek részéhez készíttetett segédanyag A Közbeszerzések Tanácsa által a közbeszerzési referens szakképesítés (OKJ 54 343 03 0000 00 00) Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység szakmai követelménymoduljának Pénzügyi ismeretek

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Az üzleti terv fejezetei

Az üzleti terv fejezetei Az üzleti terv alábbiakban bemutatott lehetséges felépítése a következő könyvből származik: Demeter László Fülöp Gábor Hollóné dr. Kacsó Erzsébet Dr. Kádek István Námor Anna Dr. Papanek Gábor DSc. Dr.

Részletesebben

M A R K E T I N G S T R A T É G I A

M A R K E T I N G S T R A T É G I A Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter M A R K E T I N G S T R A T É G I A Készítette: Közép- Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 12. Sebestyén Csaba, vezérigazgató

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. NAPPALI tagozat. NEMZETKÖZI MARKETING szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK NAPPALI tagozat NEMZETKÖZI MARKETING szakirány A MAGYAR MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA

Részletesebben

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI

II. MODUL. Üzleti terv készítési ismeretek. Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI II. MODUL Üzleti terv készítési ismeretek Fejlesztő: Pataki Ferenc D.A.R. DEZVOLTARE ANTREPRENORIALĂ ÎN 3 REGIUNI Tartalomjegyzék Üzleti tervezéssel kapcsolatos alapfogalmak... 21 Az üzleti terv bevezető,

Részletesebben

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI

E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI E G Y VÁLLALKOZÁS MEGALAPÍTÁSÁNAK KEZDETI LÉPÉSEI T é m a v e z e t ı : K é s z í t e t t e : d r. S z i l á g y i E n i k ı H o r v á t h G e r g ı T a m á s e g y e t e m i t a n á r s e g é d g a z

Részletesebben

Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek. Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára

Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek. Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára Gazdálkodási, vállalkozási, kereskedelmi és marketing alapismeretek Kidolgozott szóbeli tételek Pékek számára 1 1. Helyezze el az Ön emberi szükségleteit a rendelkezésére bocsátott Maslow piramisban, értelmezze

Részletesebben

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER

MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER MARKETING INFORMÁCIÓS, DÖNTÉSTÁMOGATÓ ÉS KONTROLLING RENDSZER Dr. Józsa László Széchenyi István Egyetem Győr, 2011 Dr. Józsa László, 2011 Kézirat

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Czimmer Julianna Andrea. A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése: Czimmer Julianna Andrea A piac fogalma, elemei, a piac mérőszámai, a piaci változások elemzése. A követelménymodul megnevezése: Marketing és PR alapismeretek A követelménymodul száma: 0062-06 A tartalomelem

Részletesebben

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett

A vállalkozások üzleti terve. Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett A vállalkozások üzleti terve Vállalkozási alapismeretek II. Sportszervező II. évfolyam Onyestyák Nikolett Az üzleti terv a vállalati kockázat kezelésének egyik eszköze a vállalkozás saját és/vagy más hasonló

Részletesebben

BEVEZETÉS. Pályázatom célja

BEVEZETÉS. Pályázatom célja 1 BEVEZETÉS Pályázatom célja Pályázatom témája a Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoporton belül az üzleti terv készítése kiscsoportos szakmai munka végzésével, irányítással, majd írásos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK. Nappali tagozat. Marketingkommunikáció szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR KERESKEDELEM ÉS MARKETING SZAK Nappali tagozat Marketingkommunikáció szakirány A KVINT-R KFT. NYOMTATÓPIACI MARKETINGSTRATÉGIÁJÁNAK, - AKTIVITÁSÁNAK ELEMZÉSE,

Részletesebben

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?!

MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Levelező tagozat Európai üzleti tanulmányok szakirány MINDENRE VAN KÉSZ ÖTLETE?! AVAGY A PRAKTIKER LEHETSÉGES MARKETING

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly

A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció 2005. május Kállay László A tranzakciós költségek: optimum, méretgazdaságosság, egyensúly Doktori disszertáció

Részletesebben

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd.

1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL. 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. 1 VÁLLALATGAZDASÁGTAN ÉS SZÁMVITEL 40. A vállalkozás fogalma, vállalkozási formák, a vállalat életciklusa, a fúzió és a csőd. A vállalkozás fogalma: Vállalkozáson azt az üzletszerűen végzett tevékenységet

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben