Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Marketingmenedzsment. Stratégiakészítés folyamata. Marketingmenedzsment"

Átírás

1 5. Marketingmenedzsment Marketingmenedzsment, marketingkoncepció, marketingtervezés, marketingstratégia Készítette: Tóth Éva Tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar A marketingmenedzsment a cég tudatosan piacorientált vezetését jelenti, a tervezés, a végrehajtás és az ellenőrzés szakaszait foglalja magába. A cég vezetésének tevékenysége tudatos elveken, az ún. marketingkoncepción alapszik. 3 alapelve: Vevőorientáltság Termék-szolgáltatás központú koordinált marketing Vállalatközpontú, hosszú távon nyereségre törekvő szemlélet Tóth Éva - Marketing 5. 2 Marketingmenedzsment A menedzsment több lépésben valósítja meg elképzeléseit: I. Tervezési szakasz II. III. Megvalósítási, realizálási szakasz Ellenőrzési szakasz Tóth Éva - Marketing 5. 3 Stratégiakészítés folyamata 1. Lépés: A szervezet küldetésének, hosszú távú céljainak meghatározása. 2. Lépés: A vállalat feltételrendszerének elemzése és a piaci lehetőségek azonosítása. 3. Lépés: a rendelkezésre álló erőforrások, szervezeti képességek értékelése. 4. Lépés: a célok újbóli meghatározása a környezet és a belső feltételek elemzési eredményei alapján, stratégiák felvázolása. 5. Lépés: a stratégiák időbeli lefutásának meghatározása, rögzítve a cselekvési sorrendet és egymáshoz való kapcsolódásukat. 6. Lépés: célok megvalósítása, létrehozva olyan szervezeti kereteket, melyek pontosítják a megteendő gyakorlati lépéseket. (részletes taktikai és akciótervek). 7. Lépés: ellenőrzés, a stratégiai terv megvalósításával elért eredmények vizsgálata, elemzése. Tóth Éva - Marketing 5. 4 I. II. III. 1

2 I. TERVEZÉSI SZAKASZ Marketingtervezés Kiindulási alapja a célok megvalósításának Elemzés és koncepcióalkotás együttese Magába foglalja: Helyzetelemzést Tudatosan gyűjtött előrejelzések, prognózisok alapján kialakított stratégiák és részstratégiák rendszerét Fentiek megvalósításához szükséges eszközrendszert, a marketingmixet Tóth Éva - Marketing 5. 6 Stratégiai tervezés A stratégiai tervezés az a folyamat, amelynek során az adott cég, vállalkozás összhangba hozza erőforrásait a folyamatosan változó külső környezettel, valamint saját adottságaival, törekvéseivel. Stratégiai tervezés folyamata: Küldetés meghatározása Külső feltételrendszer elemzése, piaci lehetőségek azonosítása Erőforrások, erős és gyenge pontok feltárása Makropiac Mikropiac HELYZETELEMZÉS Adott vállalkozás Tóth Éva - Marketing 5. 7 Helyzetelemzés - Makropiac STEEP ELEMZÉS S társadalmi környezet (Social) T technológiai környezet (Technological) E gazdasági környezet (Economical) E Természeti környezet (Ecological) P Politikai és jogi környezet ( Political) Fentiek a külső hatások olyan sorozatát jelentik, amelyekkel szemben fellépni nem lehet, csak megismerni, elfogadni és alkalmazkodni hozzá. Tóth Éva - Marketing

3 Helyzetelemzés - Mikropiac VERSENYKÖRNYEZET A verseny erőssége: Porter A versenykörnyezet magában foglalja: A piac méretét és növekedési ütemét. Az új belépők támadása A piaci szerkezetet és a részesedési viszonyokat. A szállítók alkupozíciója Verseny a már létező vállalkozások között A vevők alkupozíciója A vevői és beszállítói alkupozíciókat. Az adott ágazat jellemző költségviszonyait A helyettesítő termékek és szolgáltatások Tóth Éva - Marketing 5. 9 Tóth Éva - Marketing Helyzetelemzés Vállalkozás SWOT/GYELV elemzés Belső adottságok: Strengths Erősségek (olyan dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek ) Weaknesses - Gyengeségek (olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen) Külső adottságok: Opportunities Lehetőségek (olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket) Threats Veszélyek (olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek) Tóth Éva - Marketing SWOT- analízis STARTÉGIÁK 3

4 Mc Kinsey 7S modell Szervezetdiagnosztikai eszköz Világos rendszert kínál ahhoz, hogy egy szervezet áttekintse működését, képet alkosson önmagáról, megfogalmazza jövőképét, a jelen és a jövő összevetése alapján meghatározza, mely területeken stratégia, struktúra, rendszerek, stílus, munkatársak, készségek, közös értékek kíván változásokat elérni. Tóth Éva - Marketing Tóth Éva - Marketing Stratégiák Tóth Éva - Marketing

5 Stratégia Marketingstratégiák főbb típusai A vállalkozás stratégiája hosszú és középtávú írásba foglalt koncepció a vállalkozás célkitűzéseiről, az annak megvalósításához szükséges erőforrásokról és a legfontosabb fejlesztési elképzelésekről, amelyekhez hozzárendeljük a megvalósítás eszközeit. Tóth Éva - Marketing Megőrzési stratégia (pozíciótartó) Növekedési stratégia (bővítő) Piacmegtartás Piacfejlesztés Termékfejlesztés Piacbővítés Visszahúzódó stratégia Váltási stratégia Kihívó stratégia Támadó stratégia Védekező stratégia Meghúzódó stratégia Tóth Éva - Marketing Portfólió modellek Stratégiai tervezés fő módszerei Ansoff mátrix: A termékpiac lehetőségek mátrixa Növekedési-részesedési mátrix /BCG/ General Electric - McKinsey mátrix Shell igazgatáspolitikai mátrix Abell-Hammond beruházási lehetőségek mátrixa Stratégiai lehetőségek mátrixa /Arthur D. Little/ PIMS-modell Porter féle általános stratégiai modell Tóth Éva - Marketing

6 Portfólió-elemzés lépései 1. A vállalat számára stratégiai fontosságú termékcsoportok/ágazatok meghatározása. 2. Tevékenységek koordináta-rendszerben ábrázolása, termékcsoportok pozícionálása. 3. Termékcsoportokra vonatkozó célkitűzések, majd az ehhez szükséges erőforrások meghatározása. Tóth Éva - Marketing Vizsgálati alapegységek Termékek Termékcsoportok Stratégiai üzletágak, stratégia üzleti egységek /SBU- Strategic Business Unit/ SÜE: a több, egymással rokon vagy kapcsolódó terméket előállító vállalati részek, melyek önállóan elhatárolható piaccal és versenytársakkal rendelkeznek, s irányítási, elszámolási szempontból viszonylagos döntési szabadságuk van. Tóth Éva - Marketing ANSOFF mátrix Termék Növekedési stratégia Régi/meglévő tervezés Új : Piac termékeladás, üzleti egység növekedés Piackiaknázás Régi/meglévő Piackiaknázás Piacfejlesztés Termékfejlesztés Új Diverzifikáció Piacfejlesztés Termékfejlesztés Diverzifikáció Tóth Éva - Marketing BCG-mátrix A Boston Consulting Group növekedési / részesedési mátrixa Külső tényező PIACI NÖVEKEDÉS annak a piacnak az éves növekedési üteme, amelyen a vállalat adott termékcsoportját értékesíti a vállalati tevékenységtől független tényező Belső tényező PIACI RÉSZESEDÉS vállalati tevékenységgel némiképp befolyásolható: jó reklámtevékenységgel, termék minőségének javításával, elosztási csatornák átszervezésével nagyságát nem a piaci eladások összességéhez, hanem a legnagyobb versenytárs eladási volumenéhez mérik relatív piaci részesedés Tóth Éva - Marketing

7 A BCG mátrix készítésének célja a vállalat termékeinek piaci pozícionálása; a termékpozícionálás és a termék életgörbék vizsgálata alapján az egyes termékekre alkalmazandó stratégia meghatározása; a vállalat szempontjából optimális termékportfólió kialakítása. Ábrázolás A BCG mátrixon az egyes vállalati tevékenységeket a piacnövekedés (függőleges tengely) és a relatív piaci részesedés (vízszintes tengely) megfelelő koordinátáinak figyelembe vételével ábrázoljuk. A termékcsoportokat körök jelzik. Nagyságuk a tevékenységnek a vállalati árbevételhez való hozzájárulásával arányos. Tóth Éva - Marketing Tóth Éva - Marketing Magas A 4 csoport Piaci növekedés A BCG mátrix a termékeket négy csoportra osztja a már említett tényezők alapján. Ezek a csoportok a következők: Sztárok Kérdőjelek Fejős tehenek Döglött kutyák Alacsony Magas Relatív piaci részesedés Tóth Éva - Marketing Alacsony Tóth Éva - Marketing

8 Kérdőjelek Még viszonylag új termékek. Relatív piaci részesedése alacsony. Gyorsan bővülő piac ígéretes lehetőségeket tartogat számukra a jövőre nézve. Ezen termékek még nem nyereségesek, hisz a nagy növekedésütemű piaci igények kielégítése és a részesedés növelése nagy költségekkel jár. A kérdőjelekből kedvező esetben sztárok lehetnek. A vállalt lehetséges stratégiái: további növekedés vagy visszavonulás. Tóth Éva - Marketing Tóth Éva - Marketing Sztárok A legjobb stratégiai pozícióban lévő termékek. Magas relatív piaci részesedéssel. Igen gyorsan bővülő piacon. Ezen termékek iránt a kereslet igen jelentős, cash egyenlegük mégsem feltétlen nyereséges, mivel jó bevételindukáló képességeik mellett sokat is költenek. Ezen termékek határozzák meg a vállalat vagy divízió jövőbeli profitját, hisz a sztárok fejőstehenekké is válhatnak. A vállalat lehetséges stratégiái: további növekedés vagy szinten tartás. Tóth Éva - Marketing Fejős tehenek Egyáltalán nem vagy csak kismértékben növekedhet. magas relatív piaci részesdés mellett. E termékek cash flow-ja erősen pozitív. Célszerű ezt az állapotot a lehető leghosszabb ideig fenntartani. A vállalat lehetséges stratégiái: szinten tartás vagy aratás. Tóth Éva - Marketing

9 Döglött kutyák (sereghajtók) Legkedvezőtlenebb pozícióban lévő termékek. Ezen termékeknél a piac egyáltalán nem vagy csak minimálisan bővül. A relatív piaci részesedés is rendkívül alacsony. A döglött kutyák lehetnek egykori fejőstehenek vagy olyan termékek, melyek eleve nem tudtak kedvező helyzetbe kerülni. Praktikus kivonni a piacról, kivéve ha a piacon maradásukkal megakadályozató, hogy a versenytárs egyedül uralja a terepet. A vállalt lehetséges stratégiái: visszavonulás vagy szinten tartás. Tóth Éva - Marketing Vállalati stratégiák Növekedés: Alapbővítés, a termékcsoport piaci részesedésének érdekében. Szinten tartás: A jelenlegi helyzet megtartás. Aratás: Rövid távú pénzbevétel növelése, a hosszú távú elképzelések rovására. Visszavonulás: Az ágazat felszámolása. Tóth Éva - Marketing BCG előny-hátrány BCG mátrix és termék-életgörbe A BCG mátrix előnye: a termékfejlesztés stratégiai megalapozásához nagy segítséget nyújt A BCG mátrix hátránya: csak két tényező alapján elemzi a portfóliót csak statikus helyzetet vázol nem veszi figyelembe a versenytársak esetleges nem várt akcióit gyorsan változó környezetben nem teszi lehetővé hosszú távon a várható változások elemzését Árbevétel / Profit Bevezetés Növekedés Érettség Hanyatlás Tóth Éva - Marketing Tóth Éva - Marketing Idő 9

10 GE-mátrix II. Megvalósítási, realizálási szakasz Tóth Éva - Marketing Marketing-mix Ahhoz, hogy a marketingfilozófia, a marketingstratégiák és a marketingtervek megvalósuljanak, a marketingelemek célszerű kombinációjának összeállítása és bevetése szüksége. Megvalósítási eszköze: a marketing-mix Tóth Éva - Marketing Marketingeszközök Termékpolitika (Product) Árpolitika (Price) Értékesítési-és csatornapolitika (Place) Reklám, ösztönzés, befolyásolás (Promotion) Emberi tényezők (People) A szolgáltatás tárgyi elemei (Physical evidence) A folyamat (Process) 4P Tóth Éva - Marketing P 10

11 III. Ellenőrzési szakasz Tóth Éva - Marketing Ellenőrzés Az ellenőrzési szakasz a megvalósítás folyamatát követi nyomon, ha kell, a szükséges változásokat, módosításokat is bevetve. Összefoglalás Helyzetelemzés Marketingcélok meghatározása Marketingstratégia Programok kidolgozása Megvalósítás és ellenőrzés Tóth Éva - Marketing Tóth Éva - Marketing

12 Köszönöm a figyelmet! 12

Üzleti terv készítése

Üzleti terv készítése Üzleti terv készítése 1. Bevezetés A működő vállalkozások tulajdonosainak, vezetőinek többsége kitűnően tudja, hogy egy alapos üzleti terv készítése csak előnyére válhat a vállalkozásnak, ahogy ezzel a

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

Bevezetés a marketing világába I.

Bevezetés a marketing világába I. Bevezetés a marketing világába I. Írta és szerkesztette dr. Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! EZEN KIADVÁNY SEM EGYBEN, SEM RÉSZLETEIBEN NEM SOKSZOROSÍTHATÓ, NEM MÁSOLHATÓ A SZERZŐ ENGEDÉLYE NÉLKÜL!

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Vállalatgazdasági és Szervezési Intézet Az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. stratégiájának elemzése Belső konzulens neve és beosztása:

Részletesebben

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA

GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA GAZDASÁG ÜZLETI IRÁNYÍTÁSA SZERZŐ MERKEL KRISZTINA LEKTOR DR. BIRÓ ZOLTÁN 1 TARTALOM Bevezetés 4 I. Üzleti vállalkozás 6 A. A vállalat tevékenységi rendszere 6 1. A vállalkozási tevékenység általános

Részletesebben

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ

SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ FENNTARTHATÓSÁG? SEGÉDLETEK A TERVEZÉSHEZ ÉS TÚLÉLÉSHEZ "Mindenkinek vannak álmai, azonban az álmodozókat az különbözteti meg a sikeresektől, hogy utóbbiak tudják, a hogyant, és végrehajtják a mikéntet"

Részletesebben

MUNKAANYAG. Koralewsky Vilmosné. A marketing alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység

MUNKAANYAG. Koralewsky Vilmosné. A marketing alapfogalmai. A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység Koralewsky Vilmosné A marketing alapfogalmai A követelménymodul megnevezése: Marketingtevékenység A követelménymodul száma: 0002-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-30 A MARKETING

Részletesebben

CENTRAL MARKETS PROJEKT

CENTRAL MARKETS PROJEKT CENTRAL MARKETS PROJEKT MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara CENTRAL MARKETS című projektjében megvalósuló kézműves művészeti vásár megvalósíthatósági tanulmánya 2014

Részletesebben

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány

12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER. 1. tanulmány 12 ADATTÁR ALAPÚ VEZETŐI INFORMÁCIÓS RENDSZER 1. tanulmány 1. tanulmány: A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban 13 Filep Bálint 4 Nagy Éva 5 : A stratégiai gondolkodás kialakulása a felsőoktatásban

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői Tartalom A vállalkozás, vállalat fogalma... 3 Önismeret... 3 Üzleti ötlet... 4 Üzleti stratégia... 4 A stratégiai tervezés módszerei, technikái... 5 Üzleti terv készítése...

Részletesebben

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

2. Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? 1 Vállalkozási formák 1. Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség Tőke (befektetés) Vállalkozói készség - vállalkozó Kockázatvállalás Reális üzleti terv 2. Hasonlítsa

Részletesebben

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit

A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Marketing 11.évf. A vállat szemléletmódjait piaci orientációit Termelési orientáció/koncepció Termékkoncepció Értékesítési koncepció Marketingkoncepció!!! 4 pillére Társadalomközpontú marketingkoncepció

Részletesebben

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése. üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Tartalom Üzleti tervezés... 3 A tervezés funkciója, fogalma... 3 Az üzleti terv jellemzői... 3 Az üzleti tervezés folyamata...

Részletesebben

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak

Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak Vállalkozások működtetése üzleti tervezés-jogi alapfogalmak-számviteli alapfogalmak TARTALOMJEGYZÉK I. ÖSSZEGZÉS... 4 II. ÜZLETI TERVEZÉS... 18 II.1. A TEREVZÉS FOGALMA ÉS FUNKCIÓI... 18 II.2. AZ ÜZLETI

Részletesebben

3. A tervezés. A tervezés

3. A tervezés. A tervezés 3. A tervezés A tervezés a vezetés egyik funkciója, a szervezet céljainak meghatározása, a célhoz vezetı utak, és a szükséges erıforrások számbavétele, a szükséges tevékenységek sorának meghatározása idıhorizontja

Részletesebben

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült.

A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. A kiadvány a szaktanácsadóknál összegyűlt tapasztalatok alapján készült. Tartalom Bevezetés 2 I.fejezet : A vállalati stratégia alapjai 5 1. A stratégia szerepe a kisvállalkozási szektor fejlődésében 9

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Néhány nagy ambícióval rendelkező fiatal saját vállalkozást tervez. A képzési idő alatt nagy szorgalommal, odafigyelve a napi feladatokra, igyekeztek

Részletesebben

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez

Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Vállalkozástan Készítette: Nagy Ágnes A Computer School Számítástechnikai Szakközépiskola általános rendszergazda és web-programozó szakképzéséhez Tartalomjegyzék 1. Vállalkozások... 4 1.1. Egyéni vállalkozások...

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői TARTALOMJEGYZÉK II. VÁLLALKOZÁS INDÍTÁST MEGELŐZŐ FOLYAMATOK... 17 II.1. Személyi készségek elemzése, értékelése... 17 II.2. Vállalkozói ötlet, ötletforrások, elemzési technikák...

Részletesebben

ONELINE PR Schvarcz Tibor

ONELINE PR Schvarcz Tibor ONELINE PR Schvarcz Tibor Alapfogalmak Stratégia és tervezés Kutatás Környezet Célpiac Termék Ár Értékesítési csatorna Értékesítés ösztönzés Kommunikáció Marketing kommunikáció Közönségkapcsolatok Online

Részletesebben

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Ongjerth Richárd. A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése: Ongjerth Richárd A sikeres vállalkozás megalapozása. A marketing szerepe és formái. A követelménymodul megnevezése: Munkavállalással és a vállalkozással kapcsolatos gazdasági és jogi ismeretek A követelménymodul

Részletesebben

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET

NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET REGIOLINE NONPROFIT KFT. NEMZETKÖZI PROJEKT KOORDINÁTOR JEGYZET 2014. E - 0 0 0 7 5 4 / 2 0 1 4 / B 0 0 3 PÁLYÁZATKÉSZÍTÉS ÉS PROJEKT TERVEZÉS 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Projekttervezés 8 Üzletiterv-készítés

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

A vállalkozás indítás teendői

A vállalkozás indítás teendői A vállalkozás indítás teendői ÖSSZEFOGLALÓ A vállalkozás, vállalat fogalma A mindennapi életben a két fogalmat gyakran azonos (szinonim) fogalomként emlegetik. Nyilván a két dolog sok hasonlatosságot tartalmaz,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN VÉDELEMGAZDASÁGTAN BEKES KATALIN VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA, SAJÁTOSSÁGAI A HM REKREÁCIÓS ÉS KULTURÁLIS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. GAZDÁLKODÁSÁBAN PRESENTATION OF THE COMPANY ACTIVITY AND ITS CHARACTERISTICS

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév

VIZSGAKÉRDÉSEK. Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév VIZSGAKÉRDÉSEK Vállalatgazdaságtan I. 2006/2007. tanév 2. félév 1. előadás-blokk (2007. január 24.) + tananyag A VÁLLALAT, VÁLLALATI CÉLOK ÉS CÉLHIERARCHIÁK, ÉRINTETTEK (23-53. o.) Fogalmak: (szervezeti)

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben